A katonaegészségügy helye és szerepe a missziós tevékenységekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A katonaegészségügy helye és szerepe a missziós tevékenységekben"

Átírás

1 DR. JASZTRAB JÁCINT SZILÁRD O. FHDGY. 1 A katonaegészségügy helye és szerepe a missziós tevékenységekben Rezümé NATO és az Európai Uniós tagságunkból eredően magyar katonák a Föld számos pontján látnak el missziós feladatokat. Ezekhez az új típusú, összetett feladatokhoz a katonaegészségügynek is alkalmazkodnia kell és nagyobb hangsúlyt szükséges fektetnie a katonák mentális felkészültségének biztosítására, felhasználva az egészségpszichológia, a pszichoimmunológia és a stressz-kutatások eredményeit is. Abstract As the member of NATO and European Union, Hungarian soldiers see service in missions all around the world. Even military health care has to adapt to these emerging, new, complex tasks and should pay higher attention to the mental prepare of soldiers with the help of modern health-psychology, psycho immunology and stress researches. Kulcsszavak: Katonaegészségügy, misszó, stresszel való megküzdés, misszió, felkészítés, honvédelem, katonaorvostan, hadtudomány. Keywords: Military medicine, mission, fighting stress, mission, training, home defense, military medicine, military science. NATO és Európai Uniós tagságunkból eredően magyar katonák a Föld számos pontján látnak el missziós feladatokat. A Magyar Honvédség az ENSZ, NATO, EBESZ, EU és egyéb nemzetközi szervezetek által vezetett béketámogató műveletekben fegyveres kontingensekkel, törzstisztekkel, szakértőkkel, valamint fegyvertelen katonai megfigyelőkkel vesz részt. Tevékenységi körük változatos és nem könnyű, hiszen jellemzően a megszokott, hétköznapi környezettől teljesen eltérő viszonyok között kell katonai feladatukat ellátni. A XXI. század katonájával szembeni egyik legfontosabb elvárás, hogy függetlenül az őt körülvevő, szokatlan 1 MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Orvosi Rendelő, Adjunktus, Konzulens: PROF. DR. BOLGÁR JUDIT NYÁ. EZREDES, ZMNE egyetemi tanár, szakfelelős oktató 1

2 környezettől és annak hatásaitól, mind fizikálisan, mind pedig mentálisan feleljen meg a vele szemben támasztott szakmai kihívásoknak, és képes legyen a feladatát mindenkor a lehető legmagasabb szinten ellátni. A XX. század folyamán a konfliktusok és a fenyegetettség jellege nagy átalakuláson ment át, a hidegháborúk megszűntével új veszélyformák kerültek felszínre a nemzeti, etnikai, vallási feszültségek, a gazdasági válságok, terrorizmus és szervezett nemzetközi bűnözés képében. Előtérbe kerültek a nem háborús jellegű megoldások, a válságmegelőzés- és kezelés követelménye új kihívások elé állítja a katonaságot. Mindennek megfelelően a katonaegészségügy feladatrendszere is egyre inkább változik az utóbbi időben: míg néhány éve a sebesültek ellátása volt a fő feladat, addig napjainkban rendkívül komplex és teljes körű egészségügyi ellátást kell biztosítania. A katonaság feladatai egyre kevésbé korlátozódnak a katasztrófa elhárításra és egyre nagyobb szerepet kap a konfliktusos területek stabilizálásában. Ezen műveletek során az egészségügynek túl kell lépnie eddigi, jellemzően támogató szerepén és segítenie kell a műveletek sikerességét a biztonsági szektor fejlesztése, a humanitárius segítségnyújtás, a polgári ellátás fejlesztése révén. Mindezeknek az összetett feladatoknak a katonaság akkor tud eleget tenni, ha katonái mentálisan is felkészültek és képesek megküzdeni a rájuk váró megpróbáltatásokkal, a folyamatos stresszel. A katonaegészségügynek talán ennek biztosítása az egyik legjelentősebb új kihívása. Hadműveleti területen a katonák pszichés harc- és alkalmazkodó képessége alapvető fontosságú. A Magyar Honvédség külszolgálatra készülő katonái közül öt év alatt an pszichológiai felkészítésen, 2500-an pedig pszichológiai visszaillesztési tréningen vettek részt. A katonaegészségügy szerves részévé vált pszichológiai támogatás gyakorlata egyre hangsúlyosabb, amit alapvetően az indokol, hogy a magyar katonák közül egyre többen szolgálnak hadműveleti területen. A missziók megannyi stresszforrást rejtenek magukban; ilyen a családtól való távollét, a megszokott szociális közeg nélkülözése, a beilleszkedési nehézségek, a monotónia és feladathiányból eredő unalom, a krízishelyzetek, katasztrófák, támadások kezelése és persze a bezártság. Egy 2005-ben végzett felmérés szerint a missziós tevékenységet végző katonák a stressztényezők közül leginkább a nem megfelelő fizetést jelölték meg problematikus területként, ezt követte a váratlan és információhiányos helyzetek kezelése, illetve a felelősség okozta terhelés. A fegyveres konfliktusokban végzett harctevékenység magas fizikai, morális és pszichikai teljesítményt igényel, a harcképesség egyformán múlik a szervezet teljesítőképességén és a mentális terhelhetőségen. Elsőként a vietnami, majd az afganisztáni konfliktusok során 2

3 észlelték tömegesen a neuro-emocionális feszültséggel, pszichikai dezorganizációval, depresszív állapottal járó harci stressz fellépését. A neuro-pszichikai zavarok legjellemzőbb tünetei az alvászavar, kimerültség, motivációs hiány és fokozott nyugtalanság fellépése, a pszichoemocionális túlfűtöttség, súlyosabb esetben agresszivitás, a morális orientáció zavarai, az interperszonális kapcsolatok csökkenése és nagyfokú pszichikai labilitás. A fenti felmérés szerint a stresszreakciók közül a missziós szolgálat alatt legmagasabb átlagértékkel első hat helyen a fáradtság, az unalom, az elégedetlenség, a levertség, a fáradékonyság és az idegesség jelent meg. A harci stressz elsősorban a harcokban közvetlenül részt vevő állománynak okoz gondot, az egészségügyi veszteségen belül arányuk körülbelül 10-17%. Többségük (80-90%) egészsége megfelelő gyógykezeléssel a csapat egészségügyi szinten egy-két napon belül helyreállítható, súlyosabb esetekben azonban hátországi kezelés is szükséges. Mindezek a neuro-pszichikai zavarok megelőzése és gyógykezelése rendszerének megfelelő kialakítását, az egészségpszichológia fontosságának felismerését teszik szükségessé a katona-egészségügyön belül. [1] [2] Az egészségpszichológia az elmúlt 25 év alatt a pszichológia egyik legdinamikusabban fejlődő ága lett, mely az egészséges lelki működések fenntartásával és fejlesztésével foglalkozik, azokkal a képességekkel, amelyek testi betegség, vagy azzal való fenyegetettség esetén is lehetővé teszik a pszichológiai stabilitás megőrzését. A pszichológia specifikus ágaként az egészségpszichológia hozzájárul az egészség elősegítéséhez, fenntartásához, a betegségek megelőzéséhez és kezeléséhez, az egészség, betegség és a különböző működészavarok kapcsolatának azonosításához és az egészségvédelem rendszeréhez. Az egészségpszichológia egyik fontos tárgya a stressz és a betegségek kapcsolatának vizsgálata, a stresszredukció, a megküzdési módok kialakításának és a stresszmenedzselésnek az elősegítése. Ez a terület szorosan összefügg a pszichoimmunológia tárgyával is, mely az immunológiát, idegtudományokat, pszichológiát átfogó fiatal diszciplína. A pszichoimmulógia a viselkedés, az immunrendszer és az idegrendszer közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik, egészséges és beteg szervezetekben egyaránt. A pszichológiai jellemzők az idegrendszer és az immunrendszer közti közvetlen és közvetett kapcsolatok révén módosítják az immunrendszer működését, befolyásolva ezzel a betegségekre való hajlamot. A klinikai pszichoimmunológia vizsgálja az egészséges, de immunkockázati helyzetbe került embereket (ilyenek a tartós stresszhelyzetbe került csoportok, így tipikusan a katonák). Ezekben a csoportokban a tartós stressz állapota növeli a depresszió, kényszeres neurózisok, pánikbetegségek és az alkoholizmus kockázatát, nő az autoimmun, illetve a krónikus gyulladásos kórképek gyakorisága. A leküzdhetetlen, ismétlődő és elhúzódó stresszhatások, mint 3

4 például a fogolytáborok, ellenséges szociális környezet, vagy kiégés fokozott stressz hormon termelést indukálnak és ezzel fokozott fogékonyságot eredményeznek a fertőzésekre. [3] [4] A stressz immunológiájának vizsgálatával megállapítható, hogy a környezetünkben jelentkező tartós stresszhatások genetikus, nemi és magatartási tényezőinktől függően immunszupresszív következményekkel járnak. A stressz differenciáltan hat a különböző helper sejtvonalakra és így megbontja az egyensúlyt a sejtes és humorális immunitás között, emellett szerepet játszik a látens vírusok (pl. herpes) aktiválásában. Az eddigi eredmények alapján főként a következő betegségek kialakulásának hátterében áll gyakran pszicho-neuro-immunológiai (PNI) mechanizmus: gyulladásos betegségek (mint ízületi gyulladás, Chron, Appendicitis), autoimmun betegségek (Sclerosis multiplex), degeneratív betegségek (Alzheimer, Parkinson) és vírusos fertőzések (herpes, influenza), illetve krónikus fáradtság szindróma. A stressz indukálta immunszupresszió mértékét a stresszre adott lélektani és pszichofiziológiai válaszkészség határozza meg, ami azt jelenti, hogy a megfelelő lelki felkészítés és folyamatos kezelés sokat segíthet mind a megelőzésben, mind a katonák egészségének megőrzésében. A stressz megfelelő kezelésére különböző pszichoterápiás módszerek alkalmazhatók, mint például a kognitív viselkedésterápia, a traumafeltáró és relaxációs módszerek, imagináció, hipnózis vagy immunkondicionálás. A viselkedés terápiás befolyásolása az immunfunkciót is befolyásolhatja, az adaptív megküzdési stílusok javíthatják az immunbetegségek prognózisát, serkenthetik az immunfunkciókat. A klasszikus kondicionálás segíthet az immunfolyamatok fokozásában és csökkentésében, erősítheti az immunszabályozó, szorongásoldó gyógyszerek hatását. [5] [6] [7] A tartósan stressznek kitett, missziós feladatot teljesítő személyi állomány egészségét és hadrafoghatóságát döntően meghatározza pszichológiai állapotuk, ezért a katona-egészségügy kiemelt szakmai feladatai közé kell tartozzon a külszolgálatot teljesítő állomány pszichológiai alkalmasságvizsgálata, a missziós feladatokra történő pszichológiai felkészítése, a helyszíni tréningek biztosítása, valamint a visszaérkezett állomány visszaszűrése és visszaillesztése a szervezetbe, beépítve a honvéd-egészségügy rendszerébe az egészségpszichológia és pszichoimmunológia legújabb eredményeit. Katonának lenni olyan sajátos életformát és hivatást jelent, amelyet sokszoros, potenciálisan stresszel teli helyzetek jellemeznek, amit a katona ugyan tudatosan vállal, de testi-lelki egészségének megőrzéséhez minden segítséget meg kell adnia a honvédség rendszerének. 4

5 IRODALOM: 1. Dr. Svéd László, Dr. Szolnoki László: Változások a Magyar Honvédség Egészségügyi ellátórendszerében a NATO elvek tükrében (Honvédorvos szám) 2. Tarnóczy Richard: A határainkon túl szolgálatot teljesítő katonai állomány kiválasztási rendszerének kialakítása. PhD értekezés, ZMNE Dr. Svéd László, Dr. Szolnoki László: Változások a Magyar Honvédség Egészségügyi ellátórendszerében a NATO elvek tükrében (Honvédorvos szám) 4. Nagyné Bereczky Szilvia: A szakma specifikus pszichológiai alkalmasság vizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében. PhD dolgozat, ZMNE Dr. Svéd László, Dr. Szilágyi Zs., Kugler Gy.: Külszolgálatot teljesítő katonák összehasonlító vizsgálata a stressz és coping jellemzőkre, Katonai Logisztika 13. évf. 2. sz., pp Detre Zoltán: A megszokottól eltérő környezet hatása az emberi szervezetre, különös tekintettel a hőmérséklet változásaira. ( ), 7. Pszicho immunológia II. Előadás., 5

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum

LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum HONVÉDORVOS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA, A NATO KATONA-EGÉSZSÉGÜGYI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉS A MAGYAR KATONAI-KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG LAPJA LXII.

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Túri Viktória százados 2010. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Túri Viktória százados A pszichés terhelés hatása különleges

Részletesebben

Kirády Attila - Varju Nóra Stresszrezisztencia meghatározása projektív rajzvizsgálati módszerrel a fegyveres testületek állományaiban

Kirády Attila - Varju Nóra Stresszrezisztencia meghatározása projektív rajzvizsgálati módszerrel a fegyveres testületek állományaiban Kirády Attila - Varju Nóra Stresszrezisztencia meghatározása projektív rajzvizsgálati módszerrel a fegyveres testületek állományaiban A NATO tagságból eredő kötelezettségek és a nemzetközi biztonságot

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai Jeszenyi Ildikó A biztonság fenntartásához olyan rendszerre van szükség, amely a veszélyhelyzeteket felismeri, kezeli,

Részletesebben

Szabó Csaba r. főhadnagy

Szabó Csaba r. főhadnagy Szabó Csaba r. főhadnagy A rendőrségi lelkipásztori modell vizsgálata a szervezeti hatékonyság a társadalmi megítélés, valamint a rendőröknél fellépő lelki és erkölcsi problémák kezelése szempontjából

Részletesebben

dr. Hullám István ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola

dr. Hullám István ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola dr. Hullám István AZ EXTRÉM MEGTERHELÉSEK MENTÁLIS KÖVETKEZ- MÉNYEINEK MULTIFAKTORIÁLIS VIZSGÁLATA ÉS

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

A RENDSZERES FIZIKAI AKTIVITÁS SZOMATIKUS HATÁSAI MENS SANA IN CORPORE SANO ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK SOMATOLOGICAL EFFECTS OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY

A RENDSZERES FIZIKAI AKTIVITÁS SZOMATIKUS HATÁSAI MENS SANA IN CORPORE SANO ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK SOMATOLOGICAL EFFECTS OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY DETRE ZOLTÁN százados A RENDSZERES FIZIKAI AKTIVITÁS SZOMATIKUS HATÁSAI MENS SANA IN CORPORE SANO ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK SOMATOLOGICAL EFFECTS OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY MENS SANA IN CORPORE SANO Dolgozatomban

Részletesebben

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező KONDÁS KORNÉL 1 A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező Terrorism, as the influential factor of the defence managment system Absztrakt A szerző a cikkben bemutatja a terrorizmus

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi TARTALOMJEGYZÉK I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2 1. A pszichoszociális kockázatok számokban...2 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi zaklatásról

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN

KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Magyar Sándor mk. őrnagy KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Dr.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE ALAPOZOTT ÖSSZEHASONLÍTÓ LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE ALAPOZOTT ÖSSZEHASONLÍTÓ LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA Dr. Szilágyi Zsuzsanna Ph.D., orvos ezredes 1 dr. Németh András orvos dandártábornok 2 dr. Csukonyi Csilla Ph.D., adjunktus 3 : A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE

Részletesebben

Tűzoltó stressz és oldása Mi a legjobb gyakorlat? Tartalom 1.

Tűzoltó stressz és oldása Mi a legjobb gyakorlat? Tartalom 1. Tűzoltó stressz és oldása Mi a legjobb gyakorlat? Szerzőnk a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatok felkutatására vállalkozott a tűzoltó stressz oldása szempontjából. Ezt követően ezt a gyakorlatot rendszerbe

Részletesebben

Antalka Ágota. A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói

Antalka Ágota. A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói Műhely Antalka Ágota A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói A kiégés jelenségének kutatása először a pszichológia, munkapszichológia területén jelent meg. Wilhelm Wundt

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A CIVIL- KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉS JELENE A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK ALAKULÁSÁNAK TÜKRÉBEN Jelen tanulmány a békeműveletek keretén belül megjelenő civil-katonai együttműködési képességet vizsgálja. A CIMIC jelentősége

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben