Az Európai Uniós gyakorlat a gazdasági együttműködés és partnerség kialakításánál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Uniós gyakorlat a gazdasági együttműködés és partnerség kialakításánál"

Átírás

1 Az Európai Uniós gyakorlat a gazdasági együttműködés és partnerség kialakításánál Szikra Projekt ROP (Kecskemét, ) Prof. Dr. Lengyel Imre Intézetvezető egyetemi tanár, az MTA (közgazdaságtudomány) doktora SZTE Gazdaságtudományi Kar (Szeged) Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

2 Az előadás szerkezete Előadásom provokatív kérdései: 1. A vállalkozások együttműködését gyorsan múló politikai szlogen, társadalmi óhaj, avagy kemény üzleti racionalitás diktálja? 2. Mindegyik vállalat klaszteresedjen, avagy nem mindegyiknek éri meg? 3. Minden klaszter egyforma, avagy mitől függnek a sikeres típusok? 4. Elmaradott térségekben létrejöhetnek sikeres klaszterek? Spontán módon, avagy állami támogatással? A témakör ingyen letölthető anyagai, könyvei:

3 1. A vállalkozások együttműködése A globális kihívásra (nagy méretű piac, az olcsó bérű fejlődő országok versenye) adott sikeres vállalati válasz (a fejlett országokban): A magas munkabéreket nem lehet kigazdálkodni a tömegtermékeknél Globális verseny hatására megnő az outsourcing (tranzakciós költségek minimalizálása) Szolgáltatások szerepe megnő (cégre, személyre szabott) Foglalkoztatási problémák kezelése Egyedül nem megy!! (se globális cégeknek, se KKV-knak) Együttműködés: a vállalatok (főleg KKV-k) egyik sikeres válasza a globális kihívásra EU: KKV-k együttműködését támogatni kell, főleg hálózatok és klaszterek kialakulását

4 Regionális és lokális klaszter: a KKV-k sikeres fejlesztési eszköze A vizsgálatok szerint mindegyik fejlett országban megfigyelhető a klaszteresedés: USA: 380 vezető klaszter, export 78 %-a, munkaerő 57 %-a Olaszországban a feldolgozóipari foglalkoztatottak 42,5 %-a klaszterekben dolgozik, Norvégiában 22 %-uk Egyesült Királyság különböző régióiban az összes foglalkoztatottak %-át alkalmazzák a klaszterekben Hollandiában a nemzeti össztermék kb. 30 %-a képződik a klaszterekben a klaszterszerűen működő cégek jövedelmezősége 2-4 %-kal javul és a KKV-k túlélési aránya magas

5 Példák regionális klaszterekre: Emilia-Romagna: ruházati, kerámiai, bútoripari, cipőipari Baden-Württemberg: textil-, szerszámgép-, autóalkatrész Szilícium-völgy: mikroelektronikai, biotechnológiai Las Vegas (szórakoztatóipar), Hollywood (filmipar), Detroit (gépjárműipar), Dél-Florida (egészségügyi technológia) Dallas (ingatlanfejlesztés), Boston (kockázati tőke), Nashville (kórházi menedzsment) stb. Hollandia (vágott virág), Svájc (pénzügyi, óra, gyógyszeripari) Ausztria (autóalkatrész-ipari, síturizmus) EU: 2002, 34 regionális klaszter elemzése

6 2. Mindegyik vállalat klaszteresedjen, avagy nem mindegyiknek éri meg? Három szektort különböztetünk meg aszerint, hogy transzferálhatóe az output és a jövedelemtulajdonos (fogyasztó) és a termék/szolgáltatás előállítója térben hol találhatók Lényeges, hogy a hagyományos ágazati besorolás nem alkalmazható, szinte mindegyik ágazatban előfordul mindhárom: a vállalati/iparági stratégiák a lényegesek, hogy melyik piaci szegmenst és milyen versenyelőnyökre alapozva céloznak meg (a) Bázis (tradeable, traded) szektor: külkereskedelembe kerülő javakat és szolgáltatásokat, azaz a régión kívül értékesíthetők termékeket előállító iparágak/üzletágak (transzferálható output; fogyasztó és előállító bárhol lehet) - főleg régión kívüli kereslet (nagy és bővülő piaci szegmens): jelentős helyi és régión kívüli kereslet (export) - mindegyik cég bővítheti termelését (nyertes-nyertes, nem-zérus összegű verseny) - bővülő torta : főleg feldolgozóipar, üzleti szolgáltatások stb. Komoly esély van a klaszteresedésre (bizonyos feltételekkel)

7 (b) Helyi (non-tradeable, nontraded) szektor: csak a helyi piacon forgalmazott javakat és szolgáltatásokat, azaz csak a régióban értékesíthetőket előállító iparágak/üzletágak (nem transzferálható output; fogyasztó és előállító is csak helyben van) - régión belüli szűkös és fix kereslet (lassan növő helyi jövedelemtömeg) - a cégek csak egymás rovására bővülhetnek (nyertesek-vesztesek, zérus összegű verseny - állandó torta : főleg lakossági szolgáltatások (alapfokú oktatás, járműjavítás stb.) Nincs értelme a klaszteresedésnek (csak zárt hálózatnak!!) (c) Erőforrás-vezérelt (resource-driven) szektor: csak a helyi piacon forgalmazott javakat és szolgáltatásokat, azaz csak a régióban értékesíthetőket előállító iparágak/üzletágak, amelyekre a fogyasztó kívülről érkezik (nem transzferálható output; fogyasztó ideérkezik) - régióba kívülről jövő kereslet (kívülről beáramló jövedelem) - együttműködve lehet növelni a piacot: összefogással, településmarketinggel - kissé növő torta : szállodák, éttermek, felsőoktatás, fizetős egészségügy stb. Gyenge esély van a klaszteresedésre

8 3. Minden klaszter egyforma, avagy mitől függnek a sikeres típusok? Klaszter általános fogalma: egy adott iparághoz tartozó független vállalatok és hálózataik, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szektorok és intézmények olyan halmaza, amelyek relatíve nagy arányban használják egymás termékeit és szolgáltatásait, ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani Lényeg: olyan helyi bázissal rendelkező húzóágazat (főleg traded szektorbeli), amelyiknek nő a kibocsátása (hozzáadott értéke), emelkedik a foglalkoztatottak száma, javulnak a vállalkozások túlélési esélyei helyt tud állni a globális versenyben javítja a térség versenyképességét (jövedelmek, munkatermelékenység, foglalkoztatottság) az adott tevékenységgel foglalkozók száma meghaladja a kritikus tömeget

9 A klaszterek általános felépítése

10 Eltérően fejleszthető klaszter típusok Intézményre-épülő klaszter: a klaszter tagjai által létrehozott szolgáltató központ, vagy szakmai szervezet áll a középpontban, amely elősegíti a vállalkozók közötti együttműködést, példa rá az olasz RSC (Regional Service Center). Iparági klaszter (regionális klaszter): amely a Porter-féle rombuszmodellből indul ki, fő célja az iparágak közötti szinergia ösztönzése az innovációs rendszerek és az értéklánc-rendszerek megerősítésével. Hálózatra épülő klaszter: általában zártkörű, hosszabb távú kapcsolatokat ápoló együttműködés, amelyekben a résztvevők köre a kapcsolódó és támogató iparágakban működő, egymást kiegészítő tevékenységeket folytató vállalkozásokból áll, főleg KKV-k alkotják. Tudás-orientált klaszter: egy nyitott, az információk és tapasztalatok (tudás) cseréjét lehetővé tevő együttműködés, a középpontjában gyakran egy mentor vállalkozás áll, amely közvetít a különböző iparágakban tevékenykedő vállalkozások és a támogató (kiszolgáló) szektorok között, általában KKV-k csoportjai tanulnak egymástól

11 Az iparági körzetek típusai

12 KKV-k Helyi tradíciók és erős kohézió Kézművesipari hagyományok Kisváros és környéke Vállalkozásfejlesztési szervezetek

13 SZŐLÉSZET, SZŐTERMESZTÉS Kaliforniai borklaszter BORÁSZATI BERENDEZÉSEK HORDÓK MŰTRÁGYA, PERMETEZŐ SZEREK, GYOMIRTÓK SZÜRETELŐ BERENDEZÉSEK ÖNTÖZÉSI TECHNOLÓGIA ÁLLAMI KORMÁNYZATI ÜGYNÖKSÉGEK (PL. BORMINŐSÍTÉS) TERMESZTŐK/ SZŐLŐÜLTETVÉNEK PINCÉSZETEK ÉS FELDOLGOZÓÜZEMEK OKTATÁSI, KUTATÁSI ÉS KERESKEDELMI SZERVEZETEK (PL. BOR INTÉZET, SZAKÁCSMŰVÉSZETI INTÉZET) PALACKOK KUPAKOK ÉS DUGÓK CIMKÉK PROPAGANDA ÉS REKLÁM SZAKFOLYÓIRATOK (Pl: Wine Spectator, Trade Journal) TURISZTIKAI KLASZTER KALIFORNIAI MEZŐGAZDASÁGI KLASZTER ÉLELMISZER KLASZTER

14 Klaszterek alapvető típusai: (a) Tökéletes agglomeráció: általános klaszter, nagyváros (New York-ban a pénzügyek), több klaszter a városban (b) Iparági komplexum: speciális klaszter, kisváros (Eindhoven) (c) Társadalmi hálózat: speciális klaszter, kisváros (olasz iparági körzetek) Függ a város nagyságától Függ a cégek hazai bázisától (önállóak, telephelyek) Függ a cégek/foglalkoztatottak számától (kritikus tömeg) Függ az üzleti környezettől, üzleti partnerektől (támogatók, kapcsolódók)

15 4. Elmaradott térségekben létrejöhetnek sikeres klaszterek? Európa ipari körzeteiről és az új tudásalapú hálózatokról (2005/C 255/01) kiemeli, hogy új szemléletű metakörzetek kialakulása várható. A metakörzetek sokfélék, fő jellemzőik a vállalkozói hálózatok és a klaszterek működése: olyan vállalatok csoportjai, amelyek csapatszellemben működnek együtt, a csapat játékszabályai szerint játszanak. A technológiai parkok szerepe az új uniós tagállamok ipari szerkezetváltásában című dokumentumban (2006/C 65/11) A klaszterek kialakítását és támogatását tartja legjobb eszköznek a kevésbé fejlett régiók fejlődésének felgyorsítására

16 A kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások között (COM(2006) 386) Három iránymutatás (a támogatásokhoz): 1. Európát és régióit a beruházások és a munka szempontjából vonzóbbá kell tenni 2. A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése 3. Több és jobb munkahely - 27 tagállam régiói rendelkezésére 308 milliárd euró áll - Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA), valamint a Kohéziós Alap - Külön van Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Alap - Versenyképességi és Innovációs Keretprogram

17 2.1. A ktf-be történő beruházás növelése és célirányosabbá tétele: kiválósági klaszterek: üzleti klaszterek, valamint innovációs klaszterek fejlesztése KKV-k ktf-tevékenysége és technológia transzfere regionális és országhatárokon átnyúló kutatási együttműködések K+F kapacitás kiépítése (ikt, kutatási infrastruktúra, humán erőforrás) 2.2. Az innováció elősegítése és a vállalkozói szellem ösztönzése: kiválósági pólusok KKV-k innovatív üzleti klaszterei, illetve nagyvállatok köré szerveződő ( kerékagy-és-küllő ) klaszterek üzleti vállalkozást támogató szolgáltatások: ökoinnovációk, környezetgazdálkodási technológiákat fejlesztő KKV-k vállalkozói szellem ösztönzése 2.3. A mindenki számára megvalósuló információs társadalom ösztönzése: ikt alkalmazásának elősegítése a vállalkozásoknál és háztartásokban ikt-infrastruktúra elérhetőségének biztosítása 2.4. A pénzeszközökhöz való hozzáférés fejlesztése: nem juttatás jellegű eszközök: hitelbiztosítások, kockázati tőke elősegítése különleges vállalkozói csoportok felkarolása

18 Dél-Alföld: regionális gazdaságfejlesztés, Regionális Akcióterv (RAT, i verzió) 1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése Vállalkozások fejlesztése tanácsadással 1.2. Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése, közös eszközbeszerzései és beruházásai 1.3. Innovatív fejlesztések Régió innovációs potenciáljának a fejlesztése

19 Az EU-ban a klaszter-fejlesztési politikák alapelvei (2002): Nem az egyedi cégeket, hanem a vállalkozások helyi/regionális rendszereit támogatják (versenypolitika!). A klaszter-politika a KKV-k helyi agglomerációit segíti. A győzteseket támogatják, azaz a sikeres helyi iparágakat/üzletágakat. A társadalmi folyamatok ösztönzése áll az előtérben (bizalom, együttműködés). Kiemelkedő a fejlesztő ügynökségek (brókerek) szerepe a cégek közötti kapcsolatok, illetve a cégek és a tudást generáló-közvetítő intézmények között. Az európai vizsgálat azt a konklúziót vonta le (2002), hogy a klasztertámogatási politika fő céljai a gyakorlatban: a cégek közötti együttműködés és az üzleti hálózatok élénkítése, a cégek igényeihez igazodó technológiai transzfer-szervezetek megerősítése (üzleti inkubáció), a fentiek alapján lényegében regionális innovációs rendszerek (RIS: regional innovation system) kialakítása.

20 Klaszterek fejlesztésének 3 lépése: előkészítés újraszervezés organikus fejlődés

21 A regionális (traded) klaszterek fejlesztése

22 Köszönöm a figyelmet!

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 24-54. o. 2. A regionális gazdaság-

Részletesebben

CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL

CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL HUROSTYLE HURO/1001/148/2.3.1 CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL (Draft, 15-02-2013) Prepared as part of the project registered under number HURO/1001/148/2.3.1 on TRAIN AND WIN

Részletesebben

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? MOTTÓ Együtt könnyebb!!! Együtt könnyebb??? Esztergom, 2015.02.17. 2 MEGKÖZELÍTÉS Egyedül senki sem vagyok, másokkal érek csak igazán sokat! Írja

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o. 3. Az ipari park fogalomköre

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...7 2. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Tények és tanulságok a klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről

Tények és tanulságok a klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről Tények és tanulságok a klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről Miért fontos az áttekintés? Az európai támogatások aktuális keretét adó 2007-2013-as tervezési időszak a végéhez közeledik érdemes és szükséges

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2010. ÁPRLIS 30. Tartalomjegyzék 1. forrástérkép tartalma 5 2. kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 2013. április 17. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András, Kertész Judit, Nagy Tamás, Benedek

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 2. SWOT elemzés...5 Innovációs

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Dr. Nyiry Attila PhD. Ügyvezető igazgató NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Összefoglalás A gazdaságfejlesztés nem képzelhető

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben