TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+"

Átírás

1 TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves futamidejű, forint (HUF) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési kötelezettségét foglalja magában, a hozama pedig valamilyen mögöttes eszköz (pl. részvény, index, áru, vagy deviza) vagy eszközök kosarának teljesítményének függvénye. Ezeket a strukturált kötvényeket a Citigroup Funding Inc. bocsátja ki (Kibocsátó), és általuk a befektetők lehetőséget kapnak arra, hogy három ázsiai részvényindex egyenlően súlyozot kosarának (egyenként Mögöttes eszköz, együttesen Mögöttes kosár) növekedéséből részesedjenek az alább leírtak szerint. Ha a Kötvényt a lejáratig (Lejárat napjáig) megtartják, a Kibocsátó kötelezettsége a befektetett tőke 100%-ának és a Kötvény feltételei alapján esedékes, a Mögöttes kosár pozitív teljesítményének (Kosárteljesítmény) valamint az 1.47 Részvételi arány szorzatának megfelelő Kamatnak a kifizetése. A befektetett tőke ugyanakkor a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve. A Citigroup Inc, mint Garanciavállaló garantálja a Kötvény alapján esedékessé váló minden összeg kifizetését. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben ha a Kibocsátó, vagy a Garanciavállaló fizetésképtelenné válik a Kötvény lejárata előtt, a kötvényesek esetleg nem kapják vissza a befektetett pénzüket, vagy annak kamatát, illetve az egyéb Kibocsátó, vagy Garanciavállaló csődje előtt felhalmozódott összeget. (További információ a Főbb kockázatok között a Hitelkockázat és Garanciavállaló kockázatánál). Ez a termékleírás a kibocsátó május 12-én kelt 30 milliárd USA dollár értékű Középtávú kötvény és certifikát kibocsátási programjával, annak kiegészítéseivel és a további kiegészítésekkel együtt olvasandó és alkotja a Prospektust. A Prospektus és a Végleges Feltételek angol nyelven elérhetőek a Forgalmazó fiókjaiban valamint ezen a weboldalon: Mögöttes eszköz HangSeng China Enterprise Index TAIWAN TAIEX Index KOSPI 200 Index A Mögöttes kosár Elektronikus oldal (Bloomberg kód) HSCEI Index TWSE Index KOSPI2 Index A Mögöttes kosár Záró szintjét a megfelelő Kosár-értékelési napokon rögzítik és az egyes Mögöttes eszközök súlyozott teljesítményéből számolják ki. A számításhoz az egyes Mögöttes eszközök Kezdő szint rögzítésének napján és a megfelelő Kosár-értékelési napon megfigyelt Záró szintje közötti százalékban kifejezett különbséget használják. A Mögöttes kosár Záró szintjét a futamidő alatt évente, a Kosár-értékelési napokon (ide értve a Záró értékelési napot is) megfigyelt szintek alapján számítják. A Záró értékelés napján a Mögöttes kosár Kosár-értékelési napokon megfigyelt Záró szintjeinek számtani átlaga adja a Záró értékelés szintjét. Lejáratkor a kötvényesek az alábbi két kifizetés egyikét kapják: Ha a Záró értékelés szintje kisebb, vagy egyenlő, mint egy, a Kosárteljesítmény nulla, és a kötvényesek csak a befektetett tőke összegét kapják vissza, VAGY Ha a Záró értékelés szintje nagyobb, mint egy, a kötvényesek megkapják a tőke összegét ÉS a tőke összegére vetített Kamatot, ami egyenlő a Kosárteljesítmény és a Részvételi arány (1.47) szorzatával. A Kosárteljesítmény a Mögöttes kosár nettó növekedését fejezi ki és a Záró értékelési szintből egyet kivonva számítják ki. A potenciális kifizetés kiszámításának módjával kapcsolatban kérjük, tanulmányozza a Tájékoztató jellegű kondíciókat és a Hipotetikus példákat. Minden leendő kötvényvásárlónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a Kötvény összetettségét és a benne foglalt kockázatokat megértette. A leendő vásárlóknak ki kell kérniük saját jogi, adózási, könyvelési és más szakmai tanácsadójuk segítségét, hogy megállapítsák, a Kötvény megfelel-e a saját befektetési céljainak. A befektető célja: A jelen Kötvény befektetőinek osztaniuk kell azt a nézetet, miszerint a Mögöttes kosár értéke emelkedni fog Kezdő szint megállapítása és a Záró értékelés közötti időszakban. A Kibocsátónak és közvetve a Garanciavállalónak való kitettség. A Mögöttes kosárnak való kitettség Tőkevédelem, amit a kibocsátó nyújt és a Garanciavállaló Citigroup Inc garantál abban az esetben, ha a Kötvényt lejáratig megtartják. Középtávú, részvényindexekhez kötött befektetés. A befektető elfogadja: Legfeljebb 5 évig megtartja a befektetést Az 1.47 Részvételi arányt a potenciális pozitív Kosárteljesítménnyel szorozva. Előfordulhat, hogy a tőke, a Kamat, vagy a potenciális kamat egy része, vagy egésze elvész, amennyiben a Kötvényt a futamidő vége előtt eladja. A Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatát a tőke és a potenciális Kamat tekintetében a Kötvény futamideje alatt. Előfordulhat, csak a tőke összege kerül kifizetésre Lejáratkor, ha a Kosárteljesítmény nulla. A mérsékelt likviditást, mivel a Kötvény kialakításának lényege, hogy lejáratig megtartják. A középtávú kötvényekbe történő befektetés kockázatait (lásd. Főbb Kockázati Tényezők) Előfordulhat, hogy a tőke, vagy a Kamat egy része elvész, amennyiben a Kötvényt a Kibocsátó a futamidő vége előtt visszafizeti bizonyos esetekben, például törvénytelenség, vagy adózási változás miatt. Előfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat előtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa (lásd főbb kockázatok Lejárat előtti visszafizetés kockázata). A tőkevédett strukturált termékeket úgy alakítják ki, hogy a hozam egy piaci változó teljesítményétől függ, miközben a befektetett tőke védett. (A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve, további információ a Főbb kockázatok között a Hitelkockázat és Garanciavállaló kockázatánál). 1

2 Devizanem: A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI HUF BEFEKTETŐI PROFIL Maximum Futamidő Évek Minimum befektetés: Kibocsátási ár: Értékesítési díj: Lejárat előtti visszaváltás: HUF, és afelett HUF többszörösei. 100% 2,50% Normális piaci viszonyok esetén naponta, a piaci lehetőségeknek megfelelően. 1 vagy kevesebb >5 Kockázati besorolás P2* Nagyon alacsony Alacsony Mérsékelt Mérsékelten magas A befektetés célja Magas Nagyon magas Lejárat előtti eladás díja: Éves számlavezetési díj 1,00% A Forgalmazó a Kötvények után évente a névérték átlagos egyenlegének 0,25%-át számítja fel. Jövedelem Jövedelem + Növekedés Növekedés Erős növekedés Díjak: A Forgalmazót 2,50%-ig terjedő értékesítési díj illeti meg, amely a Kötvény kibocsátásakor fizetendő. A Kötvények lejárat előtti visszaváltásának díja a névérték 1,00%-a. A Forgalmazó a kötvények után évente a névérték átlagos egyenlegének 0,25%-át, de maximum Ft-nak megfelelő összeget számít fel éves értékpapír-számlavezetési díjként 1. A Forgalmazó a Kibocsátótól forgalmazási jutalékot kap, melynek mértéke 3,00% 2. 1 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, a díj leírását a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája tartalmazza. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint a díjat egyoldalúan módosítsa júl. 4. napjára vonatkozó indikáció. A forgalmazási jutalék mértéke változhat a jegyzési időszak során, pontos mértékét az Üzletkötés napján határozzák meg és a tranzakció visszaigazolásán kerül feltüntetésre. CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL. A TŐKEVÉDELMET KIZÁRÓLAG A KIBOCSÁTÓ (ÉS HA VAN, AKKOR A GARANCIAVÁLLALLÓ) BIZTOSÍTJA. EZEN INTÉZMÉNY(EK) TELJES HITELKOCKÁZATA A BEFEKTETŐT TERHELI, AZAZ A BEFEKTETŐ KÖTVÉNYEKBŐL EREDŐ TŐKE ÉS KAMATFIZETÉSRE VONATKOZÓ IGÉNYE KIZÁRÓLAG EZEN INTÉZMÉNYEKKEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ, MINT NEM ALÁRANDELT, BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG. A KIBOCSÁTÓVAL (ÉS A GARANCIAVÁLLALÓVAL) KAPCSOLATOS BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTHETI A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKÉT ÉS MEGTÉRÜLÉSÉT, AMELY MAGÁBAN FOGLALHATJA AKÁR A TŐKE RÉSZLEGES VAGY TELJES ELVESZTÉSÉT IS. + A jelen Tőkepiaci Tájékoztatás magyar és angol nyelven került kibocsátásra. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvű változat irányadó. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Budapest, Szabadság tér 7., Cg , Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, tevékenységi engedély: Central Bank of Ireland, május 1., a Budapesti Értéktőzsde tagja. Az itt közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) a szerinti reklámnak minősül, és az "Előzetes ügyféltájékoztató a Citibank által lakossági ügyfelek részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban" elnevezésű dokumentummal együttesen képezi a Bsztv ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást. További kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal személyi bankárainkhoz. *a Citibank személyi bankárai állapítják meg a termék alkalmasságát, egyebek mellett, hogy az egyes ügyfelek kockázatvállalási hajlandósága megfelel-e a termék kockázati besorolásának. Globális kezdeményezés eredményeképpen a Citi január 1-től fokozatosan minden egyes országban megváltoztatja mind a termékei kockázati besorolásához, mind az ügyfelek kockázatviselési képességének felméréséhez használt módszerét. A változtatások bevezetésének időpontja a különböző országokban eltérhet, így előfordulhat, hogy ugyanaz a termék a különböző országokban más-más besorolást kap ugyanazon időpontban. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe jelenleg még nem vezette be az említett változtatásokat, így a termék besorolása más lehet, mint azon országokban, amelyek már az új módszerek szerint működnek. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe a bevezetés előtt írásban értesíti az ügyfeleit a változásról, további kérdéseivel kérjük, forduljon a bankárához. 2

3 TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KONDÍCIÓK Ez a termékleírás indikatív feltételeket tartalmaz, melyek módosulhatnak, vagy kiegészülhetnek. A felhasznált, de itt nem szereplő feltételeket a Kibocsátási tájékoztató tartalmazza és részletezi. A kötvény végleges feltételeit a Végleges Feltételek leírása tartalmazza majd, ami a Kibocsátó Prospektusával (elérhetőségét lásd az 1. oldalon) együtt alkotja a Kötvény Kibocsátási tájékoztatóját. A Végleges Feltételek a befektetés megvalósulása után angol nyelvenkerülnek kihirdetésre a következő weboldalon: https://www.citibank.hu/hungary/consumer/termekek/befektetesek/tokegarantalt/vegleges-feltetelek.htm A jelen Tőkepiaci tájékoztatás a Kibocsátási tájékoztató alapján készült, bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén az ott leírtak irányadók. Kibocsátó Citigroup Funding Inc. Garanciavállaló Státusz Citigroup Inc. Általános fedezet nélküli követelés A Kibocsátó első helyi adósságának jelenlegi minősítései: Moody s; A3 / lehetséges leminősítés vizsgálata folyamatban / P-1, S&P; A / Negatív figyelő listán / A-1, és Fitch; A+ / Negatív figyelőlistán / F1+, a Citigroup Inc. garanciája alapján. A hitelminősítés és kilátásai változhatnak a Kötvény futamideje és a Jegyzési időszak alatt. A fenti hitelminősítések mindegyikét az Európai Unión kívül működő és a 1060/2009 számú vonatkozó EK rendelet alapján nem regisztrált hitelminősítők adták ki. Hitelminősítések és kilátásaik Kibocsátási ár 100% A hitelminősítés külső forrásokból származó információkat is magában foglalhat, ide értve a hitelminősítők, például a Standard & Poor s véleményét. A külső forrásokból származó tartalmak sokszorosítása és terjesztése tilos, kivéve, ha az adott külső partner előzetes írásos beleegyezésével történik. A külső tartalmak szolgáltatói nem garantálják az információk pontosságát, teljességét, időszerűségét, vagy elérhetőségét ide értve a minősítéseket is és nem felelősek tartalom felhasználásából származó semmilyen hibáért vagy mulasztásért (hanyagságból vagy egyéb okból), függetlenül annak okától, vagy következményétől. A KÜLSŐ TARTALOMSZOLGÁLTATÓK SEMMILYEN FORMÁBAN NEM SZAVATOLJÁK IDE ÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A TARTALMAK KERESKEDELMI VAGY EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁR A VALÓ MEGFELELŐSÉGÉT. A KÜLSŐ TARTALOMSZOLGÁLTATÓK nem felelősek a TARTALMAIK, vagy MINŐSÍTÉSÜK direkt, indirekt, esetleges, példaszerű, kárpótló, büntető, speciális vagy következményszerű károkért, költségekért, kiadásokért, jogi díjakért vagy veszteségekért (ide értve az elmaradt bevételt vagy profitot és alternatív költséget). A hitelminősítések véleményeket jelenítenek meg, nem pedig tényeket vagy értékpapírok vételére, vagy eladására szóló javaslatot. A minősítések nem térnek ki az értékpapírok alkalmasságára, illetve az értékpapírok befektetési célú alkalmasságára és nem kezelhetők befektetési tanácsként. Jegyzési időszak július július 28. Üzletkötés napja július 28. Kezdő szint rögzítése július 29. Kibocsátás napja augusztus 5. Záró értékelés napja július 29. Lejárat napja (Lejárat) augusztus 5. 3

4 N Mögöttes eszköz Bloomberg kód Mögöttes eszköz besorolása Egy vagy több tőzsde Indexe Tőzsdék Kapcsolódó tőzsdék Mögöttes eszközök 1. Hang Seng China Enterprise Index HSCEI Index Részvényindex Egy tőzsde Indexe Hong Kong Stock Exchange Hong Kong Stock Exchange 2. TAIWAN TAIEX Index TWSE Index Részvényindex Egy tőzsde Indexe Főbb tőzsdék Minden tőzsde 3. KOSPI 200 Index KOSPI2 Index Részvényindex Egy tőzsde Indexe Korea Exchange Korea Exchange Kezdő szint jelenti az adott Mögöttes eszköz vonatkozásában a Mögöttes eszköz Záró értékének 100%-át a Kezdő szint megállapításának napján. Egyéb: Mögöttes eszközökkel kapcsolatos egyéb információk Ahol Főbb tőzsdék kerülnek említésre a mögöttes termékhez kapcsolódó tőzsdeként, ott a tőzsde minden olyan tőzsdét vagy kereskedési rendszert jelent, ahol az alkotó papírok bármelyikével kereskednek a Kalkulációs megbízott megítélése szerint. Ahol Minden tőzsde kerül említésre a Mögöttes termékhez kapcsolódó tőzsdeként, ott a kapcsolódó tőzsde minden tőzsdét, vagy árjegyző rendszert jelent, ahol a kereskedésnek a Kalkulációs megbízott megítélése szerint jelentős hatása van a Mögöttes termékre, vagy annak határidős, vagy opciós piacára. A részvényindexet alkotó értékpapír jelenti az adott Index minden egyes komponensét, azaz a benne szereplő minden részvényt. Választás: Részvényindex: piac működését akadályozó egyéb esemény: Fedezeti ügyletek kötését akadályozó esemény és Fedezeti ügyletek költségeinek emelkedése. Mögöttes eszköz Záró szintje Kosár A Mögöttes eszköz hivatalos záró értéke, vagy szintje egy adott napon. Minden mögöttes eszközt tartalmazó kosár 4

5 N Súly % % % Mögöttes kosár Záró szintje A Mögöttes kosár Záró szintjét T napon az alábbi képlet szerint határozzák meg: 3 N 1 Ahol: Súly ( N ) Z ( N, T ) Z ( N ) Z(N,T) N Mögöttes eszköz Záró szintje T napon. Z(N) N Mögöttes eszköz Kezdő szintje. Súly(N) N Mögöttes eszköz Súlya N Mögöttes eszköz leírása Z(N) 1. Hang Seng China Enterprise Index Később határozzák meg 2. TAIWAN TAIEX Index Később határozzák meg 3. KOSPI 200 Index Később határozzák meg Kosár-értékelési napok a következő táblázat szerint T Kosár értékelés július 30. Dátumok július július július július 29. Az egyes Kosár-értékelési napok Kosár Záró szintjeinek számtani átlaga Záró értékelés szintje T 1 KosárZárós zint A Kifizetés az alábbi lesz Kifizetés lejáratkor (a névérték arányában) 100 % Ahol: RA Max 0, Kosártelje sítmény Kosárteljesítmény = Záró értékelés szintje -1 5

6 Részvételi arány (RA) 1.47 Tőzsdei bevezetés Címlet Luxembourg Stock Exchange HUF, minimum 300,000 HUF befektetése mellett Üzleti napok az értékelések esetén: Tőzsdei üzleti napok a következő munkanap szabály szerint. További részletek az Alaptájékoztatóban találhatóak. Üzleti napok a kifizetések esetén: London, New York és Budapest. A Módosított következő munkanap szabály szerint. Üzleti napok /Munkanapok A következő munkanap szabály ha a szóban forgó nap nem üzleti/munkanap, a legközelebbi következő üzleti/munkanapot veszik figyelembe. Nem halmozódik fel Kamat, ha a kifizetés ilyen eset miatt késést szenved. A Módosított következő munkanap szabály ha a szóban forgó nap nem üzleti/munkanap, a legközelebbi következő üzleti/munkanapot veszik figyelembe, kivéve, ha az a következő naptári hónapba esne, amely esetben a legközelebbi megelőző üzleti/munkanapot veszik figyelembe. Nem halmozódik fel Kamat, ha a kifizetés ilyen eset miatt késést szenved. Az üzleti napok (banki munkanapok) azok a napok, amelyeken a kereskedelmi bankok és a devizapiac nyitva vannak és elszámolások történnek. Az üzleti napok szabályai az egyes tranzakciókra vonatkozó dátumok módosításait szabják meg. A módosításokra akkor van szükség, ha a kérdéses dátum olyan napra esik, amelyik nem üzleti nap. Kereskedési napok az értékeléshez Alkalmazandó jog Kalkulációs megbízott A Kötvény Feltételeiben leírtak szerint. Összefoglalva: minden olyan nap, amelyen az index szponzora közzéteszi az index szintjét és minden egyes megfelelő tőzsde normál üzletmenet szerint kereskedést folytat. Angol jog Citigroup Global Markets Limited. Minden számítást és értékelést a Kalkulációs megbízott végez üzletileg ésszerű módon. Kifizetés és elszámolás Euroclear Bank S.A./ N.V. és/vagy Clearstream Luxembourg. Üzletkötő Forgalmazó Citigroup Global Markets Limited ( CGML ) Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe ISIN XS

7 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A MÖGÖTTES KOSÁR Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) A Hang Seng China Enterprises Index a hongkongi tőzsdén forgó H-részvények közkézhányadának piaci kapitalizációjával súlyozott indexe és szerepel a Hang Seng Mainland Composite Indexben is alkotóként. Az index január 3-án 2000 pontos kezdő értékkel indult. TAIWAN TAIEX Index A TWSE, vagy TAIEX Index a Tajvani tőzsdén forgó részvények kapitalizációval súlyozott indexe. Az indexet 1966-ban indították, TSEC néven is ismerik. KOSPI 200 Index A Kospi 200 index 200 koreai részvény kapitalizációval súlyozott indexe, amely a koreai részvénypiac értékének 93%-át lefedi. Az index január 3-án 100 pontos kezdő értékkel indult. A Mögöttes kosár eszközeinek historikus teljesítménye július 4-től július 4-ig. 250% 200% HSCEI Index TWSE Index KOSPI2 Index 150% 100% 50% 0% -50% -100% Forrás: Bloomberg július 4. A múltbeli teljesítmények nem garantálják a jövőbeni teljesítményt. A valós teljesítmény eltérő lehet. A fenti grafikon a Mögöttes eszközök múltbeli teljesítményét mutatja, nem pedig a Kötvény aktuális megtérülését. A Kötvény potenciális kifizetése az alkalmazott részvételi arány függvénye. 7

8 HIPOTETIKUS PÉLDÁK A lenti példák esetén forint befektetését feltételezték 1.47 részvételi arány és az alábbi táblázatban összefoglalt feltételezett Záró értékelési szintek mellett. Záró értékelési szint számítása Mögöttes kosár záró szintje %-ban kifejezve 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Mögöttes eszköz Mögöttes eszköz Mögöttes eszköz A Mögöttes kosár átlagos súlyozott teljesítménye Záró értékelés szintje ( / 5) 1.08 Kosárteljesítmény Kosárteljesítmény a részvételi aránnyal korrigálva %-ban 8% x % Lehetséges Kifizetések Befektetett összeg HUF Mögöttes kosár szintje a Kezdő szint rögzítésének napján Záró értékelés szintje Kosárteljesítmény (Záró értékelés-1) Kifizetés / Kosárteljesítmény az 1.47 Részvételi aránnyal szorozva Kifizetés számítása Kifizetés Lejáratkor 300, , , , A Kosárteljesítmény negatív, ezért csak a tőke összege kerül kifizetésre A Kosárteljesítmény negatív, ezért csak a tőke összege kerül kifizetésre A Kosárteljesítmény negatív, ezért csak a tőke összege kerül kifizetésre A Kosárteljesítmény negatív, ezért csak a tőke összege kerül kifizetésre 300, , , , , Tőke és Kamatfizetés = 100% % 344, , Tőke és Kamatfizetés = 100% % 432, , Tőke és Kamatfizetés = 100% % 476, , Tőke és Kamatfizetés = 100% % 564, , Tőke és Kamatfizetés = 100% % 652,800 A fenti példák csak információs célt szolgálnak, és nem reprezentálják szükségszerűen az Index vagy a Kötvény valós múltbeli vagy jövőbeni teljesítményét. Ezen dokumentum szolgáltatója nem garantálja, hogy a fenti teljesítmény a jövőben megvalósul. Bár a jelen dokumentumban felhasznált információ számos, megbízhatónak vélt, nyilvánosan közzétett forrásból származik, sem a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelősséget a felhasználásából eredő semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért. 8

9 FŐBB KOCKÁZATOK LEENDŐ BEFEKTETŐINKNEK JAVASOLJUK, HOGY GONDOSAN OLVASSÁK EL ISMERTETŐNKET A KÖTVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ FŐBB KOCKÁZATOKRÓL. A JELEN ISMERTETŐ NEM A KÖTVÉNYEKKEL VAGY AZ ÖNNEK A KÖTVÉNYEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK ÉS MEGFONTOLÁSOK TELJES LISTÁJA, ÉS NEM IS EZ A CÉLJA. AZ ALÁBBI KOCKÁZATOK A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSÁBAN ISMERTETETT KOCKÁZATOKON FELÜL ÉRTENDŐK, AMELY DOKUMENTUMOKAT SZINTÉN AJÁNLATOS ÁTTANULMÁNYOZNI. A JELEN ISMERTETŐ ÉS A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA KÖZÖTTI BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA AZ IRÁNYADÓ Piaci kockázat: A jelen kötvény befektetőinek tapasztalattal kell bírniuk a részvénypiacokra és a derivatívákat magukban foglaló termékekre vonatkozólag, vagy törekedniük kell azok megismerésére. A leendő befektetőknek tudniuk kell, hogy a jelen Kötvénybe történő befektetés nem jelent a mögöttes termék(ek)be való befektetést, és hogy a Kötvénybe való befektetéssel nem keletkezik a jogi, vagy haszonhúzói érdekeltségük, vagy tulajdonosi viszonyuk a mögöttes termék(ek) vonatkozásában, ugyanakkor a Kötvény megtérülése bizonyos mértékig hasonló gazdasági és egyéb kockázatokat hordoz, mint a mögöttes termék(ek)ben való direkt befektetés. Amikor a befektető megvásárolja a Kötvényt, a Kibocsátó köteles a Kötvényben foglalt és itt leírt feltételeknek megfelelő összegek kifizetése és a befektető a Kibocsátó hitelezőjévé válik. Számos tényező befolyásolhatja ezen kötvény piaci értékét, többek között a megfelelő hozamgörbe szintje és alakja, a mögöttes piacok volatilitása, és ezek jövőbeli várható változásai. Bármely tényező változása, a lejáratig hátralévő futamidő és a kibocsátó hitelminősége befolyásolja a Kötvények másodpiaci árfolyamát. Kamatlábkockázat: A befektetési időszak alatt a kamatlábak emelkedése a Kötvény értékét csökkenheti, és viszont. Hitelkockázat: A befektetők a kibocsátó Citigroup Funding Inc. És a garanciavállaló Citigroup Inc. teljes hitelkockázatát vállalják. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátó, és/vagy a garanciavállaló fizetésképtelensége, vagy csődje esetén lehetséges, hogy a kötvényesek nem kapják vissza befektetett pénzüket, esetleg még a tőke összegét sem. A Standard & Poor's besorolása szerint: AAA: A kibocsátó kamatfizetési és tőke-visszafizetési potenciálja kiemelkedően erős AA: A kibocsátó kamat és tőkefizetési képessége erős, és csak kevéssel tér el a legmagasabb minősítésű kibocsátókétól A: A kibocsátó kamat és tőkefizetési képessége erős, bár kissé érzékenyebb a gazdasági környezet és körülmények kedvezőtlen változásaira, mint a magasabb besorolású kategóriák hitelei. A-1: Az 'A-1' minősítésű rövid távú kötelezettség a Standard & Poor's szerint a legmagasabb kategória. A kötelezett fizetőképessége erős. A hitelminősítés az adott minősítő ügynökség független értékelését fejezi ki, a tőke és kamatfizetés biztonságára vonatkozóan. A hitelminősítés nem jelent ugyanakkor garanciát a hitel minőségére. A befektetőknek javasoljuk, hogy a minősítő ügynökségeknél informálódjanak a minősítési rendszereik további részleteiről. Ezek a minősítések nem veszik figyelembe a Kötvény piaci ármozgásaiból fakadó kockázatokat, vagy egyéb nem a kibocsátó hitelminősítése által meghatározott tényezőket, amik a kamat-, és tőkefizetés árát befolyásolják. A hitelminősítés nem jelent az értékpapírok vételre, eladásra, vagy tartásra vonatkozó ajánlást és a minősítő ügynökség bármikor módosíthatja, visszavonhatja azt. Garanciavállaló kockázata: Citigroup Inc., mint Garanciavállaló visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garantálja minden Kötvény alapján esedékessé váló összeg kifizetését, így ha a Kibocsátó nem tudja teljesíteni a Kötvényekből eredő kötelezettségét, a Garanciavállalónak saját kötelezettségeként kell helytállnia a Kötvényesek felé. Mindazonáltal a leendő befektetőknek ismerniük kell azon kockázatokat, amelyek korlátozhatják a Garanciavállaló Kötvényekből fakadó kötelezettségeinek kielégítésére vonatkozó képességét, például mivel a Garanciavállaló egy holdingcégként nem bonyolít jelentős mértékű hasznot hajtó üzleti tevékenységet, eképpen a leányvállalatainak osztalék és osztalékelőleg fizetési képességére van utalva, a leányvállalatokra vonatkozó különféle hitelezési megállapodások és szabályozási korlátok miatt pedig szügségképpen csökkenhet a Garanciavállaló teljesítési képessége. A Garanciavállalóra kiterjed az USA banktörvénye is, amelyből kifolyólag kötelessé válhat leányvállalatainak pénzügyi támogatására ezáltal is csökkenhet az említett garanciára vonatkozó kielégítési képessége. A befektetőknek figyelembe kell venniük azt is, hogy a Citigroup Inc-nek jogában áll hasonló jogállású és hitelképességű vállalatot Garanciavállalóként saját helyébe állítani a kötvényesek hozzájárulása nélkül is. A Garanciavállalóról és a rá vonatkozó kockázatokról további információkat a Prospektusban találhat, amely elérhető a Forgalmazó fiókjaiban és ezen a weboldalon: 9

10 Likviditási kockázat: Az Üzletkötő igyekszik a Kötvények másodlagos piacát naponta biztosítani, de nem garantálja a másodlagos piac meglétét. Nem vehető bizonyosra, hogy a Kötvények aktív piaca fennáll majd a teljes futamidő során. Az Üzletkötő, a Forgalmazó, vagy bármely társult, vagy fiókvállalatuk sem köteles árat jegyezni a Kötvényekre, ha úgy ítéli meg, hogy az általuk végzett tevékenység, vagy annak szándéka bármely vonatkozó szabályba ütközik. A lejárat előtti eladás esetén a befektetőknek fel kell készülniük arra, hogy az eredeti bekerülési árnál lényegesen kevesebbet is kaphatnak a Kötvényeikért. Az Üzletkötő, a Forgalmazó, vagy azok társult vagy leányvállalatai sem kötelesek a Kötvények másodlagos piacát biztosítani, de nem garantálja azt. Potenciális érdekütközésből eredő kockázat: A Citi vállalatcsoport egyes tagjai többféle módon is szerepet játszhatnak a kötvényekkel kapcsolatban, és minden egyes tag funkciójából kifolyólag érdekütközésbe kerülhet a Kötvényhez kapcsolódó tevékenysége, vagy a szokásos tevékenysége során is. A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Kalkulációs Ügynök/Kifizető Ügynök társult vállalati egységek, amelyek különböző funkciókat töltenek be a Kötvények kibocsátása és az azok alapjául szolgáló struktúra tekintetében. A Citi vállalatcsoport egyes tagjai a Kötvények tulajdonosain kívül mások felé is elkötelezettek lehetnek szakmailag és bizalmilag. Az egyéb személyek érdekei eltérhetnek a Kötvényesek érdekeitől, ilyen esetekben előfordulhat, hogy a Citi vállalatcsoport tagok a Kötvényesek érdekeinek nem megfelelő döntést hoznak. Adókockázat: A Befektetőknek érdemes független adótanácsadó véleményét kikérni, mielőtt megvásárolják a Kötvényt. A Citigroup nem ad adótanácsot, így a Kötvénybe történő befektetéssel kapcsolatos adókötelezettség teljes mértékben kizárólag a Befektetőt terheli. A befektetőknek tudniuk kell, hogy a Kötvényekre vonatkozó adózási szabályozás a különböző jogi környezetben eltérő lehet. A befektetők kizárólagosan felelősek a Kötvénnyel kapcsolatos bármely adó, vagy illeték összegének megfizetéséért. A vonatkozó adózási szabályok változása negatívan érintheti a Kötvényeseket. Kockázatok halmozódása: A pénzügyi piacok sajátos összefüggései miatt a Kötvényekbe való befektetés kockázatokkal jár, így a befektetést csak azt követően javasolt megtenni, hogy már felmértük a jövőben várható potenciális piaci változások irányát, idejét és mértékét (azaz többek között a referencia papírok, indexek, áruk, kamatok értékét és összefüggéseit) a Kötvény feltételei és tulajdonságai mellett. Több kockázati tényezőnek is lehet több irányú befolyása a Kötvényekre, melyeknek hatása előre nem látható. Ezen felül a kockázati tényezőknek halmozódó hatása is lehet, ami szintén nem látható előre. A különböző kockázati tényezők bármilyen kombinációinak Kötvényekre gyakorolt hatása nem megjósolható. A részvényeket befolyásoló tényezők: A befektetőknek általában járatosnak kell lenniük a globális részvénypiaci befektetések és az indexek tekintetében. Érteniük kell egyebek mellett, a globális gazdasági, pénzügyi és politikai fejleményeket, amelyek jelentős befolyást gyakorolhatnak az indexekre általában, de különösen fontosak a fent nevezett indexekre gyakorolt hatások. Mögöttes Index módosítása, vagy megszűnése: A befektetőknek tudniuk kell azt, hogy a Mögöttes Index számításának módjában bekövetkező jelentős változás esetén a Kalkulációs megbízott kizárólagos joga a Mögöttes Index változásának követése, ide értve az Index helyettesítő Indexre való lecserélését, vagy akár a Kötvény visszafizetését is. Az ilyen eset részletes leírása a Kötvény Végleges Feltételeiben és a vonatkozó Alaptájékoztatóban található. Az Index komponensek korrelációja: annak mértéke, hogy a Mögöttes eszközök mennyire mozognak együtt, árváltozásaik mennyire vannak összhangban ugyanabban az időszakban. A Mögöttes eszköz alkotó elemeinek változó korrelációja, változó mértékű együtt mozgása, negatívan is befolyásolhatja az indexet. Fejlődő piacok kockázata: a fejlődő piaci részvények potenciálisan magasabb kockázatot hordoznak a fejlett piaci részvényekhez képest, ide értve a hirtelen nagymértékű és előre nem látható ármozgások kockázatát is. A befektetőknek fel kell készülniük ezen magasabb kockázatra, illetve annak Kötvényre gyakorolt hatására. Lejárat előtti visszafizetés kockázata: Bizonyos körülmények között, például törvénytelen állapot, vagy adózási változások esetén lejárat előtt is visszafizethetik a Kötvények értékét. Előfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat előtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa. Ezen esetekben számítani kell az újra befektetés kockázatára, hiszen előfordulhat, hogy az adott időben nem érhető el hasonló kockázatú, vagy profilú befektetés. Továbbá, a befektetők nem húzhatnak már hasznot az adott mögöttes termék változásából az esetleges lejárat előtti visszafizetés és az eredeti lejárat napja között. 10

11 AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA A KÖVETKEZŐKET A STRUKTURÁLT KÖTVÉNY VÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN Amennyiben az ügyfélnek szándékában áll a Kötvény megvásárlása, kérjük, olvassa el és írja alá a következőket, megerősítve ezt a szándékot, illetve, hogy tudomásul veszi az alábbiakat. A befektetés maga egy külön nyomtatvány aláírásával történik meg. A Forgalmazó a kibocsátás után az alábbi weboldalon angol nyelven teszi közzé a Kötvény Végleges Feltételeit: https://www.citibank.hu/hungary/consumer/termekek/befektetesek/tokegarantalt/vegleges-feltetelek.htm Ne döntsön a jelen Kötvényekbe való befektetés mellet, csak abban az esetben, ha megértette annak tulajdonságait és a vele járó kockázatokat. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a befektetés megfelel az Ön pénzügyi helyzetének és körülményeinek. A jelen termékleírásban foglalt minden információ fontos. Ha bármilyen kérdése merül fel az itt leírtakkal kapcsolatban, vagy valamely vonatkozásban, vagy az alábbiakkal kapcsolatban nem ért valamit, kérjük aláírás előtt forduljon a bankárához, vagy kérjen további tájékoztatást. Igazolom, hogy megértettem és elfogadom a következőket: 1. A Forgalmazó a Citigroup Inc. leányvállalata. A Citigroup Inc. fiókjai, társult vállalatai és/vagy leányvállalatai (együttesen "a Citigroup-hoz tartozó egységek") jutalékot, vagy egyéb kompenzációt kaphatnak a Kötvények vételéhez, vagy eladásához kapcsolódóan. A jelen Kötvény indikatív jutaléka július 4-én 3,00% 2. A Citigroup-hoz tartozó egységek ügynökei és alkalmazottai díjazásban részesülhetnek vagy jutalékot, vagy más ellenszolgáltatást kaphatnak (készpénzben vagy természetben) a Kötvény megvételével kapcsolatban. A jegyzés díja a névérték 2,50%-áig terjedhet. 3. A Kötvény a Kibocsátó szerződéses kötelezettségét testesíti meg, és hacsak a Végleges Feltételekben másként nem szerepel, semmilyen minősítő ügynökség nem értékeli. A Kamatot a Kötvények Kibocsátója fizeti és a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve. 4. Bármely esetben a Kibocsátó által nyújtott tőkevédelem és/vagy kamatgarancia csak a Kötvény lejáratakor érvényes, csak a Kibocsátó Prospektusában és végleges feltételeiben szereplő körülmények esetén érvényes és nem érvényes abban az esetben, ha bármely Kötvényt a befektető értékesít vagy visszavált, vagy egyébként a Kibocsátó a lejárati nap előtt visszavált vagy visszavásárol, hacsak másképp nem jelezték. 5. A múltbeli teljesítmények nem garantálják a jövőbeni teljesítményt, az árak pozitív és negatív irányba is elmozdulhatnak. A nem helyi devizanemben denominált Kötvényekbe történő befektetéseket érintheti a devizaárfolyam-ingadozások kockázata, ami a befektető alapdevizájában számítva tőkeveszteséget okozhat. 6. Nem biztos, hogy bárki is árat jegyez a Kötvényekre, illetve, ha van is árjegyző, ezen tevékenységét a jövőben is fenntartja. Ennek megfelelően nem bizonyos az, hogy én, mint Kötvényes, az általam eladni, vagy venni szándékozott névértékre élő vételi vagy eladási árat kapok. Így tehát előfordulhat, hogy a Kötvények nem piacképesek, ezáltal a lejárat előtt nem eladhatóak, vagy ha eladásra kerülnek, a névértékhez képest csak jelentősen diszkontált áron találnak vevőre. Kész vagyok elfogadni a hirtelen jelentős mértékű árcsökkenéseket, amelyre főleg a Kamatfizetések időpontjaikor van nagy esély. Abban az esetben, ha a Kötvényeimet lejárat előtt szeretném értékesíteni, azt aktuális piaci áron teszem, ami tőkeveszteséget okozhat. Ezen körülmények miatt kész vagyok a Kötvényeket lejáratig megtartani. A Citibank N.A., Citigroup Inc., vagy bármely társult vállalata és/vagy leányvállalata semmilyen körülmény esetén nem garantálja ezen értékpapírok piacát. 7. A Kötvények gazdasági előnyei változhatnak olyan események hatására, mint piaci összeomlás, ajánlatéttel, összeolvadás, államosítás, fizetésképtelenség, tőzsdéről való kivezetés adózási változások. 8. Lejáratkor/Kamatfizetéskor a készpénzbevételhez csak az után jutok hozzá, hogy a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe a Kibocsátótól megkapta a megfelelő készpénzbevételt. Ez azt eredményezheti, hogy a kifizetés a számomra csak a megállapított Lejárati/Kamatfizetési Nap után történik meg. 9. A Kötvény részletes feltételeit a Kibocsátó által összeállított Kibocsátási tájékoztató tartalmazza. 10. Megértettem, hogy sem a Kibocsátó, sem más Citigroup-hoz tartozó egység, amely a Kötvény általam történő jegyzésével kapcsolatban érintett nem ad adózásra vonatkozó tanácsot a Kötvény kapcsán kifizetésre kerülő összegek tekintetében. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kötvényekkel kapcsolatos adózási eljárás az egyéni körülményeim szerint változhat. Amennyiben azt szükségesnek ítélem, független adótanácsadó segítségét kérem a Kötvényhez kapcsolódó bármely kifizetés adóvonzatait illetően. 11. Nem vagyok az egyesült államokbeli személy, és egyébként sem esem korlátozás alá a Kötvény megvásárlásával kapcsolatban a helyi törvények és szabályozás szerint. 12. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a jegyzési időszak zárása előtt bármely jegyzési megbízást töröljön. 11

12 JOGI NYILATKOZAT Az itt leírt információk számos megbízhatónak ítélt nyilvános és nem nyilvános forrásból származnak. Sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelősséget a felhasználásából eredő semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért A Citigroup Inc és kapcsolt vállalkozásai vezetőként vagy ügynökként közreműködhetnek hasonló tranzakciók lebonyolítása során, vagy a tranzakció mögöttes eszközeihez kapcsolódó ügyletek lebonyolításában. Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt kérjük, mérlegelje a tranzakció gazdasági kockázatait, előnyeit, hátrányait, jogi, adózási és könyvelési jellegzetességeit és azok következményeit és döntse el, hogy az adott befektetés megfelel-e a céljainak, valamint hogy az abban foglalt kockázatokat vállalhatja-e. A jelen dokumentum tartalma bizalmas és kizárólag a Citigroup Inc, vagy társult és leányvállalatai, valamint azon ügyfelek számára készült, akiknek elküldték. A dokumentum lemásolása és továbbküldése az ügyfél professzionális tanácsadóin kívül senki részére nem engedélyezett. A termék nem bankbetét, nem vonatkozik rá kormányzati biztosítás és befektetési kockázatnak van kitéve, ide értve a befektetett tőke elvesztését is. A termék amerikai személyek számára nem elérhető. A nem helyi devizában denominált kötvények befektetőinek tudatában kell lenniük, hogy a devizaárfolyamok változása tőkeveszteséget okozhat. A múltbeli teljesítmény nem jelent indikációt a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan, az árak lefelé és felfelé is változhatnak. Aláírásommal igazolom, hogy a mai napon a jelen Tőkepiaci Tájékoztatást átvettem, és a benne foglaltakat megértettem. Kelt: (helyszín) (dátum) CIF Aláírás: 12

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

Tájékoztató kockázatokról

Tájékoztató kockázatokról Tájékoztató kockázatokról A. A Kibocsátó kockázati tényezői 1. Deutsche Bank, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik fél 2. Harmadik fél, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap Alapkezelõ: Budapest Alapkezelõ Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezetõ Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

Az OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-452/2014 Kelte: 2014.07.17. Az Alap lajstromszáma: 1112-346

Részletesebben

BlackRock Strategic Funds

BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds Tájékoztató 2011. szeptember 15. Tartalom Oldal A BlackRock Strategic Funds bemutatása 3 Felépítés 3 Általános rész 3 Forgalmazás 3 Alapkezelés és adminisztráció 4 Érdeklődés

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL ALAPTÁJÉKOZTATÓ AZ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. FORGALMAZÓ: ERSTE BEFEKTETÉSI

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

Alaptájékoztatók. OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program

Alaptájékoztatók. OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatók OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. jelen 1.000.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) Maximum 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2011-2012. évi Jelzáloglevél és

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Termékkatalógus Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Termékkatalógus Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Termékkatalógus Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2008. január 1 A Termékkatalógus célja Jelen Termékkatalógus célja, hogy tájékoztassa a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. jelenlegi és jövőbeni ügyfeleit

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-323/2014. Alapkezelő:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H jövő autói származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-593/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) Maximum 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2012-2013. évi Jelzáloglevél és

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben