Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 36/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének február 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: dr. Horváth Mónika aljegyző Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Humán Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat a felelős. A Mötv (5) bekezdése szerint a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. (1) bekezdése alapján a gazdasági programot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé és a program elkészítéséhez javaslatot kér a képviselő-testület tagjaitól, valamint a bizottságoktól. Az elkészült gazdasági program kiosztásra került február 9-én a Humán Bizottságnak, február 10-én a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságnak. Fentiekre figyelemmel javasolom a tisztelt képviselő-testületnek a nagyközség évre vonatkozó gazdasági programjának, fejlesztési tervének megvitatását és elfogadását. Decs, február 18. Antal Zsolt polgármester

2 2 Határozati javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (II.25.) határozata Decs Nagyközség Önkormányzata évre vonatkozó gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Decs nagyközség évre vonatkozó gazdasági programját, fejlesztési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal - elfogadja. Határidő: Folyamatos Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Irattár

3 3 (tervezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (KÖZÉPPONTBAN: A MUNKAHELYTEREMTÉS) (Készítette: Antal Zsolt polgármester) (Elfogadva a határozattal) Decs, február 9.

4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Településfejlesztés 2. Település-üzemeltetés 3. Közszolgáltatások 4. Adópolitika 5. Pénzügyi egyensúly 6. Befektetés-támogatás 7. Munkahelyteremtés 8. Ingatlangazdálkodás Zárszó

5 5 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő: (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. (4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára ( ), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény fenti előírásai alapján, építve a korábbi Képviselő-testület által elfogadott: es gazdasági programra, valamint a Képviselő-testület korábbi Településfejlesztési Koncepciójára, az alábbi ötéves gazdasági programot fogadja el. 1. Településfejlesztés 1) Jelenlegi helyzet: Decs Nagyközség Szekszárd (megyeszékhely) és Bátaszék város között helyezkedik el, a Sárköz települései közül a legnagyobb, mint annak fővárosa, legalább is lakosságszám alapján. A városi rang bár lakosságának száma indokolhatná a szigorított jogszabályi előírások miatt, egyelőre távoli célként fogalmazódhat meg. Településünk intézményrendszere fejlett, az oktatási-, egészségügyi-, szociális- és egyéb szolgáltatások széles skáláját kínálja Decs Nagyközség polgárainak. A nagyközség infrastruktúrája sokat fejlődött a rendszerváltozás óta eltelt két és fél évtizedben. A közműhálózatok közül az ivóvízhálózatba-, gázhálózatba-, illetve a szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött háztartások száma kb. 90 %-os. A folyamatban lévő szennyvíztelep- és részben a csatornahálózat-felújítási munkálatok után ezek a számok jelentősen tovább javulhatnak majd. Jelentősebb elmaradás csak a csapadékvíz-elvezetés területén van, ezért a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni a felszíni vízelvezetésre.

6 6 Településünk közúthálózata is sokat fejlődött az elmúlt két évtizedben: a 2000-es évek első felében elvégzett nagy volumenű, szinte erőn felüli áldozattal járó útépítéseknek köszönhetően a belterületi szilárd burkolatú utak aránya ma már 95%. Az elmúlt években új járdákkal és parkolókkal, és játszóterekkel gazdagodott a település, javultak a gyalogos közlekedés feltételei, rendezettebb és biztonságosabb lett az autós közlekedés, előre léptünk a közterületek nagyobb tisztasága irányában. Hiányként fogalmazható meg aszfaltos és műfüves sportpályák kiépítése, a játszóterek egyeletlen eloszlása. Sikerült előrelépni önkormányzati intézményépületeink felújításában is. A Civilszervezetek Háza (Faluház) felújításával egy kívül-belül szép, modern felszereltségű, kulturált közösségi házunk lett. A most elnyert energetikai fejlesztéssel, pedig elindultunk a modernizáció felé. Viszont semmit sem ér az egész, ha a település lakossága a meglévő kapacitás kevés hányadát használja ki. Éreznünk kell, hogy a miénk, s ki is kell a Faluház nyújtotta lehetőségeket használni. Az Óvoda felújítása is megkezdődött, azonban itt még komoly teendői vannak a Képviselő-testületnek. A Polgármesteri Hivatal, az Orvosi Rendelő, az Idősek Klubja, valamint a SZOCEG Kft. által működtetett Idősek Otthona rendkívül rossz állapotban van, ezek felújítása halasztást tovább nem tűrhet. Mindezek mellett további jelentős fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy komfortérzetünk tovább javuljon, valamint hogy a település a Sárközben betöltött központi szerepének magasabb szinten meg tudjon felelni. Decs-Szőlőhegy szerepének erősítése pedig településünk egyik kitörési pontja lehet a következő öt évben. Kiváló marketinggel a falusi turizmus-, borturizmus első számú célpontjává válhat. 2) Célok: a) A barátságos, biztonságos, szép nagyközség ideáljának további folyamatos közelítése. b) Minél több szolgáltatás helyben való elérhetőségének megteremtése, illetve ennek katalizálása. c) Az intézményhálózat folyamatos bővülésének elősegítése a közigazgatás, az oktatási-, egészségügyi- és szociális ellátás, valamint a sport- és szabadidős tevékenységek területén egyaránt. d) A települési vonzerő növelése a Decs-Szőlőhegy karakterének, lehetőségeinek kihasználásával, Sárközben betöltött szerepünk növelésével, a roma nemzetiségi gyökerek ápolásával, a meglévő kulturális programkínálat szélesítésével, aktív marketingtevékenységgel. e) Erősíteni Decs gazdasági alapját a helyi iparos-kézműves szakembergárdára, valamint a helyi kis- és közepes vállalkozásokra támaszkodva. f) Tovább segíteni Decs társadalmi- és kulturális életének folyamatos fejlődését, az összetartozás-érzés fenntartását és megerősítését, a hagyományos közösségi rendezvényekre alapozva. g) A történelmi egyházakkal való kapcsolattartás erősítése mindannyiunk közös érdeke. Valláserkölcsi közösségek építése személyes találkozások révén a leghatékonyabb ezért minden alkalmat meg kell ragadnunk. 3) Alapelvek:

7 7 a) A településfejlesztés fogalmát legtágabban értelmezve az önkormányzat legfőbb településfejlesztési feladata a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon történő biztosítása, illetve megszervezése. b) A humán közszolgáltatások területén alapvető feladat az oktatási-, nevelési-, kulturális-, közművelődési-, szociális- és egészségügyi intézményeink kiegyensúlyozott, színvonalas működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása. c) Lehetőleg minél többféle oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, szociális-, közigazgatási- és kereskedelmi szolgáltatás legyen helyben elérhető. d) A szociális ellátások terén fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a természetben nyújtott ellátások alkalmazása, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, valamint a szociális ellátással együtt a közfoglalkoztatási lehetőségek maximális kihasználása. e) A beszerzéseknél meghatározó alapelv a verseny átláthatósága és tisztasága. Előnyben részesítendők a nyílt közbeszerzések, a zártborítékos ajánlatkérések, és minden egyéb olyan eszköz, amely a versenyt erősíti, és a verseny tisztaságát garantálja. f) A fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életünket megkönnyítő, a mindennapi közérzetünket javító beruházásokat kell előnyben részesíteni. Így továbbra is fontos feladat a község közterületeink további szépítése, fejlesztése (terek, parkok) és a közlekedési infrastruktúra további fejlesztése (szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók, kerékpárutak.) g) A tárgyi fejlesztések mellett legalább olyan fontos a közösség fejlesztése, a Decs polgárai közötti összetartás erősítése, elsősorban a falusi rendezvények, a kulturális programok és a hagyományápolás eszközeivel. h) A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése, nemzetiségi hagyományaink megőrzése és ápolása érdekében biztosítani kell a szükséges forrásokat a települési rendezvényekhez és kulturális programokhoz, a roma nemzetiségi önkormányzat és a civil egyesületek támogatásához. 4) Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a következő öt évben: A szükséges fejlesztések közül azoknak kell elsőbbséget adni, amelyekhez külső forrást is sikerül bevonni (állami és európai uniós pályázati támogatások, településfejlesztési megállapodás, adományok stb.) EU-os költségvetési ciklusban a magyar forrásokat is ideértve milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére. (A számozás nem jelent fontossági sorrendet! A lakosság közérzetét javító beruházásokon keresztül jutunk el a nagyobb volumenű beruházásokig.) 1. Járdaépítési és felújítási program beindítása: közfoglalkoztatottak bevonásával, a szükséges anyag költség biztosítása mellett. 2. Útépítés, karbantartási program: Évente átlagosan 700 folyóméter, öt év alatt összesen 3500 folyóméter új szilárd burkolatú út megépítése.

8 8 Elsőbbséget élvez: az un. Bogyagödörtől a Szőlőhegyi utcáig tartó, jelenleg földburkolatú szakasz kiépítése, aszfaltozása. (tehermentesítő út) A település belterületi utjainak folyamatos karbantartása. Decs települést és Decs-Szőlőhegyet összekötő út megépítése. 3. Intézményfejlesztési program: Az óvoda energetikai fejlesztése: hőszigetelés, fűtés, világítás. A Polgármesteri Hivatal felújítása. A Faluház folyamatos fejlesztése, karbantartása. 4. Bíborvég Általános Iskola: Az önkormányzat fenntartása alól kikerült, azonban az önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie és erejéhez mérten támogatnia kell iskolánk működését. Továbbá szerves részét kell alkotnia településünk életében 5. Hátrányos helyzetű családok, valamint az újszülöttek támogatása: A szegénység elleni küzdelemnek az önkormányzat által alkotott jogszabályokban is tükröződnie kell, szegény sorsú embertársainkat magukra hagyni nem szabad. Az újszülött decsi polgárokat megfelelő módon kell juttatásban részesíteni. 6. Helyi Média: Az önkormányzatnak a lakossági kapcsolattartásra, a településen élők naprakész tájékoztatása érdekében helyi újságot, helyi TV-t, közmeghallgatást, illetve falugyűlést kell fenntartania és szerveznie. 7. Közlekedés: A Polgármesteri Hivatal mellett parkolók kialakítása. Gyalogátkelő létesítésének megvizsgálása az óvoda és az iskola előtt. 8. Településüzemeltetés színvonalának fejlesztése: Településüzemeltetési feladat saját ellátása elsősorban közfoglalkoztatás keretében (pl. közterület-gondozás, sporttelep gondozása, játszóterek és parkok karbantartása, hulladékgyűjtő edényzetek ürítése stb.) 9. Közvilágítás-fejlesztés: A település különböző pontjain és Decs Szőlőhegyen folyamatosan jelentkező igények kielégítése. 10. Csapadékvíz-elvezetés: Csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv elkészítése. Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, kiépítése. 11. Góman tanya fejlesztése: A szőlőhegyre vezető út mellett padok, asztalok, hulladékgyűjtők kihelyezése a szabadidő kulturált eltöltési lehetőségének megteremtése érdekében, a civilszervezetek bevonásával. Folytatni az itt megkezdett hasznos munkát. (Szociális földprogram, állattenyésztés, parkgondozás, madár megfigyelő állomás kiépítése, stb) 12. Parképítési program folytatása:

9 9 Közpark kialakítása és fejlesztése a Váci ltp mellett, műfüves pálya és játszótér kialakítása. A Templom tér (Szent Erzsébet tér) komplex fejlesztése az Egyházközséggel közösen. 13. Szépkorúak megbecsülése: Az előttünk járó generáció iránti tiszteletünk, hálánk kifejezésének egyik legszebb hagyományává vált az Idősek Napja. Az ifjabbak számára történő példamutatás szempontjából ez különösen fontos. 14. A jövő nemzedéke: Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a gyerekekre, fiatalokra! Növelni kell a faluhoz való kötődésüket, elköteleződésüket szép élményekkel, ismeretekkel. Közös programokra, versenyekre, vetélkedőkre, pályázatokra gondolok. A nemzetközi ifjúsági együttműködés, találkozó (testvér települések bevonása mellet) jelentős esemény, keresni fogunk EU-s támogatást ezek megvalósítására. 15. Sporttámogatás Sportegyesületnek működési támogatás biztosítása. Fejlesztések a sporttelepen (az öltözőépület felújítása, a pálya körüli kerítés felújítása, öntözőrendszer kiépítése. 16. Környezetvédelem: Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének kiterjesztése. A veszélyes hulladékgyűjtés rendszeressé tétele. 17. Közbiztonság: A rendőrség feladatának segítése, munkájuk támogatása. Hatékony polgárőrség létrehozásának kezdeményezése. 18. Egyházak: Valláserkölcsi közösségépítő szerepük támogatása. Együttműködés közös rendezvényeinken. 19. Hagyományápolás Hagyományos ünnepeink színvonalas megrendezése. Sárközi Lakodalom szerepének országos szintre emelése. Kiváló néptánc egyesületeink támogatása. Sárközi szőttes készítésének újraindítása. 20. A Gemenci Erdő Decs közigazgatási területén lévő vizeinek visszaszerzése: A horgászegyesülettel együttműködve reális célként tűzhető ki az un. rakodó és visszafolyó horgászhatósága. 21. Decs-Szőlőhegy által nyújtott lehetőségek kiaknázása: Az ott élő decsi lakosokkal közösen egyeztetve a település egyik kitörési pontja lehet a Szőlőhegy gazdasági lehetőségeinek hasznosítása.

10 10 2. Település-üzemeltetés 1) Jelenlegi helyzet: Decsen a településüzemeltetési feladatokat az Önkormányzat látja el. A következő öt évben kiemelt cél ennek fenntartása, lehetőleg közfoglalkoztatás keretében. A költségtakarékosság biztosítása ezt kívánja meg. (közterület-gondozás, sporttelep gondozása, játszóterek és parkok karbantartása, hulladékgyűjtő edényzetek ürítése). 2) Célok: a) A település normális napi életének folyamatos biztosítása minden évszakban. b) A lehető leggazdaságosabb, költségkímélő megoldások megtalálása. c) A település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése különös tekintettel a szolgáltatás minőségére. 3) A településüzemeltetési feladatok ellátásának tervezett módja: a) Az Önkormányzat által ellátandó feladatok: Feladat 1. Balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása, tuskóinak kifúrása 2. Buszmegállók takarítása és téli csúszásmentesítése 3. Csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek tisztítása 4. Járdák takarítása 5. Játszóterek üzemeltetése, karbantartása 6. Köztemető fenntartása 7. Közterek takarítása 8. Köztéri szemétgyűjtők ürítése 9. Közterületen tartandó ünnepi rendezvények előtt és utáni takarítás 10. Köztisztasági feladatok ellátása 11. Lakossági bejelentések fogadása 12. Önkormányzati bérlakások kezelése 13. Parlagfűirtás 14. Polgármesteri Hivatal épületeinek takarítási feladatai 15. Temetőüzemeltetés 16. Községi lobogózás ünnepekre 17. Illegális szemétlerakók felszámolása 18. Mezőőri szolgálat 19. Parkgondozás

11 11 b) Versenyeztetés alapján kötött szolgáltatói szerződések keretében ellátandó feladatok: Feladat 1. Állategészségügyi feladatok 2. Földutak karbantartása 3. Gyepmesteri szolgáltatás 4. Kommunális hulladékszállítás 5. Patkányok elleni védekezés 6. Szennyvíz-elvezetés- és kezelés 7. Szilárd burkolatú utak karbantartása 8. Téli síkosságmentesítés 3. Közszolgáltatások 1) Jelenlegi helyzet: A közművek jelentős része nem az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében van (pl. ivóvíz, gáz, elektromos áram), így az önkormányzatnak sok esetben csak közvetett befolyása van a közszolgáltatások minőségére. A szolgáltatások ára is - a legtöbb esetben törvény által szabályozott, tehát az önkormányzat hatáskörén kívül van. 2) Célok: a) Az új, korszerű szennyvíztisztító telep, valamint a felújított és bővített szennyvízcsatorna-hálózat minél magasabb színvonalú üzemeltetése. b) A csapadékvíz-elvezető rendszer számottevő fejlesztése a készülőben lévő csapadékvíz-elvezetési koncepcióterv alapján. c) A közvilágítás hiányosságainak pótlása, a hálózat folyamatos fejlesztése, korszerűsítése. d) A kommunális hulladékszállítás vajúdó problémáinak megoldása az új jogszabályi keretek között, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás által megszervezendő regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretén belül. e) A környezet védelme, az illegális szemétlerakások csökkentése a szelektív hulladékudvar megépítése valamint a veszélyeshulladék-gyűjtés rendszeressé tétele révén, együttműködve a környezetvédelem területén munkálkodó helyi civil szervezetekkel. f) A téli hóeltakarítás és síkosságmenetesítés magas színvonalú biztosítása úgy a főbb gyalogos, mint az autós útvonalokon. 3) Alapelvek: a) Minél alacsonyabb áron, minél magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása, illetve megszervezése a polgárok számára. (Amennyire a hatósági árak és a hatályos jogszabályok lehetővé teszik.) b) Minden lehetséges eszközzel képviselni a község polgárainak érdekeit a közszolgáltatók irányában.

12 12 4. Adópolitika 1) Jelenlegi helyzet: Decs Nagyközség Önkormányzatának alapfelfogása több ciklus óta folyamatosan az, hogy csak annyi helyi adót vessen ki, amennyi a község működtetéséhez, illetve a lépésről lépésre haladó normális fejlődéshez minimálisan szükséges. Új adók kivetése nem lehetséges, a lakosság teherbíró képessége a végéhez ért. Bár a gazdasági válság már elmúlt, és megtörtént az önkormányzati adósságkonszolidáció, az időközben bevezetett új önkormányzati törvény (Mötv.) és az államháztartási törvény egyértelműen azt az irányelvet követi, hogy az önkormányzatoknak maguknak kell előteremteniük a fejlesztéseikhez szükséges forrásokat, az állam csak a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását vállalja, de azt is csak a település fejlettségének, rászorultságának függvényében. 2) Célok: a) A társadalmi igazságosság megköveteli, hogy a közterhek viseléséből a közösség minden tagja kivegye a részét, ezért a cél egy olyan helyi adórendszer működtetése, amely a lehető legszélesebb réteget vonja be az adófizetésbe. b) Mivel Decs településen a kis- és közepes vállalkozások a jellemzők, továbbra is cél, hogy lehetőleg ne növeljük az állam által a vállalkozókra rótt terheket, s hatáskörünkön belül javítsuk versenyképességüket. Az iparűzési adó mértékét ezért a jövőben is kedvező szinten célszerű tartani, amellyel nemcsak a helyi vállalkozókat segítjük, hanem más illetékességi területen adózókat is ide tudunk vonzani. 3) Alapelvek: a) Az adóbevételek ésszerű, célszerű, takarékos és átlátható felhasználásával növelni az adózási morált. b) Folyamatosan nagy figyelmet kell fordítani az adók szabályszerű kivetésére, beszedésére, behajtására, az adót meg nem fizetők bírságolására, az adókintlévőség csökkentésére. c) A szociálisan nehéz helyzetben lévőket nem az adórendszeren, hanem a szociális rendszeren keresztül kell segíteni. 5. Pénzügyi egyensúly 1) Jelenlegi helyzet: Az első, majd a második körös állami adósságkonszolidációnak köszönhetően (135 millió forint hiányt vállalt át az állam) Decs Önkormányzatának kintlévősége jelenleg csak kölcsönadott pénzeszköz formájában mutatkozik eft. 2) Célok: a) Úgy fejleszteni a települést, hogy folyamatosan fenntartsuk és megőrizzük pénzügyi

13 13 stabilitását. b) Hitelt alapvetően csak olyan fejlesztésekhez felvenni, amelyek megvalósításához más külső forrást is sikerül biztosítani (állami vagy európai uniós pályázati támogatás, településfejlesztési szerződés stb.). c) A folyószámlahitel amennyiben szükséges - kizárólag az évközi likviditási egyensúly kezelésére szolgáljon. 3) Alapelvek: a) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlynak fenntartása érdekében az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások árában (szemétszállítás, közétkeztetés, szennyvíztisztítás, bérleti díjak, kulturális szolgáltatások stb.) meg kell jelenniük a tényleges költségeknek. b) Az adott szolgáltatás árát mindig az azt igénybe vevő fizesse meg, ne a lakosság egésze. c) A szociálisan rászorulókat az önkormányzat az adott szolgáltatás tényleges költségének részbeni átvállalásával támogassa. 6. Befektetések támogatása 1) Jelenlegi helyzet: A települési önkormányzatok hatósági jogköre a befektetések ösztönzése szempontjából erősen behatárolt, a befektetők viselkedését az önkormányzat inkább közvetett módon képes befolyásolni. 2) Célok: a) A meglévő vállalkozások bővülési lehetőségeinek biztosítása, minél több új vállalkozás ide vonzása a településfejlesztési célok világos, közérthető megfogalmazása, a vonzó és stabil jogi- és szabályozási környezet biztosítása, a lehetőségekhez mérten gyors és hatékony adminisztráció, ügyintézés és engedélyezés révén. b) Olyan befektetéseket támogatni, engedélyezni, idevonzani, amelyek munkahelyeket teremtenek, növelik az adóbevételeket és az egyéb bevételeket, de nem veszélyeztetik az itt élők egészségét és a természeti környezetet, valamint a páratlan értékű Sárközi tájat. 3) Alapelvek: a) A befektetési ajánlatok mérlegelésénél a pillanatnyi érdekek mellett mindig érvényesíteni kell a hosszú távú szempontokat is. b) A befektetési ügyekben egyedi döntéseket kell hozni, a döntéseket pedig konkrét megállapodásban vagy a településrendezési tervben kell rögzíteni. c) A gazdaságossági szempontokkal együtt a környezetvédelmi és az egyéb emberi-társadalmi szempontokat is mindig mérlegelni és érvényesíteni kell.

14 14 7. Munkahelyteremtés 1) Jelenlegi helyzet: Decsen a rendszerváltást követően folyamatosan csökkent a helyben lévő munkahelyek száma. A végleg bezárt a Sárközi Népi Iparművészeti szövetkezet. A KSH évi népszámlálásról szóló anyag a foglalkoztatás tekintetében sajnos nem tartalmaz ilyenféle adatokat. (a helyben foglalkoztatott lakosok számát sajnos nem tudjuk.) Annyit azonban biztosan állíthatunk, hogy a decsi vállalkozások jelentős munkaadók, tehát közérdek, hogy a helyi vállalkozások jól működjenek. 2) Célok: a) Továbbra is minél több decsi polgár helyben találjon munkát. b) A helyi polgárok számára jó megélhetést jelentő, egyben környezetbarát munkahelyek fenntartása, ezek számának növelése. 3) Alapelvek: a) Az új munkahelyek létrejöttét elsősorban a helyi kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítésével kívánjuk szolgálni, a vállalkozásbarát adópolitika segítségével, az iparűzési adó kedvező szinten tartásával, az önkormányzati megrendeléseknél a nyílt és tisztességes verseny biztosításával, a helyi vállalkozásoktól való ajánlatkérésekkel. b) Munkahelyteremtő beruházások/pályázatok támogatása. 8. Ingatlangazdálkodás 1) Jelenlegi helyzet: Az ingatlan-tulajdon hasznosításának átgondolása, jobban szem előtt tartva a település lakosságának érdekeit. A közvagyon szent, elherdálása vagy gondatlan hasznosítása károsítja az egész közösséget. (pl.: önkormányzati földek áron aluli bérbeadása.) 2) Célok: a) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal úgy kell gazdálkodni, hogy azok a lehető legésszerűbben szolgálják az önkormányzati feladatok ellátását, a község polgárai életminőségének minél magasabb szintre emelését. b) A szükséges közszolgáltatások (közmű-infrastruktúra, közúthálózat, alapvető közintézmények) számára megfelelő helyszínek álljanak rendelkezésre. 3) Alapelvek: a) Az ésszerű ingatlangazdálkodás érdekében a forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanok bizonyos része (amelyekre hosszú távon nincs szüksége az önkormányzatnak) a vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon értékesíthető (pl.

15 15 önkormányzati lakások egy része, önállóan hasznosíthatatlan töredékterületek stb.). Az ilyen ingatlaneladásból származó bevételeket lehetőleg olyan stratégiai ingatlanok megvásárlására kell fordítani, amelyekre viszont szükség van a jövőben. b) Az önkormányzat saját feladatainak ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanok a vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon bérbe adhatók. A bérbe adásnál mérlegelni kell, hogy az önkormányzat érdekeit a határozott vagy a határozatlan idejű szerződés szolgálja jobban, ill. hogy az ingatlan felújításához szükséges forrásokat milyen konstrukcióban lehet az önkormányzat szempontjából legkedvezőbb módon biztosítani. c) Bizonyos fejlesztésekhez (pl. útnyitás, útszélesítés, parkolóhely-kialakítás stb.) szükség lehet ingatlanok vásárlására. Az ezekhez szükséges fedezetet a költségvetésben folyamatosan biztosítani kell. d) A meglévő ingatlanok hasznosításakor elsőbbséget kell adni a térségi szerepkör erősítését jelentő közintézmények és egyéb közhasznú szolgáltatások befogadásának, de mindig szem előtt tartva a közvetlen gazdasági szempontokat is. Zárszó Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a település infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa Decs polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a település polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az egyházi és önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Az önkormányzat törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe terelje, minden itt élő, itt dolgozó vagy ide látogató ember közös java érdekében. Melléklet: Fejlesztési koncepciók Decs, február 9. Antal Zsolt polgármester

16 16 MELLÉKLET Előszó: A időszakra vonatkozó pénzügyi támogatások nagysága már ismert milliárd forint Ebből 8000 milliárd uniós forrás és 4000 milliárd hazai támogatás), azonban a pályázati kiírások várható időpontja április-május hónapokban fog jelentkezni. Ekkor lehet konkrét pályázatokon való részvételről közösen dönteni. Ebből adódóan csak a járási, megyei pénzelosztások helyzetéről, illetve az általam megjelölt és prioritásként kezelt beruházási projektekről tudok tájékoztatást adni. Továbbá ismertetem a Tisztelt Képviselő-testülettel Horváth István településünk országgyűlési képviselőjének megküldött, évre vonatkozó fejlesztési elképzeléseimet. Pályázatok: 1. Mindenekelőtt tájékoztatom a testületet, hogy a KEOP /N/ számú pályázatot az Irányító Hatóság Vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. (faluház, hivatal napelemekkel történő fejlesztése) 2. Sárközi Iparművészeti Szövetkezet/Ház felújítása, népművészeti szőttesek gyártása, mindezt egy oktató és munkahelyteremtő program keretében. (kb.366 millió forint+ ÁFA) E beruházás megvalósításában együttműködést kíván kötni Decs Nagyközség Önkormányzatával a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület. Továbbá Báta Község Önkormányzata a Sárközi Népviselet varrása mellett együttgondolkodás és munkavégzés lehetőségét ajánlotta fel. 3. Szociális Földprogram: tanyaprogram, mezőgazdaság- és munkahelyteremtés. 4. Óvoda (energetikai) felújítása. 5. Polgármesteri Hivatal felújítása. 6. Műfüves pálya megvalósítása a Váci M. ltp. szomszédságában lelátókkal, s megvilágítással. 7. Belterületi csapadékvíz-elvezetés, utak, járdák karbantartása. 8. Decs települést és a Szőlőhegyet összekötő út 7m szélességben történő megépítése. 9. A Futballpálya területén un. Sárköz-park kialakítása. (2006-os elképzelések között már szerepelt) 10. Biogáz üzem létrehozása február 12. napján 15-kor (csütörtök) kezdődnek a megvalósítás elindításához szükséges konkrét tárgyalások. 11. Tandem Mérnökiroda Kft. koordinálása mellett un. EUROVELO kerékpárút kiépítése a Duna vonala mentén, a települések így Decs érintésével, azon keresztül. 12. LIMES program: Az egykori Római Birodalom határvonalán (Magyarország esetében a Duna mentén) közvetlen Brüsszeli támogatás pályázása. A résztvevő települések Deccsel együtt sikeres pályázat esetén 100 milliós nagyságrendű támogatásban részesülhetnek.

17 Az un. Ivanizs- féle ház felújítása: A fokozottan műemlékvédelem alatt álló épület Decs Déli bejárójánál felújított állapotban méltán mutatná be a Sárközi épületek múltját. 14. Naperőmű létesítése: Decsi Naperőmű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása Decs Nagyközség Önkormányzata és további jogi személyek alapításával egyetemben. Antal Zsolt polgármester

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Gazdasági program 2015-2019 Sárhida. 1 Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 Tartalom 1. A gazdasági programalkotás keretei...4 1.1. Jogszabályi keretek...4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/167-28/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodása Stratégiai

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011-2014 évekre vonatkozó gazdasági programjának

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 23-án a 28/2015.(III.23.) önkormányzati határozattal 1 1. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország

Részletesebben

TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Az Mötv. 116.

Részletesebben

ROMÁND KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

ROMÁND KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 ROMÁND KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA készítette: Galler Jenő Polgármester 1 Románd község Önkormányzat gazdasági programja (2014-2019) A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre 2 Elfogadva: 2015. január.. a....önkormányzati határozattal Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. év Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. - a rendelkezik a képviselő-testület

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben