Vállalkozói környezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozói környezet"

Átírás

1 Vállalkozói környezet Gyakran előfordul, hogy egy gazdasági fogalmat két országban másképpen értelmeznek, például Ukrajnában a cégbíróságon döntik el a pereket, Magyarországon viszont a cégbíróság a cégbejegyzésekkel foglalkozik (Ukrajnában a cégbejegyzésekkel a helyi adminisztráció, önkormányzat foglalkozik). Еgy külföldi cégnek érdemes helyi jogászt, igazgatót és könyvelőt, könyvelői céget alkalmaznia. Abban az esetben, ha a külföldi vállalkozónak nincs munkavállalási-, céglétrehozási engedélye, mindenféleképpen ukrajnai igazgatót kell alkalmaznia. Mielőtt egy külföldi cég kiszervez Kárpátaljára, az olcsó energia, bérleti díjak, munkaerő, a munkaerő alacsony alkupozíciója mellett, ezeket a szempontokat mindenképpen érdemes figyelembe vennie. A cégbejegyzéshez szükséges alaptőke Magyarországhoz viszonyítva nincs törvény által szabályozva csak a ZRT-k és NyRT-k számára. A részvénytársaságoknak az alaptőkéje nem lehet kevesebb, mint 1250 hrivnya minimálbér. Attól függően, hogy Ukrajnában hány részvényes van az alapítók között, zárt és nyilvános formájú részvénytársaságokat különböztetünk meg. A zárt típusú részvénytársaságok részvényeseinek a száma nem haladhatja meg a 100 részvényest. Ha ennél több részvényesünk van, akkor csak nyilvános típusú részvénytársaságot alapíthatunk. Ha elkészült az alapító okmányunk, a vállalatot először be kell jegyeztetnie az állami bejegyzőnél. Ezután ha exporttal, vagy importtal szeretnénk foglalkozni, a céget akkreditáltatni kell a vámhivatalnál. Amit még tudnunk kell, hogy a ZRT és NyRT-k számára évente kötelesek vagyunk 1 / 22

2 könyvvizsgáló által hitelesített elszámolást benyújtani a részvényesek felé. Ukrajnában a vállalkozásokat a Társasági törvény", a Vállalatokról szóló törvény", valamint a január 1-jén életbe lépett, január 16-án elfogadott Polgári Törvénykönyv szabályozza. E szerint a magánvállalkozókon kívül a következő Gazdasági Társaságok jegyezhetők be Ukrajnában: Betéti Tátraság (Bt.), Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Részvénytársaság (Rt.), Termelőszövetkezet (Tsz), Magánvállalat stb. Vállalatok osztályozása a foglalkoztatottak létszámától, és az éves bruttó jövedelem alapján A foglalkoztatottak létszámától és az évente értékesített árbevétel bruttó nagyságától függően a vállalatok az alábbi osztályokba sorolhatóak: - Kisvállalatok (a tulajdonformától függetlenül), olyan vállalatok, amelyeknél a beszámolási - pénzügyi év során nyilvántartott foglalkoztatottak átlaglétszáma nem haladja meg az ötven főt; a termékek, szolgáltatások értékesítéséből származó évi bruttó jövedelem pedig az adott pénzügyi esztendő folyamán nem haladja meg hrivnyában az ötszázezer euróval egyenértékű összeget az Ukrajnai Nemzeti Bank évi átlagárfolyama szerint. - Nagyvállalatok, azok a vállalatok, ahol a beszámolási - pénzügyi év folyamán nyilvántartott foglalkoztatottak átlaglétszáma meghaladja az ezer főt, a termékek, szolgáltatások értékesítéséből származó évi bruttó jövedelem pedig az adott pénzügyi esztendő folyamán meghaladja hrivnyában az ötmillió euróval egyenértékű összeget az Ukrajnai Nemzeti Bank évi átlagárfolyama szerint. Középvállalatok, amelyek nem tartoznak sem a kis- sem a nagyvállalatok közé. Vállalatok, törzstőke létrehozásának függvényében A törzstőke létrehozásának és kialakításának módjától függően Ukrajnában az alábbi vállalatok működnek: 2 / 22

3 Egységes (unitas) vállalatok egy alapító hozza létre, aki az alapításhoz szükséges vagyont adja, a törvény által megszabott nagyságú, és részvényekre, üzletrészekre fel nem osztott törzstőkét kialakítja, jóváhagyja az alapítói okiratot, közvetlenül, vagy az általa kinevezett vállalati vezetőn keresztül elosztja a jövedelmet, vezeti a vállalatot, kialakítja kollektívát, dönt a vállalat átszervezésének és felszámolásának ügyében. Korporatív (testületi) vállalatok általában két vagy több alapító közös döntésével, szerződésével alakulhat. Vagyon és/vagy az alapítók vállalkozási tevékenységeinek egyesítésével jön létre. Korporatív érdekek alapján az alapítók együtt, vagy az általuk létrehozott vezető szerveken keresztül irányítják a vállalatot. Az alapítók egymás között osztják meg a jövedelmet és a kockázatokat is. Kedvező vállalkozási formák külföldi illetőségű vállalatok, személyek számára A fentebb leírtakat elemezve: a gazdasági tevékenység alanyait, létesítésének motívumait és céljait, az állami bejegyzést, szervezési-jogi formációkat, külföldi illetőségű személynek Ukrajna területén a következő vállalkozási formákra érdemes figyelmet fordítani: Korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzstőkével, jegyzett tőkével alakul. A törzstőke mértékét az alapító okiratokban rögzítik. A társaság részvényesei a részvényeik értékével vállalnak felelősséget. A korlátolt felelősségű társaság állami bejegyzéséig minden résztvevő köteles az alapító okiratokban megjelölt betétje 50 százalékát a vállalkozás bankszámlájára utalni. A társaság állami bejegyzését követően a résztvevőknek egy éven belül be kell fizetni az alapító okiratban szereplő tőke egészét. Magánvállalat, vállalkozás a törzstőke az alapítók számától függően üzletrészekre osztható fel. A magánvállalat törzstőkéjének minimális mértékét a törvény nem írja elő. A magánvállalat állami bejegyzéséig minden résztvevő köteles az alapító okiratokban megjelölt betétje legalább 50 százalékát bevinni az alaptőkébe. 3 / 22

4 Non profit szervezetek Az Ukrajnai Polgárjogi Törvénykönyv 85. cikkelye lehetőséget nyújt nem kereskedelmi társaságok létrehozására. A nem kereskedelmi társaságok létrehozásánál fő célként annak kell szerepelni, hogy a jövedelmüket nem oszthatják szét az alapító tagok között. Ezeket non-profit szervezetekként is ismerhetjük. Non-profit szervezetnek számit minden olyan szervezet, amely az állami bejegyzésbe, mint Non-profit szervezet került nyilvántartásba. A non-profit szervezetek jövedelme, ha megegyezik az alapító okiratokban feltüntetett és a Adókódex által nem tiltott tevékenységgel, mentesül a jövedelemadó alól. Az Adókódex szerint a Non-profit szervezetek a következő kategóriákba vannak besorolva: - közintézmények; - politikai pártok, szervezetek, kreatív szakszervezetek, vallási szervezetek, jótékonysági, nyugdíjalapok; - szakszervezetek, egyesületek és más jogi személyek társulásai; - lakásszövetkezetek, családi házak, kertészeti és garázs szövetkezetek; - társasházi egyesületek, lakóépületek egyesülései; - munkaadói szakszervezetek és egyesületek; - mezőgazdasági szövetkezetek; egyéb jogalanyok, amelyek tevékenysége megfelel e bekezdés követelményeinek. Banki szolgáltatások A banki szolgáltatások elterjedtsége elmarad a közép-európai szinttől. Az igénybe vehető szolgáltatások köre is szűkebb az európaitól, egészében véve a bankrendszer megbízhatóan működik. Már régóta bevezetésre kerültek és elfogadottak a következő nemzetközi fizetési eszközök: a csekk, a váltó, az akkreditív, az inkasszó, a bankkártya. Az évek óta működő bankközi számítógépes elszámolásoknak köszönhetően, melyet törvény szabályoz, az egyik vállalattól átutalt összeg még aznap megérkezik a címzett számlájára. A banki műveletek teljes egészében szabályozottak. Egyre több külföldi bank nyit fiókintézetet Kárpátalján, ezen belül Ungváron, Beregszászon például CIB Bank, OTP Bank, Kredo Bank. Amikor elhatároztuk, hogy céget szeretnénk nyitni Ukrajnában, akkor be kell szerezni a 4 / 22

5 szükséges okmányokat, amelyek többek között a következőket foglalják magukba: - a cég alapszabályzata; - egy jegyzőkönyvet, amelyben meghatározzuk a tulajdonosokat és az igazgató személyét; - a tulajdonosok és az igazgató személyigazolványainak és adószámainak a fénymásolatát; - egy kitöltött 9-es számú formanyomtatványt. Ha magánvállalkozóként szeretnénk tevékenykedni mindössze a személyigazolványunk és adószámunk fénymásolatát, továbbá egy kitöltött 10-es számú formanyomtatványt kell benyújtanunk az Állami bejegyzőnél. Abban az esetben, ha az alapító tagok közt nem ukrajnai rezidensek is vannak, akkor a számukra szükséges az adóhivatalban adószámot igényelni. Miután benyújtottuk a szükséges dokumentumokat az Állami bejegyző beviszi az adatokat egy egységes rendszerbe, ahol a jogi személy külön azonosítási (adózási) számot kap. Ez az adószám kerül be a későbbiekben az adóhivatal, a statisztikai hivatal és a nyugdíjosztály rendszerébe, és ennek a számnak az alapján vagyunk kötelesek benyújtani az beszámolókat a fentebb említett hivatalok felé. Míg 2013-ig az Állami bejegyzést követően külön kellet a cégünket az adóhivatalban, a statisztikai hivatalban és a Nyugdíjalapnál is bejegyeztetni, akkor mára ez a tendencia megszűnt, mert az Állami jegyző egyedül végzi el ezt a tevékenységet és miután visszaigazolást kapott a fentebb említett szervektől, utána adja ki az Állami bejegyzésről szóló okiratot. Ezen iratok beszerzése után igényelhetjük a bélyegzőt és nyithatunk bankszámlát is. A bélyegző kötelező használata nincs előírva az ukrajnai törvényekben, viszont, abban az esetben ha vállalkozást nyitottunk, mint jogi személyek, és a beszámolóinkat elektronikusan szeretnénk benyújtani, akkor kötelességünk bélyegzőt igényelni. Ha ÁFA fizetők vagyunk, a beszámolóinkat kizárólag elektronikus úton nyújthatjuk be. Egy jogi személynek több bankban is lehet számlája. Tudnunk kell, ha a számlánkra egyes kategóriájú valuta (dollár vagy euró) vagy orosz rubel érkezett, ennek a 75%-át egyből átváltja a Nemzeti bank hrivnyára. Viszont ha forintot kaptunk, azt akkor adhatjuk el amikor szükségesnek 5 / 22

6 látjuk. A készpénzes és átutalásos elszámolások Ukrajna területen csak ukrán hrivnyában történhetnek. Ukrajna adórendszerének rövid ismertetése Adók, járulékok es év változásokat hozott adózási szempontból Ukrajnában. Az adórendszerről szóló január 1-től hatályba léptetett adókódex kétféle adó- és járulékkategóriát állapít meg a gazdasági tevékenységet végzők számára: a központi adók és járulékok kivetítésének rendjét és mértékét a parlament, míg a helyi adókét és járulékokét a helyi közigazgatási szervek állapítják meg (egy központilag megadott kereten belül). A törvény egyértelműen kimondja, hogy az adórendszer változását más törvények nem írhatják elő. A központi adókat és járulékokat tulajdonformájú jogi személyek és magánszemélyek fizetik az adókódexben meghatározottak szerint. A jelenleg érvényes szabályozás 7 állami költségvetésbe és 4 helyi költségvetésbe befizetendő adó- és járulékfizetési kötelezettséget ír elő. A központi adók a következőket foglalják magukba: - nyereségadó; - személyi jövedelemadó; - ÁFA; - jövedéki adó; - ökológiai adó; - bérleti díj, amely magába foglalja többek között az altaji bányászati adót, rádióhullámsávjai használata után fizetendő adót, vízadót, az erdészeti erőforrások adóját; Ukrajnán cső- és olajvezetékben keresztül szállított olaj és ammónia tranzit díja. - vám. A helyi adókhoz tartozik: 6 / 22

7 - az egyszerűsített vállalkozói adó - az ingatlanadó, amely magába foglalja a gépjárműadót, a lakott és nem lakott terület után fizetendő adót, a földterület után fizetendő adót. A helyi járulékok: - parkolási díj (adó); - idegenforgalmi adó. Továbbá a bérezés után egységes társadalmi hozzájárulást (nyugdíjadót) kell fizetnünk. Általános adózási rendszer Nyereségadó A 2016-os évben az anyagi termelési szférában a vállalkozó tevékenységet folytató adóalanyok a tulajdonformától függetlenül egységesen 18% nyereségadót fizetnek, amely a számviteli tiszta nyereségéből (jövedelem mínusz költségek) számítódik ki. Abban az esetben, amikor a bruttó jövedelmünk meghaladja az évi 20 millió UAH-t, a számviteli jövedelmet kötelesek vagyunk adókülönbségekre korrigálni. Ebben az esetben az Adókódex 3 féle különbséget említ: Személyi jövedelemadó Ennek a legelterjedtebb változata a fizetésből folyósított adó, amelynek mérteke Ukrajnában a 2016-os év folyamán egységesen 18%-ban van meghatározva. Minden jövedelemből, amiből SZJA-t fizetünk, kötelesek vagyunk 1,5% hadiadót is fizetni. 7 / 22

8 ÁFA, 20%-os adókulccsal. Egyes termékek és szolgáltatások viszont mentesülnek az ÁFÁ-tól, vagy az ÁFA 0% vagy 7%-ban van megállapítva. 0%-ban van meghatározva az ÁFA az exportnál, a biztosítási tranzakcióknál, a nemzetközi szállításnál. Import áru behozatalakor fizetett vám. Ennek mértéke 5-10% Ukrajnában 2011 folyamán fontos szerepet játszott az új Adókodex elfogadása. Ez tette lehetővé a jövedéki adó reformját is, így most már nem kell nyomon követni a sok törvényt és rendeletet, ami kényelmetlenséget okozott, mert ez egybe lett foglalva az új Adókodex 6. fejezetében. A jövedéki adóról. A jövedéki adó egy közvetett adó, amely az igen nyereséges termékek árában foglaltatnak. Ökológiai (környezetszennyezési) adó. Ezt az adót akkor fizetjük, ha a légtérbe vagy a vízcsatornába szennyező anyagokat bocsájtunk ki, mint például, a gázkazánok után elhasznált égési termék (széndioxid) mennyiségétől függően. Vízadó, amit az elhasznált víz mértéke után kell kifizetni. Ha a vizet kizárólag saját célra és a higiéniai követelmények teljesítésére használjuk, akkor mentesülünk ettől az adótól. Az egyszerűsített adózási rendszer Az adózás optimalizálása érdekében az Ukrán jogszabályok alapján lehetőség van könnyitet t adózási rendszert választani. A könnyített adózási rendszert azoknak a gazdasági társaságoknak ajánlom, amelyeknél az évi bevétel nem haladja meg az 5 millió hrivnyát, ebben az esetben élhetnek a 3- vagy 5%-os adókulcs előnyeivel. Ez az adóforma, ha az alaptőkében a külföldi cég a befektető, nem választható. Jelenleg Ukrajnában az egyszerűsített adózási rendszer 4 csoportra van felosztva. 8 / 22

9 Adó alanyok csoportja Éves jövedelem Foglalkoztatottak száma. Az egyszerűsített adó mértéke Fizetés feltételei és fizetési határidő Első csoport (Státusz: Magánvállalkozó) Nem több, mint 300 e UAH. Alkalmazot-tak nélkül. Az adott év január 1 re megállapított minimál bérnek a 10 %-ig, a tevékenységtől függően,a helyi önk Éves beszámoló készítése. A befizetés havonta történik, kötelezően folyó hó 20 ig. (Lehet előleget f Második csoport(státusz: Magánvállalkozó) 9 / 22

10 Nem több, mint 1,5 m UAH. Nem több,, mint 10 alkalmazott. Az adott év január 1 re megállapított minimál bérnek a 20 % -ig, a tevékenységtől függően, a helyi ö Éves beszámoló készítése. A befizetés havonta történik, kötelezően folyó hó 20 ig. (Lehet előleget f Harmadik csoport (Státusz: Magánvállalkozó, magánvállalat, Kft., RT.) Nem több, mint 5 m UAH. Nincs alkalmazot-takhoz kötve. 3%- a bruttó jövedelemnek ÁFA nélkül + ÁFA bevallás Negyedéves beszámoló, 40 napon belül le kell adni. A befizetésnek meg kell történnie a negyedév lezá 5% -a bruttó jövedelemnek az ÁFÁ- val, ÁFA fizetés nélkül Negyedik csoport (Fix mezőgazdasági adó ) 10 / 22

11 Nincs éves jövedelemhez kötve. Nincs alkalmazot-takhoz kötve. Olyan mezőgazdasági vállalatok igényelhetik, akiknek az előző adózási évben a mezőgazdasági terme Éves beszámoló, amelyet a február 20-ig kell leadni a folyó évre. A befizetésnek százalékos arányban A második csoportot választó magánvállalkozók kizárólag csak magánszemélyeknek- vagy olyan jogi személyeknek nyújthatnak szolgáltatást, akik úgyszintén egyszerűsített adózáson vannak. Sajnos ezek az egyének nem nyújthatnak szolgáltatást civil szervezetek részére sem. Ha az árbevétel meghaladja az adott keretet, akkor kategóriánként plusz nyereségadót kell fizetnie arra az összegre, amivel meghaladta a limitet, ami az első-harmadik csoportba eső magánvállalkozóknál 15 % -ot tesz ki, a harmadik csoportba eső jogi személyeknél az egyszerűsített adó dupláját, tehát 6 vagy 10 % -ot. Úgyszintén 15% adót kell fizetni az első vagy második csoportba tartozó magánvállalkozóknak abban az esetben, ha olyan tevékenységgel foglalkoztak, ami nem volt feltüntetve az Egyszerűsített adózásról szóló igazolásukban. Az egyszerűsített adózás igénybevételekor az első-harmadik csoportba eső alanyok csak készpénzes vagy átutalásos elszámolást alkalmazhatnak. Az első-harmadik csoportba tartozó magánvállalkozók, akik nem igényelték az ÁFA-fizetést, a napi bevételt a Jövedelmi könyvük -ben tüntetik fel, amit az adóhivatalban kötelességük beiktatni. A harmadik csoportot választott jogi személyek pedig egyszerűsített számvitelt kötelesek vezetni. Második vagy harmadik csoportot igénybevevő magánvállalkozóknak, akik készpénzes elszámolást alkalmaznak és annak mértéke meghaladja az 1 millió UAH-t a kalendáriumi év 11 / 22

12 folyamán, kötelező a kasszagép használata. Az egyszerűsített adózást igénybe vevő egyének mentesülnek a következő adóbefizetésektől: - jövedelemadó; - a személyi jövedelemadónak befizetése azon jövedelmük után, amit az egyszerűsített adózásból kaptunk; - áfa-fizetés, abban az esetben, mikor nem a harmadik csoportba eső 3%-os adót választottuk; - ingatlan adó (föld adó formájában) a negyedik csoport számára, és az első-harmadik csoport számára abban az esetben ha a földterületből nem származik jövedelmünk; - vízadó, a negyedik csoportba tartózó adófizetők számára. INGATLANADÓ Amint már fentebb említésre került az ingatlanadó magába foglalja a gépjármű adót, földadót, és a lakott- és nem lakott terület után fizetendő adót. Most pedig vegyük át tételesen, mikor kell fizetnünk ezeket az adókat. A gépjármű adó 2015 január 1-től ismét bevezetésre került Ukrajnában ban olyan személyautók után kell adót fizetni, aminek az értéke meghaladja a minimálbér 750-esét (tehát UAH-t) és életkoruk nem több mint 5 éves. Az adó mérteke 25 ezer UAH-ban van meghatározva minden fentebb említett gépjármű után. Ha mint jogi személyként van a birtokunkban a fentebb említett gépjármű, akkor éves beszámolót kell az adóhivatal felé benyújtani,az adót pedig negyedévente egyenlő részekben kell befizetni. Földadó. Ezt az adót minden földtulajdonosnak ki kell fizetni a föld normatív pénzbeli értékelésétől és az indexált együtthatótól függően. A földadó mértéke, ha a föld a tulaj donunkban van nem haladhatja meg a földterület értékének a 3%-át. Viszont ha a földterületre csak állandó használati jogunk van, akkor az adó mértéke 12%-ig megnőhet. Továbbá bérbe vett földek után is adót kell fizetnünk. Ennek mértéke a bérleti szerződésben van feltüntetve és 12 / 22

13 3-12% között mozog. Ingatlanadó, amelyet a lakott és nem lakott területtől függően kell fizetnünk, ha ingatlan van a birtokunkban. Idegenforgalmi (hotel) adó ennek mértéke a hotel szobadíjaitól függően 0,5-1%-ban van megállapítva. Parkolási adó, amelynek az értéke a parkolásra használt földterülettől függ. Az adó mértéke pedig a január 1-jei minimálbér 0,03-tól 0,15-ig terjedő százalékban van megállapítva. Alkalmazottak után, és helyett fizetendő adók. Ukrajnában, ellentétben Magyarországgal a munkáltatónak azon kívül, hogy befizeti a számára kötelező adókat az alkalmazottai után, kötelessége az alkalmazottak bruttó béréből kifizetnie az azokat terhelő adókat. Ennek köszönhetően a munkavállalók nettó jövedelmet kapnak kézhez. Igy tehát a munkaadónak minden alkalmazott után az egységes társadalmi hozzájárulást, amelynek összege 22,0 % kell kifizetnie. Továbbá a munkavállaló keresetéből le kell vonni 18% személyi jövedelemadót. Ezen kívül augusztus 1-től bevezetésre került a hadiadó, amelyet úgyszintén a munkavállaló béréből kell kifizetni, amelynek összege 1,5%-ban van meghatározva. 13 / 22

14 A munkavállalónak jogában áll adókedvezményt igényelnie a személyi jövedelemadójából, amit akkor igényelhetünk ha a bruttó bérünk nem haladja meg 1930 (viszont ha többgyermekes szülők vagyunk, akkor ezt az összeget a gyerekek számával kell beszoroznunk) UAH-t ban Ukrajnában a minimálbér a munkaképes lakosság számára a következőképen van megállapítva: Milyen időszakért A minimálbér összege január 1-től április 30-ig 1378 UAH május 1-től november 30-ig 1450 UAH december 1-től december 31-ig 1550 UAH 14 / 22

15 A minimálbér változása nem befolyásolja az adókedvezmény változását, mert azt a január 1-i minimálbérből kell kiszámolni, (ami a minimálbérnek az 1,4-szerese, amit fel kell kerekíteni a legközelebbi 10-ig, tehát 1930,00 UAH) és ennek összege egész évben változatlan marad (az Adókódex cikkelye). Nagyon fontos még megemlíteni, hogy ha egy munkáltató 8, vagy annál több munkást alkalmaz, akkor kötelessége rokkantat is foglalkoztatnia, mert nagyon magas a büntetés, ha nem alkalmazunk rokkant személyt. Ha jogi személy foglalkoztat rokkantat, a egységes társadalmi hozzájárulás mindössze 8,41%-ban van meghatározva, viszont nem élhetnek ezzel a kedvezménnyel a magánvállalkozók (de a számukra is kötelező a rokkant foglalkoztatása). Továbbá amit még tudni kell, hogy Ukrajnában a béreket indexálják. A jövedelem indexációja Ukrajnában elfogadott törvények és egyéb jogi dokumentumok által létrehozott mechanizmus a személyes jövedelem növelésére, amely lehetővé teszi, hogy részben vagy teljes egészében megtéríthető legyen a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árának a növekedése. Az indexálás egy monetáris jövedelem, sőt állami garancia, amely kompenzálja a fogyasztói árak növekedését. Az indexációt minden munkaadónak és magánszemélynek - vállalkozónak, akinek alkalmazottai vannak, kötelességük felszámolni ( 1078-as rendelet 1-es bekezdése). Ha nem szeretnénk a béreket indexálni, akkor időben kell gondoskodni a bérek fokozatos emeléséről. Ennek elmulasztása esetében súlyos büntetést róhat ránk a Munkaügyi hivatal (minden olyan személy után, akinek a bérét nem indexáltuk, vagy időben nem emeltük meg, 10 minimálbér a büntetés, tehát UAH). Éves adókedvezmény a magánszemélyek részére Az adó visszatérítés igényelhető mint belföldi illetőségű úgy külföldi állampolgárok számára is. A legelterjedtebb adó visszaigénylést a tanulás területén lehet észrevenni. Ezzel a kedvezménnyel egészen a következő év végéig élhetünk. Ha az adófizető év végéig nem él a visszaigénylési jogával, akkor ez a kedvezmény a következő évben nem használható fel. 15 / 22

16 Az adó visszatérítést az éves befizetések alapján igényelhetjük, tehát nem tanévre szól (2015/2016-os tanév). Ez azt jelenti, hogy aki kedvezményben szeretne részesülni, a 2015-ös év folyamán befizetett összegekből tudja megigényelni. Tehát ne fizessük ki a tandíjat szeptember-december folyamán a második félévért (január-júniusért). Ezt ráérünk az év elején megtenni és akkor jogosultak leszünk a következő évben is az adó visszatérítésre. Egyéb fontos tudnivalók a vállalatok és vállalkozók számára A készpénzes elszámolásokról A vállalatok készpénzes elszámolását a Nemzeti Bank 637-es számú rendelete rögzíti. Ebben elő van írva, hogy egy vállalat (vagy annak képviselője) egy napon belül egy másik vállalatnak vagy vállalkozónak csak 10 ezer UAH készpénzt fizethet ki. Ha ez az összeg meghaladja a 10 ezer UAH, akkor az a fél, aki a kifizetést végezte, büntetést köteles fizetni. A büntetés összege a következőképpen alakul: - a 10 ezer UAH feletti összeget hozzáadják a vállalat pénztári maradványához; - ha a az összeadott összeg meghaladja a pénztári limitet (ez a limit minden cégnek egyénileg van meghatározva, viszont ha nincs ilyen limitünk, akkor az adóhivatal 170 UAH-t vesz alapul), a meghaladt összeg kétszeresét kötelesek vagyunk büntetésként kifizetni. Ezen büntetés felett további adminisztratív bírságot szabhatnak ki a cég vezetésére. Ha rövid időn belül többször is vétettünk, az adminisztratív büntetés összege maximálisan elérheti a 17 ezer UAH-t január 1- töl változtak a kiküldetésben lévő munkavállalók számára a napidíj fizetésével kapcsolatos összegek. Ennek az összege január 1. napjától Ukrajnai kiküldetés esetén maximálisan 275,60 UAH-ban van meghatározva, a külföldi kiküldetés esetében pedig 1033,50 UAH-ban. Ezen felül kötelesek vagyunk minden kiküldetésben lévő napért átlagos fizetést is fizetni a 100-as rendelet alapján. A külföldi hitelekről 16 / 22

17 Ha egy cég külföldről igényel hitelt, a hitelszerződést be kell regisztrálni a Nemzeti Bankban és havonta a közvetítő bank felé elszámolást kell adnunk az 503-as és 504-es forma szerint. Egyéb kölcsönökről Ha cégünk nehéz anyagi helyzetbe került, akkor nem csak külföldi hitelhez, hanem egyéb pénzkölcsönökhöz is folyamodhatunk. A polgári törvénykönyv szerint a hitelt a kölcsöntől az különbözteti meg, hogy a kölcsönre nem kell kamatot számolni. A hitelek közül adózás szempontjából a legoptimálisabb, ha valamelyik alapító tagtól veszünk fel kölcsönt, mert ezt a kölcsönt a nélkül, hogy bármilyen adózás alá esne, hosszadalmasabb ideig használhatjuk. Továbbá vehetünk fel kölcsönt más magánszemélyektől vagy cégektől is. Az osztalékadóról A Kereskedelmi Törvénykönyv 142-es cikkelyének 3. részében leírtak alapján a tulajdonos (-ok) (jogi vagy magánszemélyek) döntést hozhatnak az osztalék kifizetéséről. Attól függően, hogy kik a tulajdonosok (jogi- vagy magánszemélyek, Ukrajna rezidensei vagy sem, szerepelnek-e a Konvenciós szerződésben, amelyet Ukrajna kötött egyes országokkal vagy sem) más-más az osztalék és az osztalékadó felszámolása és kifizetése. Az osztalék kifizetése, attól függően, hogy KFT-t, RT-t vagy magánvállalatot alapítottunk, történhet egy évben egyszer (ha Rt-t alapítottunk) vagy akár havonta is (a magánvállalatok esetében, ha így van megfogalmazva az Alapító Okiratokban). Az osztalékot a könyvelői jövedelemtől függően számíthatjuk ki. 17 / 22

18 Ha egyszerűsített adózáson vagyunk, az osztalékadó mértéke 18% jövedelemadót és 1,5% hadiadót foglal magába. Ha teljes adózáson vagyunk az osztalékadó összege mindössze 5%+1,5% hadiadó. Az adóbeszámolók benyújtási határideje és annak az elszámolása a következő táblázatban van feltüntetve: Az adó megnevezése Beszámoló leadásának a határideje Elszámolási határidő Jövedelemadó 2016-ban lehetőségünk lesz negyedéves, féléves, kilenchónapos és éves beszámoló leadására, A beszámolási időtől függően, 10 nappal a beszámolói határidő után ÁFA 18 / 22

19 Havi beszámoló, minden hónap 20-ig Minden hónap 30-ig Személyi jövedelem adó Negyedéves, beadásának a határideje a negyedév utáni 40-ik nap Minden alkalommal, amikor béreket fizetünk Nyugdíjalap Havi beszámoló, minden hónap 20 Minden alkalommal, amikor béreket fizetünk Jövedéki adó Havi beszámoló, minden hónap 20 Minden hónap 30-ig 19 / 22

20 Ökkológiai adó Negyedéves, beadásának a határideje a negydév utáni 40-ik nap 10 nappal a beszámolói határidő után Bérleti díj, vízadó Negyedéves, beadásának a határideje a negydév utáni 40-ik nap 10 nappal a beszámolói határidő után Egyszerűsített vállalkozói adó 1-2 csoport Éves beszámoló A befizetés havonta történik, kötelezően folyó hó 20 ig. (Lehet előleget fizetni az év végéig.) Egyszerűsített vállalkozói adó 3 csoport 20 / 22

21 Negyedéves, beadásának a határideje a negydév utáni 40-ik nap 10 nappal a beszámolói határidő után Egyszerűsített vállalkozói adó 4 csoport Éves beszámoló, amelyet a február 20-ig kell leadni a folyó évre. A befizetésnek százalékos arányban történnek negyedévenként, földhasználati területtől függőe Ingatlanadó Éves beszámoló február 20-ig Negyedéves befizetések, a negyedév után következő 30 napig Földadó Éves beszámoló február 20-ig Havonta, a folyó hónap utáni 30-ig 21 / 22

22 Gépjárműadó Éves beszámoló február 20-ig Negyedéves befizetések, a negyedév után következő 30 napig Parkolási adó Negyedéves, beadásának a határideje a negydév utáni 40-ik nap 10 nappal a beszámolói határidő után Turisztikai adó Negyedéves, beadásának a határideje a negydév utáni 40-ik nap 10 nappal a beszámolói határidő után 22 / 22

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 1. Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulást a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Munkabér előleg Időállapot: 2017-01-01-2017-12-31 Szerző: Varga Ferenc, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2017-01-03 14:57:11 Tartalomjegyzék: 1. A munkabérelőleg elszámolásának gyakorlata 2. Adózás 3.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint.

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint. 1. Példa Egyéni vállalkozó SZJA-ja 10 000 000 forint bevétel, 3 000 000 költség, ebből 1 000 000 kivét! Mennyi adót fizet majd összesen? Megoldás ( 2014-es szabályok) 1.Kivét után fizetendő szja: 1.000.000

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolójának Kiegészítő melléklete

Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolójának Kiegészítő melléklete Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának Kiegészítő melléklete Cégjegyzék száma: 13-09-135873 Adószám: 12459092-2-13 Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon News Flash Október, 2016 Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a korlátolt

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat!

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat! REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. NOVEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! KÉREM A KÖVETKEZŐT! Folytatjuk a jövő évi változásokat: Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: pénzforgalmi adózás

Részletesebben

Az EVA, a KATA, a KIVA és az iparűzési adó évi évközi és évi változásai. Készítette: Ferenczi Szilvia

Az EVA, a KATA, a KIVA és az iparűzési adó évi évközi és évi változásai. Készítette: Ferenczi Szilvia Az EVA, a KATA, a KIVA és az iparűzési adó 2018. évi évközi és 2019. évi változásai Készítette: Ferenczi Szilvia Az egyszerűsített vállalkozói adó változásai (2018. évi évköz változások) 1. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 11/1999.(XII.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 11/1999.(XII.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 11/1999.(XII.01.)Ktr. sz. rendelete az iparűzési adóról Ezen rendelet 1999. december 1-jén kihirdetésre

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség január 1-jétől

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség január 1-jétől EHO 2011: egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2011-ben. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót, kifizetőt az általa magánszemélynek juttatott

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában

Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában Kozma Borbála és Illés János Budapest, 2014. május 5. . Szakterület...könyvelés és adótanácsadás. komplex szolgáltatások naprakész nyilvántartás.. meglepetésektől

Részletesebben

Pályázat címe GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására. Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régió

Pályázat címe GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására. Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régió Pályázat címe GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására Pályázat benyújtása 2016. augusztus 1-től, 2020. március 31. Projekt helyszíne Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régió

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II.

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan II. tárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009. február 26.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező Gazdasági Társaság. Előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével alakul meg.

Jogi személyiséggel rendelkező Gazdasági Társaság. Előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével alakul meg. Jogi személyiséggel rendelkező Gazdasági Társaság. Előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével alakul meg. Törzsbetét fogalma: az a vagyoni érték, amellyel a tag a társaság alapításához hozzájárul.

Részletesebben

A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve

A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve 1. Egy nagyfeladat kidolgozása 2. A mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai I. sz. feladat A Beszámol-Ő-1 Kft. 2X16.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok. Kis- és középvállalkozások. Házi feladat. Ügyvezetés I. és II.

Pénzügyi folyamatok. Kis- és középvállalkozások. Házi feladat. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. KKV I - II. 1 Pénzügyi folyamatok KKV I - II. 2 Házi feladat Óra vázlatoknak megfelelően készítendő 3.5 3.9 fejezetek feldolgozása Fejezetenként maximum

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):.. 2. Adóazonosító jele: Adószáma:...

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):.. 2. Adóazonosító jele: Adószáma:... A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap 2. Adóazonosító jele: Adószáma:... 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012.

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben (A rendeletet módosították a 10/2000. (XII.28.), 12/2003. (XII.17.), 11/2002. (XII.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 22247067-7219-599-06 Statisztikai számjel 06-09-011662 Cégjegyzék száma Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. év Keltezés: Szeged, 2012.03.20.

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése Szociális hozzájárulási adó változás 2019. 2018.évi LII. törvény Egészségügyi hozzájárulás megszűnése 2019. január 1-jétől kibővül a szociális hozzájárulási adó kötelezettség és megszűnik az egészségügyi

Részletesebben

Nem változik az állandó lakóhely, ha a magánszemély ideiglenes jelleggel huzamosabb ideig külföldön tartózkodik.

Nem változik az állandó lakóhely, ha a magánszemély ideiglenes jelleggel huzamosabb ideig külföldön tartózkodik. A személyi jövedelemadó változásai 2019-től Családi kedvezmény A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként: -egy eltartott

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2017. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 15 % Minimálbér, bruttó: 127 500 forint Garantált bérminimum,

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben