SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája"

Átírás

1 SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter Kreditek száma Előadás Szeminárium Gyakorlat Projekt II. 3 III. Tantárgy besorolása kötelező opcionális fakultatív (x el jelölni) X IV. Tantárgy oktatója előadás szeminárium gyakorlat projekt Vezetéknév, keresztnév Intézmény Varró Éva Varró Éva Partiumi Keresztény Egyetem Partiumi Keresztény Egyetem Tanszék/Intézet Tanárképző Intézet Tanárképző Intézet Tudományos fokozat Dr. Dr. Didaktikai fokozat adjunktus adjunktus Besorolás (főállású óraadó /társult) Életkor V. óraadó

2 A tantárgy célkitűzései Általános célkitűzések:. A nevelés során előforduló pszichológiai folyamatok megismerése, a neveléslélektanban való tájékozódás megszerzése, az egyes témakörökhöz tartozó fogalmak valamint az elméletalkalmazási modellek elsajátítása, integratív rendszerszemlélet kialakítása a nevelési folyamatokra vonatkozóan. 2. A tanítás-nevelés során előforduló kognitív, érzelmi, magatartásbeli és szociális tényezők azonosítása, a pszicho-pedagógiai ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a különböző iskolai és nevelési szituációkban, a pedagógiai kommunikációban. 3. A neveléslélektan főbb alkalmazási területeinek megismerése, az ismeretek, fogalmak és alapvető elméleti irányzatok integrációja a személyes ismeretek rendszerébe. 4. Olyan elméleti és gyakorlati tudásszint elérése, amely lehetővé teszi az alkalmazott pszichológia és -társadalomtudományok területein belüli hatékony tevékenységet. Kognitív kompetenciák: - A neveléslélektan területén belüli ismeretek elsajátítása, ezek folyamatos kiegészítése az aktuális szakterületi eredmények és közlemények alapján - A neveléslélektan területén végzett kutatások alapján a nevelés során megfigyelhető folyamatok, valamint a nevelés optimizálására irányuló törekvések elemzése - A nevelésben valamint a köznapi tevékenységekben előforduló neveléslélektani folyamatok megnyilvánulásainak és működésének tudományos jellegű megértése és magyarázata Szakmai kompetenciák: - A nevelés szerepének megértése a fejlődés komplex folyamatain belül. A nevelés és oktatás összehangolására való alkalmasság kialakítása - Gyakorlati beavatkozási lehetőségek azonosítása a neveléslélektan területén belül, a neveléssel kapcsolatos tudományos pszichológiai megismerés eredményeinek alkalmazási képessége - Különböző nevelés-lélektani módszerek és didaktikai kommunikációs folyamatok alkalmazásának, optimális tanulási helyzetek kialakításának képessége - A tanulók jobb megismerését lehetővé tevő ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége - Az elméleti és gyakorlati megismerést elősegítő módszerek és technikák adekvát felhasználása magyarázó-értelmező és gyakorlati-alkalmazó kutatások lebonyolítása céljából Érzelmi és érték-kompetenciák: - A az iskolai élet sikerességének és kiegyensúlyozottságának elősegítési képessége, a nevelés folyamataiban előforduló hiányosságok és elakadások felismerése, a gyerekek fejlődésében előforduló elakadások felismerése, elfogadása és a fejlődés elősegítése - A tanulók személyiségének és fejlődésbeli nívójának adekvát megismerési képessége, az egyénre szabott nevelési szükségletek felismerése és ezek iránti pozitív attitűd kialakítása - A neveléslélektan tárgya iránti pozitív attitűdrendszer és felelősségtudat kialakulása, a tantárgy iránti érdeklődés és fogékonyság fejlesztése, a köznapi életben és tevékenységben előforduló pszichikai jelenségek megértése és helyes értelmezése - A pszichológia tudományágainak fejlesztésébe és promoválásába való bevonódás - A saját képződés és szakmai fejlődés folyamatába való bevonódás VI. Tantárgy tartalma Óra- VI.. Előadások szám

3 Téma: A neveléslélektan helye az oktatási rendszerben. A neveléslélektan tudományelméleti helye és szerepe Kulcsszavak: a neveléslélektan tárgya, szerepe, fejlődés meghatározói, a szocializáció, a család szerepe a fejlődésben Bagdy E. (999) Családi szocializáció és személyiségzavarok, Jurcău, N. (2oo4) Psihologia educației, UT Press, Cluj-Napoca Vajda Zs., Kósa É., (2oo5) Neveléslélektan, Osiris, Budapest Téma: A személyiségfejlődés szakaszai és tényezői. A család és az iskola szerepe a szocializáció folyamatában Kulcsszavak: a korai hatások jelentősége, ingergazdagság, kötődés, identitásalakulás, iskoloa, család Bagdy E. (999) Családi szocializáció és személyiségzavarok, Vajda Zs., Kósa É., (2oo5) Neveléslélektan, Osiris, Budapest Téma: A neveléslélektan módszerei. A tanulók megismerésének pszichopedagógiai módszerei. A pszichopedagógai jellemző lap Kulcsszavak: a megfigyelés kritériumai, alapvető vizsgálati módszerek - Gordon, T., (989), A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer, Gondolat, Budapest - Boncu, S. (2oo2) Psihologia influenței școlare, - Kósáné Ormai V., Porkolábné Balogh K., Ritoókné Ádám M. (987), Neveléslélektani vizsgálatok, Tankönyvkiadó, Budapest Téma: A nevelés és tanulás alapvető folyamatai. A didaktikai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs stílusa Kulcsszavak: a kommunikáció iskolai formái, verbális és nem verbális kommunikáció, tanár-diák interakció, alapvető pedagógusi kommunikációs stílusok - Birkenbihl, V.F. (998) Kommunikációs gyakorlatok: az emberek közti kapcsolatok sikerességéhez, fejlesztéséhez, Trivium, Budapest - Boncu, S. (2oo2) Psihologia influenței școlare, - Gordon, T., (989), A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer, Gondolat, Budapest - Porkolábné Balogh K., Kósáné Ormai V., Zánkay A. (Eds.) (99o) Neveléslélektan szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest

4 Téma: A tanulás és nevelés érzelmi-motivációs aspektusai. A játék szerepe a személyiség fejlődésében Kulcsszavak: a tanulás motívumai, elsajátítási és szociális motívumok, játék, személyiségfejlődés - Bagdy E. (999) Családi szocializáció és személyiségzavarok, - Cosmovici, A., Iacob, L. (eds.) (998) Psihologie școlară, Téma: A tanulás és a gondolkodás kognitív tényezői. A gondolkodás fejlesztése a nevelési-oktatási folyamat során Kulcsszavak: a fogalmak kialakulása, a gondolkodás fejlődése, csoportos feladatvégzés és teljesítmény - Cosmovici, A., Iacob, L. (eds.) (998) Psihologie școlară, - Jurcău, N. (2oo4) Psihologia educației, UT Pres, Cluj-Napoca - Roth, M. (2oo5) Educație cognitivă, UBB, Cluj-Napoca Téma: Az emlékezés, a figyelem és a képességek szerepe a tanulásban Kulcsszavak: előhívás, felismerés és felidézés, a kontextus hatása az emlékezésre, figyelem, figyelemzavarok, intelligencia, képességek, veleszületett és szerzett hatások - Cosmovici, A., Iacob, L. (eds.) (998) Psihologie școlară, - Jurcău, N. (2oo4) Psihologia educației, UT Pres, Cluj-Napoca Téma: Személyiségfejlődési sajátosságok óvodáskorú gyerekeknél és kisiskolásoknál. Kulcsszavak: óvodáskor, latenciakor, a tanulási és a szociális motiváció változása - Bagdy E. (999) Családi szocializáció és személyiségzavarok, - Cosmovici, A., Iacob, L. (eds.) (998) Psihologie școlară, - Vikár Gy. (999) Az ifjúkor válságai, Animula, Budapest Téma: Az énkép fejlődése és jellegzetességei gyerekkorban Kulcsszavak: az énkép és az iskolai énkép fogalma, óvoda és iskola iránti attitűd változásai - Bagdy E. (999) Családi szocializáció és személyiségzavarok, - Vikár Gy. (999) Az ifjúkor válságai, Animula, Budapest

5 VI Téma: Az iskolai siker és kudarc fogalomkörei. Az iskolai teljesítmény nevelési és pszichoszociális aspektusai Kulcsszavak: a teljesítmény optimuma, pozitív motivációs tényezők, a család, a pedagógus és a társak befolyása a teljesítményre, fejlesztőprogramok, az iskolai kudarc megelőzése - Bagdy E. (999) Családi szocializáció és személyiségzavarok, - Cosmovici, A., Iacob, L. (eds.) (998) Psihologie școlară, Téma: A kreativitás és ápolása az óvodai és az iskolai környezetben. A tehetséges gyermek problematikája és a kiemelkedő teljesítmény elősegítése Kulcsszavak: kreativitás, tehetséggondozás, a kiemelkedő teljesítmény, speciális igényű tanulók fejlesztése - Benito, Y. (2oo3) Copiii supradotați: Educație, dezvoltare emoțională și adaptare școlară, - Cosmovici, A., Iacob, L. (eds.) (998) Psihologie școlară, Téma: A pedagógus tevékenységének pszichoszociális dimenziói. Az óvodai csoport és az iskolai osztály mint társas szervezeti egység Kulcsszavak: a pedagógusi szerepkör, nevelési stílusok és implikációik, iskolai szervezet, osztálytermi és tantestületi szerepkörök, csoportdinamikai jelenségek - Boncu, S. (2oo2) Psihologia influenței școlare, - Gordon, T., (989), A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer, Gondolat, Budapest - Cosmovici, A., Iacob, L. (eds.) (998) Psihologie școlară, Téma: A problémás gyerekek és tanulók, iskolai deviancia. Pszichoszociális hatások és a média szerepe. Kulcsszavak: a problémás viselkedés háttere, biológiai és pszichológia faktorok, kezelési lehetőségek - Bagdy E. (999) Családi szocializáció és személyiségzavarok, - Rose, I. (2oo) Az iskolai erőszak. Tanulmány az elidegenedésről, a bosszúról és a jóvátételről, Oriold és Társai, Budapest - Vikár Gy. (999) Az ifjúkor válságai, Animula, Budapest VI. B. Szemináriumok Óraszám 2

6 Téma: A neveléslélektan tudományelméleti helye és szerepe. A pszichés fejlődés tényezői a nevelési folyamatokban. - a neveléslélektan alapvető fogalmainak, alkalmazási lehetőségeinek megismerése és alkalmazása a mindennapi pedagógiai tevékeny során - a tudományterületen belüli specifikus kutatási eredményeket legyen képes értelmezni és integrálni a saját vizsgálati célkitűzéseinek megfelelően Téma: A kognitív, emocionális és erkölcsi fejlődés, a személyiségfejlődés mint egész szakaszai és a tanulók személyiségfejlődését befolyásoló tényezők - legyen képes a személyiségfejlődés valamint a biológiaikognitiv-érzelmi-szociális fejlődés során megfigyelhető szakaszok megkülönböztetésére és az ezeket befolyásoló tényezők felismerésére Téma: A neveléslélektan módszerei. Az óvodások és a tanulók megismerésének pszichopedagógiai módszerei. A pszichopedagógiai jellemző lap - a neveléslélektan módszereinek megismerése - a hallgató legyen képes egy pszichopedagógiai jellemző lap kitöltésére, a szakkifejezések adekvát felhasználásával Téma: Az óvodai nevelés, az iskolai tanulás és nevelés alapvető folyamatai. A didaktikai kommunikáció és hatásai - a kommunikáció hatásainak felismerése és hatékony kommunikációs stílus fenntartására való képesség a tanulás és nevelés folyamataiban Téma: A nevelés és a tanulás érzelmi-motivációs tényezői. A játék szerepe a személyiségfejlődésben, a tanulásban és az erkölcsi fejlődésben. - a személyiségfejlődést és a tanulást elősegítő érzelmi és motivációs tényezők felismerése - az erkölcsi fejlődés elősegítésére vonatkozó szemléletmód kialakítása - a tanulási folyamat érzelmi-motivációs zavaraira vonatkozó kezelési technikák elsajátítása Téma: A tanulás és a gondolkodás kognitív tényezői. A gondolkodás fejlesztése a nevelési-oktatási folyamat során. A tanulás optimizálása, tanulási stratégiák, kritikus gondolkodás. - a fogalmak kialakulását és fejlődését elősegítő tényezők felismerése az óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél - a gondolkodás fejlesztésének módszerei és ezek alkalmazásai

7 Téma: Az emlékezés, a figyelem és a képességek szerepe a tanulásban - az emlékezés, a figyelem és a képességek sajátosságainak felismerése - az emlékezés, a figyelem és a képességek fejlesztése az iskolai nevelési-oktatási folyamatban Téma: A tanulási és a nevelési folyamatot befolyásoló személyiségtényezők óvodáskorban és kisiskolásoknál. Az iskolaérettség kritériumai - személyiségfejlődési szakaszok iskolai hatásának ismerete - az örökletes és nevelési tényezők kölcsönös együtthatásának felismerése Téma: Az énkép fejlődése és jellegzetességei - az énkép fejlődési folyamatának ismerete - a gyerekek reális és pozitív énképe kialakításának elősegítésére való képesség Téma: Az iskolai siker és kudarc fogalomkörei. A teljesítmény nevelési és pszichoszociális aspektusai - Az iskolai teljesítményt, az iskolai sikert illetve kudarcot befolyásoló tényezők megismerése - a teljesítmény optimumának fenntartására irányuló technikák megismerése Téma: Az iskolai siker és kudarc kialakulása, hatása, a pedagógus eszközei a pozitív irányú befolyásolásra - az iskolai sikert és kudarcot befolyásoló pszichoszociális tényezők felismerése és integrálása a nevelés lélektani tudományterület nézőpontjaiba - az iskolai kudarc megelőzésének technikái és alkalmazási képessége Téma: A kreativitás és ápolása az iskolai környezetben. A tehetséges gyermek problematikája és a kiemelkedő teljesítmény elősegítése - kreativitás szerepének felismerése a gondolkodás és a megismerés folyamataiban - az alkotó személyiség sajátosságainak azonosítása és az alkotó pedagógusi viszonyulás kialakítása - a tehetséges gyermekek és a kiemelkedő teljesítményű tanulók gondozására való képesség fejlesztése

8 3. 4. Téma: A pedagógus tevékenységének pszichoszociális dimenziói. Az óvodai csoport és az iskolai osztály mint társas szervezeti egység - az óvodai nevelés és az iskolai teljesítmény pszichológiai és társas befolyásoló tényezőinek felismerése - a hallgató ismerje fel az óvodai csoportban ill. az iskolai osztályban jelen lévő interperszonális kapcsolatok sajátosságait és hatását az óvodai ill. iskolai attitűdre és a teljesítményre - az óvodai csoportban ill. az iskolai osztályban kialakuló csoportnormák és csoportdinamikai tényezők azonosítása, nemi szerepek határainak és hatásainak adekvát kezelése Téma: A problémás gyerekek, iskolai deviancia. Pszichoszociális hatások és a média szerepe. - a hallgató legyen képes felismerni a viselkedési problémák és a devianciák hátterében meghúzódó komplex összefüggéseket - a neveléslélektani folyamatok során megfigyelhető zavarok és ezek esetében a beavatkozás módozatok megismerése VII. Általános bibliográfia Bagdy E. (999) Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest Benito, Y. (2oo3) Copiii supradotați: Educație, dezvoltare emoțională și adaptare școlară, Birkenbihl, V.F. (998) Kommunikációs gyakorlatok: az emberek közti kapcsolatok sikerességéhez, fejlesztéséhez, Trivium, Budapest Boncu, S. (2oo2) Psihologia influenței școlare, Cosmovici, A., Iacob, L. (eds.) (998) Psihologie școlară, Gordon, T., (989), A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer, Gondolat, Budapest Jurcău, N. (2oo4) Psihologia educației, UT Pres, Cluj-Napoca Kósáné Ormai V., Porkolábné Balogh K., Ritoókné Ádám M. (987), Neveléslélektani vizsgálatok, Tankönyvkiadó, Budapest Porkolábné Balogh K., Kósáné Ormai V., Zánkay A. (Eds.) (99o) Neveléslélektan szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest Rose, I. (2oo) Az iskolai erőszak. Tanulmány az elidegenedésről, a bosszúról és a jóvátételről, Oriold és Társai, Budapest Roth, M. (2oo5) Educție cognitivă, UBB, Cluj-Napoca Vajda Zs., Kósa É., (2oo5) Neveléslélektan, Osiris, Budapest Vikár Gy. (999) Az ifjúkor válságai, Animula, Budapest VIII. Tevékenységi formák Didaktikai módszerek Előadás Előadás, megbeszélés, magyarázat, interaktív bemutatás Szeminárium Problematizáló - aktivizáló csoportos foglalkozások, kritikus gondolkodást fejlesztő gyakorlatok IX. Értékelés formája Értékelés (írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, gyakorlat, egyéb) Százalék az érdemjegyből

9 Vizsga írásbeli 70 Kollokvium Szeminárium szóbeli 30 Egyéb pontosítások: Tantárgy oktatója,

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika tanítóknak

II. fokozatú vizsgatematika tanítóknak II. fokozatú vizsgatematika tanítóknak I. A nevelés és a tanügy a megismerés társadalmában. A nevelés európai dimenziója 1. A nevelés a megismerés társadalmában. A nevelés hatása a tartós társadalmi fejlődésre.

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3

BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3 Dr. Páli Judit BPP 110 A gyermek fejlődése és megismerése N: 30 + 0 Tantárgy besorolása: 3 Tantárgy előadója/i: Dr. Gőbel Orsolya Oktatás nyelve: Értékelés módja: Vizsga őszi/tavaszi I-V.. Írásbeli A kurzus

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához GIMNÁZIUM 11 12. évfolyam 1. Óraszámok: 11. osztály 111 óra (heti 3 óra ) 12. osztály 96 óra (heti 3 óra ) 2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

A pedagógus és az oktatási tevékenységek pszichológiai dimenziója

A pedagógus és az oktatási tevékenységek pszichológiai dimenziója Fodor László A pedagógus és az oktatási tevékenységek pszichológiai dimenziója A neveléstörténeti tapasztalat által igazolt tény, hogy a pedagógiai elméletek, többé-kevésbé tudatosan, de kivétel nélkül

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA

A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Pszichológiai Munkacsoportja Pszichológia

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

A tanárképzés képesítési követelményei

A tanárképzés képesítési követelményei A tanárképzés képesítési követelményei (Tanári kompetenciák a NyME tanárképzésének értelmezése szerint) A tanári hivatás gyakorlásához különféle személyiségvonások meglétére és szakmai felkészültségre

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév

EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Kihelyezett tagozat Székelyudvarhely EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév

Részletesebben

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom A humán szakképzés tanterve Szakközépiskolai tantervbank Szakmai tanterve Humán szakmacsoport 9-12. Kidolgozandó Bővítve Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az SZKINAT96

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Választott ismeretkör: TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS Szakirány Szarvas 2014-2015

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben