(PÉNZÜGY) B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A. (Bővített kiegészítő melléklet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(PÉNZÜGY) B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A. (Bővített kiegészítő melléklet)"

Átírás

1 2014. február 04. A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA KÖLTSÉGVETÉSI ÉVÉNEK GAZDÁLKODÁSÁRÓL (Bővített kiegészítő melléklet) (PÉNZÜGY)

2 Tartalom Szöveges beszámoló Kiegészítő melléklet... 1 a Budapesti Ügyvédi Kamara évi gazdálkodásáról... 1 (Pénzügy)... 1 I. A 2013 évi beszámoló sarokszámai... 3 II. Szabályozási környezet... 3 III. Költségvetési sorok részletezése... 3 (I) Bevételek... 3 A.) Tagdíj és egyéb bevételek... 3 B.) Pénzügyi műveletek eredménye... 4 (II.) Bérjellegű kiadások... 4 (III.) Egyéb személyi jellegű kiadások... 6 (IV.) Fenntartási kiadások... 7 (V.) MÜK hozzájárulás... 9 (VI. Memento támogatás... 9 D) Nagy összegű beruházások és projektek... 9 E) A Székház Kft. gazdálkodása F. JogTudorPlusz Ügyvédi Szolgáltató Kft. gazdálkodása

3 I. A 2013 ÉVI BESZÁMOLÓ SAROKSZÁMAI A számviteli előírások szerint készített számviteli beszámoló időszaka: 2013.január 1. és 2013.december 31. A számok a kettős könyvviteli elszámolás alapján kerültek a költségvetésbe, annak felépítése a megszokott pénzügyi szemléletet tükrözi. A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) 2013 évi számviteli beszámolója alapján a kamara alapfeladataiból származó működési jellegű eredmény e Ft. Ebből a tárgy évben könyvelt JogTudor szolgáltatás realizált költségeinek levonásával ( e Ft), a számvitel szerinti tényleges működési eredmény e Ft. Ennek fedezetét az előző év (330 M Ft) megtermelt eredménye nyújtotta, lásd 2013.Eln. 470/07/12. sz év azonos időszakának működési jellegű eredménye e Ft volt. A 2013 évre tervezett működési jellegű eredmény e Ft. Az eltérés okait tételesen lásd a III. fejezetben. Tárgy évben a tagdíjkedvezményre vonatkozó ügyvédi kérelmek nagysága az előző időszakhoz képest megnövekedett, kamarai tagságuk szüneteltetésével is többen éltek. A 2013 évi tagdíj tervezés a létszámnövekedés stagnálására épült, a tények alapján viszont ezen felül minimális létszám csökkenés is bekövetkezett. A Kamara 2011 évtől kettős könyvvitelt visz, mely pontosabb áttekintést ad a valós gazdasági helyzetről, tervezhetőbbé válnak a költségvetési fejezetek. A beszámolót ennek ellenére a megszokott, pénzforgalmi szemléletben készítettük el, a tárgy év az adott időszak (tagdíj) bevételeit és költségeit tartalmazza. A Kamara költségvetést és költségvetési beszámolót is készít, amit a közgyűlés hagy jóvá. II. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET A BÜK köztestület, amely a Számvitelről szóló évi C. törvény szempontjából egyéb szervezet -nek minősül, számvitelére a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet szabályai vonatkoznak. A gazdálkodás kereteit az Ügyvédi Törvény szerint a Közgyűlés által elfogatott költségvetés jelöli ki és arról a költségvetési beszámolóval kell elszámolni. A szakmai kamarák pénzeszközeiket kötelesek pénzforgalmi számlán tartani. III. (I) KÖLTSÉGVETÉSI SOROK RÉSZLETEZÉSE Bevételek A.) Tagdíj és egyéb bevételek 2013 évi tény: e Ft 2013 évi terv: e Ft 2012 évi tény: e Ft 3

4 1. Tagdíjból származó tárgy évi bevétel az előző évi 98,34%-a. A tervhez viszonyítva a tény közel azonos értéket eredményezett (99,37%). Bírság, pótdíj bevétel soron a tény 45,18%-al több, mint az előző időszak. Bírságból 12 M Ft, pótdíjból 26 M Ft bevétel realizálódott. A növekedésnek jelentős szerepe volt az április havi elnökségi ülésen elfogadott határozatnak, miszerint a befolyt összeg elsődlegesen a pótdíj kiegyenlítésére könyvelendő. Tervezésnél az óvatosság elve érvényesült, hiszen a tagdíjfizetési hajlandóság az előző évben is visszafogott volt. 2. Konferenciák, rendezvények bevétel soron a tárgy évi bevétel e Ft, előző évben 866 e Ft, terv 900 e Ft. havi rendszerességgel működő Szalay szalon, kamarai estély részvételi díja A növekedés a kamarai élet élénkülését mutatja. 3. Kiegészítő tevékenység bevétele e Ft, előző évben e Ft. Közel azonos nagyságrendű a tervezetthez viszonyítva, terv e Ft. hirdetési díjak, szárazbélyegző, talártartó, igazolvány, fénymásolás, pótvizsga díj 4. Egyéb jellegű bevétel e Ft, mely a kamara különböző helyiségeinek bérbeadásából származik. Előző évi tény adat e Ft, terv adat 550 e Ft. terembérlet, büfébérlet B.) Pénzügyi műveletek eredménye 2013 évi tény: 64 e Ft 2013 évi terv: 40 e Ft 2012 évi tény: 101 e Ft A projektek megvalósítása miatt a tárgy évben kevesebb összegű lekötéseket lehetett eszközölni, továbbá a kamatlábak folyamatos csökkenése kevesebb pénzügyi eredményt realizált én a lekötött betétek összege: ,- Ft. Előző évben a tagdíjból befolyt bevételekből magasabb összeget lehetett lekötni kedvezőbb kamatlábak mellett én ,- Ft volt a lekötött betétek összege. C.) Költség és kiadás sorokon összességében az éves tervszám alatt maradtunk. (A következő tételek hivatkozási száma megegyezik a költségvetési beszámoló táblázatában hivatkozott sorszámokkal.) (II.) Bérjellegű kiadások 2013 évi tény: e Ft 2013 évi terv: e Ft 2012 évi tény: e Ft 4

5 A tárgy évi tényleges felhasználás a tervezett összeg 90,26%-a, előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 7,61%-al több a felhasználás. Részletes kifejtése a következő pontokban található. II./1. Kamarai tisztségviselők tiszteletdíja e Ft, mely a tervezett összeg ( e Ft) 93,34%-a. Előző időszakban e Ft. Tisztségviselők javadalmazási rendszere Eln. 470/03/12. számú határozat alapján történt: - elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, fegyelmi főmegbízott, fegyelmi bizottság elnöke, fegyelmi megbízottak és titkárok: havi gyakorisággal - fegyelmi bizottság tagjai és jegyzői: éven belül két alkalommal - a többi bizottság illetve azok elnökei: év végével II./2. Fő - és részfoglalkoztatású alkalmazottak bruttó munkabére: e Ft, mely a tervezett összeg ( e Ft) 86,90%-a. Előző év felhasználása e Ft. Létszámalakulás (fő): 2013 év 2012 év ügyintézők, titkárnő ügyfélszolgálat, iktatás 3 3 könyvtáros 1 2 rendszergazda 1 1 pénzügyi munkatárs 3 3 szolgáltatási, projekt, informatikai menedzser 3 1 programfejlesztők 3 0 üzemeltetés, porta, takarítás 4 5 Összlétszám: II./3. Megbízási díjak ( Ügyvédszakmai feladatok analitikai gyűjtő) e Ft, mely a tervhez ( e Ft) képest 65,36 %-os felhasználást jelent. Költségmegtakarítás nagy része a különböző projektekre szánt kiadások visszaszorításából ered kamarai tagok részére adótanácsadás, ügyvédjelölti iskola oktatói, egyéb konferencia előadói, perbeszédverseny és Nagy Judit díj díjazottai 5

6 II./4. Megbízási díjak ( Hivatalszakmai projektek analitikai gyűjtő) ténylegesen csak a külső bérszámfejtés értéke jelenik itt meg, mely e Ft. A terv (7.407 e Ft) többi tétele nem került felhasználásra. Előző évben a tényleges felhasználás e Ft. II./5. Megbízási díjak ( Program projektek analitikai gyűjtő) tényleges felhasználása e Ft, terv e Ft, előző évi felhasználás e Ft. A tervezethez képesti túllépést az informatikai rendszer tervezéskor még nem ismert-, továbbfejlesztési igénye indokolja, figyelemmel a kamara 2014-es növekvő feladataira is (jogtudor szolgáltatás, matrica, letétkezelés, beszámoló letétbe helyezés) ügyviteli és számviteli folyamat szervezése, tanácsadása (tény e Ft) ügyféloldali nyitott informatikai igények szakmai értékelése, kezelése, támogatása (tény e Ft) II./6. Megbízási díjak (Műszaki fenntartás) tényleges felhasználása e Ft, a tervezetthez ( e Ft) képest 15,21 %-os többlet felhasználást jelent. Többletfelhasználás a számítógépes hálózat víruskövetés számának megnövekedése miatt keletkezett portaszolgálat, irattározás, takarítás, szoftverkövetés és egyéb irodaeszközök karbantartása II./7. Betegszabadság soron a tényleges felhasználás 929 e Ft. Az alkalmazottak betegszabadságát 15 napig a kamara fizeti. Tervadat 800 e Ft, előző évi felhasználás 727 e Ft. II./8. Bérek járulékai, bérjellegű juttatások közterheinek tényleges felhasználása e Ft, mely a tervnek 90,06 %-a ( e Ft). Előző évi tényleges felhasználás e Ft. A tétel a II./ 2-es sorral együtt mozog. II./9. Önkéntes nyugdíjpénztári juttatás az alkalmazottak részére, mely a bruttó bér 5%-a, azaz e Ft, 83,86 %-a tervezettnek (5.337 e Ft). Előző évben a tény e Ft volt. A tétel az II./ 2-es sorral együtt mozog. (III.) Egyéb személyi jellegű kiadások 2013 évi tény: e Ft 2013 évi terv: e Ft 2012 évi tény: e Ft Egyéb személyi jellegű tényleges kiadások összességében a tervnek a 79,23 %-a Költségmegtakarítás a dolgozói jutalomkeret részbeni, valamint a vendéglátás, reprezentáció keretösszegének költségtakarékos felhasználásából ered. III./1. Célprémium, jubileumi jutalom tényleges felhasználása e Ft, mely 42,50 %-a tervezett összegnek (7.400 e Ft). Előző évi tényadat e Ft. A tervezett jutalomkeret csökkentett mértékben került felhasználásra a tárgy évben az alkalmazottak részére. III./2. Tisztségviselők javadalmazása a II./1. soron található. 6

7 III./3. Irodai ügygondnokok tényleges díjazása e Ft, a keretösszeg (2.499 e Ft) 18,85 %-os többlet felhasználás mellett. Előző évi tényadat e Ft. III./4. Pénzmosási ellenőrzés bérjellegű kiadások sorra átcsoportosítva. III./5. Alkalmazottak segély jogcímen 458 e Ft volt az eseti kifizetés. Tervezett összeg 300 e Ft, előző évi tény 200 e Ft. III./6. Étkezési hozzájárulás e Ft, mely 18,68 % többlet felhasználást jelent a tervezett költséghez képest (1.804 e Ft). Előző évi tény e Ft. III./7. Természetbeni juttatások e Ft, amely 10,63 %-os többletfelhasználást jelent a tervezett összeghez (8.057 e Ft) képest. Előző évi tény e Ft. Kamarai alkalmazottak részére biztosított természetbeni juttatás, melynek mértékéről évente elnöki utasítás rendelkezik az SZJA törvényben meghatározott kereten belül. szép-kártya, utazási költségtérítés, beiskolázási segély III./8. Belföldi kiküldetés, szállás költség e Ft, mely 60,86 %-a a tervezett összegnek (5.731 e Ft). Előző évi tény e Ft. belföldön megrendezett konferenciák részvételi díja, utazási költsége, alkalmazottak munkába járási költsége III./9. Külföldi kiküldetés, szállás költség e Ft, 64,79 %-os felhasználása a tervezett összegnek (8.600 e Ft). Előző év tény e Ft. nemzetközi konferenciák részvételével kapcsolatos (többek között: IBA, UIA, CCBE), utazás, szállás költség III./10. Vendéglátás, reprezentáció e Ft, mely 82,02 %-os felhasználás a tervnek ( e Ft). Előző évi tény e Ft. elnökségi ülések, eskütétellel kapcsolatos, konferenciák, rendezvények, szakmai napok reprezentálása, karácsonyi ajándékozás, mikulásünnepség költségei III./11. Közéleti célcsoportok támogatására felhasznált e Ft, 89,82 %-os terv felhasználás mellett (terv e Ft, előző évi tény e Ft). (IV.) ügyvéd özvegyek segélyezése, aranydiplomások költségei, egyéb kulturális események, ügyvédjelölti rendezvények támogatása. Fenntartási kiadások 2013 évi tény: e Ft 2013 évi terv: e Ft 2012 évi tény: e Ft A tényleges felhasználás a tervezett költség 91,37%-a, az előző év azonos időszak viszonylatában 95,80%-a. A kamara működéséhez szükséges kiadások költségtakarékos szemlélet figyelembevételével történtek. 7

8 IV./1. Közüzemi költségek tényleges felhasználása e Ft, ez a tervezett összegnek a 91,71%-a ( e Ft). Előző évi tény e Ft. áram, víz, szemétszállítás, közös költség IV./2. Egyéb irodai költségek tényleges felhasználása e Ft, ez a tervezett összegnek a 74,42%-a ( e Ft). Előző évi tény e Ft Költségmegtakarítások a kamarai apparátus működéséhez szükséges kiadások megszigorítása terén, élő szerződések felülvizsgálata (pl. telefon, internet költség radikális csökkentése, közvetlen munkaterületen használt fénymásolók felszámolása: - tisztítószerek 2013 évi felhasználása: e Ft, tervezett összeg: e Ft, az előző évi tény: e Ft - irodaszerek 2013 évi felhasználása: e Ft, tervezett összeg: e Ft, az előző évi tény: e Ft IV./3. Pesti Ügyvéd lap soron a tényleges felhasználás e Ft, a tervezettnek ( e Ft) 111,90%-a, előző évi tény e Ft IV./4. Ügyvédek lapja soron a tényleges felhasználás e Ft, a tervezettnek ( e Ft) 95,30%-a, előző évi tény e Ft A folyóiratok az aktív ügyvédek, alkalmazott ügyvédek részére folyamatos információt biztosítanak havonta illetve hat alkalommal. Költségei létszámfüggő, mely negyedéves statisztika alapján módosul. IV./5. Biztosítási díjak tárgyévi összege 770 e Ft, a tervezett (1.000 e Ft) 76,96%-a, előző évi tényleges kiadás 873 e Ft. A kamara tulajdonát képező ingatlanokra kötött vagyonbiztosítási díj. IV./7. Rendezvények, konferenciák részvételi költségei tárgyévben e Ft, mely a tervezettnek (8.166 e Ft) a 70,10 %-a. Előző évi tényadat e Ft Szalay szalon rendezvényi díja, egyéb konferenciák költségei, kamarai estély költségei, mikulás ünnepséggel összefüggő díjak IV./8. Székház Kft-től származó költség e Ft, mely a kamara által használt, de a kft által beszerzett tárgyi eszközök tárgy évi amortizációjának 10%-os árréssel átszámlázott összegét tartalmazza. Tervezett összeg e Ft, előző évi tény e Ft. Ezen költségsor mindaddig fenn marad, még a beszerzett eszközök bekerülési értéke nullára le nem íródnak. IV./9. Informatikai szolgáltatás tárgy évi költsége e Ft, a tervezett összeg (9.677 e Ft) 108,42%-a. Előző évi tény e Ft. zökkenőmentes technikai háttér működtetéséhez szükséges külső szolgáltatók igénybevétele (domain, honlap, , OneNet üzleti ADSL és fix IPC, tanúsítvány, időbélyegző) 10. Tagfelvétellel kapcsolatos tényleges költség e Ft, a tervezett költségnek 177,46%- a (1.805 e Ft). Előző évi tény e Ft. Költségtúllépés oka a régebbi időszakban beszerzett igazolványtokok pótlása. 8

9 oklevél, fotózás, egyéb költség IV./11. Igazolványcsere tárgyévi költsége e Ft, mely a tervezett összeg (10 M Ft) 43,75%-a. A költség 1750 db igazolványcserét tartalmaz. (V.) MÜK hozzájárulás V./1. MÜK tárgy évi tagdíja e Ft, átlagosan fő aktív ügyvéd létszám után évben: e Ft, 5971 fő aktív ügyvédek után évben: e Ft, 6409 fő aktív ügyvédek után Tagdíj hozzájárulás mértéke 2011 évben ,- Ft/fő, 2012 évben ,- Ft/fő, 2013 évben15.000,- Ft/fő volt. V./2. MÜK projektek e Ft, 86,95 % a tervezett összegnek (1.530 e Ft). Előző évi tény e Ft. A MÜK 2011 évtől a közös projekteket saját hatáskörben bonyolítja. (VI. Ügyvédnappal kapcsolatos költségek, védői konferencia részvételi díja Memento támogatás VI./1. Mementó e Ft, közel azonos a tervezett összeggel (8.040 e Ft). Évente általában két alkalommal 600 Ft/fő aktív és szünetelő ügyvédek után fizetett hozzájárulás évben figyelembe vett átlagos létszám 6660 fő (7.993 e Ft) 2011 évben figyelembe vett átlagos létszám 6508 fő (7.809 e Ft) D) Nagy összegű beruházások és projektek Tárgyévben megvalósult beruházás és projektfinanszírozás összege 246 M Ft (tervezve: M Ft), előző évi tény 100 M Ft. a.) ingatlan beruházás: 157 M Ft - Szemere u. 8. és 10. szám alatti irodák kialakítása (tervezési díj: 18 M Ft, kivitelezési díj: 122 M Ft, villamos, bádogos és egyéb munkák díja: 8 M Ft) - Szalay utca 7. szám alatti épület díszterem és annak ablakai, folyosói üvegdíszítése 9 M Ft b.) a kamara számítógépparkjának cseréje, egyéb rendszerek kiépítése: 11 M Ft c.) e-lexiosz (saját) projekt fejlesztése: 58 M Ft d.) BÜK honlap teljes megújulása: 9 M Ft e.) Arhitel projekt I. előkészítése: 11 M Ft A tervezett beruházások, finanszírozások általában külön döntésfüggőek voltak, azokra a költségvetési keretösszegek biztosítottak fedezetet. Ezek egy részében konkrét felhasználásra alapot adó szakmai döntés született a feladatok költségvetési évre történő 9

10 időzítéséről, másokat a középtávú megvalósítás síkjában kellett tartani. Ilyen, napirenden tartott, de később megvalósítandó projektek voltak: o digitális könyvtár kialakítása, tervszáma 33,6 M Ft o ügyvédi közirattár kialakítása és szoftvervásárlása, tervszáma 4,7 M Ft o tagok saját (minta) ügyvédi honlap, ügyvédi levelezés, telefonvonal, fax, tervszáma 3 M Ft o nagymélységű ingyenes e-jogi adatbázis szolgáltatás (JogTudor) 150 M Ft (a projekt megvalósult, de a tervezett forrás jelentős mértékű tárgyévi megtakarítása mellett) o az igazságügyi ágazatban összehangolt e-learning keretrendszer megvásárlása, tervszám 25 M Ft o Arhitel II. és Depo itiv I. (biztonsági jel, letét- és mérleg bejelentési országos rendszerek) ezen kamarai közfeladati projektek finanszírozási igényének fedezete (nem került felhasználásra). A tervszám 500 M Ft. Ezt a nagyságrendet, mint teljes mértékben visszatérülő, a közös ügyvédi közfeladati ügynökségi szervezet likviditását biztosító, a BÜK által nyújtandó hitelkeretet vettük számításba. o ingatlan beruházás további folytatásához szükséges tervköltség (nem kezdtünk bele a díszterem, az emeleti szint felújításába és az udvar lefedésébe, más beruházásokat elvégeztünk) A számok tükrében megállapítható, hogy a kamara a költségtakarékos gazdálkodás elvét 2013 évben is betartotta. E) A Székház Kft. gazdálkodása Korábban a Székház Kft.-ben ( ig) végzett tevékenységeket a BÜK 2011 évtől saját feladatkörébe visszavette, a társaság alvó állapotba került. - bérbeadási tevékenységek, szárazbélyegző, fénymásolási díj, rendezvények lebonyolítása Tulajdonosi kör és azok aránya f.) BÜK többségi (90%) g.) MÜK kisebbségi (10%) Székház Kft. kettős könyvvitel szerinti mérleg szerinti eredménye évben: e Ft évben: e Ft évben: e Ft A korábban beszerzett tárgyi eszközök beszerzése után elszámolt tárgy évi amortizáció miatt veszteséges a társaság, gazdasági tevékenységből sem eredménye, sem vesztesége nem keletkezett. 10

11 Ugyanakkor konszolidált szemlélettel az elmúlt év kamarai gazdálkodásának áttekintésekor a Székház Kft. eredményét is figyelembe kell venni, mivel az szerves részét képezi a Kamara gazdálkodásának. F. JogTudorPlusz Ügyvédi Szolgáltató Kft. gazdálkodása A JogTudorPlusz Ügyvédi Kft.-t a Budapesti Ügyvédi Kamara alapította április 16.- án 3 M Ft-os jegyzett tőkével. A Társaság ügyvezetője Takács Dániel, a megbízás határozott időre szól, tól ig. A Társaság bejegyzett főtevékenysége: Összetett adminisztratív szolgáltatás. A Társaság a Budapesti Ügyvédi Kamara JogTudor programjához csatlakozva, a területi ügyvédi kamarák (TÜK) ügyvédei számára a BÜK által elért kedvező beszerzési áron kívánt hozzáférést teremteni a vidéki ügyvédség számára. A vidéki ügyvédek a saját tagjainknak ingyen nyújtott JogTudor szolgáltatáscsomagot az erős alkuval kialakított beszerzési ár értéke feletti a követlen költségeket lefedő minimális árréssel (azaz önköltségen) kapják, jóval a piaci ár alatt. A társaság közfeladati céljai miatt valójában non profit szemlélettel működött. On-line felületet biztosít a TÜK-ök részére, melyen a TÜK munkatársai az előfizetők ügyvédi státuszát, azaz kedvezményi jogosultságát igazolják, megrendeléseiket pedig regisztrálják. A Társaság a regisztrációkhoz történt befizetések alapján a területi kamarák tagjainak kivéve Budapest-, elektronikusan állít ki számlát, amelyet ben juttat el az ügyfelek részére. A Társaság saját tagságán kívüli ügyvédség számára nyújt szolgáltatást. Országos jellege miatt bár a Budapesti Ügyvédi Kamara hozta létre, attól elkülönült társasági formában működik. A árrésből származó bevételből a Társaság a szolgáltatással kapcsolatos adminisztratív költségeit, és a szükséges informatikai környezet létrehozását és üzemeltetését fedezi. A Kft év törtidőszakában a tárgyidőszaki árbevétel e Ft, az adózás előtti eredménye e Ft, mérleg szerinti eredménye e Ft. 11

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

2010. évi költségvetés teljesítése

2010. évi költségvetés teljesítése Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi költségvetés teljesítése 1. MEGNEVEZÉS 2010. évi terv 2010. I-XII. hó Tény / Terv % Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (tárgyidőszak végén) 637 100 635

Részletesebben

2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése. MEGNEVEZÉS évi terv Területi kamarák befizetései ,51%

2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése. MEGNEVEZÉS évi terv Területi kamarák befizetései ,51% Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése 1. MEGNEVEZÉS 2012. évi terv /adatok ezer forintban/ Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31) 722 000 722 000

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

Összesen: Ft Ft Ft

Összesen: Ft Ft Ft 2016 os költségvetési módosítási javaslat részletező elemei Személyi jellegű kiadások Módosítási javaslat összegezve 201610.01 től Bruttó bér Járulékok Összes költség Munkaszervezet vezető 3 960 000 Ft

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A Bük által nyújtott szolgáltatás jellege tartalma ingyenes piaci értéke hozzáférhetőség. ügyvédeknek és könyvelőiknek. szakmai szakmai konzultáció x

A Bük által nyújtott szolgáltatás jellege tartalma ingyenes piaci értéke hozzáférhetőség. ügyvédeknek és könyvelőiknek. szakmai szakmai konzultáció x B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A A SZOLGÁLTATÓ KÖZTESTÜLET A Bük által nyújtott szolgáltatás jellege tartalma ingyenes piaci értéke hozzáférhetőség Állandó adótanácsadó ügyvédeknek és könyvelőiknek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Az Apáthy

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása

A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 2008. évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása 2008. évi bevételek számítása Intézményellátás díja - alkalmazottak térítése 2 nevelőszülős

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS K1110-002301 rovat adatai K1110-002301 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-002302 rovat adatai K1110-002302 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-003101 rovat

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Vas Megye Önkormányzata 2013. évi összevont 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Név: Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Kiegészítő melléklet A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2011.01.01-12.31.

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Név: Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Kiegészítő melléklet A 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2012.01.01-12.31.

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója

Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója 19666718-9190-529-01 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Országos Polgárőr Szövetség 1077. Budapest, Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója Keltezés:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Tartozik Követel Tartozik Követel Licencek ,00 0, ,00. Szoftverek ,00 0, ,00

Tartozik Követel Tartozik Követel Licencek ,00 0, ,00. Szoftverek ,00 0, ,00 Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés "Együtt a gyermekekért" Alapítvány Kaposvár,Petőfi u. 2. 74 212. évi közhasznúsági jelentés 1. Név: "Együtt a gyermekekért" Alapítvány Székhely: 74 Kaposvár, Petőfi u. 2. Bejegyző határozat száma: Pk.21.218/1991/19/I.szám

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Ecomore Nonprofit Kft.

Ecomore Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi mérlegbeszámolóhoz I. A társaság bemutatása 1.1. A társaság neve: 1.2. A társaság székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. A társaság telephelye: 8636 Balatonszemes,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére

Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Tájékoztató a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I-III. negyedévi

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a üzleti évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a üzleti évről Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Pécs Aidinger János u. 40. VIII/31 7632 Adószám: 18326639-1-02 Statisztikai szám: 18326639949952902 Bírósági nyilvántartási szám: 2554 Közhasznúsági végzés bírósági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2007 Újlak Diákalapítvány székhely: 1173 Budapest, Újlak utca 110. adószám: 19668521-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2014. augusztus

Részletesebben

Miket számolhatok el? 2012-ben

Miket számolhatok el? 2012-ben Miket számolhatok el? 2012-ben KÖLTSÉGEK LISTA (minta) Költség: a magánszemély bevételszerző-, és a vállalkozói tevékenységéhez felhasznált összes dologi kiadás. Használhatják ezt a listát, önálló tevékenységűek,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2012. üzleti évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2012. üzleti évről Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Pécs Aidinger János u. 40. VIII/31 7632 Adószám: 18326639-1-02 Statisztikai szám: 18326639949952902 Bírósági nyilvántartási szám: 2554 Közhasznúsági végzés bírósági

Részletesebben

szöveges rész A KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

szöveges rész A KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év szöveges rész A KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 27. év 1. Az 1993 óta működő Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat fenntartása, a hívások ingyenességének finanszírozása.

Részletesebben