Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri"

Átírás

1 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadon túl terhelik a költségvetést, és melyek a mindenképpen megvalósítható célkitűzés fokozatba kerültek besorolásra. Hiv. szám 4.1 Fejl A mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok Megnevezés Kiadás eft Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri Folyamatos (működt.) Ipar Iparterület népszerűsítés 1 1 Vállalkozói térkép Fejl 4.1 Fejl 4.2 Munkahelyte remtés 4.2 Munkahelyte remtés Idegenforgal om Infrastruktúra Általános foglalkoztatá s segítése Közmunkáso k foglalkoztatá sa Településfejl esztés nyilvánosság a Településren dezési terv Összesen: 4. 2 Turisztikai arculat fejlesztés Turisztikai kiadvány Pihenőhelyek kialakítása Idegenforgalmi rendezvények Honlapon történő szerepeltetés (költségei a honlapnál) Összesen: Honlap 4 1 Internet hozzáférés 2 Összesen 4 3 Gazdasági vállalkoz segítése 2 vállalkoz 2 megerősödésének segítése Közszolgáltat megtartása, 1. bővítése Honlapon hirdetési lehetőség 1 Együttműködés a Munkaügyi hivatallal Összesen 1.5 Közmunk foglalkoztatásának lehetőségei Kihasználni a közmunka finanszírozási lehetőségeket Összesen Folyamatosan karban kell tartani a 4 2 település honlapját Honlapon helyet kell biztosítani a civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, intézményeknek Településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, vállalkozat, civil szervezeteket Összesen 4 2 Pályázatfigyelés

2 Pályázatírás Projekteket kistérségi, megyei, régiós programokhoz kell illeszteni Előre kell projekteket kidolgozni (építési engedély) Ösztönző rendszer kidolgozása a sikeres pályázatok érdekében Összesen 5 7 Település fejl célok Építési telkek kialakítása Belterületi közútépítés Járdaépítés, felújítás Parkolók kialakítása Csapadékelvezető rendszer Ivóvízrendszer felújítása Szennyvíztelep felújítása Temető létesítményeinek felújítása Buszváró létesítés, felújítás Erdősítés, parkosítás Turisztikai fejlesztések Kerékpárút építése Összesen: Adó Adóbevételek vizsgálata Döntés a bevezetendő, illetve a fenntartandó adókról Adófizetési morál javítása Adózók körének szélesítése Adózók tájékoztatása az adóbevételek felhasználásáról Adóellenőrzések fokozása Adóérdekeltség bevezetése Adó Egyéb Közszolgáltat Közigazgatás Épített és természeti környezet védelme Összesen: 3 3 Egyéb adóbevételek lehetőségének vizsgálata Összesen: Kötelező, és önként vállalt szolgáltat k javítása Összesen Közintézmények 15. akadálymentesítése Elhasználódott számítógépek 4 4 cseréje Fénymásológép cseréje 8 Irodai berendezések 1. Díszterem felújítása 1.5 Összesen védelem 3 Intézkedési terv készítése a rendezetlen ingatlanok, életveszélyessé vált épületek rendezése érdekében

3 Lakás és helyiség gazdálkodás Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés Köztemető fenntartás közutak, közterületek fenntartása Köztisztaság és településtiszt aság fenntartása tűzvédelem Közbiztonság helyi feladatainak ellátása Közreműköd és az energiaszolgá ltatásban Gondoskodás az óvodáról, Összesen: 3 Felmérés a lakásgazdálkodás helyzetéről rendelet Lakásállomány felújítása 3. Összesen 3. Csapadékvíz elvezető rendszer 7. 6 felújítása, új építése (zártrendszerű) Összesen: 7. 6 Temetőrendelet Kerítés, parkolók építése 5. Ravatalozó berendezés felújítása, 2. és illemhely korszerűsítés Összesen 7. Belterületi utak felújítása 2. Új út építés 16. Járda építés, felújítás Közterületek, parkok gondozása 3.5 Közterületek fásítása, fa kivágás, 6 3 Díszburkolat építés 5. Játszótér felújítás 8 Összesen: Hulladékgyűjtés 3. Lomtalanítás 3 Lakosság tájékoztatása hulladékgazdálkodással kapcsolatban Szelektív hulladékgyűjtés Szemétgyűjtő edények kihelyezése a forgalmasabb helyekre, parkokba Téli hó eltakarítás Összesen: Tolnai tűzoltó egyesület 1 Tűzoltó eszköz beszerzés 3 Tűzvédelmi szabályzat Összesen. 3 1 Támogatja a közbiztonságot segítő 1 programokat Polgárőrség műkötetésének 2 Bűnmegelőzési programot készít Támogatja a rendőrség munkáját 1 Összesen. 4 Pályázati lehetőség keresése az energiaellátás korszerűsítésére 3 Összesen: 3 Minőségirányítási program

4 az alapfokú nevelésről, oktatásról Intézményüzemeltetés Energiatakarékos, költség takarékos működtetés kialakítása Számítógép hálózat felújítása Közoktatási eszközállomány felújítása, pótlása Épület felújítás, Gondoskodás az egészségügyi ellátásról Gondoskodás a szociális ellátásról Gyermek és ifjúságvédel mi feladatok Közösségi tér közművelődé s, sport Nemzeti és etnikai kissebségek jogainak Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése Összesen: Támogatja az egészségügyi ellátás 3 k emelését Települési egészségügyi térkép 1 kidolgozásának Parlagfű elleni védekezés 2 Összesen: 1 5 Szociális rendelet Kötelező szociális szolgáltat 5.2 Összesen: 5.2 Gyermekvédelmi rendelet Gyermekvédelmi Kötelező 3.6 szolgáltat Összesen: 3.6 Közművelődési rendelet Könyvállomány növelése 1 Könyvtár eszközállomány 3 fejlesztés Művelődési Ház 9 3 eszközállományának pótlása, bővítése Bemutatkozási lehetőség 2 a helyi csoportok számára kiadványok megjelenésének 2 Sportpálya fenntartása, 2.5 működtetése Új sportpálya és öltöző építése 18. Sportegyesületek 1.5 Összesen: Nemzeti és kisebbségi jogok 5 (kisebbségi önkormányzatok) Összesen: 5 Együttműködés az egészségügyi és 9 szociális intézményekkel Egészséges életmódra nevelés 1 elősegítése

5 4.6 Befektetés támogatási Befektetés támogatási Káros szenvedélyekről szóló tájékoztat (alkohol, drog) 1 Összesen. 1.1 Befektetéseknek kedvező helyzet 5 kialakítása Iparterület kialakítása 9. Összesen: Mindösszesen: Bevételek A gazdasági program egyes nek megvalósítása jelentős bevétellel is járhat. A következőkben azok a bevételek kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiad fedezetéül szolgálhatnak. A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési bevételek Megnevezés Hiv.s zám Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 4.1 Fejl Ipar Iparterület értékesítés 1. Bevétel eft Folyamatos (működt.) 4.1 Fejl Idegenforgal om Idegenforgalmi vállalkoz számára terület értékesítés Munkahelyte remtés feltételeinek elősegítése Közmunk foglalkoztatása Közmunkával foglakoztatás (munkavégzés) Adói Felkészülés a pályázatokra adói Sikeres pályázatok megírása 82.6 Iparűzési adó Adói adói Magánszemélyek kommunálisadója Adói Adói Termőföld bérbeadásából, Talajterhelési díj beszedéséből származó bevételek Összesen:

6 5.3. Kiadás megtakarítás A gazdasági program egyes nek megvalósítása jelentős kiadás megtakarítással is járhat. A következőkben azok a kiadás megtakarít kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiad fedezetéül szolgálhatnak. A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési kiadás megtakarít Megnevezés Kiadás megtakarítás eft Hiv.s Folyamatos Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri zám (működt.) Gondoskodás Iskola épületének felújítása 1. az óvodáról, (Nyílászáró csere, kazánok cseréje) az alapfokú nevelésről, oktatásról IKSZT Művelődési ház épületének komplex 1. megvalósítás rekonstrukciója (Nyílászáró csere, a kazánok cseréje) Összesen: 2. A bevételek és a kiad közötti egyensúly hiánya az egyszeri kiadnál jelentkezik ezer Ft. A folyamatos kiadnál a többlet évente 25.3 ezer Ft, mely a ciklusra összesen 11.2 ezer Ft. A ciklus végéig ez 55,4 millió forint összegű hiányt feltételez. A hiányzó forr pótlására további intézkedéseket kel tenni (felesleges vagyontárgyak eladása, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere minden épületre). Azon forr, melyek másmódon nem pótolhatóak, hitelt kel felvenni (fejl hitel)

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre

Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre 4. számú melléklet Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 4-i üléséről felvett jegyzőkönyvhöz Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre I. Bevezető A helyi

Részletesebben

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Gazdasági program 2015-2019 Sárhida. 1 Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. április 28-án (kedd) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 23-án a 28/2015.(III.23.) önkormányzati határozattal 1 1. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának alakulása

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2 I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzatának gazdasági programja 2014-2019.

Csönge Község Önkormányzatának gazdasági programja 2014-2019. Csönge Község Önkormányzatának gazdasági programja 2014-2019. Az élhetőbb faluért 2014. Csönge 2 Csönge Község Önkormányzat 2014-2019. évre vonatkozó gazdasági programja A gazdasági program elkészítésére

Részletesebben

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre 1. BEVEZETÉS 1.1. Előszó A Gazdasági Program a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre 2 Elfogadva: 2015. január.. a....önkormányzati határozattal Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Ruzsa Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. Gazdasági programja Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. év Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. - a rendelkezik a képviselő-testület

Részletesebben

TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Az Mötv. 116.

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben