2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM"

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok oldal Rendeletek oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról oldal 14/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról oldal 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról oldal 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról oldal 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról oldal

2 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 3-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 159/2015. (IV. 3.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi lejárt tartozások kifizetését átvállalja a Dombóvári Művelődési Ház NKft.-től. Sors szállító Tartozás kifizetés jellege Fizetési határidő: zám megnevezése összege Ft. 1. VEOLIA Fűtés febr T és TN Kft. nyomda, hirdetés márc FEB hó NAV (FEB) DRV Iparűzési adó E.ON MVM PRÁKISZ TARR Kft. Felügyelőbizottság tiszteletdíja Felügyelőbizottság tiszteletdíjának elmaradt járuléka vízdíj adó áramszolg. áramszolg. könyvelési díj internet szolg. Magyar Telekom telefondíj Magyar Telekom telefondíj VARITEL VEOLIA nyomtatvány, vás. fűtés irodaszer márc. 12. márc márc márc márc márc márc márc márc márc márc márc.31. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és megállapodások megkötésére. Határidő: április 7. a jogosultak értesítésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

3 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám 160/2015. (IV. 3.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. és tagja között munkaviszony megszüntetése céljából megkötött megállapodást a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:188 -ában foglaltak alapján érvénytelennek tekinti. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a döntést az NKft. taggyűlésén képviselje. Határidő: április 9. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyző 161/2015. (IV. 3.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 300 eft-ot biztosít közvélemény-kutatás céljára, amelynek elvégzésével a Dombó-Média Kft.-t bízza meg. A közvélemény-kutatás célja: a dombóvári lakosok művelődési házzal szemben elvárt szolgáltatási és kulturális igényeinek felmérése. Határidő: május 31.- közvélemény-kutatás eredményének képviselő-testület elé terjesztése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 162/2015. (IV. 3.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigeterdő történelmi emlékhellyé nyilvánítása érdekében megbízza a polgármestert, hogy az ARTBORETUM Kert- és Szépművészeti Társaság Kft.-vel. (1114 Budapest, Bocskai u. 14.) a kérelemhez szükséges koncepció tervet készíttesse el ,- Ft tervezési díjért, és az elkészült tervdokumentációt mellékelve juttassa el az Önkormányzat kérelmét a Nemzeti Emlékhely Bizottsághoz. 2. A képviselő-testület a feladatra e forintot csoportosít át a közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások c. előirányzatból. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, és a megbízási szerződés jóváhagyására és aláírására. Határidő: április 9. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 163/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. és a Dombóvár Város Önkormányzata közötti közművelődési megállapodást a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 9-i képviselőtestületi ülés 5. számú előterjesztésében foglaltakkal. 164/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. és a Dombóvár Város Önkormányzat közötti

4 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám ingatlanhasználati és üzemeltetési szerződést a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 9-i képviselőtestületi ülés 5. számú előterjesztésében foglaltakkal. 165/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. munkavállalóinak bérére és annak járulékaira ,- Forint soron kívüli átutalásáról rendelkezik. A Képviselőtestület rögzíti, hogy az átutalt összeg csak és kizárólag a munkavállalók március havi bérére és annak járulékaira fizethető ki. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban szereplő összeg soron kívüli átutalásáról való intézkedésre. Határidő: április 9. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 166/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társügyvezető bejegyzéséhez kapcsolódóan a cégbírósági eljárási illetéke és a közzétételi költségtérítésre ,- Forint ,- Forint átutalását rendeli el a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. finanszírozásának terhére dr. Halmos Ügyvédi Iroda sz. bankszámlájára. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesen ,- Forint átutalásáról intézkedjen. Határidő: április 9. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 167/2015. (IV. 9.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy megrendelésre kerüljenek a dombóvári 1294/16 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlanon elhelyezkedő, a Dombó-Coop Zrt. tulajdonát képező ingatlannal érintkező közterületi területrészeket, valamint a Hunyadi tér 2. alatti, dombóvári 1 hrsz.-ú, áruház megnevezésű ingatlannak az áruház keleti oldalához csatlakozott, lebontott előtető alatti területrészét érintő telekalakítási vázrajzok, illetve ingatlanforgalmi értékbecslések. A munkálatok megrendelésére azzal a kikötéssel kerülhet sor, hogy mindkét fél az általa igényelt területekkel kapcsolatos költséget vállalja. 2. A képviselő-testület az ingatlanrészek cseréjét elviekben támogatja, de az értékbecslés alapján megállapított forgalmi érték ismeretében az értékesítési feltételekről később dönt. A képviselő-testület hozzájárul a Petőfi és a Szent Gellért utca kereszteződésében a Dombó-Coop Zrt. kivitelezésében - ideiglenes parkoló kialakításához azzal, hogy a Zrt. legfeljebb Ft+áfa összegű megtérítést támaszthat az önkormányzat felé, továbbá a beruházáshoz a műszaki ellenőrt az önkormányzat biztosítja. A parkolóépítés költségeinek beszámítására az esetleges ingatlancsere során nincs lehetőség.

5 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előkészítéshez szükséges vázrajz és értékbecslés megrendelésére, valamint a további döntésékre vonatkozó javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: május 15. vázrajz és értékbecslés elkészíttetése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 168/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása című projekt keretében elkészült megalapozó vizsgálat dokumentumát és a fejlesztési irányelveket a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 9-i képviselőtestületi ülés 1. számú előterjesztésében foglaltakkal. 169/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ARTBORETUM Kft. által bemutatott, a Szigeterdő történelmi emlékhellyé nyilvánításához szükséges koncepció szintű tájépítészeti terveket azzal, hogy a megvalósítandó tervről a későbbiek során hozza meg döntését. 170/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmunkaprogram bevonásával megvalósuló beruházások első üteméről az alábbiak szerint dönt: 1. Teleki utca 14. Fecskeház épületén: - lépcsőház belső falának festése, - bejárati üvegportál és ajtó cseréje. 2. Népköztársaság útja 5. garzonháznál: - lépcsőház faljavítása, - függőfolyosók korlátjainak felülvizsgálata és szükség szerinti megerősítése. 3. Közterületi járdák javítása az alábbi helyeken: - Vörösmarty utca Tóth Ede utca kereszteződése környékén (járdalapos), - Katona József utcában a Bem utca alatti szakaszon (monolit betonnal), - A Kinizsi u. Rét utca találkozásánál mindkét utcában egy-egy szakaszon. 4. Épületbontási munkák: - Erzsébet utca 16. sz. alatti épület hátsó része, - Kossuth Lajos utca 4. sz. alatti önkormányzati épületrész. 5. A bontásból keletkező, még használati értéket képviselő építőanyagokat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. tartozik a telephelyére leszállítani, ott rendszerezve deponálni, és azokat eladásra meghirdetni. Az értékesítésből keletkező összeg nyújt fedezetet a bontási munkák közmunkával nem fedezett hányadára. Határidő: április 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 171/2015. (IV. 9.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C.

6 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására. 2. A fejlesztés megvalósulási helye: Támasz Otthon 7200 Dombóvár, III. u. 22. Hrsz.: A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás 0 (nevesítve) Egyéb forrás 0 Összesen A Képviselő-testület a pályázat saját forrásának összegét a évi költségvetéséből biztosítja a 106 Önkormányzat VII. felújítás 13. Népkonyha beázás megszüntetése címen elkülönített keret átcsoportosításával a Támasz Otthon felújítására, melynek összege ,- Ft. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására és aláírására. Határidő: április Pályázat benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA), illetve a honlapon való közzétételét. Határidő: április 15. a közzétételre Felelős:Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 9-i képviselőtestületi ülés 8. számú előterjesztésében foglaltakkal. 173/2015. (IV. 9.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a Szakmai szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A azonosító számú Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban című projekt keretében elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 122/A. -ban foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás megindításáról. 2. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás jóváhagyására és a közvetlen ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplő körének meghatározására, figyelemmel a törvényi előírásokra. 3. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 172/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének módosítását a melléklet szerint elfogadja. Bírálóbizottsági tag neve dr. Letenyei Róbert Kbt. 22. (3) bekezdés szerinti szakértelem jogi

7 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám Tigerné Schuller Piroska Kovács Gyula Reichert Gyula közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi közbeszerzési Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 9-i képviselőtestületi ülés 9. számú előterjesztésében foglaltakkal. Határidő: április 15. az ajánlattételi felhívás kiküldésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 174/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Muzeális intézmények szakmai támogatása című pályázati alap 1.b) közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek pályázati alcélra, 4 millió forint támogatási igény megjelölésével. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. Határidő: azonnal - pályázat benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 175/2015. (IV. 9.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel a január 1-től december 31-ig a Helytörténeti Gyűjtemény gondozásáról szóló együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal - a megállapodás aláírására Felelős: Polgármester Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i rendes ülésén elfogadott határozatai: 176/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turi Ügyvédi Irodával (7621 Pécs, Teréz utca ) komplex jogi és közbeszerzési szolgáltatások, és az ügyvédekről szóló törvény szerinti képviselet ellátására határozatlan időtartamra megbízási szerződést kíván kötni ,- Forint + ÁFA havi díjazásért. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pernyertesség esetén, illetve hatósági eljárásban az ellenérdekű fél által fizetendő ügyvédi munkadíj az Ügyvédi Irodát illesse meg. A képviselő-testület a megbízott feladatainak ellátásával kapcsolatos költségek megtérítésére évente az utolsó havi megbízási díj 15%-át hagyja jóvá. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Turi Ügyvédi Iroda vezetőjével, dr. Turi Attilával a megbízási szerződés aláírására, illetve a szerződés tartalmának jóváhagyására. Határidő: május 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyző 177/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a dr. Halmos Ügyvédi Iroda részére egyedi megbízási szerződéseket adjanak az ügyvédekről szóló törvény

8 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám rendelkezéseinek figyelembevételével, jogi képviselet ellátására. Határidő: december 31. a megbízásokról szóló tájékoztatásra Felelős: Polgármester, Jegyző Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 178/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének eft-tal történő leszállításával. A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit a törzsbetéteik arányában csökkenti. 2. A képviselő-testület hozzájárul az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. törzstőkéjének 100 eft-tal történő felemeléséhez és egyidejűleg eft tőketartalékba helyezéséhez a törzsbetétek arányában az alábbi feltételek szerint: a) A 100 eft jegyzett tőke felemelésre a tagok a taggyűlési döntés keltétől számított 60 napon belül kötelesek készpénz szolgáltatásával. b) A tőketartalék eft összegéből Dombóvár Város Önkormányzata eft-ot a taggyűlési döntés keltétől számított 60 napon belül fizet meg, a Dél-Kom Nonprofit Kft eft-ot kompenzációs megállapodás megkötésével rendez. 3. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. részére eft összegű, június 30-i lejáratú tagi kölcsönt nyújt évi egy havi bubor + 3,25% kamat felár mellett. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén az 1-2. pont szerinti döntéseket képviselje, a tagi kölcsön szerződés tartalmát meghatározza, a szükséges nyilatkozatokat és megállapodásokat aláírja. Határidő: május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 179/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Farkas Attila Uszoda fejlesztését célzó intézkedésekre vonatkozó javaslatot. 2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Dombóvár, Katona József utca 28. szám alatt található Farkas Attila Uszoda infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó koncepcióterv kidolgozására beszerzési eljárás megindítását. 3. A Képviselő-testület a koncepcióterv elkészítésére elkülönít 1,5 millió Ft + Áfa összeget a 106. Önkormányzat cím, V. Egyéb működési célú kiadások alcím, 4. Általános tartalék előirányzat terhére. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntés képviseletére a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén. Határidő: május 15. beszerzési eljárás megindítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

9 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám 180/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-t az önkormányzat tulajdonát képező 2855, 2596/3, 2596/4 és 2868 hrsz.-ú földterületek közfoglalkoztatottak bevonásával történő művelésre alkalmassá tételével. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött együttműködési megállapodást kiegészítse a földterületek művelésre alkalmassá tételére munkafolyamattal és a módosítást aláírja. Határidő: május 15. a megállapodás módosítására december 31. a feladat elvégzésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. Polgármesteri Kabinet 181/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás biztosítása és a közfeladat ellátása érdekében évi költségvetése terhére ,- Forint keretösszeget biztosít. 2. A Képviselő-testület a támogatás elszámolásáról úgy rendelkezik, hogy a közfoglalkoztatáshoz és a közfeladat ellátásához kapcsolódó, Dombóvár Város Önkormányzata nevére kiállított számlákat a keretösszeg erejéig fizeti meg, a polgármester teljesítésigazolását követően. Határidő: május 15. támogatási szerződés megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 182/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésének III. Dologi kiadások 22. Városi rendezvények sora terhére forinttal támogatja a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületet a XLIII. Országos Honismereti Akadémia keretében egy dombóvári kirándulás megszervezésében. Határidő: május 15. a támogatási szerződés megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 183/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésének III. Dologi kiadások 22. Városi rendezvények sora terhére forinttal járul hozzá Erky-Nagy Tibor tipográfus 2015 májusában a dombóvári művelődési házban nyíló kiállításának megszervezéséhez, a szükséges installációk legyártásához. Határidő: azonnal a támogatási szerződés megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 184/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egy felhívás közzétételét a város hivatalos honlapján, a 7200 című közéleti lapban, valamint a Dombó-TV képújságában, melyben kéri a dombóváriak javaslatait Dombóvár Város Könyvtára és a Művelődési Ház új elnevezésére.

10 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám A felhívásban feltételként kerüljön meghatározásra, hogy a beterjesztett név tükrözze az intézményben folyó munkát, vagy egy helyi kötődésű neves személy legyen. Határidő: május 10. a felhívás közzétételére június 30. a javaslatok testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 185/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a dombóvári 1882/3 hrsz. alatt felvett Szigeterdő közvilágításának fejlesztésére vonatkozó ajánlatkérés lebonyolítására, az arról való döntésre, és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó gazdasági szereplővel történő szerződéskötésre. A szerződésben Török Péter tájépítésszel való egyeztetési kötelezettséget kell előírni. A Képviselő-testület a fedezetet az Önkormányzat évi költségvetésének 106 Önkormányzat VI. Beruházások 6. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése jogcím terhére biztosítja. Határidő: május 31. a szerződéskötésre Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 186/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szállásréti-tó környezete és a Kis-Konda-patak völgye kapcsolódó szakasza környezetrendezési fejlesztési programjára vonatkozó szakmai javaslatot a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges geodéziai felmérés megrendelésére és a koncepcióterv elkészítésére vonatkozó ajánlatkérés lebonyolítására, az arról való döntésre, és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó gazdasági szereplővel történő szerződéskötésre. 3. A Képviselő-testület a fedezetet az Önkormányzat évi költségvetésének 106 Önkormányzat III. Dologi kiadások Zöldterületkezelés jogcím terhére biztosítja. Határidő: május 31. a szerződéskötésre Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 30-i képviselőtestületi ülés 25. számú előterjesztésében foglaltakkal. 187/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a saját működtetésű termelői piac kialakítását a Hunyadi téri buszmegálló mögötti területen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be ajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel terveztesse meg a célnak megfelelő könnyűszerkezetes parkoló-lefedést, és 10 db (könnyű, időálló, egymásba rakható/összecsukható) árusító asztal kialakítását. Határidő: június a tervezési szerződés megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

11 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám 188/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel kívánja számolni a tulajdonát képező, a dombóvári 2921 hrsz. alatti illetve a dombóvári 1951/1 hrsz. alatti ingatlanokon található illegális hulladéklerakót. 2. A Képviselő-testület a feladat elvégzésére 500 eft összeget biztosít a évi költségvetési rendeletének 106. III. Dologi kiadások 11.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás címe terhére. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésére. 4. A Képviselő-testület jóváhagyja a jelenlegi, gépjármű közlekedést akadályozó sorompó áthelyezését a túraútvonal kezdőpontjához. Határidő: május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 189/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztári Ügyvédi Irodával (1118 Budapest, Kelenhegyi út 41.) december 15-én kötött az Önkormányzati gazdasági társaságok gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása és szakértői vélemény készítése a től ig terjedő időszakra vonatkozó tárgyú megbízási szerződést akként módosítja, hogy a 4. pont helyébe a következő szöveg kerül: A teljesítés határideje: a vizsgálattal érintett társaságok által teljesített adatszolgáltatások befejezésétől (teljességi nyilatkozat kiállításától) számított legfeljebb 45 naptári nap. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítására a fenti szempontok alapján. Határidő: május 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 190/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztári Ügyvédi Iroda által benyújtott ,- Forint + ÁFA összegű számlát jogosnak ismeri el, tekintettel a megbízási szerződésben foglaltakra, mely szerint a Megbízott részteljesítésre jogosult. Az Önkormányzat ezen határozatával a számlához kapcsolódó teljesítés-igazolásról rendelkezik, mivel a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. átvilágításáról a testület a szakmai anyagot megkapta és megtárgyalta, így azt teljesítettnek ismeri el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban szereplő összeg, részszámla utalványozására. Határidő: május 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 191/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. részvényeiből eft összegű részvényt nyílt pályázaton legalább a részvények névértékén értékesít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás összeállítására, a pályázati felhívás meghirdetésére, a hirdetés módjának meghatározására, illetve az eljárás lebonyolítására.

12 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám Határidő: május 31. a pályázati felhívás megjelentetésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 192/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzatának évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a melléklet szerint elfogadja. A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 30-i képviselőtestületi ülés 33. számú előterjesztésében foglaltakkal. 193/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzatának évi stratégiai belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 30-i képviselőtestületi ülés 34. számú előterjesztésében foglaltakkal. 194/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal a munkaterv honlapra történő feltöltésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda a tervben foglalt feladatok továbbításáért A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 30-i képviselőtestületi ülés 36. számú előterjesztésében foglaltakkal. 195/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. éven belüli ,- Forint összegű folyószámlahitel felvételéhez hozzájárul. A Képviselő-testület a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft ,- Ft összegű folyószámlahiteléhez és járulékaihoz készfizető kezességet vállal, évi 1%-os kezességvállalási díj kikötése mellett. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 196/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gólyavár régészeti feltárásához kapcsolódó leletek a. restaurálását a Wosinszky Mór Megyei Múzeum Régészeti Osztálya végezze mindösszesen ,- Ft + Áfa összegért, míg b. a Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Tanszéke a leletek gyűjteményi nyilvántartásba vételét bruttó ,- Ft összegért. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

13 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám 197/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. részére megfizetésre kerüljön a Liget Lakótelep 5. számú épület és a Liget Lakótelep 6. számú épület közös költségére Ft a Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.20.) Önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 106. Önkormányzat VIII bérlakás építési program címen elkülönített céltartalékából. Határidő: május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 198/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2015. (III. 12.) határozatának 1. pontját módosítja azzal, hogy a természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatti sporttelep üzemeltetésével a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t május 4. napjától június 30. napjáig bízza meg. 2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített ingatlan pályakezelési költségei esetében nem fogadja el a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ajánlatát, május hónapban a közvetlen költségeket kívánja megtéríteni. A májusi hónap tapasztalatai alapján a júniusi rendes ülésén dönt az üzemeltetési átalánydíj mértékéről. A május hónapban felmerült költségek helytállóságának ellenőrzésével a Képviselő-testület a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nkft. felügyelőbizottságát bízza meg, és egyben javaslattételre kéri fel az üzemeltetési átalánydíj összegének meghatározását illetően. 3. A Képviselő-testület a Katona József utcai sporttelep üzemeltetésére (pályakezelés, valamint közüzemi költségek) a város évi sportkeretének, valamint a 106. Önkormányzat cím, V. Egyéb működési célú kiadások alcím, 4. Általános tartalék előirányzat terhére biztosít forrást. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanüzemeltetési szerződés aláírására. Határidő: május 4. az ingatlan üzemeltetésének Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. általi átvételére júniusi rendes ülést követően üzemeltetési szerződés megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 199/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Dombóvári Futball Club a évi sporttámogatási keretből kapott támogatási összeg elszámolása során módosítással éljen az el nem számolható költségek tekintetében. 2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a jövőben a sportszervezetek számára a sporttámogatási keretből kapott támogatással történő elszámolás során el nem számolható költségek benyújtása esetén nincs lehetőség utólagos módosításra. Amennyiben nem a támogatási szerződésben foglalt költségcsoportok szerint történik az elszámolás, abban az esetben az egyesületet pénz-visszafizetési kötelezettség terheli. 3. A Képviselő-testület a Dombóvári Futball Club január 1. és március 15. közötti időszakban keletkezett pályafenntartási kiadásainak

14 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám finanszírozására Ft-ot biztosít az alábbi költségcsoportok szerint: - pályamunkások bér+járulék költségei - áramdíj - fűnyírási költségek - üzemanyag költség március havi díja - villanyszerelési és karbantartási munkák 4. A Képviselő-testület a 3. pontban nevezett kiadásokra a város évi költségvetésének 106. Önkormányzat cím, V. Egyéb működési célú kiadások alcím, 4. Általános tartalék előirányzat terhére biztosít forrást. Határidő: azonnal a DFC támogatási elszámolásának elfogadására május 15. együttműködési megállapodás megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 200/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. a polgármester beszámolóját a 385/2014. (X. 29.), 438/2014. (XII. 18.), a 477/2014. (XII. 18.) 2. pont, 12/2015. (I. 29.), 62/2015. (II. 19.), 63/2015. (II. 19.), 67/2015. (II. 19.), 71/2015. (II. 19.), 73/2015. (II. 19.), 81/2015. (II. 19.), 88/2015. (II. 19.), 90/2015. (II. 19.), 94/2015. (II. 29.), 96/2015. (II. 29.), 100/2015. (III. 12.) 2. pont, 102/2015. (III. 12.), 103/2015. (III. 12.), 104/2015. (III. 12.), 105/2015. (III. 12.), 107/2015. (III. 26.), 108/2015. (III. 26.), 109/2015. (III. 26.), 111/2015. (III. 26.), 113/2015. (III. 26.), 114/2015. (III. 26.), 116/2015. (III. 26.), 120/2015. (III. 26.), 122/2015. (III. 26.), 123/2015. (III. 26.), 127/2015. (III. 26.), 128/2015. (III. 26.), 129/2015. (III. 26.), 131/2015. (III. 26.), 132/2015. (III. 26.), 136/2015. (III. 26.), 137/2015. (III. 26.), 138/2015. (III. 26.), 139/2015. (III. 26.), 140/2015. (III. 26.), 141/2015. (III. 26.), 142/2015. (III. 26.), 144/2015. (III. 26.), 147/2015. (III. 26.), 148/2015. (III. 26.), 149/2015. (III. 26.), 150/ (III. 26.), 151/ (III. 26.), 152/2015. (III. 26.), 153/2015. (III. 26.), 155/2015. (III. 26.), 156/2015. (III. 26.), 157/2015. (III. 26.), 158/2015. (III. 26.), 159/2015. (IV. 3.), 160/2015. (IV. 3.), 162/2015. (IV. 3.), 165/2015. (IV. 9.), 166/2015. (IV. 9.), 168/2015. (IV. 9.), 171/2015. (IV. 9.), 172/2015. (IV. 9.), 173/2015. (IV. 9.), 174/2015. (IV. 9.), 175/2015. (IV. 9.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: április 30-ig: 112/2015. (III. 26.), 115/2015. (III. 26.), 118/2015. (III. 26.), 121/2015. (III. 26.), 163/ (IV. 9.), 164/2015. (IV. 9.) május 31-ig: 313/2014. (XI. 13.), 426/2014. (XII. 18.), 450/2014. (XII. 18.), 477/2014. (XII. 18.) 1. pont, 51/2015. (I. 29.), 64/2015. (II. 19.), 74/2015. (II. 19.), 100/2015. (III. 12.) 3. pont, 101/2015. (III. 12.) június 30-ig: 130/2015. (III. 26.) 3. a 148/2015. (III. 26.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gunaras, Fürdő utcai nyárfasor pótlását az alábbiak szerint biztosítja: 35 db Prunus serrulata Kansan (Kansan díszcseresznye) és 414 db Spiraea japonica Little Princess (pompás gyöngyvessző).

15 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám 201/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékonyabb és a költségtakarékosabb képviselői munka ellátása érdekében hozzájárul, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a Telenor Magyarország Zrt. között kötött egyedi szolgáltatási szerződés igénybevétele esetén a képviselő-testület tagjai részére az önkormányzat maximum Ft értékig kétévenként telefonkészüléket biztosítson. Határidő: május 15. Igények benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 202/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában foglalt jogkörében eljárva figyelemmel az esetleges működtetési kötelezettségére kezdeményezi azon döntés meghozatalát, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dombóváron csak a Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégiumban biztosítson kollégiumi ellátást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezdeményezés továbbítására. Határidő: május 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 203/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjének beosztására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján Horváthné Gyánó Bernadett intézményvezetői megbízását támogatja. A képviselő-testület felhatalmazza a fenntartó Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy a Társulási Tanács ülésén Horváthné Gyánó Bernadett pályázó intézményvezetői megbízása mellett szavazzon. Határidő: május 31. Felelős: Társulási Tanácsba delegált képviselő Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 204/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a képviselő-testületi és a taggyűlési döntés ellenére Farkas János ügyvezető a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti tervét nem dolgozta át. A képviselő-testület a taggyűlésen keresztül felkéri Somlai Adrienn ügyvezetőt, hogy a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti tervét a 138/2015. (III. 26.) Kt. határozat szempontjainak figyelembevételével dolgozza át. Határidő: május 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet - a taggyűlés kezdeményezéséért 205/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft évi üzleti tervét a 2015 májusi rendes ülésén tárgyalja meg. Határidő: májusi rendes ülés

16 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 206/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 315/2014. (VI. 26.) Kt. határozat szerinti értékesítésre kijelölt építési telkek közül törli a Dankó Pista utcában lévő dombóvári 4710 hrsz.-ú ingatlant. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 207/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a város látnivalóit, közintézményeinek helyét jelölő, az új közterületi elnevezéseket tartalmazó db A/2 méretű Dombóvár térkép gyártására árajánlatokat kérjen és a beérkezett ajánlatok közül a legelőnyösebbet adó vállalkozóval szerződést kössön annak elkészítésére, melynek költségét maximum ,-Ft-ig a évi költségvetés általános tartalék sorának terhére biztosítja. Határidő: június 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 208/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító köztéri művészeti alkotás elkészítésére. Az elképzelt művet augusztus 15-ig 5:1 méretarányban, a felállítandó alkotás árának megadásával kéri benyújtani. A képviselő-testület a beérkezett pályaműveket a augusztus végi ülésén bírálja el. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati felhívásban rögzíti, hogy a beérkezett maketteket nem áll módjában honorálni, azokat a döntést követően a pályázónak visszaadja, valamint a nyertes pályamű kiválasztása nem jelent kötelezettséget annak megvalósítására. Határidő: május 10. a felhívás közzétételére augusztus 30. a javaslatok testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 209/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet természetes személyek részére az őket, mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a közterületek tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása céljából. A pályázatot azon magánszemélyek nyújthatják be, akik: 250 m 2 -nél nagyobb területet gondoznak, a háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 65. életévet, és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft). A pályázati feltételeknek megfelelő kérelmező esetén a Képviselőtestület évente 5 alkalommal elvégezteti a kaszálást az ingatlan előtti közterületen. A Képviselőtestület a pályázat megvalósítására ,-Ft keretösszeget különít el a évi parkfenntartásra jóváhagyott előirányzatból. A Képviselőtestület a kaszálással a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási

17 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám Nkft.-t bízza meg, 4,60,-Ft/m 2 megbízási díjjal. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, a benyújtott pályázatok elbírálására, valamint a megbízási szerződés megkötésére a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel. Határidő: május 15. Pályázati felhívás megjelentetésére december 31. A határozatban foglaltak végrehajtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda Városüzemeltetési Iroda 210/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi módosított Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA), illetve a honlapon való közzétételét. Határidő: május 15. a közzétételre Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a április 30-i képviselőtestületi ülés 23. számú előterjesztésében foglaltakkal. 211/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a III. utcai rendelő felújítási munkái elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 122/A. -ban foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás megindításáról. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás jóváhagyására és a közvetlen ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplő körének meghatározására, figyelemmel a törvényi előírásokra. 3. A képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: Bírálóbizottsági tag neve dr. Szabó Péter Varga Péter Kovács Gyula Reichert Gyula Kbt. 22. (3) bekezdés szerinti szakértelem jogi közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi közbeszerzési Határidő: május 31. az ajánlattételi felhívás kiküldésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 212/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a Hóvirág utcai rendelő felújítási munkái elnevezésű,a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 122/A. -

18 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám ban foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás megindításáról. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás jóváhagyására és a közvetlen ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplő körének meghatározására, figyelemmel a törvényi előírásokra. 3. A képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: Bírálóbizottsági tag neve dr. Szabó Péter Varga Péter Kovács Gyula Reichert Gyula Kbt. 22. (3) bekezdés szerinti szakértelem jogi közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi közbeszerzési Határidő: május 31. az ajánlattételi felhívás kiküldésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 213/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hóvirág utcai és a III. utcai orvosi rendelő felújítási munkáihoz szükséges kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzési eljárást lefolytassa. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására azzal a feltétellel, hogy a kiviteli tervek költsége nem haladhatja meg a pályázatban rendelkezésre álló összeget. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 214/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a biztonságos gyalogos-közlekedés érdekében meg kívánja oldani a Bezerédj utca keleti oldalán a Bajcsy- Zsilinszky u. és Dombó Pál u. közötti teljes szakaszon a járda javítását, a járdaszakasz részleges, 441 m 2 felületet érintő térkövezésével. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a járdafelújítás kivitelezési munkáira a jogszabályok figyelembe vétele mellett kérjen árajánlatokat a munkát megfelelően elvégezni képes kivitelező cégektől. 3. A Képviselő-testület a munkák fedezetére maximum eft-ot biztosít a város évi költségvetésének kiadási oldalán a VII. Felújítások 1. sorában szereplő Járdafelújítások eft terhére. Határidő: augusztus 31.- a járdajavítás elvégzésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda. 215/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Polar Team2 aktivitás- és pulzusmérő termékcsomag beszerzését a FitExport Kft.-től, mely a Polar Team Pro és Polar Team 10-kit termékelemekből áll. 2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített Polar termékek vásárlása céljából bruttó Ft összeget különít el a 106. Önkormányzat cím, V. Egyéb működési célú kiadások alcím,

19 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám 4. Általános tartalék előirányzat terhére. Az összeg tartalmazza az aktivitásmérők használatának elméleti és gyakorlati oktatását is. 3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a Polar Team2 termékek használatát haszonkölcsön szerződés keretében térítésmentesen biztosítsa a dombóvári sportszervezetek részére. Határidő: május 30. Polar Team2 termékcsomag vásárlására és képzés tartására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet A Képviselő-testület a /2015. (IV. 30.) Kt. számú határozatokat zárt ülésen hozta 216/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Könyvtára vezetésével és az igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátásával július 16. napjától július 15. napjáig terjedő időre Virágné Bán Emmát, az intézmény közalkalmazottját bízza meg. A Képviselő-testület az igazgató illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a alapján a H fizetési osztály 5. fizetési fokozata szerint bruttó ,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület Virágné Bán Emma vezetői pótlékát a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a mindenkori pótlékalap 225%-ban állapítja meg. A Képviselő-testület kötelezi Virágné Bán Emmát a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. (1) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzésére a magasabb vezetői megbízásától számított két éven belül, de legkésőbb július 15. napjáig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Virágné Bán Emma igazgatói (magasabb vezetői) megbízásának elkészítésével, kinevezésének módosításával. Határidő: május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Önkormányzati Iroda A képviselő-testület a 217/2015. (IV. 30.)Kt. határozatát egyedi önkormányzati hatósági ügyben eljárva hozta meg. 218/2015. (IV. 30.)Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 éves időtartamra bírósági ülnökké választja az alábbi állampolgárokat a Dombóvári Járási Bíróságra: Szabó Zoltán János Vadász Dezsőné Varga Éva Anna Mihály Dénesné Bolla Krisztina Rózsai György Sándor Horváth Ferenc Illés Lajos Istvánné

20 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 6. szám Németh Károlyné 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 éves időtartamra a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnökké választja az alábbi állampolgárokat a Dombóvári Járási Bíróságra: Babati Edit Anna Markovits Magdolna Mária Gáspárné Takács Magdolna Az ülnökök megbízólevelét megválasztásukat követően a polgármester adja át. Az ülnökök bírói esküt tesznek. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 221/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Könyvtára által a Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díjára felterjesztett.. részére a díj odaítélését támogatja, egyben csatlakozik a javaslattételhez. Határidő: azonnal a döntés továbbítására Felelős: Kiss Béla alpolgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda A képviselő-testület a 219/2015. (IV. 30.)Kt. határozatát egyedi önkormányzati hatósági ügyben eljárva hozta meg. 220/2015. (IV. 30.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Loránd polgármester által a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjaira felterjesztett alábbi személyek és intézmény részére a kitüntető díjak odaítélését támogatja, egyben csatlakozik a javaslattételhez. Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton-díja Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője Tolna Megyéért Határidő: azonnal a döntés továbbítására

159/2015. (IV. 3.)Kt. határozat

159/2015. (IV. 3.)Kt. határozat 159/2015. (IV. 3.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az alábbi lejárt tartozások kifizetését átvállalja a Dombóvári Művelődési Ház NKft.-től. Sorszám szállító megnevezése kifizetés jellege Tartozás

Részletesebben

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 100/2015. (III. 12.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a dombóvári 1414/11 hrsz.-on felvett, természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatt található

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kapcsolatos ügyek

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Közvilágítás korszerűsítése Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: A Katona József utca 37. szám alatti sporttelep üzemeltetési

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete i rendkívüli ülésének könyvéből: 530/2015. (XI. 30.)Kt. határozat Térítésmentes jogi segítségnyújtásról behajtási költségátalány megfizetése iránti követeléssel érintett dombóvári vállalkozások számára

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 16-i rendkívüli ülésére

2. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 16-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Támasz Otthonnál szükséges egyéb kivitelezési munkák.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombó-Coop Zrt. területszerzési igénye a Szent Gellért

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 60/2014. (III. 26.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek értékeléséről szóló határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete 2013. évi zárszámadásról. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben