Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika Jószerencsét út 2. Tel: , Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax: 48-510-056 www.sagim.hu, www.petroczgabor."

Átírás

1 Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika Jószerencsét út 2. Tel: , Fax:

2 Forrás, olvasnivaló... Dr. Benedek István Közoktatási szakértők kézikönyve Okker Kiadó, Petróczi Gábor: A közoktatási szakértői névjegyzék átalakulása Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Korszerű Iskolavezetés H 6.3 fejezet június hó 2

3 a szakértő feladata szakértői szerepkörök a szakértői munkához szükséges képességek és készségek a szakértői tevékenység bázisa, jellemzői

4 Kit nevezünk szakértőnek? ki a szakértő: szakért ő! az a személy, aki szakértői tevékenységet végez? az a pedagógus, aki szerepel az Országos szakértői névjegyzékben az, aki egy-egy terület specialistája az, aki képes átfogni a közoktatás több területét, feladatkörét és tapasztalataiból adódóan rálátása van. 4

5 A szakértő személyisége kiegyensúlyozott, harmonikus kezdeményező kommunikatív kellő önismeret és önbizalom dominancia határozottság kellő fegyelmezettség nem veszítheti szeme elől a célt! 5

6 A szakértői tevékenység idősíkjai a múltba tekint... feltárja a jelenséget, az okokat, rögzíti a tényeket a jelenben vizsgálódik összefüggéseket keres, feladatokat ró ki a jövőt orientálja megállapításaival, javaslataival, ötleteivel, javaslatot tesz a változtatás irányaira! 6

7 A szakértői tevékenység jellemzői szubjektív: speciálisan orientált preventív: a további hibák elkerülése szummatív: összefüggéseket kezel kommunikatív konzultatív innovatív orientatív: meggyőzően befolyásol! nem tévesztheti szem elől a megbízó érdekét! 7

8 A szakértői munka bázisa speciális tudástöbblet, naprakész informáltság, a gyorsan változó jogi háttér biztos ismerete tájékozottság a szakirodalomban tudjon ajánlani, tanácsot adni gyakorlat, felkészültség, konfliktus- és problémakezelő háttér 8

9 A nondirektív megközelítésről a szakértői tevékenység akkor hatékony... ha a szakmából táplálkozó, nem felülről jövő, ha a szakértő véleményt mond, tényeket rögzít, kijelöli az általa helyesnek tartott irányt, szakvéleményének okfejtése cáfolhatatlan, tehát meggyőzi a: megbízót, intézményt, vezetőt, pedagógust A szakértőnek nincs intézkedési, utasítási joga! 9

10 Mik a szükséges konkrét lépések legyen névjegykártyája! nagyon dolgozza bele magát néhány terület működésébe! kerüljön beljebb a szakmai körökbe! írjon publikációt, adjon elő, mondjon véleményt! szakértői munkái referenciaként szolgáljanak! nézzen úgy ki, mint egy szakértő! legyen időmilliomos! 11

11 A szakértő saját követelményei a pozitív beállítódás: alapkövetelmény a feladatot érezze kihívásnak: átfogó értékelést várnak Öntől, távlatadási lehetőségek állnak Ön előtt... vagy fásult beletörődést eredményez munkája. a feladattól Önnek is fejlődnie kell legyen tehát fogékony az újra, gyűjtse a jó és rossz tapasztalatokat! 12

12 A szakértői tevékenység A szakértői tevékenység szabályait az oktatási miniszter 38/2009. (XII.29.) OKM rendelete újraszabályozta a korábban hatályos 31/2004. (XI.13.) OKM r. hatályát vesztette a szakterületek száma a korábbi 24-ről 11-re csökkent : Szakértői szakterületek.doc 13

13 Bekerülni sem könnyű tól csak szakvizsgázott pedagógus szerepelhet a listán. az új szabályozás szerint a szakértői névjegyzékbe 2009 októberétől bejelentés vagy engedélyezés alapján lehet bekerülni ennek módját a jelölt dönti el info: 14

14 Bejelentés vagy engedélyezés? bejelentés alapján: vezető tanári (gyakorlatvezető óvónői, tanítói) megbízáshoz szükséges pedagógusképesítéssel rendelkezik, szakvizsgázott pedagógus engedélyezés alapján: szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, szakterületének elismert képviselője mindkét esetben szükséges kritériumok: szakvizsga, 277/1997. (XII.22.) Korm. r. 20. (3) bek. szakterületén szerzett 10 éves gyakorlata van, büntetlen előéletű, nem áll a közoktatási szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 15

15 Az elbírálás folyamatos... az évi háromszori elbírálási rendszer február 25-től megszűnt, a névjegyzékbe való bejelentés vagy engedélyezés révén történő felvétel folyamatos elintézési ideje a 307/2006. (XII.23.) Korm.r. 13. (4)/a szakasza szerint maximum két hónap. 16

16 Változások a névjegyzékben az Országos szakértői névjegyzék a továbbiakban a szakmai szakértők nevét is tartalmazza a szakmai szakértő szakirányt az OKJ-ben meghatározott szakmacsoportok megjelölésével választhat. a szakértői lista szakmai szakterületére pályázók a szintén az OH-hoz nyújtják be pályázati anyagukat fontos változás az előzőekhez képest, hogy a szakértői nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól, 4. (4) 17

17 Mi a listán szereplők teendője? 2009 októberétől a nyilvántartás meghosszabbítása nem kérhető, mert a szakértői nyilvántartás határozatlan időtartamú a 2009 októbere előtt kiadott szakértői igazolványok lejáratukig érvényesek, az érvényes igazolvánnyal rendelkezőknek semmiféle teendőjük nincsen, a régi szakterületek, szakirányok megfeleltetését az új szakterületeknek és szakirányoknak jelenleg végzi az Oktatási Hivatal 18

18 A szakértők továbbképzési kötelezettsége A szakértő ötévenkénti rendszeres továbbképzési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítheti a szakértői tevékenységhez, szakterülethez kapcsolódó legalább harmincórás akkreditált továbbképzésben való részvétellel, vagy a szakértői szakterületéhez kapcsolódó szakirányú továbbképzéssel, mesterképzéssel, vagy új alapképzési szakon szerzett oklevéllel, az adott szakterületre meghatározott továbbképzéseken oktatóként legalább húsz óra időtartamban történő közreműködéssel 19

19 A névjegyzékbe kerülés... meg kell határozni a választott szakterületet és szakirányt meg kell írni a pályázatot, tartalma: felvétel iránti kérelem részletes szakmai önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetése munkáltatói igazolás a pedagógus munkakör betöltéséről és a 10 év gyakorlati időről két szakmai ajánlás, a publikációk jegyzéke a szakmai tevékenységhez kapcsolódó díjak, címek igazolás a díj befizetéséről szóló csekk másolata (ha nem elektronikus) 20

20 A szakértői tevékenység fázisai a szakértői munka szakaszai a szakértő felkérése és díjazása a szakértői vélemény iránti elvárások a szakértői tevékenység nyilvántartása 21

21 A szakértői munka szakaszai 1. felkészülési szakasz 2. ütemezési szakasz 3. konzultációs szakasz 4. tényfeltáró szakasz 5. egyeztetési szakasz 6. rögzítési szakasz 7. átadási-lezárási szakasz 22

22 A felkészülési szakasz dokumentumelemzés: SzMSz, alapító okirat pedagógiai program házirend vizsgálja ezek minőségét! vizsgálja meg összefüggésüket! keressen okokat és válaszokat az intézmény problémáira 23

23 Az ütemezési szakasz vizsgálati tervet készítünk pontos ütemezéssel a vizsgálati módszerek megjelölésével kulcsesemény-tervvel tartalékolt idővel több szakértő együttműködésekor: komoly időt szánjunk az egyeztetésekre korrekciós feladatok, egységesítési teendők az egységes nyomtatás sem könnyű! 24

24 A konzultációs szakasz a felkészülés után keresse föl a partnert: jól konstruált kérdéssorral érkezzen kérjen egyértelmű kiegészítő adatokat táblázatban, grafikonon, stb. alakítson ki tárgyalási pozíciót! teremtsen kontaktust! legyen rugalmas és következetes! nézzen szét az intézményben: sokat láthat! Eszterházy Károly Főiskola, Eger 25

25 A tényfeltáró szakasz a vizsgálati módszerek, technikák alkalmazása: a mérések elvégzése a nevelőtestület bevonása az adatbázis feldolgozása a dokumentumokból kiolvasható összefüggések kialakítása az innovatív irányok megjelölése a fenntartó orientálása 26

26 Az egyeztetési szakasz ismertesse az intézmény vezetőjével legfontosabb tapasztalatait! válaszoljon nyíltan a felmerülő kérdésekre! mondja el jobbító javaslatait! ismerje el azt, ami jó; adjon megerősítést! törekedjen a pozitív szemléletre! tegye egyértelművé, hogy a megbízónak is ugyanezt fogja mondani! 27

27 A rögzítési szakasz a vizsgálati anyagok, információk rendszerezése, az egyeztetések után: rendezze el az anyagot szakmai logika szerint! készítsen igényes szakmai anyagot! igen fontos a tagolás: összefoglalás, tartalomjegyzék a vizsgálat célja, a módszerek bemutatása, a problémák elemzése következtetések, javaslatok. 28

28 Az átadási-lezárási szakasz a kész szakértői véleményt adja át a megbízónak, ismertesse következtetéseit szakértői véleményét kizárólag a megbízóval köteles ismertetni. álljon ellent a felolvasásnak! a szakvéleményt nyomtatott és elektronikus formában is őrizze meg! és még egy: adja át a számlát! 29

29 Adott ügyben nem lehet szakértő aki az ügy tárgyilagos megítélésére nem képes: az érintett intézmény vezetője, az ő hozzátartozója, az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy, az adott ügyben szaktanácsadóként közreműködő szakember, a fenntartó alkalmazottja 30

30 A szakértő felkérése nem szükséges a korábbi szabályozás szerint a szakértőt föl kellett kérni az alábbiak megjelölésével: a szakértő neve, szakterülete, az elvégzendő feladatok, azok a kérdéseket, amelyekre választ kell adnia, határidő minden szükséges tényt és tájékoztatást, a szakértői díjra vonatkozó feltételek VII. 26-tól ezek megjelölése nem kötelező, de az írásos felkéréstől ne tekintsünk el (a pirossal szedett részeket emeljük be)! 31

31 A szakértői munka munkadíja a szakértőnek munkadíj jár, amelynek mértékében a felek közösen állapodnak meg (hatályos: 2009-től). a munkadíj megállapításához támpontot adhat a kirendelt szakértő munkadíjának megállapítására vonatkozó rendelkezés, amely szerint a kirendelt szakértő munkadíját a kirendelő a kirendelésben meghatározott kérdések megválaszolására meghatározott időkeret és az egy órára jutó óradíj alapján állapítja meg. az óradíj minden megkezdett óra után forint, r. 7. (2) 32

32 A tevékenység nyilvántartása A szakértői tevékenységéről nyilvántartást köteles vezetni, amely célszerűen tartalmazza: a megbízó megnevezését, a megbízás dátumát, az elkészített szakvélemény keltét, a munkadíj összegét A szakértői nyilvántartást öt évig meg kell őrizni! 33

33 Fontos gyakorlati tanácsok! szerződéskötéskor szakértői igazolvány száma feltétlenül közlendő a szakértő legyen számlaképes: egyéni vállalkozó vagy önálló tevékenységet végző magánszemély a szakértőnek mindig rá kell érnie! nem lehet fontosabb ügy, mint a szóban forgó! tudjon rólunk a szakma! 34

34 Etikai kérdésekről ne közreműködjön olyan ügyben, amelyben: a jogszabályok szerint nem lehet szakértő, ahol szakmai tanácsokat adott, ahol rosszul cseng a neve, ahol túlságosan ismert, ahol a felesége dolgozik, ahová a gyermekét viszi, ahol anyagilag érdekeltsége van. 35

35 Törölni kell a névjegyzékből azt aki kéri, aki elhunyt, akinek törlését elrendelték, mert: több alkalommal nem vállalta el a megbízást, aki nem megfelelően végezte el munkáját akit panasz benyújtása miatt felfüggesztettek 11. (3) A Hivatal a vizsgálat időtartamára határozattal felfüggeszti a szakértő tevékenységét a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályok súlyos megszegése miatt. 36

36 Támpont a kérelmek benyújtásához a pályázatok benyújtása: Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály, Közoktatási Engedélyezési Osztály Névjegyzék 1363 Budapest, Pf.19. /szakertoi_nevjegyzek a bírálati díj a minimálbér 40%-a, Ft Bejelentéskor és módosításkor szakterületenként (nem szakirányonként) fizetendő a vizsgaelnöki díj 15%, azaz Ft Eszterházy Károly Főiskola, Eger 37

37 Kedves Kollégák! akinek vannak megbízható szakértői ismeretei, megtanulja a témáról szóló jogszabályokat hajlandó napi munkája mellett betekinteni más intézmények életébe, vállalni a szakmai megmérettetést, az bátran vágjon bele a szakértői munkába! remélem, hamarosan sokan lesznek ilyenek Önök között is! Sok sikert kívánok ehhez! 38

38

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek Dr. Bíró Endre A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatáshoz való jogának érvényesítéséről Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Tartalom Ellentmondás a közoktatási jogok

Részletesebben