Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 36/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének február 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: dr. Horváth Mónika aljegyző Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Humán Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat a felelős. A Mötv (5) bekezdése szerint a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. (1) bekezdése alapján a gazdasági programot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé és a program elkészítéséhez javaslatot kér a képviselő-testület tagjaitól, valamint a bizottságoktól. Az elkészült gazdasági program kiosztásra került február 9-én a Humán Bizottságnak, február 10-én a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságnak. Fentiekre figyelemmel javasolom a tisztelt képviselő-testületnek a nagyközség évre vonatkozó gazdasági programjának, fejlesztési tervének megvitatását és elfogadását. Decs, február 18. Antal Zsolt polgármester

2 2 Határozati javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (II.25.) határozata Decs Nagyközség Önkormányzata évre vonatkozó gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Decs nagyközség évre vonatkozó gazdasági programját, fejlesztési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal - elfogadja. Határidő: Folyamatos Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Irattár

3 3 (tervezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (KÖZÉPPONTBAN: A MUNKAHELYTEREMTÉS) (Készítette: Antal Zsolt polgármester) (Elfogadva a határozattal) Decs, február 9.

4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Településfejlesztés 2. Település-üzemeltetés 3. Közszolgáltatások 4. Adópolitika 5. Pénzügyi egyensúly 6. Befektetés-támogatás 7. Munkahelyteremtés 8. Ingatlangazdálkodás Zárszó

5 5 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő: (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. (4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára ( ), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény fenti előírásai alapján, építve a korábbi Képviselő-testület által elfogadott: es gazdasági programra, valamint a Képviselő-testület korábbi Településfejlesztési Koncepciójára, az alábbi ötéves gazdasági programot fogadja el. 1. Településfejlesztés 1) Jelenlegi helyzet: Decs Nagyközség Szekszárd (megyeszékhely) és Bátaszék város között helyezkedik el, a Sárköz települései közül a legnagyobb, mint annak fővárosa, legalább is lakosságszám alapján. A városi rang bár lakosságának száma indokolhatná a szigorított jogszabályi előírások miatt, egyelőre távoli célként fogalmazódhat meg. Településünk intézményrendszere fejlett, az oktatási-, egészségügyi-, szociális- és egyéb szolgáltatások széles skáláját kínálja Decs Nagyközség polgárainak. A nagyközség infrastruktúrája sokat fejlődött a rendszerváltozás óta eltelt két és fél évtizedben. A közműhálózatok közül az ivóvízhálózatba-, gázhálózatba-, illetve a szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött háztartások száma kb. 90 %-os. A folyamatban lévő szennyvíztelep- és részben a csatornahálózat-felújítási munkálatok után ezek a számok jelentősen tovább javulhatnak majd. Jelentősebb elmaradás csak a csapadékvíz-elvezetés területén van, ezért a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni a felszíni vízelvezetésre.

6 6 Településünk közúthálózata is sokat fejlődött az elmúlt két évtizedben: a 2000-es évek első felében elvégzett nagy volumenű, szinte erőn felüli áldozattal járó útépítéseknek köszönhetően a belterületi szilárd burkolatú utak aránya ma már 95%. Az elmúlt években új járdákkal és parkolókkal, és játszóterekkel gazdagodott a település, javultak a gyalogos közlekedés feltételei, rendezettebb és biztonságosabb lett az autós közlekedés, előre léptünk a közterületek nagyobb tisztasága irányában. Hiányként fogalmazható meg aszfaltos és műfüves sportpályák kiépítése, a játszóterek egyeletlen eloszlása. Sikerült előrelépni önkormányzati intézményépületeink felújításában is. A Civilszervezetek Háza (Faluház) felújításával egy kívül-belül szép, modern felszereltségű, kulturált közösségi házunk lett. A most elnyert energetikai fejlesztéssel, pedig elindultunk a modernizáció felé. Viszont semmit sem ér az egész, ha a település lakossága a meglévő kapacitás kevés hányadát használja ki. Éreznünk kell, hogy a miénk, s ki is kell a Faluház nyújtotta lehetőségeket használni. Az Óvoda felújítása is megkezdődött, azonban itt még komoly teendői vannak a Képviselő-testületnek. A Polgármesteri Hivatal, az Orvosi Rendelő, az Idősek Klubja, valamint a SZOCEG Kft. által működtetett Idősek Otthona rendkívül rossz állapotban van, ezek felújítása halasztást tovább nem tűrhet. Mindezek mellett további jelentős fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy komfortérzetünk tovább javuljon, valamint hogy a település a Sárközben betöltött központi szerepének magasabb szinten meg tudjon felelni. Decs-Szőlőhegy szerepének erősítése pedig településünk egyik kitörési pontja lehet a következő öt évben. Kiváló marketinggel a falusi turizmus-, borturizmus első számú célpontjává válhat. 2) Célok: a) A barátságos, biztonságos, szép nagyközség ideáljának további folyamatos közelítése. b) Minél több szolgáltatás helyben való elérhetőségének megteremtése, illetve ennek katalizálása. c) Az intézményhálózat folyamatos bővülésének elősegítése a közigazgatás, az oktatási-, egészségügyi- és szociális ellátás, valamint a sport- és szabadidős tevékenységek területén egyaránt. d) A települési vonzerő növelése a Decs-Szőlőhegy karakterének, lehetőségeinek kihasználásával, Sárközben betöltött szerepünk növelésével, a roma nemzetiségi gyökerek ápolásával, a meglévő kulturális programkínálat szélesítésével, aktív marketingtevékenységgel. e) Erősíteni Decs gazdasági alapját a helyi iparos-kézműves szakembergárdára, valamint a helyi kis- és közepes vállalkozásokra támaszkodva. f) Tovább segíteni Decs társadalmi- és kulturális életének folyamatos fejlődését, az összetartozás-érzés fenntartását és megerősítését, a hagyományos közösségi rendezvényekre alapozva. g) A történelmi egyházakkal való kapcsolattartás erősítése mindannyiunk közös érdeke. Valláserkölcsi közösségek építése személyes találkozások révén a leghatékonyabb ezért minden alkalmat meg kell ragadnunk. 3) Alapelvek:

7 7 a) A településfejlesztés fogalmát legtágabban értelmezve az önkormányzat legfőbb településfejlesztési feladata a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon történő biztosítása, illetve megszervezése. b) A humán közszolgáltatások területén alapvető feladat az oktatási-, nevelési-, kulturális-, közművelődési-, szociális- és egészségügyi intézményeink kiegyensúlyozott, színvonalas működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása. c) Lehetőleg minél többféle oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, szociális-, közigazgatási- és kereskedelmi szolgáltatás legyen helyben elérhető. d) A szociális ellátások terén fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a természetben nyújtott ellátások alkalmazása, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, valamint a szociális ellátással együtt a közfoglalkoztatási lehetőségek maximális kihasználása. e) A beszerzéseknél meghatározó alapelv a verseny átláthatósága és tisztasága. Előnyben részesítendők a nyílt közbeszerzések, a zártborítékos ajánlatkérések, és minden egyéb olyan eszköz, amely a versenyt erősíti, és a verseny tisztaságát garantálja. f) A fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életünket megkönnyítő, a mindennapi közérzetünket javító beruházásokat kell előnyben részesíteni. Így továbbra is fontos feladat a község közterületeink további szépítése, fejlesztése (terek, parkok) és a közlekedési infrastruktúra további fejlesztése (szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók, kerékpárutak.) g) A tárgyi fejlesztések mellett legalább olyan fontos a közösség fejlesztése, a Decs polgárai közötti összetartás erősítése, elsősorban a falusi rendezvények, a kulturális programok és a hagyományápolás eszközeivel. h) A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése, nemzetiségi hagyományaink megőrzése és ápolása érdekében biztosítani kell a szükséges forrásokat a települési rendezvényekhez és kulturális programokhoz, a roma nemzetiségi önkormányzat és a civil egyesületek támogatásához. 4) Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a következő öt évben: A szükséges fejlesztések közül azoknak kell elsőbbséget adni, amelyekhez külső forrást is sikerül bevonni (állami és európai uniós pályázati támogatások, településfejlesztési megállapodás, adományok stb.) EU-os költségvetési ciklusban a magyar forrásokat is ideértve milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére. (A számozás nem jelent fontossági sorrendet! A lakosság közérzetét javító beruházásokon keresztül jutunk el a nagyobb volumenű beruházásokig.) 1. Járdaépítési és felújítási program beindítása: közfoglalkoztatottak bevonásával, a szükséges anyag költség biztosítása mellett. 2. Útépítés, karbantartási program: Évente átlagosan 700 folyóméter, öt év alatt összesen 3500 folyóméter új szilárd burkolatú út megépítése.

8 8 Elsőbbséget élvez: az un. Bogyagödörtől a Szőlőhegyi utcáig tartó, jelenleg földburkolatú szakasz kiépítése, aszfaltozása. (tehermentesítő út) A település belterületi utjainak folyamatos karbantartása. Decs települést és Decs-Szőlőhegyet összekötő út megépítése. 3. Intézményfejlesztési program: Az óvoda energetikai fejlesztése: hőszigetelés, fűtés, világítás. A Polgármesteri Hivatal felújítása. A Faluház folyamatos fejlesztése, karbantartása. 4. Bíborvég Általános Iskola: Az önkormányzat fenntartása alól kikerült, azonban az önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie és erejéhez mérten támogatnia kell iskolánk működését. Továbbá szerves részét kell alkotnia településünk életében 5. Hátrányos helyzetű családok, valamint az újszülöttek támogatása: A szegénység elleni küzdelemnek az önkormányzat által alkotott jogszabályokban is tükröződnie kell, szegény sorsú embertársainkat magukra hagyni nem szabad. Az újszülött decsi polgárokat megfelelő módon kell juttatásban részesíteni. 6. Helyi Média: Az önkormányzatnak a lakossági kapcsolattartásra, a településen élők naprakész tájékoztatása érdekében helyi újságot, helyi TV-t, közmeghallgatást, illetve falugyűlést kell fenntartania és szerveznie. 7. Közlekedés: A Polgármesteri Hivatal mellett parkolók kialakítása. Gyalogátkelő létesítésének megvizsgálása az óvoda és az iskola előtt. 8. Településüzemeltetés színvonalának fejlesztése: Településüzemeltetési feladat saját ellátása elsősorban közfoglalkoztatás keretében (pl. közterület-gondozás, sporttelep gondozása, játszóterek és parkok karbantartása, hulladékgyűjtő edényzetek ürítése stb.) 9. Közvilágítás-fejlesztés: A település különböző pontjain és Decs Szőlőhegyen folyamatosan jelentkező igények kielégítése. 10. Csapadékvíz-elvezetés: Csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv elkészítése. Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, kiépítése. 11. Góman tanya fejlesztése: A szőlőhegyre vezető út mellett padok, asztalok, hulladékgyűjtők kihelyezése a szabadidő kulturált eltöltési lehetőségének megteremtése érdekében, a civilszervezetek bevonásával. Folytatni az itt megkezdett hasznos munkát. (Szociális földprogram, állattenyésztés, parkgondozás, madár megfigyelő állomás kiépítése, stb) 12. Parképítési program folytatása:

9 9 Közpark kialakítása és fejlesztése a Váci ltp mellett, műfüves pálya és játszótér kialakítása. A Templom tér (Szent Erzsébet tér) komplex fejlesztése az Egyházközséggel közösen. 13. Szépkorúak megbecsülése: Az előttünk járó generáció iránti tiszteletünk, hálánk kifejezésének egyik legszebb hagyományává vált az Idősek Napja. Az ifjabbak számára történő példamutatás szempontjából ez különösen fontos. 14. A jövő nemzedéke: Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a gyerekekre, fiatalokra! Növelni kell a faluhoz való kötődésüket, elköteleződésüket szép élményekkel, ismeretekkel. Közös programokra, versenyekre, vetélkedőkre, pályázatokra gondolok. A nemzetközi ifjúsági együttműködés, találkozó (testvér települések bevonása mellet) jelentős esemény, keresni fogunk EU-s támogatást ezek megvalósítására. 15. Sporttámogatás Sportegyesületnek működési támogatás biztosítása. Fejlesztések a sporttelepen (az öltözőépület felújítása, a pálya körüli kerítés felújítása, öntözőrendszer kiépítése. 16. Környezetvédelem: Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének kiterjesztése. A veszélyes hulladékgyűjtés rendszeressé tétele. 17. Közbiztonság: A rendőrség feladatának segítése, munkájuk támogatása. Hatékony polgárőrség létrehozásának kezdeményezése. 18. Egyházak: Valláserkölcsi közösségépítő szerepük támogatása. Együttműködés közös rendezvényeinken. 19. Hagyományápolás Hagyományos ünnepeink színvonalas megrendezése. Sárközi Lakodalom szerepének országos szintre emelése. Kiváló néptánc egyesületeink támogatása. Sárközi szőttes készítésének újraindítása. 20. A Gemenci Erdő Decs közigazgatási területén lévő vizeinek visszaszerzése: A horgászegyesülettel együttműködve reális célként tűzhető ki az un. rakodó és visszafolyó horgászhatósága. 21. Decs-Szőlőhegy által nyújtott lehetőségek kiaknázása: Az ott élő decsi lakosokkal közösen egyeztetve a település egyik kitörési pontja lehet a Szőlőhegy gazdasági lehetőségeinek hasznosítása.

10 10 2. Település-üzemeltetés 1) Jelenlegi helyzet: Decsen a településüzemeltetési feladatokat az Önkormányzat látja el. A következő öt évben kiemelt cél ennek fenntartása, lehetőleg közfoglalkoztatás keretében. A költségtakarékosság biztosítása ezt kívánja meg. (közterület-gondozás, sporttelep gondozása, játszóterek és parkok karbantartása, hulladékgyűjtő edényzetek ürítése). 2) Célok: a) A település normális napi életének folyamatos biztosítása minden évszakban. b) A lehető leggazdaságosabb, költségkímélő megoldások megtalálása. c) A település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése különös tekintettel a szolgáltatás minőségére. 3) A településüzemeltetési feladatok ellátásának tervezett módja: a) Az Önkormányzat által ellátandó feladatok: Feladat 1. Balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása, tuskóinak kifúrása 2. Buszmegállók takarítása és téli csúszásmentesítése 3. Csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek tisztítása 4. Járdák takarítása 5. Játszóterek üzemeltetése, karbantartása 6. Köztemető fenntartása 7. Közterek takarítása 8. Köztéri szemétgyűjtők ürítése 9. Közterületen tartandó ünnepi rendezvények előtt és utáni takarítás 10. Köztisztasági feladatok ellátása 11. Lakossági bejelentések fogadása 12. Önkormányzati bérlakások kezelése 13. Parlagfűirtás 14. Polgármesteri Hivatal épületeinek takarítási feladatai 15. Temetőüzemeltetés 16. Községi lobogózás ünnepekre 17. Illegális szemétlerakók felszámolása 18. Mezőőri szolgálat 19. Parkgondozás

11 11 b) Versenyeztetés alapján kötött szolgáltatói szerződések keretében ellátandó feladatok: Feladat 1. Állategészségügyi feladatok 2. Földutak karbantartása 3. Gyepmesteri szolgáltatás 4. Kommunális hulladékszállítás 5. Patkányok elleni védekezés 6. Szennyvíz-elvezetés- és kezelés 7. Szilárd burkolatú utak karbantartása 8. Téli síkosságmentesítés 3. Közszolgáltatások 1) Jelenlegi helyzet: A közművek jelentős része nem az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében van (pl. ivóvíz, gáz, elektromos áram), így az önkormányzatnak sok esetben csak közvetett befolyása van a közszolgáltatások minőségére. A szolgáltatások ára is - a legtöbb esetben törvény által szabályozott, tehát az önkormányzat hatáskörén kívül van. 2) Célok: a) Az új, korszerű szennyvíztisztító telep, valamint a felújított és bővített szennyvízcsatorna-hálózat minél magasabb színvonalú üzemeltetése. b) A csapadékvíz-elvezető rendszer számottevő fejlesztése a készülőben lévő csapadékvíz-elvezetési koncepcióterv alapján. c) A közvilágítás hiányosságainak pótlása, a hálózat folyamatos fejlesztése, korszerűsítése. d) A kommunális hulladékszállítás vajúdó problémáinak megoldása az új jogszabályi keretek között, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás által megszervezendő regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretén belül. e) A környezet védelme, az illegális szemétlerakások csökkentése a szelektív hulladékudvar megépítése valamint a veszélyeshulladék-gyűjtés rendszeressé tétele révén, együttműködve a környezetvédelem területén munkálkodó helyi civil szervezetekkel. f) A téli hóeltakarítás és síkosságmenetesítés magas színvonalú biztosítása úgy a főbb gyalogos, mint az autós útvonalokon. 3) Alapelvek: a) Minél alacsonyabb áron, minél magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása, illetve megszervezése a polgárok számára. (Amennyire a hatósági árak és a hatályos jogszabályok lehetővé teszik.) b) Minden lehetséges eszközzel képviselni a község polgárainak érdekeit a közszolgáltatók irányában.

12 12 4. Adópolitika 1) Jelenlegi helyzet: Decs Nagyközség Önkormányzatának alapfelfogása több ciklus óta folyamatosan az, hogy csak annyi helyi adót vessen ki, amennyi a község működtetéséhez, illetve a lépésről lépésre haladó normális fejlődéshez minimálisan szükséges. Új adók kivetése nem lehetséges, a lakosság teherbíró képessége a végéhez ért. Bár a gazdasági válság már elmúlt, és megtörtént az önkormányzati adósságkonszolidáció, az időközben bevezetett új önkormányzati törvény (Mötv.) és az államháztartási törvény egyértelműen azt az irányelvet követi, hogy az önkormányzatoknak maguknak kell előteremteniük a fejlesztéseikhez szükséges forrásokat, az állam csak a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását vállalja, de azt is csak a település fejlettségének, rászorultságának függvényében. 2) Célok: a) A társadalmi igazságosság megköveteli, hogy a közterhek viseléséből a közösség minden tagja kivegye a részét, ezért a cél egy olyan helyi adórendszer működtetése, amely a lehető legszélesebb réteget vonja be az adófizetésbe. b) Mivel Decs településen a kis- és közepes vállalkozások a jellemzők, továbbra is cél, hogy lehetőleg ne növeljük az állam által a vállalkozókra rótt terheket, s hatáskörünkön belül javítsuk versenyképességüket. Az iparűzési adó mértékét ezért a jövőben is kedvező szinten célszerű tartani, amellyel nemcsak a helyi vállalkozókat segítjük, hanem más illetékességi területen adózókat is ide tudunk vonzani. 3) Alapelvek: a) Az adóbevételek ésszerű, célszerű, takarékos és átlátható felhasználásával növelni az adózási morált. b) Folyamatosan nagy figyelmet kell fordítani az adók szabályszerű kivetésére, beszedésére, behajtására, az adót meg nem fizetők bírságolására, az adókintlévőség csökkentésére. c) A szociálisan nehéz helyzetben lévőket nem az adórendszeren, hanem a szociális rendszeren keresztül kell segíteni. 5. Pénzügyi egyensúly 1) Jelenlegi helyzet: Az első, majd a második körös állami adósságkonszolidációnak köszönhetően (135 millió forint hiányt vállalt át az állam) Decs Önkormányzatának kintlévősége jelenleg csak kölcsönadott pénzeszköz formájában mutatkozik eft. 2) Célok: a) Úgy fejleszteni a települést, hogy folyamatosan fenntartsuk és megőrizzük pénzügyi

13 13 stabilitását. b) Hitelt alapvetően csak olyan fejlesztésekhez felvenni, amelyek megvalósításához más külső forrást is sikerül biztosítani (állami vagy európai uniós pályázati támogatás, településfejlesztési szerződés stb.). c) A folyószámlahitel amennyiben szükséges - kizárólag az évközi likviditási egyensúly kezelésére szolgáljon. 3) Alapelvek: a) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlynak fenntartása érdekében az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások árában (szemétszállítás, közétkeztetés, szennyvíztisztítás, bérleti díjak, kulturális szolgáltatások stb.) meg kell jelenniük a tényleges költségeknek. b) Az adott szolgáltatás árát mindig az azt igénybe vevő fizesse meg, ne a lakosság egésze. c) A szociálisan rászorulókat az önkormányzat az adott szolgáltatás tényleges költségének részbeni átvállalásával támogassa. 6. Befektetések támogatása 1) Jelenlegi helyzet: A települési önkormányzatok hatósági jogköre a befektetések ösztönzése szempontjából erősen behatárolt, a befektetők viselkedését az önkormányzat inkább közvetett módon képes befolyásolni. 2) Célok: a) A meglévő vállalkozások bővülési lehetőségeinek biztosítása, minél több új vállalkozás ide vonzása a településfejlesztési célok világos, közérthető megfogalmazása, a vonzó és stabil jogi- és szabályozási környezet biztosítása, a lehetőségekhez mérten gyors és hatékony adminisztráció, ügyintézés és engedélyezés révén. b) Olyan befektetéseket támogatni, engedélyezni, idevonzani, amelyek munkahelyeket teremtenek, növelik az adóbevételeket és az egyéb bevételeket, de nem veszélyeztetik az itt élők egészségét és a természeti környezetet, valamint a páratlan értékű Sárközi tájat. 3) Alapelvek: a) A befektetési ajánlatok mérlegelésénél a pillanatnyi érdekek mellett mindig érvényesíteni kell a hosszú távú szempontokat is. b) A befektetési ügyekben egyedi döntéseket kell hozni, a döntéseket pedig konkrét megállapodásban vagy a településrendezési tervben kell rögzíteni. c) A gazdaságossági szempontokkal együtt a környezetvédelmi és az egyéb emberi-társadalmi szempontokat is mindig mérlegelni és érvényesíteni kell.

14 14 7. Munkahelyteremtés 1) Jelenlegi helyzet: Decsen a rendszerváltást követően folyamatosan csökkent a helyben lévő munkahelyek száma. A végleg bezárt a Sárközi Népi Iparművészeti szövetkezet. A KSH évi népszámlálásról szóló anyag a foglalkoztatás tekintetében sajnos nem tartalmaz ilyenféle adatokat. (a helyben foglalkoztatott lakosok számát sajnos nem tudjuk.) Annyit azonban biztosan állíthatunk, hogy a decsi vállalkozások jelentős munkaadók, tehát közérdek, hogy a helyi vállalkozások jól működjenek. 2) Célok: a) Továbbra is minél több decsi polgár helyben találjon munkát. b) A helyi polgárok számára jó megélhetést jelentő, egyben környezetbarát munkahelyek fenntartása, ezek számának növelése. 3) Alapelvek: a) Az új munkahelyek létrejöttét elsősorban a helyi kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítésével kívánjuk szolgálni, a vállalkozásbarát adópolitika segítségével, az iparűzési adó kedvező szinten tartásával, az önkormányzati megrendeléseknél a nyílt és tisztességes verseny biztosításával, a helyi vállalkozásoktól való ajánlatkérésekkel. b) Munkahelyteremtő beruházások/pályázatok támogatása. 8. Ingatlangazdálkodás 1) Jelenlegi helyzet: Az ingatlan-tulajdon hasznosításának átgondolása, jobban szem előtt tartva a település lakosságának érdekeit. A közvagyon szent, elherdálása vagy gondatlan hasznosítása károsítja az egész közösséget. (pl.: önkormányzati földek áron aluli bérbeadása.) 2) Célok: a) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal úgy kell gazdálkodni, hogy azok a lehető legésszerűbben szolgálják az önkormányzati feladatok ellátását, a község polgárai életminőségének minél magasabb szintre emelését. b) A szükséges közszolgáltatások (közmű-infrastruktúra, közúthálózat, alapvető közintézmények) számára megfelelő helyszínek álljanak rendelkezésre. 3) Alapelvek: a) Az ésszerű ingatlangazdálkodás érdekében a forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanok bizonyos része (amelyekre hosszú távon nincs szüksége az önkormányzatnak) a vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon értékesíthető (pl.

15 15 önkormányzati lakások egy része, önállóan hasznosíthatatlan töredékterületek stb.). Az ilyen ingatlaneladásból származó bevételeket lehetőleg olyan stratégiai ingatlanok megvásárlására kell fordítani, amelyekre viszont szükség van a jövőben. b) Az önkormányzat saját feladatainak ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanok a vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon bérbe adhatók. A bérbe adásnál mérlegelni kell, hogy az önkormányzat érdekeit a határozott vagy a határozatlan idejű szerződés szolgálja jobban, ill. hogy az ingatlan felújításához szükséges forrásokat milyen konstrukcióban lehet az önkormányzat szempontjából legkedvezőbb módon biztosítani. c) Bizonyos fejlesztésekhez (pl. útnyitás, útszélesítés, parkolóhely-kialakítás stb.) szükség lehet ingatlanok vásárlására. Az ezekhez szükséges fedezetet a költségvetésben folyamatosan biztosítani kell. d) A meglévő ingatlanok hasznosításakor elsőbbséget kell adni a térségi szerepkör erősítését jelentő közintézmények és egyéb közhasznú szolgáltatások befogadásának, de mindig szem előtt tartva a közvetlen gazdasági szempontokat is. Zárszó Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a település infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa Decs polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a település polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az egyházi és önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Az önkormányzat törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe terelje, minden itt élő, itt dolgozó vagy ide látogató ember közös java érdekében. Melléklet: Fejlesztési koncepciók Decs, február 9. Antal Zsolt polgármester

16 16 MELLÉKLET Előszó: A időszakra vonatkozó pénzügyi támogatások nagysága már ismert milliárd forint Ebből 8000 milliárd uniós forrás és 4000 milliárd hazai támogatás), azonban a pályázati kiírások várható időpontja április-május hónapokban fog jelentkezni. Ekkor lehet konkrét pályázatokon való részvételről közösen dönteni. Ebből adódóan csak a járási, megyei pénzelosztások helyzetéről, illetve az általam megjelölt és prioritásként kezelt beruházási projektekről tudok tájékoztatást adni. Továbbá ismertetem a Tisztelt Képviselő-testülettel Horváth István településünk országgyűlési képviselőjének megküldött, évre vonatkozó fejlesztési elképzeléseimet. Pályázatok: 1. Mindenekelőtt tájékoztatom a testületet, hogy a KEOP /N/ számú pályázatot az Irányító Hatóság Vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. (faluház, hivatal napelemekkel történő fejlesztése) 2. Sárközi Iparművészeti Szövetkezet/Ház felújítása, népművészeti szőttesek gyártása, mindezt egy oktató és munkahelyteremtő program keretében. (kb.366 millió forint+ ÁFA) E beruházás megvalósításában együttműködést kíván kötni Decs Nagyközség Önkormányzatával a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület. Továbbá Báta Község Önkormányzata a Sárközi Népviselet varrása mellett együttgondolkodás és munkavégzés lehetőségét ajánlotta fel. 3. Szociális Földprogram: tanyaprogram, mezőgazdaság- és munkahelyteremtés. 4. Óvoda (energetikai) felújítása. 5. Polgármesteri Hivatal felújítása. 6. Műfüves pálya megvalósítása a Váci M. ltp. szomszédságában lelátókkal, s megvilágítással. 7. Belterületi csapadékvíz-elvezetés, utak, járdák karbantartása. 8. Decs települést és a Szőlőhegyet összekötő út 7m szélességben történő megépítése. 9. A Futballpálya területén un. Sárköz-park kialakítása. (2006-os elképzelések között már szerepelt) 10. Biogáz üzem létrehozása február 12. napján 15-kor (csütörtök) kezdődnek a megvalósítás elindításához szükséges konkrét tárgyalások. 11. Tandem Mérnökiroda Kft. koordinálása mellett un. EUROVELO kerékpárút kiépítése a Duna vonala mentén, a települések így Decs érintésével, azon keresztül. 12. LIMES program: Az egykori Római Birodalom határvonalán (Magyarország esetében a Duna mentén) közvetlen Brüsszeli támogatás pályázása. A résztvevő települések Deccsel együtt sikeres pályázat esetén 100 milliós nagyságrendű támogatásban részesülhetnek.

17 Az un. Ivanizs- féle ház felújítása: A fokozottan műemlékvédelem alatt álló épület Decs Déli bejárójánál felújított állapotban méltán mutatná be a Sárközi épületek múltját. 14. Naperőmű létesítése: Decsi Naperőmű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása Decs Nagyközség Önkormányzata és további jogi személyek alapításával egyetemben. Antal Zsolt polgármester

Gazdasági Programja től 2019-ig terjedő időszakra

Gazdasági Programja től 2019-ig terjedő időszakra Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Gazdasági Programja 2015-től 2019-ig terjedő időszakra készült Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban szabályozottak alapján.

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2016.április 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2016.április 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2016.április 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 71/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása

Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása Az előterjesztés száma: 210/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA [Elfogadva a 174/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozattal]

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA [Elfogadva a 174/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozattal] Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. [Elfogadva a 174/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozattal] 2015. SZEPTEMBERI ÜTEMEZÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2016 szeptemberében [Elfogadva

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata P olgármesterétől 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat.hu

Ötvöskónyi Község Önkormányzata P olgármesterétől 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat.hu Ötvöskónyi Község Önkormányzata P olgármesterétől 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 11.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Az előterjesztés száma: 67/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 70/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18:00 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet módosítása

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. december 10- i, illetve a Képviselő-testület 2013. december 17. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja melléklet a 13/2015.(II. 3.) képviselő-testületi határozathoz Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/63-1/2011/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A képviselői alap felhasználásáról

Részletesebben