M K L E. Magyar Katonai Logisztikai Egyesület A MKLE ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A ÉVI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M K L E. Magyar Katonai Logisztikai Egyesület A MKLE ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRÓL"

Átírás

1 M K L E Magyar Katonai Logisztikai Egyesület Nytsz: / sz. példány A MKLE ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A ÉVI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az előző közgyűlésünket követően gyakorlatilag eltelt egy naptári év. Alapszabályunk VII. fejezet 5. pontja értelmében, az Elnökség nevében számot kívánok adni ezen időszak alatt végzett munkáról, az egyesületi életünkről. Az elnöki beszámolót az elnökség én megtartott elnökségi ülésén megtárgyalta, a szükséges korrekciókat elvégezte és úgy határozott, hogy Közgyűlés elé terjeszthető. Az első és talán legfontosabb, hogy az egyesület a törvényekben és a kormányrendeletekben előírt kötelezettségeknek eleget tett. Ezen belül: Az adótörvényben előírt határidőre benyújtásra került a évi adóbevallás. Az egyesület eleget tett a 300/2007 (XI. 09) sz. Kormány rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének én megküldésre került a Központ Statisztikai Hivatal részére az előírt adatlapok. Az Alapszabályban és az SzMSz -ben rögzített bélyegzőket - fej és kör alakú elkészíttettük, azokat hivatalos okmányainkon és levelezéseinken alkalmazzuk. A törvényben biztosított 1 % megszerzéséhez fűződő jogok kihasználási lehetőségével még nem tudtunk élni. Az évben de sajnos 2010-ben sem fogunk még - az évi CXXVI. Tv alapján az igénybevételére jogosító feltételekkel nem rendelkeztünk. E törvény 4. (1) szerint kedvezményezett, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerinti társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, jogerősen nyilvántartásba vett. Az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat (ok) évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik. A feltételeknek azért nem feleltünk meg, mert a hivatalos nyilvántartásba vétel án történt meg az ismert okok miatt. 1. A Évi közgyűlésen jóváhagyott akció terv teljesítése Emlékeztetőül csak felsorolás jelleggel a tervezett feladatokról: Levélcím: 2310 Szigetszentmiklós Málna utca 25. Adószám: A bírósági bejegyzés száma: 13 pk /2007/4 Telefon: 30/ vagy 30/

2 A beszámolóban jelzett együttműködési formák kialakítása; - A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, - A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, - Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, - A Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár - HM érdekeltségű Rt-ok, - Az Önkéntes Nyugdíj Pénztár. - A HM tárcával a támogatási megállapodás előkészítése és lehetőség szerint megkötése; 2 Műhelycsoportok kialakítása, programjaik támogatása; Figyelni kell a különböző pályázatokat, élni kell ezzel a lehetőséggel; Szakmai megbízások szorgalmazása, az elnyert pályázatok feladatai teljesítése; HM HIM Logisztikai Szakgyűjtemény működésének személyes és szakmai támogatása; A Logisztikai folyóirat működtetési forrásainak megteremtése, a nyomtatott kiadványok beindítási feltételeinek lehetséges kialakítása; Klubnapok rendszeressé tétele a tagsági igények szerinti témakörök feldolgozása; 2. Hogy állunk a teljesítéssel? Az Összhaderőnemi Parancsnoksággal való megállapodás tervezetét összeállítottuk és a székesfehérvári klubnapon átadtuk a parancsnok úrnak, az óta több alkalommal érdeklődtünk, jelenleg még feldolgozás alatt van, javaslatunkra érdemi választ nem kaptunk. A Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemmel konkrét megállapodás előkészítésére nem került sor, mivel időközben a mentori rendszer beindításra került, ahol tagságunkból 13 fő közvetlenül érintett. A Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központtal, a Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztárral, valamint az HM ARMCOM Zrt.-vel megkötésre kerültek a megállapodások. Nem tervesítettük, de megállapodást kötöttünk: A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal; A Magyar Védelmi Ipari Szövetséggel; A Magyar Tartalékosok Szövetségével; Az Önkéntes Nyugdíjpénztár irányába még csak tapogatódzó lépéseket tettünk, keressük az együttműködési területeket és módszereket. A HM ARZENÁL Zrt. -nek megküldtük együttműködési javaslatunkat, jelenleg még választ nem kaptunk kezdeményezésünkre. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy a HM FLÜ vezérigazgatójával megkötésre került az együttműködési megállapodás. Sajnálatos módon tőlünk független okok miatt, nem értünk el felmutatható eredményt a HM tárcával történő támogatási szerződés megkötése területén a miniszter úrnál történt eredménytelen bejelentkezésünk és több HM szintű vezető személyes megkeresése ellenére sem. Ebből talán az is következik, hogy a tárca nem kíván szorosabb kapcsolatot kialakítani egyesületünkkel és nem kíván a támogatott szervezetek listájára bennünket felvenni. Ez azért is fájó, mert az érem másik oldalaként felkérésünkre az év folyamán igen magas rangú és beosztású előadóink voltak, tehát valahol még is respektálják egyesületünket, a tevékenységünkben olyan témák kerültek napirendre, amelynek kezdeményezése és feldolgozása talán segíthetett az érintet szerveteknek a feladatok továbbvitelében. Gondolok itt a szabályzó rendszerrel kapcsolatos munkára (Zsiborás János úr), a katonai felsőoktatás szak- és szakirány referensei feladat- és jogköréről szóló HM 2

3 3 utasítás végrehajtásának korszerűsítésére irányuló tanulmány elkészítése (Dr Gáspár Tibor és Farkas Zoltán urak) és nem utolsó sorban a szakállamtitkár úr felvetésére a továbblépés lehetséges területe javaslat kidolgozása (ennek formába öntése folyamatban van). A műhelycsoportok kialakítását ugyan kezdeményeztük, de egyelőre nem talált megfelelő fogadó készségre az érintett területeken. Ilyen volt Székesfehérvár és Veszprém helyőrség. Már említettem, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a mentori rendszer ZMNE-n történő beindulása, az egyesület viszonylag nagy létszámú csatlakozása új lehetőségeket nyitottak meg a fiatal logisztikus állomány irányába. Megtettük az első lépéseket. Úgy ítéljük meg, hogy az Egyetem hallgatói állománya körében a mentorálltakból célszerű létrehozni egy hallgatói csoportot/szekciót, melynek feltételeit az Alapszabály támogatja. Javaslatunk az, hogy a csatlakozni kívánó hallgatói állomány úgy lehessen tagja egyesületünknek, hogy nem fizet tagdíjat, míg ebben az állománykategóriában van.. A jelenleg érvényes alapszabály lehetőséget biztosít arra, hogy pártoló tagként kerüljenek a tagjaink sorába. Az Alapszabályi előírások a következők: 4. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei: 4.1 A pártoló tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, azzal az eltéréssel, hogy a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók Tagdíjat nem köteles fizetni; 4. 3 Véleményt alkothat, azt kifejtheti az Elnökség előtt és a Közgyűlésen; 4. 4 Adományokkal segíti az Egyesület munkáját. A részkérdéseket még tovább kell finomítani annak szellemében, amilyen döntés ebben a kérdésben a mai közgyűlésen születik. Az elnökség támogatja és javasolja zen forma kialakítását, de örömmel fogadjuk a javaslataitokat. Javasoljuk, hogy szülessen ma döntés ebben a kérdésben is. A pályázatok területén Jósvai Attila tagtársunk vállalta fel a lehetőségek felkutatását, de természetesen mindenki részéről örömmel vettük volna és ez a továbbiakra is igaz, ha talál a kapcsolódó területeken pályázási, akár támogatási, akár konkrét kidolgozó munkára vonatkozó lehetőséget azt jelezze, és a vezetőség megpróbálja megszervezni annak kidolgozói, előkészítői munkáját. A szakmai megbízási forma alkalmazása az egyesület életében igen fontos, de csak akkor van reális lehetősége a teljesítésnek, ha megfelelő témát találunk, és erre a felkérés és a fogadó készség is meg van. E területen két témát karoltunk fel a MH Logisztikai szabályzó rendszerének áttekintését és javaslat kidolgozását, valamint a Bevetési Irány gyakorlatra a vízi átkelés tapasztalatainak átadását. Az első témát sikeresen feldolgoztuk, a második témára felkészültünk a megfelelő jelentkezőket összegyűjtöttük, de sajnos nem tartottak rá igényt. A fontosabbnak ítélt szakmai tevékenységről néhány szót. Megnyertük magunknak és vitaindítónak a HM Infrastrukturális és Védelem Tervező Szakállamtitkár urat a HM VKF t, sikeresnek ítélem meg a Misszióval kapcsolatos klubnapjainkat, s szólni kell kiemelten a MH logisztikai rendszere szabályzása terén felvállalt és teljesített kötelezettségünkről. Itt szeretnék Zsiborás János tagtársunknak köszönetet mondani az elvégzett komoly munkáért. A HM HIM Logisztikai Szakgyűjtemény működésének támogatásában kezdeményezésünk ellenére intézményesen nem léptünk előre. Szerencsére, hogy jelenleg két tagtársunk Zimonyi és Zsiborás urak nagy lelkesedéssel és odaadással kezelik a gyűjteményt, részünkről az elismerő szavak mellett nem 3

4 4 igen kaptak gyakorlati segítséget. Szeretnénk az idén itt egy kihelyezett klubnapot is tartani, ahol tagságunk közelebbről is megismerkedne az egyre bővülő és gazdagodó gyűjteménnyel, és lehetőség lenne a támogatás gyakorlati módszereinek az egyeztetésére és megvalósításának beindítására. Másik kevésbé sikeres része ennek a projektnek az Almanach kidolgozásának indítása. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a HM HIM archívumában jelentős mennyiségű képi anyag áll rendelkezésre, aktvitás és a megfelelő kezdeményezés hiánya az oka annak, hogy nem tudtunk itt eredményt felmutatni. Az aktivitás hiányát látom abban is, hogy az év elején kiadtunk egy kérdőívet az egyesületi élet javítása és a tagok javaslatainak bekérése érdekében, mely egyben adatpontosítás is lett volna. Ez azt a célt szolgálta, hogy a Ti javaslataitokat meghallgatva a megfelelően kiegészített programot valósítsunk meg. Sajna erre csak 12 fő válaszolt. A Logisztikai folyóirat nyomtatott formában való megjelenés támogatása sajnos anyagi keretek hiányában nem tudott megvalósulni. Öröm viszont, hogy elektronikus formában él, és ha sikerülne az adók 1%-nak begyűjtése és esetleg a HM támogatott szervezeti közé besorolódni, megteremtődhetne esetleg az anyagi feltétel lehetősége is az általunk fontosnak ítélt nyomtatott megjelenítésre. Az Akció Tervben vállat a klubnapi tevékenység rendszeressé tétele az egyik legsikeresebb területünk. A témák illusztris előadókkal, színvonalasan és ténylegesen klubszerűen napirendre kerültek, csak egy rendezvényünk maradt el a MLE és MKLE őszi közös családi összejövetele, ez is azért, mert anyagi megfontolásból a partnerünk nem szervezett ilyen programot. 6 klubnapot tartottunk a beszámolási időszakban. A Témák igen változatosak és érdekfeszítőek voltak. A részletes értékelést és tájékoztatást minden esetben a honlapunkon elhelyeztük ezért részletesen nem térek ki minden egyes nap elemzésére. A Kaposváron megtartott rendezvényünk is jól sikerült, melynek keretében megkoszorúztuk a Mészeg- hegyi Missziós emlékművet leróva kegyeletünket a hősi halottak előtt. Az Alapszabályban szerepel az érdekképviseleti tevékenység, is mint kitűzött cél. Az elmúlt évben 2 személy érdekében jártunk el, és kerek évfordulós elismerési javaslattal éltünk a HM vezetése irányába. A tagtoborzó munkánk eredményesnek mondható a tagságunk 12 %-al nőtt. Amit vállaltunk, hogy az aktív állományt erősítsük, sajnos még csak a kezdeti lépéseket sikerült megtenni. Talán még az aktív állomány nem döbbent rá a civil szervetekben rejlő lehetőségekre, esetleg a logisztikai állomány túlságosan is terhelt ahhoz, hogy szabadidejében ilyen tevékenységet végezzen, vagy nekünk nem sikerült az utat hozzájuk megtalálni. Azt az azért kijelenthetjük, hogy nem állunk rosszul, hiszen a tagság 27 %-a ma is aktív katona. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése kapcsán arra kértük a legutóbbi közgyűlésen a felhatalmazást, eltérően az alapszabályunkban foglaltakkal, hogy a felszólító levél elküldése + 1 hónapos haladék után, azok, akik nem rendezik, a tagdíjukat kizárhatók legyenek. Sajnos ez meg is történt május 01.-el. 2 főt kellet kizárni tagjaink soraiból tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt. Sajnos idén is elő kell majd terjesztenünk javaslatot hasonló témában. A beszámolási időszakban 3 fő kérte tagságának megszüntetését, alapvetően nem budapesti lakos és, elfoglaltsága, munkájának időrendje nem teszi lehetővé a szervezeti életbe való aktív bekapcsolódást. Fájó szívvel, de elfogadva érveiket és kérésüket a vezetőség hozzájárult nevezettek tagsági viszonyának megszűnéséhez. Sajnos 1 tagtársunk a napokban elhalálozott. 4

5 5 A kizárás és kilépés mellett azért van pozitív mondani valóm is. 12 fővel gyarapodott a tagságunk s örvendetes, hogy ebből, 6 fő az aktív katonaállományból került ki Jelenlegi létszámunk 59 fő 3. Pénzügyi helyzetünkről Pénzügyi helyzetünk szilárd. Bevételeink még mindig kizárólag a tagdíjakból van. A HM EI Zrtvel kötött együttműködési megállapodás alapján könyvelővel rendelkezünk, aki kellő hozzá állással és tisztességgel végzi munkáját az egyesület irányába. A konkrét pénzügyi helyzetet most részletesen nem elemzem, mert a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külön napirendként be fog róla számolni, de egy két kiemelt kérdésről szeretnék szólni. Az előző közgyűlésen jóváhagyott pénzügyi terv szerint éltünk 2009-ben. Kiadásaink minden egyes forintja a közgyűlési felhatalmazás alapján lett elköltve, rendkívüli kiadásra nem került sor. A szervezeti életről történő hiteles és megbízható tájékoztatás érdekében átdolgozásra került a honlapunk. Ennek érdekében az eddigi szerződésünket a Pc MagiC Bt.-vel felbontottuk új szerződést kötöttünk az Erise Hungáriai Számítástechnikai Kft.-vel. Az eredmény azt hiszem, magáért beszél. Aki rendszeres látogatója a honlapunknak, érzékelhette a pozitív irányban történő elmozdulást. Kivitelében, esztétikájában elfogadható, könnyen kezelhető, és ami lényeg a frissítés rövid átfutási idejű. Természetesen ez függ a feltöltendő anyag előállítási gyorsaságától is. Ennek költsége a évet Ft l terhelte meg, melyből egyszeri költségként az átdolgozás, szerverbérlés, és Domin név regisztráció Ft jelentkezett. A minden évet terhelő honlap frissítés és folyamatos üzemeltetés ÁFÁ-val Ft. Egy nagyobb kiadási tétel volt a gravírozott emléktárgyak megvétele Ft értékben. Az Elnökség azért döntött ezek megvásárlásról, mert a különböző rendezvényeken a meghívott előadókat, illetve a csapatlátogatások alkalmával a fogadó szervezetet más formában nem tudjuk maradandóan elismerni. Az emléktárgyakat a számviteli törvény szerint nyilvántartásba kell venni, felhasználásukról számot kell adni. Ezt a rendet a titkár kialakította, nyilvántartást felfektette, és az eseti adományozásokról kiadási bizonylat készül, amit mint utalványozó én írok alá. Tehát nyomon követhető az ajándéktárgy útja. Az elnökség úgy gondolja, hogy ezt a módszert célszerű folytatni. Készletünkben 6 db emléktárgy még van, de gondolkodni kell, hogy a jövőben milyen típusú emléktárgyat készítsünk, és ki tud segíteni annak minél takarékosabb elkészítésében. Ebben is várjuk ötleteiteket. Természetesen számítunk Bozóki János tagtársunk ilyen irányú felajánlására is. A évi egyenlegünk, Ft. 4. Határozatok végrehajtásának helyzete A közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásra kerültek, nem forgott fenn olyan személyi vagy külső körülmény, amely akadályozta volna a végrehajtásukat. Az elnökség által hozott határozatok végrehajtásra kerültek illetve egy ügy van folyamatban, erről az együttműködési részben már szóltam, a ZMNE-l történő együttműködés előkészítése. 5

6 6 5. Szervezeti élet megvalósulásának egyéb területei A bélyegzők az SZMSZ és az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően elkészültek, rendelkezünk kör és fejbélyegzővel, melynek bekerülési költsége közel Ft volt. Részt vettünk a Bevetési Irány gyakorlaton megtartott logisztikai rendszergyakorlat bemutató nyílt napján. Jó érzéssel töltötte el a részvevőket, hogy a logisztikai eszközpark megújult, a gondolkodásmódban tükröződik az átalakult és feladatában is újszerű összfegyvernemi elemek logisztikai támogatási feladatainak átgondolt alkalmazására való törekvés. Sikeresnek ítélem meg az egyesület Mentori tevékenységét. A hallgatókat támogató és az életre történő felkészítő programban 13 fővel vagyunk jelen. Elértük azt, hogy mentorálltak, ha nem is teljes számban, de alkalmanként 5-8 fő részt vesz a klubnapi rendezvényeinken ezzel is tágítva az ismeretségi körüket, a olyan plusz adalékot kapnak a logisztika területéről amelyet a tanulás folyamatában eredményesen tudnak felhasználni. A Magyar Logisztikai Egyesület szerezésében, felkérésére részt vettünk Prágában az East Log konferencián. Itt az egyesületet Szabados József képviselte egy angol előadással. A közgyűlés előtt szeretném megköszönni a felkészüléssel a kiutazással járó fáradságos munkáját. A MLE-től elismerő levél érkezett e tárgyban. A HM FLÜ felhívására két tagunk Dr Gáspár Tibor és Farkas Zoltán tanulmányt dolgozott ki A katonai felsőoktatás szak- és szakirány-referensei feladat-, és jogköréről szóló HM utasítás végrehajtásának korszerűsítése. Köszönjük a munkát. Tisztelt Közgyűlés! Jelen beszámolómhoz kapcsolódóan, rendhagyó módon nem kívánok akcióprogramot beterjeszteni, elkészítettük javaslatainkat, de úgy gondolom, hogy annak újbóli megvitatása és beterjesztése a mai közgyűlésünkön megválasztandó új elnökség feladatát képezni. 6. Összességében Úgy ítélhető meg, hogy a közgyűlési határozatban megerősített akció programunk döntő részét sikeresen teljesítettük. Nem mondhatjuk az egyesület életét még kiegyensúlyozottnak, mivel még mindig eléggé behatárolható, sajnos szűk kör az állandó résztvevője a rendezvényeinknek, annak ellenére, hogy az információs rendszerünk jónak ítélhető meg. A napokban néhány tagtársunkkal folytatott beszélgetés során egy érdekes megközelítés is elhangzott. Ez a gitt egylet úgy járt mint a Hadtudományi Társaság, történelmi visszatekintéseket csinál, ami nem haszontalan, de mivel a jelenlegi regnáló szakági vezetés nem kíván szorosabb kapcsolatot kiépíteni, nem igen van igény az egyesület által nyújtható segítségre csak találkozásokra és jópofizásokra korlátozódik az egyesületi élet, ami értelemszerűen nem vonzó a csatlakozni kívánóknak, de a régebbi nagyobb reménnyel és várakozással taggá vált részére sem. Egyébként ez érződött azoknak a kilépő kollegáknak is a leveléből is akik nagyon udvariasan saját elfoglaltságukat jelölték meg indokul, de valószínűleg az Ő fejükben is megfordulhattak ezek a gondolatok. Természetesen az elnökséget is foglalkoztatja, hogy mivel lehetne elfogadottabbá tenni az egyesületünket, hogyan lehetne minél több tagtársunkat mozgósítani egy-egy rendezvényre. Mi is szerettük volna, hogy ne csak jópofizás legyen, meggyőződésem, hogy nem is azok voltak a rendezvényeinken. 6

7 7 Egy-egy program megszervezése csak akkor éri el a célját, ha a tagság meghatározó részének érdeklődésével is találkozik. Magyarán szólva a vezetőség alapvető kötelessége a tagsági igény mid szélesebb kielégítése, de ehhez azért az aktivitás is szükséges. A hogyan továbbot illetően, a várhatóan változó új honvédelmi vezetéssel, úgy gondolom csinálni kellene még egy próbálkozást, ha megint nem járunk eredménnyel, akkor kell elgondolkodni azon, hogy milyen irányba folytassuk egyesületi életünket. A tervezett feladatok végrehajtásában végzett munkájukért köszönetünket fejezem ki az előkésztőknek és a végrehajtásban résztvevőknek, Benkő Tibor altbgy, Gáspár Tibor, Szabados József, Baráth István ezds, Topor István alez uraknak az MH 64. Boconádi Szabó József ezred pk nak a HM Currus Zrt vezetésének. Nagy köszönet jár Hazuga Károly altbgy. úrnak, a MH Logisztikai Ellátó Központ vezetésének, akik a klubnapok tárgyi és más működési feltételek biztosításában, elévülhetetlen érdemeket szereztek. Nem utolsó sorban mindazon személyeknek és szervezeteknek szeretnénk megköszönni a munkáját, akik közreműködtek a szervezeti életünk rendszeres aktusainak kivitelezésében, megvalósításában. Köszönjük az együttműködő szervezeteknek a évi közös munkát. Látjuk, hogy vannak még fehér foltok az együttműködés területén. Azon kell közösen lennünk, hogy ezeket a foltokat beszínezzük, kapcsolatunkat valódi tartalommal töltsük meg. Végezetül, de nem utolsó sorban az Egyesület Vezetősége, Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága nevében szeretném megköszönni a tagság bizalmát. Mivel a mai közgyűlésünk egyben tisztújító is, szeretném bejelenteni az egyesület, vezető szerveinek lemondását. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy bizalmatok jóvoltából beindíthattuk ezt a szakmai szervezetet, tevékeny részesei lehettünk a szervezeti élet formájának és feltételrendszerének megalapozásának. Köszönjük bizalmatokat, segítségeteket és kérem, hogy a megválasztásra kerülő új vezetőséget is támogassátok, támogassuk, ha lehet még nagyobb kezdeményezőkészséggel és aktivitással. Kérem az elnökség beszámolójának és a tett javaslatok elfogadását. Az Budapest, én. Elnökség 7

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL Baranyi Ferenc 1 A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) március hónapban megtartotta éves közgyűlését, amely az Alapszabály és a Szervezeti

Részletesebben

M K L E. Magyar Katonai Logisztikai Egyesület ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ

M K L E. Magyar Katonai Logisztikai Egyesület ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ M K L E Magyar Katonai Logisztikai Egyesület Nytsz: 56/2008 1. sz. példány ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ Készült: 2008. 12. 01.-én 17. 30 óra. Helye: Budapest, Lehel út MH LEK 3. objektum Logisztikai Szakgyűjteményt

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről sz. melléklet / 2016 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE Közhasznú szervezet 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 htbkszfvar@htbkszfvar.hu www.htbkszfvar.hu

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ADOMÁNYGYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. szeptember 1. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 A szabályzat részei: I. A szabályozás

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 174 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 211 Budapest, 212. május 23. 1. Számviteli beszámoló A Tárgyalási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

MUNKATERV a 2014-es évre

MUNKATERV a 2014-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI EGYESÜLETE MUNKATERV a 2014-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai fegyverzet-ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök ÉVES KÖZGYŰLÉS Elnöki beszámoló 2012. május 9. 2014. május 14. 2013. május 14. Hercegh Imre elnök Miről lesz szó? 2014 Tisztújító Közgyűlés Mit végeztünk az elmúlt időszakban? Mit hagyunk hátra a következő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit Változások 2013. ban Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?) Új kuratórium Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.) Kötelező önállóság

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.év - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. A Szervezet alapadatai 3 II. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRŐL 2013. 04. 18.

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRŐL 2013. 04. 18. Nytsz: 12/2013 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRŐL 2013. 04. 18. - -2013- Időpont: Helyszín: 2013.április. 18. 16. 00 órától Honvédelmi Minisztérium Kulturális

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2014. január 1. december 31. BUDAPEST Békés, boldog Eredményekben gazdag Új

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület Győr Arany János u 28-32 Adószám: 18984035-1-8 A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével 2006.jan.16.-án vette nyilvántartásba, mint közhasznú

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013.11.28. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Felügyelő Bizottság a 2012. évben is ügyrendjének, illetve a vonatkozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés Statisztikai számjel: 19035165-9499-331-02 Adószám: 19035165 1-02 PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB 7623. Pécs, Mártírok u.7. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. május 2. Dr. Szőke Gergely László 1 PÉCS-NORMANDIA

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2015. március 26-i rendes ülésére

2015. március 26-i rendes ülésére 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Belépés a Klímabarát Települések Szövetségébe Előterjesztő:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1126 Budapest, Böszörményi út 21. : 1531 Bp., Pf. 28 : 355-1182, 224-5151 Fax: 224-5157 BM : 36-101, Fax: 36-108 Email: foig@nbsz.gov.hu Adószám: 181 82147-1-43

Részletesebben