Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában"

Átírás

1 TÁMOP Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 4. osztály Jóváhagyom: Készítette: Mester János

2 A labdarúgás általános céljai, feladatai a gyermeklabdarúgás lényege a játék, az örömszerzés, a gyermekek és a fiatalok számára fontos a társakkal való együttlét, lehetősége legyen minden gyermeknek a játékra, tanuljanak meg a gyermekek és az utánpótlás korú labdarúgók nyerni, de veszíteni is, több gyakorlás, kevesebb mérkőzés, a gyermek és utánpótlás labdarúgás legyen sokszínű, a gyermekekkel, fiatalokkal való együttlét jelentsen mindenki számára örömöt, a játék a gyermekeké, nem a felnőtteké, tanulja meg minden gyermek és utánpótlás korú labdarúgó az ellenfél és a vezetők, tanárok, edzők, felnőttek tiszteletét, a felszerelés, a körülmények feleljenek meg az utánpótlás-labdarúgók életkori sajátosságainak, a képzés és a képzést vezető szakemberek felkészültsége legyen mindig alapos, szakmailag magas szintű. - A labdarúgó sportág tantervi célja - Olyan fiatal labdarúgók képzése, akik tehetségüknél fogva az életkori, biológiai sajátosságok figyelembevételével - iskolai intézményes keretek közötti képzés, felkészítés, nevelés soron képesek elsajátítani: a sportág alapjait, kis játékokat, egyéni (technikai-taktikai, mozgásügyességi) képzést,

3 Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola játékrendszeri ismereteket, egy-egy elleni párharcot, kondicionálás képességeket, mentális képességek fejlesztését, személyiségfejlesztést, játékszabályokat és Fair Play szemlélet, elemeit és a megszerzett ismeretek birtokában az európai élvonalnak, elitnek megfelelő, felkészült, teljesítményképes labdarúgókká válnak. Ezáltal növelik a képzett egyesületi, igazolt labdarúgók számát, amely a sportág felemelkedését szolgálja. A futball tanulás a játékhelyzetek megoldásán keresztül történik. Cél a futball alapjainak lerakása, a játék megértése és tanulása, amely kapcsán: A felkészítés céljait a játék követelményeiből kell levezetni. A feladatmegoldások helyes kiválasztása a tanítási folyamat eredménye. A 4:4 és a 11:11 elleni játékot tartalmazzák a módszertani kombinációkat, amelyeken belül önálló oktatási egységként jelentkezik az 1:1 elleni játék. - Tantervi feladatok biztosítani a magyar labdarúgó sport folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisát. a labdarúgás iránti érdeklődés felkeltése, a beiskolázott tanulókkal a sportág megismertetése, a sportág megszerettetése,a játéköröm felkeltése, alkalmassá tegye és felkészítse a tanulókat a labdarúgó sportban történő versenyzésre, korszerű oktatás módszertani eszközökkel nyújtson alapot a további fejlődéshez, a legkorszerűbb eszközökkel biztosítsa az ismeretanyag elsajátítását, a labdarúgás adta speciális lehetőségeinek felhasználásával biztosítsa a sportolók sokoldalú személyiségfejlődését, a sportágban rejlő nevelési helyzetek kihasználásával segítse a sportolók társadalomba való beilleszkedését,

4 a sportág legképzettebb, legtehetségesebb utánpótlás labdarúgóinak felkészítése kiválasztása, beiskolázása, képzése, tanítása, nevelése, a labdarúgást kedvelők (igazolt és nem igazolt fiatalok) számának növelése, az iskolai és az egyesületi színterén, a különböző korosztályokra, évfolyamokra jellemző szakmai, pedagógiai és pszichológiai sajátosságok átadása, tanítása, órai foglalkozások, edzések, tornák, versenyek, mérkőzések lebonyolításához, megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása, a FAIR PLAY szellemének ápolása. A labdarúgás tanulásának céljai a 4. évfolyamban A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak tanulása. A sportpályán, sportcsarnokban, öltözőben való tartózkodás rendjének megtartása. Utazás egyénileg és csapattal. A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés megszilárdítása. A higiéniai, sportegészségügyi szokások betartása. Keringési légzési bázis rendszerének fejlesztése. Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel. Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez, megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok elsajátítása, Egyéni- és csapatjáték játékörömei. A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása (csapattárs, edző, testnevelő, vezető). Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. A győzelem, siker, vereség elfogadása, feldolgozása, kezelése. A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása. Alapvető mozgáskultúra kialakítása. Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása, Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. A játékkészség alapjainak lerakása.

5 óraszám tananyag forma eszközök megjegyzés Testi neveléssel kapcsolatos általános tudnivalók. Balesetvédelem. osztály Rendgyakorlatok: tiszteletadás, jelentés szövegének osztály megtanulása. Sorakozás oszlopban, vonalban. I. KOORDINÁCIÓ Határozott formájú szabadgyakorlatok. Gimnasztika. Labda nélküli- és labdás koordináció Könnyen érthető, sokmozgásos játékok (fogó játékok, sor-és váltóversenyek, utánzó játékok). egyéni egyéni és bóják mezek 5. Gyors indulások versenyszerűen. egyéni bóják 6. Koordinációit fejlesztő gyakorlatok futásos feladatokkal egyenes irányban, tárgyak, társ kerülésével, különböző kiindulási helyzetekből. egyéni mezek és bóják 7. Szökdelések, felugrások társ- és tárgykerüléssel. egyéni bóják 8. Mozgások tempó- és irányváltással. egyéni bóják Játékos, labdás koordinációs játékok: - érintő fogójáték labdával, - labda-cserélő. Labdás koordinációs feladatok két, három, négy vagy több játékos együttműködésével. egyéni- és csoport páros- és csoport és mezek

6 Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Átvétel különböző oldalra jobb, ill. bal lábbal, a egyéni- és páros lábfej különböző részeivel. Folyamatos szélességi átadásokkal a szélső pozícióban helyezkedő társ megjátszásával. csoport II. ÜGYESSÉG csoport- és egyéni 13. Futójátékok. és bóják mezek 14. Fogójátékok: több fogóval, átfutásos feladatokkal. egyéni mezek Egyéni sor-és váltóversenyek sípjelre: m-es távon, különböző feladatokkal: csoport- és egyéni tornapad,, labdavetéssel, tornafeladatokkal (pl. gurulás a mezek stb. padon, átugrások) 16. Akadályversenyek: m-es távon, 3- zsámoly, pad, csoport 4 akadállyal (pl. bújás, járás, átmászás, ugrás) karika, III. TECHNIKAI KÉPZÉS 17. Labdavezetés és cselezés (álló és mozgó akadályok között). egyéni és bóják 18. Cselezés (páros, csoportos és teljes csapatlétszámú páros- és csoportos gyakorlás). 19. Átadás teljes csüddel. egyéni

7 20. Átadás belső csüddel (ívelt átadások). Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egyéni- és páros 21. Lövések célra. egyéni 22. Paddal, rúgófal szembeni történő gyakorlás. egyéni labdán, mezek, bóják 23. Rúgás, átadás feladatok megoldásai egy bizonyos egyéni- és csoport irányban (térváltoztatással). 24. A labda fedezése az ellenféllel szemben. páros 25. Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel mértani alakzatokban (csillag, háromszög, négyzet, csoport téglalap, Y). 26. Labda megszerzése párharcban. páros 27. A becsúszó szerelés alkalmazása, tanulása. egyéni mezek, 28. A kapu megvédése. csoport 29. Fejelés (irányváltoztatások közben). egyéni 30. Célzó játékok. egyéni, bóják IV. CSAPATJÁTÉK KIALAKÍTÁSA 31. A tér növelése szélességben és mélységben. egyéni- és csoport 32. Pozíciójáték (háromszögek létrehozása). csoport 33. Átmenet védekezésből támadásba. csoport

8 34. A kapus helyezkedés a védőjátékosok mögött. egyéni, kesztyű A játék kezdeményezése (labdakihozatal, kidobás, kirúgás). A játék folytatása, bekapcsolódva a játékba, mezőnyjátékosként. (a büntetőterületen belül és kívül) csoport csoport 37. A védő segítség a támadásban. csoport Labdakihozatal, a támadók megjátszásával (mélységi átadások). A középső játékos pozíció keresése a védők és a támadók között. A támadók megjátszása (mélységi felpassz ). Szélső védők, támadók megjátszása (szélességi átadások). csoport egyéni- és csoport csoport csoport mezek, mezek, bóják, 42. Egyéni játék (előretörések). egyéni 43. Kapura lövések, gólszerzés. egyéni 44. A támadó pozíció keresése mélységben. egyéni, mezek 45. Egyéni támadó játéktevékenység (kapura törés, párharc, kapura lövés, gólszerzés, labdatartás, visszapassz ). egyéni, bóják

9 46. A terület szűkítése. csoport, mezek 47. Egymás fedezése. páros 48. A gól megakadályozása. egyéni 49. Az ellenfél támadójátékának zavarása, megakadályozása. egyéni- és csoport 50. A labda megszerzése, szerelés. csoport 51. A játéktér szűkítése. 52. Az ellenfél labdakihozatalának megakadályozása, zavarása. önálló- és csoport csoport, mezek, mezek, bóják 53. 1:1 elleni párharcok. páros 54. 4:1, 4:2 elleni játékok. csoport 55. Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen (kapus nélkül). 56. Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen. egyéni-, páros- és csoport páros- és csoport, bóják, mezek 57. 5:5 elleni játék 2 kapura kapussal. csoport 58. V. KONDICIONÁLÁS Mozdulat és mozgásgyorsaság fejlesztés + technikai egyéni képzés. 59. Rajtversenyek különböző testhelyzetekből. egyéni

10 60. Tartós futás közbeni feladatok. egyéni bóják 61. Meghatározott időre való futás. egyéni bóják 62. Szökdelések páros és váltott lábon. egyéni koordinációs létra 63. VI. PSZICHOLÓGIA, PEDAGÓGIA, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS Egyén fókuszú játékos csoportos feladathelyzetek csoport kialakítása. 64. Játékos szabálytanulás. csoport- és egyéni 65. Társakkal való kapcsolat fenntartása. egyéni 66. Szabályok alkalmaztatása. csoport- és egyéni VII. KAPUSKÉPZÉS 67. A játék alapvető elemeinek megismerése. csoport 68. Labdafogás. egyéni, kesztyű 69. Legördülés, vetődés. egyéni, kesztyű 70. Kigurítás és kirúgás. egyéni, kesztyű 71. Együttműködés a csapattal. egyéni, kesztyű 72. Együttműködés a csapattal, sorfalállítás, helyezkedés szögleteknél. egyéni- és csoport mezek,, kesztyű 73. Játék két csapatban. csoport, mezek 74. Az éves értékelése. csoport

Labdarúgás. 1-12. évfolyam

Labdarúgás. 1-12. évfolyam Labdarúgás 1-12. évfolyam Általános célok: a gyermeklabdarúgás lényege a játék, az örömszerzés, a gyermekek és a fiatalok számára fontos a társakkal való együttlét, lehetősége legyen minden gyermeknek

Részletesebben

Labdarúgás. 1-12. évfolyam. A labdarúgó sportág tantervi célja. Általános célok. Tantervi feladatok

Labdarúgás. 1-12. évfolyam. A labdarúgó sportág tantervi célja. Általános célok. Tantervi feladatok Labdarúgás 1-12. évfolyam Általános célok a gyermeklabdarúgás lényege a játék, az örömszerzés, a gyermekek és a fiatalok számára fontos a társakkal való együttlét, lehetősége legyen minden gyermeknek a

Részletesebben

Kézilabda. Cél. Tananyag Követelmény Megjegyzés

Kézilabda. Cél. Tananyag Követelmény Megjegyzés Kézilabda Évfolyam: 1-2. Korosztály: 6-7 évesek Cél Egy labdajáték elsajátításának kezdeti fázisában elképzelhetetlen, hogy egy gyermeknek a felnőttek játékát tanítsuk. Ezt figyelembe véve alapvető, hogy

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció és kreativitás hármas egységét jeleníti meg a

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok, kompetenciák Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-6. évfolyam Célok és feladatok Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

Érdi Batthyány Testnevelés 1.-4 Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014..

Érdi Batthyány Testnevelés 1.-4 Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014.. Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1.-4. ÉVFOLYAM KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Tinka Lajos A Batthyány Általános

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra TESTNEVELÉS 7. ÉS 8. ÉVFOLYAM Tematikai egység éves óraszám 7.évf.- 8.évf. I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra II. Sportjátékok Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Röplabda 18 18 óra 18 18

Részletesebben

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9.ny. osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 32 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. évfolyam Heti óraszám : 5 óra Éves óraszám : 180 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

Labdarúgó. foglalkozás

Labdarúgó. foglalkozás 5 7 éves korosztály A foglalkozás értékelése A foglalkozás célja Résztvevők száma A résztvevők értékelése Labdarúgó foglalkozás Résztvevők szintje Foglalkozás Játékok és gyakorlatok Pálya elrendezése A

Részletesebben