2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján"

Átírás

1 Országos Meteorológiai Szolgálat évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont március

2 TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése az automata mérıállomások adatai alapján A év index szerinti értékelése mérıállomások szerint évi Kén-dioxid statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Nitrogén-dioxid statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Nitrogén-oxidok statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Szén-monoxid statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Ózon statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi PM 10 és PM 2,5 statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Benzol statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Kén-dioxid statisztika 24 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Nitrogén-dioxid statisztika 24 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Nitrogén-oxidok statisztika 24 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Szén-monoxid statisztika 8 órás futó átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Ózon statisztika 8 órás futó átlagok alapján, mérıállomások szerint évi PM10 és PM2,5 statisztika 24 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint évi Benzol statisztika 24 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Határérték túllépések darabszáma mérıállomások szerint 2010-ben Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Nitrogén-oxidok

3 Szén-monoxid(a) Ózon(a) PM Benzol évi tájékoztatási és riasztási küszöb átlépések száma A fıbb szennyezık koncentrációinak alakulása trendvonalakkal ábrázolva 68 Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Nitrogén oxidok Szén-monoxid Ózon PM PM Benzol A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint A települések levegıjének évi kén-dioxid szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint A települések levegıjének évi nitrogén-dioxid szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint A települések levegıjének évi nitrogén-oxidok szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint A települések levegıjének évi szén-monoxid szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint A települések levegıjének évi ózon szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint A települések levegıjének évi PM 10 szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint A települések levegıjének évi benzol szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint A települések levegıjének évi szennyezettsége az összesített légszennyezettségi index alapján

4 Budapest levegıjének évi kén-dioxid szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint Budapest levegıjének évi nitrogén-dioxid szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint Budapest levegıjének évi nitrogén-oxidok szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint Budapest levegıjének évi szén-monoxid szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint Budapest levegıjének évi ózon szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint Budapest levegıjének évi szálló por (PM 10 ) szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint Budapest levegıjének évi benzol szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint Budapest levegıjének évi szennyezettsége az összesített index szerint a légszennyezettségi index alapján LÉGSZENNYEZETTSÉGI INDEX

5 1. A levegıminıség értékelése az automata mérıállomások adatai alapján Magyarország levegıminıségének évi értékelése a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendeletben* és módosításaiban (utolsó módosítás: 50/2006. (XII.27.) KvVM r.) meghatározott módszerek szerint, a 14/2001 (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben* és módosításaiban (utolsó módosítás: 25/2008 (X.17.) KvVM-EüM-FVM e.r.) megadott egészségügyi határértékek, tájékoztatási és riasztási küszöbértékek, valamint a Légszennyezettségi Index figyelembe vételével készült az automata mérıállomások adataiból. Az értékelés a mérıállomásokon mért SO 2, NO 2, NO x, CO, O 3, PM 10, PM 2,5 és benzol szennyezıanyagok adataiból készült. A évben 32 településen 50 mérıállomás, valamint ezen kívül 3 háttér állomás mérte folyamatosan a levegı szennyezettségét ben elsı alkalommal Budapest Káposztásmegyer állomás adatait is szerepeltetjük az értékelésben. A mérıállomások által mért adatokat az éves átlagértékek alapján, a légszennyezettségi index táblázat (lásd: melléklet) szerint értékeltük. A 2. fejezet táblázatos formában tartalmazza az egyes mérıállomások szennyezettségi kategóriákba sorolását szennyezı komponensenként, és az adott mérıállomás összesített index szerinti besorolását, amely a legkedvezıtlenebb indexő szennyezı komponens szerint került meghatározásra. A nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett állomások vastag betőkkel külön kiemelésre kerültek. A következı táblázat összefoglalja komponensek szerinti csoportosításban, a vizsgált mérıállomások szennyezettségi kategóriánkénti megoszlását (a táblázat a 2. fejezet alapján készült). Szennyezı Kiváló Jó Megfelelı Szennyezett Erısen szennyezett SO NO NOx CO O PM Benzol * 2011-ben hatályon kívül helyezve. Hatályba lépı rendeletek: 6/2011 (I.14.) VM rendelet és 4/2011 (I.14.) VM rendelet. 4

6 A mérıállomások minıségi kategóriákba sorolását az alábbi táblázat mutatja. A besorolás (összesített index meghatározása) a legkedvezıtlenebb minıségi kategóriájú komponens szerint történt (a táblázat a 2. fejezet alapján készült). A táblázatból látható, hogy egyetlen mérıállomás környezetében sem volt kiváló és erısen szennyezett a levegı minısége. 32 mérıállomás környezetében jó, 15 mérıállomás környezetében a levegı minısége megfelelı, és 6 mérıállomás környezetében a levegı minısége szennyezett minısítéső. Szennyezı Kiváló Jó Megfelelı Szennyezett Erısen szennyezett Összesített index szerint A mérıállomások összesített légszennyezettségi index szerinti megoszlásának változását az alábbi kördiagramokon láthatjuk: Mérıállomások légszennyezettségi index szerinti megoszlása 2009-ben 13% 27% 60% Kiváló Jó Megfelelı Szennyezett Erısen szennyezett Mérıállomások légszennyezettségi index szerinti megoszlása 2010-ben 11% Kiváló Jó 28% Megfelelı 61% Szennyezett Erısen szennyezett 5

7 Összehasonlítva a két diagramot elmondhatjuk, hogy évhez képest a szennyezett besorolású állomások száma kis mértékben csökkent. A megfelelı és a jó besorolású állomások száma pedig 1 %-al nıtt valamint a évhez hasonlóan kiváló és erısen szennyezett besorolású állomás 2010-ben sem fordult elı. A vizsgált településeket a mért szennyezı komponensek összesített indexe szerint térképes ábrázolással értékeltük. Több mérıállomással rendelkezı településeknél az összesítés az állomások adatainak átlagából adódik. A 20. fejezet térképein az egyes vizsgált településeken, illetve a fıvárosban szennyezınként mért adatsorok átlagából képzett légszennyezettségi index szerinti minısítést jelenítettük meg. Az összesített index alapján ábrázolt térképeken a legrosszabb besorolású komponenst vettük figyelembe. A légszennyezettségi index besorolása szerint erısen szennyezett, szennyezett illetve kiváló település nem fordult elı. A mért légszennyezı anyagok (SO 2, NO 2, NO x, CO, O 3, PM 10, PM 2,5, Benzol) statisztikai mutatóit mérıállomások szerint a fejezet tartalmazza. A táblázatokban, ahol az adatrendelkezésre állás mértéke 90% és 75%, illetve 75% és 50% között van ott a mérıállomások adatai eltérı színnel kerültek megjelölésre. Az 50 % adatrendelkezésre állást nem teljesítı állomások statisztikai mutatói nem szerepelnek a táblázatban. A Benzol statisztikai táblázatában, a többitıl eltérı módon, a 90% és 35% közötti adatrendelkezésre állás került eltérı színnel jelölésre, illetve a 35%-ot nem teljesítı állomás statisztikai mutatói nem szerepelnek a táblázatban. A jogszabály szerint vizsgált statisztikai mutatók a következık voltak: Éves átlag (µg/m 3 ) Irányszám (I/In éves átlagimmisszió/éves határérték) Maximum (µg/m 3 ) 50, 75, 98 és 99,9%-os (µg/m 3 ) Adatok darabszáma (db) Adatrendelkezésre állás (%) Határérték túllépések száma (db) Határérték túllépések százaléka (%). Kén-dioxid (3., 10. fejezet), nitrogén-dioxid (4., 11. fejezet), nitrogén-oxidok (5., 12. fejezet), PM 10,. PM 2,5 (8., 15. fejezet) és benzol (9., 16. fejezet) szennyezı komponensek statisztikai mutatóinak számítása az egy órás és 24 órás átlagértékek alapján történt. A határérték túllépések számításánál a 24 órás és az egy órás egészségügyi határértékekhez viszonyítva történt az értékelés. Ózon és szénmonoxid (13., 14. fejezet) szennyezıknél az órás alapon 8 órás csúszó átlagoknak vettük a napi maximumát a 24 órás alapon történı értékeléshez. A statisztikai mutatókat ezekbıl az értékekbıl képeztük. Az ózon és szén-monoxid komponensek órás átlagértékek alapján történı értékelése a 6., 7. fejezetben található. Az 1 órás, a 24 órás és az éves egészségügyi határértékek átlépésére vonatkozó összesítı táblázatokat a 17. fejezet tartalmazza. A 18. fejezet tartalmazza a tıl érvényes 25/2008 (X.17.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben szabályozott tájékoztatási és riasztási küszöb átlépésekre vonatkozó statisztikát. Eddigi gyakorlatnak megfelelıen kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid és ózon szennyezıknél órás átlagértékek alapján vizsgáltuk egész 6

8 évre vonatkozóan az átlépéseket. PM 10 komponensre vonatkozó küszöbértékek tıl vannak érvényben. A légszennyezı komponensenkénti trendek az éves átlagokat alapul véve, mérıállomások szerint készültek. A fıbb szennyezı anyagok koncentrációjának alakulása a 19. fejezetben található. Kén-dioxid szennyezettség A 90%-os adatrendelkezésre állás követelményét, a 47 értékelt mérıállomás közül 29 teljesíti. Kén-dioxid komponensnél a 90%-os adatrendelkezésre állást figyelmen kívül hagyva, a levegı minısége majdnem az összes vizsgált mérıállomáson kiváló volt a évben. Egyedül Putnok kapott jó besorolást. Az év során az éves (50 µg/m 3 ) és a 24 órás (125 µg/m 3 ) egészségügyi határértéket egyik mérıállomáson sem haladta meg a szennyezettség. Órás (250 µg/m 3 ) egészségügyi határérték átlépés a putnoki (18 db) és a dunaújvárosi (3 db) állomáson fordult elı. A évhez képest fıként stagnálás, illetve egyes mérıhelyeken (pl. Középdunántúli KTVF mérıállomásain) emelkedés tapasztalható. A legmagasabb koncentrációk Putnokon és Sajószentpéteren fordultak elı, de még így is jóval az éves határérték alatt vannak az értékek. Nitrogén-dioxid (NO2); nitrogén-oxidok (NOx) szennyezettsége Nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok esetében az 53 értékelt mérıállomásból 42 teljesíti a 90%-os adatrendelkezésre állási követelményt. Mindkét komponens terén a vizsgált mérıállomások többségénél a levegı minısége jó -nak mondható. NO 2 esetében 13 mérıállomáson kiváló, 2 mérıállomáson megfelelı, 4 állomáson szennyezett ; NO x tekintetében pedig 19 mérıállomáson kiváló, 6 mérıállomáson pedig szennyezett a levegı az éves átlagértékek alapján. Nitrogén-dioxid szennyezıanyag tekintetében a településeket vizsgálva, az ország levegıminısége éves szinten egyik településen sem esett a szennyezett kategóriába. Budapest megfelelı minısítést kapott. A nitrogén-dioxid szennyezettség az éves egészségügyi határértéket (40 µg/m 3 ) Budapest Kosztolányi-, Széna-, és Erzsébet téri valamint Pécs Szabadság úti közlekedési mérıállomásokon haladta meg. Nitrogén-dioxid tekintetében Pécs, Szabadság (9 db) és Budapest Erzsébet-(9 db), Kosztolányi-, (5 db) és Széna téren (13 db) fordult elı legtöbbször a 24 órás egészségügyi határérték (85 µg/m 3 ) túllépése az év során. Az órás határértéket (100 µg/m 3 ) a legtöbbször szintén Budapest Erzsébet-, Széna-, Kosztolányi D. téren, valamint Pécs Szabadság úton haladta meg a szennyezettség (max.: Budapest, Széna tér 344 db). Nitrogén-oxidok tekintetében az éves átlagértékek alapján Budapesten megfelelı a levegı minısége, a többi településen jó, ill. kiváló. 7

9 Nitrogén-oxidok tekintetében Budapest közlekedési állomásain valamint Debrecen Hajnal utcában, Miskolc Búza téren és Pécs Szabadság úton haladta meg az éves átlag a határértéket (70 µg/m 3 ). Órás határérték (200 µg/m 3 ) túllépés 5 állomás kivételével mindenütt elıfordult, a legnagyobb mértékben Budapest közlekedési állomásain illetve Pécs Szabadság úton és Miskolc Búza téren. A legtöbb átlépés 708 db Budapest, Kosztolányi D. téren történt. A nitrogén-dioxid és nitrogén-oxid szennyezettség tekintetében a tavalyi évhez képest stagnálás jellemzı a legtöbb állomásra, kivéve a Pécs Szabadság úti mérıállomást, ahol nagy mértékben emelkedett a szennyezettség. Szén-monoxid szennyezettség A 90%-os adatrendelkezésre állás feltételét a 47 értékelt mérıállomás közül 34 állomás teljesítette. Szén-monoxid szennyezettség szempontjából az értékelt összes mérıállomáson kiváló a levegıminıség. A szén-monoxid koncentráció az elmúlt évek vizsgálatának eredményei alapján, a legtöbb mérıállomáson stagnálás vagy csökkenés tapasztalható. Egyes állomásokon az elmúlt évhez képest kis mértékő növekedés is megfigyelhetı, de még mindig jóval az éves határérték (3000 µg/m 3 ) alatt maradtak az értékek. 24 órás egészségügyi határérték átlépés sehol nem fordult elı az év során. Ózon szennyezettség A 90%-os adatrendelkezésre állási követelményt az 48 értékelt mérıállomás közül 44 teljesíti. Ózon szennyezı komponens vonatkozásában, légszennyezettségi index alapján történt teljes évi értékelés szerint, a települések levegıje jó -nak mondható. Mérıállomásokat vizsgálva 1 állomás (Tököl) kapott kiváló minısítést. A 8 órás futó átlagok napi maximuma 7 kivétellel az összes állomáson átlépte az egészségügyi határértéket a nyári idıszakban. A legtöbb egészségügyi határérték átlépés Komlón fordult elı (68 db) Tájékoztatási küszöb átlépés 3 egymást követı órában Dunaújvárosban, Székesfehérváron és Komlón úton fordult elı. Riasztási küszöbérték átlépés nem történt. A évhez képest a legtöbb állomáson enyhe csökkenés tapasztalható, egyes állomásokon viszont enyhe emelkedés. Az összes település a jó kategóriába esik. Szállópor szennyezettség A szállópor szennyezıanyagokat együtt vizsgálva 54 mőszer közül 44 teljesíti a 90%- os adatrendelkezésre állás feltételét. PM 10 tekintetében az éves határértéket (40 µg/m 3 ) Miskolc Búza téren és Pécs Szabadság úton haladta meg az átlagkoncentráció. 8

10 24 órás egészségügyi határérték (PM 10 : 50 µg/m 3 ) átlépés minden állomáson elıfordult. A legtöbb túllépés Miskolc Búza téren (106 db) és Pécs Szabadság úti állomáson volt (108 db). A megengedett 35 db-ot a 49 értékelt állomásból 31 mérıállomáson meghaladta az átlépések darabszáma. PM 2.5 koncentráció mérése 5 állomáson történt. Szegeden csökkent, Gyır Ifjúság krt.-on és Esztergomban pedig nıtt az éves átlagkoncentráció. A szállópor szennyezettség alakulása változatos képet mutat hazánkban az elmúlt 10 évben. Emelkedı illetve csökkenı tendencia egyaránt elıfordul, de amíg 2009-ben a koncentráció az összes állomáson éves határérték alatt volt, addig 2010-ben két helyen meghaladta azt. Benzol szennyezettség Benzol szennyezı komponens tekintetében 25 mérıállomás közül 13 állomáson volt 90% feletti az adatrendelkezésre-állás. A mért értékek alapján a levegı minısége az értékelt mérıállomásokon kiváló, illetve jó kategóriába esik. Éves egészségügyi határérték (5 µg/ m 3 ) átlépés egy mérıállomáson sem történt, a 24 órás (10 µg/m 3 ) határértéket 7 helyen haladta meg a koncentráció. Ezek közül Debrecen Kalotaszeg téren volt a legtöbb átlépés (6 db). Az elızı évhez képest az állomások közel felénél enyhébb emelkedés tapasztalható. 9

11 A ÉV INDEX SZERINTI ÉRTÉKELÉSE MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT 2. A év index szerinti értékelése mérıállomások szerint Légszennyezettségi index Mérıállomás neve SO2 NO2 NOx PM10 Benzol CO O3 Légszennyezettségi index a legmagasabb indexő komponens alapján Ajka kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) - kiváló (1) jó (2) jó (2) Budapest, Budatétény kiváló (1) megfelelõ (3) megfelelõ (3) jó (2) kiváló (1) jó (2) megfelelõ (3) Budapest, Csepel kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) Budapest, Erzsébet szennyezett (4) szennyezett (4) megfelelõ (3) kiváló (1) kiváló (1) szennyezett (4) Budapest, Gergely kiváló (1) megfelelõ (3) megfelelõ (3) jó (2) kiváló (1) jó (2) megfelelõ (3) Budapest, Gilice kiváló (1) megfelelõ (3) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) megfelelõ (3) Budapest, Honvéd megfelelõ (3) jó (2) jó (2) kiváló (1) megfelelõ (3) Budapest, Káposztásmegyer kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) Budapest, Kosztolányi kiváló (1) szennyezett (4) szennyezett (4) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) szennyezett (4) Budapest, Kırakás kiváló (1) jó (2) jó (2) megfelelõ (3) kiváló (1) jó (2) megfelelõ (3) Budapest, Pesthidegkút kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Budapest, Széna kiváló (1) szennyezett (4) szennyezett (4) megfelelõ (3) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) szennyezett (4) Budapest, Teleki tér kiváló (1) megfelelõ (3) megfelelõ (3) megfelelõ (3) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) megfelelõ (3) Debrecen, Hajnal u. kiváló (1) megfelelı (3) szennyezett (4) jó (2) - kiváló (1) - szennyezett (4) Debrecen, Kalotaszeg tér kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) Debrecen, Klinika kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) - kiváló (1) jó (2) jó (2) Dorog kiváló (1) jó (2) kiváló (1) megfelelõ (3) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) megfelelõ (3) Dunaújváros kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) - kiváló (1) jó (2) jó (2) Eger kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Esztergom kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Gyor, Ifjúsági kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 10

12 A ÉV INDEX SZERINTI ÉRTÉKELÉSE MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Légszennyezettségi index Mérıállomás neve SO2 NO2 NOx PM10 Benzol CO O3 Légszennyezettségi index a legmagasabb indexő komponens alapján Gyor, Szent István kiváló (1) megfelelõ (3) megfelelõ (3) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) megfelelõ (3) Hernádszurdok kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) - kiváló (1) jó (2) jó (2) Kazincbarcika kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) megfelelı (3) - kiváló (1) jó (2) megfelelı (3) Kecskemét - kiváló (1) kiváló (1) - jó (2) jó (2) Komló kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) - kiváló (1) jó (2) jó (2) Majláthpuszta kiváló (1) * * jó (2) jó (2) Miskolc Alföldi kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) Miskolc Búza tér kiváló (1) megfelelı (3) szennyezett (4) szennyezett (4) jó (2) kiváló (1) jó (2) szennyezett (4) Miskolc Lavotta kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) megfelelı (3) - kiváló (1) jó (2) megfelelı (3) Nyíregyháza kiváló (1) jó (2) jó (2) megfelelı (3) - kiváló (1) jó (2) megfelelı (3) Oszlár kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Pécs Boszorkány út kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) - kiváló (1) jó (2) jó (2) Pécs Nevelési Központ kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) - kiváló (1) jó (2) jó (2) Pécs Szabadság út kiváló (1) szennyezett (4) szennyezett (4) szennyezett (4) * kiváló (1) jó (2) szennyezett (4) Putnok jó (2) kiváló (1) kiváló (1) megfelelı (3) - kiváló (1) jó (2) megfelelı (3) Rudabánya - kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Sajószentpéter kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) - kiváló (1) jó (2) jó (2) Salgótarján kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Sarród kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) Sopron kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Százhalombatta kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Százhalombatta2 kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) Százhalombatta3 kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 11

13 A ÉV INDEX SZERINTI ÉRTÉKELÉSE MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Légszennyezettségi index Mérıállomás neve SO2 NO2 NOx PM10 Benzol CO O3 Légszennyezettségi index a legmagasabb indexő komponens alapján Szeged kiváló (1) jó (2) jó (2) megfelelõ (3) jó (2) * jó (2) megfelelõ (3) Székesfehérvár - jó (2) jó (2) megfelelı (3) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) megfelelı (3) Szolnok - jó (2) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) Tatabánya, Erdész u. kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Tatabánya, Ságvári u. kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) Tököl kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) Vác kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) Várpalota kiváló (1) jó (2) jó (2) megfelelı (3) - - jó (2) megfelelı (3) Veszprém kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) * Nincs értékelhetı adat - Nem mérik a szennyezıt 12

14 2010. ÉVI KÉN-DIOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT évi Kén-dioxid statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Határérték túllépés Éves 50% 75% 98% 99,9% Darab- Adatrendelkezésre- (>250 Határérték Mérıállomás helye átlag Maximum szám állás µg/m 3 ) túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Ajka Budapest, Budatétény Budapest, Csepel Budapest, Gergely Budapest, Gilice Budapest, Káposztásmegyer Budapest, Kosztolányi Budapest, Kırakás Budapest, Pesthidegkút Budapest, Széna Budapest, Teleki tér Debrecen, Hajnal u Debrecen, Kalotaszeg tér Debrecen, Klinika Dorog Dunaújváros Eger Esztergom

15 2010. ÉVI KÉN-DIOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99,9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>250 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Gyır, Ifjúság krt Gyır, Szent István Hernádszurdok Kazincbarcika Komló Majláthpuszta Miskolc Alföldi Miskolc Búza tér Miskolc Lavotta Nyíregyháza Oszlár Pécs Boszorkány út Pécs Nevelési Központ Pécs Szabadság út Putnok Sajószentpéter Salgótarján Sarród Sopron Százhalombatta

16 2010. ÉVI KÉN-DIOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99,9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>250 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Százhalombatta Százhalombatta Szeged Tatabánya, Erdész u Tatabánya, Ságvári u Tököl Vác Várpalota Veszprém Az adatrendelkezésre állás mértéke 90% és 75% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 75% és 50% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 50% alatt van * évre nem rendelkezünk értékelhetı adattal. 15

17 2010. ÉVI NITROGÉN-DIOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT évi Nitrogén-dioxid statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Határérték túllépés 50% 75% 98% 99.9% Darab- Adatrendelkezésre- (>100 Határérték Mérıállomás helye Éves átlag Maximum szám állás µg/m 3 ) túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Ajka Budapest, Budatétény Budapest, Csepel Budapest, Erzsébet Budapest, Gergely Budapest, Gilice Budapest, Honvéd Budapest, Káposztásmegyer Budapest, Kosztolányi Budapest, Kırakás Budapest, Pesthidegkút Budapest, Széna Budapest, Teleki tér Debrecen, Hajnal u Debrecen, Kalotaszeg tér Debrecen, Klinika Dorog Dunaújváros

18 2010. ÉVI NITROGÉN-DIOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT 50% Mérıállomás helye Éves átlag Maximum 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>100 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Eger Esztergom Gyır Ifjúság krt Gyır Szent István Hernádszurdok Kazincbarcika Kecskemét Komló Majláthpuszta * * * * * * * * * * Miskolc Alföldi Miskolc Búza tér Miskolc Lavotta Nyíregyháza Oszlár Pécs Boszorkány út Pécs Nevelési Központ Pécs Szabadság út Putnok Rudabánya Sajószentpéter

19 2010. ÉVI NITROGÉN-DIOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT 50% Mérıállomás helye Éves átlag Maximum 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>100 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Salgótarján Sarród Sopron Százhalombatta Százhalombatta Százhalombatta Szeged Székesfehérvár Szolnok Tatabánya Erdész u Tatabánya Ságvári u Tököl Vác Várpalota Veszprém Az adatrendelkezésre állás mértéke 90% és 75% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 75% és 50% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 50% alatt van *2010. évre nem rendelkezünk értékelhetı adattal. 18

20 2010. ÉVI NITROGÉN-OXIDOK STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT évi Nitrogén-oxidok statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Határérték túllépés 50% 75% 98% 99.9% Darab- Adatrendelkezésre- (>200 Határérték Mérıállomás helye Éves átlag Maximum szám állás µg/m 3 ) túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Ajka Budapest, Budatétény Budapest, Csepel Budapest, Erzsébet Budapest, Gergely Budapest, Gilice Budapest, Honvéd Budapest, Káposztásmegyer Budapest, Kosztolányi Budapest, Kırakás Budapest, Pesthidegkút Budapest, Széna Budapest, Teleki tér Debrecen, Hajnal u Debrecen, Kalotaszeg tér Debrecen, Klinika Dorog Dunaújváros

21 2010. ÉVI NITROGÉN-OXIDOK STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT 50% Mérıállomás helye Éves átlag Maximum 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>200 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Eger Esztergom Gyır, Ifjúság krt Gyır, Szent István Hernádszurdok Kazincbarcika Kecskemét Komló Majláthpuszta * * * * * * * * * * Miskolc Alföldi Miskolc Búza tér Miskolc Lavotta Nyíregyháza Oszlár Pécs Boszorkány út Pécs Nevelési Központ Pécs Szabadság út Putnok Rudabánya Sajószentpéter

22 2010. ÉVI NITROGÉN-OXIDOK STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT 50% Mérıállomás helye Éves átlag Maximum 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>200 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Salgótarján Sarród Sopron Százhalombatta Százhalombatta Százhalombatta Szeged Székesfehérvár Szolnok Tatabánya, Erdész u Tatabánya, Ságvári u Tököl Vác Várpalota Veszprém Az adatrendelkezésre állás mértéke 90% és 75% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 75% és 50% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 50% alatt van * évre nem rendelkezünk értékelhetı adattal. 21

23 2010. ÉVI SZÉN-MONOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT évi Szén-monoxid statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Határérték túllépés Éves 50% 75% 98% 99.9% Darab- Adatrendelkezésre- (>10000 Határérték Mérıállomás helye átlag Maximum szám állás µg/m 3 ) túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Ajka Budapest, Budatétény Budapest, Csepel Budapest, Erzsébet Budapest, Gergely Budapest, Gilice Budapest, Honvéd Budapest, Káposztásmegyer Budapest, Kosztolányi Budapest, Kırakás Budapest, Pesthidegkút Budapest, Széna Budapest, Teleki tér Debrecen, Hajnal u Debrecen, Kalotaszeg tér Debrecen, Klinika Dorog Dunaújváros

24 2010. ÉVI SZÉN-MONOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>10000 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Eger Esztergom Gyır, Ifjúság krt Gyır, Szent István Hernádszurdok Kazincbarcika Komló Miskolc Búza tér Miskolc Lavotta Nyíregyháza Oszlár Pécs Boszorkány út Pécs Nevelési Központ Pécs Szabadság út Putnok Sajószentpéter Salgótarján Sopron Százhalombatta Százhalombatta

25 2010. ÉVI SZÉN-MONOXID STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>10000 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Százhalombatta Szeged * * * * * * * * * * Székesfehérvár Szolnok Tatabánya, Erdész u Tatabánya, Ságvári u Tököl Vác Veszprém Az adatrendelkezésre állás mértéke 90% és 75% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 75% és 50% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 50% alatt van * évre nem rendelkezünk értékelhetı adattal 24

26 2010. ÉVI ÓZON STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT évi Ózon statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) Ajka Budapest, Budatétény Budapest, Csepel Budapest, Gergely Budapest, Gilice Budapest, Káposztásmegyer Budapest, Kosztolányi Budapest, Kırakás Budapest, Pesthidegkút Budapest, Széna Budapest, Teleki tér Debrecen, Kalotaszeg tér Debrecen, Klinika Dorog Dunaújváros Eger Esztergom Gyır, Ifjúsági Gyır, Szent István Hernádszurdok

27 2010. ÉVI ÓZON STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) Kazincbarcika Kecskemét Komló Majláthpuszta Miskolc Búza tér Miskolc Lavotta Nyíregyháza Oszlár Pécs Boszorkány út Pécs Nevelési Központ Pécs Szabadság út Putnok Rudabánya Sajószentpéter Salgótarján Sarród Sopron Százhalombatta Százhalombatta Szeged Székesfehérvár Szolnok

28 2010. ÉVI ÓZON STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) Tatabánya, Erdész u Tatabánya, Ságvári u Tököl Vác Várpalota Veszprém Az adatrendelkezésre állás mértéke 90% és 75% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 75% és 50% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 50% alatt van * évben nem rendelkezünk értékelhetı adattal. 27

29 2010. ÉVI PM10 ÉS PM2,5 STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT évi PM10 és PM2,5 statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) Ajka Budapest, Budatétény Budapest, Csepel Budapest, Erzsébet Budapest, Gergely Budapest, Gilice Budapest, Gilice (PM 2.5) Budapest, Honvéd Budapest, Káposztásmegyer Budapest, Kosztolányi Budapest, Kırakás Budapest, Pesthidegkút Budapest, Széna Budapest, Teleki tér Debrecen, Hajnal u Debrecen, Kalotaszeg tér Debrecen, Klinika Dorog Dunaújváros Eger

30 2010. ÉVI PM10 ÉS PM2,5 STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) Esztergom Esztergom (PM2.5) Gyır, Ifjúság krt Gyır, Ifjúság krt. (PM2.5) Gyır, Szent István Gyır, Szent István (PM2.5) Hernádszurdok Kazincbarcika Komló Miskolc Búza tér Miskolc Lavotta Nyíregyháza Oszlár Pécs Boszorkány út Pécs Nevelési Központ Pécs Szabadság út Putnok Sajószentpéter Salgótarján Sarród Sopron Százhalombatta

31 2010. ÉVI PM10 ÉS PM2,5 STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) Százhalombatta Százhalombatta Szeged Szeged (PM2.5) Székesfehérvár Szolnok Tatabánya, Erdész u Tatabánya, Ságvári u Tököl Vác Várpalota Veszprém Az adatrendelkezésre állás mértéke 90% és 75% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 75% és 50% között van Az adatrendelkezésre állás mértéke 50% alatt van * évre nem rendelkezünk értékelhetı adattal. 30

32 2010. ÉVI BENZOL STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT évi Benzol statisztika 1 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) Budapest, Csepel Budapest, Erzsébet Budapest, Gilice Budapest, Pesthidegkút Budapest, Széna Budapest, Teleki tér Debrecen, Kalotaszeg tér Dorog Eger Esztergom Gyır, Ifjuság krt Miskolc Búza tér Oszlár Pécs Szabadság út * * * * * * * * Salgótarján Sopron Százhalombatta Százhalombatta Szeged

33 2010. ÉVI BENZOL STATISZTIKA 1 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Maximum 50% 75% 98% 99.9% Darabszám Adatrendelkezésreállás (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) Székesfehérvár Szolnok Tatabánya, Erdész u Tököl Vác Veszprém Az adatrendelkezésre állás mértéke 90% és 35% között van. * évre nem rendelkezünk értékelhetı adattal. 32

34 2010. ÉVI KÉN-DIOXID STATISZTIKA 24 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT évi Kén-dioxid statisztika 24 órás átlagok alapján, mérıállomások szerint Határérték túllépés Éves Irány- 50% 75% 98% 99,9% Darab- Adatrendelkezésre- (>125 Határérték Mérıállomás helye átlag szám Maximum szám állás µg/m 3 ) túllépés (µg/m 3 ) (I/In) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Ajka Budapest, Budatétény Budapest, Csepel Budapest, Gergely Budapest, Gilice Budapest, Káposztásmegyer Budapest, Kosztolányi Budapest, Kırakás Budapest, Pesthidegkút Budapest, Széna Budapest, Teleki tér Debrecen, Hajnal u Debrecen, Kalotaszeg tér Debrecen, Klinika Dorog Dunaújváros Eger Esztergom

35 2010. ÉVI KÉN-DIOXID STATISZTIKA 24 ÓRÁS ÁTLAGOK ALAPJÁN, MÉRİÁLLOMÁSOK SZERINT Éves Mérıállomás helye átlag Irányszám Maximum 50% 75% 98% 99,9% Darabszám Adatrendelkezésreállás Határérték túllépés (>125 µg/m 3 ) Határérték túllépés (µg/m 3 ) (I/In) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (db) (%) (db) (%) Gyır, Ifjúság krt Gyır, Szent István Hernádszurdok Kazincbarcika Komló Majláthpuszta Miskolc Alföldi Miskolc Búza tér Miskolc Lavotta Nyíregyháza Oszlár Pécs Boszorkány út Pécs Nevelési Központ Pécs Szabadság út Putnok Sajószentpéter Salgótarján Sarród Sopron Százhalombatta

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 29. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján 1 TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése az automata mérıállomások adatai alapján...4

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március TARTALOM 1. A levegıminıség

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216. TARTALOM 1. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉS HAZÁNK LEVEGŐMINŐSÉGÉRŐL 2006. KÉSZÜLT

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Minısítés: nyílt KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenı

Részletesebben

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

20. A települések levegıjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 20. A települések levegıjének 2008. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegıjének 2008. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok SajószentpéterKazincbarcika

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2009. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: MFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2010 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

22. A települések levegőjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint

22. A települések levegőjének évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a légszennyezettségi index szerint 22. A települések levegőjének 2006. évi szennyezettsége az éves átlagok alapján a A települések levegőjének 2006. évi kén-dioxid szennyezettsége a Hernádszurdok Rudabánya Putnok Kazincbarcika Sajószentpéter

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2010. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2011 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2011. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2012 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2012. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2013 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2014. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2016 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése

Az OLM évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Az OLM 2015. évi szálló por PM 10 és PM 2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2016. november TARTALOM Mintavételi program ismertetése...

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl a manuális mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG MÉRŐKÖZPONT A NAT által NAT 1-1040/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 3530 Miskolc Mindszent tér 4. Pf 379 Telefon:(46)517-300

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért -

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - A zöldtárca javaslatára a kormány kiegészítette a levegı védelmérıl

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit Képzık képzése (TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009) projekt Németh László Földrajz- és Környezettudományi Tanszék A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit A kurzus tematikája:

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

1. Az egészségügyi ellátás normál rendben folyik, zavartalan. 3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik.

1. Az egészségügyi ellátás normál rendben folyik, zavartalan. 3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség.

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 197 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-11 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

A levegőterheltségi szint alakulása. Ózdon. a JKY-930 mobil mérőállomás évi mérési adatai alapján

A levegőterheltségi szint alakulása. Ózdon. a JKY-930 mobil mérőállomás évi mérési adatai alapján 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. A NAT által az 1-1040/2010 számon akkreditált vizsgálólaboratórium A levegőterheltségi szint alakulása Ózdon a JKY-930 mobil mérőállomás 2011. évi mérési adatai alapján A

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A VÖRÖSISZAP RADIOAKTIVITÁSA IVÓVÍZ VIZSGÁLATOK: LÉGSZENNYEZETTSÉG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A VÖRÖSISZAP RADIOAKTIVITÁSA IVÓVÍZ VIZSGÁLATOK: LÉGSZENNYEZETTSÉG INFORMÁCIÓK A VÖRÖSISZAPRÓL: A vörösiszap az alumíniumgyártás során visszamaradó hulladék. Összetételét a kibányászott bauxit tulajdonságai és a kezelés során keletkezı, illetve hozzáadott és visszamaradó

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Ballabás Gábor

Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem. Ballabás Gábor Környezetvédelem II. Térségi környezetvédelem A levegő, mint környezeti elem hasznosítása és védelme (ábraanyag) Ballabás Gábor Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék bagi@ludens.elte.hu 50 méteres magasságra

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008 Tervezet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.)

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

Az egyes állomásokon mért pollenterhelés alakulása szeptember 16. október 2. között:

Az egyes állomásokon mért pollenterhelés alakulása szeptember 16. október 2. között: Aktuális pollenhelyzet Budapest, 2016-10-06 A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte minimálisra csökkent, az időjárásnak köszönhetően a tüneteket okozó szintet várhatóan a hét hátralevő részében sem

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY 26. hét Budapest, 2014-06-24 A meteorológiai előrejelzés alapján, az elkövetkező napokban várhatóan mérséklődik a levegőben lévő virágpor mennyisége. A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE Heti összefoglaló a 1. október 4.-én Kolontár külterületén bekövetkezett vörösiszap tároló gátszakadással kapcsolatos ÁNTSZ tevékenységekről 11. május 26 Rövid összefoglaló az ÁNTSZ OTH, OKI és a Veszprém

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel: +36 79 426 080 fax: 36 79 322 390 E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003642 Oldal: 1/63 KÖRNYEZETI

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos MR2-Petőfi MR3-Bartók 1 network 16 14 Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1517 139 12 1173 1 8 6 513 456 633 4 2 13 Forrás: Ipsos-GfK s Közönségmérés, 211.május, ReachN Mintaelemszám:

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratórium A NAT által NAT-1-1224/2005 számon akkreditált vizsgálólaboratórium LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI

Részletesebben

2011. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2011. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 211. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont 212. április TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG Tájékoztatás a budapesti levegı szennyezettségrıl indokolt a riasztási fokozat fenntartása Budapesten. A forgalomkorlátozással járó intézkedések ma reggel 6 órától lépnek életbe. A riasztási fokozat tegnap

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

Budapest légszennyezettségi adatai

Budapest légszennyezettségi adatai Budapest légszennyezettségi adatai Az Európai Bizottság felkérésére a Tiszta Levegőt Európának (Clean Air For Europe, CAFE) folyamat részeként átfogó elemzés készült a légszennyezésnek a környezetre és

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Szabványok Levegőtisztaságvédelem Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Nemzetközi egyezmények //2004.04.14. Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon

Részletesebben

LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013), pp. 309 318. LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN AIR QUALITY MONITORING AND ANALYSIS OF SMOG EPISODES IN THE NORTH-HUNGARIAN

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2010 február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2658 1252

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a környezet védelmének általános

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

Aktuális pollenhelyzet

Aktuális pollenhelyzet Aktuális pollenhelyzet Budapest, 2016-08-11 Jelenleg a parlagfű pollenkoncentrációja jellemzően közepes, a hétvégén azonban várhatóan ismét emelkedni fog és sokfelé újra elérheti a magas, sőt esetenként

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY Budapest, 2013-09-04 35. hét A 35. hét ELSŐ FELÉBEN az előző hetinél alacsonyabb volt a pollenterhelés, HÉT KÖZEPÉTŐL ismét felerősödött. Továbbra is a PARLAGFŰ virágporát regisztrálták legnagyobb számban

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T)

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) (Frissítve: 2016.11.01./Updated on 01.11.2016) Ssz.

Részletesebben

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Korai Jelzırendszer éves szakmai találkozója 2006. december 14. A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Állami támogatás 50%-50%-os megoszlása a fenntartói ösztönző és a művészeti ösztönző részhozzájárulás között

Állami támogatás 50%-50%-os megoszlása a fenntartói ösztönző és a művészeti ösztönző részhozzájárulás között 50%-50%-os megoszlása a és a művészeti részhozzájárulás művészeti Jókai 47 983,00 396 000,00 80 475 149,91 330 197 665,27 410 672 815,18 Bárka Színház Kht. 36 026,00 66 000,00 60 421 352,37 55 032 944,21

Részletesebben

mérésben részt vevők:1. 2. 3. 4..

mérésben részt vevők:1. 2. 3. 4.. Feladatlap A csoport LRK Gilice tér 39, 2015.02.20. 2. CO és PM10 ismertetése: Feladatlap B csoport LRK Gilice tér 39, 2015.02.20. 2. CO 2 és PM2,5 ismertetése: Feladatlap C csoport LRK Gilice tér 39,

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

A évi pollenszezon áttekintése

A évi pollenszezon áttekintése 2016. október ALLERGOLÓGIA 17 A 2016. évi pollenszezon áttekintése Udvardy Orsolya, Kajtor-Apatini Dóra, Mányoki Gergely Józsa Edit, dr. Magyar Donát Országos Közegészségügyi Központ, Országos Környezetegészségügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen KÖRNYEZETI LEVEGŐ. File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen KÖRNYEZETI LEVEGŐ. File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182 KÖRNYEZETI LEVEGŐ File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182 File név: PAKSII_KHT_16_Levego 2/182 TARTALOMJEGYZÉK 16 KÖRNYEZETI LEVEGŐ... 11 16.1 Jogszabályi háttér Területi besorolás, határértékek... 11 16.1.1

Részletesebben

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó 1 Folyamatok: Emisszió Transzport Keveredés / higulás Kémiai átalakulás Ülepedés / kivállás Immisszió

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben