alapján beérkezett felvetések, javaslatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "alapján beérkezett felvetések, javaslatok"

Átírás

1 Módosítási javaslatok a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez a KvVM által rendezett, i szakmai napot követően Az alábbi szervezetek küldtek javaslatot: Cég, szervezet Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége () Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség () Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ktv-ktvf) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (dd-ktvf) Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (kd-ktvf) Magyar Víziközmű Szövetség Köztisztasági Egyesülés (KÖZTEGY) Szakértő, kapcsolattartó Székely Anna Reiniger Róbert Siposné Kovács Ildikó Dr. Teszár László Dzubay László Jeszták Lajos Dr. Schattmann Ferenc Dr. Papp Mária ((Sinka Attila) Nagy György A beérkezett felvetések, javaslatok összesítése, a szakmai napon tárgyalt témakörönként: 1. Az egyes engedélyezési eljárásokban résztvevő hatóságok hatásköreinek újragondolása Szövegjavaslat a 7 1) bekezdéshez: Az e rendelet szerinti hatósági ügyek a következők: a) hulladéklerakó létesítésére vonatkozó engedély, b) hulladéklerakó üzembehelyezésére vonatkozó engedély c) hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó engedély d) hulladéklearakó bezárására, lezárására vonatkozó engedély e) hulladéklearkó felszámolására vonatkozó engedély Ezen hatósági ügyekben az elsőfokú hatósági hatáskört a felügyelőség gyakorolja 2) bekezdés h) pontjához: Próbaüzemi és üzemeltetési tervet. 3) bekezdéshez: A hulladéklerakó üzembehelyezésére vonatkozó engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia a) a sikeres próbaüzem lezárását igazoló jegyzőkönyvet, b) megvalósulási dokumentációt 1

2 c) végleges üzemeltetési szabályzatot d) kárelhárítási tervet, Kiegészítés a 8 -k)-hoz: a próbaüzemre vonatkozó előírásokat Vissza kellene menni a 22-es rendelet szelleméhez, amely szerint nem minden esetben a felügyelőség az eljáró hatóság. Emiatt szükséges módosítani a 7.. (2) bekezdését és törölni az általános hatásköri megfogalmazást. A 22-es rendelet nem fogalmazta meg a felügyelőség általános hatáskörét. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a létesítés esetén az építésügyi hatóság (jegyző) járt el. Szükségesnek látom a 2.. b) pontjának módosítását. A hulladéklerakók létesítésére és lezárására, rekultivációjára a rendelet alapján külön engedélyezési eljárást kell lefolytatni, azonban nincs meghatározva az eljárásba bevonandó szakhatóságok köre. Éppen elég hatásköre van így is a felügyelőségeknek, deregulációs intézkedések vannak folyamatban. Előreláthatóan csökken az ügyintézői létszám. Az építésügyi hatósági feladatok átvétele magas-és mélyépítői szakképzettséget is kíván. Meg kellene szüntetni a sajátos építményfajta fogalmát.ez teremti meg a kapcsolatot a hulladéklerakós és az építési jogszabályok között. A hulladéklerakó fogalma kapcsán a terület értelmezhetetlen. A jelenlegi fogalommeghatározás két engedélyező hatóságot hoz(hat)hozott létre. Az egyik aki a hulladéklerakót (depóniát és az ott lévő létesítményeket) engedélyezi, és egy másikat, aki a hulladéklerakó fogalmába nem tartozó létesítményeket (kiszolgáló létesítmények, átrakó állomás hulladékudvarok stb.) amelyek nem a depónia helyszínén vannak. Ez a megoldás tarthatatlan, hiszen egyetlen hulladékgazdálkodási rendszerről van szó. ktv-ktvf ktv-ktvf A 7. és 8. -t egyesíteni kellene. Rengeteg átfedést tartalmaz 7. és 8.. KÖZTEGY 2. Más jogszabályokban előírt felülvizsgálati kötelezettség teljesítésének és a rekultiváció engedélyezési feltételeinek összehangolása Fel kell oldani a Rendelet 19. (4) bekezdése és a 219/2004.(VII.21.) Korm. r között lévő dátum ellentmondást A hulladéklerakók lezárásának, rekultivációjának engedélyezése a Rendelet szerinti dokumentáció benyújtása után, egy engedélyező határozat alapján történhet. Ez azonban nem helyettesíti az építésügyi eljárások során beszerzendő egyéb engedélyeket. A lezárásra, rekultivációra vonatkozó határozat egy kérelemre indult eljárás során megszerzett engedély, és nem kötelezés, ezért teljesítésének kikényszerítésére nincs lehetőség. A lezárás előtti felülvizsgálat előírása javaslatom szerint legyen a felügyelőségek mérlegelési lehetősége. A rendelet 19. (4) bekezdése alapján november 1.-én az országban még nem lesz elegendő szigetelt lerakó, ezért minden bizonnyal a települési szilárd hulladékok rendezett lerakását a szigeteletlen lerakókban is folytatni fogják. A legtöbb lerakóra között felülvizsgálat készült, környezetvédelmi engedélyt kapott, környezetvédelmi monitoringot üzemeltet, évente jelentést 2 dd-ktvf

3 környezetvédelmi felülvizsgálat alapján bezárt hulladéklerakók esetében, illetve azon hulladéklerakókra vonatkozóan, melyek lezárására - a lerakóra a rendelet hatálybalépése előtt/után benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján - adott kötelezést/engedélyt a felügyelőség, nem javasoljuk a tevékenység felhagyására vonatkozóan előírt, újabb teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését a rekultiváció engedélyezésekor (16. (1) bekezdés a) pont). Ezekben az esetekben a hulladéklerakók felülvizsgálati eljárása részeként a környezetvédelmi engedélyben foglaltak és a kikötésként előírt rekultivációs terv alapján javasoljuk engedélyezni a hulladéklerakók rekultivációját. A Rendelet 4. számú melléklet 1.1, illetve pontjai értelmében a lezárásra és utógondozásra vonatkozó tervet, illetve a rekultivációra vonatkozó tervet az erre jogosult tervezővel kell megterveztetni. A fenti terveket a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval együtt kell a Felügyelőségre benyújtani. A felülvizsgálati jogosultsághoz hasonlóan szükségesnek tartjuk annak a KvVM rendeletben történő meghatározását, hogy ki jogosult a lezárásra és utógondozásra, illetve a rekultivációra vonatkozó tervet elkészíteni! készít a lerakó üzemeltetéséről. Amennyiben a lerakó tevékenysége és a környezetre gyakorolt hatása ismert, egyes esetekben a felülvizsgálatra kötelezés nem indokolt. Problémaként merült fel az is, hogy felülvizsgálat után lehet-e lezárni egyes nagy területen elterülő lerakók egy-egy nem használt részét. kdt-ktvf KÖZTEGY 3. Az átvételi követelményekre és a helyszíni ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó előírások teljesíthetősége Módosítási javaslat, felvetett probléma Javaslat indokolása Küldő szerv Egyértelművé kell tenni a rendelet teljes szövegében és a mellékletekben is, hogy az alapjellemzés, a megfelelőségi vizsgálat és a helyszíni vizsgálat mikor kinek a kötelessége. Kérjük ennek a résznek a teljes átdolgozását, egyszerűsítését. Nyomatékosan kérjük, hogy a mellékletekben fogalt, kötelező és kiegészítő mérések és határértékek meghatározását gyakorló akkreditált laborral és lerakó üzemeltetővel együtt dolgozza ki a jogalkotó. (Készséggel áll rendelkezésre szakemberünk ebben a tárgyban.) A Rendeletnek tartalmaznia kell, hogy azoknál a hulladékoknál, amelyek rendelkeznek Hulladék Minősítő Bizottsági minősítéssel- a minősítés alapjellemzésnek tekintendő Szükséges az alaprendelet és a mellékletek összhangjának megteremtése ( pl: a 4 b) pontja nincs összhangban a 2. melléklettel) Ismert a lerakó üzemeltetőjének még a lerakó bezárása, lezárása után is fennálló felelősségét. Emellett az Európai Hulladéklista (EWC kódok) sokkal kevesebbet mond a hulladék veszélyességéről, mint a korábbi V-kódok, de feltétlenül szükséges átdolgozni, egyértelművé tenni a felelősségek, a vizsgálattípusok és módszerek megadását. Az átvételi követelményekre és helyszíni ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó előírások technikai, szakmai és gazdasági megfontolások alapján nem teljesíthetők. Pl: egy minta B3 lerakón történő átvételéhez szükséges vizsgálat költsége, helyszíntől függően Ft. 3

4 Módosítási javaslat, felvetett probléma Javaslat indokolása Küldő szerv Az alapjellemzés mellett a tulajdonos, birtokos nyilatkozzon, hogy megfelel a 2. mellékletben foglalt átvételi feltételeknek. Az inert hulladék lerakók átvételi követelményeinek a meghatározásánál szükségtelen a perkolációs módszer, akárcsak a többi hulladék átvételi paramétereinél sem használták a perkolációs kioldásokat, ezért itt is el kell hagyni. Inert hulladék esetén nincs is meghatározva a perkolációs módszer. A többi hulladék átvételi paramétereinél sem használták a perkolációs kioldásokat, kérjük itt is elhagyni táblázatban lévő ANC/BNC vizsgálatok elhagyása. A vizsgálatok elvégzése túlzó és a megadott módon nem kivitelezhető. A Rendelet 4. mellékletének 2.2. pontjának 3. bekezdését törölni kell.. A Rendelet 1. számú mellékletének pontja szerint ha a hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát követően megállapítható, hogy a hulladéklerakó nem jelent potenciális veszélyt a földtani közegre, a felszín alatti vagy a felszíni vízre, a levegőre, a Felügyelőség jogosult az 1.2. és 1.3. pontban foglalt a hulladéklerakó szigetelésére vonatkozó - követelmények mérséklésére. Szövegszerűen meg kellene határozni, hogy meddig mehet el és mi alapján (pl.: a tervező által készített kockázatelemzés) a Felügyelőség a követelmények mérséklésében? Elengedheti-e pl. a melléklet pontja alapján minden lerakónál kötelező szivárgóréteg alján a legalább 2,5 mm-es mesterséges anyagú szigetelőréteget egy egyébként csak vízoldhatatlan inert hulladékok ártalmatlanítását szolgáló inerthulladék-lerakó kialakításakor, vagy ez már nem fér bele a mérséklés fogalmába? Az alapjellemzést a lerakásra szánt valamennyi hulladékfajtára el kell készíteni. Sok esetben azonban a vizsgálatok eredményeképpen a hulladék olyan EWC kódszámot kap, amely nem szerepel a lerakó engedélyében, így nem kerülhet lerakásra. A hulladék átadója a hulladéknak a hulladéklerakón való átvételét megelőzően az alapjellemzéssel, azt követően megfelelőségi vizsgálattal igazolja az üzemeltető számára, hogy a hulladék az adott hulladéklerakón átvehető. Szükséges lenne ezzel kapcsolatosan azt is meghatározni, hogy a megfelelőségi vizsgálatot milyen sűrűn kell minimálisan elvégezni. Az alapjellemzés végrehajtása egy bizonyos mennyiségi határ fölött legyen kötelező, mivel elég sok lerakó fogad hulladékot a lakosságtól is, akik akár pár száz kilogramm hulladékot is beszállíthatnak. Megfontolható alapjellemzés helyett, annak lehetősége, hogy lerakható/le nem rakható hulladék fajtánként (EWC kód) szabályozható legyen az egyes lerakó Az indokolatlanul sok komponensre kiterjedő (PAH, PCB, BTEX, TPH inert hulladékból!) és költséges vizsgálatok elvégzését a hulladéktulajdonosok vélhetően nem tudják vállalni. 4

5 Módosítási javaslat, felvetett probléma Javaslat indokolása Küldő szerv típusokban a lerakható hulladékok köre. A hulladékok besorolására (veszélyes/nem veszélyes) teljes feltárásból kell a nehézfém tartalmat mérni. Az alapjellemzéshez egy új vizsgálatsor kell desztillált vizes kivonatból (szabvány szerint mértékegysége mg/l és nem mg/kg szárazanyag!), ami költségnövelő. Egyes megállapított értékek irreálisan alacsonyak, pl inert hulladék lerakókban Hg, Cd, B1b alkategóriájú lerakóban TOC koncentráció. B3 típusú lerakóra nincsenek átvételi követelmények. Így minek alapjellemzés, hisz nincs mivel összevetni. A kötelezően előírt egyes alapvizsgálati komponensek mérésére nincs nemzeti szabvány, illetőleg elegendő felkészült, akkreditált laboratórium. Képes egynél több labor perkolációs vizsgálat végzésére? Nincs szabvány a biológiailag lebontható szervesanyag-tartalom mérésére, valamint homályos a 2. sz. melléklet pontjában említett frakciók mibenléte. A nemzeti szabvány szerinti vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban kell végezni, vagy a helyszínen az üzemeltető is elvégezheti? A vizsgálati eredményeket a Felügyelőség részére meg kell-e küldeni, ha nem, akkor az milyen formában kerül a Felügyelőség tudomására illetve ennek ellenőrzése hogyan valósul meg? Valóban nélkülözhetetlen minden lerakó esetében az ott üzemelő laboratórium? Ennek létesítése, üzemeltetése nagyon költséges. A 2. sz. melléklet pontjában az azbeszt hulladék lerakására használható külön medence kialakítására van-e valamilyen műszaki elvárás vagy elég pl. egy föld töltéssel leválasztott rész is. Javasoljuk és kérjük, hogy az EWC számú rácsszemét kerüljön a hulladékjegyzék 20. főcsoportjával azonos elbírálás alá, azaz előkezelés és vizsgálatok nélkül átvehető legyen, hasonlóan a települési lakossági hulladékhoz Javasoljuk és kérjük, hogy a szennyvíztisztításból származó iszapok elhelyezhetőségi feltételéül előírt 70%-os szárazanyag-koncentrációt csak A rácsszemét döntő részben a lakossági gyűjtött szilárd hulladékkal azonos összetételű, mivel a lakosok a hulladék-gyűjtő edénybe (kukába) való szemetet húzzák le a wc-ben, s ezt fogja ki a rács. A rácsszemét nem tartalmaz eredetéből adódóan nehézfémeket, a rácsszemét összetétele hasonlóan a háztartási szeméthez magas szervesanyag-tartalmú, TOC tartalma 40-50% körüli, tehát a rendelet szerinti 5%-os határkoncentrációt kielégíteni nem tudja. A jelenlegi szabályozás mellett a rácsszemét elhelyezése lehetetlenné válik a hulladéklerakókon, s reális alternatívája viszont nincs az elhelyezésnek. Az EU normáknak megfelelő követelményrendszert hazánkban ma még egyetlen kommunális szennyvíztisztító telep iszapkezelési rendszere sem tudja 5 MAVISZ MAVISZ

6 Módosítási javaslat, felvetett probléma Javaslat indokolása Küldő szerv néhány év türelmi időt követően, és maximálisan 30 %-al írja elő a rendelet. A Rendelet 2. számú melléklet 1.1 pontja: Az alapjellemzésnek különösen a következőkre kell kiterjednie: (f) annak indoklásárra, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában nem hasznosítható. Nem elég egyértelmű, hogy mire vonatkozik ez a bekezdés. Egy tételes listában össze kellene gyűjteni azokat a hulladékokat, melyekre a jogalkotó gondolt. Milyen szempontok szerint kell megvizsgálni, hogy hasznosítható-e. Az alapjellemzők vizsgálata nélkül átvehető inert hulladékok táblázatában például szerepel olyan hulladék is, mely egyértelműen hasznosítható (EWC kódú elkülönített üveg hulladék), akkor arra nem vonatkozik a fent említett kitétel? teljesíteni. A megfeleléshez országosan sokmilliárdos beruházás, technológiai fejlesztés, biztonságos lerakási mód és legfőképpen a szennyvíziszapoknak az Európai Unióban egyre inkább terjedő elégetése lesz szükséges a jövőben hazánkban is. A kommunális szennyvíztelepet üzemeltető szolgáltatók a szennyvíziszap hulladéklerakón történő elhelyezés csökkentésére, megszüntetésére törekszenek. Egyre kisebb arányban kerül az iszap hulladéklerakókban történő deponálásra, helyette a szolgáltatók egyéb (komposztálás, szárítás, talajba injektálás, stb.) elhelyezési módot alkalmaznak. A lerakóban történő elhelyezést csak kényszerből, más lehetőség híján alkalmazzák az üzemeltetők. A 70% minimális szárazanyag-tartalom előírásának azonnali hatályú fenntartása több szennyvíztelep üzemeltetésének ellehetetlenüléséhez vezetne. 4. A felszín alatti víztestbe benyúló hulladéklerakók felszámolására vonatkozó előírás teljesíthetőségének vizsgálata 17. (1) Azon lerakók esetében, ahol a külön jogszabály 1 szerinti szennyező anyagot tartalmazó hulladék - az első vízadó összlet mindenkori maximális nyugalmi vízszintjének figyelembevételével - érintkezik a felszín alatti vízzel: a) olyan tonnánál kisebb mennyiségű hulladékot tartalmazó lerakók esetében amelyeknél a talajvízzel érintkező, bomló szerves anyagot tartalmazó települési szilárd hulladékot január 1. előtt azaz öt évnél régebben rakták le, a felülvizsgálat során vizsgálni kell, hogy: a nitráton és az ammónián kívül milyen szennyezőanyagok oldódhatnak be a felszín alatti vízbe, és az 1 (219/2004 Korm. Rend) 6

7 mit veszélyeztet, hogyan kommunikál az érintett felszín alatti víz jelenlegi vagy távlati vízbázisokkal, (mennyi idő alatt éri/érheti el), mi az adott terület szennyeződés érzékenységi besorolása, mire használják (mire szeretnék használni) a területet, a hulladéklerakó felszámolását követően. b) a tonnánál több hulladékot tartalmazó lerakók esetében, vagy ott ahol a talajvízzel érintkező, bomló szerves anyagot tartalmazó települési szilárd hulladékot január 1. után rakták le a felülvizsgálathoz kockázatelemzést kell készíteni. (2) A felszámolás szükségességét, vagy a rekultiváció elvégzését a Felügyelőség egyedi eljárásban, határozat kiadásával dönti el. (3) Meglévő hulladéklerakó, illetve hulladék elhelyezésére használt terület felszámolása a felügyelőség engedélyével végezhető. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az e rendelet 4. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott felszámolási tervet. 5. A jogszabály merevsége, rugalmassága A 14. (3) bekezdése szerint az engedélytől eltérően működtetett hulladéklerakó üzemeltetőjét a Felügyelőség a hulladéklerakó bezárására kötelezi. Megfontolásra ajánlom, hogy a felügyelőség kapjon kockázatelemzésre alapítható mérlegelési jogkört Szükséges mérlegelési jogkörben egy szempontrendszer kialakítása. A Rendelet 1. számú mellékletének 1.3 pontja szerint az egyes hulladéklerakó kategóriák esetében a medencékben kialakítandó oldalfal- és aljzatszigetelés rétegrendjét a 2. táblázat tartalmazza. A 2. táblázat részletezi a szigetelési előírásokat, melyek az épített szigetelőréteg, geofizikai monitoring-rendszer és a szivárgó-réteg. Tekintettel arra, hogy az oldalfalba nem lehet szivárgóréteget építeni javasoljuk, hogy vagy készüljön külön táblázat az oldalfal és az aljzatszigetelés rétegrendjének előírására vonatkozóan, vagy a szöveges részbe fogalmazzák bele, hogy az oldalfal rétegrendjébe nem kell szivárgóréteget építeni. A 14. (5) bekezdést ki kell egészíteni 19. (4) bekezdésre történő Ha ez nem történik meg, akkor pl novemberében jogerőssé váló, a KÖZTEGY 7 kdt-ktvf kdt-ktvf

8 hivatkozással. lerakó bezárásáról szóló határozattól számított 1 év, azaz novemberéig még tovább üzemelhet bármelyik lerakó. 6. Kapcsolódó jogszabályokban lévő átfedések, ellentmondások IPPC-engedélyt felülírja-e a 20/2006 KvVM r.-ben foglalt követelményrendszer kdt-ktvf A 2 értelmező rendelkezéseit pontosítani szükséges és a pontosított nomenklatúrát következetesen kell alkalmazni. Javasoljuk a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény definícióinak alkalmazását az egyértelműség érdekében. Hulladéklerakó, rekultiváció, üzemeltető, rendszeresen képződő hulladék, ezek pontos meghatározása szükséges. A regionális hulladéklerakók IPPC engedéllyel is rendelkeznek és sok esetben használatbavételi engedélyre várnak.a hatályos IPPC-jogszabály a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20..(3) bekezdése szerint a felügyelőség hatáskörébe tartozó -külön jogszabályban meghatározott engedélyeket- az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ez magyarán azt jelentené, hogy az IPPC-engedélybe kellene belefoglalni a használatbavételi engedélyt is. Ez szerintem lehetetlen, hiszen a használatbavételi engedélynél a lényeg az építési engedélynek való megfelelés, míg az IPPC engedélyben létesítési és üzemeltetési elemek keverednek. Másrészről az építési törvény és az IPPC jogszabály előírásait, különösen a mellékleteket nem tudom hogyan lehet egy engedélybe belesuvasztani úgy, hogy amikor az építési engedélyt megkapta, még sok esetben (pl. Kétpónál is) nem is volt IPPC jogszabály. Stabilizált biohulladék rekultivációs célú alkalmazását engedi a Rendelet 4. sz. melléklete. A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 8. -ában a rekultivációs célú felhasználást 200 t/ha mennyiségben limitálták. A két előírás egyszerre alkalmazandó? ktv-ktvf dd-ktvf kdt-kjtvf 7. Egyebek Hatálybalépés (8 nap) A fenti probléma megoldására megfelelő módszer lenne a jogszabály hatályba Nem volt elég felkészülési idő, akkreditált laborok hiánya. Az ipar nem kapott kellő felkészülési időt arra, hogy speciális hulladékai MGYOSZ 8

9 léptetésének egy racionális időpontra történő eltolása. Amennyiben ez az út nem járható, javasoljuk egy olyan paragrafus bevezetését, mellyel a környezetvédelmi hatóságokat ruházzák fel megfelelő jogokkal ahhoz, hogy adott, indokolt esetben egy-egy gazdálkodó szervezetet meghatározott időre felmenthessenek adott előírások teljesítése alól. A lerakhatóság feltétele, hogy a hulladék nem hasznosítható. Milyen kritériumok alapján és kinek kell erről nyilatkozni? A rendeletnek tartalmaznia kell, hogy azoknál a hulladékoknál, amelyek rendelkeznek Hulladék Minősítő Bizottsági minősítéssel- a minősítés alapjellemzésnek tekintendő A 3. (3) j pontja szerint hulladéklerakó nem létesíthető azon a földrengésveszélyes területen, ahol a földrengés várható erőssége az Európai Makroszeizmikus skálán (EMS) elérheti a VI. fokozatot. Javaslat: Hulladéklerakó nem létesíthető:. olyan földrengésveszélyes területen, ahol az 50 évre számított 10%-os meghaladási valószínűség mellett (475 éves gyakoriság), a felszínre számított földrengésből származó vízszintes gyorsulás értéke nagyobb, mint 1,5 m/sec 2. A 19.. (3) bekezdését muszáj módosítani. Részletesen le kell írni, hogy mit értünk folyamatban lévő ügyön. Az alsó szigetelő és a felső lezáró rétegrendre vonatkozó előírások szabadabb tervezési lehetőségeket biztosítanak, de szükséges lenne egy egységes értelmezésre, amely támpontot adhat a tervezőknek illetve a felügyelőségeknek. A tervek, az egyenértékűség megállapításának elbírálására a felügyelőségeket fel kell készíteni továbbképzésen és tervezési segédlettel is, hogy a tervezők partnerei lehessünk az engedélyezés során. Az 1. melléklet és a 4. sz. melléklet pontja széles körű mérlegelési számára az eddig alkalmazott gyakorlattól eltérő ártalmatlanítási módokat dolgozhasson ki. Az Európai Unióhoz történő felkészülés időszakában több olyan esettel találkoztunk, amikor egy jogszabályt a bevezetési kötelezettség teljesítése érdekében megjelentettek, ugyanakkor egyes paragrafusainak hatályba léptetését akár egy évvel is eltolták. Ennek feltétele lehetne a kérdésese hulladékoknak a jogszabály megjelenése előttivel azonos, megnyugtató módon történő ártalmatlanítása, a hulladékok felhalmozódása elkerülésének érdekében. További feltétel, hogy az illető gazdálkodó szervezet egy, a környezetvédelmi hatósággal egyeztetett és általa elfogadott időpontig vállalja, hogy a Rendeletnek mindenben eleget fog tenni (vagy új hulladékártalmatlanítási mód kidolgozásával és bevezetésével, vagy a hulladék olyan mértékű előkezelésével, mely után az megfelel a lerakhatósági kritériumnak). A kisebb károkat okozó VI. fokozatnak megfelelő földrengés az egész ország területén előfordulhat így lerakó sehol lehet, hogy sem létesíthető. Semmiképpen nem lehet folyamatban lévő ügynek tekinteni azt a létesítményt e rendelet szempontjából, ahol jogerős környezetvédelmi, IPPC, építési engedély van és ráadásul a létesítmény már megvalósult. Folytassa le a jegyző a használatbavételi engedélyezési eljárást, hiszen az építési engedélyt is ő adta ki és neki volt joga az építés megvalósulása során ellenőrizni is. Útmutató szükséges KÖZTEGY 9 ktv-ktvf

10 lehetőséget ad a felügyelőségeknek az alsó és felső szigetelő rétegek műszaki tartalmára vonatkozóan, melyhez azonban hiányoznak a szempontok, támpontok. Az utógondozás idejének előírásáról rendelkezni kell. Nem világos, hogy vane egyes lerakó típusoknál kötelező utógondozási idő. A hulladéklerakó üzemeltetőjének és a Felügyelőségnek is nagy segítséget jelentene, ha a kialakítandó alsó és felső (lezáró) szigetelőrendszerről ábra készülne, ha a különböző típusú hulladéklerakónál kialakítandó rétegek vizuálisan is láthatóak lennének. 5. számú melléklet átdolgozása vagy elhagyása, esetleg a szabványok útmutatóban történő megnevezése szükséges. kdt-ktvf KÖZTEGY KÖZTEGY Összesítette: Környezetgazdasági Főosztály 10

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

A hulladéklerakás jövője változó szabályozás

A hulladéklerakás jövője változó szabályozás A hulladéklerakás jövője változó szabályozás Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Köztisztasági Egyesülés Konferencia 2008. április 22., Szombathely Stratégiai alapok a hulladékgazdálkodás

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. 20/2006. (IV.5.) KvVM. r e n d e l e t e

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. 20/2006. (IV.5.) KvVM. r e n d e l e t e A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 20/2006. (IV.5.) KvVM r e n d e l e t e a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1306/2007. TERVEZET a a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM

Részletesebben

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10. A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, 2015. szeptember 10. dr. Dér Sándor címzetes egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Tanszék A jelenleg

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdése aa) és ad) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Tárgy: A DAOP 2.5.1. /E Települési hulladéklerakók rekultivációja c. pályázati kiírásra a pályázat beadásának

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK LERAKÁSÁRA VONATKOZÓ HULLADÉKKEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása FARMAGAS Szakmai Továbbképzési Konferencia Kecskemét, 2010. szeptember 23. Dr. Lengyel Attila ügyvéd 2009/28 Megújuló Energia

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdése

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T.

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

A július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók

A július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók A 2009. július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók Horváth Szabolcs Környezetgazdasági Főosztály, Hulladék megelőzési és kezelési osztály Határidők a lerakókra vonatkozóan Lerakók megfelelése:

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai Hulladékgazdálkodási jogszabályok A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2010. január 1. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma:

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Előterjesztés: Kunszentmárton város rekultivált kommunális szilárd hulladéklerakó egységes üzemeltetési (utógondozási) tervének elkészítéséről Testületi ülés dátuma: 2016.11.28. Készítés ideje: 2016. 11.

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Répcelak, 076/26. hrsz. alatti hulladéklerakóhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok január

Répcelak, 076/26. hrsz. alatti hulladéklerakóhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok január Répcelak, 076/26. hrsz. alatti hulladéklerakóhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok 2015. január Készítette: Biczó Ágnes hulladékgazdálkodási szakértő Előzmények Répcelak Város Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés

Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés Előadó: Petrov Ferdinánd mb. osztályvezető Környezetmegőrzési Osztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. október 9. Az Ipari

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger 1 Ami összeköt a közös múltunk Ami hasonló: Területe: 83 870 km2, lakossága:

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 19-i rendkívüli ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 19-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

ADATLAP. Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe:

ADATLAP. Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe: 3. számú melléklet ADATLAP Igénylő önkormányzat (gesztor) neve: címe: telefon, fax: Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe: Az igénybe vevő önkormányzat(ok)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem környezetvédelmi fejezetének a következőket kell tartalmaznia:

Az engedély iránti kérelem környezetvédelmi fejezetének a következőket kell tartalmaznia: Építési engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi szempontú kiegészítő tartalmi követelményei speciális rendeltetésű építményeknél Állattartó telep létesítményei (karámok,

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelmi biztosíték bevezetésének szükségessége Szombathely, 2008. április 22. ÁTTEKINTÉS alapprobléma és háttér elméleti kérdések a rendelettervezet

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben