Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/C. kötet Tartalomjegyzék Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését csökkentő intézkedések felmérése magyar városokban című tanulmányáról 1

2 I/C. kötet 1. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését csökkentő intézkedések felmérése magyar városokban című tanulmányáról Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/C. kötet 2. oldal Száma: /2005. Tárgy: Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését csökkentő intézkedések felmérése magyar városokban című tanulmányáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését csökkentő intézkedések felmérése magyar városokban című tanulmányáról. A mellékelt felmérést a Közlekedéstudományi Intézet KHT. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megrendelésére készítette el. Célja a közlekedés okozta környezetterhelés csökkentésére közép- és hosszú távú stratégia kialakítása és kedvezőbb környezeti állapot eléréséhez szükséges kormányzati intézkedések kezdeményezése. Az Európai Unió korábban évben a CANTIQUE Project keretében készített hasonló felmérést arra vonatkozóan, hogy a közép- és kelet-európai városok mennyire készültek fel a közlekedés területén az Unió levegőtisztaság-védelmi követelményeinek teljesítésére, a környezetvédelmi intézkedések megvalósítására, továbbá milyen javaslataik vannak ezen a téren és milyen akadályait látják az intézkedések megvalósításának. Jelen felmérésre a korábbi felmérés megismétléseként került sor év elején. A városok közlekedési és levegőtisztaság-védelmi helyzetének jellemzése az alábbiakra terjedt ki: gépjárműállomány és levegőminőség elemzésére, közlekedés által okozott levegőszennyezés csökkentésére tett intézkedésekre. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelmi Főosztálya a felmérésnél használt kérdőívet 33 város önkormányzatának küldte meg, a felkértek közül 32-en válaszoltak. A most megküldött felmérés a kérdőívekre adott válaszok feldolgozásával készült el. Az elkészített anyagot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelmi Főosztálya tájékoztatásul és további felhasználás céljával küldte meg az önkormányzatoknak, abban bízva, hogy a kiadványa jól hasznosítható gyakorlati ötletekkel szolgál a városok környezetbarát közlekedésfejlesztéséhez. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a jelen tájékoztatás szíves elfogadására. A melléklet, terjedelmére tekintettel az Önkormányzati Csoporttól igényelhető. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/C. kötet 3. oldal MELLÉKLET

5 I/C. kötet 4. oldal

6 I/C. kötet 5. oldal

7 I/C. kötet 6. oldal

8 I/C. kötet 7. oldal Bevezetés Az Európai Unió 2000-ben az ún. CANTIQUE Project keretében készített felmérést arról, hogy a közép- és kelet-európai városok mennyire készültek fel a közlekedés területén az Unió levegőtisztaság-védelmi követelményeinek teljesítésére, a környezetvédelmi intézkedések megvalósítására, milyen javaslataik vannak e téren, illetve milyen akadályokat látnak az Európában különböző helyeken már alkalmazott forgalomszervezés, helyi tömegközlekedést előnyben részesítő stb. megoldások alkalmazását illetően. A polgármesteri hivatalok munkatársai az akkori felméréshez értékes adatokat, véleményeket, javaslatokat adtak. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) számára igen fontos, hogy folyamatában ismerje a jelentős lélekszámú és forgalmú hazai városok a közlekedési környezetvédelem terén tett és a következő években végrehajtani tervezett intézkedéseit, és véleményét a környezeti állapotuk javítására vonatkozó, - közlekedéssel összefüggő - lehetőségekről, problémákról. Az ismeretek segítenek abban, hogy a minisztérium a közlekedés okozta környezetterhelés csökkentésére közép és hosszabb távú stratégiát alakítson ki, kezdeményező szerepet játszhasson a kedvezőbb környezeti állapot eléréséhez szükséges kormányzati intézkedések meghozatalában. Ezért év elején a GKM Környezetvédelmi Főosztálya megismételte a korábbi felmérést. A felméréshez a évben használt EU kérdőív némileg módosított, terjedelmében is korlátozott változata került felhasználásra (1. sz. melléklet), amely még így is meglehetősen sok beavatkozási területet ölel fel, eléggé tág lehetőséget nyújt a környezetvédelmi szervezési intézkedések terén. A városok közlekedési és levegőtisztaság-védelmi helyzetének jellemzése kiterjedt a gépjárműállomány és a levegőminőség elemzésére. Ezt követően a kérdőív a közlekedés által okozott levegőszennyezés csökkentésére tett intézkedésekre (a járműállomány korszerűsítése; üzemeltetési, a szolgáltatás minőségét javító intézkedések; forgalomszabályozási megoldások; környezetkímélő, nem motorizált közlekedési módok segítése; a gépjárműhasználat befolyásolása; területhasználat, városrendezés; közlekedést helyettesítő megoldások; a közlekedési eszközök megválasztásának befolyásolása a csúcsforgalom csökkentésére) kérdezett rá.. A felméréshez használt, városoknak megküldött táblázatos formában adott kérdőív segítséget kívánt nyújtani a válaszadáshoz azzal, hogy áttekintést adott a közlekedés környezeti ártalmainak mérséklését szolgáló lehetőségekről. Az első kérdéscsoport a város forgalmával, gépjárműállományával és környezeti állapotával kapcsolatos alapvető információkra kérdezett rá. Az ezekre adott válaszok lehettek statisztikán alapuló, vagy becsült adatok. A második és harmadik kérdéscsoport a helyi tömegközlekedés preferálására, környezeti teljesítményének javítására irányult. Negyedikként jelent meg a forgalom befolyásolása, a forgalomszabályozás és irányítás, ami szinte azonos jelentőségű a gépjárműállomány minőségével. Ide került egy alcsoportként a nem motorizált közlekedés és a városi áruszállítás szervezése.

9 I/C. kötet 8. oldal Végül az utolsó kérdéscsoport az EU-ban "divatos", valóban nagyon fontos, de Magyarországon kevésbé használt "mobilitás management", azaz a közlekedési igények befolyásolása volt, ami általában hosszabb távú terveket és beruházásokat igényel. A kérdőív felsorolta mindazon tipikus intézkedéseket, amelyeket a városi közlekedés levegőszennyezésének csökkentésére Európában alkalmaznak. A kérdés ezekkel kapcsolatban a következő volt: melyeket valósítottak meg a felmérésbe bevont városokban, milyen költséggel és eredménnyel; melyek alkalmazását tervezik, mekkorára becsülik a megvalósítás költségét, milyen eredményt várnak; hosszú távon melyeket tartanak ígéretesnek, és mik az alkalmazásukat jelenleg nehezítő, kizáró körülmények (jogi, financiális, intézményi stb.). Bár a felsorolás bőséges volt, mégsem teljes. Nem tért ki olyan intézkedésekre, mint az elkerülő utak építése vagy "városi fizető utak" rendszere, a parkolójegy tömegközlekedésre való igénybevétele, hétvégi családi tömegközlekedési jegyek, és nyilván még számos ötlet létezhet. A válaszokban vártuk ilyen, vagy hasonló ötletek ismertetését is, ha megvalósították, vagy tervezik. Az egyes kérdésekre adott válaszoknál lényeges különbséget jelentett, hogy a helyi tömegközlekedést önkormányzati (többségi) tulajdonú vállalat, vagy VOLÁN társaság végzi. Hasonlóképpen lényeges eltérések vannak mind a környezet állapotát, a levegőminőséget, valamint a lehetséges és értelmes intézkedéseket illetően a település nagyságától, földrajzi és egyéb helyzetétől függően. Volt, ahol tényleges adat, és volt, ahol csak becsült adat állt rendelkezésre. A GKM a kérdőívet 33 város önkormányzatának küldte meg. A felkértek közül 32-en válaszoltak. A válaszok feldolgozása megtörtént. Az anyag összeállítása a év utáni adatok felhasználásával történt.. A kiértékelés alapján látható, hogy a városok többsége jelentős erőfeszítéseket tett a megnövekedett gépjárműforgalom által okozott levegőszennyezettség csökkentése érdekében. Vannak területek, ahol a települések jó eredményeket értek el (forgalomcsillapított terület, illetve gyalogos zóna, sétáló utca, kerékpáros úthálózat, stb.), és vannak, ahol még mindig nem történtek jelentős változások (alternatív tüzelőanyagok, ill. javított üzemanyag minőség alkalmazása, lépcsőzetes munkakezdés, stb.). Az eredményes együttműködés a nagyobb városok környezetvédelmi szervezeteivel, a helyi tapasztalatok, gondok, észrevételek és javaslatok megismerése segíti a közúti gépjárművek környezetvédelmi kérdéseivel összefüggő kutatás-fejlesztést, a szabályok előkészítését, koordinálását. A tanulmány első terjedelmesebb részében az önkormányzatok által adott adatokat és válaszokat rendeztük egybe a kérdőív pontjainak sorrendjében. A második részben az egyes témák által a felmérésbe bevont településekre jellemző összegzést és tapasztalatokat adjuk közre.

10 I/C. kötet 9. oldal I. A jelenlegi és jövőben várható közlekedési és levegőtisztaság-védelmi helyzet jellemzése Gépjárműállomány 1. A gépjármű állomány nagysága Ajka városban db járművet tartottak nyílván évben. Baja: Bács Volán Rt. eszközállományára vonatkozóan:103 db. Békéscsaba: én db volt a gépjármű állomány nagysága. Budaörs: Minden járműfajta együtt: db (2004), várhatóan növekszik. Cegléd: A gépjármű állomány nagysága: db. Debrecen: Debrecen közigazgatási Debrecen város területén területén Lakos Személygépkocsi: Tgk Busz Dunaújváros: db. Eger: évben db (becsült érték). A tendencia növekvő. Érd: db (tényleges adat). Győr: db (2002). Gyöngyös: db gépjármű. Gyula: db, ebből db katalizátor nélküli. A Volán aktuális jármű-állománya 38 db, ez az adat várhatóan azonos szinten marad. Hajdúböszörmény: db, növekvő tendencia. Hódmezővásárhelyen a gépjárműállomány nagysága közel db. Kaposvár: lakosra vetítve 2002-ben 281 db; 2003-ban 296 db. Kecskemét: db gépjármű. Miskolc: Az adóztatott gépjárművek száma db (2004). Mosonmagyaróvár: db (2004). Nagykanizsa: - Nyíregyháza: db (2003) Orosháza: 2003-ban db. Összevetve az előző évivel, kismértékben növekvő tendenciát mutat. Ózd: Adattal nem rendelkeznek. Pécs: személygépkocsi (személygépkocsi:): db, tehergépkocsi (tgk): db, busz: 608 db ( állapot szerint). Salgótarján: évben: db (megyei adat). Sopron: A gépjármű állomány nagysága januárjában db. Ebből tehergépkocsi db. Személygépkocsi mintegy db, a szám növekvő tendenciát mutat. Szeged: Összes gépjármű 2002-ben db, 2003-ban db, 2004-ben db (adóhivatal adatai) Székesfehérvár: 2002-ben db, 2003-ban db, 2004-ben db. Szekszárd: év: db (nő). Szolnok: január 1-én: gépjárművek: db től számítva átlag 3,5%-os évi növekedés a gépjárműállomány egészét tekintve. Szombathely: A gépjárműállomány nagysága:

11 I/C. kötet 10. oldal ÉV db Tatabánya: - Vác: A gépjármű állomány nagysága (tény adat). Veszprémben a gépjármű állomány nagysága az adóhivatal tájékoztatása szerint: Megnevezés Darab szám személygépkocsi tehergépkocsi autóbusz 185 vontató 92 motorkerékpár 341 pótkocsi 693 utánfutó 661 lakókocsi 41 Összesen: A jövőben egyértelmű növekedés várható. 2. A gépjárműállomány életkora Ajka: Nincs adat (n.a.) Baja: Bács Volán Rt. eszközállományára vonatkozóan: év. Békéscsaba: Nincs ilyen jellegű adat. Budaörs: Nincs információ. Cegléd: A gépjármű állomány életkora: átlag 9 év. Debrecen: n.a. Dunaújváros: n.a. Eger: Személygépkocsi 11 év, autóbusz 13 év (becsült éték). Érd: 8 10 év (becslés). Győr: n.a. Gyöngyös: n.a. Gyula: A Volán gépjármű-állományának átlagos életkora az összes jármű figyelembe-vételével: 9,2 év. Hajdúböszörmény: n.a. Hódmezővásárhely: A gépjárműállomány átlag életkora kb. 10 év, amely folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Kaposvár: Személygépkocsik: 12,3 év 2002-ben; tehergépkocsik: 13,2 év 2002-ben. (megyei statisztika) Kecskemét: 6-8 év (becsült). Miskolcon az állomány életkorát illetően a nyilvántartó program nem tud keresést végezni, becslés alapján azonban valószínűsíthető, hogy Miskolcon az országos átlagnál valamivel több az idősebb jármű. Mosonmagyaróvár: n.a. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: n.a.

12 I/C. kötet 11. oldal Orosháza: Csak becsült adatokat tudtak közölni. Személygépkocsik esetében 8-9 évre becsülik az átlagéletkort, mely lassan javul. Tehergépkocsik esetében ez 7-8 év. Ózd: Az autóbuszok átlagos életkora 13,6 év. Pécs: 8,6 év. Salgótarján: évben: személygépjármű: 13 év, tehergépjármű: 10 év (megyei adat). Sopron: Az életkor növekvő. Szeged: n.a. Székesfehérvár: n.a. Szekszárd: n.a. Szolnok: n.a. Szombathely: n.a. Tatabánya: n.a. Vác: A gépjármű állomány átlagos életkora 12 év. Veszprémben ilyen jellegű adatbázissal az önkormányzat adóhivatali csoportja nem rendelkezik. Becslések szerint az átlag életkor 8-10 évre tehető. 3. Üzemanyag fajta szerinti megoszlás Ajka: n.a. Baja: Bács Volán Rt. eszközállományára vonatkozóan:benzin: 2,91%, diesel: 97,09%. Békéscsaba: n.a. Budaörs: n.a. Cegléd: Üzemanyag fajta szerinti megoszlás: 60% benzin 40% diesel. Debrecen: n.a. Dunaújváros: n.a. Eger: Benzin 69 %, diesel 30 %, gáz 1 % (becsült éték). Érd: Benzin-diesel, 60 %-40 % (becslés). Győr: n.a. Gyöngyös: benzines (katalizátoros), benzines, diesel üzemű gépjármű. Gyula: A Volán 100 %-ban diesel-olajat használ. Hajdúböszörmény: n.a. Hódmezővásárhely: Üzemanyagfajta szerinti megoszlásuk: 88,3%-a benzin, 11,1%-a diesel, 0,6%-a egyéb (pl.: PB gáz). Kaposvár: Személygépkocsi 2003-ban: 88% benzin, 11% gázolaj, 1% egyéb üzemű. Tehergépkocsi 2003-ban: 79% gázolaj, 20% benzin, 1% egyéb (megyei statisztika). Kecskemét: Benzines üzeműek: db. diesel üzeműek: db (becsült). Miskolc: Üzemanyagfajta szerinti megoszlás nem állapítható meg a nyilvántartó szoftver segítségével, ez az adat valószínűleg megfelel az országos átlagnak. Mosonmagyaróvár: n.a. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: személygépkocsi: 87,1%, benzin, 12,3% diesel, 0,6% egyéb üzemű (2003). Tehergépkocsi: 83,3% diesel, 16,2% benzin, 0,5% egyéb (2003). Orosháza: gépjárművek üzemanyag fajta szerinti megoszlása benzin 73%, diesel 26%, egyéb 1%. Ózd: n.a. Pécs: Benzines: (46%), diesel: 7.441, (14%). Többiről nincs pontos adat. Salgótarján: Benzin: 80 %, diesel: 19 %, egyéb: 1 % (megyei adat). Sopron: Az újonnan üzembe helyezett személygépkocsik zöme benzin üzemű csakúgy, mint a forgalomból kivont személygépkocsik. Szeged: n.a.

13 I/C. kötet 12. oldal Székesfehérvár: n.a. Szekszárd: n.a. Szolnok: (környezetvédelmi osztálykódok szerint) benzin üzemű (78%): - nem katalizátoros vagy nem szabályozott katalizátoros: db - szabályozott katalizátoros: db db diesel üzemű (22%): - EURO db - EURO db - EURO 4 39 db - EURO 5 1 db db Tatabánya: n.a. Vác: Az üzemanyag fajta szerinti megoszlása: 70% benzin, 30% diesel. Veszprémben benzin, diesel, gázolaj üzemű járművek ilyen jellegű csoportosítását az adócsoport nem vezeti. Rendelkezésre bocsátott adatai: Megnevezés Darab szám tiszta gázüzemű 29 szabályozott katalizátoros nem szabályozott katalizátoros 334 katalizátor nélküli 8769 Összesen: Járműfajta szerinti megoszlás Ajka Személygépkocsi: 8244 db Tehergépkocsi: 927 db Autóbusz: 149 db Vontató: 45 db Motorkerékpár: 179 db Pótkocsi: 391 db Utánfutó. 270 db Lakókocsi: 13 db Baja: BácsVolán Rt. eszközállományára vonatkozóan busz: 94,18%, tehergépkocsi: 1,94%, személygépkocsi: 2,91%, nehéz tehergépkocsi: 0,97%. Békéscsaba: 10-15% tehergépkocsi. Budaörs: személygépkocsi: db, tehergépkocsi: db, busz: 13 db, vontató: 57db, motorkerékpár (mkp.): 259 db, pótkocsi: 475, utánfutó: 276 db, lakókocsi: 34 db. Cegléd: személygépkocsi: 55%, kistgk.: 15%, nehéz-tehergépkocsi: 20%, autóbusz 10%. Debrecen határát átlépő járművek megoszlása: személygépkocsi + mikrobusz 81 %, kis- és középteher + szóló busz 11 %, nehéz teher + pótos + csuklós autóbusz: 8 %.

14 I/C. kötet 13. oldal Dunaújváros: személygépkocsi: 81,1%, tehergépkocsi: 9,5%, autóbusz: 0,7%, vontató 0,7%,, mkp.: 1,0%, pótkocsi 3,7%, utánfutó 3,1%, lakókocsi 0,2%. Eger: n.a. Érd: személygépkocsi: 65 %, kistehergépkocsi: 20 %, nehéz tehergépkocsi: 12 %,, autóbusz : 3 % (becslés). Győr: Nincs utáni adat. Gyöngyös: Személygépkocsi db, tehergépkocsi db, autóbusz 185 db, vontató 139 db, motorkerékpár130 db. Gyula: A Volán járművei közül 37 db autóbusz (97,4 %) és 1 db nehéz tehergépkocsi (2,6 %). Hajdúböszörmény: személygépkocsi: 69,7%, tehergépkocsi: 10,5%, busz: 0,3%, vontató: 1,5%, mkp. 1,6%, pótk. 6,9 %, utánf.: 9,4%, lakókocsi: 0,1% Hódmezővásárhely: Járműfajta szerinti megoszlásuk: 73,4%-a személygépkocsi:., 10%-a nehéz tgk., 12%-a kis tgk., 0,5%-a autóbusz. Kaposvár ban 83% személygépkocsi; 0,5% autóbusz; 3,5% motorkerékpár; 13% teherszállító és különleges célú gépjármű (megyei statisztika). Kecskemét: Tehergépjármű: db, személygépjármű: db, busz: 328 db, vontató: 315 db. Miskolc: Személygépkocsi 78,6%, autóbusz 1,3%, tehergépjármű 12,3%, motorkerékpár 0,9 %, egyéb 6,9%. Mosonmagyaróvár: személygépkocsi 79,0%, autóbusz 0,2%, tehergépjármű 11,0%, motorkerékpár 1,6%, egyéb 8,2%. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: Személygépkocsi 81,8%, nagy tehergépjármű 1,8 %, kis tehergépjármű 11,9%, autóbusz 1,0 % (2003). Orosháza: személygépkocsi % tehergépkocsi % pótkocsi, félp., utánfutó % autóbusz 18 0,2 % motorkerékpár % lakókocsi 10 0,1 % lassú járművek, egyéb 445 3,7 % Ózd: n.a. Pécs: személygépkocsi: (85,4%), tehergépkocsi: (12%), busz: 608 (0,01%) db. Salgótarján: személygépjármű: 88%, kis tehergépjármű: 6%, nehéz tehergépjármű: 5%, busz 1% (becsült adat). Sopron: személygépkocsi: 55 %, kistehergépkocsi: 15 %, tehergépkocsi: 10 %, busz: 20 % (becsült adat). Szeged: 2002-ben személygépkocsi: 76,5%, autóbusz, tehergépjármű: 21,3 %, egyéb 2,2%. Székesfehérvár: személygépkocsi: 2002: db, 2003: db, 2004: db, tgk. 2002: db, 2003: db, 2004: 5.761db, busz 2002: 244 db, 2003: 140 db, 2004: 471db. Szekszárd: személygépkocsi: 86%, tehergépkocsi: 12%, busz: 2% (becsült adat). Szolnok: személygépkocsi db, autóbusz, 313 db, tehergépkocsi: db, egyéb 403 db. Szombathely: Járműfajta szerinti megoszlás: szgk: kistgk: nehéztgk: busz: 79% 9% 2% 1% Tatabánya: n.a. Vác: A járműfajta szerinti megoszlás: 86% személygépkocsi, 13,5% tehergépkocsi, 0,5% busz.

15 I/C. kötet 14. oldal Veszprémben a járműfajta szerinti megoszlás a következő: Megnevezés % személygépkocsi 79,1 tehergépkocsi 12,1 autóbusz 0,8 vontató 0,4 motorkerékpár 1,5 pótkocsi 3,0 utánfutó 2,9 lakókocsi 0,2 Összesen: 100,0 A Balaton Volán Személyszállítási Rt. Veszprém Megyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint a járműállomány darabszáma én: Jármű fajta db szám Átlagéletkor Üzemanyag %-os részarány helyi autóbusz 54 15,5 év diesel 34.4 % helyközi autóbusz 91 10,5 év diesel 57,9 % személygépkocsi 8 5,5 év benzin/diesel 5,1 % kis tehergépkocsi 2 5,5 év diesel 1,3 % tehergépjármű 2 24,0 év diesel 1,3 % Összesen: ,0 % 5. Személyszállítási teljesítmény megoszlás Ajkán a személyszállítás 85 % -át a személygépkocsival történő szállítás teszi ki. A tömegközlekedés 10 %. A maradék 5 % egyéb szállítóformával történik. Baja: tömegközlekedés 40%, gépjármű 40%, kerékpár 20%. Békéscsaba: tömegközlekedés 30%, személygépkocsi 55%, kerékpár 15% (becsült adat). Budaörs: tömegközlekedés: 39%, személygépkocsi közlekedés: 61%, kerékpár közlekedés 0% (2004, nem becsült adat). Cegléd: Személyszállítási teljesítmény megoszlás: tömegközlekedés 10%, személygépkocsi 65%, kerékpár 25%. Debrecen: n.a. Dunaújvárosban becsült adatok szerint a tömegközlekedés és a magán közlekedés (személygépkocsi, kerékpár) aránya %. A hivatásforgalmi közlekedésben a kerékpáros közlekedés aránya magasnak mondható, pontos adat azonban nincs. Az arányok közötti csökkenő tendencia van a tömegközlekedés kárára, ez azonban nem jelentős mértékű. Hosszú sávon a kerékpáros és a tömegközlekedés lenne a kedvező, ehhez azonban jelentős mértékű beruházások kellenének (kerékpárút-hálózat bővítése, autóbusz közlekedés jelentős racionalizálása, stb.). Eger: tömegközlekedés 60 %, személygépkocsi 35 %, kerékpár 5 % (becsült). Érd: tömegközlekedés 60 %, személygépkocsi 40 % - kerékpár elenyésző (becslés). Győr: személygépkocsi 45,1 %, busz 39,9 %, kerékpár 15,0 %.

16 I/C. kötet 15. oldal Gyöngyös: tömegközlekedés 15 %, személygépkocsi 80%, kerékpár 5%. Gyula: tömegközlekedés 0.16 %, személygépkocsi %, kerékpár %. Mivel a kerékpárok száma becsült adat, a százalékos részarány is tájékoztató jellegű. Hajdúböszörmény: tömegközlekedés. 2%, személygépkocsi 40%, kerékpár 48% (becslés). Hódmezővásárhely: személyszállítási teljesítmény megoszlás: személygépkocsi: 40%, tömegközlekedés: 20%, kerékpár: 40%. Kaposvár: tömegközlekedés 30%, személygépkocsi 69%, kerékpár 1 % (becslés). Kecskemét: tömegközlekedés 47%, kerékpár 11%, személygépkocsi 42% (becsült). Miskolc: Tömegközlekedés: a miskolciak 42%-a, a környéken élők 15%-a naponta használja a tömegközlekedést (napi utas). A fennmaradó arányt szinte teljes mértékben a személygépkocsi teszi ki, hiszen a kerékpárral közlekedők aránya elenyésző (becslés), inkább sport céljából bicikliznek az emberek. Mosonmagyaróvár: n.a. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: személygépkocsi, utas kerékpáros személygépkocsi, vezető 9% 11% 19% egyéb 5% 26% tömegközlekedés 30% gyalogos Orosháza: n.a. Ózd: Tömegközlekedés 60%, személygépkocsi 40%, kerékpár elhanyagolható mértékű (becsült adatok). Pécs: tömegközlekedés kb. 60%, egyéni kb. 40%. Salgótarján: n.a. Sopron: A személyszállítási részarány: tömegközlekedés 40%, személygépkocsi 55%, kerékpár 5% (becsült adat). Szeged: A szegediek helyváltoztatása (modalitás) közösségi közlekedéssel 35 % egyéni gépjárművel 22 % gyalog, kerékpáron 43 % (A Transman Kft. által 2000-ben végzett háztartásfelvétel adatai szerint )

17 I/C. kötet 16. oldal Az egyes közlekedési ágak közötti %-os megoszlás Szegeden, 2000-ben. év Közösségi Magántulajdonú Kerékpár Gyaloglás közlekedés motoros gépjárművek ,8 53,6 1,5 4,0 Székesfehérvár: autóbusz: 55%, személygépkocsi: 45%, a kerékpárosok részesedése elenyésző, 1 ezrelék alatti. Szekszárd: Nincs adat. Szolnok: Nem rendelkeznek adatokkal, becslés alapján a közlekedő létszám az alábbi: - tömegközlekedés: 50-70% - személygépkocsi: 30-50% - kerékpár: 1-3% Szombathely: Személyszállítási teljesítmény megoszlás (becsült adat): Tömegközlekedés Személygépkocsi Kerékpár 35% 40% 25% Tatabánya: Tömegközlekedés 55%, egyéb 45%. Vác: A személyi szállítási teljesítmény megoszlása: 90% személygépkocsi, 7% tömegközlekedés, 3% kerékpár. Veszprémben a Balaton Volán Személyszállítási Rt. Veszprém Megyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint az autóbuszok 95%-ával tömegközlekedési szolgáltatást végeznek, helyi és helyközi viszonylatban. A maradék 5% marad a különjárati, ill. szerződéses tevékenységekre. 6. Személygépkocsik száma Ajka: db (2004.) Baja: n.a. Békéscsaba: db (becsült adat). Budaörs: db. Cegléd: db. Debrecen: db. Dunaújváros: db. Eger: évben a személygépkocsik száma: db. Érd: (tényleges adat). Győr: nincs utáni adat. Gyöngyös: db. Gyula: db, ez az Adócsoport nyilvántartásában levő összes gépjárművek 77 %-a. Hajdúböszörmény: db. Hódmezővásárhely: n.a. Kaposvár: db (statisztika). Kecskemét: személygépkocsi állomány: db. Miskolc: db (2004). Folyamatos növekedés tapasztalható. Mosonmagyaróvár: db. Nagykanizsa: n.a. Nyíregyháza: db 2003-ban és között 15,3 %-kal nőtt.

18 I/C. kötet 17. oldal Orosháza: db. Ózd: n.a. Pécs: db. Salgótarján: évben: db. Sopron: személygépkocsik száma darab. Szeged: 2002-ben db, 2003-ban db, 2004-ben db (adóhivatal adatai). Székesfehérvár:- 2002: db, 2003: db, 2004: db Szekszárd: db. Szolnok: személygépkocsi: db. Szombathely: Személygépkocsik száma: db. Tatabánya: n.a. Vác: A személygépkocsik száma: (tény adat). Veszprém: db (2004). Levegőminőség 7. A levegőminőségre vonatkozó általános (jellemző) adatok Ajka város levegője szennyezett. Az Önkormányzat mindent megtesz (fásítás, az utak locsolása) a levegő minőségének javítása érdekében novemberétől novemberéig nem történt meg a tájékoztatási és riasztási küszöbérték túllépése. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Veszprémi Mérőállomása által küldött évi átlag adatok tájékoztató jelleggel, ami csak a mérőállomásra vonatkozik: NO SO O év NOX NO CO PM10 uq/m 3 uq/m 3 2 uq/m 3 2 uq/m 3 3 uq/m 3 uq/m 3 uq/m 3 január 24,6 3,3 19,5 6,3 46, ,5 február 27,6 5,7 18,6 4, ,4 35,3 március 15,3 0,9 13,9 7 76,9 418,29 35,1 április 10,9 0,9 9,6 8 76,3 279,08 26,8 május 11,4 1,1 9,8 19,3 74,6 277,54 23,5 június 8,9 0,8 7,6 18,7 72,8 196,78 18,6 július 5,6 1,4 3,4 15,3 73,1 185,04 23 augusztus 5,5 1 3,9 12,4 80,7 202,03 23,8 szeptember 9,4 1,2 7,5 6,8 60,1 297,77 25,9 Baján a levegőminőségi értékelés szerint jó a levegőminőség a város centrumában. SO 2 átlag: 0,55 µg NO 2 átlag: 27,58 µg Ülepedő por átlag: 3,01 g/m 2 Békéscsaba: a szennyezettség mértéke változó. Budaörsön a nagy forgalmú területek (autópálya, 1.sz. főút) szennyezett, többi terület jó minőségű. Cegléden a levegő minőségére vonatkozó általános (jellemző) adatok jók.

19 I/C. kötet 18. oldal Debrecen város légszennyezettsége az egészségügyi határértékek alapján közepesnek mondhatók. Az alap-légszennyezettség éves értéke Debrecen belterületén: ug/m3 Debrecen Kén-dioxid (SO2) 14,6 Szén-monoxid (CO) 197,4 Nitrogén-dioxid (NO2) 32,2 Szilárd (TSPM) 6,7 Szerves vegyületek (CH) 4,0 Fűtési félév (ff) és nem fűtési félév (nff) immissziós adatai ff ff 2002n ff 2003 nff SO2 ug/m3 6,15 4,49 2,39 2,06 NO2 ug/m3 20,81 48,96 28,66 37,98 Ülepedő por g/m2*30nap 4,77 4,04 5,46 6,2 Szálló por ug/m3 59,32 76,38 61,5 94,67 A fenti adatok alapján a kén-dioxid légszennyezés a városban alacsony volt, az ülepedő por szennyezés kis mértékben, a nitrogén-dioxid szennyezés jelentősen emelkedett. Szálló por mérés Debrecen városban egy mérőponton volt, és itt is jelentős emelkedés volt tapasztalható. Dunaújváros: n.a. Eger: Nagy forgalmú helyeken imissziós koncentrációra vonatkozó adatok nincsenek. Érd: n.a. Győr: évben Győr-városban a RIV mérőpontok közelében a levegő minősége: kén-dioxid: kiváló, nitrogén-dioxid: jó, ülepedő por: jó. A évi minősítés minden vizsgált szennyező komponens esetében megegyezik a évivel. Az órás és 24 órás határérték túllépéseket összevetve év kedvezőbb, melyet az elmúlt év meteorológiai viszonyai és a közlekedés korszerűsítése (Szent István út átépítése, zöld hullám kialakítása) együttesen eredményezett. Gyöngyös: n.a. Gyula: PM10 (10 mikronnál kisebb átmérőjű részecske) koncentráció 2004-ben az egyes hónapokban eltérő volt (szennyezett, megfelelő, jó), NO 2 általában, SO 2 mindig kiváló volt 2004-ben. Hajdúböszörmény. Mérsékelten szennyezett. 24 órás NO x koncentráció: 25,55 µg/m³. Hódmezővásárhely: n.a.

20 I/C. kötet 19. oldal Kaposvár: Kén-dioxid (µg/m³) SO 2 nem fűtési félév fűtési félév ,39 5, ,31 3, ,7 2, , ,6 - Forrás: ÁNTSZ, Somogy Megyei Intézete A nitrogén-dioxid koncentráció ami nagy részben közlekedési kibocsátásnak vehető egyetlen RIV állomáson (Fodor J. tér) év közötti időszakban évente a mérések 11.5%-ában haladta meg a 24 órás határértéket (85,0 µg/m3). Egyes időjárási helyzetekben felhős, szélcsendes időben komoly határérték-túllépések tapasztalhatók, a maximális 24 órás értékek 2,4-szeresével lépte túl a határértékeket. Az átlagimmisszió is jelentős, a határérték 54%-a. Mindez a közlekedés hatását jelzi. Nitrogén-dioxid (µg/m3) NO 2 nem fűtési félév fűtési félév , ,91 38, ,27 33, , ,5 - Forrás: ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete A többi mérőpont közül háromnál fordult elő határérték-túllépés, amelyek gyakorisága 1,5% alatti. Ezek a mérőpontok kevésbé forgalmas utak mentén találhatók. Összességében elmondható, hogy Kaposváron a nitrogén-dioxid szennyezettség alakulása csökkenő tendenciát mutat, míg a kén-dioxid szennyezettség igen alacsony értéken stagnál.

21 I/C. kötet 20. oldal Szálló por (TSPM: összes lebegő portartalom) tekintetében a közlekedés nem elsősorban kibocsátóként fontos, ugyanis sokkal nagyobb mennyiségű az a por, amit a közlekedés fölkavar. Szálló por esetében az éves határérték 50 µg/m3, 24 órás határérték 100,0 µg/m3. Szálló port egy helyen, a 61-es út mellett mérnek. Az átlagimmisszió értéke magas: 95,49 µg/m3, tehát erősen megközelíti még a 24 órás határértéket is. Érdemes ezt összevetni azzal, hogy az ülepedő por átlaga ugyanazon a mérőponton kevesebb, mint ötöde a határértéknek. Ez arra utal, hogy azon a helyen valami a levegőben tartja a port. A gyakori határérték-túllépés mellett jól látszik a szeles időszakokban mért kiugróan magas érték: a vizsgált időszak alatt a maximális érték a határértéket 3,6-szeresen túllépte (357,00 µg/m3), az esetek 5%-ban pedig 2,5-szeres túllépések is előfordultak. Az ötfokú skálán Kaposvár város levegője a szálló por esetében 4. osztályúnak minősíthető. A szálló por igen magas értékéért nemcsak a közlekedés lehet felelős. Több budapesti mérés azt mutatja, hogy a szálló por értéke a forgalomtól távolabbi helyeken is eléri a forgalmas utak melletti értékek kétharmadát. Ha ezt Kaposvárra is feltételezzük, akkor a város egész területén a határérték rendszeres túllépésével számolhatunk. (A szálló por sokféle forrásból eredhet: építkezések, csupaszon lévő földfelületek, de olyan hétköznapi okból is, mint például az utakra felhordott és a forgalom által koptatott sár.) Az ülepedő por mennyisége egy mérőponton 20%-ban túllépte a megengedett határérték (16 g/m 2 *30 nap) mennyiségét. Az ülepedő por havi átlagértéke a határérték 50 %-a alatt marad a vizsgált időszakban. Ülepedő por (g/m 2 30 nap) Ülepedő por nem fűtési félév fűtési félév ,8 2, ,58 4, ,03 4, ,7 6, , ,532 Forrás: ÁNTSZ, Somogy Megyei Intézete A szén-monoxid kibocsátásban több üzem is kiveszi a részét, legjelentősebbek a Kapos Atlasz Gépgyár Kft., Béke-Füredi Fűtőmű, Magyar Cukor Rt. gyára. A kibocsátás emelkedésének fő oka - a bevallási adatok elemzése alapján - hogy az évek folyamán javult a bevallási fegyelem. Ez a többi szennyező anyag tekintetében is elmondható. Kaposváron a levegő minőségének romlásában a legfőbb szerepet a közlekedés játssza, mivel a városon átmenő 61. sz. és 67. sz. főút nagy forgalmával egészségügyi, oktatási és egyéb intézményeket, valamint lakóterületeket érint. A belváros levegőminőségével kapcsolatban előrelépést jelentettek a forgalomszervezési intézkedések. Pl. a évben elkészült Bethlentéri körforgalom előnyös hatásaként a gépjárművek szervezettebb mozgásából adódóan kevesebb a szennyezőanyag kibocsátás.

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216. TARTALOM 1. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉS HAZÁNK LEVEGŐMINŐSÉGÉRŐL 2006. KÉSZÜLT

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2014. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2016 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Az OLM 2015. évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2016. november TARTALOM Mintavételi program ismertetése...

Részletesebben

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont 2011. március TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2009. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: MFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2010 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 29. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján 1 TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése az automata mérıállomások adatai alapján...4

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március TARTALOM 1. A levegıminıség

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG MÉRŐKÖZPONT A NAT által NAT 1-1040/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 3530 Miskolc Mindszent tér 4. Pf 379 Telefon:(46)517-300

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Ballabás Gábor

Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Ballabás Gábor Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem A levegő, mint környezeti elem hasznosítása és védelme (ábraanyag) Ballabás Gábor Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék bagi@ludens.elte.hu 50 méteres magasságra

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratórium A NAT által NAT-1-1224/2005 számon akkreditált vizsgálólaboratórium LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

A levegőterheltségi szint alakulása. Ózdon. a JKY-930 mobil mérőállomás évi mérési adatai alapján

A levegőterheltségi szint alakulása. Ózdon. a JKY-930 mobil mérőállomás évi mérési adatai alapján 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. A NAT által az 1-1040/2010 számon akkreditált vizsgálólaboratórium A levegőterheltségi szint alakulása Ózdon a JKY-930 mobil mérőállomás 2011. évi mérési adatai alapján A

Részletesebben

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető IX. Forgalomszabályozási Konferencia, 2014. május 29. - Pécs TARTALOM Forgalmi

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE Heti összefoglaló a 1. október 4.-én Kolontár külterületén bekövetkezett vörösiszap tároló gátszakadással kapcsolatos ÁNTSZ tevékenységekről 11. május 26 Rövid összefoglaló az ÁNTSZ OTH, OKI és a Veszprém

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 1.) Dunaújváros levegőminőségi helyzetének rövid elemzése A szennyezett területek lehatárolása a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2011. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2012 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előzmények ELŐTERJESZTÉS A 1. sz. főúton

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2010. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2011 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351. Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351. Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:5351-2013:text:hu:html HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351 Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

22. A települések levegőjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

22. A települések levegőjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 22. A települések levegőjének 2006. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegőjének 2006. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok Kazincbarcika Sajószentpéter

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Szabványok Levegőtisztaságvédelem Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Nemzetközi egyezmények //2004.04.14. Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Minısítés: nyílt KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenı

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2012. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2013 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

1. Az egészségügyi ellátás normál rendben folyik, zavartalan. 3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik.

1. Az egészségügyi ellátás normál rendben folyik, zavartalan. 3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 20. A települések levegıjének 2008. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegıjének 2008. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok SajószentpéterKazincbarcika

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 Dr Paár István Közlekedéstudományi Intézet kft ZÖLD AUTÓ KÖZPONT KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 avagy fenntartható közúti közlekedés Előadás tematikája Fenntartható közúti közlekedés: 1. MÉRGEZŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 7. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben III.

Az infrastruktúra alapjai 7. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben III. Az infrastruktúra alapjai 7. előadás Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben III. A közlekedési infrastruktúra keresleti oldalának alakulása A vasúti személyforgalom alakulása a világon

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Fenntartható térségfejlődés A fenntartható térségfejlődés célja, hogy a fejlődés a természeti és épített környezet értékeinek védelme mellett a lakosság életminőségének javulását és a mindezeket megalapozó

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Budapest légszennyezettségi adatai

Budapest légszennyezettségi adatai Budapest légszennyezettségi adatai Az Európai Bizottság felkérésére a Tiszta Levegőt Európának (Clean Air For Europe, CAFE) folyamat részeként átfogó elemzés készült a légszennyezésnek a környezetre és

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26. Mezőgazdas gazdaság és légszennyezés Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia 2016. április 26. Tartalom A mezőgazdaságból származó légszennyezőanyag és bűz kibocsátás; A levegő védelmi jogi szabályozás mezőgazdaságot

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

Tájékoztató a Kisalföld Volán Zrt. tevékenységéről

Tájékoztató a Kisalföld Volán Zrt. tevékenységéről Kisalföld Volán Zrt. Győr Előterjesztés a Kapuvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-i ülésére Tájékoztató a Kisalföld Volán Zrt. tevékenységéről Győr, 2012. június 13. Pócza Mihály

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10022-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről 1 Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség.

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 197 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-11 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben