Debreceni Egyetem - Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerződés. ICCM/2011/ Ügyiratszám: ICCM/2011/766340

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem - Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerződés. ICCM/2011/0033374 Ügyiratszám: ICCM/2011/766340"

Átírás

1 Ikt.sz: TEKGI/683-8/2011. Debreceni Egyetem - Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerződés ICCM/2011/ Ügyiratszám: ICCM/2011/ Szerződésszám: ISO 9001 :20ÖO szerint tanúsrtott rendszer QI

2 8zerz6désszám: ICCM/2011/ Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a DEBRECENI EGYETEM (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz.) képviseli: Prof. Dr. Fábián István rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató) Intézményi azonosító: FI17198 Statisztikai számjel: Adószárr1: Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Bankszámlaszám: mint Előfizető,. másrészt Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt. Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjele: Számlaszám: Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. melynek képviselője: Várnagy Róbert, Sári István József, mint Szolgáltató között az alábbi feltételek szerint: (Előfizető és Szolgáltató együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. 1. Előz~ények 1.1. Előfizető, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény IV. fejezete alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Vezetékes távközlési szolgáltatások biztosítása a Debreceni Egyetem részére" tárgyban. Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S számon május 20-án, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben tájékoztató jelleggel a 2011/58. számban, KÉ /2011 nyilvántartási számon jelent meg. Előfizető a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Előfizető közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint Szolgáltató ezer) eljárást megnyerte. Előfizető a közbeszerzési eljárás eredményeként a Szolgáltatóval, mint nyertes' ajánlattevővel az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban rögzített feltételek szerint az alábbi szerződést köti. 2. A szerződés tárgya 2.1 A jelen Szerződés tárgyát képezi a Debreceni Egyetem vezetékes távbeszélő szolgáltatásának ellátása, melynek keretében a Szolgáltató biztosítja az Előfizető külső vezetékes telefon kommunikációjához. k. ~( 2

3 Szerz6désszám:!CCM/2011/ szükséges analóg, ISDN2, ISDN30 vonalakat és helyi, távolsági, nemzetközi, mobil és egyéb szolgáltatási irányokba megvalósuló távközlési szolgáltatás nyújtását. 2.2 A Szolgáltató kötelezettsége, hogy szolgáltatását az Előfizetőnél üzemelő összes hívószám (ISDN2-höz, ISDN30-hoz rendelt beválasztós, hozzáfűzött, végződtetett; analóg áramkörökhöz tartozó és zöld szám) megtartásával biztosítsa. A számhordozás során felmerülő összes költség a Szolgáltatót terheli. 3. Aszerződés időtartalma, teljesítési határidő 3.1 A Felek aszolgáltatási szerződést szeptember r-től augusztus 31-ig terjedő időszakra kötik. 3.2 A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a jelen szerződés hatálybalépésétől (a szerződést utolsóként aláíró fél cégszerű aláírásától) számított 30 napon belül tes4i lehetővé az előfizető részére. 4. Aszerződés teljesítésének mennyisége Debreceni Egyetem' Egyetemi centrumok ISDN30 ISDN2PMP ISDN2PP Analóg DEAGTC DEOEC DETEK Áramkörök darabszáma összesen A Szolgáltató a DETEK-nél telepített 18DN30 áramkörökhöz meglévő beválasztós hívószámain felül további db.hívószámot biztosít térítésmentesen. A hívószámok áramkörhöz történő hozzárendelése az alábbiak szerint történik: ISDN30 vezérszáma Új hívószámok kapcsolási száma 52/ Odb 52/ / (400db) 3

4 Szel'z5désszám: ICCWlj2011/ / / (300db) 52/ / ,52/ (300db) 5. Aszerződés teljesítésének helye 5.1 Az Előfizető telephelyei, az alábpi részletezés szerint: Áramkör tíousok Egyetemi Centrum. Címek. Analóa ISDN2PMP ISDN2PP ISDN30 DEAGTC DEOEC DETEK 5310 Kisújszállás Szejkő tanya OSZEJI<Ő TANYA 1 O O O 5340 Kunheqyes Tanya OTANYA O O O 5300 Karcaq I<isúiszállási út O 4 O 4063 Debrecen-Naqymacs Látókéo utca 1. 1 O O O 4002 Debrecen 35-ös útfél 4. 1 O O O 4014 Debrecen-Pallaq Mezőqazdász utca O O O 4014 Debrecen-Pallaq Mezőqazdász utca 1. O 1 O O 4014 Debrecen-Pallaq Mezőqazdász utca 1. O. 1 O O 4032 Debrecen Böszörményi út O O Debrecen Böszörményi út O O O 4032 Debrecen Böszörményi út O O O 4400 Nyíregvháza Westsik Vilmos u O 4320 Nagykálló Újfehértói utca 1. 1 O O O 4600 Kisvárda Jéki út 100. O 1 O O AGTC összesen: Debrecen Nagyerdei körút O Debrecen Kassai út 26 7 O O O 4031 Debrecen Bartók Béla út 2 2 O O O 4032 Debrecen Egyetem t$r 1 11 O O O 4032 Debrecen Móricz Zsigmond körút 22 1 O O O 4032 Debrecen Naoyerdei körút 98 O 5 O O 4400 Nyíregyháza Sóstói út Nyíreqyháza Bethlen Gábor utca O O O DEOEC összesen: Debrecen Egyetem tér O Debrecen Eqyetem tér 2. 3 O O O 4028 Debrecen Kassai út 26 2 O O Debrecen Kassai út '. O O O 4024 Debrecen Kossuth utca 33 2 O O O 4026 Debrecen Bem tél' 18 2 O O O 4026 Debrecen Bem tér 18/A, 5 O O O 4

5 Szerzl>désszám: ICCMj20l1j Debrecen Bem tér 18/B 1 O O O 4026 Debrecen Hajó utca O O 4028 Debrecen Ótemető u O O O 4029 Debrecen Csenqő utca 4 1 O 2 O 4032Debrecen Dóczy József utca 163/4 1 O O O 4032 Debrecen Naqyerdei körút 68 1 O O O 8621 Zamárdi Vécsev Károlv utca O O O 4020 Hajdúböszörmény Désány István u O 1 O 4020 Hajdúböszörmény Désány István u O '3 O 3325 Noszvai Síkfőkút u O O O 4032 Debrecen Komlóssy út 56 O 1 O O DETEK összesen: Számlázási helyek 6.1 Az Előfizető az alábbi számlázási címekkel rendelkezik: Név Számlázási cím Teliesítési helyek DEAGTC Debreceni Egyetem AGTC Karcagi 5310 Kisújszállás Szejkő tanya O 5310 Kisújszállás Szejkő tanya O Kutatói ntézet SZEJKŐ TANYA SZEJKŐ TANYA Debreceni Egyetem AGTC Karcagi Kutatói ntézet 5300 Karcaq Kisújszállási út Kunheqyes Tanya OTANYA 412. Debreceni Egyetem AGTC Karcagi Kutatóintézet 5300 Karcag Kisújszállási út Karcag Kisújszállási út Debrecen-Nagymacs Látókép Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138. utca 1. Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörménvi út Debrecen 35-ös útfél Debrecen-Pallag Mezőgazd;í.sz Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138. utca Debrecen-Pallag Mezőgazdász Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138. utca, Debrecen-Pallag Mezőgazdász Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138. utca 1. Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út 138; 4032 Debrecen Böszörménvi út 138 Debreceni Egyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörményi út Debrecen Böszörrnényi út 140 Debreceni Eqyetem - AGTC 4032 Debrecen Böszörménvi út Debrecen Böszörményi út Nyíregyháza Westsik Vilmos u Nyíregyháza Westsik Vilmos u. 4- Debreceni Egyetem Kutató Központ Debreceni Egyetem Kutató Központ 4320 Nagykálló ÚjfehértÓi utca Nagykálló Újfehértói utca 1. Debreceni Egyetem Kutatóintézet 4600 KisvárdaJéki út Kisvárda Jéki út 100. DEOEC Debreceni Egyetem ONOS és Egészségtudományi Centrum 4028 Debrecen Nagyerdei körút Debrecen Nagyerdei körút 98 Debreceni Egyetem ONOS és Egészséqtudományi Centrum 4028 Debrecen Nagyerdei körút Debrecen Kassai.út 26 Debreceni Egyetem ONOS és Egészségtudományi Centrum 4028 Debrecen Nagyerdei körút Debrecen Bartók Béla út 2 5

6 Szerz6désszám: ICCM/2011/ Debreceni Egyetem Orvos és Eqészséqtudományi Centrum 4028 Debrecen Naqyerdei körút Debrecen Eqyetem tér 1 Debreceni Egyetem OEC Immunológiai 4032 Debrecen Móricz Zsigmond Intézet 4028 Debrecen Nagyerdei körút 98. körút 22 DE OEC Orv. Lab. és Képaik. Diagn. Tanszék 4012 Debrecen, Postafiók Debrecen Nagyerdei körút 98 Debreceni Egyetem Egészségügyi I<ar 4400 Nyíregyháza Sóstói út Nyíreqyháza Sóstói út Nyíregyháza Bethlen Gábor 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar utca DETEK Debreceni Eqyetem 4032 Debrecen Erwetem tér Debrecen Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Egyetem tér 2. Debreceni Egyetem Gazdasági Főiqazgatósáq 4028 Debrecen Kassai út Debrecen Kassai út 26 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Kassai út Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Kossuth utca 33 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Bem tér 18, Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Bem tér 18/A Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Bem tér 18/B Debreceni Eqyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Haió utca Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Ótemető u. 2-4 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Csengő utca 4 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Dóczy József utca Debrecen Egyetem tér 1. 3/4 Debreceni Eqyetem 4032 Debrecen Egyetem tér 1. ' 4032 Debrecen Nagyerdei körút Zamárdi Vécsey Károly utca Zamárdi Vécsey Károly utca 21- Debreceni Egyetem Hajdúböszörmény Désány István Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér 1. u Hajdúböszörmény Désány István Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér 1. ' u.7-9. Debreceni Egyetem 3325 Noszvaj Síkfőkút u Noszvaj Síkfőkút u. 1. Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér Debrecen Komlóssv út Előfizetési dij, peredijak és egyéb dijtételek, fizetési feltételek 7.1 ' Az Előfizető összes fővonali 'áramkörének (ISDN 30, ISDN 2, analóg), összes hívószámának (ana/óg vona/akhoz rende/t, /SDN áramkörökhöz kapcso/ódó bevá/asztós, hozzáfűzött végződtetett, DETEK számára biztosított 4.1 szerződéses pontban ta/á/ható megosztás szen/7t) havi nettó előfizetési díja OOO Ft+ÁFA. Az előfizetési díj nem lebeszélhető. 7.2 A Szolgáltató másodperc alapú elszámolásban biztosítja a különböző forgalmi irányokba történő szolgáltatását. 7.3 A Szolgáltató nem alkalmaz kapcsolási díjtételt. Szolgáltató a vonalak üzemeltetésére nem számolhat fel hozzáférési illetve egyéb díjakat.

7 Szerzlídésszám: ICCMj2011j Az Előfizető összes vonalára vállalt kötelező forgalom OFt. 7.5 Belföldi peredíjak Belföldi dijak Nettó dijak (Ftjperc) Helyi 2,30 Ftjpere Belföldi távolsági 3,30 Ftjpere Belföldi mobil hálózatok irányába T-Mobile 10,00 Ftjperc Telenor, Vodafone 20,00 Ftjpere 20,00 Ftjpere 7.6 Nemzetközi peredíjak N~mzetközi dijzónák Nettó dijak (Ftjperc) 1.díjzóna 9,00 Ftjpere 2.díjzóna 3.díjzóna 14,00 Ftjpere 30,00 Ftjpere, 4.díjzóna 42,00 Ftjpere 5.díjzón-a 54,00 Ftjpere 6.díjzóna 62,00 Ftjpere 7.díjzóna - 72,00 Ftjpere 8.díjzóna 98,00 Ftjpere 7

8 Szerz6désszám: mom/2011/ díjzóna 124,00 Ftjperc 10.díjzóna 11.díjzóna ) - 192,00 Ftjperc 406,00 Ftjperc A Szolgáltató a szerződés teljes időtartama alatt nemzetközi irányokba a Szolgáltatónál mindenkor alkalmazandó, hatályos díjszabásnak megfelelő díjtételeket biztosítja az Előfizető részére, melyekről díjváltozás ~s~tén tájékoztatja az Előfizetőt. 7.7 Zöld szám peredíjak és pótdíjak Szolgáltatónak "zöld szám" szolgáltatását a megajánlott percdíjakon kell biztosítania. Az elszámolási egység másodperc. Szolgáltató az egyes szolgáltatási hívásirányokba (helyi+pótdíj, távolsági+pótdíj, TMobile+pótdíj, Telenor+pótdíj, Vodafone+pótdíj, Egyéb+pótdíj, Nemzetközi+pótdíj) az általános szerződéses feltételeiben meghatározott pótdíjnál (Ftjperc) nagyobb díjat nem alkalmazhat. A szolgáltatás előfizetési díja a megajánlott percdíjakon lebeszélhető. Belföldi dijak Nettó dijak (Ftjperc) Helyi 2,30 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj Belföldi távolsági 3,30 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj Belföldi mobil hálózatok irányába T-Mobile Telenor - 10,00 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj 20,00 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj Vodafone 20,00 Ftjperc + 1,80 Ftjperc pótdíj 7.8 A Felek az ISDN30 áramkörökben történő hívószám végződtetés műszaki feltételeit minden további megrendelés előtt műszakilag egyeztetik. Analóg/ ISDN2 fővonal i szám végződtetése: 10,00 Ftjhó+ÁFA 7.9 A percdíjak az alábbi hívásirányok vonatkozásában nem érvényesek: (audiotex); 0691 (IP complex szám); es hívásirány; (internet), Internet alapú hangszolgáltatáshoz tartozó, nem helyhez kötött hívószám hívása (06 21)

9 Szerz6désszám: mcm/2011/ Szolgáltató tárgyhó l-jétől tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra történő számlázást biztosít az Előfizető részére Előfizető a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a Kbt.305., és az Art. 36/A. hatályának megfelelően teljesíti átutalással a Szolgáltató Ó számú bankszámlájára Előfizető előleget nem fizet A Kbt (6) bek. szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízásra vonatkozóan Előfizető nyilatkozik, hogya Magyar Államkincstár pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett számú számlájáról történő teljesítéséhez hozzájárul. 8. Szolgáltató kötelezettségei 8.1 A vezetékes hang szolgáltatási szerződés futamideje alatt a Debreceni Egyetem az analóg és ISDN2 fővonalait kötbér és egyéb költségek felszámítása nélkül bármikor felmond hatja. A szerződés futam ideje alatti vonallemondások az előfizetési díj mértékét nem változtatják. / 8.2 A Szolgáltatónak az Előfizető részére biztosítania kell a tárgyhó 'I-től tárgyhó utolsó napjáig történő számlázást. 8.3 A Szolgáltató köteles térítésmentesen, elektronikus formában tájékoztatást adni az Előfizető áramkörein megvalósult kimenő forgalomról. Az elektronikus információkat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. naptári napjáig el kell eljutnia az Előfizető kapcsolattartóihoz. 8.4 A Szolgáltatónak bejelentéstől számított niaximum 2 órán belül meg kell kezdenie a bejelentett hiba elhárítását. A hibabejelentést a kapcsolattartók 24 órában az alábbi elérhetőségen keresztül tehetik meg: A Szolgáltató által kötelezően vállalt üzembiztonság mértéke évente min. 99,6%. 8.6 A Szolgáltató l fő dedikált kapcsolattartót biztosít. Rendelkezésre állása munkanapokon 8:00-17:00-ig. 8.7Szo!gáltatónak a szolgáltatását fizikai áramkörön kell biztosítania, nem alkalmazhatja a "szolgáltató előválasztás" (preselection) szolgáltatást. 8.8 A megvalósításra kerülő szolgáltatási infrastruktúrának vagy analóg vezetékes távbeszélő szolgáltatásnak (analóg fővonalak), vagy 64 kbps digitális hpngcsatornákra epülőnek (ISDN 2, ISDN30) kell lennie. Szolgáltató az előfizetői. szakaszban NEM alkalmazhat "VoiP" vagy "mikrós" megoldásokat, átalakításokat.. 9

10 Szerz6désszám: ICCMj2011j Kapcsolattartás és értesítések 9.1 Az Előfizető és a Szolgáltató között az alábbi kapcsolattartási pontokat jelöli ki: DEAGTC: Gidró Lóránt, tel/fax: (52) DEOEC: Szarvas Sándor, tel: (52) /55232 DETEK: Géczi Róbert, tel: (52) /73767, fax: (52) Az Előfizető megbízást adhat külső vállalkozások részére egyes szolgáltatási témákkal kapcsolatos ügyintézés (számlázási kérdések, vonalak kezelése, elektronikus forgalmi adatok, adategyeztetések stb.) elvégzésére. A megbízás létrejöttekor vállalkozás adatait és hatáskörét az Előfizető közli a Szolgáltatóval. 1O. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 10.1 Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. A napi kötbér összege: 2 millió Ftjnap. Szolgáltatónak felróhatq meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér összege 20 OOO OOO Ft Hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, vagy a helyreállítás költségét viselni Amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltató számlája (számlái) alapján még fennálló és esedékes díjtartozása eléri, vagy meghaladja az 10 millió forintot, és az Előfizető az esedékes díjtartozását a Szolgáltató díjtartozás megfizetésére irányuló azonnali számlájában megjelölt fi~etési határidőn belül sem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató az Előfizető egyidejű írásbeli értesítése mellett jogosult az Előfizető kimenő forgalmának korlátozására a fizetési határidő lejártát követő naptól. (A forgalom korlátozása neh1 érinti éi. bejövő hívások fogadását.) 10.4 Kimenő forgalom korlátozása esetén, amennyiben az Előfizető a díjtartozását teljes mértékben rendezi, úgy a Szolgáltató a kimenő fogalom korlátozását megszünteti. A Szolgáltató az azo nnali számla kibocsátásával egyidejűleg 4 napon belüli egyeztetést kezdeményez az Előfizetővel a szerződés feltételeinek megfelelő 'módosításáról a Ptk. szerinti kárenyhítési kötelezettségének teljesítése érdekében. Amennyiben az Előfizető az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget az szerződésszegő magatartásnak minősül és a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. 10

11 SzerzMésszám: ICCMj2011/ Egyéb rendelkezések 11.1 Szerződő Felek azonnali hatályú, rendkívüli felmondás jogával abban az esetben élhetnek, ha bármelyik szerződő Fél olyan magatartást tanúsít, amely a Szerződés további fenntartását lehetetlenné teszi. A rendkívüli felmondást írásban, tértivevényes levélben kell a másik Féllel közölni, mely felmondást minden esetben indokoini szükséges. Rendkívüli felmondásra okot adó körülménynek minősül különösen: ' Előfizető részéről: o ha négyhavi szolgáltatási díj fiz,etési hátraléka keletkezik, és azt a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül sem teljesíti; (1) a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megsértésével ismételten vagy folyamatosan lehetetlenné teszi aszolgáltató által végzendő szolgáltatás nyújtását. Szolgáltató részéről: El ha a Szerződésben vállalt minimális üzembiztonsági mértéket nem teljesíti; o ha az Előfizető által bejelentett hiba elhárítását 5 alkalommal 2 órán túl kezdi meg A Felek között felmerülő esetleges jogviták rendezése elsősorban békés úton történik, amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek kikötik perértéktől függően a Debreceni Városi Bíróság ill. a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét Ajelen szerződést a Felek elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 5 példány illeti az Előfizetőt, 1 példánya Szolgáltatot. DR. KÁROLYI G ÜGYVÉD oxi. adótanácsadó okl. közgazdász 4027 Debrecen, Egyetem sgt, 12. TeLtFax: (52) 443-G8ü ~ 11 ~r

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

(Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

(Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. / VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Helyhez kötött telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2. melléklet

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés ügyfélszáma: Egyedi i Szerződés TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely létrejött az ELŐFIZETŐ ADATAI táblázatban meghatározott, és a BorsodWeb Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1.) mint Szolgáltató

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet 2.3. Lezárt díjcsomagok

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉARFT-CÉDE2009 PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Martfű Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) székhelye:

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

HU-Debrecen: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2011/S 116-191802 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2011/S 116-191802 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191802-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2011/S 116-191802 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel)

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. Postai irányítószám: 1027

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. Postai irányítószám: 1027 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

HU-Kaposvár: Távközlési szolgáltatások 2009/S 247-354448 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Távközlési szolgáltatások 2009/S 247-354448 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 HU-Kaposvár: Távközlési szolgáltatások 2009/S 247-354448 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 10. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Telekommunikációs szolgáltatások beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben