ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet)"

Átírás

1 Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság víziközmű-szolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet) Név, beosztás Dátum Aláírás Jóváhagyta Csapó Sándor ügyvezető május 30. 1

2 Tartalomjegyzék A. Bevezetés... 4 I. A Szolgáltató adatai... 4 II. Az Üzletszabályzat célja... 6 III. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 IV. Az Üzletszabályzat részei... 7 V. Az Üzletszabályzat kidolgozásánál figyelembe vett legfontosabb jogszabályok... 7 B. Fogalmak... 7 C. A szolgáltatások VI. Ivóvíz ellátás VII. Szennyvízelvezetés, tisztítás VIII. Csapadékvíz elvezetés IX. Mellékszolgáltatás X. Locsolóvíz szolgáltatás XI. A Szolgáltató nem alaptevékenységnek minősülő tevékenységeinek felsorolását és azoknak a szolgáltatási díjon felüli díjának mértékét a 11. sz. melléklet tartalmazza XII. A hálózatra csatlakozás, bekötés Lakossági ivóvíz-, szennyvízbekötés Közületi ivóvíz-, szennyvízbekötés Közkifolyók, tűzcsapok Szabálytalan közműhasználat XIII. Minőség-ellenőrzés XIV. Hibaelhárítás D. Ügyfélszolgálat, Felhasználói megkeresések, Szerződéskötési kötelezettség XV. Ügyfélszolgálat XVI. Felhasználói megkeresések XVII. A szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek szerződéskötési igények kezelése XVIII. Szerződéskötési kötelezettség E. Adatvédelem F. Fogyasztóvédelem G. Általános Szerződési Feltételek XIX. Az Általános Szerződési Feltételek fogalma, a Közüzemi szerződés szükséges tartalmi elemei XX. A Közüzemi szerződés létrejötte XXI. A Közüzemi szerződés tárgya, típusai

3 XXII. A Közüzemi szerződés hatálya XXIII. A Felhasználó jogai és kötelezettségei XXIV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei XXV. Tulajdoni (érdekköri) határok XXVI. A Víziközmű-szolgáltatás minősége XXVII. A Víziközmű-szolgáltatás mennyisége XXVIII. Mérés, mérőeszközök Mérés A mérők leolvasása Mérőcsere XXIX. A szolgáltatás díja XXX. Számlázás, számlareklamáció, a szolgáltatási díj megfizetése Számlázás Számlakiegyenlítés módjai Számlakifogás XXXI. A Közüzemi szerződés módosítása, változás a Felhasználó személyében 43 XXXII. Szerződésszegés esetei XXXIII. A Szolgáltatás szünetelése, korlátozása, felfüggesztése XXXIV. A Közüzemi szerződés megszűnése XXXV. A Közüzemi szerződés megszüntetése XXXVI. A mellékszolgáltatásra vonatkozó különös rendelkezések XXXVII. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás A bekötővezeték létesítése A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználás körének a meghatározása A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződés kötelező tartalmi elemei A megszerzett Közműfejlesztési kvóta szabályozása Kötelező nyilvántartás vezetése XXXVIII. Egyéb rendelkezések Engedményezés Vitarendezés H. Mellékletek I. Függelékek MEZŐFÖLDVÍZ Kft. 3

4 A. Bevezetés I. A Szolgáltató adatai 1. A társaság bemutatása Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű A társaság neve: Társaság Székhelye/honlapja: 7030 Paks, Kölesdi út 46. / Az alapítás időpontja: Működési forma: korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék szám: A társaság adószáma: A társaság képviselője: Csapó Sándor ügyvezető igazgató A Felügyelő Bizottság tagjai: A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. Tagjai 2012-ben: Bordács József, elnök Potápi Árpád János Gelencsérné Tolnai Klára Tulajdonosok: Paks Város Önkormányzata Györköny Község Önkormányzata Madocsa Község Önkormányzata Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Előszállás Község Önkormányzata Daruszentmiklós Község Önkormányzata Bölcske Község Önkormányzata Bonyhád Város Önkormányzata Hidas Község Önkormányzata Cikó Község Önkormányzata Kismányok Község Önkormányzata Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Györe Község Önkormányzata Izmény Község Önkormányzata Kakasd Község Önkormányzata Kisdorog Község Önkormányzata Kisvejke Község Önkormányzata Lengyel Község Önkormányzata Mőcsény Község Önkormányzata 4

5 Nagymányok Város Önkormányzata Závod Község Önkormányzata Váralja Község Önkormányzata Baracs Község Önkormányzata Németkér Község Önkormányzata Kisapostag Község Önkormányzata Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Nagyvenyim Község Önkormányzata Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Apátvarasd Község Önkormányzata Erdősmecske Község Önkormányzata Feked Község Önkormányzata Lovászhetény Község Önkormányzata Martonfa Község Önkormányzata Nagypall Község Önkormányzata Óbánya Község Önkormányzata Ófalu Község Önkormányzata Pécsvárad Város Önkormányzata Véménd Község Önkormányzata Zengővárkony Község Önkormányzata Szilágy Község Önkormányzata Mágocs Város Önkormányzata Százhalombatta Város Önkormányzata Dunaföldvár Város Önkormányzata Rácalmás Város Önkormányzata Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Tengelic Község Önkormányzata Pusztahencse Község Önkormányzata Gerjen Község Önkormányzata A társaság főbb tevékenységei: A Mezőföldvíz Kft. fő tevékenységei a víztermelés, - kezelés és elosztás, valamint a szennyvízbegyűjtés, - tisztítás. A vízellátás 48 települést érint. A fogyasztóhelyek száma mintegy 50 ezer. A vízvezetékhossz 680 km. A szennyvízszolgáltatás ellátási területen 23 települést érint. Társaságunk üzemelteti a paksi (3400 m 3 /d kapacitás), a madocsai (1800 m 3 /d kapacitás) és a bonyhádi (2250 m 3 /d kapacitás) szennyvíztelepet. A csatornahálózat hossza: 454 km. Az alaptevékenységhez kapcsolódó másodlagos tevékenységek egészítik ki: paksi fürdőszolgáltatás, paksi önkormányzati kommunális jellegű feladatok átvállalása: csapadékvíz-elvezetés, ár- és 5

6 belvízvédelmi feladatok, zsilipek, locsolóvezetékrendszer, hévízkút, szökőkút üzemeltetése és karbantartása. Az egyéb szolgáltatások elsősorban építési munkákat (bérleti díj terhére végzett felújítások, közmű rekonstrukciók és beruházások, közműkiváltások, mellékmérő cserék, házi bekötések építése, lakatosipari karbantartási munkák, villanyszerelési és automatizálási munkák) takarnak, valamint minősített vízminőség-ellenőrző laboratóriumunkban foglalkozunk saját és bérlaborálással is. II. Az Üzletszabályzat célja A Szolgáltató az Üzletszabályzatában a hatályos jogszabályok figyelembe vételével meghatározza az általa nyújtott víziközmű-szolgáltatásokkal és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános szerződési feltételeket, valamint egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges feltételeket. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy az Üzletszabályzat minden tekintetben megfeleljen a kiadása napján hatályos jogszabályoknak. Ha jogszabályváltozás miatt vagy egyéb okból az Üzletszabályzat valamely rendelkezése ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal vagy azzá válik, akkor az ellentétes rendelkezés semmis. Az Üzletszabályzat bármely rendelkezésének semmissége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. III. Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat területi hatálya kiterjed az a Szolgáltató által megkötött üzemeltetési szerződésekben meghatározott Ellátási területre (1. sz függelék). Az Üzletszabályzat hatálya a Szolgáltatóra, a Felhasználókra és egy vagy több víziközmű-szolgáltatást igénybe venni kívánó természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és szervezetre terjed ki. Az Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával lép hatályba melyet a Szolgáltató a határozat közlésétől számított három napon belül a honlapján közzétesz, továbbá a jóváhagyott Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben jól látható módon helyezi el. 6

7 IV. Az Üzletszabályzat részei Az Üzletszabályzat a következő részekből áll: 1. a jelen Üzletszabályzat törzsszövege (különösen a G. pontban található ÁSZF-t) ; 2. a Mellékletek; és 3. a Függelékek. V. Az Üzletszabályzat kidolgozásánál figyelembe vett legfontosabb jogszabályok évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról (Víziközmű törvény) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (adatvédelmi törvény) évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről (fogyasztóvédelemről szóló törvény) évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi XLV. törvény a mérésügyről, és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 1959.évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről 47/1999. (XII.28) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról. B. Fogalmak A jelen Üzletszabályzat alkalmazása során az alábbi fogalmak jelentése a következő: 7

8 1. Átadási pont: olyan víziközmű, amely beépített mérőberendezés, elzárószerelvény és mintavételi lehetőség útján biztosítja két Víziközműrendszer kapcsolatát, valamint az összekapcsolt Víziközmű-rendszerek üzemeltetése során az ivóvízátadás, -átvétel és a szennyvízátadás, -átvétel mennyiségi és minőségi elszámolásának műszaki feltételeit; 2. Átvétel igazolására alkalmas módon történő értesítésnek minősül különösen a tértivevényes levél útján vagy a személyesen (kézbesítő útján) történő értesítés, ideértve azt az esetet is, ha a Felhasználó dokumentáltan megtagadja vagy visszautasítja az átvételt; 3. Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő; 4. Csatlakozó ivóvízhálózat: több felhasználási hely ivóvízét az ivóvízbekötővezeték végpontjától a Házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezetékhálózat, amely az érintett felhasználási helyek közös tartozékát képezi; 5. Ellátási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül a Felhasználók részére az adott víziközmű-szolgáltatást ugyanaz a víziközmű-szolgáltató végzi; 6. Felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a Felhasználó igénybe veszi; 7. Felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást Közüzemi szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a Felhasználási hely tulajdonosa, vagy azt egyéb jogcímen használja; 8. Házi ivóvízhálózat: a Felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna); 9. Házi szennyvízhálózat: a Felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű); 10. Hivatal: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Viziközmű törvény alapján ágazati hatósági feladatokat ellátó engedélyező hatóság; 11. Ivóvíz-bekötővezeték: a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a Házi ivóvízhálózat vagy a Csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a Bekötési vízmérő, amely a) Bekötési vízmérő esetében aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed, 8

9 ab) egyéb esetekben a Bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény Bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a Bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed, b) Bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed, 12. Ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz-főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll; 13. Közcélú vízilétesítmény: az ivóvíz- és Szennyvíz törzshálózatot és a hozzájuk kapcsolódó bekötővezetékeket is tartalmazó, az ellátásért felelős közigazgatási területének belterületén 50 főnél nagyobb állandó bejelentett lakcímmel és folyamatos életvitel szerű ott tartózkodással rendelkező Lakossági Felhasználói csoport számára víziközmű-szolgáltatás biztosítására alkalmas víziközmű-rendszer; 14. Közműfejlesztési kvóta: víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a víziközmű-szolgáltató által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap; 15. Közüzemi szerződés: egy vagy több víziközmű-szolgáltatás igénybevételére irányuló, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés, amely a jelen Üzletszabályzat G pontjában meghatározott ÁSZF-ből és az egyedi szerződésből áll; 16. Lakossági Felhasználó: az a természetes személy Felhasználó, aki a víziközmű-szolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet; 17. Meglévő vízközmű felújítása: már meglévő víziközműveken végzett olyan tevékenység, amely teljesen, vagy megközelítőleg visszaállítja az egyes tárgyi eszközök eredeti műszaki állapotát (kapacitását, pontosságát), gondoskodik annak pótlásáról, de nem eredményez mennyiségi és/vagy minőségi többletet; 18. Meglévő víziközmű bővítése, rekonstrukciója: már meglévő víziközműveken végzett olyan korszerűsítési tevékenység, amelynek eredményeként a tárgyi eszközök mennyisége, vagy műszaki állapota, műszaki színvonala, üzembiztonsága, funkciója, kapacitása bővül. 19. Mellékszolgáltatási szerződés: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közüzemi szerződés; 20. Mellékvízmérő: a Bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő; 21. Rendszerfüggetlen víziközmű-elem: a víziközmű olyan nem egyedi gyártású berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között - 9

10 alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhető (így különösen fogyasztásmérő berendezés, szennyvíz átemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés); 22. Saját célú vízilétesítmény: Közcélú vízilétesítménynek nem minősülő, így különösen a üzemi, háztartási vagy mezőgazdasági célú vízilétesítmény; 23. Szennyvíz-bekötővezeték: az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha a) gravitációs: telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenőrző aknáknak, vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában aa) telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, ab) nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala b) kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, továbbá a szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétől függetlenül - a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep fogyasztó felüli oldala; 24. Szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll; 25. Szolgáltatási pont: a) ivóvíz-szolgáltatási pont: aa) az ivóvíz-bekötővezetéknek a Felhasználó felőli végpontja, ab) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont, ac) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja, b) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték felhsználó felőli végpontja, amely ba) gravitációs bekötővezeték esetén: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában baa) zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, bab) nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, bb) kényszeráramoltatású rendszer esetén: 10

11 bba) az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata, bbb) az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíztörzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep Felhasználó felőli oldala, bc) a víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó közötti közüzemi szerződésben meghatározott pont, bd) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott pont, be) a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja; 26. Szolgáltató: Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság; 27. Új víziközmű létesítése: az ellátásért felelős közigazgatási területén végzendő, még nem létező víziközmű létesítmény megvalósításával kapcsolatos valamennyi beruházási cselekmény; 28. Vhr.: a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet.; 29. Víziközmű: olyan Közcélú vízilétesítmény, amely a) valamely település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül a ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, és b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja; 30. Víziközmű-fejlesztés: új víziközmű létesítésével, Meglévő víziközmű felújításával és bővítésével kapcsolatos tevékenységek összessége; 31. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás: olyan nem Lakossági Felhasználó által fizetendő díj, amelyet: a) közüzemi szerződéskötés esetén az ingatlanon biztosítandó szolgáltatási kapacitásért; b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás Felhasználó által kezdeményezett bővítéséért; c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) Felhasználó által igényelt emelése vagy speciális víziközmű rekonstrukció esetében a víziközmű-szolgáltató részére kell fizetni. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. 11

12 A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kizárólag a Víziközmű-fejlesztésre, a vízbázisok védelmére és az esetleges pályázati források önerő biztosítására lehet fordítani; 32. Víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a Víziközműfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége; 33. Víziközmű-rendszer: víziközművek olyan összefüggő, szigetüzemben működő vagy átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolható rendszere, mely önmagában vagy átadási ponton keresztül történő ivóvízátvétellel vagy szennyvíztovábbítással kiegészülve - ideértve a víziközműves kapcsolódó szolgáltatást - képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit; 34. Víziközmű-szolgáltatás (szolgáltatás): a közműves ivóvízellátás, a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az egyesített rendszerű csapadékvízelvezetés (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok) közül egy vagy több, a víziközmű-szolgáltató által a Felhasználók részére nyújtott szolgáltatás; 35. Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra lehetőséget kínál, vagy b) amelyről a keletkező szennyvizet részben vagy egészben Szennyvízbekötővezetéken keresztül a szennyvízhálózatba vezetik be, 36. Viziközmű törvény: a Víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény; 37. Víziközmű üzemeltetése: a Víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a víziközmű-szolgáltató által végzett mindazon tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési szerződésben előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel, különösen a víziközmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közüzemiszerződés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat működtetése; 38. Víziközműves kapcsolódó szolgáltatás: szerződés alapján a víziközműszolgáltató által más víziközmű-szolgáltató részére nyújtott ivóvíz-értékesítési vagy szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás; C. A szolgáltatások VI. Ivóvíz ellátás A közüzemi ivóvíz szolgáltatás során a Szolgáltató a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő minőségű vizet biztosít a Szolgáltatási ponton. A Szolgáltató a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően, a Víziközmű teljesítőképességének mértékéig köteles szolgáltatni. 12

13 VII. Szennyvízelvezetés, tisztítás A közüzemű szennyvízelvezetés során a Szolgáltató a szolgáltatási ponton átvett szennyvíz csatornahálózaton történő elvezetésével, a szennyvíz tisztítótelepen történő tisztítása után a befogadóba vezetéssel, valamint az elvezetés és tisztítás során keletkezett hulladékok és szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésével biztosítja a szolgáltatást. A Szennyvíz-törzshálózatba csak olyan minőségű és mennyiségű szennyvíz vezethető be, amely az ott dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, a szennyvízelvezető és tisztító mű állagát nem károsítja, rendeltetésszerű működését, valamint a tisztítás során keletkező szennyvíziszap ártalommentes elhelyezését nem akadályozza. A szennyvíz minőségének feltételeit jogszabály határozza meg. A Szolgáltató csak olyan minőségű és összetételű szennyvíz elvezetését és tisztítását vállalhatja, melyek tisztítására a szennyvíztisztító mű alkalmas. A környezetvédelmi hatóság a káros mértékű szennyezést kibocsátó Felhasználó tevékenységét korlátozhatja, illetve szüneteltetheti. A Szolgáltató a Szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvíz kibocsátási körülményeit, a kibocsátott szennyvíz minőségét előzetes értesítés nélkül jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzésről a Felhasználó és a Szolgáltató közösen jegyzőkönyvet (6. számú melléklet) vesz fel, a szennyvíz minőségi vizsgálatáról pedig melyet a Szolgáltató akkreditált laboratóriumában vizsgál be szakvélemény készül. Az ellenőrzés megállapításaira a Felhasználó bizonyítékai bemutatása mellett észrevételt tehet. Gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat esetén a Szolgáltató az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlap szintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítja. Ez utóbbi körülmény fennállásáról a Felhasználó a Szolgáltatóval történő műszaki bejárást követően tájékozódhat; új bekötés esetén erre a Szolgáltató az igénybejelentéssel hívja fel az érintett Felhasználó figyelmét. VIII. Csapadékvíz elvezetés Egyesített rendszerű csatornahálózatba a Szolgáltatóval történő megállapodás esetén vezethető be csapadékvíz, amely esetben a Felhasználó köteles díjat fizetni. Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet bevezetni tilos. IX. Mellékszolgáltatás A Felhasználási helyen belül a Mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az a Felhasználási hely tulajdonosával vagy az azt egyéb jogcímen használóval (továbbiakban együtt: elkülönített vízhasználó) a tulajdonos hozzájárulásával a 13

14 Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződést köthet a Bekötési vízmérőn keletkezett és Mellékvízmérővel mért vízfogyasztás díjelszámolásának céljából. A Mellékszolgáltatási szerződés kizárólag írásban jön létre. A Felhasználási helyet egyéb jogcímen használóval kötött Mellékszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségekért a Felhasználási hely tulajdonosa az elkülönített vízhasználóval egyetemlegesen felel. A Mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltételeit a jogszabály határozza meg. A Mellékszolgáltatási szerződés feltételeinek megfelelő elkülönített vízhasználó részére a Szolgáltató az igénybejelentést követő 15 napon belül megküldi szerződéses ajánlatát. A szerződéses ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót 30 napig kötik. X. Locsolóvíz szolgáltatás A Szolgáltató lehetőséget nyújt a meglévő Bekötési vízmérő utáni locsoló vízmérő kialakításához. A locsoló vízmérő beépítési helyének kialakítása, és ezt követően a locsoló vízmérő beépítése a Felhasználó feladata. A beépíthető vízmérő típusa: lehet hagyományos vagy távleolvasható mérő. A mérő kiépítését követően a Szolgáltató előzetes írásbeli értesítést követően helyszíni ellenőrzést tarthat. A vízmérő nyilvántartásba vételét személyesen, ügyfélszolgálati irodákban lehet kezdeményezni, a megfelelő díj befizetésének vállalásával. A mérőhely kialakításának ellenőrzése a plombálással egyidejűleg, a Felhasználóval előre egyeztetett időpontban történik. A locsoló vízmérő szennyvizet nem eredményező vízfogyasztás mérésére, kizárólag locsolási célra szolgál. A mérő utáni vezetéket házi vízellátó rendszerrel összekötni tilos. A locsoló vízmérő használatát a Szolgáltató folyamatosan ellenőrzi és bármikor ellenőrizheti a jelen Üzletszabályzat rendelkezései alapján. Amennyiben a fentiektől eltérő használatot állapít meg, a számlázási kedvezményt a Szolgáltató felfüggeszti, és egyben a szerződésszegés következményeit kell alkalmazni, egyben visszamenőlegesen leszámlázza a locsolómérőn mért vízmennyiségre is a csatornadíjat. A locsoló vízmérő beépítésével egyidejűleg további kedvezmény nem alkalmazható A Felhasználó nem vezetheti a locsolóvizet a Szennyvíz-törzshálózatba. A locsolóvíz szolgáltatás településenként eltérő, erről a Felhasználó a Szolgáltató honlapján tájékozódhat. 14

15 XI. A Szolgáltató nem alaptevékenységnek minősülő tevékenységeinek felsorolását és azoknak a szolgáltatási díjon felüli díjának mértékét a 11. sz. melléklet tartalmazza. A Szolgáltató, a Felhasználó, illetve elkülönített vízhasználó közötti szerződések teljesítésében résztvevő harmadik felek, és az általuk végzett tevékenységek: - Szolgáltató a víz- és szennyvízdíj tartozások beszedésére követeléskezelő(ke)t alkalmazhat, - a Szolgáltató hálózatépítést, vízbekötést, hibaelhárítást követő földmunkák és burkolatbontás helyreállítási munkáira vállalkozót alkalmazhat, - a Szolgáltató a szennyvízszolgáltatás hibaelhárítási feladatainak elvégzésére vállalkozót alkalmazhat. XII. A hálózatra csatlakozás, bekötés Víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti a Szolgáltatónál, amely a bekötés lehetőségeiről részletes tájékoztatást ad. A bekötés műszaki alapfeltétele, hogy az ingatlan az Ivóvíz- és/vagy a Szennyvíz törzshálózat mentén feküdjön. Ha a víziközmű törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján - a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A megállapodás hiányában a jegyző is alapíthat vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat a szomszédos ingatlanra. A szerződésnek tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a Szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell. A bekötés létesítésére vonatkozó igényt a Szolgáltatónak írásban kell bejelenteni, az ivóvíz, szennyvíz bekötés létesítésére vonatkozó megrendelő lap kitöltésével. 1. Lakossági ivóvíz-, szennyvízbekötés A lakossági igényeket a Szolgáltató fogadja, és tájékoztatást ad az eljárás rendjéről, valamint a bekötés műszaki megvalósíthatóságáról. A Vhr. 5. sz. mellékletében részletezett tartalmú ivóvíz-, csatornabekötési tervet, valamint a kitöltött és aláírt megrendelő lapot Szolgáltatónak a tájékoztatóban megjelölt illetékes szervezeti egységéhez kell eljuttatni. A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a törzshálózati ivóvízvezeték az ivóvízbekötéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént. Ez a bekötési dokumentáció az engedélyezéstől számítva 1 évig érvényes. 15

16 A tervhez csatolni kell az egyéb közszolgáltatók nyilatkozatát, illetőleg amennyiben a bekötést nem a tulajdonos kéri, a tulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát. A vízigény nagyságára vonatkozóan önkormányzati igazolás csatolása szükséges a benyújtandó tervdokumentációhoz. Amennyiben a törzshálózati ivóvízvezeték kiépítése társulati úton valósult meg, úgy az ivóvízbekötésekhez szükséges a társulati hozzájárulás is. Az egyéb csatolandó dokumentumok a Szolgáltató részletes tájékoztatójában szerepelnek. A Szolgáltató az elkészült tervet véleményezi. A Szolgáltató a jóváhagyott tervek és a bekötési árjegyzék alapján az elvégzendő bekötés bekerülési költségéről (bekötés létesítéséhez szükséges munkák, helyszíni szemle, vízzárósági, és nyomáspróbák, nyíltárkos bemérés) a megrendelőt tájékoztatja, az összeg megfizetésére vonatkozó felhívást és a Szolgáltató által aláírt 2 példányos szolgáltatási szerződést ad a megrendelő részére. Az egyedi csatlakozási pont kiépítési díjának befizetését és a szerződés aláírását (XX. pont) követően a Felhasználó és Szolgáltató a bekötés elvégzésének időpontját egyezteti. A fentiek teljesítése és a költségek megelőlegezése esetén a Szolgáltató az ivóvízbekötést elvégzi. A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat ki kell tölteni, valamint a megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni. Az új bekötés üzembe helyezése, csak érvényes Közüzemi szerződés birtokában lehetséges. A szennyvízbekötő vezeték megépítését és a törzshálózatra történő rákötését a Szolgáltató a megrendelő igénybejelentése alapján, a jogszabályokban meghatározott módon köteles elvégezni. Fenti munkákat a Szolgáltató hozzájárulásával - a Felhasználó által megbízott építés-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti. A költségeket mindkét esetben a megrendelő viseli. Amennyiben a szennyvízbekötést nem a Szolgáltató végzi, a bekötés megvalósítása során a Szolgáltató szakfelügyeletet biztosít, mely tevékenységet díjazás ellenében (11. számú melléklet) végzi. A kötelező közműnyilvántartással kapcsolatban előírt geodéziai bemérésekről a bekötést kezdeményező kezdeményezésére a víziközmű-szolgáltató gondoskodik. 2. Közületi ivóvíz-, szennyvízbekötés Gazdálkodó szervezet által megrendelt bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg a szolgáltatás minőségének igényelt javításához - lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével - a Szolgáltató részére Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni (XXXVIII. pont). A közületi igényeket a Szolgáltató fogadja, ahol a megrendelő üzemeltetői nyilatkozatban tájékoztatást kap az eljárás rendjére, valamint a műszaki megvalósíthatóságra vonatkozóan, amelyben az alábbiakat kell rögzíteni: - az ingatlan közüzemi ivóvízvezetékről ellátható-e, a közüzemi szennyvízvezetékre bekapcsolható-e vagy már rendelkezik meglévő bekötéssel, - Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke, - szükséges tervdokumentáció. 16

17 A 3 példányban elkészített bekötési tervet a Szolgáltató 15 napon belül véleményezi, amennyiben szükséges módosításra, hiánypótlásra, vagy megfelelő új terv készítésére visszaadja. A tervek elbírálára során, tervező nyilatkozat alapján kerül meghatározásra a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege. Az üzemeltetői nyilatkozatot a tervek beérkezését követően 15 napon belül ki kell adni, mellyel párhuzamosan meg kell kötni a víziközműfejlesztési megállapodást. A Szolgáltató által aláírt 2 példányos szolgáltatási szerződést is a megrendelő részére át kell adni. A bekötés elkészítésének előfeltétele a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás amennyiben a megrendelő kötelezett annak megfizetésére és az új egyedi csatlakozási pont kiépítési (bekötés-szerelés) díjának befizetése, az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának Szolgáltató részére történő átadása és a Közüzemi szerződés megkötése. A bekötés időpontját a Szolgáltató és a Megrendelő - szükség esetén az ingatlan tulajdonosát is bevonva - egyezteti. A fentiek teljesítése esetén a Szolgáltató az ivóvíz-, szennyvízbekötést, a Felhasználóval egyeztetett időpontban elvégzi. A bekötés elvégzését és üzembe helyezését a vonatkozó nyomtatványok aláírásával a helyszínen igazoltatni kell a megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával. Amennyiben a szennyvízbekötést a Szolgáltató végzi: A jóváhagyott tervek alapján az elvégzendő bekötés áráról megrendelőnek a terv jóváhagyását közlő határozat kiadásával egy időben tájékoztatást kell adni. A szolgáltatási szerződés megrendelő által történő aláírását és az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának Szolgáltató részére történő átadását követő 15 napon belül, a megrendelő és Szolgáltató időpontot egyeztet a bekötés megvalósításáról. A szennyvízbekötést a Szolgáltató a tervdokumentáció alapján elvégzi. A bekötésszerelési munka elkészítése, valamint a vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba elvégzése után a bekötővezeték üzembe helyezhető. A vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba eredményét a munkalapon rögzíteni kell. A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat a helyszínen ki kell tölteni, a Megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni Amennyiben a szennyvízbekötést nem a Szolgáltató végzi: Az eljárás azonos a fentiekkel, az alábbi különbséggel: - A Szolgáltató a bekötés megvalósítása során szakfelügyeletet biztosít, melyről a megrendelőnek számlát ad át, aki megfizeti a bekötés ellenértékét, amely összeg tartalmazza a geodéziai bemérés díját is. - A szennyvízbekötést végző kivitelezőnek a vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba eredményét rögzítő dokumentumokat át kell adni a Szolgáltatónak. 17

18 3. Közkifolyók, tűzcsapok A közkifolyók vizét a közműves vízellátásba be nem kötött, vagy ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése alatt álló ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe háztartási vízszükségletük biztosítására. Ettől eltérő használathoz a Szolgáltató és a polgármester együttes, előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges. A Szolgáltató a közterületi vízvételi hely ivóvízmérőiről nyilvántartást vezet, melyben köteles feltüntetni a Felhasználó nevét, a Felhasználói helyet magában foglaló törzshálózati közkifolyó pontos megjelölését, az ivóvízmérő azonosító adatait, a leolvasáskori vízmérő állásokat, a leolvasási időszak alatti fogyasztásokat és minden lényeges egyéb adatot. A nyilvántartásba Felhasználó az őt érintő Felhasználási hely vonatkozásában betekinthet. A települési önkormányzat ellenőrzi, hogy a közkifolyóról történő ivóvíz vételezést csak a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói, illetve az egyébként jogosultak vehessék igénybe. A fogyasztás meghatározása szempontjából a Bekötési vízmérő az irányadó. A vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal vagy műszaki számítással kell megállapítani. A víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevételéhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 4. Szabálytalan közműhasználat Minden olyan tevékenység, amely a jogszabályokban, illetve a Szolgáltató által kialakított szabályozásokban, a Szolgáltató és a Felhasználó között fennálló közüzemi szerződésben, üzletszabályzatban és egyéb megállapodásokban rögzítettektől eltérő módon történő víziközmű-használat vagy ennek kísérlete. A Felhasználó szerződésszegését a Szolgáltatónak kell bizonyítania. A mérő leszerelését megakadályozó zárak (plomba, vipak, biztonsági matrica) sérülésére a Szolgáltató kizárólag abban az esetben hivatkozhat, ha azt a Felhasználó vagy képviselője dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentesen vette át tőle. Lejárt hitelességű fogyasztásmérő esetében a Szolgáltató szabálytalan közműhasználatra kizárólag abban az esetben hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje, a Felhasználó érdekkörében fennálló okokból nem vezetett eredményre, és ennek érdekében a mérőhelyre való bejutást kezdeményezte. Szabálytalan közműhasználat: a.) A szolgáltatás közegészségügyi veszélyeztetése A vízszolgáltatás közegészségügyi veszélyeztetése esetén, amennyiben a felszólításra a Felhasználó annak megszüntetésére haladéktalanul nem intézkedik, a Szolgáltató az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást szünetelteti a veszélyeztetés megszűnésének időpontjáig. 18

19 A közegészségügyi veszélyeztetés lehetséges esetei, különösen: szennyezett akna, szennyezett vízmérőhely, vízbekötések és szerelvények rongálása, illegális vételezés, saját vízellátó rendszer összekötés közüzemi hálózattal, fagyott mérő. b.) A fogyasztás mennyiségének megállapítását befolyásoló műszaki beavatkozások Az igénybevett szolgáltatás mennyiségének megállapítását befolyásolja, vagy ellehetetleníti, amennyiben a Felhasználó csatlakozást létesít a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, vizet vételez előírásszerűen beépített vízmérő megkerülésével vagy kiiktatásával, továbbá a hiteles mérésre bármilyen hatást gyakorol, szennyvízbekötést létesít a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, és azon keresztül szennyvizet bocsát ki, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízvezető közműbe vezeti, a házi vízellátó rendszerből, vagy a Szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn vételezett vízből keletkezett szennyvizet a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízvezető közműbe bocsátja, a szolgáltatás igénybevételének megállapíthatóságát, vagy az igénybevétel mennyiségének megállapítását bármilyen módon befolyásolja. A mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a felszerelt műszaki zárak (MKEH-zár, kötésekre felszerelt műszaki zárak, biztonsági matrica) sérültek, vagy hiányoznak. Amennyiben a fogyasztásmérőn lévő MHEK-zár, biztonsági szalag vagy műszaki zár megsérül, vagy hiányzik, a szolgáltató a jegyzőkönyv felvétele mellett a Felhasználó költségére- a műszaki zárakat pótolja, a bekötési vízmérőt hiteles vízmérőre cseréli. A fogyasztásmérőnek vagy bármely részének leszerelése esetén a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérőről és annak részeiről, valamint a leszerelést követően azok megcsomagolt állapotáról fényképet vagy digitális felvételt kell készíteni. c.) Közterületi tűzcsapról történő illegális vízvételezés Amennyiben a Szolgáltató az ellenőrzés során a szolgáltatási szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy érvényes szerződés nélküli vízelvezetést tapasztal közterületi csapról, jogosult a vízelvezető felé kötbért érvényesíteni. d.) Közkifolyókról történő illegális vízvételezés A közkifolyókról csak a háztartási szükséglet kielégítésének céljára felhasznált ivóvíz vételezése megengedett. Az ettől eltérő vízhasználatra a víziközműszolgáltató és a helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges. e.) Illegális csapadék- és szennyvízbebocsátás A vízelnyelőn keresztül szennyvizet, elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz- elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos. Amennyiben elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, a Szolgáltató a jogellenes állapot megszűntetésére figyelmeztető kétszeri felszólítás után jogosult az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 6. sz. melléklete szerint díjat számlázni az ingatlan tulajdonosának. 19

20 f.) Visszamenőlegesség a szolgáltató beleegyezése nélküli, vagy szabálytalan szolgáltatás igénybevétele esetén. A szolgáltató 5 évre visszamenőlegesen jogosult, a szolgáltatás után járó díjat megfizettetni, és az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kötbért érvényesíteni. Ez alól a rendelkezés alól kivételt képeznek azok az esetek, ahol a Felhasználó hitelt érdemlően bizonyítani tudja a szabálytalanság kezdetének időpontját. Ha a vízmérő mérőszerkezetének rongálása, vagy a felhasználó egyéb felróható magatartása miatt az igénybevett víz mennyiségét nem lehet méréssel megállapítani, vagy a mérési eredményt nem lehet joghatással bíró mérési eredménynek tekinteni, az elszámolt víz mennyiségét a bekötési vízmérő térfogatárama alapján, számítással kell meghatározni. Ebben az esetben az elszámolás időtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát. Vízmérő hiányában a bekötővezeték átmérőjéhez illeszkedő vízmérő térfogatárama alapján történik a számítás. Ivóvíz - szolgáltatásra vonatkozó érvényes közüzemi szerződés megléte melletti szabálytalan csatornahasználat esetén a szennyvíz mennyiségét az ivóvízfogyasztásra elszámolt mennyiség alapján kell meghatározni. Szabálytalan közműhasználat esetén felszámításra kerülő költségek: Felderítés és helyreállítás költségei A Szolgáltató jogosult a szabályos szolgáltatás igénybevétel állapotának visszaállításáig felmerülő igazolt költségeit a Felhasználóra áthárítani. A szabálytalan közműhasználat megállapításától annak helyreállításáig eltelt időszak a szabálytalan igénybevétel időszakát növeli. Amennyiben a Felhasználó a műszaki zárnak (MKEH-zár, kötésekre felszerelt műszaki zárak, biztonsági matrica) hiányát, sérülését nem jelentette be, abban az esetben a Szolgáltató kártérítési igényt érvényesíthet, továbbá jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre. Szolgáltató a szolgáltatás nem szabályszerű igénybevételével kapcsolatosan tapasztalt eltérésekről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a Felhasználóval vagy megbízottjával, azok hiányában hatósági tanúkkal alá kell íratni, illetve azt is rögzíteni szükséges, ha a Felhasználó megtagadja az aláírást. A szolgáltató a felvett jegyzőkönyvből a Felhasználó számára egy példányt biztosítani köteles. A műszaki zárak megfelelőségéről (plombák számáról, azonosítójáról és sérülésmentes külsejéről) a fogyasztásmérő felszerelésekor, továbbá a Felhasználási helyen végzett ellenőrzéskor a felhasználót írásban tájékoztatni kell. A Felhasználási helyen végzett ellenőrzés eredményét minden esetben dokumentálni kell. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a Felhasználó, vagy a Felhasználó képviselője, meghatalmazottja, akadályoztatása esetén két tanú jelenlétében folytatható le. Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölniük kell a fentiek szerinti személyekkel az eljárás célját és igazolniuk közfeladatot ellátó mivoltukat. 20

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14 2009. (XII. 1.) RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata Tartalomjegyzék Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata 1. Általános rész 1.1. A szolgáltató 1.2. A szabályzat célja 1.3. A szabályzat hatálya 1.4. Alapfogalmak 2. A szolgáltatás leírása

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Mezőföldi Regionális Víziközmű. Korlátolt Felelősségű Társaság. víziközmű-szolgáltatási. Név, beosztás Dátum Aláírás

ÜZLETSZABÁLYZATA. Mezőföldi Regionális Víziközmű. Korlátolt Felelősségű Társaság. víziközmű-szolgáltatási. Név, beosztás Dátum Aláírás Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság víziközmű-szolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Név, beosztás Dátum Aláírás Jóváhagyta Csapó Sándor ügyvezető 2012. június 30. 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi

Részletesebben

Tájékoztató az igénybejelentéshez

Tájékoztató az igénybejelentéshez Tájékoztató az igénybejelentéshez E01-01 M08v1 A DRV Zrt. a vízközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben leírtak szerint végzi. Ebben a kiadványban az igénybejelentésről tájékoztatjuk.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet)

ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet) Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság víziközmű-szolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet) Név, beosztás Dátum Aláírás Jóváhagyta Csapó Sándor ügyvezető 2013. május 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DPMV Zrt. Üzletszabályzata

DPMV Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ...5 1.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA...5 1.3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA...5 1.4. ALAPFOGALMAK...5 1.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZATTÓL VALÓ ELTÉRÉS SZABÁLYAI...11 1.6.

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

3 A SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁSA... 14 3.1 A szolgáltatás létrehozásának feltételei... 14 3.2 Lakossági ivóvíz bekötés... 16

3 A SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁSA... 14 3.1 A szolgáltatás létrehozásának feltételei... 14 3.2 Lakossági ivóvíz bekötés... 16 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1 A Szolgáltató... 5 1.2 A szabályzat célja... 5 1.3 A szabályzat hatálya... 5 1.4 Alapfogalmak... 5 1.5 Az üzletszabályzattól való eltérés szabályai... 12 1.6 Az

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 012 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a víziközmű szolgáltatások általános szerződési feltételei Változatszám: 2.3 Változás kelte: 2007. 03. 15. Egyedi szám: Változások átvezetésére kötelezett példány: igen:

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK Zártkörűen működő Részvénytársaság Üzletszabályzata 1 /85 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 I.1. A társaság bemutatása... 6 I.2. A szabályzat készítésének célja... 7 I.3. A szabályzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014. október 31-2015...-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014. október 31-2015...-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014. október 31-2015....-től Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 85 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 85 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet)

ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet) Címe: 3501. Miskolc, Pf.26. 3527. Miskolc, Tömösi út 2.sz. Telefon: 06/46/343-011 FAX : 06/46/342-423 www.borsodviz.hu ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet) 1/115 Tartalom I. Az üzletszabályzat célja, hatálya, fogalom-meghatározások,

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. április 30.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. április 30. í í é í Ó á á ő á ü á é ű á á ú ú á é í ű TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 8 1.1. A szabályozás célja... 8 1.2. Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 9 1.1. A szabályozás célja... 9 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA...

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA... TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. 2014. február

ÜZLETSZABÁLYZAT. PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. 2014. február PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT 2014. február Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRT KÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelete a vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen üzletszabályzat fentiekben jelzett hatályba lépési napján a 2013. október 3-án jóváhagyott üzletszabályzat hatályát veszti. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árak

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Hatálybalépés napja: 2015. november 1. Gyál, 2015. október 30. Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1 A Szolgáltató... 5 1.2 A szabályzat

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRT. Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat. Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1

A ZALAVÍZ ZRT. Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat. Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási Üzletszabályzata Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 7. II. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Közmű Akadémia 2014. Június 17.

Közmű Akadémia 2014. Június 17. H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vízvonal@vizmuvek.hu Közmű Akadémia 2014. Június 17. Aktuális ügyfélszolgálati

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 129

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 129 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 129 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 7. II. Fogalom-meghatározások és rövidítések

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (XII. 16.)önkormányzati rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA ÖKOVÍZ Kft. 2013.04.04. TARTALOM I. Általános rész... 5 1.1. A szabályzat célja... 5 1.2. A szabályzat hatálya, érvényessége... 5 1.3. A szabályzat kiadásának módja...

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1, A Társaság bemutatása Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. A 2011. évi CCIX. Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásai alapján 10 település Önkormányzata megalapította a Hajdúsági

Részletesebben

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA ÖKOVÍZ Kft. 2013.04.04. TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. Az Üzletszabályzat célja... 6 1.1.1. Stratégiai célok... 6 1.1.2. Minőségpolitikai célok... 7 1.2.

Részletesebben

Egyesült Regionális ÖnkormányzatiVíziközmű és Közszolgáltató Zrt. Üzletszabályzat tervezet, 2013. 04. 16. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet.

Egyesült Regionális ÖnkormányzatiVíziközmű és Közszolgáltató Zrt. Üzletszabályzat tervezet, 2013. 04. 16. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet. Egyesült Regionális ÖnkormányzatiVíziközmű és Közszolgáltató Zrt. Üzletszabályzat tervezet, 2013. 04. 16. ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezet Oldalszám: 1/53 Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. szeptember 25.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. szeptember 25. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1. Szolgáltató adatai... 16 I.4.2. Szolgáltató

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként:

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2007. (XII.13.) sz. rendelete a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról a 25/2008. (XII.19.) 28/2009. (XII.17.) sz. a 25/2010. (XII.16.)

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével Magyar Energetikai

Részletesebben

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v5. Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám:

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v5. Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám: Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: v5 Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám: Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete. Értelmező rendelkezések 1..

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete. Értelmező rendelkezések 1.. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete A közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő

Részletesebben

Üzletszabályzat 2013. 04. 16. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt.

Üzletszabályzat 2013. 04. 16. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Víziközm és Közszolgáltató Zrt. tervezet ÜZLETSZABÁLYZAT ZLETSZABÁLYZAT Oldalszám: 1 / 92 Tartalomjegyzék I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA... 3 II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1.1. Az Üzletszabályzat célja: Az Üzletszabályzat a 2011. évi CCIX víziközművek üzemeltetéséről szóló törvény, a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, illetve a víziközművek üzemeltetésére

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2016. szeptember 1-től 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt.

ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. Székesfehérvár,2014. december FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom meghatározások, a FEJÉRVÍZ ZRt.-re mint Szolgáltatóra

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. FEJÉRVÍZ ZRt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. FEJÉRVÍZ ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. Székesfehérvár, 2013. április FEJÉRVÍZ ZRT. Üzletszabályzata oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom meghatározások, a FEJÉRVÍZ ZRt.-re mint Szolgáltatóra

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. Üzletszabályzat Tervezet

Északdunántúli Vízmű Zrt. Üzletszabályzat Tervezet Északdunántúli Vízmű Zrt. Üzletszabályzat Tervezet 2013 TARTALOM I. Az Üzletszabályzat célja... 5 II. Az Üzletszabályzat tárgya és hatálya... 5 III. Fogalom meghatározások... 5 IV. Az Üzletszabályzattól

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége, közzététele... 6 1.3. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZT. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet. Változatszám: v6. Hatályos: 2015...

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZT. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet. Változatszám: v6. Hatályos: 2015... ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezet Változatszám: v6 Hatályos: 2015..... Egyedi szám: Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a készítő hozzájárulása nélkül más szervezetre nem alkalmazható.

Részletesebben

A Sárvár-Víz Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA (ÜSZ)

A Sárvár-Víz Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA (ÜSZ) A ÜZLETSZABÁLYZATA (ÜSZ) TERVEZET! Hatályos: Jóváhagyta: Sárvár, 2013.04.29 TARTALOM JEGYZÉK Hatályos:... 1 Az üzletszabályzat célja... 3 Az üzletszabályzat hatálya... 3 Fogalmak meghatározások... 3 A

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Példányt kérünk aláírás után visszajutatni. Nagykovácsi Viziközmű Kft. 2094 Nagykovácsi Pf:48 szerződés száma: 2365 / 0 KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (Lakossági elkülönített

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

SZAKMAI TESZT FELADATOK

SZAKMAI TESZT FELADATOK SZAKMAI TESZT FELADATOK Csapat neve: Pontozás Csapat sorszám: Minden kérdésre egy helyes válasz adható, minden helyes válasz 2 pontot ér. Helytelen, illetve több bejelölt válasz esetén, vagy ha nincs bejelölt

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 8 1.1. A szabályozás célja... 8 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Címe: 3501 Miskolc, Pf Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/ FAX : 06/46/

ÜZLETSZABÁLYZAT. Címe: 3501 Miskolc, Pf Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/ FAX : 06/46/ Borsodvíz Zrt. Üzletszabályzat 2016... Címe: 3501 Miskolc, Pf. 26. 3527 Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/343-011 FAX : 06/46/342-423 www.borsodviz.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Ficsor Miklós cégvezető Oldal:

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ Az 1. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte. Hatályba helyezés dátuma: Felülvizsgálatok, módosítások: Száma Jellege Időpontja Kiadás száma

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte. Hatályba helyezés dátuma: Felülvizsgálatok, módosítások: Száma Jellege Időpontja Kiadás száma Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Gazdasági igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben