Juhász Gyula: Húsvétra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juhász Gyula: Húsvétra"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XI/ húsvét Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő és zendülő pagony! Köszönt e vers, élet, örökkön élő, Fogadd könnyektől harmatos dalom: Szivemnek már a gyász is röpke álom, S az élet: győzelem az elmuláson. Húsvét, örök legenda, drága zálog, Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, Öröm: neked ma ablakom kitárom, Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! Virágot áraszt a vérverte árok, Fanyar tavasz, hadd énekellek én. Hisz annyi elmulasztott tavaszom van Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! Egy régi húsvét fényénél borongott S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, És neki szánok lombot és zenét. E zene túlzeng majd minden harangot, S betölt e Húsvét majd minden reményt. Addig zöld ágban és piros virágban Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

2 Húsvét Székelyföldön A székely nép gazdag szokásvilágára, ünnepi hagyományaira már több mint egy évszázada felfigyeltek a kutatók. Nevezetes jelleme a székelynek ősi szokásaihoz való ragaszkodása. Gazdasági s más egyéb életmódjaiban, ahogy beleszületett s nőtt, úgy ki is hal belőle a nagyobb rész - írta Etédi Gedő János a székelység ünnepi szokásait bemutató tanulmányában a múlt század közepén. A sóvidéki magyarság életében is fontos szerepet játszanak az ünnepek, amelyeket másként él meg, mint az egyszerű hétköznapokat. Az ünnep színessé teszi az életet, alkalmat nyújt a családi együttlétre, a rokoni, baráti kapcsolatok ápolására, az összetartozás erősítésére. Ünnepi szokásaikban ragaszkodnak az ősi hagyományokhoz, amelyeket a közösség minden tagja magára nézve kötelezőnek tart. A húsvét - akárcsak a karácsony - háromnapos ünnep, amely sok vidámságot, szórakozást tartogat a fiataloknak. A katonaviselt legények bokrétás kalappal vesznek részt a vasárnapi istentiszteleten, majd azt követően az esti bálba hívják a lányokat. Éjfél körül minden lány hazaigyekszik, hogy terített asztallal, süteménnyel, borral, pálinkával várja a legényeket, akik zeneszóval házról házra járnak hajnalozni, és minden lányt megköszöntenek. Az ajtóhoz érkezve a zenészek elhallgatnak, és egy legény beköszöntőt mond: Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak! Verset mondanék, ha meghallgatnának. Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel Áldják hát az Istent hangos énekléssel. Áldom én is ezért, mert ma húsvét napja Virradt mireánk, áldott szent órája. Most jöttem Krisztus kicsi mezejéből, Az illatozó rózsák virágos kertjéből, Jézust feszítették nehéz keresztfára, Onnan is levették, koporsóba tették. De úgy akarta a mennyeknek Atyja, Hogy az Ő szent testét onnan feltámassza. Azt kívánom, most még sokáig éljenek, Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek, Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek. A köszöntő után behívják a háziak a vendégeket, és süteménnyel, itallal kínálják őket. Rövid beszélgetés után a zenészek rázendítenek a csárdásra, és a legények táncra perdülnek a ház asszonyaival, lányaival. A vidámságból a kislegények is kiveszik a részüket, akik bár többnyire édesapjuk segítségével, de megtisztelik az ismerős 7-8 éves kislányokat egy-egy kapura, tornácra tűzött zöldággal. A zöldágrakás néhol olyan méreteket ölt már, hogy ha egy kislánynak több hódolója van, reggelre - piros tojással, szalaggal díszített - valóságos zöldág erdő borítja a tornácát. Másnap reggel a fiúk végigjárják a kislányos házakat, és versike kíséretében meglocsolják a lányokat. 2

3 Legyetek derűsek, én is az vagyok! II. János Pál pápa gondolatai Mosolyod A zenéről Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be arcodat! Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ér testvéred szemében. Gazdagítja azt, aki kapja, s nem lesz szegényebb az sem, aki adja. Pillanatig tart csupán, de örök nyomot hagy maga után. Senki sem oly gazdag, hogy nélkülözni tudná és senki sem oly szegény, hogy meg ne érdemelné. Az igaz barátság látható jele, hintsd be a világot egészen vele! Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak, bátorság a csüggedőnek, vigasztalás a szomorkodónak. Mosolyod értékes, nagyon nagy jó, de semmiért meg nem vásárolható. Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem, mert csak abban a percben van értéke, amelyben arcodon megjelen. És ha ezután olyannal találkozol, ki nem sugározza a várt mosolyt, légy nagylelkű, s a magadét add, mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyodra, mint annak, aki azt másnak adni nem tudja. II. János Pál pápa 1999 húsvét vasárnapján intézett levelet a világ művészeihez. A szövegben a pápa külön bekezdést szentelt a zenészeknek: ugyanígy van szüksége az Egyháznak a muzsikusokra. Az évszáz a d o k során mily sok egyházi kompozíciót írtak olyan e m b e - rek, akiket mélységesen eltöltött a misztérium tisztelete! Megszámlálhatatlan a hívők sokasága, akik hitüket olyan dallamokkal táplálták, melyek hívő szívből fakadtak és a liturgia részei lettek, vagy alkalmas segítséget nyújtanak a liturgia méltó végzéséhez. Az énekben a hit túláradó örömmé, szeretetté és a szabadító Isten bizalomteljes várakozásává válik. 3

4 In memoriam Lázár Ervin május 5-én született Budapesten. Tanulmányait ( ) Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán végezte újságíró és magyar szakon. Tagja volt a híres Eötvös Kollégiumnak is. Első munkahelye ( ) az Esti Pécsi Napló-ban volt, mint újságíró. Ezzel egyidőben dolgozott még a Dunántúli napló, Jelenkor, Élet és Irodalom, Magyar Fórum, Pesti Hírlap, Magyar Nemzet újságoknál is. A Hitel című folyóirat olvasószerkesztője volt között a Magyar Írók Szövetségének is tagja, majd e szövetség etikai bizottságában is dolgozik ( ) től a Magyar Írók Szövetségének tagja, majd 1994-től a Magyar Művészeti Akadémiának is december 22-én hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. Legismertebb művei: Bab Berci kalandjai (1989) Év könyve jutalom 1989-ben Berzsián és Dideki (1979) Gyere haza Mikkamakka! ( 1980) Hapci király (1998) A hétfejű tündér (1973) A Négyszögletű Kerek Erdő (1985) Év könyve jutalom 1985-ben Szegény Dzsoni és Árnika (1981) Gyűjtötte: Sápi Zsófia 5.a Egyik legismertebb művéből, A Négyszögletű Kerek Erdő-ből idézzük fel a legmókásabb jelenetet. Dömdö-dömdö-dömdödöm Mikkamakka nagy rikoltozásra ébredt. Majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Szigfrid, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl és Vacskamati. 4 - Te meg Maminti lesztek a döntőbírók! - üvöltötte éppen Bruckner Szigfrid. Mikkamakka először is befogta a fülét. - Miféle döntőbíró? - kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, s nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek. - Éntőlem megszakadhattok az ordibálásban - mondta Mikkamakka -, addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni. Aromót választották szószólónak, Mikkamakka levette a füléről a kezét. - Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Szigfrid azt állítja, ő itt a legnagyobb költő - kezdte Aromo -, és bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egyszóval henceg... - Még hogy én hencegek! Igenis... Mikkamakka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Szigfridnek támadt. - Hadd mondja végig Aromo. Az oroszlán elhallgatott. - Elhatároztuk hát - folytatta Aromo -, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. - Természetesen az én versem - mondta magabiztosan Bruckner Szigfrid, de megint lehurrogták. - Jól van - mondta Mikkamakka -, ezen ne múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé. - Ki akar versenyezni? - kérdezte. Mindenki fölemelte a kezét Rögtön színre is lépett Bruckner Szigfrid. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és nekikezdett: Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent? - Állj - mondta Mikkamakka -, ezt nem te írtad! - Hát kicsoda? - háborgott Bruckner Szigfrid. Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez?! - Jó, jó - vágott közbe Mikkamakka -, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban álla-

5 podtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő. - Úgy van! - helyeseltek a többiek. - Ki az a Petőfi Sándor?! - kiabált Bruckner Szigfrid. - Sohase hallottam a nevét. - Elég szégyen - mondta Maminti -, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni. - Na jó - mondta Bruckner Szigfrid. - Tudok én mást is. Ide süssetek! Póz, arc az ég felé. Nekikezdett: Ej, kend, tyúkanyó, mi a kő, itt bent lakik a szobában? - Hohó - hadonászott Aromo -, ugyanazt mondod kitekerve! És ráadásul rím sincs benne. - Rímnek kell benne lenni? - kérdezte Bruckner Szigfrid Mikkamakkát. - Hát nem árt - mondta az -, de ne az Anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk. - Na jó - mondta újra Bruckner Szigfrid -, akkor nem az Anyám tyúkját mondom. - Elkezdte: - Apám tyúkja, írta Bruckner Szigfrid. Ej, tyúkapó, mi a kő, itt bent lakik a szobában kend? - Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni! - dühöngtek a többiek. - Így nem lehet szavalni! - háborgott Bruckner Szigfrid. - Bizony nem - mondta Mikkamakka. - Jobb is, ha abbahagyod. Itt csalással nem élsz meg. - Jöhet a következő - intett Mikkamakka. Ló Szerafin méltóságteljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok - Hát az biztos - kiabálták a többiek -, mert már most egy nagy tulok vagy! - Még hogy elpüsztülök - vihogott Bruckner Szigfrid. - Elpüsztülök a rühügéstől. - Csend legyen! - kiáltott Mikkamakka. - Ki következik? - Én - mondta Vacskamati. - Egy egészen rövid verset írtam. - Halljuk! Szerda ablakában csütörtök ül, és ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte: - Miért csütörtökül ordít? - Mert csütörtök - mondta Vacskamati -, ha péntek, péntekül ordítana. - Idegen nyelveket nem tud? - akadékoskodott Bruckner Szigfrid. - Nem - mondta Vacskamati -, ez egy műveletlen csütörtök. Mikkamakka megrázta az elnöki csengőt. Mikkamakka megint csengetett. - Halljuk az utolsó versenyzőt! Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, dömdödöm. Így szavalt: Dömdödöm, dömdödöm, dömdö-dömdö-dömdödöm - Nem ér! - rikoltozott Bruckner Szigfrid. - Akkor én meg azt mondom, hogy: Prampapam, prampapam, prampaprampa-prampapam - Nono - mondta Mikkamakka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse. - Miért, mit jelent? - Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret. - Engem is? - kérdezte gyanakodva Bruckner Szigfrid. - Persze, téged név szerint is megemlített - mondta Mikkamakka. - Éljen Dömdödöm - kiáltott Bruckner Szigfrid-, adjuk neki az első díjat! - Adjuk! - kiabálták a többiek. Mikkamakka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére. - Te győztél - mondták neki. - Majd kölcsönadhatod a krumplifőzelékembe - veregette meg a győztes vállát Bruckner Szigfrid. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdö-dömdö-dömdödöm 5

6 Tanáraink 6 Tüske Mónika A Győr-Moson-Sopron megyei Csornán születtem, de 1 éves korom óta Gödöllőn élek. Egész életem a városhoz köt, hiszen az általános és a középiskolát is itt végeztem el. Néhány évre kellett csak elszakadnom fatornyos hazámtól, amikor a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tanultam, ahol a tanítói végzettség mellett óvodapedagógus is lettem. A főiskola elvégzése után visszavárt Gödöllő és a nagybetűs Élet, hiszen azonnal munkába álltam először a Petőfi iskolában, majd ezt követően 1995-ben a Szent Imrében. Jól eső érzés elmondani, hogy azok közé a pedagógusok közé tartozom, akik az iskola megalapítása óta tagjai a tantestületnek. A pedagógusi pálya iránti vonzalmat az anyatejjel szívtam magamba, hiszen édesanyám is tanítónőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig, ugyancsak a Szent Imrében. A mai rohanó világban valóban elhivatottság kell ahhoz, hogy az ember pedagógusként megalapozza a jövő nemzedékének tudását. Ez még jobban igaz a tanítókra, akik az alsó tagozatban nemcsak a betűvetés, számolás és olvasás alapjaival ismertetik meg a gyerekeket, hanem fontos feladatuk van abban is, hogy a tanulást megszerettessék a diákokkal. Jó látni munkánk eredményét, hiszen a tavalyi év volt negyedikesei voltak az első olyan osztályunk, akit Eszter nénivel közösen vittünk végig 4 éven keresztül. Hihetetlen élmény, ahogy látom felnőni, változni és fejlődni őket. A napi iskolai teendők végeztével nem ér véget a napom, hiszen 10 éves fiam újabb kihívást és feladatot jelent. Mint édesanyának - hasonlóan a többi szülőhöz - a saját gyermek nevelése és a vele való foglalkozás is külön műszakot képvisel a mindennapokban. A komoly dolgok mellett azonban szeretem a humort, és szeretek nevetni. A kevés szabadidőmben, ami leginkább a hétvégekre marad, olvasok, olvasok és még többet olvasok. Ezen kívül szeretem a természetet és a kirándulásokat. Egyik élményem az volt, amikor lesvadászaton vehettem részt, ahol én vettem észre a közeledő őzeket, akiket persze nem engedtem lelőni. Mindenkinek javaslom, hogy a dolgos hétköznapok után a természetben kapcsolódjon ki, mert az igazi feltöltődést és pihenést jelent az elkövetkező hétre is. Balogh Andrea Sorsom sorai Kisvárdán születtem én 76 nyarán, itt nevelgetett az anyukám, apukám. Bátyám, Tóni, majdnem tíz évvel idősebb, mégis ő nagyon jó, megértő testvérem. Oviba is jártam, teljes három évig, a labda jelet adta az óvó néni. A Vári Emil Általános Iskola lett aztán egy kislány második otthona. Osztályközösségünk: jó és összetartó, a banketten záporeső módra síró. Majd aztán: Bessenyei György Gimnázium követhette nyomon a szép kamaszkorom. Elérkezett a pályaválasztás-idő, de nem okozott gondot eme kérdéskör. Már régen pedagógus akartam lenni! Nincs más dolgom, csak Nyíregyházára menni. De milyen szakra? Miért is magyar-hittan? Erre a kérdésre Isten adhat választ. E szakpár felé terelte gondolatom, hogy általa megtaláljam feladatom. Isten kegyelmével túléltem vizsgáim, és a kollégiumban lett sok barátim! De hát itt is eljött a búcsú ideje, Gödöllőre hozott Istennek Szentlelke. Megszerettem a várost és a lakóit, újabb otthont találtam: ez a tanári! A tantestület, a diákok, barátok, egyházközségtagok pótolják családom. Szeretetet kapok embertől, Istentől, célom: viszonozni, mint telik erőmből. A tanár is ember, nem is tökéletes, megértetek engem, talán fejlődhetek

7 Korgó bendőbe Húsvéti nyuszipiskóta Hozzávalók: piskótatészta vajkrém kókuszreszelék ételszínezõ csoki- vagy marcipán nyuszi csoki- vagy marcipán tojás a piskótához: 6 tojás 6 ek. cukor 6 púpozott ek. liszt 1 cs. vaníliás cukor 1 cs. sütőpor 1 csipet só Elkészítés. Készítsünk piskótatésztát, majd egy nagyobb pohárral vágjunk ki korongocskákat. Kenjük be vajkrémmel, majd szórjuk rá a zöld ételfestékkel enyhén megfestett kókuszreszeléket. Ezzel kész a nyuszi zöld rétecskéje. Tegyük rá a nyuszit, és mellé a tojást. Készítsünk egy egész tálcáravalót belõle. Piskótatészta Válasszuk szét a tojások sárgáját és fehérjét. A sárgáját keverjük habosra a cukorral és a vaníliás cukorral. A lisztet tálba téve keverjük össze alaposan a sütőporral, a tojások fehérjét pedig egy csipetnyi sóval verjük kemény habbá. A tojássárgájára rászórjuk a liszt felét, rátesszük a tojásfehérjét, majd rászórjuk a maradék lisztet is. Dolgozzuk össze fakanállal, vigyázva arra, hogy a tojáshab ne nagyon törjön össze. Béleljünk ki egy sütőformát sütőpapírral, és előmelegített sütőben süssük 200 fokon aranysárgára. Ne nyissuk ki a sütő ajtaját sütés közben, mert a tészta összeesik. Hagyjuk egy kicsit hűlni a sütőben, majd borítsuk ki óvatosan egy tálcára, húzzuk le a sütőpapírt és hagyjuk teljesen kihűlni. Húsvéti fonottkalács a sonkához Hozzávalók: 150g rétesliszt 300g liszt 30 g élesztő (vagy 1 csomag por) 150 ml tej 1 csomag vaníliás cukor 1 db tojás 100 g vaj 1 citrom reszelt héja 2 evőkanál cukor Elkészítés. Az élesztőt felfuttatjuk a cukros tejben, majd beletesszük a vaníliás cukrot. Összedagasztjuk a többi hozzávalóval, és langyos helyen megkelesztjük. Majd amikor megkelt, 3 egyforma rudat formázunk, amit copfként összefonunk a megkelt tésztából, majd sűtőpapírral bevont tepsibe tesszük, megkenjük egy egész felvert tojással, fél óra pihentetés után 200 C-ra felmelegített sütőben kb. 30 perc alatt aranysárgára sütjük. Tejszínes eper Igazi húsvéti meglepetés az üde színekben mutató friss eper. Nemcsak színében, hanem harmatfriss, tavaszi voltában is illik az ünnephez. Hozzávalók: 1 adaghoz 150 g epret 1kk. porcukrot felvert, édesített tejszínhabot használunk. Elkészítés. A gyümölcsöt megmossuk, szárazra rázzuk, (epret a csumával együtt mossuk, és csak utána távolítjuk el, mivel így nem kerül víz az eperbe) kehelybe vagy tálkába rakjuk, meghintjük a porcukorral, felspricceljük tejszínhabbal, és a gyümölccsel díszítjük. Gyűjtötte: Németh Anna 5.a 7

8 Sztároldal Garfield A Garfield képregény június 19-én látta meg a napvilágot Jim Davis tollából. A történetek egy lusta, kövér macskáról (Garfield) és gazdájáról Jonról szólnak. Később Jon kap egy kutyát, Ubult (eredetileg angolul Odie). Főszereplők Garfield A történetek központi szereplője. Garfield cinikus, lusta narancssárga színű macska, aki folyton az evésre gondol. Kedvenc étele a lasagne. Utálja a hétfőket, a postásokat, a kutyákat és a vekkerét. Kedvenc időtöltése az evésen kívül az alvás. A hétfőket sokszor átalussza. Általában Jon fogyókúrára fogja, és ilyenkor gyakori a látomás Garfieldnál, és ez néha bonyodalmat okoz. Pl.: Nyalogatja a szomszéd szobrát, amire azt hiszi, hogy fagyi. Garfield és Ubul közt nem éppen felhőtlen a kapcsolat, Garfield butusnak találja Ubult. Mindig lelöki foteljából, kigúnyolja hosszú nyelvét, és hogy mindenhova odanyálaz. Jon Arbuckle Garfield és Ubul gazdája, egy középkorú férfi, akinek sosincs szerencséje a szerelemben. Minden tekintetben szerencsétlen. Születésnapja július 28-án van. Általában megérti Garfieldot, de sokszor csökkenti ételadagját, főként akkor, amikor már nem fér be az ajtón. Garfield persze ahogy lehet, kijátssza Jon fogyózási próbálkozásait. Ubul Az angol nyelvű változatban Odieként szerepel. Egyik barátja ajándékozta Jonnak, Garfield legnagyobb örömére. Ubul egy minden szempontból buta kutya, éppen ezért Garfield legfőbb célpontja. Főleg nagy és csepegő nyelve zavarja a narancssárga lufit. Jim Davis Jim Davis Marionban, Indiana államban július 28-án született. Egy kis tehénfarmon nőtt fel, aminek az udvarát kóbor macskákkal kellett megosztaniuk. 25 db volt egyszerre - Jim szerint. Fiatalon komoly asztmában szenvedett, és ebben az időben képek rajzolásival töltötte az időt. A Garfield képregény első száma 1978-ban jelent meg. Ebben az időben Jimnek egy segéddel egy alagsori szobában kellett dolgoznia. Több mint 2550 újság és képregény jelent meg róla és naponta olvasója van a Garfieldnek. A Garfield 21 éve jelenik meg és ma már saját honlapja, hivatalos klubja, boltja, vidámparkja és rengeteg rajongója van, mi is mindig szeretni fogjuk. THANK YOU Jim Davis, hogy megismertetted a világot Garfielddel. Gyűjtötte: Dohanics Pál 6.a 8

9 Vidám percek - Jean, fesse kékre a tetőt! - Miért, uram? - Mert Kékestetőn akarok nyaralni. - Jean, hozzon tűt és cérnát. - Minek, uram? - Nyelvet akarok ölteni magamra. - Jean, kifutott a tej! - Az lehetetlen uram, hiszen most jöttem be, és csukva volt az ajtó. - Mi az abszolút kellemetlen? - Ha a hülyeség akaraterővel és szorgalommal párosul. - Ki az abszolút magas? - Akin csak a hideg úgy tud átfutni hogy közben megáll pihenni! - Mi az abszolút lehetetlen? -??? - Két kopasz hajbakap. Focista mondja a haverjának: - Láttad a legutóbbi meccsünket? Lőttem két gyönyörű gólt! - Nem láttam. És mennyi lett a végeredmény? - 1:1 Sorakozót rendel el a százados. Egyszer csak megszólal: - Ki mozog? - A föld! - válaszol valaki. - Ki mondta? - Galilei! - szólal meg ismét a hang. - Galilei honvéd, lépjen ki! - Itt vannak a fagyos szentek, uram. - Jó, akkor kínálja meg őket forró teával. A papagáj berepül a hűtőszekrénybe. A háziasszony nem veszi észre, és véletlenül rácsukja az ajtót. Mikor félóra múlva ismét ki akar venni onnan valamit, észreveszi. - Te jó ég, a papagáj! - csapja össze a kezét. Mire a papagáj: - Fenéket papagáj! Pingvin! Locsolóversek Jó reggelt, jó reggelt, Kedves liliomszál, Megöntözlek rózsavízzel, Hogy ne hervadozzál. Kerek erdőn jártam, Piros tojást láttam, Bárány húzta rengő kocsin, Mindjárt ideszálltam. Nesze hát rózsavíz, Gyöngyöm, gyöngyvirágom. Hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom! Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág, Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! Megöntözlek szépen az ég harmatával, Teljék a tarisznya szép piros tojással! Én még kicsi vagyok, Verset nem tudok. Majd jönnek a nagyok, Mondanak azok. Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni, Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni! Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak, Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak. Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág, Örömünkben együtt örül a megváltott világ. Megváltónk is együtt örül az egész világgal, Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással! Az oldalt szerkesztették: Benke Balázs, Bohus Kitti, Lobmayer Benedek, Petrezselyem Barna, Ulakics Andrea 5.a 9

10 Agytorna Magyar rejtvény (Németh Anna, Bohus Kitti 5.a) 1. Tövissel koronázták 2. Jézus utolsó földi útja 3. Ő segített vinni a keresztet 4. Erre feszítették Jézust 5. A gyerekek este (is) szeretik hallgatni 6. Alacsony zsidó, aki felmászott egy fára, hogy lássa Jézust 10 Angol rejtvény (Dohanics Veronika 7.a) Német rejtvény 7. Az első mise (...vacsora) 8. Kendőt nyújtott Jézusnak, hogy letörölje verítékét 9. Itt ítélték el Jézust 10. Képmutató törvénytudó 11. Jézus ezt tette harmadnapra 12. Péter apostol eredeti neve 13. Kínok kínja 14. Helytartó, aki elítéli Jézust 15. Húsvéti jelkép 16. Minek állt ellen Jézus háromszor a pusztában 17. Pál apostol eredeti neve 1. Szülők 2. Narancs 3. Alma 4. Anyu 5. Nyár 6. Kedd 7. Pénz 8. Test 9. Apu 10. Minden 1. Villa 2. Uborka 3. Szőlő 4. Enni 5. Inni 6. Szalámi 7. Alma 8. Szilva 9. Körte 10. Tea 11. Limonádé 12. Paradicsom Biblia TOTÓ (Dohanics Orsolya és Pál 5.a, 6.a) 1. Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Ki mondta ezt? 1 Júdás 2 arimateai József X Simon Péter 2. Új parancsolatot adok néktek... Mikor mondta ezt Jézus? 1 a gecemáni kertben 2 az utolsó vacsoránál X mikor bevonul Jeruzsálembe 3. Melyik apostol volt ott a keresztnél Máriával együtt, mikor Jézus meghalt? 1 Péter 2 János X Tamás 4. Hány napra ünnepeljük húsvéttól a Szentlélek eljövetelét? 1 40 napra 2 12 napra X 50 napra 5. Hát nem mind galileaiak-e ezek, akik itt beszélnek?... Mi történik a tanítványokkal pünkösd napján, miután megkapják a Szentlelket? 1 minden ember értette a beszédüket 2 dicsőíteni kezdték Istent X megijedtek és elbujdostak

11 Tánctörténet I. rész Két nagy tánccsoportot ismertetünk: a latin-amerikai táncokat és a standard táncokat. A latin-amerikai táncok az utóbbi években egyre növekvő népszerűségnek örvendenek, elsősorban az ifjúság körében, hisz e táncok mozgalmasak, vidámak, expresszívek és a tánctartást, táncirányt és a koreográfiát tekintve szabadabbak, mint a standard táncok. A standard táncok évtizedek óta a különböző korcsoportok táncospárjainak kedvelt közös szórakozása, az életöröm kifejezése, és egyik vonzó formája a társadalmilag elfogadott közeledésnek Cha-cha-cha A cha-cha-cha szó a zene ritmikus részének tekinthető, - mint a triola - melyet a zenészek érthetően, világosan kifejeznek és a táncosok három kis lépéssel interpretálnak. A magával ragadó kubai zene, illetve tánc először Észak-Amerikát hódította meg, ahol 1954-től a legkedveltebb divattánc lett. Ugyanakkor Európa is nyitott volt a latin-amerikai eredetű tánc és zene iránt, s hirtelen több országban is népszerű lett a cha-cha-cha (pl. Németországban, 1957-ben Gerd és Traute Hadrich mutatta be először a táncot a Német Tánctanárok Egyesületének kongreszszusán). A tiszta, világos ritmussal és a variációgazdag, vidám figurákkal e tánc gyors áttörést hozott. Jellegzetessége, hogy majdnem minden alapfigurája átvihető a Rumbába is. Közben persze ügyelni kell arra is, hogy az átvitt figurák interpretálása mindig megfeleljen az adott tánc karakterének. A tánc alatt a párok szabadnak érzik magukat, jókedv és az egymástól való elragadtatás jellemzi őket. Magabiztosak, egy kicsit játszanak a partnerrel, de ugyanakkor a közönséggel is. Angolkeringő Az angolkeringő a 1920-as években a Bostonból fejlődött ki, mely a bécsi keringő utódja volt. Érdekessége, hogy a régi kerek fordulók mellett már az egyenes irányú mozgás új elemeit is tartalmazta. Az angolkeringőt származási helye után nevezték el. Már az 1922-es világbajnokságon táncolták, de magát az elnevezést csak 1929-től használták a versenyeken. Az angolkeringő - melyet lágy, szentimentális zenére táncolnak - ritmikusan lendülő mozdulatai által a legharmonikusabb standard tánccá vált. Táncos jellege a lassú és egyenletesen lendülő, térben haladó fordulómozgásokban nyilvánul meg, melyek törésmentesen uralják a táncparkettet. Az angolkeringő a versenyeken a standard kategória első táncaként szerepel. Sokan a táncok királynőjének nevezik. Zenéje: lassan áradó, lágy, harmonikus és szelíd, mely ingaszerűen az ütem első ütését hangsúlyozza. Jellegzetessége: hogy táncmozgását az extrém magasságok és mélységek jellemzik. Zenei jellegzetesség: az első ütés zenei hangsúlya egyidejű az új lendület legnagyobb erejével. A második lépésre esik a fordulat fő hangsúlya, és ezzel éri el a pár a legerősebb térbeli hatást. Zenei ütem: 3/4-es. Ritmus: 1-2-3, vagy 1-2-3, A cha-cha-cha-t is, mint mindegyik latin-amerikai táncot 1961-ben vették fel a versenytáncok közé. Azóta is a latin versenyek egyik közkedvelt tánca. A zene gyors, szemtelen, temperamentumos, kacér és szaggatott. Érdekessége, hogy rendkívül sok diszkó zenére lehet cha-cha-cha-t táncolni. Zenei ütem: 4/4-es. Ritmus: és-1, 2-3-cha-cha-cha. Ács Zsóka 6.a Kispál Emőke 6.a 11

12 Tojásmúzeum Országunk egyik leghíresebb tojásmúzeuma festői környezetben, a 682 m magas Zengő lábánál fekvő Zengővárkony községben talált otthont. Közvetlenül elérhető a 6- os útról, Pécstől 17 km-re a zengővárkonyi elágazásnál letérve. Minden évszakban látogatható. A tojásfestés, a tojáshímzés szerves része a húsvéthoz kapcsolódó népi hagyományoknak, ugyanakkor önálló népművészeti ággá fejlődött, s a díszített tojások az ünneptől függetlenül is előállítható, gyűjthető, kiállítható műtárgyakká váltak. A múzeum a népművészeti tojásdíszítmények változatos és gazdag gyűjteménye. Gyűjtőköre elsősorban Európa, kiemelten a Kárpát-medence. Hazai tojásfestők és díszítők alkotásai tájegységenként vannak bemutatva. A múzeumban megtalálhatók az Európában ritkábban előforduló, távolabbi tájak kultúráját reprezentáló izraeli, kínai, indonéziai darabok is. A múzeum belső látványa különlegesen szép, egyedi és megkapó. Mintegy kétezer díszített tojás sorakozik a jól megvilágított vitrinekben, a színek, díszítmények, a felhasznált anyagok sokféleségét és ugyanakkor harmóniáját kínálva a látogatónak. További ezret a fióktárlókban lehet megtekinteni. A kiállítás anyaga alkotónként és tájegységenként rendezett, minden darab szinte egyedileg is tanulmányozható, megismerhető. Az érdeklődők megismerhetik a tojásdíszítés gazdag szín és motívum készletét, a tojásdíszítés különböző módszereit. Legtöbb a hímes tojás, de kedvelt a batikolt, maratott és karcolt díszítmény is. Különleges a leheletfinomságú, csipkére emlékeztető áttört tojások mintázata, a lószőrrel applikált vagy az ún. patkolt tojás. A kiadásért felel: Rétfalvi Antalné Szerkesztik: Dohanicsné Vígh Adrienn és az iskola szorgalmas diákjai Tördelés Indasoft Bt. Levilágítás: Joyprint Stúdió Nyomdai munkák: Kamipress Nyomda és Könyvkötészet, Mogyoród

Enyelegnek a juhnyájak, Öröm: neked ma ablakom kitárom,

Enyelegnek a juhnyájak, Öröm: neked ma ablakom kitárom, 1 Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Csokonai Vitéz Mihály: Tavasz Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő és zendülő pagony! Köszönt e vers,

Részletesebben

zsömle-zizegésű világ, porhanyó falucska, mondd el a lágy kenyér dalát. Ím, a könnyű szél elősurran, tovaringatja lágy fodorban

zsömle-zizegésű világ, porhanyó falucska, mondd el a lágy kenyér dalát. Ím, a könnyű szél elősurran, tovaringatja lágy fodorban 1 Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő és zendülő pagony! Köszönt e vers, élet, örökkön élő, Fogadd könnyektől

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra 3. 1 20 Juhász Gyula: Húsvétra FRIEDRICH NIETZSCHE - Az ősz Köszönt e vers, te váltig visszatérő Ez itt az ősz: ha rád fúj - összetörsz! Föltámadás a földi tájakon, Menekűlj! menekűlj! Mezők Asmaragdja,

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra 1 Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, József Attila: Ősz Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő és zendülő pagony! Köszönt e vers, örökkön élő,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

József Attila: Téli éjszaka

József Attila: Téli éjszaka 2012. Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő József Attila: Téli éjszaka Föltámadás a földi tájakon, (részlet) Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő és zendülő pagony! Köszönt

Részletesebben

Készítsünk fagylaltot! (2010 July 08, Thursday) - Munkatársunktól

Készítsünk fagylaltot! (2010 July 08, Thursday) - Munkatársunktól Készítsünk fagylaltot! (2010 July 08, Thursday) - Munkatársunktól A nyár sztár édessége kétségtelenül a fagylalt. Érdemes a mélyhûtõben tartani egy-két doboz házilag készített fagyit, ami nem csak önmagában

Részletesebben

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y Díjnyertes Muffin receptek A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken kezelt gyerekek kedvencei Leukémiás Gyermekekért A l a p í t v á n y Tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kedves Sütögető Barátunk!

Részletesebben

Fülemile éneklésén, Húsvét, örök legenda, drága zálog, szellők legyezésén. Örömet nevelni, Az ocsó nyúlakat bokorbul kiverni, Ebédre megtérni,

Fülemile éneklésén, Húsvét, örök legenda, drága zálog, szellők legyezésén. Örömet nevelni, Az ocsó nyúlakat bokorbul kiverni, Ebédre megtérni, 2012. Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Faludi Ferenc: TAVASZ Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő és zendülő pagony! e vers, élet, örökkön

Részletesebben

2015 tavasz, édes RECEPTEK. Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett

2015 tavasz, édes RECEPTEK. Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett 2015 tavasz, édes RECEPTEK Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett Hozzávalók a tésztához: 1 egész tojás, 2 evőkanál méz 3 evőkanál tej 1 kávéskanál szódabikarbóna 5 dkg zsír 18 dkg. cukor 50 dkg

Részletesebben

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip Karácsonyi italok Likőrös-kávés forró csoki 1 dl tej (60 kcal) 3 kocka meggylikőrrel töltött csokoládé (kb. 2 dkg = 100 kcal) 1 csomag csokis cappucinopor (4 g = kb. 20 kcal) tejszínhab (1 evőkanál = kb.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Receptötletek. Friss gondolat. Finomat ad.

Receptötletek. Friss gondolat. Finomat ad. Receptötletek a friss, sütésre kész tésztákhoz. Friss gondolat. Finomat ad. Friss tészták - friss ötletekkel töltve! Friss és sokoldalú Minden évben elérkezik az idő, amikor újra megsüthetjük kedvenc karácsonyi

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só.

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Hájas tészta Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Elkészítése: 50 dkg lisztből a tojásokkal, ecettel, élesztővel rétestésztát

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

3. osztály - Olvasás Mintafeladat

3. osztály - Olvasás Mintafeladat a. Melyik hónapra jellemző? Írjátok be a naptárba! Két hónap kimarad, oda ti írjatok be egy-egy jeles napot /ünnepet! Márton nap, Karácsony, Farsang, Anna-bál, Mindenszentek-ünnepe, Sándor- József-Benedek

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció évfolyam. 3. forduló

Anyanyelv és kommunikáció évfolyam. 3. forduló Anyanyelv és kommunikáció 2011-12. 7-8. évfolyam 3. forduló Bizonyára emlékeztek még arra, hogy decemberi találkozásunk témája a tél ünnepkörének felelevenítése volt. A következőkben az ott elhangzottakhoz

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Arany János: Alkalmi vers. Kívül, belül maradjon Békében az ország; Sehol ki ne fosszák. Adjon Isten, ami nincs, Ez új esztendőben. 2 0 1 1.

Arany János: Alkalmi vers. Kívül, belül maradjon Békében az ország; Sehol ki ne fosszák. Adjon Isten, ami nincs, Ez új esztendőben. 2 0 1 1. Juhász Gyula: Húsvétra 2 0 1 1. Köszönt e vers, te váltig visszatérı Föltámadás a földi tájakon, Mezık smaragdja, nap tüzében égı, Te zsendülı és zendülı pagony! Köszönt e vers, élet, örökkön élı, Fogadd

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv)

A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv) A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv) 1. diák I. A farsang története A farsang január 06-tól, vízkereszttıl a Húsvétvasárnapot megelızı 40 napos böjt kezdetével, hamvazószerdával zárul. A farsang utolsó

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

1. Román krémes Mikádó (kőszikla) torta I Mikádó (kőszikla) torta II Kókusztetős ananászkocka... 5

1. Román krémes Mikádó (kőszikla) torta I Mikádó (kőszikla) torta II Kókusztetős ananászkocka... 5 1 Tartalomjegyzék: 1. Román krémes... 2 2. Mikádó (kőszikla) torta I.... 3 3. Mikádó (kőszikla) torta II.... 4 4. Kókusztetős ananászkocka... 5 5. Tejfölös csodasüti... 6 6. Gesztenyebomba... 7 2 1. Román

Részletesebben

Arany János ALKALMI VERS. Az új évet (ócska tárgy!) Kell megénekelnem, Hálálkodva, ahogy illik, mit kívánni még. Adjon Isten, ami nincs,

Arany János ALKALMI VERS. Az új évet (ócska tárgy!) Kell megénekelnem, Hálálkodva, ahogy illik, mit kívánni még. Adjon Isten, ami nincs, 1 Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő és zendülő pagony! Arany János ALKALMI VERS Köszönt e vers, élet,

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Törtcsokoládés muffin

Törtcsokoládés muffin Törtcsokoládés muffin 300 g fi nomliszt, 3 és fél kk sütôporral elkeverve 55 g porcukor 190 g fehércsokoládé, darabokra vágva 100 g tört grillázsos csokoládé 1 tojás, könnyedén felverve 60 g olvasztott

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

Receptkönyv DEÁK 2011/2012

Receptkönyv DEÁK 2011/2012 Receptkönyv DEÁK 2011/2012 E l ő s z ó A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012. június 12-én Egészségnapot tartott. Ennek keretében minden osztály bemutatta az általa

Részletesebben

ÜNNEPI HANGULAT

ÜNNEPI HANGULAT ÜNNEPI HANGULAT 2016. 11. 28. 2017. 01. 01. Vendéglátóknak Új szín ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Kelesztő Tál 600 ml 40 000 Ft-os Parti Kelesztő Tál 4,5 L VENDÉGLÁTÓI AJÁNLAT 40 000 Ft-os Parti felett a 14 L-es

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

7 recept az egészségért

7 recept az egészségért 7 recept az egészségért Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Rólad Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője, egy 3 éves és egy 6

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra 2012. Juhász Gyula: Húsvétra DSIDA JENŐ: HÁLAADÁS Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Köszönöm Istenem az édesanyámat! Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Amíg ő véd engem, nem

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Mini Torta Gyűjtemény

Mini Torta Gyűjtemény Mini Torta Gyűjtemény Összegyűjtőtte: Szűcs Szilvia Mindenki életében vannak jeles napok mint például a születésnapok, keresztelők, évfordulók, esküvők, amikor az ünnepi asztalra az étkezés lezárásaként

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 4. szám 2011. április

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 4. szám 2011. április KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Az elmúlt hónap is programokkal gazdagon telt el. Sajnos az áprilisi szám egy kis technikai hiba miatt késve jelent

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

SANDI KRÓNIKA 2011. Április 6.szám

SANDI KRÓNIKA 2011. Április 6.szám A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR: Nemcsak a tavasz eljövetele, de a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe is a húsvét. A vallási hagyomány szerint a húsvéti ünnepkör a negyvennapos böjtöléssel kezdődik. Ennek első napja

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

SÓS-BORSOS TINTAHAL VACSORA A TÉVÉ ELÔTT

SÓS-BORSOS TINTAHAL VACSORA A TÉVÉ ELÔTT SÓS-BORSOS TINTAHAL Pusztán az a tény, hogy valamit nem ismerünk, még nem jelenti azt, hogy nehéz is elkészíteni. Rendben van, elismerem, ha tévés vacsoráról beszélünk, nem épp a tintahal jut elõször az

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket!!

Kellemes Ünnepeket!! HBM HÍRLAP 2013. április 4.évfolyam 4.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Kellemes Ünnepeket!! Locsoló vers Jó reggelt,

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ 2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ KATICA Mennyi, mennyi minden. Annyi minden történt mostanában. Áprilist zártuk a kiállítással, utána készültünk az anyák-napjára nagyon ügyesek voltak, 11-én pénteken délelőt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól

Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól A meggy finom magában, nyersen is, de aki nem szereti savanyúságát, még megszeretheti piskótában, süteményben, vagy befõttben. Szörpöt és más italt

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

Stahl videó-konyhája Csokoládés édességek

Stahl videó-konyhája Csokoládés édességek Stahl videó-konyhája Csokoládés édességek TARTALOMJEGYZÉK KARAMELLÁS FORRÓ CSOKOLÁDÉ... 3 CSOKOLÁDÉS CSIGÁK... 3 SZICILIAI CITROMHAB FEHÉRCSOKOLÁDÉVAL... 4 CSOKOLÁDÉS KALÁCSFELFÚJT... 4 CSOKOLÁDÉS PALACSINTA

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr.

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS Dr. Wintsche Gergely Tartalom Szövegértés és matematika A kísérleti tankönyvek céljai

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Megoldások III. osztály

Megoldások III. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások III. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben