Szolgáltatásaink: Egyedi szoftverek fejlesztése. Oktatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatásaink: Egyedi szoftverek fejlesztése. Oktatás"

Átírás

1 ! " # $ %%% A Regatta Szoftver Tanácsadói és Fejleszti Iroda azzal a céllal alakult meg 1998-ban, hogy mint szakérti iroda támogassa partnereinek számítástechnikai döntéshozói tevékenységét, illetve speciális egyedi fejlesztésekkel - hardver és szoftver területen egyaránt - segítse megrendelinek munkáját. Cégvezet: Gazsó Zoltán Cím: 1046 Budapest, Lahner György utca 3/b Telefon: Internet: Szolgáltatásaink: Egyedi szoftverek fejlesztése Cégünk f tevékenységi köre az egyedi szoftverek fejlesztése. Megbízóinkkal szorosan együttmködve, rugalmas projektvezetés mellett hozzuk létre a szükséges alkalmazásokat, radikálisan csökkentve ezzel a szoftver fejlesztésére és beüzemelésére fordítandó idt. Munkánk során a legfejlettebb eszközöket és a legújabb kutatási eredményeket alkalmazzuk, a szoftvertervezés és fejlesztés során maximális modularitásra törekszünk, biztosítva ezzel az alkalmazás egyszer továbbfejleszthetségét. És még valami: számunkra nem ér véget a munka az átadással, értelemszeren biztosítjuk a szoftver változáskövetését is. Oktatás Cégünk vállalja egyedi tematikájú, számítástechnikai és határterületi témákat felölel tanfolyamok szervezését és lebonyolítását. Munkatársaink a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói, kutatói, kik közül többen számos, nagy példányszámban eladott szakkönyv szerzi. Mindez garanciát jelent a testre szabott, hatékony tematikájú tanfolyamokra, a magas szint oktatói munkára. Partnereink igénye esetén kihelyezett tanfolyamok szervezését is vállaljuk. Néhány megrendelnk, akiknél speciális kihelyezett (esetenként több hetes) kurzust vezettünk: Honvédelmi Minisztérium, Reanal Rt., Chinoin Rt., Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt., Szinvakomp, Budapesti Fpolgármesteri Hivatal, Állami Erdészeti Szolgálat., Fe-Tools

2 Szakérti, tanácsadói tevékenység Cégünk - hátteréül tudva a Budapesti Mszaki Egyetem oktatói és kutatói állományát - szakérti, tanácsadói tevékenységgel támogatja partnerei, megbízói munkáját. Tanulmányainkkal, tanácsainkkal hatékonyan segítjük Önt döntés elkészítési, döntéshozói feladatai során. Milyen informatikai háttér támogatja leginkább az Ön cégének munkáját? Hogyan gazdálkodhat legeredményesebben az informatikai fejlesztésekre szánt erforrásokkal? Milyen rövid közép hosszútávú stratégiát célszer kialakítania a kívánt cél elérése érdekében? Projekt-vezetés Sok példa igazolja, hogy az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos projektek küls, független projektvezetéssel válnak a leghatékonyabbá. (Nem hatnak az alá és fölérendeltségi viszonyok és érdekellentétek, szabadabban áramlik az információ.) A bels tapasztalatokat felhasználva, de a küls szemlél friss látásmódjával lehet igazán eredményes megoldásokat találni a felmerül problémákra. Munkatársainkkal - akik a projektvezetés elismert szakemberei és oktatói - ezen a téren is készséggel állunk partnereink rendelkezésére. Informatikai stratégia kialakítása Sok éves tapasztalatunk birtokában, valamint a hazai és nemzetközi elvárások ismeretében szakérti segítséget nyújtunk partnereink rövid, közép és hosszú távú informatikai stratégiájának kidolgozásában. Részt veszünk az informatikai stratégia bevezetésében, elemz tanulmányt készítünk a tapasztalatokról, és folyamatos kontrollt biztosítva elvégezzük az IS idszaki felülvizsgálatát. Adatmodellezés Az információs társadalom legnagyobb értéke a gyors és pontos információ, partnereink legnagyobb tkéje éppen ezért a rendelkezésükre álló adatvagyon. A Regatta Szoftver Tanácsadói és Fejleszti Iroda vállalja, hogy elkészíti megrendeli számára az általuk kezelt adatok adatmodelljét. Ez a modell képezheti a továbbiakban minden adatkezel folyamat és alkalmazás alapját, lehetvé téve a redundanciák kizárását, optimalizált folyamatok tervezését. A generális adatmodellhez való igazodás megkönnyíti az egymástól függetlenül fejlesztend alkalmazások integrációját, és csökkenti az átfedésekbl adódó költségtöbbletet. Teljes informatikai rendszerek kulcsrakész átadása Elssorban alakuló, átalakuló cégeknek, intézményeknek ajánljuk alábbi szolgáltatásunkat: Komplett informatikai rendszert telepítünk a felhasználó igényei szerint a legrövidebb idn belül. Ezáltal egy kézbe fogjuk össze a hardver és szoftver elemek beszerzését, installálását, valamint átadás utáni üzemeltetését, szervizét. Ez az Ön számára a legkényelmesebb megoldás: minden problémával - a számítógéptl a hálózaton át az egyedi alkalmazásig - egy szállító foglalkozik.

3 Néhány egyedi fejlesztésünk LHS Projekt-vezetési rendszer Az LHS Consulting megbízásából fejlesztettük ki integrált szoftverünket. A rendszer segítségével komplex projektvezetés valósítható meg. Nyilvántartható a projekt és alprojektjeinek valamennyi szükséges adata, kezelhetk a projekt tervezett, tény- és kapcsolódó költségei, számítható a nyereség. A rendszerhez kapcsolódó tudásbázisban elhelyezhetk és késbb alkalmazhatók a projekt dokumentumai, melyek kereshetk kulcsszavak és szövegtöredék alapján. MMR Minségbiztosítási rendszer Az MMR rendszert a Minell felkérésére fejlesztettük. A cég ultrahangos, radiográfiai, stb. anyagvizsgálatokat végez. A rendszer teljeskören támogatja a Minell tevékenységét, egy megkeresés beérkezésétl kezdve a szerzdéskötésen át a vizsgálatokig. Segítségével állíthatók el a nagybonyolultságú vizsgálati jegyzkönyvek, a bels és a megrendel történ elszámolások. TÜV-NORD Audit rendszer A TÜV-NORD Magyarország Kft. megbízásából került kifejlesztésre az AUDIT rendszer, mely a cég minségbiztosítási auditori tevékenységével összefügg feladatokat látja el. A szoftver kezeli a tanúsított (ISO, HACCP, stb.) partnereknek, auditjaiknak és tanúsítványaiknak adatait. Automatikusan szkenneli, tárolja a dokumentumokat. A tanúsítványokra és kapcsolódó dokumentációjukra komplett dokumentumkövetést valósít meg. Automatikusan szkenneli, tárolja a dokumentumokat. Automatikusan generálja az értesít faxokat. Segítségével tervezhetk az esedékes auditok. Bels foglaltsági naptára segítségével jelölhetk ki az audit szakérti, auditorai. Kommunikációs felületén hívások kezdeményezhetk a tárolt telefonszámokra. Sportmax Klubrendszer A Sportmax üzemelteti Közép-kelet Európa egyik legnagyobb sportkomplexumát Kamaraerdben. A 8700 nm beépített és nm szabad területen 30 féle sporttevékenység végezhet. A rendszer célja a klubtagságot váltó cégek, magánszemélyek befizetéseinek kezelése, az igénybe vett szolgáltatások elszámolása. A rendszerben elektronikus kártya (chip/mágnes) segítségével azonosítjuk a klubtagokat, akik ezzel az eszközzel fizethetik az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét. A rendszer komplex adminisztrációs felületet biztosít a klubrendszer mködtetéséhez. MÁV szabványtár A MÁV Szabványügyi Központ megbízása alapján fejlesztettük ki a MÁV szabványok tárolását, kezelését végz rendszert. Feladata a szabványok és adataik elektronikus formátumban történ tárolásának megvalósítása, a szabványok internetes publikálása. Regisztrálja a Web adatbázis jogosult felhasználóit, ellátja a tarifálási feladatokat, WEB oldali modulja pedig lehetvé teszi a szabványok adatai alapján történ keresést, és a találati listából a letöltés kezdeményezését. A feladathoz kapcsolóan létre kellett hozni a szabványok adatbázisát, mely jelents adatfeldolgozási feladatnak bizonyult. Közel kétezer Word dokumentum tisztán elektronikus feldolgozása alapján állítottuk össze az adatbázist alkotó rekordokat.

4 A MÁV Szabványügyi Központ honlapja A MÁV szabványtár kialakításához kötdik a MÁV Szabványügyi Központ honlapjának elkészítése. A webhely f célja az intézet bemutatása mellett a MÁV szabványok letölthetvé tétele. ARIADNE 2002 személyzeti tanácsadói rendszer Az ADECCO Magyarország megbízása alapján fejlesztettük ki a cég személyzeti tanácsadói munkáját támogató rendszerünket. Az alapszoftvert az eltelt idszakban folyamatosan fejlesztettük, így mára egy olyan komplex rendszerré ntte ki magát, mely az Adecco irodáinak összetett tevékenységét teljes egészében képes támogatni. Az Ariadne rendszeren belül történik a munkavállalók regisztrálása, a munkaadók megkereséseinek rögzítése, s a két adatcsoport alapján a lehetséges jelöltek kiválasztása. A rendszer mind az idszakos, mind az állandó munkákhoz kapcsolódó feladatokat támogatja. ABLAB kísérleti rendszer A rendszer a Chinoin Rt. PG gyártási és optimatizálási kísérleteinek adatait kezeli. Segítségével dinamikusan állíthatók el a technológiai leírások. Számítja a kísérletek anyagszükségleteit, költségeit, illetve kalkulálja azokaz a leend gyártásra. Adatokat szolgáltat a gyártásellenrzés felé. Diagramokat, excel táblákat készít és importál. PG karbantartási rendszer Szintén a Chinoin megbízásából készítettük el a PG üzemek karbantartási igényeit kezel szoftverünket. A program a felmerült igényektl kezdve, az elbíráláson, technológia hozzárendelésen, megvalósításon keresztül az átvételig követi nyomon a karbantartási feladatokat. Árnyék Ügyviteli Rendszer A Hernádi Árnyékolástechnika részére készült a cég teljes tevékenységi körét támogató rendszerünk. A szoftver a megkeresésektl kezdve, az árajánlatokon és megrendeléseken át az átadásig követi az ügyviteli, termelési folyamatokat, számos automatizmussal könnyítve az adminisztrációs, pénzügyi feladatokat. Anyaggazdálkodási modulja a készletek állapotának ellenrzését, a felhasznált anyagok kimutatását, kalkulációs modulja a nyersanyag és élmunka szükséglet alapján az árkalkulációs feladatokat segíti. A rendszert kulcsrakészen adtuk át, kialakítva a lokális hálózatot, installálva a munkaállomásokat, bevezetve az Árnyék rendszert. Shell Smart szerviz szoftver A Shell Hungary Rt. megbízása alapján készítettük el a meghibásodott Smart kártyák javítását végz szoftverünket. A feladat érdekessége volt a smart kártya iró fekete doboz gyártója által rendelkezésünkre bocsátott szoftver interfész programozása. Iktatási rendszer Az Állami Biztosításfelügyelet számára fejlesztettük ki a centralizált és decentralizált iktatási folyamatokat egyaránt támogató rendszerünket. A szervezet PSZÁF-ba történ integrálásáig ez a szoftver látta el a felügyelet teljes iktatási és iratszignálási feladatait. Felhasználói többek közt: Petfi Irodalmi Múzeum, Erdészeti Tudományos Intézet, Miniszterelnöki Hivatal, Budapesti Mszaki Egyetem Rektori Hivatala, Sanmina Magyarország, Plaza Centers Hungary, Salgóvíz Rt.

5 Mára a szoftver három verzióját forgalmazzuk: Lite a kisebb irodák számára, Signal a nagyobb intézmények számára, SQL mely megegyezik a Signal verzióval, de MS SQL adatbázis-szerveren tárolja adatait. Pay 2000 A Kanadai Nagykövetség megbízása alapján került kialakításra a követség alkalmazottainak bérkifizetését támogató szoftver. A pénzügyi modul a szükséges adatok megadása után automatikusan számítja a járandóságokat és állítja el a szükséges bizonylatokat. Erdtervezési alrendszer Az Állami Erdészeti Szolgálat felkérésére készítettük el a szolgálat komplex rendszerébe illeszked szoftverünket. Feladata az erdtervezési adatok feldolgozása, az E és K lapok kitöltése, ellenrzése. Dokumentumtár A Városkutatás Kft. megbízása alapján került kifejlesztésre Dokumentumtár szoftverünk. Feladata az intézet tulajdonában lév dokumentumok adatainak tárolása, rendszerezett visszanyerése, a fellelhetség nyilvántartása, leltári és kölcsönzési listák készítése. Számla 2005 Komplett számlázó rendszer, raktárkészlet kezeléssel, kintlévség figyeléssel. Képes bizományosi és kompenzáló számlák kezelésére, szállítólevelek kiállítására. A számlázás során kézi adatbevitelre és raktárról történ számlázásra egyaránt lehetség nyílik. A szállítólevelekbl egyszeren lehet teljes, vagy rész-számlát kiállítani Határid figyelés, forgalmi lekérdezések, partneri listák.

6 Fbb referencia helyeink Belügyminisztérium TÁKISZ Honvédelmi Minisztérium Miniszterelnöki Hivatal Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképz Intézet Budapesti Mszaki Egyetem Rektori Hivatal LHS Consulting Erdészeti Tudományos Intézet Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet Shell Hungary Rt. Minell Kft. Melabil Kft. Reanal Finomvegyszergyár Rt. Sanofi~Synthélabo Rt. Chinoin Rt. Salgóvíz Rt. Sanmina Magyarország Plaza Centers Hungary Rt. MÁV Dokumentációs Hivatal, Szabványügyi Központ Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyez Egyesülete Kanadai Nagykövetség ADECCO Hungary Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda Cansys Informatikai Kft. Protokon Kft. GFI Informatikai Kft. Hernádi Árnyékolástechnika Promo-Indra Consorcio Bitrage Pénzügyi Tanácsadó Kft. Városkutatás Kft. ComputerBooks

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer MODULUS KERETRENDSZER MODULUS FRAMEWORK ERP Mi az a MODULUS Vállalatirányítási Rendszer? A MODULUS Vállalatirányítási Rendszer egy modern, internetes technológiára

Részletesebben

Beton Manager. BetonManager. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak. Termékismertető. Legyen egy jó programja 2007.

Beton Manager. BetonManager. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak. Termékismertető. Legyen egy jó programja 2007. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak Termékismertető Legyen egy jó programja 2007. a számítógép, a, Tartalom Problémák és megoldásuk 2 Mi mindent nyer Ön? 6 3 legfőbb előny, amit a nyújt

Részletesebben

InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó programok ismertetje

InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó programok ismertetje Számlázó és raktárkészlet nyilvántartó programok Tel./Fax: 75/510-312 obil: 20/932-5164 és GS termékek online kereskedelme InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

IPARÁGI MEGOLDÁS Kiadványterjesztésre Microsoft Dynamics alapon

IPARÁGI MEGOLDÁS Kiadványterjesztésre Microsoft Dynamics alapon IPARÁGI MEGOLDÁS Kiadványterjesztésre Microsoft Dynamics alapon A Microsoft Dynamics CRM moduljai Értékesítés Az üzleti lehetôségek Az értékesítési folyamatok Az értékesítési tervek optimalizálása Faxszolgáltatások

Részletesebben

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK Lektorálta: Dr. Czabán János Szerkesztette: Dr. Szakály Dezs Miskolci Egyetem 2012 Vállalati kihívások Stratégiai válaszok A tankönyv szerz i: Fülöp Gyula, Kádárné

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

INFOTÉKA. Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014. www.infoteka.hu. www.infoteka.hu

INFOTÉKA. Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014. www.infoteka.hu. www.infoteka.hu INFOTÉKA Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014 INFOTÉKA ÜGYVITELI SZOFTVEREK 2 Infotéka Katalógus 2014 Bemutatkozás Az Infotéka Kft. 1991. februárjában alakult elsősorban ügyviteli szoftverek fejlesztésére.

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Hogyan válasszunk megfelelő gyártó szoftvert?

Hogyan válasszunk megfelelő gyártó szoftvert? ?! Hogyan válasszunk megfelelő gyártó szoftvert? Nincs két egyforma gyártó cég! Minden gyártó cég más és más. Mindenhol más folyamatok, más nyomonkövetési rendszerek, más problémák jellemzőek, mások az

Részletesebben

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5.

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. 1/152 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. Módszer 19 2. Alaprendszer 23 2.1. Adatbázis 23 2.2. Változótáblázatok

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu

Részletesebben

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági Rendszer 1 Néhány szó a CompuTREND Kft.-rôl 2 A CT-EcoSTAT rendszer fejlesztésének alapelvei 5 5 8 9 10 11 15 17 19 19 21 21 21 22 24 24 25 26 27 28 29 29 31 31 A CT-EcoSTAT

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI MEGOLDÁS Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára. Microsoft Dynamics alapon

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI MEGOLDÁS Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára. Microsoft Dynamics alapon Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára Microsoft Dynamics alapon 2 A Microsoft Dynamics NAV moduljai Pénzügy főkönyv vevők és követelések szállítók és kötelezettségek tárgyi eszközök

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat

Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kereskedelem és Marketing Szak Vállalatgazdaságtan Intézet Vállalatgazdaságtan Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük

Részletesebben

V&T Consulting Bt. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait.

V&T Consulting Bt. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait. 1.1 Az SAP rendszerről általában Az 1972-ben megalapított SAP AG Európa legnagyobb független szoftverháza.

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos. felhasználásának modellérték keretrendszere. cím pályázat. megvalósítása és eredményei

Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos. felhasználásának modellérték keretrendszere. cím pályázat. megvalósítása és eredményei Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellérték keretrendszere cím pályázat megvalósítása és eredményei Készítette: Bodnár János Ügyvezet igazgató Nyírinfo Kht. 2007. február 1 Nyíregyháza

Részletesebben

Az informatikai hálózati infrastruktúra biztonsági kockázatai és kontrolljai

Az informatikai hálózati infrastruktúra biztonsági kockázatai és kontrolljai Az informatikai hálózati infrastruktúra biztonsági kockázatai és kontrolljai Készítő: MTA SZTAKI Státusz: Harmadik mérföldkő lezárása; nyilvános! Utolsó mentés: 2006-05-14 IHM MTA-SZTAKI, 2006. A tanulmány

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS - GAZDÁLKODÁSI RENDSZER

HUMÁNERŐFORRÁS - GAZDÁLKODÁSI RENDSZER HUMÁNERŐFORRÁS - GAZDÁLKODÁSI RENDSZER FÓKUSZ A humánerőforrás gazdálkodás informatikai támogatására szakosodott fejlesztő és szolgáltató cég. NEXON PROFIL A NEXON Magyarország piacvezető bérügyviteli

Részletesebben

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Debreceni Egyetem Informatika Kar Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Témavezetők: Dr. Fazekas Gábor Egyetemi docens Zajdóné Kiss Ilona Külső konzulens Készítette: Fige Zoltán

Részletesebben

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta * Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását

Részletesebben

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott -

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - praktikus információk mikro- és kisvállalkozások számára SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerkesztk: Balassa Andrea Horváth Anna Kissné

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozása Útmutató Készült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából 2005. május 25. Készítette a PricewaterhouseCoopers Kft. Szakértok: Czéh Tibor, Tóth

Részletesebben