(PÉNZÜGY) B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A. (Bővített kiegészítő melléklet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(PÉNZÜGY) B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A. (Bővített kiegészítő melléklet)"

Átírás

1 2014. február 04. A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA KÖLTSÉGVETÉSI ÉVÉNEK GAZDÁLKODÁSÁRÓL (Bővített kiegészítő melléklet) (PÉNZÜGY)

2 Tartalom Szöveges beszámoló Kiegészítő melléklet... 1 a Budapesti Ügyvédi Kamara évi gazdálkodásáról... 1 (Pénzügy)... 1 I. A 2013 évi beszámoló sarokszámai... 3 II. Szabályozási környezet... 3 III. Költségvetési sorok részletezése... 3 (I) Bevételek... 3 A.) Tagdíj és egyéb bevételek... 3 B.) Pénzügyi műveletek eredménye... 4 (II.) Bérjellegű kiadások... 4 (III.) Egyéb személyi jellegű kiadások... 6 (IV.) Fenntartási kiadások... 7 (V.) MÜK hozzájárulás... 9 (VI. Memento támogatás... 9 D) Nagy összegű beruházások és projektek... 9 E) A Székház Kft. gazdálkodása F. JogTudorPlusz Ügyvédi Szolgáltató Kft. gazdálkodása

3 I. A 2013 ÉVI BESZÁMOLÓ SAROKSZÁMAI A számviteli előírások szerint készített számviteli beszámoló időszaka: 2013.január 1. és 2013.december 31. A számok a kettős könyvviteli elszámolás alapján kerültek a költségvetésbe, annak felépítése a megszokott pénzügyi szemléletet tükrözi. A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) 2013 évi számviteli beszámolója alapján a kamara alapfeladataiból származó működési jellegű eredmény e Ft. Ebből a tárgy évben könyvelt JogTudor szolgáltatás realizált költségeinek levonásával ( e Ft), a számvitel szerinti tényleges működési eredmény e Ft. Ennek fedezetét az előző év (330 M Ft) megtermelt eredménye nyújtotta, lásd 2013.Eln. 470/07/12. sz év azonos időszakának működési jellegű eredménye e Ft volt. A 2013 évre tervezett működési jellegű eredmény e Ft. Az eltérés okait tételesen lásd a III. fejezetben. Tárgy évben a tagdíjkedvezményre vonatkozó ügyvédi kérelmek nagysága az előző időszakhoz képest megnövekedett, kamarai tagságuk szüneteltetésével is többen éltek. A 2013 évi tagdíj tervezés a létszámnövekedés stagnálására épült, a tények alapján viszont ezen felül minimális létszám csökkenés is bekövetkezett. A Kamara 2011 évtől kettős könyvvitelt visz, mely pontosabb áttekintést ad a valós gazdasági helyzetről, tervezhetőbbé válnak a költségvetési fejezetek. A beszámolót ennek ellenére a megszokott, pénzforgalmi szemléletben készítettük el, a tárgy év az adott időszak (tagdíj) bevételeit és költségeit tartalmazza. A Kamara költségvetést és költségvetési beszámolót is készít, amit a közgyűlés hagy jóvá. II. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET A BÜK köztestület, amely a Számvitelről szóló évi C. törvény szempontjából egyéb szervezet -nek minősül, számvitelére a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet szabályai vonatkoznak. A gazdálkodás kereteit az Ügyvédi Törvény szerint a Közgyűlés által elfogatott költségvetés jelöli ki és arról a költségvetési beszámolóval kell elszámolni. A szakmai kamarák pénzeszközeiket kötelesek pénzforgalmi számlán tartani. III. (I) KÖLTSÉGVETÉSI SOROK RÉSZLETEZÉSE Bevételek A.) Tagdíj és egyéb bevételek 2013 évi tény: e Ft 2013 évi terv: e Ft 2012 évi tény: e Ft 3

4 1. Tagdíjból származó tárgy évi bevétel az előző évi 98,34%-a. A tervhez viszonyítva a tény közel azonos értéket eredményezett (99,37%). Bírság, pótdíj bevétel soron a tény 45,18%-al több, mint az előző időszak. Bírságból 12 M Ft, pótdíjból 26 M Ft bevétel realizálódott. A növekedésnek jelentős szerepe volt az április havi elnökségi ülésen elfogadott határozatnak, miszerint a befolyt összeg elsődlegesen a pótdíj kiegyenlítésére könyvelendő. Tervezésnél az óvatosság elve érvényesült, hiszen a tagdíjfizetési hajlandóság az előző évben is visszafogott volt. 2. Konferenciák, rendezvények bevétel soron a tárgy évi bevétel e Ft, előző évben 866 e Ft, terv 900 e Ft. havi rendszerességgel működő Szalay szalon, kamarai estély részvételi díja A növekedés a kamarai élet élénkülését mutatja. 3. Kiegészítő tevékenység bevétele e Ft, előző évben e Ft. Közel azonos nagyságrendű a tervezetthez viszonyítva, terv e Ft. hirdetési díjak, szárazbélyegző, talártartó, igazolvány, fénymásolás, pótvizsga díj 4. Egyéb jellegű bevétel e Ft, mely a kamara különböző helyiségeinek bérbeadásából származik. Előző évi tény adat e Ft, terv adat 550 e Ft. terembérlet, büfébérlet B.) Pénzügyi műveletek eredménye 2013 évi tény: 64 e Ft 2013 évi terv: 40 e Ft 2012 évi tény: 101 e Ft A projektek megvalósítása miatt a tárgy évben kevesebb összegű lekötéseket lehetett eszközölni, továbbá a kamatlábak folyamatos csökkenése kevesebb pénzügyi eredményt realizált én a lekötött betétek összege: ,- Ft. Előző évben a tagdíjból befolyt bevételekből magasabb összeget lehetett lekötni kedvezőbb kamatlábak mellett én ,- Ft volt a lekötött betétek összege. C.) Költség és kiadás sorokon összességében az éves tervszám alatt maradtunk. (A következő tételek hivatkozási száma megegyezik a költségvetési beszámoló táblázatában hivatkozott sorszámokkal.) (II.) Bérjellegű kiadások 2013 évi tény: e Ft 2013 évi terv: e Ft 2012 évi tény: e Ft 4

5 A tárgy évi tényleges felhasználás a tervezett összeg 90,26%-a, előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 7,61%-al több a felhasználás. Részletes kifejtése a következő pontokban található. II./1. Kamarai tisztségviselők tiszteletdíja e Ft, mely a tervezett összeg ( e Ft) 93,34%-a. Előző időszakban e Ft. Tisztségviselők javadalmazási rendszere Eln. 470/03/12. számú határozat alapján történt: - elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, fegyelmi főmegbízott, fegyelmi bizottság elnöke, fegyelmi megbízottak és titkárok: havi gyakorisággal - fegyelmi bizottság tagjai és jegyzői: éven belül két alkalommal - a többi bizottság illetve azok elnökei: év végével II./2. Fő - és részfoglalkoztatású alkalmazottak bruttó munkabére: e Ft, mely a tervezett összeg ( e Ft) 86,90%-a. Előző év felhasználása e Ft. Létszámalakulás (fő): 2013 év 2012 év ügyintézők, titkárnő ügyfélszolgálat, iktatás 3 3 könyvtáros 1 2 rendszergazda 1 1 pénzügyi munkatárs 3 3 szolgáltatási, projekt, informatikai menedzser 3 1 programfejlesztők 3 0 üzemeltetés, porta, takarítás 4 5 Összlétszám: II./3. Megbízási díjak ( Ügyvédszakmai feladatok analitikai gyűjtő) e Ft, mely a tervhez ( e Ft) képest 65,36 %-os felhasználást jelent. Költségmegtakarítás nagy része a különböző projektekre szánt kiadások visszaszorításából ered kamarai tagok részére adótanácsadás, ügyvédjelölti iskola oktatói, egyéb konferencia előadói, perbeszédverseny és Nagy Judit díj díjazottai 5

6 II./4. Megbízási díjak ( Hivatalszakmai projektek analitikai gyűjtő) ténylegesen csak a külső bérszámfejtés értéke jelenik itt meg, mely e Ft. A terv (7.407 e Ft) többi tétele nem került felhasználásra. Előző évben a tényleges felhasználás e Ft. II./5. Megbízási díjak ( Program projektek analitikai gyűjtő) tényleges felhasználása e Ft, terv e Ft, előző évi felhasználás e Ft. A tervezethez képesti túllépést az informatikai rendszer tervezéskor még nem ismert-, továbbfejlesztési igénye indokolja, figyelemmel a kamara 2014-es növekvő feladataira is (jogtudor szolgáltatás, matrica, letétkezelés, beszámoló letétbe helyezés) ügyviteli és számviteli folyamat szervezése, tanácsadása (tény e Ft) ügyféloldali nyitott informatikai igények szakmai értékelése, kezelése, támogatása (tény e Ft) II./6. Megbízási díjak (Műszaki fenntartás) tényleges felhasználása e Ft, a tervezetthez ( e Ft) képest 15,21 %-os többlet felhasználást jelent. Többletfelhasználás a számítógépes hálózat víruskövetés számának megnövekedése miatt keletkezett portaszolgálat, irattározás, takarítás, szoftverkövetés és egyéb irodaeszközök karbantartása II./7. Betegszabadság soron a tényleges felhasználás 929 e Ft. Az alkalmazottak betegszabadságát 15 napig a kamara fizeti. Tervadat 800 e Ft, előző évi felhasználás 727 e Ft. II./8. Bérek járulékai, bérjellegű juttatások közterheinek tényleges felhasználása e Ft, mely a tervnek 90,06 %-a ( e Ft). Előző évi tényleges felhasználás e Ft. A tétel a II./ 2-es sorral együtt mozog. II./9. Önkéntes nyugdíjpénztári juttatás az alkalmazottak részére, mely a bruttó bér 5%-a, azaz e Ft, 83,86 %-a tervezettnek (5.337 e Ft). Előző évben a tény e Ft volt. A tétel az II./ 2-es sorral együtt mozog. (III.) Egyéb személyi jellegű kiadások 2013 évi tény: e Ft 2013 évi terv: e Ft 2012 évi tény: e Ft Egyéb személyi jellegű tényleges kiadások összességében a tervnek a 79,23 %-a Költségmegtakarítás a dolgozói jutalomkeret részbeni, valamint a vendéglátás, reprezentáció keretösszegének költségtakarékos felhasználásából ered. III./1. Célprémium, jubileumi jutalom tényleges felhasználása e Ft, mely 42,50 %-a tervezett összegnek (7.400 e Ft). Előző évi tényadat e Ft. A tervezett jutalomkeret csökkentett mértékben került felhasználásra a tárgy évben az alkalmazottak részére. III./2. Tisztségviselők javadalmazása a II./1. soron található. 6

7 III./3. Irodai ügygondnokok tényleges díjazása e Ft, a keretösszeg (2.499 e Ft) 18,85 %-os többlet felhasználás mellett. Előző évi tényadat e Ft. III./4. Pénzmosási ellenőrzés bérjellegű kiadások sorra átcsoportosítva. III./5. Alkalmazottak segély jogcímen 458 e Ft volt az eseti kifizetés. Tervezett összeg 300 e Ft, előző évi tény 200 e Ft. III./6. Étkezési hozzájárulás e Ft, mely 18,68 % többlet felhasználást jelent a tervezett költséghez képest (1.804 e Ft). Előző évi tény e Ft. III./7. Természetbeni juttatások e Ft, amely 10,63 %-os többletfelhasználást jelent a tervezett összeghez (8.057 e Ft) képest. Előző évi tény e Ft. Kamarai alkalmazottak részére biztosított természetbeni juttatás, melynek mértékéről évente elnöki utasítás rendelkezik az SZJA törvényben meghatározott kereten belül. szép-kártya, utazási költségtérítés, beiskolázási segély III./8. Belföldi kiküldetés, szállás költség e Ft, mely 60,86 %-a a tervezett összegnek (5.731 e Ft). Előző évi tény e Ft. belföldön megrendezett konferenciák részvételi díja, utazási költsége, alkalmazottak munkába járási költsége III./9. Külföldi kiküldetés, szállás költség e Ft, 64,79 %-os felhasználása a tervezett összegnek (8.600 e Ft). Előző év tény e Ft. nemzetközi konferenciák részvételével kapcsolatos (többek között: IBA, UIA, CCBE), utazás, szállás költség III./10. Vendéglátás, reprezentáció e Ft, mely 82,02 %-os felhasználás a tervnek ( e Ft). Előző évi tény e Ft. elnökségi ülések, eskütétellel kapcsolatos, konferenciák, rendezvények, szakmai napok reprezentálása, karácsonyi ajándékozás, mikulásünnepség költségei III./11. Közéleti célcsoportok támogatására felhasznált e Ft, 89,82 %-os terv felhasználás mellett (terv e Ft, előző évi tény e Ft). (IV.) ügyvéd özvegyek segélyezése, aranydiplomások költségei, egyéb kulturális események, ügyvédjelölti rendezvények támogatása. Fenntartási kiadások 2013 évi tény: e Ft 2013 évi terv: e Ft 2012 évi tény: e Ft A tényleges felhasználás a tervezett költség 91,37%-a, az előző év azonos időszak viszonylatában 95,80%-a. A kamara működéséhez szükséges kiadások költségtakarékos szemlélet figyelembevételével történtek. 7

8 IV./1. Közüzemi költségek tényleges felhasználása e Ft, ez a tervezett összegnek a 91,71%-a ( e Ft). Előző évi tény e Ft. áram, víz, szemétszállítás, közös költség IV./2. Egyéb irodai költségek tényleges felhasználása e Ft, ez a tervezett összegnek a 74,42%-a ( e Ft). Előző évi tény e Ft Költségmegtakarítások a kamarai apparátus működéséhez szükséges kiadások megszigorítása terén, élő szerződések felülvizsgálata (pl. telefon, internet költség radikális csökkentése, közvetlen munkaterületen használt fénymásolók felszámolása: - tisztítószerek 2013 évi felhasználása: e Ft, tervezett összeg: e Ft, az előző évi tény: e Ft - irodaszerek 2013 évi felhasználása: e Ft, tervezett összeg: e Ft, az előző évi tény: e Ft IV./3. Pesti Ügyvéd lap soron a tényleges felhasználás e Ft, a tervezettnek ( e Ft) 111,90%-a, előző évi tény e Ft IV./4. Ügyvédek lapja soron a tényleges felhasználás e Ft, a tervezettnek ( e Ft) 95,30%-a, előző évi tény e Ft A folyóiratok az aktív ügyvédek, alkalmazott ügyvédek részére folyamatos információt biztosítanak havonta illetve hat alkalommal. Költségei létszámfüggő, mely negyedéves statisztika alapján módosul. IV./5. Biztosítási díjak tárgyévi összege 770 e Ft, a tervezett (1.000 e Ft) 76,96%-a, előző évi tényleges kiadás 873 e Ft. A kamara tulajdonát képező ingatlanokra kötött vagyonbiztosítási díj. IV./7. Rendezvények, konferenciák részvételi költségei tárgyévben e Ft, mely a tervezettnek (8.166 e Ft) a 70,10 %-a. Előző évi tényadat e Ft Szalay szalon rendezvényi díja, egyéb konferenciák költségei, kamarai estély költségei, mikulás ünnepséggel összefüggő díjak IV./8. Székház Kft-től származó költség e Ft, mely a kamara által használt, de a kft által beszerzett tárgyi eszközök tárgy évi amortizációjának 10%-os árréssel átszámlázott összegét tartalmazza. Tervezett összeg e Ft, előző évi tény e Ft. Ezen költségsor mindaddig fenn marad, még a beszerzett eszközök bekerülési értéke nullára le nem íródnak. IV./9. Informatikai szolgáltatás tárgy évi költsége e Ft, a tervezett összeg (9.677 e Ft) 108,42%-a. Előző évi tény e Ft. zökkenőmentes technikai háttér működtetéséhez szükséges külső szolgáltatók igénybevétele (domain, honlap, , OneNet üzleti ADSL és fix IPC, tanúsítvány, időbélyegző) 10. Tagfelvétellel kapcsolatos tényleges költség e Ft, a tervezett költségnek 177,46%- a (1.805 e Ft). Előző évi tény e Ft. Költségtúllépés oka a régebbi időszakban beszerzett igazolványtokok pótlása. 8

9 oklevél, fotózás, egyéb költség IV./11. Igazolványcsere tárgyévi költsége e Ft, mely a tervezett összeg (10 M Ft) 43,75%-a. A költség 1750 db igazolványcserét tartalmaz. (V.) MÜK hozzájárulás V./1. MÜK tárgy évi tagdíja e Ft, átlagosan fő aktív ügyvéd létszám után évben: e Ft, 5971 fő aktív ügyvédek után évben: e Ft, 6409 fő aktív ügyvédek után Tagdíj hozzájárulás mértéke 2011 évben ,- Ft/fő, 2012 évben ,- Ft/fő, 2013 évben15.000,- Ft/fő volt. V./2. MÜK projektek e Ft, 86,95 % a tervezett összegnek (1.530 e Ft). Előző évi tény e Ft. A MÜK 2011 évtől a közös projekteket saját hatáskörben bonyolítja. (VI. Ügyvédnappal kapcsolatos költségek, védői konferencia részvételi díja Memento támogatás VI./1. Mementó e Ft, közel azonos a tervezett összeggel (8.040 e Ft). Évente általában két alkalommal 600 Ft/fő aktív és szünetelő ügyvédek után fizetett hozzájárulás évben figyelembe vett átlagos létszám 6660 fő (7.993 e Ft) 2011 évben figyelembe vett átlagos létszám 6508 fő (7.809 e Ft) D) Nagy összegű beruházások és projektek Tárgyévben megvalósult beruházás és projektfinanszírozás összege 246 M Ft (tervezve: M Ft), előző évi tény 100 M Ft. a.) ingatlan beruházás: 157 M Ft - Szemere u. 8. és 10. szám alatti irodák kialakítása (tervezési díj: 18 M Ft, kivitelezési díj: 122 M Ft, villamos, bádogos és egyéb munkák díja: 8 M Ft) - Szalay utca 7. szám alatti épület díszterem és annak ablakai, folyosói üvegdíszítése 9 M Ft b.) a kamara számítógépparkjának cseréje, egyéb rendszerek kiépítése: 11 M Ft c.) e-lexiosz (saját) projekt fejlesztése: 58 M Ft d.) BÜK honlap teljes megújulása: 9 M Ft e.) Arhitel projekt I. előkészítése: 11 M Ft A tervezett beruházások, finanszírozások általában külön döntésfüggőek voltak, azokra a költségvetési keretösszegek biztosítottak fedezetet. Ezek egy részében konkrét felhasználásra alapot adó szakmai döntés született a feladatok költségvetési évre történő 9

10 időzítéséről, másokat a középtávú megvalósítás síkjában kellett tartani. Ilyen, napirenden tartott, de később megvalósítandó projektek voltak: o digitális könyvtár kialakítása, tervszáma 33,6 M Ft o ügyvédi közirattár kialakítása és szoftvervásárlása, tervszáma 4,7 M Ft o tagok saját (minta) ügyvédi honlap, ügyvédi levelezés, telefonvonal, fax, tervszáma 3 M Ft o nagymélységű ingyenes e-jogi adatbázis szolgáltatás (JogTudor) 150 M Ft (a projekt megvalósult, de a tervezett forrás jelentős mértékű tárgyévi megtakarítása mellett) o az igazságügyi ágazatban összehangolt e-learning keretrendszer megvásárlása, tervszám 25 M Ft o Arhitel II. és Depo itiv I. (biztonsági jel, letét- és mérleg bejelentési országos rendszerek) ezen kamarai közfeladati projektek finanszírozási igényének fedezete (nem került felhasználásra). A tervszám 500 M Ft. Ezt a nagyságrendet, mint teljes mértékben visszatérülő, a közös ügyvédi közfeladati ügynökségi szervezet likviditását biztosító, a BÜK által nyújtandó hitelkeretet vettük számításba. o ingatlan beruházás további folytatásához szükséges tervköltség (nem kezdtünk bele a díszterem, az emeleti szint felújításába és az udvar lefedésébe, más beruházásokat elvégeztünk) A számok tükrében megállapítható, hogy a kamara a költségtakarékos gazdálkodás elvét 2013 évben is betartotta. E) A Székház Kft. gazdálkodása Korábban a Székház Kft.-ben ( ig) végzett tevékenységeket a BÜK 2011 évtől saját feladatkörébe visszavette, a társaság alvó állapotba került. - bérbeadási tevékenységek, szárazbélyegző, fénymásolási díj, rendezvények lebonyolítása Tulajdonosi kör és azok aránya f.) BÜK többségi (90%) g.) MÜK kisebbségi (10%) Székház Kft. kettős könyvvitel szerinti mérleg szerinti eredménye évben: e Ft évben: e Ft évben: e Ft A korábban beszerzett tárgyi eszközök beszerzése után elszámolt tárgy évi amortizáció miatt veszteséges a társaság, gazdasági tevékenységből sem eredménye, sem vesztesége nem keletkezett. 10

11 Ugyanakkor konszolidált szemlélettel az elmúlt év kamarai gazdálkodásának áttekintésekor a Székház Kft. eredményét is figyelembe kell venni, mivel az szerves részét képezi a Kamara gazdálkodásának. F. JogTudorPlusz Ügyvédi Szolgáltató Kft. gazdálkodása A JogTudorPlusz Ügyvédi Kft.-t a Budapesti Ügyvédi Kamara alapította április 16.- án 3 M Ft-os jegyzett tőkével. A Társaság ügyvezetője Takács Dániel, a megbízás határozott időre szól, tól ig. A Társaság bejegyzett főtevékenysége: Összetett adminisztratív szolgáltatás. A Társaság a Budapesti Ügyvédi Kamara JogTudor programjához csatlakozva, a területi ügyvédi kamarák (TÜK) ügyvédei számára a BÜK által elért kedvező beszerzési áron kívánt hozzáférést teremteni a vidéki ügyvédség számára. A vidéki ügyvédek a saját tagjainknak ingyen nyújtott JogTudor szolgáltatáscsomagot az erős alkuval kialakított beszerzési ár értéke feletti a követlen költségeket lefedő minimális árréssel (azaz önköltségen) kapják, jóval a piaci ár alatt. A társaság közfeladati céljai miatt valójában non profit szemlélettel működött. On-line felületet biztosít a TÜK-ök részére, melyen a TÜK munkatársai az előfizetők ügyvédi státuszát, azaz kedvezményi jogosultságát igazolják, megrendeléseiket pedig regisztrálják. A Társaság a regisztrációkhoz történt befizetések alapján a területi kamarák tagjainak kivéve Budapest-, elektronikusan állít ki számlát, amelyet ben juttat el az ügyfelek részére. A Társaság saját tagságán kívüli ügyvédség számára nyújt szolgáltatást. Országos jellege miatt bár a Budapesti Ügyvédi Kamara hozta létre, attól elkülönült társasági formában működik. A árrésből származó bevételből a Társaság a szolgáltatással kapcsolatos adminisztratív költségeit, és a szükséges informatikai környezet létrehozását és üzemeltetését fedezi. A Kft év törtidőszakában a tárgyidőszaki árbevétel e Ft, az adózás előtti eredménye e Ft, mérleg szerinti eredménye e Ft. 11

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv. Magyar Ügyvédi Kamara. Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére

2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv. Magyar Ügyvédi Kamara. Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére Magyar Ügyvédi Kamara Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére 2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv Előterjesztő: dr. Kiss Daisy főtitkár 2011. január 2 Tisztelt Elnökség!

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET) Adószám: 18084764-2-41 Cégbíróság: Bejegyző végzés: Nyilvántartási szám: 7375 Fővárosi Törvényszék Pk.61.344/1996/2 HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 186683-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 214. december 31. Budapest, 215.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben