Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth."

Átírás

1 Alapító okirat 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. 2. Az intézmény neve: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Gépészeti Szakképző Iskola Az intézmény rövidített neve: Bereczki Máté Szakképző Iskola OM azonosítója: Az alapítás időpontja február 10. Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján július 01. napjától végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett feladatihoz. 4. Az alapító, illetve fenntartó neve: Baja város Képviselőtestülete Az alapítói jog gyakorlója: Baja Város Képviselő-testülete 5. Az alapítói jog gyakorlójának címe: 6500 Baja, Szentháromság tér Az intézmény székhelye: 6500 Baja, Szent Antal u Intézményegység(ek) felsorolása: Telephelye(ek) felsorolása, címe: Baja, Szegedi úti ültetvény (tangazdaság) Vaskút, Bokodi úti szántó (tangazdaság) Bácsborsód, erdő (tangazdaság) 9. Az intézmény típusa: szakképző iskola, többcélú intézmény, összetett iskola - szakközépiskola - szakiskola felnőttképzés nappali, esti, levelező - esti - levelező 10. Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Baja Város Képviselő-testülete; 6500 Baja, Szentháromság tér Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Az intézmény működési területe: Baja Város közigazgatási területe és Bács-Kiskun Megye, továbbá Dél-Magyarország regionális beiskolázási körzet

2 13. Az intézmény jogállása: helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy 14. Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása, és megnevezése: Alaptevékenységi szakágazat: Szakmai középfokú oktatás 14.1 Az intézmény alaptevékenysége(i) szakfeladatonként, megnevezéssel: Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás - szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása keretében a szakközépiskola ill évfolyamokon a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás - nappali rendszerű, szakiskolai oktatás évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakközépiskolai nevelése, oktatása - A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált oktatása keretében a szakközépiskola 9-12., ill évfolyamokon tanulók tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztése, a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek igénybevételével, az alábbi területeken: - - dyscalculia, - - dysgraphia, - - dyslexia, - - dysortographia, - - enyhe fokú érzékszervi fogyatékos (hallás) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása - A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált oktatása keretében a szakiskola évfolyamain, a tanulók tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztése, a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek igénybevételével, az alábbi területeken: - - dyscalculia, - - dysgraphia, - - dyslexia, - - dysortographia, - - enyhe fokú érzékszervi fogyatékos (hallás) Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás - Szakképzési évfolyamokon nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamain az iskolai szakmaielméleti és szakmai-gyakorlati oktatás, - alapfokú iskolai végzettségre (8 általános) épülő szakmai képzés, évfolyam utáni szakmai képzés, évfolyam utáni szakmai lépzés, - érettségi utáni szakmai képzés, középfokú szakmai képesítés megszerzése Szakközépiskolai felnőttoktatás 2

3 - szakközépiskolai felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (ifjúsági csoport) valamint az esti vagy levelező szakközépiskolai tanórai foglalkozások Szakiskolai felnőttoktatás - felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), - valamint az esti, levelező évfolyamokon a szakiskolai tanórai foglalkozások Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás - felnőttoktatásban tanulók (szakképzés megszerzésére felkészítő) nappali oktatás munkarendje, - valamint esti, levelező évfolyamokon a szakiskolai tanórai foglalkozások Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás - nem szakmai tanfolyami oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás - szakmai tanfolyami rendszerű oktatás, vizsgáztatás Iskolai intézményi étkeztetés - középfokú képzésben résztvevő tanulóknak biztosított melegétkezés Napköziotthoni és tanulószobai ellátás - szülői igény alapján tanulószobai ellátás biztosítása Diáksport - diáksport keretébe tartozó tevékenységgel kapcsolatos kiadások és bevételek Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai iktatása - a szakképzési évfolyamokon a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai oktatása, szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásai. Az alaptevékenységhez tartozó szakfeladatokon belül oktatható szakmák felsorolása: OKJ szám szakma megnevezése Ezüstkalászos gazda Mezőgazdasági munkás Gombatermelő Gyógynövény ismerő és -termelő Dísznövénytermelő Faiskola-kezelő Gyümölcstermelő Kerti munkás Parkgondozó Szőlőtermelő Zöldség- és fűszernövény-termelő Motorfűrész kezelő Virágkötő Gyümölcspálinka gyártó Hentes és mészáros Húsipari szakmunkás Zöldség-gyümölcsfeldolgozó Mezőgazdasági gazdaasszony II Méhész Gyógynövénytermesztő és - feldolgoző Növényvédő és méregraktár-kezelő 3

4 Dohánykertész Mikroszaporító Dísznövény- és zöldségtermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő Faiskolai szaporítóanyag-előállító Növénytermesztő gépész Mezőgazdasági gépkezelő Falusi vendéglátó Aranykalászos gazda Mezőgazdasági vállalkozó Biotermesztő Számítógép-kezelő (használó) Borász Gazda II Dísznövénykertész Kertész Mezőgazdasági gépész Személy- és vagyonőr Kertészeti gépész Mezőgazdasági gépjavító Gazda I Mezőgazdasági gazdaasszony I Kertépítő és fenntartó Vincellér Virágkötő-berendező Agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus Mezőgazdasági környezetvédő technikus Mezőgazdasági gépésztechnikus Mezőgazdasági technikus Növénytermesztő- és növényvédelmi technikus Kertész- és növényvédelmi technikus Parképítő és fenntartó technikus Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Dísznövénytermesztő szaktechnikus Gyümölcstermesztő és feldolgozó szaktechnikus Szőlész-borász szaktechnikus Zöldségtermesztő- és feldolgozó szaktechnikus Informatikus Számítástechnikai programozó Számítástechnikai szoftver-üzemeltető Agrárkereskedelmi menedzseraszisztens Mezőgazdasági műszakimenedzseraszisztens Mezőgazdasági menedzseraszisztens Sportedző (a szakág megjelölésével) Sportszervező, - menedzser Sportkommunikátor 4

5 Az új OKJ-s szakmák SZAKMA OKJ-szám Sportedző/szakma megnevezésével/ Sportszervező menedzser Népi kézműves Géplakatos Hegesztő Mező-és erdőgazdasági gépész technikus CAD-CAM informatikus Környezetvédelmi technikus Települési környezetvédelmi technikus Természet-és környezetvédelmi technikus Vegyes iparcikk -kereskedő Virágkötő-berendező, virágkereskedő Panziós, falusi vendéglátó Biztonsági őr Biztonságszervező I Agrár gazdasági gépszerelő,gépjavító Agrár környezetgazda Agrár közgazdasági és-áruforgalmazó tech Agrármenedzser aszisztens Agrár technikus Agrártechnológus Dísznövénykertész Erdészeti szakmunkás Gazda Kertész Lovastúra vezető Lótartó és-tenyésztő Méhész Mezőgazdasági gépkezelő Mg. gépüzemeltető gépkarbantartó Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus Parképítő és- fenntartó technikus Borász Erjedés-és üdítőitalipari termékgyártó Húsipari termékgyártó Molnár Tartósítóipari termékgyártó További feladat: - a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, - az ifjúságvédelem területén a megelőző és feltáró tevékenység, - a diákönkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, - szülői közösségek működtetési feltételeinek biztosítása, - együttműködés az iskolai diáksport egyesülettel, 5

6 - iskolai könyvtári feladatellátás - közoktatási típusú sportiskolák módszertani központja keretébe tartozó feladatok ellátása 14.2 Kiegészítő tevékenységek: (az alapfeladat mellett a szabad kapacitás kihasználására, nem nyereségszerzés céljából végzett tevékenységek, pl.: igények kielégítésére tanfolyamok, különböző bérbeadások, étkeztetés stb.): Oktatási célok és egyéb feladatok Az alap-szakfeladatokra jellegüknél fogva be nem sorolható feladatok Egyéb intézményi szolgáltatás: iskolai intézményi étkeztetés - középfokú iskolai oktatásban részesülő tanulóknak biztosított meleg étkeztetés külön szolgáltatási megállapodás alapján - az intézménybe járó tanulók egészségügyi ellátása 15. Az engedélyezett férőhely száma, a maximális befogadóképesség (gyermek-, tanuló létszám): 550 fő/nap Maximális befogadóképesség: 18 tanulócsoport 550 fő Iskola esetén az évfolyamok száma: Alapképzés: 4 évfolyam - szakközépiskola évfolyam 5 évfolyam - szakközépiskola évfolyam 2 évfolyam - szakiskola évfolyam Szakképzés: Szakképző évfolyamok 1 vagy 2 vagy 3 évfolyam - I/9, II/10 - I/11, II/12, III/13 - I/13, II/14, III/15 Évfolyamok számának megjelölése tagozatonként: NAPPALI Alapképzés: 5 évfolyam - szakközépiskola évfolyam 2 évfolyam - szakiskola évfolyam Szakképzés: Szakképző évfolyamok 1 vagy 2 vagy 3 évfolyam - I/9, II/10 - I/11, II/12, III/13 - I/13, II/14, III/15 ESTI Alapképzés: 4 évfolyam 6

7 - szakközépiskola évfolyam 5 évfolyam - szakközépiskola évfolyam 2 évfolyam - szakiskola évfolyam Szakképzés: Szakképző évfolyamok 1 vagy 2 vagy 3 évfolyam - I/9, II/10 - I/11, II/12, III/13 - I/13, II/14, III/15 LEVELEZŐ Alapképzés: 4 évfolyam - szakközépiskola Évfolyam 5 évfolyam - szakközépiskola évfolyam 2 évfolyam - szakiskola évfolyam Szakképzés: Szakképző évfolyamok 1 vagy 2 vagy 3 évfolyam - I/9, II/10 - I/11, II/12, III/13 - I/13, II/14, III/ Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot tekintve teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 17. Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése: Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az alábbiak szerint: a) 4390/3. hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő m 2 nagyságú természetben Baja, Szent Antal u. 96. szám alatti ingatlanvagyon (a Baja Menza Kht javára 10 évre történő ingatlanhasználati jog biztosításával m 2 területre), b) 0289 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő m 2 nagyságú természetben Baja, Szegedi úti ültetvény: m 2, szántó: m 2 ingatlanvagyon (tangazdaság), c) 0118/31. hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő m 2 nagyságú természetben Baja, Bokodi úti szántó ingatlanvagyon (tangazdaság):, d) Vaskút 0500 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő m 2 nagyságú természetben Vaskút, Bokodi úti szántó ingatlanvagyon (tangazdaság), e) Vaskút 0504/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő m 2 nagyságú természetben Vaskút, Bokodi úti szántó ingatlanvagyon (tangazdaság), f) Bácsborsód 058/4. hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő m 2 nagyságú természetben Bácsborsód, erdő ingatlanvagyon (tangazdaság), g) a leltár szerinti ingóvagyon: - érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 7

8 18. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok és azok korlátjai: Baja Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 19. Ellátható vállalkozási tevékenység meghatározása: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 20. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendjei Az évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá az évi XXXIII. tv. és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerint a Képviselőtestület által. 21. Az intézmény képviseletére jogosult: Igazgató 22. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: január július Felülvizsgálat rendje: az intézmény által ellátott feladatok változását megelőzően, ill. az alapító okiratot érintő jogszabály változást követően 60 napon belül Az intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelőse: Igazgató az alapító okirat kiadásáról szóló fenntartói határozat száma: 007/2008. (I. 24.) Kth. határozat.223/2008. (VI. 26.) Kth. határozat Bélyegző lenyomat: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Gépészeti Szakképző Iskola Baja Fenntartói aláírások P.H. dr. Révfy Zoltán polgármester dr. Sas Gábor jegyző 8

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Melléklet a 41/2008. (VI.18.) számú Többcélú Társ. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben