H Á Z I R E N D BABAHÁZ ÓVODA Budapest. Cinkotai út 69/b. OM azonosító: Budapest. A dokumentum jellege: Nyilvános.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D BABAHÁZ ÓVODA. 1141 Budapest. Cinkotai út 69/b. OM azonosító: 102 690. Budapest. A dokumentum jellege: Nyilvános."

Átírás

1 1 BABAHÁZ ÓVODA 1141 Budapest Cinkotai út 69/b OM azonosító: H Á Z I R E N D Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Sokszorosítva 5 példányban. Iktatószám: A dokumentum jellege: Nyilvános. A házirendet készítette az óvoda vezetője: Siska-Móré Edina Hatályos: a kihirdetés napjától

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Óvodánkról Házirendünk jogszabályi háttere A házirend hatálya Rendelkezés a felülvizsgálat módjáról Rendelkezés a közzétételről, nyilvánosságról A Házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések Jogorvoslati lehetőség Az óvoda működése Az intézmény nyitva tartása Általános információk Az óvodai ellátás igénybevételének lehetőségei Az óvoda heti- és napirendje Gyermekek az óvodában A gyermek kötelessége, hogy A gyermek joga, hogy Védő - óvó intézkedések A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok A gyermekek felszerelései és eszközei Behozható dolgok korlátozása, a bejelentés szabályai A gyermekek étkezése az óvodában Szülők az óvodában Az óvodánkba járó gyerekek szüleitől kérjük (a szülők kötelessége) Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a szülőknek (a szülők joga) Kapcsolattartás, az együttműködés lehetőségei Tájékoztatás a gyermek fejlődésének nyomon követéséről Az óvoda helyiségeinek szülők által történő használhatóságának rendje

3 3 6. Egyéb, a gyermek és az intézmény biztonságát garantáló szabályok A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Érvényességi rendelkezések...25 Legitimációs záradék

4 4 1. ÓVODÁNKRÓL Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább. Íme, amit tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bánts másokat! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet! Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz, és dolgozz egy keveset! Délutánonként szundíts egyet! A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól! Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is a műanyagpohárban mind meghalnak egyszer. Mi is. Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet és az alapvető higiénia. Az ökológia, a politika, az egyenlőség, és az értelmes élet. Válasszuk ki bármelyik pontot, fordítsuk le bölcs felnőtt szavakra, és alkalmazzuk családunkra, munkánkra, egész életünkre meglátjuk, bölcsnek és igaznak fogjuk találni. Gondoljuk csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha összes lakója ebéd után fogná a plédjét és szunyókálna egy keveset, aztán pedig süteményt és tejet uzsonnázna minden délután három órakor. És akárhány éves is az ember, még mindig érvényes a szabály: a nagyvilágban fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól.... / Robert Fulghum: Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes/ 4

5 5 Tisztelt Szülők! Számunkra fontos, hogy ön és gyermeke szívesen jöjjön hozzánk, és otthon érezze magát abban a jól működő nevelési rendszerben, melyet a Babaház Óvoda nevelőtestülete alakított ki. Nyugalom, biztonság és egyéni bánásmód, a legfontosabb dolgok, amit nyújtani kívánunk Önöknek. Segíteni kívánjuk az óvoda és a család együttműködését, így biztosítható a derűs és nyugodt óvodai légkör, és teremthető meg az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása. Mindezek érdekében kérjük, hogy törekedjenek a HÁZIREND betartására! A házirendet magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. A dolgok értelme nem önmagukban rejlik, hanem abban, ahogy viszonyulunk hozzájuk. ( Antoin de Saint Exupery ) 5

6 2. HÁZIRENDÜNK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 6 A házirendünkben megfogalmazott szabályok óvodás gyermekeinkre, valamint az óvodában alkalmazottakra, s a gyermekek óvodába történő jogszerű belépésétől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve-a szülőkkel történő megállapodás szerint-a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok idejére érvényesek. Kapcsolódó törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXI. tv. a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról Rendeletek 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról, valamint az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 331/2006. (XII.23.) kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 6

7 7 2.1.A HÁZIREND HATÁLYA A házirend a fenntartó jóváhagyását követően, a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, és korlátlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, illetve a változtatásra írásban javaslatot tesz a nevelőtestület, vagy a Szülők nevében azok képviselője A HÁZIREND SZEMÉLYI HATÁLYA KITERJED Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában, segítik a pedagógiai munkát. Pszichológus: Deliága Éva Logopédus: Fidel Ilona Gyermekorvos: Dr Nagy Ilona Védőnő: Kaposváriné Sz. Margit A HÁZIREND TERÜLETI HATÁLYA KITERJED A fentiekben megjelölt székhely teljes területére vonatkozik. / épületben és a hozzá tartozó udvarrészre Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira A HÁZIREND IDŐBELI HATÁLYA KITERJED Az óvoda házirendje az intézmény teljes nyitva tartási idejére kiterjed. A gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, az intézménybe történő belépéstől, az intézmény jogszerű elhagyásáig történik. 7

8 8 Továbbá kiterjed a nevelési, illetve pedagógiai program részeként, az óvodán kívül tartott foglalkozások, programok idejére is RENDELKEZÉS A FELÜLVIZSGÁLAT MÓDJÁRÓL A Házirend felülvizsgálatát, módosítását, kiegészítését kezdeményezheti, akinek jogát, vagy jogos érdekét sérti valamely rendelkezése, vagy a rendelkezés hiánya jogának gyakorlásában, érvényesítésében akadályozza. A Házirend felülvizsgálata jogszabályban meghatározott esetekben kötelező RENDELKEZÉS A KÖZZÉTÉTELRŐL, NYILVÁNOSSÁGRÓL A Házirend egy példányát minden szülő a beiratkozáskor kézhez kapja, illetve elolvashatja az intézmény weboldalán. A Házirend megtekinthető az óvoda öltözőjében elhelyezett hirdetőtáblán egy az eredetiségét igazoló írásos példány kifüggesztésével biztosítjuk, továbbá minden évben az első szülői értekezleten szóban ismertetik az óvodapedagógusok. A szülők aláírásukkal dokumentálják a Házirend elfogadását A HÁZIREND MEGSZEGÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól. A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet. Az óvoda döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő 8

9 9 eljárást indíthat. Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelésioktatási intézmény házirendjében foglaltakkal. 3. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE 3.1. AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA. Intézményünk hétfőtől péntekig, ötnapos munkarenddel működik. Az óvoda napi nyitvatartási ideje: órától óráig. Az intézmény zárva tart: az augusztus 20-i héten és az azt megelőző három hétben, továbbá az iskolai téli szünethez igazodva a karácsonyi időszakban két hétig. Az óvoda nyári zárva tartásának pontos idejéről legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a Szülőket a faliújságon, vagy ben. Az Oktatási Törvény által meghatározott 5 nevelés nélküli munkanap áll a nevelők rendelkezésére, ennek idejéről 7 munkanappal előbb tájékoztatjuk a Szülőket. Ezeken a napokon a gyermekek részére nincs óvodai ellátás. Nevelésnélküli munkanapjaink: A nyári nyitást megelőző hétfői napon, a téli zárás első napján, és a húsvét hétfőt követő kedden. Az állami ünnepek előtti munkarend változás esetén az óvoda nyitva tartása is ennek megfelelően módosul ÉRKEZÉSI ÉS TÁVOZÁSI REND Az óvoda bejárati kapuja 7, 30-17, 30 óra között van nyitva a beérkező, illetőleg távozó gyermekek és kísérőik számára. 9

10 10 Az óvodába történő beérkezéskor és távozáskor a bejárati ajtót, illetve a kaput minden esetben zárni kell, hiszen ez a gyermekek biztonsága érdekében fontos! A szülő köteles gyermekét minden esetben ig elvinni. Amennyiben a szülő valamilyen oknál fogva nem tudja időben ezt megtenni, úgy kérjük, hogy feltétlenül jelezze azt az óvodapedagógusnak. Problémás esetben az óvoda fenntartóját is értesíteni kell. A gyermekek érdeke azt kívánja, hogy minél korábban megérkezzenek az óvodába, lehetőség szerint 8 óráig. Amennyiben a gyermekek reggel 9 óra után érkeznek, úgy ez zavarhatja a megkezdett óvodai foglalkozásokat, ezért a késést lehetőség szerint el kell kerülni. A gyermeket a szülőn kívül más személy csak abban az esetben viheti el az óvodából, illetőleg a gyermek csak abban az esetben távozhat kísérő nélkül, ha ahhoz a szülő előzetesen aláírásával igazoltan, írásban hozzájárult. Az írásbeli nyilatkozatot az óvodapedagógusnak kell átadni. Folyamatban lévő válóper esetén, amíg nincs jogerős bírósági végzés mindkét szülőnek köteles átadni az óvoda a gyermeket ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az óvoda azonosító adatai: OM Az intézmény típusa: Óvoda A közoktatási intézmény neve: BABAHÁZ ÓVODA Az intézmény alapítója: Tamás Mária Ildikó egyéni vállalkozó 1141, Budapest Cinkotai út 69./b. Az óvoda alapításának ideje: szeptember. 1 Az óvoda székhelye: 1141, Budapest Cinkotai út 69./b. Az óvoda fenntartója: BABAHÁZ ÓVODA NONPROFIT KFT. Az intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés 10

11 AZ ÓVODAI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai előjegyzés a fenntartó által meghatározott időpontban történik. Az előjegyzés nem jelent felvételt. Az előjegyzéskor hozzák magukkal az érintett gyermeket, be kell mutatni a lakcímkártyát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A felvételről minden esetben az óvoda vezetője dönt a fenntartóval történt előzetes konzultáció alapján, és közösen tájékoztatják a szülőt. A fenntartó a szülő fellebbezése esetén, másodfokon dönthet az óvodai elhelyezésről. A nem magyar állampolgárságú gyermek óvodai ellátása törvény által biztosított amennyiben tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az óvodába felvett gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, ( a törvényben előírtak szerint ) veheti igénybe az óvoda szolgáltatásait, amennyiben a nevelőtestület erről így határoz. Tanköteles kortól, kötelező az óvodába járás. Ez alól a rendeletben előírt feltételek mellett mentesíthető a gyermek AZ ÓVODAI JOGVISZONY KELETKEZÉSE A fenntartó által kiadott helybiztosítási igazolással jön létre, illetőleg a fenntartóval egyidejűleg kötött szerződés aláírásával válik érvényessé. Ennek dokumentálása a felvételi, előjegyzési naplóban történik. Az óvodánk nem rendelkezik körzettel, a lakóhelyétől függetlenül felvehetjük a gyerekeket. Két és fél éves kor felett is biztosít az Óvoda óvodához szoktatási tevékenységeket igények szerint. 11

12 12 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezés előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. Az óvodába történő felvétel a beiratkozással válik érvényessé. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok A gyermek születési anyakönyvi kivonata Lakcím igazoló kártya A gyermek TAJ kártyája A gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek. A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe veszi, és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben telefonon értesíti a szülőket. A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője dönt. Az óvodába beiratkozó gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők kérését figyelembe véve az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt AZ ÓVODAI JOGVISZONY MEGSZŰNHET 12

13 13 A szülő kérésére, melyet kérjük írásban jelezzen, a szülőkkel kötött megállapodás szabályai szerint. Automatikusan, ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. Az óvoda kezdeményezésére, ha az óvodai térítési díjak befizetése nem történik meg a szülőkkel kötött megállapodás szerint. Az óvoda kezdeményezésére amennyiben a gyermek veszélyezteti a többi gyermek testi épségét illetőleg szellemi fejlődését A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A gyermekek óvodai részvétele támogatási díj ellenében történik, melynek mértékét az intézmény fenntartója állapítja meg. A gyermekek óvodai támogatási díját előre kell befizetni legkésőbb a tárgyhónap 10. napján. Az óvodai faliújságon, illetve ben előre felhívjuk a szülők figyelmét az esedékes támogatási díj befizetésének idejére. A befizetett étkezési térítési díj visszatérítésére csak a gyermek távolléte esetében van lehetőség, feltéve, ha a szülő legkésőbb a távollét napját megelőző nap óráig szóban az óvoda fenntartójának bejelenti a hiányzást. Jóváírásra a bejelentést követő naptól van lehetőség amennyiben a szülő óráig bejelentési kötelezettségének eleget tett. A lemondott napok után járó összeg a következő befizetéskor kerül jóváírásra. Az óvodát támogató díj befizetését nem befolyásolja a gyermek hiányzása, azt az óvodai jogviszony érvényessége idején a nyári zárás alatt is az étkezési díj levonása után- be kell fizetni KEDVEZMÉNYEK 13

14 14 Kedvezmény megítéléséről a fenntartónak van joga dönteni, pl. testvérpár jelentkezésének esetén AZ ÓVODA HETI- ÉS NAPIRENDJE Hetirend Olyan szervezeti és időkeret biztosítása, ami átlátható napi és heti tevékenységekből áll. Hetente egyszer kerül sor a következő irányított tevékenységekre. Mese-vers Ének-zene Rajzolás, festés, mintázás Külső világ tevékeny megismerése Matematika Igény szerint minden nap biztosított a mozgás különböző területei. Testnevelés Néptánc Úszás Lábfejtorna Karate Manótánc Balett Síelés Naponta kerül sor az angol nyelvi nevelésre, heti egy alkalommal pedig sakk, báb és zeneovis foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek. 14

15 15 A logopédus hetente kétszer, a gyermekpszichológus hetente egyszer, a TSMT terapeuta hetente kétszer foglalkozik a gyerekekkel. Napirend A csoportnapló tartalmazza az aktuális évre vonatkozó tevékenységek időbeosztását. Az egésznap folyamán játékkal töltik a legtöbb időt a gyerekek (napi 3-4 óra). Az irányított tevékenységek naponta 5-35 percet vesznek igénybe, ami függ a gyermekek életkorától, fejlettségi szintjétől. A szülői igények szerint naponta 4-5 irányított tevékenységet biztosítunk. 4. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN 4.1. A GYERMEK KÖTELESSÉGE, HOGY Életkorának megfelelően részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. Óvja a saját és társai testi épségét, egészségét. Betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményét és eszközeit. Az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben A GYERMEK JOGA, HOGY 15

16 16 Az óvodában biztonságban, és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának, és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Személyiségét emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. Amennyiben szülői igény merül föl, a nevelési-oktatási intézményekben biztosítható hit- és vallásoktatás, melynek helye és ideje az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szervezhető meg. Képességeinek érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön VÉDŐ - ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK A védő-óvó előírások gyermekekkel való betartatása elsősorban az óvoda feladata, azonban a pedagógusok az irányú tevékenységének eredményességéhez szükség van arra is, hogy a szülők is következetesen követeljék meg gyermeküktől ezen előírások betartását. A gyermekek az óvoda területén csak a számukra kijelölt helyekre (csoportszoba, mosdó, az udvar játékra kijelölt területe, stb.) léphetnek be, tartózkodhatnak. Más helyiségek, illetőleg területek (konyha) az ott használt, tárolt dolgok jellegéből következően veszélyt jelenthetnek a gyermekekre, ezért ilyen helyekre csak óvónői felügyelet mellett léphetnek A gyermekek védelme érdekében a bejárati (utcai és kerti ) kaput, a dolgozóknak és a szülőknek KÖTELEZŐ zárni! Felelősséget csak abban az esetben tudunk vállalni, ha érkezéskor a szülő személyesen adja át gyermekét a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen 16

17 17 módon jelzi távozási szándékát. Kérjük, hogy minden esetben köszönjenek el a gyermekek szüleikkel együtt az óvodapedagógustól, jelezve ezzel távozási szándékukat. A gyermeket szüleik, vagy az általuk (szóban vagy írásban) meghatalmazott NAGYKORÚ személyek vihetik el az óvodából. Tíz éven felüli gyermek csak abban az esetben viheti el testvérét, ha ezt a szülő ÍRÁSBAN kéri. Balesetek elkerülése érdekében az óvoda területén a gyermekek ékszer viselete korlátozott. Az óvodapedagógus csak a szülő megérkezéséig felel a gyermek testi épségéért. Az óvoda szabályait a Szülők is kötelesek betartatni, és gyermekeikkel betartatni. A csoportszobába és a fürdőszobába utcai cipőben senki nem léphet. A tornatermet csak tornacipőben használhatják a gyerekek. A tornaszereket csak óvodapedagógus jelenlétében használhatják. Kerékpározni, rollerezni, görkorcsolyázni csak a kijelölt helyen szabad. Baleset esetén a gyereket haladéktalanul el kell látni, a baleset súlyosságától függően orvosról gondoskodni szükséges. A szülők válása esetén a gyermek csak a bírói ítélet szerinti, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatos veszélyeztetettség gyanúja merül fel, úgy a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles eljárni. Az udvari játékokat, ill. a veszélyt, jelentő eszközöket, (kés, olló) csak óvónői felügyelettel használhatnak. A nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások, új gyerek érkezése, stb.) a gyerekek életkorának és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük az egészségüket és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, melynek tényét és tartalmát dokumentáljuk. Felhívjuk figyelmüket a 17

18 18 tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásra, a tilos és az elvárható magatartásformára A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK Óvodánkban az alábbi szabályokat szigorúan be kell tartani! Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. A gyermek óvodába lépésekor- a jelentkezés során- a szülő kötelessége és felelőssége a gyermekét érintő rejtett betegségről is tájékoztatást adni, hogy rosszul lét esetén a pedagógus tudja, mit kell tennie a gyermek érdekében. Abban az esetben, ha erről nem tudunk, a gyermek egészségi állapotáért nem vállalunk felelősséget, továbbá élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás kezdeményezésének lehetőségével. Az óvodában megbetegedő gyereket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Lázasan, hányással vagy hasmenéssel kiadott gyermeknél orvosnak kell igazolnia, hogy a gyermek egészséges, s csak ekkor jöhet ismét óvodába. Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyermeket. Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket, a saját, és óvodástársai egészségének védelme érdekében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. A gyermeknek gyógyszer nem adható be az óvodában. Kivétel a magas láz csillapítása, illetőleg a tartós betegségben szenvedőknek orvos által előírt napközbeni kezeléshez szükséges gyógyszerek alkalmazása.( pl. reflux, vagy allergia stb. ) A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni. Azonnal értesíteni kell a szülőt. 18

19 19 Szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléséről is. Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni A GYERMEKEK FELSZERELÉSEI ÉS ESZKÖZEI Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik! Az eredményes nevelő /fejlesztő/ tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek: Udvari játszóruha és cipő Tornához kényelmes ruha, tornacipő, fiuknak rövidnadrág póló, kislányoknak lehet dressz. Több váltás alsónemű Pizsama az ebéd utáni alváshoz. Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartás biztosító lábbeli. A gyermekek ruhája és cipője összecserélhető, ezért gyermekeik biztonságérzetének fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük esetlegesen jellel ellátni ruháikat, cipőiket. Az óvodai ünnepeket és egyéb rendezvényeket megillető ünneplő, vagy más alkalomhoz illő ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk BEHOZHATÓ DOLGOK KORLÁTOZÁSA, A BEJELENTÉS SZABÁLYAI 19

20 20 A gyermekek az óvodába naponta magukkal hozhatják a pihenést segítő tárgyakat, valamint a tanulási témák feldolgozását segítő eszközöket. Alkalmanként behozhatják saját játékaikat, könyveiket, a szülő engedélyével és az óvónővel történő egyeztetés után. Az óvónő tudomása nélkül behozott tárgyakban keletkezett kárért az óvoda nem tud felelősséget vállalni. Kérjük, ne engedjék, hogy gyermekük pénzt és veszélyes tárgyakat hozzon magával! Ékszerek közül csak a fülbevaló viselete javasolt, más ékszer használata ( lánc, gyűrű, karlánc, karperec ) balesetveszélyes lehet, illetve az óvodapedagógusok nem tudnak felelősséget vállalni érte! 4.7. A GYERMEKEK ÉTKEZÉSE AZ ÓVODÁBAN Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet a fenntartó támogatásával naponta gyümölccsel, vagy zöldséggel egészítünk ki. Reggeli: 8-9-ig / folyamatosan történik/ Ebéd: ig Uzsonna: ig. tart ÉLELMEZÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Az óvodában a HCCP előírásai mindenkire nézve kötelezőek Minőségi tanúsítás nélküli élelmiszert az óvodába behozni nem lehet. Délután a gyerekeknek hozott élelmiszer és innivaló kínálása és elfogyasztása a többi gyerek előtt nem etikus. Kérem, tartózkodjanak ettől! 20

21 21 5. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN 5.1. AZ ÓVODÁNKBA JÁRÓ GYEREKEK SZÜLEITŐL KÉRJÜK (A SZÜLŐK KÖTELESSÉGE) Gondoskodjanak a gyermekeik megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról. Segítsék elő gyermekeik közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítására. A szülők kötelessége, hogy az óvodapedagógusnak olyan aktuális telefonszámot adjon meg, amelyen napközben bármikor elérhető. Kísérjék figyelemmel, és segítsék gyermekeik folyamatos fejlődését. Érvényesítsék gyermekeik jogait. Az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát tartsák tiszteletben. A pedagógus, valamint a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka ellátása során a gyermekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy ÓVODÁNKBAN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK A SZÜLŐKNEK (A SZÜLŐK JOGA) Az intézmény működését szabályozó dokumentumokban foglaltak megismerésére (Helyi Pedagógiai Program, SZ.M.SZ., Házirend) és azok véleményezésére. 21

22 22 Gyermekeik fejlődéséről, viselkedéséről történő folyamatos tájékoztatásra (az óvodában történő fejlesztések csak a szülő előzetes írásos hozzájárulásával történhetnek pl.: logopédia, pszichológiai vizsgálat stb. Bekapcsolódási és részvételi lehetőséget az óvoda életébe 1. Szülői képviselő megválasztásának lehetősége 2. Az óvoda helyi nevelési programjában rögzített módon az óvodapedagógusokkal történő kapcsolattartás.(fogadó órák, szülői értekezlet, stb.) 3. A gyermeki jogok megsértésének gyanúja esetén a szülő a törvényben meghatározott jogorvoslati eljárások mellett, (vagy helyett) közvetlenül, illetőleg a szülők képviselője útján kérhet vizsgálatot és intézkedést az óvoda vezetőjétől. A vizsgálat eredményéről 8 napon belül kell tájékoztatni a kérelem benyújtóját KAPCSOLATTARTÁS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A gyermekek közös nevelése érdekében szükség van a szülők és az óvodapedagógusok szoros együttműködésére, a nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb konfliktus, probléma esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, ill. az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttműködés formái: 1. Szülői értekezlet (nevelési évenként kettő) 2. Fogadó órák (előzetesen egyeztetett időpontban) 3. Játszódélutánok, az óvoda közös rendezvényei A szülők egyénileg, ill. képviselőjük útján véleményt nyilváníthatnak, információt kérhetnek az óvoda vezetőjétől. Írásbeli beadványukra az óvodavezető 15 napon belül köteles válaszolni. Folyamatosan kísérjék figyelemmel a hirdető táblán elhelyezett kiírásokat, és az ben kapott információkat! 22

23 TÁJÉKOZTATÁS A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSÉRŐL A gyermek fejlődéséről Egyéni fejlődési lapok készülnek. Az ebben történő feljegyzések alapján határozzuk meg a gyermek fejlesztésével kapcsolatos feladatainkat. Fejlesztéseinkre támaszkodva a szülőt szóban tájékoztatjuk a gyermek fejlődéséről és közös teendőinkről. A tájékoztatás történhet a szülő kérésére, az óvodapedagógus javaslatára. A sikeres munka érdekében fontosnak tartjuk, hogy a szülők szükség szerint, de legalább évente egyszer egy alkalommal éljenek a lehetőségekkel AZ ÓVODA HELYISÉGEINEK SZÜLŐK ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK RENDJE Az óvoda területén mindenki köteles vigyázni a tisztaságra, a rendre. Az óvoda épületét, berendezési, felszerelési tárgyainak épségét óvni kell, azokat csak rendeltetésszerűen szabad használni. Az óvodában tartózkodni kell az óvodai tevékenységnek, a gyermekek nyugalmának zavarásától. A gyermekeken és az óvoda alkalmazottain kívül a beszoktatási időszakot, a nyílt napokat, valamint az óvodai rendezvényeket kivéve- más személy nem tartózkodhat. A konyhába csak az óvoda dolgozói, valamint a közegészségügyi feladatot ellátó szerv munkatársai léphetnek be. Az óvodában megtartásra kerülő rendezvények esetére az óvodai helyiségek használati rendjét, az óvoda vezetője határozza meg eseti jelleggel a rendezvény céljára, tartalmára figyelemmel. 23

24 24 Az óvoda területén, illetőleg az óvoda hirdetőtábláján csak az óvodavezető előzetes engedélyével helyezhető el hirdetmény, vagy más dolog. Az óvoda által intézményen kívüli helyszínre szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalókról szóban, vagy írásban a faliújságon elhelyezett tájékoztatóban kapnak felvilágosítást a szülők 6. EGYÉB, A GYERMEK ÉS AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK Alkohol fogyasztása az intézmény területén tilos! Ittas, bódult állapotú személy az intézményben nem tartózkodhat! A bejárati ajtó zárása a gyermekek biztonsága érdekében kötelező! Dohányozni csak az intézményen kívül lehet! 7. A JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI Intézményünkben a jutalmazás verbális (dicséret, kiemelés) és nonverbális (simogatás, érintés.. stb.) úton valósul meg. A büntetés helyett az elterelést, megelőzést tartjuk elsődleges feladatunknak, a kevés, de állandó szabályok betartását és betartatását. Kivételes esetekben ha a gyermek önmagára vagy társaira veszélyes- a gyermeket kiemeljük a játszó gyermekek közül. Ha a gyermek szándékosan kárt okoz játékokat, széket tör, rombol- a szülőket kérjük fel a helyrehozásra, javításra. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái: szóbeli dicséret négyszemközt, szóbeli dicséret a csoporttársak előtt, szóbeli dicséret a szülő jelenlétében. A szóbeli dicséretek alkalmazásakor igyekszünk konkrétan megfogalmazni az elismerésre méltó tevékenységet, magatartásformát vagy produktumot. 24

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk

HÁZIREND. 1. Általános információk 1 HÁZIREND. A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott helyi szabályzat, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket vonhat maga

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Budapest, XVI. Baross Gábor u. 32-36. XVI. Farkashalom u.42-44. XVI. Csinszka u.27. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND

GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND 2013. OM azonosító: 201965 Készítette, jóváhagyta: Varga Dezsőné óvodavezető Elfogadta: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda nevelőtestülete 2013. március Az óvoda házirendje a nemzeti

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND 1 OM azonosítója: 200175 Intézményvezető/igazgató:.. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Elfogadta:

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5.

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. HÁZIREND MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 HÁZIREND 2 OM azonosítója:

Részletesebben

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Intézmény OM - azonosítója: 102637 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013.

Részletesebben