Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PM46

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PM46 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3973199"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: 4 A hangsugárzók elhelyezése Egyszerû telepítés.. 5 A csatlakoztatások elvégzése Antennacsatlakoztatások lehetôségei.. 6 Bemutató (DEMO) funkció.. 6 Kezelôszervek ismertetése Fôkészülék.. 7 Távvezérlô.. 7 Lemezek..... Szokásos lejátszás Lejátszás üzemmód funkció.. Kijelzô funkció

3 .. További lejátszás funkciók..... Ismételt lejátszás.... Programozott lejátszás Kazetták.... Szokásos lejátszás.... TPS (Mûsorkeresés)... Felvétel... A véletlen törlés megakadályozása..... FM/AM rádió használata Kézi hangolás... RDS mûsorszórás Programozott hangolás. Automatikus programozás.. Programozás kézzel A programhelyek kiválasztása.

4 ... Az AM frekvencialépték megváltoztatása... Az idôzítô használata.... Az óraidô beállítása.... Késleltetett kikapcsolás Hangeffektusok használata.... Hangeffektusok kiválasztása Hangzásképek (Preset EQ)... Mély vagy magas hangszín Térhangzás (Surround) élvezete.... Egyéb berendezések használata..... Nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszköz csatlakoztatása és lejátszása Kijelzô funkció Kompatibilis eszközök..... Támogatott formátum..... Hordozható audiokészülék csatlakoztatása és lejátszása. A távvezérlô kód megváltoztatása... A fôkészülék távvezérlô kódjának a megváltoztatása.. legközelebbi gyûjtôhelyre vonatkozó bôvebb információ érdekében, kérjük forduljon a helyi hatósághoz. A nemzeti törvényektôl függôen a helytelen szemét- és hulladékeltakarítás büntethetô. Az Európai Unióban üzleti tevékenységet folytató felhasználókhoz Kérjük a további információk érdekében, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a forgalmazóhoz, ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétôl meg kíván

5 szabadulni. Ha ezt a szimbólumot látja A magánháztartásokban feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására, hulladékeltakarításra vonatkozó információk. Ez a szimbólum, amelyet a terméken és/vagy a kísérô dokumentációban talál, azt jelöli, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási szeméttel keverni. A megfelelô feldolgozás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket a kijelölt gyûjtôhelyre vigye, ahol a készülékeket díjmentesen átveszik. Számos országban a helyi kiskereskedô lehet, hogy új termék vásárlásakor beszámítja a készüléket. Mielôtt a szervizhez fordulna Karbantartás. 17 Minôségtanúsítás, mûszaki adatok Biztonsági figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS! A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK. VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL, HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT AHOGY AZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTÁK. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. A készülék hátlapja A készülék belsejében A készülék belsejében lévô többnyelvû felirat arra figyelmezteti, hogy láthatatlan lézersugár lép fel, ha a burkolatot eltávolítja. NE NÉZZEN A KÖZVETLEN SUGÁRBA! 1. osztályú lézertermék A készülék hátoldalán lévô,,class 1 LASER PRODUCT" felirat jelzi, hogy a lejátszó 1-es kategóriába tartozik és kis teljesítményû lézersugárral mûködik. A készüléket a hálózati csatlakozóaljzat közelében, könnyen hozzáférhetô helyre telepítse. A hálózati kábel csatlakozódugója maradjon könnyen kezelhetô. Annak érdekében, hogy a készüléket teljesen le tudja választani a hálózatról, húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali dugaszolóaljzatból.

6 Használat közben a készülék érzékeli a mobiltelefonok által okozott rádiófrekvenciás zavart. Kérjük, növelje a készülék és a mobiltelefon közötti távolságot, ha a zavart a mobiltelefon okozza. EZT A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT ÉGHAJLATRA TERVEZTÉK. FIGYELMEZTETÉS! TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN. NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔNEK, MAGAS PÁRATARTALOMNAK VAGY FRECCSENÔ VÍZNEK. NE HELYEZZEN FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TÁRGYAT PÉLDÁUL VIRÁGVÁZÁT A KÉSZÜLÉKRE. CSAK A JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY HÁTLAPJÁT). NINCS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. 3 Biztonsági óvintézkedések Elhelyezés Elhelyezés Idegen tárgyak Idegen tárgyak A készüléket rezgésektôl és magas páratartalomtól mentes, közvetlen napfénytôl és magas hômérséklettôl távoli, egyenletes felületre helyezze. A fent felsorolt helyzetek a készül&ózati csatlakozódugót határozottan fogja meg, amikor kihúzza a fali aljzatból. A hálózati csatlakozókábel meghúzása áramütésveszélyes. Ne fogja meg a hálózati csatlakozódugót nedves kézzel, mert ez áramütésveszélyes. VIGYÁZAT! A KELLÔ SZELLÔZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA, SZEKRÉNYSORBA VAGY BÁRMILYEN MÁS ZÁRT TÉRBE. A KÉSZÜLÉKET JÓL SZELLÔZÔ HELYRE ÁLLÍTSA, ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT NE TAKARJA LE FÜGGÖNY VAGY SEMMILYEN MÁS ANYAG, MERT ÍGY MEGELÔZHETI A TÚLMELEGEDÉS MIATT BEKÖVETKEZÔ TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT. NE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSÁT ÚJSÁGGAL, TERÍTÔVEL, FÜGGÖNNYEL VAGY MÁS HASONLÓ ANYAGGAL. NE HELYEZZEN NYÍLT LÁNGGAL MÛKÖDÔ FÉNYFORRÁST, MINT PÉLDÁUL ÉGÔ GYERTYÁT A KÉSZÜLÉKRE. A HASZNÁLT ELEMEKTÔL KÖRNYEZETe;lis kábel (nem tartozék) Soha ne használja a kültéri antennát viharban. A jobb vétel érdekében kültéri URH antennát csatlakoztathat. Kérjük, az antenna telepítése érdekében, forduljon szakemberhez. Húzza ki az URH szobaantennát, ha kültéri URH antennát telepített. A kültéri AM antennát az AM keretantenna kihúzása nélkül csatlakoztassa. Kültéri AM antennaként ablak vagy más alkalmas hely közelében vízszintesen elhelyezett 512 m hosszúságú mûanyag szigetelésû vezetéket használjon. A távvezérlés elôkészületei s Elemek Az elemeket úgy helyezze be, hogy a polaritás (+ és ) egyezzen meg a távvezérlôben lévô jelzésekkel. Vegye ki az elemeket, ha a távvezérlôt hosszabb ideig nem kívánja használni. Az elemeket sötét, hûvös helyen tárolja. Ne használjon akkumulátort. Ne melegítse, és ne érje láng az elemeket. Ne hagyja az elemeket hosszabb ideig közvetlen napsütésben hagyott lezárt gépkocsiban. Az elemek helytelen használata elektrolit szivárgást okozhat, amely különbözô károsodást okozhat a távvezérlôben. Ne keverje a régi és az új elemeket. Ne használjon egyszerre különbözô fajtájú elemeket. Ne szedje szét és ne zárja rövidre az elemeket. Ne kísérelje meg az alkáli és a mangán elemeket feltölteni. Ne használjon olyan elemeket, amelyeknek a burkolata mállik. VIGYÁZAT Az elemek megrepedhetnek, ha nem megfelelôen helyezi be azokat. Az elemeket csak azonos vagy a gyártó által javasolt egyenértékû típusra cserélje. A használt elemek hulladékkezelését a gyártó elôírása szerint végezze el. s A távvezérlô használata Irányítsa az érzékelôre ( 7. oldal), távolítsa el az útban lévô tárgyakat, a távvezérelhetôség maximális távolsága közvetlenül a készülék elôlapjától mérve 7 m. Bemutató (DEMO) funkció A készülék hálózathoz történô elsô csatlakoztatásakor meg lehet jeleníteni a kijelzôn a funkciókat ismertetô bemutató üzemmódot. A bemutatót a,,demo ON" felirat kiválasztásával lehet bekapcsolni, ha kikapcsolta ezt az üzemmódot. Nyomja meg és tartsa nyomva a bemutató (s, DEMO) gombot. A gomb minden egyes nyomva tartására a kijelzô megváltozik. A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében válassza a,,demo OFF" feliratot. 6 Kezelôszervek ismertetése Fôkészülék Kazettatartó fedél A készülék teteje Kazettatartó fedél nyitó ( 10) Hálózati feszültségkijelzô [AC IN] A jelzô világít, ha a készüléket a háztartási fali konnektorhoz csatlakoztatta.

7 Készenlét/bekapcsoló [ ] ( 8, 12) A kapcsoló megnyomásával a készülék készenléti (kikapcsolt) állapotból bekapcsolható és fordítva. A készülék készenléti (kikapcsolt) helyzetben is fogyaszt kismértékben villamos energiát. Mûsorszám léptetés/keresés, gyorscsévélés elôre/hátra, hangolás/programhely választó/idôbeállító, mély/magas hangszínszabályozó Lemez-lejátszás/pillanat állj gomb ( 8, 9) Rádió/hullámsávválasztó gomb ( 11) Kijelzô Távvezérlôjelérzékelô Mély/magas hangszínszabályozó ( 13) Felvétel/pillanat állj gomb ( 10) Kazetta-lejátszás gomb ( 10) USB-bemenet (port) ( 14) Hangerôszabályozó gomb Music port bemenet ( 15) Fejhallgató-csatlakozó ( ) Lemeztartó nyitó/záró gomb ( 8) USB-lejátszás/pillanat állj gomb ( 10, 14) Lemeztartó Music port választó ( 15) Ne hallgassa a mûsort fejhallgatóval folyamatosan sokáig, mert halláskárosodást okozhat. Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm koncentrikus sztereó csatlakozó (nem tartozék) Állj/Bemutató gomb ( 6, 810, 14) Távvezérlô A fekete körben lévô számmal jelölt gombok például Késleltetett kikapcsolás gomb ( 13) és a fôkészülék azonos számú kezelôszerveinek a funkciója megegyezik. Óra/idôzítô gomb ( 12) Idôzített lejátszás / idôzített felvétel gomb ( 12, 13) Program gomb ( 8, 11) Lejátszás üzemmód gomb ( 8, 9, 10, 11) Ismétlés gomb ( 9) Törlô gomb ( 8, 9) Állj/Törlô gomb ( 810, 14) Ez a funkció teszi lehetôvé, hogy lemez, kazetta vagy USB üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsolja önmagát, ha azt 10 percig nem használta. Ez a beállítás, még akkor is megmarad, ha a készüléket kikapcsolja. Számgombok ( 8, 11, 14) Album választó gomb ( 8, 14) Mûsorszám léptetés/keresés, gyorscsévélés elôre/hátra, hangolás/programhely választó/ idôbeállító, mély/magas hangszínszabályozó ( 813) Csökkenti a kijelzô fényét. ENTER gomb ( 8, 15) Térhangzás (Surround) gomb ( 13) Kijelzô ( 8, 11, 14) Fénytompító gomb Hangzáskép választó gomb ( 13) Némítás gomb Automatikus kikapcsolás Némítja a hangot. A gomb megnyomása a funkciót bekapcsolja. Kikapcsolja a funkciót, ha a gombot ismét megnyomja. 7 Lemezek Szokásos lejátszás Lejátszás üzemmód funkció 1 2 Kapcsolja be a készüléket a készenlét/bekapcsoló [ gombbal. ] Nyissa ki a lemeztartót a nyitó/záró [v] gombbal és helyezzen be egy lemezt. Zárja be a nyitó/záró [v] gombbal a lemeztartót. A lemezcímke felfelé nézzen Lemeztartó 1 2 1TR Nyomja meg a CD-lejátszás [CD /] gombot. Válassza ki a kívánt üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombbal. Lejátszás A lemezrôl kiválasztott mûsorszám. Válasszon mûsorszámot a számgombokkal. A lemezrôl kiválasztott album. Válasszon albumot az [ALBUM vagy ] gombbal. Üzemmód 1-mûsorszám (1-TRACK) 3 4 Indítsa a lejátszást a CD-lejátszás [CD Állítsa be a hangerôt. Mûvelet /] gombbal. 1-album (1-ALBUM) 1ALBUM Funkció A lemez megállítása Nyomja meg az állj [CLEAR s] gombot. Pillanat állj Nyomja meg a CD-lejátszás [CD /] gombot. A lejátszás folytatása érdekében ismét ezt a gombot nyomja meg. Nyomja meg a léptetés hátra [/REW/ elôre [/FF/ ] gombot. ] vagy Véletlenszerû (RANDOM) RND A lemez véletlenszerûen. 1-album véletlena kiválasztott album összes mûsorszáma véletlenszerûen szerûen. Válasszon albumot az [ALBUM vagy (1-ALBUM RANDOM) ] gombbal. 1ALBUM RND Mûsorszámok léptetése Mûsorkeresés mûsorszámokon át Lejátszás vagy pillanat állj közben nyomja meg és tartsa nyomva a keresés hátra [/REW/ ] vagy elôre [/FF/ ] gombot. Lejátszás üzemmódban, nyomja meg az album léptetés [ALBUM vagy ] gombot. Állj üzemmódban, nyomja meg az album léptetés [ALBUM vagy ] gombot egyszer és utána a megfelelô számgombokat. Album léptetés Megjegyzés Véletlenszerû (RANDOM) vagy 1-album véletlenszerûen (1-ALBUM RANDOM) üzemmódban a már lejátszott mûsorszámhoz nem tud visszalépni. Törli az adott lejátszás üzemmódot, ha lemezt cserél vagy a lemeztartót kinyitja. Véletlenszerû lejátszás (RANDOM) közben, csak az éppen lejátszott mûsorszámon belül tud elôre vagy hátra mûsorrészletet keresni. Kijelzô funkció Ez a funkció engedélyezi az éppen lejátszott mûsorszámra vonatkozó információk megjelenítését. Lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban, nyomja meg újra meg újra a kijelzô [DISPLAY] gombot.

8 Megjegyzés A megjeleníthetô karakterek maximális száma: 30. Ez a készülék az 1.0 & 1. 1 ID3 elôtag verziót támogatja. A nem támogatott adatformátumú szöveget nem lehet megjeleníteni. Az ID3 egy az MP3 mûsorszámba beágyazott címke (elôtag), amely a mûsorszámról nyújt információt. 8 További lejátszás funkciók Ismételt lejátszás A programozott vagy a többi lejátszás üzemmódot is megismételheti. Funkció A programozott üzemmód törlése Mûvelet Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] gombot. A program újra leját- Nyomja meg a [PROGRAM] és utána a CD-lejátszás szása [CD /] gombot. Lejátszás elôtt vagy közben, nyomja meg az ismétlés [REPEAT] gombot. A Bekapcsolt ismétlés (REPEAT ON) és a,, " jelzô megjelenik. Visszavonás Nyomja meg ismét az ismétlés [REPEAT] gombot. A Kikapcsolt ismétlés (REPEAT OFF) jelzô megjelenik, és törli a,, " jelzôt. Programozott lejátszás Ez a funkció 24 mûsorszám beprogramozását teszi lehetôvé. A program ellenôr- Nyomja meg a léptetés [/REW/ ] vagy zése [/FF/ ] gombot, ha állj üzemmódban a,,pgm" jelzô látható. Ellenôrzés programozás közben, a,,pgm" jelzô megjelenése után nyomja meg kétszer a [PROGRAM] gombot, utána nyomja meg a léptetés [/REW/ ] vagy [/FF/ ] gombot. A program bôvítése Állj üzemmódban ismételje meg a 3. lépést. Ismételje meg állj üzemmódban a 35. lépést. Az utolsó mûsor- Nyomja meg állj üzemmódban a törlés [DEL] gomszám törlése bot. Az összes beprogra- Nyomja meg állj üzemmódban a teljes törlés [CLEAR mozott mûsorszám s] gombot. Törli az összest (CLR ALL) üzenet jelenik törlése meg. 5 másodpercen belül, az összes mûsorszám törlése érdekében, nyomja meg ismét ezt a gombot Nyomja meg a CD-lejátszás [CD állj [CLEAR s] gombot. /] gombot és utána az Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. Megjegyzés Válassza ki a kívánt mûsorszámot a számgombokkal. A további mûsorszámok kiválasztása érdekében ismételje meg ezt a lépést. Indítsa a lejátszást a CD-lejátszás [CD /] gomb megnyomásával. A Program megtelt (PGM FULL) üzenet jelenik meg, ha 24 mûsorszámnál többet próbál meg beprogramozni. Törli a program memóriát, ha a lemeztartó fedelet kinyitja. Programozott lejátszás közben, csak az adott mûsorszámon belül tud mûsorrészletet elôre vagy hátra keresni. Nyomja meg a CD-lejátszás [CD állj [CLEAR s] gombot. /] gombot és utána az Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. Válassza ki a kívánt albumot az [ALBUM gombbal. vagy ] Nyomja meg egyszer a léptetés [/FF/ ] gombot és utána válassza ki a kívánt mûsorszámot a számgombokkal. Nyomja meg az [ENTER] gombot. A további mûsorszámok beprogramozása érdekében ismételje meg a 35. lépéseket. Indítsa a lejátszást a CD-lejátszás [CD /] gomb megnyomásával. Megjegyzés A készülék az MP3 fájlokat és azokat a CD-DA formátumú CDR/RW lemezeket, amelyeket lezártak, le tudja játszani. A felvétel állapotától függôen néhány CD-R/RW lemezt lehet, hogy nem képes lejátszani. Ne használjon szabálytalan alakú lemezt. Ne használjon olyan CD-t, amelyrôl a címke vagy a matrica levált, vagy a matrica helyén ragasztómaradványok vannak. Ne ragasszon címkét vagy matricát a lemezre. Ne írjon semmit a CD-re. CD A készülék 99 mûsorszámhoz tud hozzáférni. A jobb oldali ábrával jelölt lemezt válasszon. Kettôs lemezek használata A kettôs lemezek,,cd" oldala nem felel meg a CD-DA szabvány elôírásainak, ezért ezen a készüléken ezeket a lemezeket lehet, hogy nem tudja lejátszani. MP3 A készülék a fájlokat mûsorszámonként és a mappákat pedig albumonként kezeli. A készülék 999 mûsorszámig, 255 albumhoz és 20 szekcióhoz tud hozzáférni. A fájlok.mp3 vagy.mp3 kiterjesztésûek legyenek. A lemeznek meg kell felelnie (a kiterjesztett formátumok kivételével) az ISO vagy 2 szintjének. A mappák és a fájlok nevét abban a sorrendben jelölje egy 3 számjegyû elôtaggal (címkével), amelyben le szeretné játszani azokat. Két számjegyû mûsorszámokhoz, nyomja meg egyszer a [10] gombot és utána a megfelelô két számgombot. a lejátszást a kazetta-lejátszás [TAPE ] gombbal. A kazetta másik oldalának a lejátszása: fordítsa meg a kazettát. Mûvelet Funkció A lejátszás megállí- Nyomja meg az állj [CLEAR s] gombot. tása A lejátszás indítása Nyomja meg a kazetta-lejátszás [TAPE ] gombot, egy gombnyomásra ha a kikapcsolt készülékben már van kazetta. Gyorscsévélés elôre Állj üzemmódban, nyomja meg a gyorscsévélés hátvagy hátra ra [/REW/ ] vagy az elôre [/FF/ ] gombot.

9 A beprogramozott mûsorszámok felvétele Különleges mûsorszá- Válassza ki a kívánt üzemmódot a mok felvétele [PLAY MODE] gombbal ( o.) Nyomja meg a [MUSIC PORT] gombot. 9. mûsorszám elejét megkeresse. Lehet, hogy az automatikus hangolás nem mûködik, ha erôs külsô zavar lép fel. Az automatikus hangolás törlése, nyomja meg ismét az egyik hangoló [/REW/ ] vagy [/FF/ ] gombot. Az URH hangminôség javítása Nyomja meg és addig tartsa nyomva a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombot, amíg a,,mono" jelzô meg nem jelenik. Visszavonás Nyomja meg és tartsa nyomva ismét a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombot mindaddig, amíg a,,mono" jelzô el nem tûnik. Akkor is törli a mono üzemmódot, ha a frekvenciát megváltoztatja. Normál mûsorhallgatás érdekében kapcsolja ki a,,mono" jelzôt. RDS mûsorszórás A készülék lehetôvé teszi, hogy rádióállomások nevét és a mûsorszám-típusát megjelenítse a kijelzôn. A megjelenítés érdekében nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot: Válassza ki a kézi hangolás,,manual" üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gomb megnyomásával. Hangolja be a kívánt rádióállomást a hangolás [/REW/ ] vagy [/FF/ ] gombbal. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. Válasszon programhelyet a számgombokkal. Törli a programhelyen lévô rádióadót, ha egy másik adót tárol arra a programhelyre. A további rádióállomások beprogramozása érdekében ismételje meg a 24. lépéseket. A programhelyek kiválasztása A számgombok megnyomásával válasszon programhelyet. A két számjegyû programhelyek érdekében elôször a [10], és utána a megfelelô két számgombot nyomja meg. VAGY 1 2 Válassza a programozott hangolás,,preset" üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombbal. Válasszon programhelyet a hangolás [/REW/ [/FF/ ] gombbal. ] vagy Az AM frekvencialépték megváltoztatása Lehet, hogy az RDS-jelzések nem láthatók, ha a vétel gyenge. Mûsorszámtípusok jelzései (PTY) Hírek (NEWS) Események (AFFAIRS) Információ (INFO) Sport (SPORT) Oktatás (EDUCATE) Dráma (DRAMA) Kultúra (CULTURE) Tudomány (SCIENCE) Vegyes (VARIED) Popzene (POP M) Rockzene (ROCK M) Szórakoztató zene (M.O.R.M*) Könnyûzene (LIGHT M) Klasszikus zene (CLASSICS) Egyéb zene (OTHER M) Idôjárás-jelentés (WEATHER) Pénzügyek (FINANCE) Gyermekmûsor (CHILDREN) Társasági hírek (SOCIAL A) Vallás (RELIGION) Telefonos-mûsor (PHONE IN) Utazás (TRAVEL) Szabadidô (LEISURE) Dzsessz (JAZZ) Country zene (COUNTRY) Nemzetiségi mûsor (NATIONAL) Régi slágerek (OLDIES) Népzene (FOLK M) Dokumentum mûsor (DOCUMENT) Vészhelyzet (TEST) Vészhelyzet (ALARM) of *,,M. O.R.M" =,,Middle útthe road music" (zene közben) Csak a készülék kezelôszerveivel Ez a készülék a 10 khz-es léptékben kiosztott AM rádióadókat is tudja venni.* A 9 khz-es lépték átváltása 10 khz-esre 1 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a hullámsávválasztó [TUNER/BAND] gombot. Néhány másodperc múlva a kijelzô megváltozik, az adott legkisebb vételi frekvencia villogni kezd. és hangolja be a rádióállomást ( 11. oldal), vagy válassza ki a Music port bemenethez csatlakoztatott külsô mûsorforrást ( 15. oldal). 6 Kapcsolja ki a készüléket a készenlét/bekapcsoló [ ] gombbal. Az idôzítô mûködtetése érdekében a készüléket ki kell kapcsolni. Mûvelet Funkció A beállítás megváltozta- Ismételje meg a fenti 14. és a 6. lépést. tása A mûsorforrás vagy a 1) Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzíhangerô megváltoztatátett felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gombsa bal. 2) Változtassa meg a mûsorforrást vagy a hangerôt. 3) Végezze el az 5. és 6. lépést. A beállítások ellenôrzése Válassza ki a kívánt idôzített üzemmódot (Bekapcsolt vagy készenplay vagy REC az óra/idôzítô létben lévô készüléken) [CLOCK/TIMER] gombbal. A beállítás visszavonása Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gombbal. Idôzített felvétel 1 Válassza ki a kívánt idôzítô üzemmódot az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombbal. A gomb minden egyes megnyomására az üzemmód megváltozik. Megjegyzés Az idôzített lejátszást és az idôzített felvételt együtt nem lehet használni. Az idôzített lejátszás a beállított idôpontban, a beállított hangerôszintig fokozatosan növekvô hangerôvel kezdôdik. Az idôzített felvétel a beállított idô elôtt 30 másodperccel és némított hanggal kezdôdik.

10 Az idôzítô a beállított idôben minden nap mûködni fog, ha az idôzítôt bekapcsolta. 12 Hangeffektusok használata Az idôzítô mûködése érdekében az idôzítôt készenléti üzemmódba kell kapcsolnia. Az idôzítés befejezési ideje hatástalan lesz, ha mûködô idôzített üzemmódba kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket. Az idôzítés kezdetekor a készülék bekapcsol és a külsô mûsorforrás [MUSIC PORT] bemenet fog mûködni, ha külsô hordozható audiokészüléket választott az idôzített lejátszás mûsorforrásaként. Aktiválja a készülék lejátszó üzemmódját és állítsa be a hangerôt, ha a csatlakoztatott készüléket akarja lejátszani, vagy arról felvételt készíteni. (Lásd a hordozható külsô készülék kezelési útmutatóját.) Hangeffektusok kiválasztása Módosíthatja a hangeffektust a,,preset EQ" (Hangzásképek) funkció kiválasztásával, illetve a mély vagy magas hangszín szabályozásával. Hangzásképek (Preset EQ) Válasza ki a kívánt beállítást a hangzáskép [PRESET EQ] gomb egymás utáni megnyomásával. Késleltetett kikapcsolás Beállítás Hangzás Lendületet ad a rockzenéhez. Tisztább magas hangokat kap. Háttérzenéhez használja. Fényt ad az énekhangnak. Nincs effektus. Ez az idôzített üzemmód a beállított idô leteltével önmûködôen kikapcsolja a készüléket. A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt idôtartamot (percek). HEAVY CLEAR SOFT VOCAL EQ-OFF Mély vagy magas hangszín Szabályozhatja a mélyebb vagy magasabb hangok hangszínét. 1 A késleltetett kikapcsolás visszavonása A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gombbal válassza a Kikapcsolt idôzítés (OFF) állást. A hátralévô idô megváltoztatása Jelenítse meg az idôt a késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gombbal és a kívánt idôtartam kiválasztása érdekében nyomja meg ismét ezt a [SLEEP] gombot. Megjegyzés A késleltetett kikapcsolást és a lejátszást vagy a késleltetett kikapcsolást és a felvételt használhatja együtt. A késleltetett kikapcsolásnak mindig elsôbbsége van. Ügyeljen rá, hogy az idôzítés beállítások ne fedjék át egymást. Válassza ki a kívánt beállítást a mély [BASS] vagy a magas [TREBLE] gomb megnyomásával. Funkció BASS TREBLE Mûvelet A mélyebb hangszín szabályozására. A magasabb hangszín szabályozására. 2 Állítsa be a szintet a [/REW/ bal. ] vagy [/FF/ ] gomb- Megjegyzés A hangszínt 4-tôl +4-ig lehet változtatni. Térhangzás (Surround) élvezete Természetes szélességet és mélységet adhat a sztereó hanghoz. A térhangzás bekapcsolása Jelenítse meg a kijelzôn a,, [SURROUND] gomb megnyomásával. " jelzôt a térhangzás Visszavonás Törölje a kijelzôrôl a,, " jelzôt a térhangzás [SURROUND] gomb újbóli megnyomásával. Megjegyzés A térhangzás kevésbé érzékelhetô fejhallgatóval hallgatva. Törölje a térhangzást, ha URH sztereó vétel közben zavart okoz. 13 Egyéb berendezések használata Nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszköz csatlakoztatása és lejátszása Kijelzô funkció Nyomja meg lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban újra meg újra a kijelzô [DISPLAY] gombot. Az USB csatlakoztatás teszi lehetôvé a nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszköz csatlakoztatását és a rajtuk lévô mûsorszámok vagy fájlok lejátszását. Tipikusan, USB-memóriaegység [Bulk only transfer]. Elôkészület Mielôtt bármilyen nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszközt csatlakoztat a készülékhez, gondoskodjon róla, hogy a tárban lévô adatokról legyen egy biztonsági másolata. Javasoljuk, hogy ne használjon USB hosszabbító kábelt. A készülék nem fogja felismerni az USB-adattárat. A további mûveletek érdekében, azokhoz a funkciókhoz, amelyek hasonlóak a,,lemezek" címû részben ismertetett mûveletekkel ( 89. oldal). Kompatibilis eszközök Eszközök, amelyeket nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszközként definiáltak. Azok az USB-eszközök, amelyek támogatják a,,bulk only transfer" üzemmódot. Azok az USB-eszközök, amelyek támogatják USB 2.0 teljes sebességet. USBeszköz (nem tartozék) Javasoljuk, hogy ne használjon USB hosszabbító kábelt. A készülék nem fogja felismerni a hosszabbítóval csatlakoztatott eszközt. Támogatott formátum A fájlok kiterjesztésének,,.

11 mp3" vagy,,.mp3"-nak kell lennie. Megjegyzés A CBI (Control/Bulk/Interrupt) üzemmód nem támogatott. NTSF fájlrendszert használó egység nem támogatott [csak a FAT 12/16/32 (12/16/32 kiosztású fájltáblázat)] fájlrendszert támogatja. A szektor méretétôl függôen, néhány fájl lehet, hogy nem mûködik. A készülék 255 albumhoz (beleértve az üres mappákat is) és 2500 mûsorszámhoz tud hozzáférni. A mappában lévô mûsorszámok maximális száma: 999. Többkapus (port) USB-kártyaolvasó csatlakoztatásakor csak egy memóriakártyát lehet kiválasztani. Tipikusan, az elôször behelyezett memóriakártyát válassza ki. Lejátszás vagy kiolvasás közben ne húzza ki az USB-eszközt. Húzza ki az USBkártyaolvasót a készülékbôl, ha a memóriakártyát eltávolítja. Ennek elmulasztása a készülék meghibásodását okozhatja. A töltés mûködésbe léphet, ha a hordozható digitális audiolejátszót az USB-adatkapuhoz csatlakoztatja. 1 2 Csökkentse a hangerôt és csatlakoztassa a nagy mennyiségû adatot tároló USBeszközt. Indítsa a lejátszást az USB-lejátszás [USB /] gomb megnyomásával. Funkció Pillanat állj Mûvelet Nyomja meg az USB-lejátszás [USB /] gombot. A lejátszás folytatása érdekében ismét ezt a gombot nyomja meg. Nyomja meg az állj [CLEAR s] gombot. A Folytatásos lejátszás (RESUME) jelzô jelenik meg. A megállítás pozícióját a memória megjegyzi. A lejátszás folytatása érdekében, nyomja meg [USB /] gombot. A pozíció törlése érdekében, nyomja meg ismét az állj [CLEAR s] gombot. Nyomja meg a léptetés hátra [/REW/ [/FF/ ] gombot. ] vagy elôre A lejátszás megállítása Mûsorszámok léptetése Album léptetés Lejátszás üzemmódban, nyomja meg az album léptetés [ALBUM vagy ] gombot. Állj üzemmódban, nyomja meg az album léptetés [ALBUM vagy ] gombot egyszer és utána a megfelelô számgombokat. 14 Egyéb berendezések használata (folytatás) Hordozható audiokészülék csatlakoztatása éa lejátszása Ez a funkció teszi lehetôvé a hordozható audiokészülékrôl történô zenehallgatást. Audiokábel (nem tartozék) Hordozható audiokészülék (nem tartozék) Mielôtt a [MUSIC PORT] bemenethez hordozható audiokészüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki a hordozható készülék hangszínszabályozó funkcióját (bármilyen is van). Egyébként a hangsugárzóból hallható hang, lehet hogy torzít. 1 2 Csatlakoztassa a hangfrekvenciás kábelt a [MUSIC PORT] bemenethez és nyomja meg a [MUSIC PORT] gombot. Játssza le a hordozható audiokészüléket. (Lásd a hordozható audiokészülék kezelési útmutatóját.) Megjegyzés Az összes külsô készülék és kábel külön vásárolható meg. A távvezérlô kód megváltoztatása Változtassa meg a kódot, ha úgy találja, hogy akarata ellenére más készüléket is mûködtet ezzel a távvezérlôvel. A A fôkészülék távvezérlô kódjánakmegváltoztatása fôkészülék távvezérlô kódjának a megváltoztatása Nyomja meg a fôkészüléken és tartsa nyomva a [MUSIC P. ] gombot, és közben nyomja meg a távvezérlôn és tartsa nyomva a [2] vagy az [1] gombot. A,,REMOTE 2" jelzés fog megjelenni. A A távvezérlô kódjának a megváltoztatása távvezérlô kódjának a megváltoztatása Nyomja meg és tartsa legalább 2 másodpercig nyomva a távvezérlôn az [ENTER] és a [2] (vagy az [1]) gombot. Egy üzenet fog megjelenni a fôkészülék kijelzôjén, amely jelzi a fôkészülék pillanatnyi kódját, ha a távvezérlô és a készülék eltérô kódot használ. A távvezérlô kódok egyeztetése érdekében, kövesse a fenti lépéseket. 15 Mielôtt a szervizhez fordulna... Mielôtt a szervizhez fordulna, ellenôrizze az alábbi pontokat. Ha a különbözô ellenôrzô pontok után kétségei maradnak, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem vezet eredményre, kérjük, forduljon szervizhálózatunkhoz. Szokásos problémák Nincs hang. Növelje a hangerôt. A hangsugárzó vezetékeket lehet, hogy nem megfelelôen csatlakoztatta. Kapcsolja ki a készüléket, ellenôrizze és javítsa ki a csatlakoztatást és kapcsolja be ismét a készüléket. ( 5. oldal) Ellenôrizze a hangsugárzó csatlakoztatásokat. ( 5. oldal) A hang bizonytalan, a hangszórók fordítva mûködnek vagy csak az egyik szól. Lejátszás közben búgás hallható. Hálózati kábel vagy fénycsô van a csatlakozókábelek közelében.

12 Az egyéb készülékeket és vezetékeiket helyezze távolabbra a rendszer kábeleitôl. Próbálja meg a csatlakozódugót fordítva visszadugni a konnektorba. Hibás mûveletet hajtott végre. Olvassa el a kezelési útmutatót és próbálja meg még egyszer. Elôször csatlakoztatta a hálózati csatlakozókábelt vagy idô közben hálózati feszültség kimaradás történt. Állítsa be az óraidôt. ( 12. oldal) Ellenôrizze és javítsa ki a hangsugárzó vezetékek csatlakoztatását. ( 5. oldal) Tápegység probléma van, ha ez nem oldotta meg a hibát. Forduljon a márkaszervizhez.,,hiba" (ERROR) üzenet jelenik meg.,,- -: - -" jelzés jelenik meg.,,f76" üzenet jelenik meg a kijelzôn. Rádiómûsor hallgatása közben Zaj hallható. A sztereó jelzô villog vagy nem világít. A hang torz. Interferencia hallható. Alacsony frekvenciás búgás hallható középhullámú vételnél. A középhullámú adót nem lehet tisztán venni. Használjon kültéri antennát. ( 6. oldal) Kapcsolja ki a tévét vagy helyezze távolabbra a készüléktôl. Válassza szét az antennát a többi kábeltôl és vezetéktôl. Az AM frekvencialépték 10 khz-es. Kapcsolja át 9 khz-re. ( 11. antenna elhelyezése vagy iránya nem megfelelô. 6. át a kitört rés helyét egy ragasztószalaggal, ha a kazetta kitörhetô lemezkéjét eltávolították. ( 10. oldal) 16 Mielôtt a szervizhez fordulna... (folytatás) CD-k lejátszása közben A jelzések rosszak vagy a lejátszás nem kezdôdik el. A CD fordítva lett betéve. ( 8. oldal) Törölje át a CD-t. Cserélje ki a CD-t, ha karcos, görbe vagy nem szabványos. Hirtelen hômérséklet-változás miatt páralecsapódás keletkezhetett. Várjon kb. hogy az elemeket megfelelôen helyezte-e be. ( 6. kapcsolja ki a készüléket, és utána kapcsolja be ismét. Az USB-meghajtó formátuma vagy annak a tartalma nem kompatibilis a készülék rendszerével. ( oldal) A készülék USB (host) funkciója lehet, hogy néhány USB-eszközzel nem mûködik. Néhány esetben a 8 GB-nál nagyobb tároló kapacitású USB-eszközök lehet, hogy nem mûködnek. A nagy méretû fájlok vagy a magas memóriatartalom kiolvasása tovább tart. Az USB memory stick mûködése lassú. USB túláram hiba (USB OVER CURRENT ERROR) üzenet jelenik meg. Nincs lejátszás (NO PLAY) üzenet jelenik meg. A nagy mennyiségû adatot tároló USBeszköz áramfelvétele túllépte a névleges 500 ma-t. Húzza ki az USB-eszközt. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket. Ellenôrizze a tartalmat. Csak MP3 formátumú fájlokat lehet lejátszani. Karbantartás Ha a külsô felület piszkos A készülék burkolatát puha száraz kendôvel tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon alkoholt, festékhígítót, benzint. Mielôtt vegyszerrel kezelt tisztítókendôt használ, feltétlenül olvassa el a tisztítókendôhöz mellékelt figyelmeztetéseket és használati útmutatásokat. A tiszta hangzás érdekében A jó minôségû lejátszás és felvétel érdekében javasoljuk, hogy a magnófejeket rendszeresen tisztítsa meg. Használjon tisztítókazettát (nem tartozék). 17 Minôségtanúsítás, mûszaki adatok A 2/1984. (III. 10.) BkMIpM sz. együttes rendelet alapján mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy az SC-PM46 típusú sztereó audiorendszer CD-játszóval megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek. ERÔSÍTÔ Effektív kimeneti teljesítmény 10% teljes harmonikus torzításnál mindkét csatornát egyszerre üzemeltetve 20 W csatornánként (4 ) Bemeneti feszültség/impedancia MUSIC PORT-bemenet Kimeneti impedancia Fejhallgató Fejhallgató-csatlakozó KAZETTÁS MAGNÓ Rendszer Magnófejek Felvevô/lejátszófej Törlôfej Motor Felvételi rendszer 1632 Törlési rendszer sztereó, 3,5 mm-es koncentrikus csatlakozó Szalagsebesség váltakozó áramú törlés, 100 khz 4,8 cm/s 4 sáv, 2 csatorna permalloy fej kettôs légrésû ferrit fej egyenáramú szervomotor váltakozó áramú elômágnesezés, 100 khz 250 mv, 12 k MUSIC PORT-bemenet Bemeneti csatlakozó sztereó, 3,5 mm-es koncentrikus csatlakozó Frekvenciaátvitel (+3 db, 6 db magnó kimeneten) Normál (TYPE I) szalaggal 35 Hz 14 khz Jel/zaj arány Nyávogás 50 db (,,A" szûrôvel súlyozva) 0,08% (súly. effektív) kb. 120 s (C-60 kazettával) URH RÁDIÓRÉSZ Gyorscsévélési idô elôre és hátra Vételi sáv 87,50108,00 MHz (50 khzes lépés) 0,10 µv (IHF) 1,2 µv 75 (aszimmetrikus) URH (FM) 20 KH (AM) 15 Érzékenység 30 db-es jel/zaj aránynál Antennacsatlakozó Beprogramozható rádióállomás CD-RÉSZ Lejátszható lemezek (8 cm vagy 12 cm) (1) CD-Audio (CD-DA) (2) CD-R/RW (CD-DA, MP3 formátumú lemez) (3) MP3 Mintavételi frekvencia CD MP3 44,1 khz 32 khz, 44,1 khz, 48 khz AM RÁDIÓRÉSZ Vételi sáv khz (9 khz-es lépések) khz (10 khz-es lépések) Bitsebesség MP3 Dekódolás Érzékenység 20 db-es jel/zaj aránynál (999 khz-en) 1000 µv/m Kiolvasófej Hullámhossz Sugárforrás Lézerteljesítmény Audiokimenet (Lemezek) Csatornák száma Frekvenciaátviteli sáv Nyávogás Digitális szûrô Digitálanalóg átalakító 32 kb/s 384 kb/s 16/20/24 bit, lineáris 785 nm lézerdióda 1.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) osztály 2-csatornás sztereó 20 Hz 20 khz (+1, 2 db) nem mérhetô 8-ad rendû MASH (1 bit DAC) 18 USB-RÉSZ Lejátszható USB adathordozó média (1) HDD (2) USB MP3-lejátszó / digitális audiolejátszó (3) USB Thumbdrives Támogatott audiofájl-formátum USB memória port Maximális áram Bitsebesség MP3 Audiokimenet (MP3) Csatornák száma Frekvenciaátviteli sáv (MP3) MP3 ÁLTALÁNOS JELLEMZÔK Hálózati feszültség Teljesítményfelvétel Érintésvédelmi osztály 230 V, 50 Hz váltakozó feszültség 63 W II. Méretek (szélesség magasság mélység) 164 mm 227 mm 314 mm 500 ma Tömeg 32 kb/s 320 kb/s Üzemi hômérséklet-tartomány Üzemi légnedvesség-tartomány 2-csatorna 20 Hz 20 khz Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban: (kb.) 0,6 W 3,4 kg 0 C +40 C 35% 80% relatív légnedvesség (páralecsapódás nélkül) HANGSUGÁRZÓ-RÉSZ Rendszer Hangszóró(k) Mélysugárzó Magassugárzó Impedancia Terhelhetôség (IEC) Hangnyomásszint Keresztezési frekvencia Frekvenciaátviteli-sáv 2-utas, 2-hangszóró (Bass-reflex) Megjegyzések 1. A változtatás jogát a gyártó elôzetes bejelentés nélkül fenntartja. A tömeg és méretek értékei közelítôek. 2. A teljes harmonikus torzítást digitális spektrum analizátorral határozták meg. 10 cm, CONE típusú 6 cm, CONE típusú 4 20 W (MAX.) 80,5 db/w (1,0 m) 5 khz 52 Hz 31 khz (16 db) 74 Hz 27 khz (10 db) Méretek (szélesség magasság mélység) 145 mm 227 mm 201 mm Tömeg 1,9 kg 19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Weboldal: Felelôs kiadó: PANASONIC SOUTH-EAST EUROPE KFT. Minden jog fenntartva. Szedés, tördelés: SZIGNET KFT. Nyomás, kötészet: FISCHERMAN KFT. 20.

Az Ön kézikönyve PANASONIC DMP-BD35 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634780

Az Ön kézikönyve PANASONIC DMP-BD35 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634780 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W R USB Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, olvassa

Részletesebben

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 Általános funkciók 7 Áramellátás Forrás

Részletesebben

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ -Owner's manual / Mode d'emploi Bedienungsanleitung / Istruzioni per l'uso GKEZELÉSI ebruiksaanwijzing ÚTMUTATÓ / Manual de instrucciones Bruksanvisning / Manual de instruções RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

Részletesebben

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0 2-318-581-11(2) Hálózati audiorendszer Kezelési útmutató Vásárlói feljegyzés A készülék típusjelzése és sorozatszáma a készülék alján található. Jegyezze fel a készülék sorozatszámát az alábbi rovatba.

Részletesebben

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2884-00/00 (E2W) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 5 Megjegyzések az MP3/WMA lejátszásról 6 CD-k 8 Általános

Részletesebben

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 3-084-917-31 (1) HU DVD Player/ Video Cassette Recorder Használati útmutató PAL SLV-D910N/R 2003 Sony Corporation VIGYÁZAT A tűz és áramütés megelőzése végett ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség

Részletesebben

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC Jellemzők Távirányítóval vezérelhető LCD TV. HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is. 200 programhely

Részletesebben

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário

Részletesebben

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10ORD_IM316_Ref_hu_03_E

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel Kezelési útmutató DAR-RD100 2005 Sony Corporation Csatlakoztatási útmutató Körültekintően olvassa el ezt a Csatlakoztatási útmutatót a rendszer részegységeinek

Részletesebben

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x405p műholdvevő Feldolgozás dátuma: 2012.03 (1.07.3965 készülék szoftver alapján W.V) Tartalomjegyzék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 1. Környezetvédelem 5 2.

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató E1 DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos tanácsok, tippek és további információkért látogasson el a www.sony-europe.com/myproduct weboldalra. RDR-HX520/HX720/HX722/HX920

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató 3-100-905-F1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct

Részletesebben

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-310-61(1) IC Recorder Használati utasítás Üzembe helyezés Alapvető műveletek Egyéb rögzítési műveletek Egyéb lejátszási műveletek Üzenetek szerkesztése A menü funkció A számítógép használata Kiegészítő

Részletesebben

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903 Picture similar Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés 2 1.1 Biztonsági előírások 2 1.2 Tárolás 2 1.3 A készülék beállítása 3 1.4 Tartozékok 3

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Blu-ray TM lemez lejátszó

Felhasználói kézikönyv Blu-ray TM lemez lejátszó Felhasználói kézikönyv Blu-ray TM lemez lejátszó Modellszám: DMP-BDT271 DMP-BDT270 DMP-BDT175 DMP-BDT174 DMP-BDT171 DMP-BDT170 DMP-BDT166 DMP-BDT165 DMP-BD833 DMP-BD83 Ellenkező utalás hiányában az itt

Részletesebben

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S TÍPUS LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZÍNES LCD-TELEVÍZIÓ LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE nyilatkozat: Alulírott, SHARP Electronics (Europe)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék TV funkciók... 2 Tisztelt SHARP vásárló!... 3 Fontosabb biztonsági óvintézkedések... 3 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 6 A csomag tartalma... 7 TV vezérlőgombok és működtetés...

Részletesebben

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Rádió Radio / CD / MP3 Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: az elõlap

Részletesebben

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver THT504 Digital Terrestrial HD Receiver User Manual Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Ръководство на потребителя Evolution.

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

A bekapcsolás előkészítése:

A bekapcsolás előkészítése: Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális DVD játszó Rend.sz.: 34 13 74 Fontos tudnivalók: Jelen készülék DVD-k valamint más digitális kép- és hanghordozók lejátszására

Részletesebben

Solo TV hangrendszer

Solo TV hangrendszer Solo TV hangrendszer Kezelési útmutató Tartalom Biztonsági információk Bevezetés Köszönjük!... 6 Kicsomagolás... 6 A rendszer telepítése 1. lépés: Helyezze el a rendszert... 7 2. lépés: Csatlakoztassa

Részletesebben

DV228X USER S MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nyirkosságnak, így csökkenti a tűz és elektromos áramütés veszélyét.

DV228X USER S MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nyirkosságnak, így csökkenti a tűz és elektromos áramütés veszélyét. DVD / CD / MP3 PLAYER DVD / CD / MP3 LEJÁTSZÓ DV228X USER S MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SAFETY INFORMATION BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nyirkosságnak, így csökkenti a tűz és

Részletesebben

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 01/2012, Típus: P7624 (MD 98920) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Magyarország Medion Service Center RA TRADE Kft. H-2040 Budaörs

Részletesebben

TARTALOM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTALOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD TV HU TARTALOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BEÁLLÍTÁS ÉS BIZTONSÁG 6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation 4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES Kezelési útmutató 2012 Sony Corporation Magyar FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,

Részletesebben