Kockázatelemzés az MSZ EN alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf Kockázatelemzés az MSZ EN alapján MSZ EN szabvány hivatkozott más szabványok IEC :2002, Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 10. rész: A robbanásveszélyes térségek besorolása IEC :2004, Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 10. rész: Az olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy lehetnek 1

2 A kockázatelemzés KÖTELEZŐ? IGEN vagy NEM? MSZ EN : 2011 Az MSZ EN szabványsorozat 3. részének alábbi fejezetében világosan szerepel, hogy 4. Villámvédelmi rendszer (LPS) 4.1 A villámvédelmi rendszer fokozata: A villámvédelmi rendszer szükséges fokozatát kockázatelemzés alapján kell kiválasztani (lásd az IEC t). The class of required LPS shall be selected on the basis of a risk assessment (see IEC ). Villámvédelmi kockázatelemzésnél elfogadható kockázati szintek OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 139. (2) Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a közszolgáltatás kiesésének és a kulturális örökség elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani. Kockázat típus R1 emberi élet elvesztésének kockázata R2 közszolgáltatás kiesésének kockázata R3 kulturális örökség elvesztésének kockázata Elfogadható kockázati szint (R T ) 10-5 OTSZ: 10-4 (szabvány: 10-3 ) 10-4 Táblázat: Kockázat típusok és a hozzájuk tartozó elfogadható kockázati szint az 54/2014. BM rendelet alapján Villámvédelem 4 2

3 OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 141. A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő, a) ha a villámvédelmi kockázatelemzéssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére és a kulturális örökség elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-4, b) ha a 12. mellékletben foglalt táblázatban foglalt építmények villámvédelme megfelel az ott leírtaknak, és c) ha az ideiglenes építmény villámvédelmi intézkedései a ban foglaltaknak megfelelnek. Villámvédelem 5 Villámvédelmi kockázatelemzésnél elfogadható kockázati szintek Csak azon kockázato(ka)t kell figyelembe venni a villámvédelmi kockázatelemzésnél, amely(ek) vonatkozik/vonatkoznak az adott építmény használati jellege (rendeltetése). Így például kórház R1 + R4; templom R1 + R3; gáz kompresszorállomás R1 + R2 + R4. Villámvédelem 6 3

4 Kötelező villámvédelmet létesíteni OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 12. melléklet Minimum követelmények Villámvédelem 7 Kötelező villámvédelmet létesíteni OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 12. melléklet Minimum követelmények Abban az esetben alkalmazandó, ha a vonatkozó műszaki követelmény, azaz az MSZ EN :2012 nem határoz meg szigorúbb követelményt. OTSZ minimum követelménye* LPS II / SPM II Villámvédelmi kockázatelemzés eredménye LPS II és SPM II LPS III és SPM III/IV LPS I és SPM I Értékelés (alkalmazandó) LPS II / SPM (LPL) II LPS II / SPM (LPL) II LPS I és SPM (LPL) I *54/2014 BM rendelet (XII. 5.) Villámvédelmi kockázatelemzés eredménye és OTSZ minimum követelményének összevetése Villámvédelem 8 4

5 Defníciók a, Oktatási rendeltetésű épületek: Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játszóház rendeltetés, például: bölcsőde, óvoda, családi napközi otthon, iskola, főiskola, egyetem, felnőtt képzés b, Menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora 0 10 éves vagy 65 év feletti, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes Egészségügyi rendeltetés: háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, fekvőbetegellátás, kórház, klinika, szanatórium, fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódó műtő Kényszertartózkodásra szolgáló épületek, építmények: börtön, fegyház, pszichiátria c, Tömegtartózkodásra szolgáló épületek, építmények: tömegtartózkodásra szolgáló épület: épületnek minősülő, tömegtartózkodásra szolgáló építmény. A tömegtartózkodásra szolgáló építmény definíciója nem az OTSZ-ben, hanem a 253/1997 (XII.20.) Kormányrendeletben, azaz az országos településrendezési és építési követelményekben található meg: Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség. Villámvédelem 9 Kötelező villámvédelmet létesíteni OTSZ 28/2011 BM (IX.6) rendelet 11. melléklet Minimum követelmények Photovoltaik - Blitzschäden / S4019 5

6 OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) Létesítés nem kötelező villámvédelmet telepíteni Családi ház vagy sorház: Gerincmagasság H < 10 m egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben. Társasház: Gerincmagasság H < 10 Legfeljebb 400 m 2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, városi elővárosi környezetben, ha a tető anyaga A1 A2 tűzvédelmi osztályba tartozik Közösségi épület: gerincmagasság H < 10 m Legfeljebb 200 m 2 alapterületű a 12. melléklet táblázatában nem szereplő közösségi épületen városi elővárosi környezetben. DEHNsupport Risiko Éghetőség (építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása) A szabvány használja a nem éghető kifejezést. Az OTSZ éghetőséget kifejező kategóriái (MSZ EN szerint) A1, A2, B, C, D, E, F F kategória nem beépíthető Kategóriák: Nem éghető A1-A2 Nehezen éghető B-C Közepesen éghető D Könnyen éghető E Nem éghető kategóriák 2/2002 (I.23) BM rendelet és Villámvédelem 2009 könyv alapján Nem éghető: A1, A2, B Éghető: C, D, E DEHNsupport Risiko 6

7 A teljes kockázat meghatározása A kockázat összetevői Kockázat R T elfogadható kockázat Kockázat A kockázat biztosítása A kockázat kezelése védelmi intézkedések segítségével Maradék kockázat Az építményre eső teljes kockázat R T elfogadható kockázat Az építmény védelem nélkül Az építmény megvédve 7

8 Az építményre jellemző kockázat meghatározása A károsodás forrása S-Sources A veszteség típusai L-Losses A károsodás típusai D- Damages A károsodás forrása MSZ EN : 2012 A villámáram maga a legfőbb kárforrás. A villám becsapási pontjától függően a következő kárforrásokat különböztetjük meg: A károsodás forrása S1: építményt érő villámcsapás; S2: építmény környezetét érő villámcsapás; S3: csatlakozóvezetéket érő villámcsapás; S4: csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás. 8

9 A károsodás típusai MSZ EN : Károsodások, melyek villámcsapás következtében előfordulhatnak: A károsodás forrása D1: élőlények sérülése érintési- és lépésfeszültség következtében A károsodás típusai D2: fizikai károsodás (tűz, robbanás, mechanikai roncsolódás, vegyi anyagok felszabadulása) a villámáram hatásainak következtében a szikraképződést is beleértve LEMP D3: villamos és elektronikus rendszerek meghibásodása villám elektromágneses impulzusa (LEMP) következtében A veszteség típusai DIN MSZ EN : (VDE ): Minden károsodás típus önmagában vagy más típusokkal kombinálva, különböző veszteség típusokat okozhat egy védendő objektumon. A lehetségesen fellépő veszteség típusok az objektum jellemzőitől is függnek. A szabványban a következő veszteség típusokat vesszük figyelembe: A károsodás forrása A veszteség típusai A károsodás típusai Áram Víz Gáz L1: emberi élet elvesztése; L2: közszolgáltatás kiesése; L3: kulturális örökség elvesztése; Az L1, L2 és L3 veszteség típusok társadalmi értékek elvesztéseként, az L4-es típus pedig tisztán gazdasági veszteségként fogható fel. L4: gazdasági érték elvesztése (építmény és a benne lévő javak, csatlakozóvezeték és tevékenység megszűnése). 9

10 Kockázati összetevők Kockázat Kockázatok Fentiekből következik: MSZ EN : 2012 A már említett tényezők összhatásának következtében a következő kockázatok adódnak, melyeket az építmény esetében meg kell becsülni: R T (1/év) R 1 : emberi élet elvesztésének kockázata; 10-5 Strom Wasser Gas R 2 : közszolgáltatás kiesésének kockázata; OTSZ:10-4 IEC:10-3 R 3 : kulturális örökség elvesztésének kockázata; 10-4 (1. Ed.:10-3 ) R 4 : gazdasági érték elvesztésének kockázata. 10

11 R 2 kockázat figyelembe vétele Közszolgáltatás Mikor beszélhetünk közszolgáltatásról, azaz az R 2 kockázatról? Közszolgáltatás Primer szolgáltatás gáz Telefon víz TV energiaellátás csatorna Egy szolgáltatás az emberi alapszükségleteken felül gazdasági függőséget is jelent anyagi javaktól, vagy áruktól. Szekunder szolgáltatás Banki ügyintézés Oktatás Egészségügy Közösségi közlekedés Közigazgatás Élelmiszergyártás Kereskedelem Ipar Hatósági belső rádió / 5764 Közszolgáltatás kiesése TvMI 7.1: A közszolgáltatás kiesése (L2) veszteségtípus az alábbi építmények, illetve építményrészek esetében vizsgálható: a) Közműnek minősülő vízhálózatok esetében a hálózat folyamatos üzemkészségét biztosító számítástechnikai- és diszpécser-központok, gépházak, a közműként működő elosztóhálózat részét képező olyan felszíni létesítmények, melyek nem egy-egy építmény vagy felhasználó ellátását biztosítják, kockázatkezelés szempontjából a víz-közmű hálózatra jellemző paraméterekkel; b) Közműnek minősülő gázhálózatok esetében a hálózat folyamatos üzemkészségét biztosító számítástechnikai- és diszpécser-központok, gépházak, a közműként működő elosztóhálózat részét képező olyan felszíni létesítmények (pl. gáznyomás-szabályozók), melyek nem egy-egy építmény vagy felhasználó ellátását biztosítják, kockázatkezelés szempontjából a gáz közmű hálózatra jellemző paraméterekkel; c) Közműnek minősülő telekommunikációs hálózatok esetében a hálózat folyamatos üzemkészségét biztosító számítástechnikai- és diszpécser-központok, a közműként működő elosztóhálózat részét képező felszíni létesítmények, melyek nem egy-egy építmény vagy felhasználó ellátását biztosítják, kockázatkezelés szempontjából a TV közmű hálózatra jellemző paraméterekkel szeptember 23. A tűzvédelem villamos kérdései 22 11

12 Közszolgáltatás kiesése TvMI 7.1: A közszolgáltatás kiesése (L2) veszteségtípus az alábbi építmények, d) d) Közműnek minősülő villamos hálózatok esetében az erőművek és az elosztóhálózat folyamatos üzemkészségét biztosító számítástechnikai- és diszpécserközpontok, a közműként működő hálózat részét képező felszíni létesítmények (alállomások, 0,6 MVA-nél nagyobb transzformátor állomások), melyek nem egy-egy építmény vagy felhasználó ellátását biztosítják, kockázatkezelés szempontjából a TV közmű hálózatra jellemző paraméterekkel Megjegyzés: Nem minősülnek közműnek azok a villamos energiát termelő erőművek és egyéb, villamos energiát (is) termelő építmény- és berendezés-csoportok, amelyek teljesítménye nem éri el a 0,6 MVA-t, feltéve, hogy ezek nem a közműszolgáltatás biztonságának biztosítására létesülnek szeptember 23. A tűzvédelem villamos kérdései 23 Kockázatelemzés menete Az épület jelenlegi állapotának figyelembe vétele (meglévő védelmi intézkedések???) Kockázatszámítás végigvitele Jelenlegi állapot elmentése a későbbi költség- és gazdaságossági elemzés érdekében (Ehhez szükség van a jelenlegi és a kívánt állapot összehasonlítására) A kockázati komponensek kiértékelése Kockázatok csökkentése védelmi intézkedések célzott alkalmazásával (1. intézkedés, 2. intézkedés,..., /több intézkedéscsomag variáció is kidolgozható) Eredmény: Kívánt állapot /

13 Kockázati összetevők Kockázat Kockázatok Kockázati összetevők Kockázat Kockázat Áram Víz Gáz emberi élet közszolgáltatás kulturális örökség gazdasági érték R 1 R 2 R 3 R 4 Minden egyes kockázat több kockázati összetevőből tevődik össze. = = = = R 1 = R A + R B + R C + R M + R U + R V + R W + R Z R 2 = R B + R C + R M + R V + R W +R Z R 3 = R B + R V R 4 = R A + R B + R C + R M + R U + R V + R W + R Z 13

14 Az R X kockázati tényező áttekintése LEMP R A R B R C S1 R Z S4 R x S2 R M LEMP S3 R W R V R U R A kockázati tényező élőlények S1 kárforrás R A = élőlények Élőlények sérülése érintési- és lépésfeszültség következtében az építményen kívül 3 m-ig terjedő sávban. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények L4: gazdasági veszteségek 14

15 R B kockázati tényező tűz S1 kárforrás S1 R B = tűz Fizikai sérülés veszélyes szikraképződés következtében egy építményen belül, mely tüzet és robbanást okoz. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények L2: szolgáltatás L3: kulturális örökség L4: gazdasági veszteségek R C kockázati tényező túlfeszültség (LEMP) S1 kárforrás S1 S1 R C = túlfeszültség (LEMP) LEMP Belső rendszerek meghibásodása LEMP által. A villámáram elektromágneses hatásai. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények (Ex-berendezések, kórházak) L2: szolgáltatás L4: gazdasági veszteségek 15

16 R M kockázati tényező túlfeszültség (LEMP) S2 kárforrás LEMP S2 R M = túlfeszültség (LEMP) Belső rendszerek meghibásodása LEMP által. A villámáram elektromágneses hatásai. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények (Ex-berendezések, kórházak) L2: szolgáltatás L4: gazdasági veszteségek R U kockázati tényező élőlények S3 kárforrás R U = élőlények S3 Élőlények sérülése az építményen belül érintési feszültség által a bevezetett villámáram következtében. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények L4: gazdasági veszteségek 16

17 R V kockázati tényező tűz S3 kárforrás R V = tűz S3 Fizikai sérülések, roncsolódások az ellátó vezetékeken keresztül az építménybe bevezetett villámáram következtében. Veszélyes másodlagos kisülések. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények L2: szolgáltatás L3: kulturális örökség L4: gazdasági veszteségek R W kockázati tényező túlfeszültség S3 kárforrás R W = túlfeszültség S3 Belső rendszerek meghibásodása, melyet a bevezetett ellátó vezetékek segítségével indukált túlfeszültségek okozhatnak. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények (Ex-berendezések, kórházak) L2: szolgáltatás L4: gazdasági veszteségek 17

18 R Z kockázati tényező túlfeszültség S4 kárforrás R Z = túlfeszültség S4 Belső rendszerek meghibásodása, melyet a bevezetett ellátó vezetékek segítségével indukált túlfeszültségek okozhatnak. Lehetséges veszteségfajták: L1: élőlények (Ex-berendezések, kórházak) L2: szolgáltatás L4: gazdasági veszteségek Kárfajták és kockázati összetevők Kockázat R 1 R 2 R 3 R 4 Veszteség típusa Kár típusa Személyek sérülése/halála (L1) Áramütés Tűz, stb. Túlfeszültség Szolgáltatások kiesése (L2) Tűz, stb. Túlfeszültség Kulturális javak elvesztése (L3) (1) (2) (3) (4) Tűz, stb. Áramütés Gazdasági veszteségek (L4) Tűz, stb. Túlfeszültség Kockázati összetevők R A R U R B R V R C R M R B R V R C R M R B R V R A R U R B R V R C R M R W R W R W R Z R Z R Z (1) Ha az érintési- és lépésfeszültségek emberi életet veszélyeztetnek (pl. stadion), (2) Ha a túlfeszültségek közvetlenül veszélyeztetnek emberi életet (pl. kórházak), (3) Ha a túlfeszültségek közvetlenül szolgáltatásokat veszélyeztetnek (pl. érzékeny elektronikus berendezésekben), (4) Ha az érintési- és lépésfeszültségek állatokat veszélyeztetnek (pl. mezőgazdaság). 18

19 A kockázat összetevői Kockázat Kockázatok Kockázati összetevők Veszélyes események valószínűsége: N x Káresemény valószínűsége: P x Lehetséges veszteségek: L x Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak Kockázati összetevő R X = N X P X L X N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség 19

20 Tényezők, melyek a kockázati Tényezők, összetevőkre melyek hatással a kockázati vannak összetevőkre hatással vannak 1. Felhő-föld villámsűrűség N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség Villámvédelem 39 Villámsűrűség térkép Németország Adatgyűjtés: Adatgyűjtés: DIN EN Bbl 1 (VDE Bbl 1): DIN EN Bbl 1 (VDE Bbl 1): Villámkisülés 1999-től 2005-ig (felhő-föld villámok km 2 -enként évente) Város és megye felbontásban között felhő-föld villámcsapás km 2 -enként évente Forrás: VdS Meteo-Info 3,68 4,84 3,13 3,67 2,68 3,12 2,28 2,67 1,88 2,27 1,34 1,87 0,57 1,33 Szövetségi határ Forrás: Blids 3,00 2,40 1,80 1,60 1,30 1,10 0,96 0,60 Villámvédelem 40 20

21 Felhő-föld villámsűrűség térkép alapjai A villámsűrűség térképet lényegében a pozitív és a negatív felhő-föld/földfelhő villámcsapások teszik ki. Ezen villámcsapások sajátossága, hogy több, ún. részleges kisülések alkotják. Az alábbi összetevőkből áll: 1. Rövid idejű első kisülés (1. Villámkisülés) 2. A még ionizált villámcsatornában egy második előkisülés indul el ( ms) 3. Ezután rövid idejű ismételt főkisülés alakul ki. 4. Ennek következtében előfordulhat, hogy akár több, mint 10 villámkisülés jön létre egy villámcsapás során 1. Villámkisülés 2. Villámkisülés 3. Villámkisülés tartós idejű lökőáram követi 4. Villámkisülés 20 ms 40 ms 40 ms 500 ms 1 ms Forrás: Handbuch für Blitzschutz und Erdung, 5. Auflage; Hasse, Wiesinger, Zischank Villámvédelem 41 Adatgyűjtés: Villámkisülés km²-ként évente 5,80 4,84 3,67 3,12 2,67 2,27 1,87 1,33 Forrás: Blids N g kisülés N g villám N g kisülés / N g villámok 1,33 0,60 2,22 1,87 0,95 1,97 2,27 1,10 2,06 2,67 1,30 2,05 3,12 1,60 1,95 3,67 1,80 2,04 4,84 2,40 2,02 5,80 3,00 1,93 Összesen: Összes / 8: Kerekítve: 16,24 2, x tényező Villámcsapás km²-ként évente 3,00 2,40 1,80 1,60 1,30 1,10 0,95 0,60 Forrás: Blids Villámvédelem 42 21

22 Mért villámok Az elmúlt 12 évben ( ) mért villámok A Németországban 1996 és 2007 között regisztrált villámesemények Meteo-Info Működési elv Alkalmazás: helyfüggő villámsűrűség térkép Vevőantennák 22

23 Témafelvetés Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kötelezővé teszi a nemzetközi villámvédelmi szabvány alkalmazását. A jelenlegi magyarországi villámsűrűség térkép alapjait a mágnespálcás mérési módszere adja, amelyet az 1950-es években publikáltak. A villámvédelmi szabvány 2. kiadása (MSZ EN :2012) nem tartalmaz villámsűrűség térképet. Megbízható eredményekhez a villámvédelmi kockázatelemzésnél megbízható, új magyarországi villámsűrűség térkép szükséges szeptember 23. A tűzvédelem villamos kérdései 45 Történelmi áttekintés MSZ 274-3:1981 4,5 5,3 3,8 4,5 3,0 3,8 2,3 3, szeptember 23. A tűzvédelem villamos kérdései 46 23

24 Történelmi áttekintés MSZ 274-3:81/1M 1985 és 2/2002. BM rendelet szeptember 23. A tűzvédelem villamos kérdései 47 Történelmi áttekintés Dr. Horváth Tibor: Villámvédelem 1997, 2001, 2007 Az egész ország területére átlagosan 2...2,5 villám/(km 2.év) villámsűrűséget lehet számításba venni. Forrás: Dr. Horváth Tibor: Villámvédelem (2007) szeptember 23. A tűzvédelem villamos kérdései 48 24

25 Felhő-föld villámok sűrűsége Magyarországon Adatgyűjtés: 1950-es évek MSZ EN : szeptember 23. A tűzvédelem villamos kérdései 49 Felhő-föld villámok sűrűsége Magyarországon DEHNsupport program Magyarázat (felhő-föld villámok km 2 -enként évente) Mért értékek + 25% a kockázatelemzéshez* 1.9-2,4 3,00 1,5-1,9 2,38 1,1-1,5 1,88 0,8-1,1 1, szeptember 23. A tűzvédelem villamos kérdései 50 25

26 Felhő-föld villámok sűrűsége Magyarországon TvMI 7.1: Átszámítás a korábbi térképből: 2,4 3,5 1,9 3 1,5 2,5 1,1 2 Villámvédelem 51 A SAFIR villám megfigyelő rendszer évi mérési eredményei Magyarországon Szonda Sándor, MVM Rt. és az OMSZ publikációjából származó mérési eredmények Villámcsapások száma: Felhő-felhő kisülések száma: Felhő-föld kisülések száma: Pozitív felhő-föld villámok száma: Átlagos áram csúcsérték: 25 ka Maximális áram csúcsérték: 623 ka Negatív felhő-föld villámok száma: Átlagos áram csúcsérték: 40 ka Maximális áram csúcsérték: 590 ka Homlokidő átlagértéke: 6 µs Lefutás félértékidejének átlagértéke: 27 µs 26

27 Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak 2. Gyűjtőterület N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség Villámvédelem 53 A D gyűjtőterület meghatározása magában álló építmény esetében építményt érő villámcsapás A D 27

28 A M gyűjtőterület meghatározása magában álló építmény esetében építmény környezetét érő villámcsapás A M 500 m 1. kiadás: 250 m A L gyűjtőterület összeköttetésben lévő szomszédos építmény esetében csatlakozóvezetéket érő villámcsapás A L 28

29 A l gyűjtőterület összeköttetésben lévő szomszédos építmény esetén csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás A l A DJ gyűjtőterület összeköttetésben lévő szomszédos építmény esetében szomszédos építményt érő villámcsapás A DJ 29

30 A D, A M, A L, A l gyűjtőterületek közvetlen/közvetett villámcsapások esetén Irodalom: MSZ EN : 2012, A5. ábra A D A M A L A l gyűjtőterület magában álló építményt érő villámcsapás esetén gyűjtőterület magában álló építmény környezetét érő villámcsapás esetén gyűjtőterület csatlakozóvezetéket érő villámcsapás esetén gyűjtőterület csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás esetén A d, A m, A l, A i gyűjtőterületek közvetlen/közvetett villámcsapások esetén (1. kiadás) Vezetékvég b Vezetékvég a Irodalom: MSZ EN : 2006, A5. ábra A d A m A l A i gyűjtőterület magában álló építményt érő villámcsapás esetén gyűjtőterület magában álló építmény környezetét érő villámcsapás esetén gyűjtőterület csatlakozóvezetéket érő villámcsapás esetén gyűjtőterület csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás esetén 30

31 Építmény, mint egy épület része MSZ EN : 2012, A2.2 fejezet MSZ EN :2012 Ha a vizsgált S építmény a B épületnek csak egy részét képezi, akkor az A d meghatározásához elegendő az S építmény méreteit figyelembe venni, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek (lásd az A4. ábrát): az S építmény a B épület egy elválasztott függőleges része; a B épület nem robbanásveszélyes épület; az S építmény és a B épület többi része között a tűz átterjedése 120 perces tűzállóságú (REI 120) falakkal, vagy más, ezzel egyenértékű védelmi intézkedésekkel van meggátolva; ha vannak közös vezetékek, akkor ezeken a túlfeszültségek terjedését az ezekre a vezetékekre az építménybe való belépési pontjukon elhelyezett túlfeszültség-védelmi eszközök, vagy ezzel egyenértékű védelmi intézkedések akadályozzák meg. Az A d befoglaló felület számítása egy építmény figyelembe veendő részére B épület vagy annak egy része, amelynél a védelem kialakítás szükséges (A d figyelembe vétele szükséges) épület része, amelynél a védelem kialakítása nem szükséges (A d figyelembe vétele nem szükséges) S a figyelembe veendő építmény a kockázatelemzéshez (az A d számításához az S méreteit kell figyelembe venni) Leválasztás (nem kisebb mint) 120 perces tűzgátló fallal) Leválasztás (kisebb mint) 120 perces tűzgátló fallal Berendezés Belső rendszer SPD túlfeszültség-korlátozó berendezés 31

32 Villámcsapás által sújtott mezőgazdasági épület Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak 3. Helyszín / Környezet N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség 64 32

33 C D elhelyezkedési tényező tényező Az építmény környezethez viszonyított elhelyezkedése Az objektum magasabb objektumokkal vagy fákkal van körülvéve. C D 0,25 Az objektum legfeljebb azonos magasságú objektumokkal vagy fákkal van körülvéve. Magában álló objektum: nincs más objektum a közelben. 0,5 1 Hegytetőn vagy kiemelkedésen magában álló objektum. 2 C E környezeti tényező A csatlakozóvezeték elhelyezkedése Városi környezet, magas épületekkel ( 20,0m) Elővárosi környezet (< 10,0m) 0 0,1 C e 0,5 1 Városi környezet ( 10,0m; < 20,0m) Vidéki környezet 33

34 Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak 4. Az építmény tulajdonságai N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség 67 Építmény jellemzői 1 2 Tűzkockázati csökk. tényező: r f Villámvédelmi rendszer 20 kv Szerver 7 3 Fajlagos talaj ellenállás: r a 4 Installációs vezetékhurkok: K S3 5 Vezetékárnyékolás belül: K S3 6 Vezetékárnyékolás kívül: P ld Energiaellátás Információtechnikai rendszer 6 Főelosztó PBX 8 9 Áramellátás EPH R f Produktion Térbeli árnyékolás: K S1, K S2 8 Koordinált SPD-védelem: P SPD 9 10 Padló fajlagos ellenálllása: r u Méretezési lökőfeszültség-állóság: U w, K S4 11 Különleges veszélyeztetés: h z 34

35 Tényezők, melyek a kockázati összetevőkre hatással vannak 5. A lehetséges veszteségek, melyek az építményben előfordulnak N X A veszélyes események évenkénti száma P X Az építményt érő károsodás valószínűsége L X A károsodás következtében létrejött veszteség 69 Veszteségek felosztása a károsodás forrásának tekintetében A károsodás forrása S1 A veszteség típusai Élőlények sérülésével kapcsolatos veszteség (L A ) Az építményben keletkező fiz. károsodásra vonatkozó veszteség (L B ) A belső rendszerek meghibásodásával kapcsolatos veszteség (L C ) S2 A belső rendszerek meghibásodásával kapcsolatos veszteség (L M ) S3 Élőlények sérülésével kapcsolatos veszteség (L U ) A fizikai károsodás miatti veszteség az építményben (L V ) A belső rendszerek meghibásodásával kapcsolatos veszteség (L W ) S4 A belső rendszerek meghibásodásával kapcsolatos veszteség (L Z ) 35

36 Védelmi intézkedések kiválasztása építmények számára A védendő építmény meghatározása A kárfajták meghatározása a védendő építmény vagy ellátó vezeték számára Minden kárfajta esetén: - az R T elfogadható kárkockázat meghatározása - az összes érintett R X kockázati összetevő kiszámítása Számítás: R = R X igen R > R T Alkalmas védelmi intézkedések telepítése R csökkentésének érdekében nem Az építmény vagy ellátó vezeték védett a kár e fajtájával szemben 1. példa 1. példa Telefon vezeték Erősáramú betáplálás 36

37 Kockázatelemzés az MSZ EN alapján Védelmi intézkedések értékelése és kiválasztása Villámvédelem 73 R X kockázati összetevők áttekintése LEMP R A R B R C S1 R Z S4 R x S2 R M LEMP S3 R W R V R U 37

38 Kockázati összetevők: R A és R U R A R U Intézkedések az R A és R U csökkentésére Élőlények sérülése az érintési és lépésfeszültség következtében az építményen kívül és belül; Rizikókomponens R A / R U Áramütés Külső védelem áramütés ellen Belső védelem áramütés ellen S1 Elkerítés vagy figyelmeztető tábla EN , Potenciálvezérlés: potenciálkiegyenlítés hálószerű földelőrendszerrel EN , 8.2 S3 R A Az érintett levezető szigetelése (pl.: CUI-levezető) EN , 8.1 R U 38

39 Intézkedések az R A és R U csökkentésére Érintkezési ellenállás A talaj/padló külső/ belső tulajdonságai Élőlények sérülése az érintési és lépésfeszültség következtében az építményen kívül és belül; Rizikókomponens R A / R U S1 0,01 0,001 0, , R A S3 R U Kockázati összetevők: R B és R V R V R B 39

40 Intézkedések R B csökkentésére LPS villámvédelmi rendszer Fizikai károk a villámáram hatásai következtében beleértve a szikraképződést; Rizikókomponens R B S1 R B Villámvédelmi rendszer jobb mint LPS I Intézkedések R B és R V csökkentésére Fizikai károk a villámáram hatásai következtében beleértve a szikraképződést; Rizikókomponens R B / R V S1 Tűz Tűzvédelmi intézkedések R B 0,5 0,2 Ezt az értéket csak akkor szabad beállítani, ha villámvédelmi potenciálkiegyenlítés továbbá koordinált SPD van kiépítve és ha a tűzoltók kiérkezéséig kevesebb mint 10 perc telik el. S3 R V 40

41 Kockázati összetevők: R U és R V R V R U Intézkedések R U és R V csökkentésére Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés Élőlények sérülése az érintési és lépésfeszültség következtében az építményen belül; Fizikai károk a villámáram hatásai következtében beleértve a szikraképződést; Rizikókomponens R U / R V S3 1. típusú villámáram levezető Energiatechnika Információtechnika R U R V 41

42 Külső villámvédelem Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés az épületbe belépő vezetékeken Fő földelő sín - HES Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés LPZ 0 LPZ 1 ÁSZ Víz Gáz Fűtés Katódos védelemmel ellátott üzemanyagcső Z Betonalap-földelő Betápláló vezetékek lökőáram terhelése épületbe / vezetékbe történő közvetlen villámcsapást követően LPL I II III + IV Villámcsapás épületbe 10/350µs [ka] Villámcsapás a vezetékbe 10/350µs [ka] Kisfeszültségű rendszer Telekommunikációs rendszer Villámcsapás az épületbe 100 % Villámcsapás a betápláló vezetékbe HES 50 % 50 % HES = Fő földelő sín / S

43 Betápláló vezetékek lökőáram terhelése épületbe / vezetékbe történő közvetlen villámcsapást követően LPS (LPL) Épületbe becsapó villámára m (10/350) Erősáram ú hálózat felé elfolyó villámára m 4 pólusra jutó levezetőképesség Σ L1+L2+L2 +N-PE 1 pólusra jutó levezetőképesség L, N-PE I. 200 ka 100 ka 100 ka 25 ka II. 150 ka 75 ka 75 ka 18,75 ka III/IV. 100 ka 50 ka 50 ka 12,5 ka Intézkedések R U és R V csökkentésére Túlfeszültség-védelmi készülékek alkalmazása Információtechnika Kalapsínre pattintható levezető Server Energiatechnika 1. típusú villámáramlevezető HVT PBX Strom PAS Produktion Információtechnika Levezető LSA-technikához 43

44 Kockázati összetevők: R C és R M LEMP R M R C Intézkedések R C és R M csökkentésére Belső rendszerek kiesése LEMP következtében; Rizikókomponensek R C / R M A belső kábelezés módja S1 S2 R C 1 0,2 0,02 0,01 0,0002 0,0001 Nagy épületekben különböző installációs nyomvonalakon kialakuló vezetékhurkok (Hurkok felülete kb. 50 m² nagyságrendben van) Kis épületekben, azonos védőcsőben vagy különböző installációs nyomvonalon futó vezetékekből kialakuló hurkok (Hurkok felülete kb. 10 m² nagyságrendben van) Azonos védőcsőben futó vezetékekből kialakuló hurkok (Hurkok felülete kb. 0,5 m² nagyságrendben van) Kábel RS (W/km) árnyékolás-ellenállással, mindkét végén a potenciálkiegyenlítő gyűjtősínnel összekötve, melyek ugyanazzal a fő potenciálkiegyenlítő sínnel össze vannak kötve. S2 LEMP R M 44

45 Intézkedések R C és R M csökkentésére Belső rendszerek kiesése LEMP következtében; Rizikókomponensek R C / R M A belső kábelezés módja S1 S2 R C Példák árnyékolt kábelekre Árnyékolás ellenállása Ohm/km S2 Koax kábel Például: LCM 17 Erősáramú kábel Például: NYCWY, 4x10 RE / 10 Erősáramú kábel Például: NYCWY, 4x10 SM / 25 LEMP R M Intézkedések R C és R M csökkentésére Belső rendszerek kiesése LEMP következtében; Rizikókomponensek R C / R M Külső térbeli árnyékolás S1 Belső térbeli árnyékolás S2 R C S2 HVT PBX Server Strom Produktion PAS Térbeli árnyékolás LEMP R M 45

46 Intézkedések az R C és R M csökkentésére Belső rendszerek kiesése LEMP következtében; Kockázati összetevők: R C / R M Térbeli árnyékolás HVT PBX Server Strom Produktion PAS Térbeli árnyékolás A térbeli árnyékolás csillapítja a mágneses teret az LPZ-n belül, melyet az építménybe vagy az építmény mellett becsapó villám okoz, és csökkenti a védett térben a lökőhullám értékét. A következő minimumkövetelményeket kell betartani: Hálóosztás kisebb mint 5 m (MSZ EN Függelék A.2.2) Fémköpenyek, fémcsatornák, csövek és kábelárnyékolás minimális vastagsága (Villámáram-vezetőképességi adatok az MSZ EN táblázat szerint) Vezetőelrendezés és minimális keresztmetszet a térbeli, hálószerű struktúráknál, amelyek esetében nemkívánatos, hogy villámáram folyjon rajtuk keresztül (lásd az MSZ EN , 3. és 6. táblázatot) Kockázati összetevők: R U ; R V ; R W és R Z R V R U R W R Z R W 46

47 Intézkedések az R U, R V, R W és R Z csökkentésére Fizikai károk, élőlények sérülése, belső rendszerek kiesése; Riziklókomponensek R U, R V, R W, R Z Külső kábelezés módja S3 R U R V Példák árnyékolt kábelekre Árnyékolás ellenállása Ohm/km R W Koax kábel Például: LCM 17 Erősáramú kábel Például: NYCWY, 4x10 RE / 10 Erősáramú kábel Például: NYCWY, 4x10 SM / 25 S4 R Z Kockázati összetevők: R C ; R M ; R W és R Z LEMP R M R C R W R Z R W 47

48 Intézkedések az R C, R M, R W és R Z csökkentésére Koordinált túlfeszültség-védelem Belső rendszerek kiesése LEMP következtében és indukált túlfeszültségek; Rizikókomponensek R C, R M, R W és R S1 Z R C S2 LEMP R M 2. és 3. típusú túlfeszültség-védelmi készülék Energiatechnika Információtechnika S3 S4 R W R Z Intézkedések az R C, R M, R W és R Z csökkentésére Túlfeszültség-védelmi készülékek alkalmazása Túlfeszültség-korlátozó SZG hálózatokhoz (Kat. 6) Túlfeszültség-korlátozó 3. típus Alkalmazás a végkészüléknél Server HVT PBX Strom Túlfeszültségkorlátozó 2. típus PAS Produktion Túlfeszültség-korlátozó falon kívüli szereléshez telefonrendszerekhez 48

49 Tényezők, amelyek az egyes kockázati összetevőket egy építményben befolyásolják/csökkentik Az építmény vagy a belső rendszerek jellemzői Védelmi intézkedések R A R B R C R M R U R V R W R Z Gyűjtőterület X X X X X X X X Talajfelszín fajlagos ellenállása Padló fajlagos ellenállása Elkerítés, elszigetelés, figyelmeztető tábla, potenciálvezérlés a talajban Villámvédelmi rendszer (LPS) Túlfeszültség-védelmi készü-lék villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez X X X X X X X a X b X b X X X X Szigetelő interfészek X c X c X X X X a b c Csak rácsszerű külső villámvédelmi rendszer esetén Potenciálkiegyenlítés miatt Csak abban az esetben, ha a berendezés része X X Tényezők, amelyek az egyes kockázati összetevőket egy építményben befolyásolják/csökkentik Az építmény vagy a belső rendszerek jellemzői Védelmi intézkedések Koordinált túlfeszültségvédelem Térbeli árnyékolás X X Külső vezetékek árnyékolása Belső vezetékek árnyékolása Alkalmas nyomvonalvezetés Potenciálkiegyenlítő hálózat R A R B R C R M R U R V R W R Z X X X X Tűzvédelmi intézkedések X X Tűzveszély X X Különleges veszély X X X X X X X X X X X Lökőfeszültség-állóság X X X X X X / S6237_b 49

50 Kockázatelemzés az MSZ EN alapján Zónafelosztás (Övezetek) Villámvédelem 99 Kockázatelemzés MSZ EN :2012 Nemzeti előszó Az ebben a szabványban leírt kockázat-elemzés elsősorban a villámvédelem szükségességét határozza meg, majd ezután a műszakilag és gazdaságilag optimális védelmi intézkedéseket határozza meg. Ehhez a védendő objektumot több villámvédelmi zónára (LPZ) kell felosztani. Minden villámvédelmi zónára meg kell határozni a geometriai határokat, a mértékadó paramétereket, a villámveszélyeztetés adatait és a figyelembe veendő kárfajtákat. 50

51 LEMP-védelmi rendszer (SPM) tervezése és kialakítása MSZ EN : LPZ villámvédelmi zónák Külső zónák LPZ 0 zóna, amelyet a villám csillapítás nélküli elektromágneses tere veszélyeztet, és amelyben a belső rendszerek a teljes vagy rész-villámáramoknak lehetnek kitéve. Az LPZ 0 t az alábbi részterületekre osztjuk: LPZ 0 A zóna, amelyet közvetlen villámcsapás és a villám teljes elektromágneses tere veszélyeztet. A belső rendszerek a teljes villámáramnak ki lehetnek téve; LPZ 0 B zóna, amely a közvetlen villámcsapás ellen védett, de a villám teljes elektromágneses tere veszélyeztet. A belső rendszerek rész-villámáramoknak lehetnek kitéve. LEMP-védelmi rendszer (SPM) tervezése és kialakítása MSZ EN : LPZ villámvédelmi zónák Belső zónák (közvetlen villámcsapás ellen védettek) LPZ 1 zóna, amelyben a lökőáramokat a párhuzamos áramutak és a zónahatáron elhelyezett SPD-k korlátozzák. A villám elektromágneses terét térbeli árnyékolással lehet csillapítani. LPZ 2... n zóna, amelyben a lökőáramokat a párhuzamos áramutak és a zónahatáron elhelyezett kiegészítő SPD-k tovább korlátozzák. A villám elektromágneses terét kiegészítő térbeli árnyékolással lehet tovább csillapítani. 51

52 EMC orientált Villámvédelmi zóna-koncepció Levezető LEMP LPZ 0 A Felfogó berendezés LPZ 0 B LPZ 1 Helyiségárnyékolás Szellőzés LPZ 3 LEMP Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés Villámáram-levezető (1. típusú SPD) Villámáram-levezető (Levezetőosztály Yellow/Line 1.típ.) M Helyi potenciálkiegyenlítés Túlfeszültség-korlátozó készülék (2. típusú SPD, 3. típusú SPD) Túlfeszültség-korlátozó készülék LEMP (Levezetőosztály Yellow/Line 2. típus, 3. típus) Végkészülék LPZ 2 LPZ 0 B Kisfeszültségű energiaellátó rendszer Információtechnikai rendszer SEMP LPZ 2 LPZ 1 Betonvasalat Alapföldelő / S659_a Övezetek figyelembe vétele LPZ X / Z X Az építmény felosztása villámvédelmi zónákra (LPZ X ) az MSZ EN szerint LPZ 0 B zóna a közvetlen villámcsapás ellen védett LPZ 1 zóna, amelyben a lökőáramokat a párhuzamos áramutak és a zónahatáron elhelyezett SPD-k korlátozzák Az építmény felosztása a villámvédelmi zónán belül további övezetekre (Z X ) az MSZ EN szerint LPZ 0 B LPZ 1 1. övezet: Személybejárat 3. övezet: Iroda 2. övezet: Külső terület az 4. övezet: Folyosó építmény körül 5. övezet: Raktár / S

53 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Gyártóépület irodákkal A Z S övezeteket lényegében az alábbiak szerint lehet meghatározni: 20 kv Energiaellátás Információtechnológiai rendszer HVT PBX 1 Strom 5 3 PAS 6 R st 2 Server Produktion Talaj vagy padló 1 fajtája (Rizikókomponens R A ésr U ) 2 Tűzszakasz (Rizikókomponens R B és R V ) 3 Térbeli árnyékolás (Rizikókomponens R C és R M ) 4 A belső rendszerek kialakítása (Rizikókomponens R C és R M ) Meglévő vagy javasolt 5 védelmi intézkedések (minden rizikókomponens ) 6 A veszteség értéke L X / S6202 Egy építmény felosztása Z S övezetekre MSZ EN :2012 Az építmény felosztását Z S övezetekre lehetőség szerint a legjobban megfelelő védelmi intézkedések megvalósíthatósága figyelembevételével kell megválasztani Építmény egy övezettel Építmény több övezettel / S

54 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Gyártóépület irodákkal Ebben az esetben csak egy Z S övezet kerül a teljes építményre meghatározásra. 20 kv Egyetlen övezet alkalmazása az egész építményben túlzott védelmi intézkedések meghatározásához vezethet, mert minden intézkedés az építmény egész területére vonatkozik. Server LPZ 0 B Energiaellátás Információtechnológiai rendszer HVT PBX Strom Produktion PAS LPZ 1 R st LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ / S6204 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Gyártóépület irodákkal Építmény egy övezettel Zónák Egy zóna (külső zóna LPZ 0B belső zónák LPZ 1) / S6205_a 54

55 Egy építmény felosztása Z S övezetekre MSZ EN :2012 Az építmény felosztását Z S övezetekre lehetőség szerint a legjobban megfelelő védelmi intézkedések megvalósíthatósága figyelembevételével kell megválasztani Építmény egy övezettel Építmény több övezettel / S6203 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Nagyterű iroda 20 kv Server LPZ 0 B Energiaellátás Információtechnikai rendszer HVT PBX Strom PAS R st Produktion LPZ 1 Övezet: gyártás nagy tűzkockázat LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ / S6206_a 55

56 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Emeleti szerverszoba 20 kv Térbeli árnyékolás a szerverszobában LPZ 2 Server Övezet: szerverszoba belső rendszerek kiesése LPZ 0 B Energiaellátás HVT PBX Strom PAS Produktion Információtechnológiai rendszer R st LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ / S6206_b Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: UV Emelet 20 kv Túlfeszültség-védelmi készülék az alelosztóban Terület: Iroda (Emelet) Server LPZ 1 Energiaellátás HVT PBX Strom PAS Produktion Övezet: Iroda előirányzott védelmi intézkedés LPZ 0 B Információtechnikai rendszer R st LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ / S6206_c 56

57 Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Iroda/ szerverszoba 20 kv Finomvédelem a végkészüléknél Információtechnika Terület: Iroda/ szerverszoba LPZ 3 Zóna: végkészülék Server Övezet: végkészülék LPZ 3 LPZ 0 B Energiaellátás HVT PBX Strom PAS Produktion Információtechnikai rendszer R st LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 2 LPZ / S6206_d Építmény felosztása Z S övezetekre Példa: Gyártóépület irodákkal 20 kv Övezet: szerverszoba belső rendszerek kiesése LPZ 2 LPZ 0 B Server Az építmény felosztása övezetekre lehetővé teszi a tervező számára, hogy az építmény egyes részeinek jellemző tulajdonságait a kockázatelemzés során figyelembe vegye és a legalkalmasabb védelmi intézkedéseket választhassa ki, amivel a villámcsapás elleni védelem teljes költsége csökkenthető. LPZ 1 Energiaellátás Információtechnikai rendszer HVT PBX Övezet: végkészülék LPZ 3 Strom PAS R st Produktion LPZ 1 Övezet: gyártás nagy tűzkockázat Övezet: iroda előirányzott védelmi intézkedés LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 2 LPZ / S6206_e 57

58 Építmény felosztása övezetekre Építmény több övezettel Zónák Több zónával LPZ 0B LPZ 1 LPZ 2 Külső tér Iroda, gyártás, raktár szerver, Számítógépközpont / S6205_b 2. példa 2. példa Telefonvezeték SZG közp. Iroda Raktár Gyártás Erősáramú betáplálás 58

59 Kockázatelemzés az MSZ EN alapján Gazdaságossági számítások Villámvédelem 117 Kockázatértékelés Biztonság: A kockázat nem nagyobb, mint a legnagyobb elfogadható kockázat Maradék kockázat A legnagyobb elfogadható kockázat Veszély: A kockázat nagyobb, mint a legnagyobb elfogadható kockázat Kockázat védelmi intézkedések nélkül Szükséges legkisebb kockázatcsökkentés Észszerű kockázatcsökkentés Kockázat alacsony Biztonsági stratégia magas / S

60 R4 kockázat, a költségek és a veszteségek becslése Informatív Mikor érdemes a gazdasági elemzést elvégezni? Példa: igazgatási épület R1 kockázat: Emberi élet elvesztése Lehetséges intézkedések a kockázat csökkentésére: LPS-rendszer (külső villámvédelem) Villámvédelmi-potenciálkiegyenlítés R1 kockázat: Emberi élet elvesztése R4 kockázat: Gazdasági érték elvesztése Veszteség költségei védelem nélkül: ,00 /év Veszteség költségei védelemmel: ,00 /év A veszteség költségeinek csökkentése további intézkedésekkel: SPD védelem (túlfeszültség-védelem) Vezetékek árnyékolása... Ha a gazdasági érték elvesztésének veszélye fennáll, akkor célszerű a gazdasági elemzést elvégezni. Veszteség költségei a kibővített védelemmel: 6.753,00 /év / S6238 R4 kockázat, a költségek és a veszteségek becslése Példa, egyszerű bemutatás Kockázat védelmi intézkedések nélkül X Az építmény teljes értéke = A teljes veszteség éves költsége védelem nélkül R4: 0,03428 X ,00 = ,00 /év A villámvédelem alkalmazása gazdaságilag ésszerű! Eredmény: S (éves megtakarítás): ,00 /év (4.750,00 /év ,30 /év) = ,70 /év (csökkent) kockázat védelmi intézkedésekkel Védelmi intézkedések költségei: 4.750,00 /év R4: 0, X ,00 = 6.342,30 /év X Az építmény A teljes veszteség éves költsége teljes értéke = védelemmel / S

61 Védelmi intézkedések gazdaságossága Összehasonlítás Költség/ év gazdaságilag kedvezőbb változat Éves költség a villámcsapás okozta veszélyeztetés következtében ,00 /év Védelmi intézkedések nélkül A védelmi intézkedések éves költsége 4.750,00 /év Éves költség a villámcsapás okozta veszélyeztetés miatt 6.342,30 /év védelmi intézkedésekkel Teljes költség / S6241_a Védelmi intézkedések gazdaságossága Összehasonlítás Költség/ év gazdaságilag kedvezőbb változat Éves költség a villámcsapás okozta veszélyeztetés következtében ,00 /év Védelmi intézkedések nélkül A védelmi intézkedések éves költsége ,00 /év Éves költség a villámcsapás okozta veszélyeztetés miatt 6342,30 /év védelmi intézkedésekkel 1. változat -2398,00 /év A védelmi intézkedések éves költsége ,00 /év Éves költs. a villámcsapás okozta vesz. miatt 634,23 /év védelmi Intézkedésekkel 2. változat Teljes költség / S6241_b 61

62 R4 kockázat, védelmi intézkedések költségének és veszteségének becslése Állatok költsége C A Az építmény teljes értéke A beltartalom költsége C C C S C B Belső rendszerek költsége Építmény költsége FONTOS: A helyreállítás költségeit, továbbá a származtatott költségeket is figyelembe kell venni (pl. a jövőbeli üzletek elvesztésének költségét) / S6242 Védelmi intézkedések gazdaságossága Optimum A védelmi intézkedések éves költségét, C PM az alábbiak határozzák meg: A védelmi intézkedések éves költsége C PM A védelmi intézkedések költsége = C P ( ) Kamatráta % Amortizációs ráta % x + + i a Karbantartásiráta % m / S

63 Kockázat védelmi intézkedések nélkül / véd. intézkedésekkel R A + R U R B + R V R C + R M + R W + R Z X X X X C A Állatok költsége C A A létesítmény teljes értéke C A Állatok költsége C B Építmény költsége C A C A C C C A + C B + C C + C S C S C B C C Beltartalom költsége C S Az építmény belső rendszereinek költsége C S C S Az építmény belső rendszereinek költsége C S = = Teljes veszteség éves költsége védelem nélkül/ védelemmel Teljes veszteség éves költsége védelem nélkül C L Teljes veszteség éves költsége védelemmel C RL Villámvédelem 125 C6. Gazdasági veszteség (L4) MSZ EN :2012 A gazdasági veszteség számításához szükséges adatokat, (c a állatok értéke, c b az építmény értéke, c c az építményben lévő javak értéke, c s az építményben lévő belső rendszerek értéke, illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységek értéke) az építmény tulajdonosának kell a tervező rendelkezésére bocsátania. Amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a C.Z1 és a C.Z2 táblázatban javasolt értékeket kell figyelembe venni. C.Z1 táblázat Értékek a c t, teljes értékének becsléséhez Építmény típusa nem ipari építmény ipari építmény Referencia értékek Teljes helyreállítási költség (nem tartalmazza a tevékenységekkel kapcsolatos bevételkiesést) Építmény teljes értéke, beleértve az építmény, belső rendszerek és beltartalom költségét (beleértve a tevékenység kiesésének költségét) S3 S1 S2 Állatok nélkül 0 75 % 10 % 15 % 100 % R Z Állatokkal 10 % 70 % 5 % 15 % 100 % / 8025_D_44 Villámvédelem 126 S4 c t teljes értéke alacsony 300 átlagos c t / térfogat ( /m 3 ) 400 magas 500 alacsony átlagos c t / alkalmazott (k /alkalmazott) 300 magas 500 C.Z2 táblázat Arányok a c a, c b, c c, c s értékeinek becsléséhez Teljes érték Feltétel Állatok aránya c a / c t Építmény aránya c b / c t Beltartalo m aránya c c / c t Belső rendszerek aránya c s / c t 100 (c a +c b +c c +c s ) / c t R A R B R C R M R U R V R W 63

Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján. 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján. 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Általános információk az MSZ EN 62305-ről A régi MSZ 274-től teljesen eltérő felfogás, új megfogalmazások A régi MSZ

Részletesebben

Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján

Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2016 Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján MSZ EN 62305-2 szabvány hivatkozott más szabványok IEC 60079-10:2002,

Részletesebben

Kockázatelemzés az MSZ EN alapján

Kockázatelemzés az MSZ EN alapján Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2016 Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján MSZ EN 62305-2 szabvány hivatkozott más szabványok IEC 60079-10:2002,

Részletesebben

R x = N x x P x x L x

R x = N x x P x x L x Változások az MSZ EN 62305-2:2012 szabványban Ahogy a bevezetőben már említettük, az IEC / EN 62305 szabványsorozatot az utóbbi években átdolgozták. A gyakorlati tapasztalatokra és tudományos kutatás során

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

Építmény neve: Tejüzem Készítette: Deli Attila Dátum: február 28. Villámvédelmi kockázatkezelés

Építmény neve: Tejüzem Készítette: Deli Attila Dátum: február 28. Villámvédelmi kockázatkezelés Építmény neve: Tejüzem Készítette: Deli Attila Dátum: 2017. február 28. Villámvédelmi kockázatkezelés 1. Bevezető 1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya A jelen kockázatkezelés tárgyát a Tiszaörs,

Részletesebben

Belső villámvédelmi rendszer

Belső villámvédelmi rendszer Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés Belső villámvédelmi rendszer A belső villámvédelemnek kell megakadályoznia

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006) MSZ EN 62305-2 1. Alkalmazási terület 2. Rendelkezı hivatkozások 3. Szakkifejezések, fogalom-meghatározások, jelölések

Részletesebben

2014.09.30. Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések. MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadás kronológiája

2014.09.30. Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések. MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadás kronológiája Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Villámvédelem #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések 2014. szeptember 30. Villámvédelem 1 MSZ

Részletesebben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Varga Tamás okl. villamosmérnök villámvédelmi szaktervező, szakértő Előadó: Varga Tamás, Kruppa Attila Mérnökiroda Kft. Tartalom Jogszabályi háttér

Részletesebben

MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása

MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT. 1026 Budapest Pasaréti u. 25. Tel./Fax: 326-1072 www.prot-el.hu e-mail: protel@t-online.hu MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása Az MSz EN 62305

Részletesebben

Dátum: Projekt sz.: 07/082. Villámvédelmi kockázatelemzés. készült a(z) IEC : nemzetközi szabvány alapján

Dátum: Projekt sz.: 07/082. Villámvédelmi kockázatelemzés. készült a(z) IEC : nemzetközi szabvány alapján Dátum: 2016. 07. 19. Projekt sz.: 07/082 Villámvédelmi kockázatelemzés készült a(z) IEC 62305-2:2010-12 nemzetközi szabvány alapján a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány nemzeti függelékeinek figyelembe vételével

Részletesebben

DEHNsupport Toolbox Kockázatszámítási segédprogramok

DEHNsupport Toolbox Kockázatszámítási segédprogramok DEHNsupport Toolbox Kockázatszámítási segédprogramok DS709/HU/0711 1 DEHNsupport Toolbox Kockázatszámítási segédprogramok A DEHNsupport szoftver, mint önálló eszköztár, széleskörű számítási lehetőségeket

Részletesebben

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN 62305. dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN 62305. dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu O.T.SZ. VILLÁMV MVÉDELEM 2009. JÚNIUS J 25. MSZ EN 62305 dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu MSZ EN 62305 1. rész: Általános elvek 2. rész: Kockázatelemzés 3. rész: Létesítmények

Részletesebben

Villámvédelmi kockázatelemzés

Villámvédelmi kockázatelemzés Dátum: 2015.04.26. Projekt sz.: 1046 Villámvédelmi kockázatelemzés készült a(z) IEC 62305-2:2010-12 nemzetközi szabvány alapján a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány nemzeti függelékeinek figyelembe vételével

Részletesebben

Az MSZ 274 / OTSZ vonal

Az MSZ 274 / OTSZ vonal Az MSZ 274 / OTSZ vonal MSZ 274 2/2002. (I.23.) BM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 28/2011. (IX.6.) BM rendelet: OTSZ XIV. fejezet

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem 2014.10.02. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás 2014. szeptember 18. 1 - A mai nap tematikája 1. Szabvány és jogszabályi

Részletesebben

Villámvédelem az MSZ EN 62305 alapján

Villámvédelem az MSZ EN 62305 alapján Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelem az MSZ EN 62305 alapján MSZ EN 62305-1 Általános alapelvek 1 Összefüggés az MSZ EN 62305:2011 különböző

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Villámvédelmi kockázatelemzés

Villámvédelmi kockázatelemzés Dátum: 2016.11.17. Projekt sz.: 50/2016 Villámvédelmi kockázatelemzés készült a(z) IEC 62305-2:2010-12 nemzetközi szabvány alapján a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány nemzeti függelékeinek figyelembe vételével

Részletesebben

Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében

Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében Fehér Antal PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT. 1026 Budapest Pasaréti u. 25.Tel./Fax: 326-1072 www.prot-el.hu e-mail: fehera@protel.t-online.hu

Részletesebben

Elektromobilitás töltőállomások villámvédelmi zónakoncepciója és a nemzetközi szabványosítás helyzete Dr. Kovács Károly, DEHN+SÖHNE

Elektromobilitás töltőállomások villámvédelmi zónakoncepciója és a nemzetközi szabványosítás helyzete Dr. Kovács Károly, DEHN+SÖHNE Elektromobilitás töltőállomások villámvédelmi zónakoncepciója és a nemzetközi szabványosítás helyzete Dr. Kovács Károly, DEHN+SÖHNE 1 Prognózisok Míg jelenleg európaszerte kevesebb, mint 10 000 nyilvános

Részletesebben

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz 1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Kérdés: Hova ajánlott 2., illetve 3. típusú túlfeszültség-védelmi eszközöket telepíteni az erősáramú elosztóhálózaton családi házak esetén? Válasz: Általános esetben 2. típusú túlfeszültség-védelmi eszközöket

Részletesebben

DEHNsupport programcsomag - Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2/3 alapján

DEHNsupport programcsomag - Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2/3 alapján DEHNsupport programcsomag - Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2/3 alapján Dr. Kovács Károly DEHN + SÖHNE GmbH + CO. KG. Mo.-i Képviselet 2011.02.25. DEHNSupport - Kockázatelemzés az MSZ EN 62305 villám-

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

Villámvédelmi kockázatkezelés

Villámvédelmi kockázatkezelés Villámvédelmi kockázatkezelés Útmutató a kockázatkezelési paraméterek beállításához és az OBO ViKoP programhoz 2 Tartalom Bevezető... 5 Fogalmak... 6 1.1. Lényeges veszteségtípusok... 8 1.2. Az építmény

Részletesebben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős 1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!

Részletesebben

Villámvédelem. #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben

Villámvédelem. #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 1. Bevezető Az elmúlt néhány év statisztikai adatai rámutatnak

Részletesebben

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Levezetőrendszerek

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Levezetőrendszerek Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Levezetőrendszerek Külső villámvédelem Levezetőrendszerek MSZ EN 62305-3:2012 5.3.1 Általános (1) A villámvédelmi

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Kérdés: Milyen túlfeszültség-védelmi eszközöket és hozzá tartozó előtét-biztosítókat szükséges kiválasztani az alábbi egyvonalas erősáramú energia-elosztási rajz alapján az egyes elosztószekrényekben?

Részletesebben

Villámvédelmi kockázatelemzés

Villámvédelmi kockázatelemzés Dátum: 2015.06.22. Projekt sz.: 2015-59 Villámvédelmi kockázatelemzés készült a(z) IEC 62305-2:2010-12 nemzetközi szabvány alapján a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány nemzeti függelékeinek figyelembe vételével

Részletesebben

04.09.0. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 04 Villámvédelem #5. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme II. Túlfeszültség-védelem 04. szeptember

Részletesebben

Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés

Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés Villámvédelem 1 Szakkifejezések

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben

MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben Villamos és elektronikus rendszereket tartalmazó

Részletesebben

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak Tartalom o A szabványi háttér jelen állapota, változások o Megoldások, alkalmazások o Túlfeszültség-védelem Mit válasszak? 2 A SZABVÁNYI HÁTTÉR JELEN ÁLLAPOTA, VÁLTOZÁSOK 3 Az MSZ 274 / OTSZ vonal MSZ

Részletesebben

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Lakiteleki Népfőiskola, 2016. szeptember 14-15. Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme www.prodet.hu Fodor Mihály ügyvezető TUJ-01-6689 prodet@prodet.hu

Részletesebben

Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai

Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Kidolgozta: Varga Tamás, okl. villamosmérnök,

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Kérdés: Milyen végkészülék-védelem ajánlott családi házakba telepített gyengeáramú berendezéseknél? Válasz: Ha antenna található a tetőn, és az antenna elszigetelt villámvédelemmel van védve, amelyet a

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. UPS. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM. KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István

VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. UPS. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM. KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István UPS VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István EMC EMÖ RFI EMP EMI ESD EMC?? My neighbour has had a new heart pacemaker fitted. Every time

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Társasházak villámvédelmi kockázatelemzése a hatályos villamos TvMI alapján

Gyakran ismételt kérdések Társasházak villámvédelmi kockázatelemzése a hatályos villamos TvMI alapján Társasházak villámvédelmi kockázatelemzése a hatályos villamos TvMI alapján Kérdés: Hogyan kell társasházak villámvédelmi kockázatelemzését helyesen elvégezni az idén nyáron megjelent villamos TvMI második

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Normál családi ház túlfeszültség-védelme

Gyakran ismételt kérdések Normál családi ház túlfeszültség-védelme Kérdés: Milyen túlfeszültség-védelmi intézkedések szükségesek egy normál (egy- vagy kétemeletes) családi ház esetén? Válasz: A modern háztartásokban egyre több villamos rendszert és elektronikus készüléket

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Miről szeretnék beszélni! Rendszer Rendszerösszetevők Az egyenáram élettani hatásai Tűzvédelem megvalósítási lehetőségei A rendszer?

Részletesebben

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Túlfeszültséglevezetők A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

Az OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai

Az OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2016 Az OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Kidolgozta: Varga Tamás, okl. villamosmérnök,

Részletesebben

Villámvédelmi terv tartalmi követelményei

Villámvédelmi terv tartalmi követelményei Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelmi terv tartalmi követelményei Villámvédelmi terv Tartalmi követelmények előlap tartalomjegyzék tervezői

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesíményekben (IEC 62305-4:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesíményekben (IEC 62305-4:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesíményekben (IEC 62305-4:2006) Az MSZ EN 62305-4-ben leírt intézkedések célja Az építményekben lévı villamos

Részletesebben

Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 61643-11:2012 szabványnak megfelelően Let s connect.

Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 61643-11:2012 szabványnak megfelelően Let s connect. Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 6643-:202 szabványnak megfelelően Let s connect. Elektronika IEC/EN 6643-:202 Fontos Önnek a védelem és a biztonság?

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Nyugodt érzés a biztonságos otthon

Nyugodt érzés a biztonságos otthon Nyugodt érzés a biztonságos otthon Ezt biztosítja az Ön villanyszerelője Válaszok az infrastruktúrának. Megfelelő elektromos installációval gondtalan az élet A legjobb minőség és megbízhatóság a Siemenstől

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

2014.09.30. Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem. Napelemes rendszerek károsodása

2014.09.30. Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem. Napelemes rendszerek károsodása Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Villámvédelem #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem 2014. szeptember 30. Villámvédelem

Részletesebben

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai 2014. október 2. 1 Tartalom-1 A villámvédelmi

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás 2014. szeptember 18. 1 - A mai nap tematikája 1. Szabvány és jogszabályi környezet

Részletesebben

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1 Tartalom ényelektromos alkalmazási példa.2.1 ényelektromos alkalmazási példa A károk megelőzését a túlfeszültség-védelem jelenti A megújuló energia felhasználását szolgáló fényelektromos berendezések elhelyezésük

Részletesebben

Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében

Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében MAGYAR REGULA 2010 FEHÉR ANTAL PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT. 1026 Budapest Pasaréti u. 25.Tel./Fax: 326-1072 www.prot-el.hu e-mail: protel@t-online.hu

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem

Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2016 Villámvédelem #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem 2016. október 26. Villámvédelem

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

Ha nő a feszültség... Megújultak a V20/V50 sorozatjelű túlfeszültség-védelmi eszközök

Ha nő a feszültség... Megújultak a V20/V50 sorozatjelű túlfeszültség-védelmi eszközök Ha nő a feszültség... Megújultak a V20/V50 sorozatjelű túlfeszültség-védelmi eszközök THINK CONNECTED. Megérkezett a túlfeszültség-védelmi eszközök új generációja Megújult külső. Megnövelt teljesítmény.

Részletesebben

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István Kisfeszültségű túlfeszültségvédelem Az új MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány és az OTSZ kapcsolata ELŐZMÉNYEK: A JOGSZABÁLY -MSZ 274-2002: Harmonizáció - 2./2002.

Részletesebben

Burkolt középfeszültségű szabadvezetékek (konstrukció, alkalmazás, tapasztalatok) Dr. Bán Gábor & Prikler László BME Villamos Energetika Tanszék

Burkolt középfeszültségű szabadvezetékek (konstrukció, alkalmazás, tapasztalatok) Dr. Bán Gábor & Prikler László BME Villamos Energetika Tanszék Burkolt középfeszültségű szabadvezetékek (konstrukció, alkalmazás, tapasztalatok) Dr. Bán Gábor & Prikler László BME Villamos Energetika Tanszék Burkolt vezetékek létesítésének célkitűzése a múlt század

Részletesebben

3-as típusú túlfeszültség levezető

3-as típusú túlfeszültség levezető Kiválasztási segédlet A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső villámvédelemmel? Villámáram-levezető

Részletesebben

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő 6315-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Endre DIGI bázisállomás Site ID: BA01114 7627 Pécs, Vadász utca 11-15. Kelt: Budapest, 2016. július 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen: 5

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Becsei DIGI bázisállomás Site ID: CS01093 6723 Szeged, Kereszttöltés utca 12. Kelt: Budapest, 2016. április 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen:

Részletesebben

katalógus túlfeszültség védelmek

katalógus túlfeszültség védelmek katalógus túlfeszültség védelmek A SALTEK korlátolt felelősségű társaság, cseh cég, amely túlfeszültség-védelmi berendezések fejlesztésére és gyártására specializálódott. A cégünk a kisfeszültségű hálózatokban

Részletesebben

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK Az előadás a tervezett OTSZ XIII. fejezetében megjelentekkel kapcsolatos, a villamos tervező és a tűzvédelmi tervező kapcsolatán, együttműködésén keresztül bemutatva

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

MSZ 274-52 1953. február 15. MSZ 274-62 1963. július 1. MSZ 274-72 1973. július 1.

MSZ 274-52 1953. február 15. MSZ 274-62 1963. július 1. MSZ 274-72 1973. július 1. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai továbbképzés 2016 Villámvédelem Az MSZ 274 és a korábbi OTSZ-ek előírásai (nem norma szerint villámvédelem V274) Villámvédelem 1 MSZ 274 története

Részletesebben

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Dr. Kovács Károly. DEHN + SÖHNE GMBH + CO.KG Mo.i Képviselet. Képviseletvezető. Fehérvári út Budapest TEL FAX

Dr. Kovács Károly. DEHN + SÖHNE GMBH + CO.KG Mo.i Képviselet. Képviseletvezető. Fehérvári út Budapest TEL FAX Dr. Kovács Károly Képviseletvezető kovacs.karoly@dehn-hu.com www.dehn.hu DEHN + SÖHNE GMBH + CO.KG Mo.i Képviselet Fehérvári út 89-95 1119 Budapest TEL. 06-1-371-1091 FAX 06-1-371-1092 1 Villám- és túlfeszültségkárok

Részletesebben

Kruppa Attila Villámvédelem a gyakorlatban

Kruppa Attila Villámvédelem a gyakorlatban Kruppa Attila Villámvédelem a gyakorlatban Bôvített, átdolgozott kiadás Tartalom Elôszó az új kiadáshoz... 6 Bevezetô... 7 A villámvédelem követelményrendszere 1. A villámvédelem alapjai... 10 1.1. Fogalmak

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról HARMADIK RÉSZ VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK XII. FEJEZET A KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

4/8 Villamos vizsgálatok gyakorisága

4/8 Villamos vizsgálatok gyakorisága Az új munkavédelmi törvény 4/8 1 4/8.1 Érintésvédelmi felülvizsgálat A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletet adott ki, amelyben elrendeli az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Szükséges-e külső villámvédelem családi házakra

Gyakran ismételt kérdések Szükséges-e külső villámvédelem családi házakra Kérdés:? Válasz: A címben szereplő kérdés az elmúlt hetekben rendkívül aktuálissá vált. 2016 májusában Pest megyében több házat is villámcsapás rongált meg. A villámcsapással járó tűz fél óra alatt emészti

Részletesebben

Megint új OTSZ. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása

Megint új OTSZ. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása Megint új OTSZ A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása Az OTSZ módosításának indokai: A legfontosabb ilyen tűzvédelmi kihatású műszaki szabályozás módosítás a villámvédelem területét érinti.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben