KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP / HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP / KEOP /

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 4 I. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 5 1. Helyzetelemzés 5 2. Kockázatok 6 Lakosság 6 Zöld és civil szervezetek 6 Média 6 3. Célkitűzések meghatározása 7 4. Célcsoportok azonosítása 8 5. Célcsoportok üzenetek eszközök 9 6. Kommunikációs stratégia A Kommunikációs Terv és a Feladatterv összhangja Kommunikációs hatások A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Előkészítési szakasz: Projekt megvalósítási szakasz A projekt megvalósítását követő szakasz Kiemelt célcsoport: a civil szervezetek Időzítési terv Előkészítési szakasz Megvalósítási szakasz A projekt megvalósítását követő szakasz 19 2

3 11. A kivitelezés módja Kötelező arculati elemek Költség terv Előkészítési szakasz Megvalósítási szakasz 22 II. KOMMUNIKÁCIÓS VÁLSÁGKEZELÉSI TERV 25 A válság kialakulásának lehetséges okai 25 A válságkezelés alapelvei 26 A válságkommunikáció folyamata 26 A válságkezelés eszközei 28 A válság megelőzése 28 III. KOMMUNIKÁCIÓS HATÁSTANULMÁNY 30 Általános rész Hiba! A könyvjelző nem létezik. Kommunikációs hatások 30 A. A projekt előkészítése és megvalósítása során alkalmazott kommunikációs eszközök 30 B. A projekt megvalósítása során alkalmazott kommunikációs eszközök 33 3

4 BEVEZETŐ A Hernád-folyó mentén fekvő Hernádkak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt évek jelentős árhullámaira és az azok következtében keletkezett károk nagyságrendjére tekintettel pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések (kódszám: KEOP ) kétfordulós pályázati konstrukció keretében. A projekt megvalósításának hatékonyságához, a későbbi fenntartó tevékenység sikeréhez elengedhetetlen a kommunikáció eszközeinek megfelelő kombinációban történő alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása érdekében. A nyilvánosság tájékoztatásának sikere, a kommunikációs feladatok számba vétele és ütemezése, a célcsoportok azonosítása, az egyes csoportoknak szóló üzenetek megfogalmazása és a lehetséges kockázatok felmérése céljából az Önkormányzat Kommunikációs Tervet készített. A projektgazda a projekt előkészítési, megvalósítási és fenntartási időszakában is eleget tesz a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségének. A követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letöltött Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban, valamint az Arculati Kézikönyv -ben leírtak alapján végzi. A kommunikációs tervben foglaltaknál szem előtt tartja a pályázati útmutatóban meghatározott, vonatkozó vállalási kötelezettségeket is. A projekt előkészítése során a III. sz. kommunikációs csomagban előírt kötelező feladatokat, valamint az I. számú kommunikációs csomagból Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése és Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztató kommunikációs feladatokat valósítja meg. A pályázó honlapján projektoldal megvalósítását tervezi a W3C szabvány szerinti infokommunikációs akadálymentes előírások szerint. A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt megvalósítása során szintén a III. sz. kommunikációs csomag által előírt kötelező vállalásokat valósítja meg. Elkészítteti és az előírásoknak megfelelő időpontban kihelyezi a B típusú tájékoztató táblát (a projekt kivitelezésének megkezdésekor) és a D típusú emlékeztető táblát (a megvalósítást követően). A táblák elkészítésénél figyelembe veszi, hogy másodnyersanyagból, vagy újrahasznosított anyagból készüljenek, legalább a tömegük 90%-ában. A sajtótájékoztatók körülményeiben esélytudatosságot tükröznek majd, és helyszínük akadálymentes lesz. A honlapja W3C szabvány szerint akadálymentesített. 4

5 A projekt megvalósítását követő fenntartási szakaszban is a III. sz. kommunikációs csomagban előírt kötelező elemeket alkalmazzuk majd. I. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 1. Helyzetelemzés Hernádkak község a Hernád folyó völgyében helyezkedik el. A település alacsonyabb szinten lévő belterületi részei a Hernád folyó bal partján lévő 2.11 számú Hernádnémeti árvízvédelmi öblözetében fekszenek. Az öblözet három település belterületét érinti, melyek közül árvíz esetén Hernádnémeti község egészén, Hernádkak község déli részén a területileg illetékes Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az általa kezelt állami fővédvonalon, a többi szakaszon pedig a helyi önkormányzatok végzik az árvíz védekezési, mentési, helyreállítási tevékenységet. Hernádkak település védelemmel nem érintett, de árvízzel veszélyeztetett területén szükséges a fejlesztés megvalósítása. Árvízi kockázat csökkentése a társadalmi és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében. A településen a régiós és kistérségi tendenciákkal ellentétben jelentős mértékű, népességnövekedés történt. A település fejlődőképes, mutatói általában kedvezőbbek, mint közvetlen környezetéé. A további fejlődés egyik fontos feltétele a térség/település infrastruktúrájának, közte az árvízvédelmi helyzetének a javítása. A nyílt ártérben lévő települést körtöltés nem védi. A Hernád folyón 2004, és években levonuló árvizek a lakosságban veszélyeztetettség érzetét keltették. Az árvizek a lakosság számára súlyos lelki, fizikai megterhelést jelentettek. Az elöntött lakóépületekből való kiköltözés, a gazdasági javak mentése, a rendszeres munkából való kiesés, bizonytalansági érzést hoz létre. Az árvízi veszélyeztetettség fennmaradása a település jövőjét is károsan befolyásolja. 5

6 A projekt célja Hernádkak község védelmére árvízvédelmi körtöltés kiépítése mértékadó árvízszint + 1 m-es magassági biztonsággal. Hernádkak község előírásoknak megfelelő biztonságú árvízvédelmi fejlesztés, az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése, az árvízvédelem legjobb gyakorlati ajánlásainak figyelembevételével. A projekt az Operatív Program és az akciótervnek megfelelően az árvízvédelem legjobb gyakorlatának ajánlásait szem előtt tartva az árvízi biztonság növelését és az árvízi kockázatok csökkentését tűzte ki célul a nyílt ártéri öblözetben élő emberek és javaik, valamint a projekt területen létesült egyéb vagyonértékek védelmének céljából. A település veszélyeztetett részét 900 m hosszú árvízvédelmi töltés kiépítésével lehet megvédeni. 2. Kockázatok A nagy értékű beruházások előkészítése, megvalósítása során számtalan kérdés merülhet föl, melyek figyelmen kívül hagyása, nem megfelelő kezelése konfliktusok, viták kiindulópontjává válhat, ezért szükséges azok előzetes felmérése. Lakosság A szóban forgó projekt esetében a lakossági elutasítás nem jelent reális kockázatot, ugyanakkor a helyben élők tarthatnak attól, hogy az építkezés átmeneti/tartós kellemetlenségekkel jár (sár, zaj, az építkezést végző nehéz gépek miatt megrepednek a környező ingatlanok, utak); a projekt keretében megvalósuló létesítmény nem nyújt kellő biztonságot. Zöld és civil szervezetek Kockázatot jelent a zöld és civil szervezetek esetleges tájékozatlansága, mert ellenséges fellépésük elbizonytalaníthatja a lakosságot a projekt támogatottságát illetően, veszélyeztetve ez által a projekt sikeres megvalósítását. A civil szervezetek képviselőivel történő kapcsolatfelvétel ezért már a projekt előkészítő szakaszában megtörténik. A zöld szervezetek meggyőzésének érdekében hangsúlyt kap a projekt környezetvédelmi előnyeinek bemutatása. Média A pontatlan, hiányos, késve, esetleg idejekorán megjelent híradások aggályokat ébreszthetnek a lakosság és a további érintettek körében. Ezért különösen fontos a média képviselőinek megfelelő időben történő, pontos tájékoztatása. 6

7 Politikai és helyi érdekcsoportok A kommunikációs tevékenység üzeneteinek megfogalmazása során törekedtünk arra, hogy a megvalósuló fejlesztés, mint közös érdek jelenjen meg minden célcsoport számára. Ily módon elkerülhetővé válik, hogy a különböző politikai meggyőződésű felek a tervezett projekt sikerét politikai kérdéssé formálják. A kockázatok válsággá alakulásának megelőzése érdekében a pályázó szervezet folyamatosan figyelmet fordít a médiában megjelenő, kockázatot rejtő híradásokra, a közvélemény alakulására, változására és ezekre minden esetben időben reagál. Az elkerülhetetlen válságok levezénylése érdekében válságkezelési terv készül. 3. Célkitűzések meghatározása Stratégiai célkitűzések Belső kommunikáció céljai Az érintett területen élők és tevékenykedők település iránti elkötelezettségének növelése Potenciális beköltözők, befektetők település iránti bizalmának megnyerése Megfelelő és hatékony információáramlás a projektgazda és a projektmenedzsment szervezet között rendszeres belső jelentések/beszámolók segítségével Megfelelő és hatékony információáramlás az egyes tevékenységeket végző személyek/szervezetek között rendszeres belső jelentések/beszámolók segítségével Megfelelő időben történő, teljes körű tájékoztatás a projekt tartalmi elemeiről és az elért eredményekről, a végrehajtás ütemezéséről, a lakosságot érintő közvetlen hatásokról Külső kommunikáció céljai Zöld és civil szervezetekkel, a médiával való folyamatos kapcsolattartás a hiteles, pontos információszolgáltatás érdekében Az árvízvédelem szükségességének hangsúlyozása, rávilágítani, hogy a megvalósuló projekt a megfelelő megoldás Támogató Szervezet tájékoztatása a végrehajtásról 7

8 A megfogalmazott alapelvekre épülő, külső és belső kommunikáció jelentős mértékben hozzájárul a projekt sikeres, ütemezés szerinti megvalósításához, ezáltal a stratégiai célkitűzések teljesüléséhez. A belső kommunikáció a belső egység megteremtése által a külső kommunikációt is erősíti, megteremtve az abszolút bizalmat, tisztázva az információ hiányból eredő esetlegesen felmerülő kérdéseket. 4. Célcsoportok azonosítása Fő kategóriák Hatásterületen élők és tevékenykedők Szegmentált alábontás Árvízkárral veszélyeztetett, állandó lakosok Árvízkárral veszélyeztetett intézmények Árvízkárral veszélyeztetett gazdálkodók A község projekttel nem érintett lakossága A községben nem a projektterületen működő valamennyi vállalkozó, gazdálkodó A projektjavaslat által közvetve érintett csoportok Ingázók Idegenforgalmi szolgáltatást igénybe vevők A településre betelepülni szándékozók A miskolci kistérség lakossága, gazdálkodó szervezetei. Partnerek Támogató civil szervezetek Beszállítók Nők Esélyegyenlőségi csoportok Kisebbségi csoportok Hátrányos helyzetűek Támogató és közreműködő Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 8

9 Fő kategóriák Szervezet Média Szegmentált alábontás Fejlesztési Igazgatóság Helyi Kistérségi Működési környezet Egyéb Parlamenti pártok helyi vezetői Ágazati és felügyeleti szervek 5. Célcsoportok üzenetek eszközök Fő célcsoportok Üzenetek Eszköz Hatásterületen élők és tevékenykedők A projektjavaslat által közvetve érintett csoportok Az árvízvédelmi gát megépítésével megelőzhetőek a fenyegető veszélyek és kockázatok A biztonságosabb környezet hatására növekedhet az ingatlanok értéke, a község élhetőbbé válik, tőkevonzó képessége nő Az árvízvédelmi gát megépítésével megelőzhetőek a fenyegető veszélyek és kockázatok A megvalósítandó projekt elősegíti a település fejlődését, növeli vonzerejét Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése, önkormányzatnál elhelyezett tájékoztatók, sajtómegjelenések, lakossági fórumok Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése, önkormányzatnál elhelyezett tájékoztatók, sajtómegjelenések, lakossági fórumok 9

10 Fő célcsoportok Üzenetek Eszköz Partnerek Esélyegyenlőségi csoportok Támogató és közreműködő szervezet Média Egyéb A település önkormányzata felelősségteljes, tisztességes partner A település lakói nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól függetlenül élvezik a nagyobb biztonságot Az Önkormányzat az előírások maradéktalan betartása mellett végzi a fejlesztést Az Önkormányzat nyitott a médiával történő együttműködésre A megvalósítandó projekt elősegíti a település fejlődését, növeli vonzerejét A javasolt projekt megfelel az EU vonatkozó ajánlásainak és a jogszabályi előírásoknak Személyes kapcsolat, belső kommunikációs eszközök, sajtómegjelenések, írásos megállapodások Sajtómegjelenések Kedvezményezetti jelentések, egyeztetések, ZPEJ Személyes kapcsolat ( , telefon), írásos megállapodások Sajtómegjelenések, sajtóesemények 6. Kommunikációs stratégia A kommunikációs feladatokat három, időben elkülönülő szakaszra bontottuk az alábbiak szerint: a projekt előkészítésének szakasza a projekt megvalósításának szakasza a projekt megvalósítását követő szakasz 10

11 Az első szakasz kulcsüzenete a megvalósítandó projekt szükségességének, időszerűségének hangsúlyozása. A második szakaszban az árvízvédelmi gát kiépítése által nyert előnyök, az abban rejlő lehetőségek (további fejlődés elősegítése) egyértelműsítése lesz kommunikációnk célja, kiemelve az Európai Unió megvalósításban betöltött szerepét. A projekt megvalósítását követően sem szakadhat meg a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. Ekkor a projekt eredményeinek bemutatása kerül előtérbe, melynek célja, hogy a potenciális beköltözőkben, beruházókban egy vonzó, élhető és biztonságos település képe alakuljon ki, a helyiek érzelmi kötődése pedig erősödjön. A kommunikációs stratégia során használt fő eszközök: Média (nyomtatott és elektronikus sajtó) Nyomtatott tájékoztató anyagok a lakosság számára Lakossági fórumok, közmeghallgatás Pályázati kiírásban megjelölt típusú táblák Kommunikációs tevékenységünk során a helyi-térségi médiára koncentrálunk, mert a lakosság a mindennapjai során gyakran találkozik ezekkel, ill. ezen médiumok képviselőit sokkal inkább maguk közül valónak tekintik, ezáltal a bizalom és a kételyek eloszlatása is könnyebben kialakulhat. A médián keresztül az elért, jelentősebb eredményekről (mérföldkövekről) kívánjuk a településen és a térségben élőket értesíteni a projekt előkészítése és megvalósítása során rendszeresen. Részletes ismertetést a lakosság az Önkormányzatnál elhelyezett, valamint a háztartásokhoz eljuttatott tájékoztatókból nyerhet. Közvetlen párbeszédre kérdések, esetleges aggályok felvetésére lakossági fórumokon és közmeghallgatáson biztosítunk lehetőséget. Ezen rendezvények megszervezésére egyes mérföldkövek elérése után kerül sor. Az esélyegyenlőség közvetítése A kommunikációs stratégia megvalósítása során különös figyelmet szentelünk az esélytudatos kommunikációnak mind az üzenetek, mind a használt médiumok, mind a kommunikációs rendezvények körülményeinek vonatkozásában. Ennek érdekében esélyegyenlőségi munkatárs kijelölésére és alkalmazására kerül sor, aki közreműködik a projektre vonatkozó Esélyegyenlőségi Terv elkészítésében, a projekt megvalósításában részt vevők számára tartott esélyegyenlőségi képzés megszervezésében, továbbá biztosítja az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését valamennyi kommunikációs tevékenységünk során. 11

12 Kommunikációs alapelvek KEOP / A nyilvánosság tájékoztatása az alábbi alapelvek figyelembe vételével történik: Pontosság: a valóságnak megfelelő, objektív információk továbbítása az érdekeltek felé. Őszinteség: az esetlegesen előforduló, nem tervezett problémák feltárása, megvitatása a projektgazda belső szervezetében és külső környezetében. Hitelesség: számszerű adatokra, szakértői véleményekre épülő (igazolható) információk közvetítése az egyes célcsoportoknak megfelelő, közérthető formában. Időbeli megfelelőség: a túl korán megjelentetett híradások elhúzódó várakozási időt, ezáltal türelmetlenséget, bizonytalanságot szülhetnek, míg a későn nyilvánosságra hozott tájékoztatások válsághelyzet kialakulását okozhatják, ezért az információk megfelelő időzítése különösen fontos. Folyamatosság: a rendszeres, hosszabb szünet nélküli kapcsolattartás célja, hogy megelőzze a projektgazdán kívül álló forrásból származó, nem szakmai, esetleg pontatlan információk teret nyerését. Követhetőség: a pályázat útjának, a végrehajtás résztevékenységeinek folyamatos kommunikálása. Átláthatóság: a pályázati és egyéb források felhasználásának teljes körű bemutatása a nyilvánosság számára. Elérhetőség: a megvalósuló projekttel kapcsolatos adatok mindenki számára hozzáférhetőek, elhallgatott információk nincsenek. Törvényesség: a törvényi előírások szem előtt tartása valamennyi résztevékenység végrehajtása során. Kétoldalú kommunikáció: a projektgazda biztosítja partnerei számára a visszacsatolási lehetőséget - tevékenységére, és a közvetített információkra vonatkozóan. 7. A Kommunikációs Terv és a Feladatterv összhangja A részletes Feladattervben meghatározásra kerültek tevékenységekre lebontva az elvégzendő konkrét feladatok és azok időbeli ütemezése, a végrehajtásért felelős személyek kijelölésével. E feladatterv tartalmazza a kommunikációs stratégia megvalósítása érdekében végrehajtandó tevékenységek ütemezését is, mely oly módon lett kialakítva, hogy az egyéb feladatcsoportok ütemezésével összhangban történjen a kommunikációs üzenetek közvetítése is. A Kommunikációs Terv célja, hogy 12

13 meghatározza a részletes Feladattervben foglalt feladatok sikeres végrehajtásának feltételeit és eszközeit. 8. Kommunikációs hatások Kommunikációs hatástanulmány készült, amely a Kommunikációs Terv III. fejezetét képezi. 13

14 9. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök 9.1. Előkészítési szakasz: Tájékoztatási tevékenység szakaszai Kommunikációs feladatok és eszközök Célérték (darab) Kutatás Lehetséges kockázatok felmérése 1 Válságkommunikációs terv készítése 1 Hatástanulmány készítése 1 Tervezés Cselekvési (kommunikációs) terv o Célcsoportok meghatározása o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Időzítés meghatározása A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel 1 1 Előkészítés Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Internetes honlap (projektoldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók

15 A projektgazda a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása során az Arculati Kézikönyv előírásainak betartását vállalja. A projektről szóló tájékoztatások tartalmazni fogják a projekthez kapcsolódó környezeti információkat is. A projektgazda vállalja, a projekthez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt Projekt megvalósítási szakasz Kommunikációs feladatok és eszközök Célérték (darab) Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 1 Sajtóesemények szervezése o Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés befejeződése) kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezése, sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok elkészítése o Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla ( B tájékoztató) elkészítése és elhelyezése Információs anyagok, kiadványok készítése Fotódokumentáció készítése A kedvezményezett honlapján (amennyiben van ilyen) folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet

16 9.3. A projekt megvalósítását követő szakasz Kommunikációs feladatok és eszközök Sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és online médiában Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla elkészítése és elhelyezése. ( D emlékeztető) Célérték (darab) Kiemelt célcsoport: a civil szervezetek A média szereplőihez hasonlóan kulcsfontosságú az eredményes együttműködés a civil szervezetek képviselőivel, akik egyrészről jelentős vélemény-formáló erővel rendelkeznek a lakosság körében, másrészről az általuk képviselt tevékenység/intézmény árvíz veszélyeztetettséggel közvetlenül is érintett. A település Önkormányzata a jó viszony kialakítása érdekében személyes kapcsolatfelvételt kezdeményez a civil szervezetek képviselőivel, majd az együttműködés kereteinek meghatározása mellett megállapodásokat kötnek. 10. Időzítési terv A kommunikációs tevékenységek ütemezése során az érintettek rendszeres, folyamatos tájékoztatását tűztük ki célul. A média és a civil szervezetek képviselőivel történő kapcsolatfelvétel már az előkészítő szakaszban megtörténik, párhuzamosan a kommunikációs stratégiára vonatkozó tervek elkészítésével. A kezdeti időszak tehát a tervezés és a kapcsolatkialakítás szakasza, mely a későbbi, aktív kommunikációs tevékenységek alapját képezik. A különböző csatornák, eszközök egyidejű használatával azok egymást erősítő hatását (szinergiáját) kívánjuk hasznosítani. 16

17 10.1. Előkészítési szakasz Feladat/eszköz Kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv készítése Kommunikációs terv készítése Kommunikációs terv egyeztetése a KSZ-szel Megjelenés a nyomtatott médiában EU-s támogatás elnyeréséről szóló hirdetmény közzététele a sajtóban Nyomtatott tájékoztatók (szórólapok 2 alkalommal) elkészítése és lakossági terjesztése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók Önkormányzati honlapon történő megjelenítés (W3C szabvány szerint akadálymentesített projektoldal) Időzítés

18 10.2. Megvalósítási szakasz Feladat/eszköz Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról Sajtóesemények szervezése o Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés befejeződése) kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezése, sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok elkészítése o Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla ( B típusú tájékoztató) elkészítése és elhelyezése. Információs anyagok, kiadványok készítése Fotódokumentáció készítése Időzítés A Támogatási Szerződés hatálybalépését követően Nyitó rendezvény tartását a projekt kivitelezésének megkezdésekor. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott és on-line médiában a projekt kivitelezése során. A projekt megvalósítása során folyamatosan. A projekt kivitelezésének megkezdésekor, a nyitó rendezvénnyel egyidőben kerül kihelyezésre. A projekt megvalósítása során folyamatosan. A projekt kivitelezésének folyamán készített fotók felhasználásával a megvalósítási szakasz utolsó rendezvényét követően A kedvezményezett honlapján (amennyiben van ilyen) folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. Hernádkak község honlapján projektoldal működtetése Folyamatosan a projekt megvalósításának időtartamában, ill. a fenntartási időszakban. Folyamatosan frissítve a projekt megvalósításának időtartamában, ill. a fenntartási időszakban. 18

19 10.3. A projekt megvalósítását követő szakasz Feladat/eszköz Időzítés Sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla elkészítése és elhelyezése. ( D emlékeztető) A projekt fizikai megvalósítását követően. A projekt fizikai megvalósítását követően. Zárórendezvényt követően Zárórendezvénnyel egy időben kerül kihelyezésre. 11. A kivitelezés módja A kommunikáció eszközeinek megfelelő alkalmazása jelentősen hozzájárul a projekt megvalósításának hatékonyságához: a projekt feladatairól, eredményeiről a projekt külső és belső környezetét szükséges információkkal ellátni. A település polgármestere, mit a projektgazda képviselője kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a térségben működő civil szervezetekkel és a média képviselőivel. Felel a lakosság számára szervezett fórumok és a közmeghallgatás lebonyolításáért, az Önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezett, aktualizált tájékoztató anyagok megjelenéséért és a nyomtatott tájékoztató kiadványok lakossághoz való eljuttatásáért. A civil szervezetekkel és a média képviselőivel folytatott tárgyalások eredményességéért, a velük kötött megállapodások létrejöttéért és tartalmáért, valamint a lehetséges kockázatok felméréséért a polgármester és a projektmenedzsment szervezet vezetője közösen tartoznak felelősséggel. A projektmenedzser irányítása mellett a PR felelős mint az e funkcionális terület feladatait koordináló, végrehajtását figyelemmel kísérő személy köteles a meghatározott feladatokat koordinálni, az előírásokat betartani, betartatni és követni, a projekt ütemtervben meghatározott feladatokat végrehajtani és végrehajtatni. Beszámolási kötelezettsége a projektmenedzser felé van. Felelős az elvégzett feladatai dokumentálásáért, a vonatkozó jelentések elkészítéséért és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért. Felelősségi köre kiterjed a projekt szakmai részeredményeinek minőségére, a határidő és erőforrás keretek betartására. A kommunikáció időbeliségét és formáját a projektmenedzser a PR felelőssel együttesen határozza meg. A projektgazda képviseletét ellátó polgármester jogosult közvetlenül is tájékoztatást kérni tőle, de utasítási jogát csak a projektmenedzseren keresztül gyakorolhatja. 19

20 A projektmenedzsment szervezeten belül kijelölt PR felelős felel az Önkormányzat által generált, különböző médiumokban történő megjelenések, sajtótájékoztatók ütemezett előkészítéséért és lebonyolításáért; a lakosság informálása érdekében készülő nyomtatott tájékoztató anyagok tervezéséért és kivitelezéséért, kommunikációs hatástanulmány készítéséért. Értékeli az érintettektől érkező, a korábbi kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó visszacsatolásokat. Megszervezi a projekt ünnepélyes, sajtónyilvános nyitó- és záró rendezvényét. A teljesítések ellenőrzéséről, az egyes tevékenységekről dokumentációk készülnek. Az ezekben a dokumentumokban foglalt adatok, műszaki leírások, szakértői véleményezések jelentik az objektív, hiteles tájékoztatás alapját. 12. Kötelező arculati elemek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kommunikációs stratégiájában megfogalmazza a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit, mely szerint a projektgazda köteles tájékoztatni a nyilvánosságot az Európai Unió szerepéről a megvalósult fejlesztés támogatása kapcsán. Az ÚMFT emellett a kedvezményezettek számára kommunikációs eszközeikre vonatkozóan kötelező arculati elemek alkalmazását írja elő. Ennek eleget téve: Az előírásoknak megfelelően az elektronikus és nyomtatott formában megjelenő tájékoztatásokban az uniós támogatás tényét, nagyságát, felhasználásának célját, a pályázati kiírás idejét és azonosítóját a főszövegben tüntetjük fel. A projekt megvalósulásának helyszínén 1 db B típusú hirdetőtábla és 1 db D típusú emlékeztető tábla elhelyezésére kerül sor. A hirdető és emlékeztető táblák másodnyersanyagból, újrahasznosított anyagból készülnek, legalább tömegük 90%- ában. A táblák elkészítésénél az Arculati kézikönyv formai és tartalmi előírásait minden esetben figyelembe vesszük. A helyben élők és tevékenykedők tájékoztatása érdekében nyomtatott anyagok terjesztésére is sor kerül, melyek formai és tartalmi tervezése szintén az Arculati kézikönyvben foglaltak szem előtt tartásával bonyolódik. A projekt végrehajtását ünnepélyes nyitó- és zárórendezvény keretezi. Ezen események meghívóinak kialakítása a kötelező tartalmi és formai elemek figyelembe vételével történik. 20

21 A sajtótájékoztatók körülményei környezettudatosságot tükröznek, és helyszínük kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy azok akadálymentesen megközelíthetőek legyenek. 13. Költség terv Előkészítési szakasz Tevékenység Nettó ár (Ft) Megjegyzés Sajtómegjelenés ,- 1 alkalommal az előkészítési szakasz félidejében tájékoztatás a projekt támogatottságáról, az előkészítés előrehaladásáról, június hónapban. Hirdetmény közzététele ,- A támogatási szerződés megkötését követően az Európai Uniós támogatás elnyeréséről. Nyomtatott tájékoztató ,- Lakossági szórólap 2 alkalommal (2010. január és szeptember hónapokban) újrahasznosított papírra nyomtatva. Szórólap megtervezése, nyomtatása, lakossághoz való eljuttatása. Közmeghallgatás lakossági szervezése és fórum ,- Közmeghallgatás 1 alkalommal április hónapban. Lakossági fórum 1 alkalommal október hónapban. Fórum előkészítése, rendezvényszervezés (meghívó elkészítése, projektgazda részére továbbítása, rendezvény helyszínének előkészítése, lebonyolítása). Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények ,- 2 alkalommal hirdetmény elhelyezése az önkormányzat hirdetőtábláján. A hirdetmény tartalma és kihelyezése megegyezik a lakossági szórólapéval. (2010. január és szeptember hónap) 21

22 Tevékenység Nettó ár (Ft) Megjegyzés Tájékoztató ,- 2 alkalommal önkormányzati tájékoztató készítése, június és október hónapokban, az előkészítési szakasz folyamán, az előkészítési feladatok előrehaladásáról. Kihelyezése az önkormányzatnál történik. Képek, elhelyezése helyszínrajz Nincs költsége március hóban a projektgazda önkormányzat hirdetőtábláján történik meg. Önkormányzati honlapon történő megjelenítés W3C szabvány szerinti akadálymentesített oldalon Egyéb: Lehetséges kockázatok felmérése, válságkommunikációs terv készítése Egyéb: Kommunikációs terv készítése, egyeztetése a KSZ-szel ,- W3C szabvány szerinti megjelenés feltételeinek egyeztetése a honlap kezelőjével, projektoldal tematikájának elkészítése, tematika tartalommal való feltöltése, június hóig ,- Kockázatfelmérés és válságkommunikációs terv elkészítése április 30-ig ,- Kommunikációs terv elkészítése április 15- ig, egyeztetése KSZ-szel április 30.-ig Tevékenységek összesen , Megvalósítási szakasz Tevékenység Ár (nettó) Megjegyzés B típusú hirdetőtábla ,- A hirdetőtábla elkészíttetése a kötelező tartalmi és formai elemek szem előtt tartásával, az UMFT Arculati Kézikönyvének előírásait betartva. 22

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014.

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014. Kommunikációs Terv Az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken keretében megvalósuló ÉAOP-5..2/D3-2-202-000azonosító

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez 1 Tartalomjegyzék A Kommunikáció alapjai 3. oldal I. Projekthez kapcsolódó kommunikáció 5. oldal Kötelező

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére Budapest, 2009. november 30.

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben