JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről március

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 727 Vizsgálat-azonosító szám: V0177 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Beregi Anna osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Kispálné Wiedemann Györgyi számvevő tanácsos Szihalminé Kovács Zsuzsanna számvevő Dr. Girinyi Margit külső munkatárs Zachár Péterné számvevő tanácsos Kisgergely István számvevő gyakornok Skriba Zoltánné szakértő Federics Adrienn számvevő dr. Székely Edit számvevő gyakornok A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, augusztus Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, augusztus Vélemény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai évi költségvetéséről, október Jelentés az Állami Számvevőszék évi tevékenységéről, augusztus Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, augusztus Vélemény a Magyar Köztársaság és évi költségvetési törvényjavaslatáról, szeptember Jelentés az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről, június sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, augusztus Jelentés az Állami Számvevőszék évi tevékenységéről, március Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, augusztus Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról, november

4

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az irányított betegellátási modellkísérlet célja, működése tapasztalatainak hasznosítása az egészségügyi reformfolyamatban A Modellkísérlet elindításának előkészítettsége, szabályozottságának alakulása A pályáztatási rendszer A Modellkísérlet tapasztalatainak hasznosulása A jogszabályban előírt ellenőrzési, értékelési mechanizmusok működése A betegellátás minőségének változásairól, tendenciáiról készített elemzések és értékelések hasznosulása Az értékelési rendszer működése, tapasztalatainak hasznosulása a döntés-előkészítésben és az egészségügyi reformfolyamatban A Modellkísérlet pénzügyi átláthatósága, szabályszerűsége Az OEP pénzügyi, nyilvántartási és finanszírozási feladatainak teljesülése A Modellkísérlet elszámolásainak átláthatósága Az elvi folyószámla szabályozottsága Az elvi folyószámla bevételi oldala Az elvi folyószámla kiadási oldala Az elvi folyószámla egyenlege A szervezési és prevenciós díj A Modellkísérlet működésének hatása az E. Alap gyógyító-megelőző és gyógyszer kasszáinak kiadásaira A Modellkísérlet működésének hatása az E. Alap gyógyítómegelőző kasszáinak kiadásaira A Modellkísérlet működésének hatása az E. Alap gyógyszerkasszáinak kiadásaira Az érdekeltségi rendszer és a megtakarítás felhasználása Az érdekeltségi rendszerre vonatkozó szabályozás A szervezők részesedése A háziorvosok részesedése 34 1

6 Az informatikai szolgáltató részesedése A szervező által nem nyújtott ellátásokra kötött szerződések, az intézmények részesedése Megtakarításból fizetett royalty (szabadalmi díj) A megtakarítások felhasználása A megtakarítás felhasználására vonatkozó jogi szabályozás A Szervezők működési formája és a megtakarítás felhasználása közötti összhang A háziorvosoknak kifizetett megtakarítások hasznosulása A szolgáltatóknak kifizetett megtakarítás hasznosulása A szervezői tevékenység A Modellkísérletben ellátott betegek definitív ellátási szintjének változása Minőségbiztosítás a Modellkísérletben Az ellátás minőségét mérő indikátorok A Modellkísérletben végzett prevenciós tevékenység A prevenciós tevékenység szabályozottsága A Szervezők által folytatott prevenciós tevékenység Az egészségnevelés, egészségfejlesztés formája A szervezők szűrési tevékenysége A szervezők gondozási tevékenysége A Modellkísérlettel kapcsolatban tett ÁSZ javaslatok megvalósulása 48 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Észrevétel és az arra adott válasz 2. sz. melléklet: Teljesítménykritériumok az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséhez 3. sz. melléklet: Strukturált kérdésfa 4. sz. melléklet: Egészségügyi Minisztérium miniszteri levele 5. sz. melléklet: ESzCsM főcsoportfőnöki levele 6. sz. melléklet: Minőségi mutatók 7. sz. melléklet: Az irányított betegellátási rendszerben résztvevő modellek történeti áttekintése 8. sz. melléklet: Táblázatok jegyzéke FÜGGELÉK 1. sz. függelék: Az Irányított Betegellátási Modellkísérlet ellenőrzéséhez, a Szervezőknek eljuttatott kérdőívekre érkezett válaszok értékelése 2

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat E. Alap Egészségbiztosítási Alap Ebtv. Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény ESzCsM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium EU Európai Unió EüM Egészségügyi Minisztérium Eütv. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény KSH Központi Statisztikai Hivatal MEP Megyei (fővárosi) Egészségbiztosítási Pénztár OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OGY Országgyűlés PM Pénzügyminisztérium 3

8 ÉRTELMEZÉSEK Betegút: Definitív ellátás: Disease management: Ellátásszervezés: Ellátásszervező: Elvi folyószámla: Érintett lakosság: Fejkvóta: Generikum: Kassza: Adott beteg részére nyújtott egészségügyi szolgáltatások összessége az ellátási szintek figyelembevételével. Befejezett ellátás, amely az adott betegségre vonatkozó valamennyi lehetséges diagnosztikus (betegségmeghatározó, betegségfelismerő) és terápiás (gyógyszeres kezelés, műtéti beavatkozás, rehabilitációs utókezelés) eljárás alkalmazását jelenti. Betegség kezelő rendszer egy betegség vagy betegségcsoport ellátásának módja. Az érintett lakosok betegellátási útjának irányítása, az ellátások megszervezése. Az az egészségügyi szolgáltató, aki az Irányított Betegellátási Modellkísérletbe nyílt pályázat útján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján az érintett lakosságnak a kötelező egészségbiztosítási rendszerben térítésmentesen, illetve támogatás ellenében igénybe vehető egészségügyi ellátását, illetve az általa nem nyújtott szolgáltatások tekintetében az ellátások megszervezését végzi. Az ellátásszervező részére vezetett virtuális folyószámla, amelyen a bevételek és a szervező érdekkörébe tartozó ellátásokért az E. Alap által finanszírozott kiadási összegek nyilvántartását vezeti az OEP. Az a biztosított, aki a szervezővel az irányított betegellátási modellkísérletben való részvételre megállapodást kötött háziorvosi szolgálat orvosához TAJ szám alapján bejelentkezett. Az ország lakosságának nem és kor szerinti összetétele alapján, korosztályonként az előző év azonos időszakának teljesítménydíja alapján szakfeladatonként (kaszszánként) egy főre megállapított összeg. A szabadalommal már nem védett hatóanyagot tartalmazó, az originális termékkel egyenértékűnek elismert gyógyszer. Az egészségbiztosítás költségvetésében a természetbeni ellátások finanszírozására szolgáló előirányzati kereten belül egy-egy szakfeladathoz (ellátási formához) rendelt előirányzat. 4

9 Kasszarendszer (zárt): Kasszák közötti átjárás: Legjobb gyakorlat (best practice): Magyarázó tényező: Minőségi indikátorok: Modellév: Morbiditás: Az egyes kasszákban keletkező túlköltések fedezetét a más kasszákban jelentkező megtakarítás nem biztosítja. Az egyes kasszákon keletkező túlköltések fedezetét a más kasszákon jelentkező megtakarítás biztosítja. Valamely tevékenység gyakorlása során kialakult legjobb eljárás. A fejkvóta alapú finanszírozási rendszerben a rendelkezésre álló finanszírozási keret arányos szétosztását segítő tényezők, például: nem, kor, megbetegedési arány, halálozási arány, munkanélküliségi ráta. Az egészségügyi ellátás során előforduló események mennyiségi mérőszáma, amely felhasználható az ellátás minősége, a lakosság egészségi állapota és az egészségügyi ellátó rendszer mérésére, értékelésére és javítására. Az Irányított Betegellátási Modellkísérlet finanszírozási éve, ami adott év október 1-jétől a következő év szeptember 30-ig tart. A megbetegedés arányszáma az összlakosság számához viszonyítva: azt fejezi ki, hogy egy bizonyos területen bizonyos idő alatt (egy év) lakosból hány betegedett meg. Mortalitás: Valamilyen betegségben bekövetkezett halálozások arányszáma az összlakossághoz viszonyítva (egy év alatt lakosból hányan haltak meg egy bizonyos betegségben). Prevenció: Primer prevenció: Protokoll: Secunder prevenció: Azon tevékenységek összessége, melyek a betegségek kialakulásának megelőzését, korai felismerését, gyógyítását, szövődményeinek, a későbbi károsodások bekövetkezésének elkerülését szolgálják. A betegségek kialakulásának megelőzésére, az egészség fenntartására, menedzselésére irányuló tevékenységek. Eszközei: egészségkárosító hatások minimalizálása, egészségnevelés, egészségfejlesztés. Szakmai szabályok, a beteg ellátásához szükséges tevékenységek rendszerezett listája. A betegségek korai fázisban történő felismerésére irányuló tevékenység, amikor még visszafordíthatatlan változások nem következtek be. Eszközei: szűrővizsgálatok, gyógyító beavatkozások. 5

10 Szervezési díj: Tercier prevenció: Az irányított betegellátás koordinálásával és szervezésével, a modell-menedzsment működésével kapcsolatban felmerült kiadásokhoz való hozzájárulás. A betegség szövődményeinek és későbbi károsodások megelőzésére irányuló tevékenység. Eszközei: gondozás, életmód oktatás, rehabilitáció. Természetbeni ellátások: Azok a természetben nyújtott szolgáltatások és támogatások, amelyeket az E. Alap terhére vesz igénybe a biztosított. 6

11 JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Irányított Betegellátási Modellkísérlet (a továbbiakban: Modellkísérlet, vagy Modell) amerikai és angol minták adaptálásából született. Az amerikai minta az ellátásszervezés (managed care), ami a gyógyítás folyamatában a beteg irányítását, szabad orvos és intézményválasztásának szakmai és gazdasági indokok alapján történő korlátozását jelenti. Célja a kiadások racionalizálása, az egészségügyi ellátás igénybevételének optimalizálása, a betegellátás színvonalának javítása mellett. A hazai Modellkísérlet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) pályázati kiírásai és a működés eredményeit bemutató dokumentumai szerint a rendelkezésre álló erőforrások költség-hatékony felhasználását tűzte ki célul azzal, hogy az érintett lakosság a korábbival azonos vagy annál magasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljön. Az ellátás szervezőjét (Szervező) pedig abban kívánta érdekeltté tenni, hogy a hozzá tartozó lakosság a költségvetési keretek hatékony felhasználása mellett részesüljön definitív egészségügyi ellátásban. A Modellkísérletben nem kívánták korlátozni a betegeknek az egészségügyi törvényben 1 rögzített szabad orvos- és intézményválasztási jogát. A Modell finanszírozása fejkvótán alapul és az angol fundholding 2 rendszerre hasonlít. A Modellbe bevont természetbeni egészségügyi ellátások finanszírozására biztosított előirányzatot az OEP az érintett lakosságszám nem, kor és egyéb szempontok alapján kiszámított fejkvóta szerint osztja fel a Szervezők között. A lakosság ténylegesen igénybe vett egészségügyi ellátásainak elszámolása után keletkező megtakarítást a Szervezők a maguk által kialakított belső érdekeltségi rendszerük szerint használják fel. A Szervező a hozzá tartozó lakosságszám alapján prevenciós díjban részesül és működési költségeihez szervezési díjat kap. A Modellkísérlet 1999-ben indult el, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak évi költségvetéséről szóló évi XCI. törvény rendelkezései szerint évi CLIV. törvény az egészségügyről, 8. 2 Az angol funholding rendszer az állami egészségügyi szolgálat keretein belül jött létre, egyik meghatározó eleme a fejkvóta alapján történő forrásallokáció. 7

12 BEVEZETÉS A Modellkísérletet bevezetése óta élénk szakmai vita kíséri. Támogatói szerint előnye, hogy érdekeltté teszi az alapellátás orvosait a betegek definitív ellátásában, csökkentve az ellátórendszer magasabb szintjeinek (járó- és fekvőbetegszakellátás) igénybevételét; javítja a források felhasználásának hatékonyságát, lehetővé téve az egyes ellátások finanszírozására szolgáló zárt költségvetési előirányzatok közötti átjárást; a Modellben résztvevő orvos hosszabb távon érdekelt a betegségek megelőzésében vagy korai felismerésében. A Modellkísérlet ellenzői szerint a rövid és a hosszú távú érdekeltség nem szükségszerűen esik egybe. Nincsenek megfelelő garanciák arra, hogy a megtakarítások nem a betegellátás színvonalának csökkentéséből keletkeznek ben 9 szervezőn keresztül 104 háziorvosi praxis és az ellátási körzetébe tartozó lakos kapcsolódott a Modellkísérletbe. A bevont lakosság számának folyamatos bővítésével szeptember 1-jétől a Szervezők száma 18- ra, a lakosságszám fő-re, az érintett háziorvosi praxisok száma re emelkedett. Az E. Alap kiadási főösszege között 701,1 Mrd Ft-ról 1336 Mrd Ft-ra nőtt, ezen belül a Modellkísérletre eső kiadás 1,7 Mrd Ftról 41 Mrd Ft-ra nőtt. A Modellkísérletnek az E. Alap kiadási főösszegében képviselt aránya a vizsgált időszakban 0,2%-ról 3%-ra nőtt. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 5 millió főben tervezte meghatározni a Modellkísérletbe bevonható lakosságszámot, ami a 2004 szeptemberi ténylegesen bevont közel 2 millió főhöz képest több, mint 3 millió fős növekedést takart. Az elfogadott költségvetési törvény 3 a Modellkísérleten kívüli területek számára forrás-átcsoportosítást célzó országgyűlési képviselői módosító indítvány eredményeként csak 500 ezer fővel emelte meg a bevonható lakosság számát úgy, hogy a évben érvényes szerződéssel rendelkező Szervezők az ellátott lakosságszámot pályázatok nélkül bővíthetik, elsősorban a kimaradt háziorvosi praxisok bevonásával, annak érdekében, hogy zárt kistérségek alkossák területüket. A kiterjesztés előkészítésére vonatkozó dokumentumot a helyszíni vizsgálat nem talált és költségvetési előirányzatként pénzügyi adat a törvényjavaslatban ezúttal sem szerepel, ahogy erre az ÁSZ véleménye utal 4, és az elfogadott törvényben sem nevesítik a Modellkísérletet a természetbeni ellátásoknál. Az E. Alap természetbeni ellátások előirányzatából a lezárt öt modellév alatt a megtakarítás címén kifizetett összeg: 5,5 Mrd Ft, az egészség-megőrzési célelőirányzatból a szervezési és prevenciós díj összege 1,2 Mrd Ft volt. A évben a Kormány határozatban 5 írta elő a regionális egészségügyi ellátásszervezés és fejlesztéspolitika szervezeti kereteinek, döntéshozatali és műkö évi CXXV. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről 4 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről. 5 Az egészségügyi rendszer korszerűsítésének soron következő feladatairól szóló 1085/2003. (VIII. 19.) Korm. határozat 8

13 BEVEZETÉS dési rendjének kialakítását, valamint az irányított betegellátási modell működésének és gazdálkodásának értékelése alapján a továbbfejlesztés irányainak a kidolgozását. Az ÁSZ a Modellkísérlet működését indulásától figyelemmel kísérte a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai zárszámadásakor, költségvetéseinek véleményezésekor, illetve témavizsgálatai során. Az ÁSZ többek között felhívta a figyelmet arra, hogy a Modellkísérlet részletei kidolgozatlanok; a kiterjesztést megalapozó, egészségnevelésre, gazdaságosságra vonatkozó tapasztalatok értékelése, a Modellkísérlet tapasztalatainak gyakorlattá tétele rendre elmarad; továbbá javasolta, hogy a Modellkísérlet kiterjesztését célszerű összekapcsolni az egészségügy átalakításának koncepcionális kérdéseivel. A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az 1999 óta működtetett Modellkísérlet hozott-e változásokat a hazai betegellátás rendszerében és elősegítette-e a lakosság egészségügyi ellátási színvonalának javulását; eredményezett-e kiadáscsökkenést a hagyományos finanszírozási rendszerhez mérten, elszámolási rendszere megfelelően szabályozott és ellenőrzött-e; tapasztalatai megalapozták-e a feltételrendszerében eddig bekövetkezett változásokat, azokat figyelembe vették-e az egészségügyi reformfolyamatban? Az ellenőrzési célok megvalósításánál támaszkodtunk az angol számvevőszék hasonló témakörű vizsgálati tapasztalataira. Az ellenőrzést teljesítményellenőrzési módszerrel hajtottuk végre. Az ellenőrzés szempontjainak megalapozását képező kritériumokat és kérdésfát a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ellenőrzés alapvetően az közötti időszakra irányult, de az egyeztetési folyamat lezárásáig figyelemmel kísértük a változásokat. A helyszíni ellenőrzés az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumra, illetve jogelődjére és jogutódjára, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra, továbbá 7 Szervezőre (Misszió Egészségügyi Központ Kht., Margit Kórház Csorna, Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Béke téri Háziorvosi Kft., Fejér megyei Szent György Kórház, Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht., Dentál- Med. Co. Bt. Sátoraljaújhely) terjedt ki. A Szervezők véleményének megismerése céljából kérdőívet dolgoztunk ki, amelyet valamennyi működő és a korábban kizárt/kilépett Szervező részére megküldtünk. (A kérdőívekre érkezett válaszok összesítését az 1. sz. függelék tartalmazza.) A vizsgálat tapasztalatait és megállapításait tartalmazó első jelentés-tervezetet megküldtük a vizsgált időszak szakminisztereinek és OEP főigazgatóinak. Két volt miniszter és egy volt OEP főigazgató válaszolt. Észrevételeik is alátámasztották azon véleményünket, hogy miután az Országgyűlés döntött a Modellkísérlet elindításáról, majd kiterjesztéséről, értékelése és további sorsának meghatározása is az Országgyűlés feladata. 9

14 BEVEZETÉS Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. -ának (1), (3) és (5) bekezdéseiben, valamint 21. -a (3) bekezdésében foglaltak adnak jogszabályi felhatalmazást. A jelentés-tervezetet észrevételezésre megküldtük az egészségügyi miniszternek. Válaszlevelét és az arra adott reagálásunk másolatát az 1. számú mellékletek tartalmazzák. 10

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Modellkísérletet a társadalombiztosítás évi költségvetése 6 képviselői módosító indítványra fogadta be. Az indítvány a Modellkísérlet útjára indításának indokaként a nemzetközi példák hazai lehetséges megvalósításának modellezését jelölte meg. Ebből következően azt szakmapolitikai döntések nem alapozták meg 7. A Modellkísérlet célját sem törvényi, sem kormányrendeleti szinten nem határozták meg. Az egyértelmű jogszabályalkotói szándék hiányában nem tudható, hogy a Modellkísérlet az egészségügyi ellátás átalakítása vagy biztosítási reform modellezésére szolgál. 8 A szakmai követelmények, minőségi indikátorok hiánya akadályozza a tartalmi értékelést és a gyakorlatban előforduló lehetséges problémák kiküszöbölését (a külföldi tapasztalatok szerinti alulkezelés, a költséges betegek kiléptetése a Modellből). A szakmai elvárások pontos körülhatárolásának elmaradását nem magyarázza, hogy a magyar egészségügyi rendszer egészéből hiányoznak a teljesítmények mérését szolgáló minőségi mutatók, a szakmai elvárások és azok számonkérésének rendszere. A Modellkísérlet működésének stratégiai megalapozását az Kormányprogram nem tartalmazta, célként a kétszintű biztosítási rendszer kiépítését határozta meg 9. A évi Kormányprogram a Modellkísérlet támogatását és bővítését a biztosítási reform lehetséges változata modellezéseként jelölte meg 10, a gyakorlatban az egészségügyi reform hivatkozási alapjául évi XCI. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak évi költségvetéséről. Az éves költségvetési törvények véleményezése keretében az ÁSZ minden évben felhívta a figyelmet a TB alapok előirányzatai teljesíthetőségének magas kockázatára, amit tovább növelt, hogy a tervezési rendszer a minden megalapozottságot nélkülöző előirányzatok befogadását is lehetővé tette. 7 Nem tekinthető megvalósíthatósági tanulmánynak az OEP 1999 januárjában elkészített Koncepció a globális finanszírozás modelljének megvalósításához című dokumentuma, mivel az csupán a Modellkísérlet szervezésével, működésével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos alapelveket tartalmazta és azt a költségvetési törvény elfogadását követően alkották meg. 8 A Modell céljának rögzítését az OEP pályázati kiírása tartalmazta először. E szerint a cél új strukturális és finanszírozási forma kialakítása racionálisan működő ellátási-finanszírozási rendszermodell megteremtésével, teljes körű, hatékonyabb, minőségi, definitív egészségügyi ellátás biztosítása a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében, az egészségügyi rendszer átfogó, egységes továbbfejlesztését célzó törekvések gyakorlati megvalósításának elősegítésével. A Modell prioritása: érdekeltség az adott lakosság egészségének megőrzésében. 9 Az új évezred küszöbén. Kormányprogram a polgári Magyarországért. 37. oldal 10 Cselekedni, most és mindenkiért! A nemzeti közép, a demokratikus koalíció Kormányának programja. Magyarország oldal 11

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK szolgált. A évi Kormányprogram a Modellkísérletről nem tesz említést 11. A Modell jogszabályi megalapozását a társadalombiztosítási alapok évi költségvetése teremtette meg, a részletes szabályok megalkotását kormányrendelet (a továbbiakban: finanszírozási kormányrendelet 12 ) hatáskörébe utalva. A finanszírozási kormányrendelet évi szabályai a legszükségesebb feltételeket és követelményeket határozták meg. A működés során szerzett tapasztalatok alapján a finanszírozás és a jelentési kötelezettség részleteit kivéve azok módosítása, kiegészítése csak részben történt meg. A kiegyenlítő kaszsza létrehozása (2003) és a szervezők feladatainak meghatározása (2004) tekinthető érdemi változásnak. A Modellkísérlet szakmai és pénzügyi megalapozása hiányos. Nem határozták meg a Modellkísérlet bevezetésétől várt eredményeket és az eredmények értékeléséhez szükséges hazai módszereket, valamint a kiterjesztés feltételeit, lehetőségeit. Nem született döntés arról, hogy az ellátottak mekkora létszámáig lehet és kell kísérletről beszélni. A szakmai célkitűzések meghatározása, a szakmai irányítás és ellenőrzés rendjének kidolgozása, a minőségi betegellátás számonkéréséhez szükséges indikátorok rögzítése elmaradt. Hiányzik a szabályozás a megtakarításból létrehozott új egészségügyi kapacitások sorsát illetően is. A Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi C. törvény 28. -ának (16) bekezdése felhatalmazta az egészségügyi minisztert, hogy rendeletben határozza meg a Modellkísérlet értékelésének módját és szakmai szempontjait. Az egészségügyi miniszter 2000 júniusában 13 a Modellkísérlet szakmai tartalmáért a felelősséget elhárította magáról, mert az OEP a pályázati kiírásban nem vette figyelembe szakmai elvárásait, amelyeket egyetértési jogát gyakorolva tett. (A miniszter levelét a 4. sz. melléklet tartalmazza.) A Minisztérium 14 távolságtartással kezelte a Modellkísérletet, amely óvatos magatartás folyamatosan fennáll, bár az egészségbiztosítás irányítása időközben változott. 15 A Mi- 11 Lendületben az ország! A Köztársaság kormányának programja a szabad és igazságos Magyarországért oldal 12 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. 13 Az egészségügyi miniszter 3016/2000. iktatószámú levele június A vizsgált időszakban a szakminisztérium Egészségügyi Minisztériumként, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumként, majd ismét Egészségügyi Minisztériumként működött/működik. A Jelentésben Minisztériumként jelöljük az Egészségügyi Minisztériumot és jogelődeit. 15 A társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörökről szóló 131/1998. (VII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás központi hivatali szerveinek irányításával a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárát bízta meg. Az irányítási feladatokat június 21-étől a pénzügyminiszter látta el, január 1-jétől az egészségbiztosítás területét az egészségügyi miniszter, június 8-ától az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás területét az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter irányította október 29. napjától az egészségügyi minisz- 12

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nisztérium saját előterjesztést, anyagot nem készített, a helyszíni vizsgálat során mindössze egy aláírás nélküli dokumentumot adott át, az ellátásszervezésről szóló törvényjavaslat társadalmi vitájához készült háttéranyagot (A Minisztérium levelét az 5. sz. melléklet tartalmazza). A helyszíni vizsgálat befejezéséig jogszabályban nem rendezett a fejkvóta részletes számítási módja; a kasszák közötti átjárás szabályai; a megtakarítás felhasználása, ellenőrzése, nyilvántartása, a kilépő szolgáltatók esetében a pénzmaradvány, valamint a megtakarításból megvalósult épület- és eszközberuházások további tulajdonviszonyára vonatkozó szabályok. A vizsgálat során nem állt rendelkezésére olyan dokumentum, amely a Modellkísérlet bevezetése előtt vagy alatt elvégzett pénzügyi hatásvizsgálatokat tartalmazna, ugyanakkor a évben bevezetett kiegyenlítő kassza szinte pontosan fedezte a veszteségeket. A kiegyenlítő kassza működéséről tapasztalatok még nincsenek. Jogszabály nem rendelkezik arra az esetre, ha a degresszálással létrejövő kiegyenlítő kassza nem elegendő a veszteségek fedezésére. 16 A Modellkísérlet tapasztalatainak értékelését végző törvényben 17 előírt szakértői csoportot az egészségügyi miniszter nem hozta létre. A szakértői csoport lett volna hivatott a Modellkísérlet működésének, tapasztalatainak értékelésére, a kiterjesztés megalapozására. 18 A Minisztérium elhárító magatartása következtében a hatáskörébe tartozó a Modellkísérlet bevezetésével és kiterjesztésével kapcsolatos irányítási és jogszabály-előkészítési feladatokat szinte kizárólag az OEP látta el. Az OEP főigazgatója által 2003-ban létrehozott Stratégiai Bizottság 2004 januárjában rögzített feladattervében fektette le egy érdemi értékelés alapjait. Vizsgálni kívánta többek között az egészségpolitikai célok teljesülését, az állampolgári jogok érvényesülését, a fejkvóta számítás finomítását, az ellátásszervező helyét, funkcióit, a kockázatközösség nagyságát a nyújtandó szolgáltatásokkal összefüggésben. A feladatterv végrehajtása megállt az előkészítésnél. 19 ter irányítja az OEP-et. [288/2004. (X. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről. 5. ] 16 Az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának januári tájékoztatása szerint a finanszírozási kormányrendelet módosításának tervezetében szerepel az a szabályozás, mely az aktuális év végén képződött kiegyenlítő alapnak a szervezők részére történő felosztásáról rendelkezik évi XCI. törvény 16. (9) bekezdés; évi CIX. törvény 8. (9) bekezdés; évi LXII. törvény 68. (7) bekezdés 18 Az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának januári tájékoztatása szerint már működik a Modellkísérlet tapasztalatainak értékelésére a miniszter által létrehozott szakértői munkacsoport. 19 Megjegyezzük, hogy ha a feladattervet végrehajtják, a Szakértői Bizottság értékelése akkor sem helyettesíthette volna a mindenkori egészségügyi miniszter feladatainak teljesítését, azaz a szakmai célok megvalósulásának értékelését, a Modellkísérlet további sorsára vonatkozó érdemi következtetések levonását, illetve azok szakmapolitikai megalapozását. 13

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Modellkísérlet céljának rögzítése, működésének tartalmi értékelése, sorsának meghatározása tehát a vizsgált időszakban nem történt meg. 20 Ezek hiányában az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján azt sem lehet megítélni, hogy a Modellkísérletben kifizetett közel 50 Mrd Ft, valamint a Modellkísérletre fordított pluszkiadások (szervezési díj, prevenciós díj, működési költségek) hoztak-e, illetve távlatilag hozhatnak-e az egészségügyi ellátás fejlesztésében, átalakításában eredményeket. A Modellkísérlet finanszírozásában a Szervező a természetbeni ellátások meghatározott kasszánkénti előirányzatának az érintett lakosság nem és korösszetételére figyelemmel az országos kockázatközösség átlagával számított fejkvótára jogosult. Az OEP minden Szervező részére elvi folyószámlát vezet, amelynek bevételi oldalán a fejkvóta szerinti összeg, kiadási oldalán az érintett lakosság által ténylegesen igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokra az általános szabályok szerint kifizetett finanszírozási összeg szerepel. Az évközi előirányzat növekedésének megfelelően a fejkvótát korrigálják, a különbözettel a bevételi oldalt megemelik. A bevételi többletet az OEP a modellév zárását követően a Szervezőnek kifizeti. Az egyes Szervezőknél mutatkozó negatív eredménynek nincs következménye, a negatívumok és a pozitívumok kiegyenlítését az egyes kasszák közötti átjárással biztosítják (forrásallokáció). A modellkörben keletkező veszteség visszapótlását az E. Alapba a kiegyenlítő kassza biztosítja. A Modellkísérlet finanszírozása a fejkvóta alapján számított bevételben, a kasszák közötti átjárás lehetőségében, a Szervező elvi folyószámláján keletkező megtakarítás szabad felhasználásában különbözik az egészségügy általános finanszírozási gyakorlatától. A Modellkísérlet az E. Alap szintjén kiadáscsökkenést nem eredményezett, a szervezési és prevenciós díj pluszkiadásként jelentkezik. A Modellkísérlettel kapcsolatos működési költségeket sem az OEP-nél, sem a Szervezőknél nem tartják nyilván, így a működésre fordított összeg nagyságrendje nem értékelhető sem a Modellkísérleten belül, sem az általánosan felhasznált működési költséggel öszszehasonlításban. Az OEP a évi költségvetési javaslatának elkészítése során tekintettel a szándékolt 5 millió fős kiterjesztésre először alakított ki a Modellkísérlet működési költségeire elkülönített előirányzatot. A vizsgált időszak jelentős részében az elvi folyószámlával és az elszámolásokkal kapcsolatos belső szabályozás nem volt, erre csak 2004-ben került sor a 10/2004. számú OEP főigazgatói utasítás kiadásával. Az utasítás rendelkezéseit az OEP október 15. napjától alkalmazza. Az adatáramlás, az adatok, iratok OEP-en belüli dokumentálása elmaradt. A Modellkísérletben kezdetben nem voltak kidolgozottak az ellenőrzési szempontok, így menet közben vált szükségessé a pontosítás. Fejlesztették az érdekeltségi rendszert, változott a prevenciós és szervezési díj összege, kifizetésének 20 A vizsgálat lezárása után többen jelezték, hogy a Reform Kormánybiztosság irányításával szakértőitárcaközi bizottságokban értékelő, elemző munka folyt. Az anyagokat nem bocsátották a rendelkezésünkre, a vizsgálatot végzők előtt azok a jelentés összeállításakor nem voltak ismertek. 14

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK módja tól a kiegyenlítő kassza létrehozásával degresszálják a megtakarítást is. A finanszírozási kormányrendeletben az OEP részére nevesített ellenőrzési feladatok közül a prevenciós tevékenység féléves ellenőrzési kötelezettsége tól kibővült a prevenciós és szervezési díj felhasználásának számonkérésével, amelynek ki kell terjednie az ellátási utak monitorozására és a minőségi rendszerek működésére. Az ezekkel foglalkozó ellenőrzési anyagok nem követnek sem témájukban, sem időrendjükben semmiféle rendszert. A vizsgálati anyagok megállapításaira tett intézkedések nem követhetők. A finanszírozás alapját képező fejkvóta számításának a finanszírozási kormányrendeletben meghatározott szabályai a művese ellátás figyelembevételén kívül a vizsgált időszakban nem változtak. Számításánál az ellátások igénybevételét befolyásoló tényezők (pl. területi elhelyezkedés, táppénzes állomány alakulása) figyelembevétele pontosítja az egy főre jutó átlagköltség meghatározását. A Modellkísérlet finanszírozásának továbbfejlesztése a fejkvóta finomítását, új magyarázó tényezők használatát és/vagy differenciálását igényli. A Szervezők számára a fejkvóta számítás és az elvi folyószámla vezetése nem átlátható. A forrásallokáció menetéről információval nem rendelkeznek. A számítási metodika 1999 októberétől működik, jogszabályilag és az OEP belső szabályzatában nem rendezett. 21 A Modellkísérletbe bevonható lakosság számának folyamatos kiterjesztését megalapozó előzetes elemzéseket nem bocsátottak a vizsgálat rendelkezésére, a költségvetési törvények indokolása sem tartalmazott erre vonatkozóan eligazítást. A gyógyító-megelőző kasszákban a Modellkísérlet működése eredményességének tendenciái értékelhető módon nem jelentkeztek. A megtakarítások döntő része a fekvő- és járóbeteg kasszában keletkezett től mind a háziorvosi ellátás, mind a fogorvosi ellátás kasszája veszteségessé vált. A megtakarítást az év végi forrásallokáció elvégzése és a kiegyenlítő kassza létrehozása után a Szervező szabadon használja fel, az OEP megkötésként csak az egészségügyben történő hasznosítást írja elő. Az között megtakarítás címén kifizetett 5,5 Mrd Ft-ból 1,9 Mrd Ft felhasználásáról talált adatot az ellenőrzés a Szervezőknél. A háziorvosoknak kifizetett megtakarítás hasznosulását 11-ből 3 Szervező kísérte figyelemmel. 21 Az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának januári tájékoztatása szerint az OEP főigazgatója ez év január 1-jével módosította a 10/2004. (Eb.K.3.) sz. főigazgatói utasítást, amelynek alapján a fejkvóta számítás és a forrásallokáció menete átláthatóbbá válik a Szervezők számára is. Ugyancsak január 1-jei hatállyal az OEP főigazgatója döntött az irányított betegellátási modellkísérlet monitoring rendszerének kialakításáról és az első modulok működésének elindításáról, határidővel ütemezetten és a költségek biztosításával. 15

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A megtakarítások keletkezésének okait az OEP nem vizsgálta. A költséghatékony felhasználásra tett egyes szervezői intézkedések hatása nem mérhető. Nem mutatható ki, hogy a protokollok használata, a prevenció folytatása, a definitív ellátásra való törekvés milyen mértékben járult hozzá az egyes Szervezők elért megtakarításához. A megtakarítást a Szervező által meghatározott érdekeltségi rendszerben használták fel január 1-jétől a finanszírozási kormányrendelet előírja, hogy az érdekeltségi rendszernek ki kell terjednie a háziorvosokon túl azokra az egészségügyi szolgáltatókra is, akik az érintett lakosság egészségügyi ellátásában részt vesznek, valamint a Szervezőnek vállalnia kell a bevételi többlet érdekeltségi rendszere szerinti szétosztását. A Szervezők nem, vagy részben vonták be a szolgáltatókat az érdekeltségi rendszerükbe, részesedési arányuk és az azt megalapozó szempontok eltérőek, a rendszeren belül nem tisztázott az egészségügyi intézmények és az informatikai szolgáltatók ösztönzésének célja. Az öt év alatt a megtakarításból a Szervezők átlagos részesedése 55%, a háziorvosoké 32%, a bevont egészségügyi szolgáltatóké 0-3%, az informatikai szolgáltatóké 6% volt. A fejkvóta alapú finanszírozás magában rejti annak a lehetőségét, hogy a Szervezők az egészségügyi ellátás minőségének rontásával fokozzák megtakarításuk mértékét. Az OEP ezért 1999-től előírja a Modellkísérletben a minőség monitorozására és biztosítására a betegutak követését, betegellátási protokollok fejlesztését és azok betartásának monitorozását, minőségi indikátorok képzését és figyelemmel kísérését. A Szervezők által használt betegút-követő rendszerek lényege, hogy az adott beteg részére nyújtott szolgáltatásokat minden ellátási szint és bevont kassza figyelembevételével, informatikai úton elemzik. Az igénybevételi adatok TAJ szerinti csoportosítása és a betegút-követő rendszer lehetővé teszi olyan ellátási anomáliák kiszűrését, amelyeket az OEP informatikai ellenőrzési rendszere egyébként átenged. A Szervezők a betegút-követés elemzéséből származó információt használják fel a betegutak racionális tervezésénél, a párhuzamos és indokolatlan ellátások kiszűrésénél, a betegek rendszerben tartásánál, a protokollok kialakításánál, azok alkalmazásának ellenőrzésénél. A párhuzamos ellátásokat a programok rutinszerűen keresik az egyidejű járó- és fekvőbeteg-ellátás; fekvőbeteg-ellátás és gyógyszerkiváltás; háziorvosi ellátás és fekvőbeteg-ellátás adatainak feltárásával 22. Az indokolatlan ellátások kiszűrését a beteg személyének és TAJ történetének egyidejű ismeretében a háziorvos tudja elvégezni, az adatvédelmi szabályok betartásával. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele és az azt rögzítő adatok rendelkezésre állása közötti három vagy több hónapos csúszás jelentősen csökkentette a betegút elemzésből nyerhető információ értékét. 22 Például a rendszer képes kimutatni egyazon beteg TAJ-számára kiváltott gyógyszert a kórházi bennfekvése ideje alatt. 16

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI RENDSZERRŐL

IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI RENDSZERRŐL ÉRTÉKELÉS AZ IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI RENDSZERRŐL I.) Szabályzó rendszer 2003. évi változásai A 2003. év során az irányított betegellátási rendszer továbbfejlesztéséről rendelkező jogszabályi környezetben

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 171 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL 2011 ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL Az elszámolás elkészítésének jogszabályi háttere Az elszámolás elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató.

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól

Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól A védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi ellátások előirányzata az elmúlt években az alábbiak szerint alakult az Egészségbiztosítási Alapban.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben