Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése"

Átírás

1 Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2012

2 Tartalom Mintavételi program ismertetése... 3 Értékelés... 3 Szennyezı anyagonkénti értékelés:... 4 Szállópor PM Arzén (As)... 4 Kadmium (Cd)... 4 Nikkel (Ni)... 4 Ólom (Pb)... 5 Benz(a)pirén (BaP)... 5 Egyéb PaH komponensek... 5 Kiülepedés vizsgálat... 5 Összegzı értékelés: táblázat: A évi mintavételi program mintavételi pontjai térkép: A PM 10 program keretében vizsgált települések táblázat: év légszennyezettségi index szerinti értékelése táblázat: PM 10 statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 As statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 Cd statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 Ni statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 Pb statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 B(a)P statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 egyéb PaH komponensek statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: Nehézfém és PaH vegyületek teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei diagram: PM 10 éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Arzén éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Kadmium éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Nikkel éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Ólom éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Benz(a)pirén éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 egyéb PaH vegyületek éves átlagai a vizsgált mintavételi helyeken diagram: Kecskemét, K-puszta nehézfém teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei diagram: Kecskemét, K-puszta egyéb PaH vegyületek teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei diagram: PM órás értékek diagram: PM 10 Benz(a)pirén 24 órás értékek diagram: PM 10 éves átlagok alakulása diagram: Arzén éves átlagok alakulása diagram: Kadmium éves átlagok alakulása diagram: Nikkel éves átlagok alakulása diagram: Ólom éves átlagok alakulása diagram: Benz(a)pirén éves átlagok alakulása

3 Mintavételi program ismertetése A mintavételek 4x2 hetes idıtartamban folytak 24 órás mintavétellel, egyenletesen elosztva az év során. A szálló por PM 10 mintavétel és a minták feldolgozása a meghatározott referencia módszerek (MSZ EN 12341; MSZ EN 14902) szerint történt. A környezeti levegıben található nehézfémek (arzén, kadmium, nikkel, ólom), benz(a)pirén és egyéb PAH komponensek (benz(a)antracén, benz(b,j,k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén, dibenz(a,h)antracén) vizsgálata szálló por (PM 10 ) mintából összesen 25 településen történt (1. térkép), 29 mintavételi ponton. Az Alsó Tiszavidéki felügyelıség a tavalyi évhez képest eggyel több mintavételi ponton mért. Az Európai Parlament és Tanács 2004/107/EK irányelv nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség szerint 21 mérıhelyen kell vizsgálatot végezni az 1. táblázatban részletezettek alapján. Ahol lehetıség volt rá, ott az automata mérıállomásnál voltak a mintavevık elhelyezve. (1. táblázat) Az értékelés a 6/2011 (I.14.) VM rendeletben meghatározott módszerek, és a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben megadott egészségügyi határértékek, célértékek szerint, valamint a Légszennyezettségi Index figyelembe vételével készült. Légszennyezettségi index Szálló por (PM 10 ) kiváló jó megfelelı szennyezett erısen szennyezett µg/m 3 éves átlag Egyéb komponens esetén a határérték %-ban % éves átlag Értékelés A 2. táblázat tartalmazza a vizsgált komponensek légszennyezettségi index szerinti értékelését. Az egyéb PaH komponensekre a vonatkozó jogszabályban nincs meghatározva határérték ezért ezekre a vegyületekre nem készült ilyen értékelés. A szennyezıanyagonkénti statisztikai mutatók a sz. táblázatokban találhatók. A vizsgálatok során kapott eredmények értékelése szennyezı anyagonként a 4/2011 (I.14.) VM rendelet szerinti éves egészségügyi határértékekhez, célértékekhez, illetve a 6/2011 (I.14.) VM rendeletben található alsó és felsı vizsgálati küszöbértékekhez viszonyítva történt. Az éves átlagértékeket szennyezı komponensenként az 1-9. sz. diagramok mutatják be. A diagramokon az egészségügyi határértékek, célértékek, illetve az alsó és felsı küszöbértékek is jelölve vannak. A nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıhelyeket és komponenseket az sz. diagramokban csíkozással jelöltük. A 10. és 11. sz. diagram a PM 10 és Benz(a)pirén 24 órás átlagértékek alakulását ábrázolja, a határértékek jelölésével. A sz. diagramon található a 2009, és évi mintavételi program eredményeinek az összehasonlítása. 3

4 A sz. táblázatokban eltérı színnel kerültek megjelölésre azok a mérıpontok, ahol az adatrendelkezésre-állás nem érte el a 90%-ot. Szennyezı anyagonkénti értékelés: Szállópor PM 10 Az éves egészségügyi határérték 40 µg/m 3 24 órás egészségügyi határérték 50 µg/m 3 A szálló por PM 10 frakciójának éves átlag koncentráció értékeit összehasonlítva a határértékkel látható, hogy a vizsgált 29 mintavételi pont közül 14 ponton haladta meg a PM 10 koncentráció értékek éves átlaga a határértéket (1.sz. diagram). A 24 órás átlag értékeket vizsgálva látható, hogy a főtési idıszakban lényegesen magasabbak a koncentrációk, mint a nem főtési idıszakban (10. sz. diagram). A határérték átlépés %-a Szegeden (50%), Kistelken (39.29%) illetve Gyırben (40.35%) volt a legnagyobb. A legmagasabb napi átlag (183.3 µg/m 3 ) Budapest Gilice téren fordult elı (3. táblázat). A túllépések oka valószínőleg a közlekedés és a lakossági főtés együttesen, továbbá a meteorológiai viszonyok is lényegesen befolyásolják a szennyezettség alakulását. A év átlagértékeivel összehasonlítva 4 mérıhely kivételével az összes ponton magasabbak voltak az értékek 2011-ben (12. diagram). A 90.4%-os percentilis értékét vizsgálva az összes mérıponton magasabb volt az érték 50 µg/m 3 -nél. Arzén (As) Az éves egészségügyi határérték 0,01 µg/m 3 (10 ng/m 3 ) A minták arzén tartalmának éves koncentráció átlagait az éves határértékhez hasonlítva, látható a 2. sz. diagramon, hogy egy mintavételi ponton sem fordult elı határérték túllépés. Az éves átlag koncentrációk jóval a határérték alatt vannak és az alsó vizsgálati küszöböt sem haladta meg a koncentráció egy mintavételi ponton sem. A évi értékekkel összehasonlítva a mérıhelyek adatait, 2011-ben a mérıpontok felénél tapasztalható alacsonyabb koncentrációérték. (13. diagram) Kadmium (Cd) Az éves egészségügyi határérték 5 ng/m 3 Az év során kadmium esetében sem fordult elı határérték túllépés egy mintavételi ponton sem. Az átlagértékek jóval az egészségügyi határérték és alsó küszöbérték alatt vannak. (3. sz. diagram) évhez képest az átlagértékek a 13 vizsgált pont közül 7 ponton tovább csökkentek. (14. diagram) Nikkel (Ni) Éves egészségügyi határérték: 0,025 µg/m 3 (25 ng/m 3 ) 4

5 Nikkel esetében az éves határértéket illetve az alsó vizsgálati küszöbértéket sem lépték át az éves átlagértékek. (4. sz. diagram). A évi értékekhez képest a mérıhelyek többségénél csökkentek az átlagértékek. (15. diagram) Ólom (Pb) Éves egészségügyi határérték: 0,3 µg/m 3 (300 ng/m 3 ) Ólom esetében szintén jóval határérték és alsó vizsgálati küszöbérték alatt maradtak az átlagértékek, hasonlóan az elızı évekhez. (5. és 16. sz. diagram) Benz(a)pirén (BaP) Éves egészségügyi határérték: 0,12 ng/m 3 ; Éves célérték: 1 ng/m 3 24 órás egészségügyi határérték 1 ng/m 3 Benz(a)pirén komponensnél az éves átlagkoncentráció minden mérıponton nagymértékben meghaladja az éves határértéket. A legmagasabb koncentráció Hajdúböszörményben fordult elı (6. sz. diagram). A 24 órás átlagkoncentrációkat vizsgálva, látható, hogy a főtési idıszakban jóval magasabbak a koncentráció értékek, mint a nem főtési idıszakban (11. sz. diagram). Az összehasonlítás szerint 22 mérıpont közül 4 hely kivételével mindenhol növekedtek az átlagértékek 2010-hez képest (17. diagram). Egyéb PaH komponensek 2011-ben 14 mérıponton történt a benz(a)pirénen kívül egyéb PaH komponensek vizsgálata. Ezek a vegyületek a következık voltak: benz(a)antracén, benz(b,j,k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén, dibenz(a,h)antracén. A nyíregyházi, debreceni és hajdúböszörményi mérıponton benz(b,j,k)fluorantén helyett benz(b,k)fluorantén vizsgálata történt (9. táblázat). Kiülepedés vizsgálat A vizsgálat során 30 napon át mintavételezett ülepedı por mintából történt a nehézfémek és PaH komponensek vizsgálata a Kecskeméthez közeli K-pusztán. Mért értékeket a nemzetközi elvárásoknak megfelelıen ng/m2*nap-ban adjuk meg. (8-9.diagram). Összegzı értékelés: A évben összességében a PM 10 koncentráció értékek éves átlag értékei magasabbak az elızı évhez képest. A légszennyezettségi index szerint 14 mérıhely szennyezettnek, 14 mérıhely megfelelınek, és 1 jónak minısíthetı. Ez az érték jelentıs romlást mutat a évi mintavételi program eredményeihez képest. A nehézfémek (As, Ni, Cd, Pb) esetében egészségügyi határérték túllépés nem volt. Ezen anyagok alapján az ország levegıminısége az elızı évekéhez hasonlóan kiválónak mondható. 5

6 Benz(a)pirén szennyezı anyag esetében látható, hogy az éves átlag koncentráció minden mintavételi ponton jóval az egészségügyi határérték felett van. A célértéket vizsgálva a 22 mérıhely közül 18 ponton fordult elı túllépés. A vizsgálati eredményeket a vonatkozó jogszabályban szereplı határértékekhez hasonlítva az egész ország területe erısen szennyezettnek mondható. A magasabb koncentrációk a főtési idıszakra estek. 6

7 1. táblázat: A évi mintavételi program mintavételi pontjai Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Mintavétel helye Mintavevık az automata állomásnál elhelyezve Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıpontok PM Arzén 10 (As) Higany (Hg) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Benz(a)pirén (BaP) Egyéb PAH vegyületek* Alsó-Tisza-vidéki Dél-dunántúli Észak-dunántúli Észak-magyarországi Közép-Duna-völgyi Kecskemét, Tóth László sétány 2. x x x o o x x o o Kecskemét, K-Puszta. x x x o o o x o o Kecskemét, K-Puszta kiülepedés vizsgálat x x x o o o o x o o Szeged Kossuth Lajos sugár út 89 x** x x x Kistelek, Petıfi u 11/9. x x x o x Pécs, Szabadság u. 7. x x x o Tab, Polgármesteri Hiv. x x o Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok x x x o o x x o x Gyır, Szigethy Attila út x x x o x x x o x Sarród, Nemzeti Park x x x x x x x o o Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 x Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 x Szombathely, Vörösmarty u 2 x Szombathely, Bolyai u. 11. x x o o x x o x Halmajugra, Kossuth út 163. x x x x x x o x Hernádszurdok, Gátırház 3. x x x x x x x o x Miskolc, Búza tér x x x o x x x o x Szolnok, Ady Endre u. x x Budapest, Gilice tér x x x x x x x o Budapest, Széna tér x x x x x x x o Szigetújfalu Fı u.1. x x

8 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-dunántúli Tiszántúli Mintavétel helye Mintavevık az automata állomásnál elhelyezve Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıpontok Arzén PM10 (As) Higany (Hg) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Benz(a)pirén (BaP) Százhalombatta, Búzavirág tér x x x x x x x o Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. x x o o o x o Ajka, Korányi u. 1. x Tapolca, Kazinczy tér 2. x x o Veszprém, Patak tér 4. x x o Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) x x x x x Egyéb PAH vegyületek* Debrecen, Kalotaszeg tér x x x o x Nyíregyháza, Széna tér x x x x Hajdúböszörmény x x o x Megjegyzés: o Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentve * benz(a)antracén, benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén, benz(k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén és dibenz(a,h)antracén **: A szegedi konténer áthelyezésre került 2011 évben, a mintavevı pont a konténer régi helyén lett elhelyezve. 8

9 1. térkép: A PM10 program keretében vizsgált települések Esztergom Halmajugra Sarród Gyor Budapest Szombathely Ajka Veszprém Százhalombatta Szigetújfalu Szolnok Dunaújváros Tapolca Kecskemét Zalaegerszeg Tab Kistelek Szeged Pécs Miskolc Hernádszurdok Nyíregyháza Hajdúböszörmény Debrecen Békéscsaba 9

10 2. táblázat: év légszennyezettségi index szerinti értékelése Mérıhely Légszennyezettségi index PM10 As Cd Ni Pb BaP Miskolc, Búza tér szennyezett (4) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) erısen szennyezett (5) Hernádszurdok, Gátırház 3. megfelelı (3) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) erısen szennyezett (5) Halmajugra, Kossuth út 163. szennyezett (4) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) erısen szennyezett (5) Szolnok, Ady E. u. szennyezett (4) Pécs, Szabadság u. 7. megfelelı (3) erısen szennyezett (5) Tab, Polgármesteri Hiv. megfelelı (3) erısen szennyezett (5) Tapolca, Kazinczy tér 2. megfelelı (3) erısen szennyezett (5) Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. szennyezett (4) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) erısen szennyezett (5) Veszprém, Patak tér 4. megfelelı (3) erısen szennyezett (5) Ajka, Korányi u. 1. megfelelı (3) Nyíregyháza Széna tér szennyezett (4) erısen szennyezett (5) Debrecen, Kalotaszeg tér megfelelı (3) erısen szennyezett (5) Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) szennyezett (4) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) - Hajdúböszörmény szennyezett (4) erısen szennyezett (5) Kecskemét, Tóth László sétány 2. Szennyezett (4) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) Kecskemét, K-Puszta. Megfelelõ (3) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) Kistelek, Petıfi u 11/9. Szennyezett (4) Erısen szennyezett (5) Szeged Kossuth Lajos sugár út 89 Szennyezett (4) Erısen szennyezett (5) Sarród, Nemzeti Park Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) Gyır, Szigethy Attila út Szennyezett (4) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Megfelelõ (3) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Megfelelõ (3) Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Megfelelõ (3) Szombathely, Vörösmarty u 2 Szennyezett (4) Szombathely, Bolyai u. 11. Megfelelõ (3) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) Budapest, Gilice tér Szennyezett (4) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) Budapest, Széna tér Szennyezett (4) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) Szigetújfalu Fı u. 1. Megfelelõ (3) Százhalombatta, Búzavirág tér Megfelelõ (3) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erısen szennyezett (5) 10

11 3. táblázat: PM10 statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelıség Mérıhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendelkezésreállás határérték átlépés db határérték átlépés % µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 db % db % Miskolc, Búza tér Észak-magyarországi Hernádszurdok, Gátırház Halmajugra, Kossuth út Szolnok, Ady E. u Dél-dunántúli Közép-dunántúli Tiszántúli Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Pécs, Szabadság u Tab, Polgármesteri Hiv Tapolca, Kazinczy tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u Veszprém, Patak tér Ajka, Korányi u Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Szeged Kossuth Lajos sugár út Kistelek, Petıfi u 11/ Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út

12 Felügyelıség Mérıhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendelkezésreállás határérték átlépés db határérték átlépés % Közép-Duna-völgyi µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 db % db % Sarród, Nemzeti Park Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Szombathely, Vörösmarty u 2 Szombathely, Bolyai u Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Szigetújfalu Fı u Százhalombatta, Búzavirág tér

13 4. táblázat: PM10 As statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Miskolc, Búza tér Felügyelıség Mérıhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendelkezésreállás Északmagyarországi Hernádszurdok, Gátırház Halmajugra, Kossuth út Közép-dunántúli Tiszántúli Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Közép-Duna-völgyi Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

14 5. táblázat: PM10 Cd statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Miskolc, Búza tér Felügyelıség Mérıhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendelkezésreállás Északmagyarországi Hernádszurdok, Gátırház Halmajugra, Kossuth út Közép-dunántúli Tiszántúli Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Közép-Duna-völgyi Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

15 6. táblázat: PM10 Ni statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Miskolc, Búza tér Felügyelıség Mérıhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendelkezésreállás Északmagyarországi Hernádszurdok, Gátırház Halmajugra, Kossuth út Közép-dunántúli Tiszántúli Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Közép-Duna-völgyi Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Az adatrendelkezésre-állás nem éri el a 90%-ot 15

16 7. táblázat: PM10 Pb statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Miskolc, Búza tér Felügyelıség Mérıhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendelkezésreállás Északmagyarországi Hernádszurdok, Gátırház Halmajugra, Kossuth út Közép-dunántúli Tiszántúli Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Budapest, Gilice tér Közép-Duna-völgyi Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

17 8. táblázat: PM10 B(a)P statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelıség Mérıhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszá m Adatrendelkezésre -állás határérté k átlépés határérté k átlépés ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % db % Miskolc, Búza tér Északmagyarországi Hernádszurdok, Gátırház Halmajugra, Kossuth út Dél-dunántúli Közép-dunántúli Tiszántúli Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Pécs, Szabadság u Tab, Polgármesteri Hiv Tapolca, Kazinczy tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u Veszprém, Patak tér Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Szeged Kossuth Lajos sugár út Kistelek, Petıfi u 11/ Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u

18 Felügyelıség Mérıhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszá m Adatrendelkezésre -állás határérté k átlépés határérté k átlépés ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % db % Budapest, Gilice tér Közép-Duna-völgyi Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Az adatrendelkezésre-állás nem éri el a 90%-ot 18

19 9. táblázat: PM10 egyéb PaH komponensek statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelıség Mérıhely Komponens Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4 %) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszá m Adatrendelkezésr e-állás Észak-magyarországi Tiszántúli Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Alsó-Tisza-vidéki Kecskemét, Tóth László sétány benz(a)antracén

20 Felügyelıség Mérıhely Komponens Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4 %) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszá m Adatrendelkezésr e-állás Észak-dunántúli 2. Kecskemét, K-Puszta. Szeged Kossuth Lajos sugár út 89 Kistelek, Petıfi u 11/9. Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Gyır, Szigethy Attila út ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén

21 Felügyelıség Mérıhely Komponens Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4 %) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszá m Adatrendelkezésr e-állás Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén

22 10. táblázat: Nehézfém és PaH vegyületek teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei Felügyelıség Mérıhely Komponens Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendelkezésreállás Alsó-Tisza-vidéki Kecskemét, K-Puszta ng/m 2 *nap ng/m 2 *nap ng/m 2 *nap ng/m 2 *nap ng/m 2 *nap db % Higany (Hg) Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Benz(a)pirén (BaP) Benz(a)antracén Benz(b,j,k)fluorantén Indenol(1,2,3-cd)pirén Dibenz(a,h)antracén

23 1. diagram: PM10 éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Szolnok, Ady E. u. Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Tapolca, Kazinczy tér 2. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Patak tér 4. Ajka, Korányi u. 1. Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K-Puszta. Szeged Kossuth Lajos sugár út 89 Kistelek, Petıfi u 11/9. Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Szombathely, Vörösmarty u 2 Szombathely, Bolyai u. 11. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Szigetújfalu Fı u.1. Százhalombatta, Búzavirág tér µg/m3 Átlag éves h.é. felsı vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb 23

24 2. diagram: PM10 Arzén éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K- Puszta. Esztergom, Babits- Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. célért. felsı vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıhelyek csíkozással jelölve 24

25 3. diagram: PM10 Kadmium éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K- Puszta. Esztergom, Babits- Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. és célérték felsı vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıhelyek csíkozással jelölve 25

26 4. diagram: PM10 Nikkel éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K- Puszta. Esztergom, Babits- Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. célért. felsı vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıhelyek csíkozással jelölve 26

27 5. diagram: PM10 Ólom éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K- Puszta. Esztergom, Babits- Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. felsı vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıhelyek csíkozással jelölve 27

28 6. diagram: PM10 Benz(a)pirén éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Tapolca, Kazinczy tér 2. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Patak tér 4. Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K-Puszta. Szeged Kossuth Lajos sugár út 89 Kistelek, Petıfi u 11/9. Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. célért. felsı vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıhelyek csíkozással jelölve 28

29 7. diagram: PM10 egyéb PaH vegyületek éves átlagai a vizsgált mintavételi helyeken ng/m benz(b,j,k)fluorantén benz(a)antracén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Szombathely, Bolyai u. 11. Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérıhelyek csíkozással jelölve * benz(b,k)fluorantén 29

30 8. diagram: Kecskemét, K-puszta nehézfém teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei ng/m 2 *nap Higany (Hg) Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett komponensek csíkozással jelölve 30

31 9. diagram: Kecskemét, K-puszta egyéb PaH vegyületek teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei Benz(a)pirén (BaP) Benz(a)antracén Benz(b,j,k)fluorantén Indenol(1,2,3-cd)pirén Dibenz(a,h)antracén ng/m 2 *nap Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett komponensek csíkozással jelölve 31

32 10. diagram: PM10 24 órás értékek Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Nyíregyháza, Széna tér Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Szolnok Tapolca, Kazinczy tér 2. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Patak tér 4. Ajka, Korányi u. 1. Sarrod Gyır, Szigethy Attila út Esztergom Szombathely, Vörösmarty u 2 Szombathely, Bolyai u. 11. Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Szigetújfalu Fı u.1. K-Puszta Szeged Kossuth Lajos sugár út 89 Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kistelek, Petıfi u 11/9. 32 µg/m3

33 11. diagram: PM10 Benz(a)pirén 24 órás értékek Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Nyíregyháza, Széna tér Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény Tapolca, Kazinczy tér 2. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Patak tér 4. Sarrod Gyır, Szigethy Attila út Esztergom Szombathely, Bolyai u. 11. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér K-Puszta Szeged Kossuth Lajos sugár út 89 Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kistelek, Petıfi u 11/9. 33 ng/m3

34 12. diagram: PM10 éves átlagok alakulása µg/m Szeged, Kossuth L. sgt. 89. Kecskemét, Tóth László sétány 2. Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Sarród, Nemzeti Park Gyır, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Szolnok, Ady E. u. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Szigetújfalu Fı u.1. Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém Lóczy u / Patak tér Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) Debrecen, Kalotaszeg tér Nyíregyháza, Széna tér Hajdúböszörmény Ajka, Korányi u. 1. Tapolca, Kazinczy tér 2. Kistelek Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Szombathely, Vörösmarty u éves határérték felsı vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték 34

35 13. diagram: Arzén éves átlagok alakulása ng/m Kecskemét, Tóth László sétány 2. Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Gyır, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Halmajugra, Kossuth út 163. Hernádszurdok, Gátırház 3. Miskolc, Búza tér Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) határérték célérték felsı vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték 35

36 14. diagram: Kadmium éves átlagok alakulása ng/m Kecskemét, Tóth László sétány 2. Sarród, Nemzeti Park Gyır, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) határérték és célérték felsı vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték 36

37 15. diagram: Nikkel éves átlagok alakulása ng/m Kecskemét, Tóth László sétány 2. Sarród, Nemzeti Park Gyır, Szigethy Attila út Esztergom, Babits- Petıfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) határérték célérték felsı vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték 37

38 16. diagram: Ólom éves átlagok alakulása ng/m Kecskemét, Tóth László sétány 2. Sarród, Nemzeti Park Gyır, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) határérték felsı vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték 38

39 17. diagram: Benz(a)pirén éves átlagok alakulása ng/m Szeged, Kossuth L. sgt. 89. Kecskemét, Balatoni u. 19. Kecskemét, Tóth László sétány 2. Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Sarród, Nemzeti Park Gyır, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petıfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátırház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Lóczy u / Patak tér Debrecen, Kalotaszeg tér Nyíregyháza, Széna tér Tapolca, Kazinczy tér 2. Hajdúböszörmény Kistelek határérték célérték felsı vizsgálati küszöb alsó vizsgálati küszöb 39

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2010. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2011 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2012. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2013 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2009. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: MFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2010 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2014. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2016 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Az OLM 2015. évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2016. november TARTALOM Mintavételi program ismertetése...

Részletesebben

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont 2011. március TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március TARTALOM 1. A levegıminıség

Részletesebben

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 29. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján 1 TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése az automata mérıállomások adatai alapján...4

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216. TARTALOM 1. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉS HAZÁNK LEVEGŐMINŐSÉGÉRŐL 2006. KÉSZÜLT

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Minısítés: nyílt KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenı

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK

Részletesebben

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 20. A települések levegıjének 2008. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegıjének 2008. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok SajószentpéterKazincbarcika

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A VÖRÖSISZAP RADIOAKTIVITÁSA IVÓVÍZ VIZSGÁLATOK: LÉGSZENNYEZETTSÉG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A VÖRÖSISZAP RADIOAKTIVITÁSA IVÓVÍZ VIZSGÁLATOK: LÉGSZENNYEZETTSÉG INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A vörösiszap az alumíniumgyártás során visszamaradó hulladék. Összetételét a kibányászott bauxit tulajdonságai és a kezelés során keletkezı, illetve hozzáadott és visszamaradó

Részletesebben

22. A települések levegőjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

22. A települések levegőjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 22. A települések levegőjének 2006. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegőjének 2006. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok Kazincbarcika Sajószentpéter

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Országos Meteorológiai

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

1. Az egészségügyi ellátás normál rendben folyik, zavartalan. 3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik.

1. Az egészségügyi ellátás normál rendben folyik, zavartalan. 3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE Heti összefoglaló a 1. október 4.-én Kolontár külterületén bekövetkezett vörösiszap tároló gátszakadással kapcsolatos ÁNTSZ tevékenységekről 11. május 26 Rövid összefoglaló az ÁNTSZ OTH, OKI és a Veszprém

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért -

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - A zöldtárca javaslatára a kormány kiegészítette a levegı védelmérıl

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG MÉRŐKÖZPONT A NAT által NAT 1-1040/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 3530 Miskolc Mindszent tér 4. Pf 379 Telefon:(46)517-300

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ MI IS AZ A VÖRÖSISZAP: A vörösiszap az alumíniumgyártás során visszamaradó hulladék. Összetételét a kibányászott bauxit tulajdonságai és a kezelés során keletkező, illetve hozzáadott és visszamaradó anyagok

Részletesebben

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség.

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 197 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-11 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel: +36 79 426 080 fax: 36 79 322 390 E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003642 Oldal: 1/63 KÖRNYEZETI

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény vezetőképesség ph. zavarosság* ammónium nitrit. mangán. kémiai. arzén

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény vezetőképesség ph. zavarosság* ammónium nitrit. mangán. kémiai. arzén Mintavétel ideje Minta száma Szín, szag, íz zavarosság* ammónium nitrit vas mangán kémiai oxigénigény vezetőképesség ph arzén A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén. A kijelölt

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2010 február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2658 1252

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezı források kibocsátásának vizsgálatával, ellenırzésével, értékelésével

Részletesebben

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény arzén. zavarosság* ammónium nitrit ph. mangán. kémiai. vezetőképesség

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény arzén. zavarosság* ammónium nitrit ph. mangán. kémiai. vezetőképesség Mintavétel ideje Minta száma vas mangán ammónium nitrit ph kémiai oxigénigény arzén zavarosság* Szín, szag, íz A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén. A kijelölt fogyasztói

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratórium A NAT által NAT-1-1224/2005 számon akkreditált vizsgálólaboratórium LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY 26. hét Budapest, 2014-06-24 A meteorológiai előrejelzés alapján, az elkövetkező napokban várhatóan mérséklődik a levegőben lévő virágpor mennyisége. A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas,

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Az egyes állomásokon mért pollenterhelés alakulása szeptember 16. október 2. között:

Az egyes állomásokon mért pollenterhelés alakulása szeptember 16. október 2. között: Aktuális pollenhelyzet Budapest, 2016-10-06 A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte minimálisra csökkent, az időjárásnak köszönhetően a tüneteket okozó szintet várhatóan a hét hátralevő részében sem

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2009. február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2009. február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2326

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS. Demográfia. 2008. év végén Magyarország össznépessége 10 millió 31 ezer fô volt, mintegy 14,5 ezerrel kevesebb,

TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS. Demográfia. 2008. év végén Magyarország össznépessége 10 millió 31 ezer fô volt, mintegy 14,5 ezerrel kevesebb, TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS Területi felzárkózás A területi társadalmi különbségek a lakosság demográfiai helyzetében, életkörülményeiben, valamint a szociális és közmûellátásban érhetôk tetten. Demográfia 2008.

Részletesebben

az 51/2011.(XII.16.)Ör.-rel módosított 18/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl

az 51/2011.(XII.16.)Ör.-rel módosított 18/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 51/2011.(XII.16.)Ör.-rel módosított 18/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos MR2-Petőfi MR3-Bartók 1 network 16 14 Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1517 139 12 1173 1 8 6 513 456 633 4 2 13 Forrás: Ipsos-GfK s Közönségmérés, 211.május, ReachN Mintaelemszám:

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

SZOMBATHELY VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

SZOMBATHELY VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. SZOMBATHELY VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó 1 Folyamatok: Emisszió Transzport Keveredés / higulás Kémiai átalakulás Ülepedés / kivállás Immisszió

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a környezet védelmének általános

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben