OLVASÓKÖNYV A SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLVASÓKÖNYV A SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ"

Átírás

1 OLVASÓKÖNYV A SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

2

3 Olvasókönyv Egészség, jólét és gyakorlat Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 Szerepek és kapcsolatok az egészségügyben és a jóléti szférában... 3 I. RÉSZ... 7 GYAKORLAT ÉS SZAKÉRTELEM... 7 Mi a szakma? Gyakorlat versus szaktudás - Jan Williams... 9 Reflexió cselekvés közben - Donald Schön Jogosítvány és mandátum - Everett C. Hughes Nem az a fontos hogy mit csinálsz, hanem hogy ki vagy: gondozói szerepek és gondozói kapcsolatok - Jan Walmsley Munkakapcsolatok: szülésznõk és orvosok a szülészeti osztályon - Jenny Kitzinger, Josephine Green és Vanessa Coupland Jelentõségteljes távolságok - Ruth Purtilo Megsebzett gyógyítók: ébredések - Patrick Wakeling A szemtõl szembeni interakció és konzultáció után - Gerry Stimson és Barbara Webb Terhesség és szülés történelmi távlatban - Elizabeth Roberts II. RÉSZ SOKSZINÛSÉG ÉS DISZKRIMINÁCIÓ Feminista elmélet és stratégia a szociális munkában - Jill Reynolds Azonosságok és különbségek a nõi kliensek és a szociális munkás nõk között - Jalna Hanmer és Daphne Statham Férfiak: az elfelejtett gondozók - Sara Arber és Nigel Gilbert Az elidegenítettek: az öregedés napjainkban - Gladys Elder Kerteket csinálni a pusztaságokból: az idõsebb nõk élete - Norma Pitfield Szerzett hallásvesztés: szerzett elnyomás - Maggie Woolley III. RÉSZ ESÉLYTEREMTÉS ÉS HATALOM A hatalom kérdésköre az egészségügyi és a népjóléti szférában - Roger Gomm A gyógyítástól vagy gondozástól a fogyatékosság meghatározásáig - Vic Finkelstein Egy közösség alkalmazkodása a süketséghez - Nora Ellen Groce Esélyteremtés és elnyomás: feloldhatatlan ellentmondás a kortárs szociális munka számára - David Ward és Audrey Mullender Szabályok, szerepek és kapcsolatok - Sheelagh Strawbridge

4 Egészség, jólét és gyakorlat IV. RÉSZ GONDOLATOK A GYAKORLATRÓL Trauma és unalom: beszámoló arról, hogy milyen az élet egy gyermekosztályon - Barbara Webb Rituális és racionális cselekvés a kórházakban - Gillian Chapman Érzést az orvostudományba - Naomi Craft Az ifjúsági otthonokban dolgozó nevelõk szerepkonfliktusai - Graham Conelly Elmélkedés a csoportos gondozással kapcsolatos érzésekrõl - John Simmonds Gondolatok a rövid távú eseti munkáról - Liz Lloyd Egy feminista csoportmunka-modell bevezetése a feltételes szabadlábra helyezési szolgáltatásokban - Tara Mistry Összegzés Miért tanulmányozzuk a szerepeket és kapcsolatokat? - Kate Lyon

5 Bevezetés BEVEZETÉS Szerepek és kapcsolatok az egészségügyben és a jóléti szférában Ez az Olvasókönyv az Open University "Szerepek és kapcsolatok: az egészségügyi és népjóléti gyakorlattal kapcsolatos nézőpontok" című tanfolyamának részeként készült. Az olvasókönyv, illetve a tanfolyam, aminek részét képezi, három megkülönböztető jeggyel rendelkezik: hangsúlyozza a reflektív gyakorlatot több foglalkozás felől közelít a szerepekre és a kapcsolatokra fókuszál. A könyv önmagában is megállja a helyét, és számíthat az egészségügyi és jóléti gyakorlatot fejleszteni kívánó oktatók, tanárok és diákok érdeklődésére. Reflektív gyakorlat és a reflektáló szakember Az elmúlt évek során az egészségügyi és jóléti dolgozók képzésében a hangsúly a tudásanyag emlékezetbe véséséről eltolódott a szakmai rutin és kompetencia irányába. A kompetencia azonban nemcsak a már ismert és ismerős dolgokra való reagálás képességét jelenti, hanem azt is, hogy hatékonyan tudjunk cselekedni új és előre nem várt helyzetekben. Ebben a helyzetben annak a képességet, hogy reflektáló szakemberek legyünk - azaz, hogy tudatában legyünk annak, hogyan alakulnak ki a problémák és mi a rájuk adott megfelelő válasz - a hatékony szakember egyik jellemzőjének tekintik. A reflektív gyakorlat felismerése Donald Schön professzor nevéhez fűződik. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a szakemberek képesek sokat követelő helyzetekben helytállni: "A feladatvégzés közbeni gondolkodás (reflexió) egész folyamata központi fontosságú eleme annak a "művészetnek", amellyel a szakemberek néha jól kezelnek bizonytalan, instabil, különleges és érdekkonfliktussal terhelt helyzeteket". (Schön, 1. rész) Ez a könyv azáltal járul hozzá a gondolkodó (reflektáló) szakemberek képzéséhez, hogy olyan cikkeket gyűjtött össze, melyekben tudósok, gyakorlati és elméleti szakemberek és a szolgáltatások felhasználói helyzetek, találkozások, elméleti perspektívák leírásával fejezik ki gondolataikat a mindennapi gyakorlatról és tapasztalataikról. Az olvasókönyv cikkeinek összeválogatása során tudatosan igyekeztünk azt bemutatni, hogy a reflektáló szakembereknek tisztában kell lenniük saját emberségükkel, azzal, hogy saját tapasztalataik hogyan teszik képessé őket arra, hogy a segítséget kereső és szolgáltatásokat használó emberekkel együtt érezzenek.

6 Bevezetés Számos cikk, többek között Patrick Wakeling (1. rész), és Barbara Webb (4. rész) cikkei olyan szakembereket mutatnak be, akik a saját szakterületükön saját betegséggel, bizonytalansággal és a hatalomtól való megfosztottsággal kapcsolatos emberi tapasztalatikat használják arra, hogy segítsék a reflektív folyamatot. A foglalkozási sokszínűséget hirdető megközelítés A csoportmunka - azaz különböző háttérrel, képzéssel, szervezeti struktúrával és kultúrával rendelkező dolgozók harmonikus kapcsolatának kifejlesztése régóta célja a szakmai képzésnek. Szóban azonban jobban honorálják, mint a gyakorlatban. Ez a könyv lehetővé teszi, hogy az oktatók és a diákok két módon vizsgálják meg a foglalkozások közti és foglalkozásokon belüli csoportmunkával kapcsolatos témaköröket: 1. Közvetlenül vizsgál eltérő foglalkozásokat űzők együttműködése során felmerülő témákat. Jenny Kitzinger és szerzőtársainak cikkei az 1. részben, gyakorlati körülmények között vizsgálják a csapatmunkát, és kiemelnek néhány olyan problémát, amellyel a különböző foglalkozású együtt dolgozó emberek találkoznak, ezenfelül vázolnak néhány továbblépési lehetőséget is. 2. Számos környezetet vizsgál: feltételesen szabadlábra helyezettekkel foglalkozó hivatalt, fogyatékosokat célzó szolgáltatásokat, gyermekgondozást, ápolást, orvostudományt, szociális munkát. Az Olvasókönyv rendszerezése során szándékosan igyekeztük elkerülni a hagyományos, egészségügy/szociális munka megosztáson alapuló felosztást. Ez teszi lehetővé a közös vonások felismerését az egészségügy és népjóléti területek gyakorlatában. Miért a szerepek és a kapcsolatok? A könyv alcíme "Gondolatok a szerepekről és a kapcsolatokról". A szerepek és kapcsolatok fogalma lehetővé teszi, hogy áthidaljuk a személyes életkörülmények és az emberek életét formáló tágabb strukturális erők közti távolságot. A szerep fogalmi hidat teremthet a személyiség és a kultúra vagy társadalomszerkezet, a szubjektív én (én itt belül) és az objektív (társadalom, ott kint) között. A szerepek szubjektívak, és személyiségünk integráns részei, mivel az általunk játszott szerepek saját személyes identitásunk, ahogy magunkat látjuk, és ahogy minket látnak, részévé válnak. A szerepek objektívak, részei a kultúrának és a társadalomszerkezetnek; generációról generációra szállnak; szerepeinket a "fogasról akasztjuk le" más egyéb hozzájuk kötődő kulturális előírásokkal együtt. Egy ilyen híd központi elem a szakemberek képzésében, mivel a személyes körülmények és a strukturális kérdések közti kapcsolat kulcsfontosságú a szakmai gyakorlat megértésében. A képzés nagyon könnyen hibát követhet el e megosztás bármely oldalán. Az egyénekre helyezett hangsúllyal túlbecsülhetjük az egyén 4

7 Bevezetés képességét hátrányai leküzdésére, figyelmen kívül hagyva a nagy strukturális kérdések, mint például a szegénység, munkanélküliség, fajgyűlölet hatását. Hasonlóképpen, a strukturális témákra helyezett hangsúly következtében a diák tehetetlennek érezheti magát: képtelen látni, milyen egyéni cselekedettel szállhat szembe az elsöprő társadalmi egyenlőtlenségekkel. A szerepekre és kapcsolatokra helyezett figyelemmel mind az életünket formáló nagy szerkezeteket, a társadalmi környezetet, mind az egyén helyzettel kapcsolatos meglátásait és hozzájárulásait is figyelemmel követhetjük. A szerepek és kapcsolatok egyetemesek. Majdnem olyan nehéz az embernek elképzelni saját magát szerepen, kapcsolaton kívül, mint a világot elképzelni idő nélkül. A szerepek és kapcsolatok fogalma tehát lehetővé teszi, hogy az egészségügy és népjólét összes szereplőjét figyelemmel kísérjük. A felhasználók és dolgozók, a szakemberek és az informális gondoskodók mindegyikének vannak szerepei és kapcsolatai. Ezt láthatjuk az Olvasókönyvben. Különféle szerepekkel rendelkező emberek cikkeit válogattuk össze. Figyelmet szeretnénk irányítani arra a kapcsolatra, ami a szerzőt az anyaghoz fűzi. Néhány szerző nyíltan beismeri ezt a kapcsolatot. Olyan cikket is lehet találni, amit egy szellemi fogyatékos hölgy írt saját életéről és tapasztalatairól (Anita Binns, 3. rész). Anitáról elmondható, hogy intim kapcsolatban áll azzal, amit ír; saját, közvetlen tapasztalatairól számol be. Hasonlóképp Barbara Webb, aki foglalkozására nézve szociológus, felhasználta saját, egy égési sérüléseket kezelő osztályra került gyermek anyjaként szerzett személyes tapasztalatait, hogy megírja a "Trauma és unalom" című cikket (4. rész). Érdekes kombináció. Ezzel ellentétben egy tudományos szöveggyűjteményben talán megszokottabb olyan írásokat találni, ahol a szerző szerepe nem explicit, és nincs említés az anyaghoz való kapcsolatáról. Roger Gomm (3. rész) például nem magyarázza meg, hogy miért éppen a hatalommal való felruházásról ír, sem azt, hogy milyen minőségben írta a cikket. A szerepek és kapcsolatok kontextusában talán kíváncsiak lennénk ilyen dolgokra, és érdekelne minket, hogy a szerző szerepe milyen hatással van a választott témakörre és bemutatásának módjára. A részek Az Olvasókönyv és a tanfolyam szerkezetének kialakításakor tudatában voltunk annak, hogy a "szerepek és kapcsolatok" egy bizonyos nézőpontból mutatják be az egészségügyet és a népjóléti szolgáltatásokat. Egy másik értelmezés szerint teljesen határok nélkül hagynának minket. A szerepek és kapcsolatok átfoghatnák az emberi élet és tapasztalat egészét. A határok megrajzolásakor három kulcsfontosságú témát használtunk az első három rész megszerkesztésekor: gyakorlat és szakértelem sokszínűség és diszkrimináció esélyteremtés és hatalom. Az utolsó rész a mindennapi gyakorlatra reflektálva a témákat foglalja össze. A témák nem "ellentétesek": nem arra akarunk utalni hogy a "gyakorlat" jó és a 5

8 Bevezetés "szakértelem" nem, vagy fordítva. Inkább szervező kategóriákként használjuk őket, amelyek összekapcsolhatják az egyénit és a strukturálist, és a reflektív szakmai gyakorlat kifejlesztését segítik elő. Megvan továbbá az az előnye is, hogy lehetőséget kínál új megfontolásokat nyújtva a praxis különféle nézőpontokból való széles körű megvitatására. Az első téma, gyakorlat és szakértelem, a professzionalizmusról szóló elterjedt vitára hívja fel a figyelmet. Egy szakembernek gyakorlata és nyilvánosan elismert szakértelme is van. Mégis, másoknak is van értékes tapasztalata - informális gondozóknak, szakképzetlen dolgozóknak, a szolgáltatások felhasználóinak. Az ő tapasztalatuk nem szükségképp van "szakértelemként" fémjelezve, de nem is szükségszerűen kevésbé értékes. A második téma, sokszínűség és diszkrimináció lehetővé teszi, hogy megkülönböztetés ellenes kérdésköröket érintsünk. A diszkrimináció semleges kifejezés; a megkülönböztetés hasznos is lehet, ahelyett, hogy a szolgáltatás felhasználóinak szükségleteit figyelmen kívül hagyva ugyanazokat a szolgáltatásokat kínáljuk. A nemi, faji, fogyatékosságon vagy más veleszületett jellemzőkön alapuló negatív diszkrimináció endemikus a nyújtott szolgáltatásokban. Ezt ellensúlyozandó, a hatékony megkülönböztetés tükrözheti a sokszínűséget, és hagyhatja kibontakozni azt. Az Olvasókönyv ezen része nők, fekete bőrűek és idősek tapasztalatain alapuló példákra támaszkodik. A harmadik rész, az esélyteremtés és hatalom, a hatalom forrásait és a hatalommal való felruházás jelentését járja körül. A hatalommal való felruházás jelenleg hívó szó az egészségügyi és népjóléti szolgáltatásokban. A szakembereket arra buzdítják, hogy "ruházzák fel hatalommal" a szolgáltatás-felhasználókat. De ez különféle embereknek mást-mást jelenthet. A "hatalommal való felruházás" politikailag vitatott kifejezés. Az Olvasókönyv a különböző nézőpontokra hoz példákat, és végre megvilágít egy olyan témát, amelyről sokszor tévesen gondolkodnak. Az utolsó rész a "reflektálás a szakmai gyakorlatra". A tanfolyam kifejlesztése során tudatosan próbáltuk a diákokat ahhoz segíteni, hogy reflektáljanak, el tudjanak vonatkoztatni a közvetlen helyzetüktől és tágabb környezetben szemléljék azt. Ebben a részben a cikkeket főként olyan szakemberek írták, akik éppen ezt teszik: elvonatkoztatnak és gondolkodnak. Bár részekre osztottuk az Olvasókönyvet, a felmerülő kérdések átfedik a részek határait. Látható, hogy sok, talán a legtöbb cikk mondanivalója két vagy még több rész témájára is vonatkozik. Arra kérjük az olvasót, saját maga kapcsolja össze a részeket, és gondolkozzon el az Olvasókönyv témáinak összekapcsolódásán, és alakítsa ki saját nézőpontját az egészségügy és népjólét gyakorlatáról. 6

9 I. RÉSZ GYAKORLAT ÉS SZAKÉRTELEM Az Olvasókönyvnek ez a része sokszor rendeződik a gyakorlat és szakértelem fogalmak köré. A kettő közötti különbségtétel gyakran abban áll, hogy a szakértelem magában foglalja a szakmai gyakorlatot, és ezen kívül egyfajta formális képzés során megszerezhető és képesítéshez vezető speciális tudást, valamint szakismeretet is. Emiatt a professzionalizáció témája nagyon is a vita középpontjába került és felvetődik a kérdés, hogy a nyilvánosság elismerése és értékítélete mennyire válik kulcsfontosságúvá a "szakértő" cím megszerzésében és azoknak az egyéneknek a megítélésében, akikre a "szakértő" címet ragasztották. Ennek a folyamatnak a végeredményeként anyagi elismerés kapcsolódik ahhoz a munkához, amit szakértelem alapján végeznek el. A betegek, öregek, fogyatékosok fizetést nem kapó gondozói gyakran hatalmas mennyiségű gyakorlatra és szakismeretre tesznek szert a feladataik elvégzése közben. Jártasságuk lehet, hogy nagyon hasonló a szakemberekéhez, mégis a szakérő szó ez utóbbi csoport számára van fenntartva még akkor is, ha éppen csak az első hetet kezdték meg a munkahelyükön. A gyakorlat és a szakértelem ilyen megkülönböztetése ellentétes a teljesítménybeni kompetencia jelenlegi hangsúlyozásával, mivel figyelmen kívül hagyja, hogy a kompetencia mögötti tudást és szakismeretet milyen módon szerezték meg. Míg azonban megtapsoljuk a gyakorlat értékelésére tett kísérleteket, fennáll annak a veszélye, hogy a szakismeret leértékelődik. A szolgáltatók tapasztalatának és a szakember tudásának ugyanarra a szintre helyezésére tett kísérlet egyfajta "hamis egyenlőséghez" vezethet, ahol a szolgáltató szaktudását leértékelik, vagy akár meg is tagadják. Ebben a részben az első három cikk Jan Williams, Donald Schön és Everett C. Hughes tollából a "mi teszi a szakembert" kérdéskört járja körül. Jan Williams azzal érvel, hogy a szakembereket egy szakismeret-tömegre való igény jellemzi, mégis most ezt az igényt éri kihívás. Legalábbis a segítő foglalkozásokon a szakembernek a szolgáltatás felhasználójával kialakított kapcsolata fontosabb, mint a saját szakértői szerepe. Jan Williams néhány felvetése Donald Schön cikkében is megjelenik. Ő a szakember szerepét "technikai szakértő" helyett, "intuitív művész"-ként hangsúlyozza. A kiválasztott részletben Schön arról beszél, hogyan reflektálnak a szakemberek cselekvés közben, hogyan kötik össze az elméletet a gyakorlattal. Everett C. Hughes klasszikus tanulmányából, a "Jogosítvány és mandátum"-ból vett részlet más szempontból vizsgálja a szakembereket. Arra a képességükre

10 Gyakorlat és szakértelem összpontosít, hogy meg tudják a vita terminusait határozni, és ez fontos aspektusa az általuk birtokolt hatalomnak. A szakterület maga befolyásolja az egy bizonyos területen feltehető kérdéseket. A szakember "bűnös tudást" is birtokolhat, amit a köznapi emberek nem. Az orvos például olyan részleteket is megkérdezhet betegétől, amikről még a legszorosabb kapcsolatban is ritkán esne szó, az ápolónő intim testápolásban segít; a tanácsadó rákérdezhet a szexuális előéletünkre. Így a szakemberek elkülönülnek, mivel jogosítványuk van arra, hogy olyan tudást birtokoljanak és olyan információkat kutassanak, amit az egyén normális esetben eltitkol. Jan Walmsley cikke a gondozás területén létező néhány ellentmondást boncol. Megvizsgálja a fizetett és fizetést nem kapó gondozók feladatainak átfedéseit és felvázol néhány olyan ebből fakadó ellentmondást, ami különösképp a szakképzett gondozók körében terjedt el. A különféle szakmai csoportok közti kapcsolat a témája a következő cikknek. A különféle szakemberek közti csoportmunka régóta kívánatosnak tűnt, de úgy látszik jelentős gyakorlati nehézségekkel jár. "Munkakapcsolatok: szülésznők és orvosok a szülészeti osztályon" című cikkükben Jenny Kitzinger, Josephine Green és Vanessa Coupland megvizsgálják, milyen a kapcsolat a szülésznők és az orvosok között, a különféle kórházi osztályok irányítási struktúrájában. Egymást átfedő szerepek által kiváltott kérdéseket emelnek ki. Az orvos és a szülésznő munkájának elkülönítése nehézséget rejthet magában, de megfelelő hozzáállással nem megvalósíthatatlan feladat. A következő három cikk a dolgozók és a felhasználók relatív szerepeit különböző nézőpontokból vizsgálja. Ruth Purtilo "Jelentőségteljes távolságok" című írása a személyes és szakmai szerepek közti határokról szól. Illusztrálja, hogy miben különbözik a dolgozó szerepe a barát vagy kolléga-szereptől, és mennyire fontos a megfelelő határok kijelölése a dolgozó-felhasználó kapcsolatban. Patrick Wakeling cikke egy saját élményein alapuló szerepcserét ír le. Mikor egy pszichiáter egy pszichiátriai kórház páciense lesz, tapasztalatainak egy részét tagadja. Viselkedését túlmunka és stressz eredményeként racionalizálják. Idegbetegségének valóságosságát leértékelik. Wakeling leírja, hogyan értette meg jobban a depressziót és hogyan növelte orvosi tapasztalatát az, hogy átélte, milyen páciensnek lenni. Gerry Stimson és Barbara Webb az orvos/beteg konzultációkról számol be. Bár első ránézésre úgy tűnik, hogy az orvos rendelkezik a szakértelem monopóliumával, a beteg is rendelkezik hatalommal és a találkozás aktív szereplőjévé válik. A szerző leírja, hogy a páciens hogyan támaszkodik saját tapasztalat- és információforrásaira a döntéshozatalban, amely nem feltétlenül az orvos által előírt megoldás. A gyakorlat és a szakértelem különféle aspektusainak vizsgálatát egy történeti kitekintéssel tesszük teljessé. Elizabeth Roberts "Terhesség és szülés" című írásában a nők személyes beszámolóit használja fel annak bemutatására, hogyan váltott fel egyfajta szakértelmet, a hagyományos képzetlen bábákét egy másik, a képzett szülésznőké. 8

11 1. Mi a szakma? Gyakorlat versus szaktudás Jan Williams Mi a szakma? Régóta vitatják, mi is alkot egy szakmát; megkísérelték már beazonosítani az összes, a szakmát jellemző vonásokat. Freidson (1986) az önirányítás vagy autonómia kérdését helyezi középpontba és arra utal, hogy a szakmák központi eleme, hogy szabályozni tudják saját ügyeiket - ezt a hatalmat általában törvényesen garantálják. Millerson (1964) a szakmákat meghatározó huszonegy szerző munkáját felmérve huszonhárom olyan elemet talált, amit a szakma meghatározására használtak, habár csak kis konszenzus volt közöttük. Bizonyos kulcsjellemzőket azonban gyakran említenek. Ezek: elméleti tudáson alapuló jártasság, oktatás és foglalkozás nyújtása, a tagok kompetenciájának tesztelése, szervezettség, egy szakmai viselkedési szabályzathoz való ragaszkodás, altruista szolgálat. A szakmákat jellemző vonások különféle nézőpontja miatt, nincs egyetlen "ideáltipikus" szakma sem. A különböző foglalkozási csoportok többé-kevésbé szorosan illeszkednek a fenti kritériumokhoz - és aztán idővel megváltoznak. A szakember-kliens kapcsolat egyik fontos eleme a misztifikáció: a szakemberek szolgáltatásaikat ezoterikusként mutatják be. A szakismeretüktől tesznek függővé másokat, és csökkentik azokat a tudás- és tapasztalat területeket, amelyeket klienseikkel közösen bírnak. Így növelik a társadalmi távolságot saját maguk és a klienseik között, és ezáltal nagyobb autonómiára tesznek szert (Johnson, 1989) Míg kis számú foglalkozás régóta a szakma státusát birtokolja, az elmúlt negyven év során a növekvő ismeretek és technológia miatt sokkal több foglalkozás kezdett "professzionalizálódni". A szociális munka, ápolás, védőnőség, szülésznőség vagy tanárság és hasonló foglalkozások - melyeket gyakran, mint félig-szakmákat említenek - megpróbáltak javítani a státuszukon és teljes szakmaként kívánták elismertetni magukat.

12 Gyakorlat és szakértelem A szakértői tudás, mint a szakmák alapja Amint arra az előzőekben már utaltunk, a hagyományos szakmák alapja egy olyan elméleti tudásanyag, amely az alkalmazott speciális szakismeretek alapjául szolgál. Hoyle (1982: 48) leírta az érvényes tudás tudományos közösség által meghatározott kritériumait: "kodifikált, rendszerezett, egyetemes tudás, melyet kísérletezéssel és független kételkedő kutatással hoztak létre, és amennyiben gyakorlati vagy személyes problémákra alkalmazzák, racionális és tárgyilagos módon teszik azt". Egy ilyen rendszerezett, elméleti tudás birtoklását tekintik bármely, a szakma státusára törekvő foglalkozási csoport lényegi alapjának. Egy szakmai csoport specialista tudása szolgál egész filozófiák és rendszerek kidolgozásának alapjául; például az ügyvédek határozzák meg a törvények természetét és funkcióját és az igazságszolgáltatás módját; az orvosok definiálják mi a betegség, az egészség és osztják el az orvosi szolgáltatásokat. Egy speciális tudásanyagra való hivatkozás tehát központi jelentőségű, mivel ezen nyugszik a szakmabeliek azon követelése, hogy ők rendelkeznek képesítéssel arra, hogy tanácsot adjanak, hogy "jobban tudják", mint a klienseik - és ebből következik az autonómiára, a nagyközönség bizalmára, a jutalmazásra és presztízsre való igény. A hagyományos orvosi, jogászi, építészmérnöki stb. szakmák speciális tudásának jól megalapozott bázisa van. Az elmúlt években a szakma rangjára törekvő foglalkozások, mint például a szociális munka, ápolás, tanítás hasonlóképp kísérletet tett egy, a munkájukat megalapozó elméleti tudás meghatározására és hangsúlyozására; megpróbálták meghosszabbítani a kezdeti képzés időtartamát, és szilárdabban alapoztak tudományos diszciplínákra; érveltek amellett, hogy csak a szakképzettek kezdhessenek dolgozni és megpróbálták eltávolítani a szakképzetlen munkaerőt. Egyre növekvő kutatási és ösztöndíjprogramokat fejlesztettek ki a foglalkozásuk megalapozására. Ilyen módokon próbáltak "professzionizálódni", és kísérelték meg, hogy szakmaként teljes státust és elismerést vívjanak ki maguknak. (Hoyle, 1982). A szaktudás tehát az az alap, amire a szakmai státus épül és ennek a tudásnak a megszerzése az a mód, amellyel a hatalom és ellenőrzés fenntartható. Minden szakma szolgáltatásokat kínál; és ez a szolgáltatás tanácsadást is magában foglal. E tanácsadásra való jogosultság követelése, mint minden más, szakemberek által igényelt dolog, a specializált tudás birtoklásán alapul. Hughes szerint (1975: 249) "A szakmabeliek állítanak dolgokat. Állítják, hogy bizonyos dolgok természetét jobban ismerik, mint mások, és ügyfeleiknél jobban tudják, mi bántja őket, vagy mi a baj a dolgaikkal." Hagyományosan tehát a szakemberek megközelítésmódja az ügyfeleknek való tanácsadás és felvilágosítás szempontjából előíró (preskriptív) volt - azaz a szakember, mint szakértő írja elő, hogy az ügyfélnek mit szükséges tudnia, ezt az információt/tanácsot továbbadja és engedelmességet vár. A hangsúly a tudás egyoldalú átadásán van, a szakértőtől a civil személy felé: "a tudás olyan ajándék, amit az önmagukat jól informáltnak tartók adnak át azoknak, akikről azt hiszik, hogy semmit sem tudnak." (Freire, 1972: 46) Az ügyfél felvilágosításának ez az előíró 10

13 Mit jelent a szakma? megközelítésmódja a pedagógia hagyományos oktatási modelljéhez igazodik. Alapja a racionalizmus: a tudományos objektivitásban, a tudás biztos és abszolút voltában, és az egyéni emberi lényektől független eredetében és státusában való hit. A tudás azonban nem abszolút, hanem társadalmilag konstruált. Az értékek burkoltan, sőt akár nyíltan is jelen vannak a szakmailag meghatározott tudásanyagokban, és az átadásra kiválasztott tudásban. Az oktatás előíró megközelítése szerint ezek az értékek is a tudás státusával bírnak, és abszolút érvényűeknek tekintik azokat. Így a szakemberek saját nézőpontjukat és értékeit terjesztik ki a társadalom egészére - és az oktatás a társadalmi ellenőrzés egyik módjává válik. Ezt hívja Jarvis (1985) az "felülről történő oktatás"-nak. A szaktudás jelentősége a szakmai gyakorlatban Napjainkban a szaktudást növekvő mértékben érik kihívások. Megkérdőjeleződnek az érvényes tudásról alkotott szakmai előírások és a tudás, mint abszolút és értékmentes fogalom tovább nem tartható. Kritika éri a szakembereket amiatt, hogy elszakadtak klienseik nézőpontjaitól és szükségleteitől; és a szakmákat alátámasztó elméleti tudás értéke, illetve az elmélet fontossága a gyakorlat szempontjából megkérdőjeleződik. Az egészségjavítás (health promotion) területe hasznos példákkal szolgál erre. Kemm (1991) például a szakemberek egészségügyi, oktató jellegű tanácsait vizsgálva megkérdőjelezi ezen tanácsok tudásalapjának érvényességét. Szerinte a tudás egyfajta hit - más fajta pl. a vélemény, dogma, mítosz és téveszme - és a tudás ezektől csak annyiban különbözik, hogy igazként való elfogadása igazolható. De a gyakorlatban ezt nehéz megkülönböztetni: Azt, hogy az egészségügyi tanácsadók nézeteiket vélemény helyett tudásként határozzák meg, gyakran a tudományra való hivatkozással teszik. Ez azt jelenti, hogy ezek a nézetek szilárdan a megcáfolásukra tett kísérletek kudarcain alapulnak, és a megfigyelésekre támaszkodó bizonyíték. Tehát a valóság összetettebb, és az egészségügyi tanácsadásban nehéz meghúzni a választóvonalat a tudás és a vélemény között. (Kemm, 1991: 292) Az életstílus és egészség kérdéseit vizsgálva ezután azt állítja, hogy az idők folyamán változott, mit is ismertek el tudásként ezen a területen, és hogy az egészségügyi tanácsadás "tudásalapjának" nagy része távol esik a tesztelt és "kétség kívül" igazolt bizonyítéktól, és általában közelebb van a "lehetséges egyensúlyához". Így tehát, mondja, az egészségügyi tanácsadás "tudásalapjának" emlegetése helyett az egészségügyi szakemberek jobban tennék, ha azt a "legjobb rendelkezésre álló vélemény"-ként említenék; olyan véleményként, ami - bár a cselekvés megfelelő alapjául szolgálhat - nem tévedhetetlen és nem egyenlő a tudással (Kemm, 1991). A "laikus epidemológia" iránti fokozódó érdeklődés is a kizárólagos "szaktudás" korlátait illusztrálja. A laikus epidemológia azt vizsgálja, hogy a köznapi emberek hogyan érzékelik az egészséggel és betegséggel kapcsolatos 11

14 Gyakorlat és szakértelem kérdésköröket, és hogyan teszik a szakemberek egészséggel kapcsolatos üzeneteit saját egészségkultúrájuk részévé. Fankel és szerzőtársai (1991: 430) a szívkoszorúér megbetegedéssel kapcsolatos egészségügyi felvilágosító üzeneteket vizsgálták, és szerintük az egészségügyi szakemberek ezeket az üzeneteket a torzítás mértékéig leegyszerűsítik, és emiatt rossz hírbe kerülnek - mivel "a köz örül, ha látja, hogy a "szakemberek tévedtek". Fontos, hogy a szakemberek felismerjék és megértsék a laikus epidemológiát, mivel a kizárólag az egészségügyi szakember előírásán alapuló egyoldalú kommunikáció eredménye az, hogy az egészségügyi felvilágosító üzeneteket széles körben figyelmen kívül hagyják. Mivel az egészségügyi tanácsadás szaktudás alapját kihívás érte, ez kihat arra a módra, ahogy a szakemberek ezt a tudás használják. Harding és szerzőtársai (1990) a gyógyszerész felvilágosító szerepét bemutatva arra figyelmeztetnek, hogy a hagyományos didaktikus megközelítés túlságosan szűk, és nem veszi figyelembe azt a szociokulturális környezetet, amelyben az emberek élnek. Rodmell és Watt (1986) hagyományos egészségügyi felvilágosító gyakorlatot kritizáló írására támaszkodva kifejtik, hogy "a hagyományos egészségügyi felvilágosítás filozófiájának burkolt feltételezése az, hogy a laikus személyek saját egészségügyi ismereteik hiányoznak, vagy nem megfelelőek. Így a az egészségügyi felvilágosítók feltételezhetik, hogy saját egészség- és betegségértelmezésük jobb, mint a laikusok interpretációja" (Harding et al., 1990: 89) Kritizálják az egészségügyi felvilágosítást amiatt, hogy azt nem a kliensek szükségleteihez igazították, és nem azt mondják nekik, amit ők akarnak tudni, vagy tudniuk kell, hanem ehelyett azt, amit a szakemberek akarnak mondani nekik. A nem megfelelő egészségügyi tanács elutasítását, illetve figyelmen kívül hagyását aztán felelőtlenségnek vagy makacsságnak tartják. Alternatív megközelítés a szaktudás felhasználására Az alternatív megközelítés a partnerségen alapul, amelyben a szakember és a kliens együtt azonosítja be, mit akar az ügyfél tudni, vagy mit kell tudnia. A tudás a szakembertől a kliens felé való áramlása helyett kétoldalú, amit a szakember a kliens érzékelt szükségletei szerint, annak létező tudására és tapasztalataira épít fel. Ez a megközelítésmód felismeri, hogy a tudás társadalmilag felépített, és elismeri a meghatározások és a tudás átadásának értékekkel telített voltát. A szakember már nem akarja ráerőszakolni a tudás mibenlétéről alkotott nézetét a kliensre azért, hogy engedelmességét elérje. Szerepe már nem szabályozó, hanem támogató és kiteljesítő, segíti a klienst abban, hogy saját tapasztalataira támaszkodjon és megosztja vele szaktudását, hogy a kliens megértését elősegítse. A szakember célja a kliens személyes fejlődése és kiteljesedése lett. A szakemberkliens viszony így fölérendelt-alárendelt viszonyból partnerkapcsolattá változott; Jarvis (1985) kifejezésével az "egyenlők felvilágosodásává" vált. Látható, hogy az "egyenlők felvilágosodásának" filozófiáján alapuló felvilágosító megközelítés kihívást jelent a szaktudás szemlélete és felhasználása szempontjából. Azaz a professzionalizmus központi kérdését feszegeti. A felvilágosítás egyenlők partnerkapcsolatán alapuló megközelítése a tanulás alapjaként 12

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

Szociális munka és szupervízió: irányelvek, megközelítések, dilemmák

Szociális munka és szupervízió: irányelvek, megközelítések, dilemmák Katz Katalin Szociális munka és szupervízió: irányelvek, megközelítések, dilemmák A fordítás az alábbi angol változat alapján készült: Social Work and Social Work Supervision: Guidelines, Dilemmas, Approaches.

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II. Tanulásirányítás-metodikai kérdések

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II. Tanulásirányítás-metodikai kérdések SZOCIÁLIS MUNKA BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II. Tanulásirányítás-metodikai kérdések Ha a világot folyamatosan csak részleteiben látjuk, ha csak jelenlegi intézményünkbõl,

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Beth Doll Carol Doll. Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése

Beth Doll Carol Doll. Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése Beth Doll Carol Doll Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése 2011 2 A magyar szöveget gondozta: Magyar Krisztina ISBN 978-963-201-641-2 Kiadja a Könyvtári Intézet.

Részletesebben

CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura

CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura HogyAN BONTHATÓK LE A LÁTHATÓ és LÁTHATATLAN FALAK? Kooperatív kutatás a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával kapcsolatos mentális gátak lebontásáról A szerzők

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

Közpolitikai diskurzuselemzés

Közpolitikai diskurzuselemzés Working Papers in Political Science 2012/7 Szabó Márton Közpolitikai diskurzuselemzés MTA TK Politikatudományi Intézet Institute for Political Science, MTA Centre for Social Sciences Szabó Márton KÖZPOLITIKAI

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

Kozma Judit: A tényalapú (evidence based) tanulás környezetének kialakítása a szociális képzésben TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008

Kozma Judit: A tényalapú (evidence based) tanulás környezetének kialakítása a szociális képzésben TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 Kozma Judit: A tényalapú (evidence based) tanulás környezetének kialakítása a szociális képzésben 2011. I. Bevezetés Tanulmányomban a tényalapú (evidence-based) szociális munkáról, annak oktatási vetületeiről

Részletesebben

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Bede Nóra Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal.

Részletesebben

3. FEJEZET. KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása *

3. FEJEZET. KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása * 3. FEJEZET KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása * Rövidített anyag [...] A fejezet első részében azzal foglalkozunk, hogy miért lehet a reflektálás beépítése a pedagógiai

Részletesebben

A TANULÓ FELNŐTT SZ. MOLNÁR ANNA

A TANULÓ FELNŐTT SZ. MOLNÁR ANNA A TANULÓ FELNŐTT SZ. MOLNÁR ANNA Az ELTE PPK Andragógiai Tanszékének egyetemi docense molnar.anna@elte.ppk.hu A tanulmány célja áttekintést adni azokról, az andragógiában megjelent fontosabb megközelítésekről,

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI 200509_Nyiro.qxd 2005.08.17. 11:22 Page 1 A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI 1 A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI A SEED- ÉS AZ ENSI-HÁLÓZAT NEMZETKÖZI MEGVITATÁSRA

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

Idősek oktatása és életminősége Útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára

Idősek oktatása és életminősége Útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára Kiadvány szerzői: Bardus, Massimo. Università delle LiberEtà, Olaszország Bódi, Zsuzsanna. TREBAG Vagyon és Projektmenedzser Kft., Magyarország Cabedo, Salvador Universitat Jaume I, Spanyolország Eloniemi-Sulkava,

Részletesebben

A tanítással. 2. kötet. kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává

A tanítással. 2. kötet. kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává tanits_jol_2_kotet_a.indd 1 A tanítással változó világ második kötete különösen érdekes lehet a magyar olvasók számára. Végigkövethetjük azt a folyamatot, amelynek eredményeként a kisebbségi és a többségi

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka

Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka Budai István Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka Amivel (talán) már számolunk 1 A hazai szociális szolgáltatásokban gyakran tapasztalható, hogy az igen bonyolult emberi-társadalmi

Részletesebben

TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN

TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN BODY - Kultúra, test, gender és szexualitás a felnőttképzésben Ref. n. 518036-LLP-1-2011-1-FR-Grundtvig-GMP TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN Antológia a test, a kultúra és a kommunikáció metszésponjában

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői 1. A munkanélküliek szociális és mentális helyzete 1.1 A munka szerepe 1.2 A munkanélküliség 1.3 A munkanélküliség érzelmi jellemzése: a Borgen Amudson-féle

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR

Részletesebben