H Á Z I R E N D BABAHÁZ ÓVODA Budapest. Cinkotai út 69/b. OM azonosító: Budapest. A dokumentum jellege: Nyilvános.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D BABAHÁZ ÓVODA. 1141 Budapest. Cinkotai út 69/b. OM azonosító: 102 690. Budapest. A dokumentum jellege: Nyilvános."

Átírás

1 1 BABAHÁZ ÓVODA 1141 Budapest Cinkotai út 69/b OM azonosító: H Á Z I R E N D Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Sokszorosítva 5 példányban. Iktatószám: A dokumentum jellege: Nyilvános. A házirendet készítette az óvoda vezetője: Siska-Móré Edina Hatályos: a kihirdetés napjától

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Óvodánkról Házirendünk jogszabályi háttere A házirend hatálya Rendelkezés a felülvizsgálat módjáról Rendelkezés a közzétételről, nyilvánosságról A Házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések Jogorvoslati lehetőség Az óvoda működése Az intézmény nyitva tartása Általános információk Az óvodai ellátás igénybevételének lehetőségei Az óvoda heti- és napirendje Gyermekek az óvodában A gyermek kötelessége, hogy A gyermek joga, hogy Védő - óvó intézkedések A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok A gyermekek felszerelései és eszközei Behozható dolgok korlátozása, a bejelentés szabályai A gyermekek étkezése az óvodában Szülők az óvodában Az óvodánkba járó gyerekek szüleitől kérjük (a szülők kötelessége) Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a szülőknek (a szülők joga) Kapcsolattartás, az együttműködés lehetőségei Tájékoztatás a gyermek fejlődésének nyomon követéséről Az óvoda helyiségeinek szülők által történő használhatóságának rendje

3 3 6. Egyéb, a gyermek és az intézmény biztonságát garantáló szabályok A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Érvényességi rendelkezések...25 Legitimációs záradék

4 4 1. ÓVODÁNKRÓL Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább. Íme, amit tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bánts másokat! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet! Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz, és dolgozz egy keveset! Délutánonként szundíts egyet! A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól! Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is a műanyagpohárban mind meghalnak egyszer. Mi is. Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet és az alapvető higiénia. Az ökológia, a politika, az egyenlőség, és az értelmes élet. Válasszuk ki bármelyik pontot, fordítsuk le bölcs felnőtt szavakra, és alkalmazzuk családunkra, munkánkra, egész életünkre meglátjuk, bölcsnek és igaznak fogjuk találni. Gondoljuk csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha összes lakója ebéd után fogná a plédjét és szunyókálna egy keveset, aztán pedig süteményt és tejet uzsonnázna minden délután három órakor. És akárhány éves is az ember, még mindig érvényes a szabály: a nagyvilágban fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól.... / Robert Fulghum: Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes/ 4

5 5 Tisztelt Szülők! Számunkra fontos, hogy ön és gyermeke szívesen jöjjön hozzánk, és otthon érezze magát abban a jól működő nevelési rendszerben, melyet a Babaház Óvoda nevelőtestülete alakított ki. Nyugalom, biztonság és egyéni bánásmód, a legfontosabb dolgok, amit nyújtani kívánunk Önöknek. Segíteni kívánjuk az óvoda és a család együttműködését, így biztosítható a derűs és nyugodt óvodai légkör, és teremthető meg az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása. Mindezek érdekében kérjük, hogy törekedjenek a HÁZIREND betartására! A házirendet magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. A dolgok értelme nem önmagukban rejlik, hanem abban, ahogy viszonyulunk hozzájuk. ( Antoin de Saint Exupery ) 5

6 2. HÁZIRENDÜNK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 6 A házirendünkben megfogalmazott szabályok óvodás gyermekeinkre, valamint az óvodában alkalmazottakra, s a gyermekek óvodába történő jogszerű belépésétől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve-a szülőkkel történő megállapodás szerint-a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok idejére érvényesek. Kapcsolódó törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXI. tv. a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról Rendeletek 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról, valamint az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 331/2006. (XII.23.) kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 6

7 7 2.1.A HÁZIREND HATÁLYA A házirend a fenntartó jóváhagyását követően, a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, és korlátlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, illetve a változtatásra írásban javaslatot tesz a nevelőtestület, vagy a Szülők nevében azok képviselője A HÁZIREND SZEMÉLYI HATÁLYA KITERJED Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában, segítik a pedagógiai munkát. Pszichológus: Deliága Éva Logopédus: Fidel Ilona Gyermekorvos: Dr Nagy Ilona Védőnő: Kaposváriné Sz. Margit A HÁZIREND TERÜLETI HATÁLYA KITERJED A fentiekben megjelölt székhely teljes területére vonatkozik. / épületben és a hozzá tartozó udvarrészre Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira A HÁZIREND IDŐBELI HATÁLYA KITERJED Az óvoda házirendje az intézmény teljes nyitva tartási idejére kiterjed. A gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, az intézménybe történő belépéstől, az intézmény jogszerű elhagyásáig történik. 7

8 8 Továbbá kiterjed a nevelési, illetve pedagógiai program részeként, az óvodán kívül tartott foglalkozások, programok idejére is RENDELKEZÉS A FELÜLVIZSGÁLAT MÓDJÁRÓL A Házirend felülvizsgálatát, módosítását, kiegészítését kezdeményezheti, akinek jogát, vagy jogos érdekét sérti valamely rendelkezése, vagy a rendelkezés hiánya jogának gyakorlásában, érvényesítésében akadályozza. A Házirend felülvizsgálata jogszabályban meghatározott esetekben kötelező RENDELKEZÉS A KÖZZÉTÉTELRŐL, NYILVÁNOSSÁGRÓL A Házirend egy példányát minden szülő a beiratkozáskor kézhez kapja, illetve elolvashatja az intézmény weboldalán. A Házirend megtekinthető az óvoda öltözőjében elhelyezett hirdetőtáblán egy az eredetiségét igazoló írásos példány kifüggesztésével biztosítjuk, továbbá minden évben az első szülői értekezleten szóban ismertetik az óvodapedagógusok. A szülők aláírásukkal dokumentálják a Házirend elfogadását A HÁZIREND MEGSZEGÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól. A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet. Az óvoda döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő 8

9 9 eljárást indíthat. Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelésioktatási intézmény házirendjében foglaltakkal. 3. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE 3.1. AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA. Intézményünk hétfőtől péntekig, ötnapos munkarenddel működik. Az óvoda napi nyitvatartási ideje: órától óráig. Az intézmény zárva tart: az augusztus 20-i héten és az azt megelőző három hétben, továbbá az iskolai téli szünethez igazodva a karácsonyi időszakban két hétig. Az óvoda nyári zárva tartásának pontos idejéről legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a Szülőket a faliújságon, vagy ben. Az Oktatási Törvény által meghatározott 5 nevelés nélküli munkanap áll a nevelők rendelkezésére, ennek idejéről 7 munkanappal előbb tájékoztatjuk a Szülőket. Ezeken a napokon a gyermekek részére nincs óvodai ellátás. Nevelésnélküli munkanapjaink: A nyári nyitást megelőző hétfői napon, a téli zárás első napján, és a húsvét hétfőt követő kedden. Az állami ünnepek előtti munkarend változás esetén az óvoda nyitva tartása is ennek megfelelően módosul ÉRKEZÉSI ÉS TÁVOZÁSI REND Az óvoda bejárati kapuja 7, 30-17, 30 óra között van nyitva a beérkező, illetőleg távozó gyermekek és kísérőik számára. 9

10 10 Az óvodába történő beérkezéskor és távozáskor a bejárati ajtót, illetve a kaput minden esetben zárni kell, hiszen ez a gyermekek biztonsága érdekében fontos! A szülő köteles gyermekét minden esetben ig elvinni. Amennyiben a szülő valamilyen oknál fogva nem tudja időben ezt megtenni, úgy kérjük, hogy feltétlenül jelezze azt az óvodapedagógusnak. Problémás esetben az óvoda fenntartóját is értesíteni kell. A gyermekek érdeke azt kívánja, hogy minél korábban megérkezzenek az óvodába, lehetőség szerint 8 óráig. Amennyiben a gyermekek reggel 9 óra után érkeznek, úgy ez zavarhatja a megkezdett óvodai foglalkozásokat, ezért a késést lehetőség szerint el kell kerülni. A gyermeket a szülőn kívül más személy csak abban az esetben viheti el az óvodából, illetőleg a gyermek csak abban az esetben távozhat kísérő nélkül, ha ahhoz a szülő előzetesen aláírásával igazoltan, írásban hozzájárult. Az írásbeli nyilatkozatot az óvodapedagógusnak kell átadni. Folyamatban lévő válóper esetén, amíg nincs jogerős bírósági végzés mindkét szülőnek köteles átadni az óvoda a gyermeket ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az óvoda azonosító adatai: OM Az intézmény típusa: Óvoda A közoktatási intézmény neve: BABAHÁZ ÓVODA Az intézmény alapítója: Tamás Mária Ildikó egyéni vállalkozó 1141, Budapest Cinkotai út 69./b. Az óvoda alapításának ideje: szeptember. 1 Az óvoda székhelye: 1141, Budapest Cinkotai út 69./b. Az óvoda fenntartója: BABAHÁZ ÓVODA NONPROFIT KFT. Az intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés 10

11 AZ ÓVODAI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai előjegyzés a fenntartó által meghatározott időpontban történik. Az előjegyzés nem jelent felvételt. Az előjegyzéskor hozzák magukkal az érintett gyermeket, be kell mutatni a lakcímkártyát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A felvételről minden esetben az óvoda vezetője dönt a fenntartóval történt előzetes konzultáció alapján, és közösen tájékoztatják a szülőt. A fenntartó a szülő fellebbezése esetén, másodfokon dönthet az óvodai elhelyezésről. A nem magyar állampolgárságú gyermek óvodai ellátása törvény által biztosított amennyiben tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az óvodába felvett gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, ( a törvényben előírtak szerint ) veheti igénybe az óvoda szolgáltatásait, amennyiben a nevelőtestület erről így határoz. Tanköteles kortól, kötelező az óvodába járás. Ez alól a rendeletben előírt feltételek mellett mentesíthető a gyermek AZ ÓVODAI JOGVISZONY KELETKEZÉSE A fenntartó által kiadott helybiztosítási igazolással jön létre, illetőleg a fenntartóval egyidejűleg kötött szerződés aláírásával válik érvényessé. Ennek dokumentálása a felvételi, előjegyzési naplóban történik. Az óvodánk nem rendelkezik körzettel, a lakóhelyétől függetlenül felvehetjük a gyerekeket. Két és fél éves kor felett is biztosít az Óvoda óvodához szoktatási tevékenységeket igények szerint. 11

12 12 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezés előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. Az óvodába történő felvétel a beiratkozással válik érvényessé. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok A gyermek születési anyakönyvi kivonata Lakcím igazoló kártya A gyermek TAJ kártyája A gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek. A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe veszi, és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben telefonon értesíti a szülőket. A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője dönt. Az óvodába beiratkozó gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők kérését figyelembe véve az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt AZ ÓVODAI JOGVISZONY MEGSZŰNHET 12

13 13 A szülő kérésére, melyet kérjük írásban jelezzen, a szülőkkel kötött megállapodás szabályai szerint. Automatikusan, ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. Az óvoda kezdeményezésére, ha az óvodai térítési díjak befizetése nem történik meg a szülőkkel kötött megállapodás szerint. Az óvoda kezdeményezésére amennyiben a gyermek veszélyezteti a többi gyermek testi épségét illetőleg szellemi fejlődését A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A gyermekek óvodai részvétele támogatási díj ellenében történik, melynek mértékét az intézmény fenntartója állapítja meg. A gyermekek óvodai támogatási díját előre kell befizetni legkésőbb a tárgyhónap 10. napján. Az óvodai faliújságon, illetve ben előre felhívjuk a szülők figyelmét az esedékes támogatási díj befizetésének idejére. A befizetett étkezési térítési díj visszatérítésére csak a gyermek távolléte esetében van lehetőség, feltéve, ha a szülő legkésőbb a távollét napját megelőző nap óráig szóban az óvoda fenntartójának bejelenti a hiányzást. Jóváírásra a bejelentést követő naptól van lehetőség amennyiben a szülő óráig bejelentési kötelezettségének eleget tett. A lemondott napok után járó összeg a következő befizetéskor kerül jóváírásra. Az óvodát támogató díj befizetését nem befolyásolja a gyermek hiányzása, azt az óvodai jogviszony érvényessége idején a nyári zárás alatt is az étkezési díj levonása után- be kell fizetni KEDVEZMÉNYEK 13

14 14 Kedvezmény megítéléséről a fenntartónak van joga dönteni, pl. testvérpár jelentkezésének esetén AZ ÓVODA HETI- ÉS NAPIRENDJE Hetirend Olyan szervezeti és időkeret biztosítása, ami átlátható napi és heti tevékenységekből áll. Hetente egyszer kerül sor a következő irányított tevékenységekre. Mese-vers Ének-zene Rajzolás, festés, mintázás Külső világ tevékeny megismerése Matematika Igény szerint minden nap biztosított a mozgás különböző területei. Testnevelés Néptánc Úszás Lábfejtorna Karate Manótánc Balett Síelés Naponta kerül sor az angol nyelvi nevelésre, heti egy alkalommal pedig sakk, báb és zeneovis foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek. 14

15 15 A logopédus hetente kétszer, a gyermekpszichológus hetente egyszer, a TSMT terapeuta hetente kétszer foglalkozik a gyerekekkel. Napirend A csoportnapló tartalmazza az aktuális évre vonatkozó tevékenységek időbeosztását. Az egésznap folyamán játékkal töltik a legtöbb időt a gyerekek (napi 3-4 óra). Az irányított tevékenységek naponta 5-35 percet vesznek igénybe, ami függ a gyermekek életkorától, fejlettségi szintjétől. A szülői igények szerint naponta 4-5 irányított tevékenységet biztosítunk. 4. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN 4.1. A GYERMEK KÖTELESSÉGE, HOGY Életkorának megfelelően részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. Óvja a saját és társai testi épségét, egészségét. Betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményét és eszközeit. Az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben A GYERMEK JOGA, HOGY 15

16 16 Az óvodában biztonságban, és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának, és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Személyiségét emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. Amennyiben szülői igény merül föl, a nevelési-oktatási intézményekben biztosítható hit- és vallásoktatás, melynek helye és ideje az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szervezhető meg. Képességeinek érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön VÉDŐ - ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK A védő-óvó előírások gyermekekkel való betartatása elsősorban az óvoda feladata, azonban a pedagógusok az irányú tevékenységének eredményességéhez szükség van arra is, hogy a szülők is következetesen követeljék meg gyermeküktől ezen előírások betartását. A gyermekek az óvoda területén csak a számukra kijelölt helyekre (csoportszoba, mosdó, az udvar játékra kijelölt területe, stb.) léphetnek be, tartózkodhatnak. Más helyiségek, illetőleg területek (konyha) az ott használt, tárolt dolgok jellegéből következően veszélyt jelenthetnek a gyermekekre, ezért ilyen helyekre csak óvónői felügyelet mellett léphetnek A gyermekek védelme érdekében a bejárati (utcai és kerti ) kaput, a dolgozóknak és a szülőknek KÖTELEZŐ zárni! Felelősséget csak abban az esetben tudunk vállalni, ha érkezéskor a szülő személyesen adja át gyermekét a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen 16

17 17 módon jelzi távozási szándékát. Kérjük, hogy minden esetben köszönjenek el a gyermekek szüleikkel együtt az óvodapedagógustól, jelezve ezzel távozási szándékukat. A gyermeket szüleik, vagy az általuk (szóban vagy írásban) meghatalmazott NAGYKORÚ személyek vihetik el az óvodából. Tíz éven felüli gyermek csak abban az esetben viheti el testvérét, ha ezt a szülő ÍRÁSBAN kéri. Balesetek elkerülése érdekében az óvoda területén a gyermekek ékszer viselete korlátozott. Az óvodapedagógus csak a szülő megérkezéséig felel a gyermek testi épségéért. Az óvoda szabályait a Szülők is kötelesek betartatni, és gyermekeikkel betartatni. A csoportszobába és a fürdőszobába utcai cipőben senki nem léphet. A tornatermet csak tornacipőben használhatják a gyerekek. A tornaszereket csak óvodapedagógus jelenlétében használhatják. Kerékpározni, rollerezni, görkorcsolyázni csak a kijelölt helyen szabad. Baleset esetén a gyereket haladéktalanul el kell látni, a baleset súlyosságától függően orvosról gondoskodni szükséges. A szülők válása esetén a gyermek csak a bírói ítélet szerinti, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatos veszélyeztetettség gyanúja merül fel, úgy a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles eljárni. Az udvari játékokat, ill. a veszélyt, jelentő eszközöket, (kés, olló) csak óvónői felügyelettel használhatnak. A nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások, új gyerek érkezése, stb.) a gyerekek életkorának és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük az egészségüket és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, melynek tényét és tartalmát dokumentáljuk. Felhívjuk figyelmüket a 17

18 18 tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásra, a tilos és az elvárható magatartásformára A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK Óvodánkban az alábbi szabályokat szigorúan be kell tartani! Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. A gyermek óvodába lépésekor- a jelentkezés során- a szülő kötelessége és felelőssége a gyermekét érintő rejtett betegségről is tájékoztatást adni, hogy rosszul lét esetén a pedagógus tudja, mit kell tennie a gyermek érdekében. Abban az esetben, ha erről nem tudunk, a gyermek egészségi állapotáért nem vállalunk felelősséget, továbbá élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás kezdeményezésének lehetőségével. Az óvodában megbetegedő gyereket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Lázasan, hányással vagy hasmenéssel kiadott gyermeknél orvosnak kell igazolnia, hogy a gyermek egészséges, s csak ekkor jöhet ismét óvodába. Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyermeket. Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket, a saját, és óvodástársai egészségének védelme érdekében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. A gyermeknek gyógyszer nem adható be az óvodában. Kivétel a magas láz csillapítása, illetőleg a tartós betegségben szenvedőknek orvos által előírt napközbeni kezeléshez szükséges gyógyszerek alkalmazása.( pl. reflux, vagy allergia stb. ) A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni. Azonnal értesíteni kell a szülőt. 18

19 19 Szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléséről is. Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni A GYERMEKEK FELSZERELÉSEI ÉS ESZKÖZEI Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik! Az eredményes nevelő /fejlesztő/ tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek: Udvari játszóruha és cipő Tornához kényelmes ruha, tornacipő, fiuknak rövidnadrág póló, kislányoknak lehet dressz. Több váltás alsónemű Pizsama az ebéd utáni alváshoz. Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartás biztosító lábbeli. A gyermekek ruhája és cipője összecserélhető, ezért gyermekeik biztonságérzetének fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük esetlegesen jellel ellátni ruháikat, cipőiket. Az óvodai ünnepeket és egyéb rendezvényeket megillető ünneplő, vagy más alkalomhoz illő ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk BEHOZHATÓ DOLGOK KORLÁTOZÁSA, A BEJELENTÉS SZABÁLYAI 19

20 20 A gyermekek az óvodába naponta magukkal hozhatják a pihenést segítő tárgyakat, valamint a tanulási témák feldolgozását segítő eszközöket. Alkalmanként behozhatják saját játékaikat, könyveiket, a szülő engedélyével és az óvónővel történő egyeztetés után. Az óvónő tudomása nélkül behozott tárgyakban keletkezett kárért az óvoda nem tud felelősséget vállalni. Kérjük, ne engedjék, hogy gyermekük pénzt és veszélyes tárgyakat hozzon magával! Ékszerek közül csak a fülbevaló viselete javasolt, más ékszer használata ( lánc, gyűrű, karlánc, karperec ) balesetveszélyes lehet, illetve az óvodapedagógusok nem tudnak felelősséget vállalni érte! 4.7. A GYERMEKEK ÉTKEZÉSE AZ ÓVODÁBAN Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet a fenntartó támogatásával naponta gyümölccsel, vagy zöldséggel egészítünk ki. Reggeli: 8-9-ig / folyamatosan történik/ Ebéd: ig Uzsonna: ig. tart ÉLELMEZÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Az óvodában a HCCP előírásai mindenkire nézve kötelezőek Minőségi tanúsítás nélküli élelmiszert az óvodába behozni nem lehet. Délután a gyerekeknek hozott élelmiszer és innivaló kínálása és elfogyasztása a többi gyerek előtt nem etikus. Kérem, tartózkodjanak ettől! 20

21 21 5. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN 5.1. AZ ÓVODÁNKBA JÁRÓ GYEREKEK SZÜLEITŐL KÉRJÜK (A SZÜLŐK KÖTELESSÉGE) Gondoskodjanak a gyermekeik megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról. Segítsék elő gyermekeik közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítására. A szülők kötelessége, hogy az óvodapedagógusnak olyan aktuális telefonszámot adjon meg, amelyen napközben bármikor elérhető. Kísérjék figyelemmel, és segítsék gyermekeik folyamatos fejlődését. Érvényesítsék gyermekeik jogait. Az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát tartsák tiszteletben. A pedagógus, valamint a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka ellátása során a gyermekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy ÓVODÁNKBAN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK A SZÜLŐKNEK (A SZÜLŐK JOGA) Az intézmény működését szabályozó dokumentumokban foglaltak megismerésére (Helyi Pedagógiai Program, SZ.M.SZ., Házirend) és azok véleményezésére. 21

22 22 Gyermekeik fejlődéséről, viselkedéséről történő folyamatos tájékoztatásra (az óvodában történő fejlesztések csak a szülő előzetes írásos hozzájárulásával történhetnek pl.: logopédia, pszichológiai vizsgálat stb. Bekapcsolódási és részvételi lehetőséget az óvoda életébe 1. Szülői képviselő megválasztásának lehetősége 2. Az óvoda helyi nevelési programjában rögzített módon az óvodapedagógusokkal történő kapcsolattartás.(fogadó órák, szülői értekezlet, stb.) 3. A gyermeki jogok megsértésének gyanúja esetén a szülő a törvényben meghatározott jogorvoslati eljárások mellett, (vagy helyett) közvetlenül, illetőleg a szülők képviselője útján kérhet vizsgálatot és intézkedést az óvoda vezetőjétől. A vizsgálat eredményéről 8 napon belül kell tájékoztatni a kérelem benyújtóját KAPCSOLATTARTÁS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A gyermekek közös nevelése érdekében szükség van a szülők és az óvodapedagógusok szoros együttműködésére, a nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb konfliktus, probléma esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, ill. az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttműködés formái: 1. Szülői értekezlet (nevelési évenként kettő) 2. Fogadó órák (előzetesen egyeztetett időpontban) 3. Játszódélutánok, az óvoda közös rendezvényei A szülők egyénileg, ill. képviselőjük útján véleményt nyilváníthatnak, információt kérhetnek az óvoda vezetőjétől. Írásbeli beadványukra az óvodavezető 15 napon belül köteles válaszolni. Folyamatosan kísérjék figyelemmel a hirdető táblán elhelyezett kiírásokat, és az ben kapott információkat! 22

23 TÁJÉKOZTATÁS A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSÉRŐL A gyermek fejlődéséről Egyéni fejlődési lapok készülnek. Az ebben történő feljegyzések alapján határozzuk meg a gyermek fejlesztésével kapcsolatos feladatainkat. Fejlesztéseinkre támaszkodva a szülőt szóban tájékoztatjuk a gyermek fejlődéséről és közös teendőinkről. A tájékoztatás történhet a szülő kérésére, az óvodapedagógus javaslatára. A sikeres munka érdekében fontosnak tartjuk, hogy a szülők szükség szerint, de legalább évente egyszer egy alkalommal éljenek a lehetőségekkel AZ ÓVODA HELYISÉGEINEK SZÜLŐK ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK RENDJE Az óvoda területén mindenki köteles vigyázni a tisztaságra, a rendre. Az óvoda épületét, berendezési, felszerelési tárgyainak épségét óvni kell, azokat csak rendeltetésszerűen szabad használni. Az óvodában tartózkodni kell az óvodai tevékenységnek, a gyermekek nyugalmának zavarásától. A gyermekeken és az óvoda alkalmazottain kívül a beszoktatási időszakot, a nyílt napokat, valamint az óvodai rendezvényeket kivéve- más személy nem tartózkodhat. A konyhába csak az óvoda dolgozói, valamint a közegészségügyi feladatot ellátó szerv munkatársai léphetnek be. Az óvodában megtartásra kerülő rendezvények esetére az óvodai helyiségek használati rendjét, az óvoda vezetője határozza meg eseti jelleggel a rendezvény céljára, tartalmára figyelemmel. 23

24 24 Az óvoda területén, illetőleg az óvoda hirdetőtábláján csak az óvodavezető előzetes engedélyével helyezhető el hirdetmény, vagy más dolog. Az óvoda által intézményen kívüli helyszínre szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalókról szóban, vagy írásban a faliújságon elhelyezett tájékoztatóban kapnak felvilágosítást a szülők 6. EGYÉB, A GYERMEK ÉS AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK Alkohol fogyasztása az intézmény területén tilos! Ittas, bódult állapotú személy az intézményben nem tartózkodhat! A bejárati ajtó zárása a gyermekek biztonsága érdekében kötelező! Dohányozni csak az intézményen kívül lehet! 7. A JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI Intézményünkben a jutalmazás verbális (dicséret, kiemelés) és nonverbális (simogatás, érintés.. stb.) úton valósul meg. A büntetés helyett az elterelést, megelőzést tartjuk elsődleges feladatunknak, a kevés, de állandó szabályok betartását és betartatását. Kivételes esetekben ha a gyermek önmagára vagy társaira veszélyes- a gyermeket kiemeljük a játszó gyermekek közül. Ha a gyermek szándékosan kárt okoz játékokat, széket tör, rombol- a szülőket kérjük fel a helyrehozásra, javításra. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái: szóbeli dicséret négyszemközt, szóbeli dicséret a csoporttársak előtt, szóbeli dicséret a szülő jelenlétében. A szóbeli dicséretek alkalmazásakor igyekszünk konkrétan megfogalmazni az elismerésre méltó tevékenységet, magatartásformát vagy produktumot. 24

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda 9321 Farád, Fenyőfa u. 5. OM azonosító: HÁZIREND 2015/2016. Készült:

Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda 9321 Farád, Fenyőfa u. 5. OM azonosító: HÁZIREND 2015/2016. Készült: Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda 9321 Farád, Fenyőfa u. 5. OM azonosító: 201-635 HÁZIREND 2015/2016. Készült: 2015.08.28 1 Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi

Részletesebben

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Tettye Völgye Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) A tagintézmény neve: Tettye Völgye Waldorf

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

HÁZIREND Készült: 2013.

HÁZIREND Készült: 2013. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán Rákóczi F. u. 84../2013. HÁZIREND Készült: 2013. 1 HÁZIREND 1. Általános adatok, rendelkezések 1.1. Az intézmény neve és székhelye Őrbottyáni Napközi Otthonos

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Rendelkezés és hatályosság

HÁZIREND. 1. Rendelkezés és hatályosság HÁZIREND Kérjük, hogy intézményünk házirendjét figyelmesen olvassák el és az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására! 1. Rendelkezés és hatályosság A közoktatási

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

A FELLEGVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító:032893

A FELLEGVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító:032893 A FELLEGVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító:032893 A házirend célja Az óvodai élet jogszabályi keretek között történő szabályozása. E szabály megléte az óvoda törvényes működésének feltétele. A házirendünkben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 1 Az ellátott gyermekek köre 1/1, A Maszoret Avot Családi Napközi 0-14 éves, a Bölcsőde 20 hetes -3 éves korú, családban élő gyermeket fogad be a szülővel,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben