Az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása"

Átírás

1 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása II. Adatfelvételek Budapest január -

2 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Tagozat neve: Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési tagozat A téma címe: Az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása II. Adatfelvételek Témaszám a vállalkozónál: Megrendelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Konzulens: Mocsári Tibor, főmérnök Témafelelős: Albert Gábor.. aláírás Tagozatvezető: Albert Gábor Közreműködött: Keserű Imre tud. munkatárs Küzmös György, UVATERV Miksztai Péter tud. munkatárs Dr. Siska Miklós tud. munkatárs Szele András tud. munkatárs Erdélyi Csaba műszaki. ügyintéző Beszedics Istvánné adminisztrátor Serbán Viktor, kutató asszisztens Jóváhagyó: Dr. Vörös Attila.. tudományos igazgató aláírás Budapest január

3 Tartalomjegyzék 1. A MUNKA CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A MUNKA MÓDSZERTANA A HÁZTARTÁSFELVÉTELEK A háztartásfelvételi kérdőív kidolgozása A helyszínek kiválasztása A háztartásfelvétel megszervezése A háztartásfelvétel lebonyolítása HATÁRÁTKELŐHELYI ADATFELVÉTEL Határátkelőhelyi kérdőív kidolgozása A határátkelőhelyi adatfelvétel helyszíneinek kiválasztása A határátkelőhelyi adatfelvétel lebonyolítása A magyar járművek külföldi céljainak adatfelvétele A határátkelőhelyi adatfelvétel eredményei A KORDONPONTI ADATFELVÉTEL A kordonponti kérdőív kidolgozása A kordonponti adatfelvétel helyszíneinek kiválasztása A kordonponti felvétel megszervezése A kordonponti felvétel lebonyolítása A kordonponti felvétel eredményei A BKV ADATFELVÉTEL A KSH TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ADATAI AZ ADATFELVÉTELI MUNKÁK EREDMÉNYEI MELLÉKLETEK

4 1. A MUNKA CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A közlekedési hálózatok tervezésének nélkülözhetetlen alapinformációja a célforgalmi mátrix. Ez mutatja meg, hogy a közlekedési tér egyes pontjai között mekkora forgalom bonyolódik le, vagy bonyolódna le, megfelelő feltételek fennállása esetén. A célforgalmi mátrix a tervezésben a rá háruló szerepet csak akkor tudja betölteni, ha megfelelő mértékben naprakész. Ez csak rendszeres frissítéssel érhető el. A rendszeresség megfelelő mértéke a változások ütemétől függ. Országos célforgalmi felvételek eddig öt alkalommal készültek: először 1956-ban, majd 1963-ban, ben, ban, valamint ban. Magyarországon a legutóbbi célforgalmi mátrix 1995-ben készült. Ismeretes, hogy a 90-es évek első két harmadában igen jelentős változások játszódtak le, ami a gazdaságot, s azon keresztül az egész társadalmat érintette. Ennek következtében az akkori adatfelvételekből származtatott eredmények hosszú távon nem használhatóak. Ezért szorgalmazta a szakma egyre erőteljesebben egy új célforgalmi mátrix létrehozását. Többszöri nekifutást követően 2007 végére érett meg a helyzet a munka elkezdésére. Első lépésként egy, az adatfelvételeket előkészítő téma indult, ami az akkor rendelkezésre álló szűkebb anyagi lehetőségekkel is biztosította az elméleti megalapozást, s ezzel egyidejűleg azt is, hogy a finanszírozási források megnyílása esetén a megfelelő előkészítettségének köszönhetően késedelem nélkül megkezdődhetett az adatfelvétel. Az előkészítés keretében megtörtént a munka elméleti megalapozása, a cél- és követelményrendszer felállítása. Létrejött az a szakmai testület (a továbbiakban: Bizottság), ami a munkát végig kísérte, biztosítva a munka egyenletes színvonalát és az eredmények hasznosíthatóságát. Jelen munka az Országos Célforgalmi Felmérés alapadatainak felvételi módszereit és az adatfelvételek eredményeit mutatja be.

5 2. A MUNKA MÓDSZERTANA Az Országos Célforgalmi Felmérés a következő módszertani követelmények alapján készült: A kialakított módszertan egyik fontos eleme a közlekedési szokásjellemzők meghatározása volt az országon belüli közúti közlekedésre. Ennek alapját a megvalósuló utazások és szállítások elemzése adta. Ennek érdekében széles körű adatgyűjtésre volt szükség, amely kiterjedt a közlekedés csaknem minden területére. E szokásjellemzők alapján hoztuk létre a gravitációs modell bemenő adatait. Az eddig használatos módszertan szerint a lehető legszélesebb körű adatgyűjtés adatait megfelelően felszorozva állították elő a honnan-hová mátrixot. A KTI ebben új utakon járt: az új módszerrel a kívánt feladat megoldható volt, de eddig ilyen megközelítésű megoldásra nem volt példa Magyarországon. A modell megfelelően megbízható paramétereit többek között az ország különböző területein, különböző szempontok szerint kiválasztott kistérségeken belül megkérdezett háztartások utazási szokásjellemzői alapján határoztuk meg. Ehhez a munkához anyagi és elméleti megfontolásokból egyaránt nem végeztünk kikérdezést Magyarország minden kistérségében, hanem csak ezek egy részében. A kiválasztott kistérségek mintegy reprezentánsai további kistérségeknek, s azt feltételeztük, hogy a mért kistérségek jellemzői érvényesek a hozzájuk hasonló, de nem mért kistérségekre is. Az utazási szokásjellemzők alapján létrejövő adatokból a gravitációs modell segítségével képeztük a belföldi személygépkocsi-mozgások nyers honnan-hová mátrixát, amelyet a forgalmi modellre terhelve kalibráltunk. A határokat átlépő forgalmak esetében mivel azok könnyebben lokalizálhatók és a felmérés sem igényel annyi erőfeszítést a mért adatokból felszorzással hoztuk létre a tranzit- és magyarországi célforgalmi honnan-hová személygépkocsi mátrixokat. A közúti árufuvarozás adatait tekintve a helyzet korántsem volt egységes. A 3,5 t megengedett hasznos terhelést meghaladó hazai járművek mozgásáról a KSH 2004 óta reprezentatív adatgyűjtést végez. A minta adatok áttekintése azt mutatta, hogy ebben a járműkategóriában ez a mátrixok kidolgozásához megfelelő alapot szolgáltatott. 2

6 A fentieken túl hozzáférhető volt még a BKV által Budapest és agglomerációja területén 2003-ban végzett, háztartásra kiterjedő utazási háztartás felvételnek a budapesti háztartásokra kiterjedő adatállománya is. Látható tehát, hogy az utóbbi években történtek adatfelvételek bizonyos utazási szegmensekre, de alapvető fontosságú és jelentős súlyt képviselő részekről nem voltak friss adatok, úgymint: külföldi járművek forgalma 3,5 tonnát el nem érő megengedett terhelésű hazai tehergépjárművek hazai személygépkocsik. Az adatfelvételek célja az volt, hogy a fenti forgalmi rétegekre kiterjedő közlekedési szokásjellemzők meghatározásához szolgáltassanak megfelelő méretű reprezentatív mintát. Egyértelmű volt, hogy a külföldi járművek forgalmi adatai csak a határállomásokon, vagy az oda vezető útszakaszokon végzett megállításos kikérdezés útján gyűjthetők be. Az sem képezte vita tárgyát, hogy a hazai személygépkocsi forgalom adatainak összegyűjtésére a háztartási utazásfelvétel a legalkalmasabb eszköz. Ez egyúttal a kisáruszállítók forgalmának meghatározásá is lehetővé teszi. Az együttes kezelést az is indokolja, hogy ezt a két járműosztályt az országos forgalomszámlálás sem különbözteti meg. Közel sem volt ilyen egyértelmű a könnyű tehergépkocsik utazási adatainak célszerű meghatározási módszere. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a háztartásfelvétel során azok is kikérdezésre kerülnek, akik napi munkájuk során ezeket a gépjárműveket vezetik, azaz ezek a járműmozgások is bekerülnek az adatállományba, de ez nem biztosított volna elegendően nagy mintát. A munkát felügyelő szakmai testülettel egyetértésben úgy határoztunk, hogy az igen nagy forgalmi teljesítményt jelentő kis- és könnyű tehergépkocsik esetében is szükséges egy, a háztartásfelvétel eredményeivel összevethető, azt kiegészítő adatállomány. Ennek létrehozása érdekében a telephelyi adatkérést elvetve az adott járműkategóriákra célzott megállításos kikérdezés végrehajtásáról döntöttünk. A fenti célok elérése érdekében a KTI szervezésében háromféle adatgyűjtés történt: háztartásfelvétel, határátkelőhelyi kikérdezés és kordonponti kikérdezés. 3

7 A közlekedési szokásjellemzők jelentős részét a háztartások kikérdezéséből nyertük. A járművek vezetőinek út menti, megállításos kikérdezése olyan rétegek felmérését is lehetővé tette, amelyek a háztartásfelvételből kimaradnának. A kérdőívek tartalmi kialakításánál szem előtt tartottuk azt a körülményt, hogy a különböző felvételekből származó adatok végül egy rendszerbe kerülve ugyanazt a célt szolgálják. Jelen anyag az adatfelvételeket a következő felépítésben tárgyalja: A háztartásfelvétel lebonyolítása és eredményei A határokon átlépő forgalmak adatfelvétele A kordonponti felvétel lebonyolítása és eredményei A BKV-tól beszerzett adatok felhasználása A KSH-tól kapott adatok felhasználása 4

8 3. A HÁZTARTÁSFELVÉTELEK 3.1 A háztartásfelvételi kérdőív kidolgozása A kérdőív kialakításánál az alábbi szempontok játszották a fő szerepet: tartalmi teljesség a célforgalmi modellezéshez szükséges adatok területén, legyen alkalmas az utazási láncok feltárására, a kérdések sorrendje tekintse fontosnak a válaszadási hajlandóság megőrzését. Az előkészítő munkafázis során döntés született arról, hogy a háztartásfelvételt jó referenciákkal rendelkező piackutató szervezet végzi majd. Ez egyben azt is jelentette, hogy elegendő a tartalmi vonatkozások tisztázása, a formai kialakítást a piackutató vállalat végzi, igazodva az általa alkalmazott technológiához. A gyakorlott biztosokkal végzett kikérdezés előnye, hogy számítani lehet rájuk a félreértések elkerülésében, a bonyolultabb esetek egyértelműsítésében, a fogalmak szükség szerinti magyarázatában. Ezt kihasználva a kérdéssor összetettebb is lehet. A kérdőív legfontosabb adatai három csoportba sorolhatók: a) Családi adatok A családi adatok értelemszerűen azonosak a család minden tagjára, így csak az első kikérdezettnek tették fel az erre vonatkozó kérdéseket. Az információk egy része a család helyváltozatási potenciálját írja le, pl. az egy háztartásban élők száma, vagy a használatukban lévő különböző kategóriájú gépkocsik száma. (Itt kell kiemelni, hogy a kérdező biztos rátermettségén is múlott, milyen mértékben sikerült feltárni például a cégautókkal végzett magáncélú utazások körét és indokait.) Az információk másik része a család jóléti állapotát írja le. Annak ellenére, hogy a kérdések nem direktek és sokszor csak igen áttételesen kapcsolódnak az elérendő célhoz, a válaszadási hajlandóság ezeknél általában látványosan visszaesik. Ezért ezeket a kérdéseket - negatív hatásuk tovagyűrűzését elkerülendő - általában az interjú végén teszik fel. b) Személyes jellemzők Noha háztartás kikérdezésről beszélünk, voltaképpen az egy háztartásban élők személyes jellemzőit és utazásait gyűjtöttük. Ez azt jelenti, hogy ezekből annyi interjút kellett a 5

9 kérdezőbiztosoknak készíteniük, ahány tagja volt a családnak. Nagyobb létszámú családoknál ez nehezen volt megvalósítható, de ezek esetében egy-két elmaradt interjú nem veszélyeztette az adatfelvétel teljességét. Azt, hogy egy adott létszámú családból hány személyt kellett kikérdezni ahhoz, hogy a teljes körűség szempontja érvényesüljön, táblázatban bocsájtottuk a piackutató vállalat rendelkezésére. A személyes jellemzők minden olyan tényezőt felölelnek, ami szerepet játszhat a mobilitási jellemzők kialakulásában, torvényszerűségeik kialakításában. Ezek első sorban a válaszadó korát, családi és munkahelyi státuszát, iskolai végzettségét írják le. c) Utazási adatok A tapasztalatok szerint az idő múlásával a rutinszerű utazások egyre nagyobb részben feledésbe merülnek. Ennek következtében a kérdések általában csak a kikérdezés előtti nap utazására vonatkoznak. A mai nap utazásainak kikérdezése azért nem felel meg a kitűzött célnak, mert ebben az esetben - minthogy a mai nap az interjú készítésekor még tart - nem beszélhetünk egy 24 órás teljes nap utazásairól. A háztartás-felvétel esetében - szemben a kordonponti kikérdezéssel, ahol a megállított jármű éppen a keresett helyközi utazást gyakorolja - előfordulhat, hogy az interjú alanya, vagy akár az egész család a kérdezett napon nem végzett helyközi utazást. Ez csak látszólag csökkenti a kikérdezés hatékonyságát, ugyanis az utazási szokásoknak az is szerves része, hogy milyen körülmények között milyen mértékben nem utaznak az emberek. Ezek az adatok tehát ugyanolyan fontosak, mint az utazási adatok maguk. A háztartás-felvétel esetén a kérdezőbiztos segítségével mód és idő volt arra, hogy a lebonyolított helyközi utazások részletesen bekerüljenek az állományba, s kifejtésre kerüljön az egyes utazási láncok minél több jellemzője. A táblázatokat és a lehetséges válaszokat áttekintve látható, hogy azok jellegüket tekintve azonosak voltak a kordonponti kikérdezésben szereplőkkel, csak részletesebbek. A napszakok felölelik a 24 órát, részletesebb a járműnek osztályozása, az utazási indokok köre. Mindezek a háztartásfelvétel során feltárható utazások szélesebb körét tükrözik A helyszínek kiválasztása A háztartásfelvétel helyszíneinek meghatározása két lépcsőben történt. Első lépésként az adatfelvétel előkészítése során kiválasztásra került a kistérségek azon sokasága, amely 6

10 számos ismérvet figyelembe véve a közlekedési igényeket tekintve reprezentatív. Ennek részleteit az elméleti előkészítést leíró munkában taglaltuk. Második lépcsőben a már kiválasztott kistérségekben és alkistérségekben kellett meghatározni azt a 300 háztartást, amelyek az adott kistérséget közlekedési szempontból reprezentatívan képviselik. Ezt már a kikérdezést végző piackutató cégek végezték el a KTI és a szakértői testület által megadott szempontok szerint. Az adatfelvételbe bevont kistérségeket az 1. ábra mutatja be. Több, egymástól független szakértői vélemény egybehangzóan alátámasztja azt, hogy 95,5%- os szignifikancia szint eléréséhez egy egy homogénnek tekinthető területen belül elegendő 300 háztartás megkérdezése (ezen belül elég, ha a háztartás tagjainak legalább 75 %-a ad ténylegesen választ). Ebből következően a minden kistérségre kiterjedő adatfelvétel esetén is csak mintegy 50 ezer háztartást kellene megkérdeznünk. Nyilvánvalónak tűnt azonban, hogy a magyarországi kistérségek közlekedési szokásjellemzőik alapján csoportosíthatók olyan módon, hogy egy-egy csoportból elegendő csak néhány, a többi hozzá hasonló kistérséget megfelelően reprezentáló kistérségben elvégezni a felmérést, s így is megfelelő megbízhatósággal becsülhetjük a modell paramétereit. Egyéb kutatásokból ismert, hogy a közlekedési szokásjellemzőket alapvetően a térség település szerkezete, a térség gazdasági fejlettsége, és kilátásai, valamint a térség domborzati viszonyai határozzák meg. Mások a közlekedési szokások egy alföldi és egy dél-dunántúli, egyébként azonos gazdasági fejlettségi szintű területen a domborzati és településszerkezeti sajátosságok miatt. Ugyanígy elmondható az is, hogy nagy valószínűséggel hasonlóak lehetnek a közlekedési szokások jellemzői a hasonló gazdasági fejlettségi szintű és perspektívával rendelkező, hasonló domborzati viszonyok közötti térségekben, még ha földrajzilag viszonylag távol is esnek egymástól (dél-dunántúli és észak-magyarországi aprófalvas, lemaradó térségek). Az előzőek miatt tehát az azonos jellemzőkkel leírható kistérségek osztályokba sorolhatók, s közülük akár egy is elegendő lehetne a csoport jellemzőinek felmérésére. Ebben az esetben kijelölhetnénk egy, a minimális 300 háztartásnál nagyobb mintát azért, hogy fokozzuk a mérés megbízhatóságát. Első javaslatunkban a mintakistérségek sorában, az összes kistérségnek mintegy 43 %-a szerepelt. Ezen belül voltak olyan kistérségek is, amelyeket az úthálózat jellegzetességei miatt további altérségekre kellett osztanunk, ennek megfelelően a megkérdezést mintegy 24 ezer háztartásban végeztettük el. 7

11 1. ábra Az országos célforgalmi felvételben háztartási kikérdezéssel érintett kistérségek Sátoraljaújhelyi kistérség Abaúj-Hegyközi kistérség Encsi kistérség Sárospataki kistérség Kisvárdai kistérség Szerencsi kistérség Salgótarjáni kistérség Tokaji kistérség Pétervásári kistérség Tiszavasvári kistérség Tiszaújvárosi kistérség Mosonmagyaróvári kistérség Nyíregyházi kistérség Egri kistérség Csengeri kistérség Bátonyterenyei kistérség Veresegyházi kistérség Hajdúböszörményi kistérség Nagykállói kistérség Hatvani kistérség Sopron-Fertődi kistérség Hajdúszoboszlói kistérség Kisbéri kistérség Oroszlányi kistérség Budaörsi kistérség Aszódi kistérség Csornai kistérség Sárvári kistérség Püspökladányi kistérség Gyáli kistérség Móri kistérség Ercsi kistérség Szolnoki kistérség Dabasi kistérség Székesfehérvári kistérség Berettyóújfalui kistérség Törökszentmiklósi kistérség Veszprémi kistérség Ajkai kistérség Körmendi kistérség Szeghalmi kistérség Ceglédi kistérség Sümegi kistérség Balatonalmádi kistérség Zalaegerszegi kistérség Mezőtúri kistérség Enyingi kistérség Őriszentpéteri kistérség Fonyódi kistérség Sarkadi kistérség Szarvasi kistérség Kunszentmiklósi kistérség Tabi kistérség Szentesi kistérség Marcali kistérség Kalocsai kistérség Dombóvári kistérség Lengyeltóti kistérség Kiskunhalasi kistérség Kisteleki kistérség Szekszárdi kistérség Nagykanizsai kistérség Szegedi kistérség Bajai kistérség Nagyatádi kistérség Szarvasi kistérség Mohácsi kistérség Siklósi kistérség Sellyei kistérség Bácsalmás kistérség háztartási kikérdezéssel érintett kistérség

12 A magyarországi kistérségek gazdasági fejlettségét és perspektíváit többen is vizsgálták az elmúlt években. Ezen a téren a KSH-ban és az MTA Közgazdasági Kutatóközpontjában folyó munkákat vettük figyelembe. Mindkét intézet számos szempont alapján sorolta be az aktuális kistérségi beosztásnak megfelelően a magyarországi kistérségeket. Mi a kistérségek fejlettségi szintjének besorolásánál az MTA Közgazdasági Kutatóközpontjában, Faluvégi Albert által végzett klasszifikációját vettük alapul. (Faluvégi Albert: Társadalmi gazdasági jellemzők területi alakulása és várható hatásai az átmenet időszakában, MTA - Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest. Műhelytanulmányok MT-DP, 2004/5). A tanulmány mintegy negyven jellemző alapján végzett faktoranalízis segítségével határoz meg öt, egymástól jól elkülöníthető csoportot: dinamikus, fejlődő, felzárkózó, stagnáló és lemaradó (az egyes kistérségek besorolása az idézett mű 20. oldalán található táblázatban szerepel). Mivel a vizsgálatokat a előtti kistérségi besorolás alapján végezték, amikor az ország településeit 150 kistérségbe osztották, szükségessé vált, hogy a jelenlegi beosztásnak megfelelően a korábbi kistérségek egy részét a mai helyzetnek megfelelően felosszuk. Ehhez a felosztáshoz azt vettük figyelembe, hogy a korábban egy kistérségben szereplő települések milyen fejlettségi besorolást kaptak, illetve, a szomszédos kistérség besorolása milyen volt. Nyilvánvaló ugyanis, hogy amikor egy fejlettebb (korábbi besorolás szerinti) kistérség úgy oszlik két újabb kistérségre, hogy a leváló rész mellett egy sokkal fejletlenebb térség található, akkor ezt figyelembe kell vennünk a régebbi, nagyobb területet lefedő kistérségből létrejött két új kistérség fejlettségbeli besorolásánál is. Azaz a korábbi kistérséget meghatározó, az egész terület besorolását alapvetően befolyásoló kistérség legalább a korábbival megegyező fejlettségi besorolást kap, míg a leváló terület inkább a korábbi csatlakozó terület besorolásával azonos besorolású lesz. Amennyiben nem volt a szétváló és a szomszédos kistérség fejlettségi szint szerinti besorolásában különbség, akkor természetesen marad az eredeti besorolás a létrejövő két új kistérség esetében is. Következő osztályozási ismérvünk a kistérség központi településének jellege volt. A központi település jellegét alapvetően a lakosság száma alapján határoztuk meg. Agglomerációs jellegű a kistérség, ha Budapest közvetlen közelében, azzal határosan helyezkedik el, hiszen ezekben külön vizsgálatok nélkül is érezhetően az igazi központ Budapest. Nagyvárosi jellegű a kistérség, ha a központi település lakossága legalább fő, középvárosi, ha a központi település lakossága legalább fő és kisvárosi jellegű, ha a központi település lakossága ennél is kevesebb. Természetesen lehet vitatkozni azon, hogy hol húzzuk meg a határt a középváros minimális és maximális lakossága szerint, vagy esetleg vegyünk figyelembe még más szempontot is, de vizsgálataink szerint hasonló eredményre jutnánk akkor is, ha a középváros lakosságát és fő, vagy hasonló határok között szabnánk meg. 8

13 S végül a harmadik osztályozási szempontunk a kistérség földrajzi elhelyezkedése volt. Ebből a szempontból Magyarországot négy zónára osztottuk. Először is a Dunától keletre és nyugatra elterülő térségekre, majd ezen belül a Dunán inneni területen megkülönböztettük az Alföldet és Észak-Magyarországot, a Dunán túl pedig Észak- és Dél-Dunántúlt. Ez utóbbi esetben eltértünk a hivatalos régió és megye beosztástól, ugyanis Zala megye néhány kistérségét átsoroltuk a Dél-Dunántúlhoz abból a megfontolásból, hogy azok inkább kapcsolódnak a somogyi dombsághoz, mint a Bakony és az Alpok nyúlványaihoz. Ugyanígy eltértünk Pest megye kistérségeinek besorolásánál is a hivatalos régiós és megye beosztástól. A Dunán túl található kistérségeket az észak-dunántúli területhez, a Dunán innen található kistérségek egy részét Észak-Magyarországhoz, egy részét pedig az Alföldhöz soroltuk be. A kistérségeket tehát a fenti három ismérv alapján soroltuk 37 különböző csoportba. Tekintve, hogy ezek között van 11 olyan csoport is, amely csak 1 elemű, valójában 26 csoporton belül kellett vezér kistérsége(ke)t kijelölni. A vezér kistérségek kijelölésénél további szempontokat vettünk figyelembe: a kistérség határmenti, turisztikai jellegű, aprófalvas-e, a központi település dominanciája, valamint az általános iskoláskorú gyermekek aránya. Határmenti a kistérség, ha valamelyik országhatárunk képezi egyik közigazgatási határát. Turisztikai jellegűnek tekintettük, ha olyan közismert turisztikai célpont található benne, mint a Balaton, a Velencei-tó, országos történelmi emlékhely, stb. Sajnos a KSH besorolás ebből a szempontból nem használható, mert gyakorlatilag az ország teljes területét besorolja turisztikai jellegűnek, ennél azért markánsabb megkülönböztetésre van szükségünk a közlekedési szokásjellemzők meghatározásánál. Hasonlóképpen saját számításon alapszik a kistérségek aprófalvas jellegűbe sorolása is: ott, ahol a központi településen kívüli települések átlagos lélekszáma kevesebb, mint 580, a kistérséget aprófalvasnak tekinthetjük. (A központi településen kívüli települések átlagos lélekszáma 1452 fő 40 %-ánál kevesebb lakosú település.) A központi település dominanciáját vizsgálva öt csoportot képeztünk: kiemelkedően domináns, átlagon felüli dominanciájú, átlagos dominanciájú, átlag alatti dominanciájú, nem domináns. Az osztályozás alapja az, hogy a központi település a teljes kistérség lakosságának hány százalékát adja. Nem domináns a központi település, ha lakossága a központi település lakosságának a nem központi települések lakosságának számához viszonyítva az átlagos érték (16,7-szeres!) felét nem éri el, illetve kiemelkedően domináns, ha ennek az átlagos értéknek 9

14 több mint másfélszerese. Átlag alatti dominanciájú, ha ez az arány az átlag %-a között, átlag feletti, ha % között van, egyébként pedig átlagos dominanciájú a központi település. Erre a megkülönböztetésre azért volt szükség, mert a kisváros középváros nagyváros agglomeráció osztályozási skála mellett még jelentős különbségek mutatkoztak az egyes csoportokon belül. S végül különbséget tettünk az egyes kistérségek között abból a szempontból is, hogy mekkora az általános iskoláskorú gyerekek aránya. Erre azért volt szükség, mert az iskolába járás szintén jelentős utazás generáló tényező. Azokat a kistérségeket soroltuk ennek alapján az u.n. kisgyermekes kategóriába, amelyekben az általános iskoláskorúak aránya az átlagos (8,9 %) értéket jóval meghaladta, ugyanakkor a népesség által elvégzett iskolai évfolyamok átlaga a évi népszámláláskor az átlagos (9,31 évfolyam) értéktől jelentősen elmaradt. A kistérségek mellékelt osztályba sorolása, illetve a kiválasztott vezér kistérségek biztosították nem csak azt, hogy a három fő osztályba sorolási szempont szerint rétegzetten is hasonló reprezentativitást érjünk el a kistérségek körében, hanem még az említett szempontok szerint, valamint a települések száma, a kiválasztott lakosság, illetve kistérségi központi lakosság szerint is a 43 % körüli reprezentativitás biztosítható volt. Figyelembe vettük azt is, hogy az egyes megyékben található kistérségek száma alapján is lehetőleg megfelelően reprezentáljunk minden megyét, egyes esetekben azonban az egyéb jellemzők miatti reprezentativitás biztosítása miatt ettől eltértünk (Komárom-Esztergom, Nógrád és Zala megye), de ezekben az esetekben is egy-egy kistérségnek a mintába kerülése már helyreállítaná ezen a téren is a megfelelő reprezentativitást A háztartásfelvétel megszervezése háztartás kikérdezése igen nagy feladat. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy követelményként fogalmazódott meg az, hogy a körülmények homogenitása érdekében a kikérdezést rövid idő alatt kell lebonyolítani. A megkérdezést nem lehetett sokkal előbb elkezdeni, mint szeptember közepe, mivel számos (elsősorban felső-) oktatási intézményben csak akkor kezdődik a szorgalmi időszak. Az adatfelvételt be kellett fejezni a téli időjárási körülmények beállta előtt, mivel az módosítja az egyéni közlekedési viszonyokat. Ez november közepét követően bármikor bekövetkezhet. Az irányító testület korábbi állásfoglalása értelmében a kikérdezést megfelelő referenciákkal és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező piackutató szervezettel kellett elvégeztetni. Csak így volt garantálható a felvett adatok megbízhatósága. 10

15 A feladat elvégzésére ajánlattételre kértük fel az alábbi piackutató cégeket: Medián GfK Hungária Szonda Ipsos TNS Hungary Magyar Gallup Intézet Millward Brown Hungary. A megjelölt határidőre a TNS Hungary és a Magyar Gallup Intézet saját, míg a Medián, a GfK Hungária és a Szonda Ipsos közös ajánlatot tett. A Millward Brown Hungary nem tett ajánlatot. A beérkezett ajánlatokat a KTI tudományos igazgatójának elnökletével a tanácsadó testület tagjaiból felállított bizottság bírálta el. Javaslatuk alapján a KTI ügyvezető igazgatója hozta meg a döntést, amelynek értelmében a GfK Hungária vezetésével, a Szonda Ipsos és a Medián közreműködésével létrejött konzorcium kapta meg a megbízást a háztartásfelvétel elvégzésére. A konzorcium által előkészített kérdőív a pilot adatfelvétel során a Medián által alkalmazott változat alapján készült, figyelembe véve az újabb tapasztalatokat és észrevételeket. A felkészülési időszakban folyamatos egyeztetés folyt a piackutatók és a KTI szakemberei között, annak érdekében, hogy az egyes kérdések értelmezése a konzorciumi tagok munkatársainál azonos legyen. Ennek során a konzorciumi tagok megosztották egymással a kikérdezők felkészítése során felmerült problémák tisztázását, a követendő módszertani elvárásokat. A kitűzött időpontra a konzorcium tagjai készen álltak az adatfelvételi munka megkezdésére A háztartásfelvétel lebonyolítása és eredményei A háztartásfelvételt egységes metodika alapján három piackutató szervezet, a GfK Hungária, a Medián és a Szonda Ipsos párhuzamosan végezte. A három konzorciumi tag illeszkedve kérdező biztosaik területi eloszlásához közel egyenlő részt vállalt a háztartás felvételéből. A rendszeres visszajelzések azt mutatták, hogy az adatfelvétel üteme egyenletes volt, kirívó akadály nem mutatkozott. 11

16 A háztartási kikérdezéseket a megbízott piackutató cégek egységes szoftvert használva, laptoppal felszerelt kérdezőbiztosokkal végezték. A konzorcium a feladatot a szerződésben vállaltaknak megfelelően bonyolította le. A tényleges adatfelvételre szeptember 9-e és október 18-a között került sor. Azért nem lehetett előbb kezdeni, mert az utazási szokásjellemzők felméréséhez a kikérdezést nem kezdhettük a tanév megkezdését megelőzően, ezért a felvételben a tanévkezdést követő első hétvégét lehetett csak figyelembe venni. Később pedig azért nem fejezhettük be, mert már szintén nem átlagos közlekedésű hetek következtek utolsó időpontunk után (október 23-a, november 1-je, illetve a várhatóan már téli időjárási körülmények miatti közlekedési szokásváltozások). Az adatfelvétel során a konzorciummal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, így megbizonyosodhattunk arról, hogy a munka ütemesen halad. Ugyanakkor az előkészítés tekintetében pozitív visszajelzésként értékelhettük azt is, hogy a lebonyolítás során nem jelentkezett semmi olyan kérdés, probléma, amelyet akkor kellett volna megoldani. Minden az előre eltervezett rendben folyt, nem voltak váratlan és ezért nehezen megválaszolható kérdések. A háztartási kikérdezés eredményeként létrejött adatbázist a vállalkozó konzorcium a szerződésben megadott fájlformátumokban bocsátotta rendelkezésünkre. Végeredményben 70 kistérségben, az összesen háztartásban élő emberből hat éven felüli lakost kérdeztek ki. A korábban meghatározott 70 kistérségből ugyanis tíz olyan volt, amelyekben a központi település annyira domináns a többi településsel szemben, hogy gyakorlatilag a kistérség többi településéről alig került volna be háztartás a mintába. Így viszont pontosan az utazások igen jelentős hányadát kitevő kistérségen belüli mozgások maradtak volna ki a felmérésből. 12

17 4. HATÁRÁTKELŐHELYI ADATFELVÉTEL 4.1. Határátkelőhelyi kérdőív kidolgozása A kérdőív kialakításánál három fő szempont játszott szerepet: tartalmi illeszkedés a feladathoz és a háztartás-felvételi kérdőívhez, legyen minél egyszerűbb, igazodva a megállításos kikérdezés sajátosságaihoz, idegen nyelvre fordítva működhessen önkitöltő kérdőívként. Fontos volt, hogy a válaszadó és a kérdező egyformán értelmezze a kérdést. Az utazás végpontjainál fel kellett készülni arra is, hogy olyan megnevezésekkel is találkozunk majd, amelyek nem egyértelműen azonosíthatóak. A pontosítást szolgálta a megye kategória megadása, amit viszont nem mindenki tudott egyértelműen azonosítani. A határátlépési pontok megadására elsősorban a külföldi forgalomban került sor, bár más irányú korábbi adatfelvételeink rámutattak, hogy akadnak olyan hazai kapcsolatok, ahol érdemes külföldi útszakaszt igénybe venni, kétszeri határátlépéssel. Az utazás gyakoriságára és a matrica használatra vonatkozó kérdések viszonylag jól értelmezhetőek voltak. Annak érdekében, hogy az adatlapok célszerűségét megállapíthassuk, minta-adatfelvételt szerveztünk. Ezek tapasztalatai azt mutatták, hogy a kérdések értelmezhetősége általában megfelelő volt. Külön kellett azonban választani a személygépkocsi és tehergépkocsi kikérdező lapokat. A két járműosztálynak szánt kérdések a mintakikérdezés során egy lapon szerepeltek, ami ugyan némileg egyszerűsítette a kérdező biztosok munkáját, ezzel szemben láthatóan sokszor megzavarta a válaszadókat. Ez megnyújtotta a válaszadási időt, ami egyre türelmetlenebbé tette a válaszadót. Másrészt a külföldiek esetében a kommunikációs korlátok következtében a kérdezőbiztos csak ritkán tudott segítséget adni az elbizonytalanodott válaszadónak. Minthogy a minta-adatfelvétel két ütemben bonyolódott le, a változtatások egy részét tesztelni tudtuk a második ütemben. A kapott eredmény megfelelt a várakozásoknak. A kérdőívek végső változatát a mellékletben mutatjuk be. Mivel itt a fő cél a külföldi rendszámú járművek adatainak felvétele volt, így e kérdőíveket 19 nyelvre (német, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, angol, francia, orosz, lengyel, cseh, lett, litván, észt, cseh, török, bolgár, olasz) lefordíttattuk. A lefordított kérdőíveket a sofőrök megértették, így az adatfelvételt ez a lépés jelentősen megkönnyítette. 13

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt Budapest 2011. június 2 Tsz: 2121-024-1-1 A téma címe: Határon átnyúló közlekedési koncepció

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1.

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1. Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve - Felmérés 1 Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési

Részletesebben

Évkönyv. Budapest 2009

Évkönyv. Budapest 2009 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZE T Nonprofit Kf t. 2008 Évkönyv Budapest 2009 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2008 ÉVKÖNYV Budapest 2009 Előkészítette és szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály

Részletesebben

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Önmagát becsüli meg minden nemzet az által, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. (Sütő András) A tanulmány az időseket

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN TANULMÁNYOK NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN A fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Magyarországon az európai uniós csatlakozás után Egy külhoni módszer adaptálása A társadalmi-gazdasági fejlettség

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

Évkönyv. Budapest 2008

Évkönyv. Budapest 2008 kti közlekedéstudományi intéze t NONprOfit kf t. 2007 Évkönyv Budapest 2008 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2007 ÉVKÖNYV Budapest 2008 Szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály furedi.mihaly@kti.hu

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Lépések egy átlátható i rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Magyar Helsinki Bizottság, 2012 Kádár András Kristóf, Novoszádek Nóra, Selei

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése a Szabadka-Szeged régióban

A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése a Szabadka-Szeged régióban A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése a Szabadka-Szeged régióban Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési Tagozat A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése a Szabadka- Szeged régióban

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Regionalizmus és globalizáció

Regionalizmus és globalizáció Forray R. Katalin Híves Tamás Regionalizmus és globalizáció A felsőoktatás intézményhálózata Társadalmi összefüggések Az oktatáspolitika már jóval a rendszerváltozás előtt, évtizedeken át újra és újra

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

iskolakultúra 2014/5 tanulmány szemle konferencia kritika Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3

iskolakultúra 2014/5 tanulmány szemle konferencia kritika Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3 tanulmány Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3 Jancsák Csaba A tanárképzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási életútja a középiskolától a tanári oklevélig 18 Varga

Részletesebben

Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában

Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában Jászberényi Melinda PhD, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa E-mail: jaszberenyi@uni-corvinus.hu Kotosz Balázs PhD, a Budapesti

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

A magyarországi pénzforgalom térképe

A magyarországi pénzforgalom térképe mnb-tanulmányok 84. 2010 Helmeczi istván A magyarországi pénzforgalom térképe A magyarországi pénzforgalom térképe 2010. május Az MNB-ta nul má nyok so ro zat ban meg je le nõ írá sok a szer zõk né ze

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9 Bevezető Előző számunkban jeleztük, hogy cikksorozatot közlünk a VÁTI Elemző és értékelő irodája által készített munkákból, mely vizsgálatok és elemzések az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával

Részletesebben