GAUDIOPOLIS. Foglalkozási terv éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAUDIOPOLIS. Foglalkozási terv 11-12 éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc"

Átírás

1 GAUDIOPOLIS Foglalkozási terv éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc A FOGLALKOZÁS CÉLJAI A szövegekkel való munka részeként elgondolkodtatni a tanulókat arról, hogy milyen értékeket hordoznak az idős emberek, és ők maguk mi mindent tehetnek saját nagyszüleikért, illetve általában az idősekért. Különböző részinformációkból összeépítve a képet, behozni a látóterükbe egy igaz ember, Sztehló Gábor személyét, és felvillantani a háború alatti/utáni gyermekmentő tevékenységét. Képek segítségével megidézni egy kicsit az egykori gyerekköztársaság, világát. A tanulói képességfejlesztés részterületei: a szövegértési képesség fejlesztése egy hétköznapi nyelven írt prospektus, valamint egy zsoltár-részlet feldolgozására építve, az asszociációs képesség fejlesztése, a részletekből az egészre való következtetés gyakorlása szövegelemek, valamint képek felhasználásával, a szókincs fejlesztése a témához kapcsolódó fogalmi körben (szeretetház, szentelés, apartman, zsoltár, nővérhívó, füstjelző, teológia, püspök), az együttműködési képesség fejlesztése csoportmunkák keretében, a térbeli és az időbeli tájékozódás képességének erősítése a témához kapcsolódó helyszín térképen való megkeresésével, egy esemény időbeli behatárolásával, illetve életrajzi adatok időbeni sorba rendezésével, a családhoz való kötődés, és ez által az identitás erősítése a saját nagyszülőkhöz kapcsolódó önálló feladat megoldása révén, az öntevékenységre, a pozitív cselekvésre való belső késztetés erősítése az idős embereknek nyújtható örömről való beszélgetés során, az önálló információgyűjtés vagy a fantázia és önkifejezés fejlesztése a foglalkozás záró feladatának megoldása során. KAPCSOLÓDÁS A NAT kulcskompetenciáihoz: o Anyanyelvi kommunikáció o Hatékony, önálló tanulás o Szociális és állampolgári kompetencia A Nem szakrendszerű oktatás kerettantervéhez: o Mindennapi életünk tudás és képességterület o Szülőföldünk tudás és képességterület 1

2 ELŐKÉSZÍTÉS A szükséges segédletek megfelelő formában és megfelelő mennyiségben való sokszorosítása. Egy nagyméretű Budapest-falitérkép kikölcsönzése az iskolai térképtárból. A technikai eszközök beállítása és kipróbálása. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Számítógép, projektor. A/4-es méretű üres papírlapok, és annyi stift ragasztó, ahány csoport dolgozik majd párhuzamosan. Az osztályterem falán hosszan végigfutó léc annak érdekében, hogy fel lehessen rá tűzni a gyerekek által készített lapokat. SEGÉDLETEK 1. Egy meghívó másolata írásvetítő fóliára nyomtatva. A fóliát a dokumentum felhasználásával helyben kell elkészíteni. 2. Kivetíthető képsorozat a modulban szereplő Szeretetházról 3. Idős embereket ábrázoló csoportkártyák. A kártyákat a képek felhasználásával helyben kell elkészíteni. Annyi portrét kell választani, ahány csoport dolgozik majd, és összesen annyi képre van szükség, amennyi az osztály létszáma. (A megadottak helyett azonban bármilyen más, idős embereket ábrázoló képek is felhasználhatók.) 4. A Szeretetházról készül prospektus egy-egy lapja. A hatféle lapocskát annyi példányban kell sokszorosítani, ahány csoport alakult az osztályban. 5. A prospektushoz kapcsolódó, lyukas szöveget tartalmazó feladatlap. A lapot a csoportok számának megfelelő mennyiségben kell kinyomtatni. 6. A meghívón szereplő idézet a Zsoltárok könyvéből. A dokumentumot helyben kell írásvetítő fóliára nyomtatni. De projektorral is kivetíthető. 7. Az én nagyszüleim Portfolio feladatlap minden tanuló számára külön. 8. Fogalomkártyák csoportalkotáshoz. A cédulákból egyenlő eloszlásban összesen annyit darabot kell előkészíteni, amekkora az osztály létszáma. 9. A meghívón szereplő idézet, amely alatt Sztehlo Gábor neve szerepel. A dokumentumot helyben kell írásvetítő fóliára nyomtatni. De projektorral is kivetíthető. 10. A gyerekek városában, ban készült, kivetíthető felvételek. 11. Csíkokra vágott lapok a csoportok számának megfelelő mennyiségben Sztehlo Gábor életéhez és a létrejöttéhez kapcsolódó információkkal. 12. Az öröm városa Portfolio feladatlap minden tanuló számára külön. (12) 2

3 I. Ráhangolás A FOGLALKOZÁS FELÉPÍTÉSE 1. tanóra 1. Meghívót hozott a postás A tanár írásvetítővel kivetíti annak a meghívónak a képét, amellyel a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség invitálta a címzetteket június 13-án újonnan átadott Szeretetháza felszentelésére. A gyerekek először csak a kép bal oldalán lévő rajzot látják, és megpróbálják kitalálni, hogy milyen eseményre szólhat a meghívó. Utána sorról sorra haladva húzza egyre lejjebb a takaró lapot a tanár. A tanulók mind több információhoz jutnak, és közben folyamatosan tovább találgatnak. Végül közösen összefoglalják, hogy milyen céllal, hová és mikorra szólt a meghívás, s várhatóan mi minden fog ott történni. Egy nagy Budapest térkép segítségével azonosítják azt is, hogy a városon belül körülbelül hol található Békásmegyer, majd egy gyors számítással megbecsülik, hogy mennyi idő telt el a meghívóban szereplő esemény óta. 2. Mit jelentenek a szavak? A gyerekek tanári irányítással megpróbálják értelmezni, mi mindent jelenthet a meghívón szereplő szeretetház, a szentelés és az összegyülekezés kifejezés. II. Új fejlesztő gyakorlatok és feladatok 1. Képek a Szeretetházról A tanár néhány kivetített kép segítségével megmutatja a gyerekeknek, hogy néz ki a lakótelep szomszédságában megépült szeretetház. Elmondja azt is, hogy a ház a nevet kapta, ami (görögül) azt jelenti, hogy az Öröm városa. Közösen latolgatják, vajon miért kapta ezt a nevet az épület. 2. Az otthon lakói (csoportalkotás) Minden tanuló húz egyet egy idős emberek portréit tartalmazó kártyacsomagból, és alaposan megnézi a képet. Megpróbál kialakítani valamilyen benyomást magában az adott személyről, majd megkeresi azokat a társait, akikhez azonos lap jutott. Az egy csoportba kerülő gyerekek megosztják egymással azokat az érzéseiket, amelyek a kép láttán megfogalmazódtak bennük. 3. Mit tudunk az otthonról? Minden csoport megkapja annak a prospektusnak hat lapját, amelyet a Szeretetház bemutatására készítettek el, s a tagok szétosztják azokat egymás között. Ha a csoportok 6 fősnél kisebben, lesz, akinek két lap jut, de ez nem baj, mivel a szövegegységek hossza különböző. Mindenki elolvassa a saját lapján szereplő részt, és aláhúzza benne a legfontosabb információkat. Mielőtt a csoportok elkezdenek dolgozni a prospektushoz kapcsolódó feladatlappal, az osztály a szövegre támaszkodva közösen megpróbálja meghatározni, hogy mit jelentenek a következő kifejezések: apartman, füstjelző, nővérhívó. 3

4 A csoportok ezután megkapják a lyukas szöveget tartalmazó lapot. A feladatuk az, hogy az olvasottakra támaszkodva, írják be a szövegbe a hiányzó szavakat úgy, hogy annak állításai igazak legyenek. III. Lezárás 1. A megoldások ellenőrzése Miután elkészültek, bekezdésenként haladva, csoportonként váltott megszólalással, közösen ellenőrzik, a szöveg kiegészítésének helyességét. 2. Idézet a Zsoltárok könyvéből (a meghívóról) A tanár ezután kivetíti a meghívón szereplő korábban már látott, de nem elemzett idézetet a Zsoltárok könyvéből. Megbeszélik, mit jelent a zárójelben olvasható jelkombináció (Zsolt 71, ). Utána értelmezik a szöveget. Ki fohászkodik, kihez és miért? 3. Az én nagyszüleim (portfolio feladat) A gyerekek azt a házi feladatot kapják, hogy ha módjukban áll, látogassák meg nagyszüleiket, ragasszanak be egy-egy fényképet róluk a lapra, és mindegyik képhez írjanak néhány mondatot arról, hogy mi az, amit a legjobban szeretnek bennük. 4

5 I. Ráhangolás 2. tanóra 1. Az idős emberek értékei Egy-egy rajzszöggel mindenki feltűzi a nagyszüleiről készített képes lapot az osztályterem oldalán végigfutó lécre. (Vagy: ha erre nincs mód, ragasztógyurmával is rögzíthetik a lapokat egy üres falfelületre.) A gyerekek a tanárral együtt egy darabig nézegetik a képeket és a feliratokat. Megállapítják, hogy milyen sokféle értéket képviselnek a körülöttünk élő idős emberek, amivel gazdagítják mindannyiunk életét. Ezután közösen ötleteket gyűjtenek arra vonatkozóan, hogy ők vajon mi mindennel tudnak örömet szerezni a körülöttük élő idős embereknek, hogyan tudják kicsivel szebbé tenni az életüket. 2. Emlékszel, mit jelent? (csoportalkotás) Minden tanuló húz egy kis lapocskát, amelyen az elmúlt órán külön is elemzett fogalmak valamelyike olvasható. Az azonos kártyát húzók csoportot alkotnak, és megpróbálnak olyan definíciót írni a fogalomhoz, amelyben nem szerepel maga a szó. A szóvivők sorban ismertetik a meghatározást, s a többiek feladata, hogy kitalálják, miről van szó. II. Új fejlesztő gyakorlatok és feladatok 1. Mi volt az a? Az osztály közösen felidézi, mit is jelent a Gaudipolis név. A tanár ezután kivetíti azt az idézetet a szeretetház felavatására készült meghívóról, amely alatt Sztehlo Gábor neve szerepel,. Hangosan felolvassa, majd arra kéri a csoportokat, hogy egy lapra írják le, mi minden derül ki számukra ebből a kis szövegből az Öröm városáról: Létezett-e a valóságban vagy sem? Ha létezett, mikor? Kik lehettek a lakói? Mi jellemezhette a város életét? A rendelkezésre álló idő elteltével, váltott megszólalással, minden csoport megoszt a többiekkel egy-egy olyan mozzanatot abból, amit sikerült kikövetkeztetnie a szövegből. A többiek pedig visszajelzik, hogy ők is így gondolják-e vagy sem. Minden állítás mellett megfogalmazzák azt is, hogy szerintük mi utal annak igazságára a szövegen belül. Végül a tanár összefoglalja, és szükség szerint kiegészíti a tanulók megállapításait. 2. lakói A tanár régi fényképeket vetít, amelyek az egykori gyerekvárosban készültek. A tanulók feladata az, hogy jegyzeteket készítsenek arról, mi mindent csinálnak a képeken szereplő gyerekek, és milyennek látják a környezetet, amelyben ezek a gyerekek tevékenykednek. Szóforgóval folytatva, közösen megállapítják, hogy a második világháború végén, romos épületekbe költözhettek be a gyerekek, amelynek helyrehozatalából maguk is kivették a részüket. 3. Sztehlo Gábor és az Öröm városa Utolsóként Sztehlo Gábor kivetített képét nézik meg közösen a tanulók. Megfogalmazzák az arc láttán bennük kialakuló benyomásokat, és megpróbálják kitalálni, mi volt a képen látható személy foglalkozása. Elmondják azt is, miből 5

6 következtetnek erre. Ezután kis papírcsíkokat kapnak a csoportok, amelyeken néhány életrajzi információ szerepel Sztehlo Gáborral kapcsolatban. A feladatuk az, hogy a csíkokat időrendi szempontból helyes sorrendben ragasszák fel egy lapra. Váltott megszólalással közösen ellenőrzik a megoldások helyességét. Röviden értelmezik, mit jelent a teológia és a püspök kifejezés, valamint azt, hogy miért kellett a háború idején menteni a zsidó gyerekeket. III. Lezárás 1. A két kapcsolata Az osztály tanári irányítással elgondolkodik azon, vajon mi minden köti össze a két t, amelyek megszületése között több, mint 50 év telt el. 2. Házi feladat (a portfolioba) A gyerekek kétféle feladat közül választhatnak a téma lezárásaként: a) Önálló kutatómunka keretében megpróbálhatják kideríteni, hogy mennyi ideig létezett a Sztehlo Gábor irányítása alatt megszületett, és mi lett a későbbi sorsa. b) Saját elképzeléseik szerint fogalmazást írhatnak az Öröm városa címmel, amelyben azt mutatják be, hogy szerintük milyen az a világ, illetve közösség, amelyben egy mai gyerek a lehető legjobban érzi magát. Követő tevékenységek A következő óra elején meg kell hallgatni azokat az információkat, amiket a gyerekek össze tudtak gyűjteni történetével kapcsolatban. Néhány önként jelentkező tanuló pedig felolvashatja a fogalmazását. A lefűzés előtt azonban az összes lapot érdemes beszedni, majd néhány soros szöveges formában, személyre szólóan értékelni, s így adni vissza a gyerekeknek. Ha a téma felkeltette a tanulók érdeklődését, és van rá mód, érdemes közösen megnézni a Valahol Európában című filmet, amelyhez kapcsolódóan egy hosszabb beszélgetés keretében, tovább lehet szőni a témához kapcsolódó gondolatokat. 6

7 KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK A TANÁR SZÁMÁRA Szómagyarázatok Szeretetház: több idős ember egy központban való gondozására létrehozott intézmény. Szentelés: valaminek a felavatása / megnyitása egyházi szertartás keretében. Zsoltár: az Ószövetség egyik könyvében található vallásos ének. Istent dicsőítő költemény. Apartman: kibérelhető lakás, amelyben nemcsak szoba, fürdőszoba és wc van, hanem az önellátáshoz szükséges eszközökkel felszerelt konyha is. Füstjelző: elektromos biztonsági szerkezet, amely hirtelen megszólaló hanggal jelzi, ha a környezetében füst (vagy tűz) keletkezett. Nővérhívó: olyan jelző berendezés, amelynek segítségével a helyiség elhagyása nélkül is jelt adhatnak az idős emberek az orvosi szobában ülő ügyeletes nővérnek, ha rosszul érzik magukat. Ezeknek a meghatározásoknak (vagy tetszés szerint átalakított változatuknak) a felhasználásával véglegesíteni lehet azokat a fogalomkártyákat, amelyek a foglalkozáshoz kapcsolódóan kerülnek be az osztály közös fogalomtárába. A prospektushoz kapcsolódó feladatlap megoldásai A szeretetház a fővároshoz közel, Budakalász határában áll. Az épület három szintjén összesen 64 apartman található. Az otthonba 2009 januárjától lehet beköltözni. Az apartmanok többségének alapterülete 24 m 2, de van hét nagyobb is. A lakásokhoz hűtőszekrénnyel felszerelt teakonyha is tartozik. Az otthonban egy- vagy kétágyas elhelyezés igényelhető. A lakók biztonsága érdekében minden apartmanban van füstjelző és nővérhívó. A szobákba be van kötve a telefon és a kábeltévé. A szeretetház békásmegyeri evangélikus központ része. A központban számos programon vehetnek részt az otthon lakói. Orgonakoncertek, filmvetítések és különféle előadások várják az érdeklődőket. De az otthon közösségi helyiségei is fel vannak szerelve televízióval, hifiés DVD-berendezéssel. Étkezésre az otthon közös éttermében van lehetőség. A szeretetházban 24 órás orvosi ügyelet van. Azoknak, akik mozogni szeretnének, speciálisan felszerelt tornaterem áll a rendelkezésükre az épületben. A ház szeretettel vár mindenkit, függetlenül attól, hogy vallásos-e vagy sem. Az apartmanok és az ellátás havi díja ezer forint között van, az elhelyezéstől függően. A jelentkezési lapot a honlapról lehet letölteni, és postán kell beküldeni a 1038 Budapest, Mező u. 12. címre. 7

8 A (Zsolt 71, ) jelkombináció feloldása Biblia, Ószövetség, Zsoltárok könyve, 71. vers, 1., 3. és 9. sor. Háttérinformációk a foglalkozás témájához Sztehlo Gábor ( ) evangélikus lelkész volt. Teológiai tanulmányait Sopronban, majd ösztöndíjasként Finnországban és Németországban végezte. Gyülekezetet szervezett Hatvanban, majd Nagytarcsán, ahol bentlakásos népfőiskolát is alapított tól Budapesten ifjúsági, missziós, majd korházi lelkész volt. (Forrás: Magyar nagylexikon) Amikor 1944 tavaszán megindult a magyarországi gettósítás, Sztehlo Gábort azzal bízta meg egyháza, hogy a Református egyházzal közösen létrehozott Jó Pásztor Egyesületen keresztül szervezzen mentőakciókat, elsősorban gyermekek számára. Sztehlo Gábor néhány hét alatt 32 gyermekotthont hozott létre lakásokban, kisebb-nagyobb családi házakban, villákban a Nemzetközi- és a Svájci Vöröskereszt anyagi támogatásával. Mindezt illegálisan, vagyis titokban, rejtőzködve kellett megcsinálnia, hogy a hatóságok rá ne jöjjenek. Ezekben az Intézetekben mintegy 1500 gyermek, s az őket ellátó kb. 500 felnőtt lelt menedéket. A háború közeledtével a helyzet egyre veszélyesebbé vált, s mégis valamennyien, akik hozzá menekültek, túlélték az üldöztetés és a háború poklát. Sok gyermekért nem volt, aki érte jöjjön a háború után. Sztehlo Gábor ezeket az árvákat és ágrólszakadtakat nem engedte szélnek, hanem továbbra is otthont adott a számukra - most már nem 32 kicsi, hanem egy nagyobb gyermekotthonban. Áradó szeretetével megpróbálta pótolni a pótolhatatlant: a szülői otthon melegét. Ezt a tevékenységét 1951-ig folytathatta, ekkor intézetét államosították 1972-ben a magyarok közül elsők között kapta meg Izrael államának azt a kitüntetését - a Jad Vasem érem, vagy magyarul az Igaz Ember emlékérem - amelyet azon nem zsidó emberek elismerésére alapítottak, akik a Holocaust idején zsidókat mentettek meg (Forrás: 8

A PÁL UTCAI FIÚK. Foglalkozási terv 11-12 éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc

A PÁL UTCAI FIÚK. Foglalkozási terv 11-12 éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc A PÁL UTCAI FIÚK Foglalkozási terv 11-12 éves tanulók számára Időtartam: 2 x 45 perc A FOGLALKOZÁS CÉLJAI Az időben zajló változások felfedeztetése két egymástól 120 évnyi távolságra lévő korszak gyermek-

Részletesebben

A SZOLIDARITÁS ÉJSZAKÁJA

A SZOLIDARITÁS ÉJSZAKÁJA P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N SZOLIDRITÁS ÉJSZKÁJ modul szerzôje: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_44 TNÁRI SZOLIDRITÁS ÉJSZKÁJ 10. ÉVFOLYM 571 MODULVÁZLT

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

AKIKEN ÁTLÉPTEK AZ ORSZÁGHATÁROK

AKIKEN ÁTLÉPTEK AZ ORSZÁGHATÁROK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AKIKEN ÁTLÉPTEK AZ ORSZÁGHATÁROK (SZELMENC, A KETTÉZÁRT FALU) A modul szerzôje: Szekszárdi Júlia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYAM SZKA_210_33

Részletesebben

A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával TANÁRI KÉZIKÖNYV A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával Elnöki köszönto Lengyel Lajos ÚTMUTATÓ A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Fábián László Köszöntoje Kedves Olvasó! Egykori aktív sportolóként

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Kooperatív tanulási technikák. A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci

Kooperatív tanulási technikák. A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci Kooperatív tanulási technikák A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a tanulók intellektuális képességeinek,

Részletesebben

ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK

ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK IV. évfolyam Tanári kézikönyv A foglalkozások során felhasználandó eszközök listája: Mennyiség Eszközök Tevékenység 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tanári kézikönyv X X X X

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA NYELVTANÍTÁS MÁSKÉPPEN AVAGY AZ ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA A DIFFERENT

Részletesebben

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

Tanári útmutató. a Nyomozás Budapesten sorozat Irány: a Budai vár! című projektnapjának megszervezéséhez

Tanári útmutató. a Nyomozás Budapesten sorozat Irány: a Budai vár! című projektnapjának megszervezéséhez Tanári útmutató a Nyomozás Budapesten sorozat Irány: a Budai vár! című projektnapjának megszervezéséhez 1. Célok A tevékenységsor egy kincskeresős nyomozás keretébe ágyazva kívánja elősegíteni, hogy a

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben Matematika A 3. évfolyam Számok valóságtartalma a 100-as számkörben 1. modul Készítette: zsinkó erzsébet (Wéber Anikó ötleteinek felhasználásával) matematika A 3. ÉVFOLYAM 1. modul SZÁMOK VALÓSÁGTARTALMA

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk!

Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk! Történelemtanítás a gyakorlatban Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk! Az utolsó 10-15 év alapvetően változtatta meg a tizenéves korosztály információszerzési, tanulási módszereit. A

Részletesebben

VÁRVÉDŐ HARCOK ÉS A VÉGVÁRI VITÉZEK TARTALOMJEGYZÉK

VÁRVÉDŐ HARCOK ÉS A VÉGVÁRI VITÉZEK TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Pedagógiai munkánk során többször tapasztaltuk, hogy a társadalom marginalizálódó csoportjaihoz tartozó családok gyermekeiben az Európához tartozás tudata nem alakult

Részletesebben