FOGÓLÁBÚAK - MANTODEA Imádkozó sáska Mantis religiosa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGÓLÁBÚAK - MANTODEA Imádkozó sáska Mantis religiosa"

Átírás

1 ÁLLATTANI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A TÉRSÉGBEN (FEHÉR UTÁN 2001) Keszthely térségében az alábbi ritka fajok a Keszthelyi-hegységben és a Balaton-partján, valamint a nagyobb vízfolyások és növénytársulásokban még napjainkban is megtalálhatók. (A térségi zoológiai lista terjedelme miatt, az elıforduló és leírt védett fajokat felsorolásszerően közöljük.) Puhatestőek törzse - Mollusca Csigák - Gastropoda Éti csiga Helix pomatia Ízeltlábúak törzse- Arthropoda ROVAROK - INSECTA SZITAKÖTİK - ODONATA Díszes légivadász Coenagrion ornatum Réti rabló Lestes dryas Kisasszony-szitakötı Calopteryx virgo Lápi acsa Anaciaeschna isosceles Mocsári szitakötı Libellula fulva Pataki szitakötı Orthetrum brunneum FOGÓLÁBÚAK - MANTODEA Imádkozó sáska Mantis religiosa BOGARAK-COLEOPTERA Aranyos bábrabló Calosoma sycophanta Aranypettyes bábrabló Calosoma auropunctatum Bırfutrinka Carabus coriaceus Szarvasbogár Lucanus cervus Kis szarvasbogár Dorcus parallelepipedus Gyászcincér Morimus funereus LEPKÉK - LEPIDOPTERA Fecskefarkú lepke Papilio machaon Kardoslepke Iphiclides podalirius Kis apollólepke Parnassius mnemosyne Tölgyfa-csücsköslepke Satyrium ilicis Nagy tőzlepke Lycanea dispa Nappali pávaszem Inachis io Atalanta lepke Vanessa atalanta Kis rókalepke Aglais urticae Gyászlepke Nymphalis antiopa

2 KÉTÉLTŐEK - AMPHIBIA Gerincesek törzse - Vertebrata BÉKÁK - ANURA Levelibéka-félék - Hylidae Zöld levelibéka - Hyla arborea (Linné, 1758) Valódi békák családja - Ranidae Mocsári béka - Rana arvalis HÜLLİK GYÍKOK - SAURIA Nyakörvös gyíkok - Lacertidae Fürge gyík - Lacerta agilis KÍGYÓK SERPENTES Valódi siklófélék - Colubridae Vízisikló - Natrix natrix MADARAK - AVES VÖCSÖKALAKÚAK - PODICIPEDIFORMES Vöcsökfélék családja - Podicipedidae Kis vöcsök - Podiceps ruficollis GÓLYALAAKÚAK - CICONIIFORMES Gémfélék családja - Ardeidae Bölömbika - Botaurus stellaris Gólyafélék családja Ciconiidae SÓLYOMALAKÚAK - FALCONIFORMES Vágómadár-félék családja - Accipitridae Egerészölyv - Buteo buteo Darázsölyv Pelmis apivolus Réti sas Heliaetus albicilla (Szebike fölött!) TYÚKALAKÚAK - GALLIFORMES Fácánfélék családja - Phasianidae Fácán - Phasianus colchicus Harkályfélék családja - Picidae Nagy fakopáncs - Dendrocopos major ÉNEKESMADÁR-ALAKÚAK - PASSERIFORMES Pacsirtafélék családja - Alaudidae Mezei pacsirta - Alauda arvensis Fecskefélék családja - Hirundidae Füsti fecske - Hirundo rustica

3 Sárga billegetı - Motacilla flava Rigófélék családja - Turdidae Vörösbegy - Erithacus rubecula Házi rozsdafarkú - Phoenicurus ochruros Feketerigó - Turdus merula Énekes rigó - Turdus philomelos Énekes nádiposzáta - Acrocephalus palustris Mezei poszáta - Sylvia communis Barátposzáta - Sylvia atricapilla Cinegefélék családja - Paridae İszapó - Aegithalos caudatus Kék cinege - Parus caeruleus Széncinege - Parus major Varjúfélék családja - Corvidae Szajkó - Garrulus glandarius Szarka - Pica pica Vetési varjú - Corvus frugilegus Holló Corvus corax Dolmányos varjú - Corvus corone cornix Seregélyfélék családja - Sturnidae Seregély - Sturnus vulgaris Verébfélék családja - Passeridae Házi veréb - Passer domesticus Mezei veréb - Passer montanus Pintyfélék családja - Fringillidae Erdei pinty - Fringilla coelebs Zöldike - Carduelis chloris Tengelic - Carduelis carduelis Meggyvágó - Coccothraustes coccothraustes EMLİSÖK - MAMMALIA ROVAREVİK - INSECTIVORA Sünfélék Erinaceidae Keleti sün - Erinaceus concolor Vakondfélék - Talpidae Közönséges vakond - Talpa europea Cickányfélék - Soricidae Erdei cickány - Sorex araneus Denevérfélék Közönséges denevér - Myotis myotis Korai denevér - Nyctalus noctula

4 Pisze denevér - Barbastella barbastellus NYÚLALAKÚAK - LAGOMORPHA Mezei nyúl - Lepus europeus Pelék Gliridae Nagy pele - Glis glis Egérfélék - Muridae Közönséges erdeiegér - Apodemus sylvaticus Kislábú erdeiegér - Apodemus microps Sárganyakú erdeiegér - Apodemus flavicollis Pirókegér - Apodemus agrarius Háziegér - Mus musculus Földi pocok - Pitymys subterraneus Mezei pocok - Microtus arvalis Néhány értékesebb állatfaj elıfordulása és leírásuk (FEHÉR 2001 után): Sünfélék - Erinaceidae Keleti sün - Erinaceus concolor : Magyarországon általánosan elterjedt, dús aljnövényzető erdıkben, bokrosokban él, de kertekben és parkokban is elıfordul. Táplálékát fıként férgek (földigiliszta), puhatestőek (csigák) és rovarok alkotják, de a kistermető gerincesek (hüllık, madárfiókák, kisemlısök) sincsenek tıle biztonságban. Dögöket, tojást és gyümölcsöket is fogyaszt. Az év nagy részében magányosak, csak a párzási és utódnevelési idıszak alatt viselik el fajtársaik jelenlétét. Térségbéli elterjedése: A környék településein mindenfelé elıfordul, ahol számára megfelelı életteret talál (erdık, bokrosok). Nagyon gyakran esik áldozatául a közutakon közlekedı gépjármőveknek. Vakondfélék - Talpidae Közönséges vakond - Talpa europea : Európában nagy területen elterjedt, nagy változékonyságot mutató faj. Areája Közép- Ázsiában Mongóliáig terjed. Hazánkban általánosan elterjedt és ismert faj, mely elsısorban réteken, legelıkön, egyéb fıként főfélékkel borított területeken fordul elı nagyobb számban. Saját maga által mesterien elkészített alagútrendszerében él és táplálkozik. A párzási idény kivételével magányosan él. Téli álmot nem alszik. Védett, eszmei értéke: Ft. Térségbéli elterjedése: Mindenfelé megtalálható, ahol járatai elkészítésére megfelelı minıségő és vastagságú talajréteg áll rendelkezésére. Nem képes járatokat ásni a gyér talajú dolomithegyeken, valamint sziklás területeken, de a homokra, kavicsra települt gyepeken sem. Cickányfélék - Soricidae Erdei cickány - Sorex araneus: Csaknem egész Európában és Ázsiában elıfordul. Hazánk legszélesebb körben elterjedt cickányfaja. Nedves talajú, dús növényzető, rovarokban gazdag területeken él. Egész évben aktív, téli álmot nem alszik. Napszakos aktivitására jellemzı, hogy alkonyat után és napfelkelte elıtt mozog a legtöbbet.

5 Térségbéli elterjedése: Mindenhol megtaláljuk, ahol kellı mennyiségő táplálék áll rendelkezésére. Különösen kedveli a dús növényzető, nedvesebb területeket. Törpe cickány - Sorex minutus : Eurázsiai elterjedéső faj. Nemzetségtársainál kisebb mérető cickányfaj, legkisebb hazai emlısünk. Általában a domb- és hegyvidéki területeket részesíti elınyben, síkvidéken kisebb számban fordul elı. Az erdei cickánnyal azonos élıhelyeket, dús növényzető területeket kedvel. Térségbéli elterjedése: Az elızı fajhoz hasonlóan általánosan elterjedt. Mezei cickány - Crocidura leucodon : Közép- és Délkelet-Európában, valamint Elı-Ázsiában él. Hazánkban elsısorban kultúrterületek közelében (szántóföldek, mezık, erdıszélek, kertek) fordul elı jelentısebb számban. Télire lakott területekre is behúzódik. Térségbéli elterjedése: A gyér növényzető területeket részesíti elınyben, a vizsgált területeken általánosan elıfordul. Keleti cickány - Crocidura suaveolens : Kelet- és Dél-Európában, Elı-Ázsiában, valamint Afrika egy részén elterjedt. Lakott területekhez feltőnıen vonzódik. Elınyben részesíti a száraz, de vegetációval borított térségeket. Hazánkban különösen a Tiszántúlon gyakori. Térségbéli elterjedése: Az elızı fajjal azonos élıhely-igénye következtében elıfordulása is hasonló, de annál kisebb egyedszámban van jelen. DENEVÉREK - CHIROPTERA Simaorrú denevérek - Vespertilionidae Nagyfülő denevér - Myotis bechsteini : Európa mérsékelt területein elıforduló denevér, elterjedésének centruma a Kárpát medencében található. A horgasszırő denevérhez hasonlóan tipikusan erdei faj. Szaporodó kolóniái fák odvaiban találhatók. Telelésre ugyancsak faodvakat, alkalmanként barlangokat használ. Fokozottan védett! Pénzben kifejezett eszmei értéke Ft. Térségbéli elterjedése: Megtaláltuk a Tátikán, a Büdös-kútnál a Szent Miklósforrásnál (Vállus), a Bükk-tetın (Bazsi), a Karikás-tetın (Sümegprága), a Holló-kınél (Kovácsi-hegy), a Csóka-kınél (Cserszegtomaj), a Meleg-hegyen (Rezi). Közönséges denevér - Myotis myotis : Nyugat- és Közép- és Dél-Európában elterjedt denevér. Viszonylag gyakori faj, bár az utóbbi években több ismert lelıhelyérıl eltőnt. Az Északi-khg.-ben gyakran barlangokban alkot szülıkolóniákat. A legnagyobb csoportosulások elérhetik a két-három ezres példányszámot Nyugat-magyarországi viszonyok között egyes barlangokat kizárólag az ıszi párzási idıszak, valamint a telelés során keres fel. Gyakran alkot a hegyesorrú denevérrel közös kolóniákat. A keveredés mértéke országrészenként, kolóniánként eltérı arányú, megállapítását nehezíti a két faj nehéz elkülönítése, valamint a szülıkolóniák zavarásra való érzékenysége. A maximális kolónianagyság az 500 példányt nem haladta túl. Eszmei értéke Ft.

6 Térségbéli elterjedése: Hálózások alkalmával elıkerült a Bükk-tetırıl (Bazsi), a Karikás-tetırıl (Sümegprága), a Holló-kıtıl (Kovácsi-hegy), a Tátikáról, a Szent Miklós-forrástól, a Büdös-kúttól. Ismerjük kolóniáját Keszthelyen, magános példányát találtuk a Festetics kastélynál. (Fehér 2001) Korai denevér - Nyctalus noctula: Írország, Skócia és Észak-Skandinávia kivételével egész Európában széleskörben elterjedt. Erdıvel borított területeken a leggyakoribb denevérfaj mind hazai, mind európai viszonylatban. A számára megfelelı élıhelyeket rövid idı alatt benépesíti, így kolóniái - melyek hagyományosan odvas fák üregeiben találhatók - egyre gyakrabban telepednek meg épületekben (elsısorban panelházak erre alkalmas üregeiben) is. A hidegre nem kifejezetten érzékeny, gyakran téli napokon is elıbújik rejtekhelyérıl. A nappali órákban is szem elé kerülhet. Pénzben kifejezett eszmei értéke Ft. Térségbéli elterjedése: Hálóval fogtuk a Vindornyai-lápon (Vindornyaszılıs), a Csetény-pataknál (Vállus), a Vári-völgyben (Vállus), a Bükk-tetın (Bazsi), a Karikástetın (Sümegprága), a Tátikán, Büdös-kúton, a Zsidi patakon (Zalaszántó). A keszthelyi Kertváros egyik kidılt diófa odvából került elı 18 példánya. Kései denevér - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) : Európában az 55. szélességi fokig található meg. Legáltalánosabban elterjedt épületlakó denevérfajunk, mely padlások szők zugaiban telepedik meg elıszeretettel. A közönséges denevérnél gyakrabban megkerül, összegyedszáma mégis kisebb, mivel általában kisebb mérető közösségeket alkot. Az emberi környezethez legjobban alkalmazkodott faj, a zavarást - a többi denevérfajhoz képest - viszonylag jól tőri. A telelıhely hımérsékletére nem érzékeny, így fagyoknak kitett sziklarepedésekben, épületek hasadékaiban, barlangok bejárathoz közeli részeiben telel. Szülıkolóniáinak átlagos nagysága példány körül mozgott, de ennél lényegesen nagyobb (70-80 pd.) kolóniák is elıfordulnak. Pénzben kifejezett eszmei értéke Ft. Térségbéli elterjedése: A Tátikán, a Bükk-tetın (Bazsi), Szebike-tetın (Várvölgy), a Vári-völgyben és a Sárosi-tónál (Vállus), a Meleg-hegyen (Rezi), a Zsidi-patakon (Zalaszántó). Ismerjük kolóniáit Keszthelyen, Sümegcsehin, Zalaszántón, Válluson, magános példányait a Bazsi templomban. NYÚLALAKÚAK - LAGOMORPHA Mezei nyúl - Lepus europeus: Gyakorlatilag az egész világon elterjedt, északon Svéd- és Finnország déli részéig felnyomul. Az üregi nyúllal ellentétben magányosan él, csak a szaporodási idıszakban ("bagzás") mutatkozik kisebb csoportokban. Utódai az üregi nyúllal ellentétben szabadban születnek és fészekhagyók. A nedves idıjárást rosszul bírja, ilyenkor gyakrabban üti fel a fejét egy-egy járványos bélgyulladás (kokcidiózis). A myxomatózisra nem érzékenyek. Vadgazdaságilag jelentıs apróvad, melyet a modern monokultúrás mezıgazdaság erısen visszaszorított. Térségbéli elterjedése: A vizsgált területen ritkán látható, de kis számban minden település környékén él.

7 RÁGCSÁLÓK - RODENTIA Mókusfélék - Sciuridae Mókus - Sciurus vulgaris: Európa csaknem egész területén elterjedt, fıként nappal aktív állat. Élıhelyeit az erdıterületek jelentik a síkságoktól a hegyvidékig. Elsısorban különbözı fásszárúak terméseit fogyasztja (fenyımag, gesztenye, makk), de az állati táplálékot (madártojásokat) sem veti meg. Általában évente kétszer hoz világra 4-5 kezdetben csupasz és vak kölyköt. Természetes ellenségei a nyest és nyuszt, valamint a héja. Védett, eszmei értéke Ft. Térségbéli elterjedése: A faj egyedszáma a térségben az 1999-es évek elején tapasztalt minimumhoz képest erısödni látszik. Több ízben megfigyeltük példányait a Keszthely környéki erdıkben, a Farkas ágyán, valamint a Tusakosnál. Pelék Gliridae Nagy pele - Glis glis: Európai elterjedéső faj, kelet felé Kis-Ázsián keresztül a kaukázusig nyomul. Élıhelyei a hegy- és dombvidéki lombos erdık, különösen a tölgyeseket és bükkösöket részesíti elınyben. Általában faodvakban él, de megtelepedik erdıhöz közeli épületek tetızetében is. Erdészházak, présházak, pincék padlásain jelenléte általános jelenség. Védett állat, eszmei értéke: Ft. Térségbéli elterjedése: A térség erdeiben általánosan elterjedt, gyakran még a mesterséges madárodvakba, szılıhegyek pincéibe, nemritkán falubeli épületek padlásterébe is beköltözik. Egérfélék - Muridae Közönséges erdeiegér - Apodemus sylvaticus ; Kislábú erdeiegér - Apodemus microps ; Sárganyakú erdeiegér - Apodemus flavicollis: Eurázsiai elterjedéső fajok. Hazai viszonylatban elterjedésük nem tisztázott, mely nagyrészt annak tudható be, hogy a három faj elkülönítése csonttani bélyegek alapján mai tudásunk szerint nem lehetséges. Elterjedésük ismerete igényelné a csapdázás szélesebb körő alkalmazását. Térségbéli elterjedése: Mindenhol megtalálhatók, ahol erdık, vagy akár kisebb facsoportok, bokrosok fellelhetık. Pirókegér - Apodemus agrarius: Közép- és Kelet-Európában, valamint Ázsiában elterjedt faj. A Kárpát-medencében általánosan elıfordul, fıként kultúr-területeken, azok közelében érzi jól magát. Az Apodemus genus fajai közül leginkább nappali életmódú. Térségbéli elterjedése: Mind természetes élıhelyeken, mind mezıgazdasági területeken általánosan jelen lévı faj. Törpeegér - Micromys minutus: A legkisebb európai rágcsáló, egyike hazánk legkisebb emlıseinek. Eurázsiai faunaelem, hiányzik a Földközi-tenger vidékérıl, valamint magasabban fekvı területekrıl. Magyarországon általánosan elterjedt kisrágcsáló. Rendkívül ügyesen mászik, a kapaszkodásban hosszú, mozgékony farka is segíti.

8 Fészkét a rágcsálók között egyedülálló módon főszálakból, egyéb növényi maradványokból a növényzet közé átlagosan cm magasra építi. Térségbéli elterjedése: Általánosan elterjedt faj, tartózkodási helyei a kórós, magas növényzettel fedett szegélyterületek. Földi pocok - Pitymys subterraneus: Európában és Kis-Ázsiában élı kisemlısünk. Hazai elterjedése SCHMIDT (1967) szerint tisztázatlan, a Dunántúlon és Észak-kelet Magyarországon elterjedt. Nyílt erdıkben, mezıgazdasági területek közelében elıforduló rágcsáló, élete javát a föld felszíne alatt tölti. Bagolyköpetekben általában kis példányszámban, de rendszeresen fellelhetı. Térségbéli elterjedése: A bagolyköpet vizsgálatok szerint a legtöbb településen jelen van, de alacsony egyedszámban (Például a Keszthelyen a fenékpusztai madarász tábornál győjtött vizsgálati anyagban 302 mezei pocok mellett mindössze 7 földi pocok került elı.) Mezei pocok - Microtus arvalis: Jelentıs populációs ingadozásokat (gradációkat) mutató széles körben ismert mezıgazdasági kártevı. Elsısorban éjjel aktív, de gradációk idején nappal is mozog területén. A mezıgazdaságilag mővelt szántóföldek kiváló élıhelyeket jelentenek a faj számára. Térségbéli elterjedése: Általánosan jelen van a mezıgazdasági és természeti területeken is. Nyest - Martes foina: A Földközi-tenger szigeteinek kivételével egész Európában elıfordul. Nagyon változatos táplálékot fogyaszt, a baromfi ólakban is komoly károkat okozhat. A nem is olyan régen még ritka, ezért védett nyest jó példája az alkalmazkodóképességnek. Valószínőleg védelme is szerepet játszott lakott területek közelében való nagyfokú térhódításában, olyannyira, hogy védettségét feloldották, szabadon vadászható. Sajnos egyre több esetben megfigyelhetı, hogy számos védett és gyakran fokozottan védett állatfaj természetes ellenségeként a természetvédelemnek is gondokat okozhat (sólymok, gyöngybagoly). Térségbéli elterjedése: A térség szinte összes élıhelyén megtaláltuk nyomait. Az adatokból látható, hogy ökológiai és zoológiai értelemben is igen gazdag a környék. A fajok nagyszámú elıfordulása mutatja az értékes életterek meglétét. Ezek késıbbi rehabilitációja igen fontos a biodiverzitás megırzésében.

SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK

SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ÍRTA SCHMIDT EGON RAJZOLTA GÉMES PÉTER A BORÍTÓT URAI ERIKA TERVEZTE MÁSODIK KIADÁS SCHMIDT EGON,

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹

A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹ A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹ ¹ Magyarmadártani és Természetvédelmi Egyesület ² Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Bevezetés A Csanádi-puszták Békés

Részletesebben

Debreceni Egyetem A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE A KESZNYÉTENI TÁJVÉDELMI KÖRZET TERÜLETÉN

Debreceni Egyetem A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE A KESZNYÉTENI TÁJVÉDELMI KÖRZET TERÜLETÉN Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezetı: Dr. Juhász Lajos egyetemi docens A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE

Részletesebben

Védett fajok a Püspökerdőből

Védett fajok a Püspökerdőből Védett fajok a Püspökerdőből A Reflex Környezetvédő Egyesület még a kilencvenes években több győri természeti érték helyi védetté nyilvánítását javasolta, köztük a Püspökerdő teljes területét. A javaslataink

Részletesebben

A NASZÁLY MADARAI (AVES)

A NASZÁLY MADARAI (AVES) A Naszály természetrajza, pp. 767 789. A NASZÁLY MADARAI (AVES) SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 2600 Vác, Ilona u. 3. E-mail: pkmk@zpok.hu A Naszály hegy madárvilágának intenzív

Részletesebben

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, a Dél-Mezıföld egyik utolsó homokpuszta vidékére,

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

Tatabányai Múzeum 2011

Tatabányai Múzeum 2011 Tatabányai Múzeum 2011 Tatabánya 2012. Tatabányai Múzeum 2011 Tatabányai Múzeum Évkönyve II. Sorozatszerkesztő: Fűrészné Molnár Anikó Szerkesztő: Kisné Cseh Julianna Kiss Vendel Lektor: Czajlik Zoltán,

Részletesebben

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA A Puszta 2000. 1/17, pp. 15-25. A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, CSONGRÁD 2000. Bevezetés A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati

Részletesebben

A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI

A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI A Puszta 2003-1/20. pp. 171-228. A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI NAGY ATTILA MILVUS VEST EGYESÜLET NAGYVÁRAD 2003 A ROMÁNIAI TERMÉSZETVÉDELEM GYAKORLATA A MÚLTBAN ÉS JELENBEN Romániában

Részletesebben

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21 enntartható ejlődés Helyi Programja 2011. június Készítette: Mór Város Önkormányzatának megbízásából: Grünvald Mérnökiroda Elfogadta Mór Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu Négyrétegu kirakó Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu 2 Négyrétegu kirakó 3 Segédanyag-ismertető Ez az oktatási segédanyag egy nyári Madárbarát kert életébe nyújt

Részletesebben

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu 2 3 Segédanyag-ismertető A nyári erdő élővilága oktatásisegédanyag-csomag az erdő életközösségébe nyújt betekintést, segítve ezzel

Részletesebben

A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján

A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján Natura Somogyiensis 13 203-209 Ka pos vár, 2009 A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján Lanszki József 1 & Zsebők Sándor 2 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor

Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2010. Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor Borítófotó: Németh Attila Témafelelıs, KvVM: Bakó Botond, dr. Váczi

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában, valamint

Részletesebben

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 87-109. ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL PAULOVICS PÉTER KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 1999-2002. Bevezetés A Maros-folyóhoz

Részletesebben

Természetvédelem házunk körül. Élővilágbarát kert. Természetvédelem házunk körül

Természetvédelem házunk körül. Élővilágbarát kert. Természetvédelem házunk körül Természetvédelem házunk körül 1 Élővilágbarát kert Természetvédelem házunk körül 2 Élővilágbarát kert Rovarhotel Poszméhkas Lepketeleltető Mókusetető Madárdaloskert Természetbarátok Boltja www.madardaloskert.hu

Részletesebben

bővítésére tett javaslat

bővítésére tett javaslat ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ŐRSÉGI NEMZETI PARK bővítésére tett javaslat Őriszentpéter-Rátót 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános információk 1.1. Összefoglaló adatok 1. 1.2. A tervezési terület rendeltetése,

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2011 2 Fekete István (1900-1970) emlékének

Részletesebben

A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében

A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében Crisicum I. pp. 229-242. A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében Tóth Imre - Marik Pál - Forgách Balázs Abstract Nesting Levant Sparrow Hawk in Békés county: The Levant Sparrow Hawk is

Részletesebben

Madarak a kertben. Tordon Ákos: Madárszálló. Havas téli nagy ég alatt Vendégeim a madarak. Kopognak már az ablakon, Jól élnek itt morzsán, magon.

Madarak a kertben. Tordon Ákos: Madárszálló. Havas téli nagy ég alatt Vendégeim a madarak. Kopognak már az ablakon, Jól élnek itt morzsán, magon. Madarak a kertben Tordon Ákos: Madárszálló Havas téli nagy ég alatt Vendégeim a madarak. Kopognak már az ablakon, Jól élnek itt morzsán, magon. Csipegetnek, eszegetnek, Ha jól laktak, elröppennek. De holnapra

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÉPÜLETLAKÓ DENEVÉRFAUNÁJA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÉPÜLETLAKÓ DENEVÉRFAUNÁJA SOPRONI EGYETEM ERDŐVÉDELEMTANI TANSZÉK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÉPÜLETLAKÓ DENEVÉRFAUNÁJA DIPLOMATERV Készítette: Papp Károly V. emh. Konzulensek: Dr. Varga Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár (SE) Dobrosi

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA készítette: Dr.G.Fekete Éva REG-LEX Bt. Edelény, 2002. 2 A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TARTALOM I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A térség turisztikai

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben