Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK280

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK280 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657953"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Rendszer Fôkészülék Hangsugárzók SC-AK280 SA-AK280 SB-AK280 Mellékelt tartozékok Kérjük, ellenôrizze és azonosítsa a mellékelt tartozékokat. 1 db Hálózati csatlakozókábel 1 db URH szobaantenna 1 db AM keretantenna 1 db Távvezérlô (N2QAYB000387) 2 db Elem a távvezérlôhöz Tartalomjegyzék Biztonsági figyelmeztetések Biztonsági óvintézkedések. 3 A hangsugárzók elhelyezése Távvezérlés elôkészületei.. 4 A csatlakoztatások elvégzése... Antenna csatlakoztatások Hangsugárzó csatlakoztatások.. Csatlakoztatás a hálózathoz... Opciós antennák csatlakoztatása Idôzítô használata.. Az óra beállítása Idôzített lejátszás vagy felvétel Késleltetett kikapcsolás. Hangeffektusok használata.... Hangzásképek átkapcsolása: Preset EQ... A hangzás megváltoztatása: RE-MASTER Kézi hangszínszabályozás: MANUAL EQ.

3 .. A mélyhang élvezete: D.BASS Bemutató (DEMO) funkció.. 6 Bánásmód a lemeztartóval és a lemezekkel Kezelôszervek ismertetése Fôkészülék.. 7 Távvezérlô Lemezek Szokásos lejátszás Lejátszás üzemmód funkció.. 9 Több lemez cseréje (EXCHANGE) A mûsorszám információ ellenôrzése További lejátszás üzemmódok. 10 Programozott lejátszás 10 Ismételt lejátszás... Szokásos lejátszás..

4 .. TPS (Mûsorkeresés) Felvétel... A véletlen törlés megakadályozása..... FM/AM rádió Kézi hangolás... Az URH hangminôség javítása... RDS mûsorszórás... Programozott hangolás Automatikus programozás Kézi programozás... A programhely kiválasztása USB Egyéb berendezések használata....

5 . Hordozható audiokészülék csatlakoztatása és lejátszása. Lejátszás vagy felvétel egy hordozható audiokészülékrôl.... Egyéb külsô készülékek csatlakoztatása... Külsô készülék jelének felvétele, illetve megjelenítése. Mielôtt a szervizhez fordulna.... Általános problémák... Lemezek lejátszásakor. Kazettás magnó használatakor..... Rádiómûsor hallgatása közben..... USB..... A kijelzôn megjelenô üzenetek A memória visszaállítása (az indulási állapot visszaállítása) Karbantartás. 21 Amikor a készüléket áthelyezi Ha ezt a szimbólumot látja Mûszaki adatok Biztonsági figyelmeztetések VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK. VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL, HA A

6 KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT AHOGY AZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTÁK. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. FIGYELMEZTETÉS! TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔNEK, MAGAS PÁRATARTALOMNAK VAGY FRECCSENÔ VÍZNEK. NE HELYEZZEN FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TÁRGYAT PÉLDÁUL VIRÁGVÁZÁT A KÉSZÜLÉKRE. CSAK A JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY HÁTLAPJÁT). NINCS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. VIGYÁZAT! (A készülék hátlapja) A KELLÔ SZELLÔZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA, SZEKRÉNYSORBA VAGY BÁRMILYEN MÁS ZÁRT TÉRBE. A KÉSZÜLÉKET JÓL SZELLÔZÔ HELYRE ÁLLÍTSA, ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT NE TAKARJA LE FÜGGÖNY VAGY SEMMILYEN MÁS ANYAG, MERT ÍGY MEGELÔZHETI A TÚLMELEGEDÉS MIATT BEKÖVETKEZÔ TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT.

7 NE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL, TERÍTÔVEL, FÜGGÖNNYEL VAGY MÁS HASONLÓ ANYAGGAL. NE HELYEZZEN NYÍLT LÁNGGAL MÛKÖDÔ FÉNYFORRÁST MINT PÉLDÁUL ÉGÔ GYERTYÁT A KÉSZÜLÉKRE. A HASZNÁLT ELEMEKTÔL KÖRNYEZETBARÁT MÓDON SZABADULJON MEG. A készüléket a hálózati csatlakozóaljzat közelében, könnyen hozzáférhetô helyre telepítse. A hálózati kábel csatlakozódugója maradjon könnyen kezelhetô. Annak érdekében, hogy a készüléket teljesen le tudja választani a hálózatról, húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból. Használat közben a készülék érzékeli a mobiltelefonok által okozott rádiófrekvenciás zavart. Kérjük, növelje a készülék és a mobiltelefon közötti távolságot, ha a zavart a mobiltelefon okozza. 1. osztályú lézertermék A készülék hátoldalán lévô,,class 1 LASER PRODUCT" felirat jelzi, hogy a lejátszó 1-es kategóriába tartozik és kis teljesítményû lézersugárral mûködik. A készülék belsejében lévô többnyelvû felirat arra figyelmezteti, hogy láthatatlan lézersugár lép fel, ha a burkolatot eltávolítja. NE NÉZZEN A KÖZVETLEN SUGÁRBA! EZT A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT ÉGHAJLATRA TERVEZTÉK. Biztonsági óvintézkedések Elhelyezés Elhelyezés Idegen tárgyak Idegen tárgyak A készüléket rezg&eahang megszûnik, a jelzôk nem világítanak, kellemetlen szagot érez vagy bármilyen olyan probléma lép fel, amit ez a kezelési útmutató nem említ. Áramütés érheti vagy a készülék meghibásodhat, ha azt nem szakképzett személy szedi szét, javítja vagy alakítja át. Meghosszabbítja a készülék élettartamát, ha kihúzza a csatlakozódugót a hálózatból, amikor azt hosszabb ideig nem fogja használni. 3 A hangsugárzók elhelyezése A hangsugárzók azonosak, így a bal és a jobb csatorna megkülönböztetése felesleges. A távvezérlés elôkészületei Csak alkáli vagy mangán elemeket használjon. Az elemeket úgy helyezze be, hogy a polaritás (+ és ) egyezzen meg a távvezérlôben lévô jelzésekkel. A hangsugárzók elôlapján lévô védôhál&oacuttenna Használjon kereszthornyú (Philips) csavarhúzót. Megjegyzés Ne húzza meg túl erôsen a csavart, mert megsérülhet a menet vagy a csavar feje és nem lehet többé meghúzni. Nyomja Piros Fekete Fehér A külsô (AUX) csatlakoztatásról a 18. oldalon talál további utalásokat,,,egyéb külsô készülékek csatlakoztatása". Állítsa az antennát a talpára. Hangsugárzó csatlakoztatások A bal oldalt (L) ugyanígy csatlakoztassa A háztartási fali konnektorhoz. Csatlakoztatás a hálózathoz A csatlakozó behelyezése A csatlakozó kivitelétôl függôen elôfordulhat, hogy a csatlakozó eleje az ábrán látható módon kissé kiáll a készülékbôl még akkor is, ha azt tökéletesen csatlakoztatja. Azonban ez használat közben nem okoz problémát. Csatlakozó Csatlakozóaljzat Tájékoztató Energiatakarékossági okokból, húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni. A memóriában tárolt néhány adatot ismét be kell majd állítania, ha újból csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz. Megjegyzés A tartozék hálózati csatlakozókábelt csak ehhez a készülékhez használja. Ne használja más készülékhez. Ne használja másik készülék hálózati csatlakozókábelét. 5 A csatlakoztatások elvégzése (folytatás) Opciós antennák csatlakoztatása Kültéri antennát használjon, ha a vétel gyenge. Megjegyzés Húzza ki a kültéri antennát, ha a készüléket nem használja. A kültéri antennát ne használja viharban. Kültéri URH antenna Kültéri KH antenna Kültéri KH antenna (nem tartozék) Kültéri URH antenna (nem tartozék) 75 -os koaxiális kábel (nem tartozék) A készülék hátoldala 512 m A készülék hátoldala Nyomja KH keretantenna (tartozék) Húzza ki az URH szobaantennát. A kültéri antennát csak szakképzett szerelô telepítse. Helyezzen el vízszintesen az ablak vagy más alkalmas hely közelében egy mûanyag szigetelésû vezetéket. Hagyja a KH keretantennát csatlakoztatva. Bemutató (DEMO) funkció A készülék hálózathoz történô elsô csatlakoztatásakor meg lehet jeleníteni a kijelzôn a funkciókat ismertetô bemutató üzemmódot.

8 A bemutatót a,,demo ON" felirat kiválasztásával lehet bekapcsolni, ha kikapcsolta ezt az üzemmódot. Nyomja meg és tartsa nyomva a bemutató [s, DEMO] gombot. A gomb minden egyes nyomva tartására a kijelzô megváltozik. Kikapcsolva (NO DEMO) Bekapcsolva (DEMO ON) A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében válassza a,,no DEMO" feliratot. Megjegyzés A bemutató funkciót nem lehet bekapcsolni, ha a fénytompítást bekapcsolta. Bánásmód a lemeztartóval és a lemezekkel A következôk elmulasztása a készülék meghibásodását okozza. A hálózati csatlakozókábel khúzása Kapcsolja ki a készenléti/bekapcsoló [ a csatlakozó aljzatból. A lemez behelyezése ] gombbal a készüléket. A csatlakozódugót csak az összes kijelzô eltûnése után húzza ki A lemeztartóra vonatkozó figyelmeztetés A lemezt pontosan, ahogyan az ábrán látható, és a lemezcímkével felfelé nézve helyezze a lemeztartóra. Csak egy lemezt helyezzen a lemeztartóra. Mindig nyomja meg a nyitó/záró [v, OPEN/CLOSE] gombot, ha a lemezt behelyezni vagy kivenni kívánja. Ne tolja be, és ne húzza ki kézzel a lemezt, mert balesetet okoz. 6 Kezelôszervek ismertetése Fôkészülék A zárójelben lévô oldalon ( ) bôvebben talál információt. A fekete körben lévô számmal jelölt gombok, például és a távvezérlô azonos számú kezelôszerveinek a funkciója megegyezik. Kijelzô ( 10) Lemeztartók Készenlét/bekapcsoló [ ] ( 6, 20) A kapcsoló megnyomásával a készülék készenléti (kikapcsolt) állapotból bekapcsolható és fordítva. A készülék készenléti (kikapcsolt) helyzetben is fogyaszt kismértékben villamos energiát. Lemeztartó nyitó/záró gomb ( 6) Több lemez csere ( 10) Magnófelvétel funkció ( 12) Mûsorszámok léptetése ( 9, 16, 17) USB port ( 17) Kazetta-lejátszás ( 12) Music port vagy külsô bemenet választó ( 18) Kazettatartó-nyitó ( 12) Távvezérlôjel-érzékelô Közvetlen lemez-lejátszás ( 9) Kézi hangszín (Bass) beállítás ( 15) Music port csatlakozó ( 18) Lejátszás megállítás ( 12) Bemutató funkció ( 6) Hangerôszabályozó Fejhallgatócsatlakozó ( ) Ne hallgassa a mûsort fejhallgatóval folyamatosan sokáig, mert halláskárosodást okozhat. Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm koncentrikus sztereó csatlakozó (nem tartozék) Kazettatartó ( 12) 7 Kezelôszervek ismertetése (folytatás) Távvezérlô A fekete körben lévô számmal jelölt gombok, például és a fôkészülék azonos számú kezelôszerveinek a funkciója megegyezik. A zárójelben lévô oldalon ( ) bôvebben talál információt. Óra vagy idôzítô gomb ( 15) Idôzített lejátszás vagy idôzített felvétel gomb ( 15) Lemezválasztó gomb ( 9) Késleltetett kikapcsolás gomb ( 16) Automatikus kikapcsolás gomb Számgombok ( 9, 13, 17, 18) Hangerôszabályzó ( 15) Törlés gomb ( 11) Némítás gomb Program gomb ( 10, 14) Külsô bemenet (AUX) választó gomb ( 18) USB-lejátszás/pillanat állj ( 17) Mûsorszám léptetés vagy keresés, kazetta gyorscsévélés elôre vagy hátra, mûsorkeresés kazettán (TPS), programhely választó, idôbeállító, kézi hangszín gombok ( 9, 1217) Állj vagy programtörlés gomb 9, 10, 17) Újrakeverés választó gomb ( 16) Lejátszás üzemmód gomb ( 9, 12, 14) Kézi hangzáskép választó gomb ( 16) D.BASS választó gomb ( 16) [ ], Album választó gombok ( 9, 17) [ ], Lemez- és USB-lejátszás gomb ( 9, 17) [OK], Jóváhagyó gomb ( 10, 17) [OK] Hangzáskép választó gomb ( 16) Rádió választó (URH/KH) gomb ( 13) Lemez-lejátszás vagy pillanat állj ( 9) Music port választó gomb ( 18) Ismétlés funkció ( 11) Fénytompító gomb Kijelzô gomb ( 10, 14) Felvétel gomb ( 12, 13) Hangolás üzemmód gomb ( 13) Ez a funkció teszi lehetôvé, hogy CD, kazetta vagy USB üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsolja önmagát, ha azt 10 percig nem használta. A funkció aktiválására nyomja meg az [AUTO OFF] gombot. A funkció visszavonásához nyomja meg ismét az [AUTO OFF] gombot. Ezt a beállítást még akkor is megôrzi a memória, ha a készüléket kikapcsolta. A kijelzô fényének a csökkentése. A funkció aktiválására nyomja meg a [DIMMER] gombot. A funkció visszavonására nyomja meg ismét a [DIMMER] gombot. A hang némítása. A gomb megnyomása a funkciót bekapcsolja.

9 Kikapcsolja a funkciót, ha a gombot ismét megnyomja, vagy hangerôt megváltoztathatja. 8 Lemezek Szokásos lejátszás Lejátszás üzemmód funkció 1 2 Nyissa ki a lemeztartót a fôkészüléken lévô lemeztartó nyitó/záró [v, OPEN/CLOSE] gombbal. A készülék bekapcsol, a lemezt a címkével felfelé nézve helyezze a pillanatnyi lemeztartóra. Zárja be a lemeztartót a nyitó/záró [v, OPEN/CLOSE] gomb megnyomásával. Indítsa a lejátszást a lemez-lejátszás [ /, CD] vagy az [OK] gombbal. A lemez [q DISC] gombot is megnyomhatja és utána a többi behelyezett lemez kiválasztását és a lejátszását az [ 1] ~ [ 5] gombbal végezze el. Meg tud hallgatni kiválasztott lemezeket vagy mûsorszámokat. Elôkészület Válassza ki és játssza le a kívánt lemezt. Válassza ki a kívánt üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombbal. 1-lemez (1-DISC) 1DISC A kiválasztott lemez. Összes lemez (ALL-DISC) ALL DISC A tartókba behelyezett összes CD, a kiválasztott CDtôl az utolsó CD-ig. Példa: A kiválasztott lemezen egy kiválasztott mûsorszám. A pillanatnyi lemezen lévô mûsorszám kiválasztása érdekében, a számgombokat nyomja meg. A lejátszás a kiválasztott mûsorszámmal kezdôdik. 1-mûsorszám (1-TRACK) 1-TR A lejátszás megállítása Nyomja meg lejátszás közben az állj [s] gombot. A kijelzô állj üzemmódban: Példa:,,MP3" azt jelzi, hogy a lemezen MP3 fájlok vannak. Albumok száma Mûsorszámok száma 1 album (1-ALBUM) 1-ALB Válasszon albumot az [ /, ALBUM] gombbal. Nyomja meg a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gombot, vagy a számgombokat nyomja meg a pillanatnyi albumban lévô mûsorszám kiválasztására. A lejátszás a kiválasztott mûsorszámtól kezdôdik. A kiválasztott lemezen egy kiválasztott album. Válasszon albumot az [ /, ALBUM] gombbal. Pillanat állj Nyomja meg lejátszás közben a lemez-lejátszás [ /, CD] gombot. A lejátszás folytatása érdekében ismét ezt a gombot nyomja meg. 1-lemez véletlenszerûen (1-DISC RANDOM) 1 DISC RND Album léptetés Lejátszás vagy állj üzemmódban, a kívánt album kiválasztása érdekében nyomja meg az album léptetés [ /, ALBUM] gombot. Ez a funkció egy lemez véletlenszerûen [1-DISC RANDOM] vagy az összes lemez véletlenszerûen [ALL DISC RANDOM] üzemmódban nem mûködik. Mûsorszámok léptetése Lejátszás közben: A [ / ] vagy a [ / ] gomb megnyomásával vagy a [TRACK] tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt mûsorszámot. Állj üzemmódban: Nyomja meg a [ / ] vagy a [ / ] gombot a kívánt mûsorszám kiválasztásához, majd indítsa el a lejátszást a [ /, CD] gombbal. A kiválasztáshoz a [TRACK] tárcsát is használhatja. Véletlenszerû lejátszás közben, nem lehet a már lejátszott mûsorszámhoz visszalépni (,,Lejátszás üzemmód funkció"). Egy album [1-ALBUM] vagy az összes album véletlenszerûen [1-ALBUM RANDOM] üzemmódban mûsorszámokat léptetni csak a pillanatnyi albumon belül lehet. Mûsorkeresés mûsorszámokon át A kiválasztott lemez véletlenszerûen. 1-album véletlenszerûen A kiválasztott album összes mûsorszáma véletlen(1-album RANDOM) szerûen. 1-ALB RND Válasszon albumot az [ /, ALBUM] gombbal. Összes lemez véletlenszerûen (ALL-DISC RANDOM) ALL DISC RND Az összes behelyezett lemez véletlenszerûen. Amikor a lejátszás a végére ér Az adott lejátszás üzemmódot a memória mindaddig megôrzi, amíg azt meg nem változtatja még akkor is, ha a készüléket kikapcsolta. Megjegyzés A programozott üzemmódot a lejátszás üzemmód funkciókkal (Play mode function) együtt nem tudja használni. A keresés érdekében lejátszás vagy pillanat állj közben, nyomja meg és tartsa nyomva a keresés hátra [ / ] vagy a [ / ] gombot. Programozott lejátszás ( 10. oldal), vagy véletlen lejátszás közben keresni csak a pillanatnyi mûsorszámon belül lehet ( jobbra a,,lejátszás üzemmód funkció"). 9 Lemezek (folytatás) Több lemez cseréje Csak a fôkészüléken A lemeztartók kinyitása érdekében, nyomja meg a több lemez csere [v, EXCHANGE] gombot. Megjegyzés Az a lemeztartó nem fog kinyílni, amelyikben a lemezt a készülék éppen lejátssza. Az összes lemeztartó kinyílik, ha a lejátszást megállította. A hátralévô lemeztartók egyszerre történô bezárása érdekében, nyomja meg a nyitó/záró [v, OPEN/CLOSE] gombot. Programozott lejátszás Ez a funkció 24 mûsorszám beprogramozását teszi lehetôvé. További lejátszás üzemmódok A mûsorszám információ ellenôrzése Megtekintheti az adott mûsorszámra vonatkozó információkat.

10 Nyomja meg a lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban a kijelzô [DISPLAY] gombot. Eltelt játékidô Hátralévô játékidô Eltelt játékidô Hátralévô játékidô Címke Címke Címke (mûvész) (mûsorszám) (album) Album neve Mûsorszám neve Nyomja meg a lemez-lejátszás [ /, CD] gombot és utána az állj [s] gombot. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. A program,,pgm" jelzô megjelenik. Nyomja meg a lemez [DISC] gombot és utána válasszon lemezt az [ 1] ~ [ 5] gomb megnyomásával. Válassza ki a kívánt mûsorszámot a számgombokkal. A további mûsorszámokat a 34. lépések megismétlésével válassza ki. Indítsa a lejátszást a lemez-lejátszás [ /, CD] gomb megnyomásával. Nyomja meg a lemez [q DISC] gombot és utána válasszon lemezt az [ 1] ~ [ 5] gomb megnyomásával. Nyomja meg az állj [s] gombot. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. Válassza ki a kívánt albumot az [ /, ALBUM] gombbal. Az album kiválasztása közvetlenül: az [ /, ALBUM] gomb megnyomása után nyomja meg a kívánt számgombot. A mûsorszámokat a léptetés [ gombokkal válassza ki.,/rew] vagy [,/FF] Megjegyzés,,NO TAG" [Nincs címke (elôtag)] üzenet jelenik meg a kijelzôn, ha a címekhez nem írt be címkét. A készülék az MP3 állományok ID3 (1. 0 és 1.1 verziójú) album, mûsorszám és elôadó információit képes megjeleníteni. A címek olyan szöveges tartalmát, amelyet a készülék nem támogat, nem lehet kijelezni. Az ID3 az MP3 mûsorszámba beágyazott címke (elôtag), amely a mûsorszámról nyújt információt. Ezzel a készülékkel a 2 bájtos kóddal beírt címeket nem lehet megfelelôen megjeleníteni. A mûsorszám közvetlen kiválasztása, a léptetés [ / ] vagy a [ / ] gomb megnyomása után nyomja meg a számgombokat. Nyomja meg az [OK] gombot. A további mûsorszámok beprogramozása érdekében ismételje meg a 46. lépéseket. Indítsa a lejátszást a lemez-lejátszás [ /, CD] gomb megnyomásával. Két számjegyû mûsorszámok kiválasztása, nyomja meg egyszer a [10] gombot és utána a megfelelô két számgombot. Három számjegyû mûsorszámok kiválasztása, nyomja meg kétszer a [10] gombot és utána a megfelelô három számgombot. 10 Funkció A programozott üzemmód törlése A program újra lejátszása A program bôvítése Mûvelet Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] gombot. Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] és utána a lemez-lejátszás [ /, CD] gombot. Kettôs lemezek használata A kettôs lemezek,,cd" oldala nem felel meg a CD-DA szabvány elôírásainak, ezért ezen a készüléken ezeket a lemezeket lehet, hogy nem tudja lejátszani. Ismételje meg állj üzemmódban a 34. lépéseket. CD-re vonatkozó megjegyzések A készülék 99 mûsorszámig tud kikeresni. A készülék az MP3 fájlokat és azokat a CD-DA formátumú CD-R/RW lemezeket tudja lejátszani, amelyeket lezártak. A felvétel állapotától függôen néhány CD-R/RW lemezt lehet, hogy nem képes lejátszani. Ne használjon szabálytalan alakú lemezt. Ne használjon olyan CD-t, amelyrôl a címke vagy a matrica levált, vagy a matrica helyén ragasztómaradványok vannak. Ne ragasszon címkét vagy matricát a lemezre. Ne írjon semmit a CD-re. Ismételje meg állj üzemmódban a 46. lépéseket. A program ellenôrzése Nyomja meg a léptetés [ / ] vagy a [ / ] gombot, ha állj üzemmódban a,,pgm" jelzô látható. A mûsorszám száma, a program sorrendje és a lemez száma jelenik meg: Mûsorszám száma Program sorrendje MP3-ra vonatkozó megjegyzések A készülék a fájlokat mûsorszámonként és a mappákat pedig albumonként kezeli. A készülék 999 mûsorszámig, 255 albumig és 20 szekcióig tud hozzáférni. A lemeznek meg kell felelnie (a kiterjesztett formátumok kivételével) az ISO vagy 2 szintjének. A mappák és a fájlok nevét abban a sorrendben jelölje egy 3 számjegyû elôtaggal (címkével), amelyben le szeretné játszani azokat. Egy nem támogatott MP3 formátumot érzékel a készülék, ha a kijelzôn a,,not MP3/ERROR1" (Nem MP3/Hiba1) üzenet jelenik meg. A készülék átlépi ezt a mûsorszámot, és a következôt játssza le. MP3-lejátszás korlátozásai Csak az elsô szekcióban rögzített formátumot tudja lejátszani, ha MP3-t vett fel egy olyan lemezre, amelyre már CD-DA-t rögzítettek. A lemez vagy a felvétel állapotától függôen lehet, hogy néhány MP3 fájlt nem tud lejátszani. A felvételek nem szükségszerûen abban a sorrendben kerülnek lejátszásra, ahogy azokat rögzítette.

11 A megjelenô program sorrendjét az album száma és a mûsorszám száma követi. Az utolsó mûsorszám törlése Az összes beprogramozott mûsorszám törlése Nyomja meg állj üzemmódban a törlés [DEL] gombot. Nyomja meg állj üzemmódban a teljes törlés [s] gombot. A,,CLR ALL" (Törli az összest) üzenet jelenik meg. Az összes mûsorszám törlése érdekében nyomja meg 5 másodpercen belül ezt a gombot még egyszer. Megjegyzés CD-DA és MP3 mûsorszámokkat együtt nem lehet programozni. Törli a memóriába beírt programot, ha lemezt vált vagy a lemeztartót kinyitja. Egynél több lemezt nem tud programozni. Ismételt lejátszás Programozott vagy más kiválasztott üzemmódú lejátszást meg tud ismételni. Nyomja meg az ismétlés [REPEAT] gombot. A,, " jelzô megjelenik. a,, " jelzôt. bekapcsolja a készüléket. be kézzel a kazettatartót. 9. mûsorszám elejét megkeresse. Gondoskodjon róla, hogy a lemez álljon. 9. oldal). Helyezze be a felvételt tartalmazó kazettát. 3) Nyomja meg a felvétel [q REC, TAPE] gombot. A felvételt a távvezérlôrôl is kezdeményezheti, a [q REC] és a [TAPE] gomb egyidejû megnyomásával. Megjegyzés A hangerô és a hangzáskép beállítások a felvételt nem befolyásolják. Automatikus hangolás Nyomja meg és tartsa egy pillanatig nyomva az egyik hangoló [ / ] vagy a [ / ] gombot mindaddig, amíg a frekvencia el nem kezd gyorsan változni. A készülék ekkor megkezdi az automatikus hangolást. A hangolás megáll, ha rádióállomást talál. Lehet, hogy az automatikus hangolás nem mûködik, ha erôs külsô zavar lép fel. Az automatikus hangolás törlése, nyomja meg ismét az egyik hangoló [ / ] vagy a [ / ] gombot. Az URH hangminôség javítása A véletlen törlés megakadályozása Ábrák megmutatják, hogy hogyan távolítsa el a kitörhetô lemezkét, annak érdekében, hogy a felvételkészítést megakadályozza. Ragassza át a kitört nyílás helyét ragasztószalaggal, ha ismét felvételt szeretne a szalagra készíteni. A felvétel megakadályozása Amikor URH (FM) sávot választott. Nyomja meg és addig tartsa nyomva a hangolás üzemmód [TUNE MODE] gombot, amíg a,,mono" jelzô meg nem jelenik. Visszavonás Nyomja meg és addig tartsa nyomva ismét a hangolás üzemmód [TUNE MODE] gombot, amíg a,,mono" jelzô el nem tûnik. Akkor is törli a mono üzemmódot, ha a frekvenciát megváltoztatja. Normál mûsorhallgatás érdekében kapcsolja ki a,,mono" jelzôt. Amikor középhullámú (AM) sávot választott. Nyomja meg és tartsa nyomva a hangolás üzemmód [TUNE MODE] gombot. A gomb minden egyes megnyomására a jelzések váltják egymást: BP2 BP1 A beállítás elôhívható, amikor az,,am" ki van választva.,,a" oldal Lemezke a,,b" oldal számára Lemezke az,,a" oldal számára Felvétel védett kazettára Normál szalag Ragasztószalag (Folytatás a következô oldalon) 13 FM/AM rádió (folytatás) RDS mûsorszórás A készülék képes az egyes területeken fogható rádiós adatrendszerben (RDS) sugárzott szöveges adatok megjelenítésére. A kijelzôn az,,rds" jelzés jelenik meg, ha RDS jeleket is sugárzó rádióadó mûsorát hallgatja. A megjelenítés érdekében nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot: Programozott hangolás A programhelyekre max. 30 URH (FM) és 15 középhullámú (AM) rádióállomást lehet elôre beállítani. Elôkészület A rádió választó [FM/AM] gomb megnyomásával válassza az URH,,FM" vagy a Középhullámú,,AM" sávot. Automatikus programozás 1 Mûsorszámtípusok jelzései (PTY) Hírek (NEWS) Események (AFFAIRS) Információ (INFO) Sport (SPORT) Oktatás (EDUCATE) Dráma (DRAMA) Kultúra (CULTURE) Tudomány (SCIENCE) Vegyes (VARIED) Popzene (POP M) Rockzene (ROCK M) Szórakoztató zene (M.O.R. M*) Könnyûzene (LIGHT M) Klasszikus zene (CLASSICS) Egyéb zene (OTHER M) Idôjárás-jelentés (WEATHER) Pénzügyek (FINANCE) Gyermekmûsor (CHILDREN) Társasági hírek (SOCIAL A) Vallás (RELIGION) Telefonos-mûsor (PHONE IN) Utazás (TRAVEL) Szabadidô (LEISURE) Dzsessz (JAZZ) Country zene (COUNTRY) Nemzetiségi mûsor (NATIONAL) Régi slágerek (OLDIES) Népzene (FOLK M) Dokumentum mûsor (DOCUMENT) Vészhelyzet teszt (TEST) Vészhelyzet (ALARM) of *,,M.O.R.M" =,,Middle útthe road music" (zene közben) Nyomja meg ismételten a [PLAY MODE] gombot a,,current" vagy a,,lowest" lehetôség kiválasztásához. A hangolás a pillanatnyilag beállított frekvenciaértéktôl kezdôdik. A hangolás a legalacsonyabb frekvenciaértéktôl kezdôdik. CURRENT (aktuális) LOWEST (legalacsonyabb) 2 Nyomja meg a [PROGRAM] gombot és a gomb nyomva tartásával indítsa el az automatikus programozást.

12 A rádió az összes vehetô rádióállomást növekvô sorrendben tárolja a programhelyekre. meg a [PROGRAM] gombot. Válasszon programhelyet a számgombokkal. programhelyet a hangolás [ [ / ] gombbal. Állítsa be a kívánt idôt az idôbeállító [ [ / ] gombbal. / ] vagy a Az idô beállítás befejezése érdekében, nyomja meg ás tartsa nyomva az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombot. Az idôzítô aktiválása Az óraidô megjelenítése Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévô készüléken, nyomja meg egyszer és tartsa nyomva az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombot. Az óraidô néhány másodpercre megjelenik. Megjegyzés A pontos idô biztosítása érdekében, rendszeresen állítsa be az órát. 5 6 Kapcsolja be a kívánt idôzítô üzemmódot az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gombbal. A gomb minden egyes megnyomására az üzemmód megváltozik. Kapcsolja ki a készüléket a készenlét/bekapcsoló [ gombbal. Az idôzítô mûködtetése érdekében a készüléket ki kell kapcsolni. ] Idôzített lejátszás vagy felvétel Funkció Mûvelet Ismételje meg az elôzô 14. és a 6. lépést. 1) Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gomb megnyomásával. 2) Változtassa meg a mûsorforrást vagy a hangerôt. 3) Végezze el az elôzô 56. lépéseket. Válassza ki a kívánt idôzített üzemmódot [ PLAY] vagy [ REC] az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gomb megnyomásával. Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gombbal. Az idôzítôt be lehet úgy állítani, hogy egy bizonyos idôpontban felébressze (idôzített lejátszás) vagy felvételt készítsen a rádióról (idôzített felvétel). Az idôzített lejátszást és az idôzített felvételt együtt nem lehet használni. Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az órát. Idôzítô Idôzített lejátszás Mûvelet Készítse elô a hallgatni kívánt mûsorforrást; kazettát, a lemez számát (1~5), rádiót, USB tárolóeszközt vagy a külsô készüléket és állítsa be a hangerôt. Ellenôrizze, hogy a kazetta kitörhetô lemezkéi megvannak-e ( 13. oldal), helyezzen be egy kazettát, és hangolja be a rádióállomást ( 13. oldal). Készítse elô az USB-eszközt vagy válasszon a music port, illetve a külsô (AUX) bemenet közül ( 18. oldal). A beállítás megváltoztatása A mûsorforrás vagy a hangerô megváltoztatása A beállítások ellenôrzése A beállítás visszavonása Idôzített felvétel Ha az idôzítô beállítása után használja a készüléket A használat után, mielôtt a készüléket kikapcsolja, ellenôrizze, hogy a megfelelô kazettát vagy a lemezt helyezte-e be a készülékbe. Megjegyzés Az idôzített lejátszás a beállított idôpontban, a beállított hangerôszintig fokozatosan növekvô hangerôvel kezdôdik. Az idôzített felvétel a beállított idô elôtt 30 másodperccel és némított hanggal kezdôdik. Az idôzítô a beállított idôben minden nap mûködni fog, ha az idôzítôt bekapcsolta. Az idôzítô mûködése érdekében az idôzítôt készenléti üzemmódba kell kapcsolnia. Az idôzítés befejezési ideje hatástalan lesz, ha mûködô idôzített üzemmódba kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket. 1 Válassza ki a kívánt idôzítô üzemmódot az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombbal. A gomb minden egyes megnyomására az üzemmód megváltozik. PLAY: az idôzített lejátszás beállítása REC: az idôzített felvétel beállítása (Folytassa a következô lépéssel, 8 másodpercen belül ) (Folytatás a következô oldalon) 15 Idôzítô használata (folytatás) Késleltetett kikapcsolás Ez az idôzített üzemmód a beállított idô leteltével önmûködôen kikapcsolja a készüléket. A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt idôtartamot (percek). A késleltetett kikapcsolás visszavonása A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gombbal válassza a kikapcsolt idôzítés,,off" állást. A hátralévô idô megváltoztatása Jelenítse meg az idôt a késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gombbal és a kívánt idôtartam kiválasztása érdekében nyomja meg ismét ezt a [SLEEP] gombot.

13 Megjegyzés A késleltetett kikapcsolást és a lejátszást vagy a késleltetett kikapcsolást és a felvételt használhatja együtt. A késleltetett kikapcsolásnak mindig elsôbbsége van. Ügyeljen rá, hogy az idôzítés beállítások ne fedjék át egymást. A késleltetett kikapcsolás kikapcsol, ha felvételt készít. Hangeffektusok használata Hangzásképek átkapcsolása: Preset EQ Válasza ki a kívánt beállítást a hangzáskép [PRESET EQ] gomb egymás utáni megnyomásával. Kézi hangszínszabályozás: MANUAL EQ 1 Válassza ki a kívánt beállítást a kézi hangszínszabályozó [MANUAL EQ] gomb egymás utáni megnyomásával. Funkció BASS Beállítás HEAVY SOFT CLEAR VOCAL DISCO LIVE HALL FLAT Hangzás Lendületet ad a rockzenéhez. Háttérzenéhez használja. Tisztább magas hangokat kap. Fényt ad az énekhangnak. Ezt a beállítást választva olyan visszhangot kap, amilyet a diszkóklubokban hallhat. Ezt a beállítást választva az énekhangok élethûbbek lesznek. Ezt a beállítást választva a hang kiterjesztése egy nagy koncertterem atmoszféráját nyújtja. Nincs effektus. MID (Közép) TREBLE Mûvelet A mélyebb hangszín felerôsítéséhez. A középhangok kiemeléséhez. A magasabb hangszín felerôsítéséhez. 2 Állítsa be a szintet az egyik [ gombbal. / ] vagy a [ / ] VAGY Csak a fôkészüléken A mély hangszín beállítása: Forgassa a mély hangszínszabályozó [BASS CONTROL] tárcsát a hangszín kiemelése [+] vagy a csökkentése [] érdekében. Megjegyzés A hangszín 3 és +3 között állítható. A memória a beállításokat tárolja, és automatikusan ezt a beállítást hívja ki, ha késôbb a,,manual EQ" állást választja. A hangzás megváltoztatása: RE-MASTER Ez a funkció visszaállítja a felvétel során elvesztett frekvenciákat, és így a hangzás közelebb kerül az eredetihez. Válassza ki a bekapcsolt újrakeverés (RE-MASTER ON) vagy a kikapcsolt újrakeverést (RE- MASTER OFF) a [RE-MASTER] gomb újra meg újra történô megnyomásával. Megjegyzés CD (MP3) vagy USB választásakor az újrakeverés digitális. MUSIC PORT bemenet választásakor az újrakeverés analóg. A mélyhang élvezete: D.BASS Válassza ki a bekapcsolt dinamikus mélyhangot (D.BASS ON) vagy a kikapcsolt dinamikus mélyhangot (D. BASS OFF) a [D.BASS] gomb újra meg újra történô megnyomásával. 16 USB Az USB csatlakoztatás teszi lehetôvé a nagy mennyiségû adatot tároló USBeszköz csatlakoztatását és a rajtuk lévô MP3-as mûsorszámok lejátszását. Tipikusan, USB memóriaegység. [Bulk only transfer] Felvétel egy nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszközrôl Nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszköz csatlakoztatása és lejátszása Elôkészület Mielôtt bármilyen nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszközt csatlakoztat a készülékhez, gondoskodjon róla, hogy a tárban lévô adatokról legyen egy biztonsági másolata. Javasoljuk, hogy ne használjon USB hosszabbító kábelt. A készülék nem fogja felismerni az USB-adattárat. 1 2 A léptetés [ / ] vagy a [ / ] gomb megnyomásával válassza ki a felvenni kívánt mûsorszámot. Nyomja meg egyidejûleg a [q REC] és a [TAPE] gombot (a fôkészüléken: a [q REC, TAPE] gombot), a felvétel indításához. Megjegyzés Ha a digitális hanglejátszó eszközét az USB bemenetre csatlakoztatja, a töltési funkció azonnal rendelkezésre áll kivéve, ha a készülék készenléti üzemmódban van. USB-re vonatkozó megjegyzések Kompatibilis eszközök Eszközök, amelyeket nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszközként definiáltak. Azok az USBeszközök, amelyek támogatják a,,bulk only transfer" üzemmódot. Azok az USB-eszközök, amelyek támogatják USB 2.0 teljes sebességet. Támogatott formátumok A mappák albumként szerepelnek. A fájlok mûsorszámként értendôk. A fájlok kiterjesztésének.mp3 vagy.mp3-nak kell lennie. A CBI (Control/Bulk/Interrupt) üzemmód nem támogatott. NTSF fájlrendszert használó egység nem támogatott [Csak a FAT 12/16/32 (12/16/32 kiosztású fájltáblázat)] fájlrendszert támogatja. A szektor méretétôl függôen, néhány fájl lehet, hogy nem mûködik. A készülék 255 albumhoz (beleértve az üres mappákat is) tud hozzáférni. A készülék 2500 mûsorszámhoz tud hozzáférni. A mappában lévô mûsorszámok maximális száma: 999. USB-eszköz (nem tartozék) USB-eszköz tartalmának lejátszása 1 2 Csökkentse a hangerôt és csatlakoztassa a nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszközt.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Indítsa a lejátszást az USB-lejátszás [ /, USB] vagy az [OK] gomb megnyomásával. Mûvelet Nyomja meg az USB-lejátszás [ /, USB] gombot. A lejátszás folytatása érdekében ismét ezt a gombot nyomja meg. Nyomja meg az állj [s] gombot. A,,RESUME" (Folytatásos lejátszás) jelzô jelenik meg. A megállítás pozícióját a memória megjegyzi. A lejátszás folytatása érdekében, nyomja meg [ /, USB] gombot. A pozíció törlése érdekében, nyomja meg ismét az állj [s] gombot. Nyomja meg a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gombot. ( 9. oldal, Szokásos lejátszás) Lejátszás üzemmódban, nyomja meg az album léptetés [ /, ALBUM] gombot. Állj üzemmódban, nyomja meg az album léptetés [ /, ALBUM] gombot egyszer és utána a megfelelô számgombokat. Funkció Pillanat állj A lejátszás megállítása Mûsorszámok léptetése Album léptetés 17 Egyéb berendezések használata Megjegyzés Az összes részegység és a kábelek külön vásárolhatók meg. Egyéb külsô készülékek csatlakoztatása A készülékhez analóg jelforrás csatlakoztatható Más Panasonic-készülékek zavarásának a megakadályozása Más Panasonic audio- vagy videoberendezések is elkezdhetnek mûködni, ha a készüléket a mellékelt tartozék távvezérlôvel mûködteti. Egy másik távvezérlô,,remote 2" üzemmódban is mûködtetni tudja a készüléket. A készüléket és a távvezérlôt ugyan abba a távvezérlô üzemmódba kell állítani.,,line OUT" (vonali kimenet) állás A készülék hátlapja (R) jobb Analóg jelforrás, például lemezjátszó (nem tartozék) (L) bal 1 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a fôkészüléken a [MUSIC P. / AUX] és a távvezérlôn a [2] számgombot mindaddig, amíg a készülék kijelzôjén a,,remote 2" jelzés meg nem jelenik. Nyomja meg és tartsa legalább 2 másodpercig nyomva a távvezérlôn az [OK] és a [2] gombot. Külsô készülék jelének felvétele, illetve megjelenítése Az üzemmód visszaállítása,,remote 1" állásba. Végezze el az elôzô 1. és 2. lépést, de mind a két lépésben a [2] gomb helyett az [1] számgombot használja Nyomja meg a külsô bemenet (AUX) választó gombot [AUX] (a fôkészüléken: a [MUSIC P. /AUX] gombot), a külsô (AUX) bemenet kiválasztásához. A hangállomány meghallgatása: Folytassa a 3. lépésnél. A hangállomány felvétele: Nyomja meg egyidejûleg a [q REC] és a [TAPE] gombot (a fôkészüléken: a [q REC, TAPE] gombot), a felvétel indításához. Indítsa el a lejátszást a külsô készüléken. Hordozható audiokészülék csatlakoztatása és lejátszása Ez a funkció teszi lehetôvé a hordozható audiokészülékrôl történô zenehallgatást. Hordozható audiokészülék (nem tartozék) Megjegyzés A részletekért, olvassa el a csatlakoztatott külsô berendezés használati útmutatóját is. Ha a külsô készülék a fent leírtaktól eltér, kérje szakember tanácsát. Hangtorzulás léphet el, ha az elôírttól eltérô csatlakozókábelt használ. Hangfrekvenciás kábel (nem tartozék) Lejátszás vagy felvétel egy hordozható audiokészülékrôl Mielôtt a [MUSIC PORT] bemenethez hordozható audiokészüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki a hordozható készülék hangszínszabályozó funkcióját (bármilyen is van). Egyébként a hangsugárzóból hallható hang, lehet hogy torzít Csatlakoztassa a hangfrekvenciás kábelt a MUSIC PORT bemenethez. Addig nyomja a [MUSIC P.] gombot újra meg újra, amíg a kijelzôn a,,music PORT" meg nem jelenik. Mûsorhallgatáshoz: Folytassa a 3. lépést. Felvételhez: Nyomja meg egyidejûleg a [q REC] és a [TAPE] gombot (a fôkészüléken: a [q REC, TAPE] gombot), a felvétel indításához. Játssza le a hordozható audiokészüléket. (Lásd a hordozható audiokészülék kezelési útmutatóját.) Mielôtt a szervizhez fordulna... Mielôtt a szervizhez fordulna, ellenôrizze az alábbi pontokat. Ha a különbözô ellenôrzô pontok után kétségei maradnak, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem vezet eredményre, kérjük, forduljon szervizhálózatunkhoz. Általános problémák Annak ellenére, hogy a készülék készenléti üzemmódban van, a kijelzô világít és a jelzések folyamatosan változnak. A távvezérlô gombok megnyomására nincs válasz. Nincs hang vagy a hang torz. Kapcsolja ki a bemutató üzemmódot. ( 6. oldal) Automatikusan ki fogja kapcsolni a bemutató funkciót, ha az óraidôt beállítja.

Az Ön kézikönyve PANASONIC DMP-BD35 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634780

Az Ön kézikönyve PANASONIC DMP-BD35 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634780 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W R USB Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, olvassa

Részletesebben

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10ORD_IM316_Ref_hu_03_E

Részletesebben

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 Általános funkciók 7 Áramellátás Forrás

Részletesebben

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0 2-318-581-11(2) Hálózati audiorendszer Kezelési útmutató Vásárlói feljegyzés A készülék típusjelzése és sorozatszáma a készülék alján található. Jegyezze fel a készülék sorozatszámát az alábbi rovatba.

Részletesebben

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2884-00/00 (E2W) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 5 Megjegyzések az MP3/WMA lejátszásról 6 CD-k 8 Általános

Részletesebben

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 3-084-917-31 (1) HU DVD Player/ Video Cassette Recorder Használati útmutató PAL SLV-D910N/R 2003 Sony Corporation VIGYÁZAT A tűz és áramütés megelőzése végett ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség

Részletesebben

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel Kezelési útmutató DAR-RD100 2005 Sony Corporation Csatlakoztatási útmutató Körültekintően olvassa el ezt a Csatlakoztatási útmutatót a rendszer részegységeinek

Részletesebben

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ -Owner's manual / Mode d'emploi Bedienungsanleitung / Istruzioni per l'uso GKEZELÉSI ebruiksaanwijzing ÚTMUTATÓ / Manual de instrucciones Bruksanvisning / Manual de instruções RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

Részletesebben

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903 Picture similar Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés 2 1.1 Biztonsági előírások 2 1.2 Tárolás 2 1.3 A készülék beállítása 3 1.4 Tartozékok 3

Részletesebben

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató 3-100-905-F1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató E1 DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos tanácsok, tippek és további információkért látogasson el a www.sony-europe.com/myproduct weboldalra. RDR-HX520/HX720/HX722/HX920

Részletesebben

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S TÍPUS LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZÍNES LCD-TELEVÍZIÓ LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE nyilatkozat: Alulírott, SHARP Electronics (Europe)

Részletesebben

A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10)

A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10) Tartalomjegyzék A távvezérlő és a tv-készülék gombjai/kijelzései A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10) Tv-nézés Tv-nézés...(15) A digitális elektronikus

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék TV funkciók... 2 Tisztelt SHARP vásárló!... 3 Fontosabb biztonsági óvintézkedések... 3 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 6 A csomag tartalma... 7 TV vezérlőgombok és működtetés...

Részletesebben

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver THT504 Digital Terrestrial HD Receiver User Manual Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Ръководство на потребителя Evolution.

Részletesebben

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Rádió Radio / CD / MP3 Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: az elõlap

Részletesebben

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC Jellemzők Távirányítóval vezérelhető LCD TV. HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is. 200 programhely

Részletesebben

DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HASZNÁLATI

DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HASZNÁLATI DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL R HASZNÁLATI INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HU VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, NE NYISSA FEL FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ELKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x405p műholdvevő Feldolgozás dátuma: 2012.03 (1.07.3965 készülék szoftver alapján W.V) Tartalomjegyzék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 1. Környezetvédelem 5 2.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CDC 80 MMEDIA Rövid áttekintés... 8 Általános információk... 10 Vészhelyzet... 13 Kezelés... 15 Fõ menü... 24 Hangbeállítások... 26 Hangerõ-beállítások... 28 Rádió... 30 CD-/MP3-lejátszó,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT COBURG RCR 168. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Blu-ray TM lemez lejátszó

Felhasználói kézikönyv Blu-ray TM lemez lejátszó Felhasználói kézikönyv Blu-ray TM lemez lejátszó Modellszám: DMP-BDT271 DMP-BDT270 DMP-BDT175 DMP-BDT174 DMP-BDT171 DMP-BDT170 DMP-BDT166 DMP-BDT165 DMP-BD833 DMP-BD83 Ellenkező utalás hiányában az itt

Részletesebben

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalom A digitális mûholdvevô (DSR) Felhasználói kézikönyve...72 A rendszer...72 1 Üzembe helyezés Kicsomagolás...73

Részletesebben

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-310-61(1) IC Recorder Használati utasítás Üzembe helyezés Alapvető műveletek Egyéb rögzítési műveletek Egyéb lejátszási műveletek Üzenetek szerkesztése A menü funkció A számítógép használata Kiegészítő

Részletesebben

A bekapcsolás előkészítése:

A bekapcsolás előkészítése: Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális DVD játszó Rend.sz.: 34 13 74 Fontos tudnivalók: Jelen készülék DVD-k valamint más digitális kép- és hanghordozók lejátszására

Részletesebben