KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására"

Átírás

1 Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyására Készítette: Balázsiné Bíró Valéria igazgató KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 27.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2 (1) bekezdése alapján a többcélú intézmények átszervezésére vonatkozó előírásainak következtében a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ közművelődési alapfeladatokat ellátó egyik jogutód intézménye a Karácsony Sándor Közösségi Ház lett. Az átszervezés után az új intézmény dokumentumait el kellett készíteni, azt a törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény dolgozói megismerték, véleményezték és a február 15-én megtartott értekezleten egyhangúan elfogadták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervét jóváhagyni szíveskedjen. Földes, február 20. Tisztelettel: Balázsiné Bíró Valéria igazgató

3 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2013. (II.27.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyásáról A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, február 27. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

4 Melléklet Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyásáról szóló../2013. (II.27.) számú határozatához A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi M U N K A T E R V E

5 Bevezető A Karácsony Sándor Közösségi Ház a törvényi változások többcélú intézmények átszervezésére vonatkozó előírásainak következtében január 1-jétől Földes nagyközség közművelődési alapintézménye. Tevékenységével hozzájárul a településen élők kulturális és szabadidős programjainak szervezéséhez, a magyar nemzeti kultúra hagyományinak megismertetéséhez, átörökítéséhez, új értékek létrehozásához, a Földesen élők életminőségének javításához. A civil közösségek, művelődő, alkotó csoportok számára helyszínt biztosít, segíti szakmai munkájukat, az élethosszig tartó tanulás szemléletének és gyakorlatának terjesztője. Hatóköre Földes közigazgatási területére terjed ki. Az intézményhasználók köre életkor, képzettség, foglalkozás, érdeklődés tekintetében igen széleskörű. Ennek megfelelően kapcsolatrendszere igen kiterjedt. A Karácsony Sándor Közösségi Ház munkáját a 4177 Földes Karácsony S. tér 6. szám alatt végzi. I. A munkaterv jellemzői I.1. Az intézmény évi munkatervének összeállításakor meghatározónak tekintettük: - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvényt. - Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 22/2009. (X.30.) számú rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról - Földes Nagyközségi Önkormányzat által jóváhagyott intézményi dokumentumokat: Alapító Okirat és SZMSZ. - Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által intézményünknek évre biztosított költségvetését. - Földes település lakosságának, illetve az intézményhasználóknak a folyamatos és újonnan jelentkező kulturális közösségi igényeit, szükségleteit. - Az intézmény eddig létrehozott értékeit - Jelenlegi működési feltételeinket I.2. A Karácsony Sándor Közösségi Ház alaptevékenységei: - kultúraközvetítés, a, helyi kultúra közvetítése, a helyi értékek átadására, megőrzésére irányuló tevékenységek szervezése, támogatása, lokálpatriotizmus fejlesztése b, az egyetemes magyar kultúra közvetítése, ünnepkörökhöz kapcsolódó értékeink megőrzése, átörökítése, a megfelelő befogadói magatartás kialakításának segítése - önkifejezése, kreativitás fejlesztése élményközpontú programok szervezésével, megfelelő feltételrendszer kialakításával - közösségépítés, a közösségfejlesztés a helyi együttműködések segítése, az emberi kapcsolatok fontosságának megértetése, tolerancia és empátia, valamint más fontos emberi tulajdonságok elsajátítására lehetőséget biztosító közösségi formák szervezése - közhasznú kulturális szolgáltatások információközvetítés

6 II. Kiemelt céljaink, feladataink 2013-ban II.1. Az életbe lépő törvényi változások miatt átszervezett intézmény zökkenőmentes átalakítása, hivatalos dokumentumok elkészítése. A helyi lakossággal való megismertetése, elfogadtatása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: március 31. II.2. A két eredményes TÁMOP pályázatunk sikeres megvalósítása A pályázatok olyan szabadidős, kulturális foglalkozások, szakkörök, témanapok megvalósítását tartalmazzák, melyek a helyben tanuló általános iskolások mellett a hét együttműködő partnerünk iskolásait is érinti. Komoly feladatot jelent az együttműködő iskolákkal való kapcsolattartás, a közös pénzügyi megvalósítás törvényi előírásainak betartása. Fontos feladatunk, hogy az elszámolás rendszerét megértsük, elsajátítsuk, a dokumentálást naprakészen vezessük úgy, ahogyan azt a pályázat kiírója megköveteli. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: az ütemterveknek megfelelően II.3. Hagyományos települési nagyrendezvényeink megvalósítása, illetve ezekhez erőforrásgyűjtés (Nyári falunap, Földes napja, Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó) Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin Határidő: rendezvényekhez kapcsolva II.4. A kiscsoportok, civil közösségek munkájának segítése, a közösségi művelődési tevékenység fenntartása, fejlesztése A művelődő, alkotó közösségekkel való törődés és együttműködés, munkájuk szakmai segítése az egyik legfontosabb intézményi tevékenység, hiszen az évtizedek óta összetartó csoportok tevékenysége fontos része a közművelődési életünknek. A különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak támogatása. A különböző civil közösségek között együttműködés kezdeményezése, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása. A Karácsony Sándor Közösségi Házban működő, illetve az intézményhez kötődő közösségek (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, népművészeti csoportok, körök, klubok, szakkörök) számára a költségvetési feltételek figyelembe vételével folyamatosan biztosítjuk a működésükhöz szükséges feltételeket. Ennek keretében szakmai segítséget nyújtunk tevékenységükhöz, bemutatkozásukhoz és megismertetésükhöz, tevékenységük, programjaik népszerűsítéséhez. Tevékenységeikhez, programjaikhoz megfelelő teret biztosítunk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin III. Az intézményi tevékenységek fejlesztési feladatai III.1. Információs tevékenység Fontos feladatunk az információs tájékoztató szolgáltató tevékenységünk fejlesztése a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében ben új információs lehetőségként vezettük be a kéthavonta elkészített programtájékoztatót, melyet szórólap formájában minden háztartáshoz eljuttatunk. Terveink szerint az év elején elkészül a Karácsony Sándor Közösségi Ház honlapja, mely újabb fontos információs bázisunk lehet. Intézményhasználók, érdeklődők tájékoztatása

7 - Az intézményhasználók, partnereink és az önkormányzat intézményeinek folyamatos tájékoztatása a közösségi ház tevékenységeiről (programok, szolgáltatások, rendezvények). Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - Tájékoztatás a település civil szervezetei, amatőr művészeti csoportjai programjairól. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - Információcsere a kistérség, a megye kulturális intézményeivel, szolgáltatóival az intézményhasználók folyamatos tájékoztatása érdekében Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határid: folyamatos - Az előtérben információs anyagok (plakátok, szórólapok, felhívások) kihelyezése, frissítése. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos Intézményi honlap - Az intézményi honlap elkészítése, használatának megismerése, a feltöltéssel kapcsolatos információk megismerése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: Március Ki kell alakítani a honlap szerkesztését és technikai feladatait ellátók és az információkat adó kollégák, civil szervezeti vezetők, közötti hatékony kapcsolattartást és munkamegosztást, hogy ezáltal a friss információk zökkenőmentesen kerülhessenek fel a honlapra. Felelős: Takács Katalin Határidő: március Ki kell dolgozni egy internetes hírlevél tervét, melyben az intézmény programjairól, közösségeiről kaphat a feliratkozó tájékoztatást. Felelős: Takács Katalin Határidő: március 31, majd folyamatos Archiválás - A Karácsony Sándor Közösségi Ház szóróanyagainak, meghívóinak, plakátjainak folyamatos archiválása, évek szerinti lezárása. A saját készítésű anyagok elektronikus tárolása, hozzáférhetővé tétele a kollégák számára. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - A rendezvényekről készített fotók és videó felvételek archiválása évek szerint Felelős: Katona Zoltán Határidő: folyamatos III.2, Ismeretterjesztés Kiemelt célunk a tudományosan megalapozott ismeretek széleskörű terjesztése, az életmód, az életminőség, a kulturális tájékozottság javításához nélkülözhetetlen mindennapi ismeretek átadása előadások, fórumok formájában. Arra törekszünk, hogy a társadalomtudományi és művészeti tartalmú ismeretek mellett fokozatosan emeljük a természettudományi és az

8 alkalmazott tudományi és gyakorlati ismereteket átadó programok számát a gyerekek, fiatalok és az idősebb korosztályok számára. A valós igények kielégítése érdekében ebben az évben készülünk egy átfogó, reprezentatív kérdőíves felmérés elkészítésére, mely a településen élők kulturális és szabadidős érdeklődősét hivatott felmérni. A megfelelő ismeretterjesztés érdekében előadásokat, versenyeket, vetélkedőket tervezünk. A Tudomány Nyelviskola közreműködésével ebben az évben az Európai Unió támogatásával a TÁMOP pályázat keretében nyelvi és informatika tanfolyamoknak ad otthont intézményünk. A 90 órás képzésben minden olyan jelentkező részt vehet, aki nem államilag támogatott képzésre jár és a jelképes térítési díjat (1800 Ft/fő) befizette. Az előzetes regisztráció alapján 3 angol, 2 német és 2 informatikai csoport indul március elején heti 2 alkalommal, 2 órás foglalkozásokban. A TÁMOP / számú Ki-ki világítson a maga helyén című pályázatunk keretében 22 foglalkozássorozat, 506 foglalkozási órában kerül megvalósításra 630 gyermek részvételével. Ezen foglalkozások keretében meghívott előadók is tartanak a gyermekek számára ismeretterjesztő és kulturális előadásokat. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin Határidő: folyamatos III.4, Kiállítások Tervezett kiállításaink többsége időszaki, általában 2 hétig tartanak nyitva. Igyekszünk a nagyobb ünnepekhez, évfordulókhoz igazodva kiállítási anyagot bemutatni az intézményhasználóknak. Fontosnak tartjuk a helyi és környékbeli alkotók és közösségek munkáinak bemutatását is. Ebben az évben képzőművészeti, fotó, természetismereti témákban tervezünk kiállításokat. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos III.5, Művelődő közösségek Intézményünkben és a hozzá tartozó közösségek között nagyon ritkán tapasztalható, hogy megszűnne közösség. Csoportjaink többsége 10 évesnél idősebb, de vannak közöttük olyanok is, melyek már évesek. Kiemelt feladataink 2013-ban: - A csoportok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a költségvetésnek megfelelően. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos, illetve rendezvényterv szerint - Olyan új közösségek létrehozásának segítése, melyeknek elsősorban a gyermekek és fiatalok a tagjai. Ezzel hozzájárulni e korosztályok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, ismereteinek bővítéséhez, közösségi élményekhez jutásához, illetve a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz. Fontos feladatunk, hogy ezen korosztályok körében, a megszervezett közösségi, kulturális alkalmakkal, olyan igényt alakítsunk ki, melyekkel a későbbiekben a kulturális szolgáltatók igénybevevőivé válhatnak és bekapcsolódhatnak az élethosszig tartó tanulás folyamatába Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos - Az intézmény és a közösségek közötti kommunikáció és együttműködés szélesítése, az ilyen irányú kezdeményezések segítése. A csoportok, körök munkájának összehangolása, az éves rendezvénynaptár elkészítése. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos, rendezvényterv szerint

9 - A csoportok tevékenységének megismertetése a helyi társadalommal. Népszerűsítő munka, honlapon ismertetők, Földesi Hírlevélben ismertetők, cikkek, tv-felvételek készítése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos III.6. Programok, rendezvények - Rendezvénytervünk elkészítésekor figyelembe vettük az előző évek során a rendezvények, programok iránt jelentkező igényeket. A programok zöme most is a helyi hatókörű, melyek egy részét civil és más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve valósítjuk meg. Ezek a közös munkák is erősítik a közösségek közötti jó kapcsolatokat és színvonalas, jól megszervezett és megvalósított rendezvényeket eredményeznek. A hagyományos országos rendezvényünket, a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót pályázati támogatással kívánjuk megvalósítani. Ehhez folyamatosan kutatjuk a pályázati lehetőségeket. Ezen kívül igyekszünk minden más pályázati lehetőséget is kihasználni rendezvényeink, programjaink sikeresebb megvalósítása érdekében. A rendezvények előkészítésére, a megalapozott tervezésre, a határidők betartása, az adminisztrációra fokozott figyelmet kell fordítani. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán Határidő: folyamatos - A évi rendezvényeink munkálataiba fiatal önkénteseket is próbálunk bevonni, segítve ezzel tapasztalatszerzésüket, pályakezdésüket is. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: rendezvényterv szerint - Közönségszervező munkánk javításával a rendezvényeken résztvevők számát a civil közösségek, vezetők bevonásával növelni kell. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos évi kiemelt programjaink: - Községi Nőnapi Ünnepség március 8-án, a rendezvény lakossági és civil kezdeményezésre valósul meg, így a szervezése nagyobb odafigyelést és körültekintést igényel. - nemzeti ünnepeink méltó megünneplése március 15. és október Földes Napja tiszteletére rendezett programsorozatunk, melyet a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen szervezünk - Nyári falunap, szilvásgombóc fesztivál augusztus 17-én, a szokásos szabadtéri rendezvényünk - VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó a magyar néphagyományok jegyében, melynek megszervezése kiemelt feladatunk, előkészületi munkái már február hónapban megkezdődnek, hiszen megvalósítása csak megfelelő pályázati és szponzori támogatással lehetséges. Így kiemelt feladatunk ezeknek az anyagi forrásoknak a felkutatása. - Advent, a karácsonyi rendezvénysorozatok megszervezése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán Határidő: rendezvénytervnek megfelelően

10 III.7. Táborok Hagyományos nyári táborunkat, melyet a helyi gyermekeknek szerveztünk a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával ebben az évben rendhagyó módon tudjuk megvalósítani. A TÁMOP / számú Ki-ki világítson a maga helyén című projekt támogatásának köszönhetően 2013-ban 30 gyermeket tudunk elvinni Szántódra egy hat napos, bentlakásos táborba. A tábor célja a gyermekek személyiségfejlődésének segítése az együttélés íratlan szabályainak játékos, vidám gyakorlásával. A bentlakásos témahéten tréningfeladatok, szituációs gyakorlatok, szerepjátékok megoldásával a tolerancia, a türelem, a konfliktuskezelés, a kommunikációs készség fejlesztését is célul tűztük ki. A résztvevők körét az iskolai tanulmányok, a magatartás és a közösségi munka értékelése alapján fogjuk meghatározni. Pályázatunk együttműködő partnereinkkel valósul meg, így a tábort is közösen a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolával és a hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskolával valósítjuk meg, ahonnan fő vesz még részt a táborban. A pályázati támogatásnak köszönhetően teljesen térítésmentesen vehetnek részt az eseményen a gyerekek. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: július Nyári szabadidős táborokat a különböző intézmények és közösségek is szerveznek, melyek segítése is feladtunk. III.8. Szolgáltatások Fontos feladatunk ebben az évben, az új intézmény szolgáltatásait a lakossági igényeknek megfelelően kialakítani. Intézményünk által nyújtható szolgáltatások köre: - Közművelődési szolgáltatások: helyi, kistérségi, megyei közművelődési rendezvények, kiállítások, szervezése, közművelődési információs szolgáltatás, szakmai kapcsolatok gondozása, szakmai szervezetekkel való együttműködés, kulturális értékek bemutatás, hagyományápolás - Teremek bérbeadása intézményi és civil tevékenységeken kívüli eseményekhez - Irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás, cd/dvd írás, másolás A szolgáltatások szervezéséhez szükséges a díjak naprakész megállapítása és a Képviselőtestület jóváhagyása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: február 27. III.9. Nemzetközi együttműködés E tevékenységgel célunk a határinkon túl élő nemzettársaink, kiemelkedően a testvértelepülésünk Marossárpatak kulturális értékeinek megismertetése, a kapcsolatok fejlesztése, erősítése, az interkulturális tanulás segítése. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk Marossárpatak lakóival közösen programokat szervezni. Feladataink 2013-ban: - Áttekintjük kapcsolatainkat, aktualizáljuk megállapodásainkat. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester jóváhagyásával Balázsiné Bíró Valéria, határidő: április 14.

11 - Közös programokat szervezünk a testvértelepülés civil szervezetivel, intézményeivel (Földes napja, nyári táborok, programok) Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella jóváhagyásával Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó megszervezése, a határainkon túl élő magyarság kulturális értékeinek bemutatása, a megvalósításhoz szükséges feltételek megteremtése pályázatok által. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: november IV. Partnerkapcsolataink fejlesztése Külső kapcsolataink: - Fenntartónkkal, települési képviselőkkel erősíteni kívánjuk kapcsolatainkat azzal, hogy rendszeresen eljuttatjuk azokat az információkat, tájékoztatókat számukra, melyekkel pontos képet kaphatnak munkánkról. Meghívjuk őket rendezvényeinkre. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán, Határidő: folyamatos - A polgármesteri hivatal dolgozóival kiemelt fontosságú az együttműködés kialakítása és ápolása. Ennek érdekében szakmai megbeszéléseket tartunk és kérjük szakmai véleményüket. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A polgármesteri hivatal pénzügyi munkatársaival a két EU-s pályázat bonyolítása miatt is fontos az együttműködésünk, az így szerzett tapasztalataink lehetővé teszik, hogy a jövőben a hazai pályázatok mellett egyre több EU-s pályázatnak is részesei, megvalósítói legyünk. Ebben az évben kiemelt feladatunk ezen pályázatok pénzügyi lebonyolítása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - Kiemelt hangsúlyt fektetünk a debreceni KultúrÁsz Közhasznú Egyesülettel való együttműködésünk fenntartására és elmélyítésére. Az egyesület a két nyertes TÁMOP pályázatunk megírásában és megvalósításában volt és van segítségünkre. A későbbiekben további pályázatokat szeretnénk megvalósítani közreműködésükkel. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A kistérség és a megye kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel meglévő kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk és új együttműködési lehetőségeket keresünk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin - A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézettel való kapcsolatunk kiépítése fontos feladatunk, hiszen a közművelődés országos irányítását és fejlődését segítő szervezetünk. A megyei módszertani központokon keresztül igyekszünk az együttműködés kialakítására Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - Határainkon túli magyar kapcsolataink további erősödését reméljük a közös programok szervezése révén. Testvértelepülésünk Marossárpatak intézményeivel kulturális kapcsolataink ápolására kell a hangsúlyt fektetnünk. A Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó szervezése a határon túl élő magyarsággal való együttműködéseinket szolgálja. Ebben az évben igyekszünk pályázati forrásokat felkutatni, hogy a fesztivál megszervezésével a meglévő kapcsolatainkat bővíteni tudjuk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: rendezvényekhez kapcsolódóan

12 - Kulturális szolgáltatások felkutatása terén is nyitottunk a határainkon túl lévő intézmények irányába. Többször szerveztünk már színházlátogatás Nagyváradra a Szigligeti Színházba, mely tevékenységünket a jövőben bővíteni szeretnénk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin - Programjaink megvalósításába szeretnénk önkéntes fiatalokat bevonni, hogy tapasztalataikat ilyen módon is szélesíthessék és könnyebben boldoguljanak a munkaerő-piacon. Az önkéntesek bevonásával kapcsolatos feltételek áttekintésével szeretnénk fiatalok megnyeri ezekhez a terveinkhez. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - Az intézményhasználókkal kialakított kommunikációnkat és együttműködésünket mélyíteni kell és felhasználva a technika adta lehetőségeket új utakat kell keresnünk. A hatékony kommunikációhoz minden lehetséges forrást fel kell kutatnunk és alkalmaznunk kell a leghatékonyabbakat. Ez a kommunikáció és együttműködés hozzájárulhat a környezetfüggőség erősítéséhez, a látogatók számának növekedéséhez is. A hatékony kommunikációs források felkutatása érdekében szeretnénk kérdőíves felméréseket végezni. - Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Belső kapcsolataink és együttműködésünk: - A január 1-jén végrehajtott intézményátszervezés következtében a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ intézményegységei különváltak egymástól. Az átszervezés azonban nem befolyásolhatja az eddigi sikeres tevékenységeinket, ezért kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségével és dolgozóival továbbra is együttműködjünk és kölcsönösen segítsük egymás munkáját. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - A kollégák belső kommunikációja érdekében heti egy alkalommal team megbeszélést tartunk, melyen egyeztetjük az előttünk álló fontos feladatokat. Szorgalmazzuk a csapatszellem erősítését célzó programok megvalósulását (közös színházlátogatások stb.) a gördülékenyebb munkavégzés és a kollégák közötti sikeres együttműködés érdekében. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria V. Marketingkommunikáció Rendezvényeink népszerűsítése, munkánk bemutatása hatékony kommunikációt követel meg. Ennek érdekében a kérdőíves felmérés során szerzett információk alapján a leghatékonyabb forrásokat kell használnunk. Bővítenünk kell az internet adta lehetőségeinket, valamint az internet eléréssel nem rendelkezők esetében fel kell kutatnunk egy olyan forrást, melyet ők is használnak. Ki kell használnunk a partnerkapcsolatainkban rejlő (civil szervezetek, művelődő közösségek stb.) lehetőségeket, hiszen egy-egy program népszerűsítésében ők lehetnek a legjobb segítőink. - Folyamatosan meg kell újítanunk az intézmény információs és reklám tevékenységét. El kell készíttetnünk az intézmény honlapját, hogy a széleskörű tevékenységünket,

13 kínálatunkat friss információkkal és megfelelő fotókkal mutassuk be. Az intézmény programajánlójának és egyes rendezvényeinek folyamatos megjelentetése a honlapon. Felelős: Takács Katalin - Az intézmény programajánlójának és egyes rendezvényei plakátjának folyamatos megjelentetése papír alapon is és eljuttatása a megfelelő népszerűsítési helyekre. Felelős: Takács Katalin - Sajtó hírek készítése eseményeinkről, rendezvényeinkről, annak elküldése a helyi és egyéb médiáknak. Folyamatos médiafigyelés, és a megjelenések archiválása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria és Takács Katalin - A média és a partner lista naprakész karbantartása. Felelős: Katona Zoltán VI. Az intézmény vezetése, működtetése Ebben az évben a legfontosabb vezetői feladat, az intézményátszervezés után az új intézmény működési feltételeinek kialakítása a fenntartó szerv irányításával és közreműködésével. Az elért eredmények, a létrehozott értékek és a színvonal megtartása, illetve továbbfejlesztése a törvényi változások és a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is. Kiemelt vezetői feladat az erőforrások és az anyagi források kiaknázása, bővítése, fejlesztése, a partnerkapcsolatok erősítése, a színvonalas szakmai munka feltételeiről való gondoskodás. A dolgozók havi és heti munkaidejét szeretnénk rugalmasan beosztani, hogy az intézményben még hatékonyabb és tervezettebb legyen a munkaidő kihasználása az intézményhasználók érdekében. Hetente tartunk team megbeszéléseket, félévente pedig értékelő értekezleteket ban kiemelt feladatok: - Az intézmény partnerkapcsolatainak áttekintése, a településen működő közösségekre vonatkozó információk pontosítása. Felelős. Balázsiné Bíró Valéria - Az intézmény programjainak megvalósításába önkénteseket kell bevonni, ehhez be kell szerezni a megfelelő hivatalos információkat és el kell készíteni az önkéntesek foglalkoztatásához szükséges szabályzatot. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria VII. Működési feltételeleink 2013-ban VII.1. Személyi feltételek - A Karácsony Sándor Közösségi Ház létszáma január 1-től 3 fő. Az intézmény irányítását az intézményvezető látja augusztus 31-ig megbízással. A nyári időszakban kerül sor az intézményvezetői pályázat meghirdetésére. A szakalkalmazottként foglalkoztatott kolléganő tartós távolléte miatt munkáját a helyettesítőként kinevezett kolléganő látja el. Egy fő technikai munkakörben foglalkozatott dolgozónk van. Szeretnénk a megnövekedett feladatokra való tekintettel közfoglalkoztatásban dolgozó fiatalokat is bevonni munkánkba.

14 - Munkatársaink együttműködő, segítőkész, folyamatosan fejlődő dolgozók, összeszokott munkahelyi közösséget alkotnak. Munkájukra igényes, lelkiismeretes munkát végeznek. - Fontos feladatunknak tartjuk, hogy munkatársaink is bekapcsolódjanak az élethosszig tartó tanulás folyamatába. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden képzésen, ismeretátadáson részt venni ennek érdekében. A megnyert TÁMOP pályázatok is megkövetelik tőlünk, hogy több képzésbe is bekapcsolódjunk. - Anyagi feltételeinktől függően továbbra is részt veszünk azokon az országos, regionális és megyei szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, melyeken ismereteinket, tájékozottságunkat és felkészültségünket gyarapíthatjuk, szakmai kapcsolatainkat fejleszthetjük. VII.2. Költségvetési feltételek A évi költségvetési előirányzatunk összesen: Ft. Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok összesen: Ft. Dologi kiadás Ft. Intézményi bevétel: Ft Költségeink között szerepelnek a közüzemi díjak, melyet a KIK az aláírt megállapodás alapján számít ki és számláz tovább. A költségvetésben nincs fedezet nagy rendezvényünkre a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozóra, így ezt csak a megfelelő pályázati támogatás esetén tudjuk megvalósítani. Bevételünket igyekszünk a kialakított szolgáltatásaink népszerűsítésével növelni. Az évről évre nehezedő költségvetési helyzet hatalmas feladatot jelent az intézményvezetőnek és a dolgozóknak is. Ahhoz, hogy a létrehozott értékeinket fenntarthassuk, hogy szakmai tevékenységünket még ilyen körülmények között is fejleszthessük, arra kell törekednünk, hogy a meglévő erőforrásainkat még jobban kihasználjuk és új forrásokkal egészítsük ki Ennek érdekében meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget, ahol nincs önrész. Továbbá a működés során törekedni kell a takarékos üzemelésre. VII.3. Épület és tárgyi feltételek Intézményünk a Karácsony Sándor tér 6. szám alatti ingatlanon tevékenykedik. Az épület teljes felújításra szorul, mely a nehéz költségvetési helyzet miatt a közeljövőben sajnos nem valósulhat meg. Minden dolgozónak és intézményhasználónak törekedni kell arra, hogy az egyébként nagyon leromlott állapotban lévő épület állagát megóvja, munkájával, tevékenységével ne veszélyeztesse az ingatlan állapotát. Az elmúlt évekhez hasonlóan az épületet folyamatosan gondozzuk, karban tartjuk, amire egyfelől az állagmegóvás és a vagyonvédelem miatt, másfelől azért van szükség, mert kulturális tevékenységet rendezett, gondozott környezetben lehet csak végezni. Fontos törekvésünk ebben az évben, hogy a Kállay utcán található Kállay házat társadalmi és pályázati segítséggel felújíthassuk és méltó helyet biztosíthassunk kiscsoportjaink, elsősorban a népművészet és a helytörténeti gyűjtemények számára. A Kállay ház felújításával méltó helyére kerülhetne a Kállay László adomány, hiszen célja éppen az volt, hogy az épület szolgálja a településen élőket.

15 VII.4. Tárgyi eszközök, beszerzések Ebben az évben a költségvetési helyzetünk nem teszi lehetővé tárgyi eszközök beszerzését. Egyetlen lehetőségünk erre a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat kihasználása, valamint a tavalyi évben megnyert TÁMOP pályázatink eszközbeszerzései javíthatnak valamelyest jelenlegi állapotunkon. Sajnos eszközeink folyamatosan avulnak el, és selejtezésre szorulnak. VIII. 5. Karbantartás, felújítás Az intézményi épület állagának megóvása érdekében fontos feladatunk lenne a karbantartás, melyre sajnos költségvetésünkben nincs fedezet. A legszükségesebb sürgős munkákat igyekszünk elvégezni. A Karácsony Sándor Közösségi Ház előzőekben részletezett évi munkatervének sikeres megvalósítása valamennyi dolgozó közös érdeke. Ehhez továbbra is nélkülözhetetlen a munkatársak, a fenntartó és az együttműködő partnerek közötti jó együttműködés. Szükséges dolgozóink kreatív, pontos, igényes munkavégzése és további erőforrások feltárása. Fontos a fenntartó önkormányzat segítsége, figyelme, támogatása, amire ebben az évben új intézmény lévén nagyon számítunk. Földes, február 20. Balázsiné Bíró Valéria igazgató

16 1. számú melléklet A Karácsony Sándor Közösségi Ház szolgáltatásai 1. Irodai szolgáltatások FÉNYMÁSOLÁS Fekete-fehér Színes A/4 15 Ft A/4 50 Ft A/3 25 Ft A/3 100 Ft Kétoldalas kivitelben az ár a duplája. NYOMTATÁS Fekete-fehér Színes A/4 15 Ft A/4 50 Ft A/3 25 Ft A/3 100 Ft Kétoldalas kivitelben az ár a duplája. LAMINÁLÁS 80 mikronos 125 mikronos A/4 100 Ft A/4 200 Ft A/3 200 Ft A/3 400 Ft MŰANYAG SPIRÁLOZÁS 1-10 lapig 200 Ft lapig 250 Ft lapig 300 Ft lapig 350 Ft lapig 450 Ft SZKENNELÉS A/4 20 Ft/oldal A/3 30 Ft/oldal

17 CD, DVD ÍRÁS Hozott CD lemezre Hozott DVD lemezre CD lemezzel együtt DVD lemezzel együtt FAX 150 Ft 200 Ft 300 Ft 350 Ft 200 Ft/ oldal II.A Karácsony Sándor Közösségi Házhoz tartozó kiscsoportok által igénybevett termek 1, Őszirózsa Nyugdíjas Klub - heti rendszerességgel tartja vezetőségi ülését - évente két alkalommal rendez közgyűlést (március- október), terembérleti díjat nem fizet, egy alkalommal a konyha térítésmentesen főz a közgyűlésre 2, Balásházy János Kertbarát Kör - havi rendszerességgel tartja vezetőségi gyűléseit - évente egy alkalommal rendez közgyűlést, terembérleti díjat nem fizet, a konyha térítésmentesen főz a közgyűlésre 3, Nosztalgia Hagyományőrző Klub - heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat - évente két alkalommal szerveznek nagyrendezvényt (Dalos találkozó, Erzsébet Katalin napi bál), terembérleti díjat nem fizet 4, Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület - heti két alkalommal, pénteken és szombaton tart próbákat - terembérleti díjat nem fizet III. Községi egyéb rendezvények Sportbál Óvodabál Református bál

18 2. számú melléklet A Karácsony Sándor Közösségi Házzal együttműködő civil szervezetek, közösségek 1. Földesi Népfőiskola és Polgárőr Egyesület Vezető: Dr. Szabó Irma Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közreműködnek közös programok szervezésében 2. Földes Községi Sport Egyesület Vezető: Diószegi Antal Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 3. Földes Községért és Tanulóifjúságért Alapítvány Vezető: Horváth Sándorné Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködésformája: közreműködnek az intézmény programjaiban 4. Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány Vezető: Nagyné Lengyel Erika Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér Földesi Óvodásokért Alapítvány Vezető: Molnárné Papp Ilona Cím: 4177 Földes, Rákóczi utca Együttműködés formája: közreműködnek az intézmény programjaiban 6. Földesi Horgász Egyesület Vezető: Nagy Attila Cím: 4177 Földes, Zoltai utca 4. Együttműködés formája: közös programok szervezése és lebonyolítása 7. Karácsony Sándor Művelődési Társaság Vezető: Péter Imre Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: Karácsony Sándor emlékének őrzése, közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 8. Nosztalgia 2002 Hagyományőrző Klub Egyesület Vezető: Korbélyné Nonn Rozália Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 9. Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület Vezető: Gyönyörű Zsigmond Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó társszervezői, közös rendezvények szervezése, lebonyolítása 10. Földes Jövőjéért Egyesület Vezető: Lovászné Szilágyi Anikó Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása

19 11. Sárréti Környezetvédő és Állatvédő Egyesület Vezető: Molnárné Vincze Piroska Cím: 4177 Földes, Csokonai utca 5. Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása 12. Bihar Természetvédelmi- és Környezetvédelmi Egyesület Vezető: Ványi Róbert Cím: 4177 Földes, Kálló-háti tanya Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása 13. Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány Vezető: Ványi Róbert, Gyarmathy István Cím: 4177 Földes, Kálló-háti tanya Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása

20 3. számú melléklet Szakkörök, civil szervezetek, sportfoglalkozások a Karácsony Sándor Közösségi Házban Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Nyugdíjas Klub Lány technika 1 óra (télen) (nyáron) Asszonyklub Lány technika 2 óra ZUMBA Klub 1 óra Pilates Klub 1 óra Mazsorett foglalkozás Klub 1 óra Balásházy János Kertbarát Kör (minden hónap első szerdája, lány technika 1 óra Nosztalgia Egyesület Lány technika 2 óra Pilates Klub 1 óra Szélrózsa Néptáncegyüttes Klub 3 óra Mazsorett foglalkozás Tornaterem 2 óra Szélrózsa Néptáncegyüttes Klub 3 óra

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7305/2011. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. ÁPRILIS 2.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. ÁPRILIS 2. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Helyi önszerveződő közösségek,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6./Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az NMI Művelődési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1372-2/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Görög Demeter Művelődési Ház évi MUNKATERV

Görög Demeter Művelődési Ház évi MUNKATERV Görög Demeter Művelődési Ház 2016. évi MUNKATERV Készítette: Simon Istvánné igazgató Hajdúdorog, 2016. február 25. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 1. 2016. évi költségvetési keretszámok, tervezési alapelvek és

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Közművelődési rendelete

KIVONAT. Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Közművelődési rendelete KIVONAT Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014.(II.4.) Közművelődési rendelete Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben