A KARD HÁBORÚJA 1. AZ ÜZENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KARD HÁBORÚJA 1. AZ ÜZENET"

Átírás

1 A KARD HÁBORÚJA 1. AZ ÜZENET A nyárközépi égbolt csillagai úgy sziporkáztak, mintha elfeledték volna valódi beosztásukat a végtelenség seregében, s szándékuk támadt volna arra, hogy helyet cseréljenek a Nappal. Minthogy azonban - tetszik, vagy sem - estétől reggelig világolhattak csupán, a fényözön, melyet a halandók birodalmára árasztottak, nem sok fejtörést okozhatott azoknak, akik egyáltalán részesei lehettek a látványnak. Igazság szerint "ezek" az azok egyetlen személyben öltöttek testet, az arrauták nemzetségéből való magányos harcos lett volna hivatott a csillagfény-orgia közönsége lenni, az a vitéz, aki - távol a tábortól - a Jóslatdomb legtetején üldögélt. A legényke a Greggi névre hallgatott, már amennyiben valaki a nevén szólította, ilyen vállalkozó azonban ezidőtájt nem akadt a dombtetőn. Greggi végül is sok mindent tehetett volna, például nyugodtan horkolhatna a sátrában, mert senki sem állította őrségbe, főképpen nem a Jóslatdombra. Vagy, ha már éppen itt üldögél, hát bámulhatná a völgyet, de alant látnivaló valahogy nem akad. Soha nem akad, napközben sem, s végképpen nem éjszaka. Vagyis hagyjuk az egészet, ne vesztegessünk rá szót sem. Greggit kételyek gyötörték. Baljós előérzetek, idegesítő előjelek, s ennek köszönhette, hogy a mai éjszaka a sátrán kívül találta a vitézt, s ezért nem is csodálta a csillagfény tűzijátékot. Nem leste a Biont körülölelő kékes glóriát, a Sisters kettős, aranyló sugárkévéjét és a Pellent, a fényes testvérek között alig pislákoló apróságot. Pedig ha nem nehezedik rá baljós előérzet, mindenképpen felfedezi, hogy a Pellen megőrült a mai éjszakán. Percről percre erősödött ragyogása, akárha eldöntötte volna, hogy ezen az éjen túltesz a többieken, elhomályosítja őket, hogy végre elfoglalhassa az égbolton az őt megillető helyet. Mert a Pellen az arrauták szerint a legfontosabb valamennyi éjszakai égitest közül, hisz Ő a Szerencsehozó, a Sorsfordító. Énekelgettek is erről valami dalocskát az arrauta kisgyerekek, s ha Gregginek éppen kedve van hozzá, bizonyára nem esik nehezére eldúdolni, csakhogy most egészen máshol járt az esze. Az arrauta a barátjára várt. Várt, nagyon régen várt, egyre kevesebb reménnyel, de kitartóan. Marmax és tíz társa éppen egy esztendővel ezelőtt kelt útra, ám azt, hogy miért, senkinek sem árulta el, még Greggi előtt is titokban tartotta, pedig azelőtt mindig és mindent megosztottak egymással. A titkaikat is. Most ellenben Marmax hallgatott, nem válaszolt azokra a kérdésekre sem, amelyekkel Greggi ostromolta, s ha végül mégis hajlandónak mutatkozott valamiféle feleletre, hát az még a hallgatásnál is rosszabbnak tűnt. - Veszélyes vállalkozásba kezdek, barátom. Ha sikerrel járok, tán nem lesz nálam hatalmasabb ember a földön, ha ellenben elbukom, jobb, ha nem tudod, mi a célom és hová tartok. Még utánam találnál jönni valami romantikus mentőakcióra, aminek persze nincs és nem is lehetne értelme. Mert ha én és tíz harcosom nem képes 1. oldal

2 megbirkózni a feladattal, mit tehetnél te egymagadban? Tehát ne faggass, csak várj türelemmel. Ha esztendő múltán sem térek vissza, s hír sem érkezik felőlem, sirass meg és őrizz emlékezetedben. Ám ne kutass utánam semmiképpen. Greggi ismerte barátját, így azután nem faggatta tovább. Úgyis hiába tette volna. S bár az ifjú arrauta élettapasztalat dolgában nem tartozott éppen a gazdagok közé, hiábavalóságokkal mégsem óhajtott foglalatoskodni. Attól a naptól fogva, hogy Marmax eltűnt a táborból, Greggi várta, várta a híreket, az üzenetet, vagy legalább aprócska jelet, amelyből a Bölcs Valor, a magányos, jövőlátó remete segítségével tudomást szerezhetne barátja sorsának alakulásáról. A jel, az üzenet pedig egyre késett, s ha ma éjfélig meg nem érkezik, lejár a Marmax szabta esztendő... Sem Greggi, sem más nem látta elmenni az elveszett csapatot, mégis tudták, merre távoztak. Az arrauták táborából kifelé csak egyetlen út vezetett. Az irdatlan sziklakatlan torka jelentette a szabad irányt, s egyúttal ez volt a határ is, a tilalmas ösvény, melyre csak nagyritkán merte a lábát tenni bárki is a törzs fiai közül. A sehová sem vezető irányba senki sem indult szívesen, s aki mégis, soha meg nem térhetett rajta. Miért? Ki tudhatná? Egyvalaki tudta mégis. Valor, a Bölcs, akitől Greggi tanácsot kért volna Marmax sorsáról. Valor, aki elment az ösvényen, rálépett arra az útra, amit csak így emlegettek: a Homályos. Rálépett, s egymaga mind közül vissza is tért rajta. Ám arról, mit talált maga előtt és mit hagyott maga mögött, hallgatott. Általában mindenről hallgatott, s az arrauták között sem sok olyan akadt, aki szavát vehette a remetének. Persze még azok sem dicsekedtek a beszélgetéssel, akikkel szót váltott az aggastyán, mert ha beszélt is, szavait éppoly homály burkolta, mint a rettegett utat, amelyről visszatért. Akadtak persze egészen különleges esetek, amikor a Bölcs magához kéretett valakit (azt, hogy miképpen jutott el a hívó üzenet a kiválasztotthoz, soha senki sem árulta el), s jóslattal figyelmeztette valamire, de évente, ha egy ilyen alkalom adódott. Megesett persze, hogy egy-egy kétségbeesett harcos valamely lehetetlen helyzetben maga kereste fel a Bölcset, de a legtöbbször nem volt benne köszönet. Ezért is rettegett Greggi attól, ami egyre elkerülhetetlenebbnek látszott, vagyis a remete meglátogatásától. Hogyan álljon elé? Mert ha legalább valami jelecskét, üzenetként értelmezhető mondatocskát idézhetne, hát megkísérthetné a sorsot. Így viszont... Kockázatos lehet a Bölcset magányában háborgatni, bár arról még senki soha nem hallott, hogy Valor ártott volna valakinek is... Az éjszaka egyre fogyott, s az idő haladtával a várakozó vitézt valahogyan elnyomahatta a buzgóság, mert mire ismét felpillantott, úgy érezte, ismeretlen, idegen táj közepébe röpítette egy ismeretlen erő. Az is átfutott az agyán, hogy netán álmodik. Különben hogyan volna lehetséges, hogy hirtelen elveszítette számára értelmét a létezés, elveszítette testi valóját, kilépett belőle, s szárnyal a lelke? Valahogy kívülről és felülről szemlélte önmagát, miközben el nem mozdult őrhelyéről. 2. oldal

3 És a Pellen! A Sorsfordító csillag, míg Greggi elmerült gondolataiban, talán leereszkedett az égboltról, egyre közelebb hozzá. Körülölelte a fény, simogatta, nyugtatgatta, lágyan magasba emelte, s mintha a fényburok mögött a Homályos Út lángba borulna... Hirtelen elfogta a rémület. Az Út megelevenedett. Árnyak moccantak, indultak Greggi felé, egyre többen és egyre gyorsabban közeledtek, gyalogosan és lóháton, a szélnél is sebesebben... már alig karnyújtásnyira értek tőle, azután a legelől csörtetők megérintették a Pellen alkotta fényburkot és... Greggi felugrott, kardja markolata felé kapott, s már-már elő is rántotta a fegyvert, de a mozdulatnak valahol vége szakadt. A fénykupola vakítón felszikrázott, az árnyhadsereg megtorpant... Ezt azonban Greggi már nem látta. Amikor feleszmélt, ismét ugyanazon a kövön ült, mint a csodálatos, vagy inkább rémületes pillanatok előtt. A Pellen alig pislákolt a mennybolton, a Homályos Úton semmi sem moccant. Mégsem maradt változatlan a vidék. Nem messze az arrautától, a közeli sziklapárkány peremén köpenyes alak üldögélt. Testét földet seprő lebernyeg, arcát csuklya takarta, s moccanatlan trónolt a csúcson, mintha maga is része lenne a sziklának. Ahogy Greggi jobban szemügyre vette, lassanként rádöbbent, ettől a komor, fenyegető alaktól érdekes módon egyáltalán nem rettent meg, nem ébresztett benne igazi félelmet. Ennek ellenére időbe telt, míg annyira erőt vett magán, hogy megszólítsa a semmiből támadt látogatót. Néhány perc múltán azonban a helyzet váratlansága okozta döbbenet elszállt, s maradt a puszta kíváncsiság. Pedig az, hogy a semmiből érkezett a vendég, jeges rémülettel kellett volna eltöltse hősünket, amit persze maga is tudott, ám valahogy nem érdekelte. Az azonban még magamagát is megijesztette, hogy váratlanul talpra segítették a lábai, s mintegy öntudatlanul két lépést is tett az idegen felé. - Köszöntelek, nagyjó uram! A nevem Greggi, az arrauták törzséből. Kit tisztelhetek kegyelmedben? S mit tehetek nagyuramért? Az idegen nem válaszolt, de jobbját felemelve intett, hogy a kérdező várakozzon türelemmel. Teltek a percek, s Greggi, aki különben sem birkatürelméről volt híres, már ismét azon volt, hogy megszólítja a csuklyás idegent, sőt, felelősségre vonja hosszas hallgatásáért, amikor az végre felvetette fejét és mély, majdhogynem a föld alól elődübörgő hangon Greggit szólította. - A jelre vársz, lovag? Én vagyok a Jel. Nem hívtak, nem küldtek, mégis vártak, mégis üzentek velem. Áldott legyen a FÉNY! Ha segítesz, átok kísér, Tétlen maradsz, mégis elér. Útra kelhetsz, halált találsz, Ha nem indulsz, halálra vársz. 3. oldal

4 Három halál, három élet, Aki merész, az remélhet. Démonjárta Lidércország, Homályos Út, az visz hozzád! Sok hatalmas harcos járta Győzelemre, díjra várva. Utat vágtak a homályban, Halálukra mindahányan. De ki indul, de ki bátor Nem rettenhet száz haláltól. Ha elindulsz, átok kísér, Tétlen maradsz, mégis elér. Az idegen elhallgatott, Greggi pedig megállapította magában, hogy ez a valaki bizonnyal háborodott elméjű költő, aki normális elmebajánál is hibbantabb pillanatában szenvedhette ki magából ezt a versezetet, tekintettel arra, hogy az egészben nincs egyetlen értelmes sor sem. Kétségtelen, hogy látszólag szól valamiről, érthető szavakból rakta össze, csak így együtt nem jelent semmit. - Jóuram! - szólította meg újfent a komor alakot. - Lehetséges, hogy csekélyke tudás szorult elmémbe, de ha mindannak, amit elmondtál, van ésszel felfogható jelentése, ha valóban valamiféle megfejthető üzenet rejlik benne, rossz címzettnek adtad át. Én is jelet, üzenetet várok ugyan, de értelmesebbet és a barátomtól, Marmax vitéztől. Ide, a sziklára sem azért másztam fel, mert a tiédhez hasonló rímeket szerettem volna összetákolni, nem azért, hogy az éjszaka költői hanglatba ringasson, hanem, mert innen látni be legjobban a völgyet, innen venni észre leghamarabb, ha a Homályból érkezik valaki, aki hozhatná az üzenetet. Ezért ne neheztelj rám, jóuram, ha most valahogy nem szorgalmazom költeményeid élvezetét, ám kérlek, ha hallottál valamit a barátomról, Marmax vitézről és tíz harcosáról, ne várakoztass hiába. Imámba foglalnám neved, ha te lennél a hírnök. Igaz is, Uram, az én nevem ismered, én ellenben nem tudhatom, kit tiszteljek személyedben... A titokzatos idegen néhány pillanatig mintha nem is hallotta volna Greggi hozzá intézett szavait, azután megmoccant. Igaz, csak annyira, hogy előre nyújtsa a karját, az arrauta felé bökje mutatóujját. A harcos megbabonázva meredt az ujj hegyére, s ahogy az idegen karja lassan félkörbe kezdett, Greggi bűvölten követte tekintetével. S az ujj végre megállapodott. A Homályos Útra mutatott. Greggi riadtan hőkölt meg, mert a táborlakók között akkora tisztelete, de inkább olyan rémületes híre volt ennek az ösvénynek - ha ugyan valóban az -, hogy még felé pillantani sem nagyon merészeltek. Ki nem mondta volna arrauta harcos, mert 4. oldal

5 tán kinevetik érte, de valahogy nem embernek való látvány az efféle, s ha soká bámulnak arra, még elő talál mászni valami rettenetes onnan... A fiú tehát eltakarta az arcát, s vissza, az idegen felé fordult. A rejtélyes alak azonban nem volt sehol. Egyszerűen köddé vált...de ez az új meglepetés már csak félszegen visszaidézett sejtés Greggi számára, tán a szeme sarkából, ha látta a rémisztő alak szertefoszlását, sőt, talán még úgy sem, csak képzelete játszott vele. Mire felfoghatta volna, mi is történt, már ismét lángba borult a Homályos Út, megint vágtázó árnyak sikoltoztak és rikoltoztak, ismét elborította Greggit az ezüstös ragyogás... Egyszerre magához tért. És nem értett semmit. - Álmodtam, az biztos... mert nincs itt semmiféle csuklyás látogató, meg a Pellen, a Sorsfordító is odafent pislákol a helyén. Viszont annyira éreztem mindent! Olyan álom lehetett, ami nemigen különbözik a valóságtól. Hát hiszen még bizsereg a tenyerem, sajognak az ujjaim, ahogy ökölbe szorítottam a kezem és itt a seb, amit saját körmöm vájt a tenyerembe... azaz mégsem lehet igaz, hát hiszen honnan termett volna itt bármiféle csuklyás, de akár csuklya nélküli látogató is? Se be a völgyünkbe, se onnan kifelé nem vezet út. Csak a Homályos, de ott... Jaj, Marmax barátom, nem érkezett meg az az üzenet, még ha elküldted is! Letelt az esztendő! Sirassalak vagy várjalak, ki mondhatja meg nekem? Felelet persze nem érkezett a kérdésre sehonnan. Egy ideig még üldögélt, csak azért, hogy az átvirrasztott éjszaka után erőt merítsen a tábor felé vezető úthoz, azután lassan feltápászkodott, felpillantott az égre, hogy megkeresse a Pellen apró ezüst szikrácskáját, azután lassan, vonakodva, mint akinek nagyon nem akaródzik a dolog, elindult. Lehajtott fejjel baktatott, hiszen mit is nézett volna mást, mint az útjában heverő kavicsokat? Az arrauták harcos népe emberemlékezet óta nem harcolt senkivel és semmivel, s már Greggi ükapja is csak a legendát ismerte. Az utolsó, nagy csata legendáját, annak a csatának a történetét, már persze, ha az a csata valóban megesett, szóval annak a harcnak a legendáját, amelyben az arrauták hadserege szétkergette a Hat Hatalom katonáit. Annak a harcnak a legendáját, amelyben megszerezték a csodafegyvert, amely legyőzhetetlenné teszi birtokosát - a Végtelen Béke Kardját. A fegyvert, amely segíti a gyengét, a leigázottat, a kardot, amely gazdáját kereste, s keresi talán még most is. A hagyomány azt tartja, hogy abban a pillanatban, amikor a Kard valódi birtokosához kerül, beköszönt a hosszú béke. Olyan hosszú, hogy napjait számlálni sem lehet majd. Hogy a Kardot miképpen veszítette el gazdája, s hogy ki az egyáltalán, nem tudta senki. Sötét praktikák segíthették a Hat Hatalom seregeinek vezéreit, gonosz mágia, hogy a Kard valahogyan mégiscsak a markukba került és tán azt remélték tőle, hogy most végre elsöpörhetik ősi ellenségüket, az arrautákat. Hiszen a csodakard az övék és nem lehetséges olyan erő, amely ellent képes állni a varázsfegyvernek oldal

6 Ám nem tudták, hogy a Kard, a Végtelen Béke Kardja nem segít a gonosznak. A Vezér magasra emelte a fegyvert, hangos rikoltással serege élére vágtatott, hogy rohammal söpörje el az arrautákat és ekkor érte a halálos csapás. Marmax, Greggi barátjának ükapja sújtotta porba és ragadta ki a holt vezér kezéből a legendák fegyverét. Lehet, a Kard nem tett csodát, a hit azonban igen. A Kard bátorságot öntött az arrauták lelkébe, elvesztése rémületet oltott a Hat Hatalom harcosaiba, s azok eszüket vesztve menekültek, pedig számbeli fölényük legalább tízszeres lehetett. A csata idején még nem létezett a Homályos Út, legalábbis ezt mondja a rege. Csak út volt, egyszerű út, olyan út, amely vezetett valahová. Arról persze nem szól a fáma, hová, de az bizonyos, hogy ki a völgyből, s ha igaz, bár ebben a törzs vénei egyáltalán nem hisznek, bármikor bárki háborítatlanul oda-vissza járhatott rajta. Addig a napig, amíg arra nem menekültek a gonosz seregek. A menekülők nyomában az Útra ereszkedett a homály, ott maradt a rettegés, s egyetlen arrauta sem akadt, aki a lábát tette volna rá ezután. Kivéve... kivéve Marmax ükapját. Persze, csak ha hiszünk a szóbeszédnek. Akadtak, akik állították, abban a pillanatban, amikor a hős kiragadta a Kardot az ellenség vezérének markából és magasba emelte, hogy rohamra buzdítsa az arrautákat, megzendült az ég, háromágú villám csapott le és Marmax ükapja azonmód eltűnt a csatatérről, persze a Karddal a kezében. Megint mások úgy látták, a menekülő ellenséget üldözve kis csapata élén az Úton vágtatott el, s onnan soha többet vissza nem tért. Legendák, mesék. Persze igaznak kell lennie az egyiknek, mert a vitéz harcos valóban eltűnt a táborból, s valóban nem érkezett róla hír soha, de sok-sok emberöltő távolából ki tehetne igazságot? Melyik bölcs képes különbséget tenni a mesévé szelidült valóság és a valóságos mese között? Akadnak persze olyan legendás tények, amelyekkel vitába szállni felesleges lenne, mégis megmagyarázhatatlanok. Mert például hová tegye az ember fia azt, hogy a Marmax-ükapát követte a dédapa, nagyapa és apa, s egyikük sem tudta, bár az is lehet, nem akarta okát adni távozásának. Az az arrauta hajadon, aki valamelyik Marmaxhoz kötötte az életét, özvegyen maradt, mihelyt életet adott egy fiú utódnak. Az apa örvendezett, boldogan ölelte magához a kis jövevényt, azután egy éjszaka eltűnt, mindörökre. Miért? A legenda szerint szólította a Kard, de hát micsoda hívás az, ami csak fiúgyermeket szólít, s csak fiú-utód születése után? Marmax, mármint Greggi barátja volt az, aki megszegte az íratlan törvényt. Még nem vezetett asszonyt a sátrába, még nem született sem leánya, sem fia, mégis útra kelt. S nem váratlanul távozott, tudta az egész törzs, mire készül. Azt persze, hogy miért, a tíz kiválasztott harcoson kívül senki, még Greggi sem. - Lehet, hogy a barátom azt gondolta, elődei eleve vereségre ítéltettek, s elsősorban azért, mert családot hagytak maguk után vélekedett Greggi. - És lehet az is, hogy Marmax éppen attól remélte a sikert, ha megszegi a legendás szabályt. Ez mind nagyon szép, de miért ment el? Mit akarhatott? 6. oldal

7 Csakhát most, hogy Marmax nem tért vissza, betelt a végzet, s családfája kipusztult. Rajta kívül ugyanis férfi a Marmaxok között nem akadt. Az arrauták törzse évszázadok óta nem gyarapodott, igaz, nem is fogyatkozott. A gyermekáldás nem kerülte el soha a házasságokat, de egyszer sem fordult elő, hogy egy fiúnál s egy leánygyermeknél bármely családban több vagy kevesebb utód született volna. Érthetetlen, magyarázhatatlan, csak a mesék beszélnek róla. Persze a maguk ködös, jelképes, s ezért megfoghatatlan módján. Még a vének sem látják a dalok értelmét, a sokat tapasztalt és hagyományokban járatos aggastyánok sem. Azért persze a tábortűz mellett dúdolgatják a dalocskákat, hosszan merengenek értelmén, de minden alkalommal abban állapodnak meg, hogy ilyesmi igazából nincs is. Homályba tűnt a Kard s reánk örök idő borult, Nem nő dicsőn a nemzetünk, nincs békénk, háborúnk. Ha felragyog a Pellen-láng, ha rád borul a jel-varázs, Indulj, a néped nagyra nő, Választott, ne tétovázz! Csakhogy a versike igazi badarság. Mi az, hogy "örök idő borul"? Talán az örök életről van szó? Vagy a halálról? Mi az, hogy felragyog a Pellen-láng? A Pellennek nemhogy lángja, de még pislákoló fényecskéje se nagyon van. Meg azután mi az, hogy Választott? A törzs vezéréről lehetne csak szó, egyedül Ő az, akit az arrauták választani szoktak. És hová indulhatna? A Homályos Útra? Hát hiszen onnan nem tér meg senki! Illetve egyszer igenis megtért valaki, s az is minek? Valor, a Bölcs Zarándok, ahogy elnevezte a törzs. Rossz nyelvek szerint azért bölcs, mert gondosan titkolja, hol bujkált, miközben mindenki azt hitte, hogy a Homályos Utat járja. Egyszerűbben fogalmazva: sokan csalást gyanítottak a csodálatos visszatérés mögött. De akadtak azért, s ezek voltak többen, akik hitték - és rettegtek Valortól. Greggi lassanként egyre közelebb jutott a táborhoz. Szomorúan, lehajtott fejjel ballagott, s magában az arrauta harcosokat sirató ősi dallamot dúdolgatta, gyászolva elveszett barátját. Azután, éppen a táborba vezető út felénél, véletlenül felpillantott és rémült kiáltást hallatva jókorát ugrott hátrafelé. Az ösvény mellett egy sziklamaradvány tetején ott ült az álombéli idegen. Az, akit Greggi Marmax hírvivőjének hitt és az, aki csupa zavaros versezettel szórakoztatta, mielőtt eltűnt. Na de ha mégis itt van, hogyan lehetett álom, amit látott? Márpedig kétség sem férhet a dologhoz. Ugyanúgy lehajtott fejjel, sötétbe temetkezve trónol a kövön, bő, felleghajtó köpönyegének csuklyája majdnem teljesen betakarja arcát és ugyanúgy egyetlen mozdulata sem árulkodik arról, hogy emberszámba venné a fiatal harcost. Nem moccan, csak ül ott fenyegetőn, mintha maga a végzet várakozna Greggire. Érdekes módon az első pillanat döbbenetét Greggiben váratlanul, de annál gyorsabban a düh váltotta fel. 7. oldal

8 - Na megállj, akárki vagy is! Lehet, hogy az arrauták között nem én vagyok a legkiválóbb, de azt mégsem tűröm, hogy bolonddá tegyenek! Most nem fogsz meglépni előlem! Utólag maga sem értette, hogyan, miért kerítette hatalmába ez a dühroham, hisz igazából nem volt miért haragudnia az idegenre. Legfeljebb bosszankodást válthattak ki a történtek, gyilkos indulatot semmiképpen. Ennek ellenére igenis gyilkolni akart! Kardot rántott, s hangosan rikoltva az idegenre vetette magát. Az alak igazából nem mozdult, csupán jobbját emelte fel kissé, mintegy tiltón, nem annyira rémisztően, inkább úgy, mint aki el akar hessegetni egy pimasz muslicát, ám nem durván, vigyázva rá, nehogy agyoncsapja. Valami villant, s Greggi agyába éles fájdalom hasított. Rövid másodpercekre lehanyatlott előtte az éppen kelőfélben lévő Nap. Keze görcsbe rándult és kiszökkent belőle minden erő, kardja a porba hullt, éppen az ismeretlen lába elé. Amikor ismét visszatért látása, kétségbeesve kellett tapasztalnia, hogy teljesen védtelen maradt, így csupán a varázsló akaratától függ, lemetszi-e a fejét vagy sem. Az ugyanis, hogy bűbájossal van dolga, a történtek után nem is lehetett kétséges. Szóval, ha a mágus éppen azt akarja, most nyugodtan metszheti Greggi fejét lefele De nem metszette. Ellenben hátravetette csuklyáját és szinte csilingelőn kacagni kezdett. Nő volt az idegen. Csinos, fiatal fruska, s bár a jelek szerint varázstudománya hatalmas, s az is tény, hogy pontosan ugyanolyan köpönyeget visel, mint amaz másik, a két személy semmiképpen sem lehet azonos. Az előbbi félelmetesen dübörgő hangja mintha a föld alól gurgulázott volna elő, emez meg úgy csilingel, mint a karácsonyi üvegharangok vidám muzsikája. Lehet persze, hogy képes megváltoztatni a hangját is, a mágia sok mindenre jó, de ezt Greggi valahogy nem hitte. Vitézünket erre a kacagásra elöntötte a bizalom és reménység, s bár az egésznek volt valami baljós színezete, mégsem volt képes félelemre. Azt persze titkon fontolgatta, hogy nem lehet véletlen ez a találkozás, s tartott tőle, hogy sorsa valamiféle fordulóponthoz érkezett, de ha ez a leány jelenti a fordulatot, nincs miért bánkódnia. - Greggi lovag, csak nem akarod levágni a barátodat? Aki ráadásul még csak nem is harcos, csupán egy gyenge nő - csúfolódott a kisasszony és kacagása nem akart csillapulni. - Olyan gyenge nő, aki azért meg tudja védeni magát, ha a szükség úgy hozza. Ne félj hát semmit, ha kell, megvédlek téged is. És kacagott tovább. Greggit nem bosszantotta a gúnyolódás, annál is inkább, mert fel sem fogta a szavak értelmét. A fiatal harcos félig kábultan meresztette szemét a szőke szépségre, megbabonázva, mint a fehér egér, ha a kígyó halálos pillantása ejti rabul. Vagyis akár akarta, akár nem, képtelen volt elszakítani tekintetét a lányról. Végül jókora idő elteltével valahogy mégis sikerült kinyögnie: - Ki vagy te, csodálatos hajadon? 8. oldal

9 - Kivagyok, bizony, ó te bárgyú tekintetű legényke! Kivagyok, mert hatalmas utat tettem meg, ezernyi veszéllyel dacolva, hogy találkozzam veled. Persze akkor még nem tudtam, hogy egy bódult csecsszopóra lelek vitéz lovag helyett. És ismét nevetett, amire persze mondhatnánk, hogy kezd unalmassá és idegesítővé válni az örökös kacarászás, Greggi azonban másként vélekedett a dologról. Megmártózott a kacagásban, elmerült benne és itta a csengő hangokat, elhallgatta volna napokon, heteken át... de a leány egy pillanat múltán elkomorodott. Tekintete lesiklott az arrautáról, a Homályos Út felé fordult és ott is időzött perceken át. Greggi nem merte megtörni a csendet. Valahogy úgy érezte, ha most a leányhoz szól, az éppúgy szertefoszlik, eltűnik a semmiben, mint az a másik odafent, a Jóslatdombon. Míg azonban az előbbi eltűnéstől valahogy megkönnyebbült Greggi lelke, a leányt marasztalni szándékozott, amíg csak lehet. Végül a szépség ismét az arrautára pillantott és megszólalt. - Azt kérdezted, ki vagyok? Nehezebb felelnem, mint gondolnád. Tudom azt, ki voltam, tudom, kivé kell lennem, de hogy most ki vagyok, bizony nehezen magyarázhatnám meg neked. Nevezz talán Elaninnak, de ne hidd, hogy valóban Elanin vagyok. Ez csak egy név, nem árul el semmi fontosat viselőjéről. Jól mondtad, hajadon vagyok, s valóban csodálatos, ha nem is abban az értelemben, ahogyan gondolod. Hajadon vagyok, bár ezer nászt éltem már meg, ezernyi gyermekem él ezen a világon. Csak azt ne kérdezd, hogyan lehetséges mindez. Ha tudnám, se árulhatnám el neked. Legyen elég annyi, én vagyok Elanin, a hajadon Elanin. "Úgy látszik, elég, ha valaki csuklyás köpönyeget ölt és máris összevissza beszél érthetetlen sületlenségeket - gondolta Greggi. - Annak a másik varázslónak is ugyanilyen badarságok jutottak az eszébe, de azok valahogy dühítettek." Hirtelen ráeszmélt, hogy Elanin még mindig nem árulta el, miért tette meg azt a rettenetesen hosszú és veszélyes utat, hogy Greggivel találkozhasson. Csak nem ő a várva várt hírnök? Vele üzen haza Marmax? Fény Ura, add, hogy így legyen! - Ugye, szépséges Elanin, a barátom üzenetét hoztad? Ha így van, könyörgök, ne hallgass róla, mondd hamar, életről vagy pusztulásról szól? Elanin megrázta a fejét, hogy aranyszőke hajkoronája szinte úszott körülötte a levegőben. - Nem, Greggi vitéz, semmi közöm a barátodhoz. Nem hívtak, nem küldtek, de mégis vártak, mégis üzentek velem. Greggi idegesen kapta fel a fejét. A hang ugyan más, a mondat mégis a Jóslatdomb idegenétől származik. Lehet, hogy mégis Elanin volt az? Nem tudni ugyan, mire lenne jó ez az alakoskodás, de azért... - Üzentek velem. Az üzenet így szól: Greggi lovag indulj és segíts! Eljött a te időd, a Választott ideje. Vagy győzöl, vagy minden elbukik. - Hát ez nem igaz! - nyögte az arrauta. - Nem igaz, hogy körülöttem mindenki rébuszokban beszél, úgy, hogy képtelen vagyok kihámozni akár csak egy aprócska értelem-magvat is! Itt mindenkinek elment az esze? Induljak? De hát, a Fény Urára, hová? Merre? És miért éppen én? Kit kellene legyőznöm? Tévedsz, gyönyörű 9. oldal

10 úrnőm, az üzeneted nem engem illet. Valamilyen Választottról beszélsz, de hát az nem lehetek én, engem nem választott senki semmire. És mit értesz az alatt, hogy vagy győzök vagy minden elbukik? Hát ki vagyok én, hogy a minden felett hatalmam lehetne? Kérlek, Elanin, hagyd most már a rejtélyeskedést és magyarázd meg szavaidat. Odafent, a Jóslatdombon úgyis adósom maradtál a magyarázatokkal. Igaz, akkor még a nevedet sem árultad el, úgyhogy lehetnél egy kicsit jobban nevelt is. Azt hittem, a varázslónők kínosan vigyáznak a formaságokra, legalábbis így mesélte az öregapám. Elanin csodálkozva nézett Greggire. - Miféle Jóslatdombról fecsegsz itt össze-vissza? Én ugyan nem jártam még a közelében sem! Éjfél óta üldögélek azon az átkozott sziklácskán és rád várok. De úgy tűnik, valami komoly dolog történhetett veled azon a dombon. Mi volt az? - Nem mi, hanem ki. - Badarság. Mi az, hogy ki? De ha jobban tetszik neked, hát legyen. Ki történt veled? - Nem is tudom... olyan furcsa volt az egész... valóban nem te jártál ott? Nem veled találkoztam? Pedig pontosan úgy festett a fekete csuklya... a lebernyeg, no meg a szavak... csak éppen a hang nem ugyanaz... - A hang? Miért, milyen volt a hang? - Mintha a föld alól szólna. Mély és fenyegető. És azt mondta, hogy ő a Jel. Na meg ugyanazt zagyválta, mint Teszépséged, hogy nem hívták meg nem küldték, meg ilyesmiket. Elanin elmosolyodott és fejét kissé hátravetve, mintha a Pellennek szólna, skandálni kezdett: Ha elindulsz, átok kísér, Tétlen maradsz, mégis elér. - Igen! Éppen így szólt! Viszont, ha nem te voltál az, akkor... - Viorin. Csak ő lehetett, a Nagy Viorin. Ajjaj, ha már ő is kimozdult a várából... Nem tévedtem tehát, itt az idő! Azt persze nem tudom, Viorin megjelenése baljós vagy kedvező előjel, de... - Előjel? Micsodának az előjele? És ki ez a Viorin? - Megint olyasmit kérdezel, amire nincs válasz. Kicsoda Ő? Hát azt tudod-e, én ki vagyok? A nevemet ismered és hallottál kacagni, de ez a kevésnél is kevesebb. Mégis, legalább valami. Tudd meg, hogy én még ennyit sem tudok róla. Még a nevében sem lehetek biztos. Hiszem, de jól jegyezd meg, csak hiszem, hogy Ő Viorin, ám ezt biztosan állítani nem merészelném. Gondolom, de csak gondolom, hogy Ő az Ős, az Eredet Embere, de csak azért mondom embernek, mert ha azt a szót használnám, amit kellene, nem értenéd. Bízom benne, de biztosan nem tudhatom, Ő a Jó, az eredendő Jó, mérget azonban nem vennék rá. Ő Viorin és semmi más. Évezredek telnek el és nem mutatkozik. Eltűnik és várakozik, de a legbölcsebbek között is csak kevesen akadnak, bár az is lehet, egyetlen se, aki tudná, 10. oldal

11 hol és mire vár. Vagy, hogy van-e igazából valami célja ennek a várakozásnak. Azt gondolhatjuk, hogy talán megközelíthetetlen kastélyába vonul vissza, minthogy azonban ennek az erődítménynek eddig még a közelébe sem jutott senki, falai között pedig végképp nem fordulhatott meg földi halandó, ezt is csak hisszük. Viorin mindennek ismerője, tudója, de semmiről senkinek nem beszél, senkinek nem ad tanácsot, bárhogyan is kérlelnéd. Ám ha nem hívod, eljön. Figyelmeztet, de nem tudod, mire, csak akkor érted meg szavait, ha már beteljesedtek. Ez Viorin, de ne hidd komolyan, hogy ez, csak én hiszem ennek. - De ha ilyen rejtélyes és ennyire mindenek felett álló, ha ennyire nem ismeri senki, honnan tudod róla mindezt? - Minden boszorkány tudja. - Boszorkány?! Csak nem azt akarod mondani, hogy Te egy... hogy Te igazán egy... Elanin gúnyosan elmosolyodott. - Hát nem mindegy, azt mondom-e, boszorkány, vagy azt, hogy tündér? A név, mondtam már, nem jelent semmit. Nincs tökéletesen jó és nincs minden ízében rossz sem, a jó szándék rosszat, a gonosz akarat jót is szülhet. Nyugodj meg, Greggi vitéz. Boszorkány vagyok, igen, de nincs bennem gonosz indulat. Greggi kábán hallgatta Elanin szavait. Hallott ő eleget a boszorkányokról, de egyetlen olyan történetre sem emlékezett, amelyben a boszorkányok nemes lelkületéről, jóakaratáról lett volna szó. Gonoszságról, ártó hatalomról annál többször. - Harcba szállunk, Greggi! - folytatta a boszorkány. - Népemet végveszély fenyegeti, akár a tiédet, de közülünk csak nagyon kevesen ismerték fel, az arrauták táborában pedig senki sem, hogy betelt az idő, színre lép a Választott. Te vagy a Választott és sorsunkat a Te kezedbe tette le valami felsőbb akarat. Azért jöttem, hogy könyörögjek neked: indulj, segíts! Az arrauta még mindig nem tért magához meglepetéséből, de most a gyanú is erősödött benne. Lehet, hogy ez a... ez a boszorkány gúnyolódik vele? Méghogy ő, Greggi, az arrauták nem nagyon bátor, nem túlzottan okos és nem is nagyon ügyes közkatonája valamicsodás Választott lenne, akinek még a boszorkányok sorsa is a kezében van?! Képtelenség! Greggi a törzsben a legutolsók közé tartozott, még a Harcosok Tanácsában sem hallathatja szavát, még arra sem szerzett jogot, hogy harci nevet viselhessen. Viszont bárhogy vizsgálta, Elanin szavaiban nyomát sem lelte gúnynak, ellenkezőleg, a szépséges hajadon komornak, majdhogynem kétségbeesettnek látszott, s mindenek felett nyugtalannak. - Biztos vagy abban, hogy engem keresel? - nézett a lányra. - Ezren is akadnak az arrauta harcosok között, akik érdemesek lennének rá, hogy hőstetteikkel megmentsék a törzset. Lehet, hogy a Te népedet is, bár ha egy boszorkány hatalmát meghaladja a feladat, amiről persze még csak nem is tudom, miféle lenne, fogalmam sincs, mit várhatnátok egy halandótól. Hogyan segíthetne egy harcos kardja, ha a boszorkányság sem képes rá? 11. oldal

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

1. fejezet. Találkozások

1. fejezet. Találkozások II. könyv 1. fejezet Találkozások Frodó arra ébredt, hogy ágyban fekszik. Először úgy vélte, elaludt, mert hosszú, lidércnyomásos álma volt, mely még mindig ott kísértett az emlékezete peremén. Vagy beteg

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Kristin Cashore. Keserkék

Kristin Cashore. Keserkék Kristin Cashore Keserkék 1 Ezt mindig is Dorothynak szántam 5 Prológus M amának biztosan fáj, amikor így megmarkolja a karjánál, és a falikárpitnak löki. Mama nem kiált fel. Előle ugyan igyekszik elrejteni

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. Tolkien 1892. január 3-án született. Eltekintve hosszú és sikeres akadémiai karrierjétől, leginkább fantasztikus műveivel, meseregényeivel, különleges fantáziavilágban

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője EDGAR RICE BURROUGHS A Mars hercegnője Tartalom Előszó...3 Az olvasóhoz!...3 AZ ARIZONAI HEGYEKBEN...5 HALÁLOS MENEKÜLÉS...7 MEGÉRKEZEM A MARSRA...8 FOGSÁGBAN...10 LERÁZOM A HÁZŐRZŐM...12 HARC, AMELY BARÁTOKAT

Részletesebben

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján.

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. E R I O N I Független hírújság H A R S O N A Ára: 3 erv fillér, 4 pyar sepia vagy 5 aszisz rézpeták Tartalom: Fõszerkesztõi beköszöntõ

Részletesebben

J. R. R. TOLKIEN. NARN I CHÎN HÚRIN Húrin gyermekeinek legendája

J. R. R. TOLKIEN. NARN I CHÎN HÚRIN Húrin gyermekeinek legendája J. R. R. TOLKIEN NARN I CHÎN HÚRIN Húrin gyermekeinek legendája SZERKESZTETTE CHRISTOPHER TOLKIEN ILLUSZTRÁLTA ALAN LEE EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008 Fordította GÁLVÖLGYI JUDIT A versbetéteket N. KISS

Részletesebben

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek PPEK 158 Nagy István: A Jóisten állatai Nagy István A Jóisten állatai Állatmesék felnőtt embereknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem Rejtő Jenő Nincs kegyelem I. FEJEZET Wardes csendbiztos gyanútlanul állt a folyóparton, mert a Húsos Farkas fegyvertelen kézzel lépett eléje a bokrok közül, és megemelte a kalapját. De nem mondta azt,

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

Barbara Wood Árnyak a napfény- ben

Barbara Wood Árnyak a napfény- ben Barbara Wood Árnyak a napfény- ben Fordította: László Zsófia Magyar Könyvklub, 1995. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Barbara Wood Green City in the Sun. Ballantine Books. 1988 by Barbara Wood

Részletesebben

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Mácz István: Élni vagy meghalni?

Mácz István: Élni vagy meghalni? PPEK 533 Mácz István: Élni vagy meghalni? Mácz István Élni vagy meghalni? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

VOLT EGYSZER... regény. írta: Bernáth Zsolt

VOLT EGYSZER... regény. írta: Bernáth Zsolt VOLT EGYSZER... regény írta: Bernáth Zsolt 1999-2001 Volt egyszer 2 1. Valamikor író akartam lenni. Híres író. Tudják, mire gondolok: évente megjelentetek egy regényt, békésen válaszolgatok a rajongók

Részletesebben

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels The KRYON Writings, Inc. Fordította: SZABÓ ANNA Szerkesztette: SZABÓ ANNA

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA 1 Copyright Müller Péter, 2006 Szerkesztő Müller Péter Sziámi Olvasószerkesztő Moldova Júlia Korrektúra Bodnár Krisztina és Kovács Mária Borítóterv Bohus Károly Minden jog fenntartva Tilos ezen kiadvány

Részletesebben

GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA

GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA 1 Jacksonville, Florida állambeli testvéreknek ajánlom e könyvet. Az én Efézusomnak, Jacksonville-nek 2 PROLÓGUS A lisztrai Timóteus vagyok. Most kaptam hírt arról, hogy legkedvesebb

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben