Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.) sz. rendelet 8/2008. (V.5.) sz. rendelet 21/2010. (X.28.) sz. rendelet

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján e rendelettel kitüntetéseket és elismerő címeket, valamint díszoklevelet alapít, és adományozásuk szabályairól a következő rendeletet alkotja: Kitüntetések, elismerő címek, és díszoklevél alapítása 1. Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére az alább felsorolt kitüntetéseket, elismerő címeket, díszoklevelet alapítja: I. Kitüntetések - Kerekegyháza Közművelődéséért Díj, - Kerekegyháza Sportjáért Díj. II. Elismerő címek - Az Év Kerekegyházi Vállalkozója, - Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja, - Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője, 1 - Az Év Kerekegyházi Tűzoltója, - Az Év Kerekegyházi Embere. III. Díszoklevél A kitüntetések és elismerő címek adományozásának általános szabályai 2. (1) A díjak és elismerő címek adományozhatók: a) életmű, illetve alkotó munkásság elismeréseként, b) közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén e jogszabályban foglaltak szerint - megosztva is. c) A díjak és elismerő címek posztumusz is adományozhatók. 1 Módosította: 24/2007. (IX. 27.) sz. rendelet, hatályos: szeptember 27-től.

3 (2) Az adományozásra, vagy a díjak, elismerő címek átadására kivételesen kiemelkedő szakmai, tudományos, művészeti és sporteseményhez kötötten is sor kerülhet. (3) Az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott adományozás esetén a díjat az elhunyt házastársa, vagy más hozzátartozója veheti át. I. Kitüntetések adományozása 3. Kerekegyháza Közművelődéséért Díj A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható a) az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi, művészeti intézményei azon munkatársai elismerésére, aki kiemelkedő eredményt ért el a művészi és közízlés fejlesztésében, b) a kultúra és közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző polgárok elismerésére, c) az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő teljesítményt elért alkotó- és előadóművészek elismerésére, d) azok elismerésére, akik tevékenységükkel példamutatóan hozzájárultak az értékálló helyi közösségi hagyományok és értékek megőrzéséhez, ápolásához, nemzedékek közötti átörökítéséhez, e) 2 kiemelkedő írói, újságírói tevékenység elismerésére. E tárgyban az előterjesztést a képviselő-testület kulturális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága készíti. 4. Kerekegyháza Sportjáért Díj A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható a) a testnevelés és sport népszerűsítésében, a diáksportnak, illetve az ifjúság testedzésének, valamint a szabadidősportnak a szervezésében huzamos időn át kifejtett eredményes tevékenységéért, b) a verseny- és élsportban kiemelkedő sportteljesítményt, illetve országos vagy nemzetközi eredményt elért kerekegyházi sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréseként, c) a testnevelési és sportélet fejlesztése érdekében a városi sportéletben nyújtott kiemelkedő teljesítményért, illetve hosszú időn át kifejtett eredményes munkásság elismeréseként, d) 3 a városi sportlétesítmények fenntartásában és fejlesztésében kimagasló szakmai és sportmecénási tevékenység elismeréseként. E tárgyban az előterjesztést a képviselő-testület kulturális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága készíti. 2 módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet, hatályos: október 28-tól. 3 módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet, hatályos október 28-tól.

4 5. A kitüntetéssel járó okmány és anyagi elismerés (1) 4 A kitüntetés az adományást igazoló okmányból (emléklap) és a magyar állampolgárságú kitüntetettek esetében a 2. (1) bekezdés c) pontjában szabályozottak kivételével nettó ,- Ft összegű pénzjutalomból vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalomból áll, amely az általános szabályok szerint adóköteles. (2) Az adományozással összefüggő kiadások fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani. 6. Javaslattétel, a díjak átadása, nyilvántartása (1) 5 A kitüntetési javaslatot előkészítő kulturális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága, illetve polgármester a javaslattétel lehetőségéről a díjátadás időpontja előtt legalább 60 nappal tájékoztatja a javaslattételre jogosultakat. (2) A kitüntetendő személyre, csoportra javaslatot tehetnek a Képviselő-testület tagjai, valamint a díjjal elismerhető tevékenység körében működő kerekegyházi intézmények vezetői, közalkalmazotti munkáltatók, szakmai és tudományos szervezetek, kamarák, egyéb társadalmi szervezetek (bejegyzett egyesületek, alapítványok, stb.). (3) 6 A javaslatot a kiemelkedő eseményhez kapcsolódó adományozás kivételével a díj átadás időpontja előtt legalább 40 nappal meg kell küldeni az előterjesztést készítő kulturális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága elnökének. (4) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy személyi adatait (név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás), valamint a javaslat részletes indokolását. (5) A javaslatokat a polgármesternek, illetve a bizottságnak - a díj átadásának időpontja előtt legalább 30 nappal Kerekegyháza Város Képviselő-testülete elé kell terjesztenie. A díj adományozásáról a Képviselő-testület dönt az előterjesztés, illetve a képviselők esetleges módosító, vagy indokolt kiegészítő javaslata alapján. 7. (1) A kitüntetéseket - ünnepélyes keretek között - a polgármester, vagy távolléte esetén az alpolgármester adja át. (2) 7 Valamennyi díjat az Önkormányzati Augusztus 20-i ünnepségen kell átadni. (3) 8 (4) A díjak adományozásával és az adományozás nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik. (5) A díjak adományozását és a kitüntetettek érdemeit a díj átadásakor szóban, majd a helyi sajtóban is közzé kell tenni. 4 módosította: 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet, hatályos: 2008.május 5-től. 5 módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet, hatályos: október 28-tól. 6 módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet, hatályos: október 28-tól. 7 módosította: 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet, hatályos: május 5-től. 8 hatályon kívül helyezte: 8/2008. (V. 05. sz. rendelet

5 8. II. Elismerő címek és az elismerések adományozása 9. Az Év Kerekegyházi Vállalkozója (1) Az Év Kerekegyházi Vállalkozója elismerő cím a polgármester előterjesztése alapján egy fő, olyan személy részére adományozható, aki a) legalább 5 éve sikeres vállalkozást folytat, amely hozzájárul a város gazdaságának fejlesztéséhez, gazdasági érdekeinek előmozdításához, ismertségének növeléséhez, valamint munkahelyek teremtéséhez, b) a közterheket maradéktalanul megfizette, és c) köztiszteletben álló személyiség. (2) A kitüntető díjban csak működő vállalkozás részesülhet, posztumusz kitüntető díj adományozására nincs lehetőség. 10. Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja elismerő cím a polgármester előterjesztése alapján egy fő, olyan személynek adományozható, aki a) legalább 5 éve az Önkormányzat valamelyik intézményében dolgozik, b) tartósan kiemelkedő munkát végez, és c) a közösségi munkában aktívan részt vesz. 11. Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője elismerő cím a polgármester előterjesztése alapján egy fő, olyan személy részére adományozható, aki a) legalább 5 éve Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselője, és az adományozás évét megelőző évben, a közigazgatás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a Polgármesteri Hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez és a közügyek intézéséhez, és b) munkáját jogszerűen, példamutató szorgalommal, közmegelégedésre végzi.

6 Az Év Kerekegyházi Tűzoltója 9 11/A. Az Év Kerekegyházi Tűzoltója elismerő cím a polgármester előterjesztése alapján egy fő olyan személynek adományozható, aki a) hivatásos vagy alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott állományban a Kerekegyházi Tűzoltó Köztestületnél teljesít szolgálatot, és b) az adományozás évét megelőző évben a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez. Az Év Kerekegyházi Embere 10 11/B. Az Év Kerekegyházi Embere elismerő cím a polgármester előterjesztése alapján egy fő olyan személynek adományozható, aki a) az adományozás évében kiemelkedő társadalmi, közéleti, művészeti, művelődési, közegészségügyi vagy gazdasági tevékenységével a város fejlődése érdekében a legeredményesebb munkát végezte, és b) tevékenységével hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá c) maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 12. Elismerő címre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll. Az elismerő címmel járó okmány és anyagi elismerés A polgármester az elismerő cím adományozásával egyidejűleg díszes kivitelű oklevelet, valamint nettó ,- Ft összegű pénzjutalmat vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalmat ad át Az Év Kerekegyházi Vállalkozója, Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja, Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője, Az Év Kerekegyházi Tűzoltója és Az Év Kerekegyházi Embere címmel kitüntetettnek, amely az általános szabályok szerint adóköteles.. 9 módosította: 24/2007. (IX. 27.) sz. rendelet, hatályos: szeptember 27-től. 10 módosította: 24/2007. (IX. 27.) sz. rendelet, hatályos: szeptember 27-től. 11 módosította: 8/2008. (V. 3.) sz. rendelet, hatályos: május 5-től.

7 Javaslattétel, a díjak átadása, nyilvántartása 14. (1) Az elismerő címek adományozására javaslatot tehet: a) Az Év Kerekegyházi Vállalkozója elismerő cím esetén a Képviselő-testület tagjai, a város közintézményei, Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja elismerő cím esetén a Képviselő-testület tagjai, a város közintézményei, Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője elismerő cím esetében a polgármester, a jegyző, illetőleg a képviselők, 12 Az Év Kerekegyházi Tűzoltója elismerő cím esetén a Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület Tűzoltóparancsnoka, Az Év Kerekegyházi Embere elismerő cím esetén a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, illetőleg a város közintézményei. b) bármely társadalmi, gazdasági szervezet, alapítvány, magánszemély. (2) A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait az átadás időpontja előtt legalább 60 nappal tájékoztatni kell. (3) Az elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatokat az átadás időpontja előtt legalább 40 nappal a polgármesterhez kell benyújtani. (4) A javaslatnak tartalmaznia kell a) a javaslattevő nevét, b) az elismerő cím adományozására javasolt személy nevét, az elismerő cím adományozását megalapozó tényeket. (5) 13 Az elismeréseket az önkormányzati Augusztus 20-i ünnepségen kell átadni. (6) Az elismerő címmel együtt járó pénzjutalom fedezetének megfelelő mértékű előirányzatot az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani. (7) Az okirat elkészíttetéséről a polgármester gondoskodik. (8) Az elismerést tanúsító okiratot a polgármester és a jegyző írja alá. 15. (1) Az elismerésben részesített személy nevét az adományozást követően a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. (2) Az önkormányzat az elismerésben részesített személyek nevéről és adatairól nyilvántartást vezet, az elismerés tényét díszes kivitelű emlékkönyvbe be kell jegyezni. Az adományozás tényének bejegyzését a polgármester, az adományozott és a jegyző kézjegyével látja el. 16. (1) Az elismerésben részesített személy érdemtelenné válik az elismerő cím viselésére, ha az adományozás évében a) fegyelmi úton elbocsátották, b) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték. (2) Az elismerő cím viselésére érdemtelenné vált személytől az okiratot, valamint a kitűzőt vissza kell vonni és az adományozás tényét, az emlékkönyvből törölni kell. 12 Módosította: 24/2007. (IX. 27.) sz. rendelet, hatályos: szeptember 27-től. 13 Módosította: 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet, hatályos: május 5-től.

8 III. Díszoklevél adományozása 17. (1) 14 A Képviselő-testület minden évben ünnepélyes keretek között az önkormányzati Augusztus 20-i ünnepségen adja a díszoklevelet és a 19. (3) bekezdésben meghatározott összegű pénzjutalmat vagy annak megfelelő értékű tárgyjutalmat, azon nyugdíjas pedagógusoknak, akik 50, 60, 65 illetve 70 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, legalább 30 évet tanítottak és ebből legkevesebb 15 évet Kerekegyházán. (2) A díszoklevél adományozásának további feltételei: a) eredményes munkavégzés és b) közmegbecsülésre méltó magatartás. (3) Különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható díszoklevél, ha az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység időtartama 30 évnél rövidebb, de legalább a 20 évet eléri. (4) A díszoklevél posztumusz elismerésként nem adományozható. 18. A 17. (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén, az alábbi díszoklevelek adományozhatók: - arany díszoklevél annak, aki oklevelét 50 éve, - gyémánt díszoklevél annak, aki oklevelét 60 éve, - vas díszoklevél annak, aki oklevelét 65 éve, - rubin díszoklevél annak, aki oklevelét 70 éve szerezte. A díszoklevél és pénzjutalom 19. (1) A díszoklevelet az a felsőoktatási intézmény állítja ki, ahol a kérelmező az oklevelet szerezte. (2) A díszoklevéllel együtt járó pénzjutalom fedezetének biztosításáról az önkormányzat éves költségvetésében kell gondoskodni. (3) 15 A pénzjutalom összege: - aranyoklevél esetén nettó ,- Ft; - gyémántoklevél esetén nettó ,- Ft; - vasoklevél esetén nettó ,- Ft; - rubinoklevél esetén nettó ,- Ft, amely az általános szabályok szerint adóköteles. 14 módosította: 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet, hatályos: május 5-től. 15 Módosította: 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet, hatályos: május 5-től.

9 Javaslattétel, a díszoklevél átadása, nyilvántartása 20. (1) 16 A díszoklevél adományozásának előkészítéséről a képviselő-testület kulturális feladatés hatáskörrel rendelkező bizottsága gondoskodik. (2) Az adományozás előkészítése az érintett személy jelentkezése, valamint javaslattétel alapján történik. (3) A díszoklevél adományozására javaslatot tehet(nek) a) a kerekegyházi nyugdíjas pedagógus volt munkáltatója, b) a képviselők, c) bármely társadalmi, gazdasági szervezet, alapítvány, magánszemély. (4) 17 A díszoklevél adományozására vonatkozó kérelmet, illetve javaslatot minden év július 1. napig - a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása az adott naptári évben jogvesztő. (5) A javaslatnak tartalmaznia kell a) a javaslattevő nevét, b) a javasolt személy nevét, lakcímét, a díszoklevél adományozását megalapozó tényeket (kérelem esetén: oklevél másolat, szolgálati idő igazolása, rövid szakmai életrajz). A fentiek értelemszerűen vonatkoznak a kérelemre is. (6) 18 A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait a helyi sajtóban minden év május 30. napig tájékoztatni kell. 21. (1) Biztosítani kell, hogy az életkora, vagy egészségi állapota miatt távolmaradó személy is méltó módon vehesse át a díszoklevelet. (2) Az elismerésben részesített személy nevét az adományozást követően a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. (3) Az önkormányzat a díszoklevélben és pénzjutalomban részesített személyek nevéről és adatairól nyilvántartást vezet. Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépése a folyamatban lévő kitüntetési ügyeket nem érinti. E rendelet alkalmazása szempontjából az minősül folyamatban lévő kitüntetési ügynek, amelyben a javaslattételi felhívás, vagy a jelentkezés már megtörtént. Dr. Kelemen Márk polgármester Dr. Kovács Huba aljegyző 16 módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet, hatályos: október 28-tól. 17 módosította: 8/2008.(V.5.) sz. rendelet, hatályos: május 5-től. 18 módosította: 8/2008.(V.5.) sz. rendelet, hatályos: május 5-től.

10 Záradék: Ezen rendelet június 28. napján kihirdetésre került. Kerekegyháza, június 28. Dr. Kovács Huba aljegyző

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HONVÉDAURORA SPORTEGYESÜLET J ó v á h a g y ó: HASE Küldöttközgyűlés É r v é n y e s : 2011. április 28-tól. 2014. május 14-től. 2015. január XX-től A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tisztelt

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

27/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

27/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 27/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben