Máz számítási gyakorlatok érthetıen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Máz számítási gyakorlatok érthetıen"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 7 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: február 10. 8:15 Tárgy: Ceramic Center Máz számítási gyakorlatok érthetıen Nem is tudom honnan kezdjük, de végül is mindegy, mert elmegyünk oda-vissza. Majd esetleg ha valami mégsem világos akkor a konkrét kérdésre megpróbálok válaszolni ( ). Mégis megpróbálom úgy közelíteni a dolgot, hogy a mai internetvilágban leszedhetı recepteket könnyen lehessen kezelni. Elıször is a receptek általában úgy vannak megadva, hogy egy adott hıfokra, szőkebb hıfoktartományra vonatkozik. Különösebb hıgörbét csak ritkán szoktak mellékelni és az adott mázhoz szükséges cserepünket (masszánkat)

2 2. oldal, összesen: 7 feltételezi. Pl. úgy írják (különösen az angolok nem szeretik használni a C fokot, és a keramikus szakzsargon egyébként is leggyakrabban a már korábban említett Seger mester cone-nal jellemzi az alkalmazott hıfokot. (A Seger gúlák speciális háromszög geometriájú "hımérık", amelyek összetétele úgy változik, hogy mondjuk 700C-tól 1700C-ig 15-20C-onként eltérı olvadáspontú. Az aktuális hımérsékletnek azt a gúlaértéket nevezzük, ahol a gúlánk pontosan elfekszik. A pontosságról egyébként annyit, hogy a mi kerámiánk kb. annyira precíz akár a hımérsékleteket, akár a technológiákat, akár pedig a számításokat vesszük, mint azt a Laci bácsi konyhareceptjeinél megismertük. Az elmélet ad egy jó és sokszor megfontolandó vezérfonalat a mihez tartást illetıen, de ez a mesterség ugye nem a 3 tizedesre való kerekítésrıl szól! Ez persze nem azt jelenti, hogy mindennemő szakmaiságot nélkülöz, de ahogy a kézmővesség is elveszti varázsát a gépiesítéskor, úgy amirıl beszélünk az továbbra is a tapasztalat nagyfokú ismeretein alapszik, empirikus.) Tehát nem akarom túlbeszélni, itt van néhány táblázat: Segergula/cone 014a 013a 012a 011a 010a 09a 08a 07a 06a 05a 04a 03a 02a 01a 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7 8 Celsius fok Fahrenheit átszámítása Celsiusra: C = (F-32) * 5/9 Fahrenheitre: F = C * 9/ Celsius átszámítása Félreértések elkerülése végett ismeretes, hogy ma már a legkülönbözıbb programvariációk léteznek a mázszámításokra, de félı, hogy aki azt használja minden értelem és ész nélkül annak fogalma sincs azokról az alapvetı összefüggésekrıl, amelyekre ezúton próbálom az érdeklıdık figyelmét ráirányítani. Most néztem egy állítólag meseszép kristálymáz receptet (hogy egybıl a közepébe vágjunk), amit így adtak meg: Crystalline Glaze, Cone 6-10, Oxidation Base Glaze Potash Feldspar Calcite Zinc Oxide Silica Kaolin/Eckalite 5.0 Add: Nickel Oxide 2.0 for blue Red Iron 4.0 = Manganese Dioxide 6 for brown Copper Carbonte for green Comment: slow cool from maximun temperature to about 1000 C in 3-6 hours Tehát mirıl is ír itt a barátunk? Azt mondja, hogy van egy frankó kristálymáza C közé. (tehát ebbıl következıen kell egy olyan magastüző cserepünk amire ezt a mázat rá lehet tenni, és az adott hıfokot a kerámiánk deformáció nélkül elviseli (kıedény, félporcelán stb., de mindenképp valószínőleg fehérre égı). Látható, hogy a nagy mennyiségő ZnO+CaO (24+16 = 40%!, nem semmi) és az alacsonynak tőnı homok/silica (22%) matt mázat, kristályosodásra hajlamos mázat feltételez

3 3. oldal, összesen: 7 De lássuk ezt a múlt héten tárgyalt Seger képletünk fényében hogyan is néz ki? Különbözı alapanyagok valóságos összetételeit vegyük alapul, abból induljunk ki és ne pl. a káliföldpát, ortoklász (KAlSi3O8) elméleti összetételébıl, mert ugye olyan csak papíron létezik, de nem a valóságban. Oxidok mólsúlya: 94, , ,8 40,3 (az atomsúlyok összege) Alapanyagok: K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 CaO ZnO MgO Káliföldpát % 11,64 2,89 17,9 0,36 0,01 64,12 Kalcit (mészkı: CaCO3) % 55,4 ZnO % 99,5 Silica % 99,8 Kaolin % 1,6 0,1 37,0 0,6 0,03 48,00 0,1 0,3 Most nézzük meg, hogy az egyes alapanyagok a százalékos összetételüknek megfelelıen mennyi oxidot visznek be a mázba a kiindulási receptünk szerint: pl. a 35% Potash Feldspar esetében ez úgy számítható, hogy 0,35-el megszorozzuk az összes oxidos alkotó mennyiségét. K2O esetén: 0,35 * 11,64 = 4,07g lesz. Ha ezt elosztjuk a mólsúlyával akkor megkapjuk a mólszámát is: 4,07 / 94,2 = 0,043. Alapanyagok (g): K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 CaO ZnO MgO 35% Káliföldpát 4,07 1,01 6,27 0, ,44 12% Calcite 6,65 24% Zinc Oxide 23,88 22% Silica 21,96 5% Kaolin 0,08 0 1,85 0,03 0 2,4 0 0 Összesen (g) 4,15 1,01 8,12 0, ,8 6,65 23,88 0 = 90,77g amit ha 100g-ra normálunk, vagyis szorozzuk az összes komponenst 100/99,77 = 1,1-el akkor megkapjuk a mázunk valóságos oxidos összetételét, lássuk: Alapanyagok (g) *1,1: K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 CaO ZnO MgO máz oxidos összetétele (%) 4,57 1,11 8,93 0, ,48 7,32 26,27 0 = 100% (majdnem) máz mólszámai szerint 0,049 0,018 0, ,858 0,131 0,321 0

4 4. oldal, összesen: 7 Seger szerint a bázikus oxidok mólszámait 1-re kell normálni. Ehhez adjuk össze az alábbi mólszámokat: K2O + Na2O + CaO + ZnO + MgO = 0, , , , = 0,519. Az 1-re normáláshoz az összes oxidos mólszámot meg kell szoroznunk 1/0,519 = 1,927-el, hogy fel tudjuk írni a végsı Seger képletet: K2O 0,094 Na2O 0,035 Al2O3 0,170 SiO2 1,653 Ennek a máznak a savaránya: 1,653 / (1+3*0,17) = 1,653 / 1,51 = 1,09 CaO 0,252 ami azt jelenti, hogyha sikerül jól kiolvasztani a felületet, akkor nagy valószínőséggel egy willemites (2ZnO*SiO2) kristálykákkal ZnO 0,619 gazdag szép matt/kristály mázat kapunk. A recept végén található megjegyzés is ezt valószínősíti, hisz azt ajánlja (nem véletlenül!), hogy Össz: 1, órás lassú hőtéssel hőtsük a kemencénket 1000C-ig. A recept végén találunk ajánlásokat, hogy miként színezhetjük a mázunkat: 2% NiO-al kékre, Fe2O3 vörös vasoxiddal és MnO2 barnakıvel barnára és 1-2% CuCO3-al pedig zöldre. Most nézzünk egy fordított számolási menetet. Barátunk a következı mázat ajánlotta szíves figyelmünkbe, Cone No. 7, tehát táblázatunkból máris tudjuk, hogy kb. 1230C körüli hımérsékletre. Seger képlete: K2O MgO CaO Al2O3 SiO2 0,2 0,1 0,7 0,4 3,5 értékekbıl, megállapítható, hogy a savarány: 3,5 / (1+3*0,4) = 3,5 / 2,2 = 1,59 amely érték kissé mattos-fényes transzparens mázat feltételez, mert közelebb van az 1-hez, mint a 3-hoz. No de lássuk mit kezdhetünk ezzel? Elıször is számítsuk át a mázunkat tömeges oxidos összetételre úgy, hogy a mólszámokat megszorozzuk a mólsúlyokkal, majd pedig ebbıl kapjuk az oxidos összetételt. g m/m% (tömegszázalékos összetétel) K2O 0,2 * 94,2 = 18,84 6,02% (=18,84/312,87*100) MgO 0,1 * 40,3 = 4,03 1,29% CaO 0,7 * 56 = 39,2 12,53% Al2O3 0,4*102 = 40,8 13,04% SiO2 3,5 * 60 = 210,0 67,12% Összes tömeg = 312,87g 100,% Minden valószínőség szerint nyersmázról van szó, ahol Káliföldpát (az oxidos összetételbıl látszik) az olvasztóanyag. Tehát 18,84g K2O (kálium-oxidot kell a földpáttal bevinni). Egy kicsit egyszerősítsünk a számolás menetén, hisz célszerőségi okokból szoktunk némi engedményeket tenni. Arra gondolok elsısorban, hogy általában olyan anyagokkal tudunk csak dolgozni, amilyen van vagy ami könnyen elérhetı. Speciális esetekben, ha ez nagyon muszáj, akkor persze nem tehetünk engedményeket. De azt hiszem, nagyot nem hibázunk ha jelen kıedény mázunkhoz feltételezzük

5 5. oldal, összesen: 7 hogy az alábbi összetételő káliföldpátunk van: K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 Káliföldpát(%): 7,2 0,2 15,6 0,2 0,01 76,8 A további számításoknál a szennyezésként jelenlevı kis mennyiségő alkotókkal nem számolunk. 100g káliföldpát tartalmaz 7,2g K2O-ot, akkor a szükséges 18,84g K2O-ot 18,84 / 7,2 * 100 = 261,67g káliföldpáttal lehet bevinni. Igen ám, de 261,67g földpáttal nem csak K2O-ot viszünk be hanem 2,6167 * 15,6 = 40,82 g Alumínium-oxidot is. Ez a mennyiség pontosan megegyezik a mázreceptben szereplı mennyiséggel, így pótlólagos Al2O3 bevitel (kaolinnal, agyaggal, egyéb Aloxi tartalmú anyaggal) már nem szükséges. Nézzük mi a helyzet a szilícium-dioxiddal, amit még a földpáttal beviszünk. 261,67g káliföldpáttal 2,6167 * 76,8 = 201g SiO2-ot viszünk be. A hiányzó = 9grammot finom szemcsés kvarchomok formájában célszerő a mázhoz adni. De mivel CaO-ot is kell még hozzáadni adhatnánk wollasztonitot (CaSiO3) is a mázhoz, de ez csak feleslegesen drágítaná meg a mázat, másfelıl az olcsó mindenütt hozzáférhetı mészkı tökéletesen megfelel, hisz poralakban is kapható és a karbonátbomlás hıfoka ( C) a magashıfokú mázat nem habosítja, viszont rendkívül reakcióképes égetett me szet (CaO) kapunk. Akkor nézzük a kissé dolomitos mészkılisztünket, ami rendelkezésünkre áll: CaO MgO Fe2O3 TiO2 SiO2 Mészkıliszt(%): 50,5 5,2 0,2 0,01 <0,5% a további számolásoknál itt is eltekintünk a szennyezıdésektıl Mázreceptünk szerint 39,2g CaO-ra van szükség. Mészkılisztünk 100grammja 50,5g CaO-t tartalmaz, akkor tehát 39,2 / 50,5 * 100 = 77,62g mészkıliszt kell. 77,62g mészkıliszttel az összetétel szerint 5,2 * 0,7762 = 4,04g MgO-ot is beviszünk, ami pontosan annyi, mint amennyit a mázreceptünk igényel. És kész valamennyi szükséges mennyiségő oxidot bevittük. Akkor most nézzük, hogy hogy is néz ki ez a máz: 261,67g káliföldpát 261,67 / 348,29 * 100 = 75,12 % 77,62g mészkıliszt 22,29 % 9,00g kvarcliszt 2,58 % 348,29 99,99 % Az így kapott máz megfelelı színezékekkel természetesen tetszés szerint színezhetı. De errıl majd legközelebb. Még egyszer szeretném azért a túlzott illúziókat eloszlatni. Ezen számítások segítségével igazából egy vezérfonalat tartunk csak a kezünkben. A számítások eredményeképp kapott abszolút értékek önálló értelmezgetésétıl és túlzottan pontos elvárásoktól óva intek mindenkit. Ez persze nem kérdıjelezi meg eme a gyakorlatban általánosan elterjedt számítások és képletek létjogosultságát. Igazi használhatóságát én sokkal inkább a relatív, egymáshoz viszonyított kísérletezések gyakorlatában látom. Segítségükkel nem a vak vezet világtalant játszunk, hanem egy lehetıséget kapunk, hogy logikus, egymásra épülı próbákkal folyamatosan közelítsünk és ne távolodjunk a kívánt céltól. A kísérletezıknek sok sikert kívánok, akiket pedig untattam ezekkel a fejtegetésekkel

6 6. oldal, összesen: 7 azoktól elnézést kérek. Jutalmul íme e heti visszautasíthatatlan ajánlatunk 8.00-tól 16.-án ig Ft/kg netto árak 10kgtól 1kg-tól 50kg-tól ATSLB102 fényes fehér máz ( C) 350 AT35 fényes fehér máz ( C) 320 ATCRS94 transzparens máz ( C) 330 AT32 transzparens máz ( C) 310 1zsáktól (40kg) bruttó Ft/40kg 15zsáktól 2200 a mennyiségtıl függetlenül G5/B3 modellgipsz 1980 Netto Ft/kg min.1kg-tól SZ sárga szinezék 1200

7 7. oldal, összesen: 7 További Híradóról való leiratkozáshoz kérjük kattanj az alábbi linkre: leiratkozás No virus found in this incoming message. Checked by AVG - Version: / Virus Database: / Release Date: 02/09/10 07:35:00

Színtestek - Szervetlen festékeink. Ceramic Center 2010.02.17.

Színtestek - Szervetlen festékeink. Ceramic Center 2010.02.17. 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. február 17. 7:38 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

Ceramic Center 2010.05.19.

Ceramic Center 2010.05.19. 1. oldal, összesen: 17 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. május 18. 20:53 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

Ceramic Center 2010.03.17.

Ceramic Center 2010.03.17. 1. oldal, összesen: 6 Ceramic Center Feladó: "Nadastó " Címzett: "Tisztelt Attila!" Elküldve: 2010. január 12. 17:21 Tárgy: 20101 Nádastó Stone Poszeidon 2010-re

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

A Google-keresés alapjai: Alapvetı súgó a kereséshez

A Google-keresés alapjai: Alapvetı súgó a kereséshez Internetes keresırendszerek használata (kulcsszavas-, tematikuskeresés, gyakorlati példa) Az Internet információs óceán - mondják -, amin szörfölni szoktunk, aztán jól el is süllyedünk benne. Miért? Mert

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

GRÁNIT MÁRVÁNY AGGLOMERÁT

GRÁNIT MÁRVÁNY AGGLOMERÁT 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Nadastó " Címzett: "Tisztelt Attila!" Elküldve: 2010. március 1. 10:44 Tárgy: 20108 Gránit Nádastó Stone GRÁNIT MÁRVÁNY

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP 4.1.2-08//B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely OTDK-dolgozat Baracsi Mária Dóri Gergely 2009 Az emberi döntéshozatal sajátosságai és annak gazdasági következményei Nature of human decision-making process and their influence on economy L e z á r v a

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

Szakdolgozat. Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira. Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente

Szakdolgozat. Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira. Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Szilikáttechnológiai Szakirány Szakdolgozat Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente Tartalomjegyzék 1 A finomkerámiai

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Webes felhasználói felületek

Webes felhasználói felületek Webes felhasználói felületek Konstantinusz Kft. 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Felhasználói felületek általános jellemzői...3 Navigáció:...7 Webes felületek hiányosságai...9 Hogy tudok visszamenni?...10

Részletesebben

Matematika. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Matematika. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Matematika 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Forex kereskedés automatizált rendszerekkel

Forex kereskedés automatizált rendszerekkel Forex kereskedés automatizált rendszerekkel Tények és tévhitek a forex kereskedésről és a forex robotok használatáról. www.forexrobotworld.net Tartalom - Tartalom.... 2 - Bevezető.. 4 - A forex kereskedelem

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben

Itt,most valami egészen új kezdődik Az a kérdés,hogy veled vagy nélküled?

Itt,most valami egészen új kezdődik Az a kérdés,hogy veled vagy nélküled? 2011. Itt,most valami egészen új kezdődik Az a kérdés,hogy veled vagy nélküled? Fekete Zoltán fekete.blackzo@gmail.com 2011.05.08. Üdvözlöm. Amiért most ön itt jár az csupán egy picit az én érdemem. Felhívtam

Részletesebben

Microsoft Excel táblázatkezelő program

Microsoft Excel táblázatkezelő program Microsoft Excel táblázatkezelő program 5/1 Microsoft Excel táblázatkezelő program A számítógépes munka egyik nagy előnye akkor mutatkozik meg, ha a fontos döntéseinket pontos számításokkal tudjuk alátámasztani.

Részletesebben

Milyen nyelvkönyvet. avagy a nyelvkönyvválasztás hogyanja, rejtelmei és tipikus hibái

Milyen nyelvkönyvet. avagy a nyelvkönyvválasztás hogyanja, rejtelmei és tipikus hibái Milyen nyelvkönyvet válassz? avagy a nyelvkönyvválasztás hogyanja, rejtelmei és tipikus hibái Milyen nyelvkönyv-típusok léteznek? Mik az elınyei és a hátrányai a magyar és a nemzetközi kiadók nyelvkönyveinek?

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

EDWARD DE BONO HAT KERET

EDWARD DE BONO HAT KERET EDWARD DE BONO HAT KERET 1 EDWARD DE BONO HAT KERET A FIGYELEM TUDATOS IRÁNYÍTÁSÁHOZ 3 A fordítás alapja: Edward de Bono: Six Frames For Thinking about Information. Vermillion, London, 2008 Szöveg McQuaig

Részletesebben

SZAKÉRTİRENDSZERREL TÁMOGATOTT ÜZLETI DÖNTÉSEK

SZAKÉRTİRENDSZERREL TÁMOGATOTT ÜZLETI DÖNTÉSEK SZAKÉRTİRENDSZERREL TÁMOGATOTT ÜZLETI DÖNTÉSEK A kurzus kódja: DÖNT1 jegyzet Összeállította: Velencei Jolán 2008. tartalomjegyzék Döntési dilemma... 3 Rosszulstruktúrált világ... 3 Modellezhetıség... 5

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Részletesebben

ISBN 963 218 124 7. Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László

ISBN 963 218 124 7. Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László Nógrádi László Excel XP alapokon (ECDL táblázat- kezelés modul) 2005 ISBN 963 218 124 7 Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László A könyvborító tervét készítette, és a könyvet

Részletesebben