MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya, Községháza Tanácsterem Napirend: 1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 2. Tájékoztató Jegyző, aljegyző kinevezéséről 3. Tervezett beruházások, felújítások megvalósításának áttekintése, nyomon követése 4. Gázkészülékek kötelező felülvizsgálata 5. Közművelődési és könyvtári feladatok áttekintése Parlagfű ellenőrzésről beszámoló 7. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 8. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a év vonatkozásában 9. Tájékoztatás a tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok ellátásáról Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, június 21. Petényi Szilárdné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület június 26. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 26-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Államkincstár a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok áttekintését követően valamennyi önkormányzat figyelmét felhívta arra, hogy az önkormányzati hivatalok megalakulása, illetve a járási rendszer kialakítása következtében a hivatalok alapító okiratainak módosítása szükségessé válhat. Hivatalunk megvizsgálta a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát és megállapította, hogy az alapító okirat módosítása szükséges, mert a szakfeladatok felsorolása között szerepel két olyan szociális feladat ellátása, melyet január 1. napjától a járási hivatalok látnak el: - időskorúak járadéka és az ápolási díj alanyi jogon. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mind Csárdaszállás Község, mind Gyomaendrőd Város Önkormányzata júniusi ülésén tárgyalja az alapító okirat módosítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban leírtak alapján szíveskedjen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását jóváhagyni. Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítások átvezetését követően egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete. Döntési javaslat "Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 4.1. pontjában Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása szövegrészből törlésre kerül az alábbi szakfeladat szám, és szakfeladat megnevezés: Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse. Határidők, felelősök: 2

4 GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Tervezet Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával a évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 85. (7) bekezdésében, a évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (2) bekezdésében foglaltak alapján, az önkormányzatok működésével, valamint az államháztartási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, közös hivatalt hoznak létre, amely önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése alapján az alapítók a következők szerint határozzák meg az alapító okirat tartalmát: 1./ A költségvetési szerv neve: GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2./Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz. 2.1./A költségvetési szerv telephelyei 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz Hunya, Rákóczi út 19. sz. 3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám A évi CLXXIX tv. 84. (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás Község Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17. sz. Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György utca / A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a évi CXCV. törvény az államháztartásról 8.. (1) bekezdése b) pontjában, illetve a évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 84. (1) alapján önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal. 4.1.Alaptevékenység: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenysége: ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat. ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT:

5 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása Szakfeladat Szakfeladat megnevezése szám Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó tevékenység Közterületek rendjének fenntartása Gyermekotthoni ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás 4.2. Vállalkozási tevékenység Vállalkozási tevékenységet nem folytat 5./ A költségvetési szerv illetékessége, működési köre A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján, közigazgatási jogalkalmazói feladatot lát el Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint Gyomaendrőd Város közigazgatási területén. 6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5555 Hunya Rákóczi út 19 Az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik: 1 Módosította Csárdaszállás Község /2013. (VI.20.) számú határozata Módosította Hunya Község /2013. (VI. 26.). számú határozata Módosította Gyomaendrőd Város /2013. (VI. 27.) Gye. Kt. számú határozata 2 Módosította Csárdaszállás Község /2013. (VI.20.) számú határozata Módosította Hunya Község /2013. (VI. 26.). számú határozata Módosította Gyomaendrőd Város /2013. (VI. 27.) Gye. Kt. számú határozata

6 A Közös Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-testületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha megfelel a CLXXXIX tv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. Azon önkormányzatot melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és annak működéséhez hozzájárul az adott kirendeltség működését érintő döntéshozatal során egyetértési joggal rendelkezik. 7. Gazdálkodási besorolása: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Köteles kikérni a községi önkormányzat polgármesterének véleményét, amennyiben olyan személy tekintetében gyakorol munkáltatói intézkedést (felmentés, kinevezés, bérezés), akik munkaköri leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a - Határ Győző Városi Könyvtár, - Térségi Humánsegítő Szolgálat, - Közművelődési Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény, - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda mint önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az alapítók közös ülésen hagyják jóvá. A döntéshozatalra a jelen alapító okirat 6./ pontjában meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az illetékességi területén működő - Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és - Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. 80. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján, melyet az alapítók együttes ülésen a jelen alapító okirat 6./ pontjában meghatározott döntéshozatali eljárással hagynak jóvá. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, adóalany, az általános szabályok alapján. A Gyomaendrődi Közös Hivatal számláit az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. 8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A évi CLXXXIX tv a szerint a jegyző kinevezésének rendje: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A polgármesterek a jegyző kinevezéséről, felmentéséről szóló döntés meghozatalakor lakosság arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A jegyző kinevezése határozatlan időre szól. 9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

7 Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati köztisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény az irányadó. A 2011.évi CXCIX. tv a szerinti foglalkoztatottjaira a évi I. tv. a munka törvény könyvéről rendelkezései az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről rendelkezései (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 10./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges ingatlanokat az alapítók ingyenes használatba adják a költségvetési szervnek. A használatba adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza. A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a vagyon fekvése szerinti önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja. 11./ Hatályba lépés Az alapító okirat január 1-vel lép hatályba. Gyomaendrőd, december 20. Petneházi Bálintné s.k. Csárdaszállás Község Önkormányzatának polgármestere Petényi Szilárdné s.k. Hunya Község Önkormányzatának polgármestere Várfi András s.k. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere Záradék: A lakosság arányos döntéshozatali eljárás során a szavazati jog gyakorlására a települések január 1. létszámát kell irányadónak tekinteni. Csárdaszállás község lakosainak száma január 1-én 491 fő Hunya község lakosainak száma január 1-én 712 fő Gyomaendrőd város lakosainak száma január 1-én fő Módosítási és egységes szerkezetbe foglalási záradék: A Gyomaendrődi Közös Önkormnyzati Hivatal Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2013.(VI. 20.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2013. (VI. 26.) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2013. (VI.27.) Gye. Kt. számú határozatával hagyta jóvá. Gyomaendrőd, június Petneházi Bálintné Csárdaszállás Község Önkormányzatának polgármestere Petényi Szilárdné Hunya Község Önkormányzatának polgármestere Várfi András Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere

8 Határidő: azonnal 3

9 TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület június 26-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató Jegyző, aljegyző kinevezéséről Készítette: Lévai Éva Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Mötv. 67. f) pontja alapján január 1 napjától a jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az Mötv. 146/C. (2) A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a 83. b) pontjának megfelelő alkalmazásával megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét, polgármesteri hivatal jegyzőjét, aljegyzőjét - annak egyetértésével - a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként foglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző, aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. Mötv. 83. : A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel: Mötv. 83. b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%- nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot; A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesteri megállapodtak, a jegyző és aljegyző személyéről. Ennek megfelelően Gyomaendrőd Város Polgármestere május 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé Dr Csorba Csabát, aljegyzővé, a jegyző javaslatát figyelembe véve, vele egyetértésben, Megyeri Lászlót nevezte ki. Az illetmények meghatározása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Dr Csorba Csaba CXCIX. tv (1) c), 256. (1) c), (3) b) pont: Alapilletménye illetményalap 8 szorosa Ft Vezetői illetménypótlék az alapilletmény 30%-a Ft Jegyzői-feladat illetménypótlék alapilletmény 10%-a Ft Pótlék(ok) megállapításánál figyelembe vett illetményalap Ft Illetmény összesen: Ft Kerekítés összege: 20 Ft Összesen kerekítve: Ft Megyeri László CXCIX. tv (3) pont: Alapilletménye Pótlék(ok) megállapításánál figyelembe vett illetményalap Ft Összesen kerekítve: Ft Ft Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét. Döntési javaslat "Tájékoztató Jegyző, aljegyző kinevezéséről" Tervezett döntéstípus: tájékoztató Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 4

10 Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 26-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Tervezett beruházások, felújítások megvalósításának áttekintése, nyomon követése Készítette: Petényi Szilárdné polgármester Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő testület! 2012-ben a 136/2012./XI.30./Kt. sz. határozatával döntött a Rákóczi út útpadkájának felújításáról. A felújításra 1,5 millió forintot biztosított a évi költségvetésben a év pénzmaradvány terhére. Az útpadka felújításának határidejét június 30. határidővel szabta meg. Az útpadka elkészült június 6. határidővel. A felújítás pontos ára: Ft ben döntött a Képviselő-testület a 155/2012./XII. 14. / KT. sz. határozatával a 232/4 hrsz. alatt megvalósuló Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása c. Szabadidő és sport létesítmények- tárgyú azonosító számú LEADER pályázat előfinanszírozásáról, melynek megvalósulási idejét június 30. határidőben határozta meg. A megelőlegezett összeg Ft. A létesítmény június 7-én elkészült. A évi költségvetésbe beterveztük Az Egészségház belső felújítását és a Művelődési Ház folyosójának burkolását. Az Egészségházban a fogorvosi rendelő burkolása, illetve a belső festése megtörtént. A lépcső és az akadálymentesítés kiépítése is megtörtént. A Művelődési ház belső burkolása, illetve a folyosó festése az ott történő különféle programok miatt a nyár folyamán fog megtörténni. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. Döntési javaslat "Tervezett beruházások, felújítások megvalósításának áttekintése, nyomon követése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a és évben megvalósított beruházásokról, felújításokról valamint a Művelődési Ház nyári időszakára tervezett felújításáról szóló beszámolót. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 6

12 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 26-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Gázkészülékek kötelező felülvizsgálata Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete alapján kötelező a gázkészülékek 5 évenkénti felülvizsgálata. A rendelet szeptember l-én lépett hatályba, a felülvizsgálatokat december 31.-ig el kell végeztetni. A költségvetésünkben erre a feladatra költséget nem terveztünk, ezért kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a tartalék terhére a feladat ellátására Ft-ot átcsoportosíthassunk. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassák az átcsoportosítást, a testületi határozatot hozza meg. Döntési javaslat "Átcsoportosítás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a gázkészülékek kötelező felülvizsgálatához Ft átcsoportosításra kerüljön a működési tartalékból. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7

13 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 26-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Közművelődési és könyvtári feladatok áttekintése 2013 Készítette: Petényi Szilárdné polgármester Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Készítette: Kóti Hajnalka a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár képviselője Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Hunya Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről és a Békés Megyei Könyvtár és Hunya Község Önkormányzata között november 30-án keltezett, a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodásban foglaltak alapján szolgáltatási állapot júniusban: Központi költségvetési támogatás: Ft Hunya - Könyvtári ellátás Számla kelte: Partner neve, címe Követelés jogcíme) Követelés összege (áfával együtt) Ft Fennmaradó összeg Magyar Posta folyóirat( Világgazdaság, Kiskegyed,PraktikaSüni MediaLog folyóirat( Népszabadság Jumbp,BlikkH-V,Nemzeti Sport H-V ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Napilap/ folyóirat Megjegyzés Előfizetés időtartama Ár: Blikk ,00 Ft Blikk V ,00 Ft Kiskegyed decemberig már ,00 Ft előfizetve az előző éviből Nemzeti Sport ,00 Ft Nemzeti Sport V ,00 Ft Népszabadság +Békés Békés Megyei Hírlap ,00 Ft Megyei Hírlap ig előfizetve előző az éviből Praktika ,00 Ft Süni ,00 Ft Világgazdaság decemberig már ,00 Ft előfizetve az előző éviből Összesen: ,00 Ft 8

14 Tervezett és megvalósult kiadások Kiadás összege együtt) (áfával Ft Fennmaradó összeg állománygyarapítás 10% (tervezett) ,00 Ft ,00 Ft Folyóirat (megvalósult) ,00 Ft ,00 Ft aug. író-olvasó találk.(tervezett) ,00 Ft ,00 Ft okt. történelmi előadás(tervezett) ,00 Ft ,00 Ft téli ünnepek foglalkozás +koncert (tervezett) ,00 Ft ,00 Ft informatikai szolgáltatás(tervezett) ,00 Ft ,00 Ft állománygyarapítási és feldolgozói szolgáltatás(tervezett) ,00 Ft ,00 Ft egyéb ,00 Ft 0,00 Ft Békéscsaba Megyei Jogú Város által könyvbeszerzésre kiírt közbeszerzési pályázat eredménye várhatóan június vége. Állománygyarapítás (könyvek megvásárlása és feldolgozása) júliustól. A Békés Megyei Könyvtár júliustól megkezdi a település szolgáltató helyének bekapcsolását a Corvina integrált könyvtári rendszerbe. (elektronikus katalógus és kölcsönzési modul biztosítása). Szakmai továbbképzés biztosítása a szolgáltató hely könyvtárosának. Döntési javaslat "Közművelődési és könyvtári feladatok áttekintése 2013" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: közművelődés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár beszámolóját a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer évi működéséről Hunya Község vonatkozásában. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 9

15 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 26-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Parlagfű ellenőrzésről beszámoló Készítette: Pardi László Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A napjainkban egyre nagyobb problémát okozó parlagfű-szezon közeledtével Solymosi Ferenc közterület felügyelő június 14-én átfogó helyszíni ellenőrzést végzett Hunya település egész belterületén. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény (Éltv.) 17. (4) bekezdése alapján A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Mivel az ellenőrzés a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének határideje előtt 2 héttel történt ezért a bejárás célja a lakosok tájékoztatása, figyelem felhívása volt. A bejárás során parlagfűvel szennyezet területet a közterület felügyelő nem talált. A parlagfű irtás elmulasztásának szankciói: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője elrendelheti a közérdekű védekezést és a Ket. 94. (1) bek. c) pontja alapján megkeresi az elsőfokú növényvédelmi hatóságot a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot a jogszabályi kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírságot szabhat ki, melynek mértéke belterületen Ft-tól Ft-ig terjedhet. A parlagfű visszaszorítása érdekében június 30 után folyamatos ellenőrzés fog zajlani. Döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Képviselő-testülete a parlagfű visszaszorítása érdekében végzett helyszíni ellenőrzésről készült beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petényi Szilárdné Hivatali felelős: Pardi László 10

16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 26-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről Készítette: Dr. Fabó János egyéni listás képviselő, Dr. Fejes Csaba, Hőgye Ildikó Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A munkatervünkben szereplő napirend megtárgyalásához Dr. Fabó János háziorvos, Dr. Fejes Csaba fogorvos és Hőgye Ildikó védőnő elkészítették beszámolójukat a tevékenységükről. Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el az előterjesztéseket. 1. döntési javaslat "Háziorvosi beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: egészségügy A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A képviselő-testület elfogadja a Beszámoló a község közegészségügyi helyzetéről szóló napirend kapcsán Dr. Fabó János háziorvos tájékoztatóját a tevékenység tapasztalatairól. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Védőnői beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: egészségügy A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A képviselő-testület elfogadja a Beszámoló a község közegészségügyi helyzetéről szóló napirend kapcsán Hőgye Ildikó védőnő tájékoztatóját a tevékenység tapasztalatairól. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 11

17 Tisztelt Testületi Ülés! A községben a háziorvosi szolgálatban két személy dolgozik, az ápolónő és a háziorvos. A községben ezen kívül fogorvos és mozgó gyermekorvosi szolgálat működik és szociális gondozói hálózat. A háziorvosi szolgálat az Önkormányzat által fenntartott és biztosított kifogástalan körülmények között és feltételek mellett működik. A 2012-es év forgalmi adatai a következők: a rendelési idő hivatalosan 8-10-ig és d.u ig tart az ÁNTSZ rendelete alapján, de a reggeli rendelés nem hivatalosan 7 órakor kezdődik. A körzet vegyes körzet felnőttek és gyermekek ellátása történik. A praxislétszám az év végén 667 fő volt. Az orvos-beteg találkozások száma 5514 volt. Fekvőbeteg gyógyintézetbe 142 fő került. A szakrendelésre utaltak száma 657 fő volt, mely adat nem pontos, tekintettel arra, hogy több szakrendelést is beutaló nélkül is igénybe lehet venni. A szakhatóságok részéről a háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatban az ellenőrzések során kifogás nem merült fel. A szabadságolás idejére a helyettes orvosi ellátás megoldott. A községben fiókgyógyszertár működik a délutáni rendeléssel azonos időben a Kondorosi Gyógyszertár által. A háziorvosi szolgálat a területileg illetékes fekvőbeteg- gyógyintézetekkel és szakrendelésekkel jó kapcsolatot alakított ki a zavartalan betegellátás érdekében. Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását, természetesen amennyiben kérdésük van készséggel állok rendelkezésükre. Tisztelettel: Fabó János dr. háziorvos. Hunya,

18 HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 5555, HUNYA, RÁKÓCZI u. 31. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről, a védőnő munkájáról Készítette: Hőgye Ildikó védőnő 2013.

19 VÉDŐNŐI ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Magyarországon a Védőnői Szolgálat 1915-ben a Stefánia Szövetség, majd a Zöldkeresztes Szolgálat megszervezésével kezdte meg működését. Létrehozásának célja: a fertőző betegségek megelőzése, a csecsemőhalandóság csökkentése volt. A települési önkormányzat által fenntartott körzeti védőnői szolgálat célja -az egészségügyi alapellátás részeként- a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A körzeti védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, ill. 0-6 éves korú gyermek él. A területi ellátás mellett iskola védőnői feladatokat is ellátok. Hunya-Kamut község védőnői feladatait november 1.-től látom el. A védőnői éves beszámolómban a 2011., évi hunyai éves védőnői jelentés adatait használtam fel, így a felsorolt számadatok a 2011., évi december 31.-i állapotot tükrözik. A beszámolóm a következő pontokból épül fel: 1.1 A védőnő tevékenységet szabályozó alap jogszabályok 1.2 Tárgyi feltételek 2.1 A év demográfiai adatai 2.2. Gondozottak száma 3.1 A védőnő szakmai feladatai Várandós anya gondozása Csecsemők -, és kisgyermekek gondozása Nővédelem Óvoda -, és iskola-egészségügyi feladatok ellátása Egészségnevelés 4.1 Gyermekvédelmi feladatok 5.1 Kapcsolattartás 6.1 Egyéb 1

20 A védőnői tevékenységet szabályozó alap jogszabályok: 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról Az évi CLIV. Törvény az egészségügyről A fenti jogszabályok mellett meg kell még említeni a munkánkat segítő munkaköri leírást, a szakmai módszertani leveleket, illetve irányelveket. 1.1 Tárgyi feltételek A tanácsadásokhoz, szűrésekhez a tanácsadó megfelelő tárgyi feltételeket és barátságos légkört biztosít. A tanácsadó alapfelszereltségéhez a 49/2004-es ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról alapján a következő eszközök szükségesek: személymérleg, 1 db magasságmérőállvány, 1 db csecsemőmérleg, 2 db mérőszalag, 1 db hosszúságmérő, 2 db audiométer, 1 db látásélesség vizsgáló tábla, 1 db színlátást vizsgáló könyv, 1 db vérnyomásmérő, 1 db fonendoscop, 1 db magzati szívhangvizsgáló készülék, 1 db vizeletvizsgálathoz: (reagensek, tesztek, kémcsövek, kémcsőállvány, vizeletgyűjtő 1 doboz/ pohár), tétel vércukor meghatározásához eszköz, az orvosi rendelőben egyszer használatos gumikesztyűk, gumiujjak, 1 csomag egyszer használatos fecskendők, injekciós tűk különböző méretben, megfelelő mennyiség csipesz (kullancs, szálka) 1 db olló (különböző), 2 db egyszer használatos nyelvlapoc, 1 csomag kötszerek (különböző méretű steril és nem steril), 2 csomag/ 2

21 tétel lázmérő, 1 db vizespohár, 3 db pedálos vödör, 1 db textíliák (köpeny, törölköző, lepedő, műszertörlő), 1 db / tétel hűtőszekrény, hűtőtáska, 1 db veszélyes anyagok tárolására alkalmas hulladékgyűjtő, az orvosi rendelőben bútorzat (műszer- és kötszerszekrény, vizsgálóasztal, műszerasztal, mérlegasztal, 1 db / tétel pakolóasztal, zárható íróasztal, irattartó szekrény, számítógép asztal, székek, fekvőhely). telefon, 1 db Nyomtató 1 db Számítógép 1 db 2.1 A év demográfiai adatai: Élveszülések száma: 4 5 Halvaszülés: 0 0 Csecsemőhalott: 0 0 Gyermekhalálozás: 0 0 Koraszülések száma: Gondozottak száma (2011. december 31. és december 31.-i állapot szerint) hónapos csecsemők száma: hónapos kisdedek száma: éves kisgyermekek 6 8 (óvodáskorúak) száma: Összesen 0-6 évesek száma: Óvodások száma 7 6 Iskolások száma A védőnő szakmai feladatai a következőkre terjednek ki: 3.2 Várandós anya gondozása 3.3 Csecsemők-, és kisgyermekek gondozása 3.4 Nővédelem 3.5 Óvoda-, és iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.6 Egészségnevelés 3

22 3.1.1 Várandós anyák gondozása A várandós anyák gondozása a családlátogatások, az önálló védőnői-, az általános (háziorvossal közösen tartott), keretein belül történik. Várandós anyák gondozása során a következő célok megvalósítására törekszem: A várandós anya egészségének megtartása, illetve az azzal kapcsolatos ismereteinek kibővítése. A magzat egészséges fejlődésének és megszületésének elősegítése. A várandósság alatt a gravida veszélyeztetettségének megelőzése, korai felismerése, szükség esetén pedig a megfelelő szakemberhez való irányítása. A szülői szerepre való felkészülés segítése. Néhány számadat a várandósgondozással kapcsolatban A 2013-as évben ez idáig 1 fő gravida van. Év Várandósok 4 5 száma, akik az adott évben szültek Várandós látogatás az év folyamán Tanácsadáson megjelenések száma (először illetve ismételt megjelenések) Az elmúlt év tapasztalatai alapján a védőnői önálló tanácsadásra igény van, hiszen a négyszemközti, bizalmas beszélgetések alkalmával a várandósok választ kaphatnak minden kérdésükre. A megemelkedett gondozási tevékenység annak tudható be, hogy fokozott gondozásra is igény volt. Valamint a közegészségügyi feladatok elvégzése kapcsán is emelkedés történt. 4

23 Csecsemők és kisgyermekek gondozása A gondozás jellemző helyszínei: a család otthona, a védőnői tanácsadó, az orvosi rendelő, továbbá az óvoda. A csecsemők és kisgyermekek gondozása a családlátogatások, az önálló védőnői tanácsadás illetve a havonta egy alkalommal megtartott Mozgó Szakorvosi Szaktanácsadás Dr. Katona Piroskával közösen tartott - keretein belül történik. A családlátogatás keretében, ill. önálló tanácsadás során folyamatos, egyéni célzott és igény szerinti gondozást végzek. Feladataim: a harmonikus szülő- gyermek kapcsolat kialakulásának segítése. az egészséges szomatikus-, pszichomotoros-, és mentális fejlődéssel, a gyermekneveléssel, a szocializációval, a gyermek állapotának és korának megfelelő táplálással kapcsolatos ismeretek átadása, az ezt akadályozó tényezők felismerése, elhárítása. Ebben nyújt segítséget az 1, 3, 6 hónapos, továbbá az 1, 2, 3, 4, 5, 6 éves korban elvégzett védőnői státuszvizsgálat. Mely vizsgálat a következőket foglalja magába: testi fejlődés megítélése (testsúly, testmagasság, fej-, mell körfogat mérés). Pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata, látás-, hallás- és beszédfejlődés vizsgálata. Az újszülöttek, a koraszülöttek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése. Illetve a csecsemő, kisgyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a problémának megfelelően a gyermekjóléti szolgálat, és/vagy a háziorvos értesítése. Továbbá a veszélyeztetett családok fokozott gondozásba vétele. Feladataim közé tartozik még a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások beadásának fontosságáról. A védőoltások megszervezése, dokumentálása, havonta történő jelentése. Meg kell említeni, hogy szeptember hónaptól, a június 30-a után született csecsemők alapimmunizálását új oltóanyagra való átállás miatt hazánkban újonnan bevezetésre kerülő vakcinával kezdtük meg. 5

24 Néhány számadat a csecsemő-, és kisgyermekgondozással kapcsolatosan: Év évesek száma éveseknél történő családlátogatások száma 0-6 évesek önálló védőnői-, és orvossal közösen tartott tanácsadáson megjelenések száma 2011-ben közegészségügyi feladatot is elláttam. Hunya község ivóvíz minőségének romlása, illetve az ivóvíz emberi fogyasztásra alkalmatlanná válása következtében kampányszerűen heti 2 alkalommal látogattam meg a gondozásom alatt lévő családokat, tájékoztatást adva a kialakult helyzetről, közegészségügyi ismeretekről, teendőkről, ivóvíz utánpótlásról. A látogatásokat követően jelentést készítettem, melyet az ÁNTSZ területileg illetékes intézetéhez továbbítottam. Születésszám alakulása a községben között 7 7 Születésszám alakulása között Gyermekek száma/fő Születések száma/ fő Év Gyermeklétszám alakulása az elmúlt tíz évben Hunyán. Az eltelt tíz évet tekintve látható, hogy a 2006-os évben visszaesés mutatkozott a születésszámban. 6

25 3.1.3 Nővédelem Ezen a területen a védőnő fontos feladata a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, valamint a családok figyelmének felhívása a különböző szűrővizsgálatok elvégeztetésének fontosságára Óvoda -, és iskola-egészségügyi feladatok A 2011/2012-es tanévben az óvódások létszáma 8 fő, 2012/2013-ban pedig 6 fő volt az év elején. Az oktatási-nevelési intézményben történt védőnői munkához hozzátartozik az egy alkalommal végzendő védőnői szűrővizsgálat, illetve a legalább negyedévente (szükség szerint) történő tisztasági vizsgálat mind az óvodában, mind az iskolában Egészségnevelés A védőnő az egészségügyi rendszeren belül preventív tevékenységet végez, melynek egyik legfontosabb eleme az egészségnevelés. 4.1 Gyermekvédelmi feladatok A gyermekvédelmi céllal történt látogatások és a családgondozóval való kapcsolattartás szükség szerint valósultak meg. A családok problémái egyre összetettebbek, melynek okai lehetnek az egész társadalomra jellemző gazdasági válság, helytelen életvitel, elszegényesedés, egymás iránti tolerancia csökkenése, rossz példamutatás a szülők részéről, kilátástalanság, párkapcsolati-, illetve jogi problémák. Egészségügyi veszélyeztetettség 4 családnál fordult elő. Jelzés/írásos tájékoztatás 2 alkalommal történt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Gyermekbántalmazás egy családban fordult elő, amikor is védőnői intézkedés történt. Szociális és egészségügyi okokból veszélyeztetett kismama 2012-ben 1 fő volt a községben. Titkolt terhességről pedig nincs tudomásom. A szülőkkel történő kapcsolattartás a védőnői önálló tanácsadáson és a családlátogatások során valósult meg. Gyermekvédelmi tanácskozás 1 alkalommal volt, a családgondozóval történő személyes konzultáción pedig szükség szerint vettem részt. 7

26 5.1 Kapcsolattartás Az eredményes munka feltétele a jó munkakapcsolat kialakítása a kapcsolódó szakmák képviselőivel úgy mint az önkormányzat vezetőjével és munkatársaival, háziorvossal, a gyermekorvossal, szülész-nőgyógyász szakemberekkel, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, a gyámügy képviselőivel. 6.1 Egyéb A védőnői munkához hozzátartozik még: A jogszabályoknak, protokolloknak megfelelő személyes dokumentáció vezetése a gyermekekről, várandósokról, és az iskolások törzslapjának dokumentálása. A munkaértekezleteken, továbbképzéseken való részvétel. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályai megváltoztak. 1. (1) Az egészségügyi tevékenységet végző, az 1. mellékletben meghatározott szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó (a továbbiakban: egészségügyi szakdolgozó) egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) köteles részt venni, ideértve a szociális és gyermekvédelmi területen önállóan dolgozó személyt is. (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező szakmacsoportos elméleti, b) szabadon választható elméleti, és c) gyakorlati továbbképzési formákban kell részt vennie. (3) Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie. (4) Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában figyelemmel az Eütv (6) bekezdésére alapnyilvántartási számmal lehet bejelentkezni. Forrás: 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 8

27 A ben a következő képzéseken vettem részt: Droghasználókkal kapcsolatba kerülő szakemberek képzése Békés megyében szakmai tanácskozás Schüssler-féle szöveti sók gyakorlati alkalmazása a mindennapi betegellátásban Tranzakció a védőnői tanácsadásban Megyei Védőnői Továbbképző Napok A jelentési kötelezettség (külön Hunya és Kamut): havonta folyamatos oltás állásáról szóló jelentés, online területi védőnői jelentés, fejtetvesség szűrésével kapcsolatos jelentés, MSZSZ csecsemő tanácsadásról szóló jelentés, negyedévente demográfiai-, súlyszerinti jelentések, és a folyamatos oltóanyag igény megrendelése, továbbá az iskola-egészségügyi és az évközben kért egyéb jelentések. Kamut, június 18. Hőgye Ildikó védőnő 9

28 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 26-i ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a év vonatkozásában Készítette: Fülöpné Kővári Ágnes Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Tiszelt Képviselő-testület! A képviselő-testület január 16. napján tartott ülésén vette fel az elfogadott éves munkatervbe a napirendet. A napirend elkészítése céljából felkértem a Térségi Szociális Gondozási Központot, hogy készítse el a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt.) 96. (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez anyagát a képviselő-testület június 26. napjára tervezett ülésére. Az írásos előterjesztést megkaptam, mely adatok beépítésével elkészült az átfogó értékelés év vonatkozásában. Kérem a Tisztelt képvisel-testületet az átfogó értékelés megvitatására, elfogadására. I. Hunya demográfiai mutatói Hunya község lakosságának száma január 1. napján 671 fő. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a természetes szaporodás folyamatos csökkenést mutat. A település népesség szerinti megoszlása 0-14 éves 60 fő éves 28 fő éves 350 fő fő Összesen: 671fő 1. számú táblázat - Lakónépesség száma Fő Változás % 12

29 % % % % 2. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,3% ,7% ,2% ,7% ,4% ,0% Az öregedési index a 100 fő 14 év alattira jutó 65 év felettiek számát jelenti. A fenti adatokból megállapítható, hogy Hunya Községben évhez képest évben az elöregedésében javulás látható. II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelmének egyik alapvető alapellátási formája a pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása. 13

30 Pénzbeli ellátás: 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 3. beiskolázási segély. Természetbeni ellátás: 4. gyermekétkeztetés Az ellátások megállapításának fő szabályait a Gyvt. tartalmazza. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A családok gyermekneveléssel kapcsolatos anyagi terheit a megállapított támogatások valamelyest mérsékelték január 1. napjától kezdődően jelentősen átalakult a családtámogatási rendszer. A december 31. napján 36 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A év december 31. napjára ez a szám 33 fő lett. A fenti támogatás összesen 19 családot érint.. A fenti célra kifizetésre került Ft. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 család részére került megállapításra. Ez a család Ft-ot kapott. A megállapított kedvezményt évente felül kell vizsgálni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jogszabályi változások ellenére a jogosultak ismerik és igénybe is veszik. Új igénylők ritkán vannak, általában csak új családtag megszületése miatt van változás. 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14

31 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint támogatási forma iránti igény ritkábban jelenik meg, tekintettel arra is, hogy a családok időszakos létfenntartási ill. rendkívüli élethelyzetbe ritkábban kerülnek, a gyermekvédelem látókörébe került családok döntő többsége sajnálatos módon folyamatosan nehéz anyagi körülmények között él, az alapvető létszükségletek is csak minimális szinten kerülnek kielégítésre. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az elmúlt évben senki nem részesült. 3. Beiskolázási segély Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az általános és középiskolás gyermekek részére a Képviselő-testület a féléves beszámolót követően meghatározhatja a támogatást, ill. annak összegét. Hunya Község Önkormányzata az oktatási nevelési feladatát Csárdaszállás Község Önkormányzatával és Gyomaendrőd Város Önkormányzatával közösen társult intézmény formájában oldotta meg. A társulás gesztor önkormányzata Gyomaendrőd önkormányzata és így ez az önkormányzat igényeli az állami támogatásokat, normatívákat az intézményben tanuló gyermekeinkre is. A központi támogatást így jelen értékelésünkben nem szerepeltetjük szeptember 1. napjától változás következett be az oktatási - nevelési feladat ellátásában, hiszen megszűnt a felsőtagozatos oktatás, majd szeptember 1-től a kevés gyermeklétszám miatt az Általános Iskola alsó tagozata is megszűnt. A gyermekek Gyomaendrődre járnak két iskolába. Beiskolázási segély kifizetésére nem került sor a évben. 4. Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetést évben Hunya Község Önkormányzatának konyhája látta el. Alkalmazva van élelmezésvezető is, aki a szükséges képesítésekkel rendelkezik. Így az önkormányzat a legmagasabb követelményeknek is megfelelően látja el a gyermekek étkeztetését. A működés személyi és dologi feltételei biztosítottak. Sajnos a konyha fajlagos működési költségei az alacsony étkezőszám miatt igen magasak. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a konyha jövője, mivel a gyermeklétszám az oktatási változás miatt drasztikusan tovább fog csökkeni és a vendégétkezők száma is alacsony lesz. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy megtartsa a konyha működését önkormányzati kézben. 15

32 III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások A gyermekek védelmét szolgáló személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételi lehetőségei Hunyán: 1. gyermekjóléti szolgálat 2. gyermekek napközbeni ellátása: óvoda, iskolai (alsó tagozat) napközis foglalkozás 1. Gyermekjóléti szolgálat Gyomaendrőd Város Önkormányzata január l. napjától indította el a gyermekjóléti szolgáltatást az akkori Városi Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés, a nevelési tanácsadás, és a logopédiai intézet feladatait is szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásába került Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben történt december 31-ig január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beintegrálásra került a Térségi Szociális Gondozási Központba. A gyermekjóléti szolgáltatást Gyomaendrőd Városban valamint Hunya és Csárdaszállás községekben látja el. A feladatellátás színvonalával elégedettek vagyunk. A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a védőnői szolgálattal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez: - folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztettségét, - meghallgatja a gyermek panaszát, megteszi a szükséges intézkedést, - a védelembe vett gyermek részére gondozási - nevelési tervet készít, - segíti az oktatási - nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását, - felkérésre környezettanulmányt készít, - kezdeményezheti új ellátások bevezetését, - TEGYESZ felkérésére vizsgálja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Gyermekek veszélyeztetettségének okai: szülői elhanyagolás és környezeti okok 16

33 Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megfelelő. Rendszeresen kapcsolatot tart a családgondozó az oktatási intézményekkel, a gyermekorvossal, védőnővel. Több ízben közösen látogatták meg a problémás családokat és kerestek megoldást adott ügyben. Gyermekjóléti szolgáltatás Hunyán A szolgálat Hunyán a 2012-es évben 5 családdal, ezen belül is 11 gyermekkel állt kapcsolatban. Minden esetben a jelzőrendszer melynek működtetése a Gyermekjóléti Szolgálat alapvető feladata értesítette a családgondozót a felmerülő problémákról. A jelzőrendszer tagjai Hunyán: - oktatási intézmények (iskola, óvoda) - jegyző - védőnő A községben elsősorban az oktatási intézményektől és a Községházától kaptak jelzéseket. A jelzés beérkezése után a családgondozó felvette a kapcsolatot a családdal, mely kapcsolatfelvétel családlátogatás útján történik. A kapcsolatfelvétel után a jelzést tevő intézménnyel folyamatosan tartották a kapcsolatot a megfelelő információáramlás és a felmerült probléma megoldása érdekében ben 2 alkalommal került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre, melyet mind a két esetben a gyermekek kértek maguknak, nem pedig a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára történtek. Az egyik gyermek jelenleg még mindig ideiglenes hatályú elhelyezés alatt áll, a másik gyermek pedig átmeneti nevelésbe került egy gyermekotthonban. 17

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről, a védőnő munkájáról

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről, a védőnő munkájáról HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 5555, HUNYA, RÁKÓCZI u. 31. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről, a védőnő munkájáról 2011-2012 Készítette: Hőgye Ildikó védőnő 2013. VÉDŐNŐI ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. DECEMBER 3-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1319-3/2014/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2, 3, 4 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó december 13-án 17 órai kezdettel

M E G H Í V Ó december 13-án 17 órai kezdettel Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: (66) 521-600; Fax: (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védõnõi ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában és az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet. a területi védőnői ellátásról

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet. a területi védőnői ellátásról 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2016. július 21. Tisztelt Képviselő-testület! Ózd Kistérség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-4/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben