enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok"

Átírás

1 enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok 1. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS 1.1. Bekapcsolt fővonalak száma A bevételt hozó fővonalak Megnevezés egyéni (d+e+f) PSTN/ISDN Az egyéni fővonalakból VoIP KTV telefon Egyéb üzleti (h+i+j) PSTN/ISDN Az üzleti fővonalakból VoIP KTV telefon Egyéb nyilvános (l+m+n+o) pénzbedobós kártyás A nyilvános fővonalakból megbízott kezelésű hallássérült által is használható Bevételt hozó fővonalak összesen (d+g+l+m) Egyéb fővonalak Mindösszesen (p+q) Mindösszesenből alap ISDN primer ISDN a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 1 Bekapcsolt fővonalak száma (darab) b. Bekapcsolt fővonalak száma: (darab) Egy távbeszélő hozzáférési pontot az előfizetői távbeszélő központban saját ponton csatlakoztató távbeszélő vonalak száma, (beleértve a külön és ikervonalakat, az ISDN 64kbps csatornákat, alközponti fővonalakat, nyilvános távbeszélő állomások vonalát). A táblázat kitöltése során az előfizető-alapú vonalszám kerül számításba: azon vonalak számáról történt adatszolgáltatás, amelyek a szolgáltató számára lekötött számmezőbe tartoznak, és amelyeken a szolgáltató előfizetői szerződés keretében ténylegesen szolgáltatást nyújt. Ide tartoznak a más szolgáltatótól elhordozott számon nyújtott előfizetői szolgáltatások is. A táblázatban az adott időszak végére vonatkozóan az összes bekapcsolt, kiszolgált hívószámok mennyisége feltüntetésre került (vagyis nem a működő ügyfeleknél levő végpontok száma). c. Egyéni fővonalak: (darab) Egyéni előfizető: az a természetes személy, aki úgy nyilatkozik, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. Egyéni belépési és előfizetési díjat fizető előfizető használatában lévő fővonal. (EHT ) Az d, e és f oszlopba az egyéni előfizetői szerződéssel igénybevett fővonalak száma (a kiszolgált hívószámok

2 mennyisége) kerül feltüntetésre technológia szerinti bontásban. d. PSTN/ISDN: (darab) Public Switched Telephone Network (Nyilvánosan Kapcsolt Telefonhálózat) / Integrated Services Digital Network (Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat) Az egyéni előfizetői szerződéssel igénybevett azon fővonalak száma (a kiszolgált hívószámok mennyisége) értendő, amelyek esetében a helyhez kötött telefonhálózat szolgáltatást a hagyományos (nem VoIP) telefonhálózaton keresztül nyújtják. e. KTV telefon: (darab) Az elosztó hálózatban csillagpontos, felfűzött vagy vegyes házhálózattal rendelkező, struktúra nélküli koax / strukturált koax / HFC hálózaton nyújtott telefonszolgáltatás. Itt az egyéni előfizetői szerződéssel igénybevett azon fővonalak száma (a kiszolgált hívószámok mennyisége) értendő, amelyek esetében a helyhez kötött telefonhálózat szolgáltatást a kábeltelevíziós hálózaton keresztül nyújtják. f. Egyéb: (darab) Minden olyan bevételt hozó VoIP alapú fővonal száma, ami nem KTV telefon. g. Üzleti fővonalak: (darab) Üzleti előfizető: a gazdálkodó szervezet, a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, az egyesület, a köztestület, illetőleg az alapítvány [Ptk c) pont]. Üzleti, intézményi előfizető használatában lévő, távbeszélő központba kapcsolt fővonal. Az h, i és a j oszlopban az üzleti fővonalak (a kiszolgált hívószámok mennyiségének) technológia szerinti bontása került megadásra. (Lásd fentebb hasonlóan az egyénihez.) k. Nyilvános fővonalak: (darab) Közterületen, középületben, postahivatalban, illetőleg a közönség számára nyitva álló kereskedelmi üzlethelyiségben üzemelő, bárki számára, az ellenérték a segélyhívások kivételével kártyával vagy érmével történő megfizetése esetén igénybe vehető nyilvános telefonállomáshoz rendelt fővonal (a kiszolgált hívószámok mennyisége). A k, l, m, n és a o oszlopokban a nyilvános fővonalak technológia szerinti bontását láthatjuk. l. Pénzbedobós: (darab) A nyilvános készülék típusától függően a díjkiegyenlítés eszköze szerint lehet pénzérme. m. Kártyás: (darab) A nyilvános készülék típusától függően a díjkiegyenlítés eszköze előre fizetett kártya (chip, vagy kódos).

3 n. Megbízott kezelésű: (darab) Kereskedelmi üzlethelyiségben, intézményekben elhelyezett, a közönség számára rendelkezésre álló olyan beltéri pénzbedobós vagy kártyás nyilvános telefonállomás, amelynek felügyeletét és kezelését a helyiség használója, vagy annak hozzájárulásával más látja el. o. Hallássérült által is használható: (darab) Hallássérültek számára kifejlesztett végberendezéseken keresztül. p. Bevételt hozó fővonalak összesen: (darab) képlettel számolt mezők q. Egyéb fővonalak: (darab) A bevételt nem hozó fővonalak. r. Mindösszesen: (darab) képlettel számolt mező s. Alap ISDN: (darab) ISDN alap sebességű hozzáférés. t. Primer ISDN: (darab) A primer ISDN vonalak B-áramkörökre átszámított száma (az r oszlop adatából) A primer sebességű ISDN hozzáférést annyi áramkörrel (B-áramkör) kell figyelembe venni, amennyire azt kiépítették (30) A tárgyidőszak végén üzemelő, xdsl-re alkalmas fővonalak száma Megnevezés bekötött xdsl fővonalak más szolgáltatónak átengedett xdsl ebből: Egyéni előfizetőknek nyújtott xdsl Üzleti előfizetőknek nyújtott xdsl nem bekötött xdsl fővonalak xdsl alkalmas fővonalak száma összesen (c+g) a b c d e f g h 1 xdsl-re alkalmas fővonalak száma (darab) b. xdsl-re alkalmas fővonalak száma összesen: (darab) azon fővonalak száma, ahol az xdsl elérés szolgáltatás igénybevételére a műszaki feltételek (fizikai érpár, távolság stb.) biztosítottak, valamint a szolgáltatás biztosításához szükséges berendezések (DSLAM) telepítve vannak. Az xdsl-re alkalmas fővonalakon nem feltétlenül nyújt a szolgáltató xdsl szolgáltatást, a csupán az a lehetőség adott, hogy ha az előfizető igényli, 30 napon belül képesek a szolgáltatás elindítására az adott vonalon.

4 c. Bekötött xdsl fővonalak: (darab) azon fővonalak száma, amelyen akár az adatlapot kitöltő szolgáltató, akár más szolgáltató ténylegesen xdsl szolgáltatást nyújt. d. Más szolgáltatónak átengedett xdsl: (darab) a más szolgáltatónak (nagykereskedelmi szerződés keretében) átengedett, üzemelő xdsl vonalak száma, képlettel számolt mező. e. Egyéni előfizetőknek nyújtott xdsl: (darab) a szolgáltató saját előfizetőinek saját fővonalain nyújtott xdsl szolgáltatások száma egyéni előfizető bontásban. f. Üzleti előfizetőknek nyújtott xdsl: (darab) a szolgáltató saját előfizetőinek saját fővonalain nyújtott xdsl szolgáltatások száma üzleti előfizető bontásban. g. nem bekötött xdsl fővonalak: (darab): xdsl szolgáltatás nyújtására alkalmas, kiépített fővonalak, amelyeket nem vesz igénybe előfizető h. xdsl-re alkalmas fővonalak száma összesen: (darab) képlettel számolt mező 1.3. A kezdeményezett beszélgetés célú hívások száma Beszélgetés célú hívások száma, db A hívás iránya szerint PSTN hálózaton Szolgáltatói VoIP Megnevezés helyi forgalom körzeti forgalom belföldi távhívás a belföldi távhívásból: mobil hálózat felé nemzetközi hívás saját hálózaton belül saját hálózaton kívül Összesen (c+d+e+g+h+i)) a b c d e f g h i j 1 Kezdeményezett beszélgetés célú hívások száma összesen

5 b. Kezdeményezett beszélgetés célú hívások időtartama összesen: (darab) A szolgáltató előfizetői által kezdeményezett beszéd célú hívások összes számát jelenti az adott negyedévben. A táblázatban a szolgáltatóval előfizetői jogviszonyban álló felhasználók által kezdeményezett, valamint a közvetítőválasztás keretében kezdeményezett, és az egyéb (pl. szolgálati) beszélgetések száma kerül megadásra. Nem kerül figyelembe vételre azon forgalom, amelyet a szolgáltató előfizetője más szolgáltató (közvetítő szolgáltató) igénybevételével bonyolít. c. Helyi forgalom: (darab) az egy adott település közigazgatási határain belüli (települések bel- és külterületein) előfizetői hozzáférési pontok között létrejött távbeszélő forgalmat jelenti. Helyi hívásnak számít, amit helyi tarifával lehet hívni. d. Körzeti forgalom: (darab) a körzetszám nélkül hívható, egy primer körzeten belüli különböző helyi hálózatok távbeszélő-állomásai egymás között lebonyolított forgalmát jelenti. e. Belföldi távhívás: (darab) Minden olyan hívás, amelyet belföldön kezdeményeznek, és belföldön végződik. Azokat a szolgáltató előfizetői által kezdeményezett hívások kerülnek feltüntetésre, amelyben a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet kell tárcsázni. Kivételt képeznek az internetes és a helyközi II-es hívások f. Belföldi távhívásból mobil hálózat felé: (darab) belföldi távhívások közül a mobil rádiótelefon hálózatok felé irányuló hívásokat jelenti. g. Nemzetközi hívás: (darab) Olyan hívás, amelyben a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi előtétet kell tárcsázni. Az előfizetői által indított hívások közül azokat kerülnek megadásra, melyek nem a Magyar Köztársaság területén végződnek (darab) Szolgáltató VOIP: (darab) Azon távbeszélő hívások darabszámát jelenti, amelyek esetében az egyéni ill. üzleti előfizetők részben vagy egészben IP alapú hálózato(ka)t vesznek igénybe. h. Saját hálózaton belül: Azon beszélgetési célú hívások számát jelenti, amelyek saját hálózaton belül történtek. i. Saját hálózaton kívül: Azon beszélgetési célú hívások számát jelenti, amelyek saját hálózaton kívülre történtek. j. Összesen: (darab) képlettel számolt mező(k).

6 1.4. A kezdeményezett beszélgetés célú hívások időtartama Beszélgetés célú hívások időtartama, perc A hívás iránya szerint PSTN hálózaton Szolgáltatói VoIP Megnevezés helyi forgalom körzeti forgalom belföldi távhívás a belföldi távhívásból: mobil hálózat felé nemzetközi hívás saját hálózaton belül saját hálózaton kívül Összesen (c+d+e+g+h+i)) a b c d e f g h i j 1 Kezdeményezett beszélgetés célú hívások száma összesen b. Kezdeményezett beszélgetés célú hívások időtartama összesen: (perc) A szolgáltató előfizetői által kezdeményezett beszéd célú hívások összes időtartamát jelenti az adott negyedévben. A táblázatban a szolgáltatóval előfizetői jogviszonyban álló felhasználók által kezdeményezett, valamint a közvetítőválasztás keretében kezdeményezett, és az egyéb (pl. szolgálati) beszélgetések időtartama kerül megadásra. Nem kerül figyelembe vételre azon forgalmak, amelyet a szolgáltató előfizetője más szolgáltató (közvetítő szolgáltató) igénybevételével bonyolít. c. Helyi forgalom: (perc) az egy adott település közigazgatási határain belüli (települések bel- és külterületein) előfizetői hozzáférési pontok között létrejött távbeszélő forgalmat jelenti. Helyi hívásnak számít, amit helyi tarifával lehet hívni. d. Körzeti forgalom: (perc) a körzetszám nélkül hívható, egy primer körzeten belüli különböző helyi hálózatok távbeszélő-állomásai egymás között lebonyolított forgalma. e. Belföldi távhívás: (perc) Minden olyan hívás, amelyet belföldön kezdeményeznek, és belföldön végződik. Azokat a szolgáltató előfizetői által kezdeményezett hívásokat jelenti, amelyben a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet kell tárcsázni. Kivételt képeznek az internetes és a helyközi II-es hívások.

7 f. Belföldi távhívásból mobil hálózat felé: (perc) belföldi távhívások közül a mobil rádiótelefon hálózatok felé irányuló hívásokat jelenti g. Nemzetközi hívás: (perc) Olyan hívás, amelyben a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi előtétet kell tárcsázni. Az előfizetői által indított hívások közül azok kerülnek megadásra, melyek nem a Magyar Köztársaság területén végződnek Szolgáltató VOIP: (perc) Azon távbeszélő hívás időtartamot jelenti, amelyek esetében az egyéni ill. üzleti előfizetők részben vagy egészben IP alapú hálózato(ka)t vesznek igénybe. h. Saját hálózaton belül: Azon beszélgetési célú hívások időtartamát jelenti, amelyek saját hálózaton belül történtek. i. Saját hálózaton kívül: Azon beszélgetési célú hívások időtartamát jelenti, amelyek saját hálózaton kívülre történtek. j. Összesen: (perc) képlettel számolt mezők(k) 2. HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET SZOLGÁLTATÁS 2.1. A szélessávú internet szolgáltatás előfizetőinek száma év végén, db Sorszám Település xdsl Kábelnet ETTH (Ethernet) FTTH PON (pl. GPON) (optika)) WLAN Engedélyezett mikrohullám PLC Egyéb a b c d e f g h i j 1 Előfizetők száma b. Előfizetések száma (darab): azon előfizetések számát jelenti, amelyen a szolgáltató szélessávú (az Eurostat január 1-én még érvényes definíciója szerint a 144 Kb/s letöltési irányú és 64 Kb/s feltöltési sebességet meghaladó) internet-hozzáférést biztosít a különféle hozzáférési technológiák szerinti bontásban. A táblázatba csak azon előfizetések száma kerül megadásra, ahol a szolgáltató kiskereskedelmi szerződés keretében nyújt szolgáltatást (a végfelhasználóval kötött szerződések), azaz nem szerepelhetnek azok az előfizetések, amelyeket az ügyfél továbbértékesít.

8 c. xdsl (darab): helyi hurkokon alkalmazott technológia, amely a hagyományos helyhez kötött telefonhálózat részeként kiépített fémes sodrott érpárakat alkalmassá teszi nagysebességű digitális adatátvitelre (DSL-digital subscriber line). A szolgáltató csak azon xdsl vonalak számát tünteti fel ebben a sorban, amelyet saját infrastruktúrán, illetve más szolgáltatótól átvett helyi hurkon, illetve helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatást igénybe véve szolgáltat, valamint azon vonalak számát, ahol országos nagykereskedelmi IP bitfolyam hozzáférést nyújt más internet szolgáltatónak. d. Kábelnet (darab): olyan szélessávú internet elérési technológia, amely CATV alapú, ma már jellemzően HFC (Hibrid Fiber Coax) infrastruktúrán működik. A kábeltelevíziós hálózathoz illesztett modem alkalmas digitális jelek indítására és fogadására a kábeltelevíziós hálózaton belül. A kábelmodemes előfizetések száma tartalmazza a LAN hálózaton nyújtott előfizetéseket is. A kitöltésnél mind a DOCSIS 1.0, DOCSIS 2.0, és DOCSIS 3.0 technológiák előfizetőinek aggregált száma feltüntetésre kerül. e. ETTH (Ethernet)(darab): Ethernet To The Home előfizetők száma f. FTTH PON (pl. GPON) (optika) (darab): fényvezetőre (optikára) építő PON FTTH elérés. GPON esetében PON OLT-tal (Optical Light Terminal fényvezetős végberendezés) és optikai elosztóval (1: 32-64). g. WLAN (darab): Wireless Local Area Network (vezeték nélküli helyi hálózat) állandóhelyű hozzáférés, amely vezetéknélküli hordozó közegen keresztül csatlakozik a felhordóhálózathoz. h. Engedélyezett mikró (darab): engedélyköteles mikrohullámot használó előfizetések száma. i. PLC (darab): Power Line Communication az elektromos hálózaton keresztül elérhető internetszolgáltatásra előfizetők száma. j. Egyéb (darab): a fel nem sorolt technológiájú előfizetések száma

9 3. LEGALÁBB 30 MBPS SÁVSZÉLESSÉGŰ INTERNET-HOZZÁFÉRÉSSEL ELLÁTOTT LAKOSSÁG SZÁMA A 30 Mbps letöltési irányú sávszélesség viszonylag kevés vezetékes adatátviteli technológián valósítható meg. Ezek a last mile technológiák: kábelnet esetében DOCSIS 3.0 és ETTH EoC ETTH (Ethernet) esetében: Sodrott érpáras vagy koax kábeles Ethernet (FTTB/FTTC Ethernet, FastEthernet); FTTH aktív Ethernet (optika); és FTTH P2P Ethernet (optika) FTTH PON (pl. GPON) (optika) Számítás módszere: a legalább 30 Mbps sávszélességre képes vezetékes technológiák szerinti előfizetők számának összege és a települési lakott lakásokban érvényes lakhellyel rendelkezők átlagos számának szorzata. Az előfizetők száma: szolgáltatói primer éves adatgyűjtés alapján (az adatgyűjtés nem teljes körű, az NMHH adatai alapján az előfizetések száma szerint a piac 89%-át fedi le). A települési lakott lakásokban érvényes lakhellyel rendelkezők száma: a KEKKH adatai alapján. 4. Internet előfizetések száma (fő): Alkalmazott mutatók: APEH részére bevallott összes jövedelem Települések internet-előfizetési számai Internet-előfizetéssel rendelkezők korcsoport szerinti mutatói Infrastruktúra kiépítettsége: Optikai hálózati lefedettség, RLL lefedettség, RUO betelepülés, Dial-up és szélessávú előfizetések országos száma Iterációs eljárással készült egy modell a következőképpen:

10 A rendelkezésünkre álló településenkénti összes bevallott jövedelem/fő-ből egy megélhetési minimum levonásával becslés készült a rendelkezésre álló jövedelemről. (Megélhetési minimum Ft.) Az így megbecsült diszkrecionális jövedelemből az internetelőfizetésihajlandóságra utaló súly készült. A súly skálázása úgy lett kialakítva, hogy az egy főre jutó havi bruttó Ft diszkrecionális jövedelem esetében a településen fellelhető internet-előfizetések aránya az országos átlaggal egyezzen meg, azaz a súly értéke 1 legyen, míg Ft-os jövedelem esetében az országos átlag értékének a fele legyen, azaz a súly a 0,5 értéket vegye fel. A második súly a településen élők korösszetétele és a internet-használók arányának korcsoport szerinti bontásából került előállításra. Az infrastrukturális adatokból szűrésre kerültek azon települések, ahol nincs internet-szolgáltatás, ahova így nem lett rendelve előfizetőszám. Ezt követően a településeken elérhető keskeny- és szélessávú szolgáltatás rendelkezésre állása alapján az országos előfizetői számot a korábban meghatározott súlyok szerint a települések között felosztották. A felosztás menete eltérő volt. A 2007-es adatokban két paraméter állt rendelkezésre: az adott településen elérhető-e a kiskereskedelmi internet-szolgáltatás, valamint az adott településen elérhető-e szélessávú internet-szolgáltatás. Ennek tükrében a keskenysávú internet-elérést azon települések körében osztották fel, ahol az internet-szolgáltatás elérhető volt, míg a szélessávú internet-szolgáltatás nem. Ahol szélessávú internet-előfizetés létesítésére lehetőség volt, azon települések esetében az országos szélessávú előfizetésszámot osztották fel a korábban már bemutatott súlyok figyelembevételével. A 2007-eszt megelőző adatsorokban, a 2005-ös és 2003-as adatok esetében három paraméter állt rendelkezésre: az RLL (analóg+gsm) lefedettsége, továbbá az adott településen van-e RUO betelepülés, végül az adott településen elérhető-e szélessávú internet-szolgáltatás. Abban az esetben, ha a településen elérhető volt a szélessávú internet-szolgáltatás, de az RLL-paraméter kisebb volt mint 0,1 vagy az adott területen nem volt RUO betelepülés, úgy az adott településen a szélessávú-előfizetésszám súlya 1 lett, míg a keskenysávú-előfizetésszám súlya 0.

11 Ha a szélessávú internet-elérés mellett az RLL-paraméter és a RUO betelepülés adatai alapján keskenysávú internet-elérés lehetőségét feltételezték, úgy a szélessávú-előfizetésszám súlya 0,8 lett, míg a keskenysávú-előfizetésszám súlya 0,2 (ez tükrözte a leginkább a rendelkezésre álló tényadatokat). Ha a szélessávú internet-szolgáltatás létesítésére az adatok alapján - nem volt lehetőség, ám az RLL-paraméter és a RUO betelepülési adatok alapján a keskenysávú internet-szolgáltatás megléte feltételezhető volt, úgy a szélessávú-előfizetésszám súlya 0 lett, míg a keskenysávúelőfizetés szám súlya 1. Egyéb esetben az adott településen az előfizetés-típusokhoz zérus súlyt rendeltek. Az így kiszámított súlyok, valamint a korábban már bemutatott súlyok alapján az országos keskenysávú és szélessávú internet-előfizetések számát felosztották a települések között, majd ezeket településszinten aggregáltan összegezték. A 2003 és 2005 közötti években a keskenysávú elérések felosztása esetén, amennyiben szélessávú és keskenysávú technológia egyaránt elérhető, úgy a településen mindenképpen csökkent a keskenysávú elérések száma. 5. E-ügyintézés terén a különböző kiszolgálási szintek (egyedi) Alkalmazott adatbázisok: Önkormányzati informatikai adatfelvétel 2002 óta éves rendszerességgel teljes lekérdezést végeztek - alkalmanként legalább 2000 valós válasz - a hazai települési önkormányzatok körében. Ennek eredményeképp település szinten is pontos adatokkal rendelkeznek az e-ügyintézés aktuális szintjéről.

12 Kistérségi szintű mutatók: 5.1. Internethasználók száma (fő) Alkalmazott mutatók: Internet-előfizetések száma Saját lakossági adatfelvételek adatbázisai alapján: Internet-előfizetések száma településtípus szerint Internet-használók száma településtípus szerint Internet-használók aránya korcsoportonként internet-használók aránya kistérségenként A korábban meghatározott településszintű internet-előfizetőszám és az országos előfizetőszám településtípus szerinti bontását alapul véve előállították a kistérségi szintű előfizetési adatbázist. Az alulról aggregált adatokat saját lakossági lekérdezések során létrejött adatbázisokból óta évente legalább 4 db 1000 fős lakossági lekérdezés - nyert kistérségi szintű mutatókkal korrigálták: meghatározásra került a felmérések során az internet-használók korcsoportos megoszlása kistérségenként és településtípusonként. Ennek eredményeképp két irányból megszületett becslés során kistérségi szinten meghatározásra került az internetet használók száma. Mivel a lakossághoz képest a vállalatok száma kevésbé jól használható mutató - a vállalatok székhelye nem tükrözi az előfizetés és a használat valódi helyét - ezért a vállalatokra jutó előfizetések arányát kistérségenként korrigáltuk a használók számának megállapításakor.

13 5.2. Lakossági PC-ellátottság 1000 főre (db) Alkalmazott mutatók, adatbázisok: Internet-előfizetések száma Saját lakossági adatfelvételek adatbázisai alapján: Számítógéppel rendelkezők száma településtípus szerint Számítógépek száma településtípus szerint Háztartásonkénti átlagos számítógépszám Háztartások átlagos létszáma (KSH településstatisztika és saját adatbázisok) Felhasználva a már korábban is említett saját lakossági lekérdezéseket, amelyek keretében létrejött adatbázisokból óta évente legalább 4 db 1000 fős lakossági lekérdezés - nyert kistérségi szintű mutatókkal rendelkezetek a számítógép penetrációról. A kapott eredményeket összevetették az általunk megállapított internet-előfizetések számával is, hogy a két adatsor között ne legyenek inkonzisztenciák Mobil előfizetések száma 1000 főre (db) Alkalmazott mutatók: APEH részére bevallott összes jövedelem Saját lakossági adatfelvételek adatbázisai alapján: Mobil-előfizetéssel rendelkezők aránya korcsoport szerint Mobil-előfizetéssel rendelkezők aránya jövedelmi csoportok szerint Mobil-előfizetések száma

14 Felhasználva a már korábban is említett saját lakossági lekérdezéseket, amelyek keretében létrejött adatbázisokból óta évente legalább 4 db 1000 fős lakossági lekérdezés - nyert kistérségi szintű mutatókkal rendelkezetek a mobil penetrációról (szolgáltató és pre-, illetve postpaid bontásban). Az éves adatsorok esetében megvizsgálták, hogy kaptak-e inkonzisztens adatokat (volt-e fluktuáció) és szükség esetén az éves adatok alapján mozgó átlagoltak Vállalatokra jutó honlapok aránya (%) Alkalmazott adatbázisok: - Vállalati lekérdezések adatbázisa 2001 óta évente 4-6 alkalommal készítenek 1000 fős vállalati lekérdezést informatikai témában. A kérdések között minden alkalommal szerepel a honlap-ellátottság mutató is. A kért évekre vonatkozó adatbázisok aggregálásával teljes mértékben megbízható kistérségi szintű adatok állnak rendelkezésre.

1.1. Bekapcsolt fővonalak száma

1.1. Bekapcsolt fővonalak száma Adatgazda Adatkör Területi szint Vonatkozási időszak Információ az adatok értelmezéséhez Kapcsolódó linkek Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet-előfizetéssel kapcsolatos adatok település, kistérség

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A kérdőív kitöltésének menete Az 1.HZ_Kapcsolat munkalap

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ

A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ Kitöltési útmutató A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2011-2012) 2013. május 1 Fogalmak Eht.: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. Hszr.: 277/2003. (XII.24.) Korm. rendelet

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2015. február

Vezetékes gyorsjelentés, 2015. február ezer Vezetékes gyorsjelentés, 215. február Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

Távközlés, internet IV. negyedév

Távközlés, internet IV. negyedév Közzététel: 2008. március 10. Sorszám: 46. Következik: 2008. március 11. Fogyasztói árak Távközlés, internet 2007. IV. negyedév 2007 végén a mobil-előfizetések száma meghaladta a 11 milliót, ismét csökkent

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Korszerű technológiák SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu a szélessávú elérési hálózatok területén Korsós András műszaki igazgató

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Távközlő hálózatok Hozzáférési hálózatok xdsl 3 Telefonos ipar 56 Kbps (2000-ben) Kábeltévé ipar 10Mbps osztott kábeleken Műholdas cégek 50 Mbps ajánlatok

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA I. 7. Dr.Varga Péter János 2 Hálózatok 3 Távközlő hálózatok PSTN - Public Switched Telephone Network 4 PSTN - kapcsolt közcélú hálózat A telefonhálózatokat korábban tervezték, kizárólag

Részletesebben

Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2012-2014. ÉVRE) 2015. április

Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2012-2014. ÉVRE) 2015. április Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2012-2014. ÉVRE) 2015. április 1 Tartalomjegyzék FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN... 3 A kérdőív

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/B Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei 1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének

Részletesebben

1. sz. melléklet a HF/29436-3/2011. számú felhíváshoz. Kitöltési útmutató

1. sz. melléklet a HF/29436-3/2011. számú felhíváshoz. Kitöltési útmutató 1. sz. melléklet a HF/29436-3/2011. számú felhíváshoz Kitöltési útmutató A HELYHEZ KÖTÖTT NYILVÁNOS TELEFON ELŐFIZETŐI ÉS HÁLÓZATI PIACOK KÉRDŐÍVEIHEZ (2010-2011) Fogalmak Eht.: 2003. évi C. törvény az

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Kitöltési útmutató A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2015) május

Kitöltési útmutató A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2015) május Kitöltési útmutató A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2015) 2016. május 1 Tartalom Tartalom... 2 FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN... 4 FOGALMAK... 7 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...

Részletesebben

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja meghatározása A a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja SZJ: 64.20.11.0. SZJ: 64.20.12.1. SZJ: 64.20.12.2 Nyilvános helyi

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között.

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között. Szolgáltatások Letöltés ADSL szolgáltatás: Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) egy kommunikációs technológia, amelynek fő jellemzője, hogy a letöltési

Részletesebben

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 3.ea 2 DVB Digitális Televíziózás az EU-ban 3 1961, Stockholm: nemzetközi, analóg frekvenciakiosztás 1998, UK: az első digitális, földfelszíni sugárzás az EU-ban

Részletesebben

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Horváth László Horvath.d.laszlo@nmhh.hu 2010.09.21 TÉMAKÖRÖK 1. Fogalom meghatározások 03-06. 2. Előfizetők

Részletesebben

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve a nemzetközi adatkicserélő központok és és a nemzetközi adatkicserélő központok blue net 0.09766 GB (100 MB) VoIP nem

Részletesebben

IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások

IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások IN (Intelligent Network) platform - nem önálló távközlési hálózat - PSTN, ISDN, vagy a GSM

Részletesebben

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 2 TÉMAKÖRÖK 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 3-4. 2. Szélessávú elterjedtség 5-15. 3. Előfizetői szféra összefüggései 16-19.

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára Előadók: Huber Jenő Jurenka Oszkár KTV szolgáltatók előtt álló kihívások Elmúlt 20 évben a digitalizáció a szolgáltatásokat integrálta

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. Tartalom Bevezető HFC technológia határai Passzív Optikai Hálózatok PON jövő HFC Technics Kft. A HFC Technics Kft. szolgáltatási és termék kínálata

Részletesebben

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények Vezetékes internet és HotSpot hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei, értelmezése, teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere (a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet előírásai szerint) Az alábbi

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

IP alapú távközlési hálózatok

IP alapú távközlési hálózatok SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 IP alapú távközlési hálózatok info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. 15. Távközlési

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/B Melléklet - lezárt A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. LEZÁRT, NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ DÍJCSOMAGOK,

Részletesebben

Távközlés, internet 2010. IV. negyedév

Távközlés, internet 2010. IV. negyedév Közzététel: 2011. március 7. Sorszám: 39. Következik: 2011. március 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról Távközlés, internet 2010. IV. negyedév 2010. év végén a mobiltelefon-előfizetések száma

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. október 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2016. december 6. Internet- hozzáférési és bérelt vonali

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Start Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 10,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 2,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,195 módokra vonatkozó Egyéb 4G/LTE hálózat nem elérhető

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Távközlés, internet I. negyedév

Távközlés, internet I. negyedév Közzététel: 2011. június 10. Sorszám: 93. Következik: 2011. június 14. Mezőgazdasági árak Távközlés, internet 2011. I. negyedév 2011 március végén a mobiltelefon-előfizetések száma 11,9 millió volt. A

Részletesebben

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői hozzáférés létesítési idő

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2017. február 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2015. ÉVRE) március

Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2015. ÉVRE) március Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2015. ÉVRE) 2016. március 1 Tartalomjegyzék FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN... 3 A kérdőív kitöltésének

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. november 2. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. augusztus 22. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához a 13/201(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szolgáltatástípus neve Mobil telefonszolgáltatás A tanúsítvány száma: T-MA13F1_TANF-0T-HOME-SYSTEMS cél.1 1 1.1 72 24.1 30

Részletesebben

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14.

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14. Szupergyors Internet A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14. Piaci szereplők Szakmai szervezetek SZIP érintettek

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Jelátalakítók Vizuális jelátalakítók 3 Kamerák CCD CMOS CCD 4 Charge coupled device Magyarul: töltéscsatlakozású képalkotó eszköz Félvezető lapkán képpontoknak

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011 Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Áttekintés Otthoni szolgáltatások Komplex, üzleti ügyfelek részére Mobil

Részletesebben

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 6.ea

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 6.ea Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 6.ea 2 Távközlő hálózatok Hozzáférési hálózatok xdsl 3 Telefonos ipar 56 Kbps (2000-ben) Kábeltévé ipar 10Mbps osztott kábeleken Műholdas cégek 50 Mbps ajánlatok

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK

NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK AASTRA-MATRA GYÁRTÁSÚ NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK Az IP alközpontok a telefonszámla csökkentésén kívül új lehetőségeket nyitnak meg a gazdálkodásban, szervezésben, amellyel

Részletesebben