Az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása"

Átírás

1 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása II. Adatfelvételek Budapest január -

2 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Tagozat neve: Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési tagozat A téma címe: Az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása II. Adatfelvételek Témaszám a vállalkozónál: Megrendelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Konzulens: Mocsári Tibor, főmérnök Témafelelős: Albert Gábor.. aláírás Tagozatvezető: Albert Gábor Közreműködött: Keserű Imre tud. munkatárs Küzmös György, UVATERV Miksztai Péter tud. munkatárs Dr. Siska Miklós tud. munkatárs Szele András tud. munkatárs Erdélyi Csaba műszaki. ügyintéző Beszedics Istvánné adminisztrátor Serbán Viktor, kutató asszisztens Jóváhagyó: Dr. Vörös Attila.. tudományos igazgató aláírás Budapest január

3 Tartalomjegyzék 1. A MUNKA CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A MUNKA MÓDSZERTANA A HÁZTARTÁSFELVÉTELEK A háztartásfelvételi kérdőív kidolgozása A helyszínek kiválasztása A háztartásfelvétel megszervezése A háztartásfelvétel lebonyolítása HATÁRÁTKELŐHELYI ADATFELVÉTEL Határátkelőhelyi kérdőív kidolgozása A határátkelőhelyi adatfelvétel helyszíneinek kiválasztása A határátkelőhelyi adatfelvétel lebonyolítása A magyar járművek külföldi céljainak adatfelvétele A határátkelőhelyi adatfelvétel eredményei A KORDONPONTI ADATFELVÉTEL A kordonponti kérdőív kidolgozása A kordonponti adatfelvétel helyszíneinek kiválasztása A kordonponti felvétel megszervezése A kordonponti felvétel lebonyolítása A kordonponti felvétel eredményei A BKV ADATFELVÉTEL A KSH TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ADATAI AZ ADATFELVÉTELI MUNKÁK EREDMÉNYEI MELLÉKLETEK

4 1. A MUNKA CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A közlekedési hálózatok tervezésének nélkülözhetetlen alapinformációja a célforgalmi mátrix. Ez mutatja meg, hogy a közlekedési tér egyes pontjai között mekkora forgalom bonyolódik le, vagy bonyolódna le, megfelelő feltételek fennállása esetén. A célforgalmi mátrix a tervezésben a rá háruló szerepet csak akkor tudja betölteni, ha megfelelő mértékben naprakész. Ez csak rendszeres frissítéssel érhető el. A rendszeresség megfelelő mértéke a változások ütemétől függ. Országos célforgalmi felvételek eddig öt alkalommal készültek: először 1956-ban, majd 1963-ban, ben, ban, valamint ban. Magyarországon a legutóbbi célforgalmi mátrix 1995-ben készült. Ismeretes, hogy a 90-es évek első két harmadában igen jelentős változások játszódtak le, ami a gazdaságot, s azon keresztül az egész társadalmat érintette. Ennek következtében az akkori adatfelvételekből származtatott eredmények hosszú távon nem használhatóak. Ezért szorgalmazta a szakma egyre erőteljesebben egy új célforgalmi mátrix létrehozását. Többszöri nekifutást követően 2007 végére érett meg a helyzet a munka elkezdésére. Első lépésként egy, az adatfelvételeket előkészítő téma indult, ami az akkor rendelkezésre álló szűkebb anyagi lehetőségekkel is biztosította az elméleti megalapozást, s ezzel egyidejűleg azt is, hogy a finanszírozási források megnyílása esetén a megfelelő előkészítettségének köszönhetően késedelem nélkül megkezdődhetett az adatfelvétel. Az előkészítés keretében megtörtént a munka elméleti megalapozása, a cél- és követelményrendszer felállítása. Létrejött az a szakmai testület (a továbbiakban: Bizottság), ami a munkát végig kísérte, biztosítva a munka egyenletes színvonalát és az eredmények hasznosíthatóságát. Jelen munka az Országos Célforgalmi Felmérés alapadatainak felvételi módszereit és az adatfelvételek eredményeit mutatja be.

5 2. A MUNKA MÓDSZERTANA Az Országos Célforgalmi Felmérés a következő módszertani követelmények alapján készült: A kialakított módszertan egyik fontos eleme a közlekedési szokásjellemzők meghatározása volt az országon belüli közúti közlekedésre. Ennek alapját a megvalósuló utazások és szállítások elemzése adta. Ennek érdekében széles körű adatgyűjtésre volt szükség, amely kiterjedt a közlekedés csaknem minden területére. E szokásjellemzők alapján hoztuk létre a gravitációs modell bemenő adatait. Az eddig használatos módszertan szerint a lehető legszélesebb körű adatgyűjtés adatait megfelelően felszorozva állították elő a honnan-hová mátrixot. A KTI ebben új utakon járt: az új módszerrel a kívánt feladat megoldható volt, de eddig ilyen megközelítésű megoldásra nem volt példa Magyarországon. A modell megfelelően megbízható paramétereit többek között az ország különböző területein, különböző szempontok szerint kiválasztott kistérségeken belül megkérdezett háztartások utazási szokásjellemzői alapján határoztuk meg. Ehhez a munkához anyagi és elméleti megfontolásokból egyaránt nem végeztünk kikérdezést Magyarország minden kistérségében, hanem csak ezek egy részében. A kiválasztott kistérségek mintegy reprezentánsai további kistérségeknek, s azt feltételeztük, hogy a mért kistérségek jellemzői érvényesek a hozzájuk hasonló, de nem mért kistérségekre is. Az utazási szokásjellemzők alapján létrejövő adatokból a gravitációs modell segítségével képeztük a belföldi személygépkocsi-mozgások nyers honnan-hová mátrixát, amelyet a forgalmi modellre terhelve kalibráltunk. A határokat átlépő forgalmak esetében mivel azok könnyebben lokalizálhatók és a felmérés sem igényel annyi erőfeszítést a mért adatokból felszorzással hoztuk létre a tranzit- és magyarországi célforgalmi honnan-hová személygépkocsi mátrixokat. A közúti árufuvarozás adatait tekintve a helyzet korántsem volt egységes. A 3,5 t megengedett hasznos terhelést meghaladó hazai járművek mozgásáról a KSH 2004 óta reprezentatív adatgyűjtést végez. A minta adatok áttekintése azt mutatta, hogy ebben a járműkategóriában ez a mátrixok kidolgozásához megfelelő alapot szolgáltatott. 2

6 A fentieken túl hozzáférhető volt még a BKV által Budapest és agglomerációja területén 2003-ban végzett, háztartásra kiterjedő utazási háztartás felvételnek a budapesti háztartásokra kiterjedő adatállománya is. Látható tehát, hogy az utóbbi években történtek adatfelvételek bizonyos utazási szegmensekre, de alapvető fontosságú és jelentős súlyt képviselő részekről nem voltak friss adatok, úgymint: külföldi járművek forgalma 3,5 tonnát el nem érő megengedett terhelésű hazai tehergépjárművek hazai személygépkocsik. Az adatfelvételek célja az volt, hogy a fenti forgalmi rétegekre kiterjedő közlekedési szokásjellemzők meghatározásához szolgáltassanak megfelelő méretű reprezentatív mintát. Egyértelmű volt, hogy a külföldi járművek forgalmi adatai csak a határállomásokon, vagy az oda vezető útszakaszokon végzett megállításos kikérdezés útján gyűjthetők be. Az sem képezte vita tárgyát, hogy a hazai személygépkocsi forgalom adatainak összegyűjtésére a háztartási utazásfelvétel a legalkalmasabb eszköz. Ez egyúttal a kisáruszállítók forgalmának meghatározásá is lehetővé teszi. Az együttes kezelést az is indokolja, hogy ezt a két járműosztályt az országos forgalomszámlálás sem különbözteti meg. Közel sem volt ilyen egyértelmű a könnyű tehergépkocsik utazási adatainak célszerű meghatározási módszere. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a háztartásfelvétel során azok is kikérdezésre kerülnek, akik napi munkájuk során ezeket a gépjárműveket vezetik, azaz ezek a járműmozgások is bekerülnek az adatállományba, de ez nem biztosított volna elegendően nagy mintát. A munkát felügyelő szakmai testülettel egyetértésben úgy határoztunk, hogy az igen nagy forgalmi teljesítményt jelentő kis- és könnyű tehergépkocsik esetében is szükséges egy, a háztartásfelvétel eredményeivel összevethető, azt kiegészítő adatállomány. Ennek létrehozása érdekében a telephelyi adatkérést elvetve az adott járműkategóriákra célzott megállításos kikérdezés végrehajtásáról döntöttünk. A fenti célok elérése érdekében a KTI szervezésében háromféle adatgyűjtés történt: háztartásfelvétel, határátkelőhelyi kikérdezés és kordonponti kikérdezés. 3

7 A közlekedési szokásjellemzők jelentős részét a háztartások kikérdezéséből nyertük. A járművek vezetőinek út menti, megállításos kikérdezése olyan rétegek felmérését is lehetővé tette, amelyek a háztartásfelvételből kimaradnának. A kérdőívek tartalmi kialakításánál szem előtt tartottuk azt a körülményt, hogy a különböző felvételekből származó adatok végül egy rendszerbe kerülve ugyanazt a célt szolgálják. Jelen anyag az adatfelvételeket a következő felépítésben tárgyalja: A háztartásfelvétel lebonyolítása és eredményei A határokon átlépő forgalmak adatfelvétele A kordonponti felvétel lebonyolítása és eredményei A BKV-tól beszerzett adatok felhasználása A KSH-tól kapott adatok felhasználása 4

8 3. A HÁZTARTÁSFELVÉTELEK 3.1 A háztartásfelvételi kérdőív kidolgozása A kérdőív kialakításánál az alábbi szempontok játszották a fő szerepet: tartalmi teljesség a célforgalmi modellezéshez szükséges adatok területén, legyen alkalmas az utazási láncok feltárására, a kérdések sorrendje tekintse fontosnak a válaszadási hajlandóság megőrzését. Az előkészítő munkafázis során döntés született arról, hogy a háztartásfelvételt jó referenciákkal rendelkező piackutató szervezet végzi majd. Ez egyben azt is jelentette, hogy elegendő a tartalmi vonatkozások tisztázása, a formai kialakítást a piackutató vállalat végzi, igazodva az általa alkalmazott technológiához. A gyakorlott biztosokkal végzett kikérdezés előnye, hogy számítani lehet rájuk a félreértések elkerülésében, a bonyolultabb esetek egyértelműsítésében, a fogalmak szükség szerinti magyarázatában. Ezt kihasználva a kérdéssor összetettebb is lehet. A kérdőív legfontosabb adatai három csoportba sorolhatók: a) Családi adatok A családi adatok értelemszerűen azonosak a család minden tagjára, így csak az első kikérdezettnek tették fel az erre vonatkozó kérdéseket. Az információk egy része a család helyváltozatási potenciálját írja le, pl. az egy háztartásban élők száma, vagy a használatukban lévő különböző kategóriájú gépkocsik száma. (Itt kell kiemelni, hogy a kérdező biztos rátermettségén is múlott, milyen mértékben sikerült feltárni például a cégautókkal végzett magáncélú utazások körét és indokait.) Az információk másik része a család jóléti állapotát írja le. Annak ellenére, hogy a kérdések nem direktek és sokszor csak igen áttételesen kapcsolódnak az elérendő célhoz, a válaszadási hajlandóság ezeknél általában látványosan visszaesik. Ezért ezeket a kérdéseket - negatív hatásuk tovagyűrűzését elkerülendő - általában az interjú végén teszik fel. b) Személyes jellemzők Noha háztartás kikérdezésről beszélünk, voltaképpen az egy háztartásban élők személyes jellemzőit és utazásait gyűjtöttük. Ez azt jelenti, hogy ezekből annyi interjút kellett a 5

9 kérdezőbiztosoknak készíteniük, ahány tagja volt a családnak. Nagyobb létszámú családoknál ez nehezen volt megvalósítható, de ezek esetében egy-két elmaradt interjú nem veszélyeztette az adatfelvétel teljességét. Azt, hogy egy adott létszámú családból hány személyt kellett kikérdezni ahhoz, hogy a teljes körűség szempontja érvényesüljön, táblázatban bocsájtottuk a piackutató vállalat rendelkezésére. A személyes jellemzők minden olyan tényezőt felölelnek, ami szerepet játszhat a mobilitási jellemzők kialakulásában, torvényszerűségeik kialakításában. Ezek első sorban a válaszadó korát, családi és munkahelyi státuszát, iskolai végzettségét írják le. c) Utazási adatok A tapasztalatok szerint az idő múlásával a rutinszerű utazások egyre nagyobb részben feledésbe merülnek. Ennek következtében a kérdések általában csak a kikérdezés előtti nap utazására vonatkoznak. A mai nap utazásainak kikérdezése azért nem felel meg a kitűzött célnak, mert ebben az esetben - minthogy a mai nap az interjú készítésekor még tart - nem beszélhetünk egy 24 órás teljes nap utazásairól. A háztartás-felvétel esetében - szemben a kordonponti kikérdezéssel, ahol a megállított jármű éppen a keresett helyközi utazást gyakorolja - előfordulhat, hogy az interjú alanya, vagy akár az egész család a kérdezett napon nem végzett helyközi utazást. Ez csak látszólag csökkenti a kikérdezés hatékonyságát, ugyanis az utazási szokásoknak az is szerves része, hogy milyen körülmények között milyen mértékben nem utaznak az emberek. Ezek az adatok tehát ugyanolyan fontosak, mint az utazási adatok maguk. A háztartás-felvétel esetén a kérdezőbiztos segítségével mód és idő volt arra, hogy a lebonyolított helyközi utazások részletesen bekerüljenek az állományba, s kifejtésre kerüljön az egyes utazási láncok minél több jellemzője. A táblázatokat és a lehetséges válaszokat áttekintve látható, hogy azok jellegüket tekintve azonosak voltak a kordonponti kikérdezésben szereplőkkel, csak részletesebbek. A napszakok felölelik a 24 órát, részletesebb a járműnek osztályozása, az utazási indokok köre. Mindezek a háztartásfelvétel során feltárható utazások szélesebb körét tükrözik A helyszínek kiválasztása A háztartásfelvétel helyszíneinek meghatározása két lépcsőben történt. Első lépésként az adatfelvétel előkészítése során kiválasztásra került a kistérségek azon sokasága, amely 6

10 számos ismérvet figyelembe véve a közlekedési igényeket tekintve reprezentatív. Ennek részleteit az elméleti előkészítést leíró munkában taglaltuk. Második lépcsőben a már kiválasztott kistérségekben és alkistérségekben kellett meghatározni azt a 300 háztartást, amelyek az adott kistérséget közlekedési szempontból reprezentatívan képviselik. Ezt már a kikérdezést végző piackutató cégek végezték el a KTI és a szakértői testület által megadott szempontok szerint. Az adatfelvételbe bevont kistérségeket az 1. ábra mutatja be. Több, egymástól független szakértői vélemény egybehangzóan alátámasztja azt, hogy 95,5%- os szignifikancia szint eléréséhez egy egy homogénnek tekinthető területen belül elegendő 300 háztartás megkérdezése (ezen belül elég, ha a háztartás tagjainak legalább 75 %-a ad ténylegesen választ). Ebből következően a minden kistérségre kiterjedő adatfelvétel esetén is csak mintegy 50 ezer háztartást kellene megkérdeznünk. Nyilvánvalónak tűnt azonban, hogy a magyarországi kistérségek közlekedési szokásjellemzőik alapján csoportosíthatók olyan módon, hogy egy-egy csoportból elegendő csak néhány, a többi hozzá hasonló kistérséget megfelelően reprezentáló kistérségben elvégezni a felmérést, s így is megfelelő megbízhatósággal becsülhetjük a modell paramétereit. Egyéb kutatásokból ismert, hogy a közlekedési szokásjellemzőket alapvetően a térség település szerkezete, a térség gazdasági fejlettsége, és kilátásai, valamint a térség domborzati viszonyai határozzák meg. Mások a közlekedési szokások egy alföldi és egy dél-dunántúli, egyébként azonos gazdasági fejlettségi szintű területen a domborzati és településszerkezeti sajátosságok miatt. Ugyanígy elmondható az is, hogy nagy valószínűséggel hasonlóak lehetnek a közlekedési szokások jellemzői a hasonló gazdasági fejlettségi szintű és perspektívával rendelkező, hasonló domborzati viszonyok közötti térségekben, még ha földrajzilag viszonylag távol is esnek egymástól (dél-dunántúli és észak-magyarországi aprófalvas, lemaradó térségek). Az előzőek miatt tehát az azonos jellemzőkkel leírható kistérségek osztályokba sorolhatók, s közülük akár egy is elegendő lehetne a csoport jellemzőinek felmérésére. Ebben az esetben kijelölhetnénk egy, a minimális 300 háztartásnál nagyobb mintát azért, hogy fokozzuk a mérés megbízhatóságát. Első javaslatunkban a mintakistérségek sorában, az összes kistérségnek mintegy 43 %-a szerepelt. Ezen belül voltak olyan kistérségek is, amelyeket az úthálózat jellegzetességei miatt további altérségekre kellett osztanunk, ennek megfelelően a megkérdezést mintegy 24 ezer háztartásban végeztettük el. 7

11 1. ábra Az országos célforgalmi felvételben háztartási kikérdezéssel érintett kistérségek Sátoraljaújhelyi kistérség Abaúj-Hegyközi kistérség Encsi kistérség Sárospataki kistérség Kisvárdai kistérség Szerencsi kistérség Salgótarjáni kistérség Tokaji kistérség Pétervásári kistérség Tiszavasvári kistérség Tiszaújvárosi kistérség Mosonmagyaróvári kistérség Nyíregyházi kistérség Egri kistérség Csengeri kistérség Bátonyterenyei kistérség Veresegyházi kistérség Hajdúböszörményi kistérség Nagykállói kistérség Hatvani kistérség Sopron-Fertődi kistérség Hajdúszoboszlói kistérség Kisbéri kistérség Oroszlányi kistérség Budaörsi kistérség Aszódi kistérség Csornai kistérség Sárvári kistérség Püspökladányi kistérség Gyáli kistérség Móri kistérség Ercsi kistérség Szolnoki kistérség Dabasi kistérség Székesfehérvári kistérség Berettyóújfalui kistérség Törökszentmiklósi kistérség Veszprémi kistérség Ajkai kistérség Körmendi kistérség Szeghalmi kistérség Ceglédi kistérség Sümegi kistérség Balatonalmádi kistérség Zalaegerszegi kistérség Mezőtúri kistérség Enyingi kistérség Őriszentpéteri kistérség Fonyódi kistérség Sarkadi kistérség Szarvasi kistérség Kunszentmiklósi kistérség Tabi kistérség Szentesi kistérség Marcali kistérség Kalocsai kistérség Dombóvári kistérség Lengyeltóti kistérség Kiskunhalasi kistérség Kisteleki kistérség Szekszárdi kistérség Nagykanizsai kistérség Szegedi kistérség Bajai kistérség Nagyatádi kistérség Szarvasi kistérség Mohácsi kistérség Siklósi kistérség Sellyei kistérség Bácsalmás kistérség háztartási kikérdezéssel érintett kistérség

12 A magyarországi kistérségek gazdasági fejlettségét és perspektíváit többen is vizsgálták az elmúlt években. Ezen a téren a KSH-ban és az MTA Közgazdasági Kutatóközpontjában folyó munkákat vettük figyelembe. Mindkét intézet számos szempont alapján sorolta be az aktuális kistérségi beosztásnak megfelelően a magyarországi kistérségeket. Mi a kistérségek fejlettségi szintjének besorolásánál az MTA Közgazdasági Kutatóközpontjában, Faluvégi Albert által végzett klasszifikációját vettük alapul. (Faluvégi Albert: Társadalmi gazdasági jellemzők területi alakulása és várható hatásai az átmenet időszakában, MTA - Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest. Műhelytanulmányok MT-DP, 2004/5). A tanulmány mintegy negyven jellemző alapján végzett faktoranalízis segítségével határoz meg öt, egymástól jól elkülöníthető csoportot: dinamikus, fejlődő, felzárkózó, stagnáló és lemaradó (az egyes kistérségek besorolása az idézett mű 20. oldalán található táblázatban szerepel). Mivel a vizsgálatokat a előtti kistérségi besorolás alapján végezték, amikor az ország településeit 150 kistérségbe osztották, szükségessé vált, hogy a jelenlegi beosztásnak megfelelően a korábbi kistérségek egy részét a mai helyzetnek megfelelően felosszuk. Ehhez a felosztáshoz azt vettük figyelembe, hogy a korábban egy kistérségben szereplő települések milyen fejlettségi besorolást kaptak, illetve, a szomszédos kistérség besorolása milyen volt. Nyilvánvaló ugyanis, hogy amikor egy fejlettebb (korábbi besorolás szerinti) kistérség úgy oszlik két újabb kistérségre, hogy a leváló rész mellett egy sokkal fejletlenebb térség található, akkor ezt figyelembe kell vennünk a régebbi, nagyobb területet lefedő kistérségből létrejött két új kistérség fejlettségbeli besorolásánál is. Azaz a korábbi kistérséget meghatározó, az egész terület besorolását alapvetően befolyásoló kistérség legalább a korábbival megegyező fejlettségi besorolást kap, míg a leváló terület inkább a korábbi csatlakozó terület besorolásával azonos besorolású lesz. Amennyiben nem volt a szétváló és a szomszédos kistérség fejlettségi szint szerinti besorolásában különbség, akkor természetesen marad az eredeti besorolás a létrejövő két új kistérség esetében is. Következő osztályozási ismérvünk a kistérség központi településének jellege volt. A központi település jellegét alapvetően a lakosság száma alapján határoztuk meg. Agglomerációs jellegű a kistérség, ha Budapest közvetlen közelében, azzal határosan helyezkedik el, hiszen ezekben külön vizsgálatok nélkül is érezhetően az igazi központ Budapest. Nagyvárosi jellegű a kistérség, ha a központi település lakossága legalább fő, középvárosi, ha a központi település lakossága legalább fő és kisvárosi jellegű, ha a központi település lakossága ennél is kevesebb. Természetesen lehet vitatkozni azon, hogy hol húzzuk meg a határt a középváros minimális és maximális lakossága szerint, vagy esetleg vegyünk figyelembe még más szempontot is, de vizsgálataink szerint hasonló eredményre jutnánk akkor is, ha a középváros lakosságát és fő, vagy hasonló határok között szabnánk meg. 8

13 S végül a harmadik osztályozási szempontunk a kistérség földrajzi elhelyezkedése volt. Ebből a szempontból Magyarországot négy zónára osztottuk. Először is a Dunától keletre és nyugatra elterülő térségekre, majd ezen belül a Dunán inneni területen megkülönböztettük az Alföldet és Észak-Magyarországot, a Dunán túl pedig Észak- és Dél-Dunántúlt. Ez utóbbi esetben eltértünk a hivatalos régió és megye beosztástól, ugyanis Zala megye néhány kistérségét átsoroltuk a Dél-Dunántúlhoz abból a megfontolásból, hogy azok inkább kapcsolódnak a somogyi dombsághoz, mint a Bakony és az Alpok nyúlványaihoz. Ugyanígy eltértünk Pest megye kistérségeinek besorolásánál is a hivatalos régiós és megye beosztástól. A Dunán túl található kistérségeket az észak-dunántúli területhez, a Dunán innen található kistérségek egy részét Észak-Magyarországhoz, egy részét pedig az Alföldhöz soroltuk be. A kistérségeket tehát a fenti három ismérv alapján soroltuk 37 különböző csoportba. Tekintve, hogy ezek között van 11 olyan csoport is, amely csak 1 elemű, valójában 26 csoporton belül kellett vezér kistérsége(ke)t kijelölni. A vezér kistérségek kijelölésénél további szempontokat vettünk figyelembe: a kistérség határmenti, turisztikai jellegű, aprófalvas-e, a központi település dominanciája, valamint az általános iskoláskorú gyermekek aránya. Határmenti a kistérség, ha valamelyik országhatárunk képezi egyik közigazgatási határát. Turisztikai jellegűnek tekintettük, ha olyan közismert turisztikai célpont található benne, mint a Balaton, a Velencei-tó, országos történelmi emlékhely, stb. Sajnos a KSH besorolás ebből a szempontból nem használható, mert gyakorlatilag az ország teljes területét besorolja turisztikai jellegűnek, ennél azért markánsabb megkülönböztetésre van szükségünk a közlekedési szokásjellemzők meghatározásánál. Hasonlóképpen saját számításon alapszik a kistérségek aprófalvas jellegűbe sorolása is: ott, ahol a központi településen kívüli települések átlagos lélekszáma kevesebb, mint 580, a kistérséget aprófalvasnak tekinthetjük. (A központi településen kívüli települések átlagos lélekszáma 1452 fő 40 %-ánál kevesebb lakosú település.) A központi település dominanciáját vizsgálva öt csoportot képeztünk: kiemelkedően domináns, átlagon felüli dominanciájú, átlagos dominanciájú, átlag alatti dominanciájú, nem domináns. Az osztályozás alapja az, hogy a központi település a teljes kistérség lakosságának hány százalékát adja. Nem domináns a központi település, ha lakossága a központi település lakosságának a nem központi települések lakosságának számához viszonyítva az átlagos érték (16,7-szeres!) felét nem éri el, illetve kiemelkedően domináns, ha ennek az átlagos értéknek 9

14 több mint másfélszerese. Átlag alatti dominanciájú, ha ez az arány az átlag %-a között, átlag feletti, ha % között van, egyébként pedig átlagos dominanciájú a központi település. Erre a megkülönböztetésre azért volt szükség, mert a kisváros középváros nagyváros agglomeráció osztályozási skála mellett még jelentős különbségek mutatkoztak az egyes csoportokon belül. S végül különbséget tettünk az egyes kistérségek között abból a szempontból is, hogy mekkora az általános iskoláskorú gyerekek aránya. Erre azért volt szükség, mert az iskolába járás szintén jelentős utazás generáló tényező. Azokat a kistérségeket soroltuk ennek alapján az u.n. kisgyermekes kategóriába, amelyekben az általános iskoláskorúak aránya az átlagos (8,9 %) értéket jóval meghaladta, ugyanakkor a népesség által elvégzett iskolai évfolyamok átlaga a évi népszámláláskor az átlagos (9,31 évfolyam) értéktől jelentősen elmaradt. A kistérségek mellékelt osztályba sorolása, illetve a kiválasztott vezér kistérségek biztosították nem csak azt, hogy a három fő osztályba sorolási szempont szerint rétegzetten is hasonló reprezentativitást érjünk el a kistérségek körében, hanem még az említett szempontok szerint, valamint a települések száma, a kiválasztott lakosság, illetve kistérségi központi lakosság szerint is a 43 % körüli reprezentativitás biztosítható volt. Figyelembe vettük azt is, hogy az egyes megyékben található kistérségek száma alapján is lehetőleg megfelelően reprezentáljunk minden megyét, egyes esetekben azonban az egyéb jellemzők miatti reprezentativitás biztosítása miatt ettől eltértünk (Komárom-Esztergom, Nógrád és Zala megye), de ezekben az esetekben is egy-egy kistérségnek a mintába kerülése már helyreállítaná ezen a téren is a megfelelő reprezentativitást A háztartásfelvétel megszervezése háztartás kikérdezése igen nagy feladat. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy követelményként fogalmazódott meg az, hogy a körülmények homogenitása érdekében a kikérdezést rövid idő alatt kell lebonyolítani. A megkérdezést nem lehetett sokkal előbb elkezdeni, mint szeptember közepe, mivel számos (elsősorban felső-) oktatási intézményben csak akkor kezdődik a szorgalmi időszak. Az adatfelvételt be kellett fejezni a téli időjárási körülmények beállta előtt, mivel az módosítja az egyéni közlekedési viszonyokat. Ez november közepét követően bármikor bekövetkezhet. Az irányító testület korábbi állásfoglalása értelmében a kikérdezést megfelelő referenciákkal és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező piackutató szervezettel kellett elvégeztetni. Csak így volt garantálható a felvett adatok megbízhatósága. 10

15 A feladat elvégzésére ajánlattételre kértük fel az alábbi piackutató cégeket: Medián GfK Hungária Szonda Ipsos TNS Hungary Magyar Gallup Intézet Millward Brown Hungary. A megjelölt határidőre a TNS Hungary és a Magyar Gallup Intézet saját, míg a Medián, a GfK Hungária és a Szonda Ipsos közös ajánlatot tett. A Millward Brown Hungary nem tett ajánlatot. A beérkezett ajánlatokat a KTI tudományos igazgatójának elnökletével a tanácsadó testület tagjaiból felállított bizottság bírálta el. Javaslatuk alapján a KTI ügyvezető igazgatója hozta meg a döntést, amelynek értelmében a GfK Hungária vezetésével, a Szonda Ipsos és a Medián közreműködésével létrejött konzorcium kapta meg a megbízást a háztartásfelvétel elvégzésére. A konzorcium által előkészített kérdőív a pilot adatfelvétel során a Medián által alkalmazott változat alapján készült, figyelembe véve az újabb tapasztalatokat és észrevételeket. A felkészülési időszakban folyamatos egyeztetés folyt a piackutatók és a KTI szakemberei között, annak érdekében, hogy az egyes kérdések értelmezése a konzorciumi tagok munkatársainál azonos legyen. Ennek során a konzorciumi tagok megosztották egymással a kikérdezők felkészítése során felmerült problémák tisztázását, a követendő módszertani elvárásokat. A kitűzött időpontra a konzorcium tagjai készen álltak az adatfelvételi munka megkezdésére A háztartásfelvétel lebonyolítása és eredményei A háztartásfelvételt egységes metodika alapján három piackutató szervezet, a GfK Hungária, a Medián és a Szonda Ipsos párhuzamosan végezte. A három konzorciumi tag illeszkedve kérdező biztosaik területi eloszlásához közel egyenlő részt vállalt a háztartás felvételéből. A rendszeres visszajelzések azt mutatták, hogy az adatfelvétel üteme egyenletes volt, kirívó akadály nem mutatkozott. 11

16 A háztartási kikérdezéseket a megbízott piackutató cégek egységes szoftvert használva, laptoppal felszerelt kérdezőbiztosokkal végezték. A konzorcium a feladatot a szerződésben vállaltaknak megfelelően bonyolította le. A tényleges adatfelvételre szeptember 9-e és október 18-a között került sor. Azért nem lehetett előbb kezdeni, mert az utazási szokásjellemzők felméréséhez a kikérdezést nem kezdhettük a tanév megkezdését megelőzően, ezért a felvételben a tanévkezdést követő első hétvégét lehetett csak figyelembe venni. Később pedig azért nem fejezhettük be, mert már szintén nem átlagos közlekedésű hetek következtek utolsó időpontunk után (október 23-a, november 1-je, illetve a várhatóan már téli időjárási körülmények miatti közlekedési szokásváltozások). Az adatfelvétel során a konzorciummal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, így megbizonyosodhattunk arról, hogy a munka ütemesen halad. Ugyanakkor az előkészítés tekintetében pozitív visszajelzésként értékelhettük azt is, hogy a lebonyolítás során nem jelentkezett semmi olyan kérdés, probléma, amelyet akkor kellett volna megoldani. Minden az előre eltervezett rendben folyt, nem voltak váratlan és ezért nehezen megválaszolható kérdések. A háztartási kikérdezés eredményeként létrejött adatbázist a vállalkozó konzorcium a szerződésben megadott fájlformátumokban bocsátotta rendelkezésünkre. Végeredményben 70 kistérségben, az összesen háztartásban élő emberből hat éven felüli lakost kérdeztek ki. A korábban meghatározott 70 kistérségből ugyanis tíz olyan volt, amelyekben a központi település annyira domináns a többi településsel szemben, hogy gyakorlatilag a kistérség többi településéről alig került volna be háztartás a mintába. Így viszont pontosan az utazások igen jelentős hányadát kitevő kistérségen belüli mozgások maradtak volna ki a felmérésből. 12

17 4. HATÁRÁTKELŐHELYI ADATFELVÉTEL 4.1. Határátkelőhelyi kérdőív kidolgozása A kérdőív kialakításánál három fő szempont játszott szerepet: tartalmi illeszkedés a feladathoz és a háztartás-felvételi kérdőívhez, legyen minél egyszerűbb, igazodva a megállításos kikérdezés sajátosságaihoz, idegen nyelvre fordítva működhessen önkitöltő kérdőívként. Fontos volt, hogy a válaszadó és a kérdező egyformán értelmezze a kérdést. Az utazás végpontjainál fel kellett készülni arra is, hogy olyan megnevezésekkel is találkozunk majd, amelyek nem egyértelműen azonosíthatóak. A pontosítást szolgálta a megye kategória megadása, amit viszont nem mindenki tudott egyértelműen azonosítani. A határátlépési pontok megadására elsősorban a külföldi forgalomban került sor, bár más irányú korábbi adatfelvételeink rámutattak, hogy akadnak olyan hazai kapcsolatok, ahol érdemes külföldi útszakaszt igénybe venni, kétszeri határátlépéssel. Az utazás gyakoriságára és a matrica használatra vonatkozó kérdések viszonylag jól értelmezhetőek voltak. Annak érdekében, hogy az adatlapok célszerűségét megállapíthassuk, minta-adatfelvételt szerveztünk. Ezek tapasztalatai azt mutatták, hogy a kérdések értelmezhetősége általában megfelelő volt. Külön kellett azonban választani a személygépkocsi és tehergépkocsi kikérdező lapokat. A két járműosztálynak szánt kérdések a mintakikérdezés során egy lapon szerepeltek, ami ugyan némileg egyszerűsítette a kérdező biztosok munkáját, ezzel szemben láthatóan sokszor megzavarta a válaszadókat. Ez megnyújtotta a válaszadási időt, ami egyre türelmetlenebbé tette a válaszadót. Másrészt a külföldiek esetében a kommunikációs korlátok következtében a kérdezőbiztos csak ritkán tudott segítséget adni az elbizonytalanodott válaszadónak. Minthogy a minta-adatfelvétel két ütemben bonyolódott le, a változtatások egy részét tesztelni tudtuk a második ütemben. A kapott eredmény megfelelt a várakozásoknak. A kérdőívek végső változatát a mellékletben mutatjuk be. Mivel itt a fő cél a külföldi rendszámú járművek adatainak felvétele volt, így e kérdőíveket 19 nyelvre (német, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, angol, francia, orosz, lengyel, cseh, lett, litván, észt, cseh, török, bolgár, olasz) lefordíttattuk. A lefordított kérdőíveket a sofőrök megértették, így az adatfelvételt ez a lépés jelentősen megkönnyítette. 13

18 2. ábra Az országos célforgalmi felvételben kikérdezett határátkelőhelyek Tornyosnémeti Sátoraljaújhely Záhony Bánréve Salgótarján Beregsurány Balassagyarmat Parassapuszta Rajka Hegyeshalom Csengersima Vámosszabadi Komárom Sopron Esztergom Kópháza Kőszeg Bucsu Ártánd Rábafüzes Rédics Gyula Tornyiszentmiklós Letenye Tompa Röszke Nagylak Barcs Udvar Letenye Drávaszabolcs Hercegszántó határ Nagylak határátkelőhely neve

19 4.2. A határátkelőhelyi adatfelvétel helyszíneinek kiválasztása A kikérdezéssel érintett határállomások kiválasztásánál két szempontot vettünk figyelembe: Egyrészt szerettük volna a lehető legnagyobb számban felmérni az országba bejövő forgalmat, ugyanakkor figyelemmel kellett lennünk arra is, hogy a kikérdezésnek a lehető leginkább költséghatékonyan kell lebonyolódnia. Ezért tehát minden szomszédos ország mentén megkérdezzük a nagyobb forgalmat lebonyolító határállomásokon áthaladó külföldi rendszámú járműveket, ennek révén képet kaphattunk arról, hogy vannak-e, és ha igen, milyen jellegű különbségek a különböző jellegű határállomásokon áthaladó forgalom jellemzői között. A kikérdezésbe bevont határállomásokat a 2. ábrán mutatjuk be A határátkelőhelyi adatfelvétel lebonyolítása A KTI, az MK és a rendőrség szakemberei közösen jelölték ki a KTI által kiválasztott útszakaszokon a járművek biztonságos megállítására alkalmas helyszíneket. A tapasztalat azt mutatta, hogy számos esetben a határállomási kikérdezést magán a határállomáson lehetett elvégezni. Ezekben az esetekben nem volt szükség forgalomtechnikai beavatkozásra, a határállomáson ugyanis a járművek lassan haladtak át, valamint volt elegendő hely megállításukhoz és kikérdezésükhöz szeptember 11-i kezdettel 31 közúti határátkelőhelyen bonyolódott le mérés. Két helyszínen, Sopronban és Salgótarjánban az alacsony mintavételi arány miatt szükséges volt pótlólagos mérésekre is. A mérések során reggel 6:00 és este 18:00 (az idő előrehaladtával napkelte és napnyugta) között mindkét irányt érintő osztályozó keresztmetszeti forgalomszámlálást végeztünk, amelyben a magyar és a külföldi rendszámú gépjárművek is megkülönböztetésre kerültek. Az ugyanebben az időben zajló célforgalmi kikérdezés során a külföldi rendszámú, Magyarország felé tartó személy- és tehergépkocsikat állítottuk meg rendőri segítséggel. A 19 nyelvre lefordított kérdőívet - a kikérdezők segítségével a sofőrök töltötték ki. A kikérdezés egy határátkelőhelyen egy napig tartott A magyar járművek külföldi céljainak adatfelvétele A háztartásfelvétel adatainak vizsgálatakor fény derült arra, hogy a hazai személygépkocsik külföldi utazásairól a háztartásfelvétel nagyon kevés adatot szolgáltatott. A 2008 őszi határátkelőhelyi kikérdezésnél viszont csak a külföldi rendszámú személy- és tehergépkocsik kerültek felmérésre. A kordonponti felmérés jelenthetett volna segítséget, de a részletesebb 14

20 vizsgálat szerint csak Vámosszabadinál, Püspökladánynál és Bucsunál volt nagyobb mennyiségű ilyen adat. A Bizottság ezért felkérte a KTI-t, hogy adjon javaslatot a hazai járművek külföldi útjainak felmérésére. Ennek módja a döntés szerint mintavételes határátkelőhelyi kikérdezés volt, legfeljebb tucatnyi átkelőhelyen. A szakmai szempontok a következők voltak: A nagy hazai forgalmat lebonyolító határátkelőhelyeken legyen kikérdezés A lokális jellegű (kishatárforgalom) határforgalomról is legyen elegendő adat Lehetőleg az összes határszakaszról készüljön felmérés Megvizsgálva a rendelkezésre álló forgalmi, kikérdezési és háztartásfelvételi adatokat a következőkre jutottunk: A szerb, horvát, szlovén és ukrán határszakaszon a nagyforgalmú határátkelők egyben jelentős lokális forgalmat is szállítanak Egyes átkelőhelyeken nagyon alacsony a magyar rendszámú járművek aránya (pl. Nagylak) Számos határátkelőhelyen meglehetősen alacsony a személygépkocsiforgalom (Tornyiszentmiklós, Parassapuszta), így ezeken a helyeken a kikérdezés nem hozott volna elegendő mintaszámot Más átkelőkön a forgalom általánosan kicsi (Barcs, Drávaszabolcs), a mintaszám itt sem volt biztosítható Vámosszabadinál és Bucsunál a kordonponti kikérdezésből rendelkeztünk korlátozott mennyiségű, de megbízható adattal. A fentiek alapján 12 órás, reggel 6:00-tól este 18:00 óráig tartó határátkelőhelyi kikérdezés és keresztmetszeti forgalomszámlálást végeztünk a következő 12 határátkelőhelyen: osztrák határszakasz: szlovák határszakasz: ukrán határszakasz: román határszakasz: szerb határszakasz: horvát határszakasz: szlovén határszakasz: Hegyeshalom, Sopron, Rábafüzes Rajka, Komárom, Salgótarján Záhony (lokális forgalom is) Ártánd, Csengersima Röszke (lokális forgalom is) Letenye (lokális forgalom is) Rédics (lokális forgalom is) Így a határátkelőhelyek jelentős részéről adathoz jutottunk, és mivel a legforgalmasabb határátkelőhelyek felmérésre kerülnek, ezért az összes kilépő forgalom jelentős részét elemezni tudtuk. 15

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben Validálás és bizonytalanságok a modellekben Hálózattervezési Dr. Berki Zsolt Tel.: 06-20-3516879, E-mail: berki@fomterv.hu Miért modellezünk? Mert előírás Nem! "It is impossible to predict the future but

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL Információs társadalom alprogram szakmai konferencia 2011. február 03. Szeged TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Prof. Dr.

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Helyi közforgalmú közlekedési rendszerek tervezése tapasztalatok az elmúlt 20 évből

Helyi közforgalmú közlekedési rendszerek tervezése tapasztalatok az elmúlt 20 évből Helyi közforgalmú közlekedési rendszerek tervezése tapasztalatok az elmúlt 20 évből Dr. Horváth Balázs dékán, tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

Utasszámlálás és célforgalmi felmérés végzése a Volánbusz, a DDKK és az ÉNYKK működési területén, valamint a felmért adatok rögzítése

Utasszámlálás és célforgalmi felmérés végzése a Volánbusz, a DDKK és az ÉNYKK működési területén, valamint a felmért adatok rögzítése 1 MŰSZAKI LEÍRÁS Utasszámlálás és célforgalmi felmérés végzése a Volánbusz, a DDKK és az ÉNYKK működési területén, valamint a felmért adatok rögzítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2 Műszaki szakmai

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások

Fejlődő és leszakadó járások Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

MŰSZAKI LEÍRÁS. tárgyú közbeszerzési eljáráshoz MŰSZAKI LEÍRÁS Közúti határátkelőhelyeken (vagy körzetükben) és az országos vasúthálózat kijelölt vonalain célforgalmi felmérés és/vagy forgalomszámlálás, valamint a felmért adatok rögzítése tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011.

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Egy foglalkoztatottra jutó termelékenység változása, 2000-2004 Százalékos változás az el évhez képest Forrás: Employment in Európa 2005 Egy ledolgozott órára jutó termelékenység

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

TransHUSK és TransHUSK Plus

TransHUSK és TransHUSK Plus TransHUSK és TransHUSK Plus Közforgalmú és egyéb természetkímélő közlekedési kapcsolatok a magyar szlovák határ térségében dr. Siska Miklós KTI NAT-NET-DUNA/DUNAJ Mosonmagyaróvár, 2014. augusztus 26. Néhány

Részletesebben

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 201-222. o. A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Szakálné Kanó Izabella

Részletesebben

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető IX. Forgalomszabályozási Konferencia, 2014. május 29. - Pécs TARTALOM Forgalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési miniszter /2016. ( ) NFM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Támogatás mértéke Ft 70% GINOP felhordó hálózatok fejlesztése a Balmazújvárosi

Támogatás mértéke Ft 70% GINOP felhordó hálózatok fejlesztése a Balmazújvárosi Járás Projekt címe Támogatás összege Támogatás mértéke Projekt azonosító 127 881 600 Ft 70% GINOP-3.4.1-15-2016-00248 fejlesztése a Balmazújvárosi Balmazújvárosi Berettyóújfalui Cigándi Debreceni Derecskei

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben