HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 16., csütörtök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 16., csütörtök 102. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 20/2010. (XII. 16.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl /2010. (XII. 16.) BM utasítás a Belügyminisztérium kezelésében lévõ feleslegessé vált vagyontárgyakkal kapcsolatos selejtezési és hasznosítási feladatok szabályozásáról /2010. (XII. 16.) HM utasítás a évi költségvetési elõirányzatok december havi teljesítésének rendjérõl /2010. (XII. 16.) HM utasítás a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái és közalkalmazottai részére biztosított étkezési utalvány kiegészítésérõl /2010. (XII. 16.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság munkatársait megilletõ cafeteriajuttatás éves összegérõl /2010. (XII. 16.) NGM utasítás az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról /2010. (XII. 16.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról szóló 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás módosításáról V. Személyügyi hírek A Miniszterelnökség személyügyi hírei A Belügyminisztérium személyügyi hírei A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei Álláspályázatok Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi munkakör betöltésére Fajsz Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére VI. Alapító okiratok A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 14559

2 14500 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata A Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VIII. Közlemények 1/2010. (XII. 16.) VM határozat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 1/2009. (VI. 26.) FVM határozat hatályon kívül helyezésérõl A nemzetgazdasági miniszter közleménye a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM. rendelet szerinti szakképesítések országos szakmai szakértõi és országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítésérõl A nemzetgazdasági miniszter közleménye a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet és a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítések országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítésérõl A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közzétételei Határozattervezetek HF/ /2010. számú határozattervezet a Nagykereskedelmi hozzáférés a helyhez kötött hálózat (fizikai) infrastruktúrájához (beleértve a részleges vagy teljes átengedést) (4. piac) tárgyában HF-756-2/2010. számú határozattervezet a Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés (5. piac) tárgyában 14753

3 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám Közlemények Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján október hónapban közzétett érdemi határozatokról Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzésének tényérõl Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlésének tényérõl A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról IX. Hirdetmények Mérlegbeszámolók Molnár Oszkár független országgyûlési képviselõ pénzügyi elszámolása 14860

4 14502 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A belügyminiszter 20/2010. (XII. 16.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, felügyelete alatt álló szervekre kiterjedõen a Ksztv. 38. (2) bekezdés b) pontja alapján a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetnek (a továbbiakban: BSZKI) az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) szervezetébe történõ integrálásával kapcsolatos feladatok ellátására dr. Simon Tamás r. dandártábornokot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje munkakörének ellátása mellett, miniszteri biztosnak kinevezem. 2. A miniszteri biztos kinevezése december 1. napjától hat hónap idõtartamra szól. 3. A miniszteri biztos feladata a BSZKI-nak az ORFK szervezetébe integrálásával összefüggõ szakmai, költségvetési, szervezeti és személyügyi feladatok koordinálása, a végrehajtás elõmozdítása, döntés-elõkészítés. 4. A miniszteri biztost a Ksztv. 38. (7) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg. 5. A miniszteri biztos feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, titkársági tevékenységet az országos rendõrfõkapitány biztosítja. 6. A miniszteri biztos munkáját a belügyminiszter irányítja. 7. A miniszteri biztos a feladatát az országos rendõrfõkapitánnyal együttmûködve látja el, tevékenységérõl havonta jelentést tesz a belügyminiszternek. 8. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

5 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám A belügyminiszter 21/2010. (XII. 16.) BM utasítása a Belügyminisztérium kezelésében lévõ feleslegessé vált vagyontárgyakkal kapcsolatos selejtezési és hasznosítási feladatok szabályozásáról A jogalkotásról szóló évi XI. törvény 49. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Belügyminisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. melléklet 84. (1) bekezdés i) pont id) alpontjára a következõ utasítást adom ki: 1. A Belügyminisztérium kezelésében lévõ feleslegessé vált vagyontárgyakkal kapcsolatos selejtezési és hasznosítási feladatok szabályozását jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint határozom meg. 2. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter Melléklet a 21/2010. (XII. 16.) BM utasításhoz I. Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. A szabályzat szervi hatálya a Belügyminisztérium hivatali szervezeteire (a továbbiakban: BM Igazgatás), tárgyi hatálya a szervezetek kezelésében lévõ tárgyi eszközökre és készletekre terjed ki. 2. A szabályzat hatálya nem terjed ki: a) a BM Igazgatás használatában lévõ, de tulajdonát nem képezõ idegen és ideiglenesen átvett vagyontárgyakra, továbbá az építménynek nem minõsülõ ingatlanok (telkek) selejtezésére és hasznosítására, a kulturális javakra, b) szellemi alkotásokra, tanulmányokra, szoftverekre, valamint c) az ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére. Értelmezõ rendelkezés 3. A szabályzat alkalmazása szempontjából vagyontárgynak minõsül minden olyan tárgyi eszköz és készlet, melynek nyilvántartását a mennyiségi és értékbeli, vagy a mennyiségi nyilvántartás keretében biztosítja a BM Igazgatás, értékhatárra való tekintet nélkül, a számlarendben foglaltak szerint. A feleslegessé vált vagyontárgyak jellemzõi 4. A szabályzat alkalmazása szempontjából felesleges vagyontárgyaknak kell tekinteni mindazokat a tárgyi eszközöket és készleteket, amelyek: a) a szervezet tevékenységéhez, mûködéséhez már nem szükségesek, b) eredeti rendeltetésüknek már nem felelnek meg, c) a feladatváltozás, átszervezés, megszûnés vagy egyéb ok miatt feleslegessé váltak, d) a normalizált készletek mennyiségét lényegesen meghaladják, e) rongálás, természetes elhasználódás vagy erkölcsi avulás miatt rendeltetésszerûen már nem használhatóak, f) szavatossági ideje lejárt, g) az életvédelmi, az egészségügyi és munkavédelmi elõírásoknak nem felelnek meg, h) felújítási és javítási költsége meghaladja a felújított vagyontárgy forgalmi értékének 60%-át, i) üzemeltetése kilométer vagy üzemóra teljesítményhez kötött és azt teljesítették.

6 14504 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám 5. Annak érdekében, hogy a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárásába, valamint a selejtezési eljárásba bevont vagyontárgyak ne legyenek felcserélhetõk az ilyen eljárással nem érintett vagyontárgyakkal, az eljárást megelõzõen gondoskodni kell azok megjelölésérõl és elkülönített nyilvántartásáról. 6. A feleslegesnek minõsített vagyontárgyak hasznosítása során elõször mindig azok értékesítését kell megkísérelni és csak annak sikertelensége után lehet azokat selejtezni. 7. Azonnali selejtezést csak akkor lehet elrendelni, ha a megsemmisítést (ártalmatlanná tételt) hatósági elõírás kötelezõvé teszi (pl. lejárt gyógyszerek), továbbá az élet- és balesetveszély megelõzése érdekében. 8. Az egyedi esetekben elrendelésre kerülõ használatból történõ kivonás kezdeményezési szabályaira a pontban foglalt rendelkezések az irányadók. Egyedi elrendelésre csak kivételes indoklás alapján, értékelhetõ okok miatt kerülhet sor. II. A feleslegessé vált vagyontárgyak kijelölése Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása 9. A készletek, tárgyi eszközök feleslegesnek vagy rendeltetésszerû használatra alkalmatlannak történõ minõsítésére a) a költségvetési szerv vezetõje, b) hivatali szervezeti egységek vezetõi, c) a leltárfelelõs, d) a raktáros, e) a személyi használatra kiadott eszközök estében az eszközöket használó dolgozók, f) az immobil egy év alatt készletmozgással nem érintett készletekre vonatkozóan az analitikus nyilvántartást vezetõk, g) a gondnoksági feladatot ellátó szerv vezetõje tehetnek javaslatot. A javaslattétel módja 10. A vagyontárgyak feleslegesnek vagy használatra alkalmatlannak minõsítésére javaslattételi joggal rendelkezõk kötelesek javaslataikat tárgyév január 1-jétõl folyamatosan, de legkésõbb július 31. napjáig a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály (a továbbiakban: PEF) vezetõje részére megtenni. 11. A javaslatot jegyzékbe kell foglalni, melynek a következõket kell tartalmaznia: a) az eszköz megnevezését, b) nyilvántartási számát (leltári szám, vonalkód vagy egyedi azonosító száma), c) gyári számát, d) használatba vétel dátumát, e) a beszerzéskori bruttó beszerzési árát, f) a kivonás idõpontjában aktuális nettó értékét (beszerzéskori bruttó ár amortizáció), g) mennyiségi egységét, h) mennyiségét, i) a feleslegessé válás okát, j) a hasznosítás módjára vonatkozó javaslatot, k) a jegyzék készítésének idõpontját. 12. A feleslegessé válás okánál a külön kódjegyzékben meghatározott fogalmakat és kódszámokat kell beírni. A feleslegessé válási kódjegyzéket az 1. számú függelék, a hasznosítási kódjegyzéket a 2. számú függelék tartalmazza. A hasznosítás módjánál értékesítés vagy selejtezés megjelölést kell alkalmazni.

7 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám A hivatali szervezetek által összeállított javaslatokat a PEF fõosztályvezetõje, vagy az általa megbízott személy összegyûjti és az informatikai eszközök esetében az Informatikai Fõosztállyal (a továbbiakban: IF), az egyéb eszközök esetében a Mûszaki Fõosztállyal (a továbbiakban: MF) történõ együttes felülvizsgálat, valamint az értékesítésre javasolt eszközök eladási árának meghatározása után a javaslatokat felterjeszti jóváhagyásra a gazdasági és informatikai helyettes államtitkár részére. 14. A javaslat jóváhagyását követõen a PEF vezetõje intézkedik a használatból történõ kivonást elõkészítõ eljárás megindításáról, valamint az erre felállítandó bizottság összetételérõl. Informatikai eszközök esetén a bizottságban az IF-nek, egyéb eszközök esetén az MF-nek is képviseltetnie kell magát. 15. A bizottság feladata: a) annak ellenõrzése, hogy a feleslegessé válás oka megfelel-e a valóságnak, b) szükség esetén szakértõi vélemény beszerzése a feleslegessé válás okának egyértelmû megállapítása érdekében, c) a hasznosítás módjára tett javaslatok véleményezése. 16. Az értékesítésre javasolt felesleges vagyontárgyak értékesítési árát az adott idõpontban rendelkezésre álló legmegbízhatóbb adatokra támaszkodva kell megállapítani. III. A felesleges vagyontárgyak hasznosítása A hasznosítás formái 17. A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása történhet: a) térítés ellenében, más költségvetési (gazdálkodó) szerv részére, b) térítés nélküli átadással a BM irányítási körébe tartozó költségvetési (gazdálkodó) szerv részére, önkormányzatok részére, c) térítés ellenében, magánszemély részére. 18. A használatból történõ kivonáskor az eredeti beszerzési értékük alapján a feleslegessé vált vagyontárgyakat a következõ nyilvántartások egyikébe kell felvenni: a) a használatból kivont nagy értékû tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása, b) a használatból kivont kis értékû tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása, vagy c) a használatból kivont készletek nyilvántartása. 19. A 18. pont szerinti nyilvántartásokba felvett vagyontárgyak tekintetében azt is rögzíteni kell, hogy jogszabályban, vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközében foglalt hasznosítási szabályok hatálya alá esik az eszközök és az egyéb vagyontárgyak feleslegessé válást követõ hasznosítása. Az értékhatár feletti vagyontárgyak gazdálkodó szervek részére történõ értékesítése 20. A költségvetési törvényben meghatározott egyedi értékhatárt meghaladó vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlattevõ részére lehet. 21. A költségvetési törvényben meghatározott egyedi értékhatár feletti felesleges vagyontárgyak értékesítését az értékesíteni szándékozott mennyiség és a versenytárgyalás idõpontjának megjelölésével helyi vagy országos lapban, illetve más módon nyilvánosan meg kell hirdetni. 22. A hirdetmény elkészítéséért a PEF vezetõje felelõs. A közzététel módjáról és elrendelésérõl az elkészített hirdetmény alapján informatikai eszközök esetén az IF, egyéb eszközök esetén a MF vezetõje dönt. A hirdetés feladásáról, a hirdetmény megjelentetésérõl a PEF vezetõje gondoskodik. A megjelent hirdetést a versenytárgyalás jegyzõkönyvének mellékleteként meg kell õrizni.

8 14506 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám 23. A lefolytatott versenytárgyalásról jegyzõkönyvet kell készíteni, melynek legalább a következõket kell tartalmaznia: a) a versenytárgyalást vezetõ nevét, beosztását, a jelenlévõk nevét, b) a pályázók azonosító adatait, és eszközönkénti ajánlati összegeit, c) a versenytárgyalás során eszközönként, vagyontárgyanként kialakított bruttó eladási árat, d) a vevõk azonosító adatait, e) a vevõk által vállalt fizetési feltételeket, f) a jegyzõkönyv felvételének helyét és idõpontját, g) a jelenlévõk aláírását. 24. A versenytárgyalás lebonyolításáért a PEF vezetõje felelõs. Az értékhatár alatti vagyontárgyak gazdálkodó szervek részére történõ értékesítése 25. A költségvetési törvényben meghatározott egyedi értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése történhet: a) hasonló tevékenységet végzõ gazdálkodók megkeresésével, b) hirdetés útján, c) értékesítéssel foglalkozó szerv útján. 26. Ha a forgalmazással, értékesítéssel foglalkozó szervezet a továbbértékesítésre felajánlott vagyontárgy átvételérõl írásban lemond, vagy megkeresésre a kért idõponton belül nem válaszol, továbbá indokolatlanul alacsony vételárat kínál, a felesleges vagyontárgy magánszemély részére értékesíthetõ. 27. Az értékesítés módjáról, az értékesítõ szerv ajánlatának elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a PEF vezetõjének javaslata alapján informatikai eszközök esetén az IF, egyéb eszközök esetén az MF vezetõje dönt. A vagyonkezelõi jog ingyenes átruházása 28. Feleslegessé vált vagyon ingyenes vagyonkezelõi jogának átruházása csak az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény V. Fejezetében és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet VIII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján történhet. 29. Térítés nélküli átadás esetén tájékoztatni kell az átvevõt az átadott vagyontárgy nyilvántartás szerinti bruttó értékérõl és az elszámolt értékcsökkenési leírás összegérõl. A vagyontárgyak magánszemélyek részére történõ értékesítésének szabályai 30. A feleslegesnek minõsített vagyontárgyak tervezett értékesítését meg kell hirdetni. A hirdetés intézésével kapcsolatos feladatokat a PEF vezetõje látja el. 31. A hirdetménynek legalább a következõket kell tartalmazni: a) az értékesítésre szánt vagyontárgyak megnevezését, b) az értékesítésre kijelölt vagyontárgyak elhasználódására, állagára vonatkozó jellemzõk, c) a bruttó eladási árat, d) az értékesítés helyét, e) az értékesítés idõpontját. 32. A hirdetményt a helyben szokásos módon hirdetõtáblára ki kell függeszteni, és a minisztérium belsõ (intranetes) honlapján is meg kell jelentetni.

9 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám A meghirdetett vagyontárgyak csak a hirdetést követõ 15 munkanap elteltével értékesíthetõk. 34. A Belügyminisztérium dolgozói a felesleges vagyontárgyak értékesítése tekintetében magánszemélynek minõsülnek. 35. Magánszemély részére felesleges vagyontárgyat értékesíteni csak az értékesítéssel egyidejûleg teljesített készpénzfizetés ellenében lehet. Részletfizetési kedvezmény, hitel nem adható. 36. Ugyanazon vagyontárgyra történt több fõs jelentkezés esetén az a személy kapja meg a vásárlási jogot, aki a meghirdetett árhoz képest a legmagasabb árat fizeti (rálicitál). 37. Minden vagyontárgy értékesítésérõl számlát kell készíteni. A számláknak meg kell felelni a vonatkozó jogszabályokban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek. 38. Az értékesítés megtörténtét követõen a változást át kell vezetni az analitikus nyilvántartáson, valamint a fõkönyvi könyvelés értékesítéssel érintett fõkönyvi számláján. IV. Selejtezés, megsemmisítés A selejtezési eljárás lefolytatása 39. A feleslegessé vált és értékesítésre, térítés nélküli átadásra nem került vagyontárgyakat legkésõbb a leltározás megkezdését megelõzõen tizenöt nappal selejtezni kell. A leltározással egyidejûleg selejtezés nem folytatható. 40. A vagyontárgyak selejtezését a PEF vezetõje által kijelölt selejtezési bizottság végzi, a selejtezési eljárás keretében. Selejtezési bizottság 41. A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak kijelölése, illetve megbízása a PEF vezetõjének hatáskörébe tartozik. A bizottság az elnökkel együtt legalább három fõbõl áll. 42. A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a megbízólevélben feltüntetett idõpontig érvényes. 43. A selejtezési bizottság a felesleges vagyontárgyak selejtezését a PEF vezetõjének megbízottja által elkészített és a bizottság elnökének átadott jegyzékek alapján köteles elvégezni. A selejtezés végrehajtása, a selejtezést megelõzõ feladatok 44. A selejtezési bizottság a szabályzat pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelõen összeállított jegyzékek alapján a selejtezést megelõzõen köteles megvizsgálni, hogy: a) a még használható vagyontárgyak értékesítésével (térítésmentes átadásával) kapcsolatos szükséges és lehetséges intézkedések megtörténtek-e, b) a selejtezésre elõkészített vagyontárgyak köre és mennyisége megegyezik-e a jegyzékben szereplõ adatokkal. Selejtezési jegyzõkönyv elkészítése 45. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a készletek selejtezésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni. 46. A jegyzõkönyvben rögzíteni kell a selejtezési bizottság tagjainak javaslatát, amit a tagok aláírásukkal hitelesítenek.

10 14508 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám 47. A jegyzõkönyvben rendelkezni kell a kiselejtezett eszközök sorsáról. 48. A selejtezés során a bizottságnak javaslatot kell tenni: a) a selejtezett eszközök hulladékként vagy haszonanyagként való értékesíthetõségére, b) a hulladékként vagy haszonanyagként nem értékesíthetõ készletek megsemmisítésére, c) a megsemmisítésre kerülõ készletek megsemmisítésének módszereire, figyelemmel a környezetvédelmi szabályok betartására. 49. A bizottság által a selejtezési eljárás során készített jegyzõkönyvben javasolt intézkedések (leértékelés, megsemmisítés) végrehajtására informatikai eszközök esetén csak az IF, egyéb eszközök esetén csak az MF vezetõjének jóváhagyása után kerülhet sor. 50. A selejtezési jegyzõkönyvet évenkénti sorszámozással hat példányban kell elkészíteni, amelynek: a) két példányát meg kell küldeni a könyvelésnek, b) egy példányát át kell adni a PEF vezetõjének, c) egy példányát át kell adni informatikai eszközök esetében az IF, egyéb eszközök esetében az MF vezetõjének, d) egy példányát a központi irattár kapja, e) egy példánya pedig a selejtezési bizottságnál marad. 51. A vagyonban bekövetkezett változásnak a fõkönyvi könyvelésben és az analitikus nyilvántartásban történõ átvezetését követõen a könyvelésnek átadott két jegyzõkönyvi példányból egy példányt irattárba kell elhelyezni. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezésénél használatos nyomtatványok 52. Az immateriális javak, és a tárgyi eszközök selejtezése során a következõ, nyomtatványboltban beszerezhetõ szabvány nyomtatványokat kell használni: a) B r.sz. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzõkönyve, b) B r.sz. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek) tárgyi eszközök jegyzéke, c) B r.sz. Tárgyi eszközök selejtezésébõl visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke, d) B r.sz. Megsemmisítési jegyzõkönyv. Készletek selejtezésénél használatos nyomtatványok 53. A készletek selejtezése során a következõ, nyomtatványboltban beszerezhetõ szabvány nyomtatványokat kell használni: a) B r.sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzõkönyve, b) B r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke, c) B r.sz. A készletek selejtezésébõl visszanyert hulladék anyagok jegyzéke, d) B r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke, e) B r.sz. Megsemmisítési jegyzõkönyv. A selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások 54. A selejtezési eljárás befejezését követõen az érintett analitikus nyilvántartást vezetõ és a fõkönyvi könyvelést végzõ személy a selejtezési bizottság által megküldött jegyzõkönyvek alapján az eszközök mennyiségében és értékében bekövetkezett változásokat a jegyzõkönyv átvételétõl számított tíz napon belül, de legkésõbb a leltározás megkezdését megelõzõen köteles átvezetni. 55. A selejtezett eszközökkel kapcsolatos változások analitikus és fõkönyvi nyilvántartásokban történõ átvezetését a számlarendben foglalt elõírások alapján kell végrehajtani.

11 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám A selejtezés végrehajtásának ellenõrzése 56. A selejtezési eljárás szabályszerû végrehajtásának ellenõrzéséért a számvitelért felelõs osztály vezetõje a felelõs. 57. Amennyiben az ellenõrzésért felelõs a selejtezési eljárás során valamilyen szabálytalanságot tapasztal, azt köteles azonnal a PEF és informatikai eszközök esetén az IF, egyéb eszközök esetén az MF vezetõi felé jelezni. KÓDJEGYZÉK a feleslegessé válás okairól 1. számú függelék Kódszám Megnevezés 001 eredeti rendeltetésének nem felel meg 002 feladatcsökkenés 003 átszervezés 004 megszûnés 005 normát meghaladó készlet 006 rongálás 007 természetes elhasználódás 008 erkölcsi avulás 009 szavatosság lejárt 010 egyéb ok 2. számú függelék KÓDJEGYZÉK a kiselejtezett eszközök hasznosításának módjáról Kódszám Megnevezés 001 megsemmisítés 002 hulladékként visszavételezve 003 értékesítés hulladékhasznosítónak 004 értékesítés magánszemélynek 005 egyéb

12 14510 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám A honvédelmi miniszter 108/2010. (XII. 16.) HM utasítása a évi költségvetési elõirányzatok december havi teljesítésének rendjérõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontja alapján figyelemmel a Kormány 1268/2010. (XII. 3.) számú, a évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekrõl szóló határozatában (továbbiakban Korm. határozat) foglaltakra a évi intézményi költségvetésekben jóváhagyott költségvetési kiadási elõirányzatok december 1. és december 31. közötti felhasználásának rendjére az alábbi utasítást adom ki: Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervezeti egységeire, a HM-szervezetekre, a honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó, közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki. 2. (1) A Kormány a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet vonatkozásában december hónapban ,2 M Ft kiadási elõirányzat pénzforgalmi teljesítést engedélyezi, mely (al)címenként meghatározott elõirányzatait a melléklet tartalmazza. (2) A mellékletben szereplõ elõirányzatok honvédelmi szervezetekre vonatkozó részletes kiadási elõirányzatait a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) állapítja meg, melyrõl tájékoztatja az érintett szervezeteket. Amennyiben a költségvetési gazdálkodás helyzete azt indokolja, a mellékletben szereplõ kiadási elõirányzatokat a fõösszeg változatlanságának feltételével a HM KPÜ módosíthatja, melyrõl az érintett honvédelmi szervezeteket tájékoztatja. 3. (1) A honvédelmi szervezetek kizárólag a számukra meghatározott összegben, kiemelt elõirányzat és forrás szerinti korlátozás nélkül, az év végéig még rendelkezésre álló kiadási elõirányzataik terhére teljesíthetnek kifizetéseket. Ez alól a Korm. határozat 3.) és 4.) pontjaiban foglaltak képeznek kivételt. (2) A kiadási elõirányzat teljesítés korlátozása nem érinti az elõirányzatok terhére történõ kötelezettségvállalások megkötését és azok Magyar Államkincstárhoz történõ bejelentését. A tárgyévi elõirányzatok terhére vállalt, valamint az év végéig még jelentkezõ pénzügyi teljesítés nélküli kötelezettségek, szerzõdések fedezete az éves költségvetési beszámoló alapján elõirányzat-maradványként a következõ évben áll rendelkezésre. Záró rendelkezések 4. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és január 1-jén hatályát veszti. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

13 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám Melléklet a 108/2010. (XII. 16.) HM utasításhoz december hónapban felhasználható kiadási elõirányzatok (Al-)cím, elõirányzat megnevezése december hónapban kifizetésre kerülõ személyi juttatások és munkáltatót terhelõ járulékok Kiadási elõirányzat összege E Ft-ban /1 HM Igazgatása /2 Egyéb HM szervezetek /3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai /4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai /1 HVK Közvetlen szervezetei /2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei /1 MK Katonai Felderítõ Hivatal /2 MK Katonai Biztonsági Hivatal Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Ügyészségek Honvédkórház Állami Egészségügyi Intézet Fejezeti kezelésû elõirányzatok összesen: /2/5 Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támogatása /2/15 Nemzetközi kártérítés 13 8/2/32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz /2/37 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz /2/38 A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai Mindösszesen:

14 14512 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 102. szám A honvédelmi miniszter 109/2010. (XII. 16.) HM utasítása a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái és közalkalmazottai részére biztosított étkezési utalvány kiegészítésérõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdésének f) pontja, valamint 97. (1) bekezdésének n) pontja alapján a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), a honvédelmi szervezet állományába tartozó hivatásos és szerzõdéses katonákra, valamint közalkalmazottakra terjed ki. 2. (1) A honvédelmi szervezet állományába tartozó (ideértve a rendelkezési állományban lévõket is) hivatásos és szerzõdéses katonák és közalkalmazottak az élelmezési ellátás kiegészítéseként a 3. -ban foglaltak kivételével október hónapra 8000 Ft értékû, november hónapra 7000 Ft értékû melegétkezési utalványra jogosultak. (2) A jelen utasítás szerinti melegétkezési utalványra a részmunkaidõben foglalkoztatottak munkaidejükkel arányosan jogosultak. (3) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak október hónapra 2400 Ft értékû, november hónapra 2100 Ft értékû melegétkezési utalványra jogosultak. (4) A jelen utasítás szerinti, október hónapra járó melegétkezési utalványra azok jogosultak, akiknek jogviszonya október 1-jén fennállt. A jelen utasítás szerinti, november hónapra járó melegétkezési utalványra azok jogosultak, akiknek jogviszonya november 1-jén fennállt. 3. (1) Nem jogosultak a jelen utasítás szerinti melegétkezési utalványra azok, akiknek a jogviszonya a 2. (4) bekezdés szerinti napokon nem állt fenn, valamint akik ezen idõpontokban a) felmentési idejüket töltötték és mentesítve voltak a szolgálatteljesítés (munkavégzés) alól, b) gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben részesültek, kivéve, ha a gyermekgondozási segély folyósítása mellett honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítettek, munkát végeztek, c) bármilyen jogcímen igénybe vett 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadságon voltak, d) beosztásukból fel voltak függesztve, elõzetes letartóztatásban voltak, vagy jogellenesen voltak távol, e) a Hjt. 46. (3) bekezdése alá tartozó más szervhez voltak vezényelve, kivéve, ha illetményüket közvetlenül a HM fejezet költségvetése személyi kiadások elõirányzata terhére kapták. (2) Nem jogosultak a jelen utasítás szerinti melegétkezési utalványra azok sem, akiknek jogviszonya a melegétkezési utalvány átadásakor nem áll fenn. 4. (1) A melegétkezési utalványokat a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által készített jegyzékek alapján a (2) (3) bekezdésben foglalt kivételekkel december 7-ig kell a jogosultak részére átadni. (2) Az egy évet meg nem haladó külföldi kiküldetésen, külszolgálaton tartózkodó vagy külföldi tanulmányokat folytató személy részére az utalványokat az elsõ magyarországi tartózkodása során, de legkésõbb a külszolgálat befejezését követõen haladéktalanul át kell adni. (3) Az egy évet meghaladó idõtartamú külszolgálaton tartózkodó vagy külföldi tanulmányokat folytató személy részére az utalványokat lehetõleg december 17-ig kell átadni. 5. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és december 31-én a hatályát veszti. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd 64. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 4/2009. (XII. 29.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 26. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK és SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-18/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapító okirata 5999

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapító okirata 5999 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 14., kedd 35. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2012. (VIII. 14.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek 5. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (I. 25.) HM utasítás a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékû keresetkiegészítés

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 28. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 28. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 28. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. június 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 17/2013. (VI. 12.) BM utasítás az Ásatási Bizottság újjáalakításáról, feladatairól és működési

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás

4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás 4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség Gazdálkodási Szabályzata kiadásáról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2005. (VII. 26.) ORFK utasítással Szám: 5-1/4/2003. TÜK 5-1/12/2005. TÜK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben