CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL."

Átírás

1 TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy feltételesen tőkevédett, 3 éves futamidejű, USA dollár (USD) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési kötelezettségét foglalja magában, a hozama pedig valamilyen mögöttes eszköz (pl. részvény, index, áru, vagy deviza) vagy eszközök kosara teljesítményének függvénye. Ezeket a strukturált kötvényeket (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), a Citigroup Funding Inc. (a továbbiakban Kibocsátó) bocsátja ki. A Kötvény lehetőséget kínál a befektetőknek arra, hogy az Eurostoxx 50 Price Index (Mögöttes Index, vagy Index) teljesítményétől függő kamatot kapjanak. Az Index alakuását a Bloomberg SX5E Index oldalán teszik közzé. A Index az Európai Monetáris Unió tagországainak részvényei közül kiválasztott 50 európai blue chip részvény közkézhányadának piaci kapitalizációjával súlyozott indexe. A részvények Európai Monetáris Unió tagországainak részvényei közül kerülnek ki. Az egyes összetevők súlya legfeljebb 10% lehet. Forrás: Bloomberg Ez a termékleírás a kibocsátó május 12-én kelt 30 milliárd USA dollár értékű Középtávú kötvény és certifikát kibocsátási programjával, annak kiegészítéseivel és a további kiegészítésekkel együtt olvasandó és alkotja a Prospektust. A Prospektus és a Végleges Feltételek angol nyelven elérhetőek a Forgalmazó fiókjaiban valamint ezen a weboldalon: A Kötvény potenciális megtérülése a Mögöttes Index Kezdő szint megállapításának napja (Kezdő index szint) és Végső értékelés napja (Záró index szint) között mért teljesítményétől függ, mindkét napot beleértve. Ha az egyes értékelési napokon az Időközi Hozam (vagyis a Mögöttes Index záró értéke az Időközi értékelési napon osztva a Mögöttes Index Kezdő értékével százalékban kifejezve) nagyobb, vagy egyenlő, a Mögöttes Index Kezdő értékének 75%-ához képest, a befektetett tőke 7,50%-ának megfelelő Kamat kerül kifizetésre a megfelelő Kamatfizetési napon. Ha az egyes értékelési napokon az Időközi Hozam kevesebb, mint a Mögöttes Index Kezdő értékének 75%-a, nem történik Kamatfizetés a megfelelő Kamatfizetési napon. Mindezen túl a Kötvény bizonyos feltételek teljesülése esetén lejárat előtt automatikusan visszahívásra kerül (Automatikus visszahívás). Ha bármely Visszahívási értékelési napon az Időközi Hozam nagyobb, vagy egyenlő, a Mögöttes Index Kezdő értékének 100%-ához képest (Visszahívási határérték), a Kötvényt a Kibocsátó automatikusan visszahívja, és a Kötvény megszűnik. Ilyen esetben a kötvényesek visszakapják a befektetett tőke teljes összegét ÉS az adott évre esedékes 7,50% Kamatot (a fent leírtak szerint). Ha a Záró index szint megállapításának napjáig nem került sor automatikus visszahívásra, a Lejáratkor esedékes kifizetés összege az alábbiak egyike lehet: 1. ha a Záró index szint egyenlő, vagy magasabb a Kezdő index szint 75%-ához képest, a kötvényesek visszakapják a Tőke összegének 100%-át ÉS MÉG 7,50% Kamatot a tőke arányában, VAGY 2. ha a Záró index szint alacsonyabb a Kezdő index szint 75%-ánál, a befektetők visszakapják a tőke összegét azzal a százalékkal CSÖKKENTVE, amennyivel a Mögöttes index a Kezdő index szint megállapításának napja és a Záró index szint megállapításának napja között (mindkét napot beleértve) csökkent, de minimum nullát. A potenciális kifizetés kiszámításának módjával kapcsolatban kérjük, tanulmányozza a Tájékoztató jellegű kondíciókat és a Hipotetikus példákat. A befektető célja: A jelen Kötvény befektetőinek osztaniuk kell azt a nézetet, miszerint a Mögöttes index emelkedni fog a Kötvény futamideje alatt, de ha mégis csökkenne, az Index záró szintje magasabb lesz az Index kezdő szintjének 75%-ánál minden egyes értékelési napon. A Kibocsátónak és közvetve a Garanciavállalónak való kitettség. A Mögöttes indexnek való kitettség Potenciális éves 7,50% Kamat Lejáratkor (Automatikus visszahívás és a Főbb kockázatokban leírt kockázatok mellett). Középtávú, európai részvényekhez kötött befektetés. A befektető elfogadja: Legfeljebb 3 évig megtartja a befektetést A feltételesen tőkevédett Kötvények kockázatait, miszerint a tőke egy része, vagy egésze elveszhet. Előfordulhat, hogy a tőke egy része, vagy egésze elvész, ha a Mögöttes index szintje a Záró index szint megállapításakor a Kezdő index szint 75%-a alá esik. Előfordulhat, hogy egyáltalán nem kerül sor Kamatfizetésre, ha az Időközi Hozam kevesebb a Mögöttes Index Kezdő értékének 75%- ánál a Kötvény futamideje alatt. A középtávú kötvényekbe és részvényindexekbe való befektetés kockázatát (lásd Főbb kockázatok). Előfordulhat, hogy a tőke, vagy a potenciális Kamat egy része, vagy egésze, elvész, amennyiben a Kötvényt a futamidő vége előtt eladja. A Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatát a tőke és a kamat vonatkozásában a futamidő alatt. A befektetés megtérülése alacsonyabb lehet, mint a Mögöttes index valós teljesítménye. Az újrabefektetés kockázatát, miszerint előfordulhat, hogy visszahívás esetén nem található a piacon hasonló megtérülésű befektetési lehetőség A mérsékelt likviditást, mivel a Kötvény kialakításának lényege, hogy lejáratig megtartják. Előfordulhat, hogy a tőke, vagy a Kamat egy része elvész, amennyiben a Kötvényt a Kibocsátó a futamidő vége előtt visszafizeti bizonyos esetekben, például törvénytelenség, vagy adózási változás miatt. Előfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat előtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa (lásd főbb kockázatok Lejárat előtti visszafizetés kockázata) Minden leendő kötvényvásárlónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a Kötvény összetettségét és a benne foglalt kockázatokat megértette. A leendő vásárlóknak ki kell kérniük saját jogi, adózási, könyvelési és más szakmai tanácsadójuk segítségét, hogy megállapítsák, a Kötvény megfelel-e a saját befektetési céljainak. Ez a Kötvény csak feltételesen tőkevédett, így a direkt részvénypiaci befektetéshez hasonló kockázatokkal jár, ide értve a tőke és a potenciális kamat egy részének, vagy egészének elvesztését is. CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL. A TŐKEVÉDELMET KIZÁRÓLAG A KIBOCSÁTÓ (ÉS HA VAN, AKKOR A GARANCIAVÁLLALLÓ) BIZTOSÍTJA. EZEN INTÉZMÉNY(EK) TELJES HITELKOCKÁZATA A BEFEKTETŐT TERHELI, AZAZ A BEFEKTETŐ KÖTVÉNYEKBŐL EREDŐ TŐKE ÉS KAMATFIZETÉSRE VONATKOZÓ IGÉNYE KIZÁRÓLAG EZEN INTÉZMÉNYEKKEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ, MINT NEM ALÁRANDELT, BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG. A KIBOCSÁTÓVAL (ÉS A GARANCIAVÁLLALÓVAL) KAPCSOLATOS BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTHETI A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKÉT ÉS MEGTÉRÜLÉSÉT, AMELY MAGÁBAN FOGLALHATJA AKÁR A TŐKE RÉSZLEGES VAGY TELJES ELVESZTÉSÉT IS. + A jelen Tőkepiaci Tájékoztatás magyar és angol nyelven került kibocsátásra. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvű változat irányadó. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Budapest, Szabadság tér 7., Cg , Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, tevékenységi engedély: Central Bank of Ireland, május 1., a Budapesti Értéktőzsde tagja. Az itt közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) a szerinti reklámnak minősül, és az "Előzetes ügyféltájékoztató a Citibank által lakossági ügyfelek részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban" elnevezésű dokumentummal együttesen képezi a Bsztv ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást. További kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal személyi bankárainkhoz. *Az EHM értéket lásd a Tájékoztató Jellegű Kondíciók között a Kamatfizetés résznél. 1

2 Devizanem: Minimum befektetés: Kibocsátási ár: USD USD, és afelett USD többszörösei. 100% A BEFEKTETÉS PROFILJA 1 vagy kevesebb Futamidő Évek Kockázati besorolás P4* Értékesítési díj: Lejárat előtti visszaváltás: 3,00% Normális piaci viszonyok esetén naponta, a piaci lehetőségeknek megfelelően. Nagyon alacsony Alacsony Mérsékelt Mérsékelten magas A befektetés célja Magas Nagyon magas Lejárat előtti eladás díja: 1,00% Éves számlavezetési díj A Forgalmazó a Kötvények után évente a névérték átlagos egyenlegének 0,25%-át számítja fel. Jövedelem Jövedelem + Növekedés Mérsékelt növekedés Erős növekedés Díjak A Forgalmazót 3,00%-ig terjedő értékesítési díj illeti meg, amely a Kötvény kibocsátásakor fizetendő. A Kötvények lejárat előtti visszaváltásának díja a névérték 1,00%-a. A Forgalmazó a kötvények után évente a névérték átlagos egyenlegének 0,25%-át, de maximum Ft-nak megfelelő összeget számít fel éves értékpapír-számlavezetési díjként 1. A Forgalmazó a Kibocsátótól forgalmazási jutalékot kap, melynek mértéke 2,80% 2. 1 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, a díj leírását a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája tartalmazza. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint a díjat egyoldalúan módosítsa jún. 22. napjára vonatkozó indikáció. A forgalmazási jutalék mértéke változhat a jegyzési időszak során, pontos mértékét az Üzletkötés napján határozzák meg. *a Citibank személyi bankárai állapítják meg a termék alkalmasságát, egyebek mellett, hogy az egyes ügyfelek kockázatvállalási hajlandósága megfelel-e a termék kockázati besorolásának. Globális kezdeményezés eredményeképpen a Citi január 1-től fokozatosan minden egyes országban megváltoztatja mind a termékei kockázati besorolásához, mind az ügyfelek kockázatviselési képességének felméréséhez használt módszerét. A változtatások bevezetésének időpontja a különböző országokban eltérhet, így előfordulhat, hogy ugyanaz a termék a különböző országokban más-más besorolást kap ugyanazon időpontban. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe jelenleg még nem vezette be az említett változtatásokat, így a termék besorolása más lehet, mint azon országokban, amelyek már az új módszerek szerint működnek. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe a bevezetés előtt írásban értesíti az ügyfeleit a változásról, további kérdéseivel kérjük, forduljon a bankárához. 2

3 TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KONDÍCIÓK Ez a termékleírás indikatív feltételeket tartalmaz, melyek módosulhatnak, vagy kiegészülhetnek. A felhasznált, de itt nem szereplő feltételeket a Kibocsátási tájékoztató tartalmazza és részletezi. A kötvény végleges feltételeit a Végleges Feltételek leírása tartalmazza majd, ami a Kibocsátó Prospektusával (elérhetőségét lásd az 1. oldalon) együtt alkotja a Kötvény Kibocsátási tájékoztatóját. A Végleges Feltételek a befektetés megvalósulása után angol nyelven kerülnek kihirdetésre a következő weboldalon: https://www.citibank.hu/hungary/consumer/termekek/befektetesek/tokegarantalt/vegleges-feltetelek.htm A jelen Tőkepiaci tájékoztatás a Kibocsátási tájékoztató alapján készült, bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén az ott leírtak irányadók. Kibocsátó Citigroup Funding Inc. Garanciavállaló Státusz Hitelminősítések és kilátásaik Mögöttes Index Citigroup Inc. Általános fedezet nélküli követelés A Kibocsátó első helyi adósságának jelenlegi minősítései: Moody s; A3 / lehetséges leminősítés vizsgálata folyamatban / P-1, S&P; A / Negatív figyelő listán / A-1, és Fitch; A+ / Negatív figyelőlistán / F1+, a Citigroup Inc. garanciája alapján. A hitelminősítés és kilátásai változhatnak a Kötvény futamideje és a Jegyzési időszak alatt. A fenti hitelminősítések mindegyikét az Európai Unión kívül működő és a 1060/2009 számú vonatkozó EK rendelet alapján nem regisztrált hitelminősítők adták ki. A hitelminősítés külső forrásokból származó információkat is magában foglalhat, ide értve a hitelminősítők, például a Standard & Poor s véleményét. A külső forrásokból származó tartalmak sokszorosítása és terjesztése tilos, kivéve, ha az adott külső partner előzetes írásos beleegyezésével történik. A külső tartalmak szolgáltatói nem garantálják az információk pontosságát, teljességét, időszerűségét, vagy elérhetőségét ide értve a minősítéseket is és nem felelősek tartalom felhasználásából származó semmilyen hibáért vagy mulasztásért (hanyagságból vagy egyéb okból), függetlenül annak okától, vagy következményétől. A KÜLSŐ TARTALOMSZOLGÁLTATÓK SEMMILYEN FORMÁBAN NEM SZAVATOLJÁK IDE ÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A TARTALMAK KERESKEDELMI VAGY EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁR A VALÓ MEGFELELŐSÉGÉT. A KÜLSŐ TARTALOMSZOLGÁLTATÓK nem felelősek a TARTALMAIK, vagy MINŐSÍTÉSÜK direkt, indirekt, esetleges, példaszerű, kárpótló, büntető, speciális vagy következményszerű károkért, költségekért, kiadásokért, jogi díjakért vagy veszteségekért (ide értve az elmaradt bevételt vagy profitot és alternatív költséget). A hitelminősítések véleményeket jelenítenek meg, nem pedig tényeket vagy értékpapírok vételére, vagy eladására szóló javaslatot. A minősítések nem térnek ki az értékpapírok alkalmasságára, illetve az értékpapírok befektetési célú alkalmasságára és nem kezelhetők befektetési tanácsként. Euro Stoxx 50 Price Index (BBG: SX5E Index) Kibocsátási ár 100% Jegyzési időszak július július 29. Üzletkötés napja július 29. Kezdő index szint megállapítása július 29. Kibocsátás napja augusztus 5. Záró index szint megállapítása július 29. Lejárat napja (Lejárat) augusztus 5. Index kezdő szintje Index záró szintje Mögöttes Index Záró értéke A Mögöttes index hivatalos záró szintje a Kezdő index szint megállapításának napján. A Mögöttes index hivatalos záró szintje a Záró index szint megállapításának napján. A Mögöttes index hivatalos záró ára, vagy szintje egy adott napon. 3

4 t Értékelési nap Kifizetési nap Időközi hozam értékelési nap júl aug. 6. Igen Igen júl aug. 5. Igen Igen Visszahívási értékelési nap Dátumok júl aug. 5. Igen Nem Értékelési nap a fent meghatározott dátumokat jelenti. Időközi hozam értékelési nap a fenti táblázatban ekként meghatározott napokat jelenti. Kifizetési nap a Mögöttes Indexhez kötött kifizetésekre és a Visszahíváskor esedékes összegekre vonatkozik. Visszahívási értékelési nap a fenti táblázatban ekként meghatározott napokat jelenti.. A futamidő közben kifizetendő Kamat: Mögöttes Indexhez kötött kifizetések (a névérték százalékában) (i) 7,50% abban az esetben, ha a megfelelő Időközi Hozam egyenlő, vagy nagyobb, mint 75%; vagy (ii) 0% abban az esetben, ha a megfelelő Időközi Hozam kisebb, mint 75%. Az Időközi Hozam a Mögöttes Index záró értéke az Időközi értékelési napon osztva a Mögöttes Index Kezdő értékével százalékban kifejezve. EHM: 0 7,50% Címlet Automatikus visszahívás határértéke Automatikus visszahíváskor esedékes összegek USD, minimum USD befektetése mellett A Mögöttes index hivatalos záró szintje a Záró index szint megállapításának napján. Amennyiben az egyes Visszahívási értékelési napokon a Mögöttes index szintje nagyobb, vagy egyenlő a Visszahívási határértékhez viszonyítva, a Kötvényeket visszahívják, kifizetésre kerülnek a Visszahívás esetén fizetendő összegek, és a megfelelő Kifizetési nappal a Kötvény megszűnik. Lejáratkor esedékes összegek, ha nem történt Automatikus visszahívás Tőzsde Ha nem történt Automatikus visszahívás, akkor a Lejáratkor esedékes kifizetés összegét a Záró index szint megállapításának napján határozzák meg az alábbiak szerint: a) ha a Mögöttes index hivatalos záró értéke a Záró index szint megállapításának napján magasabb a Kezdő index szint 75%-ánál, akkor a kifizetendő összeg: 100% x Névérték b) ha a Mögöttes index hivatalos záró értéke a Záró index szint megállapításának napján alacsonyabb a Kezdő index szint 75%-ánál, akkor a kifizetendő összeg: (Záró index szint / Kezdő index szint) x Névérték Minden fontosabb tőzsde, amelyen a EuroStoxx50-t alkotó részvényekkel kereskednek Üzleti napok az értékelések esetén: Tőzsdei üzleti napok a következő munkanap szabály szerint. További részletek az Alaptájékoztatóban találhatóak. Üzleti napok a kifizetések esetén: London, New York. A Módosított következő munkanap szabály szerint. Üzleti napok Alkalmazandó jog Kalkulációs megbízott Üzletkötő A következő munkanap szabály ha a szóban forgó nap nem üzleti/munkanap, a legközelebbi következő üzleti/munkanapot veszik figyelembe. Nem halmozódik fel Kamat, ha a kifizetés ilyen eset miatt késést szenved. A Módosított következő munkanap szabály ha a szóban forgó nap nem üzleti/munkanap, a legközelebbi következő üzleti/munkanapot veszik figyelembe, kivéve, ha az a következő naptári hónapba esne, amely esetben a legközelebbi megelőző üzleti/munkanapot veszik figyelembe. Nem halmozódik fel Kamat, ha a kifizetés ilyen eset miatt késést szenved. Az üzleti napok (banki munkanapok) azok a napok, amelyeken a kereskedelmi bankok és a devizapiac nyitva vannak és elszámolások történnek. Az üzleti napok szabályai az egyes tranzakciókra vonatkozó dátumok módosításait szabják meg. A módosításokra akkor van szükség, ha a kérdéses dátum olyan napra esik, amelyik nem üzleti nap. Angol jog Citigroup Global Markets Limited ( CGML ) Citigroup Global Markets Limited ( CGML ) 4

5 Kifizetés és elszámolás Forgalmazó Tőzsdei bevezetés ISIN Euroclear Bank S.A./N.V. és/vagy Clearstream. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Luxembourg Stock Exchange XS A MÖGÖTTES INDEX HISTORIKUS TELJESÍTMÉNYE JUN JUN. 20. KÖZÖTT Az Eurostoxx 50 (Price) Index az Európai Monetáris Unió tagországainak részvényei közül kiválasztott 50 európai blue chip részvény közkézhányadának piaci kapitalizációjával súlyozott indexe. A részvények Európai Monetáris Unió tagországainak részvényei közül kerülnek ki. Az egyes összetevők súlya legfeljebb 10% lehet. Az Index december 31-én 1000 pont kezdő értékkel indult. Forrás: Bloomberg jún. 21. A lenti grafikon csak információs célt szolgál, és nem reprezentálja szükségszerűen a Mögöttes index vagy a Kötvény valós múltbeli vagy jövőbeni teljesítményét. Ezen dokumentum szolgáltatója nem garantálja, hogy a fenti teljesítmény a jövőben megvalósul. Bár a jelen dokumentumban felhasznált információ számos, megbízhatónak vélt, nyilvánosan közzétett forrásból származik, sem a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelősséget a felhasználásából eredő semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért. Forrás: Bloomberg június 21 A múltbeli teljesítmények nem garantálják a jövőbeni teljesítményt. A valós teljesítmény eltérő lehet. A fenti grafikon a Mögöttes index múltbeli teljesítményét mutatja, nem pedig a Kötvény aktuális megtérülését. 5

6 HIPOTETIKUS PÉLDÁK Az alábbi hipotetikus példák során 2800 pontos Index kezdő szintet, és 3000 USD befektetést feltételeztek. 1. Kimenetel: Automatikus visszahívás, Kamat és tőkefizetés történik az 1. év után, és a Kötvény lejár. Befektetett összeg (USD) Index kezdő szintje Kezdő szint 75%-a Visszahívási megfigyelési szint Értékelési nap Mögöttes Index záró szintje az értékelési napon Időközi Hozam Esedékes Kamat Automatikus visszahívás Kimenetel A befektetőknek kifizetett összeg (USD) 3,000 2,800 2,100 2,800 Lejáratkor 1 3, % 7.50% IGEN Automatikus visszahívás történik az 1. év után. Kifizetésre kerül a Kamat és a tőke. 3, Total Amount paid to Investor (USD) 3, Kimenetel: Kamatfizetésre két alkalommal kerül sor, és lejáratkor a tőke teljes összege visszafizetésre kerül. Befektetett összeg (USD) Index kezdő szintje Kezdő szint 75%-a Visszahívási megfigyelési szint Értékelési nap Mögöttes Index záró szintje az értékelési napon Időközi Hozam Esedékes Kamat Automatikus visszahívás Kimenetel A befektetőknek kifizetett összeg (USD) 3,000 2,800 2,100 2,800 Lejáratkor 1 2, % 7.50% NEM 2 2, % 0.00% NEM 3 2, % 7.50% NEM Az index a Kezdő szint 75%-a felett van, Kamatfizetés történik Az index a Kezdő szint 75%-a alatt van, nincs Kamatfizetés Az index a Kezdő szint 75%-a felett van, Kamatfizetés történik + és a tőke 100%-a is kifizetésre kerül. 3, Teljes kifizetett összeg (USD) 3, Kimenetel: Egy alkalommal történik Kamatfizetés. Lejáratkor az Index a Kezdő szintjének 75%-a alatt van. A tőke összege részben sérül. Befektetett összeg (USD) Index kezdő szintje Kezdő szint 75%-a Visszahívási megfigyelési szint Értékelési nap Mögöttes Index záró szintje az értékelési napon Időközi Hozam Esedékes Kamat Automatikus visszahívás Kimenetel A befektetőknek kifizetett összeg (USD) 3,000 2,800 2,100 2, , % 7.50% NEM 2 1, % 0.00% NEM Az index a Kezdő szint 75%-a felett van, Kamatfizetés történik Az index a Kezdő szint 75%-a alatt van, nincs Kamatfizetés Lejáratkor 3 1, % 0.00% NEM Az index a Kezdő szint 75%-a alatt van. Nem történik Kamatfizetés. A tőke összege sérül. 1, Teljes kifizetett összeg (USD) 1, Kimenetel: Nem történik Kamatfizetés a futamidő alatt. Lejáratkor az Index a Kezdő szintjének 75%-a alatt van. A tőke teljes összege elvész. Befektetett összeg (USD) Index kezdő szintje Kezdő szint 75%-a Visszahívási megfigyelési szint Értékelési nap Mögöttes Index záró szintje az értékelési napon Időközi Hozam Esedékes Kamat Automatikus visszahívás Kimenetel A befektetőknek kifizetett összeg (USD) 3,000 2,800 2,100 2, , % 0.00% NEM % 0.00% NEM Az index a Kezdő szint 75%-a alatt van, nincs Kamatfizetés Az index a Kezdő szint 75%-a alatt van, nincs Kamatfizetés Lejáratkor % 0.00% NEM Az index a Kezdő szint 75%-a alatt van. Nem történik Kamatfizetés. A tőke összege sérül Teljes kifizetett összeg (USD) 0.00 A fenti példák csak információs célokat szolgálnak, és nem reprezentálják az Index vagy a Kötvény valós múltbeli vagy jövőbeni teljesítményét. Ezen dokumentum szolgáltatója nem garantálja, hogy a fenti teljesítmény a jövőben megvalósul. Bár a jelen dokumentumban felhasznált információ számos, megbízhatónak vélt, nyilvánosan közzétett forrásból származik, sem a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelősséget a felhasználásából eredő semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért. 6

7 FŐBB KOCKÁZATOK LEENDŐ BEFEKTETŐINKNEK JAVASOLJUK, HOGY GONDOSAN OLVASSÁK EL ISMERTETŐNKET A KÖTVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ FŐBB KOCKÁZATOKRÓL. A JELEN ISMERTETŐ NEM A KÖTVÉNYEKKEL VAGY AZ ÖNNEK A KÖTVÉNYEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK ÉS MEGFONTOLÁSOK TELJES LISTÁJA, ÉS NEM IS EZ A CÉLJA. AZ ALÁBBI KOCKÁZATOK A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSÁBAN ISMERTETETT KOCKÁZATOKON FELÜL ÉRTENDŐK, AMELY DOKUMENTUMOKAT SZINTÉN AJÁNLATOS ÁTTANULMÁNYOZNI. A JELEN ISMERTETŐ ÉS A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA KÖZÖTTI BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA AZ IRÁNYADÓ Tőkeveszteség kockázata: a befektetőknek tudniuk kell, hogy tőkéjük, vagy annak egy része elveszhet. Piaci kockázat: A jelen kötvény befektetőinek tapasztalattal kell bírniuk a derivatívákat magukban foglaló termékekre vonatkozólag, vagy törekedniük kell azok megismerésére. A leendő befektetőknek tudniuk kell, hogy a jelen Kötvénybe történő befektetés nem jelent a mögöttes termék(ek)be való befektetést, és hogy a Kötvénybe való befektetéssel nem keletkezik a jogi, vagy haszonhúzói érdekeltségük, vagy tulajdonosi viszonyuk a mögöttes termék(ek) vonatkozásában, ugyanakkor a Kötvény megtérülése bizonyos mértékig hasonló gazdasági és egyéb kockázatokat hordoz, mint a mögöttes termék(ek)be való direkt befektetés. Amikor a befektető megvásárolja a Kötvényt, a Kibocsátó köteles a Kötvényben foglalt és itt leírt feltételeknek megfelelő összegek kifizetése és a befektető a Kibocsátó hitelezőjévé válik. Számos tényező befolyásolhatja a Kötvény piaci értékét, többek között a megfelelő hozamgörbe szintje és alakja, a mögöttes piacok volatilitása, és ezek jövőbeli várható változásai. Bármely tényező változása, a lejáratig hátralévő futamidő és a kibocsátó hitelminősége befolyásolja a Kötvények másodpiaci árfolyamát. Kamatlábkockázat: A befektetési időszak alatt a kamatlábak emelkedése a Kötvény értékét csökkenheti, és viszont. Hitelkockázat: A befektetők a kibocsátó Citigroup Funding Inc. És a garanciavállaló Citigroup Inc. teljes hitelkockázatát vállalják. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátó, és/vagy a garanciavállaló fizetésképtelensége, vagy csődje esetén lehetséges, hogy a kötvényesek nem kapják vissza befektetett pénzüket, esetleg még a tőke összegét sem. A Kötvény Tájékoztató jellegű kondíciói tartalmazzák a Kibocsátó jelenleg érvényben lévő hitelminősítéseit a különböző független minősítők szerint. A Standard & Poor's besorolása szerint: AAA: A kibocsátó kamatfizetési és tőke-visszafizetési potenciálja kiemelkedően erős AA: A kibocsátó kamat és tőkefizetési képessége erős, és csak kevéssel tér el a legmagasabb minősítésű kibocsátókétól A: A kibocsátó kamat és tőkefizetési képessége erős, bár kissé érzékenyebb a gazdasági környezet és körülmények kedvezőtlen változásaira, mint a magasabb besorolású kategóriák hitelei. A-1: Az 'A-1' minősítésű rövid távú kötelezettség a Standard & Poor's szerint a legmagasabb kategória. A kötelezett fizetőképessége erős. A hitelminősítés az adott minősítő ügynökség független értékelését fejezi ki, a tőke és kamatfizetés biztonságára vonatkozóan. A hitelminősítés nem jelent ugyanakkor garanciát a hitel minőségére. A befektetőknek javasoljuk, hogy a minősítő ügynökségeknél informálódjanak a minősítési rendszereik további részleteiről. Ezek a minősítések nem veszik figyelembe a Kötvény piaci ármozgásaiból fakadó kockázatokat, vagy egyéb nem a kibocsátó hitelminősítése által meghatározott tényezőket, amik a kamat-, és tőkefizetés árát befolyásolják. A hitelminősítés nem jelent az értékpapírok vételre, eladásra, vagy tartásra vonatkozó ajánlást és a minősítő ügynökség bármikor módosíthatja, visszavonhatja azt. Garanciavállaló kockázata: Citigroup Inc., mint Garanciavállaló visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garantálja minden Kötvény alapján esedékessé váló összeg kifizetését, így ha a Kibocsátó nem tudja teljesíteni a Kötvényekből eredő kötelezettségét, a Garanciavállalónak saját kötelezzettségeként kell helytállnia a Kötvényesek felé. Mindazonáltal a leendő befektetőknek tudniuk kell, hogy a garancia nem egy független vállalat, hanem a Kibocsátó anyavállalatának garanciáját jelenti. A leendő befektetőknek ismerniük kell továbbá azon kockázatokat, amelyek korlátozzhatják a Garanciavállaló Kötvényekből fakadó kötelezettségeinek kielégítésére vonatkozó képességét, például mivel a Garanciavállaó egy holdingcégként nem bonyolít jelentős mértékű hasznot hajtó üzleti tevékenységet, eképpen a leányvállalatainak osztalék és osztalékelőleg fizetési képességére van utalva, a leányvállalatokra vonatkozó különféle hitelezési megállapodások és szabályozási korlátok miatt pedig szügségképpen csökkenhet a Garanciavállaló teljesítési képessége. Ha a vállalatcsoport egyik tagja fizetésképtelenné válna, lehetséges, hogy a vállalatcsoport más tagjai, beleértve az anyavállalatot is fizetésképtelenné válnak. A Garanciavállalóra kiterjed az USA banktörvénye is, amelyből kifolyólag kötelessé válhat leányvállalatainak pénzügyi támogatására ezáltal is csökkenhet az említett garanciára vonatkozó kielégítési képessége. A befektetőknek figyelembe kell venniük azt is, hogy a Citigroup Inc-nek jogában áll hasonló jogállású és hitelképességű vállalatot Garanciavállalóként saját helyébe állítani a kötvényesek hozzájárulása nélkül is. A Garanciavállalóról és a rá vonatkozó kockázatokról további információkat a Prospektusban és a Végleges Feltételekben találhat, amelyek angol nyelven elérhetőek a Forgalmazó fiókjaiban és ezen a weboldalon: Lejárat előtti visszafizetés kockázata: Bizonyos körülmények között, például törvénytelen állapot, vagy adózási változások esetén lejárat előtt is visszafizethetik a Kötvények értékét. Előfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat előtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa. Ezen esetekben számítani kell az újra befektetés kockázatára, hiszen előfordulhat, hogy az adott időben nem érhető el hasonló kockázatú, vagy profilú befektetés. Továbbá, a befektetők nem húzhatnak már hasznot az adott mögöttes termék változásából az esetleges lejárat előtti visszafizetés és az eredeti lejárat napja között. 7

8 Likviditási kockázat: Az Üzletkötő igyekszik a Kötvények másodlagos piacát naponta biztosítani, de nem garantálja a másodlagos piac meglétét. Nem vehető bizonyosra, hogy a Kötvények aktív piaca fennáll majd a teljes futamidő során. Az Üzletkötő, a Forgalmazó, vagy bármely társult, vagy fiókvállalatuk sem köteles árat jegyezni a Kötvényekre, ha úgy ítéli meg, hogy az általuk végzett tevékenység, vagy annak szándéka bármely vonatkozó szabályba ütközik. A lejárat előtti eladás esetén a befektetőknek fel kell készülniük arra, hogy az eredeti bekerülési árnál lényegesen kevesebbet is kaphatnak a Kötvényeikért. Az Üzletkötő, a Forgalmazó, vagy azok társult vagy leányvállalatai sem kötelesek a Kötvények másodlagos piacát biztosítani. Potenciális érdekütközésből eredő kockázat: A Citi vállalatcsoport egyes tagjai többféle módon is szerepet játszhatnak a kötvényekkel kapcsolatban, és minden egyes tag funkciójából kifolyólag érdekütközésbe kerülhet a Kötvényhez kapcsolódó tevékenysége, vagy a szokásos tevékenysége során is. A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Kalkulációs Ügynök/Kifizető Ügynök társult vállalati egységek, amelyek különböző funkciókat töltenek be a Kötvények kibocsátása és az azok alapjául szolgáló struktúra tekintetében. A Citi vállalatcsoport egyes tagjai a Kötvények tulajdonosain kívül mások felé is elkötelezettek lehetnek szakmailag és bizalmilag. Az egyéb személyek érdekei eltérhetnek a Kötvényesek érdekeitől, ilyen esetekben előfordulhat, hogy a Citi vállalatcsoport tagok a Kötvényesek érdekeinek nem megfelelő döntést hoznak. Adókockázat: A Befektetőknek érdemes független adótanácsadó véleményét kikérni, mielőtt megvásárolják a Kötvényt. A Citigroup nem ad adótanácsot, így a Kötvénybe történő befektetéssel kapcsolatos adókötelezettség teljes mértékben kizárólag a Befektetőt terheli. A befektetőknek tudniuk kell, hogy a Kötvényekre vonatkozó adózási szabályozás a különböző jogi környezetben eltérő lehet. A befektetők kizárólagosan felelősek a Kötvénnyel kapcsolatos bármely adó, vagy illeték összegének megfizetéséért. A vonatkozó adózási szabályok változása negatívan érintheti a Kötvényeseket. Kockázatok halmozódása: A pénzügyi piacok sajátos összefüggései miatt a Kötvényekbe való befektetés kockázatokkal jár, így a befektetést csak azt követően javasolt megtenni, hogy már felmértük a jövőben várható potenciális piaci változások irányát, idejét és mértékét (azaz többek között a referencia papírok, indexek, áruk, kamatok értékét és összefüggéseit) a Kötvény feltételei és tulajdonságai mellett. Több kockázati tényezőnek is lehet több irányú befolyása a Kötvényekre, melyeknek hatása előre nem látható. Ezen felül a kockázati tényezőknek halmozódó hatása is lehet, ami szintén nem látható előre. A különböző kockázati tényezők bármilyen kombinációinak Kötvényekre gyakorolt hatása nem megjósolható. A részvényindexeket befolyásoló tényezők: A befektetőknek általában járatosnak kell lenniük a globális részvénypiaci befektetések és az indexek tekintetében. Egy részvényindex értéke általában az alkotó részvények értékén alapul, de előfordulhat, hogy az alkotó részvények hozamának újrabefektetése nélkül számítják. Érteniük kell egyebek mellett, a globális gazdasági, pénzügyi és politikai fejleményeket, amelyek jelentős befolyást gyakorolhatnak az indexekre általában, de különösen fontosak a fent nevezett indexre, így egyúttal a Kötvényre gyakorolt hatások. CFI Részvény helyettesítés: Ha a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy egy részvény vonatkozásában Korrekciós esemény történt (legyen az vállalati esemény, kivezetés, fizetésképtelenség, összeolvadás, államosítás, felvásárlási ajánlat és/vagy egyéb, a Végleges feltételekben meghatározott negatív esemény), akkor a Kalkulációs megbízott módosítja vagy cseréli a Kötvény feltételeit, mivel a Kalkulációs megbízott méri fel és határozza meg a Korrekciós esemény hatását és ő helyettesítheti a Kiegészítési esemény érintette részvényt a megfelelő referencia indexből kiválasztott másik részvénnyel. Az ilyen kiegészítés vagy helyettesítés kedvezőtlen hatással lehet a Kötvények értékére, és ha a Kalkulációs megbízott úgy dönt, hogy a kiegészítésre, vagy helyettesítésre nincsen ésszerű mód, akkor az az esemény Lejárat előtti visszafizetési esemény. Lejárat előtti visszafizetési esemény bekövetkeztekor (ha a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a kiegészítésre, vagy helyettesítésre nincsen ésszerű mód) a Kötvények értékét az adott Kötvény feltételeiben részletesebben leírt módon fizetik vissza. Bármely módosítás kedvezőtlenül hat a Kötvények értékére. Ha a Kötvényt lejárat előtt visszafizetik, a Kibocsátó a Kötvény Kalkulációs megbízott által meghatározott mögöttes eszközökre vonatkozó fedezeti ügyletek megszüntetéséhez kapcsolódó, és egyéb Végleges feltételekben leírt költségekkel csökkentett valós piaci értékének összegét fizeti a kötvényeseknek. Nem garantálható, hogy a befektetőknek fizetett összeg magasabb, mint az adott Kötvénybe eredetileg befektetett tőke összege. Visszahívás (Újrabefektetés kockázata) kockázata: A Kötvények Automatikusan visszahívásra kerülhetnek a megfelelő Visszahívási napokon. A visszahívás lehetősége valószínűleg mérsékli a Kötvények piaci értékét. Azon időszakok alatt, amikor a Kibocsátó visszahívhatja a Kötvényeket, azok piaci ára általában nem fog a visszahívás során várható ár fölé emelkedni. Mindez a visszahívási időszakokat megelőző időre is igaz lehet. Visszahívás esetén előfordulhat, hogy a kötvényesek nem tudják majd a Kötvények kamatához hasonlóan magas kamattal újra befektetni a visszahívásból származó összegeket, ezért a befektetőknek figyelembe kell venniük az újrabefektetés kockázatait az adott időpontban elérhető egyéb befektetések fényében. 8

9 AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA A KÖVETKEZŐKET A STRUKTURÁLT KÖTVÉNY VÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN Amennyiben az ügyfélnek szándékában áll a Kötvény megvásárlása, kérjük, olvassa el és írja alá a következőket, megerősítve ezt a szándékot, illetve, hogy tudomásul veszi az alábbiakat. A befektetés maga egy külön nyomtatvány aláírásával történik meg. A Forgalmazó a kibocsátás után angol nyelven az alábbi weboldalon teszi közzé a Kötvény Végleges Feltételeit: https://www.citibank.hu/hungary/consumer/termekek/befektetesek/tokegarantalt/vegleges-feltetelek.htm Ne döntsön a jelen Kötvényekbe való befektetés mellet, csak abban az esetben, ha megértette annak tulajdonságait és a vele járó kockázatokat. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a befektetés megfelel az Ön pénzügyi helyzetének és körülményeinek. A jelen termékleírásban foglalt minden információ fontos. Ha bármilyen kérdése merül fel az itt leírtakkal kapcsolatban, vagy valamely vonatkozásban, vagy az alábbiakkal kapcsolatban nem ért valamit, kérjük aláírás előtt forduljon a bankárához, vagy kérjen további tájékoztatást. Igazolom, hogy megértettem és elfogadom a következőket: 1. A Forgalmazó a Citigroup Inc. leányvállalata. A Citigroup Inc. fiókjai, társult vállalatai és/vagy leányvállalatai (együttesen "a Citigroup-hoz tartozó egységek") jutalékot, vagy egyéb kompenzációt kaphatnak a Kötvények vételéhez, vagy eladásához kapcsolódóan. A jelen Kötvény indikatív jutaléka június 22-én 2,80% 2. A Citigroup-hoz tartozó egységek ügynökei és alkalmazottai díjazásban részesülhetnek vagy jutalékot, vagy más ellenszolgáltatást kaphatnak (készpénzben vagy természetben) a Kötvény megvételével kapcsolatban. A jegyzés díja a névérték 3,00%-áig terjedhet. 3. A Kötvény a Kibocsátó szerződéses kötelezettségét testesíti meg, és hacsak a Végleges Feltételekben másként nem szerepel, semmilyen minősítő ügynökség nem értékeli. A Kamatot a Kötvények Kibocsátója fizeti és a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve. 4. Bármely esetben a Kibocsátó által nyújtott tőkevédelem és/vagy kamatgarancia csak a Kötvény lejáratakor érvényes, csak a Kibocsátó Prospektusában és végleges feltételeiben szereplő körülmények esetén érvényes és nem érvényes abban az esetben, ha bármely Kötvényt a befektető értékesít vagy visszavált, vagy egyébként a Kibocsátó a lejárati nap előtt visszavált vagy visszavásárol, hacsak másképp nem jelezték. 5. A múltbeli teljesítmények nem garantálják a jövőbeni teljesítményt, az árak pozitív és negatív irányba is elmozdulhatnak. A nem helyi devizanemben denominált Kötvényekbe történő befektetéseket érintheti a devizaárfolyam-ingadozások kockázata, ami a befektető alapdevizájában számítva tőkeveszteséget okozhat. 6. Nem biztos, hogy bárki is árat jegyez a Kötvényekre, illetve, ha van is árjegyző, ezen tevékenységét a jövőben is fenntartja. Ennek megfelelően nem bizonyos az, hogy én, mint Kötvényes, az általam eladni, vagy venni szándékozott névértékre élő vételi vagy eladási árat kapok. Így tehát előfordulhat, hogy a Kötvények nem piacképesek, ezáltal a lejárat előtt nem eladhatóak, vagy ha eladásra kerülnek, a névértékhez képest csak jelentősen diszkontált áron találnak vevőre. Kész vagyok elfogadni a hirtelen jelentős mértékű árcsökkenéseket, amelyre főleg a Kamatfizetések időpontjaikor van nagy esély. Abban az esetben, ha a Kötvényeimet lejárat előtt szeretném értékesíteni, azt aktuális piaci áron teszem, ami tőkeveszteséget okozhat. Ezen körülmények miatt kész vagyok a Kötvényeket lejáratig megtartani. A Citibank N.A., Citigroup Inc., vagy bármely társult vállalata és/vagy leányvállalata semmilyen körülmény esetén nem garantálja ezen értékpapírok piacát. 7. A Kötvények gazdasági előnyei változhatnak olyan események hatására, mint piaci összeomlás, ajánlattétel, összeolvadás, államosítás, fizetésképtelenség, tőzsdéről való kivezetés adózási változások. 8. Lejáratkor/Kamatfizetéskor a készpénzbevételhez csak az után jutok hozzá, hogy a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe a Kibocsátótól megkapta a megfelelő készpénzbevételt. Ez azt eredményezheti, hogy a kifizetés a számomra csak a megállapított Lejárati/Kamatfizetési Nap után történik meg. 9. A Kötvény részletes feltételeit a Kibocsátó által összeállított Kibocsátási tájékoztató tartalmazza. 10. Megértettem, hogy sem a Kibocsátó, sem más Citigroup-hoz tartozó egység, amely a Kötvény általam történő jegyzésével kapcsolatban érintett nem ad adózásra vonatkozó tanácsot a Kötvény kapcsán kifizetésre kerülő összegek tekintetében. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kötvényekkel kapcsolatos adózási eljárás az egyéni körülményeim szerint változhat. Amennyiben azt szükségesnek ítélem, független adótanácsadó segítségét kérem a Kötvényhez kapcsolódó bármely kifizetés adóvonzatait illetően. 11. Nem vagyok az egyesült államokbeli személy, és egyébként sem esem korlátozás alá a Kötvény megvásárlásával kapcsolatban a helyi törvények és szabályozás szerint. 12. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a jegyzési időszak zárása előtt bármely jegyzési megbízást töröljön. 9

10 JOGI NYILATKOZAT Az itt leírt információk számos megbízhatónak ítélt nyilvános és nem nyilvános forrásból származnak. Sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelősséget a felhasználásából eredő semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért A Citigroup Inc és kapcsolt vállalkozásai vezetőként vagy ügynökként közreműködhetnek hasonló tranzakciók lebonyolítása során, vagy a tranzakció mögöttes eszközeihez kapcsolódó ügyletek lebonyolításában. Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt kérjük, mérlegelje a tranzakció gazdasági kockázatait, előnyeit, hátrányait, jogi, adózási és könyvelési jellegzetességeit és azok következményeit és döntse el, hogy az adott befektetés megfelel-e a céljainak, valamint hogy az abban foglalt kockázatokat vállalhatja-e. A jelen dokumentum tartalma bizalmas és kizárólag a Citigroup Inc, vagy társult és leányvállalatai, valamint azon ügyfelek számára készült, akiknek elküldték. A dokumentum lemásolása és továbbküldése az ügyfél professzionális tanácsadóin kívül senki részére nem engedélyezett. A termék nem bankbetét, nem vonatkozik rá kormányzati biztosítás és befektetési kockázatnak van kitéve, ide értve a befektetett tőke elvesztését is. A termék amerikai személyek számára nem elérhető. A nem helyi devizában denominált kötvények befektetőinek tudatában kell lenniük, hogy a devizaárfolyamok változása tőkeveszteséget okozhat. A múltbeli teljesítmény nem jelent indikációt a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan, az árak lefelé és felfelé is változhatnak. Aláírásommal igazolom, hogy a mai napon a jelen Tőkepiaci Tájékoztatást átvettem, és a benne foglaltakat megértettem. Kelt: (helyszín) (dátum) CIF Aláírás: 10

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves futamidejű, forint (HUF) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési

Részletesebben

A BEFEKTETÉS PROFILJA. 1 vagy kevesebb. Nagyon Alacsony

A BEFEKTETÉS PROFILJA. 1 vagy kevesebb. Nagyon Alacsony TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy feltételesen tőkevédett, 3 éves futamidejű, euró (EUR) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves futamidejű HUF denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc. (Kibocsátó) bocsát ki. A

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A DEUTSCHE BORSE AG NÉMET RÉSZVÉNYINDEXÉHEZ KÖTÖTT USD KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. GARANCIAVÁLLALÓ: CITIGROUP INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

Kiegyensúlyozott és egy Konzervatív Portfolió közül a legjobb Kibocsátó:

Kiegyensúlyozott és egy Konzervatív Portfolió közül a legjobb Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* 3 PORTFOLIÓ KÖZÜL A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYŰHÖZ KÖTÖTT KIFIZETÉSŰ HUF KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló

Részletesebben

5 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT*, EUROSTOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY

5 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT*, EUROSTOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 5 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT*, EUROSTOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált befektetés Kifizetési

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA**

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, 10 RÉSZVÉNY TELJESÍTMÉNYÉHEZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A PROCTER & GAMBLE CORPORATION ÉS A PFIZER INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált befektetés Kifizetési összefoglaló 1 : Terméktípus: Kötvény

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált befektetés Kifizetési összefoglaló 1 : Terméktípus: Kötvény 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, BAYER AG-HEZ ÉS GLAXOSMITHKLINE PLC-HEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT STRUKTURÁLT KÖTVÉNY Kibocsátó: CREDIT SUISSE AG, AMELYNEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁR ANNAK LONDONI FIÓKTELEPE

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A PEPSICO INC. ÉS AZ APPLE INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ EBAY INC. ÉS AZ APPLE INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

1 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, a díj leírását a. Főbb kockázatok*

1 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, a díj leírását a. Főbb kockázatok* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BRITISH AMERICAN TOBACCO ÉS AZ ANHEUSER-BUSCH INBEV NV. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT USA DOLLÁRBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves HUF denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc. (Kibocsátó) bocsát ki. A Kötvény egy

Részletesebben

Lejáratkori kifizetés:*

Lejáratkori kifizetés:* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BIOGEN IDEC INC ÉS A NOVO NORDISK A/S RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A TERMÉK

Részletesebben

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc. (Kibocsátó) bocsát ki. Ha a Kötvényt

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, AZ ESTÉE LAUDER COS Inc. ÉS A RALPH LAUREN CORP. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ:

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR. ÉS A PFIZER INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT USA DOLLÁRBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A QUALCOMM INC. ÉS A APPLIED MATERIALS INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Világválogatott 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Világválogatott 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Világválogatott 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

Tájékoztató kockázatokról

Tájékoztató kockázatokról Tájékoztató kockázatokról A. A Kibocsátó kockázati tényezői 1. Deutsche Bank, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik fél 2. Harmadik fél, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban Hatályos: 2009. január

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben