Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/C. kötet Tartalomjegyzék Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését csökkentő intézkedések felmérése magyar városokban című tanulmányáról 1

2 I/C. kötet 1. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését csökkentő intézkedések felmérése magyar városokban című tanulmányáról Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/C. kötet 2. oldal Száma: /2005. Tárgy: Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését csökkentő intézkedések felmérése magyar városokban című tanulmányáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését csökkentő intézkedések felmérése magyar városokban című tanulmányáról. A mellékelt felmérést a Közlekedéstudományi Intézet KHT. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megrendelésére készítette el. Célja a közlekedés okozta környezetterhelés csökkentésére közép- és hosszú távú stratégia kialakítása és kedvezőbb környezeti állapot eléréséhez szükséges kormányzati intézkedések kezdeményezése. Az Európai Unió korábban évben a CANTIQUE Project keretében készített hasonló felmérést arra vonatkozóan, hogy a közép- és kelet-európai városok mennyire készültek fel a közlekedés területén az Unió levegőtisztaság-védelmi követelményeinek teljesítésére, a környezetvédelmi intézkedések megvalósítására, továbbá milyen javaslataik vannak ezen a téren és milyen akadályait látják az intézkedések megvalósításának. Jelen felmérésre a korábbi felmérés megismétléseként került sor év elején. A városok közlekedési és levegőtisztaság-védelmi helyzetének jellemzése az alábbiakra terjedt ki: gépjárműállomány és levegőminőség elemzésére, közlekedés által okozott levegőszennyezés csökkentésére tett intézkedésekre. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelmi Főosztálya a felmérésnél használt kérdőívet 33 város önkormányzatának küldte meg, a felkértek közül 32-en válaszoltak. A most megküldött felmérés a kérdőívekre adott válaszok feldolgozásával készült el. Az elkészített anyagot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelmi Főosztálya tájékoztatásul és további felhasználás céljával küldte meg az önkormányzatoknak, abban bízva, hogy a kiadványa jól hasznosítható gyakorlati ötletekkel szolgál a városok környezetbarát közlekedésfejlesztéséhez. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a jelen tájékoztatás szíves elfogadására. A melléklet, terjedelmére tekintettel az Önkormányzati Csoporttól igényelhető. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/C. kötet 3. oldal MELLÉKLET

5 I/C. kötet 4. oldal

6 I/C. kötet 5. oldal

7 I/C. kötet 6. oldal

8 I/C. kötet 7. oldal Bevezetés Az Európai Unió 2000-ben az ún. CANTIQUE Project keretében készített felmérést arról, hogy a közép- és kelet-európai városok mennyire készültek fel a közlekedés területén az Unió levegőtisztaság-védelmi követelményeinek teljesítésére, a környezetvédelmi intézkedések megvalósítására, milyen javaslataik vannak e téren, illetve milyen akadályokat látnak az Európában különböző helyeken már alkalmazott forgalomszervezés, helyi tömegközlekedést előnyben részesítő stb. megoldások alkalmazását illetően. A polgármesteri hivatalok munkatársai az akkori felméréshez értékes adatokat, véleményeket, javaslatokat adtak. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) számára igen fontos, hogy folyamatában ismerje a jelentős lélekszámú és forgalmú hazai városok a közlekedési környezetvédelem terén tett és a következő években végrehajtani tervezett intézkedéseit, és véleményét a környezeti állapotuk javítására vonatkozó, - közlekedéssel összefüggő - lehetőségekről, problémákról. Az ismeretek segítenek abban, hogy a minisztérium a közlekedés okozta környezetterhelés csökkentésére közép és hosszabb távú stratégiát alakítson ki, kezdeményező szerepet játszhasson a kedvezőbb környezeti állapot eléréséhez szükséges kormányzati intézkedések meghozatalában. Ezért év elején a GKM Környezetvédelmi Főosztálya megismételte a korábbi felmérést. A felméréshez a évben használt EU kérdőív némileg módosított, terjedelmében is korlátozott változata került felhasználásra (1. sz. melléklet), amely még így is meglehetősen sok beavatkozási területet ölel fel, eléggé tág lehetőséget nyújt a környezetvédelmi szervezési intézkedések terén. A városok közlekedési és levegőtisztaság-védelmi helyzetének jellemzése kiterjedt a gépjárműállomány és a levegőminőség elemzésére. Ezt követően a kérdőív a közlekedés által okozott levegőszennyezés csökkentésére tett intézkedésekre (a járműállomány korszerűsítése; üzemeltetési, a szolgáltatás minőségét javító intézkedések; forgalomszabályozási megoldások; környezetkímélő, nem motorizált közlekedési módok segítése; a gépjárműhasználat befolyásolása; területhasználat, városrendezés; közlekedést helyettesítő megoldások; a közlekedési eszközök megválasztásának befolyásolása a csúcsforgalom csökkentésére) kérdezett rá.. A felméréshez használt, városoknak megküldött táblázatos formában adott kérdőív segítséget kívánt nyújtani a válaszadáshoz azzal, hogy áttekintést adott a közlekedés környezeti ártalmainak mérséklését szolgáló lehetőségekről. Az első kérdéscsoport a város forgalmával, gépjárműállományával és környezeti állapotával kapcsolatos alapvető információkra kérdezett rá. Az ezekre adott válaszok lehettek statisztikán alapuló, vagy becsült adatok. A második és harmadik kérdéscsoport a helyi tömegközlekedés preferálására, környezeti teljesítményének javítására irányult. Negyedikként jelent meg a forgalom befolyásolása, a forgalomszabályozás és irányítás, ami szinte azonos jelentőségű a gépjárműállomány minőségével. Ide került egy alcsoportként a nem motorizált közlekedés és a városi áruszállítás szervezése.

9 I/C. kötet 8. oldal Végül az utolsó kérdéscsoport az EU-ban "divatos", valóban nagyon fontos, de Magyarországon kevésbé használt "mobilitás management", azaz a közlekedési igények befolyásolása volt, ami általában hosszabb távú terveket és beruházásokat igényel. A kérdőív felsorolta mindazon tipikus intézkedéseket, amelyeket a városi közlekedés levegőszennyezésének csökkentésére Európában alkalmaznak. A kérdés ezekkel kapcsolatban a következő volt: melyeket valósítottak meg a felmérésbe bevont városokban, milyen költséggel és eredménnyel; melyek alkalmazását tervezik, mekkorára becsülik a megvalósítás költségét, milyen eredményt várnak; hosszú távon melyeket tartanak ígéretesnek, és mik az alkalmazásukat jelenleg nehezítő, kizáró körülmények (jogi, financiális, intézményi stb.). Bár a felsorolás bőséges volt, mégsem teljes. Nem tért ki olyan intézkedésekre, mint az elkerülő utak építése vagy "városi fizető utak" rendszere, a parkolójegy tömegközlekedésre való igénybevétele, hétvégi családi tömegközlekedési jegyek, és nyilván még számos ötlet létezhet. A válaszokban vártuk ilyen, vagy hasonló ötletek ismertetését is, ha megvalósították, vagy tervezik. Az egyes kérdésekre adott válaszoknál lényeges különbséget jelentett, hogy a helyi tömegközlekedést önkormányzati (többségi) tulajdonú vállalat, vagy VOLÁN társaság végzi. Hasonlóképpen lényeges eltérések vannak mind a környezet állapotát, a levegőminőséget, valamint a lehetséges és értelmes intézkedéseket illetően a település nagyságától, földrajzi és egyéb helyzetétől függően. Volt, ahol tényleges adat, és volt, ahol csak becsült adat állt rendelkezésre. A GKM a kérdőívet 33 város önkormányzatának küldte meg. A felkértek közül 32-en válaszoltak. A válaszok feldolgozása megtörtént. Az anyag összeállítása a év utáni adatok felhasználásával történt.. A kiértékelés alapján látható, hogy a városok többsége jelentős erőfeszítéseket tett a megnövekedett gépjárműforgalom által okozott levegőszennyezettség csökkentése érdekében. Vannak területek, ahol a települések jó eredményeket értek el (forgalomcsillapított terület, illetve gyalogos zóna, sétáló utca, kerékpáros úthálózat, stb.), és vannak, ahol még mindig nem történtek jelentős változások (alternatív tüzelőanyagok, ill. javított üzemanyag minőség alkalmazása, lépcsőzetes munkakezdés, stb.). Az eredményes együttműködés a nagyobb városok környezetvédelmi szervezeteivel, a helyi tapasztalatok, gondok, észrevételek és javaslatok megismerése segíti a közúti gépjárművek környezetvédelmi kérdéseivel összefüggő kutatás-fejlesztést, a szabályok előkészítését, koordinálását. A tanulmány első terjedelmesebb részében az önkormányzatok által adott adatokat és válaszokat rendeztük egybe a kérdőív pontjainak sorrendjében. A második részben az egyes témák által a felmérésbe bevont településekre jellemző összegzést és tapasztalatokat adjuk közre.

10 I/C. kötet 9. oldal I. A jelenlegi és jövőben várható közlekedési és levegőtisztaság-védelmi helyzet jellemzése Gépjárműállomány 1. A gépjármű állomány nagysága Ajka városban db járművet tartottak nyílván évben. Baja: Bács Volán Rt. eszközállományára vonatkozóan:103 db. Békéscsaba: én db volt a gépjármű állomány nagysága. Budaörs: Minden járműfajta együtt: db (2004), várhatóan növekszik. Cegléd: A gépjármű állomány nagysága: db. Debrecen: Debrecen közigazgatási Debrecen város területén területén Lakos Személygépkocsi: Tgk Busz Dunaújváros: db. Eger: évben db (becsült érték). A tendencia növekvő. Érd: db (tényleges adat). Győr: db (2002). Gyöngyös: db gépjármű. Gyula: db, ebből db katalizátor nélküli. A Volán aktuális jármű-állománya 38 db, ez az adat várhatóan azonos szinten marad. Hajdúböszörmény: db, növekvő tendencia. Hódmezővásárhelyen a gépjárműállomány nagysága közel db. Kaposvár: lakosra vetítve 2002-ben 281 db; 2003-ban 296 db. Kecskemét: db gépjármű. Miskolc: Az adóztatott gépjárművek száma db (2004). Mosonmagyaróvár: db (2004). Nagykanizsa: - Nyíregyháza: db (2003) Orosháza: 2003-ban db. Összevetve az előző évivel, kismértékben növekvő tendenciát mutat. Ózd: Adattal nem rendelkeznek. Pécs: személygépkocsi (személygépkocsi:): db, tehergépkocsi (tgk): db, busz: 608 db ( állapot szerint). Salgótarján: évben: db (megyei adat). Sopron: A gépjármű állomány nagysága januárjában db. Ebből tehergépkocsi db. Személygépkocsi mintegy db, a szám növekvő tendenciát mutat. Szeged: Összes gépjármű 2002-ben db, 2003-ban db, 2004-ben db (adóhivatal adatai) Székesfehérvár: 2002-ben db, 2003-ban db, 2004-ben db. Szekszárd: év: db (nő). Szolnok: január 1-én: gépjárművek: db től számítva átlag 3,5%-os évi növekedés a gépjárműállomány egészét tekintve. Szombathely: A gépjárműállomány nagysága:

11 I/C. kötet 10. oldal ÉV db Tatabánya: - Vác: A gépjármű állomány nagysága (tény adat). Veszprémben a gépjármű állomány nagysága az adóhivatal tájékoztatása szerint: Megnevezés Darab szám személygépkocsi tehergépkocsi autóbusz 185 vontató 92 motorkerékpár 341 pótkocsi 693 utánfutó 661 lakókocsi 41 Összesen: A jövőben egyértelmű növekedés várható. 2. A gépjárműállomány életkora Ajka: Nincs adat (n.a.) Baja: Bács Volán Rt. eszközállományára vonatkozóan: év. Békéscsaba: Nincs ilyen jellegű adat. Budaörs: Nincs információ. Cegléd: A gépjármű állomány életkora: átlag 9 év. Debrecen: n.a. Dunaújváros: n.a. Eger: Személygépkocsi 11 év, autóbusz 13 év (becsült éték). Érd: 8 10 év (becslés). Győr: n.a. Gyöngyös: n.a. Gyula: A Volán gépjármű-állományának átlagos életkora az összes jármű figyelembe-vételével: 9,2 év. Hajdúböszörmény: n.a. Hódmezővásárhely: A gépjárműállomány átlag életkora kb. 10 év, amely folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Kaposvár: Személygépkocsik: 12,3 év 2002-ben; tehergépkocsik: 13,2 év 2002-ben. (megyei statisztika) Kecskemét: 6-8 év (becsült). Miskolcon az állomány életkorát illetően a nyilvántartó program nem tud keresést végezni, becslés alapján azonban valószínűsíthető, hogy Miskolcon az országos átlagnál valamivel több az idősebb jármű. Mosonmagyaróvár: n.a. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: n.a.

12 I/C. kötet 11. oldal Orosháza: Csak becsült adatokat tudtak közölni. Személygépkocsik esetében 8-9 évre becsülik az átlagéletkort, mely lassan javul. Tehergépkocsik esetében ez 7-8 év. Ózd: Az autóbuszok átlagos életkora 13,6 év. Pécs: 8,6 év. Salgótarján: évben: személygépjármű: 13 év, tehergépjármű: 10 év (megyei adat). Sopron: Az életkor növekvő. Szeged: n.a. Székesfehérvár: n.a. Szekszárd: n.a. Szolnok: n.a. Szombathely: n.a. Tatabánya: n.a. Vác: A gépjármű állomány átlagos életkora 12 év. Veszprémben ilyen jellegű adatbázissal az önkormányzat adóhivatali csoportja nem rendelkezik. Becslések szerint az átlag életkor 8-10 évre tehető. 3. Üzemanyag fajta szerinti megoszlás Ajka: n.a. Baja: Bács Volán Rt. eszközállományára vonatkozóan:benzin: 2,91%, diesel: 97,09%. Békéscsaba: n.a. Budaörs: n.a. Cegléd: Üzemanyag fajta szerinti megoszlás: 60% benzin 40% diesel. Debrecen: n.a. Dunaújváros: n.a. Eger: Benzin 69 %, diesel 30 %, gáz 1 % (becsült éték). Érd: Benzin-diesel, 60 %-40 % (becslés). Győr: n.a. Gyöngyös: benzines (katalizátoros), benzines, diesel üzemű gépjármű. Gyula: A Volán 100 %-ban diesel-olajat használ. Hajdúböszörmény: n.a. Hódmezővásárhely: Üzemanyagfajta szerinti megoszlásuk: 88,3%-a benzin, 11,1%-a diesel, 0,6%-a egyéb (pl.: PB gáz). Kaposvár: Személygépkocsi 2003-ban: 88% benzin, 11% gázolaj, 1% egyéb üzemű. Tehergépkocsi 2003-ban: 79% gázolaj, 20% benzin, 1% egyéb (megyei statisztika). Kecskemét: Benzines üzeműek: db. diesel üzeműek: db (becsült). Miskolc: Üzemanyagfajta szerinti megoszlás nem állapítható meg a nyilvántartó szoftver segítségével, ez az adat valószínűleg megfelel az országos átlagnak. Mosonmagyaróvár: n.a. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: személygépkocsi: 87,1%, benzin, 12,3% diesel, 0,6% egyéb üzemű (2003). Tehergépkocsi: 83,3% diesel, 16,2% benzin, 0,5% egyéb (2003). Orosháza: gépjárművek üzemanyag fajta szerinti megoszlása benzin 73%, diesel 26%, egyéb 1%. Ózd: n.a. Pécs: Benzines: (46%), diesel: 7.441, (14%). Többiről nincs pontos adat. Salgótarján: Benzin: 80 %, diesel: 19 %, egyéb: 1 % (megyei adat). Sopron: Az újonnan üzembe helyezett személygépkocsik zöme benzin üzemű csakúgy, mint a forgalomból kivont személygépkocsik. Szeged: n.a.

13 I/C. kötet 12. oldal Székesfehérvár: n.a. Szekszárd: n.a. Szolnok: (környezetvédelmi osztálykódok szerint) benzin üzemű (78%): - nem katalizátoros vagy nem szabályozott katalizátoros: db - szabályozott katalizátoros: db db diesel üzemű (22%): - EURO db - EURO db - EURO 4 39 db - EURO 5 1 db db Tatabánya: n.a. Vác: Az üzemanyag fajta szerinti megoszlása: 70% benzin, 30% diesel. Veszprémben benzin, diesel, gázolaj üzemű járművek ilyen jellegű csoportosítását az adócsoport nem vezeti. Rendelkezésre bocsátott adatai: Megnevezés Darab szám tiszta gázüzemű 29 szabályozott katalizátoros nem szabályozott katalizátoros 334 katalizátor nélküli 8769 Összesen: Járműfajta szerinti megoszlás Ajka Személygépkocsi: 8244 db Tehergépkocsi: 927 db Autóbusz: 149 db Vontató: 45 db Motorkerékpár: 179 db Pótkocsi: 391 db Utánfutó. 270 db Lakókocsi: 13 db Baja: BácsVolán Rt. eszközállományára vonatkozóan busz: 94,18%, tehergépkocsi: 1,94%, személygépkocsi: 2,91%, nehéz tehergépkocsi: 0,97%. Békéscsaba: 10-15% tehergépkocsi. Budaörs: személygépkocsi: db, tehergépkocsi: db, busz: 13 db, vontató: 57db, motorkerékpár (mkp.): 259 db, pótkocsi: 475, utánfutó: 276 db, lakókocsi: 34 db. Cegléd: személygépkocsi: 55%, kistgk.: 15%, nehéz-tehergépkocsi: 20%, autóbusz 10%. Debrecen határát átlépő járművek megoszlása: személygépkocsi + mikrobusz 81 %, kis- és középteher + szóló busz 11 %, nehéz teher + pótos + csuklós autóbusz: 8 %.

14 I/C. kötet 13. oldal Dunaújváros: személygépkocsi: 81,1%, tehergépkocsi: 9,5%, autóbusz: 0,7%, vontató 0,7%,, mkp.: 1,0%, pótkocsi 3,7%, utánfutó 3,1%, lakókocsi 0,2%. Eger: n.a. Érd: személygépkocsi: 65 %, kistehergépkocsi: 20 %, nehéz tehergépkocsi: 12 %,, autóbusz : 3 % (becslés). Győr: Nincs utáni adat. Gyöngyös: Személygépkocsi db, tehergépkocsi db, autóbusz 185 db, vontató 139 db, motorkerékpár130 db. Gyula: A Volán járművei közül 37 db autóbusz (97,4 %) és 1 db nehéz tehergépkocsi (2,6 %). Hajdúböszörmény: személygépkocsi: 69,7%, tehergépkocsi: 10,5%, busz: 0,3%, vontató: 1,5%, mkp. 1,6%, pótk. 6,9 %, utánf.: 9,4%, lakókocsi: 0,1% Hódmezővásárhely: Járműfajta szerinti megoszlásuk: 73,4%-a személygépkocsi:., 10%-a nehéz tgk., 12%-a kis tgk., 0,5%-a autóbusz. Kaposvár ban 83% személygépkocsi; 0,5% autóbusz; 3,5% motorkerékpár; 13% teherszállító és különleges célú gépjármű (megyei statisztika). Kecskemét: Tehergépjármű: db, személygépjármű: db, busz: 328 db, vontató: 315 db. Miskolc: Személygépkocsi 78,6%, autóbusz 1,3%, tehergépjármű 12,3%, motorkerékpár 0,9 %, egyéb 6,9%. Mosonmagyaróvár: személygépkocsi 79,0%, autóbusz 0,2%, tehergépjármű 11,0%, motorkerékpár 1,6%, egyéb 8,2%. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: Személygépkocsi 81,8%, nagy tehergépjármű 1,8 %, kis tehergépjármű 11,9%, autóbusz 1,0 % (2003). Orosháza: személygépkocsi % tehergépkocsi % pótkocsi, félp., utánfutó % autóbusz 18 0,2 % motorkerékpár % lakókocsi 10 0,1 % lassú járművek, egyéb 445 3,7 % Ózd: n.a. Pécs: személygépkocsi: (85,4%), tehergépkocsi: (12%), busz: 608 (0,01%) db. Salgótarján: személygépjármű: 88%, kis tehergépjármű: 6%, nehéz tehergépjármű: 5%, busz 1% (becsült adat). Sopron: személygépkocsi: 55 %, kistehergépkocsi: 15 %, tehergépkocsi: 10 %, busz: 20 % (becsült adat). Szeged: 2002-ben személygépkocsi: 76,5%, autóbusz, tehergépjármű: 21,3 %, egyéb 2,2%. Székesfehérvár: személygépkocsi: 2002: db, 2003: db, 2004: db, tgk. 2002: db, 2003: db, 2004: 5.761db, busz 2002: 244 db, 2003: 140 db, 2004: 471db. Szekszárd: személygépkocsi: 86%, tehergépkocsi: 12%, busz: 2% (becsült adat). Szolnok: személygépkocsi db, autóbusz, 313 db, tehergépkocsi: db, egyéb 403 db. Szombathely: Járműfajta szerinti megoszlás: szgk: kistgk: nehéztgk: busz: 79% 9% 2% 1% Tatabánya: n.a. Vác: A járműfajta szerinti megoszlás: 86% személygépkocsi, 13,5% tehergépkocsi, 0,5% busz.

15 I/C. kötet 14. oldal Veszprémben a járműfajta szerinti megoszlás a következő: Megnevezés % személygépkocsi 79,1 tehergépkocsi 12,1 autóbusz 0,8 vontató 0,4 motorkerékpár 1,5 pótkocsi 3,0 utánfutó 2,9 lakókocsi 0,2 Összesen: 100,0 A Balaton Volán Személyszállítási Rt. Veszprém Megyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint a járműállomány darabszáma én: Jármű fajta db szám Átlagéletkor Üzemanyag %-os részarány helyi autóbusz 54 15,5 év diesel 34.4 % helyközi autóbusz 91 10,5 év diesel 57,9 % személygépkocsi 8 5,5 év benzin/diesel 5,1 % kis tehergépkocsi 2 5,5 év diesel 1,3 % tehergépjármű 2 24,0 év diesel 1,3 % Összesen: ,0 % 5. Személyszállítási teljesítmény megoszlás Ajkán a személyszállítás 85 % -át a személygépkocsival történő szállítás teszi ki. A tömegközlekedés 10 %. A maradék 5 % egyéb szállítóformával történik. Baja: tömegközlekedés 40%, gépjármű 40%, kerékpár 20%. Békéscsaba: tömegközlekedés 30%, személygépkocsi 55%, kerékpár 15% (becsült adat). Budaörs: tömegközlekedés: 39%, személygépkocsi közlekedés: 61%, kerékpár közlekedés 0% (2004, nem becsült adat). Cegléd: Személyszállítási teljesítmény megoszlás: tömegközlekedés 10%, személygépkocsi 65%, kerékpár 25%. Debrecen: n.a. Dunaújvárosban becsült adatok szerint a tömegközlekedés és a magán közlekedés (személygépkocsi, kerékpár) aránya %. A hivatásforgalmi közlekedésben a kerékpáros közlekedés aránya magasnak mondható, pontos adat azonban nincs. Az arányok közötti csökkenő tendencia van a tömegközlekedés kárára, ez azonban nem jelentős mértékű. Hosszú sávon a kerékpáros és a tömegközlekedés lenne a kedvező, ehhez azonban jelentős mértékű beruházások kellenének (kerékpárút-hálózat bővítése, autóbusz közlekedés jelentős racionalizálása, stb.). Eger: tömegközlekedés 60 %, személygépkocsi 35 %, kerékpár 5 % (becsült). Érd: tömegközlekedés 60 %, személygépkocsi 40 % - kerékpár elenyésző (becslés). Győr: személygépkocsi 45,1 %, busz 39,9 %, kerékpár 15,0 %.

16 I/C. kötet 15. oldal Gyöngyös: tömegközlekedés 15 %, személygépkocsi 80%, kerékpár 5%. Gyula: tömegközlekedés 0.16 %, személygépkocsi %, kerékpár %. Mivel a kerékpárok száma becsült adat, a százalékos részarány is tájékoztató jellegű. Hajdúböszörmény: tömegközlekedés. 2%, személygépkocsi 40%, kerékpár 48% (becslés). Hódmezővásárhely: személyszállítási teljesítmény megoszlás: személygépkocsi: 40%, tömegközlekedés: 20%, kerékpár: 40%. Kaposvár: tömegközlekedés 30%, személygépkocsi 69%, kerékpár 1 % (becslés). Kecskemét: tömegközlekedés 47%, kerékpár 11%, személygépkocsi 42% (becsült). Miskolc: Tömegközlekedés: a miskolciak 42%-a, a környéken élők 15%-a naponta használja a tömegközlekedést (napi utas). A fennmaradó arányt szinte teljes mértékben a személygépkocsi teszi ki, hiszen a kerékpárral közlekedők aránya elenyésző (becslés), inkább sport céljából bicikliznek az emberek. Mosonmagyaróvár: n.a. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: személygépkocsi, utas kerékpáros személygépkocsi, vezető 9% 11% 19% egyéb 5% 26% tömegközlekedés 30% gyalogos Orosháza: n.a. Ózd: Tömegközlekedés 60%, személygépkocsi 40%, kerékpár elhanyagolható mértékű (becsült adatok). Pécs: tömegközlekedés kb. 60%, egyéni kb. 40%. Salgótarján: n.a. Sopron: A személyszállítási részarány: tömegközlekedés 40%, személygépkocsi 55%, kerékpár 5% (becsült adat). Szeged: A szegediek helyváltoztatása (modalitás) közösségi közlekedéssel 35 % egyéni gépjárművel 22 % gyalog, kerékpáron 43 % (A Transman Kft. által 2000-ben végzett háztartásfelvétel adatai szerint )

17 I/C. kötet 16. oldal Az egyes közlekedési ágak közötti %-os megoszlás Szegeden, 2000-ben. év Közösségi Magántulajdonú Kerékpár Gyaloglás közlekedés motoros gépjárművek ,8 53,6 1,5 4,0 Székesfehérvár: autóbusz: 55%, személygépkocsi: 45%, a kerékpárosok részesedése elenyésző, 1 ezrelék alatti. Szekszárd: Nincs adat. Szolnok: Nem rendelkeznek adatokkal, becslés alapján a közlekedő létszám az alábbi: - tömegközlekedés: 50-70% - személygépkocsi: 30-50% - kerékpár: 1-3% Szombathely: Személyszállítási teljesítmény megoszlás (becsült adat): Tömegközlekedés Személygépkocsi Kerékpár 35% 40% 25% Tatabánya: Tömegközlekedés 55%, egyéb 45%. Vác: A személyi szállítási teljesítmény megoszlása: 90% személygépkocsi, 7% tömegközlekedés, 3% kerékpár. Veszprémben a Balaton Volán Személyszállítási Rt. Veszprém Megyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint az autóbuszok 95%-ával tömegközlekedési szolgáltatást végeznek, helyi és helyközi viszonylatban. A maradék 5% marad a különjárati, ill. szerződéses tevékenységekre. 6. Személygépkocsik száma Ajka: db (2004.) Baja: n.a. Békéscsaba: db (becsült adat). Budaörs: db. Cegléd: db. Debrecen: db. Dunaújváros: db. Eger: évben a személygépkocsik száma: db. Érd: (tényleges adat). Győr: nincs utáni adat. Gyöngyös: db. Gyula: db, ez az Adócsoport nyilvántartásában levő összes gépjárművek 77 %-a. Hajdúböszörmény: db. Hódmezővásárhely: n.a. Kaposvár: db (statisztika). Kecskemét: személygépkocsi állomány: db. Miskolc: db (2004). Folyamatos növekedés tapasztalható. Mosonmagyaróvár: db. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: db 2003-ban és között 15,3 %-kal nőtt.

18 I/C. kötet 17. oldal Orosháza: db. Ózd: n.a. Pécs: db. Salgótarján: évben: db. Sopron: személygépkocsik száma darab. Szeged: 2002-ben db, 2003-ban db, 2004-ben db (adóhivatal adatai). Székesfehérvár:- 2002: db, 2003: db, 2004: db Szekszárd: db. Szolnok: személygépkocsi: db. Szombathely: Személygépkocsik száma: db. Tatabánya: n.a. Vác: A személygépkocsik száma: (tény adat). Veszprém: db (2004). Levegőminőség 7. A levegőminőségre vonatkozó általános (jellemző) adatok Ajka város levegője szennyezett. Az Önkormányzat mindent megtesz (fásítás, az utak locsolása) a levegő minőségének javítása érdekében novemberétől novemberéig nem történt meg a tájékoztatási és riasztási küszöbérték túllépése. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Veszprémi Mérőállomása által küldött évi átlag adatok tájékoztató jelleggel, ami csak a mérőállomásra vonatkozik: NO SO O év NOX NO CO PM10 uq/m 3 uq/m 3 2 uq/m 3 2 uq/m 3 3 uq/m 3 uq/m 3 uq/m 3 január 24,6 3,3 19,5 6,3 46, ,5 február 27,6 5,7 18,6 4, ,4 35,3 március 15,3 0,9 13,9 7 76,9 418,29 35,1 április 10,9 0,9 9,6 8 76,3 279,08 26,8 május 11,4 1,1 9,8 19,3 74,6 277,54 23,5 június 8,9 0,8 7,6 18,7 72,8 196,78 18,6 július 5,6 1,4 3,4 15,3 73,1 185,04 23 augusztus 5,5 1 3,9 12,4 80,7 202,03 23,8 szeptember 9,4 1,2 7,5 6,8 60,1 297,77 25,9 Baján a levegőminőségi értékelés szerint jó a levegőminőség a város centrumában. SO 2 átlag: 0,55 µg NO 2 átlag: 27,58 µg Ülepedő por átlag: 3,01 g/m 2 Békéscsaba: a szennyezettség mértéke változó. Budaörsön a nagy forgalmú területek (autópálya, 1.sz. főút) szennyezett, többi terület jó minőségű. Cegléden a levegő minőségére vonatkozó általános (jellemző) adatok jók.

19 I/C. kötet 18. oldal Debrecen város légszennyezettsége az egészségügyi határértékek alapján közepesnek mondhatók. Az alap-légszennyezettség éves értéke Debrecen belterületén: ug/m3 Debrecen Kén-dioxid (SO2) 14,6 Szén-monoxid (CO) 197,4 Nitrogén-dioxid (NO2) 32,2 Szilárd (TSPM) 6,7 Szerves vegyületek (CH) 4,0 Fűtési félév (ff) és nem fűtési félév (nff) immissziós adatai ff ff 2002n ff 2003 nff SO2 ug/m3 6,15 4,49 2,39 2,06 NO2 ug/m3 20,81 48,96 28,66 37,98 Ülepedő por g/m2*30nap 4,77 4,04 5,46 6,2 Szálló por ug/m3 59,32 76,38 61,5 94,67 A fenti adatok alapján a kén-dioxid légszennyezés a városban alacsony volt, az ülepedő por szennyezés kis mértékben, a nitrogén-dioxid szennyezés jelentősen emelkedett. Szálló por mérés Debrecen városban egy mérőponton volt, és itt is jelentős emelkedés volt tapasztalható. Dunaújváros: n.a. Eger: Nagy forgalmú helyeken imissziós koncentrációra vonatkozó adatok nincsenek. Érd: n.a. Győr: évben Győr-városban a RIV mérőpontok közelében a levegő minősége: kén-dioxid: kiváló, nitrogén-dioxid: jó, ülepedő por: jó. A évi minősítés minden vizsgált szennyező komponens esetében megegyezik a évivel. Az órás és 24 órás határérték túllépéseket összevetve év kedvezőbb, melyet az elmúlt év meteorológiai viszonyai és a közlekedés korszerűsítése (Szent István út átépítése, zöld hullám kialakítása) együttesen eredményezett. Gyöngyös: n.a. Gyula: PM10 (10 mikronnál kisebb átmérőjű részecske) koncentráció 2004-ben az egyes hónapokban eltérő volt (szennyezett, megfelelő, jó), NO 2 általában, SO 2 mindig kiváló volt 2004-ben. Hajdúböszörmény. Mérsékelten szennyezett. 24 órás NO x koncentráció: 25,55 µg/m³. Hódmezővásárhely: n.a.

20 I/C. kötet 19. oldal Kaposvár: Kén-dioxid (µg/m³) SO 2 nem fűtési félév fűtési félév ,39 5, ,31 3, ,7 2, , ,6 - Forrás: ÁNTSZ, Somogy Megyei Intézete A nitrogén-dioxid koncentráció ami nagy részben közlekedési kibocsátásnak vehető egyetlen RIV állomáson (Fodor J. tér) év közötti időszakban évente a mérések 11.5%-ában haladta meg a 24 órás határértéket (85,0 µg/m3). Egyes időjárási helyzetekben felhős, szélcsendes időben komoly határérték-túllépések tapasztalhatók, a maximális 24 órás értékek 2,4-szeresével lépte túl a határértékeket. Az átlagimmisszió is jelentős, a határérték 54%-a. Mindez a közlekedés hatását jelzi. Nitrogén-dioxid (µg/m3) NO 2 nem fűtési félév fűtési félév , ,91 38, ,27 33, , ,5 - Forrás: ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete A többi mérőpont közül háromnál fordult elő határérték-túllépés, amelyek gyakorisága 1,5% alatti. Ezek a mérőpontok kevésbé forgalmas utak mentén találhatók. Összességében elmondható, hogy Kaposváron a nitrogén-dioxid szennyezettség alakulása csökkenő tendenciát mutat, míg a kén-dioxid szennyezettség igen alacsony értéken stagnál.

21 I/C. kötet 20. oldal Szálló por (TSPM: összes lebegő portartalom) tekintetében a közlekedés nem elsősorban kibocsátóként fontos, ugyanis sokkal nagyobb mennyiségű az a por, amit a közlekedés fölkavar. Szálló por esetében az éves határérték 50 µg/m3, 24 órás határérték 100,0 µg/m3. Szálló port egy helyen, a 61-es út mellett mérnek. Az átlagimmisszió értéke magas: 95,49 µg/m3, tehát erősen megközelíti még a 24 órás határértéket is. Érdemes ezt összevetni azzal, hogy az ülepedő por átlaga ugyanazon a mérőponton kevesebb, mint ötöde a határértéknek. Ez arra utal, hogy azon a helyen valami a levegőben tartja a port. A gyakori határérték-túllépés mellett jól látszik a szeles időszakokban mért kiugróan magas érték: a vizsgált időszak alatt a maximális érték a határértéket 3,6-szeresen túllépte (357,00 µg/m3), az esetek 5%-ban pedig 2,5-szeres túllépések is előfordultak. Az ötfokú skálán Kaposvár város levegője a szálló por esetében 4. osztályúnak minősíthető. A szálló por igen magas értékéért nemcsak a közlekedés lehet felelős. Több budapesti mérés azt mutatja, hogy a szálló por értéke a forgalomtól távolabbi helyeken is eléri a forgalmas utak melletti értékek kétharmadát. Ha ezt Kaposvárra is feltételezzük, akkor a város egész területén a határérték rendszeres túllépésével számolhatunk. (A szálló por sokféle forrásból eredhet: építkezések, csupaszon lévő földfelületek, de olyan hétköznapi okból is, mint például az utakra felhordott és a forgalom által koptatott sár.) Az ülepedő por mennyisége egy mérőponton 20%-ban túllépte a megengedett határérték (16 g/m 2 *30 nap) mennyiségét. Az ülepedő por havi átlagértéke a határérték 50 %-a alatt marad a vizsgált időszakban. Ülepedő por (g/m 2 30 nap) Ülepedő por nem fűtési félév fűtési félév ,8 2, ,58 4, ,03 4, ,7 6, , ,532 Forrás: ÁNTSZ, Somogy Megyei Intézete A szén-monoxid kibocsátásban több üzem is kiveszi a részét, legjelentősebbek a Kapos Atlasz Gépgyár Kft., Béke-Füredi Fűtőmű, Magyar Cukor Rt. gyára. A kibocsátás emelkedésének fő oka - a bevallási adatok elemzése alapján - hogy az évek folyamán javult a bevallási fegyelem. Ez a többi szennyező anyag tekintetében is elmondható. Kaposváron a levegő minőségének romlásában a legfőbb szerepet a közlekedés játssza, mivel a városon átmenő 61. sz. és 67. sz. főút nagy forgalmával egészségügyi, oktatási és egyéb intézményeket, valamint lakóterületeket érint. A belváros levegőminőségével kapcsolatban előrelépést jelentettek a forgalomszervezési intézkedések. Pl. a évben elkészült Bethlentéri körforgalom előnyös hatásaként a gépjárművek szervezettebb mozgásából adódóan kevesebb a szennyezőanyag kibocsátás.

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető IX. Forgalomszabályozási Konferencia, 2014. május 29. - Pécs TARTALOM Forgalmi

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 1.) Dunaújváros levegőminőségi helyzetének rövid elemzése A szennyezett területek lehatárolása a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Szabványok Levegőtisztaságvédelem Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Nemzetközi egyezmények //2004.04.14. Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon

Részletesebben

HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351. Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351. Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:5351-2013:text:hu:html HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351 Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 Dr Paár István Közlekedéstudományi Intézet kft ZÖLD AUTÓ KÖZPONT KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 avagy fenntartható közúti közlekedés Előadás tematikája Fenntartható közúti közlekedés: 1. MÉRGEZŐ

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Fenntartható térségfejlődés A fenntartható térségfejlődés célja, hogy a fejlődés a természeti és épített környezet értékeinek védelme mellett a lakosság életminőségének javulását és a mindezeket megalapozó

Részletesebben

Budapest légszennyezettségi adatai

Budapest légszennyezettségi adatai Budapest légszennyezettségi adatai Az Európai Bizottság felkérésére a Tiszta Levegőt Európának (Clean Air For Europe, CAFE) folyamat részeként átfogó elemzés készült a légszennyezésnek a környezetre és

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről 1 Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10022-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A Kossuth Lajos Kinizsi Ifjúság utcák kereszteződésében

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2014/S 003-003205. Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2014/S 003-003205. Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2014/S 003-003205 Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2013. év első nyolc hónapjában az ajánlatkérők összesen 7519 eredményes eljárást

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen KÖRNYEZETI LEVEGŐ. File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen KÖRNYEZETI LEVEGŐ. File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182 KÖRNYEZETI LEVEGŐ File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182 File név: PAKSII_KHT_16_Levego 2/182 TARTALOMJEGYZÉK 16 KÖRNYEZETI LEVEGŐ... 11 16.1 Jogszabályi háttér Területi besorolás, határértékek... 11 16.1.1

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás,

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471. Internet: http://edktvf.zoldhatosag.hu e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel: +36 79 426 080 fax: 36 79 322 390 E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003642 Oldal: 1/63 KÖRNYEZETI

Részletesebben

Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései

Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései Forgalmász Napok Sopron, 2013. június 12. Thoroczkay Zsolt miniszteri főtanácsadó NFM Közlekedési Infrastruktúra Főosztály Az előadásban érintett témák

Részletesebben

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése Vertetics Dávid Közlekedési Infrastruktúra Főosztály IX. Forgalomszabályozási konferencia Közúti Infrastruktúra-Környezetvédelem-Forgalomszabályozás?

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A forgalomszámlálást végezte: Kerékpáros

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Intézkedési Program. Eger kijelölt város levegőminőségének javítására

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Intézkedési Program. Eger kijelölt város levegőminőségének javítására Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Intézkedési Program Eger kijelölt város levegőminőségének javítására Felülvizsgálat Készítette: Levegőtisztaság- és Zajvédelmi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

Új buszüzemeltetési modell Budapesten. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23.

Új buszüzemeltetési modell Budapesten. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23. Új buszüzemeltetési modell Budapesten Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23. Tartalom A BKV buszüzemeltetés helyzete 2010-ben A probléma kezelése azonnali eszközökkel

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben