Az Ön kézikönyve PANASONIC SCAKX10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve PANASONIC SCAKX10"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt:... 3 A régi készülékek és az elhasznált elemek összegyûjtésére és leadására vonatkozó információk, amelyek a felhasználót érintik... 4 Biztonsági óvintézkedések A hangsugárzók elhelyezése A távvezérlés elôkészületei Megjegyzések Kettôs lemezek használata MP3-ra vonatkozó megjegyzések CD-re vonatkozó megjegyzések 7 USB-re vonatkozó megjegyzések A csatlakoztatások elvégzése... 8 Antenna csatlakoztatások Hangsugárzó csatlakoztatások Csatlakoztatás a hálózathoz... 9 Egyéb külsô készülékek csatlakoztatása 9 Fôkészülék Távvezérlô Lemezek Szokásos lejátszás Lejátszás üzemmód A mûsorszám információ ellenôrzése Programozott lejátszás Ismételt lejátszás. 15 USB FM/AM rádió..

3 Kézi hangolás Az URH hangminôség javítása RDS mûsorszórás Automatikus programozás Kézi programozás A programhely kiválasztása Az idôzítô használata Az óra beállítása Késleltetett kikapcsolás. 19 Idôzített lejátszás 20 Hangeffektusok használata Hangzásképek átkapcsolása: Preset EQ A hangzás megváltoztatása: RE-MASTER.. 21 A mélyhang élvezete: D.BASS. 21 Mielôtt a szervizhez fordulna Mûszaki adatok Karbantartás. januári állapot) 1 db Hálózati csatlakozókábel 1 db Távvezérlô (N2QAYB000500) 2 db Elem a távvezérlôhöz 1 db URH szobaantenna (RSAX0002) 1 db AM keretantenna (N1DYYYY00010) A szövegben elôforduló, négyzetben lévô számok, például a 17, a oldalon található ábrákon jelölik a készülék és a távvezérlô kezelôgombjait. 2 Biztonsági figyelmeztetések VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK. VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL, HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT AHOGY AZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTÁK. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. 1. osztályú lézertermék (A készülék hátlapja) A készülék belsejében A készülék hátoldalán lévô,,class 1 LASER PRODUCT" felirat jelzi, hogy a lejátszó 1-es kategóriába tartozik és kis teljesítményû lézersugárral mûködik.

4 A készülék belsejében lévô többnyelvû felirat arra figyelmezteti, hogy láthatatlan lézersugár lép fel, ha a burkolatot eltávolítja. NE NÉZZEN A KÖZVETLEN SUGÁRBA! FIGYELMEZTETÉS! TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔNEK, MAGAS PÁRATARTALOMNAK VAGY FRECCSENÔ VÍZNEK. NE HELYEZZEN FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TÁRGYAT PÉLDÁUL VIRÁGVÁZÁT A KÉSZÜLÉKRE. CSAK A JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY HÁTLAPJÁT). NINCS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. VIGYÁZAT! A KELLÔ SZELLÔZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA, SZEKRÉNYSORBA VAGY BÁRMILYEN MÁS ZÁRT TÉRBE. A KÉSZÜLÉKET JÓL SZELLÔZÔ HELYRE ÁLLÍTSA, ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT NE TAKARJA LE FÜGGÖNY VAGY SEMMILYEN MÁS ANYAG, MERT ÍGY MEGELÔZHETI A TÚLMELEGEDÉS MIATT BEKÖVETKEZÔ TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT. NE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL, TERÍTÔVEL, FÜGGÖNNYEL VAGY MÁS HASONLÓ ANYAGGAL. NE HELYEZZEN NYÍLT LÁNGGAL MÛKÖDÔ FÉNYFORRÁST MINT PÉLDÁUL ÉGÔ GYERTYÁT A KÉSZÜLÉKRE. A HASZNÁLT ELEMEKTÔL KÖRNYEZETBARÁT MÓDON SZABADULJON MEG. Használat közben a készülék érzékeli a mobiltelefonok által okozott rádiófrekvenciás zavart. Kérjük, növelje a készülék és a mobiltelefon közötti távolságot, ha a zavart a mobiltelefon okozza. A készüléket a hálózati csatlakozóaljzat közelében, könnyen hozzáférhetô helyre telepítse.

5 A hálózati kábel csatlakozódugója maradjon könnyen kezelhetô. Annak érdekében, hogy a készüléket teljesen le tudja választani a hálózatról, húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból. EZT A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT ÉGHAJLATRA TERVEZTÉK. 3 Biztonsági figyelmeztetések (folytatás) A régi készülékek és az elhasznált elemek összegyûjtésére és a leadására vonatkozó információk, amelyek a felhasználót érintik Ezek a szimbólumok, amelyeket a termékeken és/vagy a kísérô dokumentációban talál, azt jelölik, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket és elemeket nem szabad az általános háztartási szeméttel keverni. A megfelelô feldolgozás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket és a használt elemeket a helyi törvényeknek és a 2002/96/EK és 2006/66/EK direktíváknak megfelelôen a kijelölt gyûjtôhelyre vigye. Ezeknek a termékeknek és az elemeknek helyes hulladékhasznosítása értékes anyagi eszközöket segít megmenteni, és megóv az egészségre és a környezetre ható ártalmaktól, amit a nem megfelelô hulladékeltakarítás okoz. A legközelebbi gyûjtôhelyre vonatkozó bôvebb információ érdekében kérjük, forduljon helyi hatósághoz. A nemzeti törvényektôl függôen a helytelen szemét- és hulladékeltakarítás büntethetô. Az Európai Unióban üzleti tevékenységet folytató felhasználókhoz Kérjük a további információk érdekében, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a forgalmazóhoz, ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétôl meg kíván szabadulni. Az elem szimbólumra vonatkozó megjegyzés (a két alsó szimbólum, példa) Ezt a szimbólumot kémiai szimbólummal is kombinálhatják. Ebben az esetben a vegyi anyagokra vonatkozó direktívák követelményei krült-e, és hogy a csatlakoztatás tökéletes-e. A sérült szigetelés és a laza csatlakoztatás tûz- és áramütésveszélyes. Ne hajlítsa meg, és ne húzza meg a hálózati csatlakozókábelt erôsen, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert ez áramütésveszélyes. A hálózati csatlakozódugót határozottan fogja meg, amikor kihúzza a fali aljzatból. A hálózati csatlakozókábel meghúzása áramütésveszélyes. Ne fogja meg a hálózati csatlakozódugót nedves kézzel, mert ez áramütésveszélyes. 5 A hangsugárzók elhelyezése A hangsugárzók azonosak, így a bal és a jobb csatorna megkülönböztetése felesleges. A hangsugárzók elôlapján lévô védôhálót nem tudja levenni. Csak a mellékelt tartoz&eacutek, ezért ezen a készüléken ezeket a lemezeket lehet, hogy nem tudja lejátszani. CD-re vonatkozó megjegyzések A készülék 99 mûsorszámig tud kikeresni. A készülék az MP3 fájlokat és azokat a CDDA formátumú CD-R/RW lemezeket tudja lejátszani, amelyeket lezártak. A felvétel állapotától függôen néhány CD-R/RW lemezt lehet, hogy nem képes lejátszani. Ne használjon szabálytalan alakú lemezt. Ne használjon olyan CD-t, amelyrôl a címke vagy a matrica levált, vagy a matrica helyén ragasztómaradványok vannak. Ne ragasszon címkét vagy matricát a lemezre. Ne írjon semmit a CD-re. MP3-ra vonatkozó megjegyzések A készülék a fájlokat mûsorszámonként és a mappákat pedig albumonként kezeli. A készülék 999 mûsorszámig, 255 albumig és 20 szekcióig tud hozzáférni. A lemeznek meg kell felelnie (a kiterjesztett formátumok kivételével) az ISO vagy 2 szintjének. A mappák és a fájlok nevét abban a sorrendben jelölje egy 3 számjegyû elôtaggal (címkével), amelyben le szeretné játszani azokat. MP3-lejátszás korlátozásai Csak az elsô szekcióban rögzített formátumot tudja lejátszani, ha MP3-t vett fel egy olyan lemezre, amelyre már CD-DA-t rögzítettek. A lemez vagy a felvétel állapotától függôen lehet, hogy néhány MP3 fájlt nem tud lejátszani. A felvételek nem szükségszerûen abban a sorrendben kerülnek lejátszásra, ahogy azokat rögzítette. USB-re vonatkozó megjegyzések Kompatibilis eszközök Eszközök, amelyeket nagy mennyiségû adatot tároló USBeszközként definiáltak. Azok az USB-eszközök, amelyek támogatják a,,bulk only transfer" üzemmódot. Azok az USB-eszközök, amelyek támogatják USB 2.0 teljes sebességet. Támogatott formátumok A mappák albumként szerepelnek. A fájlok mûsorszámként értendôk.

6 A fájlok kiterjesztése.mp3 vagy.mp3 legyen. A CBI (Control/Bulk/Interrupt) üzemmód nem támogatott. NTSF fájlrendszert használó egység nem támogatott [Csak a FAT 12/16/32 (12/16/32 kiosztású fájltáblázat)] fájlrendszert támogatja. A szektor méretétôl függôen, néhány fájl lehet, hogy nem mûködik. A készülék 255 albumhoz (beleértve az üres mappákat is) tud hozzáférni. A készülék 2500 mûsorszámhoz tud hozzáférni. A mappában lévô mûsorszámok maximális száma: A csatlakoztatások elvégzése A hálózati csatlakozókábelt csak az összes csatlakoztatás elvégzése után dugja be a fali konnektorba. Antenna csatlakoztatások Ott rögzítse, ahol a vétel a legjobb. s URH (FM) szobaantenna Ragasztószalag Kültéri URH antenna A készülék hátoldala Kültéri URH antenna (nem tartozék) 75 -os koaxiális kábel (nem tartozék) s KH (AM) keretantenna Nyomja Megjegyzés Kültéri antennát használjon, ha a vétel gyenge. A kültéri antennát csak szakképzett szerelô telepítse. Húzza ki a kültéri antennát, ha a készüléket nem használja. A kültéri antennát ne használja viharban. Húzza ki az URH szobaantennát. Állítsa az antennát a talpára. A külsô (AUX) csatlakoztatásról további utalásokat az,,egyéb külsô készülékek csatlakoztatása" címû fejezetben talál. Hangsugárzó csatlakoztatások A bal oldalt (L) ugyanígy csatlakoztassa A háztartási fali konnektorhoz. 8 A csatlakoztatások elvégzése (folytatás) Csatlakoztatás a hálózathoz A csatlakozó behelyezése A csatlakozó kivitelétôl függôen elôfordulhat, hogy a csatlakozó eleje az ábrán látható módon kissé kiáll a készülékbôl még akkor is, ha azt tökéletesen csatlakoztatja. Azonban ez használat közben nem okoz problémát. Tájékoztató Energiatakarékossági okokból, húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni. A memóriában tárolt néhány adatot ismét be kell majd állítania, ha újból csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz. Megjegyzés A tartozék hálózati csatlakozókábelt csak ehhez a készülékhez használja. Ne használja más készülékhez. Ne használja másik készülék hálózati csatlakozókábelét. Csatlakozóaljzat Csatlakozó Egyéb külsô készülékek csatlakoztatása Csatlakoztatható beépített hangszínszabályozóval rendelkezô analóg erôsítô. Szintszabályzás Szintszabályozás Beállítható a külsô készülék bemeneti jelszintje. Bemeneti szintnek két érték választható: NORMAL (szokásos): TV, VCR, DVD-lejátszó esetén HIGH (magas): digitális hangrögzítô (például MP3-lejátszó) esetén Nyomja meg az [INPUT LEVEL] 38 gombot, a kívánt érték beállításához. HIGH NORMAL Megjegyzés Ha a hang eltorzul túlvezérlés miatt, miközben,,high" értékre van állítva a bemeneti jelszint, a készülék automatikusan átkapcsol,,normal" értékre. Hangtorzulás esetén a,,normal" értékre történô átkapcsolás kézzel is elvégezhetô. 1 2 Nyomja meg a külsô bemenet [AUX] 5 választó gombot, a külsô (AUX) bemenet kiválasztásához. Indítsa el a lejátszást a külsô készüléken. (Olvassa el a külsô készülék használati útmutatóját.) Megjegyzés A külsô készülékek és kábelek megvásárolható tartozékok. Ha a külsô készülék a fent leírtaktól eltér, kérje szakember tanácsát. Hangtorzulás léphet el, ha az elôírttól eltérô csatlakozókábelt használ. 9 Fôkészülék A kapcsoló megnyomásával a készülék készenléti (kikapcsolt) állapotból bekapcsolható és fordítva. [ A készülék készenléti (kikapcsolt) helyzetben is fogyaszt kismértékben villamos energiát. ]2 10 Távvezérlô [AUTO OFF] 30 Ez a funkció teszi lehetôvé, hogy CD vagy USB üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsolja önmagát, ha azt 10 percig nem használta. A funkció aktiválására nyomja meg az [AUTO OFF] gombot. A funkció visszavonásához nyomja meg ismét az [AUTO OFF] gombot. Ezt a beállítást még akkor is megôrzi a memória, ha a készüléket kikapcsolta. [MUTE] 31 A hang némítása. A gomb megnyomása a funkciót bekapcsolja. Kikapcsolja a funkciót, ha a gombot ismét megnyomja, vagy a hangerôt megváltoztathatja.

7 [DIMMER] 19 A kijelzô fényének a csökkentése. A funkció aktiválására nyomja meg a gombot. A funkció visszavonására nyomja meg ismét a gombot. [ / ] 36 gomb Ezek a gombok azonos funkcióval rendelkeznek, mint a [ / ]/[ / ] 11 gombok. [, ALBUM] 12 gomb Ezek a gombok azonos funkcióval rendelkeznek, mint a [ /, ALBUM] 36 gombok. 11 Lemezek Szokásos lejátszás 1 2 Nyissa ki a lemeztartót 17 a fôkészüléken lévô lemeztartó nyitó/záró [v, OPEN/CLOSE] 16 gombbal. A készülék bekapcsol, a lemezt a címkével felfelé nézve helyezze a lemeztartóra. Zárja be a lemeztartót a nyitó/záró [v, OPEN/ CLOSE] 16 gomb megnyomásával. Indítsa a lejátszást a lemezlejátszás [ /, CD] 13 gombbal. A lejátszás megállítása Pillanat állj Album léptetés Nyomja meg lejátszás közben az állj [s] 4 gombot. Nyomja meg lejátszás közben a lemezlejátszás [ /, CD] 13 gombot. A lejátszás folytatása érdekében ismét ezt a gombot nyomja meg. MP3 Lejátszás vagy állj üzemmódban, a kívánt album kiválasztása érdekében nyomja meg az album léptetés [ /, ALBUM] 36 gombot. Ez a funkció egy lemez véletlenszerûen [RANDOM] üzemmódban nem mûködik. Lejátszás közben A [ / ] vagy a [ / ] 11 gomb megnyomásával vagy a [TRACK] 14 tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt mûsorszámot. albumot az [ /, ALBUM] 36 gombbal. meg a [PROGRAM] 22 gombot. A program,,pgm" jelzô megjelenik. meg a [PROGRAM] 22 gombot. meg az ismétlés [REPEAT] 33 gombot. A,,ON REPEAT" és a,, " jelzô megjelenik. Megjegyzés Az ismételt lejátszás üzemmódot a,,programozott lejátszás" és a,,lejátszás üzemmód" funkciókkal együtt tudja használni. Visszavonás Nyomja meg ismét az ismétlés [REPEAT] 33 gombot. A,,OFF REPEAT" megjelenik és a,, " jelzô törlôdik. 15 USB Az USB csatlakoztatás teszi lehetôvé a nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszköz csatlakoztatását és a rajtuk lévô MP3-as mûsorszámok lejátszását. Tipikusan USB memóriaegység [Bulk only transfer]. USB-eszköz tartalmának lejátszása 1 2 Csökkentse a hangerôt 3 és csatlakoztassa a nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszközt az USB csatlakozóhoz 8. Indítsa a lejátszást az USB-lejátszás [ /, USB] 7 gomb megnyomásával. A lejátszás megállítása Nyomja meg az állj [s] 4 gombot lejátszás közben. A,,RESUME" üzenet megjelenik. A megállítás pozícióját a memória megjegyzi. A lejátszás folytatása érdekében, nyomja meg az [ /, USB] 7 gombot. A pozíció törlése érdekében, nyomja meg ismét az állj [s] 4 gombot. Ezek a funkciók, a,,szokásos lejátszás" fejezetben leírtakhoz hasonlóan mûködnek. Pillanat állj, mûsorszámok léptetése vagy Album léptetés Megjegyzés Ha digitális hangrögzítôt csatlakoztat az USB-bemenetre, a lejátszó mindig feszültséget kap az USBkábelen keresztül (a beépített akkumulátora töltésre kerül), kivéve ha a berendezést készenléti üzemmódba kapcsolja. 16 FM/AM rádió Kézi hangolás RDS mûsorszórás A készülék képes az egyes területeken fogható rádiós adatrendszerben (RDS) sugárzott szöveges adatok megjelenítésére. A kijelzôn az,,rds" jelzés jelenik meg, ha RDS jeleket is sugárzó rádióadó mûsorát hallgatja. A megjelenítés érdekében nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] 24 gombot: A rádió választó [FM/AM] 15 gomb megnyomásával válassza az URH,,FM" vagy a középhullámú,,am" sávot. A hangolás üzemmód [TUNE MODE] 26 gomb megnyomásával válassza ki a kézi hangolást,,manual". Válassza ki az egyik hangolás [ / ]/ [ / ] 11 gomb megnyomásával a kívánt rádióállomás frekvenciáját. A sztereó,,st" jelzô akkor jelenik meg, ha sztereó rádióállomást hangolt be. Automatikus hangolás Nyomja meg és tartsa egy pillanatig nyomva az egyik hangoló [ / ]/[ / ] 11 gombot mindaddig, amíg a frekvencia el nem kezd gyorsan változni. A készülék ekkor megkezdi az automatikus hangolást. A hangolás megáll, ha rádióállomást talál. Lehet, hogy az automatikus hangolás nem mûködik, ha erôs külsô zavar lép fel. Az automatikus hangolás törlése, nyomja meg ismét az egyik hangoló [ / ]/[ / ] 11 gombot. Mûsorszámtípusok jelzései (PTY) Hírek (NEWS) Események (AFFAIRS) Információ (INFO) Sport (SPORT) Oktatás (EDUCATE) Dráma (DRAMA) Kultúra (CULTURA) Tudomány (SCIENCE) Vegyes (VARIED) Popzene (POP M) Rockzene (ROCK M) Szórakoztató zene (M. O.R.M*) Könnyûzene (LIGHT M) Klasszikus zene (CLASSICS) Egyéb zene (OTHER M) Idôjárás-jelentés (WEATHER) Pénzügyek (FINANCE) Gyermekmûsor (CHILDREN) Társasági hírek (SOCIAL A) Vallás (RELIGION) Telefonos-mûsor (PHONE IN) Utazás (TRAVEL) Szabadidô (LEISURE) Dzsessz (JAZZ) Country zene (COUNTRY) Nemzetségi mûsor (NATIONAL) Régi slágerek (OLDIES) Népzene (FOLK M) Dokumentum mûsor (DOCUMENT) Vészhelyzet teszt (TEST) Vészhelyzet (ALARM) = *,,M.

8 O.R. M" the,,middle of road music" (zene útközben) Az URH hangminôség javítása Amikor URH (FM) sávot választott Nyomja meg és addig tartsa nyomva a hangolás üzemmód [FM MODE] 39 gombot, amíg a,,mono" jelzô meg nem jelenik. Visszavonás Nyomja meg és addig tartsa nyomva ismét a hangolás üzemmód [FM MODE] 39 gombot, amíg a,,mono" jelzô el nem tûnik. Akkor is törli a mono üzemmódot, ha a frekvenciát megváltoztatja. Normál mûsorhallgatás érdekében kapcsolja ki a,,mono" jelzôt. Amikor középhullámú (AM) sávot választott Nyomja meg és tartsa nyomva a hangolás üzemmód [TUNE MODE] 26 gombot. A gomb minden egyes megnyomására a jelzések váltják egymást: BP2 BP1 Megjegyzés Lehet, hogy az RDS-információk nem láthatók, ha a vétel gyenge. 17 FM/AM rádió (folytatás) A középhullámú frekvencialépték beállítása A készülék (a szokásos 9 khz-es frekvencialéptéken kívül) ismeri a 10 khz-es lépésközt használó rendszert is. meg a [PROGRAM] 22 gombot. Válasszon programhelyet a számgombokkal 20. A rádió választó [FM/AM] 15 gomb megnyomásával válassza az URH,,FM" vagy a Középhullámú,,AM" sávot. Nyomja meg ismételten a [PLAY MODE] 32 gombot a,,current" vagy a,,lowest" lehetôség kiválasztásához. CURRENT (aktuális) A hangolás a pillanatnyilag beállított frekvenciaértéktôl kezdôdik. A programhely kválasztása A számgombok 20 megnyomásával válasszon programhelyet. A két számjegyû (1030) csatornák kiválasztásához, elôször nyomja meg a [10] 20 gombot, majd adja meg a kétjegyû számot. VAGY 1 A hangolás a legalacsonyabb freklowest (legalacsonyabb) venciaértéktôl kezdôdik. 1 2 Válassza a Programozott hangolás,,preset" üzemmódot a hangolás üzemmód [TUNE MODE] 26 gombbal. Válasszon programhelyet a hangolás [ / ] vagy a [ / ] 11 gombbal. 2 Nyomja meg az [AUTO PRESET] 25 gombot az automatikus programozás elindításához. A rádió az összes vehetô rádióállomást növekvô sorrendben tárolja a programhelyekre. Amikor a programozás befejezôdött, az utoljára tárolt rádióadó adása hallható. 18 Az idôzítô használata Az óra beállítása Az óra 24 órás rendszerû. Késleltetett kikapcsolás Ez az idôzített üzemmód a beállított idô leteltével önmûködôen kikapcsolja a készüléket. A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] 29 gomb megnyomásával válassza ki a kívánt idôtartamot (percek). A késleltetett kikapcsolás visszavonása A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] 29 gombbal válassza a kikapcsolt idôzítés,,off" állást. 1 Az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] 28 gomb megnyomásával válassza az Óraidô (CLOCK) állást. A gomb minden egyes megnyomására a jelzések a következô sorrendben váltják egymást. 2 3 Kb. 8 másodpercen belül Állítsa be a kívánt idôt a [ / ] 36 gombbal. Az idô beállítás befejezése érdekében, nyomja meg az [OK] 36 gombot. A hátralévô idô megváltoztatása Jelenítse meg az idôt a késleltetett kikapcsolás [SLEEP] 29 gombbal és a kívánt idôtartam kiválasztása érdekében nyomja meg ismét ezt a [SLEEP] 29 gombot. Megjegyzés A késleltetett kikapcsolást és a lejátszást használhatja együtt. A késleltetett kikapcsolásnak mindig elsôbbsége van. Ügyeljen rá, hogy az idôzítés beállítások ne fedjék át egymást. Az óraidô megjelenítése Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévô készüléken, nyomja meg az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] 28 gombot. Az óraidô néhány másodpercre megjelenik. Megjegyzés A pontos idô biztosítása érdekében, rendszeresen állítsa be az órát. 19 Az idôzítô használata (folytatás) Idôzített lejátszás Az idôzítôt be lehet úgy állítani, hogy egy bizonyos idôpontban felébressze (idôzített lejátszás). Az idôzített lejátszást és az idôzített felvételt együtt nem lehet használni. Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az órát. Készítse elô lejátszásra a hallgatni kívánt adathordozót, jelforrást (CD lemez, rádióadás, USB-eszköz vagy külsô egység) és állítsa be a megfelelô hangerôt 32. A beállítás megváltoztatása Ismételje meg az elôzô 14. és a 6. lépést. ( lásd korábban) 1) Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY] 27 gomb megnyomásával. 2) Változtassa meg a mûsorforrást vagy a hangerôt. 3) Végezze el az elôzô 56.

9 lépéseket. ( lásd feljebb) Válassza ki az idôzített üzemmódot ( PLAY) az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] 28 gomb ismételt megnyomásával. Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY] 27 gombbal. A mûsorforrás vagy a hangerô megváltoztatása 1 Válassza ki a kívánt idôzítô üzemmódot az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] 28 gombbal. A gomb minden egyes megnyomására az üzemmód megváltozik. A beállítások ellenôrzése A beállítás visszavonása másodpercen belül Állítsa be a kezdési idôt az idôbeállító [ / ] 36 gombbal. A beállítás jóváhagyása érdekében nyomja meg az [OK] 36 gombot. A befejezési idô beállítása érdekében ismételje meg a 23. lépéseket. Az idôzítô aktiválása Kapcsolja be a kívánt idôzítô üzemmódot az idôzített lejátszás [ PLAY] 27 gombbal. Kapcsolja ki a készüléket a készenlét/bekapcsoló [ ] 18 gombbal. Az idôzítô mûködtetése érdekében a készüléket ki kell kapcsolni. Megjegyzés Az idôzített lejátszás a beállított idôpontban, a beállított hangerôszintig fokozatosan növekvô hangerôvel kezdôdik. Az idôzítô a beállított idôben minden nap mûködni fog, ha az idôzítôt bekapcsolta. Az idôzítô mûködése érdekében az idôzítôt készenléti üzemmódba kell kapcsolnia. Ha a készülék az idôzítô funkció hatására kapcsolódott be, de mûködés közben kézzel kapcsolja ki, majd ezt követôen ismét be, az idôzítôben beállított kikapcsolási idôpont érvényét veszíti (a berendezés nem kapcsol ki magától, ha eléri az idôzítônek megadott kikapcsolási idôpontot). 20 Hangeffektusok használata Hangzásképek átkapcsolása: Preset EQ Válasza ki a kívánt beállítást a hangzáskép [PRESET EQ] 35 gomb egymás utáni megnyomásával. HEAVY (kemény) CLEAR (tiszta) SOFT (lágy) VOCAL (ének) FLAT (sima) Lendületet ad a rockzenéhez. Tisztább magas hangokat kap. Háttérzenéhez használja. Fényt ad az énekhangnak. Nincs effektus. Kikapcsolás Nyomja meg a [SURROUND] 34 gombot, a kijelzôrôl eltûnik a,, " szimbólum. Megjegyzés Ha sztereóvételben interferenciás zaj hallható, kapcsolja ki a térhangzás effektust. A sztereó hang élvezetének növelése: Térhangzás A sztereó hangzástér mélységét és szélességét lehet növelni ezzel a funkcióval. Bekapcsolás Nyomja meg a [SURROUND] 34 gombot, a kijelzôn megjelenik a,, " szimbólum. Kézi hangszínszabályozás: MANUAL EQ 1 2 Válassza ki a kívánt beállítást a kézi hangszínszabályozó [MANUAL EQ] 10 gomb egymás utáni megnyomásával. BASS TREBLE Állítsa be a szintet az egyik [ vagy a [ / ] 11 gombbal. / ] A hangzás megváltoztatása: RE-MASTER Ez a funkció visszaállítja a felvétel során elvesztett frekvenciákat, és így a hangzás közelebb kerül az eredetihez. Válassza ki a bekapcsolt újrakeverés,,on REMASTER" vagy a kikapcsolt újrakeverést,,off RE-MASTER" a [RE-MASTER] 23 gomb ismételt megnyomásával. Megjegyzés A hangszín 4 és +4 között állítható. A memória a beállításokat tárolja, és automatikusan ezt a beállítást hívja ki, ha késôbb a,,manual EQ" állást választja. A mélyhang élvezete: D.BASS Válassza ki a bekapcsolt dinamikus mélyhangot,,on D.BASS" vagy a kikapcsolt dinamikus mélyhangot,,off D.BASS" a [D.BASS] 6 gomb ismételt megnyomásával. 21 Mielôtt a szervizhez fordulna... Mielôtt a szervizhez fordulna, ellenôrizze az alábbi pontokat. Ha a különbözô ellenôrzô pontok után kétségei maradnak, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem vezet eredményre, kérjük, forduljon szervizhálózatunkhoz. s Általános problémák Annak ellenére, hogy a készülék készenléti üzemmódban van, a kijelzô világít és a jelzések folyamatosan változnak. Nyomja meg és tartsa lenyomva a berendezésen a [s] 4 gombot és válassza a,,no DEMO" lehetôséget. A távvezérlô gombok megnyomására nincs válasz. Ellenôrizze, hogy az elemeket megfelelôen helyezte-e be. Nincs hang vagy a hang torz. Növelje a hangerôt. Kapcsolja ki a készüléket, határozza meg és javítsa ki a hibát. Utána kapcsolja be ismét a készüléket. A hibát okozhatja a hangsugárzó vezetékek rövidzárlata, a túlzott hangerô miatt túlterhelt hangsugárzók, vagy forró környezetben történô használat. Lejátszás közben búgás hallható.

10 Hálózati kábel vagy fénycsô van a csatlakozókábelek közelében. A többi készüléket és vezetéket helyezze távolabbra a csatlakozókábelektôl. s Rádió Torz hang vagy zaj hallható. A sztereó jelzô villog vagy nem világít. Használjon kültéri antennát. Az antenna felszerelését bízza szakemberre. Interferenciás zaj hallható. Kapcsolja ki a tévét vagy helyezze távolabbra a készülékeket egymástól. Ha középhullámú adót hallgat, váltson át a BP 1 és a BP 2 lehetôségek között. Középhullámú (AM) vétel közben alacsony frekvenciás búgás hallható. Válassza külön az antennát a többi kábeltôl és vezetéktôl. s USB Az USB-meghajtót vagy annak tartalmát nem lehet kiolvasni. Az USB-meghajtó formátuma vagy annak a tartalma nem kompatibilis a készülék rendszerével. A készülék USB (host) funkciója lehet, hogy néhány USB-eszközzel nem mûködik. Néhány esetben a 8 GB-nál nagyobb tároló kapacitású USBeszközök lehet, hogy nem mûködnek. Az USB-eszköz mûködése lassú. A nagy méretû fájlok vagy a magas memóriatartalom kiolvasása tovább tart. s Lemezek Rossz a kijelzés vagy a lejátszás nem indul el. A lemez fordítva lett betéve, helyezze be megfelelôen. Lehet, hogy a lemez piszkos. Törölje át a lemezt. Cserélje ki a lemezt, ha az repedt, görbe vagy nem szabványos. Páralecsapódás keletkezhetett. Várjon kb. 1-2 órát, amíg kiszárad. Az összes mûsorszám száma hibásan jelenik meg. A lemezt nem lehet kiolvasni. Torz hang hallható. Olyan lemezt helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani. Ha több mint 255 albumot vagy mappát (hang- és egyéb fájlokat) tartalmaz az adathordozó, a mappában lévô MP3 fájlok olvasása és lejátszása nehézségekbe ütközhet. Másolja át ezeket az állományokat másik USB-eszközre. Más megoldásként szóba jöhet az USB-eszköz formázása és tartalmának visszatöltése oly módon, hogy a könyvtárstruktúra magasabb szintjére helyezi el a hangállományokat, mint az egyéb fájlokat. A memória visszaállítása (Az indulási állapot visszaállítása) Amikor a következô helyzetek lépnek fel, kérjük, hogy a memória visszaállítása érdekében, tekintse át az alábbi útmutatásokat. 2. " jelenik meg a kijelzôn 1. 3 Engedje el a készenlét/bekapcsoló [ ] 2 gombot. Az összes beállítás visszatér a gyárilag beállított értékre. A memóriában tárolt tételeket vissza kell majd állítania.,,f61" Ellenôrizze (ha szükséges módosítsa) a hangszóró csatlakoztatásokat. Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon szakemberhez. Válassza le az USB-eszközt. Kapcsolja ki, majd be a készüléket.,,error" (hiba) Hibás mûveletet kíván elvégezni. Olvassa el a használati útmutatót és próbálja meg ismét.,,not MP3/ERROR1" Nem támogatott formátumú MP3 fájlt olvasott a berendezés. Ez az állomány átlépésre kerül és a következô (megfelelô formátumú) hangállomány lejátszása kezdôdik el.,,vbr-" A készülék nem képes a változó bitsûrûségû állományok hátralévô játékidejét kijelezni. 23 Mûszaki adatok ERÔSÍTÔ Effektív kimeneti teljesítmény sztereó üzemmódban 10% teljes harmonikus torzításnál mindkét csatornát üzemeltetve, 1 khz-en 125 W csatornánként (4 ) Teljes kimeneti teljesítmény sztereó üzemmódban 250 W LEMEZRÉSZ Lejátszható lemezek (8 cm vagy 12 cm) (1) CD-Audio (CD-DA) (2) CD-R/RW (CD-DA, MP3F formátumú lemez) (3) MP3F F MPEG-1 Layer 3 Kiolvasófej Hullámhossz Sugárforrás Audiokimenet (Lemez) Csatornák száma 785 nm 1. osztályú lézerdióda URH/AM RÁDIÓRÉSZ, CSATLAKOZÓRÉSZ Beprogramozható rádióállomás URH (FM) 30 KH (AM) 15 2-csatornás sztereó (Bal elsô, jobb elsô) Frekvenciamoduláció (FM) Vételi sáv 87,50108,00 MHz (50 khz-es lépés) Antennacsatlakozó Amplitúdómoduláció (AM) Vételi sáv 522 khz 1629 khz (9 khz-es lépések) 520 KHz 1630 khz (10 khz-es lépések) Külsô (AUX) bemenet RCA csatlakozóaljzat (1 System) 75 (aszimmetrikus) 24 Mûszaki adatok (folytatás) USB-RÉSZ USB port USBszabvány Támogatott média fájlformátum USB-eszköz fájlrendszer USB-port áramfelvétel USB 2.0 teljes sebesség Teljesítményfelvétel MP3 (F.mp3) FAT 12, FAT 16, FAT ma (Max. ) Érintésvédelmi osztály ÁLTALÁNOS JELLEMZÔK Hálózati feszültség V, 50 Hz váltakozó feszültség 62 W II.

11 Powered by TCPDF ( Méretek (szélesség magasság mélység) 250 mm 336 mm 245 mm Tömeg Üzemi hômérséklet-tartomány Üzemi légnedvesség-tartomány 3 kg 0 C-tól +40 C-ig HANGSUGÁRZÓ-RÉSZ Rendszer Hangszóró(k) Mélysugárzó Magassugárzó Impedancia Hangnyomásszint Frekvenciaátviteli-sáv 16 cm, kónuszos 6 cm, kónuszos 4 85 db/w (1,0 m) 34 Hz 22 khz (16 db) 41 Hz 20 khz (10 db) 2-utas, 2-hangszóró (Bass-reflex) 35% 80% relatív légnedvesség (páralecsapódás nélkül) Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban: (kb.) 0,3 W Méretek (szélesség magasság mélység) 220 mm 332 mm 186 mm Tömeg 2,6 kg Megjegyzések 1. A változtatás jogát a gyártó elôzetes bejelentés nélkül fenntartja. A tömeg és a méretek értékei közelítôek. 2. A teljes harmonikus torzítást digitális spektrum analizátorral határozták meg. 25 Karbantartás Ha a külsô felület piszkos A készülék burkolatát puha száraz kendôvel tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon alkoholt, festékhígítót, benzint. Mielôtt vegyszerrel kezelt tisztítókendôt használ, feltétlenül olvassa el a tisztítókendôhöz mellékelt figyelmeztetéseket és használati útmutatásokat. Más Panasonic készülékek zavarásának megakadályozása Más Panasonic audiovagy videoberendezések is elkezdhetnek mûködni, ha a készüléket a mellékelt tartozék távvezérlôvel mûködteti. Egy másik távvezérlô,,remote 2" üzemmódban is mûködtetni tudja a készüléket. A készüléket és a távvezérlôt ugyanabba a távvezérlô üzemmódba kell állítani. 1 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a fôkészüléken a [AUX] 5 és a távvezérlôn a [2] 20 számgombot mindaddig, amíg a készülék kijelzôjén a,,remote 2" jelzés meg nem jelenik. Nyomja meg és tartsa legalább 2 másodpercig nyomva a távvezérlôn az [OK] 36 és a [2] 20 gombot. Az üzemmód visszaállítása,,remote 1" állásba. Végezze el az elôzô 1. és 2. lépést, de mind a két lépésben a [2] gomb helyett az [1] számgombot használja. 26 Jegyzet 27 EU Panasonic Corporation Weboldal: Megfelel a 2004/108/EK irányelv 9 (2) bekezdésének. Panasonic Tesztközpont Panasonic Marketing Europe GmbH. Winsbergring 15, Hamburg, Germany Felelôs kiadó: PANASONIC SOUTH-EAST EUROPE KFT. Minden jog fenntartva. Szedés, tördelés: SZIGNET KFT. Nyomás, kötészet: FISCHERMAN KFT. 28.

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK280 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657953

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK280 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657953 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PM4 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5623099

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PM4 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5623099 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SCAKX50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2751281

Az Ön kézikönyve PANASONIC SCAKX50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2751281 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SCPM42 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2751067

Az Ön kézikönyve PANASONIC SCPM42 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2751067 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PM46 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3973199

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PM46 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3973199 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PMX2

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PMX2 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC RX-D26 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210406

Az Ön kézikönyve PANASONIC RX-D26 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210406 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! H Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/sat, videokamera) jelét egy második

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5533140

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5533140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA - 1 - 1. Órabeállító gomb (HOUR) 2. Perbeállító gomb (MINUTE) 3. Alvás gomb (SLEEP) 4. Szundi gomb (SNOOZE) 5. Ébresztő gomb (ALARM) 6. Időbeállító gomb (TIME) 7. Ébresztés

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-N9100W BDV-N8100W BDV-N7100W HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-N8100W BDV-N7100W BDV-N9100W 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-N9100W

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

Mikro Hi-Fi rendszer

Mikro Hi-Fi rendszer 4-253-813-11(2) Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató A tulajdonos feljegyzése: A készülék modell és sorozatszáma a készülék hátlapján olvasható. Írja fel az azonosításra szolgáló sorozatszámot az alább

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

Az MP3 lejátszó használata

Az MP3 lejátszó használata Használat Az MP3 lejátszó használata Az MP3-ról Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3 fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint rádióadások, lemezek,

Részletesebben

CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó

CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 FIGYELMEZTETÉS Hogy elkerülje a tűz és elektrosokk veszélyét, ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Elektrosokk veszély,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-N5200W HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-N5200W 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-N5200W 2 3 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q HU MAGYAR 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 MAGYAR 05-13 4 ÖSSZESZERELÉS ÉS BIZTONSÁG 7 A készüléket audio

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fejtámlamonitor FIGYELEM! KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZI A KÉSZÜLÉKET! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Saját és utasai

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HTB18 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832492

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HTB18 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832492 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

Backstage Gitárerősítő használati utasítás

Backstage Gitárerősítő használati utasítás Backstage Gitárerősítő használati utasítás www.forte.hu Óvintézkedések Olvassa el figyelmesen az utasításokat! Tartsa be ezeket az utasításokat! Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést! Kövessen minden

Részletesebben

Auna AMP-5100 használati utasítás

Auna AMP-5100 használati utasítás Auna AMP-5100 használati utasítás Tisztelt Vevőnk, köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez azt mutatja, hogy Ön az audio berendezések tekintetében igényes vásárló. Büszkék vagyunk arra a hagyományra,

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C1400N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634021

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C1400N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634021 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az MP3 a médialejátszók új generációja. Támogatja az MP2, MP3, WMA és WAV fájlok lejátszását. Magas színvonal, megbízhatóság és átdolgozott dizájn jellemzi. Áttekintés Átdolgozott dizájn

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Rendelési szám: 343930 343931-343932

Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Rendelési szám: 343930 343931-343932 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Rendelési szám: 343930 343931-343932 RCD 1410 - RCD 1420 MP3 HORDOZHATÓ MP3/CD-JÁTSZÓ RÁDIÓVAL Használati utasítás TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉK

Részletesebben

CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő

CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő 4-127-406-42(1) CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő Kezelési útmutató CFD-RG880CP 1 FIGYELEM! A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. Az

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100 BLUETOOTH HANGFAL Felhasználói kézikönyv E-Boda Beat 100 Bevezető Köszönjük, hogy az E-boda Beat 100 Bluetooth hangfalat választotta. Használhatja ezt a készüléket okos telefonjával vagy tabletjével zenehallgatásra,

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PM600

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-PM600 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657948

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657948 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS Audioműveletek A rádió használata A rádió használata A kívánt csatorna beállítása VIGYÁZAT Ha a jármű akkumulátorát eltávolítják (javítások vagy karbantartás miatt), a memóriában tárolt összes csatorna

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE

KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE Köszönjük, hogy egy, a SENCOR cég által gyártott termék megvásárlása mellett döntött. A készülék helyes használata érdekében kérjük, gondosan olvassa végig ezt a használati útmutatót. FONTOS Olvassa el

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

Magyar. BT-03i használati útmutató

Magyar. BT-03i használati útmutató BT-03i használati útmutató 1 Tartalomjegyzék Áttekintés Az első lépések Hogyan fogadja a telefonhívásokat Termékleírás 2 1. Áttekintés A B E D F 1-1 Funkció gombok: C A B C D E F Szilikon fülrögzítő Power

Részletesebben

PORTABLE RADIO. Music 61

PORTABLE RADIO. Music 61 PORTABLE RADIO Music 61 HU MUSIC 61 ANTENNA ON/OFF +5 M SNOOZE PRESETS 1/5 6/10! " + VOL. - 0 e ALARM MODE AC ~ OPEN TUNING - + SLEEP 2 4 BIZTONSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÓ 5 ÁTTEKINTÉS 6 TÁPFORRÁS 7 BEÁLLÍTÁSOK

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TY-EW3D2LE

Az Ön kézikönyve PANASONIC TY-EW3D2LE Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

TV Használati útmutató

TV Használati útmutató TV Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Párosítás hallókészülékkel............................. 7 Jeltovábbítás........................................

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató

Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató HU A termék használatba vétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 50m 75m 100m 150m 200m 250m 150m 225m 300m 450m 600m 750m Érzékelő sugarak

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT582V http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210326

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT582V http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210326 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról HANGMODUL INT-VG int-vg_hu 12/11 Az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel összekapcsolt INT-VG modul lehetővé teszi a hangüzenetküldés funkció végrehajtását (leváltja a CA-64 SM hangszintetizátor bővítőt).

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Kezelési utasítás. A készülék nézeti képei Hangszórók

Kezelési utasítás. A készülék nézeti képei Hangszórók Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kezelési utasítás A készülék nézeti képei Hangszórók HIF-6880USMPT típusú mikro-hifi-berendezés felültöltős CD/MP3-lejátszóval, USBporttal

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HT850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634761

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HT850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634761 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ Az érzékelő üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A drótnélküli kinti érzékelő az SWS

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC M-SCHTB15

Az Ön kézikönyve PANASONIC M-SCHTB15 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-N9200WL BDV-N7200WL HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-N9200WL 2 Televízió-készülék

Részletesebben