Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése"

Átírás

1 Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014

2 Tartalom Mintavételi program ismertetése... 3 Értékelés... 3 Szennyező anyagonkénti értékelés:... 4 Szállópor PM Arzén (As)... 4 Kadmium (Cd)... 4 Nikkel (Ni)... 5 Ólom (Pb)... 5 Benz(a)pirén (BaP)... 5 Egyéb PaH komponensek... 5 Kiülepedés vizsgálat... 5 Összegző értékelés: táblázat: A évi mintavételi program mintavételi pontjai térkép: A PM 10 program keretében vizsgált települések táblázat: év légszennyezettségi index szerinti értékelése táblázat: PM 10 statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 Arzén statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 Cd statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 Ni statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 Pb statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 B(a)P statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: PM 10 egyéb PaH komponensek statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint táblázat: Nehézfém és PaH vegyületek teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei diagram: PM 10 éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Arzén éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Kadmium éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM10 Nikkel éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Ólom éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 Benz(a)pirén éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken diagram: PM 10 egyéb PaH vegyületek éves átlagai a vizsgált mintavételi helyeken diagram: Kecskemét, K-puszta nehézfém teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei diagram: Kecskemét, K-puszta egyéb PaH vegyületek teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei diagram: PM órás értékek diagram: PM 10 Benz(a)pirén 24 órás értékek diagram: PM 10 éves átlagok alakulása diagram: Arzén éves átlagok alakulása diagram: Kadmium éves átlagok alakulása diagram: Nikkel éves átlagok alakulása diagram: Ólom éves átlagok alakulása diagram: Benz(a)pirén éves átlagok alakulása

3 Mintavételi program ismertetése A mintavételek 4x2 hetes időtartamban folytak 24 órás mintavétellel, egyenletesen elosztva az év során. A szálló por PM 10 mintavétel és a minták feldolgozása a meghatározott referencia módszerek (MSZ EN 12341; MSZ EN 14902) szerint történt. A környezeti levegőben található nehézfémek (arzén, kadmium, nikkel, ólom), benz(a)pirén és egyéb PAH komponensek (benz(a)antracén, benz(b,j,k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén, dibenz(a,h)antracén) vizsgálata szálló por (PM 10 ) mintából összesen 25 településen történt (1. térkép), 30 mintavételi ponton. Valamint a 6/2011 (I.14.) VM rendeletben foglaltak szerint 1 háttérmérőponton üllepedő por, és a mintából, a PM10 vizsgálatoknál említett koponensek, valamint Higany vizsgálata is történt. Az Európai Parlament és Tanács 2004/107/EK irányelv nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség szerint 21 mérőhelyen kell vizsgálatot végezni az 1. táblázatban részletezettek alapján. Ahol lehetőség volt rá, ott az automata mérőállomásnál voltak a mintavevők elhelyezve. (1. táblázat) Az értékelés a 6/2011 (I.14.) VM rendeletben meghatározott módszerek, és a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben megadott egészségügyi határértékek, célértékek szerint, valamint a Légszennyezettségi Index figyelembe vételével készült. Légszennyezettségi index Szálló por (PM 10 ) kiváló jó megfelelő szennyezett erősen szennyezett µg/m 3 éves átlag Egyéb komponens esetén a határérték %-ban % éves átlag Értékelés A 2. táblázat tartalmazza a vizsgált komponensek légszennyezettségi index szerinti értékelését. Az egyéb PaH komponensekre a vonatkozó jogszabályban nincs meghatározva határérték ezért ezekre a vegyületekre nem készült ilyen értékelés. A szennyezőanyagonkénti statisztikai mutatók a sz. táblázatokban találhatók. A vizsgálatok során kapott eredmények értékelése szennyező anyagonként a 4/2011 (I.14.) VM rendelet szerinti éves egészségügyi határértékekhez, célértékekhez, illetve a 6/2011 (I.14.) VM rendeletben található alsó és felső vizsgálati küszöbértékekhez viszonyítva történt. Az éves átlagértékeket szennyező komponensenként az 1-9. sz. diagramok mutatják be. A diagramokon az egészségügyi határértékek, célértékek, illetve az alsó és felső küszöbértékek is jelölve vannak, azoknál a komponenseknél, ahol meghatározásra kerültek. A nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyeket és komponenseket az sz. diagramokban csíkozással jelöltük. 3

4 A 10. és 11. sz. diagram a PM 10 és Benz(a)pirén 24 órás átlagértékek alakulását ábrázolja, a határértékek jelölésével. A sz. diagramon található a 2011, és évi mintavételi program eredményeinek az összehasonlítása. A sz. táblázatokban eltérő színnel kerültek megjelölésre azok a mérőpontok, ahol az adatrendelkezésre-állás nem érte el a 90%-ot. Szennyező anyagonkénti értékelés: Szállópor PM 10 Az éves egészségügyi határérték 40 µg/m 3 24 órás egészségügyi határérték 50 µg/m 3 A szálló por PM 10 frakciójának éves átlag koncentráció értékeit összehasonlítva a határértékkel látható, hogy a vizsgált 30 mintavételi pont közül 1 ponton haladta meg a PM 10 koncentráció értékek éves átlaga a határértéket (1.sz. diagram). A 24 órás átlag értékeket vizsgálva látható, hogy a fűtési időszakban lényegesen magasabbak a koncentrációk, mint a nem fűtési időszakban (10. sz. diagram). A határérték átlépés %-a Pécsett (32.31%), Szombathelyen (20.69%), Debrecenben (16.07%) illetve és Százhalombattán (16.07%) volt a legnagyobb. A legmagasabb napi átlag (115.6 µg/m 3 ) Békéscsabán fordult elő (3. táblázat). A túllépések oka valószínűleg a közlekedés és a lakossági fűtés együttesen, továbbá a meteorológiai viszonyok is lényegesen befolyásolják a szennyezettség alakulását. A év átlagértékeivel összehasonlítva 5 mérőhely kivételével az összes ponton alacsonyabbak voltak az értékek 2012-ben (12. diagram). A 90.4%-os percentilis értékét vizsgálva csak a mérőpontok egyharmadánál volt az érték magasabb 50 µg/m 3 -nél ami jelentős javulás a 2012 évhez képest. Arzén (As) Az éves egészségügyi határérték 0,01 µg/m 3 (10 ng/m 3 ) A minták arzén tartalmának éves koncentráció átlagait az éves határértékhez hasonlítva, látható a 2. sz. diagramon, hogy egy mintavételi ponton sem fordult elő határérték túllépés. Az éves átlag koncentrációk jóval a határérték alatt vannak és az alsó vizsgálati küszöböt sem haladta meg a koncentráció egy mintavételi ponton sem. A évi értékekkel összehasonlítva a mérőhelyek adatait, 2013-ben mindösszesen két mérőpontnál tapasztalhatóak magasabb koncentrációértékek, az éves koncentrációértékek az alsó értékelési küszöb alatt maradtak. (13. diagram) Kadmium (Cd) Az éves egészségügyi határérték 5 ng/m 3 Az év során kadmium esetében sem fordult elő határérték túllépés egy mintavételi ponton sem. Az átlagértékek jóval az egészségügyi határérték és alsó küszöbérték alatt vannak. (3. sz. diagram) évhez képest az átlagértékek a 17 vizsgált pont közül 4 ponton mutatnak csak emelkedést az elmúlt évhez képest. (14. diagram) 4

5 Nikkel (Ni) Éves egészségügyi határérték: 0,025 µg/m 3 (25 ng/m 3 ) Nikkel esetében az éves határértéket illetve az alsó vizsgálati küszöbértéket sem lépték át az éves átlagértékek. (4. sz. diagram). A évi értékekhez képest 17 mérőpontból csak 6 mérőhelyen mutatnak emelkedést az elmúlt évhez képest. (15. diagram) Ólom (Pb) Éves egészségügyi határérték: 0,3 µg/m 3 (300 ng/m 3 ) Ólom esetében szintén jóval határérték és alsó vizsgálati küszöbérték alatt maradtak az átlagértékek, hasonlóan az előző évekhez. (5. és 16. sz. diagram) Benz(a)pirén (BaP) Éves egészségügyi határérték: 0,12 ng/m 3 ; Éves célérték: 1 ng/m 3 24 órás egészségügyi határérték 1 ng/m 3 Benz(a)pirén komponensnél az éves átlagkoncentráció minden mérőponton nagymértékben meghaladja az éves határértéket. A legmagasabb koncentráció Debrecen Kalotaszeg téren fordult elő (6. sz. diagram). A 24 órás átlagkoncentrációkat vizsgálva, látható, hogy a fűtési időszakban jóval magasabbak a koncentráció értékek, mint a nem fűtési időszakban (11. sz. diagram). Az összehasonlítás szerint 25 mérőpont közül 4 hely kivételével mindenhol csökkentek az átlagértékek 2012-hez képest (17. diagram). Egyéb PaH komponensek 2012-ben 20 mérőponton történt a benz(a)pirénen kívül egyéb PaH komponensek vizsgálata. Ezek a vegyületek a következők voltak: benz(a)antracén, benz(b,j,k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén, dibenz(a,h)antracén. A nyíregyházi, debreceni és hajdúböszörményi békéscsabai, tapolcai, dunaújvárosi és veszprémi mérőponton benz(b,j,k)fluorantén helyett benz(b,k)fluorantén vizsgálata történt (9. táblázat). Kiülepedés vizsgálat A vizsgálat során 30 napon át mintavételezett ülepedő por mintából történt a nehézfémek és PaH komponensek vizsgálata a Kecskeméthez közeli K-pusztán. Mért értékeket a nemzetközi elvárásoknak megfelelően ng/m2*nap-ban adjuk meg. (8-9.diagram).A nehézfémek - az Arzén kivételével - és a Higany mennyisége csökkent, az egyéb PAH komponensek mennyisége nőtt a mintákban. 5

6 Összegző értékelés: A évben összességében a PM 10 koncentráció értékek éves átlag értékei alacsonyabbak az előző évhez képest. A légszennyezettségi index szerint 1 mérőhely szennyezettnek, 7 mérőhely megfelelőnek, és 22 jónak minősíthető. Ez az érték jelentős javulást mutat a évi mintavételi program eredményeihez képest. A nehézfémek (As, Ni, Cd, Pb) esetében egészségügyi határérték túllépés nem volt. Ezen anyagok alapján az ország levegőminősége az előző évekéhez hasonlóan kiválónak mondható. Benz(a)pirén szennyező anyag esetében látható, hogy az éves átlag koncentráció minden mintavételi ponton jóval az egészségügyi határérték felett van. A célértéket vizsgálva a 25 mérőhely közül 12 ponton fordult elő túllépés. A vizsgálati eredményeket a vonatkozó jogszabályban szereplő határértékekhez hasonlítva az egész ország területe erősen szennyezettnek mondható. A magasabb koncentrációk a fűtési időszakra estek. 6

7 1. táblázat: A évi mintavételi program mintavételi pontjai Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Alsó-Tisza-vidéki Dél-dunántúli Észak-dunántúli Északmagyarországi Mintavétel helye Mintavevők az automata állomásnál elhelyezve Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőpontok PM 10 Arzén (As) Higany (Hg) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Benz(a)pirén (BaP) Egyéb PAH vegyületek* Kecskemét, Tóth László sétány 2. x x x o o x x o o Kecskemét, K-Puszta. x x x o o o x o o Kecskemét, K-Puszta kiülepedés vizsgálat x x x o o o o x o o Kistelek, Petőfi u 11/9. x x x o x Pécs, Szabadság u. 7. x x x o Tab, Polgármesteri Hiv. x x o Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok x x x o o x x o x Győr, Szigethy Attila út x x x o x x x o x Sarród, Nemzeti Park x x x x x x x o o Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 x Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 x Szombathely, Vörösmarty u 2 x Szombathely, Bolyai u. 11. x x o o x x o x Szombathely Ifjúsági sporttelep x x x x x x x x Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út x x x x x x x x Szentgotthárd Füzesi út x x x x x x x x Halmajugra, Kossuth út 163. x x x x x x o x Hernádszurdok, Gátőrház 3. x x x x x x x o x Miskolc, Búza tér x x x o x x x o x Szolnok, Ady Endre u. x x

8 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Duna-völgyi Közép-dunántúli Tiszántúli Mintavétel helye Mintavevők az automata állomásnál elhelyezve Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőpontok PM 10 Arzén (As) Higany (Hg) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Benz(a)pirén (BaP) Budapest, Gilice tér x x x x x x x o Budapest, Széna tér x x x x x x x o Szigetújfalu Fő u.1. x x Százhalombatta, Búzavirág tér x x x x x x x o Egyéb PAH vegyületek* Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. x x o o o x o x Tapolca, Kazinczy tér 2. x x o x Veszprém, Patak tér 4. x x o x Békéscsaba, Dobozi út 5. (Vízmű) x x x Debrecen, Kalotaszeg tér x x x o x Nyíregyháza, Széna tér x x x x Hajdúböszörmény x x x x x x o x Megjegyzés: o Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentve * benz(a)antracén, benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén, benz(k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén és dibenz(a,h)antracén 8

9 1.térkép: A PM 10 program keretében vizsgált települések Hernádszurdok Miskolc Nyíregyháza Mosonmagyaróvár Sarród Gyor Esztergom Halmajugra Hajdúböszörmény Debrecen Budapest Szombathely Veszprém Százhalombatta Szigetújfalu Szolnok Szentgotthárd Zalaegerszeg Tapolca Dunaújváros Kecskemét Tab Békéscsaba Kistelek Szeged Pécs 9

10 2.táblázat: év légszennyezettségi index szerinti értékelése Mérőhely Légszennyezettségi index PM10 As Cd Ni Pb BaP Békéscsaba, Vízmű Jó (2) Erősen szennyezett (5) Budapest, Gilice tér Megfelelő (3) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Budapest, Széna tér Megfelelő (3) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Debrecen, Kalotaszeg tér Megfelelő (3) Erősen szennyezett (5) Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Győr, Szigethy Attila út Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Hajdúböszörmény Megfelelő (3) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Halmajugra, Kossuth út 163. Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Hernádszurdok, Gátőrház 3. Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Kecskemét, K-Puszta. Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Kecskemét, Tóth László sétány 2. Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Kistelek, Petőfi u 11/9. Jó (2) Erősen szennyezett (5) Miskolc, Búza tér Megfelelő (3) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Nyíregyháza Széna tér Jó (2) Erősen szennyezett (5) Pécs, Szabadság u. 7. Szennyezett (4) Erősen szennyezett (5) Sarród, Nemzeti Park Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Százhalombatta, Búzavirág tér Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Szentgotthárd Füzesi út Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Szigetújfalu Fő u.1. Jó (2) Szolnok, Ady E. u. Jó (2) Erősen szennyezett (5) Szombathely Ifjúsági sporttelep Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Szombathely, Bolyai u. 11. Jó (2) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) Erősen szennyezett (5) Szombathely, Vörösmarty u 2 Megfelelő (3) Tab, Polgármesteri Hiv. Jó (2) Erősen szennyezett (5) Tapolca, Kazinczy tér 2. Jó (2) Erősen szennyezett (5) Veszprém, Patak tér 4. Jó (2) Erősen szennyezett (5) Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Jó (2) Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Megfelelő (3)

11 3.táblázat: PM 10 statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelőség Mérőhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendel kezésreállás Északmagyarországi Dél-dunántúli Közép-dunántúli Tiszántúli Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli határérték átlépés db határérték átlépés % µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 db % db % Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház Halmajugra, Kossuth út Szolnok, Ady E. u Pécs, Szabadság u Tab, Polgármesteri Hiv Tapolca, Kazinczy tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u Veszprém, Patak tér Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Békéscsaba, Vízmű Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Kistelek, Petőfi u 11/ Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Zalaegerszeg, Rákóczi u Zalaegerszeg Köztársaság u Szombathely, Vörösmarty u Szombathely, Bolyai u Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út

12 Felügyelőség Mérőhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Közép-Duna-völgyi Adatrendel kezésreállás határérték átlépés db határérték átlépés % µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 db % db % Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Szigetújfalu Fő u Százhalombatta, Búzavirág tér

13 4. táblázat: PM 10 Arzén statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelőség Mérőhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház Halmajugra, Kossuth út Dunaújváros, Apáczai Csere J. u Tiszántúli Hajdúböszörmény Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Adatrendelkezésreállás Északmagyarországi Közép-Dunavölgyi Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

14 5. táblázat: PM 10 Cd statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelőség Mérőhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház Halmajugra, Kossuth út Dunaújváros, Apáczai Csere J. u Tiszántúli Hajdúböszörmény Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Adatrendelkezésreállás Északmagyarországi Közép-Dunavölgyi Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

15 6. táblázat: PM 10 Ni statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelőség Mérőhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Miskolc, Búza tér Közép-dunántúli Hernádszurdok, Gátőrház Halmajugra, Kossuth út Dunaújváros, Apáczai Csere J. u Tiszántúli Hajdúböszörmény Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Adatrendelkezésreállás Északmagyarországi Közép-Dunavölgyi Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

16 7. táblázat: PM 10 Pb statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelőség Mérőhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendelkezésreállás Északmagyarországi ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház Halmajugra, Kossuth út Közép-dunántúli Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Tiszántúli Hajdúböszörmény Alsó-Tisza-vidéki Észak-dunántúli Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Közép-Duna-völgyi Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

17 8. táblázat: PM 10 B(a)P statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelőség Mérőhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendel kezésreállás határérték átlépés db határérték átlépés % Dél-dunántúli Közép-dunántúli Tiszántúli Északmagyarországi Alsó-Tiszavidéki Észak-dunántúli ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % db % Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház Halmajugra, Kossuth út Pécs, Szabadság u Tab, Polgármesteri Hiv Tapolca, Kazinczy tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u Veszprém, Patak tér Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény Békéscsaba, Vízmű Kecskemét, Tóth László sétány Kecskemét, K-Puszta Kistelek, Petőfi u 11/ Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u Szombathely Ifjúsági sporttelep

18 Felügyelőség Mérőhely Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Adatrendel kezésreállás határérték átlépés db határérték átlépés % Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Közép-Dunavölgyi Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

19 9. táblázat: PM 10 egyéb PaH komponensek statisztikai mutatói mintavételi pontok szerint Felügyelőség Mérőhely Komponens Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darab szám Adatren delkezés re-állás ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % Észak-magyarországi Miskolc, Búza tér benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Észak-magyarországi Hernádszurdok, Gátőrház 3. benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Észak-magyarországi Halmajugra, Kossuth út 163. benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Tiszántúli Nyíregyháza Széna tér benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Tiszántúli Debrecen, Kalotaszeg tér benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Tiszántúli Hajdúböszörmény benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Tiszántúli Békéscsaba, Vízmű benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén

20 Felügyelőség Mérőhely Komponens Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darab szám Adatren delkezés re-állás ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Közép-Dunántúli Tapolca benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Közép-Dunántúli Dunaújváros benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Közép-Dunántúli Veszprém, Patak u. benz(a)antracén benz(b,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Alsó-Tisza-vidéki Kecskemét, Tóth László sétány benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Alsó-Tisza-vidéki Kecskemét, K-Puszta. benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Alsó-Tisza-vidéki Kistelek, Petőfi u 11/9. benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Észak-dunántúli Sarród, Nemzeti Park benz(a)antracén

21 Felügyelőség Mérőhely Komponens Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(90.4%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darab szám Adatren delkezés re-állás ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 db % benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Észak-dunántúli Szombathely, Bolyai u. 11. benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Észak-dunántúli Győr, Szigethy Attila út benz(a)antracén Észak-dunántúli Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Észak-dunántúli Szombathely Ifjúsági sporttelep benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Észak-dunántúli Mosonmagyaróvár Gulyás L. út benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén Észak-dunántúli Szentgotthárd Füzesi út benz(a)antracén benz(b,j,k)fluorantén indenol(1,2,3-cd)pirén dibenz(a,h)antracén

22 10. táblázat: Nehézfém és PaH vegyületek teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei Felügyelőség Mérőhely Komponens Maximum Átlag Perc.(50%) Perc.(98%) Perc.(99.9%) Darabszám Alsó-Tisza-vidéki Kecskemét, K- Puszta Adatrendelkezésreállás ng/m 2 *nap ng/m 2 *nap ng/m 2 *nap ng/m 2 *nap ng/m 2 *nap db % Higany (Hg) Arzén (As) 1, , , Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Benz(a)pirén (BaP) Benz(a)antracén Benz(b,j,k)fluorantén Indenol(1,2,3-cd)pirén Dibenz(a,h)antracén

23 23 Átlag éves h.é. felső vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Szolnok, Ady E. u. Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Tapolca, Kazinczy tér 2. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Patak tér 4. Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Békéscsaba, Vízmű Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K-Puszta. Kistelek, Petőfi u 11/9. Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Szombathely, Vörösmarty u 2 Szombathely, Bolyai u. 11. Szombathely Ifjúsági sporttelep µg/m3 1. diagram: PM10 éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Szigetújfalu Fő u.1. Százhalombatta, Búzavirág tér

24 2. diagram: PM10 Arzén éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K-Puszta. Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. célért. felső vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek csíkozással jelölve 24

25 3. diagram: PM10 Kadmium éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K-Puszta. Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. és célérték felső vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek csíkozással jelölve 25

26 4. diagram: PM10 Nikkel éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K-Puszta. Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. célért. felső vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek csíkozással jelölve 26

27 5. diagram: PM10 Ólom éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Hajdúböszörmény Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K-Puszta. Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér ng/m3 Átlag éves h.é. felső vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek csíkozással jelölve 27

28 28 Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek csíkozással jelölve Átlag éves h.é. célért. felső vizsg. küszöb alsó vizsg. küszöb Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Tapolca, Kazinczy tér 2. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Patak tér 4. Nyíregyháza Széna tér Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény Békéscsaba, Vízmű Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kecskemét, K-Puszta. Kistelek, Petőfi u 11/9. Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út ng/m3 6. diagram: PM10 Benz(a)pirén éves átlagok a vizsgált mintavételi helyeken Szentgotthárd Füzesi út Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér

29 7. diagram: PM 10 egyéb PaH vegyületek éves átlagai a vizsgált mintavételi helyeken ng/m benz(a)antracén dibenz(a,h)antracén Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek csíkozással jelölve * benz(b,k)fluorantén 29

30 8. diagram: Kecskemét, K-puszta nehézfém teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei ng/m 2 *nap Megjegyzés: Higany (Hg) Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett komponensek csíkozással jelölve 30

31 9. diagram: Kecskemét, K-puszta egyéb PaH vegyületek teljes kiülepedésének vizsgálati eredményei Benz(a)pirén (BaP) Benz(a)antracén Benz(b,j,k)fluorantén Indenol(1,2,3-cd)pirén Dibenz(a,h)antracén ng/m 2 *nap Megjegyzés: Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett komponensek csíkozással jelölve 31

32 10. diagram: PM órás értékek Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Nyíregyháza Széna tér Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény Békéscsaba, Vízmű Szolnok, Ady E. u. Tapolca, Kazinczy tér 2. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Patak tér 4. Sarrod Győr, Szigethy Attila út Esztergom Szombathely, Vörösmarty u 2 Szombathely, Bolyai u. 11. Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Szigetújfalu Fő u.1. KPuszta Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kistelek, Petőfi u 11/9. Szentgothárd Mosonmagyaróvár Szombathely, konténer 32

33 11. diagram: PM 10 Benz(a)pirén 24 órás értékek Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Nyíregyháza Széna tér Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Debrecen, Kalotaszeg tér Hajdúböszörmény Békéscsaba, Vízmű Tapolca, Kazinczy tér 2. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Patak tér 4. Sarród Győr, Szigethy Attila út Esztergom Szentgotthárd Mosonmagyaróvár Szombathely, Vörösmarty u 2 Szombathely, Bolyai u. 11. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér K-Puszta Kecskemét, Tóth László sétány 2. Kistelek, Petőfi u 11/9. 33

34 éves határérték felső vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték Szeged, Kossuth L. sgt. 89. Kecskemét, Tóth László sétány 2. K-Puszta Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Sarród, Nemzeti Park Győr, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Szolnok, Ady E. u. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Szigetújfalu Fő u.1. Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém Lóczy u / Patak tér Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) / Vízmű Debrecen, Kalotaszeg tér Nyíregyháza, Széna tér Hajdúböszörmény Ajka, Korányi u. 1. Tapolca, Kazinczy tér 2. Kistelek Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Zalaegerszeg Köztársaság u. 6 Szombathely, Bolyai u. 11. Szombathely, Vörösmarty u 2 Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út µg/m3 12. diagram: PM10 éves átlagok alakulása

35 határérték célérték felső vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték Kecskemét, Tóth László sétány 2. K-Puszta Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Győr, Szigethy Attila út Sarród, Nemzeti Park Szombathely, Bolyai u. 11. Halmajugra, Kossuth út 163. Hernádszurdok, Gátőrház 3. Miskolc, Búza tér Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) / Vízmű Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út ng/m3 13. diagram: Arzén éves átlagok alakulása

36 határérték és célérték felső vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték Kecskemét, Tóth László sétány 2. K-Puszta Sarród, Nemzeti Park Győr, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) / Vízmű Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út ng/m3 14. diagram: Kadmium éves átlagok alakulása

37 határérték célérték felső vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték Kecskemét, Tóth László sétány 2. K-Puszta Sarród, Nemzeti Park Győr, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) / Vízmű Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út ng/m3 15. diagram: Nikkel éves átlagok alakulása

38 határérték felső vizsgálati küszöbérték alsó vizsgálati küszöbérték Kecskemét, Tóth László sétány 2. K-Puszta Sarród, Nemzeti Park Győr, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Békéscsaba, Gyulai út (Agrimill) / Vízmű Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út Szentgotthárd Füzesi út ng/m3 16. diagram: Ólom éves átlagok alakulása

39 határérték célérték felső vizsgálati küszöb alsó vizsgálati küszöb Szeged, Kossuth L. sgt. 89. Kecskemét, Tóth László sétány 2. K-Puszta Pécs, Szabadság u. 7. Tab, Polgármesteri Hiv. Sarród, Nemzeti Park Győr, Szigethy Attila út Esztergom, Babits-Petőfi u. sarok Szombathely, Bolyai u. 11. Miskolc, Búza tér Hernádszurdok, Gátőrház 3. Halmajugra, Kossuth út 163. Budapest, Gilice tér Budapest, Széna tér Százhalombatta, Búzavirág tér Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 3. Veszprém, Lóczy u / Patak tér Debrecen, Kalotaszeg tér Nyíregyháza, Széna tér Tapolca, Kazinczy tér 2. Hajdúböszörmény Kistelek Szombathely Ifjúsági sporttelep Mosonmagyaróvár Gulyás Lajios út ng/m3 17. diagram: Benz(a)pirén éves átlagok alakulása Szentgotthárd Füzesi út

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2014. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2016 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Az OLM 2015. évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2016. november TARTALOM Mintavételi program ismertetése...

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2009. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: MFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2010 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2011. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2012 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2010. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2011 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2012. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2013 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216. TARTALOM 1. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉS HAZÁNK LEVEGŐMINŐSÉGÉRŐL 2006. KÉSZÜLT

Részletesebben

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont 2011. március TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március TARTALOM 1. A levegıminıség

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 29. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján 1 TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése az automata mérıállomások adatai alapján...4

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Minısítés: nyílt KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenı

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 20. A települések levegıjének 2008. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegıjének 2008. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok SajószentpéterKazincbarcika

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

22. A települések levegőjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

22. A települések levegőjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 22. A települések levegőjének 2006. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegőjének 2006. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok Kazincbarcika Sajószentpéter

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE Heti összefoglaló a 1. október 4.-én Kolontár külterületén bekövetkezett vörösiszap tároló gátszakadással kapcsolatos ÁNTSZ tevékenységekről 11. május 26 Rövid összefoglaló az ÁNTSZ OTH, OKI és a Veszprém

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ MI IS AZ A VÖRÖSISZAP: A vörösiszap az alumíniumgyártás során visszamaradó hulladék. Összetételét a kibányászott bauxit tulajdonságai és a kezelés során keletkező, illetve hozzáadott és visszamaradó anyagok

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel: +36 79 426 080 fax: 36 79 322 390 E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003642 Oldal: 1/63 KÖRNYEZETI

Részletesebben

1. Az egészségügyi ellátás normál rendben folyik, zavartalan. 3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik.

1. Az egészségügyi ellátás normál rendben folyik, zavartalan. 3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK

Részletesebben

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG MÉRŐKÖZPONT A NAT által NAT 1-1040/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 3530 Miskolc Mindszent tér 4. Pf 379 Telefon:(46)517-300

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Országos Meteorológiai

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratórium A NAT által NAT-1-1224/2005 számon akkreditált vizsgálólaboratórium LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI

Részletesebben

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség.

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 197 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-11 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY 26. hét Budapest, 2014-06-24 A meteorológiai előrejelzés alapján, az elkövetkező napokban várhatóan mérséklődik a levegőben lévő virágpor mennyisége. A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas,

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény vezetőképesség ph. zavarosság* ammónium nitrit. mangán. kémiai. arzén

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény vezetőképesség ph. zavarosság* ammónium nitrit. mangán. kémiai. arzén Mintavétel ideje Minta száma Szín, szag, íz zavarosság* ammónium nitrit vas mangán kémiai oxigénigény vezetőképesség ph arzén A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén. A kijelölt

Részletesebben

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó 1 Folyamatok: Emisszió Transzport Keveredés / higulás Kémiai átalakulás Ülepedés / kivállás Immisszió

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve TÁJÉKOZTATÓ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

A levegőterheltségi szint alakulása. Ózdon. a JKY-930 mobil mérőállomás évi mérési adatai alapján

A levegőterheltségi szint alakulása. Ózdon. a JKY-930 mobil mérőállomás évi mérési adatai alapján 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. A NAT által az 1-1040/2010 számon akkreditált vizsgálólaboratórium A levegőterheltségi szint alakulása Ózdon a JKY-930 mobil mérőállomás 2011. évi mérési adatai alapján A

Részletesebben

Az egyes állomásokon mért pollenterhelés alakulása szeptember 16. október 2. között:

Az egyes állomásokon mért pollenterhelés alakulása szeptember 16. október 2. között: Aktuális pollenhelyzet Budapest, 2016-10-06 A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte minimálisra csökkent, az időjárásnak köszönhetően a tüneteket okozó szintet várhatóan a hét hátralevő részében sem

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2014. III. forduló

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2014. III. forduló SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató 2014. III. forduló 1. Általános elvek 1. A mintavétel célja szervetlen szennyezők vizsgálata. 2. A mintákat a résztvevők ugyanarról a területről, ill.

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Budapest I.KERÜLET 3011 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I.KERÜLET 3012 01.02-12.23 180 perc 350 Ft/óra Budapest I.KERÜLET 3013 01.01-12.31 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 525 Ft/óra Budapest

Részletesebben

A október 4-e óta kórházba szállítottak száma, állapota és megoszlása a fogadó intézmény szerinti bontásban (2010. november 15.

A október 4-e óta kórházba szállítottak száma, állapota és megoszlása a fogadó intézmény szerinti bontásban (2010. november 15. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2010 február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2658 1252

Részletesebben

LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013), pp. 309 318. LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN AIR QUALITY MONITORING AND ANALYSIS OF SMOG EPISODES IN THE NORTH-HUNGARIAN

Részletesebben

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény arzén. zavarosság* ammónium nitrit ph. mangán. kémiai. vezetőképesség

Minta száma. Szín, szag, íz. Mintavétel ideje. oxigénigény arzén. zavarosság* ammónium nitrit ph. mangán. kémiai. vezetőképesség Mintavétel ideje Minta száma vas mangán ammónium nitrit ph kémiai oxigénigény arzén zavarosság* Szín, szag, íz A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén. A kijelölt fogyasztói

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Műszaki Anyagtudományi Kar. Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

Miskolci Egyetem. Műszaki Anyagtudományi Kar. Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola PM 10 szilárd részecskék forrás-hozzárendelése és a szmoghelyzet elemzése az Országos Légszennyezettségi

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM)

Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM) Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM) A Képviselőtestület 2007. októberi ülésén döntött arról, hogy konzorciumi partnerként részt kíván venni az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az OTP Bank Nyrt. csoportos beszedési akciójáról Érvényes: 2015. augusztus 19-től

HIRDETMÉNY Az OTP Bank Nyrt. csoportos beszedési akciójáról Érvényes: 2015. augusztus 19-től Érvényes: 2015. augusztus 19től 1. oldal Az OTP Bank Nyrt. 2005. május 1től akciót indított azon ügyfelek részére, akik 2005. április 30át követően adnak új felhatalmazást csoportos beszedésre lakossági

Részletesebben

A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése

A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése Pusztai Krisztina, Dr. Béres András KVI Plusz Kft A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2009. február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2009. február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2326

Részletesebben

SZOMBATHELY VÁROS LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ

SZOMBATHELY VÁROS LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ SZOMBATHELY VÁROS LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGŐMINŐSÉGI TERV RÉSZLEGES FELÜLVIZSGÁLAT SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE Szombathely, 2016. Környezetvédelmi

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen KÖRNYEZETI LEVEGŐ. File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen KÖRNYEZETI LEVEGŐ. File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182 KÖRNYEZETI LEVEGŐ File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182 File név: PAKSII_KHT_16_Levego 2/182 TARTALOMJEGYZÉK 16 KÖRNYEZETI LEVEGŐ... 11 16.1 Jogszabályi háttér Területi besorolás, határértékek... 11 16.1.1

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

MODERN VÁROSOK PROGRAM

MODERN VÁROSOK PROGRAM MODERN VÁROSOK PROGRAM Miről szól a Modern Városok Program? 23 megyei jogú város 23 megállapodás 3 ütem Megállapodások Első ütem: 13 város Második ütem: 6 város 2015-13 város 2016-6 város 2017-4 város

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben