KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására"

Átírás

1 Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyására Készítette: Balázsiné Bíró Valéria igazgató KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 27.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2 (1) bekezdése alapján a többcélú intézmények átszervezésére vonatkozó előírásainak következtében a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ közművelődési alapfeladatokat ellátó egyik jogutód intézménye a Karácsony Sándor Közösségi Ház lett. Az átszervezés után az új intézmény dokumentumait el kellett készíteni, azt a törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény dolgozói megismerték, véleményezték és a február 15-én megtartott értekezleten egyhangúan elfogadták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervét jóváhagyni szíveskedjen. Földes, február 20. Tisztelettel: Balázsiné Bíró Valéria igazgató

3 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2013. (II.27.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyásáról A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, február 27. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

4 Melléklet Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyásáról szóló../2013. (II.27.) számú határozatához A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi M U N K A T E R V E

5 Bevezető A Karácsony Sándor Közösségi Ház a törvényi változások többcélú intézmények átszervezésére vonatkozó előírásainak következtében január 1-jétől Földes nagyközség közművelődési alapintézménye. Tevékenységével hozzájárul a településen élők kulturális és szabadidős programjainak szervezéséhez, a magyar nemzeti kultúra hagyományinak megismertetéséhez, átörökítéséhez, új értékek létrehozásához, a Földesen élők életminőségének javításához. A civil közösségek, művelődő, alkotó csoportok számára helyszínt biztosít, segíti szakmai munkájukat, az élethosszig tartó tanulás szemléletének és gyakorlatának terjesztője. Hatóköre Földes közigazgatási területére terjed ki. Az intézményhasználók köre életkor, képzettség, foglalkozás, érdeklődés tekintetében igen széleskörű. Ennek megfelelően kapcsolatrendszere igen kiterjedt. A Karácsony Sándor Közösségi Ház munkáját a 4177 Földes Karácsony S. tér 6. szám alatt végzi. I. A munkaterv jellemzői I.1. Az intézmény évi munkatervének összeállításakor meghatározónak tekintettük: - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvényt. - Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 22/2009. (X.30.) számú rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról - Földes Nagyközségi Önkormányzat által jóváhagyott intézményi dokumentumokat: Alapító Okirat és SZMSZ. - Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által intézményünknek évre biztosított költségvetését. - Földes település lakosságának, illetve az intézményhasználóknak a folyamatos és újonnan jelentkező kulturális közösségi igényeit, szükségleteit. - Az intézmény eddig létrehozott értékeit - Jelenlegi működési feltételeinket I.2. A Karácsony Sándor Közösségi Ház alaptevékenységei: - kultúraközvetítés, a, helyi kultúra közvetítése, a helyi értékek átadására, megőrzésére irányuló tevékenységek szervezése, támogatása, lokálpatriotizmus fejlesztése b, az egyetemes magyar kultúra közvetítése, ünnepkörökhöz kapcsolódó értékeink megőrzése, átörökítése, a megfelelő befogadói magatartás kialakításának segítése - önkifejezése, kreativitás fejlesztése élményközpontú programok szervezésével, megfelelő feltételrendszer kialakításával - közösségépítés, a közösségfejlesztés a helyi együttműködések segítése, az emberi kapcsolatok fontosságának megértetése, tolerancia és empátia, valamint más fontos emberi tulajdonságok elsajátítására lehetőséget biztosító közösségi formák szervezése - közhasznú kulturális szolgáltatások információközvetítés

6 II. Kiemelt céljaink, feladataink 2013-ban II.1. Az életbe lépő törvényi változások miatt átszervezett intézmény zökkenőmentes átalakítása, hivatalos dokumentumok elkészítése. A helyi lakossággal való megismertetése, elfogadtatása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: március 31. II.2. A két eredményes TÁMOP pályázatunk sikeres megvalósítása A pályázatok olyan szabadidős, kulturális foglalkozások, szakkörök, témanapok megvalósítását tartalmazzák, melyek a helyben tanuló általános iskolások mellett a hét együttműködő partnerünk iskolásait is érinti. Komoly feladatot jelent az együttműködő iskolákkal való kapcsolattartás, a közös pénzügyi megvalósítás törvényi előírásainak betartása. Fontos feladatunk, hogy az elszámolás rendszerét megértsük, elsajátítsuk, a dokumentálást naprakészen vezessük úgy, ahogyan azt a pályázat kiírója megköveteli. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: az ütemterveknek megfelelően II.3. Hagyományos települési nagyrendezvényeink megvalósítása, illetve ezekhez erőforrásgyűjtés (Nyári falunap, Földes napja, Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó) Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin Határidő: rendezvényekhez kapcsolva II.4. A kiscsoportok, civil közösségek munkájának segítése, a közösségi művelődési tevékenység fenntartása, fejlesztése A művelődő, alkotó közösségekkel való törődés és együttműködés, munkájuk szakmai segítése az egyik legfontosabb intézményi tevékenység, hiszen az évtizedek óta összetartó csoportok tevékenysége fontos része a közművelődési életünknek. A különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak támogatása. A különböző civil közösségek között együttműködés kezdeményezése, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása. A Karácsony Sándor Közösségi Házban működő, illetve az intézményhez kötődő közösségek (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, népművészeti csoportok, körök, klubok, szakkörök) számára a költségvetési feltételek figyelembe vételével folyamatosan biztosítjuk a működésükhöz szükséges feltételeket. Ennek keretében szakmai segítséget nyújtunk tevékenységükhöz, bemutatkozásukhoz és megismertetésükhöz, tevékenységük, programjaik népszerűsítéséhez. Tevékenységeikhez, programjaikhoz megfelelő teret biztosítunk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin III. Az intézményi tevékenységek fejlesztési feladatai III.1. Információs tevékenység Fontos feladatunk az információs tájékoztató szolgáltató tevékenységünk fejlesztése a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében ben új információs lehetőségként vezettük be a kéthavonta elkészített programtájékoztatót, melyet szórólap formájában minden háztartáshoz eljuttatunk. Terveink szerint az év elején elkészül a Karácsony Sándor Közösségi Ház honlapja, mely újabb fontos információs bázisunk lehet. Intézményhasználók, érdeklődők tájékoztatása

7 - Az intézményhasználók, partnereink és az önkormányzat intézményeinek folyamatos tájékoztatása a közösségi ház tevékenységeiről (programok, szolgáltatások, rendezvények). Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - Tájékoztatás a település civil szervezetei, amatőr művészeti csoportjai programjairól. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - Információcsere a kistérség, a megye kulturális intézményeivel, szolgáltatóival az intézményhasználók folyamatos tájékoztatása érdekében Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határid: folyamatos - Az előtérben információs anyagok (plakátok, szórólapok, felhívások) kihelyezése, frissítése. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos Intézményi honlap - Az intézményi honlap elkészítése, használatának megismerése, a feltöltéssel kapcsolatos információk megismerése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Határidő: Március Ki kell alakítani a honlap szerkesztését és technikai feladatait ellátók és az információkat adó kollégák, civil szervezeti vezetők, közötti hatékony kapcsolattartást és munkamegosztást, hogy ezáltal a friss információk zökkenőmentesen kerülhessenek fel a honlapra. Felelős: Takács Katalin Határidő: március Ki kell dolgozni egy internetes hírlevél tervét, melyben az intézmény programjairól, közösségeiről kaphat a feliratkozó tájékoztatást. Felelős: Takács Katalin Határidő: március 31, majd folyamatos Archiválás - A Karácsony Sándor Közösségi Ház szóróanyagainak, meghívóinak, plakátjainak folyamatos archiválása, évek szerinti lezárása. A saját készítésű anyagok elektronikus tárolása, hozzáférhetővé tétele a kollégák számára. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos - A rendezvényekről készített fotók és videó felvételek archiválása évek szerint Felelős: Katona Zoltán Határidő: folyamatos III.2, Ismeretterjesztés Kiemelt célunk a tudományosan megalapozott ismeretek széleskörű terjesztése, az életmód, az életminőség, a kulturális tájékozottság javításához nélkülözhetetlen mindennapi ismeretek átadása előadások, fórumok formájában. Arra törekszünk, hogy a társadalomtudományi és művészeti tartalmú ismeretek mellett fokozatosan emeljük a természettudományi és az

8 alkalmazott tudományi és gyakorlati ismereteket átadó programok számát a gyerekek, fiatalok és az idősebb korosztályok számára. A valós igények kielégítése érdekében ebben az évben készülünk egy átfogó, reprezentatív kérdőíves felmérés elkészítésére, mely a településen élők kulturális és szabadidős érdeklődősét hivatott felmérni. A megfelelő ismeretterjesztés érdekében előadásokat, versenyeket, vetélkedőket tervezünk. A Tudomány Nyelviskola közreműködésével ebben az évben az Európai Unió támogatásával a TÁMOP pályázat keretében nyelvi és informatika tanfolyamoknak ad otthont intézményünk. A 90 órás képzésben minden olyan jelentkező részt vehet, aki nem államilag támogatott képzésre jár és a jelképes térítési díjat (1800 Ft/fő) befizette. Az előzetes regisztráció alapján 3 angol, 2 német és 2 informatikai csoport indul március elején heti 2 alkalommal, 2 órás foglalkozásokban. A TÁMOP / számú Ki-ki világítson a maga helyén című pályázatunk keretében 22 foglalkozássorozat, 506 foglalkozási órában kerül megvalósításra 630 gyermek részvételével. Ezen foglalkozások keretében meghívott előadók is tartanak a gyermekek számára ismeretterjesztő és kulturális előadásokat. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin Határidő: folyamatos III.4, Kiállítások Tervezett kiállításaink többsége időszaki, általában 2 hétig tartanak nyitva. Igyekszünk a nagyobb ünnepekhez, évfordulókhoz igazodva kiállítási anyagot bemutatni az intézményhasználóknak. Fontosnak tartjuk a helyi és környékbeli alkotók és közösségek munkáinak bemutatását is. Ebben az évben képzőművészeti, fotó, természetismereti témákban tervezünk kiállításokat. Felelős: Takács Katalin Határidő: folyamatos III.5, Művelődő közösségek Intézményünkben és a hozzá tartozó közösségek között nagyon ritkán tapasztalható, hogy megszűnne közösség. Csoportjaink többsége 10 évesnél idősebb, de vannak közöttük olyanok is, melyek már évesek. Kiemelt feladataink 2013-ban: - A csoportok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a költségvetésnek megfelelően. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos, illetve rendezvényterv szerint - Olyan új közösségek létrehozásának segítése, melyeknek elsősorban a gyermekek és fiatalok a tagjai. Ezzel hozzájárulni e korosztályok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, ismereteinek bővítéséhez, közösségi élményekhez jutásához, illetve a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz. Fontos feladatunk, hogy ezen korosztályok körében, a megszervezett közösségi, kulturális alkalmakkal, olyan igényt alakítsunk ki, melyekkel a későbbiekben a kulturális szolgáltatók igénybevevőivé válhatnak és bekapcsolódhatnak az élethosszig tartó tanulás folyamatába Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos - Az intézmény és a közösségek közötti kommunikáció és együttműködés szélesítése, az ilyen irányú kezdeményezések segítése. A csoportok, körök munkájának összehangolása, az éves rendezvénynaptár elkészítése. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos, rendezvényterv szerint

9 - A csoportok tevékenységének megismertetése a helyi társadalommal. Népszerűsítő munka, honlapon ismertetők, Földesi Hírlevélben ismertetők, cikkek, tv-felvételek készítése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos III.6. Programok, rendezvények - Rendezvénytervünk elkészítésekor figyelembe vettük az előző évek során a rendezvények, programok iránt jelentkező igényeket. A programok zöme most is a helyi hatókörű, melyek egy részét civil és más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve valósítjuk meg. Ezek a közös munkák is erősítik a közösségek közötti jó kapcsolatokat és színvonalas, jól megszervezett és megvalósított rendezvényeket eredményeznek. A hagyományos országos rendezvényünket, a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót pályázati támogatással kívánjuk megvalósítani. Ehhez folyamatosan kutatjuk a pályázati lehetőségeket. Ezen kívül igyekszünk minden más pályázati lehetőséget is kihasználni rendezvényeink, programjaink sikeresebb megvalósítása érdekében. A rendezvények előkészítésére, a megalapozott tervezésre, a határidők betartása, az adminisztrációra fokozott figyelmet kell fordítani. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán Határidő: folyamatos - A évi rendezvényeink munkálataiba fiatal önkénteseket is próbálunk bevonni, segítve ezzel tapasztalatszerzésüket, pályakezdésüket is. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: rendezvényterv szerint - Közönségszervező munkánk javításával a rendezvényeken résztvevők számát a civil közösségek, vezetők bevonásával növelni kell. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: folyamatos évi kiemelt programjaink: - Községi Nőnapi Ünnepség március 8-án, a rendezvény lakossági és civil kezdeményezésre valósul meg, így a szervezése nagyobb odafigyelést és körültekintést igényel. - nemzeti ünnepeink méltó megünneplése március 15. és október Földes Napja tiszteletére rendezett programsorozatunk, melyet a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen szervezünk - Nyári falunap, szilvásgombóc fesztivál augusztus 17-én, a szokásos szabadtéri rendezvényünk - VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó a magyar néphagyományok jegyében, melynek megszervezése kiemelt feladatunk, előkészületi munkái már február hónapban megkezdődnek, hiszen megvalósítása csak megfelelő pályázati és szponzori támogatással lehetséges. Így kiemelt feladatunk ezeknek az anyagi forrásoknak a felkutatása. - Advent, a karácsonyi rendezvénysorozatok megszervezése Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán Határidő: rendezvénytervnek megfelelően

10 III.7. Táborok Hagyományos nyári táborunkat, melyet a helyi gyermekeknek szerveztünk a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával ebben az évben rendhagyó módon tudjuk megvalósítani. A TÁMOP / számú Ki-ki világítson a maga helyén című projekt támogatásának köszönhetően 2013-ban 30 gyermeket tudunk elvinni Szántódra egy hat napos, bentlakásos táborba. A tábor célja a gyermekek személyiségfejlődésének segítése az együttélés íratlan szabályainak játékos, vidám gyakorlásával. A bentlakásos témahéten tréningfeladatok, szituációs gyakorlatok, szerepjátékok megoldásával a tolerancia, a türelem, a konfliktuskezelés, a kommunikációs készség fejlesztését is célul tűztük ki. A résztvevők körét az iskolai tanulmányok, a magatartás és a közösségi munka értékelése alapján fogjuk meghatározni. Pályázatunk együttműködő partnereinkkel valósul meg, így a tábort is közösen a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolával és a hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskolával valósítjuk meg, ahonnan fő vesz még részt a táborban. A pályázati támogatásnak köszönhetően teljesen térítésmentesen vehetnek részt az eseményen a gyerekek. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: július Nyári szabadidős táborokat a különböző intézmények és közösségek is szerveznek, melyek segítése is feladtunk. III.8. Szolgáltatások Fontos feladatunk ebben az évben, az új intézmény szolgáltatásait a lakossági igényeknek megfelelően kialakítani. Intézményünk által nyújtható szolgáltatások köre: - Közművelődési szolgáltatások: helyi, kistérségi, megyei közművelődési rendezvények, kiállítások, szervezése, közművelődési információs szolgáltatás, szakmai kapcsolatok gondozása, szakmai szervezetekkel való együttműködés, kulturális értékek bemutatás, hagyományápolás - Teremek bérbeadása intézményi és civil tevékenységeken kívüli eseményekhez - Irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás, cd/dvd írás, másolás A szolgáltatások szervezéséhez szükséges a díjak naprakész megállapítása és a Képviselőtestület jóváhagyása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: február 27. III.9. Nemzetközi együttműködés E tevékenységgel célunk a határinkon túl élő nemzettársaink, kiemelkedően a testvértelepülésünk Marossárpatak kulturális értékeinek megismertetése, a kapcsolatok fejlesztése, erősítése, az interkulturális tanulás segítése. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk Marossárpatak lakóival közösen programokat szervezni. Feladataink 2013-ban: - Áttekintjük kapcsolatainkat, aktualizáljuk megállapodásainkat. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester jóváhagyásával Balázsiné Bíró Valéria, határidő: április 14.

11 - Közös programokat szervezünk a testvértelepülés civil szervezetivel, intézményeivel (Földes napja, nyári táborok, programok) Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella jóváhagyásával Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó megszervezése, a határainkon túl élő magyarság kulturális értékeinek bemutatása, a megvalósításhoz szükséges feltételek megteremtése pályázatok által. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Határidő: november IV. Partnerkapcsolataink fejlesztése Külső kapcsolataink: - Fenntartónkkal, települési képviselőkkel erősíteni kívánjuk kapcsolatainkat azzal, hogy rendszeresen eljuttatjuk azokat az információkat, tájékoztatókat számukra, melyekkel pontos képet kaphatnak munkánkról. Meghívjuk őket rendezvényeinkre. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin, Katona Zoltán, Határidő: folyamatos - A polgármesteri hivatal dolgozóival kiemelt fontosságú az együttműködés kialakítása és ápolása. Ennek érdekében szakmai megbeszéléseket tartunk és kérjük szakmai véleményüket. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A polgármesteri hivatal pénzügyi munkatársaival a két EU-s pályázat bonyolítása miatt is fontos az együttműködésünk, az így szerzett tapasztalataink lehetővé teszik, hogy a jövőben a hazai pályázatok mellett egyre több EU-s pályázatnak is részesei, megvalósítói legyünk. Ebben az évben kiemelt feladatunk ezen pályázatok pénzügyi lebonyolítása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - Kiemelt hangsúlyt fektetünk a debreceni KultúrÁsz Közhasznú Egyesülettel való együttműködésünk fenntartására és elmélyítésére. Az egyesület a két nyertes TÁMOP pályázatunk megírásában és megvalósításában volt és van segítségünkre. A későbbiekben további pályázatokat szeretnénk megvalósítani közreműködésükkel. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: folyamatos - A kistérség és a megye kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel meglévő kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk és új együttműködési lehetőségeket keresünk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin - A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézettel való kapcsolatunk kiépítése fontos feladatunk, hiszen a közművelődés országos irányítását és fejlődését segítő szervezetünk. A megyei módszertani központokon keresztül igyekszünk az együttműködés kialakítására Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - Határainkon túli magyar kapcsolataink további erősödését reméljük a közös programok szervezése révén. Testvértelepülésünk Marossárpatak intézményeivel kulturális kapcsolataink ápolására kell a hangsúlyt fektetnünk. A Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó szervezése a határon túl élő magyarsággal való együttműködéseinket szolgálja. Ebben az évben igyekszünk pályázati forrásokat felkutatni, hogy a fesztivál megszervezésével a meglévő kapcsolatainkat bővíteni tudjuk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, határidő: rendezvényekhez kapcsolódóan

12 - Kulturális szolgáltatások felkutatása terén is nyitottunk a határainkon túl lévő intézmények irányába. Többször szerveztünk már színházlátogatás Nagyváradra a Szigligeti Színházba, mely tevékenységünket a jövőben bővíteni szeretnénk. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria, Takács Katalin - Programjaink megvalósításába szeretnénk önkéntes fiatalokat bevonni, hogy tapasztalataikat ilyen módon is szélesíthessék és könnyebben boldoguljanak a munkaerő-piacon. Az önkéntesek bevonásával kapcsolatos feltételek áttekintésével szeretnénk fiatalok megnyeri ezekhez a terveinkhez. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - Az intézményhasználókkal kialakított kommunikációnkat és együttműködésünket mélyíteni kell és felhasználva a technika adta lehetőségeket új utakat kell keresnünk. A hatékony kommunikációhoz minden lehetséges forrást fel kell kutatnunk és alkalmaznunk kell a leghatékonyabbakat. Ez a kommunikáció és együttműködés hozzájárulhat a környezetfüggőség erősítéséhez, a látogatók számának növekedéséhez is. A hatékony kommunikációs források felkutatása érdekében szeretnénk kérdőíves felméréseket végezni. - Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Belső kapcsolataink és együttműködésünk: - A január 1-jén végrehajtott intézményátszervezés következtében a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ intézményegységei különváltak egymástól. Az átszervezés azonban nem befolyásolhatja az eddigi sikeres tevékenységeinket, ezért kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségével és dolgozóival továbbra is együttműködjünk és kölcsönösen segítsük egymás munkáját. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria - A kollégák belső kommunikációja érdekében heti egy alkalommal team megbeszélést tartunk, melyen egyeztetjük az előttünk álló fontos feladatokat. Szorgalmazzuk a csapatszellem erősítését célzó programok megvalósulását (közös színházlátogatások stb.) a gördülékenyebb munkavégzés és a kollégák közötti sikeres együttműködés érdekében. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria V. Marketingkommunikáció Rendezvényeink népszerűsítése, munkánk bemutatása hatékony kommunikációt követel meg. Ennek érdekében a kérdőíves felmérés során szerzett információk alapján a leghatékonyabb forrásokat kell használnunk. Bővítenünk kell az internet adta lehetőségeinket, valamint az internet eléréssel nem rendelkezők esetében fel kell kutatnunk egy olyan forrást, melyet ők is használnak. Ki kell használnunk a partnerkapcsolatainkban rejlő (civil szervezetek, művelődő közösségek stb.) lehetőségeket, hiszen egy-egy program népszerűsítésében ők lehetnek a legjobb segítőink. - Folyamatosan meg kell újítanunk az intézmény információs és reklám tevékenységét. El kell készíttetnünk az intézmény honlapját, hogy a széleskörű tevékenységünket,

13 kínálatunkat friss információkkal és megfelelő fotókkal mutassuk be. Az intézmény programajánlójának és egyes rendezvényeinek folyamatos megjelentetése a honlapon. Felelős: Takács Katalin - Az intézmény programajánlójának és egyes rendezvényei plakátjának folyamatos megjelentetése papír alapon is és eljuttatása a megfelelő népszerűsítési helyekre. Felelős: Takács Katalin - Sajtó hírek készítése eseményeinkről, rendezvényeinkről, annak elküldése a helyi és egyéb médiáknak. Folyamatos médiafigyelés, és a megjelenések archiválása. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria és Takács Katalin - A média és a partner lista naprakész karbantartása. Felelős: Katona Zoltán VI. Az intézmény vezetése, működtetése Ebben az évben a legfontosabb vezetői feladat, az intézményátszervezés után az új intézmény működési feltételeinek kialakítása a fenntartó szerv irányításával és közreműködésével. Az elért eredmények, a létrehozott értékek és a színvonal megtartása, illetve továbbfejlesztése a törvényi változások és a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is. Kiemelt vezetői feladat az erőforrások és az anyagi források kiaknázása, bővítése, fejlesztése, a partnerkapcsolatok erősítése, a színvonalas szakmai munka feltételeiről való gondoskodás. A dolgozók havi és heti munkaidejét szeretnénk rugalmasan beosztani, hogy az intézményben még hatékonyabb és tervezettebb legyen a munkaidő kihasználása az intézményhasználók érdekében. Hetente tartunk team megbeszéléseket, félévente pedig értékelő értekezleteket ban kiemelt feladatok: - Az intézmény partnerkapcsolatainak áttekintése, a településen működő közösségekre vonatkozó információk pontosítása. Felelős. Balázsiné Bíró Valéria - Az intézmény programjainak megvalósításába önkénteseket kell bevonni, ehhez be kell szerezni a megfelelő hivatalos információkat és el kell készíteni az önkéntesek foglalkoztatásához szükséges szabályzatot. Felelős: Balázsiné Bíró Valéria VII. Működési feltételeleink 2013-ban VII.1. Személyi feltételek - A Karácsony Sándor Közösségi Ház létszáma január 1-től 3 fő. Az intézmény irányítását az intézményvezető látja augusztus 31-ig megbízással. A nyári időszakban kerül sor az intézményvezetői pályázat meghirdetésére. A szakalkalmazottként foglalkoztatott kolléganő tartós távolléte miatt munkáját a helyettesítőként kinevezett kolléganő látja el. Egy fő technikai munkakörben foglalkozatott dolgozónk van. Szeretnénk a megnövekedett feladatokra való tekintettel közfoglalkoztatásban dolgozó fiatalokat is bevonni munkánkba.

14 - Munkatársaink együttműködő, segítőkész, folyamatosan fejlődő dolgozók, összeszokott munkahelyi közösséget alkotnak. Munkájukra igényes, lelkiismeretes munkát végeznek. - Fontos feladatunknak tartjuk, hogy munkatársaink is bekapcsolódjanak az élethosszig tartó tanulás folyamatába. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden képzésen, ismeretátadáson részt venni ennek érdekében. A megnyert TÁMOP pályázatok is megkövetelik tőlünk, hogy több képzésbe is bekapcsolódjunk. - Anyagi feltételeinktől függően továbbra is részt veszünk azokon az országos, regionális és megyei szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, melyeken ismereteinket, tájékozottságunkat és felkészültségünket gyarapíthatjuk, szakmai kapcsolatainkat fejleszthetjük. VII.2. Költségvetési feltételek A évi költségvetési előirányzatunk összesen: Ft. Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok összesen: Ft. Dologi kiadás Ft. Intézményi bevétel: Ft Költségeink között szerepelnek a közüzemi díjak, melyet a KIK az aláírt megállapodás alapján számít ki és számláz tovább. A költségvetésben nincs fedezet nagy rendezvényünkre a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozóra, így ezt csak a megfelelő pályázati támogatás esetén tudjuk megvalósítani. Bevételünket igyekszünk a kialakított szolgáltatásaink népszerűsítésével növelni. Az évről évre nehezedő költségvetési helyzet hatalmas feladatot jelent az intézményvezetőnek és a dolgozóknak is. Ahhoz, hogy a létrehozott értékeinket fenntarthassuk, hogy szakmai tevékenységünket még ilyen körülmények között is fejleszthessük, arra kell törekednünk, hogy a meglévő erőforrásainkat még jobban kihasználjuk és új forrásokkal egészítsük ki Ennek érdekében meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget, ahol nincs önrész. Továbbá a működés során törekedni kell a takarékos üzemelésre. VII.3. Épület és tárgyi feltételek Intézményünk a Karácsony Sándor tér 6. szám alatti ingatlanon tevékenykedik. Az épület teljes felújításra szorul, mely a nehéz költségvetési helyzet miatt a közeljövőben sajnos nem valósulhat meg. Minden dolgozónak és intézményhasználónak törekedni kell arra, hogy az egyébként nagyon leromlott állapotban lévő épület állagát megóvja, munkájával, tevékenységével ne veszélyeztesse az ingatlan állapotát. Az elmúlt évekhez hasonlóan az épületet folyamatosan gondozzuk, karban tartjuk, amire egyfelől az állagmegóvás és a vagyonvédelem miatt, másfelől azért van szükség, mert kulturális tevékenységet rendezett, gondozott környezetben lehet csak végezni. Fontos törekvésünk ebben az évben, hogy a Kállay utcán található Kállay házat társadalmi és pályázati segítséggel felújíthassuk és méltó helyet biztosíthassunk kiscsoportjaink, elsősorban a népművészet és a helytörténeti gyűjtemények számára. A Kállay ház felújításával méltó helyére kerülhetne a Kállay László adomány, hiszen célja éppen az volt, hogy az épület szolgálja a településen élőket.

15 VII.4. Tárgyi eszközök, beszerzések Ebben az évben a költségvetési helyzetünk nem teszi lehetővé tárgyi eszközök beszerzését. Egyetlen lehetőségünk erre a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat kihasználása, valamint a tavalyi évben megnyert TÁMOP pályázatink eszközbeszerzései javíthatnak valamelyest jelenlegi állapotunkon. Sajnos eszközeink folyamatosan avulnak el, és selejtezésre szorulnak. VIII. 5. Karbantartás, felújítás Az intézményi épület állagának megóvása érdekében fontos feladatunk lenne a karbantartás, melyre sajnos költségvetésünkben nincs fedezet. A legszükségesebb sürgős munkákat igyekszünk elvégezni. A Karácsony Sándor Közösségi Ház előzőekben részletezett évi munkatervének sikeres megvalósítása valamennyi dolgozó közös érdeke. Ehhez továbbra is nélkülözhetetlen a munkatársak, a fenntartó és az együttműködő partnerek közötti jó együttműködés. Szükséges dolgozóink kreatív, pontos, igényes munkavégzése és további erőforrások feltárása. Fontos a fenntartó önkormányzat segítsége, figyelme, támogatása, amire ebben az évben új intézmény lévén nagyon számítunk. Földes, február 20. Balázsiné Bíró Valéria igazgató

16 1. számú melléklet A Karácsony Sándor Közösségi Ház szolgáltatásai 1. Irodai szolgáltatások FÉNYMÁSOLÁS Fekete-fehér Színes A/4 15 Ft A/4 50 Ft A/3 25 Ft A/3 100 Ft Kétoldalas kivitelben az ár a duplája. NYOMTATÁS Fekete-fehér Színes A/4 15 Ft A/4 50 Ft A/3 25 Ft A/3 100 Ft Kétoldalas kivitelben az ár a duplája. LAMINÁLÁS 80 mikronos 125 mikronos A/4 100 Ft A/4 200 Ft A/3 200 Ft A/3 400 Ft MŰANYAG SPIRÁLOZÁS 1-10 lapig 200 Ft lapig 250 Ft lapig 300 Ft lapig 350 Ft lapig 450 Ft SZKENNELÉS A/4 20 Ft/oldal A/3 30 Ft/oldal

17 CD, DVD ÍRÁS Hozott CD lemezre Hozott DVD lemezre CD lemezzel együtt DVD lemezzel együtt FAX 150 Ft 200 Ft 300 Ft 350 Ft 200 Ft/ oldal II.A Karácsony Sándor Közösségi Házhoz tartozó kiscsoportok által igénybevett termek 1, Őszirózsa Nyugdíjas Klub - heti rendszerességgel tartja vezetőségi ülését - évente két alkalommal rendez közgyűlést (március- október), terembérleti díjat nem fizet, egy alkalommal a konyha térítésmentesen főz a közgyűlésre 2, Balásházy János Kertbarát Kör - havi rendszerességgel tartja vezetőségi gyűléseit - évente egy alkalommal rendez közgyűlést, terembérleti díjat nem fizet, a konyha térítésmentesen főz a közgyűlésre 3, Nosztalgia Hagyományőrző Klub - heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat - évente két alkalommal szerveznek nagyrendezvényt (Dalos találkozó, Erzsébet Katalin napi bál), terembérleti díjat nem fizet 4, Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület - heti két alkalommal, pénteken és szombaton tart próbákat - terembérleti díjat nem fizet III. Községi egyéb rendezvények Sportbál Óvodabál Református bál

18 2. számú melléklet A Karácsony Sándor Közösségi Házzal együttműködő civil szervezetek, közösségek 1. Földesi Népfőiskola és Polgárőr Egyesület Vezető: Dr. Szabó Irma Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közreműködnek közös programok szervezésében 2. Földes Községi Sport Egyesület Vezető: Diószegi Antal Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 3. Földes Községért és Tanulóifjúságért Alapítvány Vezető: Horváth Sándorné Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködésformája: közreműködnek az intézmény programjaiban 4. Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány Vezető: Nagyné Lengyel Erika Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér Földesi Óvodásokért Alapítvány Vezető: Molnárné Papp Ilona Cím: 4177 Földes, Rákóczi utca Együttműködés formája: közreműködnek az intézmény programjaiban 6. Földesi Horgász Egyesület Vezető: Nagy Attila Cím: 4177 Földes, Zoltai utca 4. Együttműködés formája: közös programok szervezése és lebonyolítása 7. Karácsony Sándor Művelődési Társaság Vezető: Péter Imre Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: Karácsony Sándor emlékének őrzése, közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 8. Nosztalgia 2002 Hagyományőrző Klub Egyesület Vezető: Korbélyné Nonn Rozália Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: közös rendezvények szervezése és lebonyolítása 9. Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület Vezető: Gyönyörű Zsigmond Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Együttműködés formája: a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó társszervezői, közös rendezvények szervezése, lebonyolítása 10. Földes Jövőjéért Egyesület Vezető: Lovászné Szilágyi Anikó Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása

19 11. Sárréti Környezetvédő és Állatvédő Egyesület Vezető: Molnárné Vincze Piroska Cím: 4177 Földes, Csokonai utca 5. Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása 12. Bihar Természetvédelmi- és Környezetvédelmi Egyesület Vezető: Ványi Róbert Cím: 4177 Földes, Kálló-háti tanya Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása 13. Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány Vezető: Ványi Róbert, Gyarmathy István Cím: 4177 Földes, Kálló-háti tanya Együttműködés formája: közös programok szervezése, lebonyolítása

20 3. számú melléklet Szakkörök, civil szervezetek, sportfoglalkozások a Karácsony Sándor Közösségi Házban Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Nyugdíjas Klub Lány technika 1 óra (télen) (nyáron) Asszonyklub Lány technika 2 óra ZUMBA Klub 1 óra Pilates Klub 1 óra Mazsorett foglalkozás Klub 1 óra Balásházy János Kertbarát Kör (minden hónap első szerdája, lány technika 1 óra Nosztalgia Egyesület Lány technika 2 óra Pilates Klub 1 óra Szélrózsa Néptáncegyüttes Klub 3 óra Mazsorett foglalkozás Tornaterem 2 óra Szélrózsa Néptáncegyüttes Klub 3 óra

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi adatok... 4 1.1. Bevezető... 4 1.2. Általános alapadatok... 5 2. Személyi alapadatok, feltételek... 6 2.1. Személyi alapadatok... 6 2.2. A VSZK feladatainak

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI A FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FONYÓDI KULTURÁLIS KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér 3.

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1026 1027 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben