KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására"

Átírás

1 Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyására Készítette: Balázsiné Bíró Valéria igazgató KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 27.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2 (1) bekezdése alapján a többcélú intézmények átszervezésére vonatkozó előírásainak következtében a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ közművelődési alapfeladatokat ellátó egyik jogutód intézménye a Karácsony Sándor Közösségi Ház lett. Az átszervezés után az új intézmény dokumentumait el kellett készíteni, azt a törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény dolgozói megismerték, véleményezték és a február 15-én megtartott értekezleten egyhangúan elfogadták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervét jóváhagyni szíveskedjen. Földes, február 20. Tisztelettel: Balázsiné Bíró Valéria igazgató

3 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2013. (II.27.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyásáról A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, február 27. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

4 Melléklet Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyásáról szóló../2013. (II.27.) számú határozatához A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi M U N K A T E R V E

5 Bevezető A Karácsony Sándor Közösségi Ház a törvényi változások többcélú intézmények átszervezésére vonatkozó előírásainak következtében január 1-jétől Földes nagyközség közművelődési alapintézménye. Tevékenységével hozzájárul a településen élők kulturális és szabadidős programjainak szervezéséhez, a magyar nemzeti kultúra hagyományinak megismertetéséhez, átörökítéséhez, új értékek létrehozásához, a Földesen élők életminőségének javításához. A civil közösségek, művelődő, alkotó csoportok számára helyszínt biztosít, segíti szakmai munkájukat, az élethosszig tartó tanulás szemléletének és gyakorlatának terjesztője. Hatóköre Földes közigazgatási területére terjed ki. Az intézményhasználók köre életkor, képzettség, foglalkozás, érdeklődés tekintetében igen széleskörű. Ennek megfelelően kapcsolatrendszere igen kiterjedt. A Karácsony Sándor Közösségi Ház munkáját a 4177 Földes Karácsony S. tér 6. szám alatt végzi. I. A munkaterv jellemzői I.1. Az intézmény évi munkatervének összeállításakor meghatározónak tekintettük: - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvényt. - Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 22/2009. (X.30.) számú rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról - Földes Nagyközségi Önkormányzat által jóváhagyott intézményi dokumentumokat: Alapító Okirat és SZMSZ. - Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által intézményünknek évre biztosított költségvetését. - Földes település lakosságának, illetve az intézményhasználóknak a folyamatos és újonnan jelentkező kulturális közösségi igényeit, szükségleteit. - Az intézmény eddig létrehozott értékeit - Jelenlegi működési feltételeinket I.2. A Karácsony Sándor Közösségi Ház alaptevékenységei: - kultúraközvetítés, a, helyi kultúra közvetítése, a helyi értékek átadására, megőrzésére irányuló tevékenységek szervezése, támogatása, lokálpatriotizmus fejlesztése b, az egyetemes magyar kultúra közvetítése, ünnepkörökhöz kapcsolódó értékeink megőrzése, átörökítése, a megfelelő befogadói magatartás kialakításának segítése - önkifejezése, kreativitás fejlesztése élményközpontú programok szervezésével, megfelelő feltételrendszer kialakításával - közösségépítés, a közösségfejlesztés a helyi együttműködések segítése, az emberi kapcsolatok fontosságának megértetése, tolerancia és empátia, valamint más fontos emberi tulajdonságok elsajátítására lehetőséget biztosító közösségi formák szervezése - közhasznú kulturális szolgáltatások információközvetítés

6 II. Kiemelt céljaink, feladataink 2013-ban II.1. Az életbe lépő törvényi változások miatt átszervezett intézmény zökkenőmentes átalakítása, hivatalos dokumentumok elkészítése. A helyi lakossággal való megismertetése, elfogadtatása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: március 31. II.2. A két eredményes TÁMOP pályázatunk sikeres megvalósítása A pályázatok olyan szabadidős, kulturális foglalkozások, szakkörök, témanapok megvalósítását tartalmazzák, melyek a helyben tanuló általános iskolások mellett a hét együttműködő partnerünk iskolásait is érinti. Komoly feladatot jelent az együttműködő iskolákkal való kapcsolattartás, a közös pénzügyi megvalósítás törvényi előírásainak betartása. Fontos feladatunk, hogy az elszámolás rendszerét megértsük, elsajátítsuk, a dokumentálást naprakészen vezessük úgy, ahogyan azt a pályázat kiírója megköveteli. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: az ütemterveknek megfelelően II.3. Hagyományos települési nagyrendezvényeink megvalósítása, illetve ezekhez erőforrásgyűjtés (Nyári falunap, Földes napja, Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó) Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin Határidő: rendezvényekhez kapcsolva II.4. A kiscsoportok, civil közösségek munkájának segítése, a közösségi művelődési tevékenység fenntartása, fejlesztése A művelődő, alkotó közösségekkel való törődés és együttműködés, munkájuk szakmai segítése az egyik legfontosabb intézményi tevékenység, hiszen az évtizedek óta összetartó csoportok tevékenysége fontos része a közművelődési életünknek. A különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak támogatása. A különböző civil közösségek között együttműködés kezdeményezése, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása. A Karácsony Sándor Közösségi Házban működő, illetve az intézményhez kötődő közösségek (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, népművészeti csoportok, körök, klubok, szakkörök) számára a költségvetési feltételek figyelembe vételével folyamatosan biztosítjuk a működésükhöz szükséges feltételeket. Ennek keretében szakmai segítséget nyújtunk tevékenységükhöz, bemutatkozásukhoz és megismertetésükhöz, tevékenységük, programjaik népszerűsítéséhez. Tevékenységeikhez, programjaikhoz megfelelő teret biztosítunk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin III. Az intézményi tevékenységek fejlesztési feladatai III.1. Információs tevékenység Fontos feladatunk az információs tájékoztató szolgáltató tevékenységünk fejlesztése a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében ben új információs lehetőségként vezettük be a kéthavonta elkészített programtájékoztatót, melyet szórólap formájában minden háztartáshoz eljuttatunk. Terveink szerint az év elején elkészül a Karácsony Sándor Közösségi Ház honlapja, mely újabb fontos információs bázisunk lehet. Intézményhasználók, érdeklődők tájékoztatása

7 - Az intézményhasználók, partnereink és az önkormányzat intézményeinek folyamatos tájékoztatása a közösségi ház tevékenységeiről (programok, szolgáltatások, rendezvények). Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - Tájékoztatás a település civil szervezetei, amatőr művészeti csoportjai programjairól. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - Információcsere a kistérség, a megye kulturális intézményeivel, szolgáltatóival az intézményhasználók folyamatos tájékoztatása érdekében Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határid: folyamatos - Az előtérben információs anyagok (plakátok, szórólapok, felhívások) kihelyezése, frissítése. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos Intézményi honlap - Az intézményi honlap elkészítése, használatának megismerése, a feltöltéssel kapcsolatos információk megismerése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: Március Ki kell alakítani a honlap szerkesztését és technikai feladatait ellátók és az információkat adó kollégák, civil szervezeti vezetők, közötti hatékony kapcsolattartást és munkamegosztást, hogy ezáltal a friss információk zökkenőmentesen kerülhessenek fel a honlapra. Felelős: Takács Katalin Határidő: március Ki kell dolgozni egy internetes hírlevél tervét, melyben az intézmény programjairól, közösségeiről kaphat a feliratkozó tájékoztatást. Felelős: Takács Katalin Határidő: március 31, majd folyamatos Archiválás - A Karácsony Sándor Közösségi Ház szóróanyagainak, meghívóinak, plakátjainak folyamatos archiválása, évek szerinti lezárása. A saját készítésű anyagok elektronikus tárolása, hozzáférhetővé tétele a kollégák számára. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - A rendezvényekről készített fotók és videó felvételek archiválása évek szerint Felelős: Katona Zoltán Határidő: folyamatos III.2, Ismeretterjesztés Kiemelt célunk a tudományosan megalapozott ismeretek széleskörű terjesztése, az életmód, az életminőség, a kulturális tájékozottság javításához nélkülözhetetlen mindennapi ismeretek átadása előadások, fórumok formájában. Arra törekszünk, hogy a társadalomtudományi és művészeti tartalmú ismeretek mellett fokozatosan emeljük a természettudományi és az

8 alkalmazott tudományi és gyakorlati ismereteket átadó programok számát a gyerekek, fiatalok és az idősebb korosztályok számára. A valós igények kielégítése érdekében ebben az évben készülünk egy átfogó, reprezentatív kérdőíves felmérés elkészítésére, mely a településen élők kulturális és szabadidős érdeklődősét hivatott felmérni. A megfelelő ismeretterjesztés érdekében előadásokat, versenyeket, vetélkedőket tervezünk. A Tudomány Nyelviskola közreműködésével ebben az évben az Európai Unió támogatásával a TÁMOP pályázat keretében nyelvi és informatika tanfolyamoknak ad otthont intézményünk. A 90 órás képzésben minden olyan jelentkező részt vehet, aki nem államilag támogatott képzésre jár és a jelképes térítési díjat (1800 Ft/fő) befizette. Az előzetes regisztráció alapján 3 angol, 2 német és 2 informatikai csoport indul március elején heti 2 alkalommal, 2 órás foglalkozásokban. A TÁMOP / számú Ki-ki világítson a maga helyén című pályázatunk keretében 22 foglalkozássorozat, 506 foglalkozási órában kerül megvalósításra 630 gyermek részvételével. Ezen foglalkozások keretében meghívott előadók is tartanak a gyermekek számára ismeretterjesztő és kulturális előadásokat. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin Határidő: folyamatos III.4, Kiállítások Tervezett kiállításaink többsége időszaki, általában 2 hétig tartanak nyitva. Igyekszünk a nagyobb ünnepekhez, évfordulókhoz igazodva kiállítási anyagot bemutatni az intézményhasználóknak. Fontosnak tartjuk a helyi és környékbeli alkotók és közösségek munkáinak bemutatását is. Ebben az évben képzőművészeti, fotó, természetismereti témákban tervezünk kiállításokat. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos III.5, Művelődő közösségek Intézményünkben és a hozzá tartozó közösségek között nagyon ritkán tapasztalható, hogy megszűnne közösség. Csoportjaink többsége 10 évesnél idősebb, de vannak közöttük olyanok is, melyek már évesek. Kiemelt feladataink 2013-ban: - A csoportok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a költségvetésnek megfelelően. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos, illetve rendezvényterv szerint - Olyan új közösségek létrehozásának segítése, melyeknek elsősorban a gyermekek és fiatalok a tagjai. Ezzel hozzájárulni e korosztályok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, ismereteinek bővítéséhez, közösségi élményekhez jutásához, illetve a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz. Fontos feladatunk, hogy ezen korosztályok körében, a megszervezett közösségi, kulturális alkalmakkal, olyan igényt alakítsunk ki, melyekkel a későbbiekben a kulturális szolgáltatók igénybevevőivé válhatnak és bekapcsolódhatnak az élethosszig tartó tanulás folyamatába Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos - Az intézmény és a közösségek közötti kommunikáció és együttműködés szélesítése, az ilyen irányú kezdeményezések segítése. A csoportok, körök munkájának összehangolása, az éves rendezvénynaptár elkészítése. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos, rendezvényterv szerint

9 - A csoportok tevékenységének megismertetése a helyi társadalommal. Népszerűsítő munka, honlapon ismertetők, Földesi Hírlevélben ismertetők, cikkek, tv-felvételek készítése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos III.6. Programok, rendezvények - Rendezvénytervünk elkészítésekor figyelembe vettük az előző évek során a rendezvények, programok iránt jelentkező igényeket. A programok zöme most is a helyi hatókörű, melyek egy részét civil és más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve valósítjuk meg. Ezek a közös munkák is erősítik a közösségek közötti jó kapcsolatokat és színvonalas, jól megszervezett és megvalósított rendezvényeket eredményeznek. A hagyományos országos rendezvényünket, a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót pályázati támogatással kívánjuk megvalósítani. Ehhez folyamatosan kutatjuk a pályázati lehetőségeket. Ezen kívül igyekszünk minden más pályázati lehetőséget is kihasználni rendezvényeink, programjaink sikeresebb megvalósítása érdekében. A rendezvények előkészítésére, a megalapozott tervezésre, a határidők betartása, az adminisztrációra fokozott figyelmet kell fordítani. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán Határidő: folyamatos - A évi rendezvényeink munkálataiba fiatal önkénteseket is próbálunk bevonni, segítve ezzel tapasztalatszerzésüket, pályakezdésüket is. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: rendezvényterv szerint - Közönségszervező munkánk javításával a rendezvényeken résztvevők számát a civil közösségek, vezetők bevonásával növelni kell. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos évi kiemelt programjaink: - Községi Nőnapi Ünnepség március 8-án, a rendezvény lakossági és civil kezdeményezésre valósul meg, így a szervezése nagyobb odafigyelést és körültekintést igényel. - nemzeti ünnepeink méltó megünneplése március 15. és október Földes Napja tiszteletére rendezett programsorozatunk, melyet a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen szervezünk - Nyári falunap, szilvásgombóc fesztivál augusztus 17-én, a szokásos szabadtéri rendezvényünk - VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó a magyar néphagyományok jegyében, melynek megszervezése kiemelt feladatunk, előkészületi munkái már február hónapban megkezdődnek, hiszen megvalósítása csak megfelelő pályázati és szponzori támogatással lehetséges. Így kiemelt feladatunk ezeknek az anyagi forrásoknak a felkutatása. - Advent, a karácsonyi rendezvénysorozatok megszervezése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán Határidő: rendezvénytervnek megfelelően

10 III.7. Táborok Hagyományos nyári táborunkat, melyet a helyi gyermekeknek szerveztünk a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával ebben az évben rendhagyó módon tudjuk megvalósítani. A TÁMOP / számú Ki-ki világítson a maga helyén című projekt támogatásának köszönhetően 2013-ban 30 gyermeket tudunk elvinni Szántódra egy hat napos, bentlakásos táborba. A tábor célja a gyermekek személyiségfejlődésének segítése az együttélés íratlan szabályainak játékos, vidám gyakorlásával. A bentlakásos témahéten tréningfeladatok, szituációs gyakorlatok, szerepjátékok megoldásával a tolerancia, a türelem, a konfliktuskezelés, a kommunikációs készség fejlesztését is célul tűztük ki. A résztvevők körét az iskolai tanulmányok, a magatartás és a közösségi munka értékelése alapján fogjuk meghatározni. Pályázatunk együttműködő partnereinkkel valósul meg, így a tábort is közösen a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolával és a hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskolával valósítjuk meg, ahonnan fő vesz még részt a táborban. A pályázati támogatásnak köszönhetően teljesen térítésmentesen vehetnek részt az eseményen a gyerekek. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: július Nyári szabadidős táborokat a különböző intézmények és közösségek is szerveznek, melyek segítése is feladtunk. III.8. Szolgáltatások Fontos feladatunk ebben az évben, az új intézmény szolgáltatásait a lakossági igényeknek megfelelően kialakítani. Intézményünk által nyújtható szolgáltatások köre: - Közművelődési szolgáltatások: helyi, kistérségi, megyei közművelődési rendezvények, kiállítások, szervezése, közművelődési információs szolgáltatás, szakmai kapcsolatok gondozása, szakmai szervezetekkel való együttműködés, kulturális értékek bemutatás, hagyományápolás - Teremek bérbeadása intézményi és civil tevékenységeken kívüli eseményekhez - Irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás, cd/dvd írás, másolás A szolgáltatások szervezéséhez szükséges a díjak naprakész megállapítása és a Képviselőtestület jóváhagyása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: február 27. III.9. Nemzetközi együttműködés E tevékenységgel célunk a határinkon túl élő nemzettársaink, kiemelkedően a testvértelepülésünk Marossárpatak kulturális értékeinek megismertetése, a kapcsolatok fejlesztése, erősítése, az interkulturális tanulás segítése. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk Marossárpatak lakóival közösen programokat szervezni. Feladataink 2013-ban: - Áttekintjük kapcsolatainkat, aktualizáljuk megállapodásainkat. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester jóváhagyásával Balázsiné Bíró Valéria, határidő: április 14.

11 - Közös programokat szervezünk a testvértelepülés civil szervezetivel, intézményeivel (Földes napja, nyári táborok, programok) Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella jóváhagyásával Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó megszervezése, a határainkon túl élő magyarság kulturális értékeinek bemutatása, a megvalósításhoz szükséges feltételek megteremtése pályázatok által. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: november IV. Partnerkapcsolataink fejlesztése Külső kapcsolataink: - Fenntartónkkal, települési képviselőkkel erősíteni kívánjuk kapcsolatainkat azzal, hogy rendszeresen eljuttatjuk azokat az információkat, tájékoztatókat számukra, melyekkel pontos képet kaphatnak munkánkról. Meghívjuk őket rendezvényeinkre. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán, Határidő: folyamatos - A polgármesteri hivatal dolgozóival kiemelt fontosságú az együttműködés kialakítása és ápolása. Ennek érdekében szakmai megbeszéléseket tartunk és kérjük szakmai véleményüket. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A polgármesteri hivatal pénzügyi munkatársaival a két EU-s pályázat bonyolítása miatt is fontos az együttműködésünk, az így szerzett tapasztalataink lehetővé teszik, hogy a jövőben a hazai pályázatok mellett egyre több EU-s pályázatnak is részesei, megvalósítói legyünk. Ebben az évben kiemelt feladatunk ezen pályázatok pénzügyi lebonyolítása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - Kiemelt hangsúlyt fektetünk a debreceni KultúrÁsz Közhasznú Egyesülettel való együttműködésünk fenntartására és elmélyítésére. Az egyesület a két nyertes TÁMOP pályázatunk megírásában és megvalósításában volt és van segítségünkre. A későbbiekben további pályázatokat szeretnénk megvalósítani közreműködésükkel. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A kistérség és a megye kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel meglévő kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk és új együttműködési lehetőségeket keresünk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin - A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézettel való kapcsolatunk kiépítése fontos feladatunk, hiszen a közművelődés országos irányítását és fejlődését segítő szervezetünk. A megyei módszertani központokon keresztül igyekszünk az együttműködés kialakítására Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - Határainkon túli magyar kapcsolataink további erősödését reméljük a közös programok szervezése révén. Testvértelepülésünk Marossárpatak intézményeivel kulturális kapcsolataink ápolására kell a hangsúlyt fektetnünk. A Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó szervezése a határon túl élő magyarsággal való együttműködéseinket szolgálja. Ebben az évben igyekszünk pályázati forrásokat felkutatni, hogy a fesztivál megszervezésével a meglévő kapcsolatainkat bővíteni tudjuk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: rendezvényekhez kapcsolódóan

12 - Kulturális szolgáltatások felkutatása terén is nyitottunk a határainkon túl lévő intézmények irányába. Többször szerveztünk már színházlátogatás Nagyváradra a Szigligeti Színházba, mely tevékenységünket a jövőben bővíteni szeretnénk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin - Programjaink megvalósításába szeretnénk önkéntes fiatalokat bevonni, hogy tapasztalataikat ilyen módon is szélesíthessék és könnyebben boldoguljanak a munkaerő-piacon. Az önkéntesek bevonásával kapcsolatos feltételek áttekintésével szeretnénk fiatalok megnyeri ezekhez a terveinkhez. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - Az intézményhasználókkal kialakított kommunikációnkat és együttműködésünket mélyíteni kell és felhasználva a technika adta lehetőségeket új utakat kell keresnünk. A hatékony kommunikációhoz minden lehetséges forrást fel kell kutatnunk és alkalmaznunk kell a leghatékonyabbakat. Ez a kommunikáció és együttműködés hozzájárulhat a környezetfüggőség erősítéséhez, a látogatók számának növekedéséhez is. A hatékony kommunikációs források felkutatása érdekében szeretnénk kérdőíves felméréseket végezni. - Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Belső kapcsolataink és együttműködésünk: - A január 1-jén végrehajtott intézményátszervezés következtében a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ intézményegységei különváltak egymástól. Az átszervezés azonban nem befolyásolhatja az eddigi sikeres tevékenységeinket, ezért kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségével és dolgozóival továbbra is együttműködjünk és kölcsönösen segítsük egymás munkáját. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - A kollégák belső kommunikációja érdekében heti egy alkalommal team megbeszélést tartunk, melyen egyeztetjük az előttünk álló fontos feladatokat. Szorgalmazzuk a csapatszellem erősítését célzó programok megvalósulását (közös színházlátogatások stb.) a gördülékenyebb munkavégzés és a kollégák közötti sikeres együttműködés érdekében. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria V. Marketingkommunikáció Rendezvényeink népszerűsítése, munkánk bemutatása hatékony kommunikációt követel meg. Ennek érdekében a kérdőíves felmérés során szerzett információk alapján a leghatékonyabb forrásokat kell használnunk. Bővítenünk kell az internet adta lehetőségeinket, valamint az internet eléréssel nem rendelkezők esetében fel kell kutatnunk egy olyan forrást, melyet ők is használnak. Ki kell használnunk a partnerkapcsolatainkban rejlő (civil szervezetek, művelődő közösségek stb.) lehetőségeket, hiszen egy-egy program népszerűsítésében ők lehetnek a legjobb segítőink. - Folyamatosan meg kell újítanunk az intézmény információs és reklám tevékenységét. El kell készíttetnünk az intézmény honlapját, hogy a széleskörű tevékenységünket,

13 kínálatunkat friss információkkal és megfelelő fotókkal mutassuk be. Az intézmény programajánlójának és egyes rendezvényeinek folyamatos megjelentetése a honlapon. Felelős: Takács Katalin - Az intézmény programajánlójának és egyes rendezvényei plakátjának folyamatos megjelentetése papír alapon is és eljuttatása a megfelelő népszerűsítési helyekre. Felelős: Takács Katalin - Sajtó hírek készítése eseményeinkről, rendezvényeinkről, annak elküldése a helyi és egyéb médiáknak. Folyamatos médiafigyelés, és a megjelenések archiválása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria és Takács Katalin - A média és a partner lista naprakész karbantartása. Felelős: Katona Zoltán VI. Az intézmény vezetése, működtetése Ebben az évben a legfontosabb vezetői feladat, az intézményátszervezés után az új intézmény működési feltételeinek kialakítása a fenntartó szerv irányításával és közreműködésével. Az elért eredmények, a létrehozott értékek és a színvonal megtartása, illetve továbbfejlesztése a törvényi változások és a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is. Kiemelt vezetői feladat az erőforrások és az anyagi források kiaknázása, bővítése, fejlesztése, a partnerkapcsolatok erősítése, a színvonalas szakmai munka feltételeiről való gondoskodás. A dolgozók havi és heti munkaidejét szeretnénk rugalmasan beosztani, hogy az intézményben még hatékonyabb és tervezettebb legyen a munkaidő kihasználása az intézményhasználók érdekében. Hetente tartunk team megbeszéléseket, félévente pedig értékelő értekezleteket ban kiemelt feladatok: - Az intézmény partnerkapcsolatainak áttekintése, a településen működő közösségekre vonatkozó információk pontosítása. Felelős. Balázsiné Bíró Valéria - Az intézmény programjainak megvalósításába önkénteseket kell bevonni, ehhez be kell szerezni a megfelelő hivatalos információkat és el kell készíteni az önkéntesek foglalkoztatásához szükséges szabályzatot. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria VII. Működési feltételeleink 2013-ban VII.1. Személyi feltételek - A Karácsony Sándor Közösségi Ház létszáma január 1-től 3 fő. Az intézmény irányítását az intézményvezető látja augusztus 31-ig megbízással. A nyári időszakban kerül sor az intézményvezetői pályázat meghirdetésére. A szakalkalmazottként foglalkoztatott kolléganő tartós távolléte miatt munkáját a helyettesítőként kinevezett kolléganő látja el. Egy fő technikai munkakörben foglalkozatott dolgozónk van. Szeretnénk a megnövekedett feladatokra való tekintettel közfoglalkoztatásban dolgozó fiatalokat is bevonni munkánkba.

14 - Munkatársaink együttműködő, segítőkész, folyamatosan fejlődő dolgozók, összeszokott munkahelyi közösséget alkotnak. Munkájukra igényes, lelkiismeretes munkát végeznek. - Fontos feladatunknak tartjuk, hogy munkatársaink is bekapcsolódjanak az élethosszig tartó tanulás folyamatába. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden képzésen, ismeretátadáson részt venni ennek érdekében. A megnyert TÁMOP pályázatok is megkövetelik tőlünk, hogy több képzésbe is bekapcsolódjunk. - Anyagi feltételeinktől függően továbbra is részt veszünk azokon az országos, regionális és megyei szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, melyeken ismereteinket, tájékozottságunkat és felkészültségünket gyarapíthatjuk, szakmai kapcsolatainkat fejleszthetjük. VII.2. Költségvetési feltételek A évi költségvetési előirányzatunk összesen: Ft. Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok összesen: Ft. Dologi kiadás Ft. Intézményi bevétel: Ft Költségeink között szerepelnek a közüzemi díjak, melyet a KIK az aláírt megállapodás alapján számít ki és számláz tovább. A költségvetésben nincs fedezet nagy rendezvényünkre a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozóra, így ezt csak a megfelelő pályázati támogatás esetén tudjuk megvalósítani. Bevételünket igyekszünk a kialakított szolgáltatásaink népszerűsítésével növelni. Az évről évre nehezedő költségvetési helyzet hatalmas feladatot jelent az intézményvezetőnek és a dolgozóknak is. Ahhoz, hogy a létrehozott értékeinket fenntarthassuk, hogy szakmai tevékenységünket még ilyen körülmények között is fejleszthessük, arra kell törekednünk, hogy a meglévő erőforrásainkat még jobban kihasználjuk és új forrásokkal egészítsük ki Ennek érdekében meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget, ahol nincs önrész. Továbbá a működés során törekedni kell a takarékos üzemelésre. VII.3. Épület és tárgyi feltételek Intézményünk a Karácsony Sándor tér 6. szám alatti ingatlanon tevékenykedik. Az épület teljes felújításra szorul, mely a nehéz költségvetési helyzet miatt a közeljövőben sajnos nem valósulhat meg. Minden dolgozónak és intézményhasználónak törekedni kell arra, hogy az egyébként nagyon leromlott állapotban lévő épület állagát megóvja, munkájával, tevékenységével ne veszélyeztesse az ingatlan állapotát. Az elmúlt évekhez hasonlóan az épületet folyamatosan gondozzuk, karban tartjuk, amire egyfelől az állagmegóvás és a vagyonvédelem miatt, másfelől azért van szükség, mert kulturális tevékenységet rendezett, gondozott környezetben lehet csak végezni. Fontos törekvésünk ebben az évben, hogy a Kállay utcán található Kállay házat társadalmi és pályázati segítséggel felújíthassuk és méltó helyet biztosíthassunk kiscsoportjaink, elsősorban a népművészet és a helytörténeti gyűjtemények számára. A Kállay ház felújításával méltó helyére kerülhetne a Kállay László adomány, hiszen célja éppen az volt, hogy az épület szolgálja a településen élőket.

15 VII.4. Tárgyi eszközök, beszerzések Ebben az évben a költségvetési helyzetünk nem teszi lehetővé tárgyi eszközök beszerzését. Egyetlen lehetőségünk erre a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat kihasználása, valamint a tavalyi évben megnyert TÁMOP pályázatink eszközbeszerzései javíthatnak valamelyest jelenlegi állapotunkon. Sajnos eszközeink folyamatosan avulnak el, és selejtezésre szorulnak. VIII. 5. Karbantartás, felújítás Az intézményi épület állagának megóvása érdekében fontos feladatunk lenne a karbantartás, melyre sajnos költségvetésünkben nincs fedezet. A legszükségesebb sürgős munkákat igyekszünk elvégezni. A Karácsony Sándor Közösségi Ház előzőekben részletezett évi munkatervének sikeres megvalósítása valamennyi dolgozó közös érdeke. Ehhez továbbra is nélkülözhetetlen a munkatársak, a fenntartó és az együttműködő partnerek közötti jó együttműködés. Szükséges dolgozóink kreatív, pontos, igényes munkavégzése és további erőforrások feltárása. Fontos a fenntartó önkormányzat segítsége, figyelme, támogatása, amire ebben az évben új intézmény lévén nagyon számítunk. Földes, február 20. Balázsiné Bíró Valéria igazgató

16 1. számú melléklet A Karácsony Sándor Közösségi Ház szolgáltatásai 1. Irodai szolgáltatások FÉNYMÁSOLÁS Fekete-fehér Színes A/4 15 Ft A/4 50 Ft A/3 25 Ft A/3 100 Ft Kétoldalas kivitelben az ár a duplája. NYOMTATÁS Fekete-fehér Színes A/4 15 Ft A/4 50 Ft A/3 25 Ft A/3 100 Ft Kétoldalas kivitelben az ár a duplája. LAMINÁLÁS 80 mikronos 125 mikronos A/4 100 Ft A/4 200 Ft A/3 200 Ft A/3 400 Ft MŰANYAG SPIRÁLOZÁS 1-10 lapig 200 Ft lapig 250 Ft lapig 300 Ft lapig 350 Ft lapig 450 Ft SZKENNELÉS A/4 20 Ft/oldal A/3 30 Ft/oldal

17 CD, DVD ÍRÁS Hozott CD lemezre Hozott DVD lemezre CD lemezzel együtt DVD lemezzel együtt FAX 150 Ft 200 Ft 300 Ft 350 Ft 200 Ft/ oldal II.A Karácsony Sándor Közösségi Házhoz tartozó kiscsoportok által igénybevett termek 1, Őszirózsa Nyugdíjas Klub - heti rendszerességgel tartja vezetőségi ülését - évente két alkalommal rendez közgyűlést (március- október), terembérleti díjat nem fizet, egy alkalommal a konyha térítésmentesen főz a közgyűlésre 2, Balásházy János Kertbarát Kör - havi rendszerességgel tartja vezetőségi gyűléseit - évente egy alkalommal rendez közgyűlést, terembérleti díjat nem fizet, a konyha térítésmentesen főz a közgyűlésre 3, Nosztalgia Hagyományőrző Klub - heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat - évente két alkalommal szerveznek nagyrendezvényt (Dalos találkozó, Erzsébet Katalin napi bál), terembérleti díjat nem fizet 4, Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület - heti két alkalommal, pénteken és szombaton tart próbákat - terembérleti díjat nem fizet III. Községi egyéb rendezvények Sportbál Óvodabál Református bál

18 2. számú melléklet A Karácsony Sándor Közösségi Házzal együttműködő civil szervezetek, közösségek 1. Földesi Népfőiskola és Polgárőr Egyesület Vezető: Dr. Szabó Irma Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közreműködnek közös programok szervezésében 2. Földes Községi Sport Egyesület Vezető: Diószegi Antal Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 3. Földes Községért és Tanulóifjúságért Alapítvány Vezető: Horváth Sándorné Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködésformája: közreműködnek az intézmény programjaiban 4. Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány Vezető: Nagyné Lengyel Erika Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér Földesi Óvodásokért Alapítvány Vezető: Molnárné Papp Ilona Cím: 4177 Földes, Rákóczi utca Együttműködés formája: közreműködnek az intézmény programjaiban 6. Földesi Horgász Egyesület Vezető: Nagy Attila Cím: 4177 Földes, Zoltai utca 4. Együttműködés formája: közös programok szervezése és lebonyolítása 7. Karácsony Sándor Művelődési Társaság Vezető: Péter Imre Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: Karácsony Sándor emlékének őrzése, közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 8. Nosztalgia 2002 Hagyományőrző Klub Egyesület Vezető: Korbélyné Nonn Rozália Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 9. Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület Vezető: Gyönyörű Zsigmond Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó társszervezői, közös rendezvények szervezése, lebonyolítása 10. Földes Jövőjéért Egyesület Vezető: Lovászné Szilágyi Anikó Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása

19 11. Sárréti Környezetvédő és Állatvédő Egyesület Vezető: Molnárné Vincze Piroska Cím: 4177 Földes, Csokonai utca 5. Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása 12. Bihar Természetvédelmi- és Környezetvédelmi Egyesület Vezető: Ványi Róbert Cím: 4177 Földes, Kálló-háti tanya Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása 13. Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány Vezető: Ványi Róbert, Gyarmathy István Cím: 4177 Földes, Kálló-háti tanya Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása

20 3. számú melléklet Szakkörök, civil szervezetek, sportfoglalkozások a Karácsony Sándor Közösségi Házban Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Nyugdíjas Klub Lány technika 1 óra (télen) (nyáron) Asszonyklub Lány technika 2 óra ZUMBA Klub 1 óra Pilates Klub 1 óra Mazsorett foglalkozás Klub 1 óra Balásházy János Kertbarát Kör (minden hónap első szerdája, lány technika 1 óra Nosztalgia Egyesület Lány technika 2 óra Pilates Klub 1 óra Szélrózsa Néptáncegyüttes Klub 3 óra Mazsorett foglalkozás Tornaterem 2 óra Szélrózsa Néptáncegyüttes Klub 3 óra

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7305/2011. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. ÁPRILIS 2.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. ÁPRILIS 2. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Helyi önszerveződő közösségek,

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B.

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B. SZAKMAI ANYAG Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

közművelődési feladatairól 1

közművelődési feladatairól 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (XII. 10.)önkormányzati rendelete a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával. Balatonederics Települési

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzata 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám:../2015. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben