BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK EGYETEMI TANÉV II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK 2008-2009 EGYETEMI TANÉV II."

Átírás

1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL II BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK EGYETEMI TANÉV II. FÉLÉV I. Általános információk Az előadás azonosító adatai: Az előadó tanárra vonatkozó adatok Név: dr. Dósa Zoltán Iroda: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Bendek Elek Tanítóképző, tanszéki szoba Telefon: Fax: - Fogadóóra: csütörtök, óra Az előadásra és tutorokra vonatkozó általános információk Tantárgy neve: Nevelés és fejlődéspszichológia Kód: PED 1207 Kredit szám: 6 Tanév, félév: 2008/2009, II. félév Az előadás típusa (kötelező, opcionális, fakultatív): kötelező A kontakórák helyszíne: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Az órarendben jelölt tevékenységek (kontaktórák): március 13. (16-20), április 4. (9-11) A tantárgy weboldala: Tutor: Simó Irma Tutor címe: Előzetes ismeretek, az előadásra való beiratkozás feltételei (kondicionálás) Az előadás anyagának megértését, elsajátítását megkönnyítik az Általános és személyiséglélektan, illetve a Pedagógia alapjai tárgyakból szerzett ismeretek Az előadás tartalmának rövid összefoglalása A kontaktórán elhangzó előadások tartalmi elemei a következőek: 1. Az egyedfejlődés dimenziói és ellentmondásai 2. A pszichés fejlődés szakaszos és folyamatos jellege az elméletek tükrében 1

2 3. Kötődés és korai szocializáció 4. Kognitív fejlődés 5. A fejlődés és a családi környezet dinamikája 6. A család mint rendszer 7. Szülői-nevelői attitűdök: a gyermeknevelés módjai 8. Az intézmények szerepe a gyermeknevelésben 9. A szervezett tanulás pszichológiai aspektusai 10. A gyermekek és a média 11. Családi ártalmak, bántalmazás és gyermekvédelem 12. Pszichológiai zavarok gyermek- és serdülőkorban Az előadás egyes témáinak hozzáférhetősége Az előadás a 9 modulból felépülő tanulmányi útmutatóra támaszkodik. A tanulmányi útmutató elktronikus formátumban is hozzáférhető a honlapon levő elektronikus könyvtárban. A hallgatok az anyagot tartalmazó cd-t is kézbe kapják a félév elején. Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek Az egyes témák bemutatása előadás formájában kontaktórákon A problémák és összefüggések megmagyarázása- kontaktórákon A diákok kérdéseinek megmagyarázása- konzultáció alkalmával A diákok aktív résztvételének bátorítása - kontaktórákon Kötelező könyvészet Sorszám Szerző Cím Hozzáférhetőség 1 Cole, M., Cole, S.R. Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 1998 Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia 2 Tóth L. Pszichológia a tanításban, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, Vajda Zs. A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Kiadó, Budapest, Vajda Zs., Kósa Neveléslélektan, Osiris É. Kiadó Budapest, 2005 Tanszék, Szakönyvtára Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Szakönyvtára Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Szakönyvtára Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Szakönyvtára Az előadások, kontaktórák során felhasznált specifikus anyagok, eszközok: - számítógép-hálózat - videoprojektor - notebook, laptop Az előadás tematikája 2

3 Dátum Tematika Alapfogalmak/kulcsszavak Forrásmunkák A diákok hozzájárulása saját tudásuk elmélyítéséhez március 13. Az egyedfejlődés dimenziói és ellentmondásai A pszichés fejlődés szakaszos és folyamatos jellege az elméletek tükrében univerzalitás, szakaszosság, öröklődés, célirányosság kulturalitás, determinizmus, környezet, minőségi és mennyiségi jegyek, konstruktivizmus, területáltalánosság, területspecifikusság Cole, M., Cole, S.R. Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 1998 (22-59) Vajda Zs. A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Kiadó, Budapest, 1999 (7-15) Cole, M., Cole, S.R. Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 1998 ( ) Vajda Zs. A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Kiadó, Budapest, 1999 (66-172) Tóth L., Pszichológia a tanításban, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2000 (14-58) A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása 3

4 2009. április 4. Kötődés és korai szocializáció elsődleges kötődés, kötődési mintázatok, depriváció, érzelmi elhanyagolás, elsődleges szocializáció Kognitív fejlődés A fejlődés és a családi környezet dinamikája szimbolikus játékok, kategorizáció, animizmus, artificializmus, finalizmus, egocentrizmus, mentális modulok, szocializáció és normaátadás, lienaritás, modellálás, identifikáció, formálás, szereptanulás Cole, M., Cole, S.R. Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 1998 ( ) Vajda Zs. A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Kiadó, Budapest, 1999 (36-65) Cole, M., Cole, S.R. Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 1998 ( ; ) Vajda Zs. A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Kiadó, Budapest, 1999 (66-172) Tóth L., Pszichológia a tanításban, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2000 (14-58) Cole, M., Cole, S.R. Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 1998 ( ) Vajda Zs., Kósa É. Neveléslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 2005 (46-280) A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása 4

5 A család mint rendszer Szülői-nevelői attitűdök: a gyermeknevelés módjai Az intézmények szerepe a gyermeknevelésben A szervezett tanulás pszichológiai aspektusai A gyermekek és a média Családi ártalmak, bántalmazás és gyermekvédelem rendszerszemlélet, családi szerveződés, család funkciói, családi interakció, családi kommunikáció nevelői attitűd, érzelmi és kontroll dimenzió, tekintélyelvűség, gyermek- és szülőközpontúság gondozás minősége, iskolai funkciók, intézményi válság, iskoli ártalmak, tanári hatalom, teljesítménymotiváció és attribúció iskolai anulás, tananyag, tanulási környezet, fejlesztő értékelés, iskolai teljesítményzavarok szocializáció folyamat és média, tömegkommunikáció, médiaértés, kultivációs hatás, agresszió, meggyőzés ártalomokozó nevezés, családi ártalom, elhanyagolás, bántalmazás, erőszakos környezet, gyermekvédelem Vajda Zs., Kósa É. Neveléslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 2005 ( ) Vajda Zs., Kósa É. Neveléslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 2005 ( ) Vajda Zs., Kósa É. Neveléslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 2005 ( ) Vajda Zs., Kósa É. Neveléslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 2005 ( ) Tóth L., Pszichológia a tanításban, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2000 (98-281) Vajda Zs., Kósa É. Neveléslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 2005 ( ) Vajda Zs., Kósa É. Neveléslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 2005 ( ) A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása 5

6 Pszichológiai zavarok gyermekés serdülőkorban normalitás, abnormalitás, iskolai szorongás, hiperaktivitás, depresszió, antiszociális viselkedés Tóth L., Pszichológia a tanításban, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2000 ( ) Vajda Zs., Kósa É. Neveléslélektan, Osiris Kiadó Budapest, 2005 ( ) A kijelölt forrásmunkák átolvasása 6

7 A felmérés módja Az egyetemisták tudásának felmérése a következő képen történik A kontatórákon való aktív részvétel, tudományos házidolgozat, referátum megírása (20 %) Félévi írásbeli vizsga (80 %) A kontaktórákon való aktív részvétel A diákok kontaktórákon való részvétele kötelező. Az aktív részvétel a diákok részéről a kitűzött téma előzetes áttanulmányozását, a kérdések megvitatásában való részvételt, a témával kapcsolatos, kialakult vélemény megindoklását jelenti. Tudományos dolgozat, referátum megírása (20 %) A félév során két darab ún. házi dolgozatot kell leadni. A házi dolgozatok tematikáját az előadótanár jelöli meg, azokat a tutorhoz kell elektronikus formában eljuttani. A beérkezett doglozatokról a tutor visszajelzést ad, maximum 72 órán belöl. A dolgozat megírása érdekében a diákok a félév során elmélyítik tudásukat, minél több információt gyűjtenek a választott témával kapcsolatban. Ezt szolgálja Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék Szakkönyvtára, és természetesen más könyvtárak is. A dolgozatot 4-5 oldal terjedelemben és legkevesebb 5 forrásmunka alapos áttanulmányozása alapján kell megírni. A dolgozatnak tükröznie kell a diák egyéni hozzájárulását, és megfelelő színvonalon kell íródnia. A következő részeket kell tartalmaznia (ha a feladat jellege ezt megköveteli): - bevezetés: a választott téma fontosságának, aktualitásának kiemelése - módszer: a kutatás folyamatának leírása, az alkalmazott eljárások ismertetése - következtetések: az adatok feldolgozását követően, a következtetések, javaslatok megfogalmazására kerül sor - bibliográfia A plagizálás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy minden idézett részt követően utaljanak a felhasznált forrásmunkára. Nem megengedett más hallgatók által megírt dolgozatok részleges vagy teljes átvétele. A dolgozat megírása és bemutatása, a nyári szesszióban megtartott vizsgára való jelentkezés előfeltétele. Félévi írásbeli/szóbeli vizsga (80 %) A nyári szesszióban megtartott tesztszerű írásbeli vizsgán elért eredmény 80 % arányban járul hozzá a végső jegy kialakításához. A dolgozatok osztályozása 1-től kezdődik, és javítási kulcs alapján történik. A teszt 10 kérdést fog tartalmazni, amelyek mindegyike 1 pontot ér, helyes válasz esetén. A vizsgajegyeket a honlapon vagy a tutor közvetítésével közöljük. Speciális szükségletű diákok A speciális szükségletű (mozgás-, látás-, hallássérült) diákok számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Megkeressük a számukra legmegfelelőbb kapcsolattartási és kommunikációs módozatokat. 7

8 Tanulási útmutató Olvassa át az anyagot, és a kijelölt könyvészeti anyagot! Az ismeretek jobb elsajátítása érdekében jegyzetelhet, használhat aláhúzásokat, színes kiemeléseket. Egységenként tanuljon, készítsen vázlatot az olvasottakról, írja ki a felmerülő kérdéseket, majd próbáljon meg válaszolni a feljegyzett kérdésekre, először a szöveg részenkénti áttanulmányozásával, majd az egész egységet felölelve. Az anyag átismétlését követően válaszoljon az egység végén található kérdésekre is, vagy oldja meg a kijelölt feladatot. Székelyudvarhely, február 20. Oktató: dr. Dósa Zoltán 8

9 NEVELÉSLÉLEKTAN Dorina Sălăvăstru

10 Bevezetés Bevezetés A Neveléslélektan modul 9 tanulási egységből áll. Mindegyik egységben tartalom, feladatok, feladatokra adott válaszok, ellenőrző dolgozat és szakirodalom található. A feladatokra ajánlott válaszok sok esetben csak jelzések arra vonatkozóan, hogy a feladatban megfogalmazott kérdések mélyebb és részletesebb elemzést igényelnek, amit a hallgatóknak kell megoldani. Csak a feladatokhoz való komoly hozzáállás biztosítja a kurzus tartalmának a megértését és elsajátítását. Az ellenőrző dolgozatokat a hallgatók önállóan oldják meg, lehetővé téve az adott tanulási egységen belül az elsajátított ismeretek szintjének a felmérését. Minden feladattal kapcsolatos problémát a kontaktórákon, illetve a tutorokkal való kapcsolattartás során beszélhetnek meg a hallgatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a végső írásbeli vizsgán a tételek a feladatsorokból és az ellenőrző dolgozatokból lesznek összeválogatva. KOMPETENCIÁK: Az oktatási folyamat pszichológiai alapjainak az ismerete; A pszichológiai és pedagógiai ismeretek alkalmazási képességének a gyakorlása konkrét iskolai szituációkba való beavatkozás esetén; Pszichológiai tanuláselméletek oktatási modellekké való átírásának képessége; Olyan tanulási helyzetek létrehozása, melyek célja a tanulók motivációjának aktivizálása; A tanulók motivációs problémáinak a felismerése, konkrét esettanulmányok bemutatásán keresztül; A tanulók tanulási zavarainak a felismerése, és a zavarok megelőzésével kapcsolatos stratégiák kidolgozása; Kommunikációs készségek és pozitív társas kapcsolatok formálása; Csoportmunka gyakoroltatása; Megfelelő összhang kialakítása az elmélet és gyakorlat, tervezés és reflexió között. Neveléslélektan 10

11 Tartalom Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ Tanuláselméletek és hatásuk a nevelési folyamatban (I) Tanulás: meghatározás, formái, feltételek A tanulás asszociációs elméletei Klasszikus kondicionálás Konnexionizmus vagy a próba-szerencse tanulás Operáns kondicionálás A kondicionálás pedagógiai alkalmazásai Szociális tanulás...21 Irodalom Feladatok megoldásai Ellenőrző dolgozat MÁSODIK RÉSZ Tanulási elméletek és hatásuk a nevelési folyamatban (II) Konstruktív tanuláselméletek Piageti konstruktivizmus Szociális konstruktivizmus: Vigotszkij Szociokulturális konstruktivizmus: Bruner A szociális-genetikus pszichológia interakcionalista elmélete A tanulás mint az információk feldolgozása Kognitív pszichológia és a tanulás Emlékezeti technikák és tanulásszervezés Az ismeretek elsajátításának alapelvei a kognitív pszichológiában Metakognició: a kognitív pszichológia kihívása a tanítási gyakorlattal szemben...49 Irodalom Feladatok megoldásai Ellenőrző dolgozat HARMADIK RÉSZ Motiváció a tanulási tevékenységben Motiváció: meghatározás, általános jellemzés A motiváció elméleti megközelítése Az emberi szükségletek hierarchikus modellje A teljesítménymotiváció elmélete Attribució és motiváció Motiváció és teljesítmény A motiváció szintje Az optimális motivációs szint Motiváció iskolai kontextusban Külső és belső motiváció Teljesítménymotiváció iskolai környezetben Egy szociális kognitív motivációs elmélet iskolai kontextusban: R.Viau A tanulók motivációját serkentő stratégiák Irodalom...80 Feladatok megoldásai Ellenőrző dolgozat ii 11 Neveléslélektan

12 Tanuláselméletek és hatásuk a nevelési folyamatban ELSŐ RÉSZ TANULÁSELMÉLETEK ÉS HATÁSUK A NEVELÉSI FOLYAMATBAN (I) Tartalom 1. Tanulás: meghatározás, formái, feltételek 2. A tanulás asszociációs elméletei 2.1. Klasszikus kondicionálás 2.2. Konnexionizmus avagy a próba-szerencse tanulás 2.3. Operáns kondicionálás 2.4. A kondicionálás pedagógiai alkalmazásai 2.5. Szociális tanulás Kompetenciák Megalapozni a nevelési folyamatba való beavatkozást különböző pszichológiai elméletek mentén; Pszichológiai és pedagógiai ismeretek használatának gyakorlása konkrét iskolai helyzetek kapcsán; A különböző tanuláselméletek neveléssel kapcsolatos implikációjának megvitatása; A pszichológiai tanuláselméletek átírása tanításelméletekké; A különböző tanulási helyzetekbe való beavatkozás indoklása. 1. A tanulás meghatározása, formái, feltételei 1.1. A tanulás fogalma Amikor tanulásról beszélünk, hajlamosak vagyunk elsősorban az emberre vonatkoztatni. A tanulás viszont nem kizárólagosan emberi sajátosság, ugyanis fellelhető az állatoknál és általában az egész élővilágban, szoros kapcsolatban az alkalmazkodás jelenségével. Egyes szerzők a tanulást a szervezet környezethez való alkalmazkodásaként írják le. Noha a tanulás az egész élővilágra jellemző, területe, tartalma, összetettsége és főleg jelentősége az élő szervezet számára annál nagyobb, minél magasabb lépcsőfokán helyezkedik el az evolúciónak. A tanulással kapcsolatos kérdések több tudományterület vizsgálódásának középpontjában helyezkednek el: egyrészt a biológia, Neveléslélektan 12

13 13 1

14 Tanuláselméletek és hatásuk a nevelési folyamatban biokémia, amely a tanulás neurofiziológiai mechanizmusainak meghatározásával foglalkozik, másrészt a pszichológia, pedagógia, szociológia, amelyek a tanulás egyéni és szociális dimenzióját vizsgálják, feltárva azokat a feltételeket, amelyekben a tanulás végbemegy, valamint az iskolai tanulás hatékonyságának a növelését tűzve ki célul. A fent bemutatott széles körű tárgyalása ellenére, a tanulásnak mégis a pszichológia területén van prioritása, úgy történeti, mint tudományos szempontból, a következőkben felsorolt szerzők úttörő munkája alapján: Hermann Ebbinghaus (1885), Edward Thorndike (1898), John Watson (1919). A tanulással kapcsolatos különböző kutatási nézőpontoknak köszönhetően, a tanulást leírni próbáló meghatározások is számosak. A.N. Leontiev ( ) a tanulást, mit a tapasztalatok révén megváltozott viselkedést írja le. Leontiev számára az emberi tanulás lényeges eleme a fajra jellemző tapasztalatok, az emberiség szociokulturális tapasztalatainak asszimilálása. Ugyanakkor a tanulás nemcsak a viselkedésben hoz változást, hanem hozzájárul az ember alkotóképességének fejlődéséhez, a fejlődéshez és önfejlesztéshez. Clausse (Clausse,1967) szerint a tanulás olyan viselkedésben beálló változás, amely az egyénnek a környezetével fennálló problémahelyzet megoldása következtében jön létre. Gagné szerint a tanulás az a hajlamok vagy képességek olyan változása, ami fenntartható, és amelyik nem tulajdonítható a növekedési folyamattal" (Gagné, 1975, p. 11). Gagné felhívja a figyelmet miszerint a tanulásnak nevezett módosulás a viselkedésben nyilvánul és hatásának lemérése az egyén tanulási folyamat előtti és utáni viselkedésének összehasonlításában nyilvánul meg. Azok az elméletalkotók, akik a tanulást, mint a viselkedés módosulását értelmezik, egyetértenek abban, hogy nem minden módosulás, ami beáll a viselkedésben, tanulás eredménye, hanem csak azok, amelyek az egyéni tapasztalat következtében jönnek létre és nem magyarázhatók biológiailag (serdülőkori biológiai érés, fáradság, kábítószerek hatása). Továbbá a viselkedésmódosulásnak időben is tartósnak kell lennie. A fenti meghatározások a tanulás széles körű meghatározását adják. Áthelyezve a tanulást az oktatási folyamat kontextusába, a neveléslélektan egy szűkebb értelmezést szolgáltat számunkra. Ezek értelmében a tanulás egy olyan rendszerezett és irányított tevékenység, amely szervezett keretek között megy végbe (intézményes keretek), ahol a hangsúly az ismeretek asszimilálásán, valamint a pszichikus struktúrák és a személyiség fejlesztésén van. A szervezett keretek között végrehajtott tanulást oktatási rendszer - iskolai tanulásnak nevezzük. A tanulás a kötelező oktatás domináns tevékenysége, de a továbbtanulók számára is fő tevékenységforma marad. 2 Neveléslélektan 14

15 15

16 Tanuláselméletek és hatásuk a nevelési folyamatban 1 feladat: Milyen esetekben állíthatjuk, hogy a viselkedésben beállt módosulás tanulás eredménye? 1.2. A tanulás formái A pszichológia a tanulást különböző szempontok szerint osztályozza. Linhart különbséget tesz a direkt, szándékos tanulás, ahol a tanulás, mint feladat játszik fontos szerepet, és indirekt, spontán tanulás között, ahol az egyén nem szándékosan keresi, hogy tanuljon. Figyelembe véve a tanulás feltételeinek sokféleségét, Gagné ugyanannyi tanulási formát különít el. A tanulás ezen formái egy hierarchikus rendszerbe szerveződnek. Az egyes tanulási formák, amelyek a hierarchikus rendszer magasabb szintjén helyezkedek el, természetükből adódóan komplexebbek, és az alacsonyabb szinten lévő tanulási formákra épülnek. A tanulási formák hierarchiája megköveteli a szakaszok egymásba épülését, azaz egymás utáni elsajátítását. Ezért Gagné úgy véli, hogy egy tanuló csak akkor képes tanulni valami újat, amikor már birtokában van azoknak a szakaszoknak (tanulási formáknak), amelyek lehetővé teszik, hogy egy következő szintre lépjen. (Gagné, 1975, p. 30). Gagné által elkülönített nyolc lépcsőből álló tanulás a következő: (1) Jeltanulás, amely a Pavlov-féle feltételes reflexre alapoz. Általános jellemzője ennek a tanulási formának, hogy az egyed megtanulja, hogy egy általános választ adjon egy nehezen érthető jelre. Egy nem szándékos tanulási formáról van szó, amely elsősorban az érzelmekhez és az elemi szükségletekhez kötődik. A jelek segítségével létrejövő tanulás jelen van mindenki életében. Megtanulunk válaszolni a jelzőlámpa színeire, az ébresztőóra vagy a csengő hangjára, stb. A pedagógusok is felhasználhatják ezt a tanulási formát a mindennapi iskolai gyakorlatban, mikor például egy tanító összecsapja kezét, hogy a tanulók ráfigyeljenek. (2) Az inger-válasz tanulás, amely a skinneri operáns kondicionálásnak felel meg. Abban különbözik az első tanulási formától, hogy az egyed képes különbséget tenni, és olyan választ adni, ami az adott ingernek felel meg. Az általánosan emocionális válasz helyett, az egyén képes egy precíz tevékenységet végrehajtani. Az S - R tanulás főleg a motorikus cselekvések megtanulásában lényeges, például ceruza helyes tartása egy kisgyerek esetében. A szülő vagy pedagógus elhelyezi a gyerek kezében a ceruzát, s ha ez kétszer, háromszor ismétlődik, egy bizonyos idő után a helyes tartás minél valószínűbb lesz. (3) A láncképzés, szintén egy egyszerű tanulási forma, a különböző reakciók összefűzése. Gagné a következő példát adja: mikor a kezdő autóvezetőnek az oktató azt mondja Índisd el a motort elvárja tőle, hogy egy lánc már előzetesen megtanult S-R kapcsoljon egymáshoz. Hasonlóképpen a gyerekek láncképzés utján tanulnak meg egy sor jártasságot, mint gombolás, csatolás, olló használata, csomózás. Neveléslélektan 3 16

17 Tanuláselméletek és hatásuk a nevelési folyamatban Az automatizált cselekvéssorok megtanulása (úszás, biciklizés, gépelés) láncképzés utján történik. A láncképzés nonverbális úton történik, de elősegíthető verbális utasítások segítségével is. (4) Nyelvi asszociációk is S-R kapcsolódások sorát feltételezik, ebben az esetben viszont verbális úton. A nyelvi asszociációk ugyanakkor speciális láncképzést jelentenek, amelyek nyelvtanulás közben jönnek létre. Ebben az elsajátítási folyamatban a memória fontos szerepet játszik. A széles körben elismert német pszichológus Hermann Ebbinghaus kutatásai az értelmetlen szótagok memorizálásával kapcsolatban, megállapította, hogy ezeket nyelvi asszociációk utján tanuljuk. Tehát még abban az esetében is, mikor a megtanulandó szótag nem takar semmilyen értelmet, képesek az asszociálásra. (5) Diszkriminációs tanulás esetén az egyén megtanul differenciált módon válaszolni a tárgyak megkülönböztető jegyeire: alak, méret, színek. Az iskolai oktatás keretei között a diszkriminációs tanulás jelentős szerepet játszik. A tanulók megtanulják differenciálni a nyomtatott betűket, számokat, színeket, fonémákat, hogy később megtanulják az őket körülvevő tárgyak (madarak, virágos, autók) megkülönböztető jellemzőit. (6) Fogalmi meghatározó tanulás (rendszerezés, osztályozás), arra vonatkozik, hogy az egyén képes lesz a tárgyak osztályozására egy közös jellemző mentén. A fogalmak kialakítása nagyon nagy jelentőséggel bír az oktatási folyamatban. Az elemi oktatásban és a kötelező oktatás során a tanulóktól sokszor kérik, hogy tárgyakat és jelenségeket osztályozzanak. Ebben a folyamatban a nyelvnek nagy jelentősége van. A fogalmak elsajátítása után az egyén már felkészült arra, hogy nagy mennyiségű ismereteket fogadjon be. (7) A szabálytanulás a fogalmak megtanulására alapozódik. Egyszerűen megfogalmazva a szabály néhány fogalom kapcsolatát jelenti. Gagné a szabályt, mint egy belső képességet határozza meg, mely képessé teszi az egyént, hogy válaszoljon egy sor képességgel egy sor inger-helyzetre, az előbbi minden eset kapcsolatban legyen az utóbbival. Például egy a kerek tárgyak gurulnak szabály elsajátítása esetén a tanulónak ismernie kell a kerek tárgy és a gurul fogalmakat, sőt köztük kapcsolatot is fel kell ismernie. Ha ez a kapcsolatot nem érti meg a tanuló, akkor egy egyszerű verbális láncképződésről van szó. Az iskolai oktatási folyamat nagy százalékban szabálytanulásról szól. (8) A problémamegoldás olyan tanulási forma, amely belső gondolkodási erőfeszítéseket feltételez. Olyan folyamatnak is tekinthető, melyben az előzőleg megtanult szabályok célja egy problematikus szituációra való válaszkeresés. A problémamegoldás nem csupán a megtanult szabályok alkalmazását jelenti. A problémamegoldás olyan folyamat, amely új tanulási szituációt teremt, új gondolatok elsajátítását, amely a meglévő szabályok alkalmazásának lehetőségeit sokszorosítja. A tanulás hierarchikus, kumulatív folyamatként való elképzelése, ahol a felső szinten lévő tanulási formák feltételezik az alacsonyabb szinten lévőket, különleges lehetőségeket tartogat az iskolai oktatás számára. Gagné maga is úgy véli, hogy a többfokozatú tanuláselmélet egy olyan alapot szolgáltat a tanulók számára, amelynek alapján minden tanuló saját tanulási módokat alakíthat ki magának. 17

18 4 Neveléslélektan 18

19 Tanuláselméletek és hatásuk a nevelési folyamatban 2 FELADAT: Ennek érdekében a legfontosabb dolog, hogy ismerjük meg mit tud a tanuló abban a pillanatban, amikor az oktatási folyamatba belép. A legtöbb pedagógus a következő kérdésre kell megadnia a választ akkor, amikor a tanulás tartalmáról dönt: Melyek azok az elemek, amelyeket a tanulónak előzetesen meg kell tanulnia, ahhoz, hogy az új ismereteket könnyen elsajátítsa? a) Melyek a Gagné hierarchikus tanuláselméletének konkrét pedagógiai implikációi? b) A fogalmak elsajátítása megelőzi vagy követi a szabálytanulást? Miért? 1.3. A tanulás feltételei A kérdésre, hogy mi a tanulás, nem adható teljes válasz, ha nem vesszük figyelembe a tanulás feltételeit, amely meghatározza a tanulás folyamatát. A tanulás nem egy természetes folyamatként megy végbe, hanem olyan feltételek között zajlik, melyek befolyásolhatóak és ellenőrizhetőek. A tanulás feltételeinek azonosítása, leírása és optimizálása jelentős elemei az oktatási folyamat megszervezésének és irányításának. A hatékony pedagógusnak nem csak azt kell tudnia, hogy honnan indul a tanuló, hanem azt is, hogy hová tart, valamit, hogy melyek azok a feltételek, amelyek szükségesek a tanuláshoz. A hatékony tanulás feltételeinek a leírására vállalkozik Gagné, aki két kategóriába sorolja ezeket: belső feltételek (amely elsősorban a tanuló meglévő tulajdonságaitól és adottságaitól függ) és külső tényezők (amelyek függetlenek a tanulótól, s amelyek az adott tanulási helyzet, kontextustól függenek). Azok az előzetes képességek, amelyeket a tanuló birtokol a tanuló belső feltételeinek nevezhetőek. Ezek magukba foglalják: örökletes hajlamot (született adottságok), intellektuális fejlődési szintet, ismereteket, képességeket, motivációt, akaratot, tanulási technikákat. Gagné felismeri azok a tradicionális tanuláselméletek, amelyek nem vették figyelembe a már meglévő képességeket, amelyeknek óriási jelentőségük van a tanulás feltételeinek a meghatározásakor (Gagné, 1975, p. 27). A külső feltételek kategóriájába sorolhatóak azok a változók, amelyek meghatározzák a tanulási szituációt: az iskolai követelmények rendszere, a tantárgy felépítése és nehézségi szintje, az oktatás minősége (módszerek, eljárások, stratégiák), a pedagógus kompetenciája, tanár-diák kapcsolat, az osztályközösség szerkezete (pszichoszociális légköre). A tanulás hatékonysága a két feltétel meglétének és hiányának kombinációjából adódik. A külső változóknak nincs hatása, ha a tanuló nem motivált vagy a fejlettségi szintje nem megfelelő. 19

20 Neveléslélektan 5 20

21 Tanuláselméletek és hatásuk a nevelési folyamatban Ugyanígy, ha a belső változók megvannak, szükséges egy külső serkentés is, hogy a tanulás hatékonyan végbemenjen. Gagné leírja mindegyik tanulási formának megfelelő feltételeket, úgy a belsőket, amelyeket a megfeleltet minden tanulási típusnak, s ezeket a tanuló kell megteremtse a tanulási helyzetben. Az amerikai pszichológus David Ausubel is leírja a tanulást befolyásoló feltételeket. A tanulás feltételeit intraperszonális és helyzeti csoportokba sorolja. Ezek a csoportok megegyeznek Gagne által meghatározott belső és külső kategóriáinak. Egy másik csoportosítás továbbá a kognitív és szocio-affektív tényezők csoportja. A kognitív tényezők körébe tartoznak a kognitív fejletségi szint, kognitív rendszer, intellektuális képesség, a tartalmak nehézségi szintje, feladat. David Ausubel úgy véli, hogy a tanulás feltételei közt a leglényegesebb szerepet játszik a kognitív struktúra, azaz a már meglévő ismeretek, amelyek különböző tapasztalatokból, fogalmakból, mondatokból, elméletekből és nyers adatokból áll, s amelyeket a tanuló bármikor hasznosíthat (Ausubel, Robinson, 1981, p. 76). Az új ismeretek nem sajátíthatóak el tudatosan, csak ha a kognitív struktúrában már meglévő ismeretekhez kapcsolhatóak. A tanuló teljesítőképessége a tanulási folyamatban szoros kapcsolatban áll azzal az állapottal, amit Ausubel kognitív készültségi állapotnak nevez, és amely arra vonatkozik, hogy a tanuló ismeretinek tárházát a megfelelő időben hasznosítani tudja, annak érdekében, hogy megfelelni tudjon az új tanulási helyzeteknek. Egy egyén akkor tudja bebizonyítani kognitív felkészültségét, teljesítőképességét a tanulásban, ha ismereteinek hozama egyenlő arányban áll a tanulásba befektetett erőfeszítéssel. A tanuló egyén viszont nem csupán kognitív tényezőket képvisel. A kognitív tényezőkkel párhuzamosan olyan érzelmi és emocionális állapotokat, attitűdöket tanúsít, amelyek közvetett és közvetlen módon is befolyásolják a tanulás hatékonyságát. David Ausubel úgy gondolja, hogy az affektív változók főleg a tanulás kezdeti fázisában lép működésbe, amikor főleg energetikai funkciót tölt be, ami elősegítheti az új fogalmak elsajátítását. Az affektív tényezők folyamatosan kapcsolatban vannak a kognitív tényezőkkel. Ugyanakkor a tanulást befolyásolják az úgynevezett szociális tényezők is. Mivel az ember szociális lény, viselkedését befolyásolják a közvetlen környezetében élők (család, közösség), de azon etnikai és vallási közösség által képviselt normák és hagyományok, amelyben él. Az osztályközösség szociális-affektív légköre, a tanulók közötti interakciók, verseny és együttműködési helyzetek befolyásolják mindegyik tanuló tanulási folyamatát. Azok között a faktorok között, amelyek befolyásolják az iskolai tanulás eredményét, Ausubel megemlíti a pedagógus személyiségének tulajdonságait: intellektuális kapacitását, didaktikai képességek, jellemvonások, azon képessége, hogy intellektuális kíváncsiságot és belső motivációt keltsen a diákokban. Az iskolai tanulás hatékonysága érdekében azonosítani kell mindazokat a tényezőket, amelyek valamilyen szempontból befolyásolják és hozzájárulnak a kívánt eredményhez. Mindezen feltételek megszervezése a pedagógus feladatai közé tartozik, még mielőtt a tanulót bevonjuk a tanulási folyamatba. 21

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei: PLM3427

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei: PLM3427 PREŞCOLAR (ÎN LIMBA MAGHIARĂ, LA SATU MARE) EXTENSIA UNIVERSITARĂ: SATU MARE ANUL UNIVERSITAR: 2015/2016 SEMESTRUL: II. MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Neveléslélektan A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Felépítés I. Bevezetés II. A tanulás különböző megközelítései III. Klasszikus kondicionálás IV. Operáns kondicionálás V. Modelltanulás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy típusa DF DD DS

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Az állati viselkedés tanulmányozása

Az állati viselkedés tanulmányozása Az állati viselkedés tanulmányozása Viselkedési mintázatok és tanulási folyamatok vizsgálata Biológia BSc. B / Pszichológia BA gyakorlat A kísérleteket végezték:............ Gyakorlatvezető:... Időpont:...

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke A kicsi, a nagy, a komplex és az integrált Csépe Valéria MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke MTA KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁG TERMÉSZETTUDOMÁNY ÚJRAGONDOLVA

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben