Színtestek - Szervetlen festékeink. Ceramic Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Színtestek - Szervetlen festékeink. Ceramic Center 2010.02.17."

Átírás

1 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: február 17. 7:38 Tárgy: Ceramic Center Színtestek - Szervetlen festékeink

2 2. oldal, összesen: C-ig Színtest egy száraz tömör definíció szerint: A természetben található színezı fémoxidokkal szemben mesterségesen elıállított színezık. Egyes fémoxidok kerámiai vegyületekben színeffektust hoznak létre magas hımérséklet hatására. Evégett a színezı oxidokat alumínium-oxiddal, kvarccal, kaolinnal stb. jól összekeverve magas hımérsékleten izzítják, megolvadásuk azonban a magasolvadási pontok miatt nem következik be, salakszerő anyagként kerülnek ki az izzító kemencébıl. Ezt aztán finomra ırlik, kimossák és megszárítják, ez a színtest, amelyet manapság a hagyományos fémoxidok helyett földfestékek és mázak színezésére használnak. A hagyományos fazekas festékek színskálájánál lényegesen gazdagabb választékot kínálnak, szinte minden színárnyalat kikeverhetı belılük. Bontsuk ezt ki egy picit részletesebben. A természet színpompáját szépnek és tökéletesnek látjuk. A színes, sıt többszínő ruhában, környezetben általában jobban érezzük magunkat, mint a szürkében vagy egyszínőben. A hétköznapi életben szemmel vizsgáljuk a színt, tehát szubjektív módszerrel állapítják meg, hogy jó-e vagy sem. Gyakran nehéz eldönteni a vitákat, amelyek ember és ember között felmerülnek. Sosem felejtem el, ambíciózus fejlesztı révén egy ókori fınököm galambszürke mázat kért tılem.több hónap alatt, több száz féle mázat próbáltam ki, de a válasz mindig kitérı volt. Picit sötét, nagyon világos, nem stimmel a hullámhossz stb., míg aztán egyszer már megfeledkezve magamról felcsattantam, hogy ugyan mutasson m ár nekem egy közel?galambszürke? színt, mert a jelek szerint nekem fogalmam sem volt róla. Aválasz nagyon tömör és velıs volt:?hát itt ez a köpeny rajtam! Látod ez a galambszürke szín, amire gondoltam! Ilyet kérek!?. Mondanom sem kell hamarosan meg lett a szín, de aztán természetesen akkoriban ez nem volt ritka, igazából senkinek sem kellett, csak elütöttünk vele egy kis idıt. Hát igen, ez akkor talán még belefért, de azt hiszem ezt ma már senki sem vállalná szívesen. Ipari termelésben ezért aztán értelemszerően felváltotta a szubjektív színmegítélést az objektív színmérı rendszerek (pl. RGB, CIELAB stb.) és színmérı mőszerek elterjedése (a kerámia iparban is). Ne féljetek, ebbe most nem megyünk bele, legfeljebb majd külön a specialisták kérésére. Tehát vissza a hétköznapi életbe, ahol is a legáltalánosabban a különbözı színkártyák (mint pl. RAL vagypantone színkártya rendszer) elterjedése vált gyakorlattá. De igazából nem a kerámiai mázak, festékek esetében. A hideg (ezt úgy értem, hogy nem kerülnek égetésre) színek kevergetései egyszerőbbnek a melegeknél (magashıfokú festékek). Az általunk használt beégetéssel kialakuló színek esetében a színkialakulás sokkal több tényezı függvénye, mint a hideg keverékeknél. Sokszor a kiindulási színezékünk színe köszönı viszonyba sincs a végül kiolvadt mázban kialakuló végsı színnel. (Pl. a kobaltszilikát lila porszíne a mázat sötétkékre színezi.) Hogy is kezdıdhetett ez az egész színtest fejlesztési folyamat? İs emberünk látta, hogy a cserépégetésre alkalmas agyagja az elıfordulástól függıen különbözı színőre égett. De hogy miért, meg mitıl az az elején nem volt tiszta. Késıbb kiderült, hogy az általa használt agyagnak a kísérı

3 3. oldal, összesen: 8 ásványai voltak színesek. Az üledékes kızetben (alumínium-hidroszilikát agyagban) színes ércek, tehát fémtartalmú ásványok is elıfordulhatnak (vasérc-hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, sziderit FeCO3 és ezek hidrátjai mint pl. hidrohematit, goethit, limonit, pirit FeS2, szfalerit ZnS, kalkopirit CuFeS2, stb., alumínium érc - baoxit, mangán érc? barnakı MnO2, anatáz/rutil TiO2, kromit/krómvaskı FeO*Cr2O3, krokoit/vörös ólomérc PbCrO4, vöröskoboldkı Cu/Ni érc, mínium Pb3O4 stb.). Miután ezeket az érces lelıhelyeket külön-külön viszonylag tiszta elıfordulásokban is megtalálták, már adalékként tudták használni a különbözı színek kikeveréséhez. Kezdettıl fogva színeztek mindent. Cserepet, mázat, festékeket egyaránt. Késıbb a kohászati eljárások fejlıdésével, levegın történı égetéssel a különbözı oxidok is elıállíthatók voltak (Fe2O3, MnO2, Co2O3, CuO stb.). Ezeknek az oxidoknak néhány százalékos (mázakban ált. 1-5%, de porózus cserepekhez pl % sem ritka) mennyisége már jelentıs színezı hatást idéz elı. Miért is érdekes ez? Hisz tudjuk a minket körülvevı organikus világ színpompája lenyőgözı, van ott annyi festék amennyit csak akarunk (pl. vörös vértest?hemoglobin, zöld klorofil? a levelekben, a nap sárga színe, az ég kék színe, a tenger kékeszöld színe, a napraforgó sárga színe, a kökény kék, a csipkebogyó vörös színe stb.). Igen ám, de sajnos ezek a festékek, mint általában minden szerves anyag 400C-ig biztosan kiég. A mi világun k pedig ennél melegebb: az üvegfestékeknek durván C közötti hımérsékleteket, a zománcok és mázfeletti/un. harmadik égetéses?onglaze? porcelánfestékeknek durván C közötti hımérsékleteket, míg a kerámiai festékeknek 900C-tól akár 1400C-ig terjedı hımérsékleteket kell elviselniük. És a helyzet még ennél is egy picit bonyolultabb. Mert a hıfoktőrés az egyik valóban nagyon fontos tulajdonság amit ezeknek a színezı anyagoknak el kell viselniük. A másik majdnem ennyire fontos dolog, hogy nem csak termikusnak kell stabilnak lenniük, hanem fizikokémiai szempontból is ellenállóan kell viselkedniük. Nem szabad sem feloldódniuk az olvadt máz hımérsékletén ill. nem is szabad reakcióba lépniük a máz kiolvadás hıfokán az olvadt mázzal (hacsak nem ezt kifejezetten ezt akarjuk). Itt azonban egy picit pontosítanunk kell. Mert ha tegyük fel ionosan feloldódik, de nem roncsolódik a színezıanyagunk, akkor tulajdonképpen az un. színes üveget (transzparens!) hozzuk létre (zöld sörös üveg? redukált vasoxidos, barna sörösüveg? mangánoxidos üveg). Tehát a színes üveg fizikailag oldott színezıoxidokat tartalmaz. Ugyanez az üveg befrittelve színes fritteket ad, amiket aztán még tovább használhatunk az elképzelt célunk megvalósítására. Maradva a mázaknál a szí ntest, mint színezı anyag általában fedı színeket alakít ki. Úgy kell elképzelni, mint a diszperziós falfestékeket, amiket otthon használunk a falakra akár kültérrıl, akár beltérrıl legyen szó. Ebbıl következik, hogy a fazekas mázaknál a transzparenciát csak beoldódó oxidokkal érjük el, mert a színtest a fazekas mázakat is fedıvé képes tenni. Nyílván a fedıképesség a színezıanyag koncentrációjának mértékétıl is, meg a máz rétegvastagságtól is nagymértékben függ. A magashımérsékletet (max C az összetétel függvényében) elviselı és fizikokémiai szempontból stabil színtest festékünket használhatjuk a kerámiai masszák, mázak, dekor anyagok (máz alatt, máz felett stb.) színezésére is. Természetesen ezek segítségével készíthetünk tetszés szerinti színes termékeket az elképzelésünk szerint. És akkor most vágjunk bele a dolgok sőrőjébe anélkül, hogy elmerülnénk a kristályrendszerek feneketlen mélységeibe. De tudjuk, hogy a stabil magashıfokú színezıanyagok szerkezete csak a kristályrendszerek mentén értelmezhetı. Ezek, általában sztöchiometrikus összetételő kristályrendszereket alkotnak. 1., A legegyszerőbb színezık, stabil oxidok, Sokszor önállóan is megállják a helyüket. Mint pl. a

4 4. oldal, összesen: 8 krómoxid Cr2O3. 2., A változó oxidációs állapotra hajlamos oxidok (átmeneti fémek ill. d-vegyértékelektronokkal rendelkezı elemek legtöbbje) viselkedése viszont nagymértékben függ a reakció körülményeitıl (lásd a színes RAKU mázak atmoszféra érzékenysége). Biztos mindenki tapasztalta már, hogy fazekas mázaknál (régen kizárólag csak magas ólomoxid tartalmú általában színes transzparens mázak) a színezı oxidok lokális redukciója miatt fejlıdı gáz a mázakat C tartományban teljesen habosan, kráteresen felfújja, ami aztán 900C feletti hımérsékleteken (az ólomoxid okozta nagyon kis felületi feszültségnek köszönhetıen) teljesen kiolvad, tökéletesen sima, hibátlan fényes felületet eredményezve. Nos ez az ólommentes, un. kemény, lényegesen nagyobb felületi feszültségő mázaknál már rusnya, kráteres, hibás felületeket eredményez. Tehát meg kellett oldani valahogy, hogy a színezı oxidok oxidációs állapotváltozásai a mázas égetések tartományában ne tehessék tönkre a felületet. ; Így jöttek létre az olyan kombinációk, amikor különbözı egyszerő oxidok keverékeibıl alkotott korszerőbb összetett oxidok, régen ezek voltak csak a színtestek. Ma már kb.50 féle olyan különbözı kristálykombinációt ismerünk amelyek segítségével már korszerő színtesteket állíthatunk elı. Talán a legelsık közt fedezték fel, és talán ma is a legelterjedtebb struktúra a spinell szerkezet. A spinell szőkebben egy tőzállóanyag iparban használt anyag MgO*Al2O3 (MgAl2O4), tágabban az összetett oxidok alosztályán belül a spinellcsoport névadó tagja. Jellemzıen a fém : oxid = 3:4 arány. A hasonló összetevık alapján szokásos a csoportot 4sorozatra felosztani. Általános képletük: AB 2 O 4, ahol A sorozat = Co, Cu, Fe 2+, Ge, Mg, Mn 2+, Ni, Ti, Zn, Sn és B sorozat = Al, Cr 3+, Fe 2+, Fe 3+, Mg, Sb, Mn 3+,V 3+ lehet. Néhánygyakorlati példa: a rózsaszín szintest: Sn-Cr, a szürke színtest: Sn-Sb, a kékszíntest Co-Al- Zn, a türkiz színtest: Cr-Co-Zn, és a barna színtest: Fe-Cr-Zn,stb. 3., A harmadik feltétlenül említésre méltó színtest csoport az un. zárványszíntestek. Ebben azesetben a színezıanyag a hordozó kristály keletkezéskor épül be, mintegy 2-6% körüli mennyiségben a létrejövı kristály rácspontjai közé. Ezért is hívják ezeket zárvány színtesteknek, mert a színezıanyag a rácsközi térben helyezkedik el, nem pedig a rácspontokban. Maga a befoglaló kristályrendszer az ami a festékünk stabilitását biztosítja, és így aztán egy 1300C körül is stabil gazdaságos színezéket kapunk. Ezeknek a zárvány színtesteknek a legelterjedtebb képviselıi a Cirkónium-szilikát zárványszíntestek. Pl. a Prazeodímium sárga (Zr-Pr-Si), a Vanádium kék(zr- V-Si) és a vasrózsa (Zr-Fe-Si). Lássuk ıket röviden. Kiindulási alapanyagaink a ZrO2 (Cirkónium-dioxid, baddeleyite)és a SiO2 (kvarcliszt). E két alapanyag sztöchiometrikus (azaz 1:1 molarányú) reakciójából állítjuk elı a Cirkónium-szilikát (ZrSiO4) kristályt, miközben azt szeretnénk, hogy a színezı anyagjaink is beépüljenek. A ZrO2 és a SiO2 egyensúlyi fázisdiagramjából megállapítható, hogy a két oxid közti szilárdfázisú reakció csak igen magas (1500C feletti)

5 5. oldal, összesen: 8 hımérsékleteken kezdıdik el. Ezért ezen színtestek elıállításához mineralizátorokat (a reakció végbemenetelét alacsonyabb hımérsékleteken elısegítı, általában olvasztóanyagokat) használunk kis mennyiségben (2-10%). Kezdetben kézenfekvı volt erre a célra alkáli sókat használni (szóda, só stb). Késıbb aztán egy új módszert fedeztek fel, a hagyományos határfelületi diffúziók által kontro lált szilárdfázisú reakciókkal szemben. Amikor ugyanis az alkáli-halogenidek közül Fluoridot (pl.naf) használták kiderült, hogy amikor a homokunk reagál a NaF-al: ( 3SiO2 +4NaF = SiF4 + 2Na2SiO3 ) a szintén olvadékony?vízüveg?- Na2SiO3 mellett gázfázisú szilícium-tetrafluorid keletkezik, ami reagál a ZrO2-dal cirkozil(zrsio4) keletkezése mellett ( 2ZrO2 + SiF4 + = ZrSiO4 + ZrF4 ). Az említett két egyenletbıl látható, hogy a homokunk egy része nátriumszilikát üvegfázisba megy ami, kismértékő?veszteség? a cirkozil elıállítása szempontjából, de kb. hasonló veszteséget könyvelhetünk el a gázfázisú ZrF4 képzıdése miatt. Úgyhogy a tapasztalat szerint is a legjobb eredményeket a ZrSiO4 konverzóra akkor kapunk, ha a ZrO2 és SiO2 ekvimoláris elegyébıl indulunk ki. Ehhez adjuk a mineralizátort vagy mineralizátorokat és az adott szín kialakulásért felelıs szinezıanyagot. A nyerskeveréket aztán homogenizálni kell (jól össze kell keverni szárazon), majd tokos kemencében C közt égetjük. Vigyázni kell, hogy az égetés utáni?sütik? ne égjenek nagyon össze, mert ellenkezı esetben utána az ırlésük nagyon nehéz lesz. A cirkonszilikát nagyon kemény anyag (pl. kerámia késeket, kopó alkatrészeket is csinálnak belıle, csakúgy, mint a kiindulási anyag baddeleyitbıl.) És itt most beszélnünk kell a kész színtestek ırlési finomságáról. Mindenképp 20mikron alá kell ırölni, de egyesek szerint a 8mikronos átlagos szemcseméret az ideális ezeknél a színtesteknél. Minél finomabb annál jobban fed (kevesebb mennyiség is elég,mint a durvább festékbıl), de annál reaktívabb ill. könnyebben oldódik is. Golyós malomban vizes ırlést alkalmazunk, mert ha a színtestekbıl nem oldjuk ki a bennük visszamaradt sókat, akkor azok a mázba kerülve rontják a tiszta és intenzív színkialakulást. A vizes szintest szuszpenziót aztán leszőrjük (pl. keretes szőrıprésen12barral). A mosást a szőrön folytatjuk tovább, mindaddig, amíg a mosóvíz már nem tartalmaz oldott anyagot. A kimosott színtesteket szárítjuk, majd porítjuk. És kész. A Cirkon-szilikát zárvány színtesteknek egy külön csoportját képezik a nemoxidos színezékek.a kadmium-szulfid (CdS) sárga ill. a kadmium-szelenid (CdSe) vörös szinezékek mázban történı közvetlen alkalmazását korlátozta a mérgezıségük. Ebben az állapotukban könnyedén kioldhatók voltak a kerámiai mázakból. Ugyanaz a csel következett, mint annak idején a fazekas nyersmázaknál. Barátom ugye emlékszel még..., a nyers PbO-ot vittük be üvegfázisba fritteléssel, amely eredményeképp keletkezett ólomszilikát üvegbıl az ólom kioldódása már nagyságrendekkel csökkenthetı volt. Nos itt a kadmiumos színezékeknél is hasonló trükköt csinálunk. Igaz ne m üvegfázisba visszük ıket, hanem bezárjuk egy kristályrácsba (nevezetesen a most megismert Cirkozilba). Ez nem csak az esetleges kioldódásokból fakadó mérgezési problémákat oldja meg, hanem egycsapásra egy olyan oxidáló atmoszférában is stabil szinezék jön létre, amit már savanyú mázakban is kiváló színeket adott egészen 1300C-ig! Úgyhogy most már nem álom a vörös budi sem (WCcsésze). Természetesen a sárga és a vörös színek keverékei tetszılegesen, korlátozás nélkül elıállíthatók, és ezek a színtestek keverhetık a többi más típusú, nem csak cirkonos színtesttel is. 4., Ésmost végére hagytam a legszínesebb színt. A fehéret. Bármily meglepınek tőnhet a fehér fedı mázakat is színtestekkel állítjuk elı. Fehérnek akkor látunk egyfelületet, ha arról valamennyi látható

6 6. oldal, összesen: 8 tartományba esı hullámhosszúságú fényhullám hiánytalanul verıdik vissza, szóródik. Alap állapotban az üveg, a transzparens máz teljesen átlátszó és azon a fény gyakorlatilag szinte 100%- ban áthatol. Más a helyzet, ha ebben az üvegben olyan apró diszperz szilárd testek vannak diszpergálva, amelyeken a fény már nem hatol át, hanem amely részecskéken a fény szóródik, visszaverıdik. Ezek a részecskék az összetett fehér fénybıl nem abszorbeálnak a látható tartományban, csak 100%-ban szórnak. A fehérfény szórásának jellemzésére, tehát hogy melyik anyagot látjuk fehérebbnek a gyakorlatban három tényezıt szoktak említeni: 4.1. A máz és?fehér színtest részecske? törésmutatók különbözıségének a mértéke. Ez a különbség mennél nagyobb, annál nagyobb a fényszóródás és ezért annál fehérebbnek látjuk a felületet A?fehér színtest? szemcsemérete, a részecske nagysága. Tapasztalat szerint a fehérség akkor a legnagyobb, ha a részecske kb. 0,3mikron nagyságú A?fehér színtest? koncentrációja a mázban. Nyilván mennél több részecske van a mázunkban diszpergálva, annál fehérebb a máz. Adott koncentrációjú?fehér színtest?esetén ez azt jelenti, hogy mennél vastagabb a máz annál fehérebbnek tőnik. De azért vigyázz!, mert a kezdetben lineáris görbe (kétszer olyan vastag máz kétszer fehérebb), aztán telítésbe megy át, vagyis egy bizonyos telítési fehérség után, már csak drágább lesz a kerámiád és nem lesz fehérebb. Most térjünk vissza oda, hogy csak az a jobb?fehér szintest?, amellyel a telítési értékek elérésekor a lehetı legnagyobb fehérséget kapjuk. Tehát amelynek a legnagyobb mértékben tér el a törésmutatója az alapüvegétıl, amit agyakorlatban 1,5-nek szoktunk venni. Lássuk a legfehérebb színtestek listáját: TiO2 = 2,55, ZrO2 = 2,35, Sb2O3 = 2,25, SnO2 = 2,04, ZrSiO4 = 1,96. Tehát elvileg a legfehérebb fehérítı a Titán dioxid, amely a szerves festékiparban is igen elterjedt. Használatát a kerámiaiparban azonban korlátozza hogy van egy rutil/anatáz polimorfiája, amitıl sajnos néha a máz besárgul. Ezért fehér mázakban a felhasználása körültekintést igényel. Kıagyag mázakban egyébként pont ebbıl kifolyólag sárga színezékként is gyakranhasználják. A ZrO2 és a ZrSiO4 gyakorlati jelentısége a legnagyobb. A frittelt fehér ipari mázak 99%ban cirkozilt használnak a fehérség növelésére 10% felettimenn yiségben adagolva a fritt nyerskeverékébe. Az Ónoxid ill. az Antimónoxid is kiváló anyagok, a stúdiómázak készítésénél még magas áruk ellenére is szokták alkalmazni ıket.

7 7. oldal, összesen: 8 Jutalmul íme e heti visszautasíthatatlan ajánlatunk 8.00-tól 23.-án ig Ft/kg netto árak 10kgtól 1kg-tól 50kg-tól a mennyiségtıl függetlenül ATSLB102 fényes fehér máz ( C) 350 AT35 fényes fehér máz ( C) 320 ATCRS94 transzparens máz ( C) 330 AT32 transzparens máz ( C) 310 Netto Ft/kg min.1kg-tól SZ sárga szinezék 1200 SZ200/13 sárga színtest 1300Cig 1500 SZ300/50 cobold kék színtest 1300C-ig 6960

8 8. oldal, összesen: 8 SZ220/113 barna színtest 1300C-ig 1400 SZ681 lila színtest 1100C-ig 2980 SZ730 zöld színtest 1300C-ig 5480 TC27-5 formázó nagy fakés Br. 400Ft/db További Híradóról való leiratkozáshoz kérjük kattanj az alábbi linkre: leiratkozás No virus found in this incoming message. Checked by AVG - Version: / Virus Database: / Release Date: 02/16/10 19:35:00

Máz számítási gyakorlatok érthetıen

Máz számítási gyakorlatok érthetıen 1. oldal, összesen: 7 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. február 10. 8:15 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

Interkerám 20 éve a szilikátipar szolgálatában.... A raku. Rövid története és újjáéledése

Interkerám 20 éve a szilikátipar szolgálatában.... A raku. Rövid története és újjáéledése . Interkerám 20 éve a szilikátipar szolgálatában.......... A raku Rövid története és újjáéledése A raku története A raku egy japán égetési technika, amely körülbelül 400 éves múltra tekinthet vissza. Eredetileg

Részletesebben

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával)

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) Üveg: különleges anyag Sajátos szerkezet: rövid távú rendezettség, röntgen-amorf, térhálós Oxigén atomok alkotják

Részletesebben

Zománcozás. Ceramic Center

Zománcozás. Ceramic Center 1. oldal, összesen: 9 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. február 24. 7:38 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Ceramic Center 2010.03.17.

Ceramic Center 2010.03.17. 1. oldal, összesen: 6 Ceramic Center Feladó: "Nadastó " Címzett: "Tisztelt Attila!" Elküldve: 2010. január 12. 17:21 Tárgy: 20101 Nádastó Stone Poszeidon 2010-re

Részletesebben

Ceramic Center 2010.03.24.

Ceramic Center 2010.03.24. 1. oldal, összesen: 7 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. március 24. 7:53 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK

ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK Neolit festékföldbányák Grand Canyon, USA Sümeg (dioráma) 1 Ásványi pigment ~ minden szervetlen Szerves (növényi) Szintetikus Ásványi eredető mesterséges: nincs éles határ - tisztítás

Részletesebben

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz 1. Mi a drágakı? a. ásványváltozat b. biogén eredető anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amibıl fémet nyerhetünk ki b. kızet,

Részletesebben

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9.

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9. 1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9. Szerves ásványok 1. Terméselemek 26 fajta - fémes: Au(szab) arany tisztán található

Részletesebben

Minőségi kémiai analízis

Minőségi kémiai analízis Minőségi kémiai analízis Szalai István ELTE Kémiai Intézet 2016 Szalai István (ELTE Kémiai Intézet) Minőségi kémiai analízis 2016 1 / 32 Lewis-Pearson elmélet Bázisok Kemény Lágy Határestek H 2 O, OH,

Részletesebben

Gyakorló feladatok. Egyenletrendezés az oxidációs számok segítségével

Gyakorló feladatok. Egyenletrendezés az oxidációs számok segítségével Gyakorló feladatok Egyenletrendezés az oxidációs számok segítségével 1. Határozzuk meg az alábbi anyagokban a nitrogén oxidációs számát! a/ NH 3 b/ NO c/ N 2 d/ NO 2 e/ NH 4 f/ N 2O 3 g/ N 2O 4 h/ HNO

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben fıleg ionos kötés érvényesül. A koordinációt tekintve a nagy koordinációs

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4

Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4 Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4 (Fordította: Barta Emil) A bórax, magnézium-karbonát, kálium-karbonát és nátrium-nitrit

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetıje: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan Ásvány- és kőzettan Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés Ásványok Ásványok fogalma Az ásvány a földkéreg szilárd, homogén, természetes eredetű része kb. 4000

Részletesebben

Nem vas fémek és ötvözetek

Nem vas fémek és ötvözetek Nem vas fémek és ötvözetek Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Nem vas fémek és ötvözetek Áruk jóval magasabb, mint a vasötvözeteké, nagyon sok ipari területen alkalmazzák. Tulajdonságaik alacsony fajsúly,

Részletesebben

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA . BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA különös tekintettel a mállási jelenségek kimutatására Készítette: Király Csilla: Környezettudomány MSc. I. évf. Mácsai Cecília:

Részletesebben

Ceramic Center 2010.05.19.

Ceramic Center 2010.05.19. 1. oldal, összesen: 17 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. május 18. 20:53 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK 5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE A mai ásványrendszerezés alapja a kristálykémia. A rendszer vázát az egyszerő és összetett anionok által

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK

14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK 14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK AZ ÜLEDÉKES KİZETEK A Föld felszínén, vagy a felszín közelében képzıdnek laza üledékek konszolidációja során. Az üledékes kızetek képzıdési folyamata a mállás, szállítás, üledékképzıdés

Részletesebben

Ceramic Center 2010.03.31.

Ceramic Center 2010.03.31. 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. március 31. 7:38 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Anyagismeret 2016/17 Szilárdságnövelés Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu 1 Az előadás során megismerjük A szilárságnövelő eljárásokat; Az eljárások anyagszerkezeti

Részletesebben

Jellemző redoxi reakciók:

Jellemző redoxi reakciók: Kémia a elektronátmenettel járó reakciók, melynek során egyidejű elektron leadás és felvétel történik. Oxidáció - elektron leadás - oxidációs sám nő Redukció - elektron felvétel - oxidációs sám csökken

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

Kutatási jelentés. Vid Gábor. 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl. 2012. február 13.

Kutatási jelentés. Vid Gábor. 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl. 2012. február 13. Kutatási jelentés Vid Gábor 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl 2012. február 13. 1. Bevezetés 2009. január 5-én kértem, és 2009. február 27-én 55-6/2009

Részletesebben

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A METALCONTROL Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Központ Kft. (3540 Miskolc, Vasgyár u. 43.) akkreditált

Részletesebben

Interkerám 20 éve a szilikátipar szolgálatában... Veszélyes anyagok a kerámiák gyártásánál

Interkerám 20 éve a szilikátipar szolgálatában... Veszélyes anyagok a kerámiák gyártásánál . Interkerám 20 éve a szilikátipar szolgálatában.......... Veszélyes anyagok a kerámiák gyártásánál A kerámia gyártása veszélyes üzem A kerámia előállítása, gyártása a megélhetés biztosításán túl egyúttal

Részletesebben

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok Bagi István BME MTAT Bevezetés Kerámiák csoportosítása teljesen tömör bioinert porózus bioinert teljesen tömör bioaktív oldódó Definíciók Bioinert a szomszédos

Részletesebben

Gránit és márvány ablakpárkányok felmérése, beépítése - www.nadasto.hu

Gránit és márvány ablakpárkányok felmérése, beépítése - www.nadasto.hu 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Nadastó " Címzett: "Tisztelt Attila!" Elküldve: 2010. január 21. 10:13 Tárgy: 20103 Gránit Nádastó Stone Gránit és

Részletesebben

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI) Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila Előadó: Kiss Attila 2012-2013. ősz

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Fémes szerkezeti anyagok

Fémes szerkezeti anyagok Fémek felosztása: Fémes szerkezeti anyagok periódusos rendszerben elfoglalt helyük alapján, sűrűségük alapján: - könnyű fémek, ha ρ 4,5 kg/ dm 3. olvadáspont alapján:

Részletesebben

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük Tanulmány Kidolgozta: Dr. Török Imre 1 - Meilinger Ákos 2 1 egyetemi docens, 2 mérnöktanár Készült: a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

Samba 100. Ólom mentes máz feletti festékek porcelánra, csontporcelánra, félporcelánra, kőcserépre és tűzzománcra

Samba 100. Ólom mentes máz feletti festékek porcelánra, csontporcelánra, félporcelánra, kőcserépre és tűzzománcra Samba 100. Ólom mentes máz feletti festékek porcelánra, csontporcelánra, félporcelánra, kőcserépre és tűzzománcra Ebben a műszaki információs leírásban a Ferro cég a Samba100 sorozatot mutatja be, amely

Részletesebben

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

Ceramic Center 2010.03.17.

Ceramic Center 2010.03.17. 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Nadastó " Címzett: "Tisztelt Attila!" Elküldve: 2010. január 19. 15:42 Tárgy: 20102 Gránit Nádastó Stone A mostani

Részletesebben

Elektronátadás és elektronátvétel

Elektronátadás és elektronátvétel Általános és szervetlen kémia 11. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a közös elektronpár létrehozásával járó reakciók csoportjában milyen jellemzıi vannak sav-bázis és komplexképzı reakcióknak Mai témakörök

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK Nyomdaipari alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet MISKOLCI EGYETEM Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék KERÁMIATAN I. gyakorlati segédlet 1. gyakorlat: Porcelán öntımassza oxidos összetételének meghatározása Összeállította: Dr.

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Redoxiegyenletek rendezésének általános lépései Példák fémoldódási egyenletek rendezésére Halogénvegyületek reakciói A gyakorlaton vizsgált redoxireakciók

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

OTKA T037390. Szakmai beszámoló. (Zárójelentés 2002-2005)

OTKA T037390. Szakmai beszámoló. (Zárójelentés 2002-2005) OTKA T037390 Szakmai beszámoló (Zárójelentés 2002-2005) 2 Bevezetés A kutatás célja, feladatai A hasznosításra nem kerülő REA-gipsz a salak és pernye anyagokkal és az ún. mosóvízzel együtt sűrű zagy formájában

Részletesebben

ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK

ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK Elıadó: Szakáll Sándor Gyakorlatvezetık: Mádai Ferenc, Mádai Viktor, Szakáll Sándor Ásvány- és Kızettani Tanszék Tel.: 565-111 / 1211 E-mail: askszs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996

Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996 Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996 A mindenkori felhasználási cél függvényében ill. a fizikai-kémiai tulajdonságoktól függően a nemesacélokat

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK Kerámiák nyersanyagai agyag agyagfejtı 1 Keramosz (görög): agyag - agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) - mázas Csoportosítás a szemcseméret alapján finomkerámia

Részletesebben

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben főleg ionos kötés érvényesül. Az összetett oxidokban két vagy több kation

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: A kenyérkészítés folyamatai I. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 49. évf. 2002. 3. sz. 8-14.o. A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Ebben a négyrészes tanulmány-sorozatban a legfontosabb

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Könnyűfém és szuperötvözetek

Könnyűfém és szuperötvözetek Könnyűfém és szuperötvözetek Anyagismeret a gyakorlatban Dr. Orbulov Imre Norbert Anyagtudomány és Technológia Tanszék Az előadás fő pontjai A könnyűfémek definíciója Alumínium és ötvözetei Magnézium és

Részletesebben

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Kedves Kollégák! A Panoráma sorozat kiadványainak megalkotása során két fő szempontot tartottunk szem előtt. Egyrészt olyan tankönyvet szerettünk volna létrehozni,

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

Színek 2013.10.20. 1

Színek 2013.10.20. 1 Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez

Részletesebben

Radioizotópok az üzemanyagban

Radioizotópok az üzemanyagban Tartalomjegyzék Radioizotópok az üzemanyagban 1. Radioizotópok friss üzemanyagban 2. Radioizotópok besugárzott üzemanyagban 2.1. Hasadási termékek 2.2. Transzurán elemek 3. Az üzemanyag szerkezetének alakulása

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. REAKCIÓK FÉMEKKEL fém

Részletesebben

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék 1 Szemcseméreti skála

Részletesebben

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. 1 Az anyagválasztás szempontjai: Rendszerkövetelmények: hőmérséklet

Részletesebben

Kerámiák archeometriai vizsgálata 5. Mázak

Kerámiák archeometriai vizsgálata 5. Mázak Kerámiák archeometriai vizsgálata 5. Mázak Szakmány György Kerámiák archeometriai vizsgálata; 2011. december 13. Máz Máz: A kerámia felületén kialakított, amorf, üvegszerű bevonat, megszilárdult szilikátolvadék

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Kerámiák archeometriai vizsgálata

Kerámiák archeometriai vizsgálata Bevezetés Kerámiák archeometriai vizsgálata Szakmány György Keramos (görög) agyag agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) mázas Szemcseméret alapján finomkerámia max. 0,1-0,2 mm szemcsék, pórusok

Részletesebben

... Dátum:... (olvasható név)

... Dátum:... (olvasható név) ... Dátum:... (olvasható név) (szak) Szervetlen kémia írásbeli vizsga A hallgató aláírása:. Pontok összesítése: I.. (10 pont) II/A. (10 pont) II/B. (5 pont) III.. (20 pont) IV.. (20 pont) V.. (5 pont)

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 1. hét

Általános és szervetlen kémia 1. hét Általános és szervetlen kémia 1. hét A tantárgy elméleti és gyakorlati anyaga http://cheminst.emk.nyme.hu A CAPA teszt-gyakorló program használata Kliens programot letölteni a weboldalról Bejelentkezés

Részletesebben

Cerablast - Üveg, kerámia és korund szóróanyagok -

Cerablast - Üveg, kerámia és korund szóróanyagok - Cerablast - Üveg, kerámia és korund szóróanyagok - Rossaecker 9 D-74343 Sachsenheim / Németország Telefon: 0049 7147 220814 Fax: 0049 7147 220840 E-Mail: info@cerablast.com http://www.cerablast.com 2003-ban

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

KÉMIAILAG ELLENÁLLÓ ZOMÁNCOK

KÉMIAILAG ELLENÁLLÓ ZOMÁNCOK KÉMIAILAG ELLENÁLLÓ ZOMÁNCOK Eckhard Voss Wendel Email GmbH. Németország XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Kémiailag ellenálló zománcok Ekchard Voss Wendel Email GmbH,

Részletesebben

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik Kristályos szilícium napelem keresztmetszete negatív elektróda n-típusú szennyezés pozitív elektróda p-n határfelület p-típusú szennyezés Napelem karakterisztika

Részletesebben

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok Mérnöki anyagismeret Szerkezeti anyagok 1 Szerkezeti anyagok Fémek Vas, acél, réz és ötvözetei, könnyűfémek és ötvözeteik Műanyagok Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagok, elasztomerek Kerámiák Kristályos,

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek. Dr. Rácz Pál egyetemi docens GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek Dr. Rácz Pál egyetemi docens Budapest 2011. Az alumínium jellemzői Az alumínium a periódusos rendszerben a könnyűfémek között található meg a

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben