Debreceni Egyetem - Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerződés. ICCM/2011/ Ügyiratszám: ICCM/2011/766340

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem - Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerződés. ICCM/2011/0033374 Ügyiratszám: ICCM/2011/766340"

Átírás

1 Ikt.sz: TEKGI/683-8/2011. Debreceni Egyetem - Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerződés ICCM/2011/ Ügyiratszám: ICCM/2011/ Szerződésszám: ISO 9001 :20ÖO szerint tanúsrtott rendszer QI

2 8zerz6désszám: ICCM/2011/ Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a DEBRECENI EGYETEM (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz.) képviseli: Prof. Dr. Fábián István rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató) Intézményi azonosító: FI17198 Statisztikai számjel: Adószárr1: Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Bankszámlaszám: mint Előfizető,. másrészt Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt. Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjele: Számlaszám: Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. melynek képviselője: Várnagy Róbert, Sári István József, mint Szolgáltató között az alábbi feltételek szerint: (Előfizető és Szolgáltató együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. 1. Előz~ények 1.1. Előfizető, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény IV. fejezete alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Vezetékes távközlési szolgáltatások biztosítása a Debreceni Egyetem részére" tárgyban. Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S számon május 20-án, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben tájékoztató jelleggel a 2011/58. számban, KÉ /2011 nyilvántartási számon jelent meg. Előfizető a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Előfizető közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint Szolgáltató ezer) eljárást megnyerte. Előfizető a közbeszerzési eljárás eredményeként a Szolgáltatóval, mint nyertes' ajánlattevővel az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban rögzített feltételek szerint az alábbi szerződést köti. 2. A szerződés tárgya 2.1 A jelen Szerződés tárgyát képezi a Debreceni Egyetem vezetékes távbeszélő szolgáltatásának ellátása, melynek keretében a Szolgáltató biztosítja az Előfizető külső vezetékes telefon kommunikációjához. k. ~( 2

3 Szerz6désszám:!CCM/2011/ szükséges analóg, ISDN2, ISDN30 vonalakat és helyi, távolsági, nemzetközi, mobil és egyéb szolgáltatási irányokba megvalósuló távközlési szolgáltatás nyújtását. 2.2 A Szolgáltató kötelezettsége, hogy szolgáltatását az Előfizetőnél üzemelő összes hívószám (ISDN2-höz, ISDN30-hoz rendelt beválasztós, hozzáfűzött, végződtetett; analóg áramkörökhöz tartozó és zöld szám) megtartásával biztosítsa. A számhordozás során felmerülő összes költség a Szolgáltatót terheli. 3. Aszerződés időtartalma, teljesítési határidő 3.1 A Felek aszolgáltatási szerződést szeptember r-től augusztus 31-ig terjedő időszakra kötik. 3.2 A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a jelen szerződés hatálybalépésétől (a szerződést utolsóként aláíró fél cégszerű aláírásától) számított 30 napon belül tes4i lehetővé az előfizető részére. 4. Aszerződés teljesítésének mennyisége Debreceni Egyetem' Egyetemi centrumok ISDN30 ISDN2PMP ISDN2PP Analóg DEAGTC DEOEC DETEK Áramkörök darabszáma összesen A Szolgáltató a DETEK-nél telepített 18DN30 áramkörökhöz meglévő beválasztós hívószámain felül további db.hívószámot biztosít térítésmentesen. A hívószámok áramkörhöz történő hozzárendelése az alábbiak szerint történik: ISDN30 vezérszáma Új hívószámok kapcsolási száma 52/ Odb 52/ / (400db) 3

4 Szel'z5désszám: ICCWlj2011/ / / (300db) 52/ / ,52/ (300db) 5. Aszerződés teljesítésének helye 5.1 Az Előfizető telephelyei, az alábpi részletezés szerint: Áramkör tíousok Egyetemi Centrum. Címek. Analóa ISDN2PMP ISDN2PP ISDN30 DEAGTC DEOEC DETEK 5310 Kisújszállás Szejkő tanya OSZEJI<Ő TANYA 1 O O O 5340 Kunheqyes Tanya OTANYA O O O 5300 Karcaq I<isúiszállási út O 4 O 4063 Debrecen-Naqymacs Látókéo utca 1. 1 O O O 4002 Debrecen 35-ös útfél 4. 1 O O O 4014 Debrecen-Pallaq Mezőqazdász utca O O O 4014 Debrecen-Pallaq Mezőqazdász utca 1. O 1 O O 4014 Debrecen-Pallaq Mezőqazdász utca 1. O. 1 O O 4032 Debrecen Böszörményi út O O Debrecen Böszörményi út O O O 4032 Debrecen Böszörményi út O O O 4400 Nyíregvháza Westsik Vilmos u O 4320 Nagykálló Újfehértói utca 1. 1 O O O 4600 Kisvárda Jéki út 100. O 1 O O AGTC összesen: Debrecen Nagyerdei körút O Debrecen Kassai út 26 7 O O O 4031 Debrecen Bartók Béla út 2 2 O O O 4032 Debrecen Egyetem t$r 1 11 O O O 4032 Debrecen Móricz Zsigmond körút 22 1 O O O 4032 Debrecen Naoyerdei körút 98 O 5 O O 4400 Nyíregyháza Sóstói út Nyíreqyháza Bethlen Gábor utca O O O DEOEC összesen: Debrecen Egyetem tér O Debrecen Eqyetem tér 2. 3 O O O 4028 Debrecen Kassai út 26 2 O O Debrecen Kassai út '. O O O 4024 Debrecen Kossuth utca 33 2 O O O 4026 Debrecen Bem tél' 18 2 O O O 4026 Debrecen Bem tér 18/A, 5 O O O 4

5 Szerzl>désszám: ICCMj20l1j Debrecen Bem tér 18/B 1 O O O 4026 Debrecen Hajó utca O O 4028 Debrecen Ótemető u O O O 4029 Debrecen Csenqő utca 4 1 O 2 O 4032Debrecen Dóczy József utca 163/4 1 O O O 4032 Debrecen Naqyerdei körút 68 1 O O O 8621 Zamárdi Vécsev Károlv utca O O O 4020 Hajdúböszörmény Désány István u O 1 O 4020 Hajdúböszörmény Désány István u O '3 O 3325 Noszvai Síkfőkút u O O O 4032 Debrecen Komlóssy út 56 O 1 O O DETEK összesen: Számlázási helyek 6.1 Az Előfizető az alábbi számlázási címekkel rendelkezik: Név Számlázási cím Teliesítési helyek DEAGTC Debreceni Egyetem AGTC Karcagi 5310 Kisújszállás Szejkő tanya O 5310 Kisújszállás Szejkő tanya O Kutatói ntézet SZEJKŐ TANYA SZEJKŐ TANYA Debreceni Egyetem AGTC Karcagi Kutatói ntézet 5300 Karcaq Kisújszállási út Kunheqyes Tanya OTANYA 412. Debreceni Egyetem AGTC Karcagi Kutatóintézet 5300 Karcag Kisújszállási út Karcag Kisújszállási út Debrecen-Nagymacs Látókép Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138. utca 1. Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörménvi út Debrecen 35-ös útfél Debrecen-Pallag Mezőgazd;í.sz Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138. utca Debrecen-Pallag Mezőgazdász Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138. utca, Debrecen-Pallag Mezőgazdász Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138. utca 1. Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138; 4032 Debrecen Böszörménvi út 138 Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út Debrecen Böszörrnényi út 140 Debreceni Eqyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörménvi út Debrecen Böszörményi út Nyíregyháza Westsik Vilmos u Nyíregyháza Westsik Vilmos u. 4- Debreceni Egyetem Kutató Központ Debreceni Egyetem Kutató Központ 4320 Nagykálló ÚjfehértÓi utca Nagykálló Újfehértói utca 1. Debreceni Egyetem Kutatóintézet 4600 KisvárdaJéki út Kisvárda Jéki út 100. DEOEC Debreceni Egyetem ONOS és Egészségtudományi Centrum 4028 Debrecen Nagyerdei körút Debrecen Nagyerdei körút 98 Debreceni Egyetem ONOS és Egészséqtudományi Centrum 4028 Debrecen Nagyerdei körút Debrecen Kassai.út 26 Debreceni Egyetem ONOS és Egészségtudományi Centrum 4028 Debrecen Nagyerdei körút Debrecen Bartók Béla út 2 5

6 Szerz6désszám: ICCM/2011/ Debreceni Egyetem Orvos és Eqészséqtudományi Centrum 4028 Debrecen Naqyerdei körút Debrecen Eqyetem tér 1 Debreceni Egyetem OEC Immunológiai 4032 Debrecen Móricz Zsigmond Intézet 4028 Debrecen Nagyerdei körút 98. körút 22 DE OEC Orv. Lab. és Képaik. Diagn. Tanszék 4012 Debrecen, Postafiók Debrecen Nagyerdei körút 98 Debreceni Egyetem Egészségügyi I<ar 4400 Nyíregyháza Sóstói út Nyíreqyháza Sóstói út Nyíregyháza Bethlen Gábor 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar utca DETEK Debreceni Eqyetem 4032 Debrecen Erwetem tér Debrecen Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Egyetem tér 2. Debreceni Egyetem Gazdasági Főiqazgatósáq 4028 Debrecen Kassai út Debrecen Kassai út 26 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Kassai út Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Kossuth utca 33 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Bem tér 18, Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Bem tér 18/A Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Bem tér 18/B Debreceni Eqyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Haió utca Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Ótemető u. 2-4 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Csengő utca 4 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Dóczy József utca Debrecen Egyetem tér 1. 3/4 Debreceni Eqyetem 4032 Debrecen Egyetem tér 1. ' 4032 Debrecen Nagyerdei körút Zamárdi Vécsey Károly utca Zamárdi Vécsey Károly utca 21- Debreceni Egyetem Hajdúböszörmény Désány István Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér 1. u Hajdúböszörmény Désány István Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér 1. ' u.7-9. Debreceni Egyetem 3325 Noszvaj Síkfőkút u Noszvaj Síkfőkút u. 1. Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Komlóssv út Előfizetési dij, peredijak és egyéb dijtételek, fizetési feltételek 7.1 ' Az Előfizető összes fővonali 'áramkörének (ISDN 30, ISDN 2, analóg), összes hívószámának (ana/óg vona/akhoz rende/t, /SDN áramkörökhöz kapcso/ódó bevá/asztós, hozzáfűzött végződtetett, DETEK számára biztosított 4.1 szerződéses pontban ta/á/ható megosztás szen/7t) havi nettó előfizetési díja OOO Ft+ÁFA. Az előfizetési díj nem lebeszélhető. 7.2 A Szolgáltató másodperc alapú elszámolásban biztosítja a különböző forgalmi irányokba történő szolgáltatását. 7.3 A Szolgáltató nem alkalmaz kapcsolási díjtételt. Szolgáltató a vonalak üzemeltetésére nem számolhat fel hozzáférési illetve egyéb díjakat.

7 Szerzlídésszám: ICCMj2011j Az Előfizető összes vonalára vállalt kötelező forgalom OFt. 7.5 Belföldi peredíjak Belföldi dijak Nettó dijak (Ftjperc) Helyi 2,30 Ftjpere Belföldi távolsági 3,30 Ftjpere Belföldi mobil hálózatok irányába T-Mobile 10,00 Ftjperc Telenor, Vodafone 20,00 Ftjpere 20,00 Ftjpere 7.6 Nemzetközi peredíjak N~mzetközi dijzónák Nettó dijak (Ftjperc) 1.díjzóna 9,00 Ftjpere 2.díjzóna 3.díjzóna 14,00 Ftjpere 30,00 Ftjpere, 4.díjzóna 42,00 Ftjpere 5.díjzón-a 54,00 Ftjpere 6.díjzóna 62,00 Ftjpere 7.díjzóna - 72,00 Ftjpere 8.díjzóna 98,00 Ftjpere 7

8 Szerz6désszám: mom/2011/ díjzóna 124,00 Ftjperc 10.díjzóna 11.díjzóna ) - 192,00 Ftjperc 406,00 Ftjperc A Szolgáltató a szerződés teljes időtartama alatt nemzetközi irányokba a Szolgáltatónál mindenkor alkalmazandó, hatályos díjszabásnak megfelelő díjtételeket biztosítja az Előfizető részére, melyekről díjváltozás ~s~tén tájékoztatja az Előfizetőt. 7.7 Zöld szám peredíjak és pótdíjak Szolgáltatónak "zöld szám" szolgáltatását a megajánlott percdíjakon kell biztosítania. Az elszámolási egység másodperc. Szolgáltató az egyes szolgáltatási hívásirányokba (helyi+pótdíj, távolsági+pótdíj, TMobile+pótdíj, Telenor+pótdíj, Vodafone+pótdíj, Egyéb+pótdíj, Nemzetközi+pótdíj) az általános szerződéses feltételeiben meghatározott pótdíjnál (Ftjperc) nagyobb díjat nem alkalmazhat. A szolgáltatás előfizetési díja a megajánlott percdíjakon lebeszélhető. Belföldi dijak Nettó dijak (Ftjperc) Helyi 2,30 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj Belföldi távolsági 3,30 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj Belföldi mobil hálózatok irányába T-Mobile Telenor - 10,00 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj 20,00 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj Vodafone 20,00 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj 7.8 A Felek az ISDN30 áramkörökben történő hívószám végződtetés műszaki feltételeit minden további megrendelés előtt műszakilag egyeztetik. Analóg/ ISDN2 fővonal i szám végződtetése: 10,00 Ftjhó+ÁFA 7.9 A percdíjak az alábbi hívásirányok vonatkozásában nem érvényesek: (audiotex); 0691 (IP complex szám); es hívásirány; (internet), Internet alapú hangszolgáltatáshoz tartozó, nem helyhez kötött hívószám hívása (06 21)

9 Szerz6désszám: mcm/2011/ Szolgáltató tárgyhó l-jétől tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra történő számlázást biztosít az Előfizető részére Előfizető a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a Kbt.305., és az Art. 36/A. hatályának megfelelően teljesíti átutalással a Szolgáltató Ó számú bankszámlájára Előfizető előleget nem fizet A Kbt (6) bek. szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízásra vonatkozóan Előfizető nyilatkozik, hogya Magyar Államkincstár pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett számú számlájáról történő teljesítéséhez hozzájárul. 8. Szolgáltató kötelezettségei 8.1 A vezetékes hang szolgáltatási szerződés futamideje alatt a Debreceni Egyetem az analóg és ISDN2 fővonalait kötbér és egyéb költségek felszámítása nélkül bármikor felmond hatja. A szerződés futam ideje alatti vonallemondások az előfizetési díj mértékét nem változtatják. / 8.2 A Szolgáltatónak az Előfizető részére biztosítania kell a tárgyhó 'I-től tárgyhó utolsó napjáig történő számlázást. 8.3 A Szolgáltató köteles térítésmentesen, elektronikus formában tájékoztatást adni az Előfizető áramkörein megvalósult kimenő forgalomról. Az elektronikus információkat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. naptári napjáig el kell eljutnia az Előfizető kapcsolattartóihoz. 8.4 A Szolgáltatónak bejelentéstől számított niaximum 2 órán belül meg kell kezdenie a bejelentett hiba elhárítását. A hibabejelentést a kapcsolattartók 24 órában az alábbi elérhetőségen keresztül tehetik meg: A Szolgáltató által kötelezően vállalt üzembiztonság mértéke évente min. 99,6%. 8.6 A Szolgáltató l fő dedikált kapcsolattartót biztosít. Rendelkezésre állása munkanapokon 8:00-17:00-ig. 8.7Szo!gáltatónak a szolgáltatását fizikai áramkörön kell biztosítania, nem alkalmazhatja a "szolgáltató előválasztás" (preselection) szolgáltatást. 8.8 A megvalósításra kerülő szolgáltatási infrastruktúrának vagy analóg vezetékes távbeszélő szolgáltatásnak (analóg fővonalak), vagy 64 kbps digitális hpngcsatornákra epülőnek (ISDN 2, ISDN30) kell lennie. Szolgáltató az előfizetői. szakaszban NEM alkalmazhat "VoiP" vagy "mikrós" megoldásokat, átalakításokat.. 9

10 Szerz6désszám: ICCMj2011j Kapcsolattartás és értesítések 9.1 Az Előfizető és a Szolgáltató között az alábbi kapcsolattartási pontokat jelöli ki: DEAGTC: Gidró Lóránt, tel/fax: (52) DEOEC: Szarvas Sándor, tel: (52) /55232 DETEK: Géczi Róbert, tel: (52) /73767, fax: (52) Az Előfizető megbízást adhat külső vállalkozások részére egyes szolgáltatási témákkal kapcsolatos ügyintézés (számlázási kérdések, vonalak kezelése, elektronikus forgalmi adatok, adategyeztetések stb.) elvégzésére. A megbízás létrejöttekor vállalkozás adatait és hatáskörét az Előfizető közli a Szolgáltatóval. 1O. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 10.1 Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. A napi kötbér összege: 2 millió Ftjnap. Szolgáltatónak felróhatq meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér összege 20 OOO OOO Ft Hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, vagy a helyreállítás költségét viselni Amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltató számlája (számlái) alapján még fennálló és esedékes díjtartozása eléri, vagy meghaladja az 10 millió forintot, és az Előfizető az esedékes díjtartozását a Szolgáltató díjtartozás megfizetésére irányuló azonnali számlájában megjelölt fi~etési határidőn belül sem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató az Előfizető egyidejű írásbeli értesítése mellett jogosult az Előfizető kimenő forgalmának korlátozására a fizetési határidő lejártát követő naptól. (A forgalom korlátozása neh1 érinti éi. bejövő hívások fogadását.) 10.4 Kimenő forgalom korlátozása esetén, amennyiben az Előfizető a díjtartozását teljes mértékben rendezi, úgy a Szolgáltató a kimenő fogalom korlátozását megszünteti. A Szolgáltató az azo nnali számla kibocsátásával egyidejűleg 4 napon belüli egyeztetést kezdeményez az Előfizetővel a szerződés feltételeinek megfelelő 'módosításáról a Ptk. szerinti kárenyhítési kötelezettségének teljesítése érdekében. Amennyiben az Előfizető az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget az szerződésszegő magatartásnak minősül és a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. 10

11 SzerzMésszám: ICCMj2011/ Egyéb rendelkezések 11.1 Szerződő Felek azonnali hatályú, rendkívüli felmondás jogával abban az esetben élhetnek, ha bármelyik szerződő Fél olyan magatartást tanúsít, amely a Szerződés további fenntartását lehetetlenné teszi. A rendkívüli felmondást írásban, tértivevényes levélben kell a másik Féllel közölni, mely felmondást minden esetben indokoini szükséges. Rendkívüli felmondásra okot adó körülménynek minősül különösen: ' Előfizető részéről: o ha négyhavi szolgáltatási díj fiz,etési hátraléka keletkezik, és azt a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül sem teljesíti; (1) a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megsértésével ismételten vagy folyamatosan lehetetlenné teszi aszolgáltató által végzendő szolgáltatás nyújtását. Szolgáltató részéről: El ha a Szerződésben vállalt minimális üzembiztonsági mértéket nem teljesíti; o ha az Előfizető által bejelentett hiba elhárítását 5 alkalommal 2 órán túl kezdi meg A Felek között felmerülő esetleges jogviták rendezése elsősorban békés úton történik, amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek kikötik perértéktől függően a Debreceni Városi Bíróság ill. a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét Ajelen szerződést a Felek elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 5 példány illeti az Előfizetőt, 1 példánya Szolgáltatot. DR. KÁROLYI G ÜGYVÉD oxi. adótanácsadó okl. közgazdász 4027 Debrecen, Egyetem sgt, 12. TeLtFax: (52) 443-G8ü ~ 11 ~r

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcsolási szám: Számla tulajdonos kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére 1.Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft. Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1A. számú melléklet INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA amely (a továbbiakban: Szerződés ) létrejött egyrészről a Virtual Communications Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 4VOICE Távközlési Kft. Telefon- és Kapcsolódó Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Nyújtására Üzleti Előfizetők részére A szolgáltató kizárólag üzleti előfizetők számára teszi elérhetővé szolgáltatásait,

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe: Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül! A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓ PÉLDÁNYA Szerződés száma:

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/414/10 SAP kód: 19882 GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az SZV Ellátó Konzorcium 2010. ( képviseletére jogosult konzorcium vezető: MOL Magyar

Részletesebben