Gellért, a tudós vértanú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gellért, a tudós vértanú"

Átírás

1 2011. Szeptember - XVI. évfolyam 4. (125.) szám TARTALOM A csavargó plébános Képzelt riport a Szentlélek pünkösdi látogatásáról Találkozni szeretnénk Jézussal Lovas kocsival a Tátra térre Ismét csobbantunk Neveden szólítottalak Lengyelországi zarándoklat Pál kurzus Verjetek benne gyökeret Keresztény Édesanyák Országos Találkozója Cserkész csapattábor Együtt Máriával Cseréppel gazdagodva Csillagokat láttunk! Sík Sándor: Az õsz dicsérete Fiatal arcnál, fiatal szemeknél Láttál-e szebbet a vén nap alatt? A lánynak mondja: Rózsafán születtél! És a világnak: Én megváltalak! De jár az év, és teljes lesz a rózsa, Tejes tavaszból tüzet szív a nyár: Gyermek apára, tengerek hajósra, Isten és ember férfiúra vár, Aki szeret, de nem hogy õt szeressék, És cselekszik, mert szent a kötelesség. De legzengõbb a lomb zenéje õszkor, Bimbó- s virágnál mézebb a gyümölcs. Elzúg a harc és elzajong a hõskor: Harcosnál, hõsnél emberebb a bölcs. Ó lombos erdõk õszi orgonája, Milyen teli-mély a te muzsikád! Ezer sípod egyszerre intonálja Az emberlét ezernyi dallamát. Tavasz illata, nyarak szenvedelme S a tiszta tél kristály nyugalma benne. Ó emberélet édességes õsze, Te vagy az összhang és az árnyalat. A tavasz benned fanyarát legyõzte, Erdõtüzeket, aszályt a nyarak. Magára ismer benned mind a kettõ, S te mind a kettõt áldod, érleled. Piros nyaradnak nem volt lángja meddõ, S magtalan nem lesz szép fehér teled. Mert a szivárvány színei megérve Elsimulnak a ránctalan fehérbe. Gellért, a tudós vértanú Szent Gellért püspök egyházmegyénk elsõ püspöke és plébániánk védõszentje Velencében született, 980-ban, és Budán halt meg 1046-ban. Családi nevén Gerardo Sagredo, vagy Giorgio (György) Sagredo, a velencei uralkodó dozse családból származott, és valószínûleg lombardiai eredetû volt. Magyarország egyik elsõ püspöke, és a hazai tudományos élet és a hazai bibliatudomány elsõ képviselõje volt. Öt évig tanult a San Giorgio szigeti bencés kolostorban, majd a Biblia tanulmányozásához fogott. Minden vágya az volt, hogy Szent Jeromos iratait a betlehemi monostorban tanulmányozza. Ezzel némileg apja és más velencei példáját követte volna, akik közt Jeruzsálembe zarándokoltak. Ez a zarándoklat azonban tragikus véget ért, mivel az arabok megölték ezt a csoportot. Püspökünk akit eredetileg Györgynek hívtak, ekkor vette fel a Gellért nevet apja iránti tiszteletbõl ben az apátság perjelje lett és 25 évesen pappá szentelték. Vilmos, a monostor iskolájának tanítójának szánta, ezért további tanulmányok végzésére Bolognába küldte. Innen hazatérve választották apáttá, amit csak vonakodva fogadott el és nemsokára le is mondott róla, hogy régi vágyát teljesítve apja nyomdokain a Szentföldöre zarándokoljon februrájában azonban a zarándokból egy vihar hatására, mely õt Pula szigetére sodorta, és Razina pannonhalmi apát tanácsára missziós lett Magyarországon. Igaz még elõbb azzal a szándékkal jött, hogy István király segítségével a Dunán hajózzon el Konstantinápolyba, onnan pedig Jeruzsálembe. A magyarországi missziós munkára Anasztáz pécsváradi apát, majd Mór pécsi püspök vette rá. Még ebben az évben augusztus 15-én Székesfehérvárott bemutatták István királynak, aki a vonakodó szerzetest Imre herceg nevelésére kérte. Idõnként diplomáciai küldetést bízott rá, így járt Franciaországban, valószínûleg a Cluny-i kolostorban ban a velencei követjárás idején Bakonybélben remetéskedett. István innen hívta vissza és ban marosvári (csanádi) püspökké nevezte ki, hogy a lázadó pogány Ajtony területén élõket, a Tisza-Maros-Duna-vidékét megtérítse. Csanád ispán tíz szerzetessel, akik közül 7 magyarul is beszélt, vitte õt a püspöksége székhelyére, Csanádra, ahol az Oroszlámosra áthelyezett ortodox szerzetesek monostorában telepedtek le. Igen kedvelt szónok és missziós lett. Sikeres munkát végzett egyházmegyéjéért, melyet 7 fõesperességre osztott fel. Szerzetes társát Valtert Csanádon iskolamesterré nevezte ki és az ifjú papok nevelésével bízta meg. Püspöki teendõi mellett csillagászattal és Biblia magyarázattal is foglalkozott, bár magyarul soha sem tanult meg. István halálával (1038. augusztus 15.) az örökösödési viták miatt tragikus korszak kezdõdött életében ban megtagadta Aba Sámuel megkoronázását, és nyilvánosan elítélte õt a korábban elkövetett politikai gyilkosságai miatt. Az elégedetlen magyarok éppen nála határozták el Vazul fiainak visszahivatását Magyarországra ban Beszteréd, Bõd és Beneta püspökök társaságában az õ fogadásukra indult, hogy Endre herceget már a határon üdvözölje. Szeptember 24-én a pesti révnél, mely a mai budapesti belvárosi templom és a Rudas fürdõ közötti részen lehetett, megtámadta õket a tömeg, és kétkerekû kocsiján a Kelen-hegyre vonva onnan a mélységbe lökték. Fennmaradt mûvét, a Dániel próféta könyvéhez írott kommentárt a müncheni könyvtárban találták meg, és elõször 1790-ben gróf Batthyány Ignác erdélyi püspök adta ki. A kétnyelvû kiadása pedig Gyulay Endrer püspök idején jelent meg. Szent Gellért a Szeged Csanádi Egyházmegye védõszentje és elsõ tudós püspöke lett, aki vértanúsággal pecsételte meg missziós mûvét. B.Gy.

2 2 Szõlõfürt SZEPTEMBER A csavargó plébános Az a sors jutott nekem, hogy egyszerre több funkciót is betöltsek: Biblikus konferenciát szervezzek immár 23. alkalommal, tanítsak a Gál Ferenc Hittudományi Fõiskolán immár 30 éve, és a Tarjánvárosi Szent Gellért plébánia és az Algyõi Szent Anna plébánia vezetését is ellássam. Nyári távollétem ebbõl ezen összetett munka része volt. Elõbb az Egyesült Államokba utaztam, ahol a New York melletti New Brunswickban az ott élõ magyarok között népszerûsítettem Liszt Ferencet, a Szent László templomban miséztem, és a helyi magyar rádióban népszerûsítettem a Gyüdi Sándor vezette Szegedi Szimfónikus Zenekart, valamint plébániánk, a Szent Gellért egyházközség énekkarát. Ellátogattam Princeton teológiai fakultására. Ezt követõen résztvettem az Újszövetségi kutatók nemzetközi konferenciáján és ott átadtam Dr. Kiss-Rigó László és a Szegedi Egyetem meghívását a konferencia számára, amit elfogdtak. Ennek eredményeképpen augusztus elején a világ 700 egyetemének képviseletében fognak Szegedre elzarándokolni és a nemzetközi konferenciát városunkban fogják megtartani. Ezt követõen Bajorországba mentem, ahol Bogenbergbe zarándokoltam, amely egy 900 éves zarándokhely és Mária Mennybemenetelének ünnepén az ünnepi szónoklatot tartottam német nyelven. A habertsfeldi plébánossal A habertsfeldi templom Majd Algyõ testvérvárosát Habertsfeldet látogattam meg és találkoztam a plébánossal. Remélem, a kapcsolat építésébõl a Szent Gellért plébánia is húz némi hasznot. Feladatom hogy a plébánia területén élõ mintegy lakoshoz eljuttassam az evangélium örömhírét. Eddig kb. 500 hívõvel van kapcsolatunk. Hála Istennek a plébánia tagjai aktívan vesznek részt az egyházközségi munkában: 7 akolitus, 24 csoport és 92 önkéntes munkájából áll össze az egyházközség aktív élete. Mindenkinek hálásan köszönöm a kialakult együttmûködést! DR. BENYIK GYÖRGY A Krisztus Ügye Lelki család július 7-én a Közösségi Házban vendégünk volt KNAB ERZSÉ- BET FSO nõvér, aki a katolikus egyházban egyedülállóan érdekes szerzetesrend tevékenységérõl tartott elõadást. A kötetlen beszélgetéssel és agapéval fûszerezett együttlét kellemes hangulatban telt. Az egykor még diákónusként plébániánkon szolgáló Héray András kapcsán már korábban beszámoltunk újságunkban a rend munkájáról. Most jó volt ismét hallani róluk a jelenleg Németországban szolgáló nõvértõl. Barátság-kenyér osztás ZÓLYOMI NORBERT július 10-én a vasárnap délelõtti szentmise után barátság-kenyér osztással kedveskedett híveinknek a magyar tulajdonban lévõ Lipóti Pékség, amely Karitász csoportunkon keresztül rendszeresen támogatja pékáru adományaival rászoruló testvéreinket. A magyar alapanyagokból és magyar dolgozók által készült kiváló minõségû termékeket értékesítõ üzlethálózatnak már Szegeden is van két boltja: Mikszáth Kálmán u. 21 (Mars tér felé jobb oldalon) Tisza Lajos krt. 39. (Anna-kúttal szemben)

3 2011. SZEPTEMBER Szõlõfürt 3 Képzelt riport a Szentlélek pünkösdi látogatásáról Plébániai lelki nap a Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánián, június 13. Pünkösd szombatján a Szentlélek elbúcsúzott az Atyától és a Fiútól és a Föld nevû bolygó felé vette az útját. Néhányszor körbesuhant a földtekén, megpihent Csíksomlyón, zúgó széllel és friss záporral tisztára mosta a zarándokok szívét, majd pünkösdvasárnap szétáradt az egész világon, megvigasztalva és megerõsítve mindazokat, akik Õt hívták és várták. Mitagadás, e nagy munkában harmadnapra igen elfáradt. Hazaindulása elõtt egy kis pihenésre vágyott. Leereszkedett hát egy kis külvárosi templomtéren. A plébániaudvar üres, a nagy körtefa alatt vendégváró asztalok és padok sorakoznak hívogatóan. A zöld pázsiton csak a fekete gombóc, Bogár kutya szaladgál le-fel, szájában rázogatva téli takaróját, a barna szõrmellényt. Benn a templomban sokan ülnek, a nyakukba akasztott névtáblák tanúsága szerint õk a szegedi Szent Gellért Templom Plébániai Közösségi Napjának résztvevõi, akik most a Család és önkéntesség -rõl hallgatnak okos szavakat egy szép szõke fiatalasszony, BUCSKÓNÉ ÁGOTA elõadásában. Pünkösdi lelki nap gondolja a Lélek nekem itt a helyem! Besurran a kitárt templomkapun és betölti a teret. Az elõadás érdekes, kicsit tudományos, de mégis érthetõ. Megnyílnak a fülek a hallásra: rádöbbennek az emberek, hogy amiket már évek hosszú sora óta önként, szabad akaratból és ellenszolgáltatás nélkül gyakorolnak szeretetbõl a családban, a szomszédságban vagy a plébániai közösségben, az a közjót gyarapítja és a társadalmi tõke része. Az elõadás után csoportbeszélgetésekre kerül sor. Négy téma közül lehet választani: Család és egyházközségi szolgálat, Család és evangelizáció, Család és szeretetszolgálat, Családok a családokért. A Szentlélek érdeklõdve figyel és szólásra ösztönöz mind a négy helyen. Mosolyok, visszaemlékezések, vallomások gazdagítják az együttlétet. S közben egyre többet tudnak meg egymásról a beszélõk. Még bele sem lendülnek, máris lejár az erre szánt idõ. A tapasztalatok megosztása közben gyermekzsivaj tölti meg az elõteret. Ebédre érkeznek a gyerekek, akik a délelõttöt a szomszédos közösségi házban remek játékkal töltötték néhány áldozatkész fiatal és cserkészvezetõ felügyelete mellett. Az udvari nyüzsgõ forgatagban gyorsan fogy a virsli, majd az ügyes segítõ kezek felszolgálják az összehordott finom házi süteményeket is. Kávé és üdítõ mellett kezdõdik az ebéd utáni csendes beszélgetés az árnyas fák alatt. A fiataloknak a közösségi házban könnyed ifjúsági filmet vetítenek pihentetõül. Délután háromkor ismét összegyûlnek a résztvevõk a templomban. Családi zenélés a következõ program természetesen szigorúan önkéntes alapon. A Szentlélek ekkorra már bizonyára jól kipihente magát, mert hatalmas erõvel kovácsolja eggyé az egész társaságot. Sorra jönnek a családok számtalan mûfajjal, sokféle hangszerrel, sok-sok énekszóval és minden korosztállyal. Tomboló vastaps a jutalma minden produkciónak. Nevetünk, folyik a könnyünk és ujjongó öröm és hála tölti el a szívünket: Van remény, van jövõ, van feltámadás! Nekünk, a családnak, a közösségnek és a hazának... Méltó folytatása a programnak a LUMEN együttes énekével-zenéjével kísért szentségimádás. Ennek végén az új plébános, DR. BENYIK GYÖRGY atya leborulva mond köszönetet az Úrnak a közösségért, amelynek vezetésére megbízást kapott. A nap megkoronázása az esti hálaadó szentmise. Ünnepélyességét fokozza, hogy három új akolitus (világi segítõ) kezdi meg mûködését e napon. Õket és családjukat plébános atya mutatja be a híveknek a mise kezdete elõtt. Majd megáldja a formaruhájukat és a négy régi akolitus segítségével beöltözve állnak mindannyian az oltár köré. Az Oltáriszentséget elsõ alkalommal szolgáltathatják ki a rájuk boldogan és büszkén feltekintõ családtagjaiknak és a híveknek. A szentmise véget ér. A templom kiürül. A Szentlélek mosolyog és mindenkit hazakísér. Vigyázzunk Rá, hogy sokáig velünk maradjon! BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT

4 4 Szõlõfürt SZEPTEMBER Találkozni szeretnénk Jézussal Immár sok éves hagyomány, hogy az elsõáldozásra készülõ hittanosokkal lépésrõl-lépésre, a katekumen állomások megtartásával jutunk el a nagy eseményhez. A tanévzáró szentmisén (Te Deum), június 4-én mutattuk be õket a közösségnek, ahol felolvasták az általuk kiválasztott szentírási mottójukat. templomkertbe, ahol bekapcsolódtunk az oltárdíszítésbe. Másnap ugyanis nagy ünnep volt Algyõn: Úrnapja. Ehhez készültek a pompás virágcsokrok, hittanosaink aktív részvételével. (Vasárnap egyébként igen sokan részt vettek a Tátra téri közösségbõl az ünnepi szentmisén.) Délután még egy kis pizzázásra is sor került, majd a Borbála fürdõbe mentünk. Kellemesen elfáradva de lelkileg felüdülve tértünk haza. szentségek és a szentmise témakörben. Reméljük, hogy a jó Isten megadja számukra azt a kegyelmet, hogy novemberben szívükbe zárhassák az oltáriszentségi Jézust és életük végéig Vele maradjanak. Ehhez kérjük a közösség imáit! Amen. ZÓLYOMI NORBERT Lovas kocsival a Tátra térre A nyári algyõi program megtartására most egy kicsit hamarabb, június 25-én került sor. A Miatyánk és a Hitvallás szövegének átadása élményekben rendkívül gazdag napon történt. A programot a templomban imádsággal és játékkal kezdtük. Az épületben található festményekrõl készített és feldarabolt fotókat kellett kirakni, majd az ábrázolt szent életrajza alapján néhány kérdésre válaszolni. Egy kis énekpróba után részt vettünk a Gyuri atya által celebrált szentmisén, amikor is plébánosunk átadta a hittanosoknak a legfontosabb keresztény imádság és a hitvallás szövegét. Ezután a társaság átvonult egy családi házba, ahol a gyerekek Marika néni vezetésével megismerkedhettek és részt is vehettek a kenyérsütés fáradságos munkájában. Amíg a tészta kelt, a helyi étteremben elfogyasztottuk finom ebédünket. A kiscipók kisütése után visszatértünk a A tanévnyitó szentmisén (Veni Sancte), szeptember 4-én került sor a kereszt átadására. Hitünk szimbólumának átnyújtása komoly jelzés az elsõáldozásra készülõk számára: azt a Krisztust fogják magukhoz venni, aki értünk szenvedett és aki üdvösségünkért halt meg. Az ezt követõ héttõl pedig folytatódnak a felkészítõ foglalkozások, immár minden vasárnap a szentmisén való részvétel után a Közösségi Házban tartunk családias hangulatú beszélgetéseket. Szeretnénk a gyerekeknek és szüleiknek is egy kicsit elmélyíteni a hitismereteit, fõleg a Jézus Szíve Nagykilenced lezárása augusztus novemberében 20 elsõáldozóval és családjaikkal együtt ünnepeltünk templomunkban. Ünnepeltük azt, hogy 3 év felkészülés után elõször vehették magukhoz Jézust elõször áldozhattak. Sokan imádkoztak értük közösségünk tagjai közül, hogy kitartsanak úgy a felkészülés idején, mint az elsõáldozás után is Jézus mellett. Immár 8. éve hagyomány, hogy az elsõáldozás utáni hónapban decemberben elkezdik elsõáldozóink a Jézus Szíve Nagykilencedet. Minden hónap elsõ péntekén szentgyónást végeznek, áldoznak, szentmisén vesznek részt. A novemberében elsõáldozók közül hárman végezték el: Tarjányi Rebeka, Gardi Ádám, Szemerédi Levente. A Nagykilenced lezárásaként augusztusban Alsóvárosra zarándokoltunk. Hazafelé a

5 2011. SZEPTEMBER Szõlõfürt 5 Tátra térig lovas kocsival jöttünk. A képek tanúsága szerint jó hangulatban. Imádkozzunk elsõáldozóinkért, hogy Jézushoz tartozásuk kegyelmekben gazdag élettel ajándékozza meg õket! RÓZSA Neveden szólítottalak Hittancsoportunkkal augusztus 4-6. között Biacsi Józsi atya és az ásotthalmi egyházközség vendégszeretetét élveztük. A kirándulás vidám hangulatban telt: táncoltunk, mókáztunk, nagyokat beszélgettünk. A lelki programok mellett strandoltunk, megtekintettük a Bedõ Albert Középiskola erdõgazdálkodási és vadászati kiállítását, a Nemzetközi Megyejáró Fesztiválon pedig különbözõ nemzetiségû csoportok táncában gyönyörködtünk. Egyik társunk nagy örömmel vette észre Józsi atya figyelmességét, aki már elsõ nap nevünkön szólított bennünket. Jólétünkrõl Marika néni gondoskodott. Köszönet érte! ÁDÁM, DÓRI, TÜNDI, BARNABÁS, ATTILA, SANYI BÁCSI, MARIKA NÉNI, ANDI ÉS ILDI NÉNI Ismét csobbantunk Karitászos napközis tábor, Algyõ, augusztus 10. Szeged és vonzáskörzetébõl évente szerényebb körülmények között élõ gyermek tölthet egy hetet ingyenesen a helyi Katolikus Karitász által szervezett napközis táborban, melynek programját nap mint nap másik plébánia közössége szervezi, nagy szeretettel és odafigyeléssel. Minden plébánia igyekszik a vidám játékokon kívül a település vagy városrész nevezetességeivel, népmûvészeti hagyományaival, jellegzetes foglalkozásaival megismertetni a gyerekeket. Ilyen hogy érdeklõdõbb, öntudatosabb, igényesebb felnõttekké válhassanak. Közösségünk karitász csoportja is évek óta részt vállal ebbõl a feladatból az algyõi plébániával karöltve, mely a Tiszaparti templomudvar árnyékos gyepén ad lehetõséget a zavartalan játékhoz, és biztosít helyiséget az ebédeléshez. Az általunk szervezett nap a Borbála fürdõben kezdõdött. Jó volt látni az önfeledten lubickoló gyerekeket, együtt lenni velük, nézni ahogy játszanak, meghallgatni õket, válaszolni kérdéseikre. A délelõtt közepén kissé vacogva, de éhesen bújtak elõ a termálvíz melegébõl, hogy elfogyasszák a finom uzsonnasütit, majd igyekeztek vissza a melegen simogató vízbe, hogy tovább folytassák a vidám pancsolást. Ebéd a plébánián volt, ahol MÁDI atya kedves mosolya, és terített asztal várta az elfáradt, kiéhezett gyereksereget. Finom volt az ebéd, repeta is akadt bõven, s mindezt tetézte Mádi atya gyerekekhez értõ figyelme, önzetlensége, kedvessége. Az ételtõl, pihenéstõl újult erõvel folytatódott a játék, ám most már a töltés melletti zöld gyepen, ahol Mónika gondosan összeállított ügyességi feladatokkal ismertette meg õket, s a vidám versengések, kacagások, majd íjászkodás, forgóhintázás mellett gyorsan elröppent a délután is. Jó volt kihallani beszélgetéseikbõl, hogy jól érezték magukat nálunk. Elcsendesedett a plébánia, elmúlt ez a nap is. Reméljük, szép emlékeik sokáig megmaradnak. LAKÓNÉ MARIKA például Szõregen a rózsakertek megnézése, szirmokból, magokból kézmûveskedés, vagy Petõfi-telepen gyékényezés, alsóvároson a sok-sok mûemlékbõl a számukra érdekesebbek megtekintése stb. Így a felhõtlen kikapcsolódás mellett észrevétlenül ismereteik is tágulnak, s talán egy kis segítséget jelent számukra ahhoz,

6 6 Szõlõfürt SZEPTEMBER Lengyelországi zarándokút Nyári családos plébániai kirándulásunkat idén a katolikus hitérõl ismert Lengyelországba szerveztük július 25-tõl 30-ig. Krakkó egyetemi kollégiumában aludtunk, itt kaptunk bõséges reggelit és vacsorát is. Innen indultunk naponta csillagtúra-szerûen különleges és szép úti céljaink felé a Mágoribusz-szal, melyet idén Zsolt sofõrünk vezetett, végig türelmesen és kiválóan. Utazásunk elsõ napján megnéztük Orawka fatemplomát, melynek gyönyörûen festett képei között a magyar szenteket is megcsodálhattuk, hiszen ez a terület egykor Nagy-Magyarországhoz tartozott... ILYÉS ZSOLT atya esti misénket a Sanctuarium magyar-lengyel szentek kápolnájában celebrálta, majd ellátogattunk Faustina nõvér kegyhelyére. Szerdán Wieliczka sóbányájába ereszkedtünk le, 283 lépcsõn gyalog. Megnéztük a sóbányászat fejlõdését bemutató kiállítást, gyönyörködtünk a monumentális só-szobrokban és a Szent Kinga-kápolna falának só-dombormûveiben, melyek híres mûvészek évszázadokkal ezelõtti képei alapján készültek. A délutáni esõs, borongós idõ illett következõ helyszínünkhöz: az auschwitzi haláltáborhoz. Fülhallgatós, szakszerû vezetéssel jártuk be a foglyok épületeit, börtöneit, a gázkamrákat, a sokféle relikviát bemutató kiállítást magyar hintõporos dobozt, magyar nevû koffereket és a több ezer cipõ között még szegedi papucsot is láttunk... Megdöbbentõ, szívszorító látogatás volt... Az új magyar kiállítás termében elhelyeztük koszorúnkat, majd imádkoztunk a kivégzõ falnál. Csütörtökön a Pálos rend zarándokközpontjába, Czestochowába utaztunk. Egy kedves szerzetes, ROMAN atya orosz nyelvû vezetésével FARKAS FERENC tanár úr fordításával bejártuk a templomot és a látogatható folyosókat, majd a Fekete Madonna kegykép elõtt Zsolt atya szentmisét mutatott be csoportunknak. Hatalmas élmény volt, amikor közvetlenül elõttünk emelkedett fel a trombitaszóra a kegyképet fedõ függöny, majd ereszkedett le a mise végén... Délután a templom körül keresztutat jártunk. Este a busz bevitte a vállalkozóbbakat Krakkó belvárosába, hangulatos sétára, fagyizásra, sörözésre. Az esti élet, utcazenészek, a kivilágított belváros szintén nagy élmény volt sokunknak. Pénteken II. János Pál pápa szülõvárosába, Wadowiczébe utaztunk. Megnéztük a múzeumot, jártunk a templomban, ahol õ is ministrált, láttuk a mellette lévõ szülõházát, melyet éppen restauráltak. Ezután a híres wadowiczei krémessel megerõsítve magunkat, tutajokra szálltunk a Dunajecen. Vadregényes, gyönyörû vízi utunkon magyar népdalokat énekeltünk, melyet megirigyeltek a mellettünk hajózó szlovákok, akik szintén dalra fakadtak. Végül, sok kanyar után megérkeztünk buszunkhoz. Utolsó látnivalónk a szép Nedec vára volt, mely a Dunajec fölé magasodó sziklán áll az 1320-as évek óta... Kedden, második napunkon Krakkó óvárosával ismerkedtünk. A Flóriánkapun át a sétálóutcán közelítettük meg a fõteret, ahol meghallgattuk a Máriatemplom tornyából a trombitást, aki a 4 égtáj felé fújta a heynalt, majd megnéztük a híres szárnyas-oltár ünnepélyes kinyitását. Délután elmentünk a Wawelbe, megtekintettük a királyi várat, a koronázó templomot, benne Szent Hedvig sírját. Szállásunk aznap a Tátrában, Zakopane városában volt. Megnéztük a híres piacot, majd 2 különbözõ panzióban, nem minden bonyodalom nélkül, de sikerült elhelyezkednünk... Természetesen krumplileves volt, és a hús mellé szintén burgonya-köret, ahogyan majdnem minden nap a héten... :) A társaság távolabbi vendégházban lakó fele szombat reggel vette észre, hogy egy csodaszép gurál templommal

7 2011. SZEPTEMBER Szõlõfürt 7 szemben volt éjszakai szállása ezt sajnos csak kívülrõl fényképezhettük le. Utolsó napunkon hazafelé Szlovákiában álltunk meg, Árva várát látogattuk meg, melyet a Zólyomi család õsei építtettek az 1200-as években. A várat szakszerû vezetéssel végigjártuk, alig gyõztük a sok lépcsõt, emeletet, termet. Megcsodáltuk a sok évszázados emlékeket, a korhû ruhába öltözött katonák harcát, és a legutolsó teremben kedves zenészek elõadásában felcsendült Bach: Air muzsikája is... Köszönet mindenkinek, aki a szervezésben aktívan részt vett és segített a kirándulás lebonyolításában! Csodálatos utunk volt, kíváncsian várjuk a jövõ évet de addig is, a gyönyörû emlékekkel és a sok útitárs által készített fotókkal vigasztalódhatunk. KELEMEN ÉVA A cikkhez tartozó képsorozat teljes egészében megtekinthetõ honlapunk galériájában. Szokásainknak megfelelõen az idén is tervezzük, hogy a kirándulás képeibõl õsszel vetítést tartunk. Ennek idõpontjáról a hirdetésekben fogjuk tájékoztatni kedves híveinket. Pál kurzus Augusztus között a Szent András Evangelizációs Iskola plébániánkon tartotta Pál kurzusát, melyet a környék evangelizálására is próbált felhasználni. Az alábbiakban az eseményekkel kapcsolatos tanúságtételeket olvashatnak. Isten nagy tüzet gyújtott a szívembe az iránt, hogy másokkal megismertessem Jézust és a megváltás mûvét. Lassan két éve, hogy különbözõ módokon evangelizálok, úgyhogy nagyon vártam már a szegedi Pál kurzust, hogy igazán képzett lehessek ezen a téren. Az elmélet nagy részét igazából már tudtam, de a gyakorlati tapasztalat, amivel gazdagabbak lettünk, az felbecsülhetetlen. A kurzus ezzel a mondattal kezdõdött: felejtsd el azt, hogy szerinted mire vagy és mire nem vagy képes. És tényleg! A Szentlélek olyanokat is kihozott belõlem, amirõl álmodni sem mertem, hogy képes vagyok. Megerõsítést kaptam, hogy igen, ezt kell csinálnom! Imádkozom, hogy Isten vigye tovább azt a csodálatos ébredést, amit elkezdett a Tátra téri plábánián! Amen. KOVÁCS FRIGYES Nagy várakozás volt bennem, hogy mit akar tanítani, mutatni az Úr nekem a Pál kurzuson. Fantasztikus volt látni, hogy a kurzus ideje alatt napról napra egyre többen jöttek el a reggeli imádságra és a szentmisére. Vasárnap zsúfolásig telve volt a templom. Azóta tapasztalom és látom, hogy nem hívõ és hívõ emberek szomjazzák a szeretetet. Megértettem, hogy nemcsak nekem kell kedvesnek, derûsnek lennem velük, hanem Isten szeretetét kell közvetítenem számukra. Akár alkalmas, akár alkalmatlan idõben. A hét alatt a legnagyobb ajándékot számomra a Mennyei Atyám adta. A közös imádságok alkalmával az Úr meghallgatta imáinkat. Megtanultam, hogyan kérjek tõle nagyokat, és Õ mindezeket megcselekedte. Velünk volt akkor, amikor házról házra jártunk és hirdettük az örömhírt. Nem hagyott el akkor sem, amikor tanúságot tettem a téren és a templomban. Õ már eltervezte ezt a hetet és mi a kötelességünket téve véghez vittük ezt a csodálatos elképzelést. KOVÁCSNÉ HUSZTY ANNA A Pál kurzus elején még egyáltalán nem gondoltam, hogy mi mindenre leszek képes a kurzus végére. Isten lassan és tudatosan formált engem. Vasárnap például még el se tudtam volna képzelni, hogy késõbb minden nap énekelni fogok az esti miséken. Isten elvette a félelmemet és erõt adott, hogy ki merjek állni az emberek elé. Nagyon félõs voltam, még az osztálytársaim elé sem mertem kiállni. Attól a naptól kezdve minden sokkal könnyebben ment, már nem okozott gondot, hogy Szentírással a kezemben mászkáljak Szeged utcáin. Az sem esett rosszul, hogy sok házba becsöngetve visszautasítást kaptunk. Ugyanazzal a lelkülettel folytattam tovább a feladatom és nem adtam fel. Arról nem is beszélve, hogy a Dugonics téri evangelizáción egyáltalán nem volt félelmem, hogy rengeteg ember látni fog táncolni. Csak imádkozni kell és kérni a Szentlelket, a Bátorság Lelkét, hogy jöjjön és segítsen. És Õ jön és segít. Én saját tapasztalatból mondom. Engem már nem egyszer megsegített. HARCSA KRISZTINA Örömmel osztom meg veletek a Pál kurzuson tapasztalt élményeimet! Hálát adok az Úrnak, hogy a Vele való találkozásom óta lépésrõl lépésre haladva készíti a szívem arra a feladatra, amely valóban minden keresztény hivatása és feladata: hirdetni az Örömhírt! Hálát adok azért, hogy lakóhelyem közelében, Szegeden, egy maroknyi végvári vitéz csapatában, lelkes szolgálók karöltésében állhattam a tetõre, hogy hírül vigyem: Krisztus él!!! Az Úrban való növekedésem, a Vele való életem napom minden pillanatában fokrólfokra segíti hitemet, mégis jó ideje éreztem, hogy bizony nem elég a tanúságtevõ élet, a magam módján való evangelizálás valami, azaz Valaki hiányzik... Egy éve tudtam meg, hogy Pál kurzus lesz Szegeden, s azt is tudni véltem, mi várhat itt rám: a célszerû evangelizálás elsajátítása. (Érdekes módon ettõl a kurzustól mégis volt bennem egy kis félsz is, annak ellenére, hogy várakoztam, vágyakoztam rá.) Központi élményem, hogy rácsodálkoztam a Szentlélekre... A bõ egy hét napjait imában és közösségben éltem meg, és értettem meg a Szentlélek erejét és vezetését, akiben bízva, akire hagyatkozva valósul meg az evangelizáció, az én evangelizációm, az én evangelizálásom. Nélküle semmit nem tehetek, azaz tehetek, ételadás helyett gyomorrontást okozva... Bátorságom és erõm Istene Õ, akivel járva nem kell félnem, paráznom, mi van akkor, ha szólnom kell Isten Igéjérõl, mert szólnom kell, mert szólnunk kell! Megértettem, hogy járhatok száz és száz kurzuson, lelkigyakorlaton, növekedhetem, okosodhatok, élhetek tanúságtevõ életet, tehetek sokmindent az emberekért, azért, hogy az Úrhoz vezessem õket, Istenre irányítsam a figyelmüket, de ha nem hirdetem Isten Igéjét, az örömhírt bizony, bizony a teljességbõl mindig hiányozni fog valami... RÉPÁS ERIKA

8 8 Szõlõfürt SZEPTEMBER Az Élet Igéje szeptember Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert öcséd meghalt, de föltámadt; elveszett, de megkerült. (Lk 15,32) Ez a mondat a tékozló fiúról szóló példabeszéd végén található, és biztosan te is ismered: Isten nagyságát és irgalmát akarja megmutatni. Egyben ez a mondat zárja Lukács evangéliumának azt a fejezetét, ahol Jézus két másik példabeszédben is ugyanezt a mondanivalót hangsúlyozza. Emlékszel az elveszett bárány történetére, melyben a gazda, hogy megkeresse azt az egyet, otthagyja a sivatagban a többi kilencvenkilencet? Vagy emlékszel az elveszett drachmáról szóló elbeszélésre, az asszonyra, aki miután megtalálta azt, összehívja barátnõit és szomszédjait, hogy vele együtt örvendjenek? Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert öcséd meghalt, de föltámadt; elveszett, de megkerült. Olyan szavak ezek, amelyeket Isten hozzád és minden keresztényhez intéz. Arra hív, hogy vele együtt örvendezzünk és ünnepeljünk, részesedjünk az örömben, amit a bûnös ember visszatértekor érez, aki korábban elveszett, és akit megtalált. A példabeszédben ezeket a szavakat az apa idõsebbik fiának mondja, aki egész életét megosztotta vele, de aki egy kemény munkával teli nap után visszautasítja, hogy belépjen a házba, ahol testvére visszatérését ünneplik. Az apa hûséges fia elé siet, ugyanúgy, mint ahogyan elébe ment elveszett fiának, és próbálja meggyõzni õt. De nyilvánvaló ellentét feszül az apa és a nagyobbik fiú érzései között: az apában ott a mérték nélküli szeretet és a hatalmas öröm, és szeretné, ha abban mindenki osztozna vele; a fiú viszont tele van megvetéssel és féltékenységgel testvére iránt, akit nem tekint többé annak. Ezt mondja ugyanis róla: ez a te fiad, aki vagyonodat eltékozolta. Az apa szeretete és fia visszatérése fölötti öröme még inkább felszínre hozza a másikban a neheztelést, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy rideg, mondhatni torz kapcsolatban áll apjával. Ezt a fiút nyomasztja a munka, a kötelességteljesítés kényszere, és apját nem fiaként szereti, inkább csak engedelmeskedik neki, úgy, mint egy gazdának. Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert öcséd meghalt, de föltámadt; elveszett, de megkerült. Ezekkel a szavakkal Jézus olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek te is ki vagy téve, ha a saját tökéletességed keresése a legfontosabb az életedben; hogy kifogástalan emberré válj, miközben megítéled kevésbé kiváló testvéreidet. Amikor ugyanis ragaszkodsz a tökéletességhez, önmagadat építed, önmagaddal telsz el, tele vagy öncsodálattal. Úgy teszel, mint az otthon maradt fiú, aki saját érdemeit emlegeti föl apjának: nézd, annyi esztendeje szolgálok már neked, soha meg nem szegtem parancsaidat. Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert öcséd meghalt, de föltámadt; elveszett, de megkerült. Szavaival Jézus szembehelyezkedik azzal a viselkedésmóddal, miszerint az Istennel való kapcsolatunk abban merülne ki, hogy megtartjuk a parancsolatokat. De ez még nem minden, a zsidó hagyomány is tudatában volt ennek. Példabeszédében Jézus az isteni Szeretetet világítja meg, bemutatva, hogy Isten lép elsõként az emberhez, mert Õ a Szeretet, és teszi ezt anélkül, hogy mérlegelné, megérdemli-e vagy sem. Azt akarja, hogy az ember is nyíljon meg felé, és hiteles életközösséget hozzon létre vele. Így már érthetõ, hogy a legnagyobb akadály a Szeretet-Isten elõtt pontosan azoknak az élete, akik a tevékenységet és az eredményeket hajszolják, míg Isten a szívüket kérné tõlük. Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert öcséd meghalt, de föltámadt; elveszett, de megkerült. Ezekkel a szavakkal Jézus téged is meghív, hogy ugyanazzal a mérték nélküli szeretettel legyél a bûnösök iránt, ahogyan az Atya szereti õket. Meghív téged is, hogy ne a saját mértéked szerint ítéld meg azt a szeretetet, amelyet az Atya tanúsít bármely ember iránt. Amikor nagyobbik fiát kéri, hogy osztozzon vele az örömben, amit másik fia visszatérése miatt érez, az Atya tõled is gondolkodásmódbeli változást kíván: testvérként kell befogadnod azokat is, akiket különben csak megvetnél és lenéznél. Ez igazi megtérésre fog indítani, mivel meg fog tisztítani attól a meggyõzõdéstõl, hogy jobb vagy a másiknál; el fogsz kerülni mindenféle vallási különbségtételt, képes leszel befogadni az üdvösséget, Isten szeretetének ajándékát, amelyet Jézusnak köszönhetsz. CHIARA LUBICH

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

MUSTÁRMAG A SZENT HELY SZÜLETÉSE

MUSTÁRMAG A SZENT HELY SZÜLETÉSE MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2011/5. SZÁM AUGUSZTUS 20. A SZENT HELY SZÜLETÉSE Plébánia táborunkban eljutottunk egy Csaroda nevű faluba,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb,

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb, Böjte Csaba városunkban TALENTUM 250 Ft 9. oldal A szigetszentmiklósi Szent Miklós Plébánia lapja Torony Isten dicsőségére I. évfolyam 2. szám Seres Marcell rajza Az emberek egykor tornyot akartak építeni,

Részletesebben