Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában"

Átírás

1 XVII. évfolyam, 7. szám július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas 5 Eredményes 7 Szlovákiában sportolók Egyenlô esélyek A Nagykállói Önkormányzat, Középiskolai tudáscentrum a kistérség jövôéért címmel pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A sikeres pályázatnak köszönhetôen több mint forintból jelenleg az általános- és középiskolai intézményekben korszerûsítési, felújítási munkálatokat végeznek. A városvezetés célja: Nagykállóban egy kistérségi tudásközpont létrehozása, ami a helyi középiskolák egy közös, korszerû telephelyen való mûködésével jön létre. A tudásközpont létrehozásához azonban elengedhetetlen a meglévô épületek infrastrukturális korszerûsítése. Az önkormányzat saját erôbôl csak kisebb beruházások elvégzését tudná finanszírozni, ezért még tavasszal pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A grémium kedvezô döntésének köszönhetôen az Önkormányzat a Fejlesztési Tanácstól a korszerûsítési, fejlesztési munkálatok elvégzéséhez forintot kapott, amit több mint forint saját forrással egészített ki. A beruházás során megvalósul a Korányi Gimnázium és a mellette elhelyezkedô korábban Kôrösi Általános Iskola külsô hôszigetelése és a nyílászáról cseréje, továbbá ez utóbbi épület a hozzá tartozó tornateremmel együtt új tetôszerkezetet kap mondta Bereczki Mária, a Nagykállói Önkormányzat Gazdasági Iroda vezetôje. Ezzel a beruházással csökken a fûtésköltség, ami energia-megtakarítást és környezetbarát megoldást jelent. A Korányi Frigyes Gimnázium épülete egyébként a hetvenes, míg a Kôrösi Csoma Sándor Általános Iskola a nyolcvanak években, egy mára elavult technológiával. Az intézmények nyílászárói elavultak, a falak hôszigetelése pedig nem felel meg a korszerû normáknak. Az ebbôl adódó energiafogyasztás pedig komoly többletköltséget jelent a fenntartó önkormányzatnak. A Kôrösi Általános Iskola és a hozzá tartozó tornaterem lapos tetôszerkezete emellett elavult és folyamatosan beázik. A középiskolák összevonásával járó tudáscentrum létrehozásának szükségességét különben mutatja, hogy a nagykállói középiskolák kistérségi jelentôségûek, hiszen több mint 1300 diák középfokú oktatását látják el. A Korányi Gimnáziumhoz tartozó kollégium pedig lehetôvé teszi a kistérség távolabbi pontjain élô diákok elhelyezését. A Nagykállói Önkormányzat mikrobusz megvásárlásra kapott több mint 6 millió forintos - támogatást. Mivel Nagykállót több tanya veszi körül, ezért az ott elô idôs, beteg emberek életét szeretnék megkönnyíteni, hogy könnyebben eljussanak a város központba. Minden önkormányzat alapvetô érdeke, hogy a településen élôk a meglévô közszolgáltatások mindegyikéhez egyenlô eséllyel és feltételekkel jussanak. Nagykállóban, mivel nincs helyi buszjárat, ezért a központ, a hivatalok, vagy a szociális-, egészségügyi intézmények megközelítése a külterületeken élô, fôleg idôs, beteg embereknek problémát jelent. Ezeknek az embereknek az életkörülményein szeretne javítani az önkormányzat. - Nagykállóhoz több tanya Ludastó, Forrásdülô, Birke-, Czukker-tanya, tartozik, amelyek távolabb estnek a központtól mondja Bereczki Mária, a Gazdasági Iroda vezetôje. Ezeknek a településrészeknek az integrációját, a szociális közszolgáltatások elérését szeretné biztosítani Önkormányzatunk. Ennek része, hogy pályázatot nyújtottunk be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz egy gépkocsi megvásárlásához, amellyel a külterületeken élô rászorultak szállítását szeretnék megoldani. A Nagykállói Önkormányzat a gépkocsi megvásárlásához a Fejlesztési Tanácstól Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon A korábbi kétmillió helyett akár ötmillió forintos bírságot is kiszabhat a hatóság, ha nem írtja ki a földjérôl a parlagfüvet, azonban eddig még senkinek nem számláztak ilyen nagyságrendû összeget. Pedig dúsan nô és virágzik hetek óta az utak mentén, a kertek alján, az árok partján és egyéb helyeken. A múlt hónap végén fôleg óvodások, iskolások és nyugdíjasok vettek részt azon a parlagfû irtó akciónapon, amelynek célja a Nagykálló-Harangod területének megtisztítása volt. Kistérségünkben két települést választottuk ki, ahol civil szervezetek és a lakosság bevonásával irtjuk a parlagfüvet: Nagykálló-Harangodon és Tiszavasváriban mondja dr. Magyar Veronika, Kistérségi Tisztifôorvos, dr.. Magyar Veronika miután információkkal látta el a parlagfû nyüvésre összesereglett fôs csapatot. - Ez az akció magában túl sokat nem tehet, egy dologra, a figyelemfelkeltésre lehet alkalmas, arra, hogy a lakosság vegye észre: súlyos problémákkal jár, ha nem kezdünk valamit ezzel a gyomnövénnyel. Napi szinten, különbözô módon és formában ugyan megpróbálják felhívni a figyelmünket arra, hogy mennyire veszélyes és milyen sokba kerül, ha valaki elmulasztja lekaszálni, kiirtani a saját (föld)területérôl a parlagfüvet, ennek ellenére csak akkor vesszük komolyan, ha mi magunk, vagy valamelyik családtagunk szenved allergiás megbetegedésben. A probléma alapjában véve nem is a magán kiskertekkel, vagy az apróbb közösségi területekkel van, hanem a nagy parlagon hagyott földekkel, illetve az utak menti területekkel, aminek a kezelése gyakorlatilag megszûnt. Az országutak mentén a parlagfû két méter magasra is megnô. Ez azért problémás, mert a szél több tíz kilométerre elviszi a pollent és tudjuk, a Nyírségben gyakorlatilag állandóan fúj a szél, ráadásul a pollen apró kvarchomokkal kevert, virágporos levegô, ami a legveszélyesebb teszi hozzá dr. Magyar Veronika. - Ezért kiemelten fertôzött a mi megyénk. Egy allergiás kezelés pedig igen költséges, nem beszélve az életminôség romlásáról. Szeretem a rendet. Nem csak szûkebb, hanem tágabb környezetemben, és ezért jöttem ki a Harangodra mondja Pethô Gáborné nyugdíjas, gyomirtásra készülôdés közben. A lányomtól hallottam errôl az akcióról, és úgy gondoltam, szívesen segítek. Anyagilag nem tudok segíteni, de talán így példát mutatunk az embereknek, hogy forint támogatást nyert, amit saját forrásból forinttal egészítettek ki. - Az Önkormányzat célja az esélyegyenlôség megteremtése és biztosítása, aminek része az is, hogy a távolabbi településrészeken élôknek lehetôségük legyen valamennyi szolgáltatás igénybevételére hangsúlyozza Bereczki Mária. - Az önkormányzati közszolgáltatások, a szociális és egészségügyi ellátás biztosítása mellett a tanyagondnoki feladatok ellátását segíti a jövôben ennek a gépkocsinak a megvásárlása. De említhetném a Nagykállóban mûködô nyugdíjasok napközi otthonát is, amelyet sok egyedülálló idôs ember rendszeresen igénybe vesz. A külterületeken élôk számára azonban az otthonba való eljutás külsô segítség rokon, ismerôs nélkül eddig megoldhatatlan volt, a jövôben a gépkocsival ezeknek az embereknek a be- és hazautaztatása könnyen megoldható lesz. A kép illusztráció összefogással sokkal többre jutunk mint egyénileg. Trefán Jánosné, alpolgármester asszony is, mint az óvoda egészségfejlesztô mentálhigiénés munkaközösség vezetôje, kolléganôivel irtotta a parlagfüvet. Tudjuk mennyire veszélyes a parlagfû ránk, emberekre, s mindenkinek fel kéne ismerni, hogy az egészséges életmód része, az egészséges parlagfûtôl mentes környezet. Az óvodai nevelés során ezért igyekszünk környezettudatos magatartáshoz szoktatni a kicsiket. Sajnos, sokan akkor veszik komolyan, akkor cselekszenek, mikor már allergiás megbetegedésben szenvednek, ezért fontos, hogy már óvodás korban megtanulják, megértsék: ha irtják a gyomnövényt, tesznek a környezetükért, akkor idôvel talán - megszûnhet ez a veszély. (Folytatás a 3. oldalon) 1

2 ELSÕSORBAN A KÉPVISELÔ-TESTÜLET JÚNIUS 27-ÉN HOZOTT DÖNTÉSEI PÉNZÜGYEK Az intézményi kérelmek, az igények, valamint az elôzô testületi ülés óta bekövetkezett változások indokolttá tették Nagykálló város idei költségvetési rendeletének módosítását. A Képviselô-testület még korábban döntött az intézmények akadály-mentesítése, átköltözés miatti felújítás, ISZI korszerûsítése, pályázaton udvari játékokhoz nyert pénzeszköz saját forrással való kiegészítése ügyében. Az említett feladatok elvégzése az általános tartalék átcsoportosítását teszi szükségessé, ezt figyelembe véve a testület a évi költségvetés bevételi és kiadási összegét ezer forint összegben hagyta jóvá. Döntött a Képviselô-testület a Nagykálló Város Vízi-közmû hálózatrendszerének használatáról és a szolgáltatott ivóvíz és csatornamû használattal kapcsolatos díjalkalmazás feltételeirôl, valamint a legmagasabb hatósági (büntetési) díjak megállapítását tartalmazó rendelet módosításáról. Eszerint július 27-tôl a vételezett víz- és a csatornahasználat díjának megfizetésén túl Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható az, aki a közkifolyóról és tûzivízcsapról nem ivó- és háztartási vízszükségletére, hanem engedély nélküli vállalkozáshoz vagy egyéb tevékenységhez használja a vizet, a vízmû-hálózat részét képezô vízórát, fémzárat, csatlakozó szerelvényeket megbontja, vagy manipulálja. Szabálysértés követ el és pénzbírsággal sújtható az is, aki a szennyvízrendszerre történô bekötés bejelentését, illetve engedélyezését elmulasztja, az ingatlanán keletkezett csapadékvizet a rendszerbe bevezeti, valamint az a fogyasztó is, aki a szennyvíz-rendszerbe veszélyesnek minôsülô anyagot juttat. KULTÚRA, SPORT A Kállai Kettôs Közalapítvány szervezésében a Kállai Kettôs Néptáncegyüttes augusztusban Szamoskéren egy hetes felkészítô tábort szervez. Mivel az egyesület jelenleg nem rendelkezik saját forrással, ezért a felkészítô tábor szervezéséhez, lebonyolításához pályázatot nyújtott be a nagykállói önkormányzathoz. A képviselô-testület úgy döntött, hogy a város forint támogatással járul hozzá a tábor sikeres megtartásához. A Kolozsvári Magyar Opera zenekara ad koncertet augusztus 23-án a nagykállói Református templomban. A rendezvény a Nyírbátori Zenei Napok programsorozat része. A nagykállói koncert megszervezését és lebonyolítását a Képviselô-testület döntése értelmében városunk 300 ezer forinttal támogatja. A Nyíregyházi Konzervgyár Se Tájfutó szakosztálya, a Kelet- Eko Kupa sportesemény megszervezését a Képviselô-testület 400 ezer forinttal támogatja. A nagykállói Shotokan Karate - Do egyesület eredményes munkáját jutalmazandó felmerült, hogy nagyobb összegû pénzügyi támogatást biztosításon az Önkormányzat az egyesület számára, ezzel szemben a júniusi ülésen a testület arra szavazott, hogy az egyesület részére 350 ezer forint támogatást nyújtsanak, az Önkormányzat erre elkülönített vagyonából. EGÉSZSÉGÜGYI-, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Az elôzô testületi ülésen a polgármester felhatalmazást kapott, hogy a Szociális és Egészségügyi Központ keretében mûködtetett járóbeteg szakrendelések (reumatológia, nôgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, bôrgyógyászat) további ellátása érdekében tárgyaljon a Nagykállói Pszichiátriai Szakkórház és a Jósa András Megyei Oktató Kórház vezetésével, valamint a fenntartóval, a Megyei Önkormányzattal. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága június 18-án úgy határozott, hogy a szakrendelések a jövôben a legkedvezôbb formában - a Pszichiátriai Szakkórházon belül lenne megvalósítható. A szakrendelés elôre láthatóan szeptemberében indulna a megváltozott struktúra szerint a Nagykállói Pszichiátriai Szakkórház új épületszárnyában. A betegek azonban addig sem maradnak ellátás nélkül, a szakellátás ugyanis addig a megszokott formában és helyen mûködik. A bôrgyógyászati szakrendelés a jövôben Nagykállóban megszûnik, helyette Nyíregyházán, Bôr- és Nemibeteg Gondozó Intézetben, a Debreceni út 12. szám alatt vehetô igénybe. Mint ismertes a Képviselô-testület a Városi Szociális és Egészségügyi Központ megszüntetése kapcsán korábban arról döntött, hogy az egészségügyi ellátás területén jelentkezô feladatok (járóbetegek szakorvosi ellátása, központi ügyeleti ellátás, védônôi tevékenység) ellátásáról a Gazdasági Ellátó Iroda gondoskodik július 1-tôl. Az eddigi döntéseken túlmenôen szükség volt a további intézkedések megtételére, mint például a Központ vezetôjének dr. Vonza Tibor, fôorvos vezetôi megbízatása visszavonására, a központi ügyeleti ellátás tekintetében Biri és Kállósemjén községekkel kötött társulási-, valamint együttmûködési megállapodás módosítására, valamint az Országos Mentôszolgálattal, a központi ügyeleti ellátás, illetve az abban részt vevô orvosokkal, ápolókkal kötött szerzôdések módosítására. A Képviselôk-testület a Szociális és Egészségügyi Központ átszervezésével kapcsolatos határozat-tervezetet megtárgyalta és elfogadta. VÁROSFEJLESZTÉS A Képviselô-testület egy korábbi döntése értelmében: városunkban a bölcsôdések nevelését a Nagykállói Egyesített Óvodával közösen kívánja megvalósítani. Az így létrejövô közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény az óvodai ellátásról a jövôben is megfelelô színvonalon gondoskodhat, de az átszervezés sem a gyermekeknek, sem a szülôknek nem jelent aránytalan terhet. Az intézményegységek a jövôben is szakmailag és szervezetileg önállóak maradnak, amellett, hogy az átszervezés ésszerûbb és gazdaságosabb mûködést tesz lehetôvé, Nem utolsó sorban: speciálisan a bölcsôdei nevelésben részt vevô gyermekek számára elôny, hogy az átszervezéssel a mostani forgalmas fôút melletti, zajos, fokozottan légszennyezett épületbôl egy korszerû épületben kerülnek elhelyezésre. A júniusi testületi ülésen a képviselôk megtárgyalták és elfogadták az alapító okirattervezetet. A Képviselô-testület korábbi döntése értelmében július 1-tôl az Egyesített Szociális Intézet intézményegységei a Gondozási Központ valamint a Gyermekjóléti és Családsegítô Központ elnevezése megváltozik. Ezentúl: Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegysége a megnevezése. Krónika A képviselõk a júniusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy a Kállay Rudolf Szakiskola részben önálló intézményként mûködik a továbbiakban, ezért indokolttá vált, hogy a tagintézmény-vezetõ tevékenység ellátása helyett intézmény-vezetõt nevezzenek ki az igazgatói feladatok ellátására. A képviselõk zárt ülésen döntöttek arról, hogy pályázati kiírás nélkül az intézményben eddig is eredményes munkát végzõ Ferencziné Kerezsi Eleonórát bízzák meg a szakiskola vezetésével. Az elmúlt idõszakban a évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának ellenõrzését végezte az Állami Számvevõszék (ÁSZ) Nagykálló Város Önkormányzatánál. Az ellenõrzés - többek között arra irányult, hogy a költségvetési törvény és a normatív hozzájárulással támogatott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok összehangoltan, valamint az önkormányzat részére átengedett személyi jövedelemadó részesedés szabályszerû elszámolásának feltételei biztosítottak-e az önkormányzatnál. Az ÁSZ jelentése szerint kisebb hiányosságoktól eltekintve - a legjobban felkészült és mûködõ helyhatóságok közé tartozik Nagykálló Városi Önkormányzata. A Nagykállói Önkormányzat évben szerzõdést kötött a Kölcsey Televízió Mûsorszolgáltató Kht-vel. A testület a szerzõdést június 30-ig hosszabbította meg, mivel saját kábeltelevízió mûködtetését tervezi. Jelenleg az ügyben még sok nyitott kérdés van, ezért a Képviselõ-testület határozata szerint a Kölcsey Televízió Mûsorszolgáltató Kht-val a lejárt szerzõdésben foglalt feltételek mellett további két hónapra szerzõdést köt az Önkormányzat a testületi ülések közvetítésére, valamint a Nagykállói Krónika címû magazinmûsor elkészítésére és sugárzására havi bruttó Ft-os vállalkozási díj ellenében. A Nyíregyháza - Nyírbátor (4911-es számú) fõút, Nagykállón átvezetõ Korányi út-városközpont Bátori út szakaszának, valamint a Nagykálló-Biri összekötõ útvonal felújítását (Nagybalkányi útszakasz teljes hosszában), továbbá csapadékvíz elvezetõ rendszerének korszerûsítését tervezi a Nagykállói Önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közútkezelô Kht-val együttmûködve. A beruházás az Észak-alföldi Régió útfelújítása programjából valósulhat meg, ami azt jelenti, hogy jövõre, de legkésõbb 2009-re elkészül ezeknek az útszakaszoknak a felújítása. Az említett útszakaszok rekonstrukciója mintegy 200 millió forintba kerül majd. A Nagykállói Városi Strandfürdõ fejlesztéssel egybekötött, hasznosítására írt ki pályázatot az Önkormányzat. A város gazdálkodásának racionalizálása miatt indokolt ennek az intézménynek a vállalkozó bevonásával történõ fejlesztése. Az Önkormányzat ugyanis saját erõbõl nem képes ennek a nagy és hosszú idõ után megtérülõ beruházásnak a finanszírozására, azonban a fürdõ kihasználtsága szempontjából elengedhetetlen a fejlesztés. A gazdasági szempontok mellett, a Képviselõ-testület nem hagyhatta figyelmen kívül, hogy a lakosság is igényelné a strandfürdõ megújítását, ezért ajánlattételi felhívást tesz közzé az Önkormányzat a nagykállói strand hasznosítására. A szociális és egészségügyi ellátórendszer reformja A járóbetegek szakorvosi ellátása, központi ügyeleti ellátás, védônôi tevékenység átszervezése, valamint a Családsegítô Szolgálat és az Idôsek Szociális ellátását is érintette a Városi Szociális és Egészségügyi Központ átalakítása. Mint fentebb ismertettük az ellátásáról július 1-tôl a Gazdasági Ellátó Iroda gondoskodik, s ezentúl: Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Juhász Zoltán Intézményegység megnevezéssel mûködik tovább. A Városi Szociális és Egészségügyi Központ intézményeinek - az Idôsek Szociális Intézete, a Városi Bölcsôde, a Családsegítô és Krízis Központ - mûködését az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) és a normatív állami támogatást még további 80 millió forinttal egészítette ki az Önkormányzat. - Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy az intézményen belül is szükség van az átszervezésre, struktúraváltásra tájékoztat Juhász Zoltán, Nagykálló Város polgármestere. A legkisebb megtakarítás a költségvetés, a város számára a Bölcsôdei ellátás átszervezése kapcsán várható. -Évrôl évre a csökkenô gyermeklétszám miatt, kevesebb csoportot indít ez az alapfokú ellátást biztosító intézmény, ezért a racionális gazdálkodás érdekében a jövôben egy helyen, a Petôfi út. 4. szám alatt a Szivárvány óvoda mellett mûködik a Városi Bölcsôde. Ez az intézkedés nem jelenti az ellátás színvonalának romlását, hisz a csökkenô gyermeklétszám miatt nem nô a csoportok létszáma. A következô intézményegység a Városi Védônôi Szolgálat mûködtetése, ami eddig szintét többletköltséget jelentett az Önkormányzat számára, így, az ellátás színvonalának megtartása mellett, ennek átalakítása is idôszerûvé vált. -A védônôk szeptembertôl hasonlóan a háziorvosokhoz az OEP-el lesznek szerzôdésben, közvetlenül az Egészségügyi Pénztártól kapják a finanszírozást. Ez vállalkozási szerzôdés formájában történik majd, az ellátás színvonalának megtartása, emelése mellett. Az Egészségügyi Központon belül a nem egészségügyi dolgozók, pl. a gépkocsivezetôk, a takarító személyzet foglalkoztatója a jövôben a TESZOVÁL Kft. lesz, amely a gépkocsik üzemeltetését is átvállalja. Az Idôsek Otthonával kapcsolatban tavaly felmerült, hogy a mûködtetés jogát a református egyház kezelésébe adná az Önkormányzat, azonban a jelenlegi pénzügyi helyzetben már nem tudják felvállalni. -Kiderült, hogy amennyiben kistérségi társulási formában mûködtetjük az intézményt, úgy magasabb normatív támogatást kaphatunk az államtól. Éves szinten mintegy 30 millió forintjába került a városnak a jelenlegi intézményi struktúra, ami ennek ellenére az ÁNTSZ szerint nem felelt meg a törvényben elôírt személyi és tárgyi feltételeknek. Ez utóbbi hiányosságot pótoltuk, azonban a Nagykállói Önkormányzatnak jelenleg nincs további 50 millió forintja a Bajcsy-Zsilinszky úti épület felújítási munkálataira, ezért a közeljövôben a Dél-nyírségi Kistérségi Társulás bérbe vesz egy épületet a Széchenyi út 62. szám alatt (a korábbi Dohánybeváltó helyén), ahol a törvényi követelményeknek megfelelô, kultúrált körülmények között mûködtetjük a Családsegítô és Gyermekjóléti Központot. Fontos megjegyezni, hogy a Képviselô-testület természetesen keresi annak lehetôségét, hogy minél elôbb saját tulajdonú ingatlanban mûködtesse a szolgáltatást. Juhász Zoltán hozzátette, hogy a pénzügyi megtakarításon túl, a szociális és egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelkedését várják ezektôl az intézkedésektôl. A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Kiadja: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala, 4320, Nagykálló, Somogyi B. u Felelôs szerkesztô: Hanusiné Bornemisza Andrea, Fotó: Janics Attila Tördelés: Soltész Attila Nyomdai munkálatok: Litográfia Kft. Debrecen, Vágóhíd u. 3/A Megjelenik: Nagykálló város területén, példányban. Terjeszti: Magyar Posta Zrt. ISSN:

3 KÖZÉLET Virágos Nagykálló Tisztelt Szülõk! FELHÍVÁS Szeretném magam és a város lakóinak nevében megköszönni azt a bôkezû ajándékot, amit Papp Lászlótól és családjától kaptunk, nevezetesen majd 200 db. nebáncsvirágot és 400 db. piros petúniát, a sok muskátlit, díszdohányt, díszfüvet, verbénát. Ezeknek a gyönyörû növényeknek nagy része a Polgármesteri Hivatalba került kiül- tetésre, de jutott bôven az Okmányirodához, a temetôbe az emlékûmhöz, a Teszoválhoz és a Harangodra is. Ezeken a helyeken egész nyáron gyönyörködhetünk bennük. Köszönjük ezt az önzetlen gesztust. Takácsné Kancsár Katalin városi kertész A szemétbõl bármit építhetünk! A gyermekeket már egészen pici korban elkezdjük civilizálni, például arra tanítjuk õket, hogy a szemetet sem a lakásban, sem az utcán ne dobálják szét. Aztán a környezettudatos nevelés tovább folytatódik az óvodában, az iskolában. Ennek ellenére valahol hiba csúszhat a rendszerbe, mert mire az ember felnõ, megfeledkezik a a ne szemetelj! vagy a tarts rendet magad körül! jelmondatokról. Sõt, vannak, akik egyenesen szeretik a szemetet, kisebb dombokat is képesek összerakni, na nem a saját, hanem a mások, pontosabban más országok lakóinak hulladékából. Szerencsére Nagykállóban nem ennyire súlyos a helyzet, de ennek fordítottja sem igaz. A város határában ugyanis egymást érik az illegális szemétlerakók. Van itt minden: az építési törmeléktõl kezdve, az ütött-kopott, mára megunt háztartási gépeken át, a tejes zacskók és üdítõs dobozok széles választékáig minden. Bizonyára további különleges darabokra is találnánk, ha beljebb, a szeméthegyek mélyére ásnánk. Komolyan mondom, nem értem ezeket az embereket, hogy miért pont az erdõ szélére, vagy a vasúti sínek mellé hordják a szemetüket - perszer illegálisan, - mikor ezzel az erõvel a szeméttelepre is bevihetnék. Afféle nagykállói látványosságnak szánják például a vonattal utazók számára: lám, lám kedves utazó nem kell az alföldi megyékbe utazni, tudunk mi magunknak szeméthegyet építeni! Az egyik kereskedelmi tévécsatorna nagy látványosságok közepette örökbe fogad, majd megtisztít egy-egy illegális szemétlerakót, ami Nagykállóban talán úgy lenne kivitelezhetõ, ha több tucat család adoptálna egy-egy szimpatikus szeméthegyet magának. Persze erre még várni kell! A szemét azonban nem maradhat lebomlásig ezeken a helyeken. A TESZOVÁL KFT. nemrég hozzálátott az önkormányzati területen lévõ szemétdombok a felszámolásához. A közelmúltban például Nagykálló Biriszõlõbõl vittek el több tonna illegálisan ott felejtett építési törmeléket, kommunális hulladékot. Ezeknek a területeknek a felderítését a nagykállói mezõõr segítségével végzik, ezért a társaság munkatársai kérik a lakosságot, hogy amennyiben ilyet tapasztalnak, jelezzék a mezõõrnek, Mester Jánosnak. S persze, hogy kerek legyen a történet, senkinek ne legyen hiányérzete, hogy megszûntek ezek, a mára tájba illõ látványosságok, a TESZOVÁL KFT. ügyvezetõ igazgatója Teremi István jelezte, hogy a megtisztított területeken újra nõnek a szeméthegyek. Minden jó szándékú városlakó nevében köszönjük a környezetszennyezést és károsítást! Bornemisza Andrea január 1 jétõl a gyermekek ek után járó rendszeres gyermekvédelmi támogatást felváltotta a rendszeres gyermekvédelmi kedv edvezmén ezmény.. Ez a juttatás nem jár automatikusan annak, aki korábban támogatásban részesült. Ezt igényelni kell, és vélhetõen meg is fogják kapni. Amennyiben még nem nyújtották be az új igényelést, úgy kérem, feltétlenül intézkedjenek! Az ehhez szükséges Nyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy- félszolgálatán. Kérjük, igyekezzenek ezzenek az igényléssel, hogy minél hamarabb elbírálásra kerül- jön. Ezután vehetik igénybe a 2007/2008-as tanévre a tankönyvtámog yvtámogatást illetve az étkezési kedv edvezmén ezményt. Nagykálló, július 12. Az iskola vezetõsége A Nagycsaládos Egyesületnél nincs uborkaszezon A nyár beköszöntével sem pihenünk a babérjainkon. Június 11-tôl az adományosztásban vett rész Marinka István és Szabó László. Köszönöm mindkettejüknek, hogy térítésmentesen áldozták fel idejüket a városért. Június 24-én a Szilágyi emlékházban szervezett Szent Iván napi rendezvényen a résztvevôk egy része a nagycsaládos egyesület tagjai közül kerültek ki. Június 28-én a parlagfû irtáson megjelentek közel fele nagycsaládos volt, ezzel is igazolva, hogy tenni akarás van bennük, nem mindig az anyagiak az elsôk. Képesek vagyunk önzetlenül is felajánlani munkánkat a városért. Hajdúböszörményben, június 30-án a régiós találkozón gyerekeink vers- és prózamondással emelték a rendezvény színvonalát. Július hónap elején pedig egy jól sikerült táborban pihenhettek tagjaink. A nyár többi része is hasonlóan mozgalmas lesz, augusztusban Erdélybe, majd Püspökladányba megyünk, felkértek bennünket, hogy képviseljük Nagykállót a hagyományôrzô találkozón. Mi szívesen vettük ezt a felkérést, igyekszünk a feladatot megfelelôen elvégezni, városunk hírnevét ezzel is öregbíteni. Csonkáné Kerezsi Katalin elnök ÉLET-KÉP Fog ogathajtás Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon (Folytatás az 1. oldalról) A köz érdekében jöttem szögezi le Csonka Mihály Gábor, 22 éves tanuló, - nem magánérdekbôl, mert nem vagyok allergiás, de úgy gondolom fontos, ez a nap, a közös munka, mert egyre több az allergiás az országban, aminek elsôsorban a parlagfû az okozója. Ennek ellenére nem mindenki törôdik vele. Aztán rövid bemelegítô torna után elindul az irtó had, a térdig érô, bimbódzó parlagfû irányába. Óvodások, nyugdíjasok együtt tépik az országban mára csaknem 2,5 millió allergiás megbetegedésben szenvedô ember (egyik) ellenségét, a parlagfüvet, amely egy kimutatás szerint kb. 5 millió hektáron fordul elô. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében is évrôl-évre egyre több beteget regisztrálnak. Az ország leg- dr.. Obbágy Veronika fertôzöttebb területe jelenleg a Dunántúl, Közép-Magyarország, valamint a Kelet-Magyarország északi része, pontosan az a terület, ahol mi élünk. Megyénkben az allergiás betegek száma ezerre tehetô, s közülük százalék allergiás-asztmás, tehát ha nem figyelünk az egészségünkre, a közép és súlyos szénanáthás megbetegedés kezelésére, akkor idôvel allergiás-asztmássá válhatunk - tájékoztat dr. Obbágy Veronika, tüdôgyógyász fôorvos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tüdôgondozó Intézet vezetôje. Ne hagyjuk tehát figyelmen kívül a szem-, orr- és torokviszketéssel, állandó szem- és orrfolyással, tüsszögéssel, nehéz légzéssel járó tüneteket. De ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a stressz, a túlhajszolt életmód is rontja az immunrendszer állapotán és a fokozza az allergia kialakulását. 3

4 KÖZÉLET CSOBBANUNK 70 ÉVES A Strand története 70 ÉVES A NAGYKÁLLÓI VÁROSI STRANDFÜRDÔ 1935 július 26.-án Nagykálló község Elôljárósága a Képviselôtestület elé terjesztette a lakosság kérését Strandfürdô építése tárgyában. Igy érveltek: a folyó évben építse meg a község a srandfürdôt! Régi kívánság, nagy szükség pótlása lesz ez szociális, közegészségügyi, tanulónevelési, testnevelési szempontból. Alapos érv az is, hogy a községnek van területe, amit alkalmasnak vélnek, az ifjúság ingyenes közmunkát ajánl, és remélhetô pénzbeli segély, így a községnek nem kerül nagy anyagi áldozatba a Strandfürdô alapítása. A képviselôk egyhangú igennel szavaztak. Ám a lelkesedés és az egyezô közakarat ellenére két évet igényelt az ingatlancsere, a bankkölcsönhöz jutás, a megyei Közgyûlés engedélye, a terveztetés, anyagbeszerzés. A munka 1937 kora nyarán indulhatott meg a legjobb ajánlatot tevô Kálmán Károly okleveles mérnök tervei szerint, és vezetésével. Két medence épült: a gyermekmedence mellé az európai úszóversenyek elôírásainak megfelelô méretû úszómedence ig a megyében ez volt az egyetlen, versenyek rendezésére és edzésre alkalmas medence! Elkészültek a kiszolgáló berendezések és épületek. Megnyílt a strand! A messzirôl érkezett úszók után a helyiek úszóversenye következett. A legifjabb lányok közül mindössze ketten álltak a medence szélén, két barátnô, Kiss Edit és Görömbey Sára. A viadalt Sárika nyerte, az érmet ifj. Horthy Miklós adta át. A legnagyobb meglepetés azonban ezután következett Sárika számára: édesapjától bátorságáért egy csillogó új kerékpárt kapott. Felszerelték a motort, a szivattyút, elkészült a gépház, az öltözô, pénztár, a büfé és a Wc-k. Kezdetben a medencéket a patak vizébôl töltötték fel hetenként tiszta vízzel, és a nap melegítette, ennek megfelelôen - a víz leengedése után - hetente meszeléssel fertôtlenítették július 24.-én nagy népünnepély keretében ifjú K. Nórika családja nem tartozott a szegények közé, de édesanyja nagyon takarékos asszony volt. Csak belépôre kapott pénzt a fiatal lány, a díjmentesen használható közös öltözôben kellett öltöznie, míg barátnôi mind kabint váltottak. Hiába mondta szüleinek, hogy ô szégyell mások elôtt öltözni. Azt is megalázónak érezte, hogy míg a többiek a zsebpénzükbôl a büfében vásárolt szendvicset ebédelik, addig neki a Mama hozza a zöldpaszúly-fôzeléket, s azt kell ebédelni. Törte a fejét, mit tehetne. Megfigyelte, hogy az 1. számú kabint nem használja senki. Tudta, hogy annak a kabinnak a kulcsát tiszteletbôl kapta az országgyûlési képviselô és felesége, akik ritkán tartózkodnak Kállóban. Egyszer bekopogott hozzájuk. Elmondta, hogy neki nem telik kabinra, de szégyell a közös öltözôben vetkôzni, kéri, ha úgy sem használják, engedjék meg, hogy az egyes kabinban öltözhessen. A képviselô úr azonnal írt egy meghatalmazást, és Nórika ettôl kezdve boldogan használta az 1. kabint. Sok év telt el azóta, a szép kort megélt Mama sincs már, de Nórika a zöldpaszulyt ma sem szereti. Horthy Miklós, a Magyar Országos Úszószövetség társelnöke avatta a strandot. Az ünnepség programjában fôvárosi és vidéki városok úszói versenyeztek, és vízipólósai tartottak bemutatót. A díszvendég javaslatára eldöntötték, hogy évente augusztus 20.-án úszóversenyeket, és vízipóló mérkôzéseket tartanak majd, ami hagyománnyá is vált, amíg a háború miatt abba nem maradt. Budapesti, egri, miskolci, diósgyôri, ózdi, szolnoki, hajdúszoboszlói, nyíregyházi sportolók versenyeztek itt tól mûködött helyi Úszó Szakosztály. A kállói úszók közül többen lettek a Kelet-Magyarország versenyek dobogós helyezettjei: pl. Makár Lajos, Körtvélyfáy Barna ben Tenke Erzsébet (17)nôi mellúszás I., Helmeczy István férfi mellúszás, Körtvélyfáy Péter hátúszásban Szabó Éva mindhárom úszásnemben. (A sor nem teljes.) Rendszeres edzôhelye volt a kállói strand két nemzetközi sikereket elért sportolónak, a Monte-Carlóban 1500 m-en gyôztes Európabajnok Mitró Györgynek és a három, majd öttusa világbajnok Balczó Andrásnak. A jeles vendégek, és jeles napok mellett azonban minden évben a májustól szeptemberig tartó idény minden napján a stand elsôsorban a nagykállóiakat szolgálta! Nehéz lenne megbecsülni, hány helybeli gyerek tanult meg itt szervezetten, vagy családi, baráti segítséggel úszni, hányan pihentek, frissültek, sportoltak a kellemes környezetben. A medencék mellett teniszpálya mûködött, melyet szívesen látogattak a kórház or- A messze múltban kutakodva meglepôdve olvashatjuk: Kállónak már az 1400-as években volt fürdôháza, amit 1566 nyarán a várossal együtt elpusztított a török. Késôbb a következô vérzivataros századokban oly sok minden volt a közfürdônél sürgôsebb és fontosabb. A boldog békeidônek becézett 1800-as években, amikor épp Kálló szülötte Simonyi Óbester lelkes segítségével született a debreceni Nagyerdô Fürdôje, itthon már ötletadó lelkes patrióta is alig akadt. De bármilyen furcsa is éppen 1934-ben, akkor, mikor a gazdasági világválság nyomán mérhetetlen volt a szegénység, családokat irtott ki Kállóban is a tüdôbaj, mikor sokan indultak jobbmódot remélve Amerikába, akkor itt már villanyfényesek voltak az esték a tehetôsebbek házaiban, és valakinek eszébe jutott: a sekély kanálisban való pancsolás helyett jó lenne úszni igazi medencében! A barátnômmel ültünk a nagy medence szélén, és napoztunk, beszélgettünk. Egyszer csak jön egy fiú, fejest ugrik a mély vízbe, kiúszik, kimászik, újabb ugrás, úszás, kimászás de olyan szép ívvel ugrik mindig. Újabb ugrások Te ez nekünk produkálja magát! - mondja a barátnôm. A következô ugrás után megtapsoltuk, s a barátnôm odaszólt neki: - Elég már, mert elszédülsz! Pihenj egy kicsit! Odajött hozzánk beszélgetni. Ott kezdôdött a mi történetünk a Strandon. Húsz éve Ô a férjem. vosai, a város értelmisége és a diákok. A Stand azonban minden idényben munkahely, munkalehetôség is volt. Üzemeltetôi a kezdeti években helyi vállalkozók voltak. Így 1940 körül családi vállalkozásban Lôrinczy István malomtulajdonos üzemeltette a strandot. Amíg a pénztárban és az öltözôben gimnazista fia-lánya volt ügyeletben, a gépekhez is kitûnôen értô Pista bácsi felügyelte a motorokat, szivattyúkat. Ám emellett egyszemélyben a vízi-sportolók egyik szponzora is volt, aki gyakran elkísérte a versenyzôket a távolabbi versenyekre, s gyakran vonatköltségüket is fedezte. A Strand üzemeltetését 1966-tól a Szabolcsi Víz-és Csatorna Vállalat (SZAVICSAV) végezte a rendszerváltozásig, amikor visszakerült a közben városi rangot kapott Nagykálló Önkormányzatának hatáskörébe. A munkát mindvégig nagykállói emberek voltak a gondnokok, takarítók, pénztárosok, kabinosok, a park gondozói. Segítsünk a hátrányos helyzetû gyermekeken, határokon innen és túl is Nyíregyházán a Szentlékek szemináriumban kilenc évig tevékenykedtem. Nagyon sokat tanultam a Bibliából, Istenrôl, Jézusról és a szeretetrôl. Egy éve tagja vagyok a Kamilliánus családnak, annak a rendnek, amely Szent Kamillról, a betegek és elesettek emberek védôszentjérôl kapta a nevét. A kamilliánusok tevékenysége elsôsorban a kórházban fekvô, magányos, beteg emberek támogatása, lelki gondozása ben megismertem egy erdélyi katolikus papot. Sokat beszélgettünk az ottani életkörülményekrôl. A beszélgetések után indíttatást éreztem, hogy erômhöz mérten tegyek az ott élô rászorulókért. Néhány lelkes segítôimmel gyûjtést szerveztem a szegény, Az 1968-os év azért nevezetes, mert ekkor készült az elsô mélyfúrású kút, majd egy harmadik, termálvizes medence, amelynek meleg vize azóta teszi kellemesebbé a fürdôzést, és gyógyhatású termálvizével a Egyre több fiatal, fôleg diák napi programja lett a strandolás. Sz. Józsi és testvére is szerettek volna gyakran menni a Strandra, de özvegy édesanyjuk csak ritkán tudta elôteremteni a pénzt a belépôre. Jóval ritkábban, mint ahányszor a fiúk hûsölni kívántak. Ôk, és a többi Csókos utcai gyerek elmentek cseresznyét, meggyet szedni, dudvát nyûni, hogy egy kis pénzt szerezzenek strandbelépôre. Ha nem akadt munka, maradt a bliccelés. A kabinok sora mögött a ledicia-kerítésben volt egy rés, ahol be lehetett bújni. Lukács néni, a kabinos azonban résen volt. A bokrok mögött lapulva várták a fiúk, amíg Lukács nénit elhívják kabint nyitni, és akkor gyorsan bebújtak a strandra. A ruhájukat csomóba rakva futottak a vízbe, hogy el ne mulasszák az úszómester utasításait, ahogyan a pénzes gyerekeket úszni tanította. Próbálgatták ôk is a medence széle közelében, s ha nem is szabályos mozdulatokkal, de nagy örömükre sikerült a víz színén maradni. A vágyuk persze az maradt, hogy büszkén, fizetve a fôkapun jöhessenek be. reumatikus betegségek helyi gyógyítását is lehetôvé teszi. A Nagykállói Strand jelenlegi üzemeltetôje a TESZOVÁL Kft. Hetven éve létezik - örö- nehéz sorsú gyermekek megsegítésére. Játékokat, ruhát, édességet, pénz gyûjtöttünk Karácsonya. Azóta minden évben ünnep elôtt elindulunk, az adományt átvisszük a határon, vonatra tesszük, hogy 600 kilométer után Feltorján, az óvodában és a templomban szétoszthassák. Tavaly Karácsony elôtt Kárpátaljára indultunk. A Szentlélek egy nagyon szegény, fôként reformátusok lakta faluba, Keresztúrra vezetett minket. Egy ott élô kedves házaspár segített abban, hogy az adományunk játék, édesség és pénz azokhoz kerüljön, akik a legnagyobb szükséget érzik, az ottani árvaház kis lakóihoz. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik adományukkal hozzájárultak ahhoz, münkre. Létezése sok kellemes órát szerzett a lakosságnak, fôleg a mindenkori ifjúságnak, s fenntartása gondot a mindenkori városvezetésnek. Nem tudni megköszönte-e valaki az elôdöknek, a létrehozóknak és megôrzôinek az ötletet, a munkát, az áldozatot. Ha igen, ha nem, e kerek évfordulón a hetven év alatt itt felnôtt ifjú nemzedékek nevében: köszönet Elôdeinknek! A jelenlegi és jövôbeni városvezetôknek pedig kívánjuk, hogy legyen bölcsességük, erejük és nem utolsó sorban lehetôségük, fenntartani, és továbbfejleszteni a reménybeli jövô ifjúság számára. Lejegyezte: Harsányi Gézáné hogy elképzelésemet, meg tudjam valósítani. Idén tovább folytatjuk a munkát, mert úgy érezzük: szükség van ránk, a mi segítségünkre, ezért tesszünk a dolgunkat! Elhatároztuk, hogy itt, Nagykállóban is megalakítjuk a Karitász helyi szervezetét - Vitai László apát úr nagy örömére, - hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét arra: milyen sok az elesett, segítségre, törôdésre szoruló embertársunk. A jövôben segíteni szeretnénk a nehéz helyzetben élô embereken itt, helyben is. De elsôdleges feladatunk, hogy szeretetet adjunk, s ezzel átformáljuk a szíveket, emberibbé tegyük a világot! Aki szeretne csatlakozni, vagy adományozó lenni, az a 42/ ös telefonszámon felveheti a szervezettel a kapcsolatot. Hekmanné Balogh Erzsébet 4

5 OKTATÁS, KULTÚRA A Kállai Lakodalmas Szlovákiában A nagykállóiak kulturális követsége Rákóczi szülôvárosában A Kállai lakodalmas június 30-ára meghívást kapott Nagykálló szlovákiai testvérvárosába Borsiba, Rákóczi szülôvárosába, a Tokaji Fesztiválra. Nagy örömmel indultunk útnak. A fesztivált minden évben megrendezik, amely nem csak a világhírû tokaji borok versenye, hanem a népmûvészet ünnepe is. Különbözô országokból léptek fel együttesek jellegzetes folklór mûvészetükkel a Rákóczi-kastély udvarán. Mi a régi nagykállói lakodalmas hagyományt mutattuk be a történelmi környezetben, mûsorunk végén a Kállai Kettôssel. Nagy tetszést aratott elôadásunk, a rigmusok, a népdalok, a néptánc, a népviselet, úgyhogy az oklevél mellé már a jövô évi meghívást is elnyertük. A vôfély szerepében Lelesz István debütált, nagy sikerrel. Minden szereplô tudása legjavát adta. Külön ajándékot vehetett át a legfiatalabb (Juhász Anna) és a legidôsebb (Tóth Lajosné) fellépônk borsi polgármesterétôl. A borsi találkozó nem csak a mûvészi teljesítményekben való gyönyörködésre alkalmas, lehetôséget ad találkozásokra az emberekkel, szívélyes kapcsolatteremtésre egymással. Az ottani kedves és nyitott szívû emberek jóvoltából ez nagyon egyszerû. Olyan szeretetteljes fogadtatásban, ellátásban részesültünk Borsi város vezetôi részérôl, mintha valóságos lakodalomban lettünk volna. A finom ételek, italok mindenkinek nagyon ízlettek. A fôzôversenyen Nagykálló alpolgármestere, Horváth Károly és csapata elsô helyezést elért, finom pörköltjébôl is ettünk. Munka közben a zsûri A kállai lakodalmast elkísérte Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester asszony és Orosz János, Horvát György és felesége dr. Ónodi Borbála. A késô esti órákban indultunk vissza jó hangulatban, a következô fellépést tervezve. Ajakra készülünk ugyanis, ahol Nemzetközi Lakodalmas Fesztivált rendeznek. Köszönetet mondunk Nagykálló Város Önkormányzatának, Juhász Zoltán polgármester úrnak és Trefán Jánosné, alpolgármester asszonynak, hogy lehetôvé tették elutazásunkat. Örülünk, hogy ott lehettünk egy ilyen nívós rendezvényen, és Nagykálló hírnevét elvihettük határainkon túlra is. Klániczáné Erdôhegyi Karolina a Kállai lakodalmas vezetôje A RENDÔRSÉG INYGENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMA: 06-80/ Kati doktor nénire emlékezve Már négy éve, hogy utad elvezetett, Földi életutad Isten dicsõségére teljesítetted. Jézus útját jártad és Õt szolgáltad, Gyógyító tudásod Néki felajánltad. Állhatatos hited, melyben kapaszkodtál, Sok elesett embert talpra állítottál. Elveidben erõsen bíztál, bátran kitartottál, Betegeket nemcsak testileg, lelkileg is gyógyítottál. Küzdöttél, harcoltál embertársaidért, Akiket nemcsak betegként, hanem barátként kezeltél. Nem volt Nálad gond gazdag vagy szegény, Hajléktalant, tékozlót testvérként szerettél. Hivatásodat alázattal szolgáltad, Istennek életed e nemes célját felajánltad Jutalomra, elismerésre soha se vágytál, Városunkra örökségül emberséget hagytál Magyar Lászlóné Óvodai hírek Iskolába íratott már az édesanyám! Csendült fel a jól ismert dal 47 kisóvodás ajkán a Mûvelôdési Központ Színháztermében június 16-án. A Szívárvány Óvoda többéves hagyománya már, hogy az iskolás korú gyermekek búcsúzása az óvodától itt történik ünnepélyes keretek között. A mûsoros évzáró délutánon a gyerekek verseket mondtak, mesét jelenítettek meg, zenés tornagyakorlatokat mutattak be, gyermektánc fûzért adtak elô, s a Kállai Kettôssel zárták mûsorukat. Minden gyermek valamilyen formában számot adott tudásáról azt bizonyítva, hogy alkalmas, érett az iskolára. A szülôkkel és vendégekkel megtelt a nézôtér, hangos tapssal jutalmazták a gyermekeket és elôadásukat. A búcsúzás az óvodában folytatódott ünnepi uzsonnával, s az iskolásoknak járó ajándékkal, füzettel és ceruzával. Köszönöm a játékot! Ezzel a mondattal köszönnek el egymástól a játékosok, miközben pacsiznak egymással, és az ellenfelükkel. Ebben a tanévben mi is gyakran mondtuk ezt, hiszen kosarasainkkal részt vettünk a Kenguru Kupa néven ismert mini-kosárlabda bajnokság tornarendszerében, melyet megyénkben Nyíregyházán rendeztek, a Bánki iskolában. A nyolcfordulós, 16 mérkôzésbôl álló versenysorozatba 12 csapat nevezett, 10 éves, vagy annál fiatalabb gyerekekkel. Havonkénti rendszerességgel, (szombaton vagy vasárnap) voltak a fordulók. Mivel iskolánkban újra nagy népszerûségnek örvend a kosárlabdázás, az edzéseket sok gyerek látogatja, így lehetôségünk volt két csapattal: a Delfinek és Tigrisek csapatával részt venni. Köszönjük iskolánk vezetôinek, hogy nem zárkóztak el ettôl a lehetôségtôl, és köszönjük a Kosárlabda Egyesületnek, hogy támogatták a csapatokat. A gyerekek lelkesek, ügyesek, tanulékonyak, szeretik a játékot. Mégsem lenne teljes a kép, ha nem írnánk a segítôkész, szülôkrôl, akik nemcsak saját költségükön hozták a mérkôzésekre csemetéiket, de családostól buzdítják is ôket. Nem egyszer nagy hangcsatát vívtak játékvezetôkkel, az ellenfél szurkolóival. Zúgott a lelátó: Hajrá Nagykálló!!! És ez gyereknek, szülônek, pe- Ezen a napon nem csak a gyerekek, hanem két dajka néni is búcsúzott az óvodától, ôk nyugdíjba mennek. Gratulálunk mindkettôjüknek és kívánjuk ezúton KULTURÁLIS KÍNÁLÓ is, hogy egészségben és békességben töltsék a jól megérdemelt pihenést! Elsô alkalommal került sor az iskolába beiratkozott gyermekek mérésére. Az óvónôk és a tanítónôk együtt az óvodában a megszokott környezetben végeztek DIFER (diagnosztikus fejlôdésvizsgáló rendszer) mérést. A DIFER mérés célja, hogy segítse a gyermek számára az eredményes iskolakezdést. Óvodánk egész nyáron nyitva tart! Szeretettel várjuk a gyermekeket a Korányi út 13. szám alatti óvodában. A ll. RÁKÓCZI FERENC MÛVELÔDÉSI KÖZPONT AJÁNLATA AUGUSZTUS HAVÁRA: 11-én 18,30 h.: ZENÉS NYÁRESTÉK Szentpáli Roland, világhírû tubamûvész és barátai mûsora a Pszichiátriai Szakkórház belsô udvarán 20-án 14,00 h.: AUGUSZTUS 20 VÁROSI ÜNNEPSÉG 23-án 16,00 h.: SIMONYI ÜNNEPSÉG - Simonyi József halálának évfordulója alkalmából Emléktábla-avatás, Koszorúzás a Simonyi dombormûnél, Bátori út án 19,30 h.: A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA ZENEKAR KONCERTJE A Nyírbátori Zenei Napok Rendezvény-sorozat része - a Nagykállói Református templomban Az ezüstérmes Tigrisek... dagógusnak lelket bizsergetô, felemelô érzés. A bajnokság befejezôdött. Nyakunkba akasztották a jól megérdemelt ezüstérmet. Az eredményhirdetéskor figyeltük a gyerekek arcát. Büszkeség, öröm sugárzott róluk. A 12 csapatból összesen 213 játékos dobott kosarat. A dobólistán kitûnô játékkal a 3. helyet szerezte meg Elek Áron, 7. lett Kiss Roland, 15. Sipos József, és a többiek is igen elôkelô helyen szerepelnek. Gratulálunk mindnyájuknak! A következô tanévben 8 játékosunk már nem szerepelhet ebben a korcsoportban. Bízunk benne, hogy lehetôségük lesz a gyermek korcsoportban folytatni játékukat, az ô helyükre pedig osztályos gyerekek lépnek. Mit jelentett ez a Bajnokság? Szülôkkel töltött közös élményt, családi együttlétet, közös programokat, az egyre több családi...és Delfinek udvaron felállított saját palánkot, a szülinapra kapott kosárlabdát, az otthoni dobóversenyeket, az iskolai szülô-gyerek kosármeccseket, új barátokat, és azt a lehetôséget, hogy gyermekeink rendszeresen mozogtak, versenyszerûen sportoltak, hasznosan töltötték el szabadidejüket, tettünk valamit egészségükért. KÖSZÖNÖM A JÁTÉ- KOT! - EGÉSZSÉGÜNKRE! Füzesné Borsy Paula, Füzes Tamás Nagykálló, Általános Iskola A nyár folyamán sem pihennek a Kállai Kettôs Néptáncegyüttes tagjai ugyanúgy, mint a Hagyományôrzô Kállai Kettôs Néptánccsoport sem. A fiatal Kállai Kettôs Néptáncegyüttes a Köztisztviselôk megyei napján szerepeltek a strandon és a Téka tábor megnyitásaként adtak elô a Kállai Kettôsbôl egy részletet. A Hagyományôrzô Kállai Kettôs Néptánccsoport az újfehértói fogathajtó napokra kapott felkérést, amely felkérésnek szívesen tettek eleget. Jó hír, hogy a Kállai Kettôs Néptáncegyüttes tagjai közül szeptemberben Márton Julianna ÉLET-KÉP Piaci csendélet Mogyorósi László A részletekben Nem fogja fel az értelem szépségedet. Hát szétszedem agyamban a lenyomatot, mit közelséged otthagyott, zsebórát, mit szívem felett viseltem, még mint kisgyerek, s szétbontottam, mert izgatott, honnan hallom a tik-takot. Szívem dobbant rá egykoron, s elhallgatott e metronóm. Hogy nem vagy itt, a részletekben kell mosolyodat észrevennem: látom idegen ajkakon egy morzsáját, és jóllakom. S egy kéket lehet keresnem a rám villanó szemekben, haldoklóéban vagy gyerek tekintetében, egyre megy, lehet akár a gyilkosom pillantásában, meglopom. Mint hajléktalan kupakok után, én is úgy kutatok a szennyes emberi tudatban, hogy arcodat újra kirakjam. Halott a rádióvevôm, de te sugárzod egyre fönn a byte-okat s a hertzeket mint tökéletes szerkezet. Kállai Kettõs Néptáncos hírek a Nyíregyházi Szakközépiskola Néptánctagozatán kezdi el tanulmányait. Így már 3 táncosunk tanul ebben az iskolában, ahonnan tovább lépve újabb néptáncos szakemberük lesz a nagykállóiaknak. E hírcsokorhoz tartozik még, hogy a Rózsafa Citera zenekar vezetôje Rózsa Zoltán KOTA 14. Országos Népzenei Minôsítô Fesztiválon Kíváló Fokozat -ot, a 7. Vass Lajos Népzenei Verseny regionális elôdöntôjén pedig Kiemelt Arany Minôsítést kapott társával, Bernáth Katalinnal. 5

6 KÖZÉLET Napközis tábor a Mûvelôdési Központban A táborozók lelkes csapata Harangodon Az iskolánkba a mûvelôdési központból jött egy néni, aki szórólapokat hozott és elmondta, hogy július elején Napközis Tábor -ba vár minket, ahol érdekes programok várnak ránk. A táborozás július 9-én kezdôdött és az elsô napon derült ki, hogy jó néhányan már ismerjük egymást az iskolából, kosárlabdaedzésrôl. A napközis tábor túrázással kezdôdött, Torma László vezetésével a Vadkerten keresztül a Harangodra. Ott a táborvezetôk már ebéddel vártak bennünk. Egy kis pihenô után délután különbözô játékos vetélkedôkkel töltöttük az idôt. A nap végére jól el is fáradtunk. Kedden strandra mentünk. Mindannyian nagyon vártuk ezt a napot. Sokat úsztunk, röplabdáztunk, de a legkedveltebb szórakozásunk a gyöngyhalászat volt. A táborvezetôket nem irigyeltük, egész nap a medence szélérôl figyeltek ránk, nehogy átmenjünk a mély vízbe. Kézmûves foglakozásokkal indult a szerdai nap. Az anyukánknak karkötôt és nyakláncot fûztünk gyöngybôl, majd Blanár Kati néni segítségével nemezelni tanultunk. Mindenki készített valamit, fôleg kis labdát és mobiltelefon-tartót. Délután óriási kosárlabda mérkôzést tartottunk. Csütörtökön aztán borzalmas dolog történt velünk. Fogságba estünk Manyika néni (Harsányi Gézáné) vezetésével ugyanis a régi Megyeháza börtönébe is bemehettünk. Elámultunk a régi kínzóeszközöktôl, az érdekes és izgalmas történetektôl. Utána a Korányi emlékházat, az Ámos Imre képtárat is megnézhettük, majd a Szilágyi emlékházban jártunk. Itt régi használati tárgyakat láttunk, de a legérdekesebb az volt, hogy a Rákóczi-szabadságharc és az elsô világháború idejébôl származó puskát is a kezünkbe vehettünk. Pénteken biciklivel indultunk Birkére (Sós Andrásék Strandröplabda-bajnokság tanyájára), ahol a tanyasi élettel ismerkedünk. A focimeccs és a bicikliverseny után, jó esett a finom ebéd, talán azért is, mert segíthettünk az elkészítésében (krumplit pucoltunk a bográcsba) Ebéd után még egy izgalmas program várt ránk. Sajnos az utolsó. Gebri Tamás Forrás-dûlôi tanyájára lovagolni mentünk, de jutott idônk arra is, hogy parlagfüvet irtsunk. Gyorsan eltelt az egy hét, de reméljük jövôre is lesz Napközis Tábor, ahol újra találkozhatunk az idei táborozókkal: Bihari Norbival, Farkas Konráddal, Nagy Bencével, Rinkács Fatiméval, Sôrés Imivel, Sipos Jocóval, Papp Ábellel, Pados Szabolccsal, és Hadházi Tamással. A nagykállói tûzoltók sikere Az Nagykállói Önkéntes Tûzoltó Egyesület vezetõsége július 18-i ülésén értékelte az elmúlt fél év munkáját. A Tûzoltó Egyesület közgyûlése még márciusban új vezetõséget választott. Elnöknek Juhász Zoltán polgármestert, parancsnoknak Enyedi Sándort választották, a vezetõség tagjai pedig Földesi Rezsõ (örökös nyugdíjas parancsnok), Borsyné Dallos Szilvia, Széplaki Tamás, id. Sipos János, valamint Bereczki Zsolt lett. Az elsõ félévben 23 tûzesethez vonultunk, s három mûszaki mentésben vettünk részt. Öt esetben rendezvényen biztosítottunk, ezek közül három alkalommal tûzoltási és mûszaki mentési bemutatót tartottunk. A bemutatók közül kiemelkedett két esemény. Az egyik az Akácvirágzás rendezvényén a tûzoltás és a mûszaki mentés bemutatója. Felejthetetlen volt Móré Sándor és felesége által szervezett és felkészített óvodás tûzoltók látványos produkciója. Nagyon sok gyermek, felnõtt és óvónõ részére emlékezetes marad a május 30-án a Korányi úti óvoda udvarán megtartott bemutató. A gyerekek rajongva vették körül a tûzoltókocsit, sõt, be is ültek. Kiemelkedõ esemény volt a június 2-án Újfehértón megtartott A II. helyezett felnôtt csapat megyei tûzoltó verseny. A megnyitó Móré Sándor és felesége irányításával felvonuló nagykállói óvodás tûzoltók bemutatójával kezdõdött, amit a több mint 700 fõs versenyzõi gárda nagy-nagy érdeklõdéssel és hatalmas tapssal fogadott. A versenyre két férfi - felnõtt és ifjúsági - csapattal neveztünk. A lelkes és kitartó felkészülés meghozta a gyümölcsét, mindkét csapatunk a ll. helyen végzett. A felkészítésben nagy szerepet vállalt ifj. Sipos János és Földesi Rezsõ. Gratulálunk a csapatoknak! A Tûzoltó Egyesületnél folyamatban van egy együttmûködési megállapodás kidolgozása a Polgárõr Egyesülettel. A jövõben ugyanis közösen üzemeltetjük a Mitsubishi L300 terepjáró autót. De a szorosabb együttmûködést az a tény is sürgeti, hogy többen mindkét egyesületnek a tagjai, másrészt céljaink is közösek: mind a két egyesület városunk lakosságát szolgálja, az õ érdekükben végezzük tevékenységünket. A hatékony és szervezett együttmûködéssel eredményesebb munkát tudunk majd végezni. Szeptemberben egy jelentõs eseményre kerül majd sor, amelyrõl további információkat a tûzoltóságon szerezhetnek az érdeklõdõk. Enyedi Sándor tûzoltó parancsnok HORGÁSZHÍREK június 24-én rendezte a Sporthorgász Egyesület házi horgász versenyét tagjai számára. A versenyre szép számmal látogattak ki a sporttársak és családtagjaik. Felnôtt és ifjúsági kategóriában 66 fô nevezett és ezen kívül 5 fô gyermek versenyzô is részt vett a versenyen. A következô eredmények születtek: Felnôtt kategória: Ifjúsági kategória: Gyermek kategória: l. Smajda Gergely 7240 gr. ll. Tóth András 5880 gr. lll. Bardi János 5360 gr. l. Horváth Ádám 3960 gr. ll. Tóth Miklós 2540 gr. lll. Kosáros Richárd 1720 gr. l. Szabó Dénes 3400 gr. ll. Bardi József 2260 gr. lll. Mihucz László 1660 gr. A verseny végén, az egyesület egy ebéddel vendégelte meg a jelenlévôket. 6

7 SPORT Nagykállóban edzenek a Tigrisek Az amerikai futball hazánk legdinamikusabban fejlôdô sportágai közé tartozik. Nyíregyházán 2005-ben alakult a Nyíregyháza Tigers futballegyesület, amely 2006-ban csatlakozni tudott az országos szövetséghez, az MAFSz-hez (Magyarországi Amerikai Futballcsapatok Szövetsége). Az elmúlt év ôszén a csapat lejátszotta az elsô barátságos mérkôzését a Debrecen Gladiators-al. Ezután következett az elsô kihívás, az l. Blue Bowl (a MAFSz által szervezett Amerikai Futball Kupa) 2007-ben a csapat elindult a lll. Magyar Bajnokságban, ahol a másodosztályban a harmadikok lettek. A tigrisek székhelye ugyan Nyíregyházán van, de a mérkôzéseket Nagykállóban tartják. Jelenleg az alapjátékosunk is nagykállói, Farkas Szabolcs, akit az országban az egyik legjobb defensive endjének (védôjátékosának) tartanak, Mosolygó Szabolcs pedig az offens-et (támadó csapatot) erôsíti. A sportág népszerûségét növeli, hogy a mérkôzéseken nem jellemzô a durva beszéd, a káromkodás. A nézôk egyfajta show-t láthatnak, aminek része a férfiak körében méltán népszerû a pom-pom lány csapat, a Cheerleadersek, melynek tagjai szintén nagykállóiak. A Tigrisek jelenleg is várják a játékos-jelölteket a csapat edzésein, amelyet szerdán és szombaton a nagykállói Sportpályán tartanak. Illés Tamás, edzô NB I-ben a nagykállói kosarasok! Mint már korábban hírül adtuk, a Nagykállói KE férfi kosárlabda csapat elsô helyen végzett az NB II Észak-Alföld csoportjában, és elindult azon a rájátszáson, amit az NB I/ B-be való feljutásért írtak ki. Erre a versenyre az ország hat NB II-es csoportjának 1-3. helyezettjei nevezhettek alapszakaszbeli eredményeik alapján rangsorolva. A nagykállói fiúk folytatták addigi nagyszerû szereplésüket és az elsô fordulóban a budapesti PEKOSI csapatát verték meg idegenben, majd hazai pályán. Ez a kettôs gyôzelem azért is nagy fegyvertény, mert az 5 szerb játékossal és szerb edzôvel felálló fôvárosiak komoly álmokat dédelgettek az élvonalba kerülésrôl. A második kör két mérkôzése újabb magabiztos kettôs sikert eredményezett a rutinos, NB I-et megjárt játékosokat felvonultató szegedi 2FSZEDEÁK ellen. A döntôbe jutásért ismét egy fôvárosi ellenfél következett, a MAFC Martos-t mindkét mérkôzésen sikerült meggyôzô fölénnyel legyôzni. (A Nagykállói KE ezzel a hat gyôzelemmel elérte fô célját, hiszen a versenykiírás szerint az NB II-es bajnokság elsô és második helyezettje a 2007/2008-as bajnoki évre nevezhet az NB I-B osztályú bajnokságra.) Ezek után a döntô elsô felvonásán Nagykállóban egy kicsit megelégedett és motiválatlan csapat lépett pályára a SZEDEÁK ellen, a mutatott játék alapján nem volt túlzott a 16 pontos vereség. A szezon utolsó mérkôzésére Szegeden került sor, ahol a nagykállói csapat kiváló játékkal megkoronázta egész éves teljesítményét és mintegy 600 nézô elôtt 12 ponttal gyôzte le vetélytársát. Így összesítésben 4 ponttal maradt le a bajnoki címrôl és szerzett ezüstérmet az NB II-es csapatok országos megmérettetésén. Ez a nagyszerû siker egy igazi csapatmunka eredménye volt, a dobott pontok alapján mégis akik a legtöbbet tettek ezért: Lakatos István 580 pont/ 30 mérkôzés Asztalos István 518 pont/ 30 mérkôzés Adorján Gusztáv 358 pont/ 27 mérkôzés Hutás László 317 pont/ 23 mérkôzés És akkor lássuk, hogyan tovább! Az egyesület vezetôsége igyekszik a csapatot együtt tartani, de mindenképpen szükség van játékosok, elsôsorban magas játékos, center igazolására. Az NB I-ben elôírt technikai követelmények biztosítása is nehéz feladat elé állítja az egyesület elnökét, Tisza Andrást és segítôit. A legnagyobb feladat azonban kétségtelenül a biztos anyagi háttér megteremtése az NB I-es szerepléshez, az NKE köszönettel fogad bármilyen mértékû anyagi segítséget. A rájátszás eredményei: PEKOSI NKE 95:97 NKE PEKOSI 87:83 2FSZEDEÁK NKE 70:79 NKE 2FSZEDEÁK 101:80 MAFC Martos NKE 82:87 NKE MAFC Martos 78:65 NKE SZEDEÁK 70:86 SZEDEÁK NKE 79:91 Jól sikerült az edzõtábor A Nagykállói Dragon Se edzôje, Bogdán Zoltán Kick-box sportoktató-gyakorlati táborban vett részt. A tábort, Zrínyi Miklós 6. danos-mester, szövetségi kapitány vezette. Az egy hetes képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítottak el a sportolók, ez utóbbiak kôkemény Full-contact küzdelmek voltak, ahol Bogdán Zoltán, sportteljesítménye és edzôi tevékenysége révén, méltán kiérdemelte a táborlakók elismerését. A megye egyetlen NBI-es focicsapata, a Nyíregyháza Spartacus Football Club és a Nagykálló VSE július 1-én jótékonysági mérkôzést játszott, melynek teljes bevételét a Megyei Pszichiátriai Szakkórház Drogambulanciájának ajánlották fel. Az eredmény: Szpari Nagykálló 5 0. A kiváló hangulatú, barátságos megmérettetésrôl dr. Móré E. Csaba, a Szakkórház fôigazgatója elmondta: Rendkívül megtisztelô szá- Humor Az edzôtáborban egyébként több Világ és Európa Kick-box és Thai-box bajnok edzett. A szövetséget jellemzi, hogy Zrínyi Miklós 6. danos mesteren kívül, csak két mester volt, a nagykállói edzô, Bogdán Zoltán (1. dan), valamint Szabadi István (1. dan), aki az egyik kereskedelmi tévécsatorna valóságshow-jában, Popey néven vált ismertté. Végül a záróvizsgán Bogdán és egy Világbajnok sportoló, Dohányos András vizsgázott jelesre. Jótékonysági mérkõzés a Drogambulanciáért munkra, hogy a két csapat egy nemes ügy mellé állt és hozzánk hasonlóan fontosnak tartják a szenvedélybetegségek elleni küzdelmet, hiszen intézményünk is a tiszta utat és a kitartást igyekszik közvetíteni a felnövekvô generációk felé. A tény, hogy fiatal, céltudatos sportemberek segítik a célok elérését, példaértékkel szolgálhat széles körben, hiszen ôk is pontosan tudják, hogy az akaraterô és a tiszta élet az értékálló gyôzelem záloga. Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságmûsorába: Találtam egy pénztárcát, benne van forint, 500 dollár és euró mondja a bácsika. Ez igen gratulálok, más nincs benne? De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot. 7

8 MOZAIK APRÓHIRDETÉS 107 nm-es téglaépítésû családi, kertes ház garázzsal, családi okok miatt, áron alul, sürgõsen eladó. Irányár: 17 millió forint Érdeklõdni: Nagykálló, Gyöngyvirág út 7. Telefon: 70/ Nagykállói 1100 nm építési telek 980/1 H.számon - eladó. Irányár: 2 millió Ft. Telefon: 06 20/ Nagykállóban lakások, irodák takarítását vállalom Telefon: 30/ éves diák nyári munkát vállal. Minden megoldás érdekel Telefon: 20/ Használt motorkerékpárokat adok-veszek-cserélek. Ugyanitt alkatrészek eladók Telefon: 30/ Szobafestés, -mázolás, -tapétázás, nikecell, stukkó-rozettadíszítés, laminált parkettázás, külsõ-belsõ kivitelezés garanciával. Nyugdíjasoknak, ill. elõjegyzésnél kedvezmény! Telefon: 30/ Szobafestést, -mázolást, -tapétázást, díszítõ festést, külsõ szigetelést vállalok. Telefon: 42/ ; 30/ Lakatosmunkát vállalok Telefon: 20/ Hat részbõl álló, tölgyfa ebédlõ-tálaló szekrénysor, valamint egy aluvázas MTB kerékpár eladó Telefon: 30/ Kitûnõ állapotban lévõ 7 fiókos fagyasztó szekrény eladó. Ár: Ft. Nagykálló, Korányi F. út 66. Egy 5 fiókos fagyasztó szekrény, 1 db fagyasztó láda eladó. Ugyanitt férfi ruha olcsón eladó. Telefon: 42/ Angol bulldog (szuka) helyhiány miatt eladó. Angol Cocker spániel kiskutyák július 20-tól eladók. (Fekete-barna) Telefon: 70/ GÓLYAHÍR május június Nézô Attila, május 26. Tóth Jázmin, május 30. Turóczi Nikoletta, június 08. Kozsla György, június 13. Boros Márk, június 15. Jantek Viktória, június 15. Mák Csaba, június 16. Ésik Alexandra, június június hónapban elhunyt: Balogh József Czimre József Kerezsi László Kiss János Kígyósi Mihály Kerezsi Lászlóné Markó Mihály Mocsári Ferenc Petrohán Erzsébet Tóth Sándor Vanczák Györgyné Szilágyi József HIRDETÉSI SZELVÉNY Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondó következô számában ingyenesen tegyék közzé. A hirdetés szövege: Név:... Cím:... Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig szíveskedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal Somogyi B. u szám alatti ügyfélszolgálati irodáján. GRATULÁLUNK a júniusában házasságot kötött pároknak: Szilágyi Péter Pintye Katalin Kurucz László Rácz Katalin Vaszilkó András Tamás Boros Annamária Mahovics Tamás Ladányi Anita 8

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés Statisztikai számjel: 19035165-9499-331-02 Adószám: 19035165 1-02 PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB 7623. Pécs, Mártírok u.7. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. május 2. Dr. Szőke Gergely László 1 PÉCS-NORMANDIA

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére Tárgy: Előkészítette: A Békési TE Asztalitenisz Szakosztály 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató Balogh József vezető-edző Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztály Sorszám: 3 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Tartósan beteg gyermekek támogatása: 250. 000,- Családi nap megrendezése: 100 000,- Mikulás ünnep Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Tartósan beteg gyermekek támogatása: 250. 000,- Családi nap megrendezése: 100 000,- Mikulás ünnep Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány Nagykálló Város Önkormányzathoz 2011. évre az önszerveződő közösségek támogatási igényei Szociális és Népjóléti Bizottság A Bizottságok által javasolt támogatás dévai és helyi hátrányos helyzetű gyerekeknek

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben