PÁLYÁZAT. a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola igazgatói állására 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola igazgatói állására 2014."

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola igazgatói állására

2 Szakképző Iskola és Sportiskola, Baja Tartalom Vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 1. Helyzetelemzés A köznevelés és a szakképzés teljes átalakulása Az agrárszakképzés megújítása Kitekintés környezetünkbe A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskolában folyó oktatónevelő munka Az iskola képzési szerkezete, kínálata 2013-ban Tanulócsoportok száma, összetétele Diákok összetétele Személyi feltételek, szervezeti felépítés Gazdálkodás Az oktatás tárgyi feltételei Az iskola működéséhez kapcsolódó közösségek Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Közalkalmazotti Tanács Szakszervezetek Diáksport Egyesület Intézményi Tanács Fenntartó, szakmai szervezetek, egyéb intézmények, Baja város Nemzetközi kapcsolatok Felnőttképzési tevékenység Fejlesztési elképzelések 2019-ig Kertészeti képzés fejlesztési tervei A meglévő feltételekre építve a következő jelentős fejlesztésekre lesz szükség 2019-ig Kisebb ráfordítással megvalósítható tervek Szervezéssel, új szemlélettel megvalósítható tervek Egyéb kertészeti szakmai tervek Általában a szakképzésben, tehát a kertészképzésben is fontos, megvalósítandó tervek Mezőgazdasági gépész képzés fejlesztési tervei 2019-ig A mezőgazdasági gépész képzés terén a következő fejlesztési és szervezési feladatokat kívánjuk megvalósítani A mezőgazdasági gépész képzés jövőjére vonatkozó szervezési, irányítási tervek Húsipari képzés fejlesztési tervei 2019-ig A belügyi rendészeti ágazati és port ágazati képzésre vonatkozó tervek Vezetési program Szervezeti felépítés Munkaközösség A nevelőtestület Gazdálkodás Nevelési feladatok Mellékletek melléklet melléklet melléklet melléklet

3 Szakképző Iskola és Sportiskola, Baja Vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztések Részlet a Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyvéből: 100 éves a Bereczki Máté Szakképző Iskola. Mindannyian, akik részesei lehetünk e jubileumnak, szerencsések vagyunk, ugyanakkor felelősséggel is tartozunk elődeinknek és majdani utódainknak egyaránt. Megtisztelő kötelességünk egy olyan könyv kiadása, mely emléket állít a centenáriumát ünneplő iskola minden volt dolgozójának, diákjának és hiteles forrást ad azoknak, akik e patinás iskola történetét szeretnék megismerni. Baja, március 1. Horváth László igazgató Most, tavaszán még csak tervezzük az iskola 110 éves évfordulós megemlékezését, melyet az ősz folyamán szeretnénk megrendezni. Érezve a felelősséget, bízom abban, hogy a jövőben is sikeres iskolaként folytatjuk azt a munkát, melynek immár 110 éves hagyománya van a magyar agrárszakember képzésében illetve Baja város és térsége oktatásában. 3

4 Szakképző Iskola és Sportiskola, Baja Helyzetelemzés 1.1. A köznevelés és a szakképzés teljes átalakulása Az Országgyűlés december 19-ei ülésnapján fogadta el a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényt és a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvényt. A köznevelési törvény szeptember 1-én, a szakképzésről szóló törvény pedig január 1-én lépett hatályba. Mindkét törvény fokozatosan váltotta fel az azt megelőző időszakban hatályos jogszabályokat, és a mai napon már teljes körűen szabályozzák a köznevelés és szakképzés minden területét. A köznevelésről szóló törvény megváltoztatja a felelősségi rendszert, a döntési szinteket és jogosultságokat, az intézmény-fenntartói jogköröket, az intézményrendszer struktúráját, az egyes intézmények felépítését. Újrafogalmazza a nevelő és oktatómunka szerkezetét, az intézmények belső és külső irányítását, kapcsolatrendszerét és az egyes intézmények által nyújtott ellátások igénybevételének feltételeit. Újraszabályozza a pedagógusok, szülők és tanulók kapcsolatrendszerét, a nevelő- és oktatómunkában résztvevő pedagógusok munkavégzésének szabályait. A szakképzésben résztvevő iskolák fenntartásával, működtetésével, az általuk nyújtott ellátás igénybevételével kapcsolatos kérdések túlnyomó többségét a szakképzésről szóló törvény szabályozza. E két törvény jelenti azokat az alapvető kereteket, amelyek meghatározzák az intézményben folyó oktató-nevelő munkát Az agrárszakképzés megújítása Magyarország kormánya kiemelt feladatának tekinti a vidék népességmegtartó és foglalkoztatási erejének növelését, a vidéki élet minőségének javítását. A Vidékfejlesztési Minisztérium ennek érdekében fogalmazta meg a Nemzeti Vidékstratégiáját ( ), a magyar vidék alkotmányát, melynek a végrehajtási keretprogramja a Darányi Ignác terv. Ebben fogalmazódott meg a vidékfejlesztés szakképzési rendszerének és intézményhálózata megújításának az igénye, melynek elemei az iskolarendszerű szakképzés valamint a felnőttképzés intézményrendszerének a helyreállítása, egységes hálózattá való szervezése. Folyamatos feladatként fogalmazódott meg a szakképzési rendszer továbbfejlesztése, a gazdaság igényeivel való összehangolása, melynek érdekében az OKJ módosítására is szükség lesz. A szakképzési rendszer egységes, országos hálózatba szervezése megtörtént, augusztus 1-től működik az Agrár-Szakképző Iskolák Hálózata, az ASzIH, melybe 59 feladatellátási helyen működő iskola, köztük a mi iskolánk is tartozik. Ettől az időponttól kezdve, ebben a rendszerben működve, ebben gondolkodva szervezzük munkánkat és tervezzük jövőnket. 4

5 Szakképző Iskola és Sportiskola, Baja Kitekintés környezetünkbe Ma az országban még 185 helyen folyik agrárszakképzés, mely elaprózott, széttagolt és koordinálatlan. A Nemzeti Vidékstratégia ra vonatkozó részében nyílik majd meg a lehetőség, hogy az ASzIH rendszerében működő 59 iskola olyan elméleti és gyakorlati képzőhellyé váljon, amely modern és vonzó arculatot ad az agrár szakoktatásnak. Ez a folyamat fokozatosan fog bekövetkezni, a Nemzeti Vidékstratégia célkitűzéseinek megvalósításával összhangban. Iskolánk szűkebb környezetében, Bács-Kiskun megyében Jánoshalmán és Kiskunfélegyházán ASzIH iskolában folyik agrárszakképzés. Kiskőrösön egyházi fenntartásban, Kecelen pedig alapítvány által fenntartott iskolában folyik kertészképzés. A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó fenntartásában jelenleg 20 szakképző intézményben tanulnak a diákok ben a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskolája is a VM fenntartásába fog kerülni. Így kb diák marad az állami intézményfenntartónál. A szakképzési kínálat a megyében széles, az OKJ-ban szereplő 38 ágazatból 27, illetve a 22 szakmacsoportból 21-ben folyik képzés. A diákok kb. 32 %-a szakiskolába, 43 %-a szakközépiskolába és 25 %-a gimnáziumba jár. Baja fős iskolaváros. A kistérségbe 20 település tartozik fő lélekszámmal. Baja 7 középiskolájából csak a III. Béla Gimnáziumban nincs szakképzés. A további 6 középiskola együttvéve szinte minden szakmacsoportban nyújt képzési lehetőséget, tehát nagyon nagy konkurencia az iskolák között. Ebben a környezetben kell iskolánknak vonzó és népszerű képzéseket kínálni. Baján és környékén az adatok alapján arra kel számítani, hogy 2017-ig tovább folytatódik a demográfiai hullámvölgy a középiskolás korosztálynál, és ezután áll be viszonylag állandó szintre. Ezekből az következik, hogy iskolánknak nem csak kistérségi szintű beiskolázásban kell gondolkodni, hanem az ASzIH által megteremtett lehetőséggel kell élni A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskolában folyó oktató-nevelő munka Iskolánk április 29-én fogadta el az új Pedagógiai programját, melyben rögzítettük oktatási-nevelési alapelveinket. Kidolgoztuk új helyi tanterveinket és ezen belül új szakma programunkat is. Beépítettük a NAT, a kerettantervi rendelet, az új OKJ és az új szakmai kerettantervek előírásait. 5

6 Az iskola képzési szerkezete, kínálata 2013-ban FELSŐOKTATÁS vagy MUNKÁBA ÁLLÁS MUNKÁBA ÁLLÁS vagy FELNŐTTOKTATÁS (2 év) TECHNIKUS 1/13-2/14 (2 év Mezőgazdasági gépésztechnikus Erdészeti gépésztechnikus Mezőgazdasági technikus Parképítő és fenntartó technikus ha más ágazatból vagy gimnáziumból jön) 1/13 (1 év ha saját ágazatból jön) XXXI. Mezőgazdasági gépész ágazat XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat XXXIII. Mezőgazdaság ágazat XXXIV. Kertészet és parképítés ágazat XXXVII. Sport ágazat XXXVIII. Rendészet ágazat érettségire felkészítő képzés Virágkötő és virágkereskedő Mezőgazdasági gépész Erdészeti szakmunkás Gazda Kertész Dísznövénykertész 2/10. 1/9. Mezőgazdasági gépész Kertész Húsipari termékgyártó 8 általános iskolai végzettség előképzettség függvényében SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA 6

7 Tanulócsoportok száma, összetétele Összes osztály: 20 db Szakközépiskolai képzések: osztály 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. óraterv Rendészet ágazati 1 új Rendészet erdészet ágazati 1 új Sport mezőgazdasági gépészet ágazat 1 új Rendvédelmi régi Sportiskolai 1 régi Sport rendvédelmi 1 1 régi Agrár sport 1 1 régi Kertész gépész 1 régi Szakközépiskolai (érettségire épülő) szakképzések: osztály 1/13. évf. 12. évf. óraterv Mezőgazdasági gépésztechnikus 1 új Mezőgazdasági gépésztechnikus 1 régi Szakiskolai szakképzések (3 éves, közismeret + szakképzés): osztály 9. évf. 10. évf. 11. évf. óraterv Szakiskola (kertész-gépész-húsos) 1 új Szakiskolai képzések: osztály 9. évf. 10. évf. óraterv Szakiskola 1 régi Szakiskolai szakképzések (régi OKJ): szakma 1/11. évf. 2/12. évf. óraterv Mezőgazdasági gépüzemeltető 0,7 régi Zöldségtermesztő 0,3 régi Húsipari termékgyártó 1 régi Szakiskolai szakképzések (új OKJ): szakma 1/9. évf. 2/10. évf. óraterv Mezőgazdasági gépész 1 új Kertész 0,4 új Húsipari termékgyártó 0,6 új 7

8 Diákok összetétele A tanulók 60 % vidéki, bejáró tanuló. Nagyon sok a csonkacsaládból származó, munkanélküli szülői háttérrel rendelkező gyermek ben a statisztikai adatok alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok száma még a teljes diáklétszám 33 %-a volt ban megváltozott a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet besorolás definíciója, mely így teljesen más képet mutat, holott a gyermekek körülményei nem változtak. A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók száma a diákok 10 %-a, amely emelkedő tendenciát mutat október június október június október június október 1. SNI-s tanulók egyéb pszichés fejlődési zavar száma összesen (fő) Fejlesztveaz iskolában (fő) Beilleszkedési, tanulási és magatartás-zavaros tanulók (fő) Fejlesztveaz iskolában (fő) Korrepet álva az iskolában (fő) Magá ntanu ló (fő) Hátrányos helyzetű tanulók (fő) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (fő) * 16 * * az új definíció szerint Ifjúságvédelmi tevékenység keretében a következő szervezetekkel tartunk kapcsolatot: Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bácskai Szakértői Bizottsági Tagintézménye Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény védőnői hálózat Rotary Club Bács-Kiskun Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 8

9 Személyi feltételek, szervezeti felépítés Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 62 fő. A teljes létszám nincs betöltve, a SzIF/2257/2013 számon elrendelt létszámfelvételi zárlat miatt. A jelenlegi oktatási feladatainkat teljeskörűen csak óraadók bevonásával tudjuk megoldani. Ennek oka az, hogy vannak olyan, kis óraszámban oktatandó tantárgyak (pl. rajz), ami nem indokolja közalkalmazotti jogviszony létesítését. A helyi tantervünkben szereplő tantárgyak egy része pedig speciális tudást igénylő ismereteket kíván (pl. katonai alapismeretek, belügyi rendészeti ismeretek, stb.), amit nem főállású pedagógussal látunk el. Gondot okoz a mezőgazdasági gépészeti tantárgyak oktatása, melyet átmenetileg szintén óraadó bevonásával tudunk csak ellátni. Az intézmény szervezeti felépítése a novemberében átdolgozott SZMSZ-ben vált véglegessé, a jelenlegi feladatok és lehetőségek figyelembe vételével. A fenntartó lehetővé tette a gyakorlati oktatásvezetői státusz megteremtését, melynek hiányában nem tudnánk megszervezni gyakorlati képzéseinket, mivel csak 2 igazgatóhelyettes alkalmazására ad lehetőséget a jogszabály. Részmunkaidőben is dolgoznak kollegáink, így az alkalmazotti létszám 64 fő. 9

10 Szervezeti felépítés IGAZGATÓ ÁLTALÁNOS IGAZGATÓ- HELYETTES NEVELÉSI ÉS SZAKMAI IGAZGATÓHELYETTES GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ GAZDASÁGI VEZETŐ közismereti és szakmai tárgyakat tanító tanárok és munkaközösségeik: o bölcsész munkaközösség o természettudományi munkaközösség osztályfőnökök és munkaközösségük iskolai könyvtár dolgozói felnőttoktatásban érdekeltek titkárság rendészet ágazat oktatói (szakközép) szakmai és közismereti tárgyakat tanító tanárok és munkaközösségeik o testnevelés munkaközösség o kertész munkaközösség o műszaki munkaközösség rendszergazda sport ágazat oktatói (szakközép) felnőttképzési tagozatvezető o szakirányok dolgozói o szakmai Tanácsadó Testület o gépjármű iskolavezető gyakorlatokat vezető tanárok és szakoktatók kertészeti szakterület dolgozói műszaki karbantartás dolgozói portások gépjárművezető mezőgazdasági gépész ágazat oktatói (szakközép) erdészet és vadgazdálkodás ágazat oktatói (szakközép) élelmiszeripari terület oktatói (szakiskola) kertészeti és gépészeti terület oktatói (szakiskola) gondnok o takarítók gazdasági dolgozó munkaügyi előadó gazdasági dolgozó könyvelő ügyviteli dolgozó pénzkezelő, analitikus nyilvántartó 10

11 Dolgozói létszámadatok Engedélyezett álláshely: 62 álláshely Megnevezés december december 31. Fő álláshely Fő álláshely Oktató-nevelő munkát végzők létszáma: Ebből: - közismereti tanár - szakoktató, szakmai tanár: ebből: - VM-es szakképesítés tekintetében - más tárca tekintetében Vezetők létszáma: igazgató igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető gazdasági vezető Pedagógust segítő alkalmazott Technikai dolgozók: Ebből: - gazdasági hivatal - karbantartó - szakmunkás - takarító - portás - mezőgazdasági gépjármű iskola vezetője Mindösszesen Óraadók: december 31-én: 8 fő Gazdálkodás december 31-ig önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, majd augusztus 1- től önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervként működünk. A 2013-as év második felére biztosított költségvetési előirányzat fedezte a bér és járulékainak, illetve a dologi kiadások nagy részét. Jelentős erőfeszítéseket tettünk a saját bevételek növelésére. Intenzív felnőttképzési tevékenységet folytattunk (és folytatunk most is), illetve mindent megtettünk annak érdekében, hogy az oktatáshoz kapcsolódva olyan terményeket (virágok, zöldségfélék, gyümölcsök, stb.) állítsunk elő, melyet értékesíteni lehet. Erő- és munkagépeinkkel szolgáltatásokat végeztünk, melynek elsősorban az szab határt, hogy a gépeink lassan elavulnak, illetve a közepes teljesítményük nem teszi lehetővé jelentősebb munkák elvégzését. Összességében a évben nagyon takarékosan, de sikeresen gazdálkodtunk, kis szállítói állománnyal kezdtük meg a évet. 11

12 megnevezés K I A D Á S O K gazdasági év Eredeti előirányzat (eft) Teljesítés (eft) gazdasági év (augusztus 01- december 31.) Eredeti Teljesítés (eft) előirányzat (eft) Személyi juttatás Ebből: - rendszeres személyi - nem rendszeres személyi - külső személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Intézményi beruházás Függő kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 7 Kiadás összesen B E V É T E L E K Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel 106 Működési c. pénzeszköz átvétel Beruházási c. pénzeszköz átvétel Irányító szervtől kapott támogatás Támogatás értékű működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Bevétel összesen: Az oktatás tárgyi feltételei Az iskola épülete 1997-ben teljesen megújult és a kapacitás a kétszeresére növekedett. A mostani diáklétszámmal az iskolát belakjuk, a téli időszakban a gyakorlati oktatás megszervezése fokozott koordinációt igényel ben épült a tornacsarnokunk, mely a 2011-ben átadott szabvány méretű füves labdarúgó pályával együtt teljessé tette az iskolához tartozó sportcentrumot. A tudatos fejlesztés eredményeként között teljesen felújítottuk és kibővítettük, konfortosabbá tettük a kertész és gépész oktató épületünket. Sorra került az egyik gépész tanműhely korszerűsítésére is. A beruházás lezárását az oktatóépület tetőterének beépítése jelentette, melyet teljes mértékben az iskola technikai dolgozói végeztek. Az anyagi lehetőséget teljes mértékben saját magunk teremtettük meg szakképzési hozzájárulásból. A beruházás 60 millió Ft-ba került, melyet több év alatt gyűjtöttünk össze. 12

13 A kertész és gépész képzés feltételei adottak, melyet azonban folyamatosan korszerűsíteni kell februárjában jár le a kényszerűségből bérbe adott tangazdaság haszonbérleti szerződése. Nagyon érezzük a hiányát, főleg mezőgazdasági gépész tanulóinknak okoz gondot a kevés gyakorló terület. Az iskolában lévő termesztő berendezések és földterület adják jelenleg kertész képzésünk gyakorlati bázisát, de a környező települések virágboltjaiban együttműködési megállapodás keretében is folyt ezt megelőzően a virágkötő-berendező tanulók gyakorlati képzése. A gépész képzés feltételeinek megteremtését segíti az AXIÁL Kft-vel és DORKER Kft-vel kötött megállapodás. Ezekben az üzemekben világszínvonalú, korszerű gépekkel találkoznak diákjaink. A húsipari termékgyártó képzés gyakorlati feltételét a PICK Szeged Zrt. Bajai Gyáregysége jelenti, ahol iskolai tanműhelynek kialakított rész is található. Kiváló a kapcsolatunk az ottani képzés irányítójával, az ottani szakoktatókkal. A szakközépiskolai erdészet és vadgazdálkodás ágazati képzés iskolánkban új terület, feltételeinek megteremtése a kezdeti stádiumban van. A sport és rendészet ágazati szakközépiskolai képzések (9-12. évfolyam) feltételei kiválóak, hiszen ezek a sportra épülnek, melynek infrastruktúrájával rendelkezik iskolánk. Az iskolai könyvtár kb. 40 m 2 -es, vizes, repedezett falú épületben működik. Méltatlan annak a funkciónak, amelyet betölteni hivatott ig mindenképpen új könyvtár megvalósítása a cél, melyet vagy az iskolaépületben, vagy az ebédlő egy részében lehetne pályázati forrásból megvalósítani. A feltételrendszer részletes összesítését 1. számú melléklet tartalmazza Az iskola működéséhez kapcsolódó közösségek Szülői munkaközösség A szülői munkaközösség szeptember 23-án 15 fővel újra alakult. A különböző tanulócsoportok szülői képviselői alkotják a közösséget, 1 fő vezető irányításával Diákönkormányzat Minden tanévben újjá alakul a végzős illetve a belépő osztályok miatt. Munkájukat a diákönkormányzat munkáját segítő tanár koordinálja, de a diákönkormányzat működése nem elég hatékony, inkább csak programszerű. Tevékenységüket továbbra is segíteni, ösztönözni kell, hogy jobban tudják képviselni a diákság érdekeit, és növelni kell a diákrendezvények jelentőségét az iskola életében. Rendszeres tevékenységük, hogy megrendezik a már városi eseménnyé nőtt Bereczkis Olimpiát. A diákönkormányzatnak az iskola életében a diákokkal való együttműködésben nagyobb szerepet kellene vállalnia, és ebben nagyobb segítséget kell nekik adni. 13

14 Közalkalmazotti Tanács A törvényi előírásoknak megfelelően Közalkalmazotti szabályzat alapján működik. A közalkalmazottak nagy többségét érintő kérdések meghozatalánál aktívan él véleményezési jogával, és szervezi a dolgozókat érintő juttatások előkészítését Szakszervezetek Iskolánkban két szakszervezet működik: reprezentatív szakszervezet: ÁOKDSZ pedagógus szakszervezet Diáksport Egyesület A cégbíróságon elején jegyezték be. Diáksport Egyesületünk több szakosztállyal működik, a hét minden napján biztosítja a sportolás, mozgás lehetőségét. Szakosztályai: atlétika röplabda labdarúgás kézilabda kosárlabda Azok a sportiskolás diákok, akik nem tagjai külső sportegyesületnek, a DKSE szakosztályaiban teljesítik a sportiskolai kerettantervben előírt délutáni foglalkozásokat Intézményi Tanács október 15-én alakult 3 fővel, képviselteti magát: a székhely települési önkormányzatának képviseletében 1 fő a nevelőtestület képviseletében 1 fő a szülői munkaközösség delegáltjaként 1 fő Fenntartó, szakmai szervezetek, egyéb intézmények, Baja város augusztus 1-től új fenntartónk van: a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az ASzIH működésének koordinálása, ellenőrzése, irányítása és a Hálózat működését befolyásoló döntés előkészítés a NAKVI-n keresztül valósul meg. Alapvetően fontosnak tartom a szoros, jól működő együttműködést mind a fenntartóval, mind a NAKVI-val. A Nemzetei Agrárgazdasági Kamara egyre nagyobb szerepet kap a szakképzés és gyakorlati képzés, a versenyek szervezésében, ellenőrzésében. Törekednünk kell arra, hogy jó együttműködés alakuljon ki a megyei és országos kamarával. Az új, speciális, agrárszakképzésben működő tanulószerződés, a duális szakképzés, szintén a kamara felügyelete alatt működik. A szakmai szervezetekkel (pl.: Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége, Magyar Szakképzési Társaság, Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács, Dísznövény Szövetség és 14

15 Terméktanács, Sportiskolák Országos Szövetsége) szoros a kapcsolatunk és több szervezettel is együttműködünk. A kapcsolatrendszerünkben fontos szerepet kapnak az oktatási intézmények: általános iskolák, középiskolák és felsőoktatási intézmények egyaránt. Iskolánk ezer szállal kötődik Bajához, hiszen elsősorban a város és a térség fiataljai az iskolahasználók. Részt veszünk a városi programokban, rendezvényeken és fontos szerepünk van a város kulturális és sportéletében Nemzetközi kapcsolatok Az ausztriai testvériskolai kapcsolat: Az intézmény neve és címe: Erdélyi testvériskolai kapcsolat: Az intézmény neve és címe: 1.7. Felnőttképzési tevékenység Bildungszentrum Gartenbau 3550 Langenlois Am Rosenhügel 15 Austria Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont RO-cod Kovászna megye Barót Kossuth L. nr.172/c Intézményvezető: Dimény János óta folyik iskolánkban felnőttképzési tevékenység ban megtörtént intézményünk felnőttképzési akkreditációja ben egyszerűsített akkreditációs eljárás ban 3 db programakkreditáció Jelenleg folyó tanfolyami képzések (2014. február): szakképesítés megnevezése OKJ száma képzésben részt vevők száma Aranykalászos gazda rész-szakképesítés Sportedző T-kategóriás járművezetői tanfolyam 18 TÁMOP Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó Erdőművelő, Baja Erdőművelő, Kunbaracs Erdőművelő, Kunszentmiklós Erdőművelő, Orgovány Erdőművelő, Solt Kerti munkás, Bácsalmás Kerti munkás, Mélykút Kerti munkás, Tataháza

16 2. Fejlesztési elképzelések 2019-ig A Darányi tervben fogalmazódott meg a szakképző iskolák új szerepe az agrárszakképzésben. Ennek megfelelően jött létre augusztus 1-én az ASzIH hálózata, amely egyértelműen meghatározza a jövőben folyó képzés lehetőségeit és kereteit. Meg kell találni az intézmény helyét és megfogalmazni a jövőképét az ASzIH-on belül, úgy hogy közben Baján, a térség meghatározó iskolavárosában működünk. Nagyon éles harc, melyben meg kell felelni rendszerben gondolkodva az agrárszakoktatással szembeni elvárásoknak és közben reális terveket kell kitűzni, mely biztosítja az intézmény gazdaságos működését és a szűkebb környezet elvárásait is, melyet csak a mi intézményünk tud biztosítani. Minderre csak egy vonzó és biztos megélhetéshez hozzásegítő képzéseket nyújtó iskola lehet képes. Kiemelt jelentősége van annak, hogy minden, az iskolát érintő döntést elemzés és hatásvizsgálat előzzön meg, mivel nagyon összetett, törékeny és bonyolult környezeti rendszerben működik. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 2014/2015-ös tanévtől agrárképzésben részt vevő diákjaink nagy része az iskola tangazdaságában, tankertjében végzett tevékenysége miatt tanulószerződés keretében folytatja gyakorlati képzését a duális szakképzés agrár területen megvalósítható lehetőségével élve. A gyakorlati feltételek fejlesztésének jelentős forrása lehet a tanulószerződés következtében iskolánkba jutó összeg. A kormány a szakképzésről szóló törvény felhatalmazása alapján hozza meg tanévenként a szakmaszerkezetre vonatkozó döntését, azaz az állam által finanszírozandó iskolai szakképzésre vonatkozó beiskolázás kereteit. Iskolánkra vonatkozóan a 2014/2015. tanévre ez a következő: Bács-Kiskun megye Mezőgazdasá gi gépész Erdészet és vadgazd álkodás Mezőgaz daság Kertészet és parképítés Sport Élelmiszeripar Rendészet fenntartó intézmény megnevezése város ágazat Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ Mezőgazdasági gépész OKJ ágazat Erdészeti szakmunkás OKJ ágazat Kertészeti szaktechnikus OKJ ágazat Dísznövénykertész OKJ Kertész OKJ Gyógy- és fűszernövénytermesztő OKJ Zöldség- és gyümölcstermesztő OKJ Virágkötő és virágkereskedő OKJ Húsipari termékgyártó OKJ ágazat Sportedző (a sportág megjelölésével) OKJ ágazat VM Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola Baja Megyénkben erdészet és vadgazdálkodás, kertészet és parképítés, sport és rendészet ágazatokban az ASzIH iskolák közül egyedül intézményünk kapott beiskolázásra keretszámot. Ez tükrözi az intézményben folyó képzés feltételrendszerét, az intézményi hagyományokat, valamint kiinduló pont lehet az intézmény jövőjének tervezése szempontjából. 16

17 2.1. Kertészeti képzés fejlesztési tervei A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi szerepe van a vidékfejlesztésben. A kertészet, mint a gabona- és a húsvertikum mellett a mezőgazdaság harmadik lábát jelentő ágazat az elmúlt húsz évben nem tudta azt a lendületes fejlődést produkálni, amit adottságai lehetővé tennének. Az egy főre jutó zöldség-, gyümölcsfogyasztás az utóbbi évtizedekben csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor a magyar gasztronómia a nemzetközi hatások erősödésével átalakulóban van. A fogyasztók egy része egyre inkább az egészséges életmódhoz szükséges, természetes, minőségi alapanyagok ideértve a biotermékeket is felé fordul. Így az ágazati prémiumtermékek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak az ágazat sikerességében, a termelés és fogyasztás mennyiségének növelésében. A Nemzeti Vidékstratégiában ( ) megfogalmazott Kert-Magyarország program megvalósításában részt véve szeretnénk a kertészeti szakmák oktatásának Dél-Alföldi oktató bázisává fejlődni 2019-ig. Kiemelkedő szakértelemmel korszerű, használható ismeretek közvetítése, új és hagyományos technológiák bemutatása a célunk. Terveink megvalósításához saját erőforrásaink mellett elsősorban pályázati forrásokra lesz szükség, melyre nagy figyelmet kell fordítani. Bízom abban, hogy rendelkezésre állnak majd új pályázati lehetőségek, mivel az EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) alapból a kertészeti ágazat fejlesztésére fordítandó támogatások terezett összege a következő programozási időszakban ( ) 232,5 milliárd Ft, évente átlagosan 33 milliárd Ft. A magyarországi belső fogyasztás mellett jelentős exportigény van friss piaci étkezési paprikára, paradicsomra, dinnyefélékre, szamócára, csonthéjas gyümölcsökre (cseresznye, meggy, kajszi), számottevő igény jelentkezik még spárgára, cukkínire és különböző salátafélékre is. Megalapozott terveink megvalósítása érdekében több jelentős fejlesztésre, korszerűsítésre és szakmai innovációra lesz szükség. A jelenlegi OKJ szakmák közül a következőek oktatására készülünk: Kertész Dísznövénykertész Virágkötő és virágkereskedő Gyógy- és fűszernövénytermesztő Zöldség- és gyümölcstermesztő Kertészet és parképítés ágazat (szakközépiskola 9-12.) Indokoltnak tartjuk az OKJ módosítását a kertész szakmák vonatkozásában, mivel érettségire épülő szakképesítés jelenleg csak a parképítő és fenntartó technikus képzés. A kertésztechnikus képzés jelenleg nincs az OKJ-ban, csak a kertészeti szaktechnikus, az is csak ráépülésben a mezőgazdasági technikusra. Ezen szeretnénk változtatni, mivel fontosnak tartjuk az érettségivel rendelkező kertész szakember tudását, munkáját a jövő kertészeti termesztésében és a vidéki értelmiségi közegben. 17

18 A meglévő feltételekre építve a következő jelentős fejlesztésekre lesz szükség 2019-ig A zárt téri zöldség- és dísznövénytermesztés térbeli szétválasztása érdekében még egy korszerű fóliaház/növényház létesítése pályázati forrásból. Ezáltal lehetővé válna a zöldséghajtatás egész évben, így a jelenlegi fóliaházunkat gazdaságosan használhatnánk ki. Kevesebb növényvédelmi probléma merülne fel, a növényvédelemre szánt összegekkel jobban lehetne gazdálkodni. A fóliaházak energiaellátottságának korszerűsítésére szükség van, melyet pályázati forrásból valósítanánk meg. Lehetőségek pl.: napenergia felhasználása, metszési nyesedékek felhasználása, bálázás utáni elégetése. Tangazdaságunk szőlő- és gyümölcsültetvényének leváltása korszerű ültetvényre. 1 ha bekerülési költsége 1,5-8 millió Ft (az öntözés, támrendszer és a jégvédelemtől való védekezéstől függően). A meglévő öntözőrendszert és támrendszert felhasználva a költségek csökkenthetők, de mindenképpen pályázati forrás bevonásával oldható csak meg. Integrált és környezetbarát termesztéstechnológiát kívánatos alkalmazni és ezt megtanítani a diákoknak, felnőtteknek, leendő termesztőknek. A tangazdaság területén energianövények telepítésére, melyeket fel lehet majd használni a termesztő berendezések, illetve az intézmény fűtésére. Az előállított kertészeti termékek, zöldségek és gyümölcsök manipulálására alkalmas helyiség kialakítására (előkészítő, csomagoló). Jelenlegi hűtőkamránk korszerűsítésére. A megtermelt zöldség és gyümölcs részbeni feldolgozására alkalmas helyiség kialakítására (savanyítás, szörp- és lekvárkészítés). A fejlesztés kiválóan szolgálná a felnőttképzés igényét is, az élelmiszeripari szakmunkás szakképesítés rész-szakképesítéseiben Kisebb ráfordítással megvalósítható tervek Iskolán belül működő mini virág-, zöldség- és gyümölcsbolt létrehozása. Az értékesítésben a diákok is szerepet kapnának. Szerszámraktárunk korszerűsítése. Az iskolában részben működő meteorológiai állomás felújítása és az adatok oktatásban való felhasználása, akár az ASzIH iskolákhoz való eljuttatása interneten. A tangazdaságba való kijutás olcsóbbá tétele, rugalmas szervezése. Kerékpárokat kellene beszerezni, melynek karbantartását saját dolgozókkal lehetne megoldani. Olcsó, környezetbarát és a gyerekek testi fejlődéséhez is hozzájárul. A jelenlegi növényház mögött terület hasznosítása eladható növényekkel (pl. füge, kiwi). Komposztálótér kialakítása a tankert egy meghatározott részében és a komposzt felhasználása, értékesítése. Nyesedékzúzó beszerzése és gép által termelt zúzalék talajtakaróként való felhasználása, értékesítése. Biztonsági kamerák számának a növelése a vagyonvédelem érdekében. 18

19 Szervezéssel, új szemlélettel megvalósítható tervek A megtermelt termékeink értékesítésének megszervezése (pl. közintézmények, különösen az oktatási intézmények menzai étkezésében való nyersanyagellátásában tervszerűen részt venni). A felesleg piaci értékesítését megszervezni a bajai piacon, felnőtt kíséretében tanulók bevonásával. Intézményünk nem használt részeinek kihasználása, termelésbe vonása (pl. pincében laskagomba és csiperketermesztés, a padláson aszalványkészítés). A dísznövénytermesztő berendezésben az egynyári kultúrákon kívül cserepes vagy vágott virágok előállítása. A tangazdaságban megtermelt szőlő és gyümölcs értékesítésének megtervezése, megszervezése Egyéb kertészeti szakmai tervek Parkunk fás és lágyszárú növényfajai számának bővítése, tanösvény létrehozása (táblák, utak, jeltáblák, leírások). Jelenlegi parkunknak helyi védettséget szeretnénk kérni. Agrár szakmai könyvtár szakmai dokumentumokkal való kialakítása, kistérségi agrár dokumentumtár létesítése. Az iskolai könyvtárfejlesztéstől függetlenül is elindulhat. Szorosabb együttműködést kívánunk megvalósítani a bajai és térségi óvodák, általános iskolák vonatkozásában a természet szeretetére nevelés, a környezeti értékeink megismerése és megóvása érdekében. A pályaorientációban is fontos szerepet kap ez az együttműködés Általában a szakképzésben, tehát a kertészképzésben is fontos, megvalósítandó tervek Nemzetközi pályázatokon való részvétel, meglévő és új szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása. Szakmai versenyek szervezése és részvétel más szakmai versenyeken is. Kapcsolattartás az ASzIH iskolákkal. Az összefüggő nyári gyakorlatokon a hálózathoz tartozó iskolák meglátogatása, az ottani gyakorlati lehetőségek kihasználása. Hasznos lenne megalakítani a Tangazdaságok Szövetségét annak érdekében, hogy a tangazdaságok egységes minősítése és forráshoz jutása könnyebbé váljon Mezőgazdasági gépész képzés fejlesztési tervei 2019-ig A KSH előzetes adatai alapján Magyarországon 2013-ban mintegy 8400 gazdasági szervezet és körülbelül 485 ezer egyéni gazdaság folytatott mezőgazdasági tevékenységet. A gazdasági szervezetek átlagos területe 308 ha, az egyéni gazdaságoké pedig 5,4 ha volt. A gazdasági szervezetek 71 %-a, az egyéni gazdaságok 57 %-a használt szántóterületet ban. Az egyéni gazdaságok összes mezőgazdasági területének 76 %-t a ha méretű egyéniek használták. A gazdálkodók 31 %-a 65 év feletti, míg a 35 év alattiak 6,1 %-a ban a gazdálkodók közel 3 %-a felsőfokú, több, mint 7 %-a középfokú szakirányú végzettséggel 19

20 rendelkezett, azonban a döntő többség (közel 4/5) továbbra is csak gyakorlati tapasztalatára támaszkodik. Az egyéni gazdaságok 22 %-a (kb ) a Dél-Alföldön folytat mezőgazdasági tevékenységet. A gazdasági szervezetek 48 %-a növénytermesztő, az egyéni gazdaságoknak pedig 52 %-a folytat növénytermesztést. A saját fogyasztáson kívüli felesleget értékesítő gazdaságok aránya a Dél-Alföldön a legnagyobb (22 %). A mezőgazdasági erőgépek vonóereje számottevően emelkedett. Észak-Bácskában a földek aranykorona értéke jellemzően a és a közötti kategóriákba tartozik. A fenti adatok alátámasztják, hogy térségünkben a képzett mezőgazdasági gépész végzettségű szakemberekre szükség van. Közvetlen környezetünkben az AXIÁL Kft. és DORKER Kft. folyamatosan hirdet munkaerő felvételt. Intézményünkben emiatt is egyre nagyobb igény jelentkezik a mezőgazdasági gépész képzésre. 2013/2014-es tanévben oktatott szakmáink: Mezőgazdasági gépész Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Mezőgazdasági gépésztechnikus Mezőgazdasági gépésztechnikus Mezőgazdasági gépész ágazat (szakközépiskola 9-12.) 2015-től tervezzük a további képzéseket is: Mezőgazdasági gépjavító (ráépülés) Erdészeti gépésztechnikus A mezőgazdasági gépész képzés terén a következő fejlesztési és szervezési feladatokat kívánjuk megvalósítani Jelentős pályázati forrásigényű fejlesztések: Az erő- és munkagép műhely felújítása (szigetelése, nyílászárók cseréje, elektromos rendszer korszerűsítése). A fűtésének a korszerűsítése összefügg avval, hogy sikerül-e alternatív, megújuló energia felhasználásával új fűtési rendszert kiépíteni az iskolában. A leggyorsabb megoldás egy zárt égésterű kazán beépítése lenne. Meglévő erőgépeink fokozatos leváltására lesz szükség. Az oktatás mellett a kiterjesztett gépi szolgáltatások vállalkozásszerű folytatásához minimum 100 Le teljesítményű, a kertészeti tevékenységhez pedig Le teljesítményű traktor beszerzése indokolt. A tangazdaság mellett lévő, jelenleg nem használt tanyasi iskola épületének átvételével és üzemeltetésével a gyakorlatok szervezése és hatékonysága növekedne. 20

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. vezetési programja. Készítette: Horváth Zoltán 2014. február 15.

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. vezetési programja. Készítette: Horváth Zoltán 2014. február 15. A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetési programja Készítette: Horváth Zoltán 2014. február 15. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Célmeghatározás... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás VEZETÕI PROGRAM 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Spiesz Tamás Cím(ek) Wesselényi utca 58. H-1077 Budapest Magyarország Telefonszám(ok)

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13.

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2008 Szentgál, 2008. december 13. 1 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló törvény 129.. (6) elrendelte a pedagógiai program felülvizsgálatát. A törvényi

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. Telefon: 06/48 311-422 Fax: 06/48 311-763 E-mail: titkar@irinyi-ref.hu A pedagógiai program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.03.28. Azonosító szám: SZIF/257/2015. Készítette: Szabados Kristóf

Pályázat. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.03.28. Azonosító szám: SZIF/257/2015. Készítette: Szabados Kristóf Pályázat A Földművelésügyi Miniszter által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban tanár munkakörben

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben