Kockázatelemzés az MSZ EN alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf Kockázatelemzés az MSZ EN alapján MSZ EN szabvány hivatkozott más szabványok IEC :2002, Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 10. rész: A robbanásveszélyes térségek besorolása IEC :2004, Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 10. rész: Az olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy lehetnek 1

2 A kockázatelemzés KÖTELEZŐ? IGEN vagy NEM? MSZ EN : 2011 Az MSZ EN szabványsorozat 3. részének alábbi fejezetében világosan szerepel, hogy 4. Villámvédelmi rendszer (LPS) 4.1 A villámvédelmi rendszer fokozata: A villámvédelmi rendszer szükséges fokozatát kockázatelemzés alapján kell kiválasztani (lásd az IEC t). The class of required LPS shall be selected on the basis of a risk assessment (see IEC ). Villámvédelmi kockázatelemzésnél elfogadható kockázati szintek OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 139. (2) Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a közszolgáltatás kiesésének és a kulturális örökség elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani. Kockázat típus R1 emberi élet elvesztésének kockázata R2 közszolgáltatás kiesésének kockázata R3 kulturális örökség elvesztésének kockázata Elfogadható kockázati szint (R T ) 10-5 OTSZ: 10-4 (szabvány: 10-3 ) 10-4 Táblázat: Kockázat típusok és a hozzájuk tartozó elfogadható kockázati szint az 54/2014. BM rendelet alapján Villámvédelem 4 2

3 OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 141. A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő, a) ha a villámvédelmi kockázatelemzéssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére és a kulturális örökség elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-4, b) ha a 12. mellékletben foglalt táblázatban foglalt építmények villámvédelme megfelel az ott leírtaknak, és c) ha az ideiglenes építmény villámvédelmi intézkedései a ban foglaltaknak megfelelnek. Villámvédelem 5 Villámvédelmi kockázatelemzésnél elfogadható kockázati szintek Csak azon kockázato(ka)t kell figyelembe venni a villámvédelmi kockázatelemzésnél, amely(ek) vonatkozik/vonatkoznak az adott építmény használati jellege (rendeltetése). Így például kórház R1 + (R4); templom R1 + R3; gáz kompresszorállomás R1 + R2 + (R4). Villámvédelem 6 3

4 Kötelező villámvédelmet létesíteni OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 12. melléklet Minimum követelmények Villámvédelem 7 Kötelező villámvédelmet létesíteni OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 12. melléklet Minimum követelmények Abban az esetben alkalmazandó, ha a vonatkozó műszaki követelmény, azaz az MSZ EN :2012 nem határoz meg szigorúbb követelményt. OTSZ minimum követelménye* LPS II / SPM II Villámvédelmi kockázatelemzés eredménye LPS II és SPM II LPS III és SPM III/IV LPS I és SPM I Értékelés (alkalmazandó) LPS II / SPM (LPL) II LPS II / SPM (LPL) II LPS I és SPM (LPL) I *54/2014 BM rendelet (XII. 5.) Villámvédelmi kockázatelemzés eredménye és OTSZ minimum követelményének összevetése Villámvédelem 8 4

5 Definíciók a, Oktatási rendeltetésű épületek: Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játszóház rendeltetés, például: bölcsőde, óvoda, családi napközi otthon, iskola, főiskola, egyetem, felnőtt képzés b, Menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora 0 10 éves vagy 65 év feletti, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes Egészségügyi rendeltetés: háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, fekvőbetegellátás, kórház, klinika, szanatórium, fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódó műtő Kényszertartózkodásra szolgáló épületek, építmények: börtön, fegyház, pszichiátria c, Tömegtartózkodásra szolgáló épületek, építmények: tömegtartózkodásra szolgáló épület: épületnek minősülő, tömegtartózkodásra szolgáló építmény. A tömegtartózkodásra szolgáló építmény definíciója nem az OTSZ-ben, hanem a 253/1997 (XII.20.) Kormányrendeletben, azaz az országos településrendezési és építési követelményekben található meg: Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség. Villámvédelem 9 Kötelező villámvédelmet létesíteni OTSZ 28/2011 BM (IX.6) rendelet 11. melléklet Minimum követelmények Photovoltaik - Blitzschäden / S4019 5

6 OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) Létesítés nem kötelező villámvédelmet telepíteni Családi ház vagy sorház: Gerincmagasság H < 10 m egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben. Társasház: Gerincmagasság H < 10 Legfeljebb 400 m 2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, városi elővárosi környezetben, ha a tető anyaga A1 A2 tűzvédelmi osztályba tartozik Közösségi épület: gerincmagasság H < 10 m Legfeljebb 200 m 2 alapterületű a 12. melléklet táblázatában nem szereplő közösségi épületen városi elővárosi környezetben. DEHNsupport Risiko Éghetőség (építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása) A szabvány használja a nem éghető kifejezést. Az OTSZ éghetőséget kifejező kategóriái (MSZ EN szerint) A1, A2, B, C, D, E, F F kategória nem beépíthető Kategóriák: Nem éghető A1-A2 Nehezen éghető B-C Közepesen éghető D Könnyen éghető E Nem éghető kategóriák 2/2002 (I.23) BM rendelet és Villámvédelem 2009 könyv alapján Nem éghető: A1, A2, B Éghető: C, D, E DEHNsupport Risiko 6

7 A teljes kockázat meghatározása A kockázat összetevői Kockázat R T elfogadható kockázat Kockázat A kockázat biztosítása A kockázat kezelése védelmi intézkedések segítségével Maradék kockázat Az építményre eső teljes kockázat R T elfogadható kockázat Az építmény védelem nélkül Az építmény megvédve 7

8 Az építményre jellemző kockázat meghatározása A károsodás forrása S-Sources A veszteség típusai L-Losses A károsodás típusai D- Damages A károsodás forrása MSZ EN : 2012 A villámáram maga a legfőbb kárforrás. A villám becsapási pontjától függően a következő kárforrásokat különböztetjük meg: A károsodás forrása S1: építményt érő villámcsapás; S2: építmény környezetét érő villámcsapás; S3: csatlakozóvezetéket érő villámcsapás; S4: csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás. 8

9 A károsodás típusai MSZ EN : Károsodások, melyek villámcsapás következtében előfordulhatnak: A károsodás forrása D1: élőlények sérülése érintési- és lépésfeszültség következtében A károsodás típusai D2: fizikai károsodás (tűz, robbanás, mechanikai roncsolódás, vegyi anyagok felszabadulása) a villámáram hatásainak következtében a szikraképződést is beleértve LEMP D3: villamos és elektronikus rendszerek meghibásodása villám elektromágneses impulzusa (LEMP) következtében A veszteség típusai DIN MSZ EN : (VDE ): Minden károsodás típus önmagában vagy más típusokkal kombinálva, különböző veszteség típusokat okozhat egy védendő objektumon. A lehetségesen fellépő veszteség típusok az objektum jellemzőitől is függnek. A szabványban a következő veszteség típusokat vesszük figyelembe: A károsodás forrása A veszteség típusai A károsodás típusai Áram Víz Gáz L1: emberi élet elvesztése; L2: közszolgáltatás kiesése; L3: kulturális örökség elvesztése; Az L1, L2 és L3 veszteség típusok társadalmi értékek elvesztéseként, az L4-es típus pedig tisztán gazdasági veszteségként fogható fel. L4: gazdasági érték elvesztése (építmény és a benne lévő javak, csatlakozóvezeték és tevékenység megszűnése). 9

10 Kockázati összetevők Kockázat Kockázatok Fentiekből következik: MSZ EN : 2012 A már említett tényezők összhatásának következtében a következő kockázatok adódnak, melyeket az építmény esetében meg kell becsülni: R T (1/év) R 1 : emberi élet elvesztésének kockázata; 10-5 Strom Wasser Gas R 2 : közszolgáltatás kiesésének kockázata; OTSZ:10-4 IEC:10-3 R 3 : kulturális örökség elvesztésének kockázata; 10-4 (1. Ed.:10-3 ) R 4 : gazdasági érték elvesztésének kockázata. 10

11 Kockázatelemzés menete Az épület jelenlegi állapotának figyelembe vétele (meglévő védelmi intézkedések???) Kockázatszámítás végigvitele Jelenlegi állapot elmentése a későbbi költség- és gazdaságossági elemzés érdekében (Ehhez szükség van a jelenlegi és a kívánt állapot összehasonlítására) A kockázati komponensek kiértékelése Kockázatok csökkentése védelmi intézkedések célzott alkalmazásával (1. intézkedés, 2. intézkedés,..., /több intézkedéscsomag variáció is kidolgozható) Eredmény: Kívánt állapot / 5760 Kockázati összetevők Kockázat Kockázatok Kockázati összetevők 11

12 Kockázat Kockázat Áram Víz Gáz emberi élet közszolgáltatás kulturális örökség gazdasági érték R 1 R 2 R 3 R 4 Minden egyes kockázat több kockázati összetevőből tevődik össze. = = = = R 1 = R A + R B + R C + R M + R U + R V + R W + R Z R 2 = R B + R C + R M + R V + R W +R Z R 3 = R B + R V R 4 = R A + R B + R C + R M + R U + R V + R W + R Z Az R X kockázati tényező áttekintése LEMP R A R B R C S1 R Z S4 R x S2 R M LEMP S3 R W R V R U 12

13 R A kockázati tényező élőlények S1 kárforrás R A = élőlények Élőlények sérülése érintési- és lépésfeszültség következtében az építményen kívül 3 m-ig terjedő sávban. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények L4: gazdasági veszteségek R B kockázati tényező tűz S1 kárforrás S1 R B = tűz Fizikai sérülés veszélyes szikraképződés következtében egy építményen belül, mely tüzet és robbanást okoz. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények L2: szolgáltatás L3: kulturális örökség L4: gazdasági veszteségek 13

14 R C kockázati tényező túlfeszültség (LEMP) S1 kárforrás S1 S1 R C = túlfeszültség (LEMP) LEMP Belső rendszerek meghibásodása LEMP által. A villámáram elektromágneses hatásai. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények (Ex-berendezések, kórházak) L2: szolgáltatás L4: gazdasági veszteségek R M kockázati tényező túlfeszültség (LEMP) S2 kárforrás R M = túlfeszültség (LEMP) Belső rendszerek meghibásodása LEMP által. A villámáram elektromágneses hatásai. LEMP S2 Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények (Ex-berendezések, kórházak) L2: szolgáltatás L4: gazdasági veszteségek 14

15 R U kockázati tényező élőlények S3 kárforrás R U = élőlények S3 Élőlények sérülése az építményen belül érintési feszültség által a bevezetett villámáram következtében. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények L4: gazdasági veszteségek R V kockázati tényező tűz S3 kárforrás R V = tűz S3 Fizikai sérülések, roncsolódások az ellátó vezetékeken keresztül az építménybe bevezetett villámáram következtében. Veszélyes másodlagos kisülések. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények L2: szolgáltatás L3: kulturális örökség L4: gazdasági veszteségek 15

16 R W kockázati tényező túlfeszültség S3 kárforrás R W = túlfeszültség S3 Belső rendszerek meghibásodása, melyet a bevezetett ellátó vezetékek segítségével indukált túlfeszültségek okozhatnak. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények (Ex-berendezések, kórházak) L2: szolgáltatás L4: gazdasági veszteségek R Z kockázati tényező túlfeszültség S4 kárforrás R Z = túlfeszültség S4 Belső rendszerek meghibásodása, melyet a bevezetett ellátó vezetékek segítségével indukált túlfeszültségek okozhatnak. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények (Ex-berendezések, kórházak) L2: szolgáltatás L4: gazdasági veszteségek 16

17 Kárfajták és kockázati összetevők Kockázat R 1 R 2 R 3 R 4 Veszteség típusa Kár típusa Személyek sérülése/halála (L1) Áramütés Tűz, stb. Túlfeszültség Szolgáltatások kiesése (L2) Tűz, stb. Túlfeszültség Kulturális javak elvesztése (L3) (1) (2) (3) (4) Tűz, stb. Áramütés Gazdasági veszteségek (L4) Tűz, stb. Túlfeszültség Kockázati összetevők R A R U R B R V R C R M R B R V R C R M R B R V R A R U R B R V R C R M R W R W R W R Z R Z R Z (1) Ha az érintési- és lépésfeszültségek emberi életet veszélyeztetnek (pl. stadion), (2) Ha a túlfeszültségek közvetlenül veszélyeztetnek emberi életet (pl. kórházak), (3) Ha a túlfeszültségek közvetlenül szolgáltatásokat veszélyeztetnek (pl. érzékeny elektronikus berendezésekben), (4) Ha az érintési- és lépésfeszültségek állatokat veszélyeztetnek (pl. mezőgazdaság). A kockázat összetevői Kockázat Kockázatok Kockázati összetevők Veszélyes események valószínűsége: N x Káresemény valószínűsége: P x Lehetséges veszteségek: L x 17

18 Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak Kockázati összetevő R X = N X P X L X N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség Tényezők, melyek a kockázati Tényezők, összetevőkre melyek hatással a kockázati vannak összetevőkre hatással vannak 1. Felhő-föld villámsűrűség N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség Villámvédelem 39 18

19 Felhő-föld villámok sűrűsége Magyarországon Adatgyűjtés: 1950-es évek MSZ EN : május 17. A tűzvédelem villamos kérdései 49 Felhő-föld villámok sűrűsége Magyarországon DEHNsupport program Magyarázat (felhő-föld villámok km 2 -enként évente) Mért értékek + 25% a kockázatelemzéshez* 1.9-2,4 3,00 1,5-1,9 2,38 1,1-1,5 1,88 0,8-1,1 1, május 17. A tűzvédelem villamos kérdései 50 19

20 Felhő-föld villámok sűrűsége Magyarországon TvMI 7.1: Átszámítás a korábbi térképből: 2,4 3,5 1,9 3 1,5 2,5 1,1 2 Villámvédelem 51 Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak 2. Gyűjtőterület N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség Villámvédelem 53 20

21 A D gyűjtőterület meghatározása magában álló építmény esetében építményt érő villámcsapás A D A M gyűjtőterület meghatározása magában álló építmény esetében építmény környezetét érő villámcsapás A M 500 m 1. kiadás: 250 m 21

22 A L gyűjtőterület összeköttetésben lévő szomszédos építmény esetében csatlakozóvezetéket érő villámcsapás A L A l gyűjtőterület összeköttetésben lévő szomszédos építmény esetén csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás A l 22

23 A DJ gyűjtőterület összeköttetésben lévő szomszédos építmény esetében szomszédos építményt érő villámcsapás A DJ A D, A M, A L, A l gyűjtőterületek közvetlen/közvetett villámcsapások esetén Irodalom: MSZ EN : 2012, A5. ábra A D A M A L A l gyűjtőterület magában álló építményt érő villámcsapás esetén gyűjtőterület magában álló építmény környezetét érő villámcsapás esetén gyűjtőterület csatlakozóvezetéket érő villámcsapás esetén gyűjtőterület csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás esetén 23

24 A d, A m, A l, A i gyűjtőterületek közvetlen/közvetett villámcsapások esetén (1. kiadás) Vezetékvég b Vezetékvég a Irodalom: MSZ EN : 2006, A5. ábra A d A m A l A i gyűjtőterület magában álló építményt érő villámcsapás esetén gyűjtőterület magában álló építmény környezetét érő villámcsapás esetén gyűjtőterület csatlakozóvezetéket érő villámcsapás esetén gyűjtőterület csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás esetén Villámcsapás által sújtott mezőgazdasági épület 24

25 Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak 3. Helyszín / Környezet N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség 64 C D elhelyezkedési tényező tényező Az építmény környezethez viszonyított elhelyezkedése Az objektum magasabb objektumokkal vagy fákkal van körülvéve. C D 0,25 Az objektum legfeljebb azonos magasságú objektumokkal vagy fákkal van körülvéve. Magában álló objektum: nincs más objektum a közelben. 0,5 1 Hegytetőn vagy kiemelkedésen magában álló objektum. 2 25

26 C E környezeti tényező A csatlakozóvezeték elhelyezkedése Városi környezet, magas épületekkel ( 20,0m) 0 0,1 Városi környezet ( 10,0m; < 20,0m) Elővárosi környezet (< 10,0m) 0,5 C e 1 Vidéki környezet Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak 4. Az építmény tulajdonságai N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség 67 26

27 Építmény jellemzői 1 2 Tűzkockázati csökk. tényező: r f Villámvédelmi rendszer 20 kv Szerver 7 3 Fajlagos talaj ellenállás: r a 4 Installációs vezetékhurkok: K S3 5 Vezetékárnyékolás belül: K S3 6 Vezetékárnyékolás kívül: P ld Energiaellátás Információtechnikai rendszer 6 Főelosztó PBX 8 9 Áramellátás EPH R f Produktion Térbeli árnyékolás: K S1, K S2 8 Koordinált SPD-védelem: P SPD 9 10 Padló fajlagos ellenálllása: r u Méretezési lökőfeszültség-állóság: U w, K S4 11 Különleges veszélyeztetés: h z Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak 5. A lehetséges veszteségek, melyek az építményben előfordulnak N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség 69 27

28 Veszteségek felosztása a károsodás forrásának tekintetében A károsodás forrása S1 A veszteség típusai Élőlények sérülésével kapcsolatos veszteség (L A ) Az építményben keletkező fiz. károsodásra vonatkozó veszteség (L B ) A belső rendszerek meghibásodásával kapcsolatos veszteség (L C ) S2 A belső rendszerek meghibásodásával kapcsolatos veszteség (L M ) S3 Élőlények sérülésével kapcsolatos veszteség (L U ) A fizikai károsodás miatti veszteség az építményben (L V ) A belső rendszerek meghibásodásával kapcsolatos veszteség (L W ) S4 A belső rendszerek meghibásodásával kapcsolatos veszteség (L Z ) C3. Emberi élet elvesztése (L1) MSZ EN :2006 L A = r a L t L U = r u L t L B = L V = r p h z r f L f L C = L M = L W = L Z = L O S3 S1 S2 S4 R A R B MSZ EN :2012 C1. táblázat L1 veszteség: értékek megadása zónánként L A = r t L T n z /n t t z /8760 L U = r t L T n z /n t t z /8760 L B = L V = r p r f h z L F n z /n t t z /8760 L C = L M = L W = L Z = L O n z /n t t z /8760 R C R M R U R V R W R Z / 8025_D_32 28

29 C3. Emberi élet elvesztése (L1) MSZ EN :2006 C1. táblázat Az L t, L f és L o jellemző középértékei L A = r a L t L U = r u L t L B = L V = r p h z r f L f L C = L M = L W = L Z = L O MSZ EN :2012 L A = r t L T n z /n t t z /8760 L U = r t L T n z /n t t z /8760 L B = L V = r p r f h z L F n z /n t t z /8760 L C = L M = L W = L Z = L O n z /n t t z /8760 D2 Fizikai károk Károsodás típusa Tipikus veszteség Építmény típusa D1 Sérülések L 10-2 Minden építmény T D2 Fizikai károk L F D3 Belső rendszere k kiesése Építmény Minden építmény (személyek az épületen belül) 10-1 Robbanásveszélyes építmény 10-1 Kórházak, szállodák, nyilvános épületek Nyilvános szórakozóhely, templomok, 5 x 10-2 múzeum 10 L -1 F Robbanásveszélyes építmény Kórházak, szállodák, nyilvános 2 x 10-2 Ipari, kereskedelmi építmény 10-1 épületek, iskola 10-2 Egyéb 5 x 10-2 L o Nyilvános szórakozóhely, 10-1 Robbanásveszélyes építmény templomok, Intenzív osztály, múzeum operációs blokk a 10-2 kórházban 2 x 10-2 Ipari, kereskedelmi építmény 10-3 Kórházak egyéb területei 10-2 Egyéb L t 10-4 Minden építmény Építmény (személyek az épületen 10 L -2 f kívül) Kórházak, szállodák, nyilvános épületek 10-1 Ipari, kereskedelmi építmény, iskola Építmény Nyilvános szórakozóhely, templomok, múzeum Egyéb 10-2 Kórházak, szállodák, nyilvános épületek 10-1 Ipari, kereskedelmi építmény, iskola Nyilvános szórakozóhely, templomok, múzeum Egyéb 10-2 C2. táblázat L1: Az L t, L f és L o jellemző középértékei S3 L f S1 R A R B R C R M R U R V R W R Z C3. Emberi élet elvesztése (L1) MSZ EN :2006 L A = r a L t L U = r u L t L B = L V = r p h z r f L f L C = L M = L W = L Z = L O C4. táblázat r f csökkentő tényező A tűz kockázata Robbanás 1 Nagy 10-1 Közepes 10-2 Kicsi 10-3 Nincs 0 r f S3 S1 R A R B R C MSZ EN :2012 L A = r t L T n z /n t t z /8760 L U = r t L T n z /n t t z /8760 L B = L V = r p r f h z L F n z /n t t z /8760 L C = L M = L W = L Z = L O n z /n t t z /8760 C5. táblázat r f csökkentő tényező Kockázat A kockázat Robbanás Tűz kiterjedése Zóna 0, 20 ill. szilárd robbanóanyago k r f Zóna 1, Zóna 2, Nagy 10-1 Közepes 10-2 Kicsi 10-3 Robbanás vagy tűz Nincs 0 R M R U R V R W R Z 29

30 C3. Emberi élet elvesztése (L1) MSZ EN :2006 L A = r a L t L U = r u L t L B = L V = r p h z r f L f L C = L M = L W = L Z = L O MSZ EN :2012 L A = r t L T n z /n t t z /8760 L U = r t L T n z /n t t z /8760 A különleges veszély típusa Nincs különleges veszély 1 Pánik kialakulásának lehetősége kicsi (pl. legfeljebb kétemeletes építmény és a személyek száma legfeljebb 100 fő) L B = L V = r p r f h z L F n z /n t t z /8760 C5. táblázat h z tényező Pánik kialakulásának lehetősége közepes (pl fő befogadására alkalmas kulturális vagy sportlétesítmény) Kiürítési nehézség (pl. mozgáskorlátozott személyek vannak az építményekben, kórházak) Pánik kialakulásának lehetősége nagy (pl főnél nagyobb befogadóképességű kulturális vagy sportlétesítmény) C6. táblázat h z tényező A szűkebb vagy tágabb környezetre kiterjedő veszély 20 A szűkebb vagy tágabb környezet A különleges szennyezése veszély típusa 50 Nincs különleges veszély 1 Pánik kialakulásának lehetősége kicsi (pl. legfeljebb kétemeletes építmény és a személyek száma legfeljebb 100 fő) Pánik kialakulásának lehetősége közepes (pl L C = L M = L W = L Z = L O n z /n t t z /8760 fő befogadására alkalmas kulturális vagy sportlétesítmény) Kiürítési nehézség (pl. mozgáskorlátozott személyek vannak az építményekben, kórházak) Pánik kialakulásának lehetősége nagy (pl főnél nagyobb befogadóképességű kulturális vagy sportlétesítmény) h z S3 h z S1 R A R B R C R M R U R V R W R Z C3. Emberi élet elvesztése (L1) MSZ EN :2012 Abban az esetben, ha a villámcsapás következtében az építmény károsodása szomszédos építményekre vagy a környezetre is kiterjedhet (pl. kémiai anyagok kiszabadulása vagy radioaktív sugárzás), akkor a teljes veszteség meghatározásakor (L BT és L VT ) kiegészítő veszteségeket (L BE és L VE ) is figyelembe kell venni: L BT = L B + L BE S3 S1 R A R B L VT = L V + L VE L BE = L VE = L FE t e /8 760 L FE Személyek számának átlagos százalékos értéke, akik a fizikai károsodás következtében az építményen kívül megsérülhetnek; t e az az idő, ameddig a személyek a veszélyes helyen az építményen kívül tartózkodhatnak. R C R M R U R V 3. megjegyzés: Ha a t e értéke ismeretlen, akkor a t e /8760 értékre 1 et kell felvenni. L FE értékét meg kell határozni, vagy a L FE értékének a hatóságok ide vonatkozó dokumentumain kell alapulnia. R W R Z 30

31 Védelmi intézkedések kiválasztása építmények számára A védendő építmény meghatározása A kárfajták meghatározása a védendő építmény vagy ellátó vezeték számára Minden kárfajta esetén: - az R T elfogadható kárkockázat meghatározása - az összes érintett R X kockázati összetevő kiszámítása Számítás: R = R X igen R > R T Alkalmas védelmi intézkedések telepítése R csökkentésének érdekében nem Az építmény vagy ellátó vezeték védett a kár e fajtájával szemben 1. példa 1. példa Telefon vezeték Erősáramú betáplálás 31

32 Kockázatelemzés az MSZ EN alapján Védelmi intézkedések értékelése és kiválasztása Villámvédelem 85 R X kockázati összetevők áttekintése LEMP R A R B R C S1 R Z S4 R x S2 R M LEMP S3 R W R V R U 32

33 Kockázati összetevők: R A és R U R A R U Intézkedések az R A és R U csökkentésére Élőlények sérülése az érintési és lépésfeszültség következtében az építményen kívül és belül; Rizikókomponens R A / R U Áramütés Külső védelem áramütés ellen Belső védelem áramütés ellen S1 Elkerítés vagy figyelmeztető tábla EN , Potenciálvezérlés: potenciálkiegyenlítés hálószerű földelőrendszerrel EN , 8.2 S3 R A Az érintett levezető szigetelése (pl.: CUI-levezető) EN , 8.1 R U 33

34 Intézkedések az R A és R U csökkentésére Érintkezési ellenállás A talaj/padló külső/ belső tulajdonságai Élőlények sérülése az érintési és lépésfeszültség következtében az építményen kívül és belül; Rizikókomponens R A / R U S1 0,01 0,001 0, , R A S3 R U Kockázati összetevők: R B és R V R V R B 34

35 Intézkedések R B csökkentésére LPS villámvédelmi rendszer Fizikai károk a villámáram hatásai következtében beleértve a szikraképződést; Rizikókomponens R B S1 R B Villámvédelmi rendszer jobb mint LPS I Intézkedések R B és R V csökkentésére Fizikai károk a villámáram hatásai következtében beleértve a szikraképződést; Rizikókomponens R B / R V S1 Tűz Tűzvédelmi intézkedések R B 0,5 0,2 Ezt az értéket csak akkor szabad beállítani, ha villámvédelmi potenciálkiegyenlítés továbbá koordinált SPD van kiépítve és ha a tűzoltók kiérkezéséig kevesebb mint 10 perc telik el. S3 R V 35

36 Kockázati összetevők: R U és R V R V R U Intézkedések R U és R V csökkentésére Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés Élőlények sérülése az érintési és lépésfeszültség következtében az építményen belül; Fizikai károk a villámáram hatásai következtében beleértve a szikraképződést; Rizikókomponens R U / R V S3 1. típusú villámáram levezető Energiatechnika Információtechnika R U R V 36

37 Külső villámvédelem Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés az épületbe belépő vezetékeken Fő földelő sín - HES Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés LPZ 0 LPZ 1 ÁSZ Víz Gáz Fűtés Katódos védelemmel ellátott üzemanyagcső Z Betonalap-földelő Betápláló vezetékek lökőáram terhelése épületbe / vezetékbe történő közvetlen villámcsapást követően LPL I II III + IV Villámcsapás épületbe 10/350µs [ka] Villámcsapás a vezetékbe 10/350µs [ka] Kisfeszültségű rendszer Telekommunikációs rendszer Villámcsapás az épületbe 100 % Villámcsapás a betápláló vezetékbe HES 50 % 50 % HES = Fő földelő sín / S

38 Betápláló vezetékek lökőáram terhelése épületbe / vezetékbe történő közvetlen villámcsapást követően LPS (LPL) Épületbe becsapó villámára m (10/350) Erősáram ú hálózat felé elfolyó villámára m 4 pólusra jutó levezetőképesség Σ L1+L2+L2 +N-PE 1 pólusra jutó levezetőképesség L, N-PE I. 200 ka 100 ka 100 ka 25 ka II. 150 ka 75 ka 75 ka 18,75 ka III/IV. 100 ka 50 ka 50 ka 12,5 ka Intézkedések R U és R V csökkentésére Túlfeszültség-védelmi készülékek alkalmazása Információtechnika Kalapsínre pattintható levezető Server Energiatechnika 1. típusú villámáramlevezető HVT PBX Strom PAS Produktion Információtechnika Levezető LSA-technikához 38

39 Kockázati összetevők: R C és R M LEMP R M R C Intézkedések R C és R M csökkentésére Belső rendszerek kiesése LEMP következtében; Rizikókomponensek R C / R M A belső kábelezés módja S1 S2 R C 1 0,2 0,02 0,01 0,0002 0,0001 Nagy épületekben különböző installációs nyomvonalakon kialakuló vezetékhurkok (Hurkok felülete kb. 50 m² nagyságrendben van) Kis épületekben, azonos védőcsőben vagy különböző installációs nyomvonalon futó vezetékekből kialakuló hurkok (Hurkok felülete kb. 10 m² nagyságrendben van) Azonos védőcsőben futó vezetékekből kialakuló hurkok (Hurkok felülete kb. 0,5 m² nagyságrendben van) Kábel RS (W/km) árnyékolás-ellenállással, mindkét végén a potenciálkiegyenlítő gyűjtősínnel összekötve, melyek ugyanazzal a fő potenciálkiegyenlítő sínnel össze vannak kötve. S2 LEMP R M 39

40 Intézkedések R C és R M csökkentésére Belső rendszerek kiesése LEMP következtében; Rizikókomponensek R C / R M A belső kábelezés módja S1 S2 R C Példák árnyékolt kábelekre Árnyékolás ellenállása Ohm/km S2 Koax kábel Például: LCM 17 Erősáramú kábel Például: NYCWY, 4x10 RE / 10 Erősáramú kábel Például: NYCWY, 4x10 SM / 25 LEMP R M Intézkedések R C és R M csökkentésére Belső rendszerek kiesése LEMP következtében; Rizikókomponensek R C / R M Külső térbeli árnyékolás S1 Belső térbeli árnyékolás S2 R C S2 HVT PBX Server Strom Produktion PAS Térbeli árnyékolás LEMP R M 40

41 Intézkedések az R C és R M csökkentésére Belső rendszerek kiesése LEMP következtében; Kockázati összetevők: R C / R M Térbeli árnyékolás HVT PBX Server Strom Produktion PAS Térbeli árnyékolás A térbeli árnyékolás csillapítja a mágneses teret az LPZ-n belül, melyet az építménybe vagy az építmény mellett becsapó villám okoz, és csökkenti a védett térben a lökőhullám értékét. A következő minimumkövetelményeket kell betartani: Hálóosztás kisebb mint 5 m (MSZ EN Függelék A.2.2) Fémköpenyek, fémcsatornák, csövek és kábelárnyékolás minimális vastagsága (Villámáram-vezetőképességi adatok az MSZ EN táblázat szerint) Vezetőelrendezés és minimális keresztmetszet a térbeli, hálószerű struktúráknál, amelyek esetében nemkívánatos, hogy villámáram folyjon rajtuk keresztül (lásd az MSZ EN , 3. és 6. táblázatot) Kockázati összetevők: R U ; R V ; R W és R Z R V R U R W R Z R W 41

42 Intézkedések az R U, R V, R W és R Z csökkentésére Fizikai károk, élőlények sérülése, belső rendszerek kiesése; Riziklókomponensek R U, R V, R W, R Z Külső kábelezés módja S3 R U R V Példák árnyékolt kábelekre Árnyékolás ellenállása Ohm/km R W Koax kábel Például: LCM 17 Erősáramú kábel Például: NYCWY, 4x10 RE / 10 Erősáramú kábel Például: NYCWY, 4x10 SM / 25 S4 R Z Kockázati összetevők: R C ; R M ; R W és R Z LEMP R M R C R W R Z R W 42

43 Intézkedések az R C, R M, R W és R Z csökkentésére Koordinált túlfeszültség-védelem Belső rendszerek kiesése LEMP következtében és indukált túlfeszültségek; Rizikókomponensek R C, R M, R W és R S1 Z R C S2 LEMP R M 2. és 3. típusú túlfeszültség-védelmi készülék Energiatechnika Információtechnika S3 S4 R W R Z Intézkedések az R C, R M, R W és R Z csökkentésére Túlfeszültség-védelmi készülékek alkalmazása Túlfeszültség-korlátozó SZG hálózatokhoz (Kat. 6) Túlfeszültség-korlátozó 3. típus Alkalmazás a végkészüléknél Server HVT PBX Strom Túlfeszültségkorlátozó 2. típus PAS Produktion Túlfeszültség-korlátozó falon kívüli szereléshez telefonrendszerekhez 43

44 Tényezők, amelyek az egyes kockázati összetevőket egy építményben befolyásolják/csökkentik Az építmény vagy a belső rendszerek jellemzői Védelmi intézkedések R A R B R C R M R U R V R W R Z Gyűjtőterület X X X X X X X X Talajfelszín fajlagos ellenállása Padló fajlagos ellenállása Elkerítés, elszigetelés, figyelmeztető tábla, potenciálvezérlés a talajban Villámvédelmi rendszer (LPS) Túlfeszültség-védelmi készü-lék villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez X X X X X X X a X b X b X X X X Szigetelő interfészek X c X c X X X X a b c Csak rácsszerű külső villámvédelmi rendszer esetén Potenciálkiegyenlítés miatt Csak abban az esetben, ha a berendezés része X X Tényezők, amelyek az egyes kockázati összetevőket egy építményben befolyásolják/csökkentik Az építmény vagy a belső rendszerek jellemzői Védelmi intézkedések Koordinált túlfeszültségvédelem Térbeli árnyékolás X X Külső vezetékek árnyékolása Belső vezetékek árnyékolása Alkalmas nyomvonalvezetés Potenciálkiegyenlítő hálózat R A R B R C R M R U R V R W R Z X X X X Tűzvédelmi intézkedések X X Tűzveszély X X Különleges veszély X X X X X X X X X X X Lökőfeszültség-állóság X X X X X X / S6237_b 44

45 Kockázatelemzés az MSZ EN alapján Zónafelosztás (Övezetek) Villámvédelem 111 Kockázatelemzés MSZ EN :2012 Nemzeti előszó Az ebben a szabványban leírt kockázat-elemzés elsősorban a villámvédelem szükségességét határozza meg, majd ezután a műszakilag és gazdaságilag optimális védelmi intézkedéseket határozza meg. Ehhez a védendő objektumot több villámvédelmi zónára (LPZ) kell felosztani. Minden villámvédelmi zónára meg kell határozni a geometriai határokat, a mértékadó paramétereket, a villámveszélyeztetés adatait és a figyelembe veendő kárfajtákat. 45

46 LEMP-védelmi rendszer (SPM) tervezése és kialakítása MSZ EN : LPZ villámvédelmi zónák Külső zónák LPZ 0 zóna, amelyet a villám csillapítás nélküli elektromágneses tere veszélyeztet, és amelyben a belső rendszerek a teljes vagy rész-villámáramoknak lehetnek kitéve. Az LPZ 0 t az alábbi részterületekre osztjuk: LPZ 0 A zóna, amelyet közvetlen villámcsapás és a villám teljes elektromágneses tere veszélyeztet. A belső rendszerek a teljes villámáramnak ki lehetnek téve; LPZ 0 B zóna, amely a közvetlen villámcsapás ellen védett, de a villám teljes elektromágneses tere veszélyeztet. A belső rendszerek rész-villámáramoknak lehetnek kitéve. LEMP-védelmi rendszer (SPM) tervezése és kialakítása MSZ EN : LPZ villámvédelmi zónák Belső zónák (közvetlen villámcsapás ellen védettek) LPZ 1 zóna, amelyben a lökőáramokat a párhuzamos áramutak és a zónahatáron elhelyezett SPD-k korlátozzák. A villám elektromágneses terét térbeli árnyékolással lehet csillapítani. LPZ 2... n zóna, amelyben a lökőáramokat a párhuzamos áramutak és a zónahatáron elhelyezett kiegészítő SPD-k tovább korlátozzák. A villám elektromágneses terét kiegészítő térbeli árnyékolással lehet tovább csillapítani. 46

47 EMC orientált Villámvédelmi zóna-koncepció Levezető LEMP LPZ 0 A Felfogó berendezés LPZ 0 B LPZ 1 Helyiségárnyékolás Szellőzés LPZ 3 LEMP Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés Villámáram-levezető (1. típusú SPD) Villámáram-levezető (Levezetőosztály Yellow/Line 1.típ.) M Helyi potenciálkiegyenlítés Túlfeszültség-korlátozó készülék (2. típusú SPD, 3. típusú SPD) Túlfeszültség-korlátozó készülék LEMP (Levezetőosztály Yellow/Line 2. típus, 3. típus) Végkészülék LPZ 2 LPZ 0 B Kisfeszültségű energiaellátó rendszer Információtechnikai rendszer SEMP LPZ 2 LPZ 1 Betonvasalat Alapföldelő / S659_a Övezetek figyelembe vétele LPZ X / Z X Az építmény felosztása villámvédelmi zónákra (LPZ X ) az MSZ EN szerint LPZ 0 B zóna a közvetlen villámcsapás ellen védett LPZ 1 zóna, amelyben a lökőáramokat a párhuzamos áramutak és a zónahatáron elhelyezett SPD-k korlátozzák Az építmény felosztása a villámvédelmi zónán belül további övezetekre (Z X ) az MSZ EN szerint LPZ 0 B LPZ 1 1. övezet: Személybejárat 3. övezet: Iroda 2. övezet: Külső terület az 4. övezet: Folyosó építmény körül 5. övezet: Raktár / S

48 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Gyártóépület irodákkal A Z S övezeteket lényegében az alábbiak szerint lehet meghatározni: 20 kv Energiaellátás Információtechnológiai rendszer HVT PBX 1 Strom 5 3 PAS 6 R st 2 Server Produktion Talaj vagy padló 1 fajtája (Rizikókomponens R A ésr U ) 2 Tűzszakasz (Rizikókomponens R B és R V ) 3 Térbeli árnyékolás (Rizikókomponens R C és R M ) 4 A belső rendszerek kialakítása (Rizikókomponens R C és R M ) Meglévő vagy javasolt 5 védelmi intézkedések (minden rizikókomponens ) 6 A veszteség értéke L X / S6202 Egy építmény felosztása Z S övezetekre MSZ EN :2012 Az építmény felosztását Z S övezetekre lehetőség szerint a legjobban megfelelő védelmi intézkedések megvalósíthatósága figyelembevételével kell megválasztani Építmény egy övezettel Építmény több övezettel / S

49 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Gyártóépület irodákkal Ebben az esetben csak egy Z S övezet kerül a teljes építményre meghatározásra. 20 kv Egyetlen övezet alkalmazása az egész építményben túlzott védelmi intézkedések meghatározásához vezethet, mert minden intézkedés az építmény egész területére vonatkozik. Server LPZ 0 B Energiaellátás Információtechnológiai rendszer HVT PBX Strom Produktion PAS LPZ 1 R st LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ / S6204 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Gyártóépület irodákkal Építmény egy övezettel Zónák Egy zóna (külső zóna LPZ 0B belső zónák LPZ 1) / S6205_a 49

50 Egy építmény felosztása Z S övezetekre MSZ EN :2012 Az építmény felosztását Z S övezetekre lehetőség szerint a legjobban megfelelő védelmi intézkedések megvalósíthatósága figyelembevételével kell megválasztani Építmény egy övezettel Építmény több övezettel / S6203 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Nagyterű iroda 20 kv Server LPZ 0 B Energiaellátás Információtechnikai rendszer HVT PBX Strom PAS R st Produktion LPZ 1 Övezet: gyártás nagy tűzkockázat LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ / S6206_a 50

51 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Emeleti szerverszoba 20 kv Térbeli árnyékolás a szerverszobában LPZ 2 Server Övezet: szerverszoba belső rendszerek kiesése LPZ 0 B Energiaellátás HVT PBX Strom PAS Produktion Információtechnológiai rendszer R st LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ / S6206_b Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: UV Emelet 20 kv Túlfeszültség-védelmi készülék az alelosztóban Terület: Iroda (Emelet) Server LPZ 1 Energiaellátás HVT PBX Strom PAS Produktion Övezet: Iroda előirányzott védelmi intézkedés LPZ 0 B Információtechnikai rendszer R st LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ / S6206_c 51

52 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Iroda/ szerverszoba 20 kv Finomvédelem a végkészüléknél Információtechnika Terület: Iroda/ szerverszoba LPZ 3 Zóna: végkészülék Server Övezet: végkészülék LPZ 3 LPZ 0 B Energiaellátás HVT PBX Strom PAS Produktion Információtechnikai rendszer R st LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 2 LPZ / S6206_d Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Gyártóépület irodákkal 20 kv Övezet: szerverszoba belső rendszerek kiesése LPZ 2 LPZ 0 B Server Az építmény felosztása övezetekre lehetővé teszi a tervező számára, hogy az építmény egyes részeinek jellemző tulajdonságait a kockázatelemzés során figyelembe vegye és a legalkalmasabb védelmi intézkedéseket választhassa ki, amivel a villámcsapás elleni védelem teljes költsége csökkenthető. LPZ 1 Energiaellátás Információtechnikai rendszer HVT PBX Övezet: végkészülék LPZ 3 Strom PAS R st Produktion LPZ 1 Övezet: gyártás nagy tűzkockázat Övezet: iroda előirányzott védelmi intézkedés LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 2 LPZ / S6206_e 52

53 Építmény felosztása övezetekre Építmény több övezettel Zónák Több zónával LPZ 0B LPZ 1 LPZ 2 Külső tér Iroda, gyártás, raktár szerver, Számítógépközpont / S6205_b 2. példa 2. példa Telefonvezeték SZG közp. Iroda Raktár Gyártás Erősáramú betáplálás 53

Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés

Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés Villámvédelem 1 Szakkifejezések

Részletesebben

DEHNsupport programcsomag - Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2/3 alapján

DEHNsupport programcsomag - Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2/3 alapján DEHNsupport programcsomag - Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2/3 alapján Dr. Kovács Károly DEHN + SÖHNE GmbH + CO. KG. Mo.-i Képviselet 2011.02.25. DEHNSupport - Kockázatelemzés az MSZ EN 62305 villám-

Részletesebben

Villámvédelmi kockázatelemzés

Villámvédelmi kockázatelemzés Dátum: 2015.06.22. Projekt sz.: 2015-59 Villámvédelmi kockázatelemzés készült a(z) IEC 62305-2:2010-12 nemzetközi szabvány alapján a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány nemzeti függelékeinek figyelembe vételével

Részletesebben

Villámvédelem. #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben

Villámvédelem. #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek

Részletesebben

Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján. 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján. 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Általános információk az MSZ EN 62305-ről A régi MSZ 274-től teljesen eltérő felfogás, új megfogalmazások A régi MSZ

Részletesebben

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak Tartalom o A szabványi háttér jelen állapota, változások o Megoldások, alkalmazások o Túlfeszültség-védelem Mit válasszak? 2 A SZABVÁNYI HÁTTÉR JELEN ÁLLAPOTA, VÁLTOZÁSOK 3 Az MSZ 274 / OTSZ vonal MSZ

Részletesebben

Szennyvíztisztító telep létesítése Üzemviteli épület 2946 Csép, Hrsz: 0153/15 VILLÁMVÉDELEM KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Szennyvíztisztító telep létesítése Üzemviteli épület 2946 Csép, Hrsz: 0153/15 VILLÁMVÉDELEM KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 Szennyvíztisztító telep létesítése Üzemviteli épület 2946 Csép, Hrsz: 0153/15 VILLÁMVÉDELEM KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tervező: Tatabánya, Sárberki ltp. 208. I/3. Tel: 20/518-4707 E-mail: kaszal@t-online.hu

Részletesebben

MSZ 274-52 1953. február 15. MSZ 274-62 1963. július 1. MSZ 274-72 1973. július 1.

MSZ 274-52 1953. február 15. MSZ 274-62 1963. július 1. MSZ 274-72 1973. július 1. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai továbbképzés 2016 Villámvédelem Az MSZ 274 és a korábbi OTSZ-ek előírásai (nem norma szerint villámvédelem V274) Villámvédelem 1 MSZ 274 története

Részletesebben

Kockázatelemzés az MSZ EN alapján

Kockázatelemzés az MSZ EN alapján Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2016 Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján MSZ EN 62305-2 szabvány hivatkozott más szabványok IEC 60079-10:2002,

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2 Magyarországon az elmúlt időszakban számos jogszabályi és szabványi változás történt a villámés túlfeszültség-védelem területén. Meglévő építmények átalakításánál gyakran merül fel kérdésként, hogy norma

Részletesebben

Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján

Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján MSZ EN 62305-2 szabvány hivatkozott más szabványok IEC 60079-10:2002,

Részletesebben

MMK ELT - Varga Tamás 2015.11.19. Villámvédelem. Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai. Előadó:Varga Tamás

MMK ELT - Varga Tamás 2015.11.19. Villámvédelem. Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai. Előadó:Varga Tamás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Előadó:Varga Tamás 2015. november 17. 1 Az előírások

Részletesebben

Villámvédelem. Kruppa Attila

Villámvédelem. Kruppa Attila Villámvédelem Kruppa Attila ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1. Az épületeket és egyéb építményeket villámvédelmi szempontból a villámhárító berendezés szükséges fokozatának és tűzvédelmi műszaki követelményeinek

Részletesebben

s biztonsági távolság számítása

s biztonsági távolság számítása Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 s biztonsági távolság számítása Bevezetés Elszigetelt villámvédelem MSZ EN 62305-3:2011, E függelék, E.5.1.2

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Felfogórendszerek

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Felfogórendszerek Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Felfogórendszerek Felfogó háló Felfogórudak Természetes felfogók Külső villámvédelmi rendszer Felfogórendszerek

Részletesebben

EMC ORIENTÁLT VILLÁM-, ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM ÉS AZ ÚJ MSZ EN SZABVÁNYOK ÉPÍTMÉNYEK EMC-HELYES KÁBELEZÉSE, ÉS A SZÜKSÉGES TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELM

EMC ORIENTÁLT VILLÁM-, ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM ÉS AZ ÚJ MSZ EN SZABVÁNYOK ÉPÍTMÉNYEK EMC-HELYES KÁBELEZÉSE, ÉS A SZÜKSÉGES TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELM EMC ORIENTÁLT VILLÁM-, ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM ÉS AZ ÚJ MSZ EN SZABVÁNYOK A különböző követelmények összefüggései ÉPÍTMÉNYEK EMC-HELYES KÁBELEZÉSE, ÉS A SZÜKSÉGES TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELM Épület villámvédelme

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Fémek korróziója

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Fémek korróziója Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Fémek korróziója Korrózióvédelem Anyagok és méretek MSZ EN 62305-3: 2011, E.5.6.2.2 pont Különböző anyagok csatlakoztatását

Részletesebben

Vizsgálati technika fejlesztés a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében: Kábelszigetelések lángállósági vizsgálatai Ferenczi Zoltán

Vizsgálati technika fejlesztés a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében: Kábelszigetelések lángállósági vizsgálatai Ferenczi Zoltán Vizsgálati technika fejlesztés a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében: Kábelszigetelések lángállósági vizsgálatai Ferenczi Zoltán TÉMAKÖRÖK Kábelszigetelések tűzállósági problémái, a kábel,

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez A B C D E 1 A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 2 A kockázati egység legfelső építményszintjének

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 4. ELŐADÁS: Napelem (87. ) és Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer (146. - 153. ) 1 A 87. -BAN TELJESEN ÚJ FOGALOMMAL

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Energetikai tagozat Létesítési szabvány Magyar Mérnöki Kamara 2014 Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzési előadás Feladatalapú pályázat Energetikai létesítmények

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

Túlfeszültség- és villámvédelem

Túlfeszültség- és villámvédelem TBS Katalógus 2013 Túlfeszültség- és villámvédelem THINK CONNECTED. Üdvözöljük a vevőszolgálatnál! Vevőszolgálati telefon: 06 29 349 000 Telefax érdeklődéshez: 06 29 349 100 Telefax megrendelésekhez: 06

Részletesebben

Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712. janklovics@t-online.hu Túlfeszültség-védelem, EMC

Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712. janklovics@t-online.hu Túlfeszültség-védelem, EMC Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712 janklovics@t-online.hu 1 Távközlő hálózatok villámvédelme Tematika - A hálózatban fellépő túlfeszültségek, - Védelmi módszerek, - A hálózatvédelem

Részletesebben

Tájékoztató a kiüríthetőség ellenőrzéséről (2015. 08. 07.)

Tájékoztató a kiüríthetőség ellenőrzéséről (2015. 08. 07.) Tájékoztató a kiüríthetőség ellenőrzéről (2015. 08. 07.) A mellékelt táblázatok rzletezik a kiürít első második szakaszának vizsgálatát, a eket a kiürít ellenőrzének lehetséges módjait. A táblázatokban

Részletesebben

ÉPÍTÉSI JOG 2015 - OTSZ 5.0

ÉPÍTÉSI JOG 2015 - OTSZ 5.0 ÉPÍTÉSI JOG 2015 - Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME email: ltakacs@epsz.bme.hu Építési jog 2015 - ELŐZMÉNYEK 2004-2005, 2/2002 (I.23.) BM RENDELET KORSZERŰSÍTÉSE 8 sz. albizottság: Az építmények,

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer Villamos szakmai rendszerszemlélet II. A földelőrendszer A villamos szakmai rendszerszemléletről szóló cikksorozat bevezető részében felsorolt rendszerelemek közül elsőként a földelőrendszert tárgyaljuk.

Részletesebben

ajándékbolt villamos terv

ajándékbolt villamos terv Munkaszám: 2587. Gaschler Építésziroda Kft. Veszprém, Céhház u. 15. Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. építtető területén létesítés ajándékbolt Veszprém, Hrsz.:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

2016.02.16. Villámvédelem

2016.02.16. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara LKTROTCHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ N 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ N 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztatás eljárás eredményéről: A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium villamos hálózatának és rendszerének felújítása, korszerűsítése elnevezésű projekthez kapcsolódóan.

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A villámvédelemről Hogyan károsíthatja a villámcsapás egy épület villamos fogyasztóit? A villám egy magas frekvenciájú villamos jelenség, amely bármely vezetőben, de különösen a kábelekben és a villamos

Részletesebben

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 2015 Tűzveszélyességi osztály Tűzveszélyességi osztály Jelenleg Tűzveszélyességi osztály Csak anyagok esetében marad meg 54/2014 BM rend. Robbanásveszélyes Tűzveszélyes Nem

Részletesebben

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltak szerint a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti

Részletesebben

Egyszerû és hatékony megoldások

Egyszerû és hatékony megoldások Moduláris túlfeszültség-levezetôk Egyszerû és hatékony megoldások A siker egyértelmû! A legtöbbet tesszük a villamosságért. A villámmal kapcsolatos kockázatok A villám a talajjal kondenzátort képezô zivatarfelhôkben

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bp., III. ker. Sújtás utca 3. -7027; engedélyokiratos építési munka AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

Bajai Szent Rókus Kórház hotelépület TMMK Az épületgépészet vizsgálata és bemutatása

Bajai Szent Rókus Kórház hotelépület TMMK Az épületgépészet vizsgálata és bemutatása Balatonföldvár 2015. február 4-5. Bajai Szent Rókus Kórház hotelépület TMMK Az épületgépészet vizsgálata és bemutatása Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Feltételezés A Bajai

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvető célkitűzés, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra amennyiben

Részletesebben

OLVASSA BE A KÓDOT! Nézze meg újdonságainkat Legyen naprakész

OLVASSA BE A KÓDOT! Nézze meg újdonságainkat Legyen naprakész OLVASSA BE A KÓDOT! Nézze meg újdonságainkat Legyen naprakész Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik! Katalógusunk a 2014. szeptemberi állapotot tükrözi. Naprakész információkért látogasson el honlapunkra!

Részletesebben

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Lezárva: 2005. november 23. I.

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Lezárva: 2005. november 23. I. 1 A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Lezárva: 2005. november 23. I. FEJEZET...5 A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE...5 II. FEJEZET...5

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 3. ELŐADÁS: KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI (135. - 136. ) ÉS TŰZESETI FOGYASZTÓK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE (137.

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Formátumok és dokumentálás... 3 3. A TMMK tartalma... 4 3.1. Az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeinek ismertetése... 4 3.2. A tűzjelző berendezés, a tűzoltó

Részletesebben

Gyors, egyszerű, intelligens tervezés:

Gyors, egyszerű, intelligens tervezés: 98 Gyors, egyszerű, intelligens tervezés: www..eu Információ EYSTAR Elosztószekrények 50 A-ig ajtóval, MSZ E 69- (VDE 0660-600-) szerint kombinálható szekrényrendszer védettség: IP 66 polikarbonátból érintésvédelmi

Részletesebben

ISKOLAPÉLDA A tervezés szempontjai a tervezett OTSZ 5.0 előírásai szerint

ISKOLAPÉLDA A tervezés szempontjai a tervezett OTSZ 5.0 előírásai szerint IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár Hotel Jogar ISKOLAPÉLDA A tervezés szempontjai a tervezett OTSZ 5.0 előírásai szerint Decsi György Fireeng Kft. 2014.05.08. Kiindulás OTSZ 5.0 szerint 1 (1)

Részletesebben

Panelépületek épületgépészeti szerelőaknáinak, szellőző rendszereinek tűzvédelmei kérdései

Panelépületek épületgépészeti szerelőaknáinak, szellőző rendszereinek tűzvédelmei kérdései Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út. 39. 2/208. Telefon: 25/ 400-800 Mobil: 30/ 95 63 333 E-mail: autoth@vnet.hu Panelépületek épületgépészeti szerelőaknáinak, szellőző rendszereinek tűzvédelmei kérdései

Részletesebben

Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló.

Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló. Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló. 1. Jogi környezet A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

A tűzvédelem jogszabályi háttere

A tűzvédelem jogszabályi háttere Épületvillamossági és Biztonsági Konferencia 2012. szeptember 7. A tűzvédelem jogszabályi háttere Hidas Zoltán tű. százados Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem. 2011/12 2. félév BMEVIVEA021

Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem. 2011/12 2. félév BMEVIVEA021 Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem 2011/12 2. félév BMEVIVEA021 EMC Túlfeszültségvédelem dr. Szedenik Norbert Zavarok és zavartűrés Elektromágneses összeférhetőség (EMC) Zavar oka: SEMP ESD NEMP

Részletesebben

Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén

Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén Teljesítménynyilatkozat és CE jelölés építési termékekre 89/106/EGK Építési termék irányelv (1988. 12. 21.) Construction Product Directive

Részletesebben

Üdvözlöm Önöket a Kingspan webináriumon

Üdvözlöm Önöket a Kingspan webináriumon Üdvözlöm Önöket a Kingspan webináriumon Kockázati osztály és épületszerkezet az új OTSZ szerint Webinar, 2015. 04.01. Heizler György Új időszámítás kezdődött! Új időszámítás a tűzvédelemben - új OTSZ!

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet

Villamos szakmai rendszerszemlélet Villamos szakmai rendszerszemlélet A rendszerszemlélet szükségessége és alapjai Egy 80-as évekbeli és egy mai, korszerűnek tekinthető családi- vagy társasházi lakóépületben található vezetékrendszerek

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 1 kv feletti energetikai létesítmények létesítési követelményeinek változása az új MSZ EN szabványokból adódóan Gábor András okl.

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

EUROTEST 61557 MI 2086

EUROTEST 61557 MI 2086 Kisfeszültségű villamos-berendezések MSZ EN 61557 szerinti komplett biztonsági ellenőrzése. Az alfunkciók és ellenőrzések széles köre egyszerű karbantartást és gyors hibabehatárolást biztosít. A villásdugós

Részletesebben

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet Tüzek okai (többségük építményekhez köthető) 1. Természeti okok: villám öngyulladás Öngyulladás: A gyulladást nem külső hőforrás okozza.

Részletesebben

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2012. július IV. évfolyam 7.szám A hónap témája Tartalom Lakások hőszigetelése

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű 2009. évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET...

A Paksi Atomerőmű 2009. évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET... 6 A.I ÜZEMELTETÉS 6 A.I.1 NEM TERVEZETT KIESÉSEK 6 A.II ÁLLAPOT FENNTARTÁS 7 A.II.1 KARBANTARTÁS

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Forrás: C.S.Ő. Építésziroda Kft. JÓVÁHAGYOTT ANYAG 2015. DECEMBER HÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Villámvédelmi kockázatkezelés

Villámvédelmi kockázatkezelés Villámvédelmi kockázatkezelés Építmény neve: Ecser Polgármesteri Hivatal Készítette: Beharka Zsolt Dátum: 2017. május 12. 1. Bevezető 1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya A jelen kockázatkezelés

Részletesebben

Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem

Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia * 2014/10/02 Wagner Károly tű. alezredes

Részletesebben

Biztonsági, veszélyhelyzeti és Tűzvédelmi Szabályzat

Biztonsági, veszélyhelyzeti és Tűzvédelmi Szabályzat Biztonsági, veszélyhelyzeti és Tűzvédelmi Szabályzat A Siófoki Petőfi sétány és Nagystrand rendezvény területhez 2016 1 A biztonsági terv védelmi stratégiája arra épül, hogy a Siófok Petőfi sétány és Nagystrand,

Részletesebben

2014.09.30. Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések. MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadás kronológiája

2014.09.30. Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések. MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadás kronológiája Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Villámvédelem #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések 2014. szeptember 30. Villámvédelem 1 MSZ

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 8.1:2015.03.05. TARTALOMJEGYZÉK

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 8.1:2015.03.05. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. FOGALMAK... 4 I. RÉSZ ALKALMAZHATÓ PROGRAMOK... 5 3. A programok tulajdonságai... 5 4. Az alkalmazható programok listája... 7 II. RÉSZ SZIMULÁCIÓK KÉSZÍTÉSE... 7 5.

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

DEHNinfo. Hírlevél 2016/01

DEHNinfo. Hírlevél 2016/01 A DEHN+SÖHNE cég tájékoztatása a kapcsoló- és vezérlőberendezések konstrukció igazoló ellenőrzéséről (design verification) az MSZ EN 61439-1:2012 szabvány szerint Információk kapcsoló- és vezérlőberendezés

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA Az épület állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamon belül biztosítsa a bennlévők biztonságos menekülését, mentésük lehetőségét és a tűzoltói beavatkozást. Az építmények

Részletesebben

Szerelés, tárolás, karbantartás

Szerelés, tárolás, karbantartás Szerelés, tárolás, karbantartás TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános tudnivalók 1.1 Szállítás...3 1.2 Rakodás...3 1.3 Tárolás...4 1.4 Szereléshez szükséges szerszámok...4 2. Szerelési útmutató 2.1 Előkészítő lépések...5

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, mint megbízó

Részletesebben

A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben

A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben 2015. NOVEMBER 17-19./ SIÓFOK HOTEL AZÚR A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben Dr. VARJÚ GYÖRGY Professor Emeritus BME Villamos Energetika

Részletesebben

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai Magyar nyelven megjelentek: MSZ EN 61439-1:2012: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC 61439-1:2011)

Részletesebben

Elektromobilitás töltőállomások villámvédelmi zónakoncepciója és a nemzetközi szabványosítás helyzete Dr. Kovács Károly, DEHN+SÖHNE

Elektromobilitás töltőállomások villámvédelmi zónakoncepciója és a nemzetközi szabványosítás helyzete Dr. Kovács Károly, DEHN+SÖHNE Elektromobilitás töltőállomások villámvédelmi zónakoncepciója és a nemzetközi szabványosítás helyzete Dr. Kovács Károly, DEHN+SÖHNE 1 Prognózisok Míg jelenleg európaszerte kevesebb, mint 10 000 nyilvános

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Tűzterjedés elleni védelem

Tűzterjedés elleni védelem Tűzterjedés elleni védelem Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helyzete Lestyán Mária TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezetője Lakitelek, 2014. 09. 10. Ezt a Tűzvédelmi Műszaki

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

OTSZ (2011) Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Építészeti Tűzvédelem

OTSZ (2011) Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Építészeti Tűzvédelem OTSZ (2011) Országos Tűzvédelmi Szabályzat Építészeti Tűzvédelem Magyarországon az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza az építmények kialakítására vonatkozó szabályokat (ötödik rész), ezen fejezet

Részletesebben

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2009. június 3.-i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2009. június 3.-i üléséről ÉV MuBi 1/5 2009. június Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2009. június 3.-i üléséről A Munkabizottság a legutóbbi ülése után hozzá beérkező kérdéseket tárgyalta. 1.) Az MSZ HD 60364-4-41:2007

Részletesebben

Az ábra felső részében a feladatok funkcionális felosztása, alul pedig a konkrét műveletek találhatóak.

Az ábra felső részében a feladatok funkcionális felosztása, alul pedig a konkrét műveletek találhatóak. 2. ELŐADÁS ERMELÉSI LOGISZIKA Üzemrészek közötti rakodás, szállítás, echnológiai folyamaton belüli műveletközi rakodás, szállítás, Munkahelyi kiszolgálás rakodás, adagolás, ki- és beszállítás, Ellenőrzés,

Részletesebben

Csatlakozások MSZ EN 61439-3

Csatlakozások MSZ EN 61439-3 Ú J Csatlakozások MSZ EN 61439-3 Műszaki információk LES Kültéri, védelem nélküli villamos szerelésekhez Védettség: IP 66 Kombinálható szekrényrendszer, amely minden irányba bővíthető 4 szekrényméret 90

Részletesebben