az előadó neve a prezentáció címe reg. szám nr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az előadó neve a prezentáció címe reg. szám nr."

Átírás

1 056 Angyal Adrienn P59 Fcg RIIb specifikus egyláncú ellenanyag molekula konstrukció készítése, jellemzése és alkalmazása szisztémás autoimmun betegségek in vitro modelljében 101 Antal-Szalmás Péter P60 A CD14, TLR2 és TLR4 expressziójának és funkciójának változásai az SLE-s betegek monocitáin és ezek összefüggése a fertőzéses komplikációk gyakoriságával 034 Ádori Mónika P15 Structural and functional study on Ly77 (GL7) by a scfv construction 086 Bajtay Zsuzsanna E19 Dendritikus sejtek CR3 által közvetített produktív HIV-1 fertőzése 054 Balog Attila P24 PA HSP70-2, a TNF-α és a CD14 génpolimorfizmusok vizsgálata akut pancreatitisben 043 Balogh Péter E9 A B-sejtek domináns szerepe az egér lép fibroblast-domének kialakulásában. 090 Barakonyi Alíz E3 A perifériás NK sejteken kifejeződő CD160 killer aktivációs receptor szerepe az immunválasz jellegének kialakításában 005 Baráth Sándor P21 Immunoregulatory investigations - with special regard to suppressor activity - in patients with Hodgkin s disease 024 Barna Gábor E8 Retinoidok (ATRA és 4HPR) által kiváltott kaszpázfüggetlen DNS fragmentáció és sejthalál humán B-lymphoma sejtekben 057 Bartis Domokos P19 Dexamethasone causes alterations of the tyrosine phosphorylation pattern in Jurkat T-cells through a nongenomic pathway 013 Berki Timea R5 Hogyan hat a glukokortikoid hormon a T sejt differenciálódásra és aktivációra? 002 Biró Adrienn E18 Módosított lipoproteinek direkt és CRP-függő komplement aktiváló hatása 027 Blaskó Bernadett P25 Az MHC régió génjeinek variáns alléljai szignifikánsan csökkentik az ischaemiás stroke kialakulásának kockázatát 094 Blazsek Antal P22 Detection of TT virus in patients with autoimmune rheumatic diseases 087 Brózik Márta P41 HLA DRB1 genotipus és anti-ciklikus citrullinált peptid (CCP) autoantitest termelés kapcsolatának vizsgálata rheumatoid arthritis kórképben. 067 Buzás Edit R4 T sejt reguláció és immuntolerancia 038 Buzás Krisztina E30 Összehasonlító tanulmány a citokinek és az apoptózis szerepéről dilatatív és hypertrophiás cardiomyopathiákban 038 Buzás Krisztina P18 The role of histamine in intracellular survival of Mycobacterium bovis BCG 009 Cervenak László E21 CRP szerkezet/hatás vizsgálat endotél sejteken 053 Czömpöly Tamás E10 Bakteriofág felszínen megjelenített (phage display) expressziós könyvtárak és alkalmazásaik az immunológiai kutatásban 053 Czömpöly Tamás P20 Marginal zone macrophage subsets and their importance in the regional tissue organisation of the mouse spleen 029 Csípő István E26 Emelkedett anti-c1q antitest és szolubilis komplement receptor 1-hez kötött keringő immunkomplex szintek SLEben 061 Csomor Eszter E15 C1q hatása humán dendritikus sejtek érésére 1

2 092 Detre Cynthia P1 Inhibition of antigen-specific T-cell activation by ceramide: searching for the underlying mechanisms 074 Doleschall Márton E20 A humán és a szarvasmarha FcRn nehéz lánc transzkripciós szabályozásának elemzése 079 Duda Ernő E7 A TNF reverz szignál jelátviteli molekulái 142 Enk, Alexander R1 Induction of tolerogenic dendritic cells 093 Erdős Erika P2 Investigation of interactions between adaptor molecules of SAP family and Src kinases 022 Falus András E1 Van-e immungenom? 073 Farkas Henriette E27 Humorális immunválasz herediter angioneuroticus oedemában 039 Förhécz Zsolt P46 Polyarthritis-szel és mitralis valvulopathiával szövődött szisztémás hypocomplementémiás urticaria vasculitis sikeres kezelése leflunomide-dal 163 Gagro, Alenka R6 The role of regulatory T cells in allergen immunotherapy 017 Gál Péter P34 A MASP-2 proteáz enzimatikus tulajdonságainak szerkezeti háttere 032 Gelley András P47 AA típusú amyloid indukált szoliter ischaemiás szigmabél fekély rheumatoid arthritisben 089 Gogolák Péter P3 Functional activity of monocyte-derived dendritic cell subsets correlates with CD1a expression 062 Gráf László P48 Pozitív és negatív akut fázis fehérjék szérum koncentrációja interferon-?-val kezelt krónikus C vírus hepatitiszes betegek hosszú távú követése során. Előzetes eredmények. 129 Gyulai Rolland R7 A regulátoros T sejtek szerepe a bőr gyulladásos folyamataiban 052 Gyulai Zsófia P26 A TGF- génpolimorfizmus klinikai jelentősége a myelodysplasias syndroma refrakter anémiás csoportjába tartozó betegekben 041 H Sandil Anita P49 Plasmacytoid dendriticus sejt lymphoma/leukaemia jellemzése áramlás citometriával 106 Hamar Péter E28 A terhesség hatása vese- és bőrbetegségre autoimmun egerekben 064 Horváth Anna P39 Jelentős antikoleszterin antitest szint változása az endarterectomián átesett carotis arterosclerosisban szenvedő betegek szérumában 072 Horváth István P50 Koleszterin anyagcserét befolyásoló immunizálás terhes nyulakon 060 Horváth Zsuzsanna P4 Lack of histamine causes increased rate of apoptosis in histidine decarboxylase knockout (HDC-ko) mice 088 Isaák Andrea P43 Immunkomplex-kötő receptorok expressziójának vizsgálata rheumatoid arthritisben és szisztémás lupus erythematosusban 078 Jakab Katalin P51 Plazmasejt markerek áramlási citometriai vizsgálata myeloma multiplexben 014 Jakab László P33 A mannan-kötő lektin polimorfizmus szerepe SLE-ben 123 Jakus Zoltán P16 Responses of neutrophils to anti-integrin antibodies depends on costimulation through low-affinity Fcγ-receptors: full activation requires both integrin and non-integrin signals 055 Jelinek Ivett P5 H4R is implicated in various effects exerted by histamine on mouse dendritic cells 2

3 023 Kacskovics Imre P6 Cloning and characterization of the camel (Camelus dromedarius) MHC class I related neonatal Fc receptor (FcRn) 001 Kemény Lajos E2 Az immunválasz szabályozása ultraibolya fénnyel 050 Kertész Ákos P36 SHP-2 enzimaktivitást szelektíven módosító foszfopeptid mimetikumok tervezése és funkcionális analízise 011 Kertész Zsuzsanna P32 Tartós repopulációra képes vérképző őssejtek szaporodása immobilizált jagged-1 és korai citokinek egyidejű jelenlétében in vitro kultúrában 007 Kiss Judit E24 Myelodysplasiás és myelomás betegek mesenchymalis őssejtjeinek plaszticitása 028 Kiszel Petra P52 C-reaktív protein (CRP) vizsgálata egészséges donorok könny és szérum mintáiban 096 Klausz Gergely E13 A hisztamin szerepének vizsgálata Helicobacter pylori fertőzést követő gastritis során egérben 144 Koreck Ildikó P58 Intranasalis fototerápia hatékonyan csökkenti a rhinitis allergica klinikai tüneteit 071 Kozma Noémi P7 Signal transduction pathways mediating the effects of progesterone induced blocking factor (PIBF) 033 Kőhidai László P37 Tuftsin/formil-peptid konjugátumok kemotaktikus jellegének vizsgálata egysejtű modell-rendszerben A hordozó molekula módosító hatása a ligand kemotaktikus jellegére 048 Kun Lídia P61 Extracelluláris mátrix szekvenciák kemotaktikus és adhéziós hatása monocita sejtvonalakban. Angiotenzinnel történtő előkezelés hatása 012 Kunstár Aliz E23 Emberi csontvelőből izolált mesenchymális elődsejtek chondrocyta irányú differenciálódása 091 Laki Judit P27 Rage gén polimorfizmusok gyulladásos bélbetegségben: megegyező magyar és holland eredmények 046 Láng Orsolya P17 Chemotactic effects of formyl peptide conjugates on differently differentiated cell lines 097 Lányi Árpád E5 CD150 (SLAM) induces anti-inflammatory signals in CD40 activated, monocyte derived dendritic cells 059 László Valéria P8 Increased antigen presentation and Th1 polarisation in genetically histamine-free mice 035 Látos Helga P14 Correlation between the origin and functional properties of monocyte/macrophage cells and their CD19 and CD21 expression 107 Maródi László E14 IRAK-4 mutáció szelektív anti-poliszacharid antitest deficienciában (SAPAD) 107 Maródi László P28 Új SAP mutáció X-kromoszómához kötött lymphoproliferativ betegségben 070 Matkó János P38 Új monoklonális anti-koleszterin ellenanyagok karakterizálása limfoid és endotél sejteken 058 Maus Máté P9 The role of the Gab-associated molecular complex in the BCR induced signaling in mouse B cell lines 076 Miklós Kata P55 Hajhagyma specifikus autoantitestek kimutatása új lehetőség? 095 Mikó Éva P10 / and NKT cells in normal pregnancy and pre-eclampsia 3

4 044 Molnár Eszter P11 A subpopulation of mouse T cells expresses type 2 complement receptor (CR2, CD21) 065 Nagy Gergely E31 Citrát szintáz specifikus autoantitestek összehasonlító epitóp térképezése 084 Nagy Zsuzsanna P29 A CARD15/NOD2 gén három mutációjának vizsgálata magyar Crohn betegekben és egészséges kontrollokban 125 Nékám Kristóf E35 Etika, allergia, immunológia 082 Németh Julianna P56 B12 vitamin-hiány autoantitest diagnosztikája coeliákiában 099 Ongrádi József E32 Az emberi 6-os B herpesvírus (HHV-6B) cytokin termelése CD4+ T-lymphocytákban 036 Oroszlán Melinda E16 Az MBL, hasonlóan a C1q molekulához, kötődik az endotel sejtekhez. Az MBL szerepének vizsgálata az endotel sejtek aktiválásában 030 Pállinger Éva E6 Hatással van-e a hisztamin 4-es típusú hisztamin receptoron (H4R) keresztül kifejtett hatásának hiánya a hemopoiesisre? Hemopoietikus sejtek összehasonlító vizsgálata H4R-KO és vad genotipusú egerekben 083 Pócsik Éva E22 Az N terminálisnál levő kazein kináz 1 motívum szerepe a transzmembrán TNF szubcelluláris lokalizációjában és a szolubilis TNF képződésében 085 Prechl József P42 Rekombinans ellenanyagok variabilis regioinak kicserelese megapriming technikaval 010 Prohászka Zoltán P23 Decreased cholesterol level with elevated concentration of C reactive protein may predict long-term mortality in patients with severe coronary artery disease 121 Rajczy Katalin P31 A HLA-G polimorfizmus összefüggése a habituális vetélés patológiájával 121 Rajczy Katalin P45 A Magyar Csontvelődonor Regiszter bővítésének jelentősége, különös tekintettel az etnikai kisebbségek igényeire 121 Rajczy Katalin P44 Újabb érzékenyítő tényezők feltérképezése cöliákiában 130 Rajnavölgyi Éva R2 T lymphocyte responses regulated by dendritic cells 026 Róvó Zita E17 A C-reaktív fehérje és a C1q kölcsönhatásának elemzése: a kötődés térképezése és a C1 aktiváció vizsgálata 040 Sallai Krisztina P57 Trombózis kockázata szisztémás lupus erythematosusban 025 Sebestyén Anna E4 A TGFb foszfatáz függő apoptotikus hatása humán lymphoma sejtekben 025 Sebestyén Anna P40 A TGF-ß szerepe szisztémás lupus erythematosusban 018 Sipka Sándor E33 A kortikoszteroid kezelés hatása a protein kináz c izoenzimekre szisztémás lupus rythematosusban szenvedő betegek mononukleáris sejtjeiben, valamint modell sejtvonalakban 051 Sipka Sándor jr. E29 Hematológiai és immunológiai változások splenectomizált és lép-autotranszplantált egerekben 2 és 8 hónappal a műtétek után 100 Sümegi Andrea P62 A CD14, TLR2 és TLR4 gének polimorfizmusainak vizsgálata autoimmun és immunpatomechanizmusú betegségekben 080 Sütő Gábor P30 A CARD15/NOD2 gén három mutációjának vizsgálata Wegener granulomatosisos betegekben és egészséges kontrollokban 4

5 077 Szabó Zsófia E25 COMP új lehetőség a porc-pusztulás vizsgálatára 122 Szántó Sándor E11 "Az L-szelektin és a CD44 szerepe korai neutrophil extravazációban; in vivo videomikroszkópos vizsgálatok arthritises állatmodellben" 037 Szatmári István E12 PPARg magreceptor aktiválása szabályozza a dendritikus sejtek differenciálódását és a CD1 géncsalád expresszióját 098 Széplaki Gábor E34 Az erőteljes C3 felhasználás komplementaktiválódásra utal ischaemiás strokeban és tranziens ischaemiás attackban 047 Udvarnoki Katalin P53 A 60 kd-os hősokkfehérjék (Hsp60) elleni autoantitestek kialakulásának vizsgálata ischaemiás szívbetegekben 105 Valkó Luca P54 Porc autoantigének thymuson belüli ectopiás expressziójának vizsgálata 006 Veszely Gizella P63 Intracelluláris hisztamin inhibítorok hatása a humán cd34+ illetve monocita eredetű dendritikus sejtek érésére 042 Vizler Csaba P12 Alimentary type I. interferons may play a role in building up and maintaining immunological auto-tolerance 143 Volk, Hans Dieter R3 Regulation of the immune response by IL-10" 045 Weiszhár Zsóka P35 A Toll-Like Receptor 4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusai spondylarthritis ankylopoeticaban 066 Wiener Zoltán P13 Gene expression profiling of mucosal mast cell homologues during in vitro differentiation 5

Köszöntõ. Kedves Kollégák!

Köszöntõ. Kedves Kollégák! 2 Köszöntõ Kedves Kollégák! Nagy szeretettel várunk mindenkit a Kálvinista Rómába, Debrecenbe, hogy 2012. október 17-19. között három remélhetõleg szép és tartalmas napot együtt töltsünk a Magyar Immunológiai

Részletesebben

A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14.

A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14. A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14. ELŐZETES PROGRAM 2011. október 12. (szerda) 13:30 13:40 Megnyitó / Opening ceremony 13:40. 15:00 Immunodermatology Chairs:

Részletesebben

Ajtay-Hegedüs Hajnalka

Ajtay-Hegedüs Hajnalka Abbasabadi, Sareh Ajtay-Hegedüs Hajnalka Ákli Balázs Alagha, M. Abdulhadi Angyal Richárd Babály Zsófia Emőke Bagin Barbara Bakai Rita Balajthy Dániel Balczár Eszter Katalin Balogh Gábor Balogh Zoltán Bán

Részletesebben

Oktatott tárgyak: - biokémia, genetika, immunológia, immunbiológia, fehérjekémia, sejt- és fejlődésbiológia

Oktatott tárgyak: - biokémia, genetika, immunológia, immunbiológia, fehérjekémia, sejt- és fejlődésbiológia Születési hely és idő: Debrecen, 1974.december 24. Munkahelyi cím: Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, TTK, Biológia Intézet, Növénytani Intézeti Tanszék, Szombathely, Károlyi Gáspár

Részletesebben

MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS

MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS IMMUNOLÓGIAI KUTATÁSOK BŐRGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKBEN SZEGEDI ANDREA DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM BŐR- ÉS NEMIKÓRTANI KLINIKA DEBRECEN, 2007

Részletesebben

E 1 Neuroimmun moduláció: a kolinerg idegrendszer hatása osteoclastokon Mandl Péter 1, Poór Gyula 1, Silvia Hayer 2, Kurt Redlich 2, Josef Smolen 2 1

E 1 Neuroimmun moduláció: a kolinerg idegrendszer hatása osteoclastokon Mandl Péter 1, Poór Gyula 1, Silvia Hayer 2, Kurt Redlich 2, Josef Smolen 2 1 A Ma gyar Reumatológusok Egye sü le te 2009. évi kecskeméti ván dor gyű lés ének elő adás- és posz ter-ös sze fog la lói Abstracts of the 2009 Annual Meeting of the Association of Hungarian Rheumatologists

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

Cytokin gén polimorfizmus vizsgálata mikrobiális, valamint komplex aetiológiájú betegségekben

Cytokin gén polimorfizmus vizsgálata mikrobiális, valamint komplex aetiológiájú betegségekben Cytokin gén polimorfizmus vizsgálata mikrobiális, valamint komplex aetiológiájú betegségekben Célkitűzések A cytokin termelést befolyásoló un. egy nukleotidos polimorfizmusok (SNPk) szerepét vizsgáltuk

Részletesebben

A Progeszteron Indukálta Blokkoló Faktor klónozása, immunológiai jellemzése és. alkalmazási területei a terhességi és tumordiagnosztikában

A Progeszteron Indukálta Blokkoló Faktor klónozása, immunológiai jellemzése és. alkalmazási területei a terhességi és tumordiagnosztikában A Progeszteron Indukálta Blokkoló Faktor klónozása, immunológiai jellemzése és alkalmazási területei a terhességi és tumordiagnosztikában Dr. Polgár Beáta Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei PTE-ÁOK Orvosi

Részletesebben

Hiteles(ebb) tudományos prezentációk

Hiteles(ebb) tudományos prezentációk Hiteles(ebb) tudományos prezentációk PEME VIII. Ph.D. - Konferencia 2014. március. 13. BUDAPEST 1 Hiteles(ebb) tudományos prezentációk című VIII. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 2014. március.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2013 áttekintõ programja

Semmelweis Egyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2013 áttekintõ programja ORVOS-, FOGORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI DIÁKKÖRI KONFERENCIA, 2013 Semmelweis Egyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2013 áttekintõ programja 2013. FEBRUÁR 13., SZERDA SZ2-3

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós. Bevezetés...2 /Introduction/ Prof. Fekete György

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós. Bevezetés...2 /Introduction/ Prof. Fekete György FOCUS MEDICINAE Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós Főszerkesztő: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztőbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

KD Patakiné Márkus Ágnes BSc SZIE GAEK Az alapszintű újraélesztés gyakorlati oktatásának jelentősége Dr. Nagy Katalin

KD Patakiné Márkus Ágnes BSc SZIE GAEK Az alapszintű újraélesztés gyakorlati oktatásának jelentősége Dr. Nagy Katalin A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Orvos- és Egészségtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; = alapképzés; MSc = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Gyermekklinika tanterme Bőrklinika tanterme Szemklinika tanterme

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 9 (3-4):141 238. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Budapest, 2009 Összeállította: Egészségügyi Tudományos Tanács Titkárság Pályázati Iroda ISSN Kiadó: EüM, ETT

Részletesebben

KLINIKAI ÉS KÍSÉRLETES MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS LUPUS ERTYHEMATOSUSBAN

KLINIKAI ÉS KÍSÉRLETES MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS LUPUS ERTYHEMATOSUSBAN KLINIKAI ÉS KÍSÉRLETES MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS LUPUS ERTYHEMATOSUSBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. KISS EMESE SEMMELWEIS EGYETEM III. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA REUMATOLÓGIAI TANSZÉKI CSOPORT (ORFI) ORSZÁGOS

Részletesebben

Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai és PIBF indukálta immunológiai szabályozás

Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai és PIBF indukálta immunológiai szabályozás Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (D95) Iskolavezető: Dr. Szekeres Júlia A-138/1993 A reprodukció immunológiai vonatkozásai programvezető: Dr. Szekeres Júlia Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2012/13. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2012/13. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2012/13. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Belgyógyászai Intézet, A Épület tanterme Elméleti Tömb nagyel

Részletesebben

Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok

Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok 1 029 Aladzsity Istvan In vitro differenciáltatott R1 és HM-1 embrionális őssejtvonalak összehasonlító genetikai elemzése P001 223 Bacsó Renáta Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002

Részletesebben

PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010

PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010 PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010 2010. április 15-16. Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb 2 PhD. Tudományos Napok 2010. 2010. április 15-16. ELŐSZÓ Nem túlzás az a megállapítás, hogy az évente megrendezett

Részletesebben

Malignus lymphomák és autoimmunitás

Malignus lymphomák és autoimmunitás Malignus lymphomák és autoimmunitás 1. rész Sokat tanulmányozott, többoldalú kapcsolat feltételezhető az autoimmun betegségek és a malignus lymphomák között. Egyfelől, több autoimmun kórképben gyakoribbnak

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme B rklinika tanterme Gyermekklinika tanterme

Részletesebben

E 2 A ciklikus citrullinált peptidellenes antitestek diagnosztikus és prognosztikai szerepe gyulladásos polyarthropathiákban

E 2 A ciklikus citrullinált peptidellenes antitestek diagnosztikus és prognosztikai szerepe gyulladásos polyarthropathiákban A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2008. évi Budapesti Vándorgyûlésének elõadás- és poszter-összefoglalói Abstracts of the 2008 Annual Meeting of the Association of Hungarian Rheumatologists held in Budapest

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata B I O K É M I A A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXIX. évfolyam 1. szám 2015. március A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc,

Részletesebben

Psoriasis napjainkban

Psoriasis napjainkban Psoriasis napjainkban Szegedi Andrea, Kiss Flóra, Gaál János LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A pikkelysömör az egyik leggyakoribb bôrgyógyászati kórkép. Jelentôs életminôség-romlást okozó,

Részletesebben

Poszter összefoglalók. Magyar Anatómus Társaság 2013. évi Kongresszusa. Június 13-15. Budapest

Poszter összefoglalók. Magyar Anatómus Társaság 2013. évi Kongresszusa. Június 13-15. Budapest Poszter összefoglalók 1 Poszter összefoglalók Magyar Anatómus Társaság 2013. évi Kongresszusa Június 13-15. Budapest 2 P.1. MAT Kongresszus 2013. SZIE-ÁOTK Pilokarpinnal kiváltott krónikus epilepszia vizsgálata

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 0. augusztus Fotó: Juhász Balázs A Magyar Biokémiai Egyesület 0. évi Vándorgyűlése Pécs, 0. augusztus 8-3. Helyszín: Hotel Palatinus Beköszöntött

Részletesebben