KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP / HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP / KEOP /

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 4 I. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 5 1. Helyzetelemzés 5 2. Kockázatok 6 Lakosság 6 Zöld és civil szervezetek 6 Média 6 3. Célkitűzések meghatározása 7 4. Célcsoportok azonosítása 8 5. Célcsoportok üzenetek eszközök 9 6. Kommunikációs stratégia A Kommunikációs Terv és a Feladatterv összhangja Kommunikációs hatások A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Előkészítési szakasz: Projekt megvalósítási szakasz A projekt megvalósítását követő szakasz Kiemelt célcsoport: a civil szervezetek Időzítési terv Előkészítési szakasz Megvalósítási szakasz A projekt megvalósítását követő szakasz 19 2

3 11. A kivitelezés módja Kötelező arculati elemek Költség terv Előkészítési szakasz Megvalósítási szakasz 22 II. KOMMUNIKÁCIÓS VÁLSÁGKEZELÉSI TERV 25 A válság kialakulásának lehetséges okai 25 A válságkezelés alapelvei 26 A válságkommunikáció folyamata 26 A válságkezelés eszközei 28 A válság megelőzése 28 III. KOMMUNIKÁCIÓS HATÁSTANULMÁNY 30 Általános rész Hiba! A könyvjelző nem létezik. Kommunikációs hatások 30 A. A projekt előkészítése és megvalósítása során alkalmazott kommunikációs eszközök 30 B. A projekt megvalósítása során alkalmazott kommunikációs eszközök 33 3

4 BEVEZETŐ A Hernád-folyó mentén fekvő Hernádkak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt évek jelentős árhullámaira és az azok következtében keletkezett károk nagyságrendjére tekintettel pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések (kódszám: KEOP ) kétfordulós pályázati konstrukció keretében. A projekt megvalósításának hatékonyságához, a későbbi fenntartó tevékenység sikeréhez elengedhetetlen a kommunikáció eszközeinek megfelelő kombinációban történő alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása érdekében. A nyilvánosság tájékoztatásának sikere, a kommunikációs feladatok számba vétele és ütemezése, a célcsoportok azonosítása, az egyes csoportoknak szóló üzenetek megfogalmazása és a lehetséges kockázatok felmérése céljából az Önkormányzat Kommunikációs Tervet készített. A projektgazda a projekt előkészítési, megvalósítási és fenntartási időszakában is eleget tesz a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségének. A követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letöltött Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban, valamint az Arculati Kézikönyv -ben leírtak alapján végzi. A kommunikációs tervben foglaltaknál szem előtt tartja a pályázati útmutatóban meghatározott, vonatkozó vállalási kötelezettségeket is. A projekt előkészítése során a III. sz. kommunikációs csomagban előírt kötelező feladatokat, valamint az I. számú kommunikációs csomagból Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése és Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztató kommunikációs feladatokat valósítja meg. A pályázó honlapján projektoldal megvalósítását tervezi a W3C szabvány szerinti infokommunikációs akadálymentes előírások szerint. A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt megvalósítása során szintén a III. sz. kommunikációs csomag által előírt kötelező vállalásokat valósítja meg. Elkészítteti és az előírásoknak megfelelő időpontban kihelyezi a B típusú tájékoztató táblát (a projekt kivitelezésének megkezdésekor) és a D típusú emlékeztető táblát (a megvalósítást követően). A táblák elkészítésénél figyelembe veszi, hogy másodnyersanyagból, vagy újrahasznosított anyagból készüljenek, legalább a tömegük 90%-ában. A sajtótájékoztatók körülményeiben esélytudatosságot tükröznek majd, és helyszínük akadálymentes lesz. A honlapja W3C szabvány szerint akadálymentesített. 4

5 A projekt megvalósítását követő fenntartási szakaszban is a III. sz. kommunikációs csomagban előírt kötelező elemeket alkalmazzuk majd. I. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 1. Helyzetelemzés Hernádkak község a Hernád folyó völgyében helyezkedik el. A település alacsonyabb szinten lévő belterületi részei a Hernád folyó bal partján lévő 2.11 számú Hernádnémeti árvízvédelmi öblözetében fekszenek. Az öblözet három település belterületét érinti, melyek közül árvíz esetén Hernádnémeti község egészén, Hernádkak község déli részén a területileg illetékes Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az általa kezelt állami fővédvonalon, a többi szakaszon pedig a helyi önkormányzatok végzik az árvíz védekezési, mentési, helyreállítási tevékenységet. Hernádkak település védelemmel nem érintett, de árvízzel veszélyeztetett területén szükséges a fejlesztés megvalósítása. Árvízi kockázat csökkentése a társadalmi és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében. A településen a régiós és kistérségi tendenciákkal ellentétben jelentős mértékű, népességnövekedés történt. A település fejlődőképes, mutatói általában kedvezőbbek, mint közvetlen környezetéé. A további fejlődés egyik fontos feltétele a térség/település infrastruktúrájának, közte az árvízvédelmi helyzetének a javítása. A nyílt ártérben lévő települést körtöltés nem védi. A Hernád folyón 2004, és években levonuló árvizek a lakosságban veszélyeztetettség érzetét keltették. Az árvizek a lakosság számára súlyos lelki, fizikai megterhelést jelentettek. Az elöntött lakóépületekből való kiköltözés, a gazdasági javak mentése, a rendszeres munkából való kiesés, bizonytalansági érzést hoz létre. Az árvízi veszélyeztetettség fennmaradása a település jövőjét is károsan befolyásolja. 5

6 A projekt célja Hernádkak község védelmére árvízvédelmi körtöltés kiépítése mértékadó árvízszint + 1 m-es magassági biztonsággal. Hernádkak község előírásoknak megfelelő biztonságú árvízvédelmi fejlesztés, az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése, az árvízvédelem legjobb gyakorlati ajánlásainak figyelembevételével. A projekt az Operatív Program és az akciótervnek megfelelően az árvízvédelem legjobb gyakorlatának ajánlásait szem előtt tartva az árvízi biztonság növelését és az árvízi kockázatok csökkentését tűzte ki célul a nyílt ártéri öblözetben élő emberek és javaik, valamint a projekt területen létesült egyéb vagyonértékek védelmének céljából. A település veszélyeztetett részét 900 m hosszú árvízvédelmi töltés kiépítésével lehet megvédeni. 2. Kockázatok A nagy értékű beruházások előkészítése, megvalósítása során számtalan kérdés merülhet föl, melyek figyelmen kívül hagyása, nem megfelelő kezelése konfliktusok, viták kiindulópontjává válhat, ezért szükséges azok előzetes felmérése. Lakosság A szóban forgó projekt esetében a lakossági elutasítás nem jelent reális kockázatot, ugyanakkor a helyben élők tarthatnak attól, hogy az építkezés átmeneti/tartós kellemetlenségekkel jár (sár, zaj, az építkezést végző nehéz gépek miatt megrepednek a környező ingatlanok, utak); a projekt keretében megvalósuló létesítmény nem nyújt kellő biztonságot. Zöld és civil szervezetek Kockázatot jelent a zöld és civil szervezetek esetleges tájékozatlansága, mert ellenséges fellépésük elbizonytalaníthatja a lakosságot a projekt támogatottságát illetően, veszélyeztetve ez által a projekt sikeres megvalósítását. A civil szervezetek képviselőivel történő kapcsolatfelvétel ezért már a projekt előkészítő szakaszában megtörténik. A zöld szervezetek meggyőzésének érdekében hangsúlyt kap a projekt környezetvédelmi előnyeinek bemutatása. Média A pontatlan, hiányos, késve, esetleg idejekorán megjelent híradások aggályokat ébreszthetnek a lakosság és a további érintettek körében. Ezért különösen fontos a média képviselőinek megfelelő időben történő, pontos tájékoztatása. 6

7 Politikai és helyi érdekcsoportok A kommunikációs tevékenység üzeneteinek megfogalmazása során törekedtünk arra, hogy a megvalósuló fejlesztés, mint közös érdek jelenjen meg minden célcsoport számára. Ily módon elkerülhetővé válik, hogy a különböző politikai meggyőződésű felek a tervezett projekt sikerét politikai kérdéssé formálják. A kockázatok válsággá alakulásának megelőzése érdekében a pályázó szervezet folyamatosan figyelmet fordít a médiában megjelenő, kockázatot rejtő híradásokra, a közvélemény alakulására, változására és ezekre minden esetben időben reagál. Az elkerülhetetlen válságok levezénylése érdekében válságkezelési terv készül. 3. Célkitűzések meghatározása Stratégiai célkitűzések Belső kommunikáció céljai Az érintett területen élők és tevékenykedők település iránti elkötelezettségének növelése Potenciális beköltözők, befektetők település iránti bizalmának megnyerése Megfelelő és hatékony információáramlás a projektgazda és a projektmenedzsment szervezet között rendszeres belső jelentések/beszámolók segítségével Megfelelő és hatékony információáramlás az egyes tevékenységeket végző személyek/szervezetek között rendszeres belső jelentések/beszámolók segítségével Megfelelő időben történő, teljes körű tájékoztatás a projekt tartalmi elemeiről és az elért eredményekről, a végrehajtás ütemezéséről, a lakosságot érintő közvetlen hatásokról Külső kommunikáció céljai Zöld és civil szervezetekkel, a médiával való folyamatos kapcsolattartás a hiteles, pontos információszolgáltatás érdekében Az árvízvédelem szükségességének hangsúlyozása, rávilágítani, hogy a megvalósuló projekt a megfelelő megoldás Támogató Szervezet tájékoztatása a végrehajtásról 7

8 A megfogalmazott alapelvekre épülő, külső és belső kommunikáció jelentős mértékben hozzájárul a projekt sikeres, ütemezés szerinti megvalósításához, ezáltal a stratégiai célkitűzések teljesüléséhez. A belső kommunikáció a belső egység megteremtése által a külső kommunikációt is erősíti, megteremtve az abszolút bizalmat, tisztázva az információ hiányból eredő esetlegesen felmerülő kérdéseket. 4. Célcsoportok azonosítása Fő kategóriák Hatásterületen élők és tevékenykedők Szegmentált alábontás Árvízkárral veszélyeztetett, állandó lakosok Árvízkárral veszélyeztetett intézmények Árvízkárral veszélyeztetett gazdálkodók A község projekttel nem érintett lakossága A községben nem a projektterületen működő valamennyi vállalkozó, gazdálkodó A projektjavaslat által közvetve érintett csoportok Ingázók Idegenforgalmi szolgáltatást igénybe vevők A településre betelepülni szándékozók A miskolci kistérség lakossága, gazdálkodó szervezetei. Partnerek Támogató civil szervezetek Beszállítók Nők Esélyegyenlőségi csoportok Kisebbségi csoportok Hátrányos helyzetűek Támogató és közreműködő Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 8

9 Fő kategóriák Szervezet Média Szegmentált alábontás Fejlesztési Igazgatóság Helyi Kistérségi Működési környezet Egyéb Parlamenti pártok helyi vezetői Ágazati és felügyeleti szervek 5. Célcsoportok üzenetek eszközök Fő célcsoportok Üzenetek Eszköz Hatásterületen élők és tevékenykedők A projektjavaslat által közvetve érintett csoportok Az árvízvédelmi gát megépítésével megelőzhetőek a fenyegető veszélyek és kockázatok A biztonságosabb környezet hatására növekedhet az ingatlanok értéke, a község élhetőbbé válik, tőkevonzó képessége nő Az árvízvédelmi gát megépítésével megelőzhetőek a fenyegető veszélyek és kockázatok A megvalósítandó projekt elősegíti a település fejlődését, növeli vonzerejét Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése, önkormányzatnál elhelyezett tájékoztatók, sajtómegjelenések, lakossági fórumok Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése, önkormányzatnál elhelyezett tájékoztatók, sajtómegjelenések, lakossági fórumok 9

10 Fő célcsoportok Üzenetek Eszköz Partnerek Esélyegyenlőségi csoportok Támogató és közreműködő szervezet Média Egyéb A település önkormányzata felelősségteljes, tisztességes partner A település lakói nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól függetlenül élvezik a nagyobb biztonságot Az Önkormányzat az előírások maradéktalan betartása mellett végzi a fejlesztést Az Önkormányzat nyitott a médiával történő együttműködésre A megvalósítandó projekt elősegíti a település fejlődését, növeli vonzerejét A javasolt projekt megfelel az EU vonatkozó ajánlásainak és a jogszabályi előírásoknak Személyes kapcsolat, belső kommunikációs eszközök, sajtómegjelenések, írásos megállapodások Sajtómegjelenések Kedvezményezetti jelentések, egyeztetések, ZPEJ Személyes kapcsolat ( , telefon), írásos megállapodások Sajtómegjelenések, sajtóesemények 6. Kommunikációs stratégia A kommunikációs feladatokat három, időben elkülönülő szakaszra bontottuk az alábbiak szerint: a projekt előkészítésének szakasza a projekt megvalósításának szakasza a projekt megvalósítását követő szakasz 10

11 Az első szakasz kulcsüzenete a megvalósítandó projekt szükségességének, időszerűségének hangsúlyozása. A második szakaszban az árvízvédelmi gát kiépítése által nyert előnyök, az abban rejlő lehetőségek (további fejlődés elősegítése) egyértelműsítése lesz kommunikációnk célja, kiemelve az Európai Unió megvalósításban betöltött szerepét. A projekt megvalósítását követően sem szakadhat meg a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. Ekkor a projekt eredményeinek bemutatása kerül előtérbe, melynek célja, hogy a potenciális beköltözőkben, beruházókban egy vonzó, élhető és biztonságos település képe alakuljon ki, a helyiek érzelmi kötődése pedig erősödjön. A kommunikációs stratégia során használt fő eszközök: Média (nyomtatott és elektronikus sajtó) Nyomtatott tájékoztató anyagok a lakosság számára Lakossági fórumok, közmeghallgatás Pályázati kiírásban megjelölt típusú táblák Kommunikációs tevékenységünk során a helyi-térségi médiára koncentrálunk, mert a lakosság a mindennapjai során gyakran találkozik ezekkel, ill. ezen médiumok képviselőit sokkal inkább maguk közül valónak tekintik, ezáltal a bizalom és a kételyek eloszlatása is könnyebben kialakulhat. A médián keresztül az elért, jelentősebb eredményekről (mérföldkövekről) kívánjuk a településen és a térségben élőket értesíteni a projekt előkészítése és megvalósítása során rendszeresen. Részletes ismertetést a lakosság az Önkormányzatnál elhelyezett, valamint a háztartásokhoz eljuttatott tájékoztatókból nyerhet. Közvetlen párbeszédre kérdések, esetleges aggályok felvetésére lakossági fórumokon és közmeghallgatáson biztosítunk lehetőséget. Ezen rendezvények megszervezésére egyes mérföldkövek elérése után kerül sor. Az esélyegyenlőség közvetítése A kommunikációs stratégia megvalósítása során különös figyelmet szentelünk az esélytudatos kommunikációnak mind az üzenetek, mind a használt médiumok, mind a kommunikációs rendezvények körülményeinek vonatkozásában. Ennek érdekében esélyegyenlőségi munkatárs kijelölésére és alkalmazására kerül sor, aki közreműködik a projektre vonatkozó Esélyegyenlőségi Terv elkészítésében, a projekt megvalósításában részt vevők számára tartott esélyegyenlőségi képzés megszervezésében, továbbá biztosítja az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését valamennyi kommunikációs tevékenységünk során. 11

12 Kommunikációs alapelvek KEOP / A nyilvánosság tájékoztatása az alábbi alapelvek figyelembe vételével történik: Pontosság: a valóságnak megfelelő, objektív információk továbbítása az érdekeltek felé. Őszinteség: az esetlegesen előforduló, nem tervezett problémák feltárása, megvitatása a projektgazda belső szervezetében és külső környezetében. Hitelesség: számszerű adatokra, szakértői véleményekre épülő (igazolható) információk közvetítése az egyes célcsoportoknak megfelelő, közérthető formában. Időbeli megfelelőség: a túl korán megjelentetett híradások elhúzódó várakozási időt, ezáltal türelmetlenséget, bizonytalanságot szülhetnek, míg a későn nyilvánosságra hozott tájékoztatások válsághelyzet kialakulását okozhatják, ezért az információk megfelelő időzítése különösen fontos. Folyamatosság: a rendszeres, hosszabb szünet nélküli kapcsolattartás célja, hogy megelőzze a projektgazdán kívül álló forrásból származó, nem szakmai, esetleg pontatlan információk teret nyerését. Követhetőség: a pályázat útjának, a végrehajtás résztevékenységeinek folyamatos kommunikálása. Átláthatóság: a pályázati és egyéb források felhasználásának teljes körű bemutatása a nyilvánosság számára. Elérhetőség: a megvalósuló projekttel kapcsolatos adatok mindenki számára hozzáférhetőek, elhallgatott információk nincsenek. Törvényesség: a törvényi előírások szem előtt tartása valamennyi résztevékenység végrehajtása során. Kétoldalú kommunikáció: a projektgazda biztosítja partnerei számára a visszacsatolási lehetőséget - tevékenységére, és a közvetített információkra vonatkozóan. 7. A Kommunikációs Terv és a Feladatterv összhangja A részletes Feladattervben meghatározásra kerültek tevékenységekre lebontva az elvégzendő konkrét feladatok és azok időbeli ütemezése, a végrehajtásért felelős személyek kijelölésével. E feladatterv tartalmazza a kommunikációs stratégia megvalósítása érdekében végrehajtandó tevékenységek ütemezését is, mely oly módon lett kialakítva, hogy az egyéb feladatcsoportok ütemezésével összhangban történjen a kommunikációs üzenetek közvetítése is. A Kommunikációs Terv célja, hogy 12

13 meghatározza a részletes Feladattervben foglalt feladatok sikeres végrehajtásának feltételeit és eszközeit. 8. Kommunikációs hatások Kommunikációs hatástanulmány készült, amely a Kommunikációs Terv III. fejezetét képezi. 13

14 9. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök 9.1. Előkészítési szakasz: Tájékoztatási tevékenység szakaszai Kommunikációs feladatok és eszközök Célérték (darab) Kutatás Lehetséges kockázatok felmérése 1 Válságkommunikációs terv készítése 1 Hatástanulmány készítése 1 Tervezés Cselekvési (kommunikációs) terv o Célcsoportok meghatározása o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Időzítés meghatározása A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel 1 1 Előkészítés Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Internetes honlap (projektoldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók

15 A projektgazda a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása során az Arculati Kézikönyv előírásainak betartását vállalja. A projektről szóló tájékoztatások tartalmazni fogják a projekthez kapcsolódó környezeti információkat is. A projektgazda vállalja, a projekthez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt Projekt megvalósítási szakasz Kommunikációs feladatok és eszközök Célérték (darab) Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 1 Sajtóesemények szervezése o Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés befejeződése) kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezése, sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok elkészítése o Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla ( B tájékoztató) elkészítése és elhelyezése Információs anyagok, kiadványok készítése Fotódokumentáció készítése A kedvezményezett honlapján (amennyiben van ilyen) folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet

16 9.3. A projekt megvalósítását követő szakasz Kommunikációs feladatok és eszközök Sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és online médiában Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla elkészítése és elhelyezése. ( D emlékeztető) Célérték (darab) Kiemelt célcsoport: a civil szervezetek A média szereplőihez hasonlóan kulcsfontosságú az eredményes együttműködés a civil szervezetek képviselőivel, akik egyrészről jelentős vélemény-formáló erővel rendelkeznek a lakosság körében, másrészről az általuk képviselt tevékenység/intézmény árvíz veszélyeztetettséggel közvetlenül is érintett. A település Önkormányzata a jó viszony kialakítása érdekében személyes kapcsolatfelvételt kezdeményez a civil szervezetek képviselőivel, majd az együttműködés kereteinek meghatározása mellett megállapodásokat kötnek. 10. Időzítési terv A kommunikációs tevékenységek ütemezése során az érintettek rendszeres, folyamatos tájékoztatását tűztük ki célul. A média és a civil szervezetek képviselőivel történő kapcsolatfelvétel már az előkészítő szakaszban megtörténik, párhuzamosan a kommunikációs stratégiára vonatkozó tervek elkészítésével. A kezdeti időszak tehát a tervezés és a kapcsolatkialakítás szakasza, mely a későbbi, aktív kommunikációs tevékenységek alapját képezik. A különböző csatornák, eszközök egyidejű használatával azok egymást erősítő hatását (szinergiáját) kívánjuk hasznosítani. 16

17 10.1. Előkészítési szakasz Feladat/eszköz Kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv készítése Kommunikációs terv készítése Kommunikációs terv egyeztetése a KSZ-szel Megjelenés a nyomtatott médiában EU-s támogatás elnyeréséről szóló hirdetmény közzététele a sajtóban Nyomtatott tájékoztatók (szórólapok 2 alkalommal) elkészítése és lakossági terjesztése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók Önkormányzati honlapon történő megjelenítés (W3C szabvány szerint akadálymentesített projektoldal) Időzítés

18 10.2. Megvalósítási szakasz Feladat/eszköz Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról Sajtóesemények szervezése o Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés befejeződése) kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezése, sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok elkészítése o Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla ( B típusú tájékoztató) elkészítése és elhelyezése. Információs anyagok, kiadványok készítése Fotódokumentáció készítése Időzítés A Támogatási Szerződés hatálybalépését követően Nyitó rendezvény tartását a projekt kivitelezésének megkezdésekor. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott és on-line médiában a projekt kivitelezése során. A projekt megvalósítása során folyamatosan. A projekt kivitelezésének megkezdésekor, a nyitó rendezvénnyel egyidőben kerül kihelyezésre. A projekt megvalósítása során folyamatosan. A projekt kivitelezésének folyamán készített fotók felhasználásával a megvalósítási szakasz utolsó rendezvényét követően A kedvezményezett honlapján (amennyiben van ilyen) folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. Hernádkak község honlapján projektoldal működtetése Folyamatosan a projekt megvalósításának időtartamában, ill. a fenntartási időszakban. Folyamatosan frissítve a projekt megvalósításának időtartamában, ill. a fenntartási időszakban. 18

19 10.3. A projekt megvalósítását követő szakasz Feladat/eszköz Időzítés Sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla elkészítése és elhelyezése. ( D emlékeztető) A projekt fizikai megvalósítását követően. A projekt fizikai megvalósítását követően. Zárórendezvényt követően Zárórendezvénnyel egy időben kerül kihelyezésre. 11. A kivitelezés módja A kommunikáció eszközeinek megfelelő alkalmazása jelentősen hozzájárul a projekt megvalósításának hatékonyságához: a projekt feladatairól, eredményeiről a projekt külső és belső környezetét szükséges információkkal ellátni. A település polgármestere, mit a projektgazda képviselője kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a térségben működő civil szervezetekkel és a média képviselőivel. Felel a lakosság számára szervezett fórumok és a közmeghallgatás lebonyolításáért, az Önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezett, aktualizált tájékoztató anyagok megjelenéséért és a nyomtatott tájékoztató kiadványok lakossághoz való eljuttatásáért. A civil szervezetekkel és a média képviselőivel folytatott tárgyalások eredményességéért, a velük kötött megállapodások létrejöttéért és tartalmáért, valamint a lehetséges kockázatok felméréséért a polgármester és a projektmenedzsment szervezet vezetője közösen tartoznak felelősséggel. A projektmenedzser irányítása mellett a PR felelős mint az e funkcionális terület feladatait koordináló, végrehajtását figyelemmel kísérő személy köteles a meghatározott feladatokat koordinálni, az előírásokat betartani, betartatni és követni, a projekt ütemtervben meghatározott feladatokat végrehajtani és végrehajtatni. Beszámolási kötelezettsége a projektmenedzser felé van. Felelős az elvégzett feladatai dokumentálásáért, a vonatkozó jelentések elkészítéséért és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért. Felelősségi köre kiterjed a projekt szakmai részeredményeinek minőségére, a határidő és erőforrás keretek betartására. A kommunikáció időbeliségét és formáját a projektmenedzser a PR felelőssel együttesen határozza meg. A projektgazda képviseletét ellátó polgármester jogosult közvetlenül is tájékoztatást kérni tőle, de utasítási jogát csak a projektmenedzseren keresztül gyakorolhatja. 19

20 A projektmenedzsment szervezeten belül kijelölt PR felelős felel az Önkormányzat által generált, különböző médiumokban történő megjelenések, sajtótájékoztatók ütemezett előkészítéséért és lebonyolításáért; a lakosság informálása érdekében készülő nyomtatott tájékoztató anyagok tervezéséért és kivitelezéséért, kommunikációs hatástanulmány készítéséért. Értékeli az érintettektől érkező, a korábbi kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó visszacsatolásokat. Megszervezi a projekt ünnepélyes, sajtónyilvános nyitó- és záró rendezvényét. A teljesítések ellenőrzéséről, az egyes tevékenységekről dokumentációk készülnek. Az ezekben a dokumentumokban foglalt adatok, műszaki leírások, szakértői véleményezések jelentik az objektív, hiteles tájékoztatás alapját. 12. Kötelező arculati elemek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kommunikációs stratégiájában megfogalmazza a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit, mely szerint a projektgazda köteles tájékoztatni a nyilvánosságot az Európai Unió szerepéről a megvalósult fejlesztés támogatása kapcsán. Az ÚMFT emellett a kedvezményezettek számára kommunikációs eszközeikre vonatkozóan kötelező arculati elemek alkalmazását írja elő. Ennek eleget téve: Az előírásoknak megfelelően az elektronikus és nyomtatott formában megjelenő tájékoztatásokban az uniós támogatás tényét, nagyságát, felhasználásának célját, a pályázati kiírás idejét és azonosítóját a főszövegben tüntetjük fel. A projekt megvalósulásának helyszínén 1 db B típusú hirdetőtábla és 1 db D típusú emlékeztető tábla elhelyezésére kerül sor. A hirdető és emlékeztető táblák másodnyersanyagból, újrahasznosított anyagból készülnek, legalább tömegük 90%- ában. A táblák elkészítésénél az Arculati kézikönyv formai és tartalmi előírásait minden esetben figyelembe vesszük. A helyben élők és tevékenykedők tájékoztatása érdekében nyomtatott anyagok terjesztésére is sor kerül, melyek formai és tartalmi tervezése szintén az Arculati kézikönyvben foglaltak szem előtt tartásával bonyolódik. A projekt végrehajtását ünnepélyes nyitó- és zárórendezvény keretezi. Ezen események meghívóinak kialakítása a kötelező tartalmi és formai elemek figyelembe vételével történik. 20

21 A sajtótájékoztatók körülményei környezettudatosságot tükröznek, és helyszínük kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy azok akadálymentesen megközelíthetőek legyenek. 13. Költség terv Előkészítési szakasz Tevékenység Nettó ár (Ft) Megjegyzés Sajtómegjelenés ,- 1 alkalommal az előkészítési szakasz félidejében tájékoztatás a projekt támogatottságáról, az előkészítés előrehaladásáról, június hónapban. Hirdetmény közzététele ,- A támogatási szerződés megkötését követően az Európai Uniós támogatás elnyeréséről. Nyomtatott tájékoztató ,- Lakossági szórólap 2 alkalommal (2010. január és szeptember hónapokban) újrahasznosított papírra nyomtatva. Szórólap megtervezése, nyomtatása, lakossághoz való eljuttatása. Közmeghallgatás lakossági szervezése és fórum ,- Közmeghallgatás 1 alkalommal április hónapban. Lakossági fórum 1 alkalommal október hónapban. Fórum előkészítése, rendezvényszervezés (meghívó elkészítése, projektgazda részére továbbítása, rendezvény helyszínének előkészítése, lebonyolítása). Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények ,- 2 alkalommal hirdetmény elhelyezése az önkormányzat hirdetőtábláján. A hirdetmény tartalma és kihelyezése megegyezik a lakossági szórólapéval. (2010. január és szeptember hónap) 21

22 Tevékenység Nettó ár (Ft) Megjegyzés Tájékoztató ,- 2 alkalommal önkormányzati tájékoztató készítése, június és október hónapokban, az előkészítési szakasz folyamán, az előkészítési feladatok előrehaladásáról. Kihelyezése az önkormányzatnál történik. Képek, elhelyezése helyszínrajz Nincs költsége március hóban a projektgazda önkormányzat hirdetőtábláján történik meg. Önkormányzati honlapon történő megjelenítés W3C szabvány szerinti akadálymentesített oldalon Egyéb: Lehetséges kockázatok felmérése, válságkommunikációs terv készítése Egyéb: Kommunikációs terv készítése, egyeztetése a KSZ-szel ,- W3C szabvány szerinti megjelenés feltételeinek egyeztetése a honlap kezelőjével, projektoldal tematikájának elkészítése, tematika tartalommal való feltöltése, június hóig ,- Kockázatfelmérés és válságkommunikációs terv elkészítése április 30-ig ,- Kommunikációs terv elkészítése április 15- ig, egyeztetése KSZ-szel április 30.-ig Tevékenységek összesen , Megvalósítási szakasz Tevékenység Ár (nettó) Megjegyzés B típusú hirdetőtábla ,- A hirdetőtábla elkészíttetése a kötelező tartalmi és formai elemek szem előtt tartásával, az UMFT Arculati Kézikönyvének előírásait betartva. 22

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Köröm és térsége szennyvízelvezetése és -tisztítása KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV

Köröm és térsége szennyvízelvezetése és -tisztítása KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV Köröm és térsége szennyvízelvezetése és -tisztítása VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV BEVEZETÉS A válság olyan esemény, amely zavart okoz a megvalósítandó projekt előkészítésében vagy megvalósításában, akadályozza

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V

K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas településeket összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút című KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0009 azonosító

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda KOMMUNIKÁCIÓS TERV Projektgazda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 Pályázat címe TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA SZERZŐDÉS SZÁMA: 134&/2013, MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA KONDOROS TELEPÜLÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉ5 A MEGLÉVŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Részletesebben

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 Előkészítési szakasz: Támogatási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI) TERV

KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI) TERV Projekt azonosító: KEOP-5.7.0/15-2015-0156 Projekt címe: A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium energetikai korszerűsítése JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI)

Részletesebben

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kommunikációs terv Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2013 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2013.06.01. 0 TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Háry László Általános Iskola referencia-intézményi céljai 2. A kommunikációs

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása.

PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása. Nyilvánossági Terv SH/8/1 A Svájci Magyar Együttműködési Program kommunikációjához kapcsolódó Tájékoztatási és nyilvánossági intézkedések projekt szinten PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási,

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN Csont Csaba Árvízszintek emelkedése Mi a PP public participation szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? A FELADAT

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

Kommunikációs terv. A tájékoztatás célja - és feladatrendszerének meghatározása

Kommunikációs terv. A tájékoztatás célja - és feladatrendszerének meghatározása i Összef ogás Szoci ál v ár esf eh ér Szék i s K er ek aszt al Kommunikációs terv Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló - HEFOP-2.2.1-06/1.- 2006-12-0056/4.0 - SZÖSZKE Székesfehérvári Összefogás

Részletesebben

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014.

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014. Kommunikációs Terv Az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken keretében megvalósuló ÉAOP-5..2/D3-2-202-000azonosító

Részletesebben

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Kommunikációs (cselekvési) terv KEOP 1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú támogatási szerződéshez A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése elnevezésű projekt kapcsán Projektgazda: Paks

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Cselekvési (kommunikációs) terv

Cselekvési (kommunikációs) terv Cselekvési (kommunikációs) terv Dombóvár és térsége ivóvízminőség - javító program KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025 Készítette: Geo-Gráf Kft. 2012 1 TARTALOM Tartalom... 2 I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. CÉLKITŰZÉSEK...

Részletesebben

A KISAPAJI-RÉT VIZES ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓJA

A KISAPAJI-RÉT VIZES ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓJA A KISAPAJI-RÉT VIZES ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓJA NYILVÁNOSSÁG, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV KMOP- 2009-3.2.1/A Kecskemét, 2010. június 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Lehetséges

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Kedvezményezett megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Zöld kapu c. projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, kötelező

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

Kommunikációs terv 2012

Kommunikációs terv 2012 Kommunikációs terv 2012 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Hálózati tanulás-referencia intézményi fejlesztés Az óvodai nevelés dimenziói a I. században (Saját fejlesztésű alternatív program szerint

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE T ÁMOP-3.1.7-11/2-2011- 0300 Felkészülés a referencia-intézményi szerepre a vaszari Ihász Gábor Általános Iskolában Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 1 TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0300 Felkészülés

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 27905/2015 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 27905/2015 CPV Kód: ; ; ; 2.SZM-Vállalkozási szerződés - Tájékoztatási és lakossági szemléletformálási feladatok ellátása Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel tárgyú KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037

Részletesebben

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei 1159/2000/EK rendelet Pályázati dokumentáció melléklete (Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról) és Támogatási

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései

2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései 2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés, tevékenység megnevezése) Rész-ajánlat (Név/ n.a) Közbeszerzési eljárás típusa A közbeszerzéshez

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben