ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére"

Átírás

1 Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére 2003.

2 Tartalom : Havasi Gyopár Alapítvány bemutatása PHARE ACCESS mikro projekt (1999/46.) Esettanulmányok a képzésről Mellékletek 3. oldal 6. oldal 18. oldal 23. oldal 2

3 Alapítvány bemutatása Alapítványunk küldetése, hogy idős emberek számára olyan szolgáltatásokat fejlesszünk és biztosítsunk, amely által képessé válnak emberi méltóságuk és függetlenségük megőrzésére, s így javuljon mindennapi életminőségük. Szervezetünk a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány 1997-ben túlnyomórészt egyedülálló emberekből álló értelmiségi-baráti társaságból alakult meg. Az Alapítvány megalakulását egy három éves magánjellegű részben a személyes érintettségből is fakadó karitatív munka előzte meg, mely idő alatt a csoport tagjai szabadidejükben rendszeresen segítettek rászoruló idős embereket. Ezek az idős emberek kezdetben szűkebb környezetükből kerültek ki (ill. személyes ajánlások alapján), később egyre szélesebb körből. Saját problémáink érzékenyebbé tettek bennünket, jobban átéreztük más gondjait, és szabadidőnk egy részét arra áldoztuk, hogy számukra segítséget nyújtsunk Ez a segítségnyújtás főleg hivatalos ügyek intézésében és házi gondozásban merült ki. E munka közben határoztuk el, hogy létrehozunk egy szervezetet, amelyben a csoport tagjai hatékonyabban tudnak segítséget adni a rászorulóknak. Az évek során sok önkéntes segítőt sikerült megnyernünk, akik munkánkat segítik. Így ma az alapítvány munkatársaival együtt kb. 60 önkéntes segíti a munkánkat, részükre folyamatos képzést szervezünk, melyre pályázati forrásokat tudunk igénybe venni. Az Alapítvány irányítását végző, és a döntéseket meghozó szerve az 5 fős kuratórium, melynek tagjai munkájukat tiszteletdíjmentesen, önkéntes alapon végzik. Az Alapítvány képviselője a kuratórium elnöke. Az Alapítvány alapító okirat szerinti célja az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek keretében célul tűzte ki a szociálisan, egészségileg és kulturális szempontból hátrányos helyzetű embertársaink részére az ügyintézés útvesztőiben való eligazodásának segítését, életminőségük javítását, társas kapcsolataik szélesítését, szociális izoláltságuk megszüntetését, valamint alapvető szociális szükségleteik megteremtésének elősegítését. 3

4 Elsődleges célcsoportunk így a nyugdíjas korosztály azon tagjai, akik koruk, egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetűek, különös tekintettel az egyedül élőkre és a fogyatékosokra. Munkánk hatékonyabb végzése céljából felvettük a kapcsolatot a kerületi önkormányzattal, a későbbiekben pedig együttműködési megállapodást is kötöttünk. Aktívan veszünk részt a munkánkat érintő kerületi döntések előkészítésében is. Lehetőséget kaptunk arra, hogy a kerület egyik kulturális intézményében hetente két alkalommal, négy órában fogadóórát tartsunk ben munkánk folyamatos végzéséhez egy önálló helységet is kaptunk Ennek felújítását és a célnak megfelelő átépítését szintén a kerületi Képviselő-testület biztosította számunkra. Folyamatos a kapcsolatunk a kerület intézményeivel és civil szervezeteivel, az Alapítvány vállalta a kerületi civil szervezetek szakmai találkozójának szervezését. Megalakulásunk óta tagjai vagyunk a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének, az idősgondozási tagozatot irányítjuk. Rendszeresen veszünk részt gyakran, mint előadók a tevékenységünket érintő konferenciákon, szakmai összejöveteleken, valamint számos alkalommal jelentünk meg a médiákban is. Az elmúlt évek alatt több, jól működő nemzetközi kapcsolatot is sikerült kialakítanunk. Nagy jelentőségű volt alapítványunk életében a British Council COMET pályázatának elnyerése, amely által részesei lehettünk egy magas szintű képzési programnak. Ennek keretében munkatársaink egy 1 éves menedzsment és kapacitásfejlesztő képzésen vettek részt. Az angliai képzés elméleti és gyakorlati tapasztalatait 3 önkormányzatnak és 15 civil szervezetnek adtuk át. Az Európai Unió támogatásával működő Holland Vezetői Együttműködési Program (NMCP) személyes tanácsadót és két munkatársunk részére szakmai tanulmányutat biztosított számunkra, a célkitűzéseinknek megfelelő újszerű szociális-jóléti modell megvalósításához, valamint hollandiai partnerszervezettel való együttműködés kialakításához. A program módszertani anyagát felhasználva dolgoztuk ki saját tervünket a holland házi gondozás alapján. Jelenlegi tevékenységeink: Idősek és fogyatékkal élők hétvégi és ünnepnapi házi gondozása (melynek bevezetése úttörő jelentőségű volt). Olyan egyedül élő klienseink részére vezettük be ezt a szolgáltatást, akik munkanapokon lakásukon házi gondozásban részesülnek, de ez a szolgáltatás a hétvégeken szünetel. Mi ezt a hiányt pótoljuk a legrászorultabbak esetében, akik napi életüket csak segítséggel tudják vinni. Az Alapítvány munkatársai és önkéntesei személyi 4

5 szolgáltatást nyújtanak a napi tevékenység elvégzésében, amivel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az emberek saját otthonaikban éljenek tovább, és ne kelljen intézményi ellátást igénybe venniük. Többfunkciós Információs és Tanácsadó Szolgálatot működtetünk, ahol heti két alkalommal négy órában tarunk fogadóórát. Segítséget nyújtunk ügyintézésben, életvezetési problémákban, krízis helyzetben.. Szolgáltatásunkat évente kb. ezer ember veszi igénybe. Felkészülés az idős kori változásokra nevű programunk célcsoportja nyugdíjba készülő, és friss nyugdíjas nők. A program előadássorozatból, és hozzá kapcsolódó klubfoglalkozásokból áll. Ezen programunk célja, hogy az érintettek felkészüljenek a nyugdíjas évekre, és kihasználják annak pozitívumait. Igyekszünk meggyőzni a résztvevőket arról, hogy az ember mindig képes a változásokra, elemző és kreatív módon fejlődni tud ebben az életszakaszban is. A jelenben élve fontos megőrizni a múltban szerzett tapasztalatokat, és felhasználni azokat annak érdekében, hogy a jövő is termékeny és tartalmas legyen. Programsorozatunk (melyet a Szociális és Családügyi Minisztérium is támogatott) hallgatói közül többen csatlakoztak alapítványunk munkájához önkéntesként. Az elmúlt évben végzett tevékenységeink közül a legfontosabb melyet a Phare Access program támogatásával tudtunk megvalósítani az Esély Klubház működtetése. Klubházunk elsősorban egyedül álló nők részére nyújt szolgáltatásokat és tanácsadást az élet olyan területein, mely által mindennapi életük könnyebbé válik. Elsődleges célunk a testi és lelki egészség megőrzése mellett az elmagányosodás, a kiszolgáltatottság megakadályozása, és a szabadidő hasznos eltöltése. Szakemberek és sorstársak nyújtanak segítséget azoknak a nőknek, akik valamilyen függőségben szenvednek. Előadássorozatot és felkészítést tartottunk a demokráciáról, az érdekérvényesítés lehetőségeiről, valamint a nők közösségi életbe való bekapcsolódásáról. 5

6 PHARE ACCESS mikro projekt ( 1999/46) A program célja az Európai Unióhoz csatlakozó közép- és kelet európai államok civil társadalmának megerősítése. Támogatja ezen országok gazdasági és szociális átalakulásának folyamatát, és felkészíti őket a jövőbeni európai uniós tagságra. A program olyan projekteket támogat, amelyek szem előtt tartják a közösségi joganyag érvényesítését, valamint az egyes szociális szükségletek elsőbbségét. Kiemelt célkitűzése olyan emberek és társadalmi csoportok támogatása, akiket az átalakulási folyamat során gazdasági, szociális, vagy politikai marginalizáció fenyeget. Támogatja azon szociális tevékenységeket, melynek céljuk a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás, fenntartható közegészségügyi és szociális segítségnyújtás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára. A program többek között olyan civil szervezeteket támogat, amelyek alapító okirattal, bírósági bejegyzéssel rendelkeznek, és céljuk a köz széleskörű szolgálata. A projektek időtartama fél - egy év. A Havasi Gyopár Alapítvány Esély szolgálat hátrányos helyzetű nők támogatására szolgáló projekt Egy éves programunk célja az volt, hogy a gyermekgondozásból visszatérő, középkorú, valamint idős nők számára egy tanácsadó- és segítő szolgálatot indítsunk. Ennek keretében kiemelten kívántunk foglalkozni a munkaerőpiacról kiszorultak reintegrációjával. A felmerült igényekre reagálva képzéseket, és képzési tanácsadást működtettünk. Munkatársaink segítséget nyújtottak a munkavállalást gátló problémák megoldásában is. Emellett életvezetési tanácsadást, krízis ellátást, szabadidős elfoglaltságot, egészségnevelést, a betegcsoportoknak pedig szakszerű segítséget adtunk. Képzéssel és gyógyászati segédeszközök kölcsönzésével nyújtottunk segítséget azoknak a családoknak, akik beteg hozzátartozóikat tartósan ápolják. A Phare Access projekt megvalósulása alatt korábban elkezdett tevékenységeinket is tovább folytattuk, de ezen pályázat elnyerésével lehetőséget kaptunk arra, hogy szolgáltatásunkat számos új elemmel bővítsük, illetve kiszélesítsük. 6

7 Programunk indokoltsága A nők aránya Magyarországon a tartósan munkanélküliek körében körülbelül 40 százalékos. A nők bár összességében kisebb arányban vannak jelen a munkanélküliek között több oldalról is veszélyeztetettek. Számos munkakörben könnyebben veszítik el állásukat, családi kötelezettségeik csökkentik foglalkoztatásuk esélyeit, a gyermeküket nevelő nők könnyen kiszorulhatnak a munkaerőpiacról. A munkanélküliség szempontjából különösen veszélyeztetettek a társadalom perifériáján élő, gyengébb pozíciójú személyek (pl. egészségkárosodottak, kisebbségek tagjai stb.) 1. A munkanélkülieknél gyakoribbak a mentális problémák is. De ez a folyamat kétirányú, a mentális problémákkal küzdő személy nehezebben alkalmazkodik munkahelyéhez, s legkorábban az ilyen dolgozótól válnak meg a munkaadók. A tartós munkanélküliség viszont a korábban labilis egyének pszichoszociális egyensúlyát boríthatja fel, ezért növekszik a munkanélküliek körében a mentális betegek aránya. 2 Ha az álláskereső tevékenység hosszabb idő után is sikertelen marad, az egyén reményvesztetté, közömbössé, apatikussá válik. Sokan egyszerűen feladják, nem gondolnak többé a munkára, vagy a visszatérésre. Az ellátott és ellátatlan munkanélküliek létszáma nagyjából akkora, mint az egészségügyi ellátásban részesülő betegek, vagy a szociálisan rászorulók száma. Az ő megsegítésükre szolgáló hálózat azonban az utóbbiakhoz képest rendkívül differenciálatlan. A munkaügyi szervezetben dolgozó szakemberek munkaköre meglehetősen uniformizált. Az állami munkaügyi hálózat árnyékában sok önerős kezdeményezés is létrejött, amelyek általában valós igények és problémák megoldására szerveződtek. 3 Tipikus ilyen kezdeményezés az általunk létrehozott alapítvány és önsegítő csoport. Van néhány olyan réteg, amely tömegesen reprezentált a munkanélküliek között, problémáik, gondjaik kezeléséhez csak minimális segítséget kapnak. Célcsoportunk is ebből a körből kerül ki; a hátrányos helyzetű inaktív nők, év körüli elhelyezkedni nem tudó- és elhelyezkedésre motiválatlan kliensek. Ők azok, akik a regisztrált munkanélküliek között is nagy számban megtalálhatóak, de az ellátottak köréből kiesve végképp támogatás nélkül maradnak. Mivel sok év után sem találnak kiutat reménytelennek tetsző helyzetükből, stagnálás következik be, majd a sorozatos kudarcok hatására végképp apátiába süllyedve 1 Frey Mária Gere Ilona: (1992) A munkanélküliség szociális hatásai. Esély, 3. 2 Székely Vince (1992) A munkanélküliség pszichoszociális dimenziója. (Kézirat) 3 Benedek László: Tanácsadás munkanélkülieknek. A szociális munkás lehetséges szerepe a munkanélküli ellátásban. (Kézirat) 7

8 célok nélkül tengetik mindennapjaikat. Programunk célja az volt, hogy az ő helyzetükön érdemben is segítsünk ben egy szociális felmérést készített a Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány. Ebből a tanulmányból kiderült, hogy a X. kerületben fővárosi szinten a legmagasabb az egyszemélyes háztartások aránya (25,5%). Ez a fővárosi átlagos szintnek (13,7%) csaknem kétszerese. A nők aránya ezekben a háztartásokban 78%-os. A budapesti átlaghoz viszonyítva szintén kiemelkedően magas a gyermeküket egyedül nevelő szülők aránya. A gyermekes családok 42,4%-a csonka család (a gyermeknevelés feladata 85%-ban az anyára hárul). Sem Kőbányán, sem a környező kerületekben nem működött kifejezetten a nők számára szolgáltatásokat nyújtó szervezet. Az idézett tanulmány a lakossági szükségletek összefoglalásaként azzal a javaslattal élt, hogy elsősorban az egyszemélyes háztartások igényelnének további segítséget. Markánsan jelent meg az a tény, hogy a célcsoportnak legtöbb segítségre a munkához jutásban lenne szükség. A tanulmány szerint hosszabb távon sem várható, hogy ez a legkevésbé mobil réteg elköltözik a kerületből, a segítséget tehát helyben kell biztosítani számára. Több tanulmány is alátámasztja, hogy a hátrányos helyzetű nők támogatása hiányzó láncszeme a szociális ellátásnak. Korábban végzett tevékenységünk során magunk is arra a következtetésre jutottunk, hogy az ilyen jellegű hiánypótló szolgáltatásokra és képzésekre van a legnagyobb szükség. Minden tevékenységnél igyekeztünk maximálisan figyelembe venni célcsoportunk helyzetét, és a megvalósítás során is támaszkodtunk aktív részvételükre. Angliai és Holland tanulmányútjaink során szerzett tapasztalatainkat itthon is kamatoztatni tudtuk, hiszen hasonló problémákkal küzdő csoportok számára ezek a módszerek ott jól működnek és kézzel fogható eredményeket hoztak. Közhely, hogy minél később érkezik a segítség, annál nehezebb eredményt elérni. A rendszerváltás óta több mint 10 év telt el és ez a réteg egyre reménytelenebbül sodródik bele a szegénységi csapdába, a szociális lecsúszásba, melynek egyre inkább női arca lesz. Ezekben a családokban a gyermekek úgy nőnek fel, hogy csak ezt az életformát ismerik meg és a későbbiekben saját családjukban is ezt viszik tovább. Bár a gazdaság erősödésével párhuzamosan az átlagos életszínvonal is növekszik, ez a réteg ezt nem érzékeli, hiszen nem ismeri fel a lehetőségeket, így élni sem tud velük. A megvalósított projekt szorosan összefügg a Phare Access általános célkitűzéseivel, hiszen egy hiánypótló szolgáltatást indítottunk be és egy olyan réteget segítettünk hozzá jogainak és jogérvényesítési lehetőségeinek megismeréséhez, akik ezzel egyébként nem 8

9 rendelkeztek. Olyan emberek esélyét tudtuk növelni a munka világában, az életben való eligazodásban, az egészség megőrzésében, akiket a marginalizáció minden téren fenyeget. Lehetőséget kaptunk arra, hogy bekapcsolódhassunk az Európai Unióban működő, nőket támogató, nekik szolgáltatást nyújtó szervezetek sorába, és ezzel egy virtuális hálózat tagjaivá váltunk. Az általunk elindított program továbbadása más szervezetek számára jelenleg is folyamatban van, ami által felhalmozott tapasztalatainkat multiplikálhatjuk és hosszabb távon egy országos hálózat létrehozását vetítjük előre. A projekt célkitűzései Pályázatunkban a nőknek azon rétegét céloztuk meg, akiknek lehetőségei erősen korlátozottak. Saját értékrendjükben is ez dominál, így énképük negatív, kevés önbizalommal rendelkeznek, ami még tovább csökkenti esélyeiket az élet minden területén. Köztudott, hogy a munkaerőpiacról kikerült 40 év feletti nők esélye az újra elhelyezkedésre igen kicsi. Abban az esetben, ha ehhez alacsony iskolai végzettség, illetve valamilyen egészségkárosodás is társul visszatérésük az elsődleges munkaerőpiacra szinte lehetetlen. Miután önérvényesítési képességük rendszerint alacsony, motiváltságuk sem mindig egyértelmű, ez a réteg a munkába állás lehetőségének keresését is könnyen feladja, illetve álláskeresési próbálkozásai virtuálissá válnak. Abban az esetben, ha az önsegítés igénye megvan, gyakran a tanult tehetetlenség miatt nincsenek birtokában azoknak az eszközöknek, melyekkel sorsukat irányítani tudnák. Célunk az volt, hogy ezen réteg számára új esélyt adjunk a munkaerőpiacon. A megtartott tréningek keretében olyan kulcsfontosságú képességeket tanítottunk meg nekik, mint az asszertivítás, pozitív kommunikáció, konfliktuskezelés, közösségi szerepvállalás, önálló munka, és az idővel való gazdálkodás. Az alapítvány emellett végzett szociális- és prevenciós tevékenysége elsősorban arra irányult, hogy egyedülálló nők részére végezzen tanácsadást, valamint olyan szolgáltatásokat, amely életüket megkönnyíti, és élethelyzetükből adódó problémáikban is segítséget nyújt. E tevékenység célja a testi és lelki egészség megőrzése mellett az elmagányosodás és kiszolgáltatottság megakadályozása, a szabadidő hasznos eltöltése. Azon családok részére, akik vállalták, hogy beteg hozzátartozókat otthon ápolják (és az alacsony ápolási díj mellett semmilyen segítséget nem kapnak) egy oktatást szerveztünk, ahol szakemberektől kaptak tanácsot abban, hogy hogyan tudják ezt a munkát könnyebben és hatékonyabban elvégezni. 9

10 Önkéntes szolgálatunk besegített abban is, hogy az ápolók rendszeresen tehermentesítve legyenek, így szabadidőt biztosítottunk regenerálódásukra, amire a folyamatos készenlét mellett nagy szükségük van. Támogatást nyújtottunk azoknak a nőknek, akik valamilyen függőségben szenvednek pl. alkohol és/vagy gyógyszerfüggőség, kényszerevés stb. Számukra olyan önsegítő csoportokat hoztunk létre, ahol szakemberek és sorstársaik segítségével gyógyulhattak. Az idősebb korosztály számára komplex szociális, mentális, és egészségügyi témakörökből szerveztünk egy programsorozatot, amellyel elképzeléseink szerint az aktív időskort segítettük elő, valamint az élethosszig tartó tanulás fontosságára hívtuk fel figyelmüket. Egy klubot is létrehoztunk, ahol az idősebbek és a fiatalok kölcsönös segítséget tudtak nyújtani egymásnak különböző szolgáltatások cseréjével. A projekt által közvetlenül, illetve közvetetten érintett csoportok Kőbánya lakossága jelenleg 80 ezer fő körül van. A Fővárosi Munkaügyi Központ által decemberében megadott 8,7%-os munkanélküliségi ráta célcsoportunkat nem fedi le, mivel ők a munkanélküli ellátásból nagyrészt már kiestek, így a szociális ellátottak egy része is érintett. Célcsoportjaink: - gyermekgondozásból visszatérő anyák (számuk 200 fő körül van), - negyven éven felüli álláskereső és munkanélküli nők (számuk 1200 főre tehető), - gyermeküket egyedül nevelő nők (számuk a kerületben hozzávetőleg 2400 fő), - nyugdíjas korú egyedülálló nők (számuk kb. 10 ezer fő), - ápolási díjon levő családtagok (kb.150 fő), - egészségkárosodottak, függőségben szenvedők (számuk ismeretlen). 10

11 A projekt megvalósulása Az Alapítvány kuratóriuma júniusában döntött a projekt elindításáról és a benne munkát vállaló személyek kiválasztásáról. A kuratórium felhatalmazta a kuratórium elnökét a munkaszerződések aláírására a július december 31.-e közötti időszakra. Döntés született arról is, hogy a december közepén esedékes kuratóriumi ülésen kiértékelik az addig elvégzett munkát és a munkaszerződések meghosszabbítására az addigi teljesítmények minősítése után kerül sor. A pályázati pénz átutalására szintén augusztus hóban került sor. A projekt indításának időpontja: július 1. Ekkorra készül el a részletes megvalósítási terv is. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy a pályázatunkban is megjelölt székhelyünk (Bp. X. Bánya u. 4.) felújítása csúszott. Mivel a felújítás közben újabb műszaki nehézségek léptek fel, új helyszínt kellett keresni. A váratlanul felmerülő technikai jellegű problémák miatt több programunkban is csúszás következett be. A projekt végül több helyszínen valósult meg. Az oktatás és a szakemberek fogadóórái a Bp. IX. kerület, Lenhossék u. 18. sz. alatt lettek megtartva. A szociális tanácsadó iroda működése és az ügyfelek folyamatos fogadása a Bp. X. kerület Kada u sz. alatt a Görög Klubban volt. A nagyobb rendezvények és klubfoglalkozások a kerületi művelődési házban voltak. A projekt kezdetétől heti egy alkalommal tartottunk stábülést, melyen az adott hét eseményeinek és a következő hét feladatainak megbeszélésére került sor. Augusztus hónapban készítettük el a szóróanyagokat, melynek kihelyezése ezután folyamatos volt. Megkezdődött a kerületi szolgáltatókról és a náluk elérhető szolgáltatásokról való információgyűjtés. Felvettük a személyes kapcsolatot a kerületi munkaadókkal és intézményekkel. Megtörtént újonnan kialakítandó irodánk belső tereinek megtervezése, a berendezések kiválasztása. Ebben a munkában a projekt valamennyi munkatársa részt vett. Augusztus 30-ától a projekt munkatársai egy három napos tréningen vettek részt Dobogókőn. A tréning résztvevői az alábbi témákat dolgozták fel: - a munkakörök személyre szóló lebontása, - a hatáskörök és az egyén felelősségének megbeszélése, - az esetleges konfliktusforrások és ezek kezelési módja, - az Esély Szolgálat munkarendjének a kialakítása, - a PR tevékenység megtervezése. Az érdemi munka, a kliensekkel való foglalkozás szeptember elején kezdődött el. A Kada u-i helyszínen az alapítvány munkatársai megkezdték a szociális információs szolgáltatást és itt működött a munkaügyekkel kapcsolatos első szűrés is. Az itt megjelent kliensekből választottuk ki a munkaerő piaci tréning résztvevőit. 11

12 A Lenhossék utcai helyszínen megkezdődött a munkapszichológiai, mentálhygiénés és jogi tanácsadás. Itt folyt a munkaerő-piaci tréning résztvevőnek felkészítése és a képzések lebonyolítására is itt került sor. Szeptember elején kezdte meg működését a nyugdíjas klub, a megváltozott munkaképességűek részére a csoport-foglalkozás október elsején indult el. Alapítványunk kliens forgalma a Phare Access által támogatott egy éve alatt az alábbi képet mutatta: Az Alapítványunknál megjelent kliensek életkora várakozásainknak megfelelően elég nagy szórást mutatott. Amint az alábbi grafikonon is látszik, a minket felkeresők több mint fele nyugdíjas korú volt. 12

13 Családi állapotuk szerinti csoportosításban láthatjuk, hogy a minket felkeresők közel fele az egyedül élők közül került ki. Ha klienseinket iskolai végzettség alapján vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy kis számban voltak a diplomások és középiskolai végzettsége 14%-nak volt. A csoport több mint fele általános iskolai végzettséggel rendelkezik ill. valamilyen a munkaerőpiacon nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezik. 13

14 A bennünket felkereső kliensek jellemzően több problémával rendelkeznek. Szinte mindig jelen vannak a szociális gyakran az egészségüggyel kapcsolatos gondok, de gyakoriak az életvezetési problémák és a fiatalabb korosztálynál a munka világával kapcsolatos gondok. Az alábbi grafikonon a hozzánk fordulókat a szerint a probléma szerint csoportosítottunk, amelyet mi az elsődlegesnek ítéltünk Projektünket október hónapban egy nagyobb rendezvény keretében mutattunk be a kerület civil szervezeteinek, döntéshozóinak és a kerületben dolgozó közintézmények dolgozóinak. A bennünket megkereső és szociálisan rászoruló klienseink részére karácsony előtt egy műsorral egybekötött rendezvényt szerveztünk. Munkaerő piaci tréningek Az egyéves projekt középpontjában a három munkaerő-piaci képzés állt. A tréningeken a résztvevők a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a munkaerő piaci és munkajogi ismeretek mellett alapvető egészségügyi, egészségnevelési és elsősegély-nyújtási ismeretekről is tanultak, de tájékoztatást kaptak az egészségügy és szociális és közigazgatási ellátórendszer felépítéséről is. A tematika összeállítása során nagy hangsúlyt kapott, hogy a hallgatók megismerjék értékeiket, erősségeiket, lehetőségeiket és visszanyerjék önbizalmukat. A három csoport lényegesen különbözött egymástól. Az első csoportban például többen jelezték, hogy szeretnének az adott témakörben jobban elmélyedni és a későbbiekben alapítványunknál önkéntes segítőként dolgozni. 14

15 A második csoport tagjai hasonló korúak voltak (45-50 évesek), hasonló egészségi problémáik voltak, ebből adódóan érdeklődésük is közel azonos volt. A harmadik csoport résztvevőinek kora nagyobb szórást mutatott. Az egészségügyi, a civil és egészségnevelési tevékenység iránti érdeklődésük az első két csoporthoz viszonyítva kiemelkedő volt. Mindhárom csoport hallgatóiról elmondható, hogy a csoportmunkában általában aktívan vettek részt. Érdeklődőek, figyelmesek, felkészültek voltak, a kezdésre pontosan megjelentek. A foglalkoztatások idejére a beteg hozzátartozók, gyermekek felügyeletét is megoldottuk, hiszen e nélkül programjainkon nem tudtak volna részt venni. A projektben részt vevő munkatársak számára szintén nagy élményt jelentett a munkában való részvétel. Még az oktatásban naponta résztvevő kolléga is feltöltődött a feléje irányuló érdeklődés, szeretet megnyilvánulása, tanulni vágyás láttán. Számukra is öröm volt egy-egy hallgató sikere, akinek az életében a pozitív változás következett be. A tréning résztvevőinek összetétele az alábbiak szerint alakult: A tréningen való részvételre ajánlatot tettünk 67 nőnek, ebből az ajánlatot elfogadta 44 nő, és ezt sikeresen el is végezte 38 nő. A tréning legfiatalabb résztvevője 27-, a legidősebb 58 éves volt. A tréningen részt vevők iskolai végzettsége az alábbiak szerint alakult: (láthatjuk, hogy ez kedvezőbb képet mutat, mint az összes megjelent klienseknél, lényegesen többen vannak az érettségivel rendelkezők, akik jellemzően valamilyen adminisztratív 15

16 munkakörben dolgoztak korábban, ide azonban egyéb-piacképes tudás idegen nyelv, számítástechnikai ismeretek, stb.- nélkül már nem tudnak visszatérni.) A tréninget elvégzettek közül 20 főnek volt valamilyen fokú munkaképesség csökkenése. Átlagosan 7 éve nem voltak munkaviszonyban (a legrövidebb idő egy éven belül volt 1 fő esetében, és a leghosszabb kiesés 28 év volt, szintén egy fő esetében). Családi állapotuk az alábbiak szerint alakult: 16

17 Összegezve tapasztalatainkat elmondhatjuk, hogy a képzés elérte célját, az azon résztvevők számára egy indítást adott ahhoz, hogy apatikus állapotukat feladják és újra elinduljanak munkát keresni. Személyes izolációjuk a csoport hatására csökkent (barátságok alakultak, közös programokat szervezetek, egymással tartják a kapcsolatot). Önbizalmuk, önbecsülésük nőtt, értékeiket, erősségeiket újból felismerték és arra támaszkodva képesek lettek változtatni életükön. A képzésen egyértelművé vált a képzők számára az is, hogy a pozitív megerősítést elsősorban egymástól kapták és ez az interperszonális hatás indította el a változást, mely kihatott környezetükre is javítva ezzel a családi kapcsolataikat és társadalmi megbecsülésüket. A program lezárása Egy éves munkánk eredményeit összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Phare Access Program a Havasi Gyopár Alapítvány támogatása esetében elérte célját. Kialakult egy olyan segítő infrastruktúra, amely a későbbiekben is egy várhatóan jól működő szolgáltatást alapozott meg. Sikerült olyan tapasztalatokra szert tenni, egy olyan jól működő munkaközösséget kialakítani, olyan kapcsolatrendszerre szert tenni, melyet a továbbiakban is kamatoztatni tudunk az Esély Szolgálat jövendő klienseink érdekében. Köszönetünket fejezzük ki a programban részt vevő munkatársaknak és önkénteseknek, a Phare Programiroda és a programot koordináló Kurátor Kft. Munkatársainak, a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének és a Hivatal dolgozóinak, de legfőképpen azoknak a klienseknek, akik bizalmukkal tiszteltek meg bennünket. Mihalicska Terézia alapítvány elnöke projektvezető 17

18 Esettanulmányok a képzésről N (45) Középkorú, nagyon egyszerű megjelenésű, puritán benyomást keltő, szerény asszony. Hosszú ősz haja idősebbnek mutatja koránál. Zavaró, hogy nem veszi fel a szemkontaktust, és miután nagyon halkan beszél, kommunikációja nehezen érthető. Az életút felvétele nagyon nehezen, csak többszöri nekifutásra volt sikeres. Láthatóan tartott tőle. Évek óta munkanélküli, előtte leszázalékolt volt, látszik, hogy elszokott az emberektől. Az előzményekről annyit, hogy érettségizett, majd Kőbányán az egyik szolgáltató cégnél adminisztrátori munkakörben dolgozott. Korán férjhez ment, két lánya született. Nagyon sok energiája ment rá, hogy családi házukat felépítsék, ezt azonban nem tudták befejezni férje korai halála miatt. Két kamasz lányával maradt özvegyen, majd rövidesen munkanélkülivé vált. Ezzel kezdődtek problémái, és indult el szociális lecsúszása. A ház törlesztő részleteit nem tudta fizetni, kamasz lányai kicsúsztak kezéből. Családi házát el kellett adnia, ezután költöztek be egy józsefvárosi panellakásba. Megbetegedett, az ambuláns kezelések már nem használtak, többször került kórházba. Viszonya lányaival ekkorra már nagyon megromlott, mindketten elköltöztek otthonról, ma már a kapcsolatot sem tartják, évek óta nem találkoztak. Három évvel ezelőtt egy OSZI felülvizsgálat után rokkantnyugdíjas ellátását állapotjavulás miatt megszüntették. Ezután járadékot kapott, majd ezt is megszüntették. Rövid időre közhasznú munkát is vállalt, de tartósan nem tudott bent maradni. Időközben nagy összegű lakásfenntartási hátraléka halmozódott fel. Tréningünkre az egyik ismerőse hívta fel a figyelmét, aki találkozott az alapítvány hirdetésével. A tréning folyamán bizalmatlansága oldódott, fokozatosan megnyílt, társaival közlékenyebbé vált, bekapcsolódott a közös munkába. Lassan szembesült problémáival és felmérte azokat. Helyzetéből keresni kezdte a kivezető utat, és társai véleményét is figyelembe véve mérlegelni kezdte, hogy lakását kisebbre, és olcsóbb fenntartásúra cseréli. Már a tréning alatt aktívan kezdett állást keresni, és jelenleg teljes munkaidőben dolgozik. Reménykedik abban, hogy kapcsolata lányaival is rendeződik. Kapcsolata az alapítvánnyal megmaradt. 18

19 Zs (43) Mosolygós, melegséget sugárzó, kedves középkorú asszony. Árad belőle a derű és a kiegyensúlyozottság. Több mint tíz éve nincs állásban, előtte egy gyárban dolgozott gyártástechnológusként. Férjével és két gyermekével él együtt. Férje vállalkozó, az utóbbi években az ő munkáját segítette ügyintézéssel. Második gyermeke születése után már nem tudott visszamenni dolgozni, mert mire a GYES lejárt, munkahelye megszűnt. Ekkor kihasználta a kedvezőbb munkanélküli ellátást, majd megpróbált munkát találni. Próbálkozásai sikertelenek maradtak, mivel az ő szakmájában a 90-es évek elején két kicsi gyermek mellet szinte lehetetlen volt elhelyezkedni. Közben kisebbik gyermeke iskolás lett és kiderült róla, hogy dyslexiás. Közben férje vállalkozó lett, így segített a vállalkozás adminisztrációjába. Azóta 10 év telt el, gyermekei sikeresen túljutottak a problémákon, nagyobbik fia főiskolás, a kisebbik jó eredménnyel folytatja középiskolai tanulmányait. Otthon az anyai szerep egyre kevésbé volt fontos, a család mind sűrűbben éreztette vele, hogy munkája kevéssé értékes. Férje is gyakran hangoztatta, hogy ő keresi a pénzt, ő tartja el a családot. Emiatt önértékelése és önbizalma csökkent. Ő is úgy gondolta, hogy munkája nem ér semmit, mert nem visz haza pénzt. Lassan már semmiben sem mert dönteni, a legkisebb horderejű kérdésekben is kikérte családja véleményét. Hirdetésünkkel a kerületi újságban találkozott, ezután fordult hozzánk. A közösségbe jól beilleszkedett, a csoport szíve-lelke lett. Nagyon komolyan vette a tanulást, minden feladatot igen lelkiismeretesen teljesített. Nagyon jó képességű, kreatív ember, a közösségben rövid idő alatt meghatározóvá vált. Sajnos azóta szakmájában olyan változások történtek, hogy oda már nem tud visszamenni. Adminisztratív munkakört melyben ő szeretne elhelyezkedni ma már számítógépes ismeretek nélkül nem lehet betölteni. Ezért tanácsunkra, már a képzés alatt elkezdett egy számítógép-kezelői tanfolyamot, amit várhatóan a nyár elején fog elvégezni. A munkahelykeresés számára akkor lesz aktuális. Közben bekapcsolódott az alapítvány segítő tevékenységébe, melyet nagyon szívesen végez. K (42) Kellemes, fiatalos megjelenésű elvált asszony. Munkahelye fél évvel ezelőtt szűnt meg, azóta hiába keres állást. Közgazdasági szakközépiskolát végzett, adminisztratív munkakörben dolgozott különböző cégeknél, utoljára egy könyvelési irodában. Kőbányán, egy lakótelepi lakásban él szüleivel és lányával. Szeret dolgozni, a munkanélküliséget nagyon 19

20 nehezen viseli. A tréningeken igen aktív volt, értelmes, gondolkodó ember benyomását keltette. A csoportban központi szerepre tett szert, hamar a legnépszerűbb taggá vált. Jelenlegi képzettségével nem indul sikeresen a munkaerőpiacon. Az ő esetében az jelentene továbblépést, ha egy számítástechnikai képzésen venne részt. Abban kellett segíteni neki, hogy a Munkaügyi Központban eredményesebben tudjon fellépni, hogy támogatott képzésre javasolják. A képzést december közepén kezdte el, és májusban fejezte be. Ezután várhatóan nagyobb esélyekkel indulhat a munkaerőpiacon. Jelenleg önkéntesként vesz rész az alapítvány segítő tevékenységében. K (32) Kissé kihívó megjelenésű, csinos, szimpatikus fiatal nő. Kisfiát egyedül neveli, gyermeke születése óta nem volt bejelentett munkahelye. Gimnáziumi érettségivel és alapfokú számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Újpesten él saját lakásában gyermekével. Szülei ugyan abban a házban laknak, a gyermeke felügyeletét meg tudja oldani. Munkába állását első sorban az anyagiak motiválják, adminisztratív munkakörben szeretne elhelyezkedni. Az elmúlt hónapokban sok negatív tapasztalatot szerzett munkahelykeresés közben, melynek okaira nem sikerült rájönnie. A csoport aktív, nagyon szorgalmas, értelmes, jó logikai készségű tagja volt. Anyagi problémái miatt a lehető legrövidebb időn belül munkát szeretne találni. Számos potenciális munkaadót próbáltunk megnyerni számára, és egyénileg is kísérletet tett az elhelyezkedésre. Több alkalommal volt állásinterjún, és önéletrajzát is sok helyre leadtuk. Végül egyik ismerőse révén sikerült elhelyezkednie adminisztrációs, az általa elképzelt irodai munkakörben. Jelenleg is itt dolgozik, köztisztviselővé való kinevezése folyamatban van. A (34) Kicsit lassú, tétova, de nagyon kedves, mosolygós teremtés. Férjével és rokonával élnek egy közös családi házban a XVII. kerületben. Ez a nem tisztázott lakáshelyzet sok bonyodalmat okozott már. Egyenlőre azonban nincs módja változtatni ezen, folyamatos stresszben él. A tréning alatt egy családi krízishelyzet alakult ki, melynek megoldásában segítséget adtak neki a szakemberek és csoporttársai is. A folyamatos stressz elhárítása sok energiáját elvonta. 5 évvel ezelőtt pszichiátriai betegséget diagnosztizáltak nála. Kórházi kivizsgálása óta gyógyszert szed, és rendszeres orvosi ellenőrzésre jár. Az intézményben, ahol kezelik képzésen vett részt, így betegségét önmaga is jól kézben tudja tartani. 20

21 Az általános iskola elvégzése után kereskedelmi szakképesítést szerzett, majd boltvezetői vizsgát tett. Megbetegedése előtt férjével magánkereskedőként dolgozott. Hosszabb kórházi kezelés után öt évvel ezelőtt 67 %-os munkaképesség csökkenést állapítottak meg nála, azóta nem volt tartós munkavállalása. A csoportban társai kedvessége miatt szerették és láthatóan ő is nagyon jól érezte magát. Rengeteg érzelem van benne, szeret örömet okozni társainak. Reakciója lassult, figyelme kissé szórt, a csoportmunkában ez néha zavaró volt. Adminisztratív munkakörben szeretne elhelyezkedni, félállásban. A lehetőségek és elképzelései pontosítása viszonylag hosszú időt vettek igénybe nála, végül egy célszervezetnél volt módja elhelyezkedni. Egy hét után azonban úgy döntött, hogy abbahagyja. Ezt azzal indokolta, hogy a munkakörülmények olyan rosszak volta, melyet ő nem tudott vállalni. (Nem volt fűtés, megfelelő vizesblokk, öltöző, ilyen körülmények között egészsége további romlása nélkül nem tudott tovább dolgozni.) A következő héten azonban új munkahelyet talált egy nyomdában. Ezt már előzetesen jobban felmérte, és a munkafeltételeket megfelelőnek találta. Már a tréning alatt információt szerzett arról, hogy egy alacsonyabb szintű számítógépkezelői tanfolyam indul, ahol kedvezményes áron kaphat oktatást. Ide is jelentkezett, és a felvételi követelménynek megfelelve, munka mellett végzi az iskolát. Ezt ugyan nagyon megterhelőnek érzi, de szeretne kitartani, mivel itt olyan képzettségre tehet szert, mellyel a későbbiekben jobb, könnyebb munkát tud találni. Ebben látja a továbblépés lehetőségét. V (56) Az alapítvány munkatársai régóta ismerik egy más jellegű segítő kapcsolatból. Oroszföldrajz szakos tanári diplomája van, de négy gyermeke nevelése miatt a munkából közel 30 éve kiesett. Összesen öt év munkatapasztalattal rendelkezik, azóta főállású anyaként, majd háztartásbeliként tevékenykedett. Sok tennivalójára hivatkozva a tréningen való részvételtől először elzárkózott. Miután az alapítvány munkatársi többször megkeresték végül beleegyezett, és eljött. Esetében többről is szó volt, mint a munkába állásáról. Fiának az alapítvány munkatársai egy másik projekt keretében segítettek a munkába állásban, de már ott is komoly gondot okozott az anya túlzott ragaszkodása. Életét az elmúlt 20 évben fiának a betegsége határozta meg, és ő volt az anya, aki mindent megtesz gyermeke gyógyulásáért. Ezt a szerepet kellett volna feladnia, és fiát elengednie. Ez komoly lelki válságot okozott számára, melynek feldolgozásához segítséget kapott. Súlyos családi probléma is közrejátszott abban, hogy változtatni akart eddigi életén. Férje elhagyni készült, és így megélhetése veszélybe került. 21

22 A tréning első felében nem kapcsolódott be a csoport munkájába. Igazi kívülálló volt, aki jellegzetes igen, de szófordulatával is jelezte, hogy a problémát nem megoldani, hanem elkerülni akarja. A tréning második felében kezdett csak bekapcsolódni, és érdeklődni társai iránt. Közben aktívan kezdett állást keresni, és egyik rokona segítségével sikerült elhelyezkednie egy cégnél. A tréninget követő héten kezdett dolgozni, munkahelyén rögtön beíratták egy szövegszerkesztői tanfolyamra. A képzés utáni első találkozón alig ismertünk rá. A korábban űzött vad benyomását keltő, külsejével alig törődő asszonyból egy magabiztos, vidám, ápolt nővé lett. Büszkén újságolta nekünk, hogy megkapta első fizetését, amely számára hatalmas összegnek tűnt, abból lakása rezsiköltségét, és megélhetését biztosítani tudja. A későbbiekben nem lesz senkire rászorulva. Jól érzi magát munkahelyén, munkájába könnyebben beletanult, mint gondolta. A korábban rengeteg idejét felemésztő háztartás átszervezését is sikerült megoldania, és kiderült, hogy felnőtt gyermekei is sokkal kevésbé igénylik az ő folyamatos jelenlétét, mint azt addig gondolta. Őt tartjuk a tréning egyik legsikeresebb résztvevőjének, mivel életét hosszú ideje ismerjük, és tudjuk, hogy honnan indult, és hogy milyen nagy siker az ő számára, hogy idáig eljutott. Elmondása szerint a tréning abban segített neki, hogy átgondolta korábbi életét, szembe mert nézni problémáival, és ez rávezette öt arra, hogy problémáját csak saját maga tudja megoldani. Az ő változása a családban is pozitív folyamatokat indított el. Gyermekei önállósodtak, és mind a munkában, mind a magánéletükben sikereket érnek el. 22

23 Adatlap a Havasi Gyopár Alapítvány szolgáltatásának igénybevételéhez 1. sz. melléklet Név:.. Lakcím:. Telefonszám: Foglalkozás:. Családi állapot: Iskolai végzettség:.. Probléma típusa:..... Esetkezelés jellege:. Csoportban végzett tevékenység:. Szolgáltató tevékenység:. Kapcsolat lezárásának időpontja: Esetmenedzser:.. Dátum: 23

24 2. sz. melléklet Szolgáltatási szerződés A Havasi Gyopár Alapítvány munkaerő piaci szolgáltatását a következő feltételekkel vehetem térítésmentesen igénybe: Vállalom, hogy az alapítvány munkatársaival álláshoz jutásom érdekében együttműködöm. Vállalom, hogy az esetmenedzseremmel egyeztetett időpontban a foglalkozásokon megjelenek, és aktívan közreműködök. Vállalom, hogyha az előre megadott időpontban halaszthatatlan elfoglaltságom van, azt telefonon előre jelzem az alapítvány munkatársainak. Vállalom, hogy munkába állásomat az esetmenedzseremnek jelzem, és a további kapcsolattartásra is kész vagyok. Vállalom, hogy az alapítvány dolgozóinak kérésére a szolgáltatásokról a kérdőíveket a valóságnak megfelelően kitöltöm. Vállalom, hogy a csoportfoglalkozások belső történéseiről információt nem adok tovább. A Havasi Gyopár Alapítvány Vállalja, hogy magas szintű szolgáltatást biztosít az adatvédelmi törvény, és az etikai szabályok betartásával. Vállalja, hogy az előre megadott időpontokban szakemberei rendelkezésre állnak. Amennyiben az alapítvány dolgozója vagy szolgáltatása ellen panaszt kívánok tenni, azt megtehetem szóban vagy írásban az alapítvány vezetőjénél. Az alapítvány vezetője a panaszra egy héten belül írásban válaszol. Dátum..... Szolgáltatást igénybe vevő Havasi Gyopár Alapítvány Munkatársa 24

25 3. sz. melléklet Havasi Gyopár Alapítvány kliens elégedettségi kérdőíve Megfelelt-e elvárásainak a kapott szolgáltatás? Megfelelt-e elvárásainak a bánásmód? Megfelelt-e elvárásainak a környezet? Megfelelt-e elvárásainak a kapott információ? Kapott-e megfelelő segítséget problémájára? Mivel volt elégedetlen? Van-e olyan javaslata, amely szolgáltatásaink minőségét javítaná? Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat. Az alapítvány munkatársai Dátum.. 25

26 4.sz.melléklet Női esélyek és lehetőségek az Európai Unió küszöbén című záró konferencia Időpont : június 30. ( hétfő ) óráig. Helyszín : Pataky Művelődési Központ Budapest, X. Szent László tér Programja Megnyitó Császár Jánosné Moderátor: Havasi Gyopár Alapítvány Köszöntő Szász Csaba Alpolgármester Kőbányai Önkormányzat Havasi Gyopár Esély szolgálat nők részére projekt ismertetése Mihalicska Terézia Elnök Havasi Gyopár Alapítvány Az új Esélyegyenlőségi Minisztérium struktúrájának bemutatása, lehetőségek az esélyegyenlőség megteremtésére Svastics Cármen Esélyegyenlőségi Minisztérium Civilek, Nők, Európa Dr Szabó Szilvia Szociális Innováció Alapítvány Simon Zsuzsa Hanzli Lajosné Foglalkozási és munkaerőpiaci helyzet ismertetése, rész és távfoglalkoztatás, együttműködési lehetőségek a civil szervezetekkel Petrovics Nándor Dr.Riechel Éva Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium A foglalkoztatás elősegítése, képzési formák munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, idős munkavállalók részére, civil szervezetek kapcsolódási lehetőségei Németh Magdolna Szabó Magdolna Fővárosi Munkaügyi Központ Kerületi lehetőségek az esélyegyenlőség és a foglalkoztatás terén Szász Csaba Alpolgármester Dr Riechel Éva Kőbányai Önkormányzat Havasi Gyopár Alapítvány Esély szolgálat nők részére c. kiadvány bemutatása Dr Paulinyné Dr Balló Ilona szakpszichológus Konferencia zárása. 26

27 5.sz.melléklet A program során készült fotók Stáb- megbeszélés Előadás és gyógyászati-termék bemutató 27

28 I. A tréning résztvevői II. A tréning résztvevői III. A tréning résztvevői 28

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései Családok a Családokért Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a mezőcsáti családokért. A projekt feladatai, célkitűzései A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, együttműködnek

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Melléklet az ADATLAP-hoz N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Figyelemfelhívás! Figyelem! A NYILATKOZAT-ban adott válaszait a szakértői vizsgálat és a véleményezés folyamán felhasználjuk, mivel

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

A Z Ö K O S T A R T A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

A Z Ö K O S T A R T A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A Z Ö K O S TART A LA P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z HASZNÚSÁGI J E L E NTÉSE 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben