VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1: LÉPTÉKBEN A CIGÁNDI TÁROZÓRA ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI MINTATERÜLETRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A CIGÁNDI TÁROZÓRA ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI MINTATERÜLETRE"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, I/a ütem) VI. TERÜLETI TERVEZÉSI FELADATOK VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1: LÉPTÉKBEN A CIGÁNDI TÁROZÓRA ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI MINTATERÜLETRE VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u VIZITERV Consult Kft Budapest, Kövér Lajos u. 13. Budapest, december

2 VÁTI MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA TELEFON: (36 1) FAX: (36 1) Pf.: A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1: LÉPTÉKBEN A CIGÁNDI TÁROZÓRA ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI MINTATERÜLETRE Témafelelős: VÁTI Kht. Tervezők: Munkatársak: VIZITERV Consult BOKARTISZ Kht. Állami Erdészeti Szolgálat MTA Talajtani Kutatóintézet Sárdi Anna Vaszócsik Vilja Göncz Annamária Gruber Sarolta Földesné Thurn Judit Dálnokyné Devecseri Anikó Kurcz Judit Gábor Péter Hamar József Staub Ferenc Sarkadi Katalin Gönczöl Csaba Mitnyan Zoltán Kónyáné Spányik Lívia Farkas Béláné Garami Ferenc Illés Lajos Takátsné Bajcsay Eszter Molnár Géza Seres Tibor Gyarmati Magdolna Halász Tibor Szabó József Minőségügyi megbízott Irodavezető Tervezési igazgató Vezérigazgató Huszár Mária Göncz Annamária Molnár Attila Csanádi Ágnes Ez a dokumentáció a VÁTI Kht. szellemi terméke. A hozzá kötődő szerzői jogról szóló évi LXXVI törvényben meghatározott vagyoni jogok a VÁTI Kht.-t illetik. Budapest, november hó

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. I. Vizsgálat 2. I.1. Tervi előzmények 2. I.1.1. Területrendezési tervek 2. I.1.2. Településrendezési tervek 13. I.2. Tájtörténeti elemzés 15. I.3. Természetföldrajzi adottságok 21. I.3.1. Domborzat 21. I.3.2. Földtani adottságok 21. I.3.3. A Bodrogköz agrogeológiai-talajtani viszonyainak jellemzése 21. I.3.4. Éghajlati viszonyok 26. I.3.5. Vízrajz 26. I.3.6. Természetes növényzet 26. I.3.7. Tájtipológiai összegzés 28. I.4. Helyi társadalom 30. I.5. Területhasználat 34. I.5.1. A mezőgazdasági területek használata 35. I.5.2. Erdőterületek 37. I.6. Természetvédelem, tájvédelem 41 I.6.1.Természeti területek 41. I.6.2. Natura 2000 területek (spa, sci) 42. I.6.3. Ökológiai hálózat 42. I.6.4. Tájvédelem 43. I.7. Közlekedés 49. I.7.1. Térségi közlekedési kapcsolatok 49. I.7.2. Az előzmény terveknek a térségi kapcsolatokat befolyásoló fejlesztési 51. elképzelései I.8. Közművek 49. I.8.1. A vizsgált települések közműellátottsága 49. I.8.2. Vízellátás 53. I.8.3. Szennyvízcsatornázás és tisztítás 54. I.8.4. Villamosenergia ellátás 55. I.8.5. Vezetékes gázellátás 56. I.8.6. Hulladékgazdálkodás 59. I.9. Vízgazdálkodás 61. I.9.1. Árvízvédelem 61. I.9.2. Belvízvédelem 62. I.10.Vizsgálati összefoglaló 67. I A demográfiai helyzetkép összefoglalása 67. I Természetföldrajzi adottságok és gazdasági vonatkozásai 67. I Természetvédelem, tájvédelem 68. II. Javaslat 70. II.1. Tájhasználati javaslat 70. II.1.1. Tájhasznált váltási javaslat Cigándi árapasztó tározóra és a hozzá kapcsolódó 70. mintaterületre

4 II.1.2. Tájhasználati javaslat a tájgazdálkodási mintaterületen kívüli területekre 75. II.1.3. Tájrehabilitációs javaslatok 81. II.2. Közlekedés 82. II.2.1. Térségi közlekedési kapcsolatok 82. II.2.2. A vizsgált terület közúthálózatának jelenlegi helyzete és fejlesztési javaslatai 83. II.3. Közművek fejlesztése 87. II.3.1. Vízellátás 87. II.3.2. Szennyvízcsatornázás és tisztítás 88. II.3.3 Villamosenergia ellátás 90. II.3.4. Vezetékes gázellátás 91. II.4. Árvízvédelemi, vízrendezési javaslat 92. II.4.1. Cigánd Tiszakarád árapasztó tározó 92. II.4.2. A tájgazdálkodással összefüggő vízkormányzó rendszer 98. II.4.3. Az árvízi, belvízi és tájgazdálkodási üzemrendek összehangolása 104. II.5. Településrendezési vonatkozások 106. II.5.1. A tájhasználat-váltási javaslatok településrendezési vonatkozásai a Cigándi 107. árapasztó tározóra és a hozzá kapcsolódó mintaterületre II.5.2. A tájhasználat-váltási javaslatok településrendezési vonatkozásai a jövőbeni 108. tájgazdálkodási területekre

5 Bevezetés A Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó és tájgazdálkodási mintaterület által érintett települések területére készülő tanulmányterv a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó térségi tervezési munkák keretében, az érintett települések településrendezési terveinek megalapozásaként készül. A tanulmányterv alapját jelentő Tisza térségi területrendezési terv kidolgozását - az integrált terület és vidékfejlesztési koncepcióval és programmal összhangban - a Tisza völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) szóló 1107/2003. (IX.5.) kormány határozat írja elő. A kormányhatározat felkéri az érintett helyi önkormányzatokat, hogy a tanulmánytervben foglaltakat a megyei területrendezési tervekben és a településrendezési tervekben érvényesítsék. A megalapozó, tiszai ártérre vonatkozó tanulmányterv, amely a területrendezési tervek előírt léptékében, 1: léptékben került kidolgozásra, 2004 őszén szintén rendeletben szabályozott módon széleskörű egyeztetésen esett át és jelenleg folyik az észrevételek átvezetése. Jelen tanulmányterv célja a megyei, illetve a Tisza térség területrendezési tervek által megfogalmazott feladatok közvetítése a jövőben elkészülő településrendezési tervek számára. A tapasztalatok szerint az 1: léptékben készülő területrendezési tervek elhatározásainak beépítése nehézséget okoz az 1: léptékű településrendezési tervekbe, ezt a problémát oldhatja meg egy olyan típusú terv, amely metodikailag a területrendezési terveket követi, míg léptékében a településrendezéshez igazodik.. A tervezési terület lehatárolásának alapja a tervezett Cigándi árapasztó tározóval, illetve a hozzá kapcsolódó KIOP keretében megvalósuló tájgazdálkodási mintaterület volt. A VTT keretében tervezett ártéri tájgazdálkodás sikere esetén a Bodrogközben a vízkormányzó rendszer további fejlesztésével lehetőség nyílik a mintaterület bővítésére. Ezeket a lehetőségeket alapul véve a tervezési terület a Bodrogköz 14 települését érinti. A területi tervezés a megbízás és a biztosított feltételek révén összhangban és egy időben készül a VTT műszaki tervezésével és a földhasználati javaslatok kidolgozásával. Így az időközben elkészült engedélyes tervek, valamint a zonális programok megalapozását jelentő tanulmánytervek is beépültek e tanulmánytervbe. A tanulmányterv a településrendezési tervek számára tartalmaz ajánlásokat, mivel az érintett önkormányzatokkal történő egyeztetés után - a kormányrendelet értelmében - alapja lesz a készülő, vagy módosítandó településrendezési terveknek. 1

6 I. Vizsgálat I.1. Tervi előzmények I.1.1. Területrendezési tervek Borsod Abaúj Zemplén megye Területrendezési Terve A megyei rendezési tervet az Országos Területrendezési Terv elfogadása előtt 2002 ben készítette a Teampannon Kft és a Régió Kft. Mivel a terv 2002 óta nem került átdolgozásra, ezért tartalmilag még nem igazodik az azóta elfogadott OTrT hez. Így olyan térszerkezeti elemek és övezetek is megjelennek benne, amelyek a jelenleg érvénybe lévő jogszabályokhoz nem illeszkednek. Ennek megfelelően a megyei önkormányzat még nem fogadta el. A Borsod Abaúj Zemplén megyei területrendezési terv térszerkezeti része a Bodrogközre számos irányelvet fogalmaz meg. 1 Mivel a megyében a termőhelyi adottságok a mezőgazdasági árutermelés szempontjából az országos átlagnál kedvezőtlenebbek, így az árutermelésre alkalmas viszonylag sík, kedvező agroökológiai adottságokkal rendelkező, jó minőségű, gazdaságosan művelhető termőterületek védelmét biztosítani kell. A megyei terv megfogalmazásában a Bodrogköz egyike a jellemzően mezőgazdasági területek összefüggő területeinek, ahol: a tájtörténeti, mezőgazdasági művelési hagyományainak, agrárpiaci összefüggéseinek és ökológiai érdekeinek megfelelő differenciált szabályozással kell biztosítani a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét. E mellett a terv javasolja, hogy: a mezőgazdasági területeken az árutermelést kiszolgáló és segítő vízgazdálkodás, azon belül a csatornázás belvízelvezetés problémáinak megoldása kiemelt feladatként kezelendő. A jellemzően erdőgazdasági területekre, így a Bodrogköz erdőterületeire is a következőket fogalmazza meg a megyei terv: A meglévő erdőterületek mellett, az adottságoknak megfelelő tájhasználat érdekében a kevésbé jó minőségű mezőgazdasági területeken erdősítés javasolt. Az erdőgazdálkodást össze kell hangolni a táj és természetvédelemmel és a gazdasági érdekekkel. A lehatárolt erdőterületek az ökológiai hálózatot is hivatottak erősíteni. Mindezek mellett a Bodrogköz egy része olyan vegyes felhasználású terület, ahol jellemző a mezőgazdasági és erdőgazdasági területek közötti átmenet, ahol a természeti adottságokhoz és a hagyományos tájkarakterhez igazodó, extenzív (gyep)gazdálkodás van jelen. Ezekre a területekre vonatkozóan a megyei terv javasolja, hogy: Az erdőgazdálkodásban érvényesüljenek az ökológiai szempontok, a táj és természetvédelem érdekei. A tájkarakter és a történelmi tájszerkezet védelmében olyan komplex tájgazdálkodást kell bevezetni, amely összehangolja a mezőgazdaság, az erdőgazdaság, a vízgazdálkodás, az ökológia, a táj és természetvédelem valamint a turizmus érdekeit, és ezzel növeli az eltartóképességet. A folyók ökológiai rendszert alkotó szerkezeti egységei közül a vízgazdálkodás mellett a vízre alapozott turizmus, az ártéri erdőgazdálkodás és a természetvédelem egyaránt fontos. A megyei terv a települési területre vonatkozóan javasolja, hogy: A vegyes felhasználású területeken fekvő települések esetében a tájképvédelem a településszerkezet és a karakter megőrzése mellett jelölhetők ki a bővítési területek. Az előző térségek esetében nem telepíthetők nagyobb kiterjedésű ipari gazdasági területek, nagybevásárló és kereskedelmi célú központok, valamint hulladéklerakó területek. A Bodrogköz ezen kívül beleesik az egyedileg meghatározott területek Ár és belvízzel veszélyeztetett területek kategóriájába, ahol a terv a következő javaslatokat fogalmazta meg: A hagyományos mérnöki gáterősítő magasító eljárásokon kívül a védekezés eszközrendszere a meanderek visszakapcsolásával is bővíthető. A mederhossz megnövelésével nő a víz tartózkodási ideje, 1 A terv megállapításait kisebb betű jelezi. 2

7 a lefolyás sebessége csökken, s ezáltal javul a talajvíz ellátottság. A holtágak, a mélyen fekvő területek és ártéri öblözetek bekapcsolása a folyó rendszerébe megnöveli a víz szétterítéséhez szükséges területeket, lehetőséget ad a nagyvizek tárolására, az árvízveszély csökkentésére. A szabályozás során a veszélyeztetett területeken történő építkezéseket erőteljesen korlátozni kell. Az egyes területek területhasználatának megváltoztatásával is csökkenthetőek az árvízi károk. A megyei terv térszerkezeti része a Bodrogköz területére elsősorban a komplex tájgazdálkodási rendszer bevezetését javasolja, amelyen belül összehangolhatóak a mezőgazdaság, az erdőgazdaság a vízgazdálkodás, az ökológia, a táj és természetvédelem valamint a turizmus érdekei. A terv javasolja a Bodrogközi települések településszerkezetének és tájkarakterének megőrzését. A terv a VTT (Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) koncepciójának elfogadása előtt készült el, így az ár és belvízzel veszélyeztetett területekre megfogalmazott irányelvek nem csengenek össze azzal. Javasolt a terv ezen részének átdolgozása az elfogadott árvízvédelmi és területfejlesztési terveknek megfelelően. A térségi szabályozási terv övezetei közül a Bodrogközre az alábbiak fogalmaznak meg speciális irányelveket: Természet és tájvédelmi célú övezetek Természeti területek övezete A Nemzeti Park Igazgatóságok által kijelölt és nyilvántartásba vett területek. Ide tartoznak a külön jogszabály szerint természeti területként kezelendő hullámtéri területek is. Cél a biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzése. Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Új épület csak oktatási, kutatási, ismeretterjesztési, ökoturisztikai és a természeti terület fenntartását szolgáló céllal létesíthető, a NP igazgatóság egyetértése esetén. A mezőgazdasági jellegű területeken csak korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként szabályozható, ahol meghatározó cél a természetes, természetközeli állapot megtartása. Ökológiai hálózat övezetei Az ökológiai hálózat részeként megkülönböztetünk magterületeket, és az azok összeköttetését biztosító folyamatos vagy szabdalt ökológiai folyosókat és mindezek védelmét biztosító puffer területeket. Ökológiai hálózat elemei a rehabilitációs területek is. Ökológiai folyosók övezete Célja, hogy a természetes és természetközeli élőhelyek folyamatos rendszert alkossanak A mezőgazdasági területek csak nem beépíthető korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek, erdőterületek vagy vízgazdálkodási területek lehetnek. Minden vízfolyást ökológiai folyosóként kell kezelni. Az élővizek természetes mederalakulatait és a kísérő társulásokat meg kell őrizni Amennyiben a természetes mederalakulatot már megváltoztatták, törekedni kell a vízfolyás természetszerű rendezésére. A folyók teljes hullámterét épületmentesen kell hagyni, az ökológiai rendszer érdekében Tájrehabilitáció övezetei Ökológiai tájrehabilitáció övezetei Az övezetbe a Bodrogköz, a Taktaköz és a Borsodi Mezőség területe tartozik. Az ökológiai tájrehabilitáció a tájhasználat olyan értelmű átalakítása, amelynek keretében a tájhasználati módok igazodnak a táj ökológiai sajátosságához. Térségi ökológiai tájrehabilitációs terveket kell készíteni El kell kerülni a tájképet rontó, a tájba nem illeszkedő használati módok létrejöttét. Át kell értékelni a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás eddigi gyakorlatát, növelni kell a hullámterek területét. A művelés alól kivont szántók közül a potenciálisan vizes élőhelyeket mocsárrétekké, a szárazabbakat gyeppé vagy termőhelynek megfelelő őshonos fafajokból álló erdővé kell alakítani. A holtágak vízpótlását, vízcseréjét kiemelt feladatként kell megoldani. A holtágak területén tilos az intenzív halászat, haltenyésztés és libatenyésztés. 3

8 Az erdősítés olyan mértékű legyen, hogy növelje a táj biológiai sokféleségét, de a Tisza menti tájak történelmi tájkarakterét lényegesen ne változtassa meg. Az övezet ökológiai terhelhetőségét figyelembe véve az ismeretterjesztés, kutatás, ökoturisztikai szolgáltatás épületei alakíthatók ki, az építészeti hagyományoknak megfelelően. Felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezete Üzemelő és távlati vízbázisok hidrogeológiai védőterület övezete A tiszai térségben: ricsei, tiszakarádi, györgytarlói, tokaji, ároktői. A megfelelő korlátozó szabályozást a településrendezési tervben kell biztosítani. Rendezni kell a települések csatornázását és az állattartó telepek szennyvizeinek és trágyakezelésének szakszerű megoldását. Fel kell számolni a szakszerűtlen hulladéklerakókat. Felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezete Geológiai adottságok alapján fokozottan érzékeny és érzékeny területek és a vízbázisok hidrogeológiai védőterületei. Ilyen terület a megyében az Aggteleki hegység, a Bükki hegység és a Bodrogköz. A 123/1997. (VII.18.) sz. Kormány rendelet korlátozó védelmi intézkedéseit kell alkalmazni. Érvényesíteni kell a védett és védelemre tervezett, valamint a tájképvédelmi övezetekre vonatkozó szabályozási elemeket. Ár és belvízvédelem Árvízzel veszélyeztetett területek I.-II. övezete Az árvízzel veszélyeztetett területeken beépítésre szánt terület nem alakítható ki. A beékelődött meglévő települési területek csak vízügyi szakvélemény és gazdasági társadalmi hatástanulmány alapján bővíthetők. Az árvízi elöntéssel fenyegetett és a mély fekvésű beépített területeket fokozatosan fel kell szabadítani. Az árvízvédelmi töltések elbontásával és a folyóktól távolabbi újraépítésével a hullámterek kibővítendők. A monofunciós célú ökológiai sokkhatásokat eredményező vésztározók kialakítása csak komplex településrendezési, vízgazdálkodási, ökológiai és tájrehabilitációs megvalósíthatósági tanulmány és ökológiai konfliktuskezelési terv készítése mellett támogathatók. További, komplex térségi területrendezési tervekben kell meghatározni az árvízi elöntés által fokozottan veszélyeztetett települések körbevédését vagy áttelepítésének megoldását. Az állandó vagy ideiglenes jelleggel vízzel borított területeken a vízmentesítés mellett, a használati mód megváltoztatását is alkalmazni kell. A természetes mederalakulatok rekonstrukcióját alkalmazni kell. Belvízzel veszélyeztetett területek A rendszeresen belvízjárta területen beépítésre szánt települési terület nem jelölhető ki. A környezeti adottságoknak megfelelően állandó vagy időszakos vízfelületként nedves élőhelyként nádas vagy korlátozott használatú mezőgazdasági területként kell tervezni. Értékvédelem és kulturális örökség szempontjából kiemelt térség övezete Régészeti területek Az ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyek kezelését az évi CXL. törvény határozza meg. Lényeges továbbá az Örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény érvényesítése. A tiszai térségben számos térségi jelentőségű régészeti terület található a Bodrogköz és a Borsodi Mezőség területén. A földmunkával járó 5 hektárnál nagyobb létesítmények kialakítása során megelőző feltárást kell biztosítani A régészeti emlékek környezetében is kijelölhető az a védőövezet, melynek területén az emlék bemutatását zavaró létesítmények elhelyezését korlátozni kell. Települési területek övezete Általános települési területek Térségi táji korlátozás alá nem eső települések beépítésre szánt területeinek általános övezete. A területfelhasználási egységek kialakítása során a meglévő település és tájszerkezethez igazodva kell a fejlesztéseket meghatározni Új települési területek kijelölése során a belterületekhez kapcsolódó lehetőségeket kell támogatni. Az árvízzel veszélyeztetett települések esetén meg kell határozni a azokat a településrészeket, ahol az esetleges árvízkárok után nem támogatható semminemű újjáépítés. 4

9 Fokozottan érzékeny települési területek A védett és védelemre tervezett területek övezetébe beékelődött települések területei. A meglévő beépítésre szánt területek legfeljebb 5 % os mértékben bővíthetők A meglévő lakóterületek kiegészíthetők, ha a településszerkezetből adódik és nem érint védett táji értéket. Nagyobb lakóterületi telkek területét meghaladó méretű ipari szolgáltató létesítmények nem helyezhetők el. A közművesítés során kiemelt követelmény a szennyvízkezelés és elvezetés. Egyedi szabályozást igénylő területek Történelmi ártéri gazdálkodás területe Vegyes területfelhasználású (vízgazdálkodás, ártéri extenzív mezőgazdaság, ártéri erdőgazdálkodás, védett területek, települések) az országos ökológiai hálózat részét képező övezet (Tisza, Bodrog völgye). Az árvízvédelem, belvízvédelem és fokgazdálkodás létesítményeit a tájba illesztve kell elhelyezni. Mélyfekvésű, potenciálisan állandó vízborítottságú területeken az ártéri halgazdálkodásnak, mélyfekvésű ideiglenesen víz által borított területeken az ártéri fagazdálkodás, gyümölcstermesztés, gyepgazdálkodás hagyományainak, míg a víz által nem veszélyeztetett területeken a szántóföldi és települési célú tevékenységeknek kell helyt adni. A víz által veszélyeztetett területeken nem szabad új létesítményt elhelyezni. Kiemelt programot kell biztosítani az ártéri kemény és puhafa ligeterdők rekonstrukciójára. Elő kell segíteni a hagyományos épületek megőrzését. A holtágak rehabilitációja során a szelíd turizmus infrastruktúrájának továbbépítését is biztosítani kell. Az OTrT törvény elfogadását követően változott a megyei területrendezési tervek tartalmi követelményére vonatkozó 18/1998. (VI.25.) KTM rendelet. Ennek megfelelően a térségi övezetek között ma már nem szerepel az Értékvédelem és kulturális örökség szempontjából kiemelt térség övezete, Települési területek övezete Egyedi szabályozást igénylő területek övezete, ezen övezeteket a terv elfogadásakor a megyei közgyűlés csak akkor foglalhatja rendeletbe, ha ehhez a felelős szakminiszter hozzájárul. A Tisza térség területrendezési tanulmányterve A Tisza térség területrendezési tanulmányterve a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó térségi tervezési munkák keretében készül a Váti Kht. Tervezési Igazgatóságának Területrendezési irodáján szeptemberében elkészült a tanulmányterv egyeztetési anyaga, amelyet végéig a beérkezett vélemények alapján véglegesíteni kell. A tanulmányterv kidolgozását az integrált terület és vidékfejlesztési koncepcióval összhangban a Tisza völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) szóló 1107/2003. (IX.5.) kormány határozat írja elő és egyben felkéri az érintett helyi önkormányzatokat, hogy a tanulmánytervben foglaltakat a megyei területrendezési tervekben és a településrendezési tervekben érvényesítsék. Jelen tanulmányterv ennek a Tisza térségére vonatkozó területrendezési tervnek a kifejtése, amely segítséget nyújt a tervben kitűzött célok településrendezési szinten való érvényesítéséhez. A térszerkezeti tanulmányterv irányelvei a területfejlesztési koncepció alapján megfogalmazott célkitűzések alapján kerültek csoportosításra. Az irányelvek által körvonalazott feladatok közül az alábbiak vonatkoznak a Bodrogköz területére, amelyet az I/1. számú térkép ábrázol. 5

10 Fenntartható táji rendszerek kialakítását célzó irányelvek: A meglévő erdők területeinek védelme. Az erdőterületek növelése kifejezetten indokolt a tervezett árapasztó tározók és öblözeteik területén az ártéri tájgazdálkodással összehangolt módon. Távlatilag 27% os erdősültség javasolt. Ezen kívül javasolt erdősíteni az ökológiai folyosók területén, a városok és községek belterülete körüli övezetekben településvédelmi és rekreációs funkciókkal, az agrár földhasználati zónarendszer környezeti meghatározottságú és gyenge agrártermelési alkalmasságú szántóinak egy részén, valamint ki kell alakítani a belterjes mezőgazdasági térségekben a mezővédő fasorokból, erdősávokból álló zöldfelületi hálózatot. A jelenlegi belterjes mezőgazdasági térségben a szántóföldi művelésből kikerülő területeket elsősorban erdősítéssel, gyepesítéssel, ligetes fás vizes térségek kialakításával kell hasznosítani. A külterjes hasznosítású mezőgazdasági térségben az extenzív legelőkön, kaszálókon cserjés, fás foltokat kell kialakítani, törekedni kell az erdősülési folyamatok megakadályozására legeltetéssel, rendszeres kaszálással. A nedves talajú, vagy időszakosan vízzel borított területeken rétgazdálkodás kialakítása szükséges. A vízgazdálkodási térségben fontos feladat a vizes élőhelyek, lápok, mocsarak megőrzése, felújítása. Új halastavak, vízzel borított területek kialakítása a Tisza mentén a természetes mélyedések kihasználásával javasolt. A folyóvizeket és hullámtereket egységesen kell védeni. Az ökológiai folyosó jelleg mérséklése érdekében célszerű a folyómenti természetes területek szélességének növelése. A hullámtérben mind árvízvédelmi, mind ökológiai szempontból meg kell akadályozni az invazív fajok terjedését folyamatos erdőkezeléssel, a felhagyott területek erdősítésével, gyepesítésével. A művelésből kivont szántóterületek helyén, ahol ezt az árvízvédelmi feltételrendszer is lehetővé teszi erdőterületek kialakítása szükséges. Ökológiai szemléletű, környezettudatos gazdálkodás elterjesztését célzó irányelvek: Az erdőgazdálkodási térségben a meglévő és a tervezett erdőknél egyaránt törekedni kell a természetszerű erdők arányának növelésére a termőhely adta lehetőségeken belül. A védett és NATURA 2000 területeken lévő ültetvényszerű erdőket fokozatosan természetszerű állományúvá kell átalakítani. Az erdők funkcióit, rendeltetéseit a településrendezési tervekben ajánlatos feltüntetni és a tervezés során figyelembe venni. A belterjes mezőgazdasági térségben a kiváló termőhelyi adottságú földeket meg kell őrizni a belterjes, de egyben a korszerű és a környezetvédelem követelményeinek megfelelő termelés számára. Védeni kell azon területeket, amelyek agrárpotenciáljukat tekintve kimagaslóak, környezeti szempontból pedig kevésbé érzékenyek. Ezek a területek belterületbe csak közvetlen kapcsolódásuk esetén vonhatók, beépítésre szánt területté csak mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással, szolgáltatással és kereskedelemmel összefüggő céllal minősíthetők. A külterjes hasznosítású mezőgazdasági térségben az extenzív szántóterületeken szükséges a pihentetés, ugaroltatás. A belvízzel veszélyeztetett mezőgazdasági területeken figyelembe kell venni a termesztett kultúrák belvízérzékenységét és szükség esetén művelési ágat kell váltani. 6

11 Az extenzív gyepek hasznosítása során előnyben kell részesíteni az extenzív állattartást, a vadélőhelyeket, a fűmag termesztést, a méhlegelőket és a lótartást. Az extenzív állattartáshoz kapcsolódó gazdasági épületek kialakítását tájba illően, a hagyományos építészeti anyagok és módszerek felhasználásával kell elvégezni. A már meglévő, hajdani zártkerti területeken kívül további zártkert jellegű területek nem alakíthatók ki. Az ártéri tájgazdálkodás területein elsősorban gazdasági célokat szolgáló építményeket előzetes (hidrológiai, rendszerbe illesztési) vizsgálatok alapján szabad engedélyezni. A vízgazdálkodási térségben a természetes vizeket védeni kell a szennyeződésektől, ezért a parti sávban területhasználati korlátozásokat kell bevezetni, meg kell szüntetni az intenzív gazdálkodást, a legális és illegális hulladéklerakókat, meg kell oldani a szennyvizek tisztítását, elvezetését, hogy ne veszélyeztesse a víz minőségét, a természetes környezetet, a vizek ökológiai egyensúlyát. A hullámtéren semmilyen beavatkozás nem vezethet a védett vagy védendő természeti területek pusztulásához. A jelenlegi kedvezőtlen erdőállomány javítása érdekében a kultúrerdők elegyes erdőkre történő cseréje szükséges. Az erdők kialakításakor figyelembe kell venni a fafajok változatosságának, arányainak és génkészletének fenntartását. Környezetvédelmi szempontból és árvízi, termelési kockázata miatt a hullámtéren a szántóművelés extenzifikációja szükséges, javasolt a gyep, legelőművelés és az ártéri gyümölcstermesztésre való átállás. Javasolt az áttérés a tájjellegű, környezetkímélő, illetve ökológiai vagy biogazdálkodásra. A meglévő üdülőterületeken az engedély nélküli építményeket el kell bontani, végre kell hajtani a területek korszerűsítését a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Zöldmezős üdülőterület fejlesztés a hullámtérben nem megengedett. Települési terület növelés csak abban az esetben engedhető meg, ha a célzott funkció a meglévő belterületen belül nem oldható meg. A települések beépített területe képezzen kompakt funkcionális egységet, legyen áttekinthető, ne tartalmazzon kihasználatlan, gondozatlan területeket. Beépítésre szánt terület kijelölése árvízvédelmi, valamint mélyártereken és rendszeresen belvízjárta területeken nem megengedett. Korlátozni ill. szigorú feltételekhez kell kötni kiváló adottságú szántó-, szőlő-, ültetvényterületeken, hidrogeológiai védőterületeken, valamint táj- és településkép-védelmi területeken. Beépítésre szánt területté nem minősíthetők az erdőterületek és az ökológiai hálózat területei. Az épített környezeti értékek, valamint a hagyományos településszerkezet védelmét településrendezési tervekben helyi védelem alá helyezéssel és egyedi építési szabályozással kell biztosítani. Kiemelt figyelmet kell fordítani az éghajlati adottságokra és a sivatagosodásra tekintettel a települési zöldfelületi rendszerek kialakítására, külterületi zöldfelületekkel együtt kezelve, ezen belül kondicionáló zöld- és vízfelületek bővítésére, a települések peremi részeinek szél- és homokfúvás elleni védelmére, erdősávok telepítésére. A települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a növekmény legkevesebb 10 %- án zöldterületet kell létesíteni. A hagyományosan vidéki települési térségben a gazdasági és egyéb rendeltetésű belterület-növelésnek, beépítésnek alkalmazkodnia kell a település vidékies karakteréhez, léptékéhez, eltartó képességéhez és a táji környezethez. A természeti adottságokon alapuló üdülési-idegenforgalmi célú területek extenzív (üdülőtelkes) formában történő bővítését környezet- és tájvédelmi szempontból kerülni kell, különösen a holtágak mellett és a hullámtéri területeken. Azt minden esetben részletes elemzéssel kell indokolni. Gondoskodni kell annak megfelelő táji, népességi 7

12 léptékéről, valamint a természeti környezet megóvásáról, az illeszkedéséről. Szigorú építési előírások betartását meg kell követelni. Az értékes, érzékeny, megóvandó rekreációs területeken a tömeges üdülés céljára történő területbővítéseket, fejlesztéseket nem szabad engedni. Új ipar-, raktár-, kereskedelmi területek csak főútvonalakhoz kapcsolódóan, és csak abban az esetben jelölhetők ki, amennyiben belterületen való elhelyezésük nem lehetséges. A tanyarendszerek esetében a gazdasági és lakófunkciót figyelembe véve biztosítani kell a tájba- és környezetbe illesztést, valamint egyedi, környezetbarát közműmegoldásokra kell törekedni. Vízvisszatartáson alapuló táj és vízkészletgazdálkodást, árvízvédelem kialakítását célzó irányelvek: A Tisza térségében az árvíz-, belvíz- és aszálykérdéseket komplexen kell kezelni. Az árvízvédelmet komplex vízgazdálkodás keretében kell megoldani úgy, hogy vízvisszatartó funkció is érvényesüljön. A vízvisszatartás érdekében javasolt a mély fekvésű, belvizes térségekben a vízzel borított területek növelése, vizes élőhelyek kialakítása, a legmélyebben fekvő részeken, ahol a vízfrissítés megoldható, halastavak létesítése. A vízkészlet védelmében a sérülékeny környezetben levő ivóvízbázisok hidrogeológiai védőterületén területhasznosítási korlátokat kell bevezetni. A nem sérülékeny vízbázisok hidrogeológiai védőterületének a meghatározását el kell végezni, a településrendezési tervek szabályozási terveibe át kell vezetni. Az ártéri vízrendszer rehabilitáció célterületein meg kell valósítani a természetes vízfolyások rehabilitálását, fejleszteni kell a vízhálózatot, oly módon, hogy lehetővé váljon a terület természetes (elsősorban gravitációs) vízpótlása. A vizek helyben tartásával hozzá kell járulni a terület vízháztartásának javításához, csak a felesleges vizeket kell továbbvezetni. A vízgazdálkodási térségben a meglévő vízfelületek csökkentése nem megengedhető, területi és minőségi megőrzésüket biztosítani kell. Az erek, kisvízfolyások fennmaradását biztosítani kell, a megszüntetett vízfolyások revitalizációja szükséges. A partokon elő kell segíteni a természeteshez közeli növénytársulások, élőhelyek kialakulását. A Bodrogközben az elsőrendű árvízvédelmi a fővédvonalak további kiépítését, a magasság-, a keresztmetszet hiányos vonalak megerősítését, a kedvezőtlen állékonyságú, altalajú töltések kijavítását el kell végezni. Ezzel egyidejűleg a műtárgyak korszerűsítését, szükség esetén a cseréjét meg kell oldani. A hullámtéren a vízgazdálkodási szakfeladatok számára szabadon kell hagyni az árvízvédelmi töltések lábától mért vízoldali és mentett oldali 10 m-es sávot, és ezt követően a hullámtérben 70 m széles sávot az árvízvédelmi töltés hullámverés elleni védelmére, amelyben erdőt kell telepíteni. A hullámtéri erdőkben végre kell hajtani az árvízvédelem érdekében szükséges erdészeti beavatkozásokat és a munkálatok folyamatosságát biztosítani szükséges. A part menti erdőket úgy kell kialakítani, hogy ne akadályozzák a mederben a víz és a jeges ár levonulását, a nagyvízi levonulási sávban az erdők aljnövényzete ne akadályozza a zavartalan lefolyást. A használaton kívüli nyárigátakat, bekötőutakat vissza, illetve el kell bontani, a megmaradók felújítása szükséges. A Tisza mentén ki kell alakítani az árapasztó tározók rendszerét, amelyek megfelelő térfogattal kell rendelkezzenek ahhoz, hogy a mértékadó árvízszint 1,0 m es meghaladását is kompenzálni tudják. A rendszer kialakításánál figyelni kell arra, hogy: o a vízfolyás mentén az árapasztó víztömeggel arányosan, közel egyenletesen rendelkezésre álljanak, kiépített töltésrendszerrel védjék a lakott területeket, és település vízzel körbezártan ne maradjon, 8

VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A TISZAROFFI TÁROZÓRA

VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A TISZAROFFI TÁROZÓRA MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 58/2012. (VI.8.) KGY. sz. határozat melléklete I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 1. Erdőgazdálkodási térség Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2005. (XII. 01.) Kgy. RENDELETE NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 114/2005. (XI. 24.) Kgy. HATÁROZATA NÓGRÁD

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Központi cím: 1024 Budapest, Buday László u. 7. Irodai cím: 1143 Budapest, Gizella út 24-26. Tel.: 06 20/517 23 94 e-mail: lazar@varoseshaz.

Központi cím: 1024 Budapest, Buday László u. 7. Irodai cím: 1143 Budapest, Gizella út 24-26. Tel.: 06 20/517 23 94 e-mail: lazar@varoseshaz. TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MEGBÍZÓ: TOLNA MEGYE ÖNKORMÁNYZATA Tolna Megye Önkormányzati Hivatal 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. MEGBÍZÓ KÉPVISELŐJE: dr. Puskás Imre Patkó Sándor a megyei

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYVA MEGBÍZÓ: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATA 8622 SZÁNTÓD, VAJDA J. U. 5. TEVEZŐ: MISKOLC, 2007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA,

Részletesebben

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás A Bodrogköz Tájgazdálkodási Stratégiai Terve Természetesen Természetest A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás megbízásából készítette a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége Székhely:

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: .SZ HATÁROZAT MEZÕBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A 83/2005. /02.25/ SZ. HATÁROZAT TAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSSAL Mezõberény Város

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény 2007. évi. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 1. A Balaton

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05

Részletesebben